CRAZY DAY V EUROPA PARKU__str. 10 NOVÉ

Komentáře

Transkript

CRAZY DAY V EUROPA PARKU__str. 10 NOVÉ
casopis_PONT_4.qxd
10.10.2007
8:48
Str. 1
4/2007
CRAZY DAY
V EUROPA PARKU__str. 10
NOVÉ PRODEJNY:
Holešovic e __________str. 4
OLOMOUC___________str. 6
ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH
casopis_PONT_4.qxd
10.10.2007
8:48
Str. 2
Vážení a milí čtenáři,
OBSAH
Představujeme
3
Naše provozovny
4
Pozvánka do města
7
Ohlédnutí za obdobím
8
Novinky Pontu
9
Příspěvky zaměstnanců
10
Doporučujeme
13
Zábava
14
Zábava
15
po zhruba měsíčním působení na pozici manažera pro marketing a PR, jsem byl požádán
o napsání úvodního slova do firemního časopisu
PONT. Samozřejmě je mi velkou ctí a doufám, že
se nové pozice zhostím přinejmenším, tak dobře
jako můj předchůdce, který nasadil laťku hodně
vysoko.
Donedávna jsem působil na obchodním oddělení v tabákové společnosti Imperial Tobacco ČR
s.r.o. , kde jsem po necelých 4 letech začal uvažovat o změně zaměstnavatele, a proto jsem uvítal nabídku společnosti JPServis, a.s., zúčastnil
se výběrového řízení a obstál. Je přirozené, že se
ode mě bude očekávat co nejrychlejší adaptace
do pracovních povinností a zároveň nastavení
nového myšlení po stránce kreativity, celkových
analýz a nových směrů jak zvýšit hospodářské
výsledky společnosti.
Dovolte, abych v tomto čase vám trochu netradičně popřál, ve jménu vašeho štěstí, zamyšleníhodné zápory.
Jedním z mých hlavních úkolů je ucelení všech
obchodních aktivit v oblasti dodavatelů, listingu
zboží, ale především pevné vizibility na všech
našich prodejních plochách. Především bych
chtěl začít s realizací pevných plánogramů
v pokladních zónách, které by v prvopočátku
odstartovaly přesný řád v zóně impulsivních
nákupů s maximálním účinkem. Mým úkolem je
na prodejnách s nižší profitabilitou nastavit takové marketingové podmínky, jenž budou úměrné
stoupajícímu počtu zákazníků. Následné navýšení objemu tržeb, které se promítne do celkového
hodnocení hospodářského výsledku společnosti ,
chci stabilizovat na pozici, která bude pro naši
společnost běžným standardem.
Závěrem, bych podotknul, že nastává období,
kterým se přiblížíme ke konci zhodnocení hospodářského výsledku za rok 2007. Jsme těsně před
cílem s otěžemi pevně v rukou, kdy se naše společné úsilí promítne v posledním čtvrtletí jako
závěrečný článek na ucelení kompletní profesionální práce všech zaměstnanců společnosti
JPServis, a.s.. Přeji všem pevné nervy a mnoho sil
na úspěšné zvládnutí pracovních úkolů.
Vlastislav Kalina
Pavel Lucius
SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Milý čtenáři,
léto a s tím spojené potěšení oka, při pohledu
na obnažená těla, skončilo a nastal čas podzimu.
Čas, kdy v šeru zklidňujeme oči a zaměstnáváme
mysl.
Podzim mi připadá, že je nejvhodnějším obdobím na přemýšlení o svých skutcích a zhodnocení ještě nezcela uplynulého roku. Člověk by měl
sám sobě přiznat, zda vůbec kdy dokázal druhému pomoci, nebo potěšit ho. Měl by si také přiznat, že někdy třeba i ublížil. Vím, není jednoduché přiznat, nejen okolí, ale i sobě své zápory, ale
ony zápory, vezmeme-li si z nich ponaučení, nás
mohou popostrčit o kus blíže k vlastnímu štěstí.
2
PONT
10.10.2007
8:48
Str. 3
PŘEDSTAVUJEME
casopis_PONT_4.qxd
PŘEDSTAVUJEME
Centrála Praha 2007 – pan Pavel Lucius
Ve společnosti JPServis, a.s. pracuji od srpna letošního roku, kdy jsem vystřídal
na pozici manažera pro marketing a PR pana Marka Holinku. Po ukončení středoškolského vzdělání jsem svou praxi získával v mezinárodních společnostech, a tak
věřím, že své dosavadní zkušenosti v oblasti obchodu a marketingu zúročím v ryze
české firmě na výbornou. Jako každý z nás i já mám cestovatelský sen a tím je pobyt
v brazilském pralese v neprobádaných končinách řeky Amazonky. Přátelé mě označují za adrenalinového blázna, který zkouší všechny nebezpečné věci a nikdy nevydrží být v klidu.Takže pokud se mi někdy podaří splnit si tento sen, popřejte mi štěstí, ať se vcelku a se všemi končetinami vrátím zpět domů, aniž bych se stal hlavním
chodem kuchařské akademie lidožravého kmene BON APETTIT. Mé nejoblíbenější
zvíře je Carcharodon Carcharias, s kterým Vás seznámím, když budete ZLOBIT…:-)
Olomouc 2000 – slečna Jarmila Svobodová
Do společnosti JPServis, a.s. jsem nastoupila na pozici vedoucí směny v září roku
2000, kdy došlo k otevření prodejny Pont v Olomouci. Do srpna 2005 jsem vykonávala funkci zástupce vedoucí prodejny. Letos v srpnu tak uplynuly 2 roky od doby,
kdy jsem vystřídala svou předchůdkyni na pozici vedoucí prodejny. Vystudovala jsem
Střední odbornou školu živnostenskou v Brně, obor Podnikání, řízení
a obchod.V rámci studia jsem absolvovala praxe u soukromých firem (obchod, výroba) a prezentovala jejich výrobky a služby na výstavách a veletrzích.
Za dobu působení u JPServisu jsem získala nemalé pracovní zkušenosti, ale i 12
kilo navíc (není myšleno v Kč, ale v kg). Z toho lze odvodit, že zaměstnanci u firmy
nestrádají. Koníčky nevyhledávám, dávám přednost lidským bytostem a technickému pokroku - takové spinningové kolo, to je teda věc – ovšem jen když čas dovolí.
Poslední dobou je však neúprosný.
Masarykovo nádraží 1995 – pan Robert Nevima
Vyučil jsem se jako pánský krejčí v Prostějově,později jsem si dodělal obchodní
akademii se zaměřením – managment obchodu.
Od 24 let pracuji v obchodě,nejdříve jsem začínal u Bati jako prodavač.Když začínaly v Praze restaurace s rychlým občerstvením, jsem nastoupil do KFC, kde jsem
začínal jako prodavač,později jsem pracoval jako asistent prodejny. U této firmy jsem
vydržel pracovat tři roky, včetně půlročního zaškolení v zahraničí.
Po těchto tří letech jsem postupně prostřídal různé potravinové řetězce, mé
poslední zaměstnání před nástupem do JPServisu byl Lidl, kde jsem měl také zaškolení v zahraničí.
Práce u JPServisu se mi líbí, jen v poslední době mi dělá největší problém nedostatek zaměstnanců, takže o to méně zbývá času na osobní život .
K mým zálibám patří kolo, plavání, cestování, dobré filmy, divadlo-hlavně komedie, hudba 80 léta, filmování, ale jak už jsem se zmínil, zbývá na tyhle záliby velmi
málo času.
Přerov 2002 – slečna Irena Hudečková
Vystudovala jsem maturitní učební obor Ekonom obchodního provozu v Přerově.
Po ukončení školy jsem pracovala jako prodavačka , později jsem pracovala několik let s manželem v zahraničí a po návratu jako fakturantka .Pak jsem dva roky provozovala malý obchod s potravinami na vesnici, ale z důvodu zvyšující se konkurence v podobě supermarketů jsem tuto činnost ukončila.
V roce 2002 jsem nastoupila ve společnosti JPServis, kdy se otevírala prodejna
PONT v Přerově.Zde jsem začínala jako vedoucí směny ,poté zástupce vedoucí a od
podzimu 2006 jako vedoucí prodejny .
Mezi mé největší záliby patří automobilové závody v Off Road trialu, turistika
a četba.
Břeclav 2004 - paní Jitka Janoušková
Vystudovala jsem textilní učiliště s tříletým nadstavbovým studiem.
Pracovala jsem na inkasním oddělení na poště, potom v UNION bance. U firmy pracuji od roku 2004, kdy byla otevřena prodejna v Břeclavi. Začínala jsem jako vedoucí směny, později jako zástupce vedoucí, nyní pracuji již třetím rokem jako vedoucí
prodejny.
Můj volný čas je věnovaný domácnosti a výchově dvou dětí - Adama 11 let
a Adély 8 let.
3
NOVÉ PRODEJNY
casopis_PONT_4.qxd
10.10.2007
8:48
Str. 4
HOLEŠOVICE
Nová prodejna občerstvení Fornetti září novotou, neboť byla otevřena v 17. srpna 2007.
Veselé barvy v tradičních odstínech v tónech
oranžovobéžové roztříšťují seď Holešovického
nádraží v Praze a zdobí tak vchod do jeho prostor
z levé strany. Prodejna se rozprostírá na ploše
o rozloze 18,7m2 včetně zázemí. Jelikož se prodej
odehrává u velkého otevřeného okna, line se po
celé hale vůně z pečení pečiva Fornetti a láká tak
cestující a kolemjdoucí. Málokdo odolá nejen vůni,
ale i pohledu na dozlatova upečené dobroty, které
zde nabízí kolektiv tří zaměstnanců střídající se na
krátký a dlouhý týden a jeden pak pracuje od pondělí do pátku. Roleta je vytažená v PO-PÁ od 6:00
do 18:00, v SO od 8:00 do 17:00 a v NE od 9:00 do
18:00 hodin.
Zákazníci zde naleznou sortiment pečiva Fornetti v sladkém i slaném provedení, párek v rohlíku,
nealko nápoje, pepsi sortiment, a kávu Segafredo.
Nabízenou novinkou je i zvýhodněné menu za
30,- Kč a je na výběr ve dvou variantách: káva latte
+ XXL pečivo nebo presso + 5ks taštiček s různou
příchutí dle výběru zákazníka.
Prodejna kvete pod vedením paní vedoucí
Zlatuše Máslerové a my jim přejeme, aby okén-
4
ko nikdy neosiřelo a i nadále se u něho tlačila
fronta zákazníků.
Finanční náklady na otevření činily 1 037 651,Kč. Firmy podílející se na výstavbě: Projekt s.r.oprojekce, Edikt a.s - stavba ( generální dodavatel),
Ambra a.s – dodavatel interiérů. Tyto firmy se podílely i na výstavbě občerstvení v Kolíně o které píšeme dále.
Olina R
PONT
10.10.2007
8:48
Str. 5
NOVÉ PRODEJNY
casopis_PONT_4.qxd
KOLÍN
V minulém čísle jsme Vás seznámili s prodejnou občerstvení Fornetti v Kolíně, kde se připravovalo její otevření. V měsíci srpnu byl vpuštěn
první zákazník a prodejna tím byla uvedena
doprovozu. Ač je otevřena teprve krátce, už si
našla své stále zákazníky dojíždějící do zaměstnání a škol, kteří si zde kupují jak snídani,svačiny,
tak lehčí oběd či večeři…
Prodejna nabízí široký sortiment rozpékaného
pečiva, kde zákazníkům nejvíce chutná a nejdříve
zmizí z táců za vitrínou sýrová XXL a malé pizzové taštičky prodávané na váhu. Velkému zájmu
se také těší káva Segafredo - Latte.
Prodejna občerstvení je samostatný prostor
poblíž prodejny Pont. Obě tyto prodejny má na
starosti paní vedoucí Tereza Hájková, která si
pochvaluje tým dvou prodavačů občerstvení Fornetti: ,, Bez problémů zvládnou samostatně provoz , jsem s nimi spokojená a touto cestou jim
děkuji za vzorný chod prodejny”.
PONT
Finanční náklady na zřízení činily 579 029,- Kč
bez DPH.
Přejeme této oáze, která je svého druhu na nádraží v Kolíně jediná ,aby prvotní velký zájem neopadl a dále narůstal.
5
NOVÉ PRODEJNY
casopis_PONT_4.qxd
10.10.2007
8:48
Str. 6
OLOMOUC
Když se řekne Olomouc leckomu se vybaví
,,olomoucké tvarůžky“ a výstava květin
,,Flóra“.Toto krásné univerzitní město, ležící ve
východní části České republiky na řece Moravě,
obývá cca 100 381 lidí. Rovinatý charakter města
o rozloze 10 333ha je na východě ohraničen vyšším georeliéfem. Od našeho hlavního města je
Olomouc vzdálena 277km a dovoluji si říci, že co
se týče historických památek je konkurentem
Praze.
Prodejna Pont byla otevřena v září roku 2000
a od roku 2005 ji vede slečna Jarmila Svobodová. Prostory laděny v tradičných barvách o ploše
98m2 se řadí jako druhá největší prodejna Pontu
po prodejně na Masarykově nádraží. Obsluhu,
doplňování zboží atd. zajišťuje osm zaměstnanců
v době od 5.00 do 22.00 v týdnu a o víkendech od
6.00 do 22.00 hodin.
Na prodejně sice není kopírovací služba ani
sazka, jako v některých našich prodejnách , ale
jsou zde prostory k pronájmu. V současné době je
zde v pronájmu zelenina a dárkové předměty.
V prostorné a přehledné prodejně situované do
nádražní haly ČD v Olomouci najdou zákazníci
v širokém sortimentu vše co mohou potřebovat
na cestu vlakem, ale i k jiným příležitostem. .
Občerstvení Fornetti je mírně zastrčeno mimo
prostor prodejny. V obsluze se střídají dva
zaměstnanci, kteří nabízejí tradičně rozpékané
pečivo mnoha druhů a nápoje.V nádražní hale,
hned vedle prodejny funguje projekt, který jsme
zrealizovali spolu s ČD: Vláčky dětem. Při vhození 5,- mince, můžete shlédnout jízdu krajinou
pomocí funkční makety vláčku. Bohužel prvotní
zájem o tuto raritu poklesl z důsledku poruchovosti, neboť vázne spolupráce týkají se oprav,
které trvají delší dobu. Budeme se snažit o zlepšení této situace.
Paní vedoucí nám řekla: „Je stále co zlepšovat
a stále jsou možnosti nabízet nové věci a zboží.
Zavedli jsme nově zdravou výživu a jsme rádi jak
velkému zájmu se těší“.
A nám nezbývá než této prodejně a jejímu
kolektivu popřát hodně zákazníků, nových nápadů na zlepšování a inovaci a také , aby vláček
stále jezdil pro radost dětem a cestujícím.
Olina R
6
PONT
10.10.2007
8:48
Str. 7
Dnes Vás v našich pozvánkách do měst
zavedu do dvou největších památkových rezervací, Prahy a Olomouce.
Praha
Praha hlavní město
ČR, významná evropská metropole, přitahující návštěvníky
a turisty z celého
světa. Na památky,
zajímavosti a skvosty
tu narazíte na každém kroku. Historické
jádro
města
je
zapsáno na seznam
UNESCO. Praha má řadu tváří, je romantická
i nostalgická, světlá i stinná, zábavná a krásná, však
díky své kráse a atmosféře má nejeden přívlastek
jako např. : zlatá, stověžatá, srdce Evropy, magická,
Matka měst…Vždyť zde tvořila a čerpala inspiraci
řada umělců. V Praze naleznete nejen památky,
muzea, galerie, koncertní síně, bary, divadla, ale
i vynikající restaurace, kluby, tisíce obchůdků,
obchodů a nákupních center a také sportovní areály. Při výletě do Prahy Vás musím upozornit, že za
jeden den nejste schopni zvládnou všechny její
krásy.
Procházka Starým městem Vás ohromí a vrátí
zpět v čase. Pražský hrad a Malá Strana dýchá historií a zahrady jako Valdštejnská a mnoho dalších
podkreslují její krásu. Úchvatná je i procházka po
Karlově mostě, která je plná malířů a umělců vystavující a nabízející svůj um. Malebnými uličkami
dorazíte až na Staroměstské náměstí, to se Vám
představí svou dominantou a to radnicí s věží, jenž
vám v každou celou hodinu na svých hodinách
„Orloji“ poskytne nevšední zážitek. Předvede Vám
v odbití času 12 apoštolů. Dále můžete pokračovat
na Václavské náměstí a v jeho horní části shlédnout
sochu sv. Václava a navštívit Národní muzeum. Toto
je jen malá část čím se může Praha chlubit.
Plavba parníkem po Vltavě až do Tróji, nadchne
hlavně děti, neboť v Tróji si můžete s nimi prohlédnout nejen zoo, botanickou zahradu,ale i Trojský
zámek. Prahu v celé své kráse můžete obdivovat
z vrcholku Petřínské rozhledny po vyběhnutí 299
schodů a to za to opravdu stojí! A pokud už budete brouzdat po Petříně, na který se můžete nechat
vyvést i lanovkou, zajděte i do bludiště a uvidíte jak
se pobavíte. Rozhodnete-li se v Praze strávit více
času, nabídnu Vám další tipy : technické muzeum,
muzeum voskových figurín, Rudolfinum, Vyšehrad,
Žižkovskou věž….Unaví-li Vás historie, odpočinout
si můžete v některé restauraci, kavárně či čajovně
a ochutnat místní dobroty. Relaxaci pak poskytnou
sportovní areály a lázně.
Praha je městem nespočetných možností. Málokdo z ní odjíždí zklamaný, každý návštěvník si tady
najde to své.
PONT
Olomouc
Olomouc je druhou
největší památkovou
rezervací po Praze,
díky dochované historické části a nespočtu
památek, které řadí
Olomouc k turistickým
cílům. Nejvýznamnější
dominantou hlavního
náměstí je radnice
spolu se sloupem Nejsvětější Trojice, jenž je
památkou UNESCO.
Pozornost si zaslouží
chrám sv. Václava,
Přemyslovský palác , který dominuje Václavskému
náměstí, původně postaven už ve 12. století, který
následně vyhořel a po té byl přestaven. Hradisko
a opevněný kostel sv. Mořice, kde se nacházejí proslulé varhany,nesmíme opomenout.
Příznivce kultury osloví 20 muzeí a galerií, jako je
Vlastivědné muzeum se stálou expozicí geologie,
zoologie, pravěku. Zajděte i do Muzea umění – olomoucká obrazárna, kde jsou sbírky předmětů
z výtvarné oblasti. Moravské divadlo Olomouc zve
na činohru, balet, operu, muzikál i pohádky a je také
pořadatelem festivalu divadelní Flora. Příznivci květin již při zmínce Flora zavětří a ví, že Olomouc je
také známa svou výstavou květin Flora a ti by
neměli vynechat návštěvu arboreta Bílá Lhota, kde
roste více než 400 druhů odrůd dřevin. Sbírkové
skleníky okouzlí exotickou florou doplněnou o cizokrajnou faunu. Zaběhnout můžete i do botanické
zahrady, vše totiž naleznete na olomouckém výstavišti. Zoo poskytne možnost si prohlédnout 324
druhů zvířat a najdete ji na Svatém Kopečku. A kam
pozvat příznivce sportu? Třeba dobrodružný areál,
lanové centrum zvedne v 8 metrech nad zemí adrenalin každému, ten pak můžete ztlumit v plaveckém
stadionu relaxací ve vodních radovánkách. Je
možno si zahrát minigolf a nebo si udělat nevšední
plavbu na raftech po řece Moravě historickou Olomoucí vedoucí pod 11 mosty.
Okolí Olomouce je obklopeno hrady Štenberk,
Slovinec, Nouzov, Helštýn i ty čekají na Vás. Myslím, že při zastávce v Olomouci nebudete vědět co
dříve si prohlédnout a co vynechat. Já osobně bych
vše vzala popořadě a návštěvu tohoto města
a okolí si prodloužila.
Pokud někoho inspirovali naše pozvánky do
měst, kde sídlí naše prodejny a vypravili jste se
na výlet do některého z měst, podělte se s námi
o své zážitky.
Olina R
7
POZVÁNKA DO MĚSTA
casopis_PONT_4.qxd
OHLÉDNUTÍ
casopis_PONT_4.qxd
10.10.2007
8:49
Str. 8
CRAZY DAY IN EUROPAPARK
PŘEPADENÍ PROSTĚJOV
Dne 3.8.2007 jsme uspořádali pro naše
zaměstnance a obchodní partnery velkolepou
akci s názvem Crazy day in Europapark. Jednalo
se o návštěvu jednoho z největších zábavních
parků v Německu. Tento den většina našich
návštěvníků překonala své zábrany a na některých atrakcích si sáhla až na úplné dno svého
psychického vypětí. Dle zhodnocení se všem
akce líbila a všichni se ve zdraví vrátili zpět domů.
Dne 1.7.2007 kolem 21.00 hodiny doposud
neznámý pachatel vstoupil do prodejny PONT
Prostějov a za provozu donutil pod pohrůžkou
naší zaměstnankyni o vydání hotovosti. Společně
s hotovostí ukradl i několik kartónů cigaret. Po té
z prodejny utekl. Po pachateli se stále pátrá.
NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKA
„BEZ PROUDU TO OPRAVDU NEJDE“
Ke konci srpna 2007 se zúčastnil ředitel společnosti pan Marek Cagášek s předsedou představenstva panem Bohumírem Bártou služební
cesty ve Švýcarsku. Navštívili zde mezinárodní
výstavu marketingu SUISSE EMEX 2007 a hlavně
se podívali a seznámili s prodejnami AVEC. Jedná
se o podobný typ prodejen jako jsou prodejny
PONT. Prodejny jsou umístěné na příměstských
nádražích a zajišťují i prodej železničních jízdenek.
Tento podobný koncept se připravuje v podobě
upraveného PONTU. První pilotní prodejna bude
v Říčanech u Prahy.
Dne 18.8.2007 v odpoledních hodinách došlo
k přerušení přívodu elektrické energie do prodejny PONT Praha Masarykovo nádraží. Tuto nehodu zapříčinilo překopnutí kabelu při rekonstrukci
nádraží. Opětovné zprovoznění elektrické energie
nastalo až druhý den večer. Tímto bych chtěl
pochválit osobní nasazení vedoucího pana
Roberta Nevimy, který zachraňoval co se dalo.
Bohužel i tak došlo ke škodám na mraženém
a chlazeném zboží.
8
PONT
10.10.2007
8:49
Str. 9
V posledních měsících došlo k několika personálním změnám na centrále společnosti. Pracovní poměr ukončili dvě naše účetní paní Hana Langerová a paní Marie Zajíčková. Jako mzdová
účetní bude nadále působit slečna Veronika Fridrichová, která dosud působila jako asistentka
vedení naší společnosti. Další posilou finanční
účtárny je paní Eliška Najimová, která nastoupila
v minulém měsíci. Od 1.10.2007 nastoupí nová
asistentka vedení společnosti a manažer pro rozvoj, kteří vzešli z výběrového řízení. V rámci našeho rozšiřování a změny naší organizační struktury
probíhá výběrové řízení na obsazení pozice ekonomického manažera.
V poslední době jsme otevřeli další dvě nové
provozovny Fornetti Caffé. První je umístěná
samostatně v nádraží Praha Holešovice a druhá
provozovna byla otevřena vedle stávající prodejny
PONT v Kolíně. Do konce roku chystáme otevření další provozovny Fornetti Caffé v Teplicích
a v Opavě.
Fornetti
Praha
Holešovice
Již přes rok spolupracujeme s firmou TCHIBO
v prodejně PONT Praha Masarykovo nádraží, kde
prezentujeme a prodáváme známe nonfood
výrobky společnosti TCHIBO. Vzhledem k tomu,
že spolupráce je bezproblémová a prodeje uspokojivé, dohodli jsme se na dalším rozšíření těchto
výrobků v prodejnách PONT Praha Smíchovské
nádraží a PONT Česká Třebová.
Eliška Najimová
Vzhledem k stále se opakujícím nedostatkům
v práci vedoucího prodejny PONT Hradec Králové železniční stanice byl ukončen pracovní poměr
se slečnou Vendulou Sejkorovou. Novou vedoucí
prodejny PONT Hradec Králové se stala slečna
Adéla Tischnerová, která dosud působila jako
zástupce vedoucího prodejny PONT Hradec Králové nemocnice. Pevně věříme, že bude vykonávat svojí práci zodpovědně a výsledky na prodejně budou mít i nadále stoupající tendenci.
regál
TCHIBO
Masarykovo
nádraží
Ve velmi krátké době by se měla otevřít další
provozovna Fornetti Caffé v Teplicích. Tuto provozovnu bude mít na starosti paní Anita Matoušková, která se již nějakou dobu zaučuje na našich
otevřených provozovnách.
Adéla Tischnerová
Anita Matoušková
Marek Cagášek
PONT
9
NOVINKY PONTU
casopis_PONT_4.qxd
PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNANCŮ
casopis_PONT_4.qxd
10.10.2007
8:49
Str. 10
CRAZY DAY V EUROPAPARKU
Začátkem srpna JPServis, a.s. pro své zaměstnance uspořádal zájezd s názvem Crazy Days
v EuropaParku, který se nachází u německého
Rustu na německo-francouzských hranicích. Protože cesta nás čekala dlouhá, odjíždělo se ve
večerních hodinách s výjezdem z Přerova, abychom ráno byli svěží na místě. I přes dlouhou
cestu autobusem s několika zdravotními přestávkami a snídaní složenou z ranní kávičky od řidiče
autobusu a svatebními koláčky a loupáčky od
pana Štefana, které byly balzámem na duši v ranních hodinách a pro ty kteří nejsou zrovna na
sladké připravila naše mateřská společnost JLV,
a.s. dva druhy baget a Pepsi-cola nezůstala
pozadu a dodala veškeré nealko nápoje, které
nás na tomto výletě osvěžovali (za vše samozřejmě všem děkujeme), kolem osmé hodiny jsme
přijížděli k EuropaParku a hned z dálky nás vítala
největší horská dráha v Evropě Sliver Star, která
má přetížení 4G a nevyšší bod dráhy má 73m.
Ještě nás čekala malá technická záležitost –
nakoupení lístků, načerpat informace ohledně
organizačních věcí a už jsme se mohli vydat vstříc
novým zážitkům.
Vzhledem k tomu, že EuropaPark je rozdělen
na několik částí, kde každá reprezentuje jednu
evropskou zemi, typické stavby jednotlivých zemí
jsou propleteny různými atrakcemi, takže i dospělí zde rozhodně zapomenou na své starosti.
Najdete tu vodní tobogány, výletní vláčky a parníky, svět robotů a mimozemských civilizací, gigantickou stříbrnou kouli se stavem beztíže a řadu
dalších velice zajímavých atrakcí. Než jsme vyrazili na tyto atrakce, vybavili jsme se letáčky
a mapkami, utvořili skupinky a vyrazili kupředu.
Naše skupinka, leč přes mé prosby začít od
něčeho menšího a směřovat výše, narazila na
jako první atrakci horskou dráhu Silver Star, která
nás vítala při příjezdu. S přesvědčením, že tuto
atrakci vynechám jenom je doprovodím ke vstupu, ani nevím jak a už jsem seděla na jednom ze
sedadel a vyjížděla jsem na nejvyšší bod této horské dráhy který činí 73m jak jsem již zmínila výše.
Pocity, které jsem pociťovala byli velmi chaotické.
Pořád jsem se přesvědčovala, to není možné, že
tam sedím. Srdce mi bušilo jako kovadlina,
v duchu jsem si přehrávala svůj život a pak to přišlo. Strmý pád dolů při kterém se dosahuje rychlosti 130km/h. V tuto chvíli jsem myslela, že je po
mě. Kdo mě zná by o mě řekl, že ječák mám
dobrý, ale tady jsem nevydala ani hlásku. Nedalo
se vůbec nic dělat, hlasivky mě vypověděli službu. Zavřela jsem oči a začala zhluboka dýchat
a říkat si ”TO BUDE DOBRÝ dole nás najdou”.
Vedle sebe jsem slyšela jenom hromový smích,
který vydávali moji kolegové ze skupinky. Nechápala jsem jak se můžou při tom smát. Když už
10
jsem se odvážila otevřít oči, byli jsme u konce
a dojížděli jsme k výstupu. Moje pocity
”DOKÁZALA JSEM TO ”. Nohy mě málem neunesly, ale ten pocit vítězství sama nad sebou byl blažený. Nebýt mých týmových hráčů, kteří asi právě
z přátelství a za pomoci davu mě dotlačili až
tam, nikdy bych na tuto atrakci nešla. Ale mohu
říct: děkuji, má laťka je zase o kousek výš.
Další atrakce pro nás pak byli jenom takový
slabý odvar kávy. V EuropaParku je plno dalších
malých horských atrakcí, na kterých jsme se vyřádili, zakřičeli si a i o koupání nebylo nouze, buď
formou fontánek, altánku nebo vodního trávníku.
Vodní dráhy nás dokonale osvěžili a když už jsme
byli znaveni mohli jsme si odpočinout buď na
lavičkách u jezírka, plavbou po jezeře s průjezdem africkou vesnicí nebo na Laiser show. Přišli
by si na své i malé děti, byl zde pro ně svět dinosaurů, výjezd na rozhlednu po celém EuropaParku, prolejzačky, skluzavky, kolotoče a jiné další
atrakce. Po celém EuropaParku se také dalo
pohybovat pomocí vláčku, který vede nad parkem.
Prošli jsem skoro vše co jsme našli. Všude
jsme tedy museli vystát frontu, a podle zástupu
čekajících lidí na atrakci jste také poznali oblíbenost atrakce. Stálo to ale za to si počkat.
Den se pomalu blížil k večeru, mi jsme už byli
společensky unaveni a vyčerpáni, tak jsme zamířili k východu. U autobusu jsme se ještě občerstvili, povyprávěli zážitky s ostatními a po příchodu všech zúčastněných jsme se vydali na zpáteční cestu k domovu. V autobuse doznívali ještě
poslední eufórie ze zážitků, po krátké době však
autobus utichl a osazenstvo usnulo. Domů jsme
dojeli v ranních hodinách.
Na závěr mohu říci, že to byl zase jeden z vydařených výletů od naší společnosti, za který
DĚKUJEME.
Vaše spolupracovnice Lenka Rybková
PONT
10.10.2007
8:49
Str. 11
MOJE LETNÍ BRIGÁDA
V průběhu letních prázdnin, jsme nastoupily na
brigádu do Pontu na Hlavním nádraží v Praze.
První den jsme sice byly překvapené z určitých
typů zákazníků, ale po čase jsme si zvykly. Stálé
„zákazníky“ jsme pak už poznávaly a věděly na
koho si dát pozor. Někteří měli jen záměr něco
ukrást, protože když tam přijdou čtyřikrát za
sebou a čtvrt hodiny si vybírají co si za 15 Kč
koupí, nelze si myslet něco jiného. Tyto typy bylo
proto nutné více hlídat. Někteří byli naštvaní a vulgární, když se jim záměr něco ukrást nepovedl.
Tyto lidé nás v prvních dnech trochu odradili, ale
později jsme zjistily, že se jich nemusíme bát
a musíme to dát najevo. Byla to přece mimo jiné
naše práce. Dále jsme doplňovaly zboží, uklízely
prodejnu, kontrolovaly správnost cenovek a na
ranní směně jsme byly i na pekárně. Také jsme si
procvičily cizí jazyky, jelikož prodejnu často navštěvovali i cizinci. Na brigádě se nám velmi líbilo
nejen díky příjemnému kolektivu, ale i ochotným
kolegům, kteří nám rádi poradili. Za to jim děkujeme a obdivujeme, že dokáží v tomto prostředí
pracovat.
Ája a Bětka
Od 20.září do 6.ledna příštího roku bude vzácnou Ďáblovu bibli vystavovat Národní knihovna
ČR. Rukopis bible odvezla z českých zemí švédská vojska před téměř 360lety, jako válečnou
kořist své královně Kristýně.
Ďáblova bible, latinsky Codex gigas, láká svým
obsahem i podobou. Váží 75kg, dřevěné desky
měří 90cm krát 50,5cm. Bible vznikla na přelomu
12. a 13. století v benediktinském klášteře
v Podlažicích u Chrudimi a historici odhadují, že
se tak monumentální práci musel dotyčný písař
věnovat možná až dvacet let.
Bibli provází legenda, podle které ji za jedinou
noc napsal s pomocí ďábla mnich, kající se z těžkého hříchu. Podobiznu ďábla prý zakreslil do
knihy z vděčnosti.
I mě navštívil ďábel a pravil, že
zažil prohru, kterou mi prostřednictvím mé ruky sdělil:
jsem ďábel ve formě peněz
a ty člověče
jenž peníze nechceš
tak ty mi prosím tě
do cesty nelez
Vlastislav Kalina
Tento příběh - pro nás veselý - nám
zaslal pan vedoucí z Brna Karel Ulman
Tato stará paní si u nás kupuje 2x týdně jedno
pivo, které si nalije pomocí trychtýře do dvou
1,5litových pet lahví, aby mohla zálohovanou
láhev za 3 Kč vrátit. Po té si pivo v pet lahvích
dolije připravenou vodou, natočenou asi na veřejném WC. Tímto rituálem se zabývá 10 minut
a pokud jí řekneme, ať odejde, že zavazí, začne
hrozně křičet, že ji vraždí, takže ani policajti nic
nezmůžou. Něco jako bába na posteli v komedii
slunce seno …….
V minulém čísle se nám představila první čtveřice vedoucích. Někteří se představili skromně
a někdo ve svém životopise byl hodně detailní.
Obzvlášť velkou skromnost a smysl pro humor
prokázala v tomto čísle slečna Jarmilka Svobodová, která nám poslala pouze svoji fotografii vedle textu. Po upozornění, že pan ředitel by
byl „rád“, kdyby životopis napsala tak, jak se
sluší na firemní časopis, životopis sepsala
tak, jak se sluší. A fotografie byla při představování použita z firemních materiálů.
TĚŽŠÍ ROLE ŽEN
Ženy tvrdí, že
muži to mají v životě
lehčí.
Tak
jsem
o dovolené osamocen v lese vyzkoušel
roly ženy. A opravdu,
ženy to mají těžší, do
večera mě z toho
bolely nohy.
PONT
11
PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNANCŮ
casopis_PONT_4.qxd
PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNANCŮ
casopis_PONT_4.qxd
10.10.2007
8:49
Str. 12
SONDA DO VAŠÍ MYSLI
STRACH A RADOST
V předešlém čísle časopisu byly zadány
k zamyšlení slova RADOST a STRACH. Díla na
tyto slova zde předkládáme.
Nevím, pro co se rozhodnout, o čem začít
psát, zda o radosti, nebo strachu. Musím psát
o obou, neboť mám radost, když překonám svůj
strach. Někde jsem slyšela, že ten kdo nemá
strach, není vlastně odvážný, chybí mu odvaha.
Moc se mi tato pravda líbila a já patřím tedy mezi
odvážlivce, protože asi jako většina mívám občas
strach. Strach o sebe, o své blízké, strach , že
něco nezvládneme, ale především strach
z jakýchkoliv změn. Člověk si zvykne na jistoty
a jakmile se ukáže ohrožení jistot dostaneme
strach co bude, strach z toho nového neznáma
co nás čeká, zda to bude dobré či zlé, správné
nebo špatné …..Strach prostě udělat změnu,
a když tento strach dokážeme překonat, zjistíme,
že byl vlastně zbytečný ba po jeho zdolání
i směšný. A nastupuje radost to uvolnění, rozplynutí tepla po těle, to příjemno na duši. Radost
z překonaného strachu, z úspěchu svého i svých
bližních, radost dělat radost druhým a to je
radost, kterou já mám nejraději……..
Do dalšího čísla jsou k zamyšlení a zpracování
slova: ODVAHA a POHYB.
Tento obrázek nám zaslala slečna Jana a je
vůbec prvním kresleným příspěvkem na zadané
téma, které zde uveřejňujeme - strach očima
Jany.
Radost v podání pana Jana Mráze a první
záběry z nově napojených kamer na prodejně
v Opavě.
Není to tak dlouho co jsem měla strach z řízení auta a to takový, že před každou jízdou jsem
hledala výmluvu, abych nemusela usednout za
volat. Strach , aby nesvítila na semaforu červená
a já musela zastavit a znova se rozjet a nedej
bože, na ruční brzdu. Prostě strach.Touha jezdit
a dokázat se dostat kamkoliv byla silná a má
odvaha rostla a tak pomalý boj se strachem začal.
Dodávala jsem si stále více odvahy a přiznám se,
že bojovat dál a nevzdat to, tak za to vděčím člověku, kterého mám ráda i on mi totiž v boji pomohl tím, že mi dodával odvahu a pomáhal mi zahánět strach. Jaká byla moje radost, když jsem
sama dokázala někam dojet a to se stále opakovalo, strach byl menší a menší a radost větší
a větší……Nyní jezdím už bez strachu a jsem víc
a víc odvážná. A strach ? Ten měl jen velké oči.
Strach jsem, ale uviděla teď v očích spolujezdce,
v člověku, který mi pomáhal zahnat můj strach,
když jsem ujížděla po dálnici. Je odvážný a svůj
strach jistě odloží, až se mnou zase příště pojede,
vždyť už jezdím docela dobře! Já vím, tak tedy
upřímně až na to couvání, no tam pravda jsem ten
strach úplně ještě nezahnala, ale počkejte jakou
pak budu mít radost , až přijdu na to na kterou
stranu točit volantem .A já to dokážu, i když jsem
ženská a nám tak nějak ten odhad a představivost prostě chybí , teda co se auta týče……..
Olga N
12
PONT
10.10.2007
8:49
Str. 13
DIVOKEJ BILL
NEREZ
Dovoluji si Vám představit skupinu Divokej Bill, i když je to asi zbytečné neboť si našla tak široké pole
posluchačů, že je většina z Vás
zná. Je to jedna z nejpopulárnějších skupin na naší hudební scéně.
Jejich koncerty patří mezi nejnavštěvovanější,
jejich písně a alba zaujímají první příčky v hitparádách. Poslední CD Divokej Bill je plné nezapomenutelných hitů: Čmelák, Alkohol, Váha muší, Síť,
Prase …
Nedávno vyšlé 2CD skupiny
Nerez je reedice všech studiových
LP Nerez. Jmenuje se Nerez…a
basta fidli. CD potěší nejednoho
příznivce folku a pohodové hudby,
neboť sametově zabarvený hlas Zuzany Navarové a oduševnělé texty Vás naladí do pohodové,
uvolňující atmosféry a texty některých písniček
Vás uvedou k zamyšlení nad životem, jenž podtrhuje originální hudba. Při poslechu u sklenky vína
Vás hudba unese do nostalgické nálady, v autě
Vás zklidní a doma třeba v posteli příjemně zregeneruje a přivodí takou tu správnou přemýšlivou
chvilku….
Písničky jsou dobře zapamatovatelných
a hudba Vás nenechá v klidu. Měla jsem možnost
shlédnout koncert této kapely na letních festivalech a je to opravdu zážitek jak si dokáží získat
publikum a celkový výstup na pódiu byl jedinečný
a tak i komentář kapelníka mezi jednotlivými písněmi. Bylo to víc než fajn. Až si poslechnete jejich
CD vím že Vás to podnítí vidět kapelu na živo, tak
mi pak dáte jistě za pravdu.
Zakoupením CD získá posluchač i společenskou hru Divokej Bill, takže se pobaví po všech
stránkách. A tak si nenechte tuto příležitost
ujít……
Olga N
CD obsahuje klasická alba Masopust, Na vařený nudli, Ke zdi, a zhruba 10 bonusů vybraných
z živých nahrávek. Součástí CD je i DVD s klipy
a zatím nikde nevydaný zpěvník 40ti písní
Nerez.Toto album by nemělo chybět v boxu žádného folkmena.
Olga N
ČÍM VÍCE SE ROZMNOŽÍ, TÍM LÉPE SE
BUDEME MÍT V DŮCHODU
Próza, kterou napsal Jean Giono – Muž, který
sázel stromy, vyšla roku 1953 a pojednává o prostém člověku a jeho splynutím s přírodou. Je
o vytrvalé činnosti člověka, který si nedělá nárok
na odměnu. Kniha se stala inspirací pro ochránce
přírody k zalesňování celých oblastí. Může se
zdát, že svými rozměry a tím, že je přečtena za
hodinu, nedosahuje velikosti jiných knih, ale opak
je pravdou a ještě mnohé z nich svým obsahem
převyšuje. Za 149,-Kč udělá mnohému z vás na
duši radost.
Doporučil mi ji knihkupec Jirka, s nímž jsem se
seznámil roku 1999, při mém působení v Pontu na
Karlově náměstí v Praze. I on zasadil své stromy
v podobě synů Jáchyma, Hynka a Heřmana, kteří
se jistě také rozvětví, jako stromy ze semen v této
knize.
Vlastislav Kalina
PONT
13
DOPORUČUJEME, PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNANCŮ
casopis_PONT_4.qxd
10.10.2007
8:49
Str. 14
ZÁBAVA, SOUTĚŽE
casopis_PONT_4.qxd
Nerozlišujeme, jaký kdo má názor,
styl, nebo čepici,
obsloužíme každého, kdo je platící.
Přestože léta letící,
pani neopouští školní lavici.
HÁDANKA
Víte, o jaké naší pobočce se v deníku Blesk
psalo? Pokud víte, nebo tušíte a zašlete svoji
odpověď na [email protected], budete zařazeni do slosování o psací pera značky PONT,
které tři vylosovaní obdrží. Výherce zveřejníme
v dalším čísle časopisu.
14
PONT
10.10.2007
8:49
Str. 15
ZÁBAVA, SOUTĚŽE
casopis_PONT_4.qxd
Přijde paní k lékaři a stěžuje si: “Pane doktore
poslední dobou se cítím špatně.” Lékař
radí:”každé ráno vypijte syrové vajíčko!” “Pane
doktore, já ale vajíčka špatně snáším!” “A kdo
Vám říká, abyste je snášela?”
Ptá se učitel Pepíčka Kalianků: “Proč jsi přišel
pozdě do školy?” “Protože jsem vyšel pozdě
z domu.” “A proč jsi nevyšel dřív?” “Protože už
bylo pozdě na to, abych vyšel dřív!”
Chodil takhle jednou ježíš po světě. V Americe
ani v Rusku si ho nikdo nevšiml. Až přišel do Izraele. Stál tam na rohu Khon, otočil se a zvolal:
“”Árone, Mojše, přineste kladivo a hřebíky, už je
tu zase.”
Přijde pan Slabihoudek do kavárny a žádá číšníka: “Pane vrchní, přineste mi prosím kávu
a Rudé právo.” “Lituji, pane” omlouvá se číšník,
“ale tenhle plátek už dávno nevychází.” Za chvíli
však host volá znovu: “Pane vrchní, co je s tím
rudým právem?” “Pane, vždyť jsem vám to řekl,
že tyhle noviny už nevychází.” “Já vím,” na to
host. “Když ono se to tak krásně poslouchá.”
Host v restauraci si stěžuje: “Číšníku, to kuře
co jste mi přinesl nebylo čerstvé!” Pingl odvětí:
“Vážený pane, nemůžete se na to dívat tak moc
jednostranně. Třeba jste jen přišel na oběd
o měsíc později.”
Nastávající otec se ptá zkušenějšího: “Nevíš
náhodou, který měsíc těhotenství je nejhorší?”
“Desátý. To už musíš nosit dítě i Ty.”
“Proč jsi přišel dneska pozdě, Jeníku?” vyslýchá třídní opožděnce. “Ale, vedl jsem bejka ke
krávě.” “A to nemohl udělat tatínek?” “Ne, pane
učitel, to musel ten bejk.”
PONT
15
casopis_PONT_4.qxd
10.10.2007
8:49
Str. 16
Informační občasník, ročník 2007
Vydavatel: JPServis, a.s., Chodovská 3, 141 00 Praha 4, www.ponty.cz
Redakce: Vlastislav Kalina, Marek Cagášek, Pavel Lucius, Foto: archiv
Tisk: Tiskap s.r.o., Na Louži 2a, 101 00 Praha 10

Podobné dokumenty