Razítka poštoven ŠUMBARK a DOLNÍ ŽUKOV

Transkript

Razítka poštoven ŠUMBARK a DOLNÍ ŽUKOV
- 1 -
Syrena 237
- 2 R a Exprés zásilka z pošty STALINOGRÓD z r.1956
Zajímavá zásilka poslaná R a Exprés z pošty STALINOGRÓD (česky Stalingrad) 3.11.1956. Rrazítko R/STALINOGRÓD 1 /Nr.263/d, expediční razítka STALINOGRÓD 1/d s datem -3.11.56
10. Pošta není nějakou novou na mapě Polska. Na STALINOGRÓD byla jen přejmenována v období
od 7.3.1953 do 22.3.1957 pošta KATOWICE 1, ale nejen pošta, ale celé, mnohasettisícové město.
Stalo se tak na počest „baťušky“ Stalina. Ostatně i u nás byly některé nové čtvrti některých měst takto
na STALINGRAD tehdy přejmenovány. Nestalo se tak ale u některého celého města tak historicky
významného jako byly celé KATOWICE (nejen jeho některá městská část). U nás byly takto
přejmenovány „pouze“ některé městské části větších měst. Známe to z Prahy, ale třeba i u nás
z Karviné, kde názvem STALINGRAD byla nazvána nově tehdy vznikající část Karviné (dnes
Karviná - Nové Město). Kdo na to přišel v Polsku u přejmenování tak velkého a významného města,
jakým byly KATOWICE? Pamětníci říkají, že to v Polsku odůvodňovali tím, že KATI v Polsku již
nejsou, i když právě tehdy si přišli „na své“ i KATI, stejně jako u nás v mnoha politicky
motivovaných procesech poválečné polské historie. A bylo jich dokonce mnohem více jak u nás!!
Přejmenování Katovic na Stalinogród ostatně trvalo pouze v době od 7.3.1953 do 22.3.1957! Kolika
lidem bylo třeba kvůli tomu měnit dokumenty, kolika podnikům a institucím kvůli novému názvu se
muselo měnit veškeré materiály s adresami od razítek počínaje a konče firemními písemnostmi.
V roce 1957 za něco více jak 4 roky se vše vrátilo k původnímu názvu Katovice a celý kolotoč změn
adres nastal znovu! Nikdo toho ale nelitoval, když se vrátilo ke starému názvu tohoto velkého,
průmyslového města ve Slezsku! Naše zásilka byla poslána do Příbrami. Jinak by to byla velice hezká
a zajímavá zásilka, kdyby zde nebylo to „KDYBY“! Odesilatel asi ve snaze poslat adresátovi celou
leteckou sérii Fi:č.590-593 z 10.4.1952, nehleděl na platný tehdy poštovní tarif a zásilku místo
vylepšit, tak filatelisticky znehodnotil! Ke dni expedice zásilky byl tarif za zásilku následující: Dopis
do 20g. 40 gr., DOPORUČENĚ 95 gr. a EXPRÉS 80 gr. Tento tarif platil za zásilky do zahraničí od
5.1.1953 do 28.2.1957. Celkem tedy 2,15 zł. Frankatura je ale celkem 7,85 zł. I když připočteme
letecký příplatek za zásilku, je to stále přeplaceno (tabulka Katal. Fischer Díl I/2015 str.449). Zásilka
byla v aukci firmy ALFIL v červnu 2015. Vyvolávací cena 100 zł. prodáno za 600 zł. Jiný zdroj uvádí,
že do ČSR platil tarif vnitrostátní v Polsku, to je 80gr.+ 95 gr.+1,90 zł. (3,65 zł.) ing. Jiří Jan KRÁL
Syrena 237
- 3 Číslo okresního razítka pošty RUDZICE XI / 152.
Poštovní peněžní příkaz na 8 K a 05 h poslaných z pošty RUDZICE do Opavy na poštu OPAVA 1.
Příkaz je s otiskem okresního razítka z Těšínského Slezska z pošty RUDZICA XI/152. Toto číslo je i
Syrena 237
- 4 v práci Mgr.Manteryse „Pošta na Těšínském Slezsku do r.1918“. Samotná pošta RUDZICE v práci
uvedená je, jsou tam uvedena i celkem tři rakouská razítka, která pošta užívala (67 (1), 67 (2) a 67 (3).
67 (1)
67 (2)
67 (3)
Razítko 67 (1): jednokruhové, průměr 19 mm, jen německý text, doba používání 1870 až 14.5.1882,
Razítko 67 (2):jednokruhové, průměr 26 mm, německo-polský text, doba používání od 4.9. 1901 do
8.11.1919,
Razítko 67 (3):dvoukruhové, průměr 31 mm, rozlišení „a“, německo-polský text, doba používání od
26.1.1914 do 6.7.1917,
Pošta RUDZICE leží asi 10 km severovýchodně od SKOCZOWA, na půl cesty mezi Chybie a Jasienicą.
Na přední straně poštovního, peněžního příkazu jsou rakouské známky Mi: č.221, 15 hal. (hnědě
červená a Mi: č.222 20 hal. (zelená), císař Karel I, vydání z let 1917-1918. Na našem dokladu se jedná
o předběžné známky Polska. Rakouské známky bez přetisku platily v novém Polsku až do 20.1.1920.
Expediční razítko je s německo-polským textem RIEGERSDORF SCHLESIEN / RUDZICE
s datem 18/11/18. Je to razítko na reprodukci č.67 (2), (ale s jiným datem). Razítko je jednokruhové o
průměru 26 mm. Dole na přední straně je okresní razítko pošty Těšínského Slezska č. XI / 152.
Razítko je uvedeno v publikaci Mgr.Manteryse, i v publikaci Prof. Jerzego BARTKE, kteří se touto
tématikou v Polsku zabývají.
Na zadní straně peněžního příkazu jsou v kolonce o příchodu zásilky na poštu a v kolonce o vyřízení
zásilky otisky razítka pošty TROPPAU 1 / *4b* s datem na můstku razítka 21.XI.18 - -. Razítko je
německého typu s můstkem přesahujícím do mezikruží, jen německý text. Razítko je typu M 17 s datem použití 1918-1919. Viz Monografie Díl 16/I, razítko č.1672/10 str.381. Opava a celé opavsko po
28. říjnu 1918 nechtělo být součástí nového státu ČSR. Hlásilo se k t. zv. Provincii Sudetenland
v rámci státu Deutsch Österreich. Československá moc tam byla prosazena až obsazením Opavy čs.
vojskem dne 18.XII.1918. Peněžní příkaz byl v aukci firmy ALFIL v červnu 2015, vyvolávací cena
byla 300 Kč, prodáno za 500 Kč. Za ukázku děkujeme kolegovi Andrzejowi LISZTWANOWI
z Českého Těšína.
Pro Syrenu připravil ing.Jiří Jan KRÁL
**********************************************************************************
Peněžní poukázka na 5 K poslaných z Wendrynie do Opavy 9.12.1918. Známky na
peněžní poukázce jsou předběžnými známkami Polska. Okresní razítko pošty ve
Wendryni je XI / 191.
Peněžní poukázku na 18.75 K s číslem okresního razítka pošty ve Wendryni XI/191 jsme již
publikovali w Syreně č.121 na str.25. Tam publikovaná ukázka byla poslána do Příboru s datem
16.XII.1918.
Dnešní ukázka je z -9.12.1918. Je poslána z Wendrynie do Opavy a je na 5 K. Na přední straně je
nalepena známka Mi: č.221, nominál 15h (hnědě červená), císař Karel I, vydání z let 1917-1918,
platnost do 29.2.1920. Dále známka Mi:č.188, 10h. (fialově červená), císařská koruna, vydání z let
1916-1918. Známka je dole na okraji PA s počítadlem (5. -). Jelikož rakouské známky bez přetisku
byly polskou poštou používány ještě do 20.1.1920, obě známky jsou předběžnými známkami Polska.
Syrena 237
- 5 -
Syrena 237
- 6 Expediční razítka jsou porakouská, dvoukruhová, německo-polský text WENDRIN / WENDRYNIA
/a s datem na můstku razítka -9.XII.19. Razítko ani pošta nejsou v Monografii Díl 16 I vedeny.
Razítko má průměr 28,5 mm. Známá doba používání razítka na poště je z období od 6.XII.1918 do
28.VIII.1920. Razítko bylo po r.1918 používáno polskou poštou a následně i poštou československou.
Dole na přední straně peněžní poukázky je otisk okresního razítka pošty XI/191.
Na zadní straně peněžní poukázky je v kolonce příchozího razítka (pravý dolní roh) otisk razítka pošty
TROPPAU 1 /*4b*. Je to stejné razítko jako na straně 3 této Syreny dole. Na můstku razítka je
datum 11.XII.18 - - .
V kolonce pro vyúčtování zásilky na předcházející straně dole je otisk roštového razítka pošty
TROPPAU 1 /a s datem 12.12.18. Viz Monografie Díl 16 I, razítko č.1672 / 1. Typ razítka je Č.4.,
na poště bylo v používání 1918-1919. Potisk poukázky je německo-polský, zelený.
Zásilka byla v aukci firmy ALFIL za vyvolávací cenu 300 Kč. Dosažená cena byla 500 Kč. Za ukázku
děkujeme Andrzejowi LISZTWANOWI z Českého Těšína. Pro Syrenu připravil ing.Jiří Jan KRÁL
**********************************************************************************
Ještě jednou vlaková pošta č.441, Jablunkov- Bohumín s datem 12.1.1915.
Vlaková pošta č.441 jezdila od 1.2.1898 jako :
1. ODERBERG-JABLUNKAU 441, razítko jednokruhové, jen německý text, průměr 28 mm,
2. JABLUNKAU-ODERBERG 441, razítko opět
jednokruhové, jen německý text, průměr 30 mm.
Obě razítka (jejich kresby) s jinými daty jsou na
reprodukci vlevo.
V minulosti jsme se problematice v Syreně věnovali
a s razítky jsme publikovali ukázky:
-Pro směr ODERBERG-JABLUNKAU 441 ukázky s datem: 12.2.1906 (v Syreně 164/str.5-8),
s datem 26.8.1906 (v Syreně 170 /str.2-3), s datem 7.9.1908 (v Syreně 133/str.9-11) a s datem
1.2.1915 (v Syreně 184/str.15). Dle našich doložených údajů a údajů o použití od Mgr. Manteryse,
byla tato vlakové pošta provozována od 26.8.1906 do r.1919.
-Pro směr JABLUNKAU-ODERBERG 441 ukázky s datem: 9.6.1903 (v Syreně 164/str.5-8),
s datem 30.9.1914 (v Syreně 184/str.12-16), s datem 13.12.1914 (v Syreně 184/str.12-16), s datem
15.8.1916 (v Syreně 184/str.12-16), s datem 7.12.1918 (v Syreně 127/str.22-25) a s datem 22.2.1920
(v Syreně 184/str.12-16).
Syrena 237
- 7 Naše dnešní ukázka na předcházející straně dole je s razítkem pro směr JABLUNKAU-ODERBERG
441 s datem 12.1.1915. Pro tento směr dle námi doložených údajů a dle údajů o použití u Mgr.Manteryse byla tato vlaková pošta provozována od 9.6.1903 do 22.2.1920.
Za dnešní ukázku děkujeme Mgr.ing.Karolowi MICZOWI. Pro Syrenu připravil ing.Jiří Jan KRÁL
**********************************************************************************
Dopisnice poslaná z BRESLAU 2 (Wrocław) do ODERBERG (Bohumín) v srpnu 1884.
Breslau byla v Německu. Expediční razítko je jednokruhové BRESLAU / 2 s datem 28/8/84 / 8-12 N.
Frankatura německou známkou Mi:č.40, 5 Pfg. (fialově růžová), datum vydání r.1880. Poštovní
platnost do 31.1.1891. Dopisnice je poslána do Bohumína, vlevo je otisk příchozího razítka
v Bohumíně ODERBERG /BAHNHOF s datem 29/8/84. Razítko je elipsovité, jen německý nápis.
Jedná se o zásilku zahraniční ( Breslau v Německu a Oderberg v Rakousko-Uhersku). Razítko
ODERBERG BAHNHOF má rozměr 31 x 25,5 mm, na poště bylo používáno od r.1873 do 3.10.1889
(uvádí Mgr.Manterys). Katal.č.razítka, Monografie Díl 13 str.530, číslo razítka je 1687/2. Razítko je
typu C 82. Pošta Oderberg Bahnhof je dnes pošta Bohumín 1. Pošta byla otevřena 15.2.1850, dne
17.2.1896 byla přejmenována na ODERBERG 1.
Jaroslav TEREŠKO
**********************************************************************************
Zásilka pro přeshraniční (??) úhrnou přepravu poštovních uzávěrů (ÚŽP) na trati
SOMOSKÖÚJFALU – Bohumín z března 1928.
O problematice jsme psali v Syreně č.235 na str.9-11. Bylo tam popsáno, co to je a jak poznáme, že
razítka na zásilkách patří opravdu ÚŽP. (Nemají v horní úseči razítka číslo vlakové pošty).
Razítka jsou dvou typů, a to s označením Č.S.P. (I) nebo bez označené Č.S.P (II).
Doposud jsme se problematice věnovali v Syreně č.235 na str.9-11, kde byla ukázka ÚŽP na trati
KOŠICE – BOHUMÍN / *** /a s datem 2.IX.34 (?). Následně jsme zveřejnili na stejné trati
KOŠICE – BOHUMÍN / *** /a v Syreně 236 na str.18-19 další dvě zásilky, a sice s datem
27.XII.31. (?) a s datem 17.III.37.(?). Všechno z meziválečného období.
Naše zásilka na následující straně je s razítkem s původně menšinovým a českým názvem stanic. Je to
razítko II.základního typu (bez Č.S.P., jen jako ozdoba tři hvězdičky ***- dle Mon. 17/II typ V.30).
Jedná se zde o trať SOMOSKÖÚJFALU – BOHUMÍN /***/a s datem 18.III.28. Stejné datum je i
v textu zásilky. Jelikož Somosköújfalu původně v ČSR (slovensky ŠOMOŠOVÁ) byla dnem
15.2.1921 předána Maďarsku, zde se jedná tedy o přeshraniční ÚŽP (??) Možná, že v té době již vlak
Syrena 237
- 8 nebyl vypravován v Maďarsku, ale od nás a pošta jen používala původní razítko ÚŽP? Zásilka je
v textu psána v Kremnici 18.III.1928. Zde byla asi vhozena do vlaku na výše uvedené trati ve směru
na Bohumín. Je adresována na II./38 pol.prapor 5 do Prahy II do kasáren Jiřího z Poděbrad.
MUDr.Adrian JUNGA
**********************************************************************************
Československá cenzura doporučené zásilky poslané z Doubravy do Prahy po záboru
české části Těšínského Slezska v říjnu 1938.
Syrena 237
- 9 Doporučená zásilka poslaná z pošty DĄBROWA ŚLĄSKA (R-razítko, podací č.3) do Prahy II.
Zásilka je ofrankována polskými známkami Fi:č. 286 (45gr. karmínově fialová) a Fi:č.287 (50gr.
černá), vydání z 5.-21.8.1935. Tarif – zahraniční zásilka, dopis do 20g, sleva do Československa do
31.12. 1938 45gr., příplatek DOPORUČENĚ 45gr. Zásilka je přeplacena o 5gr.
Expediční razítko pošty DĄBROWA ŚLĄSKA *a* s datem 12 X 38-9 (třetí den po polském záboru).
Na zadní straně zásilky je ručně dopsaná poznámka o tom, že devizová kontrola nebyla provedena.
Pod poznámkou je jen parafa úředníka pošty.
Po polském záboru české části Těšínského Slezska podléhaly zásilky z Polska československé
cenzuře. Zde se jedná o cenzurní razítko cenzury v Trenčíně: „cenzurované“. Jak tedy zásilka
z Doubravy do Prahy cestovala a proč takovou oklikou přes Trenčín?
Československá cenzura na zásilky z Polska se na zásilkách vyskytuje jen do konce roku 1938!
**********************************************************************************
1954, 8.listopadu, příležitostné vydání „V. soutěž Fryderyka Chopina“,označení nákladů
a válců.
Série o třech známkách, nominální hodnoty:
45gr.(hnědá), 60gr.(černě zelená) a 1 zł. (modrá).
Tisk rotačním hlubotiskem PWPW. Návrh Cz.Kaczmarczyk. Formát známek 25,5 x 31,25 mm. Tisk
dvousektorovými tiskovými válci (všechny tři
hodnoty) a známka 1 zł. i jednosektorovými tiskovými válci v sestavě 10x10 zn. Papír bílý, hodně
tenký („i“), papír bílý, střední, hladký, v nestejnorodém průhledu tvořícím pravidelný vzor síťky
(„p1“), papír bílý, střední, hladký, stejnorodý
(„p2“). Lep silně lesklý, bílý nebo nažloutlý.
Perforace řádková (B) 10 ¾ , perforace hřebenová
12 ½: 12 ¾ (C) a perforace hřebenová 12 ¾ (D).
Přepážkové archy jsou s počítadlem kusů na pravé
straně PA, s počítadlem ve zł. na levé straně PA.
Známky 45 a 60gr. mají označení nákladu a válce
na dolním okraji PA pod 91. a 92. známkovým
polem, známka 1 zł. má označení nákladu a válce
Syrena 237
- 10 na dolním okraji PA pod 100. známkovým polem. Označení nákladů a válců je u jednotlivých nominálních hodnot známek následující:
známka 45gr. Fi:č.737 N.I.W.1. -54 r.
N.I.W.1. -56 r.
známka 60gr. Fi:č.738 N.I.W.1. -54 r.
N.II.W.1. -54 r. N.II.W.2. -54 r.
N.I.W.1. -55 r. N.I.W.II. -55 r.
N.I.W.III. -55 r. N.II.W.4. -55 r.
N.II.W.5. -55 r.
známka 1 zł. Fi:č.739 N.I.W.I.
K dispozici jsme měli jen ty tři ukázky na předcházející straně. Ostatní výše uvedené bohužel nemáme. Jestli je někdo z členů Klubu má, rádi je publikujeme. Za dnešní ukázky děkujeme kolegovi
Adamowi Kiełbasowi-Schoeni ze Švýcarska.
Náklady známek 45 a 60gr. jsou milionové, jen náklad známky 1 zł. je pouze 210.000 kusů.
Katalog Fischer I.Díl z r.2015 se ještě zmiňuje o:
-Fi:č.738a (perforace řádková) Zř. 10 ¾ ** 250 zł. , ʘ (razítkovaná) 15 zł.
-karnet Fi: č 737-739 (Warszawa 1 - 22.2.1955, vydání společnosti F. Chopina u příležitosti
V.Mezinárodní pianistické soutěže), cena 8 zł. Známky jsou na karnetu oraženy příležitostným
razítkem. Zisk z prodeje karnetů byl věnován na fond stipendií a burz Fr.Chopina.
-známé jsou exempláře 60 gr. v barvě zelené. Původ těchto exemplářů (tiskových zkoušek??) je dosud
nejasný!
Pro Syrenu připravil ing.Jiří Jan KRÁL
**********************************************************************************
Území bývalého pruského záboru, vnitrostátní zásilka do 15.4.1920, zásilka poslaná do
Gdańska z pošty RAKONIEWICE 1.11.1919.
Bývalý pruský zábor. Valuta německá marka = 100 Pfg. Od 9.12.1919 marka polská = 100 fen.
Vnitrostátní zásilka poslaná do Gdańska. Tarif při váze do 20g od 1.10.1919 do 14.4.1920 20 Pfg.
Syrena 237
- 11 Razítko již s polským názvem RAKONIEWICE / * * * (německy Raknitz nebo Rakwitz ?), datum
na můstku razítka -1.11.19 4-5 o.Razítko je německého typu s můstkem, který přesahuje do mezikruží.
Rakoniewice leží na půl cesty mezi Zielonou Górou a Poznaní, blízko dnešní západní hranice Polska.
Frankatura 2x Mi: 86II, 10 Pfg. (červená), vydání Germánie. Za ukázku děkujeme kolegovi Stefanovi
PETRIUKOWI. Dnes je vlastníkem zásilky Prof.Julian AULEITNER.
**********************************************************************************
Zásilka s útvarovým razítkem Letecké eskadry č.5, Polní pošta I se 2 cenzurními razítky
a expedičním razítkem Frontové, hlavní polní pošty / I s datem na můstku razítka
30.III.20
Dopisnice je poslána do Kielc na žáka 8-mé třídy, 8-třídní školy. Na zásilce je otištěno útvarové
razítko nahoře s orlicí. Razítko je dvouřádkové, text Eskadra Lotnicza L.5 / Poczta polowa I. Na
zásilku je 2x otištěno razítko Cenzurowano (jednou pod expedičním razítkem, podruhé podél
pravého okraje dopisnice svisle. Tento otisk jednořádkového razítka cenzury má pod razítkem parafu
cenzora. Expediční razítko je dvoukruhové se zdvojeným vnějším obvodním kruhem. Text razítka:
FR. GŁ. POCZTA POLOWA / I. Datum na můstku razítka je 30.III.20. Zásilka má v pravém
dolním rohu značku polského znalce „PETRIUK“. Jelikož se jedná o vojenskou zásilku polní pošty,
není zásilka vylepena známkami. Kolik takových zásilek s leteckým útvarovým razítkem se do
dnešních dnů zachovalo??! Vždyť zásilka je starší jak 95 let!
Zásilku nám kdysi pro publikaci v Syreně zapůjčil kolega Stefan PETRIUK z Německa. Dnes je
vlastníkem zásilky Prof. Julian AULEITNER.
**********************************************************************************
Přetiskové vydání původní rakouské dopisnice „Císařská koruna“ bez ozdobného
orámování a bez nápisů, natištěná známka 10 haléřů karmínová, přetisk 15/10, katal.č.
Cp16.
Přetisk nové nominální hodnoty POCZTA / ♦ / POLSKA + ornament s hřebínkem pro přetištění
původní nominální hodnoty 15 hl./10 (I) nebo 15 h./10 (II). Dopisnice jsou buď na krémovém
kartónu (x) nebo na kartónu šedém (y). Cp 16 I nebo Cp 16 II je jednoduchá, určená pro vnitrostátní
zásilky. Dopisnice s odpovědí má katal. č. Cp 17 (I)Ax nebo 17 (I)Bx (A se zaplacenou odpovědí
nebo B na odpověď). Existují i dopisnice Cp 17 (II)A a Cp 17 (II)B.
Cenový záznam u Cp 16 Ix 15 hl./10 karmínová a Cp 16 IIx 15 h./10 je u dopisnice poštou nepoužité
Syrena 237
- 12 každá 60 zł., dopisnice poštovně použité každá 80 zł. Dopisnice Cp 16IIy (kartón šedý) je poštovně
nepoužitá za 1200 zł. a poštovně použitá za 1000 zł.
Poštovně nepoužitá, Cp 16 (I) s označením nové nominální hodnoty 15 hl. Mezi POCZTA a
POLSKA je Poláky nazývaný tak zvaný „rąb - ♦ “, papír (x).
Poštovně použitá, Cp 16(II) s označením nové, nominální hodnoty 15 h. Mezi POCZTA a POLSKA
není zde tak zvaný „rąb - ♦ “, papír (x). Expediční razítko je původně rakouské, dvoukruhové,
německo-polské TESCHEN 1 / CIESZYN 1/ 2c. Mgr.Manterys toto razítko s rozlišením 2c neuvádí
(jen 2a, 2b). Zásilka je adresována do Skoczowa.
Jaroslav TEREŠKO
Syrena 237
- 13 Pěší pošta na česko-polsko-slovenském trojmezí.
27.4.2015 se uskutečnila Mezinárodní pěší pošta na polsko-česko-slovenském trojmezí. Akce se
konala u příležitosti 1. výročí kanonizace papeže Jana Pavla II. K akci byla vydána specielní obálka.
V levé polovině obálky je reprodukce papeže v pozadí s vlajkami České republiky, Slovenska a
Polska. Pod reprodukcí je ve třech jazycích známý výrok papeže: Nie lękajcie się! Nebojte se!
Nebojte sa! Níže je mapka trojmezí. Vpravo od reprodukce jsou kostely na trojmezí: Kostel sv.Petra a
Pavla JAWORZYNKA, Kostel sv.Cyrila a Metoděje HRČAVA a Kostel sv.Petra a Pavla ČIERNE.
V horní části obálky jsou barevné městské znaky pořadatelských míst. Frankatura zásilky je známkou
s portrétem papeže nominální hodnota 5 zł. (zahraniční tarif v Polsku), známka ze společného vydání
Polska a Vatikánu z 2.4.2014 (Fi:č.4516). Na obálce jsou otisky expedičních razítek 023 13 ČIERNE
při ČADCI a VÝDEJNÍ MÍSTO 739 99 Hrčava. Známka je orazítkována příležitostným razítkem
k Mezinárodní pěší poště k 1.výročí kanonizace papeže TRÓJSTYK / ISTEBNA / 24.04.2015.
Pod znázorněnými kostely na dolním okraji obálky je název akce v modré barvě (2-řádkový nápis):
Przeniesiono na trasie /Jaworzynka-Hrcave-Ćierne –Jaworzynka.
K této akci byla vydána i dopisnice bez natištěné známky. Signatura nákladu dopisnice (černě
uprostřed, svisle podél černé, tlusté čáry rozdělující dopisnici na propagační a adresní část: „Poczta
Polska S.A. nr.4/Katovice, IV 2015, nakład 2000 szt.Proj.Adam Kultys“.
Na dopisnici jsou stejná razítka jak na předcházející zásilce včetně modrého, dvouřádkového nápisu
dole, který informuje o akci. V levé polovině dopisnice v propagační části je jiný portrét papeže a
jeden z jeho dalších citátů. Volný překlad citátu: „I když nejsem mezi Vámi každodenně, jak bývalo
přes tolik let v minulosti, mám přesto v srdci velkou starost. Velkou, ohromnou starost. Je to moji
drazí starost o Vás. Vlastně proto, že na Vás záleží zítřejší den“.
Na dopisnici je nalepena stejná známka jak na předcházející zásilce. Ve dnech 25. a 26.4.2015 bylo na
trojmezí BESKYD stanoviště pošty, kde zájemce mohl podat zásilku v podobě dopisu nebo dopisnice,
a to poslanou obyčejně, ekonomicky, prioritně, doporučeně, exprés, prostě dle chuti a libosti.
Frankování zásilek bylo jako do zahraničí (5 zł.) U zásilek posílaných doporučeně nebo exprés bylo
tyto třeba doplatit do platného tarifu. Podané zásilky po absolvování trasy se vrátily zpět na poštu
v Polsku, odkud byly následně doručeny adresátům již běžnou poštou. Bylo možno poslat na
organizační centrum i vlastní zásilky předem, a to v zalepené obálce a patřičně podle požadované
poštovní služby vyplacené známkami, a to ve stanoveném termínu.
Akci organizoval Obecní úřad kultury v Istebné, Farnost apoštolů Petra a Pavla w Jaworzynce a
Územní koordinátor ve věcech filatelie při Polské poště v Katovicích. U příležitosti této akce bylo
organizováno i setkání mládeže z Polska, z České republiky a ze Slovenska. Na setkání byla možnost
si zakoupit různé suvenýry s vazbou na papeže včetně filatelistických materiálů dříve vydaných
s tématikou papeže. V době konání setkání byla i filatelistická výstava.
Syrena 237
- 14 -
Dopisnice poslaná z akce na Slovensko. Dopisnice bez natištěné známky byla vydána v rámci těchto
vydání Polskou poštou S.A. Katovice jako č.4/2015 v dubnu v nákladu 2000 kusů. Za ukázky a
informace o akci děkujeme kolegovi Piotrowi RZEPKOWI z Katovic.
**********************************************************************************
Další zásilka vlakové pošty BIELSKO-ČESKÝ TĚŠÍN /341/* s datem -1.III.36 poslaná
do Krakova.
1) Na trati č.341 jezdila vlaková pošta již od 15.2.1921 do 15.5.1929 a následně ještě od 22.5.1937 do
9.11.1938. Jezdila na trati BIELSKO-CIESZYN a CIESZYN-BIELSKO. Z prvního období jsme v Sy-
Syrena 237
- 15 reně č.181/str.37-38 publikovali zásilku poslanou do Cieszyna s datem 15.VI.27. Razítko mělo text
BIELSKO-CIESZYN / *341*
Z druhého období jsme publikovali v Syreně č.93/str.18 zásilku s datem 22.X.38 poslanou do
Złoczowa. Vlaková pošta k tomuto datu jezdila ještě jen do polské části Těšína. Do české části (tehdy
již Cieszyn Zachodni) začala vlaková pošta 341 jezdit až od 10.11.1938. Razítko s datem 22.X.38 již
není dvoukruhové, ale jednokruhové CIESZYN-BIELSKO 341/*
2) Na trati č.341 ale BIELSKO-ČESKÝ TĚŠÍN a ČESKÝ TĚŠÍN-BIELSKO jezdila tato vlaková
pošta od 14.5.1929 do 22.5.1937 s vynecháním období od 20.5.1934 do 14.5.1935. V literatuře je totiž
období od 20.5.1934 do 14.5.1935 vynecháno. Bude zajímavé sledovat, zda to je chyba nebo tomu tak
skutečně bylo. V době kdy se začaly zhoršovat česko-polské vztahy v důsledku sporu o Těšínské
Slezsko, přestala tato vlaková pošta jezdit z Bielska do Českého Těšína až nakonec od 23.5.1937
končila tato vlaková pošta ne v Českém Těšíně, ale v Cieszynie (polská část Těšína).
Z období, kdy vlaková pošta č.341 jezdila do a z Českého Těšína jsme publikovali zásilky:
- s datem 7.VIII.30 v Syreně č.190/str.6. Tato zásilka má ještě staré razítko s textem
CIESZYN-BIELSKO/a/*341*, ačkoliv VP 341 tehdy již jezdila z a do Českého Těšína.
- Staré razítko bylo na této trati používáno zřejmě ještě v letech 132 a 1933. V Syreně
č.190/str.6 jsme publikovali jen samotné známky s otisky razítka s textem CIESZYNBIELSKO/*/*341* s datem 12.XII.33 a s datem ?.V.1932.
- Razítko s názvem ČESKÝ TĚŠÍN-BIELSKO/341/a jsme publikovali s datem 17.IV.32
(Syrena č.178/17) a s datem 6.VIII.36 (zásilka poslaná do Varšavy v Syreně č.178/16).
- Na předcházející straně dole je další zásilka s razítkem BIELSKO-ČESKÝ TĚŠÍN 341 / *.
Razítko má na můstku datum -1.III.36 a zásilka je poslána do Krakova.
3) Od 10.XI.1938 jezdila tato vlaková pošta opět do a z Českého Těšína, ale ten se již po záboru
jmenoval CIESZYN ZACHODNI. Takto jezdila tato VP 341 do vypuknutí II.světové války. Je to
třetí etapa VP 341. Z počátku vlaková pošta 341 na této trati používala ještě asi již nové, jednokruhové razítko CIESZYN-BIELSKO 341/* (viz zásilka s datem 22.X.38, Syrena č.93/18 a Syrena
215/str.2-3). Zajímavé bude, zda text razítka zůstal CIESZYN-BIELSKO 341/* až do 1.9.1939 nebo
zda byl změněn ještě na CIESZYN ZACHODNI-BIELSKO 341/* Za dnešní ukázku děkujeme
Mgr.ing. Karolowi MICZOWI.
Pro Syrenu připravil ing.Jiří Jan KRÁL
**********************************************************************************
Další, dosud v Syreně nepublikovaná zásilka s razítkem vlakové pošty č.136 CIESZYNKRAKÓW s datem 14.II.39 z meziválečného období.
U této vlakové pošty KRAKÓW-CIESZYN 136/*b* jsme dosud publikovali jen jednu zásilku, a to
v Syreně č.211/str.13-14. Zásilka byla poslána do Vídně 28.XII.38. Byla zajímavá tím, že měla
zároveň i otisk jednořádkového razítka Peronové pošty KRAKÓW 2.
Kromě uvedené zásilky jsme v Syreně publikovali výstřižek s razítkem této vlakové pošty
v č.225/str.25. Byla to rovněž vlaková pošta KRAKÓW-CIESZYN 136/*? * (rozlišení razítka je
mimo výstřižek).
Vlaková pošta č.136 byla v Polsku v meziválečném období provozována celkem na čtyřech tratích:
KRAKÓW-CIESZYN -od 15.2.1921 do 14.5.1929,
-od 15.5.1936 do 21.5.1937,
-od 15.5.1938 do 1.9.1939.
KRAKÓW-ZEBRZYDOWICE –od 15.5.1929 do 14.5.1930,
-od 15.5.1933 do 19.5.1934,
-od 15.5.1935 do14.5.1936.
KRAKÓW-BIELSKO –od 15.5.193 do 14.5.1933.
KRAKÓW- ČESKÝ TĚŠÍN -od 20.5.1934 do 14.5.1935,
-od 22.5.1938 do 14.5.1938.
Důvody toho, že byl u vlakové pošty č.136 zrušen dojezd a výjezd na a z přeshraniční stanice do
Českého Těšína, byly stejné jak u výše uvedené vlakové pošty č.341. Byly to výrazně zhoršené vztahy
mezi českou a polskou stranou v důsledku sporu o Tešínské Slezsko.Dnešní ukázka na následující
straně je s razítkem vlakové pošty č.136 na trati CIESZYN-KRAKÓW 136/*a* s datem 24.II.39. Je
to tedy z námi publikovaných zásilek této vlakové pošty ta nejposlednější.
Syrena 237
- 16 -
Zásilka poslaná do Krakova. Razítka vlakové pošty č.136 CIESZYN-KRAKÓW 136 *a* s datem na
můstku razítek 24.II.39. Za ukázku děkujeme Mgr.ing.Karolovi MICZOWI.
Pro Syrenu připravil ing.Jiří Jan KRÁL
**********************************************************************************
Pošta v Praze to vyřešila rychle: „Nedoručitelná zásilka“.
Letecká zásilka na obálce s natištěnou známkou Ck 59, 4,90 zł. poslaná na Pragu 78, Poste Restarte,
Staroměstské náměstí 15, Praha l. na obálce není jméno. Proto adresáta zjišťoval i NV hl.m.Prahy
(došlo 13.9.78). Pošta dala nakonec na zásilku razítko „Nemá přihrádku / na poště Praha 01“. A
zásilka byla vrácena do Polska. Strojové razítko pošty Kolobrzeg 1 *? * s datem na můstku 06 09.78
10. Poš-tě v Praze snahu doručit zásilku nelze upřít, ale bez jména??!
Teodor WILCZEK, Karviná
Syrena 237
- 17 Nová specializovaná příručka poštovních známek, Díl III.-léta 1965-1994
Bližší informace na adresách uvedených dole. Autoři zpracovali problematiku podrobně na základě
nejnovějších zjištěných poznatků. Někteří naši členové si zakoupili předcházející díly, a toto poslední
Syrena 237
- 18 vydání na ně navazuje. Pro členy našeho Klubu lze publikaci objednat u předsedy Klubu. Předběžná
cena podle sdělení autorů je 130 zł. + podíl na poštovném v Polsku, přepočteno na aktuální bankovní
kurz zlotý-koruna podle polské banky. K ceně je třeba připočíst poštovné při zaslání k nám. Kdo má
předcházející díly jistě ocení i tuto práci, která je zpracována velice pečlivě a podrobně!
**********************************************************************************
Novinky polských známek vydaných ve II.čtvrtletí 2015.
Ve II. čtvrtletí 2015 vydali v Polsku celkem 18 známek (katal.č.4608-4625), v tom 3 jednoznámkové
aršíky. V novinkové službě byly nerazítkované známky za 48,75 zł., razítkované známky za 35,94 zł. a
FDC (14 ks) za 114,95 zł.
Syrena 237
- 19 Katal.č. 4608: „100.výročí narození Tadeusza Kantora“. Nominální hodnota známky je 1,75 zł.
Datum vydání 3.4.2015. Na známce je kreslený portrét oslavence. Tisková forma není zatím známá.
Přepážkový arch obsahuje 12 kusů známek (4x3). Formát známky je 31,25 x 51 mm. Formát PA je ±
156 x 204 mm. Na horním okraji PA je název emise: 100.ROCZNICA URODZIN TADEUSZA
KANTORA. Za 12. známkovým polem PA je černý čtvereček, který slouží k informaci o vydání
pomocí mobilu. Tisk vícebarevným rotačním hlubotiskem PWPW, S.A. WARSZAWA. Perforace bez
širokého perforačního otvoru. Perforace hřebenová ZHř. 11 ½ : 11 ¾. Levý a pravý okraj PA je zcela
properforovaný, do horního a dolního okraje PA nezasahují žádné perforační otvory. Náklad je
360.000 kusů známek, to je 30.000 kusů PA. Ke dni vydání známky byla v prodeji jedna FDC
s příležitostným razítkem pošty WIELOPOLE SKRZYŃSKIE (viz reprodukce níže). Známku, FDC a
příležitostné razítko navrhla Aleksandra Pietrzak. Nerazítkovaná známka byla v novinkové službě za
1,75 zł., razítkovaná za 1,29 zł. a FDC (1 kus) za 5,29 zł.
Katal.č. 4609: „75.let od zločinu v Katyni“, nominální hodnota 1,75 zł. Datum vydání 7.4.2015. na
známce je polský orel se štítem a
s ulomeným křídlem. Orel je symbolicky převázaný provazem.
Známka byla vytištěna vícebarevným ofsetem PWPW, S.A. WARSZAWA. Papír fluorescenční.
Tisková forma není známá. Přepážkový arch obsahuje 9 kusů
známek v sestavě 3x3. Na horním
okraji PA nad známkovými poli 1.
-3. jsou ve dvou řádcích slova
Lecha Makowieckého: (ve volném
překladu): „Přikázali nám vysedat.. To je již tady?.. Ten březový
lesík - to je můj hrob.../ Ještě pouze vzdechnutí jednou.. Ještě poslední myšlenka: Miluji Vás…“
Na dolním okraji PA pod známkovým polem 7. -8. je červený nápis: 75.ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ V pravém rohu PA dole je černý čtvereček pro informaci o vydání pomocí mobilu. PA
bez označení pozice tiskového sektoru a bez počítadla. Perforace se širokým perforačním otvorem (4.
zdola ve svislé perforaci známek). Všechny čtyři okraje PA jsou zcela properforovány. Perforace
hřebenová ZHř. 11 ½ : 11 ¼. Formát známek je 31,25 x 39,5 mm, formát PA ± 121 x 153 mm. Ke dni
vydání byla v prodeji jedna FDC (její reprodukce je výše) s příležitostným razítkem pošty
Syrena 237
- 20 WARSZAWA 1. Známku, FDC a příležitostné razítko navrhla Marzanna Dąbrowska. Náklad 270.000
kusů známek, to je 30.000 kusů PA. Nerazítkovaná známka byla v novinkové službě za 1,75 zł.,
razítkovaná za 1,29 zł. a FDC (1 kus) za 5,29 zł.
Katal.č.4610 a 4611: „Světové dny mládeže“, nominální hodnoty 1,75 a 5,00 zł. Datum vydání
27.4.2015. Známky představují:
Katal.č.4610, nominál 1,75 zł. – papež Jan Pavel II na pozadí se zástupy lidí,
Katal.č.4611, nominál 5 zł. – mapa Polska vyplněná postavami lidí a s nápisem: W WAS JEST
NADZIEJA / IN YOU THERE IS HOPE.
Známky byly vytištěny vícebarevným rotačním hlubotiskem PWPW, S.A. WARSZAWA. Papír je
fluorescenční. Tisková forma obou známek není známa.
Známka nominální hodnoty 1,75 zł.: Přepážkový arch obsahuje 9 kusů známek v sestavě 3x3. Na
horním okraji PA je logo akce a název emise ve světle modré barvě, ve dvou řádcích: ŚWIATOWE
DNI MŁODZIEŻY / KRAKÓW 2016. Za známkovým polem č.3. je modrý čtvereček pro informace o
Syrena 237
- 21 vydání pomocí mobilu. Formát známek 31,25 x 43 mm, formát PA ± 121 x 168 mm. Levý a pravý
okraj PA je zcela properforovaný. Do horního a dolního kraje PA nezasahují žádné perforační otvory.
Perforace bez širokého perforačního otvoru. Perforace hřebenová ZHř. 11 ½ : 11 ¼.
PA bez označení pozice tiskového sektoru a bez počítadla. Náklad 270.000 kusů známek, to je 30.000
kusů PA. Na každé známce je logo akce.
Známka 5,00 zł.: Tisková forma není známá, PA bez označení pozice tiskového sektoru a bez počítadla. PA obsahuje 6 kusů známek v sestavě 3x2. Na horním okraji PA je stejně jako u PA známky
1,75 zł. logo akce a název emise. Na levém a pravém okraji PA je nápis „Ve Vás je naděje“ ve čtyřech
jazycích. Stejně ve čtyřech jazycích je tento výrok na dolním okraji PA. Za 6.známkovým polem PA
Syrena 237
- 22 je modrý čtvereček s informacemi o vydání pomocí mobilu. Levý a pravý okraj PA je zcela
properforovaný. Do horního a dolního okraje PA nezasahují žádné perforační otvory. Perforace bez
širokého perforačního otvoru. Perforace je hřebenová ZHř. 11 ½ : 11 ¼. Náklad známky nominální
hodnoty 5,00 zł. je 240.000 kusů známek, to je 40.000 kusů PA. Na každé známce je opět logo akce.
Obě známky byly tištěny na fluorescenčním papíru. Formát známek nominální hodnoty 5 zł. je 31,25
x 39,5 mm, formát PA je ± 121 x 114 mm.
Ke dni vydání známek byla v prodeji jedna FDC
s oběma známkami s příležitostným razítkem pošty KRAKÓW 1. (Viz reprodukce FDC vlevo).
Obě známky byly nerazítkované
v novinkové
službě za 6,75 zł., razítkované za 4,98 zł. a jedna
FDC za 12,92 zł. Známky,
FDC a příležitostné razítko navrhla Agnieszka
Sancewicz.
Světové dny mládeže mají
být za účasti mládeže
z celého světa a za účasti
současného papeže.
Katal.č.4612: „Evropa“- hračky. Nominální hodnota 5.00 zł. Datum vydání 5.5.2015. Na známce je
hračka z kaštanů a žaludů. Tisk vícebarevným ofsetem PWPW, S.A. WARSZAWA.Tisková forma ne-
Syrena 237
- 23 -
ní dosud známá. Přepážkový arch
obsahuje 12 kusů známek v sestavě 4x3. Horní a dolní okraj PA
je potištěn materiálem na zhotovení na známce zobrazené
hračky (kaštany, žaludy, zápalky..). Na levém a pravém okraji
PA je nápis EUROPA (před 5. a
za 8.známkovým polem PA). Za
12.známkovým polem PA je černý čtvereček pro informaci o vydání pomocí mobilu. Perforace se
širokým perforačním otvorem (4.
zleva ve vodorovné perforaci
známek). Všechny čtyři okraje
PA jsou zcela properforovány.
Perforace hřebenová ZHř. 11 ½.
Ke dni vydání emise byla v prodeji FDC s příležitostným razítkem pošty WARSZAWA 1. Známku,
FDC a příležitostné razítko navrhl Maciej Jędrysik. Formát známky je 43x31,25 mm, formát PA je
211 x 121 mm. Nerazítkovaná známka byla v novinkové službě za 5,00 zł, razítkovaná za 3,69 zł. a
FDC (jeden kus) za 9,84 zł. Náklad známky byl 300.000 kusů známek, to je 25.000 kusů PA. Papír je
fluorescenční. Vzhledem k oblibě známek s tématikou EVROPA se celé PA velice těžko sháněly,
zvláště při poměrně nízkém nákladu PA známek.
Katal. č.4613 (Blok 188): „ 70 výročí konce II.světové války“, aršíkové vydání o jedné známce na
PA, nominální hodnota 2,35 zł. Datum vydání 8.V.2015. Tisková forma zatím není známá. Aršík byl
vytištěn vícebarevným rotačním hlubotiskem PWPW, S.A. WARSZAWA. Papír fluorescenční. Na
natištěné známce je větvička s květy. Ta je zastrčena do hlavně vojáka klečícího na kresbě aršíku před
známkou. Na hlaveň pušky je nasazena přilba vojáka. V dolní části aršíku je ve stříbrné barvě název
vydání: 70.ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II.WOJNY ŚWIATOWEJ. V pravém horním rohu aršíku
jsou tyto číslovány 7-ciferným počítadlem v černé barvě. Známka na aršíku nemá perforaci se širokým
perforačním otvorem. Perforace aršíku je rámcová ZR 11 ½ : 11 ¼. Formát známky je 31,25 x 43 mm,
formát aršíku je +- 90x70 mm. Náklad aršíku je 180.000 kusů. Ke dni vydání aršíku byla v prodeji
jedna FDC s příležitostným razítkem pošty Gdaňsk 50. Známku, FDC a příležitostné razítko navrhla
Syrena 237
- 24 Aleksandra Pietrzak. V novinkové službě byl nerazítkovaný aršík za 2,35 zł., razítkovaný aršík za 1,73
zł. a FDC (jeden kus) za 7,01 zł.
Aršík vydaný u příležitosti zakončení
II.světové války. Vpravo je FDC s aršíkem a
příležitostným razítkem dne vydání pošty
Gdaňsk 50.
Katal.č. 4614, (Blok 189): „Světová výstava EXPO 2015“, aršíkové vydání. Jednoznámkový aršík o
nominální hodnotě 5,20 zł.
Datum
vydání
28.V.2015.
Tisková forma není známá. Tisk
byl proveden vícebarevným
ofsetem PWPW,S.A.WARSZAWA na fluorescenčním papíru.
Perforace se širokým perforačním otvorem (4.zdola ve svislé
perforaci známky). Perforace je
rámcová ZR 11 ½. Formát
známky 62,5 x 43 mm, formát
aršíku +- 100 x 100 mm. Na
aršíku je celkem 9 barevných
polí, na nich jsou různé plodiny.
V pravém horním rohu na červeném podkladu je bílý nápis
„Polska“ a níže název emise:
„EXPO Milano 2015“. Ke dni
vydání emise byla v prodeji
jedna FDC s příležitostným razítkem pošty WARSZAWA 1.
(Viz reprodukce FDC na následující straně nahoře). Známku,
FDC a příležitostné razítko na-
Syrena 237
- 25 vrhla Agnieszka Sancewicz. Náklad je 200.000 kusů aršíků. Aršík nerazítkovaný byl v novinkové
službě za 5,20 zł., perforovaný za 3,84 zł. a FDC
(jeden kus) za 11,93 zł.
Katal.č. 4615: „Pospěšme si milovat lidi“ - kněz
Jan Twardowski na pozadí květů“. Nominální hodnota 1,75 zł. Datum vydání 29.V.2015.
Tisková forma je 8-sektorová. Sektor, po rozřezání
přepážkový arch, obsahuje 16.kusů známek v sestavě 4x4 známky.
Na horním okraji PA, nad
známkovým polem 2.-3.
je název emise ve fialové
barvě: ŚPIESZMY SIĘ
KOCHAĆ LUDZI. Na
levém okraji PA před známkovým polem 9. je vyznačena pozice tiskového sektoru. Na naší ukázce na
následující straně to je sektor č.8. Provedení opět ve fialové barvě.
1,75 V levém dolním rohu PA, před známkovým polem 13., je ve fialové barvě vyznačeno pox 16 čítadlo nominální hodnoty známek celého přepážkového archu známek. Na pravém okraPLN 28,00 ji PA za známkovým polem 16. je ve fialové barvě proveden čtvereček, který slouží pro
informaci o vydání pomocí mobilu.Všechny čtyři strany přepážkového archu jsou zcela
properforovány. Perforace se širokým
perforačním otvorem
(4.zdola ve svislé
perforaci
známek).
Perforace hřebenová
ZHř. 11. Ke dni vydání známky byla v prodeji jedna FDC s příležitostným razítkem
pošty WARSZAWA
1. (Reprodukce FDC
je vlevo). Vydání je
ke 100. výročí narozenní kněze Jana
Tvardowského. FDC,
známku a příležitostné razítko navrhla Marzanna Dąbrowska. Nerazítkovaná
známka byla v novinkové službě za 1,75 zł., razítkovaná známka za 1,29 zł. a FDC (jeden kus) za 4,92
zł. Formát známky je 31,25 x 43 mm. Formát PA je +- 156 x 214 mm. Náklad je 320.000 kusů
známek, to je jen 20.000 kusů PA.
Jelikož na PA se po delší době objevilo označení „pozice tiskového sektoru“ i tento PA se těžce
sháněl, protože sesbírání všech osmi tiskových sektorů předpokládá obstarání si přepážkový arch 8x, a
to ještě každý sektor zvlášť! Pošty, když něco dostanou, tak jsou to PA většinou ze stejného tiskového
sektoru a tak sběrateli sesbírání všech osmi tiskových sektorů vyžaduje běhání po různých poštách a
Syrena 237
- 26 hledání potřebného do sbírky. Pošty, když materiál mají, nerady vytrhávají z celého PA jen známkové
pole s označením sektoru. Kdo to chce mít, musí pak koupit celý PA. Když se jedná o nižší nominál
známky, tak budiž, ale když je to známka s vyšší nominální hodnotou, hezky to provětrá peněženku
sběratele.
PA známky kněz Jan Twardowski, sektor č.8.
Syrena 237
- 27 Katal.č. 4616 a 4617, (Blok č.190): „Magický svět Disneye“, aršíkové vydání. Dvě známky v soutisku na jednom aršíku, každá nominální hodnoty 2,35 zł. Datum vydání 1.VI.2015. Tisková forma
není známá. Na dvojici známek z aršíku jsou známé dětské postavičky Anna a Ema.
Aršík byl vytištěn v PWPW, S.A. WARSZAWA vícebarevným rotačním ofsetem na fluorescenčním
papíru. Na pozadí aršíku
je panoráma Země ledu,
sněhulák Olav a na štítu
název pohádky „Disney /
KRAINA / LODU“. Na
dolním okraji aršíku před
sněhulákem je slabě otištěno 7-ciferné číslo aršíku. V horní části aršíku je
název emise „MAGICZNY ŚWIAT DISNEYA“.
V den vydání aršíku byla
v prodeji FDC s příležitostným razítkem pošty
WARSZAWA 1. Aršík,
FDC a příležitostné razítko navrhla Agnieszka
Sancewicz (viz reprodukce FDC vlevo). Formát
známek je 31,25 x 43 mm, formát aršíku +- 122 x 75 mm. Náklad aršíků je 250.000 kusů.
Nerazítkovaný aršík byl v novinkové službě za 4,70 zł., razítkovaný za 3,46 zł. a FDC (jeden kus) za
11,56 zł. Perforace se širokým perforačním otvorem (4.zdola ve svislé perforaci známek). Perforace je
rámcová ZR 11 ½.
Katal. č. 4618: „Světový den dárců krve“, nominální hodnota 1,75 zł. Datum vydání 14.VI.2015.
Rotační hlubotisk PWPW, S.A. WARSZAWA. Tisková forma je jednosektorová, přepážkový arch
obsahuje 50 kusů známek v sestavě 5x10. V rozích PA, nad 3. ZP PA a pod 48. ZP polem PA jsou
černá kolečka s křížkem. Na horním okraji PA nad ZP 1.-2. a nad ZP 3. jsou barevné testovací
stupnice v barvách tisku známky. Nad 5. ZP PA je vícebarevný nápis CMYKS (každé písmeno v jiné
barvě tisku známky). Na levém okraji PA před ZP 6. je červený obdélníček. Na levém okraji PA před
Syrena 237
- 28 ZP 11., 16., 21., 26. a 31. jsou barevné trojúhelníčky v barvách tisku známky postavené na kratší
odvěsnu. Před ZP 31., 36. a 41 je série a 7-ciferné číslo PA v barvě červené (na naší ukázce to je číslo
K9291032). Na levém okraji PA před ZP č. 16., 21., 26. a 31. je červeně název emise: ŚWIATOWY
DZIEŃ KRWIODAWCY. Za 50. ZP PA na pravém okraji dole je černý čtvereček s informací o
vydání pomocí mobilu. Na dolním okraji PA pod ZP 46. a 47. a pod ZP 49. a 50. jsou barevná kolečka
v barvách tisku známek.
Ke dni vydání známky byla v prodeji FDC s příležitostným razítkem pošty WARSZAWA 1. Známku,
FDC a příležitostné razítko navrhl Andrzej Gosik (reprodukce FDC je na následující straně). Horní a
dolní okraj PA je zcela properforovaný, do levého a pravého okraje PA zasahuje po jednom
Syrena 237
- 29 perforačním otvoru. Perforace je hřebenová ZHř. 11 ½ : 11. Náklad je 350.000 kusů známek, to je
7.000 kusů PA. Nerazítkovaná známka vyla v novinkové službě za 1,75 zł., razítkovaná za 1,29 zł. a
FDC (jeden kus) za 5,17 zł.
Katal.č. 4619-4623:
„Aršíkové vydání 5.
známek
nominální
hodnoty každá 2,35zł.
„Námořní majáky“.
Známky jsou v soutisku s kupónem velikosti známky. Datum
vydání 19.VI.2015.
Tisková forma není
známá, přepážkový
arch o 6 známkových
polích, z toho je 5
známek a jeden kupón. Sestava 3x2.
Existují proto kombinace známek a kupónů z PA. Na známkách jsou tyto majáky:
-Rozewie II.,
-Kikut,
-Świnoujście,
-Jastarnia,
-Gdańsk–severní přístav.
Papír je fluorescenční,
tisk v PWPW, S.A.
WARSZAWA.
PA
bez označení pozice
tiskového sektoru a
bez počítadla. V pravém dolním rohu PA
je na dolním okraji
černý čtvereček pro
informaci o vydání
pomocí mobilu.
Ke dni vydání známek
byly v prodeji 3 FDC
s příležitostným razítkem pošty JASTARNIA. Nerazítkované
známky byly v prodeji
v novinkové
službě
(aršík) za 11,75 zł.,
razítkované za 8,65 zł.
a FDC (3 kusy) za
25,83 zł. Aršík, FDC a příležitostné razítko navrhl Jacek Konarski. Náklad 300.000 kusů aršíků.
Formát známek 31,25 x 43 mm, formát PA +- 123 x 125 mm. Levý a pravý okraj aršíku je zcela
properforovaný, do horního a dolního okraje aršíku nezasahují žádné perforační otvory. Perforace bez
Syrena 237
- 30 širokého perforačního otvoru. Perforace hřebenová ZHř. 11 ½ : 11 ¼. Z kombinací lze vytvořit: dvě
vodorovné trojice, tři svislé a čtyři vodorovné dvojice známek.
Katal.č. 4624: „Jan Potocki“, nominální hodnota
5,00 zł.“, datum vydání 25.VI.2015. Vícebarevný
ofset PWPW, S.A.WARSZAWA, papír fluorescenční. Na známce jsou mimo kresby s podobiznou oslavence i hrdinové pověsti „Rukopis
nalezený v Saragoze“. Tisková forma není známá. Přepážkový arch obsahuje šest kusů známek
v sestavě 2x3. Na levém okraji PA před známkovým polem 1. a 3. je svisle zlatý ornament a
název emise: „Jan Potocki“. V pravém dolním
rohu PA je černý čtvereček pro zjištění údajů o
vydání pomocí mobilu.
Formát známek je 39,5 x 62,5 mm, formát PA je
+- 183 x 153 mm. Na okrajích PA dokola kolem
známek jsou symbolické, snad klíčové dírky na
hustě šrafovaném pozadí? Horní a dolní okraj
přepážkového archu je zcela properforovaný, do
levého a pravého okraje PA nezasahují žádné
perforační otvory. Perforace je se širokým
perforačním otvorem (4. zdola ve svislé perforaci
známek).
Nerazítkovaná známka byla v novinkové službě
za 5,00zł., razítkovaná za 3,69 zł. a FDC (jeden
kus za 3,69 zł. Ke dni vydání emise byla
Syrena 237
- 31 v prodeji FDC s příležitostným razítkem poštovního úřadu ŁAŃCUT. Známku, FDC a příležitostné
razítko prvního dne vydání emise navrhl Maciej Jędrysik.
Nahoře je přepážkový arch známky katal. č.4624 „Jan Potocki. Níže (vlevo) je FDC vydaná k tomuto
vydání.
Katal. č. 4625: Květy a plody“, nominální hodnota 1,00
zł., datum vydání 26.VI.
2015. Známka byla vytištěna
vícebarevným hlubotiskem
PWPW, S.A. WARSZAWA.
Na známce je slunečnice,
tisk na fluorescenčním papíru . Částečný PA známek je
na následující straně. V rozích PA a na horním a dolním okraji PA uprostřed je
černé kolečko s křížkem. Na
horním okraji PA jsou barevné testovací stupnice barev
tisku známky (nad ZP 1. až
4. a ZP 7). Před známkovým
polem č.11 na levém okraji PA je barevný obdélníček v červené barvě. Na levém okraji PA před
známkovým polem 21., 31., 41., 51., 61. a 71. jsou barevné trojúhelníčky postavené na kratší odvěsnu,
a to v barvách tisku známky. Na levém okraji PA, před známkovým polem 71. a 81. je série a 7-ci-
Syrena 237
- 32 ferné číslo PA v červené barvě (na naší ukázce to je číslo F 0070933). Na dolním okraji PA pod
známkovým polem 91. až 94., pod známkovým polem 97.až 100. jsou barevná kolečka v barvách tisku
známky. Název emise je na pravém okraji PA. Horní a dolní okraj PA je zcela properforovaný, do le-
Syrena 237
- 33 vého a pravého okraje PA zasahuje po jednom perforačním otvoru vodorovné perforace. Perforace je
hřebenová ZHř. 11 ½ : 11 ¾. V den vydání známky byla v prodeji FDC s příležitostným razítkem
pošty WARSZAWA1.
Známku, FDC a příležitostné razítko navrhla Marzanna Dąbrowská.
Rozměry
známky jsou 31,25 x
25,5 mm.
Nerazítkovaná známka
byla v novinkové službě za 1,00 zł., razítkovaná za 0,74 zł. a
FDC (jeden kus) za
5,10 zł. Náklad známky je mnohamilionový, dosud neukončený, opakovatelný.
Známka byla vydána
proto, že již delší dobu
nebyla vydána v Polsku známka o tak malé nominální hodnotě, která je na poštách potřebná pro doplňování tarifů při
měnícím se poštovném. Časem, podle potřeby, budou další dotisky známky.
**********************************************************************************
Dopisnice s natištěnou známkou vydané v Polsku ve II.čtvrtletí 2015.
Ve II. čtvrtletí 2015 vydali v Polsku celkem 16 dopisnic s natištěnou známkou, katal.č. Cp 1706 – Cp
1721. Společné znaky vydaných dopisnic: nominální hodnota 14 dopisnic je 1,75 zł. (pro ekonomický
provoz ve vnitrostátní poštovní přepravě), dvě dopisnice mají nominální hodnotu 2,35 zł. (pro PRIORITNÍ poštovní provoz ve vnitrostátní poštovní přepravě). Tisk dopisnice je proveden vícebarevným
ofsetem na bílém, křídovaném kartónu. Formát dopisnic je ± 148 x 105 mm. Linkování pro adresu
včetně okének pro poštovní směrovací číslo je v červené barvě. Délka adresních linek je 80, 80, a 45
mm. Za natištěnou známkou je tiskem naznačena částečná perforace známky kroužky, které představují perforační otvory. Uvnitř těchto kroužků je umístěn mikronápis (čteno shora) POCZTA POLSKA 15 (první ochranný prvek proti padělání dopisnice). Tyto natištěné perforační otvory jsou na
fluorescenčním pásku o rozměrech 3x30 mm (druhý ochranný prvek proti padělání dopisnice). Uprostřed dopisnic je černá, svislá, tlustá, dělící čára, která rozděluje dopisnici na dvě poloviny (adresní a
propagační část). Tato čára má rozměr 1,5 x 50 mm. U prioritních dopisnic je perforací naznačený
kupónek s nápisem PRIORYTET. Tento nápis je u dopisnic natištěn na různě barevném podkladu.
Kupónek je spojen s natištěnou známkou.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cp 1706: „30 let hnutí „Svoboda a mír“, natištěná známka má nominální hodnotu 2,35 zł., datum
vydání 14.4.2015. Na natištěné známce je symbolická kresba holubice. Kupónek s nápisem PRIORYTET je na šedém podkladu. Pod natištěnou známkou je dvouřádkový, černý nápis: „Ruch Wolność
i Pokój, logo 1986 / proj.Andrzej Budek“. V levé polovině dopisnice jsou různé propagační materiály
hnutí a nahoře je zelený nápis 30-LECIE RUCHU WOLNOŚĆ I POKÓJ. Vlevo dole je na černém
podkladu ve 4.řádcích signatura nákladu: KARTKA POCZTOWA, POCZTA POLSKA S.A., IV
2015, / NAKŁAD: 14 500, PROJ. J.OCHENDZAN, / FOT.: K.EVENOU, ZE ZBIORÓW J.DUBIELA, / GRAFIKA: „ŻARNOWIEC STOP“ K.GOTOWICKI.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cp 1707: „Krásy Polska – Lubuskie“ (Vinohrad Miłosz). nominál 1,75 zł., datum vydání 30.4.2015.
Na natištěné známce je vinný sud v pozadí s vinohradem. Pod natištěnou známkou je černý nápis
„Winnica Miłosz“. Vlevo od natištěné známky je vinohrad, zcela vlevo pak hrozen modrého vína
s nápisem „Odmiana –Alibernet“. Svisle podél černé, silné, dělící linky dopisnice je černě ve 3. řád-
Syrena 237
- 34 cích signatura nákladu: „Kartka Pocztowa, Poczta Polska S.A. IV 2015, nakład: 15 500 / proj.: J.
Cp 1706:
Cp 1707:
Cp1708:
Cp 1709:
Syrena 237
- 35 Konarzewski, fot.:M.Oliwa Sato / z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego“.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cp 1708: „Krásy Polska – Lubuskie“ (Muzeum im.Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim),
nominál 1,75 zł. Datum vydání 30.4.2015. Na natištěné známce je budova Muzea. Vlevo od natištěné
známky je okolí budovy s fontánou. Pod kresbou je černě nápis: „Fontanna Pauckscha, rekonstrukcja
Zofia Bilińska“. Vlevo od silné, černé, dělící linky dopisnice je ve dvou řádcích černě signatura
nákladu: „Kartka Pocztowa, Poczta Polska S.A. IV 2015, nakład: 15 500 / proj.: J.Konarzewski, fot.:
J. Malicki, T.Biel“.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cp 1709: „Krásy Polska – (Międzyrzecki Rejon Umocniony), nominál 1,75 zł. Datum vydání
30.4.2015. Na natištěné známce je část pevnostního bunkru. Pod ním je nápis: Międzyrzecki Rejon
Umocniony. Vlevo od natištěné známky je pokračující opevnění. Zcela vlevo je netopýr a pod ním
černý nápis: „Nocek duży (Myotis myotis). Vlevo podél černé, silné, dělící linky dopisnice je ve dvou
řádcích signatura nákladu: „Kartka Pocztowa, Poczta Polska S.A., IV 2015, nakład: 15 500 / proj.: J.
Konarzewski, fot.: T.Biel, M. Figura“).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cp 1710: „Krásy Polska – Lubuskie“ (Odra w okolicach Nowej Soli). nominál 1,75 zł. Datum vydání
30.4.2015. Na natištěné známce je krajina s břehem řeky. Vlevo od natištěné známky je pokračování
krajiny s břehem řeky. Vlevo je vodní pták s rozepjatými křídly a pod ním černý nápis: „Czapla siwa
(Ardea cinerea). Vlevo podél silné, černé, dělící linky dopisnice je ve dvou řádcích černě signatura
nákladu: „Kartka Pocztowa, Poczta Polska S.A., IV 2015, nakład: 15 500 / proj.: J.Konarzewski, fot.:
J.Malicki“.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cp 1711: „100.výročí bitvy pod Gorlicami“, nominál 2,35 zł. Datum vydání 1.5.2015. Na natištěné
známce jsou dubové listy s nápisem „Gorlice 2.V.1915“. Vpravo od natištěné známky je černě nápis
PRIORYTET na světle zeleném podkladu. V levé polovině dopisnice je skupina útočících vojáků. Pod
nimi je černě název vydání: 100.ROCZNICA BITWY POD GORLICAMI. Zcela v levém horním rohu
dopisnice nahoře je ve třech řádcích černě signatura nákladu: KARTKA POCZTOWA, POCZTA
POLSKA S.A., V 2015, NAKŁAD 12 000, PROJ.M.JĘDRYSIK / MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE ZE ZBIORÓW MUZEUM PTTK W GORLICACH, / KONSULTACJA MERYTORYCZNA PŁK.T. NOWAKOWSKI.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cp 1712: „25 let společnosti WSPÓLNOTA POLSKA“, nominál 1,75 zł. Datum vydání 1.V.2015.
Na natištěné známce je Dům Polonie ve Varšavě. V levé polovině dopisnice je zeměkoule a kolem ní
tančící lidé. Pod kresbou v levé polovině dopisnice je bíle nápis: 25-LECIE. Pod tím ve dvou řádcích
černě: STOWARZYSZENIA / „WSPÓLNOTA POLSKA“ a logo akce. Níže je 2-řádkový, černý
nápis o signatuře nákladu: „Kartka Pocztowa, Poczta Polska S.A., V.2015, nakład 11.000. / proj. A.
Gosik, fot. z Archiwum Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“. Vpravo nad signaturou nákladu je logo
společnosti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cp 1713: „Sanktuárium Matky Spravedlnosti a společné lásky ve Slezských Piekarách“, nominál 1,75
zł. Datum vydání 27.5.2015. Na natištěné známce je Panna Marie Piekarská. Vlevo od natištěné
známky pod horním okrajem dopisnice je černý nápis: • ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO •
V levé polovině dopisnice je chrám v Piekarách. Svisle podél levého okraje dopisnice je černý, dvouřádkový nápis: SANKTUARIUM MATKI SPRAWIEDLIWOŚCI / I MIŁOŚĆI SPOŁECZNEJ W
PIEKARACH ŚLĄSKICH. Pod kresbou chrámu je černě signatura nákladu ve třech řádcích: „Kartka
Pocztowa, Poczta Polska S.A., V 2015, nakład 12 600, / Proj. A. Pietrzak, / fot.: z Archiwum Wydawnictwa Zet Wrocław“.
Cp 1713: s příležitostným razítkem pošty PIEKARY ŚLĄSKIE s datem 31.05.2015. Je to stejná
dopisnice jak ta předcházející, ale s ozdobným, příležitostným razítkem s textem: SANKTUARIUM /
MATKI SPRAWIEDLIWOŚCI / I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ / W PIEKARACH ŚLĄSKICH / 31.05.
2015 / PIEKARY ŚLĄSKIE 1. Dopisnici s tímto příležitostným razítkem nám poslal kolega PIOTR
Syrena 237
- 36 Cp 1710:
Cp 1711:
Cp 1712:
Cp 1713:
Syrena 237
- 37 Cp 1713-příležitostné razítko:
Cp 1714:
Cp 1715:
Cp 1716:
Syrena 237
- 38 RZEPKA z Katovic. Děkujeme mu a srdečně jej touto cestou i pozdravujeme!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cp 1714: „Mladé Polsko v malířství“, nominální hodnota 1,75 zł. Datum vydání 29.5.2015. Józef
Mehoffer. Na natištěné známce je portrét umělce. Pod známkou je černý nápis: „autoportrét, 1897, /
technika olej, 34,7 x 26,7 cm, / nr. inw. MNK II-b-867, Muzeum Narodowe Kraków“. Vlevo od
známky je v ozdobném rámu černý nápis: MŁODA POLSKA / W MALARSTWIE. Níže je signatura
nákladu: „Kartka Pocztowa, Poczta Polska S.A., V 2015, / nakład: 13 000, proj. A.Gosik“. V levé
polovině dopisnice je „Portrét manželky umělce s Pegasem“, 1913. / Olej na plátně, 93x77 cm,
Muzeum Sztuki, Łódź. Pod portrétem je bílý nápis na zeleném pozadí JÓZEF MEHOFFER / 18691946.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cp 1715: „Mladé Polsko v malířství“, nominální hodnota 1,75 zł. Datum vydání 29.5.2015. Włodzimierz Tetnajer. Na natištěné známce je portrét umělce. Pod známkou je černý nápis: „Portrét
Włodzimierza Tetmajera, / mal. A.Gosik / na podst. fot. z archiwum NAC“. Vlevo od známky je
v ozdobném rámu černý nápis: MŁODA POLSKA / W MALARSTWIE. Níže je signatura nákladu
dopisnice: „Kartka Pocztowa, Poczta Polska S.A., V 2015, / nakład: 13 000, proj. A. Gosik“. V levé
polovině dopisnice jsou: „Zaręczyny“, 1895, olej / płotno, 92 x 181 cm, / MNS /Sp / 6, Muzeum
Narodowe, Szczecin. Pod obrazem je bílý nápis na tmavě modrém pozadí WŁODZIMIERZ
TETMAJER /1861-1923.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cp 1716: „Mladé Polsko v malířství, nominální hodnota 1,75zł. Datum vydání 29.5.2015. Józef Pankiewicz. Na natištěné známce je portrét umělce. Pod známkou je černý nápis: „Autoportrét 1933, /
olej / płotno, 61x50 cm, / nr. inw. MP 901, / Muzeum Narodowe, Warszawa. Vlevo od známky je
v ozdobném rámu černý nápis: MŁODA POLSKA / W MALARSTWIE. Níže je signatura nákladu
dopisnice: „Kartka Pocztowa, Poczta Polska S.A., V 2015, / nakład 13 000, proj. A. Gosik“. V levé
polovině dopisnice je „Portrét dziewczynki w czerwonej sukience“ (Józefy Oderfeldówny), 1897, /
olej na płotnie, 78x58,5 cm, Muzeum Narodowe, Kielce. Pod portrétem je bílý nápis na tmavě
zeleném podkladu JÓZEF PANKIEWICZ / 1866-1940.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cp 1717: „200. výročí bitvy u Waterloo“, nominální hodnota 1,75 zł. Datum vydání 18.6.2015. Na
natištěné známce je zástava s názvem vydání „200. / ROCZNICA / BITWY / POD /WATERLOO“.
V levé polovině dopisnice je skupina francouzských vojáků v čele s Napoleonem. Vlevo od natištěné
známky je černě signatura nákladu dopisnice: „Kartka Pocztowa, / Poczta Polska S.A., / VI 2015, / nakład 11 200, / proj. M.Jędrysik“.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cp 1718: „Úzkokolejné trati v Polsku“, (naftová lokomotiva V 10 C, 600 mm), nominální hodnota
1,75 zł. Datum vydání 26.6.2015. Na natištěné známce je naftová lokomotiva V 10 C 600 mm. Vlevo
od natištěné známky je dvouřádkový nápis v zelené barvě: WĄSKOTOROWE KOLEJKI LEŚNE W
PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ / NADLEŚNICTWO HAJNÓWKA. V levé polovině dopisnice je
vlaková souprava a pod ní názvy zástavek na trati: HAJNÓWKA, DOLINA RZEKI LEŚNEJ,
TOPIŁO. Zcela dole je název vydání: KOLEJE WĄSKOTOROWE W POLSCE. Vlevo svisle podél
silné, černé, dělící linky dopisnice je signatura nákladu dopisnice: „proj. A. Pietrzak / Kartka
Pocztowa, Poczta Polska S.A., VI 2015, nakład 12 500 szt., / fot. A. Panfiluk“.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cp 1719: „Úzkokolejné trati v Polsku“ (lokomotiva Lxd2-265, vagon Bxhpi 00450024 140-3),
nominální hodnota 1,75 zł. Datum vydání 26.6.2015. Na natištěné známce je uvedená lokomotiva na
přejezdu přes řeku. Vlevo od natištěné známky je zelený nápis: KOLEJ WĄSKOTOROWA ROGÓW-RAWA-BIAŁA. Pod nápisem jsou názvy 15 zastávek této trati. V levé polovině dopisnice je
lokomotiva s vagony nákladními a poštovním vozem. Nad ní je černý, dvouřádkový nápis: „Lokomotywa Lyd1-215, vagony: Kddxz33230, Bxhpi 1685, / bagażowo-pocztowy Fxh1080“. Pod vlakem je
čtyřřádkový, černý nápis: 1915-2015 / 100-lecie / KOLEI WĄSKOTOROWEJ / ROGÓW-RAWABIAŁA. Níže je černý nápis-název vydání: KOLEJE WĄSKOTOROWE W POLSCE. Svisle podél
černé, tlusté, dělící čáry dopisnice je signatura nákladu dopisnice: „Proj. A.Pietrzak / Kartka Poczto-
Syrena 237
- 39 Cp 1717:
Cp 1718:
Cp 1719:
Cp 1720:
Syrena 237
- 40 Cp 1721:
wa, Poczta Polska S.A.,VI 2015, nakład 12 500 /
fot. M. Zajfert, fot. znaczek R. Michalak“.
--------------------------------------------------------------Cp 1720: „Úzkokolejné trati v Polsku“, (naftová
lokomotiva Lxd2-241, souprava osobní a zároveň
nákladní), nominální hodnota 1,75 zł. Datum
vydání 26.6.2015. Na natištěné známce je uvedená lokomotiva s kombinovanou osobní a nákladní soupravou. Vlevo od natištěné známky je
zeleně nápis ŚMIGIELSKA KOLEJ WĄSKOTOROWA. Pod nápisem jsou zastávky na trati:
ŚMIGIEL, NIETĄŻKOWO, ROBACZYN, STARE BOJANOWO. V levé polovině dopisnice je
vlaková souprava s lokomotivou a svisle dvouřádkový, červený nápis: „Lokomotywa spalinowa
Lxd2-266 ze skladem / osobowo-towarowym“.
Dole je černě název emise: KOLEJE WĄSKOTOROWE W POLSCE. Svisle podél černé, tlusté, dělící linky dopisnice je signatura nákladu:
„proj.A. Pietrzak / Kartka Pocztowa, Poczta Polska S.A., VI 2015, nakład 12 500 / fot. N. Kozłowski“.
--------------------------------------------------------------Cp 1721: „Úzkokolejné trati v Polsku“, (naftový
vagón MBzd1-212), nominální hodnota 1,75 zł.
Datum vydání 26.6.2015. pod natištěnou známkou je černý nápis: „Vagon motorowy MBzdl-212“.
Vlevo od natištěné známky je zelený nápis: ŻUŁAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA. Níže jsou zastávky
na této trati. V levé polovině dopisnice je vlaková souprava, pod ní je černě název vydání: KOLEJE
WĄSKOTOROROWE W POLSCE. Podél silné, černé, dělící linky dopisnice je signatura nákladu:
„proj. A. Pietrzak / Kartka Pocztowa, Poczta Polska S.A., VI 2015, nakład 12 500 szt., / fot. P. Strzyżewski“.
**********************************************************************************
Vydání pro Horní Slezsko z 29.5.1922, svislá dvojice známek 4 Marky modrá, Fi:č.154t
bez perforace mezi známkami (uprostřed).
Známka tzv.“horník“ byla vydána v hodnotách markových od 1 M
do 300 M. (celkem 14 nominálních hodnot 1, 1.25, 2, 3, 4, 5, 6, 10,
20, 50, 80, 100, 200 a 300 M). Známka 4 M byla tištěna
dvousektorovou tiskovou formou po 10x10 známek. Nominální
hodnoty 1, 3, 5, 6,10, 20, a 50 M byly tištěny jednosektorovou
tiskovou formou. Po 5x10 kusů známek. Tisk typografií. Papír
známek je bílý, hladký, střední („m“) nebo bílý, hladký, velice
tenký („v“).
Dvojice známek bez vodorovné perforace mezi známkami se
objevila na aukci firmy Alfil. Katalog Fischer I Díl z r.2015
vede tuto dvojici ** za 600 zł, a razítkovanou za 1500 zł.
Dvojice bez perforace uprostřed byla ve 47.aukci Alfil jako
položka č.438 s vyvolávací cenou 2000 Kč. Přitom katal.cena
600 zł je v korunách více jak dvojnásobná. Dvojice známek
bez perforace byla nakonec prodána za vyvolávací cenu 2000
Kč. Tedy nic moc zájmu!
Katalog Fischer uvádí u nominálních hodnot 80, 100, 200 a
Syrena 237
- 41 300 M (razítkované známky), že ceny platí pouze u známek zkoušených znalci! Za dnešní
ukázku děkujeme kolegovi Andrzejowi Lisztwanowi.
***************************************************************************
Zajímavý německý přetisk, který se na zásilkách objevuje jen sporadicky.
Přetisk 5Pf./ fűr Kriegs-beschädigte (pro válkou postižené) na známkách Mi:č.86 c (karmínová) a
Mi 101 a (tmavě fialová). Vydání z 1.5.1919. Ukázka s expedičním razítkem německého typu (můstek
razítka přesahuje do mezikruží) CHORZOW / Kr.KATOWITZ /a s datem na můstku razítka -5.6.
19. 7-8 N.
CHORZOW (starý nebo také vesnice, založen ve XII.stol.), je to část dnešního Chorzowa. V době
expedice zásilky se používal pruský název Königshűtte, ale pro starou část CHORZOWA zůstal jeho
původní název. Po Slezských povstáních byl v roce 1922 přejmenován (celý Chorzów) na
KRÓLEWSKA HUTA. V r.1934 celý připadl Polsku a celé město se nazývalo CHORZÓW až do
německé okupace po 1.9.1939. Po válce se město vrátilo ke svému polskému názvu.
Podle sdělení kolegů MICZE a LEHMANA. Je přítisk na 10 Pf Germánii (karmínová) dnes vysoce
ceněn.
Za ukázku děkujeme kolegovi Antoni LEWANDOWSKIEMU
**********************************************************************************
Rohová dvojice známek
nominální hodnoty 1 zł.
WODZOWIE (pravý dolní roh), zdvojená vodorovná perforace, katal.č.
Fi:341a (světle modrá),
znalecká značka Z.KORSZEN.
Známka 1 zł. modrá je v těchto barevných variantách:
-341a světle modrá (naše ukázka,
-341b modrá,
-341c tmavě modrá
-341d světle šedě modrá
Syrena 237
- 42 -341e šedě modrá.
Vlevo je ukázka zadní strany
naší ukázky z předcházející
strany. Zkoušeno znalcem
PZF Z.KORSZEN. Znalec
potvrzuje barevnou variantu
341a (světle modrá).
Katalog Fischer I.Díl z r.2015
vede známku světle modrou
s oceněním za nerazítkovanou
i razítkovanou po 170 zł.kus.
Zdvojenou perforaci svislou
nebo vodorovnou vede katalog
jako Fi:č.241u, ocenění nerazítkovaná 1000 zł., razítkovaná 1.200 zł.
Naše ukázka byla v nabídce 47 akce firmy ALFIL pod položkou č.515 za vyvolávací cenu 2.000 Kč.
Dosažená cena v aukci byla 11.500 Kč.
Za ukázku děkujeme Andrzejowi LISZTWANOWI
**********************************************************************************
Polský zábor české části Těšínského Slezska 1938-1939, pošta Lazy u Orlové – ŁAZY.
Poštovní úřad byl Polskem zabrán 10.října 1938 a přejmenován na ŁAZY ŚLĄSKIE. Pošta používala
razítka s rozlišením *a*,*b*,*c*.Používala i R-razítko pro doporučené zásilky.
V Syreně jsme dosud publikovali dvě doporučené zásilky, obě byly poslány do Prahy, a to v Syreně
č.86 na str.5. Jedna s razítkem rozlišení *a* z -8 VII 39 -12, druhá s rozlišením *b* z 12 VII.39 -12.
Jen R-razítko jsme publikovali v Syreně č.150 na str.6. Poslední publikovaná zásilka z této pošty byla
opět R-zásilka poslaná do Moravské Ostravy, rozlišení *a* s datem 8 IX 38 -9.
Propagační, firemní zásilka (udivuje, že v té době ještě jen s českým textem !!) poslaná do Prahy.
Tarif činil ke dni expedice zásilky za zásilku do zahraničí 45gr. Zlevněný tarif na zásilky do ČESKOSLOVENSKA zrušen 31.12.1938. Expediční razítko pošty ŁAZY ŚLĄSKIE /*a* s datem na můstku
razítka -7 I 39 -17.
Za ukázku děkujeme Mgr.ing.Karolowi MICZOWI
Syrena 237
- 43 -
Vratné potvrzení odběru zásilky s expedičním razítkem pošty ŁAZY ŚLĄSKIE / * c * s datem na
můstku razítka -7 VI 39-12. Zásilku na adresáta do Lazů poslal Městský soud ve Fryštátě
**********************************************************************************
Balíková průvodka na
balík váhy 3 kg poslaný
z pošty Lopuszno (GG)
u Kielc do tábora Watenstedt 4 űber Braunschweig.
Balíková nálepka je provizorní, vytištěno jen číslo
(368). Název pošty je proveden otiskem 2-řádkového, gumového razítka Lopuszno űber Kielce / (Distr. Radom). Expediční razítka dvoukruhová LOPUSZNO/KIELCE (DISTR. RADOM). Datum na
můstku razítka 21.I.44-??.
Balík byl poslán do tábora
Watenstadt 4 űber Braunschwig,Lager C sztulec 31.
Frankatura zásilky známkami: 20gr. GG 77 (sepia),
50gr. GG 83 (tmavě modro
fialová) a 80gr. GG 85
Syrena 237
- 44 (černě fialová). Známka 20 gr. je z vydání z 24.10.1941, zbývající dvě známky jsou z vydání 7.4.1942.
Přes adresáta je otisk fialového, gumového razítka
Nachgebühr (doplatné), to
je vyznačeno modrou pastelkou číslem „60“(asi Pf).
Na přední straně je otištěnno ještě jedno gomové razítko ve fialové barvě:Zustellgebűr bezahlt (Poplatek za doručení zaplacen).
Na zadní straně průvodky
je otisk razítka průchozí
pošty BRAUNSCHWEIG
1 / as s datem na můstku
razítka 03. 2. 44 -13.
Doruční pošta na průvodku
otiskla své příchozí razítko
WATENSTED 4 /a/űber/
BRAUNSWEIG s datem
na můstku razítka 05.2.44
– 13.
Adresát balíčku potvrdil
jeho příjem svým podpisem 5.2.1944.
Za ukázku zásilky poskytnutou pro Syrenu děkujeme kolegovi ing.Ladislavovi ONDRUŠKOVI a srdečně jej touto cestou
pozdravujeme.
**********************************************************************************
Zpravodaj Klubu polské známky je vydáván pro potřeby českých a slovenských filatelistů,
kteří sbírají polské známky a celiny. Vydává jej kolektiv ve složení: ing. Jiří Jan KRÁL,
Jaroslav TEREŠKO, ing. Ladislav ONDRUŠKA, Teodor WILCZEK, Ota ŠRUBAŘ, Josef
JENDŘIŠÁK, Stanislav BOBEK, Mgr. Stanisław FOŁTA, Mgr.ing. Karol MICZA, MUDr.
Adrián JUNGA, Kazimierz WENGLORZ a ing. Petr MAZOCH. Zpracování na počítači
Jaroslav TEREŠKO a ing. Jiří Jan KRÁL. Novou obálku používanou od č.154 navrhl Mgr.
Stanisław FOŁTA. Kopie dokumentů Jaroslav TEREŠKO a ing. Jiří Jan KRÁL. Zpravodaj je
určen výhradně pro členy Klubu polské známky. Toto číslo je uzavřeno a dokončeno 21. srpna
2015 v den 47. výročí okupace Československa vojsky Varšavské dohody! Svazky ve
Varšavské dohodě byly „bratrské“ a bratry, jak víme, si člověk vybrat nemůže! Zpravodaj je
plně hrazen z prostředků členů Klubu polské známky. Texty ve zpravodaji neprocházejí
jazykovou úpravou. Toto číslo vychází jako číslo 237. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem zasloužili o to, že toto číslo spatřilo světlo světa. Syrena se již od č. 224 netiskne,
ale rozesílá se jen pomocí internetu. Tisk nejsme bohužel schopni všem za přijatelnou cenu
zajistit. Omlouváme se všem, kterým tisková forma lépe vyhovovala, zvláště našim dvěma
členům, kteří nemají počítač a tím na nás i internetové spojení. Ostatní, včetně kolegů
v zahraničí, dostávají Syreny pomocí internetu. Syrena je i na stránkách internetu pod adresou
www.zgpzf.pl + klik na okénko BIBLIOTEKA (sloupek vlevo) + klik v novém okénku
uprostřed BIBLIOTEKA - Syrena - nómery archiwalne. Na internetu na stránkách PZF je
Syrena díky Mgr. Henrykowi MONKOSOWI, předsedovi Svazu polských filatelistů) a
Wojciechowi NOWIŃSKIEMU (z Německa).Oba kolegy srdečně touto cestou pozdravujeme!
***************************************************************************
Syrena 237

Podobné dokumenty

Razítka poštoven ŠUMBARK a DOLNÍ ŽUKOV

Razítka poštoven ŠUMBARK a DOLNÍ ŽUKOV Druhá dneńní ukázka je opět s razítkem č.1 pońtovny (německo-ĉeským). Razítko je opět otińtěno ve fialové barvě a je zde pouņito jako expediĉní. Razítko VPÚ je německo-ĉeské FRIEDEK 2 * FRÝDEK 2 / ...

Více

Razítka poštoven ŠUMBARK a DOLNÍ ŽUKOV

Razítka poštoven ŠUMBARK a DOLNÍ ŽUKOV huť Orzesze). Zásilka je zahraniční, je poslána do Vídně. Je to zásilka vlakové pošty č.272 SUMINAKATOWICE, pro opačný směr KATOWICE-SUMINA Jelikož se jedná o zahraniční zásilku, tarif za dopis váh...

Více

Razítka poštoven ŠUMBARK a DOLNÍ ŽUKOV

Razítka poštoven ŠUMBARK a DOLNÍ ŽUKOV TĚŠÍN. Vlaková pošta byla provozována od 15.05.1929 do 21.05.1937 a byla prodloužena až do Českého Těšína. Přesto v tomto období vlaková pošta č.341 používala razítka ne BIELSKO- ČESKÝ TĚŠÍN, ale p...

Více

Razítka poštoven ŠUMBARK a DOLNÍ ŽUKOV

Razítka poštoven ŠUMBARK a DOLNÍ ŽUKOV 1. katal.č.1440 BUDAPEST / ODERBERG 22. , toto razítko je typu G 512. Pońta byla v provozu od r.1874. 2. katal.č.1440 ODERBERG / BUDAPEST 22. , existují tři razítka jen s malými rozdíly v provedení...

Více

Razítka poštoven ŠUMBARK a DOLNÍ ŽUKOV

Razítka poštoven ŠUMBARK a DOLNÍ ŽUKOV Známky byly tištěny dvousektorovými tiskovými válci v PA po 100 kusů známek (10x10). Papír známek je bílý, střední, hladký, lep je lesklý, bezbarvý nebo nažloutlý. Formát naležato má na horním okra...

Více

Razítka poštoven ŠUMBARK a DOLNÍ ŽUKOV

Razítka poštoven ŠUMBARK a DOLNÍ ŽUKOV „Wir sind frei! /Friedeck“ jsme jiņ publikovali, ale samostatné, ne na zásilce, a to v Syreně č.33 na str.9. Tam jsme se ptali, zda má někdo toto razítko na zásilce. Zásilka s tímto razítkem se obj...

Více