Speciál - Trumpf

Komentáře

Transkript

Speciál - Trumpf
Magazín o obrábění plechu
Speciál
CO2 versus
pevnolátkový laser –
volba laseru!
Královsky
Svařování laserem –
třída sama o sobě
Dynamicky
Hot Chili sází na
horská kola a elektrokola
Svižně
Ve firmě Goma to musí svižně běžet
čtyřiadvacet hodin denně
Tvrdohlavý
Thomas Steffen je vytrvalý. Proto dokázal u firmy
Rittal dovést dobré nápady do úspěšného konce
EXPRESS 3/11
NADPIS
PORTRÉT
08 „Myšlenka nemá
úspěch jen proto,
že je dobrá“
Kdo chce přicházet s novinkami, musí být vytrvalý – říká
Thomas Steffen. Manažer zodpovědný za výzkum a vývoj
v rozhovoru popisuje, čeho tak firma Rittal dosáhla.
TÉMATA
12 Puzzle ze 1770 částí
Přibližně 1,8 miliony zdvihů vysekává firma Scherrer
Metec otvory do tisíců fasádních panelů a zajišťuje tím, že
se každý dostane na správné místo.
14 Rychlý zázrak s místem
Firma Goma hodně vyrábí, ale potýká se s nedostatkem
místa. Stroj LiftMaster Compact změní toto dilema ve
výhodu.
18 Královská disciplína
Kdo svařuje laserem, má konkurenční výhodu – je ale
zapotřebí dbát na některé zvláštnosti.
22 Efektní rozjezd
Výrazné produkty, moderní pohony: Firma Hot Chili se
etablovala jako vynalézavý podnik se širokým záběrem.
26 Specialisté na závory
Firma Meier Varl vyrábí vybavení stájí. Experti firmy
Meier Varl musí umět zohlednit jak požadavky od
chovatelů, tak potřeby inteligentních zvířat.
Speciál: CO² vs.
pevnolátkový laser
Máte na výběr!
STANDARDY
04 PANORÁMA
17 V ZÁKULISÍ
28 CHARAKTERY
30 POHLED DO SVĚTA /
IMPRESSUM
25 VĚDA
32 ZÁVĚR
STANOVISKO
FLEXIBILITA
KDEKOLIV
Flexibilita je trumf – jak to
zní banálně! A přece je to
pravda. Protože flexibilita
je prostě žádaná. Vaše
stroje musí být flexibilní při instalaci, variabilní co do tloušťky
obráběných plechů a materiálů, kompatibilní s jinými systémy.
Automatizované komponenty musí zajistit rychlou reakci na
nejrůznější požadavky ve dne i v noci. Zákazníci musí mít možnost
objednat kdykoliv cokoliv, nejlépe online a také v jakoukoliv denní či
noční dobu. Tento seznam by mohl dlouho pokračovat – a lze jej
rozšířit o další téma: pracovní doba.
Jako se společnost TRUMPF snaží být flexibilní, pokud jde o
výrobky, výrobní systém a vůči vám jako našim zákazníkům, tak chce
být flexibilní rovněž vůči vlastním zaměstnancům, neboť jejich
nároky se mění – to jste jistě ve svých firmách zaznamenali také.
Především se mění v průběhu produktivního věku: 25letí absolventi
vysokých škol chtějí pracovat jinak než 40letí otcové a matky. Kdo
šetří na dům, má v tu dobu jiná přání než ten, kdo se stará o rodinu.
Poprvé ve své historii proto společnost Trumpf počátkem obchodního
roku zavedla v červenci vysoce flexibilní uspořádání pracovní doby.
Jeho podstata spočívá v tom, že se zaměstnanci mohou každé dva roky
sami rozhodnout, zda si chtějí prodloužit nebo zkrátit týdenní pracovní
dobu, a to v rozmezí 15 až 40 hodin. Další složka je variabilní.
Zaměstnanci si mohou na svém osobním kontě nashromáždit až 1000
hodin, a ty si později vybrat jako souvislé volno – nebo jimi
financovat dočasné zkrácení pracovní doby. Za třetí zde existuje
možnost pracovat až dva roky za poloviční mzdu a před touto fází
nebo po této fázi absolvovat rekvalifikaci za pobírání poloviční mzdy.
Pěkné, řeknete si teď. Podnik velikosti firmy TRUMPF může mít s
takovou flexibilitou úspěch, ale je to použitelné i v jiných, menších
podnicích? Myslím, že ano, přinejmenším pokud jde o základní
myšlenku, která je za tím. Požadovat od zaměstnanců flexibilitu v
každodenní práci, ale zároveň jim ji také poskytnout při stanovení
jejich pracovní doby, to je účelné a motivující řešení pro všechny
zúčastněné. Zároveň takovéto uspořádání vytváří dobrý základ pro
vyrovnávání větších výkyvů v poptávce, to znamená, že činí
flexibilnějším celý podnik. Přijde další krize. Proto se právě v této
příznivé fázi konjunktury přesvědčete o naší flexibilitě v každém
ohledu! 
Dr.-Ing. Mathias Kammüller
Předseda představenstva divize společnosti TRUMPF
Obráběcí stroje / elektrické nářadí
PANORAMA
V roce 2010 zaregistroval Německý patentový
a registrační úřad v průměru 195 značek za den.
„Znalosti prezentované veřejně získávají na
významu. Vývoj nepatří již jen do ‚tajných’
laboratoří.“
Cornelia Quennet-Thielenová, státní tajemnice
Spolkového ministerstva vzdělání a výzkumu
1
POČET
235 029 patentů
bylo v roce 2010 přihlášeno u Evropského patentového úřadu (EPA)
Z celkem 58 108 patentů udělil úřad EPA
12 553 do Německa, 12 506 do USA
a 10 580 do Japonska.
Bezpečný střih
TruTool S 130 zajišťuje kvalitu u GIB
Jochen Günther sází na spolehlivost a kvalitu. Docílil
úspěchu se společností GIB s. r. o. na výrobu izolační
a požární techniky v Unterwellenbornu a mezi jeho
zákazníky patří společnosti Global Foundries, M&W
Germany s. r. o., kolínský Marriott Hotel, Siemens a
Volkswagen. „Za dobu existence firmy jsme neměli
ještě ani jeden případ uplatnění záruky,“ zdůrazňuje
jeho syn a spoluředitel firmy Henning Günther. Aby to
tak zůstalo, spoléhají se oba vedoucí pracovníci na
kvalifikované zaměstnance a vysoce kvalitní nářadí
jako nůžky s lithium-iontovým akumulátorem TruTool
S 130.
Tyto malé nůžky na plech měří přesně 255 krát
130 milimetrů a s akumulátorem na 10,8 voltů váží
pouze 1,3 kilogramu. „Toto nářadí je malé, lehké,
výkonné a má nízké vibrace,“ říká Jochen Günther. „S
ním mohou naši zaměstnanci pracovat bez námahy.“
Výřezy a střihání, které se dříve na staveništi
prováděly ručními nůžkami, nyní převezmou nůžky S
130. I v dílně jsou již nepostradatelné, tam za den
nastříhají až 100 m plechu rychlostí až sedm metrů za
minutu. S nabitým akumulátorem nůžky rozstříhají
mezi 20 až 60 metry. Když je rezerva energie
vyčerpána, lze druhý akumulátor nasadit za několik
sekund a vybitý akumulátor lze pomocí
rychlonabíječky dobít za 30 minut.
> Další informace: www.gib-uborn.de
Veřejná databáze úřadu EPA obsahuje jako
téměř nevyčerpatelný zdroj téměř 70 milionů
patentových dokumentů.
Thomas Rupp
(vlevo) a Robert
Müller vytvořili
stroj s
perfektním
designem.
Atraktivní stroj
Japonské ocenění konstrukce stroje TruLaser 5030 fiber
Přesvědčí svou vnitřní kvalitou a přitom i pěkně vypadá. Právě za to získal
stroj TruLaser 5030 fiber ocenění „Machine Industry Design Award“
japonského ministerstva hospodářství. Porota hodnotila vzhled, funkčnost,
výkon i bezpečnost strojů – a poprvé se rozhodla udělit cenu zahraničnímu
podniku. Porotci výslovně ocenili rychlý pevnolátkový laser TruDisk:
Mimořádně dobře splňuje požadavky výrobních odvětví na zvýšení
produktivity a snížení nákladů. Na porotce zapůsobila i kompaktní konstrukce
stroje, které se podařilo dosáhnout integrací elektronických součástek a
odsávání. Vzhledově přesvědčil dynamický, zaoblený design, velkoryse pojatý
bezpečnostní kryt ze skla a pohyblivý ovládací panel. “Naším hlavním cílem
při navrhování vzhledu bylo vyjádřit designem rychlost a přesnost
pevnolátkového laseru, “ řekl vývojář firmy TRUMPF Tomas Rupp. „Zároveň
jsme se drželi všech našich zásad, jak zachovat vzhledovou podobnost stroje
TruLaser 5030 fiber s výrobní řadou strojů značky TRUMPF,“ dodává
designér Robert Müller.
> Další informace: www.trumpf-machines.com
PANORAMA
Krok za krokem
Devět studentů projektuje schodiště
Plechové schodiště bylo tématem semestrálního projektu
devíti studentů interiérové architektury na Vyšší odborné
škole v Mainz v předmětu „Produkt a prostor“. „Těžištěm
semináře bylo vytvoření návrhu využití výrobku – v tomto
případě schodiště –, který je umístěn v interiéru a byl
vyroben prostředky sériové výroby,“ shrnuje hostující
profesor Henk Kosche obsah projektu. Inspirující myšlenky
poskytla studentům bakalářského oboru úvodní přednáška
„Výrobní procesy zpracování plechu“ proslovená
odborníkem společnosti TRUMPF na zpracování plechu
Tomasem Bronnhuberem, který čerpal ze zkušeností
získaných při více než 350 průmyslových workshopech o
plechu pořádaných společností TRUMPF. Vybaveni
teoretickými znalostmi o technických možnostech se
studenti dali do práce na svých návrzích – se zcela
rozdílnými výsledky: od nasouvaných schodišťových prvků
z nerezu přes samostatná schodiště z oceli Corten až po
schody, které lze podobně jako zásuvky zasouvat do pouzdra
tehdy, když je zrovna není zapotřebí. Společnost Erco, s. r.
o. z Lüdenscheidu vyrobila na stroji TruBend 5085 tři
prototypy z plechu v různém měřítku. Ty si pak bylo možné
prohlédnout společně s modely při prezentaci na závěr
semestru.
>
Vývoj schodů
může být docela
napínavý:
Studenti z Mainz
to dokazují svými
modely z kartonu
a prototypy z
plechu.
Další informace: www.digilogs.de
2
OTÁZKY
Prof. Dr. Peter Zec,
Zakladatel a CEO soutěže red dot
> Čím se vyznačuje dobrý design?
> Výrobní stroje a design – jak to jde dohromady?
Dobrý design je velmi různorodý a musí vyhovovat
nejrůznějším účelům a potřebám v závislosti na zadání a
cílové skupině. Existuje empirické pravidlo pro rozpoznání
dobrého designu: Produkt musí vynikat kvalitami ve čtyřech
ohledech: kvalitou funkce, atraktivity, používání a
zodpovědnosti. V závislosti na zadání produktu může každá z
těchto jednotlivých kvalit vystupovat do popředí nebo ustoupit
do pozadí. Teprve vyvážená syntéza všech čtyř těchto kvalit
umožní vznik dobrého designu.
Novátorský design se i v technické oblasti vždy osvědčil jako konkurenční výhoda.
Oba tyto pojmy, „výrobní stroje“ a „design“ tedy neznamenají protiklad; spíše lze s
ohledem na kvalitu používání říci, že dobrý návrh stroje výrazně usnadňuje jeho
ovládání. Kromě toho atraktivní design zvyšuje motivaci zaměstnanců: Tak
například barevně sladěná koncepce a ergonomické tvary vytvářejí harmonické
pracovní prostředí. Přehledný a čistý design ovládacích jednotek strojů může
dokonce zvyšovat produktivitu a soustředění a tím snižovat riziko nehod.
>
Další informace: [email protected]
PANORAMA
Dvojnásobně dobrá volba
Mit dem laser ist Peter Hoppe erfolgreich und mit der Trulaser 3030 noch schneller
Peter Hoppe je „obráběcím laserem“
nadšen. Na stroji TruLaser 3030
vyrábí prototypy a malé série.
Peter Hoppe nikdy nelitoval, že začal využívat laserovou
technologii, právě naopak. Proto již po půl roce nahradil ve
společnosti Peter Hoppe s. r. o. v Augustdorfu stroj TruLaser 1030
zakoupený v roce 2010 strojem TruLaser 3030. „Byli jsme si jisti,
že naše rozhodnutí nabízet kromě vysekávání a ohýbání také
obrábění laserem nám přinese úspěch,“ vzpomíná P. Hoppe na
investici do svého prvního laserového stroje. „Ale tak velký
úspěch jsme ani my neočekávali.“ Ovšem zákazníci byli nadšeni
flexibilním a svižným vyřizováním objednávek. Pro P. Hoppeho
tedy znamenalo pořízení ještě výkonnějšího a efektivnějšího
laserového stroje logický krok k dalšímu rozšíření potenciálu při
obrábění kovů.
Na novém stroji TruLaser 3030 vyřezává P. Hoppe především
prototypy a malé série. Přesvědčila ho především vysoká přesnost
a rychlost obrábění: „Vysokorychlostní hlava řeže vysokou
rychlostí plech až do tloušťky tří milimetrů“, říká. A s CO2
laserem lze dosáhnout velké flexibility: Stroj TruFlow 4000 obrábí
plechy až do tloušťky 20 milimetrů. „Na tomto stroji vyrábíme
především součástky z konstrukční a ušlechtilé oceli a také z
hliníku.“ Díky integrovanému výměníku palet a napojení na nový
skladový systém Stopa lze nyní objednávky vyřizovat ještě
rychleji. Pomocí čističe roštů TruTool TSC 100 P. Hoppe dosahuje
dobré kvality výroby i po mnohačetném působení laseru. Nový
čistič roštů odstraňuje rychle a důkladně i pevně ulpívající strusku
z ušlechtilé a konstrukční oceli i z hliníku – a to i paralelně s
hlavním časem. Pomocí laseru může P. Hoppe nabídnout
zákazníkům ze stavebnictví, automobilového, elektrotechnického i
kovoobráběcího průmyslu kromě vysekávání a ohýbání ještě
mnoho dalších možností. Je tím nadšen on i jeho zákazníci.
> Další informace: www.laserpress.de
Čím je váš podnik konkurenceschopný?
3
HLASY
Ingemar Ronger
Rotage AB
„S automatickými stroji toho vyrobíme
víc, s menším množstvím personálu.
Chceme zůstat jedničkou mezi
skandinávskými subdodavateli, toho
docílíme pouze efektivitou procesů.“
Kwang Young Choi
Shin Sung S&T Co., Ltd
„Podniku dávají život zaměstnanci.
Kvalifikovaní pracovníci jsou stejně
důležití jako supermoderní stroje.
Pokoušíme se vytvořit rovnováhu mezi
tím, jaké klademe na zaměstnance
požadavky a jak je podporujeme.“
Harald Keller
Keller Metallbau s. r. o.
„Jako rodinný podnik ve čtvrté generaci
se chceme zaměřit na dlouhodobou
spolupráci. Se svými zákazníky chci
spolupracovat s dlouhodobým
výhledem – ne jen utrhnout jednu
zakázku.“
PANORAMA
3
ZEMĚ
Novinky ze
světa značky
TRUMPF
> Prodejní siť
Člen představenstva společnosti TRUMPF Rakousko Armin Rau a ředitel závodu Thomas Saiko
(zprava) zvolili úspěšnou strategii – což dokazuje ocenění Firma roku 2011.
Pozlacená výroba
Společnost TRUMPF zvolena Firmou roku 2011
Efektivní výroba má výhody – společnost TRUMPF Austria dovedla efektivní
výroba až na stupně vítězů. Institut Fraunhofer Austria a „Průmyslový magazín“
zvolily firmou roku 2011 závod na ohýbání plechu v Paschingu. „Tento podnik se již
po desetiletí řídí velmi konzistentní strategií,“ zněl výrok poroty. Zejména na porotce
zapůsobil systém SYNCHRO. „Tento výrobní systém je založen na optimálním
souladu mezi zaměstnanci, materiálem a stroji a tím zamezuje plýtvání,“ vysvětluje
ředitel podniku Tomas Saiko. S touto filozofií přešel podnik v Paschingu již v roce
1999 ze statické na pásovou montáž. Další body závod získal za technologické
centrum, za vylepšování výrobků a procesů a za lidský přístup k zaměstnancům.
„Tato soutěž byla šancí zjistit, jak si opravdu stojíme,“ říká technologický manažer
Armin Rau. A s odpovědí je velice spokojen.
>
Další informace: www.fabrik2011.at
Úspěšné úsilí
„Firma KIEWIS“ obdržela Cenu Eberharda Reuthera 2011
Firma TRUMPF získala cenu Eberharda Reuthera 2011. Nadace Impuls založená
svazem VDMA (Svaz německého strojírenství a investiční výstavby) tak v kategorii
podniků s více než 1000 zaměstnanců ocenila projekt „Podnik KIEWIS“, který rozvíjí
podnikatelské myšlení a jednání u dětí. V rámci projektu vypracovalo 80 žáků čtvrté
třídy Základní školy Theodora Heuglina v Ditzingenu postupy výroby a prodeje pizzy
nebo dřevěných hraček. „Zejména se nám na projektu líbilo, že pokryl všechny fáze
zřizování podniku – děti si vyzkoušely role tvůrců hospodářského a pracovního
života. To jsou dlouhodobě využitelné znalosti,“ odůvodnil rozhodnutí poroty Ulrich
P. Hermani, předseda představenstva nadace Impuls. Cenu dotovanou 3000 eur
použije společnost TRUMPF na svou iniciativu „Technika je ženského rodu“, která
byla rovněž oceněna a jejímž cílem je prostřednictvím sociálních vazeb získat zájem
dívek o techniku.
>
Další informace: www.impuls-stiftung.de
„Blíže zákazníkům“, tak zní nová prodejní
strategie elektrického nářadí TRUMPF. Startovní
výstřel padl při akci pořádané pro obchodníky v
hlavním sídle divize elektrického nářadí ve
švýcarském městě Grüsch, kde se toto nářadí
vyrábí. Síť téměř 40 partnerských prodejen
TruTool má do budoucna zajistit v Německu
ještě lepší a efektivnější péči o zákazníka.
> Růst
Dceřiná
společnost
TRUMPF
Hüttinger
Elektronik je nyní zastoupena vlastní dceřinou
společností rovněž v Číně. Nová společnost
zahájila provoz 1. září v Šanghaji. Dosud byl
tento podnik činný především jako zastoupení v
odvětví skleněných architektonických obkladů.
Jako samostatná společnost nyní může vstoupit
zejména na čínský trh s fotovoltaickými systémy.
> Atraktivita pro zvířata
Překvapivá návštěva zavítala do společnosti
TRUMPF Medical Systems v Charlestonu v Jižní
Karolíně (USA): Na chodníku před firemní
budovou se rozvalil téměř třímetrový aligátor – a
upozorňoval na sebe syčením. Když dorazila
hlídka organizace „Animal Control“, stáhl se.
Aligátor byl spatřen již při otevření pobočky v
říjnu 2009, tehdy však pouze z bezpečné
vzdálenosti.
> Mobilita
V září projel celé Německo obrovský kamion s
laserovou technikou. Jeho náklad: prezentační
centrum TRUMPF ve zmenšeném formátu. Na
45 metrech čtverečních se v něm svařovalo,
popisovalo laserem a vysvětlovalo. „Je to skvělý
nápad, který mi jednoduchým způsobem
zprostředkoval zajímavé objevy a znalosti,“ říká
Harald Fenrich, manažer společnosti G. Fenrich
s. r. o. v Eppelbornu, která se zabývá obráběním
plechu.
I z malých
myšlenek může
vzniknout inovace,
říká Thomas
Steffen. Především
v oblasti
systémových
komponentů se
toho mnoho událo.
„Inovace je z pěti procent inspirace
a z 95 procent transpirace –
především je třeba zůstat ve hře.“
INTERVIEW
„Myšlenka nebude mít
úspěch jen proto,
že je dobrá“
Inovace potřebují čas, vytrvalost a ochotu vydat se občas i delší cestou, říká
Thomas Steffen, manažer zodpovědný za výzkum a vývoj ve firmě Rittal,
která je dodavatelem systémů pro rozvaděče.
Z každého nápadu inovace nevznikne.
Kdy může být nápad úspěšný?
Interně se řídíme dvěma zásadami. Za
prvé: Inovace je z pěti procent
inspirace a z 95 procent transpirace.
Nezávisle na tom, jak je nápad dobrý,
je mimořádně důležité neztrácet dech
a systematicky se jím zabývat. Žádný
produkt neuspěje, pokud jej odbytová
organizace nepřijme za vlastní. Druhá
zásada: Inovace je úspěšná jen tehdy,
je-li v souladu s firemní strategií.
Kterými inovacemi se firma Rittal
aktuálně zabývá?
Intenzivně se soustřeďujeme na naši
hlavní aktivitu. Neusilujeme v první
řadě o vstup do nových výrobních
odvětví, ale o rozšiřování funkcí
rozvaděčů,
klimatizací, rozvodů
proudu a IT infrastruktury. Při tom se
například zabýváme i zdánlivě
všedními inovacemi, jako jsou
podstavce našich rozvaděčů. Jako
alternativu k ocelovému plechu je
nyní konstruujeme z plastových
rohových kusů, což kromě rychlejší
montáže rovněž umožňuje rozšíření
rozvaděčů. Recept na úspěch při
inovacích neexistuje. A myšlenka
nemá úspěch jen proto, že je dobrá.
Musí také přinášet jednoznačný
užitek zákazníkům. A kromě toho je
zapotřebí neztrácet dech.
A co dělá firmu Rittal úspěšnou?
Při pohledu zpět na 50letou historii
podniku vidím tři vývojové stupně:
Základní myšlenka zněla „rozvaděč
jako inovativní a flexibilní koncepce
využití, a jako standard ihned
skladem“. Tím jsme na trh přinesli
radikální obrat. Ale bylo zapotřebí
času, než se tato koncepce začátkem
70. let prosadila. Museli jsme
překonat vnitřní odpor ve vývojových
odděleních a přesvědčit zákazníky,
kteří raději používali individuální
řešení. Náš úspěch byl za druhé
založen na odvaze držet se této
myšlenky nejen v Německu, ale také
v Evropě a zámoří a použít pro ni
vhodnou logistickou koncepci. Třetím
stupně bylo rozšíření portfolia. Pouze
s rozvaděči bychom dnes nebyli to, co
jsme. Důležité bylo rozšíření naší
specializace na klimatizace a rozvody
proudu. Momentálně se nalézáme ve
čtvrté vývojové fázi: Chceme
technicky a operativně vyvinout
flexibilní a komplexní systém a
nabídnout zákazníkům efektivní a
ekonomicky atraktivní kompletní
řešení. To pro mě znamená úspěch
firmy v budoucnu a ten nelze spojit
pouze s jedním produktem.
Co rozvíjí novátorského ducha?
Je třeba vytvořit prostředí, v němž
jsou inovace možné. Spoléháme se na
management myšlenek, který vtahuje
do dění i zákazníky a zaměstnance,
a ve všech odvětvích průběžně rozvíjíme
proces neustálého zlepšování (PNZ). Kromě
toho využíváme procesy a nástroje pro
evidenci nových myšlenek a hodnocení,
pořádáme workshopy, jak interní, tak
externí. Využíváme stejně tak kreativitu
zaměstnanců v naší vývojové dílně stejně
jako kreativitu inženýrů ve vývojových
kancelářích. Každý je přizván k účasti.
Přitom je důležitá jedna zásada: Je třeba
reagovat na nápady, i když je odmítáme,
neboť pokud zaměstnanec přijde s nějakým
nápadem a ten je bez rozumného
odůvodnění odmítnut, už nikdy žádný další
návrh nepodá. Jednou ročně se koná
společné setkání s celým představenstvem,
na němž zaměstnanci osobně představují své
nejlepší projekty a nápady v rámci procesu
PNZ. Pro zaměstnance je mimořádně cenná
možnost prezentovat své nápady a řešení
problémů, která je v tomto rámci
odměňována.
Firma Rittal se tedy spoléhá na vlastní
know-how. Platí to rovněž pro podíl vlastní
výroby?
To je velmi rozdílné. V oblasti techniky
rozvaděčů je podíl vlastní výroby
samozřejmě velmi široký. Podstatnou část
našeho obratu ale tvoří produkty, které jsme
vyvinuli společně s našimi systémovými
dodavateli a které se vyrábí u nich. V oblasti
klimatizací se naše aktivity soustřeďují na
to, abychom z dostupných komponent
sestavili novátorský ucelený systém.
Standardní principy chlazení se dají
využívat různě, v této oblasti má značka
Rittal promyšlená řešení. Ještě intenzivněji
než dosud se do budoucna chceme zabývat
regulační technikou a elektronikou. V
současnosti
pracujeme
na
vlastních
koncepcích regulátorů s cílem zvýšení
energetické efektivity, protože tím se
můžeme odlišit. Důležitá je jedna zásada: I
když některé komponenty nevyrábíme sami,
musíme vlastnit příslušné know-how,
abychom mohli s dodavateli diskutovat na
dostatečné odborné úrovni. Podíl naší
vlastní výroby je tedy velmi rozdílný, ale
know-how musíme mít pro všechna odvětví.
Jakou roli mají při výrobě rozvaděčů
automatické stroje?
Po celém světě opouští naše závody téměř
4000 velkých rozvaděčů denně. Takových
počtů lze docílit pouze na vysoce
automatizovaných
výrobních
linkách.
Ploché díly, které se integrují do rámu
skříně našich velkých rozvaděčů, obrábíme
2D laserovými stroji od firmy TRUMPF.
Skříně opatřujeme různými výřezy nebo
speciálními laky. Integrovat modifikace do
automatizovaných výrobních procesů je
velká výzva. K tomu potřebujeme koncepce
inteligentních strojů, které nám pomáhají
zvládat napětí mezi standardizací a
individuálními úpravami. Pomocí 3D
laserové technologie rychle a spolehlivě
vytváříme výřezy požadované zákazníkem.
Pro nás je to ideální řešení, protože nejdříve
vyrobíme kompletní sérii a poté obrábíme
například dveře, skříně nebo boční stěny.
Jak se změnil rozvaděč od 70. let?
V
zásadě
je
rozvaděč
relativně
konzervativní typ výrobku. Při povrchním
pohledu jej dnes stejně jako dříve tvoří
plech, ale technologicky se velmi vyvinul.
Stále ještě používáme ocelový plech, ale
používáme také vysoce kvalitní materiály
jako ušlechtilou ocel, především pokud jde o
protikorozní ochranu povrchů. Totéž platí
pro ochranu proti vodě a prachu pomocí
nových těsnění a komponentních pěn.
Rovněž ve výrobě systémů se mnoho
změnilo. Naše portfolio dnes ze dvou třetin
tvoří
systémová
příslušenství. Stále
důležitější roli při tom hraje klimatizace.
Toto téma se vynořilo v 80. letech, kdy se
při konstrukcích rozvaděčů začala používat
elektronika. Požadavky na infrastrukturu
rozvaděčů se úměrně tomu změnily,
především pokud jde o efektivitu. Spotřeba
energie našimi zařízeními nebyla před šesti
lety důležitá, nyní je velkým tématem
budoucnosti – v tomto bodě jsme v odvětví
rozvaděčů lídry na světovém trhu. To platí
rovněž pro skříně ve sféře IT. V oblasti
rozvaděčů dnes přinášíme odpovědi na
otázky standardizace, řízení kvality,
logistiky a služeb. A kromě toho jsou tu
mezinárodní certifikáty, které firma Rittal
získává.
A jak bude vypadat rozvaděč budoucnosti?
Změní se materiály, především pokud jde o
povrchové plochy a systémy těsnění.
Rovněž systémy uzavírání se budou
inovovat. Již brzy snad bude možné otevírat
rozvaděče stejně jako auta. Rozvaděče
budou kromě toho kompaktnější, protože se
snižuje konstrukční objem rozvodných
systémů. U kombinací rozvaděčů a
klimatizací intenzivně pracujeme na
prohloubení integrace. Novátorský by byl
rozvaděč s integrovanou klimatizační
technologií, který se sám klimatizuje s
přesností plus minus pět stupňů, takže by si
zákazník nemusel dělat starosti s tím, kam
jeho klimatizaci umístí.
Firma Rittal vyvinula nabíjecí stojan pro
elektromobily a systém palivových článků.
Jak důležitý je pohled za vlastní horizont?
Sice se soustřeďujeme na zlepšování v
oblasti našich hlavních aktivit, to ale
neznamená, že se nezabýváme novými
tématy. Pouze to činíme velmi cíleně a v
případě potřeby s časovým omezením. S
palivovými články jsme již úspěšně
absolvovali pilotní projekty. Intenzivně
sledujeme, jak se trh vyvíjí. Elektromobily
INTERVIEW
byly tématem, které nás muselo potkat: Pro
nabíjecí stojany jsou zapotřebí skříně, a to je
naše hlavní aktivita. Společně s partnery
dodáváme technologii skříní a integrované
rozvody proudu jako ucelený systém.
Rovněž se zabýváme technologií „bioracků“, tedy možností používat v
rozvaděčích plasty z rostlinných surovin
jako konopí a len.
„Jsme otevřeni novým
podnětům, ale musíme
být důslední a některé
projekty ukončit.“
Při pohledu zvenku je rozvaděč pořád stejný,
ale jeho vnitřní život se velmi změnil.
Jsme otevřeni novým podnětům. Ovšem
někdy je třeba také být důsledný a ukončit
projekt, který již není účelný. Jeho kapacity
potřebujeme pro urychlení vývoje v jiných
odvětvích a další úspěšné pokračování
50leté úspěšné historie firmy. 
>
Odpovědi na vaše dotazy:
Achim Greiser, telefon: +49 (0) 7156 303 – 30396,
E-mail: [email protected]
Rozvaděče se systémem
Kdo:
Rittal GmbH & Co. KG, Herborn. Založeno r. 1961,
10 000 zaměstnanců po celém světě. www.rittal.com
Co:
Dodavatel systémů pro rozvaděče, rozvody proudu, klimatizace, IT infrastrukturu,
software a služby s deseti výrobními závody
Čím:
Firma Rittal používá přibližně 65 strojů značky TRUMPF: 2D laserové stroje,
vysekávací stroje, kombinované vyrážecí a laserové stroje a ohýbačky. K nejnovějším
investicím patří stroje TruLaser 3030, TruPunch 5000 a TruLaser Robot 5020
FASÁDNÍ PLECH
1770 různých fasádních prvků je třeba
dobře roztřídit. Firma Scherrer je
roztřídila do 30 šarží a dodala je ve
správném pořadí pro montáž. Výstražné
štítky připomínaly pracovníkům, aby
systém třídění na paletách neměnili.
Barevné a číselné kódování (nahoře)
zajišťuje, že se nakonec každý díl
dostane na správné místo na fasádě.
FASÁDNÍ PLECH
Puzzle ze 1770 částí
Firma Scherrer Metec a. s. obkládá jednotlivými malými díly velké budovy.
Švýcarská firma Scherrer Metec, a. s., se
zabývá skládáním puzzle trochu jiného typu.
Toto umělecké dílo tvoří 1770 dílů – a to
nikoliv z kartonu, ale z eloxovaného hliníku o
tloušťce tři milimetry a hmotnosti až 40
kilogramů. V sestaveném stavu tvoří fasádu
servisního střediska jednoho švýcarského
koncernu. Uvnitř se zpracovávají data, a
datová stopa nyní rovněž ovíjí čtvercovou
budovu: Každý panel je perforován oválnými
otvory čtyř délek – symboly bitů.
Je to zajímavý nápad, ale nesnadný úkol:
Pomocí systému CAD rozvinuli konstruktéři
profily do ucelené plochy, vyznačili datovou
stopu a opět rozložili fasádu do oněch 1770
dílů. Na stroji TruPunch 1000 poté firma
Scherrer opatřila tyto až 3910 milimetrů
vysoké a 499 milimetrů široké panely
oválnými výřezy čtyř délek. Pro 80 různých
typů panelů bylo zapotřebí 80 plánů
sestavení, s 24 vysekávacími stroji provedli
fasádní specialisté celkem přibližně 1,8
milionů průrazů – přibližně 1200 zdvihů na
jeden díl. Ohýbačka vyvinutý speciálně pro
tuto zakázku nakonec dala panelům správný
tvar: Oboustranně je přehýbala v úhlu 94,77
stupňů. Poté mohlo začít skládání puzzle.
Barevné a číselné kódování zajistilo, že
každý prvek fasády se ocitl vedle toho
správného souseda a žádný díl puzzle se
neztratil. www.scherrer.biz
AUTOMATIZACE
U Jana Oortgiesena to
musí jít rychle. Jeho
stroj TruLaser 3030 je
proto prostřednictvím
systému LiftMaster
Compact napojen na
skladový systém Stopa.
Rychlý zázrak s místem
Firma Goma má málo místa na plech, proto musela využít automatizované řešení,
které rychle pracuje a vystačí s malými nároky na místo.
Malý robot je intenzivně vytížen: Je umístěn
mezi dvěma ohýbačkami, přidrží pás plechu
dlouhý přibližně dva metry nejdříve v lisu,
otočí si ohnutý plech nad hlavou a poté jej
vloží do druhého ohýbacího stroje. Robot
nastavuje plech do různých poloh, několika
zdvihy ohýbacího lisu tak vznikne složitý
profil, který se později použije pro
spolehlivé utěsnění dveří ledničky. Na konci
upínacího zařízení jsou umístěna závaží,
která tlumí vibrace vznikající rychlými
pohyby. Vypadá to trochu improvizovaně,
ale funguje to. A je to typické pro firmu
Goma: Její experti si v případě potřeby
postaví výrobní zařízení sami, vyhledají
vhodné součástky u různých výrobců
a zkombinují je do systému, který přesně
splňuje jejich požadavky.
Od prototypu k velkovýrobním sériím
Automatizaci výroby řídí Jan Oortgiesen,
jeden z obou majitelů podniku sídlícího v
nizozemském Hengelo, podle aktuálních
trendů: „Velikost sérií je stále menší.
Typické jsou pro nás zakázky s 25 až 300
kusy.“ Mnoho úloh se při tom však opakuje,
takže se automatizace vyplatí. Ve firmě
Goma pracuje celkem osm robotů. „Již v
roce 1998 jsme získali našeho prvního robota
typu Pick and place v kombinaci s ohýbacím
lisem,“ říká J. Oortgiesen. Kromě toho je
výroba automatizována různými CNC
laserovými a vysekávacími stroji. V roce
1982 firma Goma získala první vysekávací
stroj značky TRUMPF, o pět let později
následoval laserový vysekávací stroj
TRUMATIC 180 LW. Pro velké série
vyrobili experti na obrábění kovů rovněž
vhodné nástroje pro vlastní firemní
vysekávací automaty – ostatně firma Goma
začínala v roce 1962 jako výrobce nářadí. „V
případě
nových
produktů
můžeme
zákazníkovi na těchto strojích vyrobit
nejdříve prototypy a malé série. Když potom
objem výroby stoupá, přejdeme na
velkovýrobu,“ říká manažer firmy Goma
Foppe Atema.
Firma Goma vyrobí vše od prototypu až po
velkovýrobní série. Mimořádný význam při tom
podle manažerů mají automatizované a flexibilní
stroje.
Ten z tohoto podniku během let učinil
dodavatele vysoce kvalitních plechových
součástek. Těžištěm činnosti je výroba skříní
a krytů pro nejrůznější trhy – počínaje
malými pouzdry pro zdravotnickou techniku
o velikosti pouhých několik centimetrů, až
po mnohametrové kryty rozvaděčů v
pozemním stavitelství.
Málo místa na mnoho plechu
Osou i těžištěm výroby je plně automatický
systém Stopa pro skladování plechu –
instalován byl v roce 1996 jako první v
Nizozemí. Ten poskytuje přibližně 400 míst
pro ocelové, hliníkové a nerezové plechy. Na
dvanácti místech je systém napojen na
laserové řezací systémy, ohraňovací lisy,
vysekávací stroje a tabulové nůžky –
částečně s ručním, částečně s plně
automatickým odběrem. Sklad a napojené
obráběcí stroje jsou řízeny nezávislým
systémem pro správu skladu. Pro zakládání
obrobků do prvních strojů TruLaser 3030
nejdříve vyvinuli výrobní specialisté firmy
Goma vlastní manipulační jednotku.
„Odebírání obrobků ze stroje se ale ještě
provádělo ručně,“ říká J. Oortgiesen. To se
změnilo, když byl tento stroj o deset let
později nahrazen novým modelem TruLaser
3030: „Laserový řezací systém nám
umožňuje velkou flexibilitu. Můžeme
obrábět nejrůznější plechy bez nutnosti
konstruovat speciální nástroje,“ zdůvodňuje
svou volbu. Nejdůležitějším důvodem pro
tuto investici ovšem byla automatizovaná
jednotka pro zakládání a odebírání plechů –
model LiftMaster Compact: „Máme v hale
málo místa, proto pro nás byly důležité
kompaktní rozměry. Žádný jiný dodavatel
ušetří ještě více místa. „Nynější řešení
vyžaduje ve srovnání s naším dřívějším
zařízením poloviční plochu.“ Ovšem pro
nový stroj LiftMaster Compact hovoří nejen
kompaktní rozměry, ale také rychlost.
Zakládání a odebírání totiž probíhá současně.
Sběrný rám odebírá oříznuté díly, zatímco
pojezdový stůl vybavený přísavkami
vyzvedává další plech ze skladu a přepravuje
jej do výměníku palet. Při zakládání dalšího
plechu sběrný rám synchronně pokládá
obrobenou desku
„Dříve trvalo založení dvě minuty, stroj
LiftMaster Compact zvládne založení a
odebrání pouze za 65 sekund.“
nenabízí podobně kompaktní řešení,“ říká
J. Oortgiesen. Odsávání, ovládání a chlazení
laserového řezacího systému bylo umístěno
na plošině pod strojem TruLaser, tím se
na horní stranu rámu s přísavkami, který ji
opět zaveze do skladu. Přibližně 90 procent
dílů
vyrobených
na
připojených
vysekávacích a laserových řezacích strojích
AUTOMATIZACE
„Máme málo místa.
A žádný jiný dodavatel
nenabízí podobně
kompaktní řešení.“
Nový automatizační
komponent Jana
Oortgiesena
přesvědčila: LiftMaster
Compact je rychlý a
stačí mu pouhých 25
metrů čtverečních.
se dočasně ukládá ve skladovém systému
Stopa, než následuje další obrábění. Čas
potřebný pro zakládání a odebírání má
přitom mimořádný význam. „Se strojem
LiftMaster Compact se nám podařilo zkrátit
čas na 65 sekund – s naším „podomácku
vyrobeným“ řešením bylo zapotřebí více
než dvou minut pro samotné založení,
zdůrazňuje J. Oortgiesen. „Rychlá výměna
plechů je důležitá, jinak by stroj TruLaser
3030 musel při zakládání a odebírání čekat.“
Bezobslužná výroba jako cíl
Instalace ovšem postavila konstruktéry před
velké výzvy. Stroj LiftMaster Compact byl
první, který se připojoval na univerzální
skladový systém Stopa. Rychle se ukázalo,
že stůl stroje LiftMaster Compact se
nevejde mezi opěry regálů skladového
systému Stopa. Řešení: Technici systému
Stopa namontovali příčnou traverzu nad rám
stroje LiftMaster na dvě nové vzpěry se
zvětšenou vzdáleností. Na tento nosník pak
umístili vzpěry se správnou vzdáleností,
takže skladový regál lze dále vést
normálním způsobem. S novým strojem
TruLaser 3030 a jeho plně automatickou
zakládací a odebírací jednotkou je nyní třetí
stanice připojená na skladový systém
schopná pracovat bezobslužně, což je
konečný cíl Jana Oortgiesena: „Stroje jsou
drahé – pokud to jde, musí běžet 168 hodin
týdně.“ Protože se ve firmě Goma v
současnosti pracuje pouze na dvě směny,
musely by se tedy stroje při třetí směně
obejít bez personálu. „Vždy se to nepodaří,“
připouští J. Oortgiesen. Při bezobslužném
provozu musí být všechny hodnoty na stroji
správně nastaveny v okamžiku, kdy
poslednímu zaměstnanci končí pracovní
doba. „Pokud se to nepodaří, nebude
fungovat ani bezobslužná výroba.“ Ale
firma Goma se ubírá tímto směrem –
nekomplikované série s větším počtem kusů
se již dnes vyrábí při třetí směně, aniž by
byl na místě nějaký zaměstnanec. Proto se
do výrobních hal firmy Goma dostanou jen
takové nové stroje, které mohou pracovat
plně automaticky a čtyřiadvacet hodin
denně. J. Oortgiesen již pomýšlí na rozšíření
výroby. Plánuje se zvětšení výrobních hal o
dalších 1500 čtverečních metrů, rozšíření
automatického skladu plechu a napojení
nových vysekávacích a laserových řezacích
strojů. „S automatizací nemůžeme být nikdy
hotovi – ta stále pokračuje,“ dodává.
>
Odpovědi na vaše dotazy:
Rainer Klingler, telefon: +49 (0) 7156 303 – 36820,
E-mail: [email protected]
Od plechového dílu ke konstrukčnímu celku
Kdo:
Goma B.V., Hengelo (GLD), Nizozemí. Založeno r. 1962,
100 zaměstnanců. po celém světě. www.goma.nl
Co:
Vysoce kvalitní plechové díly, skříně a kryty jako polotovary nebo smontované výrobky
kromě jiného pro elektronický průmysl a zdravotnickou techniku
Čím:
TruLaser 3030 s jednotkou LiftMaster Compact, TruPunch 5000, TRUMATIC 500,
TRUMATIC 260 Rotation
V ZÁKULISÍ
Cesty po světě
Stroje značky TRUMPF jsou instalovány i v nejodlehlejších koutech světa.
Ale jak se tam vlastně dostaly?
Jörg Kienast
Vedoucí centrálního
odbytu TRUMPF
Ditzingen
Carlos Jreij
TRUMPF
Servisní technik
„Mezinárodní obchod je velmi komplexní a různorodý,“
říká Jörg Kienast. Jako vedoucí centrálního oddělení
odbytu v Ditzingenu ví, o čem mluví: Se 60členným
týmem se stará o centrálně řízený odbyt všech dceřiných a
partnerských společností. Je to nemalý úkol, společnost
TRUMPF je ostatně prostřednictvím partnerských
prodejen zastoupena v 78 zemích po celém světě. Osou i
těžištěm jsou vnitropodnikové obchodní služby. „Naši
pracovníci organizačně zajišťují vyřizování veškerých
objednávek,“ vysvětluje J. Kienast. „Proto je důležité, aby
byli velmi flexibilní, dobře zvládali koordinaci a uměli si
poradit s kulturními rozdíly.“ O čím větší vzdálenost a
„exotičtější“ zemi jde, tím komplexnější je vyřizování
objednávky.
Dlouhé trasy
Na počátku je při dodávkách na „exotické“ trhy kontrola
Spolkového úřadu pro hospodářství a kontrolu vývozu
(BAFA): „Existují technologie, které nemůžeme vyvážet
do jakékoli země,“ vysvětluje J. Kienast. Centrální
oddělení odbytu spolupracuje při této kontrole s celním
oddělením společnosti TRUMPF, protože je třeba dát
dohromady co nejvíce informací o zákazníkovi – a to i
když sídlí na druhém konci světa. Pokud na počátku
vyřizování objednávky úspěšně proběhne vyžádaná
kontrola úřadu BAFA, je na závěr třeba sjednat platební
podmínky. „Často spolupracujeme s malými bankami
našich zákazníků, které nemají vůbec žádné zkušenosti v
mezinárodním obchodu,“ vysvětluje J. Kienast. Navíc zde
přicházejí ke slovu kulturní rozdíly, protože platební
morálka se v různých zemích liší stejně tak jako zvyklosti
ohledně smluv. „Už se nám stalo, že jsme museli někoho
poslat na
bulharské hranice, aby včas zastavil
kamion se strojem, protože zákazník v
Turecku nezaplatil,“ vysvětluje J. Kienast
a usmívá se. Zpravidla se takové historky
nestávají, ale s různými zvláštnostmi se
setkáváme stále – stejně tak při dodání
jako při instalaci. „Naši dopravci již
zastavili s rozměrným vysekávacím
strojem u zákazníka a až tam zjistili, že
výrobní hala má pouze malé dveře pro
personál,“ vypráví J. Kienast. „Abychom
tam ten stroj dostali, museli jsme odkrýt
střechu.“ Historky jako tato jsou pro Carlose Jreije
každodenní realitou. Již tři roky pracuje jako servisní
technik pro společnost TRUMPF v terénu a instaluje stroje
i v nejodlehlejších koutech světa. Evropa, Střední východ,
severní Arika, Asie – seznam kontinentů a zemí, kde
pracoval, je dlouhý. Ať už třeba nový stroj čeká na
instalaci v Dubaji, je třeba opravit porouchaný stroj v
Alžírsku nebo provést údržbu v Kuvajtu, C. Jreij je mužem
pro všechny situace: „Má stále sbalené kufry,“ říká tento
rodilý Libanonec. „Bez podpory své manželky bych tuhle
práci nemohl dělat.“ Jen v letadle průměrně za rok stráví
120 hodin. Co ho na místě určení očekává, se často
dozvídá, až tam dorazí. „Různá zdržení jsou v mnoha
zemích na denním pořádku,“ vypráví C. Jreij.
Může nabídnout mnoho zábavných historek: od
strojního zvedáku, na který čekal dva dny, aby nakonec
zjistil, že mu dodali nesprávný, až po setkání s živým
krocanem, který na něj vykoukl z laserového stroje. „Jsou
zákazníci, kteří se s laserovou technologií dosud nesetkali.
Manipulují pak s novým strojem a hned ho částečně
poškodí,“ vysvětluje C. Jreij. Pomáhá v terénu svými
odbornými znalosti. Jako inženýr disponuje dobrým
technologickým vzděláním, společnost TRUMPF svými
pravidelnými školeními v Ditzingenu zajišťuje, aby mohl
držet krok s nejnovějším vývojem.
Rutina? Chyba!
Na centrální oddělení odbytu v Ditzingenu i na servisní
techniky v terénu jsou kladeny požadavky dvojího druhu –
technologické a kulturní. „Při tom je mimořádně důležitá
kompetentní podpora našich místních odbytových a
servisních partnerů,“ zdůrazňuje J. Kienast. Při
problémech s vyřizováním cla, se smlouvami nebo
finančními
ústavy
poskytují
rychlou
pomoc
tamější pracovníci, kteří nemusí překonávat
jazykovou
a
kulturní
bariéru. Stejně je to však
pořád napínavé a nikdo
neví, jaké překvapení
skrývá příští zakázka. „To
ale vytváří zvláštní půvab
naší práce,“ říká J. Kienast.
I servisní technik C. Jreij je
podobného názoru:
„V
mém povolání neexistuje
rutina, to je prostě skvělé!“
Královská disciplína
Laserové svařování znamená špičku hodnotového
řetězce v oblasti zpracování plechu. Čtyři firmy ukazují,
na čem záleží.
LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ
enny Gustavsson, manažer a majitel švédské
firmy AB, je konkrétní: „Laserové svařování
pro mě jednoduše znamená aplikaci
budoucnosti. Když firma TRUMPF představila robot
TruLaser 5020, ihned jsem využil příležitosti.“ B.
Gustavsson je v dobré společnosti. Ať už jde o firmu
Haimerl Lasertechnik ze švábského Leonbergu nebo
závod Hast na obrábění plechu v okresním městě
Heinsberg na německo-nizozemsko-belgickém pomezí,
všichni tito podnikatelé se při frézování a spojování
spoléhají na laser jako nástroj. To, co někteří
renomovaní subdodavatelé objevují jako novou oblast
činnosti, je v mnoha průmyslových podnicích běžná
praxe. Ať už PRO VW nebo Peugeot, Daimler a BMW
nebo renomované loděnice Meyer v Papenburgu platí:
Ve velkosériové výrobě je laserové svařování dávno
doma.
Je vlastně udivující, že se dnes při obrábění plechu
mnohdy stále pořád používá standardní svařování
technologií MIG, MAG a WIG. Laserové svařování se
teprve pomalu prosazuje. Přitom je flexibilita laseru
jako nástroje nesporná. Stejně tak jako jeho výhody při
svařování: nepatrné deformace, velká rychlost procesů,
flexibilita a jemné svary. A laserem vytvořené svary se
zpravidla také nemusí dále obrábět a navíc jsou
neprodyšné a vodotěsné.
B
Široká oblast použití
Svařují se především kovové materiály jako
konstrukční a ušlechtilá ocel, hliník a slitiny hliníku,
titan a slitiny titanu a barevné a drahé kovy. To otevírá
laserovému svařování velmi různé možnosti použití:
od jemných bodových svarů v halogenové žárovce přes
svary hasicích přístrojů až po mnohametrové svary ve
vozidlech, strojích nebo letadlech. Laserové svařování
probíhá většinou automaticky na laserových
svařovacích zařízeních nebo pomocí svařovacích
robotů. Kromě laserových 3D obráběcích center
TruLaser Cell nabízí firma TRUMPF pro tento účel
rovněž stroj TruLaser Station pro svařování malých
sérií, a robotické systémy TruLaser, které lze při
obrábění dílů ovládat rovněž dálkově.
Tak to funguje
Při laserovém svařování slouží zaostřený laserový
paprsek jako zdroj energie. Pomocí zrcadla nebo čočky
se ve svařovací hlavě spojuje do svazků. O to, aby se
na zrcadlo nebo čočku nedostaly žádné nečistoty, se
stará tzv. crossjet, tj. proud plynu, který je vháněn do
laserové hlavy. Tam, kde laserový paprsek dopadne na
obrobek, roztaví jej. Důležitými parametry, které určují
hloubku a šířku svaru, jsou průměr laserového svazku,
poloha ohniska, výkon laseru a rychlost svařování.
Během obrábění je svar zpravidla chráněn před
reakcemi se vzduchem ochranným plynem. Další plyny
– tak zvané pracovní plyny – mohou sloužit pro
optimalizaci a ovládání procesu svařování. V závislosti
na tom, jaký druh svaru se má provádět a jak velká je
štěrbina mezi svařovanými součástkami, se pracuje s
pomocnými materiály. Výsledkem jsou perfektní svary
bez důlků na začátku a na konci, rovnoměrné po celé
délce a bez popouštěcích barev i v ušlechtilé oceli. 
Adolf Hast
Benny Gustavsson
Adolf Hast GmbH & Co. KG, Heinsberg
Brantheim AB,Tyresö (Švédsko)
„Na robotu TruLaser 5020 vyrábíme například čelní plechy
pro rozvaděče. Včetně všech vzpěr a součástek je třeba
stroj při svařování naučit asi 1000 pozic. Ale vyplatí se to.
Stejnou součástku dnes vyrobíme minimálně o deset
procent levněji.“
www.hast-blechbearbeitung.de
„V budoucnu bude stále důležitější vystupovat jako
poskytovatel komplexních služeb. Proto je naším cílem
zkombinovat flexibilitu malé firmy s možnostmi velkého
podniku. Laserové svařování s využitím sítě pro mě proto
znamená technologii budoucnosti.“
www.brantheim.se
LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ
Sedm kroků k perfektnímu svaru
Kdo chce úspěšně svařovat laserem, měl by dodržet několik bodů.
Následující faktory úspěchu si pro sebe definoval Walter Haimerl.
Nejdříve člověk, pak stroj.
Učiňte vedoucího obsluhy multiplikátorem.
Investici do laserového svařovacího systému předchází
investice do vzdělání. Bez základního kurzu u výrobce laserové
svařovací stanice schází pracovníkům potřebné znalosti
procesů a parametrů.
Učiňte nositele know-how v oblasti laserového svařování
propagátorem nové technologie. Svými znalostmi nadchne a
získá ostatní personál.
Klíčem ke kvalitě je
konstrukce.
Znalost toho, na čem záleží
při každém kroku výroby.
Základním předpokladem perfektního laserového svaru je
konstrukce s ohledem na užití laserového svařování. Proto je
nutné ve vlastním podniku získat a rozvíjet know-how na bázi
technologií CAD.
Kdo neví, kde jsou hranice ohýbacího lisu a jak je lze překonat,
nemůže na základě předcházejících ohýbacích operací vyrobit
perfektní díl. Pusťte tedy i obsluhu laserového zařízení k
ohýbacímu lisu.
Přesnost a kvalita
Příprava obrobků a nastavení do správné polohy jsou při
laserovém svařování obdobně náročné. Protože průměr laserového
paprsku v ohnisku činí jen několik málo desetin milimetru, musí
být mezi svařovanými součástkami pouze nepatrná mezera. Walter
Haimerl, zakladatel firmy Haimerl Lasertechnik, prozrazuje s
úsměvem: „Optimální velikost štěrbiny je nula. V praxi lze
tolerovat hodnoty do 0,2 milimetru.“ Přitom nesmí šířka štěrbiny
kolísat, ale musí zůstat konstantní. Požadované hodnoty tolerance
lze naštěstí dodržet pomocí moderních laserových řezacích strojů a
ohýbacích lisů. „Podmínkou toho ale je,“ zdůrazňuje W. Haimerl,
„že všechny stroje řídí odborníci, kteří chápou význam každého
kroku v procesu výroby.“
Walter Haimerl
Haimerl Lasertechnik GmbH, Leonberg
„Auf der TruLaser Robot 5020 fertigen wir beispielsweise
ein komplexes Frontblech für einen Schaltschrank. Mit
allen Verstrebungen und Anbauteilen müssen rund 1 000
Positionen beim Schweißen geteacht werden. Aber es
rechnet sich. Wir fertigen das Teil heute um gute zehn
Prozent günstiger.“ www.hast-blechbearbeitung.de
Stručně shrnuto: Aby bylo možné splnit vysoké požadavky na
přesnost, je jednak zapotřebí rozsáhlé know-how při konstrukci
zařízení. V tomto ohledu je zapotřebí tvořivost a značná
řemeslná zručnost, domnívá se Adolf Hast, majitel
stejnojmenného závodu na obrábění plechu: „Mnoho zařízení
lze vyrobit pomocí normovaných dílů a standardních
komponent v kombinaci s plechem.“ Variabilní upínací systémy
umožňují svařování rozdílných geometrií s rohy a hranami,
výměnné vnitřní i vnější upínací prvky s rychloupínacím
systémem zaručují flexibilitu při výrobě. Tak lze spolehlivě
vytvořit přesnou štěrbinu při sesazování a opakovaně dosáhnout
přesné polohy obrobku. „A jednak je klíčem k úspěchu
konstrukce s ohledem na laserovou technologii svařování,“
konstatuje Benny Gustavsson. Ostatně ve fázi konstruování se
stanovuje 70 procent nákladů na součástku. Pokud specialista
na obrazovce systému CAD využije své tvůrčí svobody a pokud
zná požadavky laserové technologie svařování, usnadní tím
nejen technologii upnutí a umožní maximální přesnost. Může
také snížit hmotnost součástky a ušetřit materiál. Tak může
laserové svařování i v oblasti „lehkých konstrukcí“ přispět k
vyšší funkčnosti a často i ke snížení nákladů. 
> Odpovědi na vaše dotazy:
Eugen Friedel, telefon: +43 (0) 7156 303 – 31271,
E-mail: [email protected]
LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ
Svařeč už dávno není jen odborník
na laserové svařování.
Kdo se osvědčil jako svařeč pomocí konvenční
technologie, má také dobré předpoklady pro další vývoj.
Podmínkou je, že dokáže požadavky na přesnost
realizovat tak, jak by to učinil průmyslový nebo
konstrukční mechanik.
„Spoléháme
na efekt
exkluzivity“
Vyhraďte si čas na školení a aktivně ho řiďte.
Tato problematika je komplexní, a proto vyžaduje čas
na zapracování a rozjezd. Dopřejte si proto šest měsíců
aktivního školení, než vstoupíte aktivně na trh.
Jinak zbytečně vydáte peníze za školení za školení
a znepřátelíte si zákazníky.
Vydejte se vpřed i se zákazníky.
Ještě stále má laserové svařování nádech něčeho
exotického. Získejte zákazníky přesvědčivými studiemi
jednotlivých případů – předveďte jim, kolik mohou
ušetřit na nákladech za součástky a jak se může zlepšit
kvalita.
„Laserové svařování
pro mě znamená
aplikaci budoucnosti.
Klíčem k úspěchu je
konstruování součástek
s ohledem na laserovou
technologii.“ Benny Gustavsson
Jürgen Schablitzki, který jako manažer spolu se
svým bratrem Thomasem vede kovodělný závod
Jonda s. r. o., o svém rozhodnutí stát se součástí
sítě uživatelů laserové technologie a investovat
do robotu TruLaser 5020.
Jaká očekávání spojujete s investicí do laserového svařování?
Chtěli bychom našim nynějším zákazníkům z automobilového
a elektrotechnického průmyslu a z odvětví výroby osvětlovacích
těles nabídnout supermoderní výrobní technologii, ale rovněž
vstoupit na nové trhy, jako je zdravotnická technika. Protože
laserová robotická svařovací pracoviště nejsou ještě zcela
obvyklá, spoléháme se na „efekt exkluzivity“. Rozhodující pro
investici do laserové technologie byla možnost použít laserový
agregát pro řezání na stroji TruMatic 3000 fiber a pro svařování v
laserové buňce.
Jak na novou technologii připravujete své zaměstnance?
Protože je tato problematika velmi složitá, jsou pro pracovníky
obsluhy strojů nezbytná několikatýdenní školení u firmy
TRUMPF. Na našich vysekávacích, děrovacích a laserových
strojích pracují převážně kvalifikovaní dělníci, ale programování
robotů pro nové svařovací postupy je náročné. V budoucnu
chceme pracovníky obsluhy školit interně.
Jak jste připraveni na náročnou výrobu přípravků?
Máme vlastní nástrojárnu na vysekávací a tvářecí nástroje.
Všechny technologie potřebné pro výrobu přípravků máme tedy
ve firmě k dispozici a pracovníci obsluhy strojů TRUMPF jsou
kvalifikovaní nástrojaři. Navíc již dlouho využíváme možnost
výroby flexibilních přípravků laserovou technologií.
Počítáte s fází rozběhu pro novou technologii?
Očekávat, že tato technologie bude přinášet zisky od prvního
dne, by bylo nepřiměřené. Ovšem ukázalo se, že díky úsilí
pracovníků při zavádění nových technologií dosahujeme
uspokojivé situace po dvou až třech měsících. Pokud budeme
schopni vytížit po šesti měsících zařízení na jednu směnu, byl by
to úspěch. První poptávky na sériové díly od automobilového
průmyslu již máme.
>
Další informace: www.jonda.com
Díky kolům Hot
Chili spojuje Markus
Hermann povolání
a koníčka – a
buduje novou
oblast činnosti.
NÁPADY PRO ZPRACOVÁNÍ PLECHU
Ostré do nejmenšího
detailu: Koly Hot Chili se
M. Hermann zabývá
stejně intenzivně jako
alternativními pohony.
Efektní rozjezd
Markus Hermann je rád v pohybu – nejraději na dvou kolech.
Pracuje rovněž na pohonu budoucnosti.
Co může být lepšího, než když se z koníčka stane
povolání? Takto jednoduše však rozhodnutí Markuse
Hermanna vyvíjet a vyrábět sjezdařská horská kola
zdůvodnit nelze: „Původně jsme byli pouhým
subdodavatelem, ale s klasickými plechovými díly už dnes
nelze vydělat žádné peníze. Ty dostanete na každém rohu,“
říká tento manažer společnosti Alfred Hermann, s. r. o.,
a spol. ze švábského Schorndorfu. „Proto jsme hledali
výrobky s vyšší přidanou hodnotou.“ I v odvětví
automobilových prototypů, na které se tento rodinný
podnik zaměřoval, se totiž stále více dílů dováží z Asie,
vysvětluje M. Hermann. Společně s otcem Berndem
Hermannem nyní řídí firmu s patnácti zaměstnanci. Od
roku 1993 je kromě toho manažerem vlastní společnosti
Hot Chili, s. r. o., na výrobu jízdních kol. Přechod mezi
nimi je plynulý: Pětičlenný tým „cyklistických nadšenců“
sídlí ve stejné budově jako firma Hermann obrábějící
plech, využívá stejné stroje a přebírá výrobní zakázky.
Zatímco ve firmě Hermann Blechtechnik se pracuje
klasickým způsobem, v Hot Chili to září barvami: Rámy
horských kol svítí křiklavou žlutou a červenou barvou.
Kreativní tým je vyvíjí, vyrábějí se z hliníkových trubek
různých tlouštěk. Při sjezdu na horském kole jde
především o vysokou stabilitu: „Odpružené vidlice se
podobají spíše vidlicím na motocyklech. Naše kola váží
někdy 25 kilo,“ říká M. Hermann. „Jezdci skáčou až 20
metrů daleko a dosahují okamžité maximální rychlosti až
100 kilometrů za hodinu.“ Vlastnímu závodnímu týmu
Hot Chili se před několika lety podařilo vyhrát juniorské
mistrovství světa a světový pohár. Pozornost tedy mají
kola zajištěnou – to ukazuje i množství poptávek.
„Podařilo se nám získat zcela nový okruh zákazníků,“
vysvětluje M. Hermann. „Vynálezci, vývojáři a velké
firmy poznali, že jízdě rozumíme a že inženýrství,
konstrukce i výroba jsou naše silné stránky.“ Tak také
vznikl Streetstepper, druh posilovacího stroje na kolech, na
němž za jízdy jakoby běžíte. Základem byly dva prototypy
ze dřeva a oceli, které firma Hot Chili za pomoci externího
týmu vývojářů dále optimalizovala. To, že cesta
od dobrého nápadu k úspěšnému produktu může být
dlouhá, M. Hermann dobře ví: „Nápad tvoří jen jedno
procento úspěchu, pak přijde ke slovu vývoj s přibližně
20 procenty. Při dosažení stádia sériové výroby máte za
sebou 50 procent, pak teprve přichází ke slovu odbyt a
uplatnění na trhu, a to vyžaduje mnoho času a nákladů.“
Pohon, který má budoucnost
Projekt Elmoto ukazuje, že i tak se vyplatí řídit se novými
myšlenkami, neboť pro jízdu nabízí firma Hot Chili i
pohon, a to elektromotor. Pro energetický koncern ENBW
zkonstruoval M. Hermann se svým týmem a s designéry
firmy ID-Bike ze Stuttgartu jízdní kolo s elektromotorem.
„Bylo správné přistoupit k této problematice zcela nově
a se specifickým využitím elektrické energie,“ ohlíží se M.
Hermann zpět. Pro něj to znamená, že se zabývá nejen
konstrukcí hliníkového rámu, vidlice a sedačky, ale že také
NÁPADY PRO ZPRACOVÁNÍ PLECHU
Firma nadšenců s přehledem o budoucích technologiích
Kdo:
Alfred Hermann s. r. o. a spol., Schorndorf. Založeno v roce 1949,
15 zaměstnanců. www.blechtechnik.de
Hot Chili & D.A.R.T s. r. o., Schorndorf. Založeno v roce 1993,
5 zaměstnanců. www.hot-chili.com
Co:
Hermann Blechtechnik se specializuje na prototypy, vyrábí
součástky pro automobilový průmysl a pásové systémy pro
zdravotnictví. Hot Chili se zabývá vývojem a inženýrskou
činností v oblasti nových koncepcí pohonů. Hlavní výrobky:
Horská kola Hot Chili, Elmoto, Streetstepper
Čím:
TruMatic 6000, TruBend 7036
Elektrokola Elmoto nadchla Bernda (vlevo) a Markuse Hermanna stejnou měrou.
O tom, že elektropohon čeká slibná budoucnost, oba nepochybují.
musí zvládnout problematiku pohonu. Přináší to s sebou
nové výzvy: „Kryt akumulátoru musí být mimořádně
odolný proti nárazu a absolutně těsný,“ vysvětluje. Na
kombinovaném stroji TruMatic 6000 vyřezává díly, pomocí
stroje TruBend 7036 je tvaruje. „S kombinovanými stroji
můžeme během jedné pracovní operace provést již na
základní desce komplexní tváření a ražbu, to je velká
výhoda.“ Kvůli tomu, aby všechny svary byly opravdu
těsné, svařují se v partnerském podniku za použití
práškového laserového svařování. „Při robotickém
svařování můžeme snížit tloušťku plechu z 1,5 na 0,8
milimetru,“ dodává M. Hermann. To snižuje spotřebu
materiálu i hmotnost. Při pohledu do stuttgartských ulic
zjistíme, že kolo Elmoto se prosazuje. Jezdí po nich již 500
těchto ekologických elektrokol. „Elektropohon je zatím
ještě v plenkách, ale prosadí se,“ je M. Hermann
přesvědčen.
Zdravá kombinace
Má ty nejlepší informace o aktuálním vývoji nových
koncepcí pohonu, protože i ve firmě Hermann Blechtechnik
se tato problematika dotýká mnoha zakázek. Velkou část
jejích zakázek v současné době tvoří vodiče z masivní mědi
pro transformátory. Komponenty pro palivové články se v
tomto podniku vyrábí už 15 let. 15členný
tým firmy Hermann Blechtechnik ale také
vyrábí pásové systémy do zařízení
na krevní rozbory, a to kompletně
,s elektronikou, světelnými
závorami, motorem
a řízením. „Jsou to
komplexní výrobky, v nichž je skryto mnoho
elektrotechniky a řídicí techniky,“ říká M.
Hermann. Pro něj je to ale správná cesta. Toto
výrobní odvětví chce dále rozvíjet a z komplexních
řešení pro manipulaci se vzorky ve zdravotnictví
chce vytvořit další oblast činnosti. „Usilujeme o
vytvoření zdravé kombinace,“ zdůrazňuje. „Tvoří
ji sériové díly jako základní obor, vlastní výrobky
a výroba prototypů.“ Ve firmě Hermann
Blechtechnik se tak i nadále bude měnit mnoho
věcí. 
> Vaše dotazy zodpoví: Philipp Zwirner,
telefon: +49 (0) 7156 303 – 30360, E-mail: [email protected]
„S firmou Hot Chili můžeme získat
nový okruh zákazníků. Odbyt je
ale nákladný.“
Markus Hermann
Velká rozmanitost:
M. Hermann umí nalézt
řešení i pro nejsložitější díly
a získal se tím jméno.
VĚDA
Vodní mlha
Laserový paprsek
Hlava
chl diče
Silná konstrukční ocel se někdy laserem pořádně zahřeje.
O chlazení se postará zařízení CoolLine pomocí vodní mlhy.
ypadají robustně, ale když se k nim přiblíží laser,
mohou reagovat velmi citlivě: Díly ze silné konstrukční
oceli ukrývají překvapení, kterými se proces řezání
může vychýlit z rovnováhy. Důvodem toho je kolísání
chemického složení a rozdíly mezi povrchovými plochami
obrobků. Konstrukční ocel v kvalitě nevhodné pro řezání laserem
lze proto obrábět pouze obtížně nebo vůbec. Ani u materiálů
vhodných pro řezání laserem není výsledek vždy přesvědčivý.
Čím silnější je totiž plechový díl, tím nižší je rychlost řezání, a
tím více energie se laserem dostane do kovu. Od tloušťky 15
milimetrů je to již velmi patrné. V místě řezu se materiál stále
zahřívá a vznikají tak velké teplotní rozdíly mezi místem řezu a
zbytkem plechu. To má nepěkné důsledky pro proces řezání:
Dochází k jevu zvanému „self burning“. Řez je v horkém plechu
nepřesný, materiál ve štěrbině řezu se odtavuje již
nekontrolovaně a začíná hořet. Na zadní straně dílu pak ulpívají
kusy nadbytečné strusky.
V
Spolehlivý řez i za těžkých podmínek
Aby ve štěrbině řezu vše zůstalo chladné, vyvinula společnost
TRUMPF řešení pro lokální chlazení obrobku. Základním
prvkem volitelného příslušenství CoolLine je samostatná řezná
hlava se speciálními tryskami. Ty rozstřikují jemnou vodní mlhu.
Chladná mlha se otvory v trysce koaxiálně s laserovým paprskem
rozstřikuje na materiál. Dopadá na obrobek a tam se odpařuje. Je
to jednoduché, ale účinné opatření: Odpaření 30 mililitrů vody za
minutu znamená chladicí výkon asi jednoho kilowattu. Při
pětikilowattovém výkonu laseru se tak kov ochladí o 20 procent.
Teplota v procesní zóně se tím výrazně sníží. Laser dopadá na
jednotně temperovaný materiál a může spolehlivě řezat i
konstrukční ocel, jejíž kvalita není zcela postačující pro laserové
řezání.
Nárůst efektivity u vysoce kvalitních materiálů
Mírný odpar vody přináší výhody i u plechu s dostatečnou
kvalitou pro laserové řezání: Díky přesnosti řezu lze silné díly
přesněji skládat vedle sebe. Tím se zlepšuje využití plochy
plechu. Stejného efektu se dosahuje i u velmi jemných kontrur. V
temperovaném materiálu laser rychle a spolehlivě vyřezává
přesnější štěrbiny a drážky. Při posuvu jsou beze ztrát možné i
výřezy s průměry, které jsou menší než polovina tloušťky plechu.
A pro obsluhu se téměř nic nemění. Průběh úlohy se programuje
a řídí prostřednictvím jednotky TruTops Laser. Všechny potřebné
hadice pro přívod vody jsou integrovány v řezací hlavě CoolLine.
Po výměně standardní řezací hlavy za hlavu CoolLine lze začít
řezat – ať už plech skrývá jakákoliv překvapení. 
> Odpovědi na vaše dotazy: Tobias Reuther, telefon: +49 (0) 7156 303 – 36658, E-mail: [email protected]
Specialisté na závory
Firma Meier Varl vyrábí individuálně upravené vybavení stájí.
To zvyšuje produktivitu chovu a je přizpůsobené chytrým čtyřnohým svěřencům.
ůň trochu protáhne krk, svými rty
si pohraje se závorou, ještě to zkusí
zuby – tím vystaví konstrukci otočného
koryta v sousedním stání tvrdé zkoušce. Po
krátké době hřebec závoru koryta otevře,
uvede ji do pohybu a spořádá obsah koryta.
A to ještě není vše: Za několik týdnů
odkoukají tento trik již všichni koně ve stáji.
„Kdybych to sám neviděl, nevěřil bych
tomu,“ vzpomíná Heinrich Temme, jeden ze
tří manažerů firmy Meier Varl, s. r. o., na
jednu z velkých výzev, se kterou se jako
výrobce zařízení stájí musel vyrovnat.
„Museli jsme k tomu přistoupit kreativně,
ale nakonec jsme závoru upravili tak, aby již
teď koně sami již nemohli otevřít.“
K
Speciální konstrukce jako norma
Přestože byl tento případ pro pracovníky
firmy Meier Varl zvláštností, patří speciální
konstrukce k jejich každodenní práci. Žádné
zařízení stáje, které vyrobili, se neshoduje s
jiným. A to platí nejen pro koně, ale také
pro hovězí dobytek a prasata. Těžištěm
činnosti firmy Meier Varl je ustájení pro
chov a výkrm prasat. Není divu, podnik
koneckonců sídlí uprostřed takzvané „Země
chovu prasat“: v trojúhelníku tvořeném
městy Osnabrück, Vechta a Hannover,
nedaleko jezera Dümmer. „Prasata nejsou
hloupá, ve stáji mají dost času a spoustu si
toho vyzkouší,“ říká H. Temme. V tom
případě je výhodou, když člověk při
plánování zařízení stáje ví, o čem mluví –
Heinrich Temme pochází ze zemědělské
usedlosti a Hartmut Rehling, druhý manažer
firmy Meier Varl, jako vedlejší zaměstnání
ještě řídí zemědělský podnik s chovem
prasat. Oba jsou bývalými pracovníky
rodinného
podniku
Meier’s
Stalleinrichtungen založeného roku 1969,
který v roce 2003 i při zaplněné knize
objednávek musel vyhlásit insolvenci. Měli
štěstí v neštěstí: Aktivní insolvenční správce
jim pomohl při převzetí firmy. Devět
bývalých zaměstnanců nakonec založilo
společnost s. r. o., která převzala všechny
zaměstnance a pokračovala v činnosti.
Jednateli se stali Heinrich Temme, Hartmut
Rehling a jejich kolega Herbert Klimm.
Ještě dnes je v podniku vidět pány
Temmeho a Rehlinga častěji v montérkách
než v obleku a kravatě.
ZAŘÍZENÍ STÁJÍ
Hartmut Rehling (vpravo) a Heinrich Temme
vědí, co chovatelé dobytka i jejich zvířata
potřebují – pocházejí ze zemědělství.
Ti tři přesně vědí, s jakými výzvami se dnes
chovatel dobytka musí vyrovnávat. Při
klesajících cenách masa zkusí chovatelé
skotu cokoliv, aby zvýšili efektivitu chovu a
optimalizovali pracovní procesy. A mají
úspěch, jak vypráví Heinrich Temme: „Před
20 lety vyvedla jedna prasnice v průměru 20
selat ročně, dnes již špičkové podniky
dosahují počtu 30.“ Vzrůstající náročnost
práce se chovatelé snaží alespoň částečně
kompenzovat individuální úpravou zařízení
stájí pro své podmínky. Jeden si přeje
speciální zámek u výkrmového kotce, jiný by
chtěl speciální uzamykací dvířka v uličce a
další má speciální přání ohledně ochranného
rámu pro prasnice, který chrání selata před
zalehnutím. „Vyrobíme chovatelům takové
zařízení, jaké si přejí,“ zdůrazňuje H.
Temme. „Je to možné, protože si všechny
díly kompletně vyrábíme sami.“ Tuto
flexibilitu považuje za konkurenční výhodu
svého podniku. „Proto je také zákazník
ochoten zaplatit víc.“ Je to nutné, protože
speciální výroba je možná pouze s vysokým
podílem nákladné ruční práce.
Pestrá směs plechu
Tím důležitější je maximální efektivita
jednotlivých pracovních kroků: „Bez
automatizace to nejde,“ říká H. Temme.
Proto se pracoviště pro ruční práci, na nichž
se šroubuje a svařuje, doplňují o ohýbačky
trubek, vysoce výkonné pily na přířez
trubek a profilů a o ohýbací lis. Od března
2011 jsou kromě toho součástí strojového
parku i tabulové nůžky TruShear 5103.
Nahradily stroj starý více než 20 let: „Měli
jsme na výběr, zda provést generální opravu
našich starých tabulových nůžek, nebo zda
koupit nové.“ Rozhodování bylo nakonec
snadné, jak si Hartmut Rehling a Heinrich
Temme dobře vzpomínají, protože nové
nůžky
TruShear
jsou
vybaveny
přidržovacím zařízením, kterým by starý
stroj nešlo dovybavit. „S tím teď
nepotřebujeme druhého muže u nůžek,
„Ve stáji trend směřuje
od pozinku k nerezu“ Heinrich Temme
Vše pro skot
Kdo: Meier Varl, s. r. o., Rahden-Varl. Založeno r. 2003, 22 zaměstnanců
www.meier-varl.de
Co:
Těžištěm činnosti je výroba individuálně přizpůsobeného zařízení stájí pro
prasata, hovězí dobytek a koně. Jako subdodavatel vyrábí firma Meier Varl
také kryty pro větrné elektrárny, kormidelní kabiny pro říční lodě nebo
zkušební nádoby pro subdodavatele automobilového průmyslu
Čím: TruShear 5103
Firma Meier Varl vyrábí automatické krmné systémy pro chov prasat (vlevo) stejně jako
promyšlená řešení pro chytré koně, kteří rádi mlsají z cizího koryta.
který vzadu přidržoval plechy,“ dodává H.
Temme. Toto zařízení je při pokládání
plechů šetrné k materiálu a snadno udrží i
nejsilnější plechy, které se na tabulových
nůžkách střihají. „Zpracováváme zde
plechy o tloušťce jeden až osm milimetrů,“
zdůrazňuje H. Temme. Pod nůžky se
dostávají nejrůznější materiály: hliník,
konstrukční i ušlechtilá ocel. „Trend u
zařízení stájí jednoznačně směřuje od
pozinkované k ušlechtilé oceli,“ vysvětluje
H. Temme.
Efektivita i ve výrobě
Při zpracování nejrůznějších plechů
poskytují nové tabulové nůžky i další
výhodu: Pracovník obsluhy musí na
ovládacím panelu stroje zadat pouze druh
oceli a tloušťku plechu a zařízení samo
vypočítá optimální střižnou mezeru a úhel
řezu. Heinrich Temme dodává: „Ve stáji si
nemůžeme u žádných dílů dovolit ostré
hrany nebo otřep. Nůžky TruShear střihají
plech tak čistě, že nepotřebujeme žádné
další obrábění.“ Manažery firmy Meier Varl
přesvědčily i menší detaily: například
skluzný žlab na malé díly, díky kterému se
malé přířezy nemusí hromadit za nůžkami,
ale jednoduše sklouzávají dopředu do
připraveného boxu. „To žádný jiný stroj
nenabízel,“ říká H. Temme, kterého těší
další prvek umožňující zvýšení efektivity
výroby u vypadávajících dílů. 
>
Odpovědi na vaše dotazy:
Marcel Fink, telefon: +49 (0) 7156 303 – 33033,
E-mail: [email protected]
CHARAKTERY: LIDÉ A PLECH
„I po 30 letech je pro mě
pohled na rudě žhnoucí
roztavený kov neustále
vzrušující.“
Ohnivá vášeň
Již 28 let pracuje Volker van Outvorst v závodě s vysokými pecemi
ThyssenKrupp Steel Europe, a. s., a je svou prací nadšen stejně jako dřív.
V posledních letech se mnoho změnilo. Jak u
vysoké pece, u které Volker van Outvorst
začínal svou kariéru, tak také pro něj osobně.
Díky dalšímu vzdělávání se tento 44letý otec
rodiny neustále vypracovával výš. Dnes už je
vysoká pec pouze jednou z několika
pracovních oblastí, které má organizačně na
starosti, ale je tou, která ho stále ještě
fascinuje.
Ralf Kreuels, ThyssenKrupp Steel Europe, a. s.
Vzrušující výkyvy
Ze samotného tavení není již u vysoké pece 8
vůbec nic vidět. „Vše probíhá automaticky a
je řízeno výpočetní technikou. Tato vysoká
pec je nejmodernější, jakou ocelářský
průmysl má. Je to špičková technologie,“
pochvaluje ji hlavní inženýr van Outvorst.
Představa, že práce v ocelářském průmyslu je
jen pro nějaké hrubé svalovce, je dávno
minulostí. „Potřebujeme šikovné lidi, kteří
rozumějí fyzice a chemii stejně dobře jako
počítačům, protože naše měřicí stanoviště je
počítačů plné.“
Není nedostatek zájemců, ocelářský průmysl
již dva roky opět zažívá boom. „Jsme na tyto
neustálé výkyvy zvyklí. Ale takový pokles
jako v roce 2009 jsem nezažil ještě nikdy,“
vzpomíná tento rodilý občan Duisburgu a
pociťuje úlevu, že nyní opět zažívá prudký
růst.
Začínal od píky
Také kariéra V. van Outvorsta směřovala
stále vzhůru. Přihlásil se do učňovského
oboru procesní technik, ve které se naučil
ovládat stroje na další zpracování surovin a
provádět jejich údržbu. „Výroba surového
železa je velmi napínavá a i dnes se při ní
setkávám s novinkami,“ vypráví V. van
Outvorst. Protože i když je výrobní metoda
stejná jako před sto lety, technika se nesmírně
změnila. Dnes vyrobí dvě vysoké pece více
než šest pecí před 30 lety.
Práce je to pořád tvrdá. U vysoké pece se
nerozlišují víkendy, různé denní doby ani
svátky. 365 dnů, čtyřiadvacet hodin denně se
vzduch zahřátý na 1200 stupňů vhání do
prostoru s koksem a železnou rudou, aby tak
vzniklo tekuté surové železo. Volker van
Outvorst prošel všemi pracovními stanovišti:
pracoval jako tavič, u přívodu vody, u
ovládání vysoké pece, jako vrchní tavič i
směnový mistr, vždy ve směnném provozu –
dvě ranní směny, dvě odpolední, dvě noční a
čtyři dny volno.
Nadšení je nakažlivé
Po absolvování další kvalifikace na mistra
průmyslové výroby v hutnictví je dnes jako
hlavní inženýr zodpovědný za procesy při
ovládání pece. Sleduje a kontroluje procesy,
které jsou důležité pro dosažení cílů výroby,
a dbá na to, aby byly dodrženy všechny
bezpečnostní předpisy. Již více než deset let
je navíc členem kontrolních výborů pro
mistry průmyslové výroby v hutnictví a od
nedávné doby rovněž pro procesní techniky.
Tam předává své zkušenosti a nadšení pro
svou profesi dále. Toto nadšení zvláště ožívá
osmkrát až desetkrát za den, a to tehdy, když
se při odpichu vysoká pec otvírá nebo uzavírá
kvůli vyjmutí tekutých produktů (surového
železa a strusky). Tehdy i
supermoderní vysoká pec
8 vydává své ohnivé
tajemství.
Doruda
rozžhavený kov nakrátko
ozáří okolí a V. van
Outvorst nadšeně říká:
„Tento pohled je pro mě
pokaždé znovu vzrušující
– i po téměř 30 letech.“
Povězte,
pane van
Outvorste …
… co považujete za svou nejsilnější
stránku? A co za svou největší
slabinu?
Svou touhu po vědění, dobré
kontakty se zaměstnanci a
dlouholeté zkušenosti, díky kterým
se občas mohou řídit i svou „intuicí“.
A slabosti? Neumím říkat ne a někdy
jsem příliš velký perfekcionista.
… jak byste se charakterizoval
několika slovy?
Jsem všemu a všem otevřený, klidný
a rozvážný, ale také velmi
komunikativní člověk, který má
nejraději soulad.
… odkud berete energii?
Mým elixírem života a motivace je
moje rodina. Bez ní by nebyla
myslitelná ani moje kariéra. V profesi
vytváří dobré pracovní prostředí
radost z práce, kolegové a
nadřízení.
… co byste si s sebou vzal na onen
příslovečný opuštěný ostrov?
Dostatek čtení, něco dobré na hlad a
žízeň a svou rodinu.
… jaký sen byste si v životě chtěl
ještě v každém případě splnit?
Chtěl bych procestovat norské
fjordy. To se zdá splnitelné. Dům s
výhledem na mořský příboj. To asi
zůstane jenom snem.
Moderní vysoká pec 8
v Duisburgu-Hambornu
vydává několikrát za
den své ohnivé
tajemství.
POHLED DO SVĚTA
Ano, ale jen v zimě. V létě se hraje lakros.
V tomto oficiálním letním národním sportu
se dvě družstva snaží dostat míč pálkou
do soupeřovy branky.
Velký úkol
24 zaměstnanců společnosti TRUMPF Kanada
má plné ruce práce. Jejich oblast působnosti se
rozprostírá
na
deseti
milionech
kilometrů
čtverečních. Dodávají stroje, služby a náhradní díly především
do středně velkých subdodavatelských firem v provincii Québec,
v jižním Ontariu, Winnipegu a Britské Kolumbii. V Kanadě jsou
2D laserové stroje velmi žádané a dosahují tržního podílu více
než 40 procent.
Kultovní plech Kanadu křižuje
celkem přibližně 54 000 kilometrů
železnic, po kterých převáží zboží
Kanadská pacifická železnice a
Kanadská národní železnice z
jednoho hospodářsky významného
města do druhého – a to i do
nejhlubší divočiny a až do USA.
Getty Images/Rubberball/Erik Isakson, Marc Dietrich/Shutterstock;Sergei Butorin/Shutterstock; Gernot Walter
Kultovní sport Hokej národním sportem?
IMPRESSUM
TRUMPF Express 3/11
Magazín o obrábění plechu
Vydavatel
TRUMPF Werkzeugmaschinen
GmbH + Co. KG
Johann-Maus-Straße 2, 71254
Ditzingen
www.trumpf.com
Za obsah zodpovídá
Dr.-Ing. Mathias Kammüller
Šéfredaktorka
Anke Roser
+49 (0) 7156 303 – 30428
[email protected]
Redakce
pr+co GmbH, Stuttgart
Norbert Hiller
Sazba a výroba
pr+co GmbH, Stuttgart
Gernot Walter
Markus Weißenhorn
Reprodukce
Reprotechnik Herzog GmbH,
Stuttgart
Výroba
frechdruck GmbH, Stuttgart
Autoři
Olaf Meier
Julia Schmidt
Monika Unkelbach
Kultovní vynález
Alexander Graham Bell se narodil v
Edinburghu, ale nejdůležitější vynález učinil
tento britský logoped roku 1876 v Kanadě:
telefon. Poté založil Bell Telephone Company
– dnes AT & T, jeden z největších
telekomunikačních koncernů.
Fotografie
KD Busch
Detlef Göckeritz
Ralf Kreuels
Claus Langer
Bernd Liebl
Ilustrace
Gernot Walter
Kultovní vozidlo Co se v mládí naučíš...,
řekl si kanadský vynálezce Joseph-Armand
Bombardier a v 15 letech sestrojil první
sněžný skútr. Nazval ho „Ski-dog“, ale
název se typografickou chybou změnil na
„Ski-doo“. Na strojích této značky dnes
kanadští školáci rádi jezdí do školy.
Vytištěno na papír z ekologicky šetrného
lesního hospodářství
IMPULS
Firemní kulturu rodinného podniku TRUMPF charakterizuje společenská odpovědnost. Investice do vzdělání a výzkumu dnes pomáhají zajistit budoucnost
Německa – toto přesvědčení podnik v praxi realizuje partnerstvím s mnoha školami. Stejně jako společnost TRUMPF se i nadace Impuls svazu VDMA zaměřuje
na pozitivní ovlivňování sféry vzdělávání a výzkumu a přichází s podněty pro výchovu nové generace pracovníků a další vzdělávání ve strojírenství.
Nada ce I mp u ls
sva zu VDMA
Nadace pro strojírenství, investiční výstavbu a
informační technologie
K důležitým úkolům nadace IMPULS svazu VDMA patří
přinášet podněty pro zajištění budoucnosti firem,
hospodářskopolitické a technické rámcové podmínky i
pro mezinárodní spolupráci.
Cenou Eberharda Reuthera nadace každoročně
vyznamenává kooperační projekt některého podniku
se vzdělávací institucí, který dlouhodobě přispívá ke
zlepšení kvality výuky a povědomí o profesních
možnostech.
Již nyní rádi přijmeme vaše přihlášky pro rok 2012.
Další informace obdržíte na
E-mailové adrese [email protected]
nebo na telefonním čísle 07 11 / 2 28 01 13.
Aktuální studie nadace naleznete na adrese
www.impuls-stiftung.de
Příjemné zahřátí
Chladné a vlhké podzimní počasí může být i velmi
pěkné. Přinejmenším při pohledu z pohodlné pohovky.
O příjemné teplo se postará rakouská firma Fröling,
která vyrábí otopné systémy a zásobníky pro topení
dřevem. Topení dřevem? Zní to jako dávno zmizelá
horská idyla. Ale zdání klame! Firma Fröling je
předním dodavatelem peletových kotlů a kotlů na
štěpiny nebo řezanku s elektronickým řízením pomocí
lambda sondy. Vše je „Made in Austria“, na to klade
majitel Ernst Hutterer velký důraz. Chce
koneckonců dodávat špičkovou kvalitu.
Aby ji zajistil, spoléhá se na plně
automatizované stroje značky TRUMPF
a přesně řízený procesní řetězec. Řídí jej pomocí
systémem TruTops Fab a má tak přehled o všem na
stisknutí tlačítka. Tím je zajištěna spolehlivost procesů
i to, že jeho zákazníkům bude příjemně teplo – stačí
stisk tlačítka. www.froeling.com

Podobné dokumenty

Ergebnis- / Scorelist 1. Tag / Day

Ergebnis- / Scorelist 1. Tag / Day Ergebnis- / Scorelist 1. Tag / Day

Více

ceník - Mobax.CZ

ceník - Mobax.CZ München mlýnek na pepř 15 cm červený matný

Více

Cílevědomě

Cílevědomě nákladech na díly. Ví, že posuzujeme energetickou účinnost a hospodárnost jako komplexní celek. To je moje přesvědčení. 

Více

E-mobilita - rady, tipy, informace

E-mobilita - rady, tipy, informace Co experty na tomto modelu tak zaujalo? Je to první moderní osobní vůz, který byl koncipován výhradně pro elektrický pohon a přitom užitnou hodnotou nezaostává za obdobnými auty se spalovacími moto...

Více

brochures from Austria

brochures from Austria 18  ZEMĚ, KDE SE POTKÁVAJÍ KULTURY Rakousko jako stavitel mostů, které spojují národy 24 RAKOUSKÁ JEZERA Průzračné vody jezer jsou ztělesněním lehkostí bytí rakouského léta 32 SÍLA PŘÍRODY Při pěší...

Více