Fortuna Klub Plus 2009

Komentáře

Transkript

Fortuna Klub Plus 2009
KLUB PLUS
Celoroční věrnostní program plný výhod a bonusů pro vás.
Celo
Na internetových stránkách Fortuny najdete:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Nejaktuálnější nabídku sázkových příležitostí
Kompletní výsledkový servis
Číselné hry
Přípravu a kontrolu tiketu on - line
Předzápasové analýzy a rady bookmakera
Obsluhu uživatelského účtu
Sledování aktuálních výsledků livescore
Rozsáhlé ligové tabulky a statistiky
Novou a efektivnější navigaci
Fortuna Klub Plus
A nyní nově:
• Dražby a prodej on - line
• Pravidelné soutěže
www.ifortuna.cz
• Internetové sázení
• Sázky live
Vážení přátelé sázející!
Rok 2009 je v historii kursového sázení zcela jistě
zásadní a přelomový. Od 5. ledna byla otevřena nová
éra sázení v České republice, a to prostřednictvím
legalizace sázek přes internet.
Jak jste již určitě zaregistrovali, jedná se o nanejvýš
komfortní způsob sázení, který maximálně rozšiřuje
možnost využití vaší klubové karty. U Fortuny
máte totiž unikátní šanci využívat všech služeb
pouze díky jediné kartě, ať už se jedná o účast
v rozmanitých měsíčních a celoročních soutěžích
nebo uzavírání sázek na pobočce, prostřednictvím
telefonického hovoru či již zmíněného internetu.
Také na internetu máte nyní možnost sázet do
„Mistrovství“ nebo získávat klubové body, které vám
slouží k čerpání rozličných benefitů. Letos vás navíc
čeká kromě oblíbených soutěží o nejlepšího sázkaře
či největšího smolaře řada dalších zajímavostí.
Jednou z nich je on-line prodej, ve kterém můžete
získat jedinečné předměty z nabídky Fortuny
v limitovaných edicích. Rovněž pro vás připravujeme
pokračovaní stále populárnějších soutěží, v nichž
můžete soutěživou formou za klubové body
získat ceněné sportovní suvenýry s podpisy
známých sportovců. Díky členství ve věrnostnímu
programu taktéž obdržíte dvojnásobnou odměnu
v podobě vstupenek na první fotbalovou, florbalovou
a basketbalovou ligu. Nově můžete také vyhrát
i díky vědomostním kvízům zasílaným prostřednictvím
e-mailingu.
Pevně věříme, že vás v průběhu roku překvapíme
řadou dalších novinek, kterými vás jistě příjemně
potěšíme tak, abychom se zasloužili o vaši přízeň
i v příštím roce.
Sázejte a vyhrajte dvakrát.
3
Podmínky věrnostního programu Fortuna Klubu Plus
FORTUNA KLUB PLUS (FKP) je věrnostní program, který poskytuje FORTUNA sázková kancelář a.s.
pro své klienty sázející v pobočkách společnosti, telefonicky nebo prostřednictvím služby I-Konto.
Účastník programu
Členem programu FORTUNA KLUB PLUS se může stát každá fyzická osoba, která je oprávněna
uzavírat sázky dle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a podobných hrách a je společností
FORTUNA sázková kancelář a.s. přijata do věrnostního programu. Členství v klubu je dobrovolné
a bezplatné, pro účastníka z něj nevyplývají žádné závazky a povinnosti. Každý člen věrnostního
programu může mít pouze jedno členství. Členství v klubu vzniká vydáním klubové karty
po předchozím řádném vyplnění přihlášky člena FORTUNA KLUBu PLUS s aktivní službou I-Konto
a je nepřenosné.
Klubová karta
Člen programu se prokazuje klubovou kartou. Obsluha pobočky má právo odebrat kartu v
případě, že je použita neoprávněnou osobou. Má též právo ověřit totožnost předkladatele
klubové karty. Klubovou kartou se člen prokazuje při uzavírání sázek, zjišťování stavu bodů na
příslušném účtu člena a čerpání výhod z členství ve FORTUNA KLUBu PLUS. V případě ztráty,
odcizení nebo zničení klubové karty je člen povinen oznámit tuto skutečnost sázkové kanceláři
FORTUNA a.s. Nová karta bude vydána nejpozději do tří týdnů po oznámení.
Domovská pobočka
Domovská pobočka je pobočka, kde byla členovi vydána klubová karta. Na této pobočce se účastní
pobočkových a celorepublikových soutěží pořádaných sázkovou kanceláří. Pokud si klient
připravil přihlášku prostřednictvím předregistrace na internetu, musí o nastavení domovské
pobočky zažádat. Do pobočkových i republikových soutěží se započítávají i sázky z jiných poboček
stejně jako telefonické sázky podané prostřednictvím služby I-Konto. Vyhodnocení všech těchto
sázek je však pouze na pobočce domovské.
Bodové konto
Bodové konto je účet účastníka věrnostního programu, kde jsou evidovány získané body. Stav
bodového konta je evidován v počítači sázkové kanceláře. Jeho stav lze zjistit po předložení
klubové karty na domovské pobočce, na www.ifortuna.cz po přihlášení do systému nebo
prostřednictvím operátorů I-Konta. Stav konta účastníka je vytištěn na vsazeném tiketu klienta
věrnostního programu. Nevyčerpané body se vždy poslední den v roce nulují.
Získávání bodů
Body jsou jednotky, které získává účastník věrnostního programu FORTUNA KLUB PLUS
za uzavírání sázek dle výše vkladu podle následujících parametrů:
• jeden bod za vsazených 10 Kč.
• u sázek s kursem stejným nebo vyšším než 25 : 1 - jeden bod za vsazených 5 Kč.
• na číselné hry jeden bod za vsazených 5 Kč (při minimálním vkladu 10 Kč).
Maximální počet bodů získaných za uzavírání sázek dle výše vkladu, který lze připsat
denně na bodové konto účastníka, je 500.
za uzavírání sázek dle četnosti:
• za první sázku v každém kalendářním dnu 2 b.
• za desátou první denní sázku v kalendářním měsíci navíc bonus 30 bodů, za dvacátou první denní
sázku bonus 60 b.
4
Používání bodů dle následujících parametrů:
• Za body lze nakoupit Bonus 5 (kursové zvýhodnění 1,1 po 5. sázkové příležitosti) na jeden den za 500 b.
• Za body lze nakoupit Bonus 8 (kursové zvýhodnění 1,1 po 8. sázkové příležitosti) na jeden den za 150 b.
• Limit denního použití kursového zvýhodnění je 500 bodů, následující sázkové příležitosti již
zvýhodnění neobsahují. Svojí výhru si tak můžete navýšit o 10% až 20% .
• Nákup kursového zvýhodnění lze použít pouze u AKO sázek složených z minimálně 5 sázkových
příležitostí, z nichž každá má kurs 1,5:1 a vyšší.
• Za body lze nakupovat kursovou nabídku, časopis Profesionál, herní plán a reklamní předměty
dle aktuální nabídky.
Základní AKO – BONUS
Člen FORTUNA KLUBu PLUS má nárok při uzavření AKO sázky na 10% kursového zvýhodnění
po 15. a 21. sázkové příležitosti. Svojí výhru si tak můžete navýšit o 10% až 20% .
+20%
Podmínkou přiznání AKO-bonusu jsou jednotlivé kursy 1,1 a vyšší. Základní AKO-bonus a nakoupené
kursové zvýhodnění lze sčítat (maximálně však do výše 1,46).
Účast v soutěžích věrnostního programu FORTUNA KLUB PLUS
Každý člen je automaticky zařazen do všech soutěží věrnostního programu své domovské
pobočky i celorepublikových soutěží. Tikety, které budou soutěžit v „Mistrovství“, musí klient
nahlásit obsluze před přijetím sázky.
Partner věrnostního programu
Partner věrnostního programu FORTUNA KLUB PLUS je právnická nebo fyzická osoba, která
poskytuje účastníkům věrnostního programu na základě smlouvy se sázkovou kanceláří
FORTUNA a.s. ceny a jiná plnění.
Shromažďování osobních údajů
Současně s podpisem přihlášky do klubu uděluje klient v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.
v platném znění souhlas se shromažďováním a zpracováváním v přihlášce uvedených
osobních údajů společností Fortuna sázková kancelář a.s., se sídlem Praha 10, V Úžlabině 19,
PSČ 108 51 jakožto správcem, případně jím pověřeným zpracovatelem, za účelem zařazení
do databáze správce a dalšího marketingového zpracování osobních údajů, včetně nabízení služeb,
a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona
č. 480/2004 Sb. v platném znění, a to po dobu 10ti let od udělení souhlasu. Klient bere na
vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21 zák. 4. 101/2000 Sb.
Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat
s následkem ukončení členství v klubu. FORTUNA sázková kancelář prohlašuje, že plně ručí za
bezpečnost poskytnutých osobních údajů a odpovídá za to, že poskytnutá data nebudou zneužita.
Závěrečná ustanovení
FORTUNA sázková kancelář a.s. si vyhrazuje právo upravit nebo změnit některá ustanovení
podmínek věrnostního programu FORTUNA KLUB PLUS. O případných úpravách a změnách
účastníky věrnostního programu informuje nejpozději 5 pracovních dnů před nabytím účinnosti
úpravy nebo změny. V případech, které nejsou popsány v podmínkách věrnostního programu,
je vždy závazné rozhodnutí společnosti FORTUNA sázková kancelář a.s. FORTUNA sázková
kancelář a.s. si vyhrazuje právo ukončit program.
Platnost podmínek FORTUNA KLUBu PLUS je od 1. ledna 2009.
5
Jaké
Jaké výhody
výhody na
na vás
vás čekají
čekají ve
ve FORTUNA
FORTUNA KLUBu
KLUBu PLUS?
PLUS?
Benefity ve Fortuna Klubu Plus
Každý člen věrnostního programu se může zúčastnit
všech soutěží na své domovské pobočce i v rámci
republiky. Mezi ty hlavní patří „Mistrovství“ v kursovém
sázení, pobočkový vítěz etapy, smolař měsíce a mnoho
dalších. Máte tak větší šanci získat atraktivní ceny za
to, že sázíte právě u nás. Vítěz „Mistrovství“ v kursovém
sázení si tak na konci roku zaslouží pohádkovou
dovolenou v hodnotě 150 000 Kč.
Největší smolaři pak každý měsíc
obdrží čestné sázenky v hodnotě
5 000 Kč.
V rámci pobočky lze zase vyhrát
autobiografické knihy známých sportovců, fotbalový míč, trekingové hole,
batoh, campingové křesílko a mnoho dalších cen.
Dále pak můžete zdarma dostat při pravidelném sázení na pobočce téměř
1 800 bodů ročně za věrnost
věrnost, které lze směnit za kursovou nabídku,
časopis Profesionál, kursové zvýhodnění či reklamní předměty z naší nabídky. Klubové body
rovněž celoročně získáváte za prosázenou hotovost.
Nákup u HPmarket
Spoluprací sázkové kanceláře Fortuna a společnosti HP vznikl
projekt zpřístupnění IT vybavení členům FORTUNA KLUB PLUS za co
nejlepších podmínek. Pro všechny klienty vlastnící kartu věrnostního
programu FORTUNA KLUB PLUS jsou připraveny výrazné slevy až 30 %
na vybrané typy produktů zakoupených prostřednictvím HPmarketu.
HPmarket je internetový
obchod s nabídkou produktů od společnosti Hewlett Packard. Z jeho široké nabídky tak
můžete nakoupit počítače, monitory, notebooky,
kapesní PC, tiskárny, fotoaparáty a ostatní
příslušenství.
Seznam členů klubu je aktualizován vždy první pracovní den nového měsíce.
6
Vstupenky
Vstupenky na
na sportovní
sportovní akce
akce
Pro všechny příznivce sportu pak v rámci
ci
našich partnerství připravujeme soutěže,
e,
at
ve kterých mají členové klubu šanci získat
zdarma vstupenky.
Česká fotbalová liga :
Díky Fortuně můžete získat vstupenky na domácí utkání Slavie, Mladé Boleslavi,
Baníku Ostrava, Sparty, Liberce, Bohemians 1905, Brna, Českých Budějovic.
Florbalová Fortuna extraliga:
S Fortunou můžete získat vstupenky na domácí střetnutí všech klubů
v nejvyšší soutěži, včetně play - off.
První basketbalová Mattoni NBL:
U Fortuny můžete rovněž vyhrát vstupenky na domácí zápasy všech účastníků
nejvyšší soutěže, včetně play - off.
Eventy, které Fortuna aktivně podporuje:
TNT - Fortuna meeting – desetiboj na Kladně, Fortuna Víkend šampionů – halový
turnaj ve fotbale v Praze, Fortuna Czech Open – florbal v Praze, Ostravar – halový turnaj
ve fotbale v Ostravě.
7
Dárky za body
I letos máte šanci směnit body za
vybrané reklamní
předměty, sportovní
sortiment
i pomůcky k sázení.
8
Kursová nabídka
5 bodů/1 stránka
Kursová nabídka – Speciál
10 bodů/ 1 stránka
Herní plán
100 bodů
Otvírák na lahve
300 bodů
Propiska
350 bodů
Šňůrka na krk
600 bodů
Hokejový puk
700 bodů
Skleněný popelník
800 bodů
Karty mariášové
800 bodů
Časopis Profesionál (aktuální číslo) – 900 bodů
Benzínový zapalovač
1 000 bodů
Karty Canasta
2 000 bodů
Minidres Sparta
5 000 bodů
Placatka
5 500 bodů
Cyklosada
6 500 bodů
Termoska
8 000 bodů
Fotbalový míč Puma
8 500 bodů
Sada Petanque
10 000 bodů
Vrchcáby
15 000 bodů
Poker Set
17 000 bodů
On-line Shop - nakupujte unikátní předměty za klubové body z limitované edice
prostřednictvím on-line shopu na stránkách www.ifortuna.cz v sekci KLUB.
Replika dresu Sparta
30 000 bodů
Replika dresu Liberec
30 000 bodů
Replika dresu Slavia
30 000 bodů
Kniha Petr Čech
10 000 bodů
Klíčenka Bohemians 1905
1 500 bodů
Minidres Baník
5 000 bodů
Kompletní nabídku předmětů naleznete na www.ifortuna.cz nebo v ceníku, který je
součástí kursové nabídky. Sortiment dárků bude průběžně doplňován, popřípadě
může být jejich bodová hodnota upravena. Nabídka platí do vyprodání zásob.
Distribuce objednaného předmětu na domovskou pobočku trvá cca 45 dní.
9
Mistrovství v kursovém sázení 2009
Pravidla soutěže:
Všechny sázky musí být uzavřeny v souladu s Herním plánem společnosti Fortuna sázková
kancelář a.s. a podmínkami pro FORTUNA KLUB PLUS.
Soutěž je určena pro členy FORTUNA KLUBu PLUS, včetně rozšíření o službu I-Konto. Každý
člen může mít pouze jedno členství. Toto členství je nepřenosné. V případě porušení této
podmínky ze strany klienta bude neprodleně vyřazen ze všech probíhajících soutěží bez
nároku na odškodnění či umístění. Členství ve FORTUNA KLUBu PLUS je bezplatné.
Soutěž začíná dne 1.1.2009 a končí dne 21.12.2009.
Do soutěže jsou zařazeny pouze tikety, které nesou označení „ Tiket vsazen do mistrovství“. Pokud
chce člen klubu tiket zařadit do „Mistrovství“, musí o to obsluhu pobočky požádat. Sázka je limitována
do výše denního vkladu 500Kč.
Celkovým vítězem „Mistrovství republiky“ v kursovém sázení 2009 se stane sázkař s nejnižším
součtem umístění v jednotlivých etapách. V případě rovnosti součtu umístění rozhoduje
nejvyšší dosažené umístění v jedné z dvanácti etap. V případě i této rovnosti rozhoduje vyšší
stav klubových bodů v den ukončení celé soutěže (21.12.2009 - 24:00). Do celkového pořadí
se započítávají pouze klienti, kteří v každé z dvanácti etap získají alespoň jeden bod.
Ve všech etapách se vyhodnocuje počet získaných mistrovských bodů podle pravidla:
10 vyhraných korun = 1 bod.
Doba trvání každé etapy je jeden měsíc, výjimku
tvoří prosinec, kde trvá etapa pouze 21 dní.
Cena pro vítěze celostátní soutěže je zájezd
v hodnotě 150 000 Kč.
Kč Průběžný stav šampionátu
bude Fortuna vyhodnocovat v rámci poboček každý
den, v rámci celé Fortuny pak vždy po skončení
etapy. Bodové zisky v žebříčcích se aktualizují v den
rozhodnutí posledního odehraného utkání. Výsledky
budou zveřejněny rovněž v časopise Profesionál
a na stránkách www.ifortuna.cz
www.ifortuna.cz. Výherce je povinen
poskytnout osobní údaje pro marketingové účely.
Výhra je pro vás připravena vždy na vaší domovské
pobočce. Její vyzvednutí je možné pouze do dvou
měsíců od vyhodnocení etapy.
Fortuna sázková kancelář a.s. si vyhrazuje právo
konečného rozhodnutí ve sporných případech
a situacích, které nejsou popsány v podmínkách soutěže.
10
Termíny jednotlivých etap
Číslo etapy
Období etapy
1.
1. 1. - 31. 1. 2009
2.
1. 2. - 29. 2. 2009
3.
1. 3. - 31. 3. 2009
4.
1. 4. - 30. 4. 2009
5.
1. 5. - 31. 5. 2009
6.
1. 6. - 30. 6. 2009
7.
1. 7. - 31. 7. 2009
8.
1. 8. - 31. 8. 2009
9.
1. 9. - 30. 9. 2009
10.
1. 10. - 31. 10. 2009
11.
1. 11. - 30. 11. 2009
12.
1. 12. - 21. 12. 2009
Ceny pro vítěze
MČR v kursovém sázení:
Místo Výhra
1.
zájezd v hodnotě 150 000 Kč
2.
elektronika v hodnotě 100 000 Kč
3.
motocykl v hodnotě 50 000 Kč
4.
volná sázenka v hodnotě 15 000 Kč
5.
volná sázenka v hodnotě 10 000 Kč
6.
volná sázenka v hodnotě 9 000 Kč
7.
volná sázenka v hodnotě 8 000 Kč
8.
volná sázenka v hodnotě 7 000 Kč
9.
volná sázenka v hodnotě 6 000 Kč
10.
volná sázenka v hodnotě 5 000 Kč
D
Z
č
E
J
K
Á
0
Z
0
0
0
5
1
a
z
11
Smolař etapy
Smolař etapy je soutěž určená pro členy věrnostního programu FKP, kterým často chybí
jediná, avšak v sázení velmi důležitá věc, a tou je špetka štěstí. Snad každý z vás zažil
situaci, kdy mu tiket nevyšel pouze o jeden zápas, a právě tyto nejmarkantnější případy jsme
se rozhodli, podobně jako „Mistrovství“, vyhodnocovat každý měsíc.
Pravidla pro zařazení tiketu do soutěže o Smolaře etapy
1. Tiket musí být vsazen na klubovou kartu.
2. Každý tiket se započítává pouze do jedné ze čtyř kategorií.
3. Do soutěže nejsou zařazeny tikety, na kterých klient již vyhrál libovol-
Te n to
p ro p
a g a čn
k ob í kupó
n
d rž e
n í čá Vá s o p ra
Čí sl o
tik et
s tk y
u
u:
5 0 0 vň uje p o
0 Kč
z p rou z avř e n
Vy dá
í
pag
n dn
Pl at
a čn íh s á z e k v
e:
í 3 mě
síc e
m in im
o fo
od e
n
dn e
á
du F
vy dá
ní
o r tu ln í vý š i
5 00
ny.
0 K č,
nou finanční hotovost, nebo obsahují sázkové příležitosti na číselné hry.
Zařazení tiketu do etapy určuje datum přijetí sázky.
Tiket musí být doručen na centrálu společnosti nejpozději do 7 dnů po skončení jednotlivé etapy.
Čestné sázenky získává pouze výherce dané kategorie v rámci celé ČR.
Vítěz každé kategorie obdrží čestné sázenky v hodnotě 5 000Kč.
Jednotlivé kategorie se mohou v průběhu roku měnit, případné změny budou na pobočce/webu
oznámeny nejpozději pět dní před začátkem každé etapy.
Fortuna sázková kancelář si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve sporných případech
a situacích, které nejsou popsány v podmínkách soutěže.
R azz
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ít
í t ko
ko
a po
p oddp
d p is
is
Pravidla pro zařazení prostřednictvím programu I-Konto
Klienti programu I-Konto se soutěže SMOLAŘ účastní za těchto podmínek:
1. Tiket vsazený přes I-Konto musí být vytištěn čitelně.
čitelně
2. Tiket musí být nadepsán ALIASEM klienta.
3. Tiket musí být označen zvolenou kategorií soutěže.
4. Tiket musí být doručen na centrálu společnosti nejpozději 7 dní po skončení jednotlivé etapy.
Kategorie:
Vrchař
Vyhodnocuje se nejvyšší výherní podíl na tiketu, neboli nejvyšší uhodnutý kurs.
To znamená , že od celkové výše kursu na tiketu se vydělí kurs utkání, které skončilo jiným
výsledkem, než jak bylo vsazeno. Na tiketu může být pouze jedna chyba.
Ranař
Tuto kategorii ocení sázkaři, kteří nám v daném období etapy zašlou nejméně pět a více
tiketů obsahujících jednu chybu (tiket musí obsahovat celkový kurs vyšší než 10,00).
O vítězi rozhodne součet všech eventuálních výher ze zaslaných tiketů, na každé sázence
mohou být maximálně dvě stejná utkání.
Dálkař
Vyhrává tiket s největším počtem zápasů při jedné chybě, v případě rovnosti zápasů
rozhoduje vyšší výherní podíl. Minimální vklad na tiket musí činit 20,- Kč.
Srdcař
Hodnotí se tiket složený minimálně z pěti sázkových příležitostí, kde pouze jeden kurs
může být nižší než 2,00. Stejně jako u všech ostatních kategorií i zde může být na tiketu
pouze jedna chyba. O vítězi rozhoduje vyšší výherní podíl. V případě kursové shody určí
vítěze vyšší vklad.
Termíny jednotlivých etap jsou stejné jako u „Mistrovství“, přesný rozpis naleznete na straně 10.
12
:
Členství ve Fortuna Klubu Plus s aktivní službou I-Konto umožňuje svým klientům jedinečnou
možnost vsadit si v průběhu utkání na vybrané sázkové příležitosti. Prostřednictvím
internetu tak může každý člen věrnostního programu sázet na zápasy, kdy výše kursů
je ovlivněna aktuálním vývojem utkání, na který živě reaguje tým bookmakerů.
Vsadit si lze nejen na výsledek utkání, ale i na unikátní výpis sázkových příležitostí, který
není v běžné nabídce (počet rohů, počet žlutých karet, počet střídajících hráčů a další zajímavé
momenty).
Pro ostatní zákazníky Fortuny je tento druh adrenalinového sázení zatím dostupný
ve „vlajkové lodi“ Fortuny v Praze, Klub „U Nováků“, kde mimo jiné nabízíme:
•
•
•
•
•
dvě velká projekční plátna a přes padesát TV
nejširší nabídku sportovních přenosů
moderované přenosy s ligovými fotbalisty
každý den losování číselných her Fortuny
otevírací dobu denně od 10:00 do 23:00
Fortuna Klub „U Nováků“
Vodičkova 30, Praha 1
Tel. 221 416 513
Rezervace tel. 221 416 550
Další pobočky, kde lze sázet LIVE:
Brno – Masarykova
Chomutov 1
Kladno 2
13
Fortuna pro vás od začátku roku rozšířila služby a nabízí vám nové
. S I-Kontem
nyní můžete sázet snadno, rychle a okamžitě. Poskytuje vám spoustu výhod a benefitů.
Díky němu získáte automaticky členství ve Fortuna Klubu Plus a s ním také všechny výhody,
jež jsou určeny pouze jeho členům. Dále získáte možnost sázet přes internet - nejnovější
a nejmodernější způsob sázení - a v neposlední řadě získáte i možnost uzavírat sázky
jednoduše po telefonu.
Co k získání I-Konta potřebujete?
1) Zaregistrovat se na www.ifortuna.cz nebo na kterékoliv pobočce Fortuny
2) Svou registraci potvrdit podpisem na kterékoliv pobočce Fortuny
3) Platný občanský průkaz potvrzující totožnost a plnoletost
Pokud chcete hrát ihned, můžete vložit základní vklad hned při registraci na pobočce!
Co vám I-Konto přináší?
1. Členství ve Fortuna Klubu Plus
Jedná se o věrnostní program pro klienty Fortuny. Je to řada celoročních výhod a soutěží
o atraktivní ceny, bez ohledu na výše sázek. Členem může být každý. Stačí podat přihlášku
a pak už jen sázet a sbírat body. Nasbírané body se mohou měnit za různé dárky, služby,
bonusy nebo lze za ně navyšovat kursy.
2. Sázení přes internet
Je pro všechny, kdo chtějí sázet v klidu odkudkoliv, kde je přístup k internetu, ať už doma,
v práci, v internetové kavárně a nebo třeba i přes mobilní telefon. Pohodlně si rozmyslíte
a připravíte svoji sázku. Fortuna vám navíc nabízí sázky Live i přes internet. Vsadit si tedy
můžete podle vývoje právě probíhajícího vybraného zápasu. Pro váš komfort můžete sázet
přes internet denně od 06:00 do 02:00 hodin.
3. Telefonní sázky
Rádi telefonujete? Nejste právě na internetu? Nechce se vám jít na pobočku? V rámci I-Konta
můžete využít jedinečnou službu uzavírání sázek prostřednictvím telefonu. Tímto způsobem
máte možnost bezhotovostně sázet denně od 8:00 do 23:00. Navíc nyní sázíte levněji.
Manipulační poplatek je stejně jako u sázek přes internet pouze 5%.
4. BONUS 200 Kč pro každého!
Každého zaregistrovaného hráče odměníme! Bonus ve výši 200 Kč bude připsán
každému hráči, který se zaregistruje u Fortuny a pořídí si službu I-Konto umožňující
sázení přes internet. Nárok na bonus vzniká po uzavření sázek na internetu
v celkové hodnotě alespoň 200 Kč (může být uzavřeno v jedné i více sázkách). Tuto částku Vám
do 24 hodin připíšeme na Váš sázkařský účet. Neváhejte a využijte možnosti připsání
bonusu. (Naše nabídka je časově omezena.)
14
Věříme, že vám naše nová služba maximálně zpříjemní a zjednoduší sázení. Ať už se
rozhodnete využívat všechny nabízené služby I-Konta, nebo jen některou z nich a nebo
se rozhodnete k návštěvě některé z poboček Fortuny, díky našim službám zmnohonásobíte
svoji šanci na výhru.
S I-Kontem také získáte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vedení konta zdarma
přehled účtu na www.ifortuna.cz
sázení přes internet
bezhotovostní sázení přes telefon
bezhotovostní sázení na pobočkách
sázení ihned po složení vkladu
vklady a výběry na všech pobočkách
součet sázek Telekonta se sázkami na pobočkách i internetu
všechny výhody Fortuna Klubu Plus
žádné fronty, obsluha jen pro vás
Další podrobnosti naleznete na www.ifortuna.cz nebo nebo na infolince 267 218 218.
Informace o výhře rovnou do mobilu!
Jednoduše, rychle a bez peněz! Fortuna vyhodnocuje většinu zápasů ve velmi
krátkém čase po jejich odehrání. O tom, kdy se váš tiket stane výherním, vás můžeme
na požádání okamžitě informovat.
Tato služba je ale určena pouze pro klienty Fortuna Klubu Plus a týká se tiketů vsazených
na klientskou kartu. Cena za jednu odeslanou SMS je 20 bodů.
Podmínkou je mít pod svou klientskou kartou zaregistrované telefonní číslo, ze kterého
žádost posíláte.
Toto číslo musí být na hlavní pozici.
Číslo vám doplní v jakékoliv pobočce Fortuny.
Odešlete ze svého mobilního telefonu krátkou textovou zprávu ve tvaru:
SMS mezera a 16místné číslo tiketu (bez kontrolního kódu za pomlčkou)
Příklad: SMS 1063171021195822
Tuto zpávu odešlete na tel.číslo +420 739 604 669
Správné odeslání požadavku je obratem potvrzeno SMS.
15
t
e
n
r
e
t
in
s
e
ř
p
e
t
Sázej
!
ě
it
ž
m
a
k
o
,
le
h
c
y
r
,
o
n
d
sna
Sázení ještě nikdy nebylo snadnější!í!
Zkuste to!
še
Zaregistrujte se na www.ifortuna.cz a pak si jednoduše
aktivujte službu na kterékoliv naší pobočce.
Fortuna vám dává víc možností sázet
a víc možností vyhrávat.
Získejte od Fortuny bonus 200 Kč*!
*Bonus bude připsán každému zaregistrovanému hráči
po uzavření sázek na internetu v celkové hodnotě alespoň 200 Kč.
Tento bonus je časově omezen.
Bližší informace
info
na www.ifortuna.cz,
na všech pobočkách
a infolince 267 218 218.

Podobné dokumenty

FESTIVALOVÉ NOVINY 3

FESTIVALOVÉ NOVINY 3 Je pravda, že jste také booking manažer na festivalu Glastonbury? Těch booking manažerů je tam víc, já jsem jeden z nich. Nedělám už booking pro hlavní Pyramid Stage, ten dělá dcera šéfa festivalu ...

Více

PET LAHVE MAJÁKY

PET LAHVE MAJÁKY všechna křesla parlamentu politiky ze své strany. To ovšem není tak jednoduché, neboť před začátkem hry každý vhodí do osudí lísteček se svým jménem a následně si náhodně nějaké jméno vylosuje. Od ...

Více

OBSAH -Úvod do chemie -Chemické prvky -Směsi

OBSAH -Úvod do chemie -Chemické prvky -Směsi Zlatožlutý kov, velmi cenný, jeho hodnota se udává v karátech……Zlato

Více

Zpráva o činnosti - Městská knihovna v Českém Krumlově

Zpráva o činnosti - Městská knihovna v Českém Krumlově - z toho doplňovací odd. ………..……... 1.687 knih. jedn. Nákup KF byl prováděn u knihkupců v Č. Krumlově, v převážné většině však u přímých dodavatelů z velkoskladů nebo prostřednictvím Internetu (vět...

Více

herní plán

herní plán DOMŮ je 200:1), bude sázka považována za běžnou AKO sázku. Pokud zůstane součin kursů i po vyhodnocení zápasu s kursem 1,00 vyšší než 200:1, je sázka i nadále vsazena jako sázka typu MALÁ DOMŮ.

Více

produkty pro fotbal od firmy bison

produkty pro fotbal od firmy bison považovány za závazné. Podle § 53, odst.7 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, s vyjímkou dodávky zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro...

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Tip - sada čísel představující jednu sázku loterie (sloupeček na papírovém tiketu). Čísla jsou obvykle seřazena od nejmenšího k nejvyššímu. Schránka - označuje část programu, kde jsou uschovány tip...

Více

Sestava 1 - rock for people

Sestava 1 - rock for people Molly. Hrají keltský punk, na světě jsou patnáct let a nezkazí žádný mejdan ani legraci. Na otázky odpovídá kytarista a zpěvák Dennis Casey. V České republice už jste několikrát vystupovali. Cítíte...

Více