Prezentacja - SEV Jizerka

Komentáře

Transkript

Prezentacja - SEV Jizerka
2009-10-29
1
2009-10-29
Historie - Historia
1. Ve středověku sem pravidelně přicházeli odvážlivci: hledači
drahých kamenů, lovci, uhlíři a ptáčníci – W średniowieczu
przechodzili tędy poszukiwacze szlachetnych kamieni, ludzie
wypalający węgiel drzewny i kłusownicy
2. Od roku 1278, kdy frýdlantský hrad koupili Biberštejnové,
začalo intenzivní osídlování celého podhůří - Kiedy w 1278 r.
ziemię tą kupił ród Sztajnowie rozpoczęło się zasiedlanie terenu
górskiego
3. Od 16.stol. velký rozvoj sklářů, úpadek v 19.stol. – od XVI. wieku
rozwój hutnictwa w Orle Izerce. W XIX. W nastąpił upadek
szklarstwa
Jizerské hory - Góry Izerskie
Góry Izerskie leŜą na terenie Czech i Polski – Jizerské hory se
nalézají na území Česka a Polska
NajwyŜszym szczytem w polskich Izerach jest Kopa 1126 m n.p.m.,
a w czeskich Smrk 1124 m n.p.m. – Nejvyšší hora na polské straně
je Vysoká kopa 1126 m n.m. a na české straně Smrk 1124 m n.m.
Na czeskiej stronie zajmują 368km2 - Na české straně zaujímají
plochu 368 km2
Po stronie polskiej zajmują 385km2 – Na straně polské zaujímají
plochu 385km2
2
2009-10-29
3
2009-10-29
4
2009-10-29
•
Druhý dům postavený v osadě Jizerka – Drugi dom
wybudowany w wiosce Izerka
•
Číslo popisné „2“ – Numer domu „2“
•
V roce 2006 rekonstrukce do původní podoby - W roku
2006 zakończono remont
•
V domě je sídlo organizace „Společnost pro Jizerské hory,
o.p.s.“ – W domu mieści się siedziba organizacji
„Społeczeństwo dla Gór Izerskich“
5
2009-10-29
•
•
•
•
Letos slaví 10 let – 10 lat działalności
Organizátor David Kavan – Prowadący David Kavan
Vytváří programy péče o krajinu – Programy ochrony
środowiska
Výstavba chodníčků, výsadba jeřábů, výroba letáků, cedulí –
Budowa kładek, sadzenie jarzębin, wykonywanie tablic
informacyjnych, ulotek
Naučné programy – Programy edukacyjne
Soví noc – Sowia noc
Den dravců – Dzień drapieŜnika
Úklid Jizerských hor – Sprzątanie Gór Izerskich
6
2009-10-29
7