KVIZ TŘEBÍČ

Komentáře

Transkript

KVIZ TŘEBÍČ
Městské kulturní středisko Třebíč
KAM V TŘEBÍČI
ČERVEN 2015
HLAVNÍ TURISTICKÁ SEZÓNA NA MĚSTSKÉ VĚŢI
Přijďte si vychutnat krásný výhled na Třebíč!
OTEVŘENO DENNĚ: 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 hodin
Vstupné: Kč 30,- a Kč 15,POZVÁNKA NA LETOŠNÍ VÝSTAVU NA MĚSTSKÉ VĚŢI: HORIZONTY TŘEBÍČE
Grafiky Petra Bendy.
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
VE DNECH TŘEBÍČSKÉHO FESTIVALU ZÁMOSTÍ
5. – 6. 6. 2015
MĚSTSKÁ VĚŢ OTEVŘENA VEŘEJNOSTI
10.00 – 12.00, 13.00 – 22.00 HODIN
ZADNÍ SYNAGOGA OTEVŘENA VEŘEJNOSTI
10.00 – 22.00 HODIN
www.mkstrebic.cz, www.zamosti.cz
POZVÁNKA NA DALŠÍ AKCE:
31. 5. MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ – OTEVÍRÁNÍ MINI ZOO– Vinohrady Sádek;
www.vinohrady-sadek.cz
5. - 6. 6. ZÁMOSTÍ 2015 – Podzámecká niva v Třebíči; Kulturní a hudební festival.
www.zamosti.cz
5. 6. ve 19.00 hodin KRÁLOVNY - Divadelní studio AMPULKA, Kpt. Jaroše
755/2; Divadelní spolek AMPULKA uvádí nahořklou komedii Michaely Doleţalové a
Romana Vencla. Hrají: Miroslava Čermáková, Věra Fialová, Kristýna Ţaludová. Cena: 65,Kč; Řádně označení účastníci letošního festivalu ZÁMOSTÍ – vstup zdarma; Předprodej
vstupenek: Recepce hotel ATOM, Hudební nástroje MIJOVIČ. www.ampulka.org
1
6. 6. McRAI CUP 2015 – TŘEBÍČSKÝ TRIATLON – třebíčský vytrvalostní pohár
www.triatlon-trebic.cz
6. 6. od 9.00 hodin PO STOPÁCH HRABĚTE CHORINSKÉHO – VINOHRADY SÁDEK;
Setkání historických vozidel, dobové elegance a přátel na Sádku. www.1vcctrebic.cz
6. 6. ve 14.00 hodin ZAPOMENUTÝ ČERT - Divadelní studio AMPULKA, Kpt.
Jaroše 755/2; Divadelní spolek AMPULKA vás zve na divadelní pohádku Zapomenutý
čert. Cena: dospělý 30,- Kč; dítě 20,- Kč; Řádně označení účastníci letošního festivalu
ZÁMOSTÍ – vstup zdarma; Předprodej vstupenek: Recepce hotel ATOM, Hudební nástroje
MIJOVIČ. Rezervace vstupenek: [email protected], www.ampulka.org
8. 6. DĚJEPRAVNÉ SOUTĚŢENÍ Muzeum Vysočiny Třebíč - Zámek; 11. ročník
soutěţe v historických znalostech a dovednostech pro druţstva z jednotlivých škol. Letošní
téma: Ve víru šílenství aneb II. světová válka 1939 – 1945. www.zamek-trebic.cz
10. 6. v 17.00 hodin VERNISÁŢ NA NÁDVOŘÍ TŘEBÍČSKÉHO ZÁMKU
NOVÁ EXPOZICE K 680. VÝROČÍ POVÝŠENÍ MĚSTSKÝCH PRÁV MĚSTA TŘEBÍČE,
PROSTOROVÉ INSTALACE VÝTVARNÝCH DÍLEN TŘEBÍČSKÝCH ŠKOL A DĚTSKÝCH
KOLEKTIVŮ – PŮDNÍ PROSTORY PŘEDZÁMČÍ. Otevřeno od 11. 6. 2015 denně 9.00 –
16.00 hodin. www.mkstrebic.cz
10. 6. v 19.30 hodin „POJĎME SLAVIT“ CONCENTUS MORAVIAE, ACCORDONE –
Bazilika sv. Prokopa; CONCENTUS MORAVIAE, XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
13 MĚST; ACCORDONE – program: Cantate Deo – Italská duchovní hudba kolem roku
1600 pro dva stejné hlasy. www.mkstrebic.cz, www.pojdmeslavit.cz
12. 6. TŘEBÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC Muzeum Vysočiny Třebíč - Zámek; Zámecký
areál otevřený do nočních hodin oţije spoustou netradičních aktivit. Tématem Muzejní noci
je druhá světová válka. Letošní rok si připomínáme 70. Výročí od konce války. Součástí
programu bude také kostýmovaná prohlídka. Oţijí nejen prostory Muzea Vysočiny, ale také
Expozice Cesty časem v Předzámčí. www.zamek-trebic.cz
12. 6. ve 21.00 hodin KRUCIPÜSK – Hudební klub „B“, ul. V. Nezvala 68, Třebíč
www.klub-b.com
13. 6. od 10.00 hodin ZAHÁJENÍ PROVOZU KOUPALIŠTĚ POLANKA – Polanka,
Třebíč; V případě příznivého počasí bude zahájen provoz koupaliště Polanka. Červnová
provozní doba o víkendech: 10.00 – 20.00 hodin. Aktuální informace vţdy na:
www.lagunatrebic.cz
2
13. 6. KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY –INTERAKTIVNÍ EXPOZICE CESTY ČASEM
A MUZEUM VYSOČINY; Třebíčský Zámek pro vás chystá zpestření v podobě
kostýmovaných prohlídek.
v 10:30 Interaktivní expozice Cesty časem, kde si návštěvníci budou moci spolu
s řemeslníky vyzkoušet jejich nelehkou práci a dozvědět se, jak vypadalo město
v minulosti. Doporučujeme si prohlídky včas rezervovat: Tel. 568 610 022, 777 746 982
www.facebook.com/cestycasemtrebic, www.visittrebic.eu
v 14.30 a 15.30 hodin Muzeum Vysočiny. Oţijí Valdštejnské komnaty a návštěvníci
se na chvíli stanou součástí zámecké rodiny. Rezervace na tel. 568 408 890,
[email protected], www.zamek-trebic.cz
13. 6. od 14.00 hodin JEZOVÁNÍ – Svojsíkovo nábřeţí, Třebíč; Přístav vodních
skautů Ţlutá ponorka Třebíč Vás zve na Jezování. Pro děti i rodiče: jízdy na lodích, hry
a soutěţe na vodě i na suchu, ukázky ovládání plavidel, zajímavé ceny. Vstup zdarma.
www.zlutaponorka.com
13. 6. VYSTOUPENÍ CIMBÁLOVÝCH MUZIK – Vinařství Sádek, vstup zdarma;
www.vinohrady-sadek.cz
13. 6. v 19.00 hodin LÉTAJÍCÍ RABÍN - Divadelní studio AMPULKA, Kpt. Jaroše
755/2; Divadelní spolek AMPULKA vás zve na koncert klezmerové kapely. Cena: dospělý
65,- Kč; Předprodej vstupenek: Recepce hotel ATOM, Hudební nástroje MIJOVIČ.
Rezervace vstupenek: [email protected], www.ampulka.org
19. 6. – 5. 7. KAVÁRNA NA LOUCE – Podzámecká niva, Třebíč
Na louce se dá dělat spousta věcí! Zahrát si fotbálek, zacvičit jógu. Pobesedovat s malířem,
s cestovatelem či se šikovným mladým sportovcem. Zazpívat si, zahrát s vlastní kapelou či
divadelním spolkem. Lze zde tvořit, předvádět řemeslnou dovednost a ostatní to zároveň učit.
Cílem je rozvíjení sousedských vztahů, utváření aktivních lokálních komunit a zapojování
občanů do společenského a veřejného ţivota v místě, kde ţijí. www.na-louce.cz
20. 6. STAŘEČ 2015 – STAŘEČ U TŘEBÍČE – NIVA;
Setkání rockových kapel 70. a 80. let minulého století. www.sdhstarec.cz
26. 6. od 16.00 hodin PRVNÍ PRÁZDNINOVÝ FESTIVAL– TŘEBÍČ – SOKOLSKÝ
STADION; https://www.facebook.com/events/1529184704017210/
26. 6. od 17.00 hodin METAL FEST OPEN AIR 2 – STAŘEČ U TŘEBÍČE - NIVA, za
nepříznivého počasí: CLUB R, Kpt. Jaroše 736, Třebíč
3
Program: Dymytry, Salamandra, Daniel Krob, Menhir, Hand Grenade, Purplemania, Pop
Killers ad.; Předprodejní místa: Síť Ticketpro, Sazka, Karlovo nám. 54, Pivnice Klubovka
Vysočina, Kpt. Jaroše 736, www.clubr.cz
Městské kulturní středisko Třebíč nabízí v prodeji dárkové poukazy.
Poukázky lze pouţít na divadla, koncerty i kina dle vlastního výběru.
Dárkové poukazy v hodnotě 200,- a 500,- Kč jsou k dostání:
v Centrální pokladně MKS Třebíč v přízemí Národního domu.
(po – pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hodin)
Zájemci o vstupenky na pořady Městského kulturního střediska si je mohou zakoupit také
prostřednictvím webových stránek www.mkstrebic.cz. Zde si vyberou příslušný pořad
z programové nabídky a po zaplacení a ověření platby systém uvolní k tisku vstupenku
vytisknutelnou na běţné tiskárně.
Podmínkou je vlastnictví platební bankovní karty s moţností nákupů prostřednictvím
internetu.
Takto získanou vstupenku předloţí u vstupu do zvoleného kulturního zařízení.
POZVÁNKA DO INTERAKTIVNÍ EXPOZICE „CESTY ČASEM“
PROCHÁZKY TŘEBÍČSKOU HISTORIÍ
V prostorách třebíčského předzámčí.
Expozice je určena hlavně dětem a mládeţi, ale osloví i dospělé. Netradičním způsobem přiblíţí stará
třebíčská řemesla, jako bylo provaznictví, kamenictví či betlemářství a také zavede do třebíčské historie.
Kontakt: e-mail: [email protected]
www.facebook.com/cestycasemtrebic
Otevírací doba: po – pá: 8.00 -16.00 hod., so – ne: 10.00 -17.00 hod.
Časy prohlídek: kaţdou celou hodinu a poslední prohlídka začíná hodinu před koncem provozní doby.
Vstupné: dospělí: 60,-; děti 6 – 15 let, senioři, ZTP: 30,-; děti 3 – 5 let: 15,Školní skupiny: - prohlídka 20,- Kč, lektorské programy 30,-Kč
NABÍDKA LEKTORSKÝCH PROGRAMŮ
Interaktivní expozice Cesty časem aneb procházky třebíčskou historií, která se nachází ve zrekonstruovaném
zámeckém křídle, součásti areálu baziliky sv. Prokopa a bývalého Valdštejnského zámku v Třebíči, vstupuje do
nového školního roku 2014/2015 opět s nabídkou lektorských programů pro školní skupiny. V rámci
lektorského programu převezme školní skupinu do svých rukou muzejní lektorka, která hravou formou zasvětí
účastníky programu do jednotlivých témat. Všechny programy jsou obtíţností uzpůsobeny rozdílným věkovým
skupinám kolektivů mateřských, základních a středních škol. Ke stávající nabídce přibude i několik nových lektorských
programů s lákavou tématikou. Například pro mateřské školy lektorský program“ Kde se vzal chléb?“, pro
základní školy „Módní trendy napříč staletími“.
Další nabídku konkrétních lektorských programů a více informací najdete na internetových stránkách:
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu, www.facebook.com/cestycasemtrebic.
Na jednotlivé lektorské programy je třeba se min. týden předem objednat telefonicky: 601 567 581,
568 610 020 nebo emailem: [email protected] a počítat s délkou trvání programu cca 60 - 90
minut.
4
NOVÁ EXPOZICE K 680. VÝROČÍ POVÝŠENÍ MĚSTSKÝCH PRÁV MĚSTA TŘEBÍČE
PŮDA PLNÁ POVĚSTÍ
PROSTOROVÉ INSTALACE VÝTVARNÝCH DÍLEN ŠKOL A DĚTSKÝCH KOLEKTIVŮ
PŮDNÍ PROSTORY PŘEDZÁMČÍ, ZÁMEK 1, TŘEBÍČ
OTEVŘENO OD 11. 6. 2015 DENNĚ: 9.00 – 16.00 HODIN
10. 6. 2015 V 17.00 HODIN - SLAVNOSTNÍ VERNISÁŢ – NÁDVOŘÍ ZÁMKU
DĚTSKÝ DEN V EXPOZICI CESTY ČASEM
V sobotu 30. května od 10 do 17 hodin proběhne v expozici Cesty časem oslava Dne dětí.
Tentokráte s podtitulem „Cestování do pravěku“. Na děti budou čekat dinosauři ve všech možných
podobách – dinosauří omalovánky, hry a soutěže pro zdatná dinosauří mláďata a spousta
zajímavých informací o životě našich předků. Zruční návštěvníci se přenesou do jeskyně, kde si
vlastnoručně vytvoří nástěnné malby, vyrobí pravěkého domácího mazlíčka i samotného
pračlověka. V odpoledních hodinách budou v zámeckém parku k vidění potomci prakoníka, na
kterých se děti budou moci projet.
Bliţší info: tel.: 568 610 020, e-mail: [email protected]
KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY OŢIVÍ INTERAKTIVNÍ EXPOZICI CESTY ČASEM
13. 6. 2015 - Přijďte se svými dětmi cestovat časem od zaloţení baziliky do dnešních dnů a poznat nelehkou práci
řemeslníků. Expozicí vás provedou skutečné postavy třebíčské historie, Jan Suchenius či Francesco Calligardi.
Další termíny kostýmovaných prohlídek: 13. 6., 11. 7., 18. 7., 8. 8. Začátky prohlídek v 10.30 hodin. Rezervace na
tel.: 568 610 022 nebo 777 746 982.
NAUČNÁ STEZKA PO STOPÁCH OPATŮ A RABÍNŮ SPOJUJÍCÍ TŘEBÍČSKÉ
PAMÁTKY UNESCO
PROJDĚTE SE PO CESTÁCH, KUDY CHODÍVALI TŘEBÍČŠTÍ OPATI A RABÍNI.
SBÍREJTE RAZÍTKA A ZÍSKEJTE MALÉ PŘEKVAPENÍ.
NA VŠECH TŘEBÍČSKÝCH INFOCENTRECH MŮŢETE ZAKOUPIT ZA 10,PRŮVODCE PO TÉTO STEZCE, DO KTERÉHO LZE SBÍRAT ZMIŇOVANÁ RAZÍTKA.
WWW.VISITTREBIC.EU
PAMÁTKY:
_____________________________________________________________________
Moţnost virtuální prohlídky Třebíče na www.dreamboat.cz a www.trebic.cz
Bazilika sv. Prokopa – Zámek 1, Třebíč, tel. +420 568 610 022, +420 777 746 982,
[email protected], www.mkstrebic.cz
Vstupné:
dospělí: 60,- Kč
děti, studenti, důchodci, ZTP/P: 30,- Kč
školní výpravy: 15,- Kč
Prohlídky v kaţdou celou hodinu v tomto časovém rozmezí:
po – čt: 9.00 – 12.00, 12.30 - 17.00
pá: 9.00 – 15.00
so - ne: 12.30 – 18.00 (první prohlídka v 13:00 h)
5
[email protected], +420 568 610 022, +420 777 746 982
Zadní synagoga – Subakova ul. 44, Třebíč
a Ţidovské muzeum – Dům Seligmanna Bauera, Blahoslavova ul. 77, Třebíč, tel. +420 568 610 023,
+420 568 823 005, [email protected]
Otevírací doba:
po - ne: 9.00 - 17.00
Vstupné:
dospělí: 80,- Kč
děti, studenti, důchodci, ZTP/P: 40,- Kč
školní výpravy (pouze ZŠ): 20,- Kč
www.mkstrebic.cz
EXPOZICE „MÍSTO ŢIVOTA“ – MAKOM CHAJIM (hebr.) V ZADNÍ SYNAGOZE V TŘEBÍČI
Pro zájemce o ţidovskou kulturu je připravena zajímavá stálá expozice tvořená unikátními exponáty ze sbírek
Ţidovského muzea v Praze. Hlavním tématem výstavy je svitek Tóry, která je tím nejdůleţitějším a nejcennějším
v synagoze. Obsahuje hebrejský text Pěti knih Mojţíšových.
Více informací a rezervace prohlídek na telefonu: 568 610 023, e-mail: [email protected]
www.visittrebic.cz, www.mkstrebic.cz
Ţidovská čtvrť - je volně přístupná. Pro nejširší veřejnost i odborníky je na domech nainstalována naučná stezka v
českém, anglickém a německém jazyce. Informace v TIC Zadní Synagoga: [email protected],
568 610 023, 568 823 005.
Podrobné informace o ţidovské čtvrti na stránkách http://unesco.kr-vysocina.cz
Pro skupiny 5 a více osob je moţná prohlídka ţidovské čtvrti s průvodcem. Denně v 10:00, 13:00, 15:00
hod. V anglickém, českém a německém jazyce.
PRŮVODCOVSKÉ OKRUHY SI LZE OBJEDNAT 2 DNY PŘEDEM V INFORMAČNÍM A TURISTICKÉM
CENTRU V ZADNÍ SYNAGOZE (tel. 568 823 005, [email protected])
Poplatek za okruh 1: dospělí 130,- Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP 70,- Kč, školní sk. 50,- Kč, děti do 6-ti let
ZDARMA.
Poplatek za okruh 2: dospělí 150,- Kč, děti, studenti, důchodci, ZTP 80,- Kč, školní sk. 60,- Kč, děti do 6-ti let
ZDARMA.
Ţidovský hřbitov – Hrádek, v otevírací době volně přístupný.
Správce: pan Zdeněk Malášek, tel. +420 737 180 813
Otevřeno denně kromě soboty: květen - srpen: 9.00 - 18.00, vstupné dobrovolné.
DIGITALIZACE ŢIDOVSKÉHO HŘBITOVA V TŘEBÍČI NA WWW.VISITTREBIC.EU
Digitalizace jednoho z největších ţidovských hřbitovů je významným počinem ve zpřístupňování informací o ţidovské historii
našeho města. Fotodokumentace několika tisíců náhrobků, dokumentace údajů a textů na náhrobcích umoţnily vytvořit databázi
osob, náhrobků a údajů o lidech, kteří kdysi ţili v Třebíči. Soubor těchto informací dává moţnost vyhledávání náhrobků i jmen
a jejich lokalizaci v mapovém projektu. Vyzkoušejte sami na www.visittrebic.eu/zidovsky-hrbitov/.
Městská věţ - Martinské náměstí, Třebíč.
SEZONA: KVĚTEN – ZÁŘÍ, OTEVŘENO DENNĚ 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 hodin
Vstupné v sezóně (KVĚTEN-ZÁŘÍ):
Plné vstupné: Kč 30,Sníţené vstupné: Kč 15,www.mkstrebic.cz
http://www.visittrebic.eu/mestska-vez-a-opevneni-mesta/mestska-vez/
6
POZVÁNKA NA LETOŠNÍ VÝSTAVU NA MĚSTSKÉ VĚŢI:
HORIZONTY NA DOSAH
Grafiky pana Petra Bendy.
MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ – ZÁMEK
Zámek 1, 674 01 Třebíč
www.zamek-trebic.cz, [email protected]
Kanceláře na adrese: Kosmákova 66, Třebíč, tel. 568 824 658, [email protected],
TŘEBÍČSKÝ ZÁMEK JE PO ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCI OPĚT ZPŘÍSTUPNĚN VEŘEJNOSTI
AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ DOBA: úterý – neděle: 9 – 12, 13 – 17 hodin
Tel. 568 408 890 (recepce na zámku)
Po rozsáhlých stavebních úpravách zámku a přípravách nových expozic je moţno zhlédnout
ČTYŘI STÁLÉ EXPOZICE:
I. Svět neţivé přírody
II. Svět portálů a bran
III. Valdštejnové na Třebíči
IV. Lidé. Místa. Osudy.
POZVÁNKA NA KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY ZÁMKU
13. 6, 2015 - Přijďte se na jeden den stát součástí zámecké rodiny. Uţ jste netrpělivě očekáváni.
Bez Vás oslava začít prostě nemůţe. Prohlídky v časech 14:30, 15:30.
Rezervace na tel.: 568 408 890, email: [email protected], www.zamek-trebic.cz
HVĚZDÁRNA TŘEBÍČ - Švabinského 1310/5, Třebíč, email: [email protected]
Otevřeno pro základní i střední školy v pondělí a ve čtvrtek od 9:00 do 11:00 hodin (po domluvě).
Otevřeno pro veřejnost v pátek od 21.00 do 23.00 hodin.
Pozorování se uskuteční POUZE V PŘÍPADĚ JASNÉ OBLOHY
Kontakt: Tomáš Nováček - tel. 777 270 336, Více informací na www.ddmtrebic.cz
GALERIE FRANTA - STÁLÁ EXPOZICE DAROVANÝCH DĚL
Nově zbudovaná Galerie FRANTA se nachází ve dvorním traktu Národního domu (Karlovo náměstí 47). Galerie
obsahuje celkem 38 obrazů, grafik a soch, které světoznámý výtvarník, uměleckým jménem FRANTA, daroval městu
Třebíč.
Otevřeno: út – ne: 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod
ČERVNOVÉ POŘADY____________________________________________________________
pondělí 8. 6. 2015 v 18 hod. – Národní dům
JAN HUS
„Mučedník nebo zbytečná oběť?“
Jan Potměšil – umělecký přednes, Oldřich Kříţ – baryton, Václav Návrat – barokní housle, bicí
nástroje, Přemysla Vacek – loutna, arciloutna
Komponované pásmo o okolnostech upálení mistra Jana Husa s dobovými texty, faktografickými údaji,
hudbou gotiky, ale také pozdější reformace.
Pořad k 600. výročí upálení mistra Jana Husa.
Vstupné: 120,- děti, studenti, senioři: 90,Vstupenky v prodeji.
7
středa 10. 6. 2014 v 19.30 – bazilika sv. Prokopa
CONCENTUS MORAVIAE
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MĚST
„Pojďme slavit“
ACCORDONE
Guido Morini – cembalo, varhany, Marco Beasley – zpěv, Serge Goubioud – zpěv
Program: Cantate Deo – Italská duchovní hudba kolem roku 1600 pro dva stejné hlasy
Konejšivý hlas Marca Beasleyho by člověka přesvědčil o čemkoliv. Spolu s Sergem Goubioudem zpívá nebe
písně (moteta pro dva stejné hlasy) z počátku 17. století skladatelů jako jsou Donati, Giamberti a
Monteverdi. Pokud by se v nebi chystala slavnost, tato hudba a tito hudebníci by na ní nesměli chybět.
Vstupné: 300,- studenti, senioři, ZTP: 200,Předprodej od 23. 2. 2015 (do 29. 5. platí sleva 50,- Kč z plného vstupného)
Předprodej vstupenek (na jednotlivé pořady) začíná vţdy
tři týdny předem od 8.00 hodin u pokladny NÁRODNÍHO DOMU,
Karlovo nám. 47, Třebíč – tel: 568 610 013
a od 9.00 hodin v TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU (Národní dům),
Karlovo nám. 47, Třebíč – tel: 568 610 021. www.mkstrebic.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
POŘADY PRO ŠKOLY_____________________________________________________________
Úterý 2. června 2015 v 8.30 a 10.15 hodin – hudební pohádka pro děti MŠ a 1. st. ZŠ – divadlo Pasáţ
STRAŠIDELNÝ MLÝN – výpravná pohádka DIVADELNÍ SPOLEČNOSTI JULIE JURIŠTOVÉ
VÝSTAVY__________________________________________________________________________
GALERIE FRANTA - STÁLÁ EXPOZICE DAROVANÝCH DĚL
Nově zbudovaná Galerie FRANTA se nachází ve dvorním traktu Národního domu (Karlovo náměstí 47). Galerie
obsahuje celkem 38 obrazů, grafik a soch, které světoznámý výtvarník, uměleckým jménem FRANTA, daroval městu
Třebíč.
Otevřeno: út – ne: 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
JAROSLAV ŠAFR A JAN HANUŠ – GALERIE MALOVANÝ DŮM
16. 4. - 7. 6. 2015
JAROSLAV ŠAFR
Po absolvování výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě UK v Praze se věnuje keramice. Mimo autorské tvorby
navrhuje a realizuje propagační předměty pro obchody typu Museum shop – na zámku v Českém Krumlově, na
Praţském hradě a na dalších zámcích v Čechách, pro výstavy (výstava „Valdštejn“ v areálu Valdštejnské jízdárny,
museum Karla Gotta v Jevanech,…). V roce 2012 se stal členem Sdruţení výtvarných umělců keramiků.
8
JAN HANUŠ
Autor se od roku 1980 věnuje výtvarné fotografii.
V letech 1981- 1983 absolvoval školu výtvarné fotografie při Lidové konzervatoři v Ostravě. Jiţ v této době zkouší
různé experimentální metody ve fotografii, později se věnuje fotografickým koláţím, toto období vyvrcholí výstavou
v Budapešti v Galerii mladého umění v roce 1989. Po roce 1989 se začíná ţivit jako grafik a designer. Vzhledem
k povaze své práce, se po celou dobu snaţí obory fotografie a grafiky navzájem propojovat. Obvykle nespokojen
s výsledkem, s těmito pokusy na nějaký čas ustane, aby to za nějaký čas zkusil znovu. Ovlivněn technologickými
postupy, se kterými se během své praxe neustále setkává, začíná experimentovat se sérigrafií, která se nejvíce blíţí
jeho představám fotografa a grafika. Současné obrazy jsou tvořeny kombinací technik malby akrylovými barvami,
mechanických úprav, sérigrafického tisku.
Otevřeno: út – ne: 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod
JITKA JANÍKOVÁ – OBRAZY – GALERIE LADISLAVA NOVÁKA
2. 4. - 7. 6. 2015
Jitka Janíková ve své tvorbě jsem postupně pouţívala kresbu, grafiku, prašné pastely. V současné době se nejvíc
věnuje olejomalbě. Věnuje se také malbě na přírodní hedvábí. Své šály a šátky nevnímá jako uţitkové textilie, ale
hedvábné obrazy, které se dají nosit na krku. Je absolventkou Střední průmyslové školy textilní v Brně, obor výtvarné
zpracování tkanin u Ak. mal. Karla Veleby, a školy výtvarného myšlení prof. Igora Zhoře v Brně. Vyučuje výtvarnou
tvorbu na Základní umělecké škole Třebíč.
Otevřeno: po – ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
VOJTĚCH VLK – NA BŘEZÍCH ŘEKY GANGY - VÝSTAVNÍ SÍŇ PŘEDZÁMČÍ
(u Turistického informačního centra Bazilika)
4. 6. - 2. 8. 2015
Vernisáţ 3. 6. 2015 v 17.00 hodin
Vojtěch Vlk ţije a pracuje od roku 1991 jako nezávislý fotograf v Praze. Fotografování je však jeho vášní jiţ od
dětských let, která strávil v Moravských Budějovicích.
Na fotografování jej nejvíce fascinuje různorodost a nekonečná moţnost kreativity, kterou fotografie jako médium
nabízí. Různorodá je i jeho tvorba. Vedle fotoportrétů slavných osobností, můţeme v jeho portfoliu najít reklamní,
výtvarné či dokumentární fotografie. Nedílnou součástí jeho tvůrčí činnosti jsou i fotografie z dalekých cest. A právě
série fotografií z indického Váránasí bude k vidění ve výstavní síni Předzámčí Třebíč.
Posvátné hinduistické město Váránasí je jedno z nejdéle obydlených míst na světě a jiţ několik tisíc let sem proudí
poutníci, aby provedli očistnou koupel v řece Ganze. Název dostalo město podle říček Varuna a Asi, které se právě
zde vlévají do Gangy. Starší název Kashi znamená „město světla“, čím se myslí světlo osvícení. O to se snaţí i svatí
muţi – Sádhuové, kteří zde ţijí a meditují.
Otevřeno: po – ne: 10.00 – 16.00 hodin
LUDMILA KOVAŘÍKOVÁ – HLÍNA A OHEŇ – GALERIE MALOVANÝ DŮM
25. 6. - 16. 8. 2015
Vernisáţ ve středu 24. 6. 2015 v 17.00 hodin.
Ludmila Kovaříková se narodila 13. 1. 1953 v Opavě. Absolventka SUPŠ v Uherském Hradišti, obor Uţitá keramika.
Věnuje se volné keramické tvorbě a keramickému designu. Z pouţívaných materiálů převládá jemná a hrubá
kamenina. Zúčastnila se mezinárodních sympozií keramické tvorby v Bechyni, Kalinovu (Slovensko), Boleslawci
(Polsko), a Paneveţys (Litva). Její práce jsou zastoupeny ve sbírkách státních muzeí a galerií v Praze, Brně,
Hodoníně, Uherském Hradišti, Bechyni, Boleslawci a Wroclawi (Polsko), Panevěţys (Litva) a mnoha soukromých
sbírkách. Mimo samostatné výstavní činnosti se jako člen Uměleckého sdruţení Q v Brně a Sdruţení výtvarných
umělců keramiků v Praze účastní i mnoha skupinových výstav doma i v zahraničí. Samostatně vystavovala např.
v Rakousku, Slovensku a Švédsku, skupinově v Polsku, Arabských emirátech, Německu, Belgii atd….
9
Otevřeno: út – ne: 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod
HORIZONTY NA DOSAH – VÝSTAVA V PROSTORÁCH MĚSTSKÉ VĚŢE V TŘEBÍČI- Martinské
náměstí, Třebíč
1. 5. - 30. 9. 2015
Grafiky pana Petra Bendy.
Otevřeno: po – ne: 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hodin
PETR KLUKAN - FOTOGRAFIE – Galerie KRUH, L. Pokorného 40, Třebíč
4. 6. - 30. 6. 2015
Zahájení výstavy 4. 6. 2015 v 17.30 hodin
www.galerie-kruh.cz
STÁLÁ EXPOZICE LADISLAVA NOVÁKA - Galerie L. Nováka
Stálá expozice obrazů jednoho z nejvýznamnějších třebíčských výtvarníků. Do obnovené expozice jsou zařazeny
málo známé práce, které většinou dosud nebyly nikdy vystaveny. Mimo klasické froasáţe a kombinované techniky
bude představena i pozdější úprava starších prací, která se na výstavách zpravidla neobjevuje. Představeno bude asi
14 dosud neznámých děl, některé z pozůstalosti Novákova kolegy a přítele prof. RNDr. Karla Bucla, které s laskavým
svolením do expozice zapůjčil jeho syn.
Otevřeno: po – ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
TRADICE ŢIDOVSKÉ ČTVRTI V TŘEBÍČI + MODEL ŢIDOVSKÉHO MĚSTA
Obnovená expozice na ţenské galerii Zadní synagogy v Třebíči přibliţuje zvyklosti a tradice ţidovské komunity. Více
informací: [email protected]
MODEL ŢIDOVSKÉHO MĚSTA
Model třebíčského ţidovského ghetta z roku 1850. Autorem pan Stanislav Vrška. Model v měřítku 1:100 si můţete
prohlédnout v Zadní synagoze, Subakova 1, Třebíč. Tel. 568 610 023, 568 823 005, [email protected]
Otevřeno: po – ne: 9.00 – 17.00 hodin
MÍSTO ŢIVOTA – MAKOM CHAJIM (hebr.) – EXPOZICE V ZADNÍ SYNAGOZE
Pro zájemce o ţidovskou kulturu je připravena zajímavá stálá expozice tvořená unikátními exponáty ze sbírek
Ţidovského muzea v Praze. Hlavním tématem výstavy je svitek Tóry, která je tím nejdůleţitějším a nejcennějším
v synagoze. Obsahuje hebrejský text Pěti knih Mojţíšových. Uţívá se při synagogální bohosluţbě k pravidelnému
předčítání jednotlivých oddílů Tóry.
Otevřeno: po – ne: 9.00 – 17.00 hodin
MODEL KARLOVA NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI - GALERIE DIVADLA PASÁŢ TŘEBÍČ
Model z dílny Stanislava Vršky je v měřítku 1:100 ve stavu z roku 1835. Vstup zdarma.
Otevřeno: po-pá 10.00 – 16.00 hodin a vţdy hodinu před začátkem produkce v Pasáţi (divadelní představení,
koncert)
PROGRAM KINA PASÁŽ NA ČERVEN 2015
10
Od pondělí 1. června do středy 3. června
AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D
Začátky představení v 17.00 hod.
Repríza akčního dobrodruţného filmu USA v českém znění. Výpravné pokračování největšího super-hrdinského
filmu všech dob. Hrají: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson.
Režie: Joss Whedon
Vstupné: 130,-Kč
Mládeži do12 let nevhodný
Od pondělí 1. června do středy 3. června
DEN BLBEC
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra komedie Německa. Prožili jste někdy DEN BLBEC? Pokud ne, tak si to můžete nanečisto vyzkoušet ve
stejnojmenné komedii. Hrají: Moritz Bleibtreu, Axel Stein, Jasmin Gerat.
Režie: Peter Thorwarth
Vstupné: 110,- Kč
Mládeži do12 nevhodný
Od čtvrtka 4. června do středy 10. června
SEDMERO KRKAVCŮ
Začátky představení v 17.00 hod.
Premiéra pohádky ČR/SR. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také o síle slova, pravdě a opravdové lásce...
Hrají: Martha Issová, Lukáš Příkazký, Václav Neužil, Sabina Remundová, Zuzana Bydžovská
Režie: Alice Nellis
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži přístupný
Od čtvrtka 4. června do neděle 7. června
INSIDIOUS 3: POČÁTEK
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra hororu USA. Tento mrazivý horor je situovaný do doby před strašidelnými zážitky rodiny Lambertů.
Hrají: Dermot Mulroney, Stefanie Scott, Angus Sampson.
Režie: Leigh Whannell
Vstupné: 140,- Kč
Mládeži do15 let nepřístupný
od pondělí 8. června do středy 10. června
SAN ANDREAS
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra katastrofického filmu USA. Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně známý tektonický zlom
a vyvolá zemětřesení, vydávají se pilot vrtulníku a jeho bývalá manželka, zachránit svou jedinou dceru. Hrají:
Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Carla Gugino.
Režie: Brad Peyton
Vstupné: 110,-Kč
Mládeži přístupný
od čtvrtka 11. června do středy 17. června
JURSKÝ SVĚT 3D
Začátky představení v 17.00 hod.
Premiéra dobrodruţného filmu USA v českém znění. Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě. Jejich
projekty jsou úžasné, jen se neměly vymknout kontrole. Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,Vincent D’Onofrio.
Režie: Colin Trevorrow
Vstupné: 140,- Kč
Mládeži přístupný
od čtvrtka 11. června do neděle 14. června
ŠPIÓN
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra komedie USA v českém znění. Má klidnou a nenáročnou práci u CIA. Přesto se stane neohroženou
hrdinkou, která se vydá na nejnebezpečnější misi v historii této špionážní agentury. Hrají: Melissa McCarthy, Jason
Statham, Jude Law, Curtis “50 Cent”
Režie: Paul Feig
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
Od pondělí 15. června do středy 17. června
ŢIVOT JE ŢIVOT
Začátky představení v 19.30 hod.
Repríza komedie ČR. Manželský pár řeší milostné a životní eskapády svých třech dcer, ale především svoje vlastní.
Hrají: Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Tereza Voříšková, Miroslav Táborský.
11
Režie: Milan Cieslar
Vstupné: 100,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
Od čtvrtka 18. června do středy 24. června
PÍRKOVO DOBRODRUŢSTVÍ
Začátky představení v 17.00 hod.
Premiéra animovaného filmu Francie v českém znění. Roztáhněte křídla a vydejte se na pohádkový let plný
humoru a nadhledu z ptačí perspektivy. Hlasy: Michal Holán, Petra Tišnovská, Bohdan Tůma.
Režie: Christian De Vita
Vstupné: 100,- Kč
Mládeži přístupný
Od čtvrtka 18. června do neděle 21. června
ODEBRAT Z PŘÁTEL
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra hororu USA. POMSTA BUDE DNES VEČER ONLINE.. Zesměšnit člověka uveřejněním jeho nelichotivé
fotky či choulostivého videa na internetu vás může stát život. Hrají: Heather Sossaman, Matthew Bohrer, Courtney
Halverson.
Režie: Leo Gabriadze
Vstupné: 110,- Kč
Mládeži do 15 let nepřístupný
Od pondělí 22. června do středy 24. června
DIVOKÁ DVOJKA
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra akční komedie USA v českém znění. DVĚ NEBEZPEČNÉ KRÁSKY NA ÚTĚKU.
Hrají: Sofía Vergara, Reese Witherspoon, John Carroll Lynch. Režie: Anne Fletcher
Vstupné: 110,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
Od čtvrtka 25. června do středy 1. července
MIMONI 3D
Začátky představení v 17.00 hod.
Premiéra animovaného filmu USA v českém znění. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí
a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P?
Hlasy: Ivana Chýlková, Jan Vondráček, Jiří Klem, David Suchařípa.
Režie: Pierre Coffin, Kyle Balda
Vstupné: Děti 120,- Kč, ostatní 140,- Kč
Mládeži přístupný
Od čtvrtka 25. června do neděle 28. června
TEMNÉ KOUTY
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra mysteriózního thrilleru Francie. MINULOST JE MINULOSTÍ… DOKUD TĚ NEDOSTIHNE... Hrají:
Charlize Theron, Nicholas Hoult, Andrea Roth. Režie: Gilles Paquet-Brenner
Vstupné: 120,- Kč
Mládeži do 15 let nepřístupný
Od pondělí 29. června do středy 1. července
DRUHÁ MÍZA
Začátky představení v 19.30 hod.
Premiéra komediálního dramatu USA. Stárnoucí rocková hvězda Danny Collins dojíždí svoji životní dráhu ve
stálých kolejích. Jednoho dne jeho manažer odkryje 40 let starý nedoručený dopis, který mu napsal John Lennon.
Hrají: Al Pacino, Annette Bening, Jennifer Garner. Režie: Dan Fogelman
Vstupné: 100,- Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
FILMOVÁ PROJEKCE V RÁMCI FESTIVALU ZÁMOSTÍ 2015
Vstupné: Návštěvníci FESTIVALU ZÁMOSTÍ zdarma, veřejnost 80,- Kč
Pátek 5. června
DIVOKÉ HISTORKY
Repríza černé komedie Argentina/Španělsko.
Začátek představení v 14.30 hod.
__________________________________________________________________________
Sobota 6. června
Začátek představení v 11.00 hod.
ODPAD
12
Premiéra dobrodruţného dramatu Brazílie/Velká Británie.
___________________________________________________________________________
Sobota 6. června
Premiéra dramatu USA.
DIVOČINA
Začátek představení v 13.00 hod.
KURZY
JAZYKOVÁ ŠKOLA – Mgr. Rudolf Konečný (budova Fórum a Pasáţ – Masarykovo náměstí)
Tel.: 777 847 036, 606 742 666, www.konecnyrudolf.cz, [email protected], [email protected]
JAZYKOVÁ AGENTURA HONZÍK – ul. Jungmannova 13, Tel.: 568 423 127, 776 644 460, [email protected];
VÝUKA ANGLIČTINY – Mgr. Leona Nekudová - Tel.: 777 030 843, email: [email protected]; výuka AJ,
překlady a tlumočení
ORGANIZACE, SDRUŢENÍ, SPOLKY, KLUBY
_____________________________________________________________________________
TŘEBÍČSKÉ „MATEŘSKÉ“ CENTRUM o.s., Fr. Hrubína 753 (areál bývalé MŠ) Třebíč, tel. 604 813 882,
739 493 140, 603 870 272, www.trebicskecentrum.cz, [email protected]
Seznam akcí TC:
1.5. - 31.5.
4.5. 10.30-12.00
5.5. 10.30-12.00
7.5.
8.30-17.00
7.5.
9.5.
18.00-20.00
9.00-11.00
11.5. 10.30-12.00
12.5. 14.00-16.00
13.5. 14.00-17.00
14.5. 10.30-12.00
15.5. 8.00-14.00
15.5. 10.30-12.00
18.-24.5.
18.5. 10.30-12.00
19.5. 10.30-12.00
20.5. 10.00-16.00
21.5. 8.00-17.00
21.5. 14.30-16.00
21.5. 15.00-16.30
22.5. 10.30-12.00
23.5. 14.00-17.00
KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY – kampaň Sítě mateřských center
Klub Miminko: Komunikace - předpoklad pro dobré vztahy v rodině
Kurz zdravého vaření - téma: Tofu se sušenými meruňkami
Slavíme Mezinárodní den matek, vyrábíme dárek pro maminky
a připomínáme si mezinárodní kampaň Míle pro mámu
Rukodělný kurz: Květináč malovaný a vonný pytlíček z lásky darovaný
Férová snídaně - happening na oslavu Světového dne pro fair trade
(koná se v parku před Zámkem, informace na www.ferovasnidane.cz)
Klub Miminko: Posezení s DULOU - beseda s výměnou zkušeností
MUM-AUT setkání rodičů s dětmi s poruchami autistického spektra,
sdílení zkušeností, beseda s odborníky (SPC Jihlava, Středisko rané péče Třebíč)
ZM Třebíč: Nepodceňujte prevenci rakoviny! Roadshow na Karlově nám.
Pro dědečka i babičku básničku a písničku - rozvíjíme mezigenerační soužití
Mezinárodní den rodiny - DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
(akce pro rodiny - hry, soutěže, tvoření; připraveny budou také ukázky programů)
Klub Batole: Výchova z pohledu několika generací
SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU
Klub Miminko: Šátky a nosítka - beseda s výměnou zkušeností, praktické ukázky
Role rodiny v různých kulturách - beseda, sdílení zkušeností
PUTOVÁNÍ SE SRDCEM NA DLANI - veletrh soc.sluţeb na Karlově nám.
Se stolními hrami nejste nikdy sami - „hravá“ akce pro celé rodiny
Zdravá dílna: Zeleninové saláty netradičně
Kurz zdravého vaření - téma: Orientální ředkvičkovo - mrkvový salát
Klub Batole: Zdravý úsměv (preventivní program orální hygieny pro nejmenší)
Tvořivé odpoledne: Krabička tajemství
13
25.5. 10.30-12.00
26.5. 10.30-12.00
27.5. 16.00-17.00
28.5. 10.30-12.00
28.5. 16.00-17.00
30.5. 8.00-14.00
30.5. 10.30-12.00
Klub Miminko: Zvyšování rodičovských kompetencí - umění být spolu
Vliv výchovy na osobnost dítěte - beseda, sdílení zkušeností
NETRADIČNÍ CVIČENÍ V PŘÍRODĚ s VZP - akce plná radosti, her a cvičení.
Koná se na zahradě Třebíčského centra. info na tel. 734 657 394)
Rodinný strom aneb poznejme svou rodinu (návod a tipy jak vyhledat rodokmen)
3+1 Zdravíčko: Šípková Růţenka – pohádka pro nejmenší
(koná se v Divadélku Pod schody v ZŠ Benešova)
Normální je nekouřit - akce u příležitosti Světového dne bez tabáku (31.5.)
Klub Batole: Rozvoj aktivního pohybu, posilování správného dýchání
Centrum DaR, Okružní 935, Třebíč - Borovina, (budova ZMVŠ – zadní vchod), tel. 734 657 368, 604 813 882,
www.trebicskecentrum.cz, mail: [email protected]
Seznam akcí TC:
1.6.-14.6.
1.6. 10.30-12.00
2.6. 10.30-12.00
3.6. 16.30-18.30
4.6. 10.30-12.00
4.6. 18.00-20.00
5.6. 10.30-12.00
8.6. 10.30-12.00
9.6. 10.30-12.00
9.6. 14.00-16.00
11.6.
11.6.
12.6.
12.6.
12.6.
13.6.
10.30-12.00
18.00-20.00
10.30-12.00
15.00-16.00
18.00-20.00
14.00-17.30
15.6. 10.30-12.00
16.6. 10.30-12.00
16.6. 16.00-17.00
17.6. 9.00-13.00
18.6.
18.6.
19.6.
22.6.
23.6.
26.6.
26.6.
14.30-16.00
15.00-16.30
10.30-12.00
10.30-12.00
10.30-12.00
8.00-17.00
10.30-12.00
NÁRODNÍ DNY BEZ ÚRAZŮ - kampaň ZM Třebíč
Klub Miminko: Baby masáţe
Veršované pohádky pro děti (hry a dovádění pro nejmenší)
CELÁ RODINA V POHYBU A BEZPEČNĚ - akce pro celé rodiny
Hra a radost v ţivotě dítěte (beseda s odborníkem)
Rukodělný kurz: Drátkování
Klub Batole: Vítáme léto písničkou - rozvoj motorických dovedností
Klub Miminko: První pomoc pro děti (kurz vede Jitka Valehrachová)
Kurz zdravého vaření - téma: Domácí ledový čaj
MUM-AUT setkání rodičů s dětmi s poruchami autistického spektra,
sdílení zkušeností, beseda s odborníky
Vybavení lékárničky pro rodiny s dětmi (beseda s odborníkem)
Rukodělný kurz: Kusudama
Klub Batole: Úrazy v létě - první pomoc (přednášku vede Mgr. Kostelecká)
Závěrečný koncert flétniček - koncert nejmenších umělců z našeho krouţku
Muzikoterapeutická relaxace - osobní příběh duše (info na 602 546 295)
Město Třebíč: RODINA VÍTÁNA - koná se na Sokolském stadionu
Soutěţní disciplíny pro všechny, sportovní aktivity, zábava, „rodinné
soutěţe“ a také odměna pro kaţdého. Partnerem akce je VZP.
Ve spolupráci se Sokolem Třebíč společně s akcí Jarní závody na kolech.
Klub Miminko: Písničky a říkadla (rytmizace a rozvoj emoční inteligence)
Zdravý úsměv (preventivní program orální hygieny pro nejmenší)
Letní druţiny a minidruţiny – infoschůzka pro rodiče
ProŢeny: Jak být efektivní a zdravá - sebepoznávací kurz s Hanou Novákovou
na téma jak efektivně pracovat se svou energií, být přitom zdravá a nevyhořet
(závazná přihláška nutná, info na tel. 603 870 272)
Zdravá dílna: Letní zdravé osvěţení
Kurz zdravého vaření - téma: Tvarohovo-jogurtové pokušení
Klub Batole: Radujme se s batolátky - míče a tunely (nácvik soustředění)
Klub Miminko: Ovocné osvěţení
Vyrábíme pro radost (posilujeme trpělivost a soustředění)
Mezinárodní den podpory obětem násilí (výstava, prezentace)
Klub Batole: Prázdninové tvoření - nácvik pozornosti a procvičování jemné motoriky
14
29.6. 10.00-12.00
TRUST - kulatý stůl Sítě MC (výměna zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe)
POZOR! Ve dnech 29.6.-3.7.2015 je Třebíčské centrum o.s. pro veřejnost zavřeno.
Letní provoz pro rodiče s dětmi: kaţdé pondělí a středu od 8.00 do 14.00 hod
Centrum DaR, Okružní 935, Třebíč - Borovina, (budova ZMVŠ – zadní vchod), tel. 734 657 368, 604 813 882,
www.trebicskecentrum.cz, mail: [email protected]
Seznam akcí Centra DaR:
1.-14.6.
2.6.
10.00-12.00
6.6.
14.00-16.00
9.6.
11.6.
16.6.
18.6.
23.6.
23.6.
26.6.
10.30-12.00
10.30-12.00
10.30-12.00
15.30-17.00
10.30-12.00
16.00-17.00
NÁRODNÍ DNY BEZ ÚRAZŮ - kampaň ZM
Slavíme den dětí - akce pro celé rodiny
Dětský den v DaRu - téma: Moře a piráti
(soutěţní a hravé odpoledne)
Kurz zdravého vaření: Ovocné letní osvěţení
Na rodinnou dovolenou (nejen) s dětmi (beseda s odborníkem)
Dopolední tvoření: Krabička na tajemství
Tvoření RODIČŮ a DĚTÍ: Veselá jmenovka na vstupní dveře
Aktivní odpočinek o prázdninách (beseda s odborníkem)
Letní druţiny a minidruţiny - infoschůzka
Mezinárodní den podpory obětem násilí
POZOR: 29.6. a 30.6.2015 je Centrum DaR pro veřejnost ZAVŘENÉ.
V červenci a v srpnu je provoz v Centru DaR omezen: otevřeno úterý + čtvrtek 8.00-17.00 hod
LETNÍ DRUŢINY Třebíčského centra a Centra DaR:
13.- 17.7.
20.- 24.7.
27.- 31.7.
3.- 7.8.
10.- 14.8.
17.- 21.8.
24.- 28.8.
7.- 10.7.
20.- 24.7.
27.- 31.7.
10.-14.8.
PŘÍRODA VŠEMI SMYSLY
ekologická druţina (v Třebíčském centru)
SPORTOVNÍ PĚTIBOJ
sportovní druţina (v Třebíčském centru)
PATERO ŘEMESEL
rukodělná druţina (v Třebíčském centru)
ZD
DRAVÍ NÁS BAVÍ
zdravá druţina (v Třebíčském centru)
CESTOU NECESTOU
Dobrodruţina (v Třebíčském centru)
LETS´GO
opakování hravou formou (v Třebíčském centru)
FANTASY
dobrodruţina (v Centru DaR)
HURÁ, PRÁZDNINY
minidruţina pro nejmenší (v Třebíčském centru)
POHÁDKOVÝ SVĚT
minidruţina pro nejmenší v (Centru DaR)
MALÍ OBJEVITELÉ
minidruţina pro nejmenší (Centru DaR)
MÁME RÁDI ZVÍŘATA
15
24.- 28.8.
minidruţina pro nejmenší (Centru DaR)
SPORTOVNÍ RADOVÁNKY
minidruţina pro nejmenší (v Třebíčském centru)
INFORMACE:
Druţiny jsou určeny pro děti
od 6 do 15 let, minidruţiny pro děti od 3 do 6 let.
Denně v čase od 7.30 do 15.30, minidruţina
od 8.00 do 12.00 hod, po domluvě do 15 hod.
Bohatý program a dozor zajištěn.
Pitný reţim a pojištění pro případ úrazu
je zahrnuto v ceně.
Moţnost dokoupení obědů, dětské i celé porce.
Počet dětí v druţině omezen.
Druţiny probíhají v Třebíčském centru na Fr.Hrubína, pouze Fantasy druţina v Centru DaR v Borovině.
Příspěvek na náklady:
druţina: 1.300,- Kč / týden
minidruţina: 600,- Kč / týden
Přihlásit se můţete jiţ nyní na tel. 604 813 882 a mailu: [email protected]
Informační schůzka se koná dne 16. června 2015 v 16.00 hod
v Třebíčském „mateřském“ centru o.s., Fr. Hrubína 753
Městská knihovna v Třebíči
Hasskova ul. č. 102/2, Třebíč, www.knihovnatr.cz, tel. 568 619 522,
e-mail: [email protected];knihonvatr.cz
UPOZORNĚNÍ
V úterý 16. června bude ústřední budova uzavřena. V provozu bude pouze internetová studovna (8:30
– 18:00 hod.).
Ve středu 17. června bude hudební oddělení otevřeno do 17:00 hod.
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA NA TŘEBÍČSKU. CYKLUS PŘEDNÁŠEK K 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
Přednáška leteckého historika Vlastimila Schildbergera st.: Osvobození na Jižní Moravě a Vysočině
Úterý 2. června, 16:00 hod., sál hudebního oddělení
Boje na Jižní Moravě na jaře 1945 mezi Rudou armádou a německými vojsky byly jedním z posledních pokusů Němců o
oddálení konce války. Došlo k urputným srážkám tankových i leteckých sil a mnoha obětem na životech. O
podrobnostech těchto bojů nám bude přednášet pan Vlastislav Schildberger st., který část války prožil v nedalekém
Studenci. Vstupné 20,- Kč.
Druhá světová válka. Přednáška pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka
Čtvrtek 4. června, 18:00 hod., velká zasedací místnost města Třebíče na Masarykově náměstí
V letošním roce si připomínáme 70. výročí ukončení druhé světové války. Jaké byly poslední válečné dny v Evropě? O
co šlo generálům a státníkům vítězných velmocí? Jaká byla situace Československa a Čechoslováků na konci války a
těsně po ní? Může se historie opakovat? Se svými komentáři nás seznámí vojenský historik plk. PhDr. Eduard Stehlík. K
našemu regionu má úzkou vazbu. Dlouhodobě se věnuje výzkumu, pátrání a odkazu československých parašutistů,
účastníků atentátu na Reinharda Heydricha.
16
Přednáška Vlastislava Janíka, autora knihy Operace Spelter Lenka-Jih.
Úterý 9. června, 18:00 hod., sál hudebního oddělení
Činnost odbojových skupin na území Protektorátu Čechy a Morava byla jednou z významných hrdinských kapitol
československého odboje. Parašutisté, vycvičení v Anglii, museli pracovat v utajení a v neustálém nebezpečí z
prozrazení. Mnoho z nich přineslo nakonec oběť nejvyšší – svůj život. O činnosti skupiny Spelter
v našem kraji bude hovořit pan Vlastislav Janík, který do své knihy sesbíral autentické výpovědi pamětníků. Vstupné
20,-Kč.
Vzpomínky na druhou světovou válku. Přednáška Jarmily Jičínské.
Čtvrtek 11. června, 9:00 hod., sál hudebního oddělení
Mnoho mladých mužů i žen bylo za války odesláno do továren v Německu jako tzv. totálně nasazení. Jednou
z těch, kteří v roce 1944 zažili hrůzy války a bombardování, je i paní Jarmila Jičínská. Její zážitky z německých továren,
protileteckých krytů i okupovaného Československa si můžete poslechnout na její zajímavé přednášce. Paní Jičínská
jako bývalá učitelka vypráví svůj příběh barvitě a poutavě. Sama je výraznou osobností, a setkání s jejím elánem a
pozitivním životním přístupem se přenáší i na její posluchače.
NAD VÝSTAVOU A DOPROVODNÝMI PŘEDNÁŠKAMI PŘEVZAL ZÁŠTITU STAROSTA MĚSTA TŘEBÍČE
ING. PAVEL JANATA.
Akce jsou pořádány ve spolupráci Městské knihovny v Třebíči, Muzea Vysočiny Třebíč a Státního okresního
archivu Třebíč.
FRANCOUZSKÝ KLUB
Jaroslav Rössler, fotograf s pařížskou minulostí
Čtvrtek 4. června, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Přednáší Mgr. Petr Štěpán. Jaroslav Rössler se narodil v malé vesničce Smilov na Českomoravské Vysočině.
V 15 letech přišel do pražského ateliéru Františka Drtikola, kde se vyučil fotografem a vyrostl v pozoruhodnou lidskou a
uměleckou osobnost. Měl velké technické nadání a tak dokázal využívat různých fotografických postupů. Zaujal i
teoretika a vůdce mladé avantgardní generace Karla Teigeho, který Rösslera přijal do významného hnutí „Devětsil“.
Rösslerovi se přestěhovali do Paříže, kde Rössler pracoval pro renomovaná pařížská fotostudia a pokračoval ve svých
uměleckých experimentech. Vše bylo nečekaně ukončeno 18. 7. 1935, kdy byl Rössler zadržen při fotografování
pařížských demonstrací. Byl vyslýchán na policii a nakonec vyhoštěn z Francie. Z tohoto šoku se jen těžce
vzpamatovával a dlouhá léta žil v Praze se svou rodinou v jakési dobrovolné izolaci. Izolace, zapomnění, ale také jeho
nová aktivita, znovuobjevení a nakonec světový úspěch. Takový je příběh Jaroslava Rösslera. Vstupné 20,-Kč.
Současná francouzská literatura
Čtvrtek 18. června, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Přednáší PhDr. Hynek Bouchal. Literární francouzský klub pokračuje přednáškou o zajímavých
současných autorech. Michel Houellebecq a další významní autoři, které můžeme číst díky
překladům do češtiny. Vstupné 20,-Kč.
Projekt Francouzský klub 2015 byl finančně podpořen městem Třebíč.
AKCE PRO SENIORY
Třebíč očima architekta. 6. část. Jejkov, Nové Dvory, nemocnice, Bráfova třída
Pondělí 1. června 2015, 9:00 hod., sál hudebního oddělení
Šesté setkání z cyklu přednášek s Ing. arch. Luborem Herzánem. Vstupné 20,- Kč.
Projekt Knihovna seniorům byl finančně podpořen městem Třebíč.
Středověká hudba
Pondělí 15. června 2015, 9:00 hod., sál hudebního oddělení
Přednáška Mgr. Víta Coufala.. Vstupné 20,-Kč. Projekt Jan Hus byl finančně podpořen MK ČR.
Před přednáškou vystoupí děti ze ZŠ Týnská Třebíč. Projekt Knihovna seniorům byl finančně podpořen městem Třebíč.
17
DALŠÍ AKCE PRO VEŘEJNOST
Kurz pletení z pedigu – příborník
Úterý 2. června 2015, 14:30 hod., klubovna dospělého oddělení
V dalším kurzu s Monikou Kabelkovou si účastníci vyrobí příborník. Cena kurzu včetně veškerého materiálu 300,- Kč.
Besedy s cestovatelem Vojtěchem Trčkou
Rwanda. Čtvrtek 4. června 2015, 10:00 hod., pobočka Modřínová
Stopem na Nordcapp. Čtvrtek 4. června 2015, 11:00 hod., pobočka Modřínová
Projekt Modřínka všem generacím přístupná byl finančně podpořen městem Třebíč.
Hledači kořenů naděje anebo Křeslo pro hosta s manžely Uhlíkovými
Sobota 6. června 2015, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Akci pořádá Apoštolská církev Třebíč a Velké Meziříčí. Neobyčejný život a neskutečné zvraty v něm, stálá životní
aktivita a optimistický přístup, přesto vysoká empatie k lidem, snaha povzbudit doslova každého bez rozdílu věku, tak se
dá popsat setkání s manžely Uhlíkovými.
Z pohádky do pohádky
Neděle 7. června 2015, v 15:00 hod., pobočka Modřínka
Divadelní představení pro děti. Projekt Modřínka všem generacím přístupná byl finančně podpořen městem Třebíč.
Babičko, vyprávěj
Čtvrtek 11. června 2015, 9:00 hod., klubovna dospělého oddělení
Setkání seniorů s dětmi a zaznamenání jejich vzpomínek do stejnojmenné knihy. Projekt Knihovna seniorům byl
finančně podpořen městem Třebíč.
Blanka Milfaitová: Příběh opravdové vášně
Středa 17. června 2015, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Setkání a beseda s „marmeládovou královnou“ Blankou Milfaitovou, která za své unikátní džemy a marmelády ze
světových soutěží vozí ta nejvyšší ocenění. Vstup zdarma. Akci pořádá Zdravé město Třebíč.
Blanka Milfaitová byla obyčejná holka: chodila do práce, která ji nebavila, žila ve vztazích, které ji nenaplňovaly, a
pochybovala o tom, jestli tohle je ten skutečný život. Jednoho dne si řekla, že ne. Opustila práci v kanceláři, ukončila
nefunkční vztah a z velkého města se přestěhovala na Šumavu, kde začala vařit marmelády. Poctivost v práci a
upřímnost k sobě samé ji posunuly dopředu. Dnes je držitelkou několika ocenění za nejlepší marmeládu na světě a
šťastnou matkou dcery Elišky. Na akci bude možné koupit knihu Příběh opravdové vášně.
Šípková Růženka
Čtvrtek 18. června 2015, 9:00 a 9:30 hod., sál hudebního odd.
Pohádka dětí z 2.A. ZŠ Horka – Domky pod vedením paní učitelky Kafkové.
Dobývání a kapitulace rakousko-uherských jednotek v pevnosti Przemysl v roce 1915
23. června 2015, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Přednáška Radima Kapavíka ze sdružení Signum belli 1914. Obrana pevnostního města se stala symbolem udatnosti
císařských vojsk a předznamenala jejich budoucí porážku. V bojích o Przemysl se vyznamenali i mnozí vojáci české
národnosti. Vstupné 20,- Kč.
VÝSTAVY
Druhá světová válka na Třebíčsku
Do 12. června 2015, klubovna dospělého oddělení
Výstava dobových fotografií z protektorátního života a z osvobození v květnu 1945. Válečné roky dokumentují exponáty
z majetku Muzea Vysočiny v Třebíči, Státního okresního archivu v Třebíči a jednotlivých rodinných a spolkových archivů.
K vidění budou předměty nejen běžné denní potřeby, části oděvů, ale i dopisy a autentické vzpomínky z koncentračních
táborů a nuceného nasazení dokumentující tehdejší těžkou dobu.
18
Pavel Moller: Fotografie
1.- 30. června 2015, pobočka Borovina
Výrobky dětí ze ZŠ a MŠ Na Kopcích
1.- 29. června 2015, pobočka Modřínová
Projekt Modřínka všem generacím přístupná byl finančně podpořen městem Třebíč.
DĚTSKÝ ZÁBAVNÍ PARK - STŘÍTEŢ U TŘEBÍČE
Kontakt:
Stříteţ 152, 674 01 Třebíč
Tel. +420 564 571 171, email: [email protected]
www.detskyzabavnipark.cz
KLUB STŘED TŘEBÍČ
Půjčujeme: diabola, míče, branky, petanque, líný tenis, hakis, freesbee…
Provozujeme: ambulanci klinického psychologa s komplexními psychologickými sluţbami (komplex.
psychologická diagnostika a psychoterapie), sluţby jsou poskytovány bezplatně. Zaměřujeme se jak na děti např. s
výchovnými problémy, oběti šikany, abuséry návykových látek apod., tak na dospělou klientelu (převáţně akutní
krizová problematika, partnerské, osobní a rodinné problémy, dále také na klienty s duševními poruchami).
V provozu LINKA DŮVĚRY: 775 22 33 11
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŢE HRÁDEK TŘEBÍČ – Hrádek 964, 674 01 Třebíč, 568 821 651, www.ddmtrebic.cz
HALAHOJ – Otmarova 22, Třebíč. Vít Oplatek – 604 251 512, www.halahoj.org
HERNA STOLNÍCH A DESKOVÝCH HER - v areálu Katolického gymnázia za tělocvičnou
Máme největší výběr stolních her v kraji Vysočina a to přes 120 druhů her všech moţných typů. Kromě toho máme bohatou
sbírku hlavolamů a dva stolní fotbálky. Hry jsou určeny pro hráče všech generací, od dětí přes teenagery, dospělé aţ po seniory.
Rádi vás naučíme kteroukoliv hru z naší bohaté sbírky. VSTUP A ZAPŮJČENÍ HER ZDARMA!!!
HERNA STOLNÍCH A DESKOVÝCH HER: ÚTERÝ (18:00 – 21:00 ) - PÁTEK (20:00 – 23:00)
STUDENTSKÁ ČAJOVNA otevřena v úterý od 18:00 do 21:00 hod a v pátek od 18:30 do 23:00 hod
bohatý výběr čajů – příjemné prostředí; hudba – kvalitní literatura – páteční program
koncerty - divadla - besedy – přednášky – filmové promítání - vţdy od 19:00
Najdete nás v „Domečku“ za tělocvičnou v areálu Katolického gymnázia. Těšíme se na vaši návštěvu
TANCOVÁNÍ: úterý a čtvrtek: 17:30 – 21:00 - HALAHOJ - Tel. 603 914 583 – Zdeněk Ţanda
… tancování pro začátečníky i mírně pokročilé, pro všechny, kdo mají rádi taneční pohyb… standardní i
latinsko-americké tance – country tance …
SPORTOVNÍ KLUB SHS Třebíč – www.shs-trebic.cz, [email protected], tel. 605 580 875
Sportovní akce pro širokou veřejnost - turnaje ve volejbalu, nohejbalu, pétanque, lyţařské závody, běhy.
BARÁK – nízkoprahový klub pro děti a mládeţ ve věku 12 – 20 let.
Kontakt: BARÁK nízkoprahový klub, Mládeţnická 229, 67401 Třebíč, tel: 568 422 520, 608 609 466,
e-mail: [email protected]
Nabízíme:
19
- pomoc a podporu při zvládání problémů (např. ve škole, doma, s prací, se šikanou, s drogami nebo s partnerem), pomoc
s hledáním brigády, práce, s výběrem školy…, pomoc při jednání s úřady nebo doprovod na úřady, do poradny, k lékaři,
k psychologovi, na policii apod., doučování a pomoc s domácími úkoly a další
- pokec s pracovníky klubu, kdyţ je potřeba něco probrat, s něčím poradit, něco vyřešit
- spoustu moţností, jak strávit volný čas (fotbálek, kulečník, stolní hry, PC s internetem, keramickou dílnu, hudební zkušebnu
apod.)
- pohodové prostředí a bezpečný prostor
To vše anonymně a zdarma!
Aktuální programy klubů ke staţení na www.klubzamek.cz
DISKOTÉKY
ZNOJEMKA – KLUB A BOWLING, Chlumeckého 6, Třebíč, tel. 568 846 297, [email protected], www.znojemka.cz
Otevírací doba klubu: Pá a So: 21:00 – 4:00 h; Otevírací doba bowling: Ne – Čt: 14:00 – 22:00 h, Pá-So: 14:00 – 24:00 h
DISCO DON Modřínová 599 Třebíč, www.dontrebic.cz. Diskotéka pro starší 18 let. Hudba od 60 let po nejmodernější.
Specialitou jsou míchané nápoje. K dispozici je 23m dlouhý bar. Otevřeno pátek, sobota 21:00-04:00 hod.
CLUB R TŘEBÍČ Kpt. Jaroše 736, Třebíč, Reservé míst na 605 808 838 formou SMS.
PARADISE MUSIC CLUB, Karlovo nám. 19/13, Třebíč, tel. 608 080 067, [email protected], www.paradisetrebic.cz
ŢIVÁ HUDBA
Hudební klub Béčko. Vítězslava Nezvala 68, Třebíč. Tel: 731 070 939, 608 887 818, www.klub-b.com.
Pravidelné pořádání koncertů a diskoték.
Zábavní centrum DON, program ţivých koncertů (pátky) a diskoték (soboty). www.dontrebic.cz
PRODEJNÍ GALERIE
Ateliér Kjulleněn - Stinná 52/2 (ţidovská čtvrť), Třebíč. Sochy, reliéfy, obrazy (oleje), kresby, grafika, malba tuší, fotografie,
odlitky reliéfů, zakázková výroba, portrétování. Tel. 777 652 755, 568 826 341.
Galerie Vlasta – Vlasta Hrubešová, L. Pokorného 31 (Ţidovská čtvrť), Třebíč. Obrazy, grafika, šperky, kov, kůţe, sklo, dřevo,
koţené kabelky, malované šátky, keramika, vše jsou originály od českých výtvarníků. Tel. 568 822 394, 737 417 242
Galerie Čapek - Karlovo nám. 29, Třebíč - výtvarné umění, keramika, šperky, řezby, plastiky. Tel: 568 842 413, 608 453 161.
Galerie Šmýdová Marie, Blahoslavova 22, Třebíč – galerie, grafické listy Třebíče a ţidovského města, CD. Tel: 568 822 390.
Galerie na Stařečce, V. Nezvala 9 /v patře/ obrazy, plastiky, grafika a kresby od třebíčských umělců, malířské potřeby, výrobky
uměleckých kovářů, hobby barvy a laky. Otevřeno po-pá 10:00-17:00, so 9:00-11:00. Ing. Ludmila Kmentová, tel: 737 310 431,
[email protected]
KVAK Keramika – Leopolda Pokorného 40, Třebíč – koněšínská keramika. Tel: 601 520 052.
Galerie V. E. G. – Jan Dočekal – Novodvorská 1042/18, Třebíč – malby, kresby, grafické listy, koláţe, umělecké sklo od
současných autorů z Vysočiny. Návštěva na základně telefonického oznámení. Tel: 561 204 127, 723 086 288.
ČAJOVNY
Čajovna ZELENÝ DRAK – Vítězslava Nezvala 72/48, Třebíč, tel: 608 678 888, [email protected], www.zelenydrak.cz
TURISTIKA
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Klubovna u rybníka "Babák", kontakt Ing. Ladislav Tomáš, tel.: 776 143 134
6. 6. 2015 Hvězdicově do Hodova, start libovolný, cíl na konci obce Hodov. Z Budišova 3 km (vlak
z Třebíče v 8.39 z hl.n. / 8.25 z Boroviny). Z Rudíkova 3,5 km (do Rudíkova bus z Třebíče v 8.40 z AN).
Z Trnavy 9 km (do Trnavy bus z Třebíče v 8.40 z AN). Z Ptáčova 11 km (do Ptáčova MHD z Třebíče v 9.15
z Karlova náměstí). Z Třebíče 15 km. Ze Studence 17 km přes Dub (z Třebíče vlak v 8.39 z hl.n. / 8.25
z Boroviny). Z Náměště 21 km údolím Oslavy přes Dub (z Třebíče vlak v 7.24, 8.39 z hl.n. / 8.25
z Boroviny). Návrat vlakem z Budišova 14.47, 16.39 (3 km na nádraží), z Rudíkova 14.39, 16.25 (3,5 km na
nádraží) nebo autobusem z Rudíkova v 14.16, 18.37.
20
6. 6. 2015 Ždírecký okruh, turistický pochod ve Ždírci nad Doubravou, start v klubovně SDH, trasy pěší
10, 20 a 30 km, cyklo 25, 35 a 50 km. Odjezd autobusem z Třebíče v 6.56. Návrat ze Ždírce autobusem
v 15.34 (přímý spoj) nebo vlakem v 17.17 (přestup H. Brod a Jihlava).
6. 6. 2015 Branou Podyjí, turistický pochod v Dačicích, start v sokolovně, trasy pěší 7 - 50 km, cyklo 30 60 km. Doprava nejlépe vlastními auty, spojení v sobotu komplikované.
6. 6. 2015 Měřínská padesátka a Oblastní cyklosraz, turistická akce v Měříně, start na fotbalovém hřišti,
trasy pěší 15 - 100 km, cyklo 25 - 100 km. Odjezd autobusem z Třebíče v 6.56 (přestup V. Meziříčí). Návrat
z Měřína autobusem v 13.36 (přestup Jihlava), 18.00 (přestup V. Meziříčí).
6. 6. 2015 Krajem Pohádky máje, turistický pochod v Brně - Bystrci, start v restauraci U Vesla, trasy pěší
a cyklo 20 - 60 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.18 / z Boroviny v 6.03. Návrat z Brna vlakem
v 13.20, 13.39, 15.20, 15.39, 17.20, 18.39 nebo autobusem v 17.00.
13. 6. 2015 Putování k Javoru, turistický pochod v Trnavě u Třebíče, trasa pěší z Trnavy 18 km, z Třebíče
22 km, cyklo 19 až 56 km. Start v Třebíči u restaurace Vysočina od 8.00 do 9.00 hodin. Start v Trnavě na
hřišti TJ od 8.00 do 10.00 hodin. Lze využít nový autobusový spoj - do Trnavy z Třebíče v 8.40, do Třebíče
z Trnavy v 14.62, 18.47.
13. 6. 2015 Kolem Doubravníku, turistický pochod v Doubravníku u Tišnova, start radnice na náměstí,
trasy pěší 8, 17, 23, 39 a 50 km, cyklo 30 a 60 km. Trasy vedou na Černvír, Křížovice, Kunštát, Kozárov,
Rašov, Lomnici, Veselí a Borač Doprava vlastními auty.
20. 6. 2015 Hvězdicový výstup na Čeřínek, turistický pochod, start libovolný, cíl chata KČT na Čeřínku.
Trasu je vhodné volit od žst. Kostelec (4,5 km), Dolní Cerekev (5,5 km), Dvorce (6 km), Rantířov (10 km),
Batelov (15 km) nebo Jihlava (18 km). Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v 6.09 / Boroviny v 6.12. Návrat
vlakem z Kostelce v 14.15, 14.45, 16.15, 16.47, z Dolní Cerekve v 14.40, 16.43, ze Dvorců v 14.50, 16.52,
z Rantířova v 14.57, 16.59.
20. 6. 2015 Vídeňský pochod, turistický pochod ve Vídni, okres Žďár nad Sázavou, start v kulturním
domě, trasy pěší 10, 20, 35 km, cyklo 35 km, od 16.00 hodin Vídeňská lávka - soutěží se o nejpomalejší
přejezd lávky na kole a o nejrychlejší přejezd dvojic na trakaři. Doprava vlastními auty.
27. 6. 2015 Drosendorf a okolí: Eibenstein - údolím Dyje - Kollmitz (ruiny hradu, jeskyně, výhledy) - hrad
Böhmische Mauer - Kinger (Mausoleum, výhledy) - Kollmitzdorfl - Reith - Eibenstein (12 km), možnost
prodloužení: Zabernreitth (17 km). Na zpáteční cestě lze zastavit v Drosendorfu (náměstí, pranýř, hradby,
hrad, starobylá nemocnice, Dyje) i ve Vratěníně. Odjezd osobními auty. Sraz v 7.00 hodin parkoviště u Alfy
Třebíč.
27. 6. 2015 Zapomenutými kouty Vysočiny, turistický pochod ve Vyklanticích, start v 11.00 hod. kulturní
dům, trasy pěší 6, 15, 25 a 100 km, cyklo 15 a 30 km. Doprava vlastními auty.
PLAVEBNÍ SEZONA NA DALEŠICKÉ PŘEHRADĚ
http://www.dalesickaprehrada.cz/jizdni-rad/ Tel.: +420 739 08 58 58
Email: [email protected]
www.dalesickaprehrada.cz
IC KRAMOLÍN – tel. 723 190 709
Nabízíme také moţnost zakoupit LODNÍ LÍSTEK NA PLAVBU jako dárek pro Vaše milé příbuzné
21
a kamarády.
V NABÍDCE JE TAKÉ SPOLEČNÁ VSTUPENKA A LODNÍ LÍSTEK – TŘEBÍČSKÉ PAMÁTKY UNESCO
A OKRUŢNÍ PLAVBA LODÍ PO DALEŠICKÉ PŘEHRADĚ.
Přijďte na vyhlídkovou plavbu!
SPORTOVNÍ AREÁL LAGUNA – Mládeţnická ulice 2, Třebíč, tel: 568 826 250, 568 826093,
www.lagunatrebic.cz
AQUAPARK LAGUNA V PROVOZU.
AKTUÁLNÍ INFORMACE VŢDY NA WWW.LAGUNATREBIC.CZ
PLAVECKÝ AREÁL POLANKA, tel: 605 302 075, 568 843 106, 568 826 250
Provozní doba:
V SOBOTU 13. 6. 2015 ZAHÁJENÍ PROVOZU (V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO POČASÍ)
ČERVEN: SO-NE: 10.00 – 20.00 hodin
ČERVENEC – SRPEN: PO – NE: 10.00 – 20.00 hodin
Provoz vţdy dle aktuálního počasí.
Přesné a aktuální informace vţdy na výše uvedených číslech a na
www.bazenlaguna.cz
webových
stránkách
VYHLÍDKOVÉ LETY
Aeroklub Křiţanov o. s., 59451 Křiţanov. www.Ikka.cz, 775 685 702, e-mail: [email protected]
Lety pro veřejnost na motorových letounech a kluzácích; fotolety, výcvik létání na kluzácích.
SQUASH - Hrotovická ul. 160, Třebíč, tel:568 841 038.723 685 399, 3 kurty, půjčování raket, míčků, prodej SQUASH
zboţí. Provoz po-pá 9:00-23:00, so, ne 9:00-22:00 hod.
SOLNÉ JESKYNĚ
Solná jeskyně TŘEBÍČ, Dukovanská 1137, Třebíč, tel. 774 653 982, www.silasoli.cz
Solná jeskyně NA STAŘEČCE, Vít. Nezvala 41/67, Třebíč; Rezervace: 730 999 447
Otevírací doba: Na objednání od pondělí do neděle
E-mail: [email protected]
Objednávkový formulář na internetu: www.jeskynestarecka.cz/rezervace, facebook: Solná jeskyně a masáţe „Na
Stařečce“
www.jeskynestarecka.cz
Relaxačně ozdravné centrum, haloterapie, muzikoterapie, léčba barvami, masáţe, relaxační cvičení a tematické
programy nejen pro děti. V pozemní solné jeskyni naleznete jezírko, ionizované prostředí, pohodu a klidné prostředí
pro načerpání nové energie.
VYJÍŢĎKY NA KONI
RANČ VÁPENKA – Nová Ves 39, 675 21 Okříšky, tel: 568 871 114, 606 797060, 603 529989;
www.rancvapenka.wz.cz
Jízdy na koni, ustájení, přeprava koní, koupání, sportovní vyţití v krásném prostředí zatopeného lomu.
EQUISPORT Třebíč, Praţská 20, (budova firmy Amaprint) Třebíč, tel: 602 265 108. Jezdecký areál firmy Equisport
se nachází v obci Sokolí – vzdálené 5 km od města. Pro občany, domácí i zahraniční turisty a další zájemce nabízí
moţnost jeţdění v sedle. Moţnost výcviku na jízdárně, pro zdatnější vyjíţďky do okolí. Trasa a doba vyjíţďky je
závislá na přání zákazníka. Předem nutná telefonická domluva.
FITNESS
FITNESS – Vltavínská 1289/32, tel: 723 115368, po-pá 9:00-12:00, 14:00-21:00, so, ne 15:00-19:00 hod. Solárium,
komplexní cvičení.
22
FITNESS TJ JE Dukovany – Manţ. Curieových 1112 /objekt sportovní haly/, tel: 568 829959, po-pá 9:30-11:30,
15:00-20:00, so, ne 10:00-12:00. Moţnost zakoupení výhodných permanentek.
FITNESS CENTRUM „BÍLÝ KRÁLÍK“ – Řípovská 1044, Třebíč – Borovina, tel.: 568 840 034, 724 400 488,
www.bilykralik.cz
Nově zrekonstruované centrum je největším sportovním centrem na Vysočině.
SPINNING CENTRUM GLADIATORS – Otmarova 4, 674 01 Třebíč.
Rezervace lekcí a informace o lekcích na tel.: 608 71 72 73, www.spinning.cz /hledat centrum Gladiators/
AEROBIC - JAROSLAV DOKULIL - www.aerobik-trebic.cz, Tel. 777 900 945
Cvičení pro ţeny, aerobik, aerobik mix, kalanetika, cvičení pro seniorky Třebíč
REDGYM – centrum, bojových umění a kondičních sportů (zumba, fitbox, bodystyling, posilovna,
sebeobrana, karate, box, aikido). www.redgym.cz
ORIENTÁLNÍ TANEC
KURZ PRO DÍVKY I. a II.(Ideální tanec pro všechny dívky, které mají rády pohyb. Hodiny jsou zaměřeny na správné
dýchání s uvolněním, protaţením a posílením jednotlivých partií těla a rozvíjení fantazie jednotlivce. Děvčata se naučí
základní prvky orientálního tance, zvládnou techniku v choreografiích.)
ORIENT TEMPERAMENTO (Technika orientálního tance v kombinaci s různými tématy ve vedených choreografiích.
Určeno všem, co chtějí uvolnit a rozproudit energii ve svém těle)
KURZ PRO ZAČÁTEČNICE (Pro ţeny které chtějí proniknout do tajů orientálního tance nebo si chtějí zopakovat
základy.)
ORIENT A AFRO (Improvizační hodiny na jednotlivá témata s orientálními a africkými prvky v kombinaci s výrazovým
tancem. Pro všechny, co chtějí zapojit fantazii a tvořit vlastním tělem i srdcem.)
Pravidelná sobotní setkání 1x měsíčně.
[email protected], tel. 603 575 232
OBČANSKÉ SDRUŢENÍ STŘED nabízí KURZ JÓGY – v prostorách občanského sdruţení STŘED v budově Klubu
mládeţe Hájek, Mládeţnická 229, Třebíč; Tel. 568 843 732, 775 725 655-61; www.stred.info, [email protected]
Začátek vţdy kaţdé pondělí a středu od 19:00 – 20:30 hod
TENIS
1. Tenisová hala Na Holečku – kurty pod hypermarketem BILLA. Tel: 737 516 293. Otevírací doba denně 6:0023:00 hod, po domluvě i déle. 2 kryté kurty. Prodej a moţnost zapůjčení tenis. vybavení. K dispozici klubové
prostory s kabinami, sprchami a restaurací.
Tenisový areál za nemocnicí otevřen denně od 9:00-20:00 hodin včetně víkendů. Telefon pro rezervaci: 568 848
595. K dispozici 8 tenisových dvorců, moţnost občerstvení přímo v areálu, parkoviště
Sportovní areál Města Třebíč, spravuje TJ Spartak Třebíč; Manţelů Curieových 1112, 4 tenisové dvorce, Tel:
568 827 247, 568 827 248; 4 tenisové kurty - v zimě kryté!
SZEŠ-Střední zemědělská a ekonomická škola v Třebíči, Ţiţkova 505, tel: 568 840 201, 568 822 303. 2 kurty.
Pro veřejnost otevřeno po-pá 15.00 – 19.00
BADMINTON
BADMINTON CLUB - Hrotovická 160, Třebíč (bývalý areál Julius Meinl).
V provozu denně, rezervace na tel. 602 484 787 nebo online na www.badec-tr.cz
Prodej a půjčovna badmintonového vybavení (rakety, míčky….).
K dispozici 4 kurty, bar a posezení pro 30 lidí, občerstvení, firemní a soukromé akce, parkoviště.
BOWLING
Bowling a restaurace „U KMOTRA“ - ulice Táborská 406, Třebíč (u supermarketu Billa), Rezervace na tel. 739
222 999. Jediný osmidráhový bowling na Vysočině s profesionálními parametry. Nejmodernější bowlingové stroje
23
AMF s bezšňůrovými stavěči. Pravidelné úterní turnaje. Více informací na www.bowling-trebic.cz
Otevírací doba: pondělí: 11:00 – 23:00, úterý – čtvrtek: 11:00 – 24:00, pátek, sobota: 11:00 – 02:00, neděle: 11:00
– 22:00
Herna UĎOVY KOULE v areálu restaurace DON, Modřínová ul. 599: dvě bowlingové dráhy, bar.
Info a rezervace na tel: 603 487 239
Bowling KOULE – Míčova 11 (naproti benzinové stanici SVA), tel: 739 223 379. Otevírací doba: pondělí – čtvrtek:
11:30 – 23:00, pátek: 11:30 – 24:00, sobota: 11:00 – 24:00. neděle: 11:00 – 23:00
Bowling Sport Club – Fügnerova 10, sportovní hala L. Pokorného (hala u ţelezničního mostu), tel: 777 100 705.
Provozní doba: Po – Čt 14:00-16:00, 16:00-22:00 Pá 14:00-16:00; 16:00-24:00 So 16:00-24:00, Ne 16:00-22:00
Bowling – v areálu Grand hotelu, Karlovo nám. 5; dvě bowlingové dráhy, jejichţ délka je 22 metrů, pro max. 8
hráčů.
Otevírací doba – pondělí – neděle: 10:00 – 23:00 hod., Zapůjčení bowlingové obuvi je v ceně.
Info a rezervace na tel. 568 848 560 nebo 568 848 540.
Bowling Znojemka, Chlumeckého 6, Třebíč, www.znojemka.cz, [email protected], Tel. 568 846 297
Otevírací doba (bowling): Pá-So: 14:00 – 24:00 h, Ne – Čt: 14:00 – 22:00 h
KUŢELKY - Restaurace Vysočina – herna po-ne 9:00-6:00, 2 dráhy. Kapitána Jaroše 736, Třebíč. Tel: 568 822 888
CVIČNÁ LEZECKÁ STĚNA – v tělocvičně ZŠ Benešova. Bliţší informace : Tel: 603 259 085, 604 804 404
E-mail: [email protected] V tělocvičně je zajištěn odborný dozor a půjčovna vybavení.
Otevřeno pro veřejnost: říjen – květen, po: 17:30-20:30, st, pá: 17:00-20:30, so 14:30-19:00
LANOVÝ AREÁL PAVOUK – Polanka, tel. 774 439 004, www.pavouk.unas.cz
Lanové centrum je vybudováno na břehu řeky Jihlavy vedle plaveckého areálu Polanka. Pavouk nabízí osm metrů
vysokou horolezeckou stěnu s úchyty, na níţ jsou moţné vedle obtíţných i lehčí výstupy. Lanové překáţky v podobě
lan a trámů jsou zavěšené na dřevěných sloupech ve výšce 6 – 8 metrů. Součásti je i nataţená síť či kladka.
Samozřejmostí je přítomnost odborných instruktorů. Helmy, úvazy a další potřebnou výbavu si milovníci adrenalinu
v areálu mohou vypůjčit.
Otevřeno od dubna do listopadu po telefonické domluvě.
PÉTANQUE - Hřiště má rozměry 4 x 15 metrů dle mezinárodních standardů. V základech leţí kamenná drť, na ní
byla nasypána prosívka a jako svrchní vrstva písek. Na místě byly osazeny betonové obruby a tabule s popisem
pravidel hry. Nová pétanquová hrací plocha se nachází na veřejném prostranství na konci ulic Čajkovského a Maxima
Gorkého a je volně dostupná.
STŘELNICE - tel: 606 83 93 58, 568 82 43 61
Další část areálu vlastní Střelecký svaz, střelby pro veřejnost neděle dopoledne.
BAŢANTNICE – pravidelné střelby /s vlastní brokovou zbraní a zbrojním průkazem/ kaţdý sudý pátek od března do
listopadu. Moţnost objednávky střeleb pro větší skupiny /dohled instruktora, zapůjčení zbraně/ na tel: 568 841 785-Český
myslivecký svaz.
PŮJČOVNA LODÍ
Přístav vodních skautů ŢLUTÁ PONORKA, Svojsíkovo nábřeţí 1003, Třebíč, tel: 737 285 396 – konzultace o
vodáckých moţnostech, [email protected], www.zlutaponorka.com
TENTO KULTURNÍ PŘEHLED JE K DISPOZICI NA WWW.MKSTREBIC.CZ a WWW.VISITTREBIC.EU
Zpracovalo:
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM TŘEBÍČ
Karlovo náměstí 47 "NÁRODNÍ DŮM"
24
674 01 Třebíč
Provozní doba: Po – Pá: 9 – 12, 12.30 – 18 h; So: 9 – 12, 13 – 17 h; Ne a svátky: 9 – 13 h
tel: +420 568 84 70 70, +420 568 610 021
e-mail: [email protected]
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
25

Podobné dokumenty

KVIZ TŘEBÍČ

KVIZ TŘEBÍČ Podmínkou je vlastnictví platební bankovní karty s moţností nákupů prostřednictvím internetu. Takto získanou vstupenku předloţí u vstupu do zvoleného kulturního zařízení.

Více

Informace k Festivalu 2-3-4 herců - Městské kulturní středisko Třebíč

Informace k Festivalu 2-3-4 herců - Městské kulturní středisko Třebíč Od 9. 2. 2015 prodej případně zbylých vstupenek na jednotlivá představení. Přihlášky na předplatné Festivalu divadla 2-3-4 herců přijímá MKS Třebíč u pokladny Národního domu, Karlovo nám. 47, Třebí...

Více

KVIZ TŘEBÍČ

KVIZ TŘEBÍČ www.facebook.com/cestycasemtrebic, www.visittrebic.eu v 14.30 a 15.30 hodin Muzeum Vysočiny. Oţijí Valdštejnské komnaty a návštěvníci se na chvíli stanou součástí zámecké rodiny. Rezervace na tel. ...

Více

Seznam vystavovatelu.indd

Seznam vystavovatelu.indd Velvyslanectví Polské republiky v Praze Oddělení propagace obchodu a investic

Více

Regiontour 2015 - Concentus Moraviae

Regiontour 2015 - Concentus Moraviae COLLEGIUM VOCALE 1704 COLLEGIUM 1704 VÁCLAV LUKS / dirigent Jan Dismas Zelenka: Missa Omnium Sanctorum 500 Kč / 350 Kč

Více

č. 2/2010 - hvjdesign

č. 2/2010 - hvjdesign Kavána (1866–1941), rodáka z Víchovské Lhoty u Jilemnice. Stálé expozice doplňuje každoročně řada krátkodobých výstav a doprovodných akcí, široký prodej propagačního materiálu, suvenýrů, publikací,...

Více

KVIZ TŘEBÍČ

KVIZ TŘEBÍČ Podmínkou je vlastnictví platební bankovní karty s moţností nákupŧ prostřednictvím internetu. Takto získanou vstupenku předloţí u vstupu do zvoleného kulturního zařízení.

Více

Zpravodaj č.3 - Obec Bílovice nad Svitavou

Zpravodaj č.3 - Obec Bílovice nad Svitavou na rozšíření MŠ o dvě třídy. V předávacích protokolech investičních akcí však není o rozšíření MŠ ani zmínka. V našich nových sídlištích chybí občanská vybavenost všeho druhu, včetně obchodů i MŠ. ...

Více