1 Prosím, vložte vizitku

Komentáře

Transkript

1 Prosím, vložte vizitku
Prosím, vložte vizitku
FDE J cz
Prodej: v Evropě,
cena za výtisk: 2,50 €
1
Strana
3 V současné době nelze lépe investovat peníze,
než do trvale nízkých vedlejších nákladů.
Největší potenciál úspory má přitom vytápění.
Editorial šéfredaktora Thomase Marra
Obsah
Záruka na materiál
po dobu životnosti stavby,
co to znamená?
4 Instalace podlahového topení MB v kancelářské budově Kancelářská kontejnerová
z kontejnerů s reverzním tepelným čerpadlem k vytápění
budova s podlahovým
a chlazení není zcela běžná , nicméně ani nemožná .
Článek šéfredaktora Thomase Marra
vytápěním od MULTIBETONu
Reference:
ROBOTIC d.o.o.
Záhřeb
6 Přesná temperace výrobních prostor díky vytápění
a chlazení podlahou a stropem od MULTIBETONu pro
výrobce elektroniky ROBOTIC d.o.o. v Záhřebu.
Článek Christopha Kämpera
8 Společnost EKIM MORAVIA s.r.o. působí na trhu již od Představujeme
roku 2002. V roce 2007 se stala partnerem MULTIBETONu
partnera
pro oblast České a Slovenské republiky.
MULTIBETONu
10 Budova WECC v berlínském přístavu Westhafen má Budova Westhafen
podlahové vytápění MULTIBETON v litém asfaltu
Event & Convention
s broušeným a lakovaným povrchem.
Center v Berlíně
Článek šéfredaktora Thomase Marra
Zimní zahrada
s podlahovým topením MULTIBETON
12 Instalace plochého potěrového systému MB do
dřevěné trámové konstrukce podlahy je příkladem cenově
dostupné rekonstrukce staré stavby pomocí podlahového
vytápění MULTIBETON. Článek Markuse Seywalda
14 Tadeusz-Pavillon muzea umění Insel Hombroich do- Muzeum
stal jako první stěnové topení MULTIBETON. To je výzva!
Insel
Článek šéfredaktora Thomase Marra
Hombroich
17 Solární dům v Strausbergu má za sebou první zimu. Solární
Jak funguje? Jak dobré jsou ve skutečnosti sezonní
dům
zásobníky? Jsou investoři a nájemci spokojení?
Článek Dipl.-Ing. Jense Fischbacha
v Strausbergu
18 Reference, nápady a topenářské firmy ze severo-
Také v roce 2015
se v Předním
Pomořansku staví
východu Německa, stručně představuje náš odborný
poradce MULTIBETON Bernd Heinrich
20 Investice do energeticky účinných topných systémů, Vaše
resp. využívajících obnovitelné zdroje, se díky ušetřeným znaky
nákladům na vytápění a přípravu TUV amortizují již za
kvality
několik málo let.
21 Nová váha pro nákladní automobily firmy zabývající Váha pro nákladní autose spedicí a obchodem s peletami Mann Naturenergie
mobily s podlahovým
nesměla už v zimě zamrznout. MULTIBETON dokázal
topením MULTIBETON
pomoci. Článek Christopha Kämpera
2
Editorial
Záruka na materiál
po dobu životnosti
stavby,
co to znamená?
Článek šéfredaktora Thomase
Marra
Přehled provozních nákladů
pro Německo
Úklid budovy
Základní daň
Údržba zahrady
Voda vč. odpadních vod
Společná elektřina
Vytápění
V současné době nelze lépe investovat peníze, než do trvale nízkých
Teplá voda
vedlejších nákladů.
Výtah
Na co narazíme, když chceme mít
co nejnižší vedlejší náklady? VytáÚklid ulice
pění bezpochyby představuje nejOdvoz odpadu
větší balík z objemu financí na vedlejší náklady. Výroba a distribuce
tepla spolu úzce souvisejí a jsou
rozhodujícím faktorem. Efektivní
rozložení tepla se bez plošného
vytápění neobejde. Pouze ono totiž díky nízké přívodní teplotě umožňuje získávat zdarma tepelnou energii z okolního prostředí.
MULTIBETON má zkušenosti s plošným vytápěním a chlazením již více než pět desetiletí.
K optimálnímu propočtu topných a chladicích ploch v podlaze, stěnách a stropech pro naše systémy MB disponuje
MULTIBETON speciálně vyvinutým softwarem, který nám
umožňuje zprostředkovat zákazníkům pro jejich stavební záměr nejnižší přívodní teploty .
To jsou u distribuce tepla hlavní předpoklady pro trvale nízké
vedlejší náklady. A MULTIBETON přidává ještě jeden navíc:
záruku na materiál po dobu životnosti stavby*. Jinými slovy:
systém MB bude stejně starý jako dům, v němž je instalován.
Lepší investici byste jen stěží hledali.
Také v tomto čísle našeho magazínu najdete velké množství
návrhů k používání topných a chladicích systémů MB. Představené referenční objekty vesměs nejsou zcela běžné. Zde se
ukazuje schopnost projektantů MULTIBETONu, kteří dokáží
svým zákazníkům najít řešení i pro neobvyklé instalační
situace.
Čištění komínu
Pojištění
Domovník
Anténa/Kabel
Údaje na m² za měsíc
Ostatní
První stavba na pozemku muzea Insel Hombroich
se stěnovým vytápěním MULTIBETON
Několik budov muzea Insel Hombroich firma Beck GmbH &
Co. KG právě vybavuje obrovskými plochami stěnového vytápění MULTIBETON, aby byla zaručena optimální temperace
vystavených uměleckých děl.
Skladová hala 1 v berlínském přístavu Westhafen, přestavěná na WECC
Kontejnerová kancelářská budova firmy Baumann Logistik GmbH & Co. KG
v Bonnu
Budova Westhafen Event & Convention Center (WECC)
v Berlíně byla firmou Schaal GmbH Haustechnik vybavena
podlahovým vytápěním MULTIBETON v litém asfaltu. MULTIBETON školí a podporuje své partnery pro vytápění a zajišťuje
tak stavebníkům optímální kvalitu.
Pro firmu Baumann Logistik GmbH & Co. KG z Bonnu bylo
vytápění a chlazení kontejnerové kancelářské budovy pomocí
hotové podlahy MB S18 realizováno odbornou topenářskou
firmou Dirk Kugelmeier Haustechnik.
3
Referenční objekt
Kancelářská kontejnerová budova
s podlahovým
vytápěním od MULTIBETONu
Článek šéfredaktora Thomase Marra
Topenářský mistr Dirk Kugelmeier z Bonnu je svými zákazníky
uznáván pro svá kreativní technická řešení a jejich přesné provedení. Během uplynulých dvou let se naučil ocenit plošná
vytápění a chlazení od MULTIBETONu. Rozhodující roli při tom
sehrály jednak suverénní propočty Technického oddělení
MULTIBETONu, jednak důkladné zaškolení a podpora odborného poradce MULTIBETON přímo na stavbách. Tak se k jedné
zakázce přidaly další a dnes se odborný topenářský podnik
Dirka Kugelmeiera řadí mezi specialisty na obzvláště nízká
a lehká plošná vytápění a chlazení MULTIBETON.
Částečný pohled na kancelář s okny k odbavování zásilek
zuje na modulární prostorové systémy – od projektování
přes transport až po montáž na klíč.
Kontejnerové stavby představují mnohdy optimální řešení.
Proč by to uvnitř nemohlo být pohodlné a úsporné zároveň?
Baumannovi kontejneroví zákazníci nyní mohou uvidět
a ucítit, jak to funguje. Kancelářská jednotka obsahuje prosklenou velkoprostorovou kancelář, kuchyňku, samostatnou
kancelář, sanitární část, odbavovací prostor a technickou
místnost.
Kromě šéfa se o příjemnou pracovní atmosféru v kanceláři
stará podlahové vytápění od MULTIBETONu a reverzní tepelné čerpadlo. Dle potřeby se podlahou vytápí nebo chladí.
Jelikož se zvolené zasklení kontejneru táhne až k zemi,
nezbylo na konstrukční výšku podlahy mnoho místa. Hotová
podlaha MB S18 s konstrukční výškou pouhých 18 mm
ovšem tento problém vyřešila. Partner MB Dirk Kugelmeier
položil 1475 m systémové trubky MB-Euro 12 do 22 topných
okruhů na 212 m² vytápěné plochy.
Kromě koberců v obou kancelářích byly v ostatních místnostech použity robustní podlahové krytiny z plastu (PVC) a dlaždice nenáročné na údržbu.
Kontejnerové stavby a tepelný komfort se tedy nutně
nemusejí navzájem vylučovat, jak dokazuje tento referenční
objekt.
Zde pokládá sám pan šéf: Dirk Kugelmeier při práci
Velmi zajímavou zakázkou, která díky nabytým zkušenostem
určitě disponuje dalším potenciálem pro podobné projekty,
byla instalace suchého podlahového systému MB-U s překrytím trubek do kancelářské budovy. Tato budova byla smontována z 15 kontejnerů a je typickou stavbou Baumann Container Raumsysteme (systémy kontejnerových místností –
pozn.překl.), části firmy Baumann Logistik GmbH & Co. KG.
V kategoriích kancelářské, skladové a sanitární kontejnery
nabízí Baumann Container vše, co si jen lze k tomuto tématu
představit: od dopravních a skladovacích, přes veletržní
a kontejnery pro zvláštní události, až po obytné, kancelářské
a kolektivní kontejnery. Firma Baumann se obzvláště speciali-
Kuchyňka s odolnou krytinou z PVC
V případě otázek nebo zájmu, prosím, zavolejte:
Dirk Kugelmeier mistrovský závod
Vytápění, sanita, solární systémy, dešťová voda
Alter Heerweg 12, 53123 Bonn
 +49 (0) 228 / 96 69 94 30,  +49 (0) 228 / 96 69 94 36
 www.dkugelmeier.de,  [email protected]
Krycí desky MB S18 jsou slepeny
4
Pohled zvenčí na kontejnerovou kancelářskou budovu s 2 vchody a velkými prosklenými plochami
Druhá sklizeň
Podlahové topení MULTIBETON za „ovocným barem“
Absolutní spokojenost po první
zimě v prodejně s ovocem
Schloss Dyk
jsme včera poprvé vypnuli topení, tak příjemné to bylo.“ říká
mi prodávající personál při mé návštěvě. Zákaznící rovněž
velmi chválí provádějící firmu Peter Prahl GmbH z Jüchenu.
Článek šéfredaktora Thomase Marra
Peter Prahl GmbH
Hackhausen 80, 41363 Jüchen
 +49 216 591 108 0
 [email protected]
 www.prahl-gmbh.de
„Podlahové topení od MULTIBETONu je prostě báječná věc –
ještě nikdy jsme se na našem pracovišti necítili tak dobře.
Místnost si stále udžuje optimální teplotu pro ovoce a my
máme od nohou příjemné teplo. Je polovina dubna a my
5
Referenční objekt
ROBOTIC d.o.o. – Záhřeb
Článek Christopha Kämpera
Firma ROBOTIC d.o.o. v Záhřebu je výrobcem elektronických
součástek a v roce 2014 obdržela novou investici na cca
1.400 m², rozdělenou na sklep se skladovacími prostory, výrobní část v přízemí a prvním patře a podkroví s kancelářemi.
Budova byla postavena z vysoce kvalitních materiálů a s velmi dobrou tepelnou izolací - kvalitní třívrstvé desky z polystyrénu, grafitu a hliníku, takže splňuje vysoké energetické nároky.
Pohled zvenčí na novou budovu firmy v Záhřebu
Velké okenní plochy bez rušivých topných těles
U zde vyráběných produktů se jedná o citlivé elektronické
přístroje, tudíž měl zadavatel vysoké nároky na konstantní
teplotu během celého roku. Budova byla tudíž vybavena
podlahovým, stěnovým a stropním vytápěním a chlazením
MULTIBETON. Díky značnému množství jednotlivě vytápěných resp. chlazených ploch v každé z místností lze kdykoliv
dodržet požadovanou teplotu.
Podlahové topení MB je položeno
Do podlah byl použit cenově příznivý potěrový systém MB.
Při volbě podlahové krytiny bylo nutno zohlednit fakt,
že výroba citlivých elektronických přístrojů vyžaduje antistatický typ podlahy. Z tohoto důvodu byla jako krytina zvolena
samonivelační antistatická epoxidová pryskyřice.
Systémové trubky MB-Euro 17 na stropě jsou omítnuty kva-
Nanášení potěru na systém MB
Přívodní vedení se upevňuje pomocí ocelové příchytné lišty MB
litní sádrou. K upevnění trubky zde slouží děrovaná ocelová
příchytná lišta MB na stěny. Ta je na strop upevněna vhodným systémem šroubů s hmoždinkami a tvoří tak bezpečný
základ pro trubku, která je již během pokládky naplněna
vodou.
Vytápění a chlazení i pod šikminou střechy
6
Ocelová příchytná lišta MB 17 na stěny (děrovaná) byla upevněna na strop a bezpečně drží vodou naplněné systémové trubky MB-Euro 17
Hotová výrobní místnost se samonivelační antistatickou podlahou
z epoxidové pryskyřice
Systém byl projektován MULTIBETONem Německo a instalován chorvatským licenčním partnerem Eko Modul d.o.o.
V případě otázek nebo zájmu, prosím, zavolejte:
Eko Modul d.o.o.
Bednjanska 8, 10000 Zagreb, Kroatien
 +385 1-30 42 40 6,
 [email protected],  www.eko-modul.hr
7
Partner MULTIBETONu pro
Česko a Slovensko
Kontaktní osoby
EKIM MORAVIA s.r.o.
Společnost EKIM MORAVIA s.r.o. působí na trhu již od roku
2002. V roce 2007 se stala partnerem vynálezce podlahového vytápění MULTIBETON pro Českou a Slovenskou republiku. Sídlí v Opavě v Moravskoslezském kraji, ale své spokojené zákazníky má již po celé České i Slovenské republice.
Hlavním oborem činnosti firmy EKIM MORAVIA s.r.o. je vytápění jak bytových, tak průmyslových staveb. Při realizacích
klade důraz na vysokou kvalitu topných systémů a prováděných prací, dodržování technologických postupů a domluvených termínů. V maximální míře vychází vstříc požadavkům
svých zákazníků. Důležitým a podstatným základem práce
EKIM MORAVIA je servis, který zajišťuje poprodejní profesionální péči.
Radim Složil,
ředitel
Markéta Konečná,
asistentka
obchodního úseku
Martin Chvál,
technik
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás, prosím,
neváhejte kontaktovat:
EKIM MORAVIA s.r.o. * Pekařská 401/32* 746 01 OPAVA
 +420 553 673 666 *  +420 606 630 094
 www.ekimmoravia.cz * [email protected]
Pohled zvenčí na průmyslovou halu firmy Philinea, Otice u Opavy
Foliovníky s 1264 m² podlahového vytápění MULTIBETON
První rostlinky již rostou s „teplýma nohama“ na MULTIBETONu
Podlahové topení MULTIBETON v budově firmy Philinea
Tepelná čerpadla
Plošná vytápění a chlazení
Podlahové vytápění MULTIBETON lze kombinovat s jakýmkoliv zdrojem tepla. V posledních letech jsou jedním z nejčastěji
instalovaných zdrojů tepelná čerpadla. Právě kombinace
tepelného čerpadla s podlahovým topením MULTIBETON
a jeho velmi nízkými přívodními teplotami garantuje efektivitu celkového vytápění.
EKIM MORAVIA nabízí tepelná čerpadla HAUTEC vyráběná
v Německu, která jsou na trhu již více než 35 let. Tepelná
čerpadla HAUTEC jsou konstruována tak, aby svým koneč-
MULTIBETON s více než 50letými zkušenostmi na trhu spolupracuje přímo se svými partnery. Partnerská spolupráce
MULTIBETONu s firmou EKIM MORAVIA v Česku i na Slovensku již sklízí bohaté ovoce. Tento úspěch dokládá množství
referenčních objektů.
MULTIBETON ručí za kvalitu, tepelný komfort a úspornost.
Topenáři jsou v MULTIBETONu řádně proškoleni a certifikováni.
8
(smartphone nebo tablet). To umožňuje snadný způsob sledování a ovládání vnitřních teplot a teploty vody. Tepelné
čerpadlo lze prakticky odkudkoliv zkontrolovat a případně
přenastavit jeho parametry. Zařízení nabízí mimo jiné také
prázdninový a party režim.
Tepelná čerpadla Hautec jsou držiteli
certifikátu EHPA, který dokládá splnění požadavků na kvalitu dle předpisů
vydaných Evropskou asociací tepelných čerpadel (EHPA).
ným uživatelům zajistila nejen všemi požadovanou spolehlivost, ale také vysokou míru hospodárnosti. Tepelná čerpadla
využívají tepelnou energii nashromážděnou v zemi, vodě
nebo vzduchu. Tento plně obnovitelný zdroj energie nic
nestojí, elektřina je nutná pouze pro chod čerpadla. V době
energetické krize a zdražování surovin umožňují moderní
tepelná čerpadla výrazně snížit náklady na vytápění.
Základním parametrem tepelných čerpadel je topný faktor
(COP – Coefficent of Performance). Tato hodnota vypovídá
o účinnosti tepelného čerpadla. Čím vyšší je topný faktor,
tím lepší a úspornější je tepelné čerpadlo. Hautec svým zákazníkům nabízí kompletní řadu produktů s vysokou účinností: vzduch - voda, voda – voda, země – voda (také
v alternativě s energetickým plotem).
Existuje zde možnost
vzdálené správy
TOPNÁ KONCEPCE
a monitoringu
tepelného čerpadla
MULTIBETON-
Rekuperace tepla
Firma EKIM MORAVIA s.r.o. nabízí vysoce efektivní a odolné
větrací systémy založené na nejlepších dostupných rekuperátorech AERIS s účinnosti až 95% procent, ve zcela izolovaných větracích potrubích. Ventilační systém pracuje téměř
neslyšně a zajišťuje rovnoměrnou distribuci čerstvého vzduchu v budově při minimalizaci energetických ztrát spojených
s větráním. Spotřeba energie je při provozu vzduchotechnických jednotek omezena na minimum.
Mnoho ze současně budovaných a dokončených rodinných
domů již odpovídá požadavkům pro energeticky úsporné
domy (spotřeba energie max 70kWh/m²/rok), některé splňují kritéria nízkoenergetických (max 50 kWh/m²/rok) a pasivních domů (max 15 kWh/m²/rok). Těchto energetických požadavků může být dosaženo především díky obzvláště efektivní izolaci plášťů budov a aplikaci dvoj- nebo trojsklenných
oken ve spojení s řízeným systémem větrání s rekuperací
tepla, přičemž celkové snížení spotřeby energie na vytápění
může být až 90 % ve srovnání se starší zástavbou.
Základem každého systému řízeného větrání s rekuperací
tepla jsou větrací "rekuperační" jednotky. Srdcem každé větrací jednotky jsou pak výměníky tepla, zabezpečující získávání tepelné energie z odváděného vzduchu a jeho zpětmé
předávání přiváděnému čerstvému vzduchu. Přenos tepla
probíhá přes tenké membrány. Přitom v žádném případě, jak
se ještě dnes mnozí mylně domnívají, nedochází k cirkulaci
nebo promíchání vzduchu, do místnosti je vždy přiváděn
čerstvý čistý vzduch. Rekuperace vrátí zpět do objektu teplo,
které bychom ztratili větráním okny. Další významnou součástí jednotek jsou ventilátory. Např. větrací jednotky AERIS
využívají ventilátory se stejnosměrnými EC motory se sníženým podílem tření, nízkou spotřebou elektrické energie
a tichým chodem. O jejich hospodárnosti provozu nejlépe
vypovídá údaj o energetické účinnosti uvedený v certifikátu
"Passivhaus Institut" a například u jednotky AERIS 350 činí
0,29Wh/m³ (max. hranice pro získání tohoto certifikátu
je 0,45 Wh/m³).
podlahové vytápění
Energetický žebřík
HAUTEC
HAUTEC pomocí
dotykové regulace
HMB 6600.
Tepelné čerpadlo HWS
Energetický plot firmy HAUTEC v mateřské škole
HMB 6600 je efektivní systém, který poskytuje rychlou
a snadnou kontrolu nad tepelným čerpadlem. Tak je v budově dosaženo optimálního tepelného komfortu. K dispozici
je rovněž software pro vzdálený přístup přes internet
Některé produkty z nabídky tepelných čerpadel Hautec
Princip fungování jednotky AERIS a ukázka instalace
9
Referenční objekt
Westhafen Event & Convention
Center v Berlíně
Historická přístavní hala s přístupem k vodě – jedinečný zážitek v pravém přístavu
V památkově chráněné bývalé skladové hale I berlínského
přístavu Westhafen se nachází od roku 2015 budova
Westhafen Event- & Convention Center Berlin, zkráceně
WECC. Multifunkční prostory s nejmodernější mediální,
osvětlovací a ozvučovací technikou, vybavení pro konference
a zasedání s ideálním infrastrukturním spojením na důležité
dopravní uzly Berlína završují jedinečné kouzlo této
„neobyčejné lokace“. Se stropy ve výšce 10,50 metru tvoří
srdce cihlové budovy dvě místnosti v 1. NP, které lze variabilně uzpůsobit konkrétním potřebám. Hosté vstupují do budovy WECC moderně zařízeným foyerem v přízemí, kde se nachází recepce, šatna a toalety. 10 oddělitelných seminárních
a pracovních místností, které jsou vybaveny nejnovější konferenční technikou, doplňuje nabídku v přízemí. Otevřeným
schodištěm se vstupuje do dalšího foyeru a obou sálů v patře.
Budova WECC se nachází v západní části Berlína, nedaleko
Západní pohled na první nadzemní podlaží s výtahem a schody
Pohled na horní patro jako animace (Zdroj: 40seconds Roof GmbH & Co. KG)
opticky přitažlivý povrch.
Přednost litého asfaltu spočívá především v absenci vody. Po
vychladnutí není nutné žádné vysychání a na podlaze lze
ihned provádět další práce.
WECC, pohled z příjezdové ulice
letiště Tegel, berlínského výstaviště a části Regierungsviertel
(území kolem budovy Říšského sněmu, aktuálně využívané
pro parlamentní a vládní účely – pozn.překl.). Přímé napojení
na dálnici BAB 100 umožňuje dálniční sjezd Beusselstraße
a do centra se lze dostat z nedaleké tramvajové zastávky
a stanice metra.
Díky poloze v bezprostřední blízkosti vody a vlastnímu kotvišti je budova WECC jedinečná a působivá. Na březích Sprévy
se nacházejí četná nástupní místa a hotely se soukromými
moly. Hosté mohou být k budově Westhafen Event & Convention Center, bez ohledu na dopravní situaci, pohodlně
a působivě dopraveni po vodě. To je nový zážitek i pro zkušené účastníky seminářů. (Zdroj: 40seconds Roof GmbH & Co.
KG, 40seconds.de).
Budova WECC je vytápěna podlahovým topením MULTIBETON v litém asfaltu. Celkem 7655 m systémových trubek MBEuro 17 bylo položeno berlínskou firmou Schaal Haustechnik
GmbH na ploše 1431 m². Firma Rask Brandenburg GmbH
provedla aplikaci litého asfaltu. Odborný poradce MULTIBETONu Klaus Plaschnik z Berlína podpořil firmu Schaal při pokládce i v procesu příprav nanášení asfaltu. Při něm se dotyčné topné okruhy proplachují studenou vodou a navzdory
teplotě asfaltu dosahující až 230° C zůstanou nepoškozené.
Druhá vrstva asfaltu obsahující vysoký podíl červeného kameniva byla vybroušena, naleštěna a přelakována. Tak vznikl
Vařiče asfaltu stojí dole u vodního koryta
Jeřáb zastává funkci výtahu pro kolečka s horkým asfaltem
10
WECC, pohled z vodního koryta přístavu
Horký asfalt se nanáší plynule a ručně
Druhá vrstva asfaltu před broušením a leštěním
S židlemi jako přednášková místnost (Zdroj: 40seconds Roof GmbH & Co. KG)
V případě otázek nebo zájmu, prosím, zavolejte:
Schaal GmbH Haustechnik
Scheveninger Str. 15, 12359 Berlin
 +49 (0)30 60 00 06 0,  +49 (0)30 60 00 06 20
 [email protected]
 www.schaal-ht.de
A se stoly pro bujaré oslavy (Zdroj: 40seconds Roof GmbH & Co. KG)
11
Zimní zahrada s podlahovým
vytápěním MULTIBETON
Zde popsané řešení je ukázkovým příkladem cenově výhodné rekonstrukce s instalací plošného vytápění a chlazení
MULTIBETON v provedení plochý potěrový systém.
Prkna jsou na svém místě, izolační desky jsou připraveny
Situace v zimní zahradě před instalací nové trámové podlahy
Stavebníci z Halleinu v Rakousku zřídili zimní zahradu a ze
statických důvodů byli přinuceni, umístit trámovou podlahu
nad základní nosné zdi budovy pod ní, aniž by zatížili stropní
konstrukci. Trámová konstrukce byla navržena tak, že mezi
Izolační desky jsou položeny a příchytná lišta dle potřeby přistřižena
chová mezera pod podlahovou krytinou. Podlaha v zimní
zahradě byla pokryta dřevěnými palubovkami.
Zde realizované řešení se obzvláště hodí pro rekonstrukce
starších domů s trámovými podlahami a palubovkami. Často
obyvatelé udržovali dřevěné palubovky po generace a chtějí
je bezpodmínečně zachovat. Pod palubovkami se v ideálním
případě většinou nachází písková výplň. Tato se vymění za
plochý potěrový systém MB a palubky se následně namontují zpět. Tak mohou být kvalitním podlahovým vytápěním
MULTIBETON vybaveny i jen části domu nebo bytu.
Trámová konstrukce podlahy je instalována
vrchními trámy bylo možno istalovat plochý potěrový systém
MB s plošným zatížením 80 až 90 kg/m² a konstrukční výškou
4 cm.
Mezery byly uzavřeny nosnými deskami, opatřeny zvukově
izolačním vliesem a obloženy izolací. Následně byla konstrukce kompletně pokryta MB-PE-fólií a opatřena okrajovými
izolačními pásy kolem zdí a trámů. Podle projektu od MULTIBETONu topenář poté s pomocí příchytné lišty MB položil
mezi trámy systémovou trubku MB-Euro 17. Jelikož tubka
přechází z mezery do mezery, vyřezal instalatér do vrchních
trámů malé výřezy.
Nakonec nanesli betonáři cementový potěr s přimíchanými
ocelovými vlákny a speciální emulzí do potěru MB PVP na
bázi polymerů. Povrch topného potěru byl zarovnán přesně
na úroveň výšky trámů. Tak nevznikne žádná izolační vzdu-
Je pokryto MB-PE-fólií
12
Nanášení potěru
Tak mohou být kvalitním podlahovým vytápěním MULTIBETON vybaveny i jen části domu nebo bytu, aniž se změní výška podlahy, čímž odpadá finančně náročná úprava vnitřních
dveří. Pokud byly předtím na stěnách topná tělesa, jsou tyto
nyní zbytečná. Stavebníci získali obytný prostor a pro děti to
znamená o jedno nebezpečí méně.
Stavitelka se rázně chopila pokládky
Hotovo: nový, vysoce kvalitní obytný prostor a šťastní obyvatelé
Trubka je položena a čeká na potěr
Tepelný komfort a přesto sedadlo v první řadě „v přírodě“
Poděkování MULTIBETONu Rakousko a zejména rodině
Löckerových z Halleinu, která nám poskytla fotografie.
Topný potěr je zarovnán přesně na úroveň trámů
13
Referenční objekt
MUZEUM INSEL HOMBROICH
řenou teplotou pro dlouhodobé zachování kvality těchto děl.
Dipl. Ing. Horst Kappauf věnoval tomuto úkolu své úsilí:
„Stávající elektrické podlahové topení bylo nahrazeno stěnovým vytápěním; podlahy z Carrara-mramoru zůstaly zachovány.“
Článek šéfredaktora Thomase Marra
Muzeum Insel Hombroich je muzeum umění v NeussHolzheimu. Vyznačuje se samostatně stojícími výstavními
pavilony a restaurovanou budovou, které se nacházejí v přírodní parkové a lužní krajině na severním břehu řeky Erft.
Podle vzoru Paula Cézannea zde vzniklo muzeum pod heslem
„Umění v souladu s přírodou“. Společně s raketovou základnou Hombroich je provozováno nadací Insel Hombroich.
Stěnové vytápění MULTIBETON XXL na obnaženém zdivu
Zděné stěny o tloušťce 50 cm disponují značnou tepelnou
kapacitou a jsou tudíž více než vhodné pro stěnové vytápění
s nízkou přívodní teplotou. Stávající vnitřní omítky byly na
celé ploše odstraněny. Na povrchu zdiva byly instalovány
topné trubky a překryty omítkou o tloušťce 1,5 cm. Aby
vnitřní stěny nenarušovala žádná technická zařízení, byly
rozdělovače topných okruhů umístěny mimo objekty do
podzemních betonových schránek. Jednotlivé trubky topných okruhů byly odsud k vytápěným stěnám vedeny párově
Umění v souladu s přírodou, muzeum Insel Hombroich u Neussu
Düsseldorfský sběratel umění Karl-Heinrich Müller získal
v roce 1982 Insel Hombroich, zarostlý park na břehu řeky
Erft, a ve spolupráci s několika vzdělanými umělci začal uskutečňovat svou koncepci: prezentovat svou uměleckou sbírku
v decentralizovaných výstavních pavilonech v kontaktu
s okolní přírodou. Tak vzniklo, kromě jiných objektů vystavených v zeleni, deset „pochůzích skulpturálních architektonických děl“ navržených Erwinem Heerichem a vytvořených
düsseldorfským architektem Hermannem Müllerem, jako
např.: das Labyrinth, der Turm (Věž), der Tadeusz-Pavillon,
die
Schnecke
(Hlemýžď),
das
Zwölf-Räume-Haus
Budova Tadeusz-Pavillon dostal jako první stěnové topení MULTIBETON
(Dvanáctipokojový dům), die Cafeteria a das Kassengebäude
(Budova pokladny). (www.inselhombroich.de)
Provozovatelé muzea se potýkali s úkolem, vytvořit pro velkoformátové olejomalby visící na stěnách prostředí s přimě-
Pokládka topení MULTIBETON v exteriéru a interiéru
14
Projektant a topenář v centrále: všechno funguje!
Pohled shora na „vedení dálkového vytápění“ a šachty s rozdělovači
otvory navrtanými ve zdivu.
Vytápění muzea musí probíhat v rámci poměrně úzkého teplotního a vlhkostního rozpětí. Vlhkost vzduchu v místnostech
se díky řízené ventilaci pohybuje mezi stanovenými 40 až
60 %. Stěnové topení se zde proto v létě využívá jako chladicí
plocha.
Pan Kappauf před rozdělovačem vedení zemních sond. 5 sond se nachází pod
cestou a sahají až do hloubky 100 m
16 °C. Z pohledu restaurátorů to dává smysl, pro návštěvníky
muzea je to rovněž příjemné, neboť oni navštěvují muzeum
v šatech přizpůsobených venkovní teplotě.“
Z propočtů konvekce za obrazy provedených panem Kappaufem a z vytápěcí teploty byla maximální přívodní teplota stanovena na 32 °C.
Projektem plošného vytápění byl pověřen MULTIBETON.
Technické kompetence MULTIBETONu a nasazení techniků
kolem Manuela Hilberatha, vysoká osobní angažovanost
odborných poradců MULTIBETON Viktora Petkau a René
Wudke během realizace byly předpokladem pro úspěšnou
instalaci a provoz systému.
Stěnové vytápění MULTIBETON XXL přes 4 podlaží
Willi Beck otevírá vchod do technické místnosti
Solanka ze sond zemních vrtů má teplotu 10 °C a dodává proto energii potřebnou pro přiměřenou úroveň teploty (pasivní
chlazení). Teplota místnosti pro vytápění byla stanovena na
Tadeusz-Pavillon: trubky stěnového vytápění MULTIBETON jsou omítnuty
15
Také topenáři se pořádně nadřeli:
„Stěnové vytápění do výšky 8 m
s rozdělovači a technickou stanicí
mimo budovy pod zemí bylo i pro
nás nezmapovanou krajinou.“
říká Willi Beck, zakladatel provádějící firmy Beck GmbH & Co. KG
z Hildenu. Anja Beck doplňuje:
„Máme zde pochůzí umělecká
díla. To jsme museli nejdříve pochopit. Technologie musejí za
každých okolností zůstat skryty
a podřídit se umění. To kladlo
vysoké nároky jak na nás inženýry, tak na topenáře. Budova „Die
Schnecke“ (Hlemýžď) stojí na
kopci a nebylo zde žádné místo
pro topnou centrálu. U paty kopce jsme proto umístili podzemní
místnost a trasu topení jsme vedli svahem směrem nahoru
k Hlemýždi.“
Iniciátoři díla (zleva): Jürgen Thamm (DSTR Planungsgesellschaft für technische Gebäudeausstattung GmbH), Dipl.-Ing. Anja Beck (ředitelka Beck GmbH
& Co. KG), Willi Beck (zakladatel Beck GmbH & Co. KG) a Dipl.-Ing. Horst
Kappauf (Statik, Dynamik, Konstruktion)
Všichni zúčastnění se naučili vážit si kompetentních a spolehlivých způsobů jednání MULTIBETON přátelských k zákazníkům.
Na pozemku muzea Insel Hombroich zbývá ještě mnoho práce a MULTIBETON u toho jistě nebude chybět.
Stručný portrét firmy
Beck GmbH & Co. KG
vacích technologií) se stalo
projektování a istalace obnovitelných zdrojů energie
jako jsou kotle na dřevěné
pelety, solární zařízení,
fotovoltaika, tepelná čerpadla, zařízení na využívání
dešťové vody a centrální
vysavače, dalším těžištěm
našeho podnikání
Firma Beck tak velmi úspěšně kombinuje dlouholeté zkušenosti, tradiční řemeslnou práci a inovativní nápady s moderními technologiemi.
Každému z našich zákazníků vždy nabízíme osobní a individuální poradenství vedoucí k optimálnímu řešení. Ani po
instalaci nezůstanou zákazníci sami, neboť firma Beck považuje následný servis za významnou součást své práce.
6. října 1962 založil v Düsseldorfu tehdejší vlastník Willi Beck,
mistr v oborech plynové a vodovodní instalace, vytápění
a vzduchotechnika, náš rodinný podnik Beck GmbH & Co. KG.
Kromě kompletních rekonstrukcí koupelen, instalace nových
moderních topných zařízení a používání ekologických a ino-
Nabízíme Vám:
Ředitel Andreas Beck, ředitelka Dipl.-Ing. Anja Beck, Zakladatel firmy Willi
Beck a kolektiv (zleva), foto: Beck GmbH & Co. KG
vativních systémů si firma udělala dobré jméno v oblasti rekonstrukcí rovněž díky spolehlivému servisu oprav a údržby.
Tým dlouholetých spolupracovníků, kteří jsou všichni u Becka zaměstnáni již od vyučení, je kvalifikovaný, flexibilní
a vysoce efektivní. Průběžné další vzdělávání je ve firmě povinné. Také na výchovu nástupců je zde kladen velký důraz:
momentálně má firma Beck čtyři učně.
S nástupem dcery Anji Beck do podniku (v roce 1994 se vyučila v oboru plynové a vodovodní instalatérství a v roce 1999
ukončila studium jako diplomovaný inženýr v oboru zásobo-

Kompletní moderní řešení koupelen

Sanitární instalace


Moderní vytápěcí zařízení
Olejové, plynové a kondenzační kotle

Kotle na dřevo i pelety

Tepelná čerpadla, solární zařízení, fotovoltaika

Systémy pro využívání dešťové vody

Zařízení pro centrální vysávání
Opravy a údržba

V případě otázek nebo zájmu, prosím, zavolejte:
Beck GmbH & Co KG . Friedenstr. 14 . 40724 Hilden
 02103-48648 .  02103-910628
 [email protected] .  www.willibeck.de
16
SOLÁRNÍ DŮM
Článek Dipl.-Ing. Jense Fischbacha
Diskuse o energetické transformaci se v politice a médiích
téměř výlučně točí kolem ekologické výroby elektřiny a její
cenové dostupnosti. Přitom se zapomíná, že téměř polovina
koncové energie v Německu se spotřebovává na teplo. Plynulý přechod při energetické transformaci vyžaduje nejen přechod na produkci elektřiny pomocí obnovitelných zdrojů,
nýbrž také alternativní provozní koncepce, zásobování teplem s výhledem do budoucnosti a efektivní zacházení s energiemi a zdroji šetrné k životnímu prostředí, ve všech oblastech života.
Pronajímatelé a nájemci ve stejné míře dnes tedy potřebují
přesvědčivou a udržitelnou energetickou koncepci budovy.
V solárním domě je spotřeba tepla z více než 50 % pokryta
ekologickou sluneční energií. Solární domy mají trvale nízké
a jasně kalkulovatelné náklady na vytápění, neboť jsou nezávislé na fosilních zdrojích energie a jejich rostoucích cenách.
Tak se tedy energetická transformace dostává skutečně až
k nájemcům. Náklady na vytápění nižší než 3 EURa na metr
čtvereční a rok nejsou ničím neobvyklým.
Toto stálo v pozadí rozhodnutí stavebního bytového družstva
Aufbau Strausberg eG, postavit v Strausbergu největší solární
dům se 17 bytovými jednotkami v Braniborsku. Do integrovaných dvoupodlažních komerčních prostor se nastěhovalo
samo družstvo Aufbau, po více než roce stavebních prací proběhlo 20. června 2014 slavnostní otevření.
Čím vyniká tento solární dům: obytná a komerční budova na
Gustav-Kurtze-Promenade je koncipována jako „KFW 55“
(energetická bilance budovy). Téměř 200 m² slunečních kolektorů sbírá sluneční energii a odvádí ji do dvou centrálně
umístěných akumulačních zásobníků o objemu 63.000 litrů.
Jižní strana Solárního domu
Kromě toho do celkové koncepce spadá také velmi dobrá
tepelná izolace, trojité zasklení oken, ventilační zařízení s rekuperací tepla a také možnost chlazení společenských a kancelářských prostor prostřednictvím podzemní vody. Za projekt
domovních technologií je zodpovědná projekční kancelář pro
ekologické domovní technologie energo sun se sídlem
v Prenzlau www.energosun.de . Je členem celostátní sítě odborníků Sonnenhaus Institut e.V., na jejichž webových stránkách www.sonnenhaus-institut.de naleznete další informace
k tématu vytápění pomocí slunce. Koncept solárního domu je
vyzrálý, dlouhodobý a udržitelný. V Německu existuje v současné době přes 1.300 solárních domů čítající jak novostavby,
tak staré domy po rekonstrukci.
Využívat ekologický proud ve špičku!
Solární dům (>50% sluneční energie) se svým velikým sezónním zásobníkem na vodu se výborně hodí k využívání větrné
energie během zimní energetické špičky. Zde pak používáme
geotermální tepelná čerpadla na pokrytí zbývajících 40 % roční spotřeby tepla. Ty mohou být v provozu přesně tehdy, když
je v síti dostupná levnější elektřina, kompletně naplní zásobník na vodu o objemu 63 m³, takže následné dva týdny bezvětří přežije zásobování teplem v budově bez újmy. Tímto
způsobem bude možné v roce 2030 distribuovat teplo nájemcům téměř bez nákladů, největší díl z nákladů na teplo ponesou měřiče množství tepla u nájemců, investice na obnovu
tepelného čerpadla každých 15 let a údržba. Tato koncepce je
životaschopná a zajistí splnění 2°C cíle stanoveného Světovou
komisí OSN pro životní prostředí a rozvoj, neboť kombinuje
síly nevyčerpatelné energie slunce a větru.
Po první zimě jsme na téměř 57 % (poměr mezi solárním ziskem na zásobník a tepelným ziskem tepelného čerpadla na
zásobník/topný okruh). Systém nás velmi potěšil a funguje
zcela spolehlivě. První zimu je ovšem vždy na místě trocha
opatrnosti, neboť . O to více potěšující je výsledek již za první
zimu: ano, postavili jsme solární dům. Navíc: ve všech místnostech bylo teplo, nájemníci jsou šťastní a rovněž bytové
družstvo Aufbau je velmi spokojeno s příjemným klimatem
díky ventilačnímu systému v komerčních prostorách a příjemnému teplu z podlahového vytápění MULTIBETON. Vytápění
bylo provozováno s konzistentní teplotou 35/30°C. Pouze
během přechodného období jsme topnou křivku v exponentu
lehce přizpůsobili, abychom na podzim rychleji dosáhli vyšších
teplot.
Dva obrovské akumulační zásobníky byly obestavěny budovou
Každý zásobník je vysoký 11 m a má s izolací průměr 2,6 m.
V případě potřeby dodávají zásobníky teplo do podlahového
topení a na přípravu teplé vody. Prostřednictvím výměníkového předehřívače se spodní část zásobníku díky studené
pitné vodě udržuje vždy chladná, čímž se předehřívá teplá
voda a zvyšuje se účinnost solárního systému. Finální temperace teplé vody probíhá prostřednictvím 2 sériově zapojených stanic pitné vody. Pokud není výkon solárního zařízení
dostatečný, efektivně vypomůže tepelné čerpadlo typu voda/voda, které jako zdroj energie využívá podzemní vodu.
17
Také v roce 2015 se
v Předním Pomořansku staví
Článek Bernda Heinricha
Novostavba a přístavba školky „Dat Görenhus“
Na nejslunečnějším ostrově Německa, na ostrově Usedom,
vzniká nová mateřská školka. V parku Am Schloßberg ve městě Usedom byla stávající školka „Dat Görenhus“ přestavěna
a rozšířena o novou část.
Pokládka MULTIBETON v přístavbě, Foto: Bernd Heinrich
Dat Görenhus je vytápěn dvěma tepelnými čerpadly šetrnými k životnímu prostředí.
BoddenBau GmbH
Poggenweg 16-17
17489 Greifswald
www.boddenbau.de
Tel 03834 - 58300
Fax 03834 - 583030
Rekonstrukce vícegeneračního domu v Greifswaldu
„"Architektonický skvost" obytný dům z roku 1910.
Mnoho původní hmoty s velkým množstvím detailů je pečlivě a opatrně renovováno, aby se památka zachovala na dalších 100 let.“ Tak popisuje architekt Thomas Finke svůj nejnovější projekt rekonstrukce ve spolupráci s architektem
Jensem Hochkepplerem v hanzovním městě Greifswaldu.
Park, přístav a staré město Greifswaldu jsou odsud co by
kamenem dohodil.
Školka „Dat Görenhus“ am Schloßberg na Usedomu, Foto: Bernd Heinrich
Školka uprostřed parku má probouzet lásku k přírodě a radost z okolního prostředí. Děti se zde učí o rostlinách a zvířatech, mohou pochopit přírodní zákonitosti a uvědomit si sebe jako součást živého světa, kde mají své místo, na nějž
mohou působit i jej měnit. Hřiště a blízkost lesního prostředí
nabízejí dětem v každém ročním období nové dojmy a zážitky. Hra světel a stínů, déšť a mlha, vítr a bezvětří, stopy
a zvuky zvířat atd. podporují komplexní smyslové vnímání.
Zadavatelem je město Usedom a provozovatelem školky je
sdružení Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern e.V.
Stavební projekt je podporován státem a spolkovou zemí
Meklenbursko-Přední Pomořansko.
Pokládka suchého systému MB-U na zelené izolaci, Foto: Bernd Heinrich
Instalací vytápění a sanity byla pověřena topenářská firma
B. Kühn. Během měsíců března a dubna 2015 instalovala
firma B. Kühn 472 m² suchého podlahového systému MB-U
a stěnového vytápění od MULTIBETONu. Jako zdroj tepla zde
slouží ekologický kondenzační kotel.
Bernd Kühn GmbH
Dorfstraße 5
17379 Friedrichshagen
 +49 397 782 066 9
 +49 397 782 001 9
 www.bernd-kuehn.de
Nové hřiště má od jara do podzimu baldachýn, za okny: právě položené
podlahové topení MB, foto: Bernd Heinrich
Firma Boddenbau z Greifswaldu položila ve školce 753 m²
podlahového topení MULTIBETON.
18
Každoroční tombola s hodnotnými cenami, které do ní věnovaly zúčastněné řemeslné firmy, se opět stala vrcholem celého veletrhu. Také firma MULTIBETON, dlouhodobý partner
společnosti Dill, se na tombole podílela. Celý výtěžek byl
věnován regionálním spolkům.
Kvalita = spokojenost = věrní zákazníci
Stavební záměry v letech 2011, 2012 a 2015 - rodina Stampových z Hoppenwalde je MULTIBETONu věrná již několik
let. Všechny stavby byly projektovány vlastní rodinnou projekční kanceláří Stampa Ingenieure Statik-DynamikBauphysik, taktéž z Hoppenwalde.
"Architektonický skvost" obytný dům z roku 1910.
Vše z Malchinu od sklepa po půdu
Pod tímto heslem se 18.04.15 konal 21. veletrh řemesel.
Pořadatelem byla, jako vždy, firma Dill z Malchinu. Také letos
Nový rodinný dům s podlahovým vytápěním MULTIBETON
www.stampa-ingenieure.de
Heslo firmy Dill z Malchinu: „Kdo chce kam, přijde k Dillovým!“
rodinný podnik s velkým zapálením zorganizoval tento každoroční magnet pro návštěvníky na svém pozemku. Četní
hosté měli k dispozici širokou
nabídku z oboru stavebnictví.
Bohatý rámcový program, od
dětského divadla po živou
hudbu studentské kapely
„Siegfried Marcus“ školy
v Malchinu, se postaral o dobrou zábavu.
 www.dill-gmbh.de
 [email protected]
 +49 (0) 39 94 22 36 10
 +49 (0) 39 94 221 06 20
MULTIBETON ručí za tepelný komfort v novém domě
Firma Haustechnik & Servicebetrieb Dipl. Ing. Hans-Jürgena
Hoffmanna z Torgelowa byla pověřena odbornou instalací
domovních technologií a podlahového vytápění
MULTIBETON.
V případě otázek nebo zájmu, prosím, zavolejte:
Haustechnik & Servicebetrieb
Dipl. Ing. Hans-Jürgen Hoffmann
D-17358 Torgelow, Ferdinandstraße 7b
 +49-3976-25 54 00,  +49-3976-25 54 02
 [email protected]
 www.hans-juergen-hoffmann.de
Ukázková pokládka podlahového topení MB
19
15 znaků kvality, které nutně potřebujete
pro své podlahové vytápění:
01. Systémové trubky MULTIBETON® mají po dobu 10 let
08. Systémové trubky MULTIBETON® se pokládají
od uvedení do provozu platné pojištění odpovědnosti za
do ocelové příchytné lišty MB. Tato působí jako
vady výrobku, včetně pojištění následků, do výše
stabilizační prvek potěru a zaručuje minimální
1 mil €. Pojištění prokazatelně nebylo ještě nikdy
tloušťku potěru.
MULTIBETONem uplatněno.
09. Systémové trubky MULTIBETON® jsou bez napětí a
Navíc poskytuje MULTIBETON záruku na materiál
kroucení pokládány za tepla při +60°C až +80°C.
po dobu životnosti stavby*.
Tento proces zaručuje trvanlivost, jenž přesahuje
02. Systémové trubky MULTIBETON® jsou kontrolovány
životnost stavby.
a testovány TÜV.
10. Systém je položen zcela volně na skryté izolační
03. Systémové trubky MULTIBETON® obstály v Maxitestu,
vrstvě, čímž zaručuje volné rozpínání, bez hlukových
při teplotě +150 °C a vnitřním tlaku 3 bary prokázaly
a tepelných mostů. Pokládka probíhá podle norem
životnost přesahující 1.000 hodin.
DIN/EN, tedy bez porušení PE-fólie (ochrana proti
vlhkosti) a bez poškození izolace.
04. Systémové trubky MULTIBETON® jsou během výroby
v závodní laboratoři pravidelně podrobovány nejtvrdším 11. U systému MULTIBETON® se podle Energieeinsparzkouškám kvality. Požadavky na jakost MULTIBETONu
verordnung (nařízení o úsporách energie –
dalece přesahují normy.
pozn.překl.) používá pouze levná standardní izolace
bez kašírování (dle příslušné normy).
05. Systémové trubky MULTIBETON® se vyrábějí na speciálních výrobních linkách MULTIBETON®. Surovina na výro- 12. Každý topný okruh MULTIBETON® je po instalaci
bu systémových trubek MULTIBETON® je pro to speciálpodroben bezpečnostnímu tlakovému testu. Tím se
ně přizpůsobena a vyráběna. MULTIBETON dodává příu každého topného okruhu ověří těsnost ještě před
mo odborným topenářským firmám – ne prostřednicnanesením potěru.
tvím velkoobchodu.
13. Díky modulačnímu způsobu pokládky MULTIBETON®
06. Pokládka systému probíhá modulačním způsobem
lze docílit velmi dobrého rozložení tepla a rovnoMULTIBETON® na základě vědeckých podkladů
měrná teplota zaručí tepelný komfort místnosti.
Dr. Ing. A. Kollmara a patentů Kollmar/Feist. Tím lze vyToto příjemné klima, bez cirkulace prachu způsobetápět úsporně, bez tepelného polštáře u stropu.
né topením, je prospěšné pro zdraví a vhodné pro
alergiky a astmatiky. Tento systém se rovněž hodí
pro „tiché chlazení“ prostřednictvím podlahy.
14. Systémy MULTIBETON® jsou kompatibilní s jakýmkoliv zdrojem tepla, jsou ideální pro kondenzační
technologie, solární energii, tepelná čerpadla atd.
Plošná vytápění MULTIBETON® jsou úspěšně instalována ve všech oblastech stavebnictví – interiéry,
venkovní prostory, novostavby i stará zástavba.
07. Systémy a komponenty MULTIBETON® jsou 100%
recyklovatelné a optimálně energeticky úsporné.
Výrobní linky jsou poháněny elektřinou z vodních elektráren a tím ušetří ohromné množství CO2.
15. Za plošné vytápění MULTIBETON® hovoří bohaté
praktické více než čtyřicetileté zkušenosti
z obytných jednotek v milionové výši.
*Doživotní záruka se vztahuje na průměrnou životnost stavby, která vyplývá z obvyklé celkové doby životnosti dle Spolkové vyhlášky BAnz AT
18.10.2012 B1 (Spolkové ministerstvo spravedlnosti) a neomezuje
se na dobu trvání vlastnictví prvním uživatelem.
Toto vše dostanete
pouze u MULTIBETONu
20
Vytápěná váha pro nákladní automobily s podlahovým topením MB
Článek Christopha Kämpera
Firma Mann Naturenergie z Langenbachu ve Westerwaldu
zabývající se spedicí a obchodem s peletami dostala v roce
2014 novou váhu. Aby ji bylo možno používat i v zimě, byla
váha a včetně jejího okolí opatřena systémem vytápění
MULTIBETON určeným pro exteriéry. Po pokládce bylo vytápění na váhu našroubováno zespodu pod stojnou plochu nákladních aut, dokola kolem váhy byl položen systém MB-Asphalt,
aby i odjezd nákladních aut proběhl bezpečně.
Na vytápěné ploše o celkové výměře 125 m² bylo použito
přibližně 700 m systémové trubky MB-Euro 17 v 5 topných
okruzích. Instalovaný výkon cca 21 kW poskytuje peletové
topení.
Váha pro nákladní automobily s čerstvě vyasfaltovaným okolím vytápěným
MULTIBETONem (obr. nahoře) a váha úspěšně udržovaná bez sněhu (obr. vpravo)
Systém MULTIBETON před našroubováním pod váhu
21
Inzerát
Informace pro investory
Topení a chlazení Vaší budovy bude brzy
vyžadovat důležitá rozhodnutí.
Jednejte hned!
Čím nižší je teplota vytápění, tím vyšší je
účinnost a tím úsporněji topíte.
Plošná topení MULTIBETON pracují s nejnižšími
možnými vytápěcími teplotami a zaručují
úsporný provoz po celou dobu životnosti stavby.
MULTIBETON poskytuje na systémové trubky
záruku na materiál po dobu životnosti stavby*.
Rovněž obdržíte desetiletou celkovou záruku,
jenž je v rámci odpovědnosti výrobce za vady
kryta renomovanou pojišťovací společností.
- MULTIBETON propočítá Vaše plošné vytápění.
- MULTIBETON Vám doporučí autorizované
topenáře z Vašeho okolí.
Kontaktujte prosím generální zastoupení
ve své zemi (viz poslední strana) nebo:
MULTIBETON Deutschland GmbH
Heuserweg 23
+49(0)22 41/25 20 00
D-53842 Troisdorf-Spich
+49(0)22 41/25 20 099
E-Mail: [email protected]
Internet: www.multibeton.de
Legenda k obrázkům: Strana 14 vlevo: nadace Insel Hombroich, viz také zdroj v popiscích obrázků, vše ostatní: MULTIBETON GmbH
Impressum: Vydavatel: Multibeton GmbH, Heuserweg 23, D-53842 Troisdorf-Spich, Obch.rejstřík: Siegburg HRB 3210. Šéfredaktor a organizace: Thomas Marr,
Technický redaktor: Manuel Hilberath, Redaktor odbytu: Christoph Kämper, Inzeráty a obch.odd.: Thomas Marr, Marketing a celk.řízení: Werner Regh,
Adresa pro všechny: Heuserweg 23, D-53842 Troisdorf-Spich, Tisk: Messner Medien, Von-Wrangell-Straße 6, 53359 Rheinbach
22
Semináře: předáváme kvalitu
Aby bylo naše podlahové vytápění a chlazení zpracováno podle plánu a v optimální kvalitě,
pořádáme semináře. Za tímto účelem cestují inženýři, projektanti, topenáři a instalatéři
z celé Evropy a severní Afriky k nám, nebo my k nim.
Zde je, pro představu, pár záběrů z posledních seminářů, pořízených v našem závodě
v Troisdorfu.
MULTIBETON GmbH Rakousko
MULTIBETON Vlaanderen
Topenářské firmy z okolí Kolína-Bonnu
MULTIBETON-ITALIA di Enrico Gregori
MULTIBETON-FRANCE
Skupina ze Severního Německa
Skupina ze Severního Německa
Architekti z Porýní
2323
Belgique/Belgien
Wallonie
België/Belgique
Vlaanderen
Republika Bălgarija
Česká republika
Bulgarien/Bulgaria
Tschechien/Czech Republic
MULTIBETON Belgium
Marcel Hauseux
L'Habitation saine
Rue de la Tannerie, 24
B-4960 Malmedy
 +32 803 301 51
 +32 495 510 381
 [email protected]
 www.habitationsaine.be
MULTIBETON Vlaanderen
Alain Englebert
Direct Professional Sales SPRL
Rue de la Fraternité, 12
B-1420 Braine L'Alleud
 +32 495 540 475
 +32 277 158 28
 [email protected]
 www.dps-pro.com
Easybuild Bulgaria PLC
j.k. Sveta Troitsa
bl. 347, vh. A, et. 7, ap.24
BG-1309 Sofia
 +35 929 532 750
 +35 988 765 009 2
 +35 929 530 468
 [email protected]
 www.easybuildbg.com
EKIM MORAVIA s.r.o.
Pekařská 401/32
CZ-746 01 OPAVA
 +42 055 367 366 6
 +42 060 663 009 4
 [email protected][email protected]
 www.ekimmoravia.cz
Danmark
España
Spanien/Spain
Eesti Vabariik
France
Dänemark/Denmark
ASTRO VARMETEKNIK
Baekgårdsvej 13
DK-4140 Borup
 +45 467 601 10
 +45 467 601 20
 [email protected]
 www.astro-varme.dk
MULTIBETON-ESPAÑA S.L.
c/Musica, no. 11 Apdo. 118
E-08297 Castellgali
 +34 938 754 010
 +34 938 754 011
 [email protected]
 www.multibeton.es
Hellas
Hrvatska
Dschomhūrī-ye
Eslāmī-ye Īrān Iran/Iran
Italia
MULTIBETON HELLAS S.A.
Michalakopoulou St. 113
GR-11527 Athens
 +30 210 779 065 2
 +30 210 777 755 7
 [email protected]
 www.multibeton.gr
EKO MODUL d.o.o./MULTIBETON Kroatien
Bednjanska 8
HR-10000 Zagreb
 +38 513 042 406
 +38 513 042 407
 [email protected]
 www.eko-modul.hr
Tirdad Hossein Lavasani Amir Balooch
Aghdasieh Ajoudanieh alle
7. Westliche Str. Nr. 4,
APT 108
IR-1956766319 Teheran
 +98 212 283 314 7
 +98 912 117 262 1
MULTIBETON-ITALIA
di Enrico Gregori
Via F. Baracca, 95 A
I-31036 Sala di Istrana-TV
 +39 347 357 89 45
 +39 042 273 312
 [email protected]
 www.multibeton-italia.it
Lietuvos Respublika
Lëtzebuerg
Tagldit n Lmaɣrib
Republica Moldova
UAB „AURASA“
Lygybès g. 21-86
LT-51379 Kaunas
 +37 067 589 277
 [email protected]
 www.balticmultibeton.com
L'Habitation saine
MULTIBETON-Luxembourg
6, route de Grosbois
B-4950 Tirimont-Waimes
 +32 803 301 51
 +32 495 510 381
 [email protected]
 www.habitationsaine.be
 www.dasgesundehaus.be
MULTITECH-CLIMATISATION S.A.R.L.
13, rue Brahim Moussili - ex rue Berlioz
Bélvedère
MA-20300-Casablanca
 +21 252 224 243 3
 +21 252 224 243 1
 [email protected]
 www.multitechclim.ma
DVAAI PRIM S.R.L.
MULTIBETON Moldavien
Anna Dragan
Tilulescu 47
MD-2032 Chisinau
 +37 322 767 822
 [email protected]
Nederland
Österreich
República Portuguesa
Polska północna
MB-Buis B.V.
Postbus 124
NL-8260 AC Kampen
 +31 383 447 096
 +31 657 324 078
 [email protected]
 www.mb-buis.nl
MULTIBETON GmbH
Weisslhofweg 14
A-5400 Hallein
 +43 624 588 100
 +43 624 588 180
 [email protected]
 www.multibeton.at
Bockemuehl, Lda.
MULTIBETON-PORTUGAL
Zona Industrial da Cooperativa
P-3240-217 Ansião
 +35 123 667 011 0
 +35 123 667 011 8
 [email protected]
 www.multibeton.com.pt
Ewiro s.p.z.o.o.
MULTIBETON POLSKA-NORD
Polna 59
PL-87-100 Torun
 +48 566 926 079
 +48 566 926 079
 [email protected]
 www.ewiro.pl
Polska południe
România
Slovenija
Slovenská republika
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„Multibeton“ Alfred Grygierczyk
ul. Krasińskiego 36
PL-42-690 Tworóg
 +48 322 846 173
 [email protected]
 www.multibeton-pl.com
TINIS CAMELIA PFA
24 Samuil Vulcan
RO-051702 Bucureşti, Sect. 5
 +40 213 113 490
 +40 213 117 013
 +40 723 548 754
 [email protected]
SEMONT, d.o.o.
MULTIBETON-SLOVENIJA
Kotna ulica 1
SLO-3000 Celje-Trnovlje pri Celjui
 +38 634 284 125
 +38 634 284 121
 [email protected]
 www.semont.si
EKIM MORAVIA s.r.o.
Pekařská 401/32
CZ-746 01 OPAVA
 +42 055 367 366 6
 +42 060 663 009 4
 [email protected][email protected]
 www.ekimmoravia.cz
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tunisie
Ukrajina
United Kingdom
MULTIBETON-SWISS
Ch. Champ du Faug 9
CH-1085 Vulliens
 +41 219 034 570
 +41 219 034 611
 [email protected]
MULTIBETON-TUNISIE S.A.R.L.
1, Avenue de Carthage
Complexe Le Forum - Bur. No 24
TN-2080 Ariana
 +21 671 709 770
 +21 671 709 756
 [email protected]
UP AMP-STYL
MULTIBETON Ukraine
Golosiyvska Str. 16, w. 112
UA-03039 Kiev
 +38 044 537 276 6
 +38 044 537 276 7
 [email protected]
 www.multibeton.com.ua
MULTIBETON LTD
15 Oban Court
Hurricane Way
Wickford Business Park
GB-Wickford Essex SS11 8YB
 +44 126 856 168 8
 +44 126 856 169 0
 [email protected]
 www.multibeton.co.uk
Griechenland/Greece
Litauen/Lithuania
Niederlande/Netherlands
Polen Süd, Poland south
Schweiz/Switzerland
Kroatien/Croatia
Luxemburg/Luxembourg
Österreich/Austria
Rumänien/Romania
Tunesien/Tunesia
Estland/Estonia
Latvijas Republika
Lettland/Latvia
UAB „AURASA“
Lygybès g. 21-86
LT-51379 Kaunas
 +37 067 589 277
 [email protected]
 www.balticmultibeton.com
Marokko/Marocco
Portugal
Slowenien/Slovenia
Ukraine/Ukraine
24
Deutschland/Germany: MULTIBETON GmbHHeuserweg 23D-53842
Troisdorf
 +49 22 41 25 20 00  +49 22 41 25 20 099  [email protected]  www.multibeton.de
Frankreich/France
MULTIBETON-FRANCE
Z.I. du Grand Bois
6 rue Charles Desgranges
F-57200 Sarreguemines-Cedex
 +33 387 986 911
 +33 387 986 912
 [email protected]
 www.multibeton-france.fr
Italien/Italy
Republik Moldau/Republic
of Moldova
Polen Nord, Poland north
Slowakei/Slovak Republic
Vereinigtes Königreich

Podobné dokumenty

1 Prosím, vložte vizitku

1 Prosím, vložte vizitku spolehlivost v praxi. Kvalita našich výrobků je vždy lepší než nařizuje norma. Jak to souvisí se „starou“ systémovou trubkou MB?

Více

1 Prosím, vložte vizitku

1 Prosím, vložte vizitku Podlahové topení MULTIBETON bylo instalováno firmou Krahe z Remagenu. Pro šéfa firmy Alexandra Krahe to znamenalo takříkajíc domácí zápas. Sídlo jeho firmy je od komunitního centra co by kamenem do...

Více

1 Bitte Visitenkarte einstecken! Prosím, vložte vizitku

1 Bitte Visitenkarte einstecken! Prosím, vložte vizitku Každému z našich zákazníků vždy nabízíme osobní a individuální poradenství vedoucí k optimálnímu řešení. Tak se firma Beck stala v roce 2014 ve službách zákazníkům specialistou na stěnové vytápění ...

Více