Sborník doporučení pro nejvyšší výnosy

Transkript

Sborník doporučení pro nejvyšší výnosy
Sborník doporučení
pro nejvyšší výnosy
„Za každým výnosem je příběh“
www.dekalb.cz
Vážení pěstitelé,
pro každého z Vás je důležitý výnos i ziskovost zemědělského podniku a vhodným výběrem
osiva s kvalitním genetickým základem si můžete své úsilí ulehčit. Tým DEKALB® pro Vás
posbíral nejdůležitější informace jak dosáhnout těch nejvyšších výnosů v různých podmínkách. Věříme, že je oceníte a využijete právě v období rozhodování, kterou odrůdu pro svá
pole vybrat.
V kombinaci s Vašimi zkušenostmi, excelentními hybridy řepky DEKALB® a odborným doporučením společně vytvoříme nové příběhy o těch nejvyšších DEKALB® výnosech i v sezóně 2016/17.
Mohutný porost
s maximálním
počtem šešulí
Excelentní
zdravotní
stav
Vysoká flexibilita
termínu sklizně
Minimální ztráta
rostlin i šešulí na m2
Silný kořenový systém
Vysoká odolnost
vůči poléhání
a zdravý kořen
PRO TEN NEJVYŠŠÍ VÝNOS
+ t/ha
02
Dokonalý příjem
živin z půdy
Vysoká
zimovzdornost
Rychlejší jarní
regenerace
Optimální výsevek a termín setí
Výnos jste schopni pozitivně ovlivnit setím ve správném termínu a v odpovídající hustotě.
Kdy výsevek snížit?
·
·
·
·
·
Kdy výsevek zvýšit?
při optimálním termínu setí
při setí po orbě
pokud je půda v dobrém stavu
při setí přesným secím strojem
po časné sklizni předplodiny
· při pozdnějším termínu setí
· když je půda ve špatném stavu
( převlhčení, přesušení,
poškození struktury půdy)
· při pozdním termínu sklizně
předplodiny
· při nepřesnostech u secích
strojů
Setí po optimálním termínu může vést ke snížení výnosu až o 20%.
Přehled termínů setí a raností hybridů dle sklizně
Termíny setí
ODRŮDA
srpen
DK EXCEPTION
10. 8. - 25. 8.
DK EXPLICIT
10. 8. - 25. 8.
DK EXPRIT
10. 8. - 25. 8.
DK EXQUISITE
10. 8. - 28. 8.
DK EXSTORM
2. 8. - 30. 8.
DK EXSSENCE
DK SENSEI
září
rané
pozdní
optimální
zásev
pozdní
zásev
15. 8. - 5. 9.
2. 8. - 30. 8.
DK PLATINIUM
15. 8. - 25. 8.
V316 OL
15. 8. - 25. 8.
DK IMPRESSION CL
Ranost dle sklizně
10. 8. - 28. 8.
03
Optimální výsevek a termín setí
Díky vhodně zvolenému výsevku dokážete podpořit dokonalý rozvoj kořenového systému
a využítí všech zdrojů.
Výnos semen 2014/15, pořadí dle výnosů
- DK Exstrom pozitivně reagující na zvýšení výsevku
Zdroj: Poloprovozní pokusy ČZU, 4 lokality
40 rostlin/m² bez aplikace N na podzim
80 rostlin/m², N 46 kg na podzim
[t/ha]
4.50
4.6
4.4 4.27
4.2
4.0
3.8
Y
3.72
3.97
3.91
4.24
E
SID
NE
ISS
AN
AS
SY
C
SEN
EXS
DK
SID
Y
CE
4.06
4.55
4.06
4.30
4.08
4.33
6
20
PT
RU
MB
A
4.10
4.45
4.18
4.20
TR
AR
AVI
ATA
4.20
4.36
KIP
ELA
AB
PE
JUM
DK
EXS
TO
RM
R
3.2
HE
3.4
4.20
4.40
4.25
4.65
3.6
OPTIMÁLNÍ VÝSEVEK PRO DK EXSTORM JE CELÁ 1 VJ (500 TIS.), PROTOŽE:
-
při plném výsevku prokazatelně reaguje nárůstem výnosů
předchází ztrátám šešulí způsobených suchem a vysokými teplotami
vynahrazuje dopady nevhodné agrotechniky a prostředí
se dokáže vypořádat s lehkými půdami
Pomůžeme Vám vypočítat optimální výsevek dle HTS:
Tabulka pro převod výsevků řepky ozimné
HTS (g) - na pytli DEKALB® uvedeno TKW
Výsevek na
ha (kg)
04
4,0
4,3
4,5
4,7
4,8
5,0
5,2
5,5
5,7
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,5
400 000
(0,8 VJ)
1 600
1 720
1 800
1 880
1 920
2 000
2 080
2 200
2 280
2 400
2 480
2 560
2 640
2 720
2 800
2 880
3 000
450 000
(0,9 VJ)
1 800
1 935
2 025
2 115
2 160
2 250
2 340
2 475
2 565
2 700
2 790
2 880
2 970
3 060
3 150
3 240
3 375
500 000
(1 VJ)
2 000
2 150
2 250
2 350
2 400
2 500
2 600
2 750
2 850
3 000
3 100
3 200
3 300
3 400
3 500
3 600
3 750
Význam kořenového systému
S rostoucím vlivem extrémních výkyvů počasí je kořenový systém zdrojem živin pro vysoký
a stabilnější výnos. Hybridy s bohatě rozvětveným kořenovým systémem si tak dosáhnou
pro vláhu a živiny i do spodních pater půdy.
Proč chtít u hybridů mohutný kořenový systém?
Dokonalé navětvení v dostatečné hloubce
-> maximální využití živin a vláhy pro vysoké výnosy
Zásobárna živin
-> nezbytnost pro překonání stresových situací
Pevný a dostatečně ukotvený kořenový systém
-> zabraňuje poléhání mohutných rostlin před sklizní
Excelentní zdravotní stav kořenů
-> ochrana výnosů před chorobami,
jako je nádorovitost kořenů apod.
Výnos semen z provozních ploch, 2015
Výnosy podpořené silným kořenovým systémem
Výnos [t/ha]
22
45
DK EXPLICIT
Brťov - Jeneč (BK)
4
5
6
6,00
5,80
5,55
5,33
DK EXQUISITE
Přelíc (KD)
33
5,40
5,20
DK EXPLICIT
Toušice (KO)
31
DK EXQUISITE
Luštěnice (MB)
3
30
DK EXPLICIT
Nový (NB)
Výměra [ha]
DK EXPLICIT
Borkovany (BV)
2
76
DK EXPLICIT
Čistá (RA)
9
1
5,20
V EXTRÉMNÍM SUCHÉM ROČNÍKU 2015 VYNIKAL
I PRVNÍM ROKEM ZASETÝ DK EXCEPTION.
Salix Morava a.s. se sídlem v Horní Moštěnici, člen
skupiny Spearhead Czech s. r. o.
p. Krejčiřík:
„DK Exception nás po vyzkoušení zaujal, protože
hledáme velký hybrid, který se dá dělat v různých
podmínkách, na vysoké i střední intenzitě. Již v prvním roce jsme jej zaseli na 299 ha.“
Výnos [t/ha] při 8% sklizňové vlhkosti
05
Nádorovitost nemusí ohrozit Váš výnos
DK PLATINIUM bez nádorů na
infekčním pozemku (Hlubočec ,
8.dubna 2016)
*(SPZO 2014/15, Hrádek n. Nisou)
Nádorovitost u řepky ozimé se v České republice začala vyskytovat ve velké míře v roce
2011. Je mnoho metod, jak výskyt této choroby částečně omezit. ALE ekonomicky i ekologicky nejvýhodnější bude, když se rozhodnete pěstovat hybrid DK PLATINIUM.
4,83 t/ha
108%*
+ DK PLATINIUM
· Rezistence vůči
nádorovitosti řepky
· Výborná
suchovzdornost
a odolnost vůči sálavým
teplotám
· Excelentní zdravotní
stav
· Vysoká tolerance vůči
Phomě
„
Index napadení nádorovitostí u rezistentních odrůd a kontrol
Zdroj: ČZÚ, 2013-2014
DK PLATINIUM dosáhl
jako jeden ze dvou
hybridů extrémně
nízkého indexu napadení, čímž potvrzuje
svoji odolnost vůči
nádorovitosti.
Hodnota indexu 2014
[%]
Hodnota indexu 2013
100
80
„
60
40
20
IUM
ATI
N
PL
PT
24
2
A
OM
ED
DR
AN
5
23
PT
EL
ND
ME
N
LSO
DE
R
LIS
TER
SY
A
ME
N
DK
NE
CW
06
ME
NT
O
41
RE
ZI
KO STEN
NT TN
RO Í
LA
1
NE
RE
ZIS
KO TENT
NT
RO NÍ
LA
3
NE
RE
ZIS
KO TENT
NT
N
RO Í
LA
2
10
H2
0
Výnos nenecháte na poli
Počasí neporučíme, a tak je nadlidským úkolem naplánovat sklizeň, aby se šešule neotevíraly při sebemenším tlaku. Z pokusů vedených na porovnání opožděné sklizně v Maďarsku
odrůdy na optimální termín sklizně ztrácely od 0,4 - 3,9 t/ha.
TO JE AŽ 39.694 Kč!
Předpokládaná cena komodity: 10 178 Kč /t
Přestože se Vám sklizeň podaří v optimálním termínu, výběr odrůdy stále ovlivní váš výnosový výsledek. Pěstitelé zde běžně ztrácí od 20 -200 kg/ha, tedy 204 – 2 036 Kč/ha. I to jsou
Vaše peníze.
S DEKALB® řepkou získáte:
· Možnost snížit výnosvé ztráty od 0,4 -3,9 t/ha při pozdní sklizni
(Monsanto pokusy 2013)
· Flexibilitu pro lepší sklizňový management na podniku
· Možnost oddálení sklizně o 5-6 dní a podpoření dozrání šešulí i ve spodních
patrech
Simulace poškození šešulí krupobitím
DK EXSTORM
uchrání po krupobití
až 2,5 x více semen
v šešulích
Konkurenční hybrid
(Monsanto pokusy 2014)
07
Výnosy i v chladných oblastech
V nestabilních klimatických podmínkách je pro dosažení vysokých výnosů řepky ozimé neopomenutelnou vlastností i výborná zimovzdornost. Hybridy musí zdárně překonat i zimy
podstatně drsnějšího rázu, někdy i bez dostatečné sněhové pokrývky.
Ozimá řepka - relativní výnos semene v chladných oblastech na průměr liniových
odrůd v %
(pokusy pro SDO ÚKZÚZ průměr 2013-2015)
[%]
120
DEKALB® hybridy
chladná oblast, 100% = 5,71 t/ha
119
110 109
109 109
104 104
)
S (L
L)
SLA
KI C
)
RE
SC
ATO
R(
Y (L
I
NE
NZ
ZA
SID
(L)
BO
NZ
GO
DIE
)
NA
BO
A (L
(L)
ELL
AB
OT
AR
AR
A
DK EXCELLIUM
AVE
O
SY
S
DK SENSEI
IOL
US
N
OR
INS
PIR
LIS
SY
A
ATI
O
SA
S
DK EXSSENCE
KW
OR
FAC
T
MA
AS
TR
ON
OM
0
DK EXPLICIT
20
ON
40
RA
TH
60
DK EXCEPTION
80
DK EXQUISITE
DK IMPRESSION CL
100
Výnosy semen z provozních ploch, 2015
Výnosy nad 4.5 t/ha i v chladných oblastech
Výnos [t/ha]
74
DK EXQUISITE
Luštěnice (MB)
76
DK EXQUISITE
Přelíc (KO)
2
3
4
5
5,55
5,33
60
4,98
72
4,94
DK EXPLICIT
Skalsko (MB)
71
4,92
DK EXPLICIT
UhlířskéJanovice(KH)
59
DK EXPLICIT
Tisová (UO)
57
5,20
4,80
DK EXPLICIT
Vrcha Jedlá (HB)
72
DK EXPLICIT
Dolní Újezd (SY)
Výměra [ha]
DK EXPLICIT
Nový (NB)
33
1
4,70
DK EXQUISITE
Skalsko (MB)
4,85
Výnos [t/ha] při 8% sklizňové vlhkosti
08
PAN BENEŠ Z PODNIKU BOTEP PLUS SPOL. S R.O.
HLEDÁ U HYBRIDŮ ŘEPEK ZIMOVZDORNOST, VYSOKÝ
VÝNOS A VYSOKÝ OBSAH OLEJE.
„Pro své podmínky pěstování potřebuji od řepky
tyto vlasnosti: zimovzdornost, vysoký výnos a vysoký
obsah oleje. Toto vše jsem našel, když jsem přešel
na DK Exquisite při jeho uvedení na trh a v této linii
pokračuji i s jeho nástupci DK Explicit a teď s novinkou DK Exception.“
Jak ovlivní výnos intenzita pěstování a výživa
Pro získání co nejvyšších výnosů je také nutné správně zvolit intenzitu agrotechniky. DEKALB®
nabízí výnosné řepky do různých intenzit pěstování a společné mají jedno – vysoký výnos.
DK EXPLICIT - Nejpěstovanější česká odrůda již druhým rokem
Výnosový potenciál tohoto hybridu roste se zvyšující se intenzitou pěstování.
Při rozdílu v aplikaci dusíku o 180 kg / ha dával výnosy až o 0,61 t/ha vyšší, a to
bez klesající tendence výnosů.
Výnosy semene při různých dávkách dusíku a období jeho aplikace
Zdroj: Monsanto pokusy, 2014, lokality: Kujavy, Trutnov
[t/ha]
6.01
6.43
6.49
6.62
6.62
N - 120 KG JARO
N - 180 KG JARO
N - 180 KG JARO
+ 40 KG PODZIM
N - 240 KG JARO
6.0
5.0
4.0
3.0
N - 60 KG JARO
NOVINKA
DK EXPRIT - Váš hospodárný partner
Hybrid dobře využívající intenzitu pěstování, zejména dávky dusíku.
Nejefektivněji úročí přírůstky na výnosu při středně vysokých dávkách dusíku
na jaře 140-160 kg. Vyzkoušejte jej při střední intezitě i Vy.
Výnosy semene při různých dávkách dusíku a období jeho aplikace
Zdroj: Monsanto pokusy, 2015. lokality: Kujavy, Trutnov
[t/ha]
5.0
4.72
5.58
5.65
N - 140 KG JARO
N - 160 KG JARO
+ 40 KG PODZIM
5.24
5.30
N - 180 KG JARO
N - 240 KG JARO
4.0
3.0
2.0
N - 60 KG JARO
09
Výnosy za sucha a při sálavých teplotách
Klimatické změny přišly dříve, než kdokoli čekal. Srážek neubylo, vyskytují se ale spíše
v podobě přívalů a v krajině tato rychlá voda nezůstává. I klimatolog Radim Tolasz upozorňuje: „Je třeba se přizpůsobit stylem hospodaření a výběrem plodin. Do budoucna musíme počítat v souvislosti s rostoucí teplotou s vyšším výparem, což bude vyvolávat častější
a déletrvající sucha.“
Vysoká suchovzdornost
je u hybridů:
DK EXPRESSION
DK EXPRIT
DK EXSTORM
a další…
Co chrání DEKALB® výnosy?
NOVINKA
· mohutně vyvinutý kořenový
systém
· robustní a kompaktní habitus
rostliny
· efektivní využívání živin i při
stresových situacích
Výnosy DEKALB® hybridu na vybraných suchých lokalitách byl
až o 1,5 t/ha vyšší proti průměrnému českému výnosu (2015).
To je o 15 165 Kč/ha více! (Předpokládaná cena komodity 10 178 Kč/t)
Výnos semen DK Exstorm v extrémně suchém ročníku 2015
Zdroj: Provozní plochy
Výnos [t/ha]
Blížkovice (ZN)
2
3
4
5
76
4,96
4,75
102
90
Čejč (HO)
Výměra [ha]
Tuklaty (KO)
Mitrov (KH)
1
28
0
4,10
3,60
3,47 t/ha Průměrný výnos roku 2015 v ČR
Výnos [t/ha] při 8% sklizňové vlhkosti
10
NELIMITUJTE SVÉ VÝNOSY,
PĚSTUJTE DEKALB®.
Pavel Nováček; Agrospol Malý Bor:
Jeho standardní výnos se drží na úrovni
4 t/ha. Rád by tuto hladinu posunul výše,
ovšem: „V podstatě jediné, co nás limituje, je právě sucho.”
Clearfield® technologie
Odrůdy řepky Clearfield jsou odrůdy, které byly vyvinuty pomocí konvenčních pěstebních
metod, aby byly tolerantní k IMI skupině herbicidů. Tím se rozšiřuje spektrum plevele, které lze při pěstování řepky olejné kontrolovat pomocí postemergentního ošetření herbicidy, což pěstitelům poskytuje flexibilitu jako další agronomický nástroj pro řízení úrody.
Clearfield + DEKALB®
=
DK IMPRESSION CL
+ NOVINKA 2016 DK IMPERIAL CL
Co DK IMMPRESSION CL přinese Vám?
· Výnosy nad úrovní současných konvenčních hybridů
· Výkonnost především v chladných oblastech – 114% (ÚKZÚZ 2012-2014)
· Nemusíte se bát poléhání porostů, DK IMPRESSION CL je velmi odolný
s výbornou reakcí na intenzitu pěstování
· Je vysoce olejnatou odrůdou (až 48%) s vysokým výnosem oleje (2,43 t/ha)
z ha (ÚKZÚZ 2012 - 2014)
Průměrné výnosy DK Impression CL dosáhly v letech 2012-14
úrovně 111%.
Řepka olejka ozimná - výnos semene v %
Zdroj: ÚKZÚZ, 2012-14
[%]
114
107
110
Teplá oblast = 5,48 t/ha
Chladná oblast = 5,03 t/ha
průměr
111
100
90
80
70
*
5A
*
05
02
SW
DK
SEC
U
RE
SE*
NK
MO
R
A
AR
AB
ELL
I
NZ
ZA
BO
AS
SID
Y*
SY
C
GA
*
AR
TO
A*
RU
MB
S
KW
AVE
O
OR
FAC
T
RE
IMP
DK
SY
S
L
SSI
O
NC
IOL
US
OR
SA
LIS
SY
A
AS
TR
ON
OM
60
11
design©2016 | www.adway.cz
MONSANTO ČR s.r.o.
Brno Business Park – budova B, Londýnské nám. 856/2, 639 00 Brno
tel.: 543 428 200, fax: 543 428 201, e-mail: [email protected]
www.monsanto.cz | www.dekalb.cz

Podobné dokumenty

dk explicit

dk explicit větvícím habitem rostliny s€extrémním počtem šešulí • V€optimálních podmínkách je DK Explicit schopný vytvořit až 1000 šešulí na rostlině • Jeho výnosový potenciál roste se zvyšující se intenzitou ...

Více

Čechtické noviny

Čechtické noviny Zrky, aby byli dostalctn! if,fomov6tri o tdajSlm stDdiu,ai na Blrze Skolv BeneSov€. l. 'lnoajsme si napsaliprvnl zkousky,kterdsekonalyv lechtickd skole.Byly to telty z marematiLy, plehleaesk€hojazy...

Více

řepka - CAUSSADE OSIVA, sro

řepka - CAUSSADE OSIVA, sro + vyznačuje se vysokým výnosem semen, vysokou olejnatostí a značnou odolností

Více

Katalog podzim 2016 - ELITA semenářská, as

Katalog podzim 2016 - ELITA semenářská, as • doporučujeme vysokou intenzitu pěstování pro využití výnosového potenciálu • porost doporučujeme nepřehušťovat, cílený počet klasů cca 600 na m2

Více

dk imminent cl

dk imminent cl • Již první výnosové zkoušky ukázaly, že DK Imminent CL je hybridní odrůdou s mimořádným výnosovým potenciálem • V maloparcelních pokusech výrazně překonával nejen ostatní CL hybridy, ale i běžně p...

Více

článek Vojty Klusáka v Agromagazínu 09-2014

článek Vojty Klusáka v Agromagazínu 09-2014 Cílem by mělo být udržení plochy řepky v ČR na 300 tisících hektarech. Při poklesu výměry by bylo třeba podstatně zvýšit výnosy průměrné výnosy v ČR nad čtyři tuny na hektar. Jako perspektivní plod...

Více

ZDE - spzo

ZDE - spzo - sucho na počátku a příliš mnoho srážek ke konci setí, které se protáhlo až k 20. září, místy až kalamitní výskyt dřepčíka olejkového, historicky nejteplejší zima, vysoký výnos 3,43 t/ha, srpnová ...

Více