Seznam dostupných diplomových prací FAST Rok

Komentáře

Transkript

Seznam dostupných diplomových prací FAST Rok
Seznam dostupných diplomových prací FAST
Rok
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Signatura
B-D 183
B-D 168
B-D 167
B-D 158
B-D 159
B-D 160
B-D 169
B-D 161
B-D 170
B-D 162
B-D 163
B-D 171
B-D 172
B-D 173
B-D 164
B-D 174
B-D 175
B-D 165
B-D 176
B-D 177
B-D 178
B-D 166
B-D 179
B-D 313
B-D 180
B-D 323
B-D 325
B-D 342
B-D 184
B-D 430
B-D 431
B-D 181
B-D 182
B-D 432
B-D 185
B-D 186
B-D 187
B-D 188
B-D 189
B-D 190
B-D 191
Jméno
Böhm Jan
Dlouhý Lukáš
Dubčák Jiří
Dyk Zdeněk
Formánek Martin
Houšť Vladimír
Hrubý Lukáš
Hutera David
Janda Lukáš
Janoušek Martin
Kaleta Martin
Koláček Jan
Kubec Pavel
Kubják Aleš
Kunc Jaroslav
Kurc Lukáš
Lebduška Jiří
Liška Ondřej
Liška Robert
Lukeš Jiří
Macháček Jiří
Marek Milan
Novák Petr
Odstrčilík Ladislav
Orság Ondřej
Pivec David
Růžičková Jana
Sedláček Jaroslav
Stejskal Tomáš
Šustr Pavel
Taufar Aleš
Waldhans Lukáš
Zelenka Martin
Zobek Svatopluk
Adámek David
Benešová Šárka
Blahynka Jiří
Blatná Michaela
Bonacina Tomáš
Buchmaier Tomáš
Buryová Martina
Název práce
Dálniční eskáda
Zavěšený most přes Váh u Povážské Bystrice
Výrobní hala Brno Černovice
Most na hlučínské ulici v Ostravě
Oblouková konstrukce mostu velkého napětí
Samokotvený plochý oblouk
Projekt nosné železobetonové konstrukce haly - sanace
Oblouková konstrukce mostu velkého rozpětí
Vyztužování betonových konstrukcí vnitřní nekovovou výztuží
Nosná betonová konstrukce rozhledny
Bytový dům Velká Polom
Oblouková skořepinová konstrukce
Nosná konstrukce objektu FP UP Olomouc
Most na R49 přes biokoridor v údolí potoka Racková
Administrativní budova s montážní halou
Rekonstrukce mostu přes Vsetínskou Bečvu
Rekonstrukce mostu v Dobrušce
Úprava vysokého komínu v Prachovnicích
Konstrukce vícepodlažních garáží - bodově podepřené desky
Vícelodní montovaná hala
Školící a administrativní centrum v Brně
Šikmý nájezd nad dálnicí
Most přes Úpu
Nosná konstrukce sportovní haly
Nosná konstrukce objektu FP UP Olomouc
Rekonstrukce výrobní haly s jeřábovou dráhou
Servisní hala ve Velkém Meziříčí
Most na rychlostní silnici R48
Nadjezd nad dálnicí D1 u Vyškova
Statické řešení výškové budovy na ulici skácelova v Brně
Provozní budova v Brně, Sečkovicích
Projekt vícepodlažní budovy v Brně na ul. Česká
Kulturní zařízení Pardubice
Návrh mostu přes masarykovo nádraží v Praze
Posouzení vlivu materiálu a úhlu dopadu na délku zjištěnou bezhranolovým dálkoměrem
Historie, současnost a budoucnost orientačních plánů sídel
Obnova katastrálního operátu mapováním v katastrálním území Kyselovice
Analýza digitální katastrální mapy v katastrálním území Bystrc
Zaměření historické památky - zámek Pluhův Žďár
Testování bezhranolového dálkoměru - totální stanice Trimble DR 5500
Problematika DKM na styku dvou K.Ú.
Ústav
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
betonové a zděné k.
geodézie
geodézie
geodézie
geodézie
geodézie
geodézie
geodézie
Rok
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Signatura
B-D 192
B-D 193
B-D 145
B-D 194
B-D 195
B-D 196
B-D 197
B-D 198
B-D 199
B-D 146
B-D 148
B-D 149
B-D 150
B-D 200
B-D 201
B-D 202
B-D 203
B-D 204
B-D 151
B-D 152
B-D 205
B-D 206
B-D 207
B-D 208
B-D 209
B-D 210
B-D 211
B-D 212
B-D 213
B-D 214
B-D 215
B-D 216
B-D 217
B-D 218
B-D 153
B-D 219
B-D 220
B-D 221
B-D 222
B-D 223
B-D 224
B-D 225
B-D 226
Jméno
Bystroňová Lenka
Čížek Jiří
Dvořáková Hana
Fialová Martina
Filipi Josef
Hanzl Tomáš
Hašová Anna
Hrubá Petra
Jarnotová Olga
Jendryka Martin
Kalusová Petra
Kovalíková Zuzana
Kozák Osvald
Kuruc Michal
Kvapilík Radim
Malý Luděk
Mana Tomáš
Michalusová Markéta
Mohler Jiří
Moravec Ivo
Mročková Ivana
Navrátil Tomáš
Nemerád Radek
Nogová Zuzana
Nohejl Martin
Novotná Petra
Odvárková Daniela
Pavlová Veronika
Potůčková Petra
Rozsypalová Cecílie
Řimák Antonín
Sedlář Jiří
Schrottová Jana
Stloukalová Martina
Šklíba Martin
Štěpánek Jan
Tkadlčíková Blanka
Vlach Ondřej
Benc Radek
Kahánková Jana
Krásný Otakar
Kudláčková Pavla
Nováková Dana
Název práce
Ústav
Využití ortofoto snímků pro výkon veřejné správy: Příklad z MČ Brno - Vinohrady
geodézie
Tvorba a využití DKM
geodézie
Plán města Brna pro handicapované
geodézie
Testování fotogrammetrického měření při simulovaných deformacích
geodézie
Geodetické měření geometrických parametrů, posunů a deformací velkých střešních konstrukcí
geodézie
3D model mostu
geodézie
Tvorba KM-D přepracováním do S-JTSK v katastrálním území Lhota nad Moravou
geodézie
Analýzy opakovaných nivelačních měření
geodézie
Geodetické práce při výstavbě mostů
geodézie
Vliv vodní hladiny na přesnost jednostranně určované záměry
geodézie
Sledování výškové stability bodu TUBO
geodézie
Vliv změn atmosférických podmínek na přesnost jednostranně určoaných převýšení trigonometrickygeodézie
Testování fotogrammetrického měření při simulovaných deformacích
geodézie
Tvorba kvazigeoidu GPS na území města Brna
geodézie
Společné vyrovnání terestrických a družicových měření
geodézie
Vliv změn atmosférických podmínek na přesnost oboustranně určovaných převýšení trigonometrickygeodézie
Kontrola a rektifikace geodetických přístrojů
geodézie
Jednotná kartografická díla států Evropské unie
geodézie
Vliv vodní hladiny na přesnost oboustranně určované záměry
geodézie
Sledování polohové a výškové stability TUO
geodézie
Zaměření historické památky - hrad Žerotice
geodézie
Zaměření historické památky - část zámku Rosice
geodézie
Posouzení přesnosti polohového bodového pole kombinací terestrických a družicových měření
geodézie
Určení posunů skalních bloků
geodézie
Relativní kalibrace GPS antén
geodézie
Tvorba Jednotné železniční mapy ve 3D
geodézie
Kartografická díla pro děti předškolního věku
geodézie
Problematika tvorby a údržby DKM na styku různých K.Ú.
geodézie
Zaměření historické památky - křížová cesta Rosice
geodézie
Měření délek bezhranolovou totální stanicí
geodézie
Vliv podmínek v měřickém prostoru na délku měřenou bezhranolovým dálkoměrem
geodézie
Fotogrammetrické měření deformací cihlových kleneb
geodézie
Tvorba a údržba DKM v příměstské rekreační oblasti
geodézie
Problematika oprav katastrálního operátu
geodézie
Analýza přesnosti elektromagnetické lokalizace pozemních prostor
geodézie
Určení objemů SEO Biocelu Paskov a.s.
geodézie
Analýza digitální katastrální mapy v katastrálním území Rymice
geodézie
Analýza přesnosti různých metod určení polohy nepřístupného bodu
geodézie
Zajištění stavební jámy pro justiční areál v Brně
geotechnika
Založení mostu
geotechnika
Primární kolektor Malinovského náměstí v Brně - úsek pod CD palácem
geotechnika
Zajištění stavební jámy a zakládání polyfunkčního objektu ve složitých geotechnických podmínkách geotechnika
Založení budovy v území náchylném k sesouvání
geotechnika
Rok
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Signatura
B-D 227
B-D 228
B-D 229
B-D 230
B-D 231
B-D 232
B-D 233
B-D 234
B-D 023
B-D 235
B-D 236
B-D 028
B-D 065
B-D 237
B-D 238
B-D 067
B-D 239
B-D 240
B-D 241
B-D 080
B-D 242
B-D 087
B-D 243
B-D 095
B-D 244
B-D 245
B-D 433
B-D 246
B-D 434
B-D 435
B-D 436
B-D 437
B-D 247
B-D 438
B-D 439
B-D 440
B-D 441
B-D 442
B-D 443
B-D 248
B-D 444
B-D 445
B-D 446
Jméno
Pacík Tomáš
Vachutka Tomáš
Vítek Karel
Beilner Milan
Czeczotka Roman
Ducháček Jan
Fiala Petr
Gottvald Jakub
Gróf Ladislav
Grygárek Zdeněk
Koběrský Jan
Kupča Pavel
Laštovička Ondřej
Malina Vítězslav
Nečas Lukáš
Obadal Jiří
Papežová Pavla
Röder Václav
Sháněl Vladimír
Šrajer Martin
Ventruba Michal
Vintrich Jan
Wala Lukáš
Zemanová Olga
Axmann Miloš
Bortl Tomáš
Dašek Ondřej
Dvořák Pavel
Görner Jan
Graubner Jan
Halásková Jaroslava
Halodová Jana
Kalous Tomáš
Němčák Vladimír
Novák Miroslav
Oulehla zdeněk
Sauer Milan
Sotolář Petr
Stejskalová Petra
Studnička Jan
Sýkora Ondřej
Šigutová Lenka
Turin Radek
Název práce
Ústav
Analýza deformací podloží pod průmyslovou podlahou skladové haly
geotechnika
VMO - Žabovřeská - tramvajový tunel
geotechnika
Zajištění stavební jámy - MAGNUM Brno
geotechnika
Silniční estakáda silnice I/11 Jablunkov obchvat
kovové a dřevěné k.
Nástavba panelového domu
kovové a dřevěné k.
Lávka přes Dyji
kovové a dřevěné k.
Expoziční pavilon
kovové a dřevěné k.
Zbytková živnost roštu kráčiého podvozku klesového rypadla RK 5000
kovové a dřevěné k.
Dřevěná konstrukce zastřešení víceúčelového pavilonu
kovové a dřevěné k.
Nosná ocelová konstrukce pro vulkanizační pec
kovové a dřevěné k.
Návrh konstrukceplovoucí střechy uskladňovací nádrže
kovové a dřevěné k.
Víceúčelová sportovní hala
kovové a dřevěné k.
Nosná konstrukce jízdárny
kovové a dřevěné k.
Nosná ocelová konstrukce výstavního pavilonu
kovové a dřevěné k.
Dřevěná nosná konstrukce sportovní haly
kovové a dřevěné k.
Lávka pro chodce nad vodním tokem
kovové a dřevěné k.
Radiokomunikační věž
kovové a dřevěné k.
Patrová budova pro administrativní a obchodní účely
kovové a dřevěné k.
Dřevěná nosná konstrukce sportovní haly
kovové a dřevěné k.
Patrová nástavba obytného objektu
kovové a dřevěné k.
Analýza napjatosti dvojitého dna uskladňovací nádrže
kovové a dřevěné k.
Ocelový železniční most v km 25,486 trati Praha Smíchov - Středokluky
kovové a dřevěné k.
Ocelová lávka pro pěší
kovové a dřevěné k.
Pavilon moderního umění
kovové a dřevěné k.
Silnice I/45 - obchvat Valšova
pozemní kom.
Recyklace netuhých vozovek za studena
pozemní kom.
Vliv míry zhutnění na funkční charakteristiky asfaltových směsí
pozemní kom.
Zlepšení funkčních vlastností asfaltových směsí použitím speciálních přísad
pozemní kom.
Silnice I/34 v úseku Pelhřimov - Božejov
pozemní kom.
Aktualizace vstupních dat modulu pružnosti asfaltových vrstev v programu RoSy Design
pozemní kom.
Stanovení požadavků protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost
pozemní kom.
Vyhledávací studie rychlostní silnice R34 v úseku Kuřim - Sebranice
pozemní kom.
Vaňkovo náměstí
pozemní kom.
Zklidnění dopravy v průtahu městem Lipník nad Bečvou
pozemní kom.
Silnice I/55 - variantní řešení obchvatu obcí Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves
pozemní kom.
Návrhy stmelených směsí do podkladních vrstev pozemních komunikací podle ČSN a nových EN pozemní kom.
Silnice II/478 Ostrava - prodloužená ulice Mostní
pozemní kom.
Severní obchvat Vyškova
pozemní kom.
Využití cyklického zatěžování při zkoušení hutněných materiálů použitých do nestmelených vrstev pozemních
pozemní kom.
komunikací
Využití speciálního pojiva Perm-Zyme 11X do stmelených konstrukčních vrstev vozovek pozemních pozemní
komunikací
kom.
Seifertova - Merhautova - Okružní, řešení Merhautova - tramvaj Lesná
pozemní kom.
Stanovení makrotextury asfaltových povrchů stanovených na vozovce a v laboratoři
pozemní kom.
Technická studie rychlostní silnice R52 v úseku Pohořelice - Mikulov
pozemní kom.
Rok
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Signatura
B-D 249
B-D 017
B-D 362
B-D 018
B-D 363
B-D 019
B-D 364
B-D 020
B-D 365
B-D 021
B-D 366
B-D 022
B-D 367
B-D 368
B-D 369
B-D 370
B-D 371
B-D 024
B-D 372
B-D 025
B-D 373
B-D 026
B-D 027
B-D 374
B-D 375
B-D 029
B-D 030
B-D 034
B-D 031
B-D 032
B-D 033
B-D 035
B-D 376
B-D 377
B-D 036
B-D 378
B-D 379
B-D 037
B-D 038
B-D 039
B-D 040
B-D 380
B-D 381
Jméno
Vyskočil Dušan
Baculáková Klára
Bachel Jan
Bárta Daniel
Baštinec Petr
Bezděk Lukáš
Bílková Lenka
Blažková Martina
Blézlová Dagmar
Brabec Zbyněk
Brothánková Dana
Cieslarová Gabriela
Cihlář Jiří
Cincibus jakub
Čáslava Miroslav
Černá Romana
Dairi Ayef
Dlouhý David
Dohnal Petr
Drahný Jiří
Dvořák Aleš
Eitler Petr
Emmer Tomáš
Fišarová Zuzana
Fober Jaromír
Fráňová Lenka
Friedlová Kateřina
Frycová Andrea
Fuglík Daniel
Fusková Vendula
Fuxhoffer Ervín
Grimm Petr
Haas Ondřej
Hamrla Jaroslav
Holec Jiří
Horna Jaroslav
Hošna Miroslav
Hozák Jan
Chmelík Tomáš
Chytil Petr
Janečková Zuzana
Janků Zdeňka
Janský Tomáš
Název práce
Silnice I/55, Petrov - Průtah
Rekonstrukce ZŠ Hostinné
Kulturní středisko
Víceúčelový objekt - Orlovna
Hotel Olomouc
Hotel na Sv. Hostýně
Sídlo firmy MK KODRETA - Průmyslový park
Obchodní pasáž a administrativní budova
Polyfunkční dům
Novostavba hotel - Chvaletice
Domov penzion pro důchodce
Hotel ve Vendryni
Pasivní bytový dům v Brně
Motel
Bytový dům Brno - Lesná
Galerie
Residential Building
Centrum ekologické výchovy
Polyfunkční dům
Dům s pečovatelskou službou
Polyfunkční dům
Domov důchodců Frýdek - Místek
Rekonstrukce bývalého mlýna - Helenín
Sídlo stavební firmy v Zubří
Sportovní centrum
Dům s pečovatelskou službou, Brno - Jehnice
Dům s pečovatelskou službou ve Střelicích
Polyfunkční dům - Brno, Hybešova "Blue Palace"
Bytový dům s podzemními garážemi
Polyfunkční objekt s grafickým studiem, Brno
Squash centrum
Sportovní hotel, Těrlicko
Areál koupaliště s krytou halou
Výroba a prodej nábytku Řípská ul.
Administrativní budova, ul. Dornych Brno
Polyfunkční dům
Centrum bydlení a služeb
Dům s pečovatelskou službou Javorník
Polyfunkční objekt
Polyfunkční dům v Brně - Juliánově
Rekonstrukce radnice a školícího střediska Dolní Bojanovice
Obchodní dům ve Valašském meziříčí
Polyfunkční dům Brno - Medlánky
Ústav
pozemní kom.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
Rok
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Signatura
B-D 041
B-D 042
B-D 043
B-D 044
B-D 045
B-D 046
B-D 047
B-D 048
B-D 382
B-D 383
B-D 384
B-D 385
B-D 049
B-D 050
B-D 386
B-D 387
B-D 051
B-D 052
B-D 053
B-D 388
B-D 054
B-D 055
B-D 056
B-D 057
B-D 058
B-D 059
B-D 060
B-D 389
B-D 390
B-D 061
B-D 062
B-D 063
B-D 064
B-D 391
B-D 392
B-D 393
B-D 066
B-D 394
B-D 068
B-D 069
B-D 070
B-D 071
B-D 072
Jméno
Jaroš Petr
Jarošová Hana
Jendryščíková Kateřina
Jeřábková Barbora
Jiráň Petr
Jiříčková Tereza
Klement Lukáš
Klimeš Eduard
Kneprová Miroslava
Kociánová Tereza
Koloničný Radomír
Konečný Jiří
Kotlaříková Zdeňka
Krátký Tomáš
Krejčiříková Eliška
Krchňáková Lucie
Křišta Martin
Kúdela Pavel
Kulík Martin
Kupka Marcel
Kyněra Jan
Lejsková Petra
Liškutín Ondřej
Majerková Jana
Marášková Jaromíra
Mareš Martin
Mareš Petr
Mareš Petr
Matějovská Klára
Matoušek Jan
Matůšů David
Měsícová Petra
Michálková Daniela
Mik Lubomír
Mikulecký Lukáš
Mikulička David
Mizerová Lenka
Mohelský Miroslav
Mochán Jaromír
Mochánová Petra
Moravcová Jitka
Moudrý Josef
Musilová Božena
Název práce
Polyfunkční dům v obci Dolní Město
Polyfunkční dům Jamborova ul.
Rekonstrukce zdravotního střediska Bludovice
Polyfunkční dům v Tišnově
Dům s pečovatelskou službou Sebranice
Rekonstrukce budovy HZS v Olomouci
Polyfunkční dům Opava
Bytový dům s podzemními garážemi
Nákupní středisko, Brno - Líšeň
Rekonstrukce části bývalého kláštera
Centrum občanské vybavenosti
Polyfunkční objekt v proluce, Brno Úvoz
Penzion/Guesthouse
Polyfunkční dům - Jihlava
Rekonstrukce amodernizace kláštera, Lipník nad Bečvou
Autosalon a malometrážní byty
Dům s pečovatelskou službou, Praha - Dubeč
Polyfunkční dům, Šternberk
Administrativní objekt Kuřim, ulice Brněnská
Penzion, Polanka nad Odrou
Polyfunkční dům
Přestvaba víceúčelového bytového domu v Železné Rudě
Vsetínský sportovní klub
Víceúčelový objekt - Zlín
Penzion pro důchodce Útěchov
Nová budova kolejí Pod Palackého vrchem
Strojírenské centrum - Milovice
Polyfunkční objekt
Technická knihovna v Brně
Rekonstrukce bývalé sýpky Moravská Třebová
Polyfunkční dům Odry
Modernizace mateřské školy Kunovice
Horská chata
Centrum služeb v Brně-Žebětíně
Dům s pečovatelskou službou
Bytový dům
Školící středisko Neratov
Centrum služeb v Brně-Žebětíně
Sociální byty
Rekonstrukce arciděkanství v Kutné Hoře
Domov důchodců
Zařízení pro seniory Červený kopec, Brno
Denní stacionář s chráněným bydlením
Ústav
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
Rok
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Signatura
B-D 395
B-D 396
B-D 073
B-D 074
B-D 075
B-D 076
B-D 077
B-D 078
B-D 079
B-D 397
B-D 398
B-D 081
B-D 082
B-D 083
B-D 084
B-D 085
B-D 086
B-D 399
B-D 400
B-D 401
B-D 402
B-D 088
B-D 403
B-D 404
B-D 405
B-D 089
B-D 406
B-D 407
B-D 090
B-D 408
B-D 409
B-D 091
B-D 092
B-D 093
B-D 410
B-D 411
B-D 412
B-D 094
B-D 413
B-D 414
B-D 096
B-D 415
B-D 416
Jméno
Mužák Lubomír
Nečas Pavel
Němeček Milan
Nepustil Radek
Neupauer Ján
Niznerová Jitka
Novák Petr
Novotný Petr
Oma Lukáš
Pálffy Richard
Palková Kateřina
Pavelka Jakub
Peslar Pavel
Petříček Tomáš
Plecháčová Andrea
Pobořil Lukáš
Podešva Tomáš
Polák Lukáš
Pospíchalová Hana
Pospíšil Tomáš
Potočková Jitka
Poul Aleš
Prieložná Darina
Rajhel Filip
Růžička Václav
Říha Pavel
Saifrt Tomáš
Saifrtová Ludmila
Sasín Jan
Schneider Jakub
Skulínek Jan
Smolka Radim
Smrčka Aleš
Snášel Michal
Sobotka Tomáš
Souček Ondřej
Spousta Michal
Stasík Radim
Stejskal Petr
Šebela Pavel
Ševčíková Lenka
Ševeček Marek
Šindler Marek
Název práce
Pečovtelský dům
Administrativní budova
Hotel
Středisko fyzioterapie pro ZTP
Pasivná bytový dům
Penzion s restauračním zařízením
CMG v Prostějově
Vinařství
Rekonstrukce bytového domu v Hradci králové
Městský polyfunkční dům
Penzion
Pasivní administrativní budova
Dům s pečovatelskou službou, Brno - Tuřany
Novostavba polyunkčního domu ve Starém Městě
Sídlo firmy
Polyfunkční bytový dům v proluce na Tržní ul. 2 v Brně
Administrativní budovy
Víceúčelová hala
Bytový dům
Administrativní a obchodní centrum
Kulturní centrum - Kostelec nad Orlicí
Nároží v centru obce Prosiměřice
Oddělení nukleární medicíny
Polyfunkční dům Olomouc
Sportovní centrum se supermarketem
Administrativní objekt, Brno - Vinohrdy, ulice Žarošická
Polyfunkční dům
Polyfunkční dům
Rekonstrukce ZŠ na Ústav filosofie FF UP Olomouc
Polyfunkční objekt
Fotbalový stadion
Hotel Pardubice
Městský pivovar Hostan - Znojmo
Krytý plavecký bazén
Polyfunkční objekt
Jezdecký areál
Sportovní centrum Santé
Polyfunkční dům Brno - Mendlovo nám.
Penzion pro seniory
Rekonstrukce školy v Rájci - Jestřebí
Modernizace mateřské školy Kunovice
Polyfunkční dům ulice Maná - Křenová
Ústav
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
Rok
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Signatura
B-D 418
B-D 419
B-D 098
B-D 417
B-D 420
B-D 099
B-D 100
B-D 421
B-D 101
B-D 102
B-D 103
B-D 422
B-D 423
B-D 424
B-D 425
B-D 426
B-D 105
B-D 107
B-D 427
B-D 428
B-D 108
B-D 109
B-D 110
B-D 111
B-D 429
B-D 112
B-D 250
B-D 154
B-D 251
B-D 252
B-D 253
B-D 254
B-D 255
B-D 256
B-D 155
B-D 257
B-D 258
B-D 259
B-D 260
B-D 261
B-D 262
B-D 263
B-D 264
Jméno
Široká Lenka
Škorpil Jaroslav
Šnejd Daniel
Špatný Jan
Šubrt Miroslav
Tauchman Lukáš
Tegze Michal
Teplá Jana
Tesař Zdeněk
Tichý David
Truxová Zuzana
Vacková Jana
Vařecha Pavel
Vasko Tomáš
Vavříková Martina
Veselý David
Veverka Ondřej
Vít Tomáš
Vítek Jiří
Voulgaridis Evangelos
Vránová Jitka
Vrbický Jan
Zamrzla Jan
Zdařil Přemysl
Žďárský Martin
Ženíšek Jiří
Akrmanová Michaela
Axman Lukáš
Bolek Jan
Brož Michal
Cupal Martin
Černíček Lukáš
Dvořák Josef
Friedlová Blanka
Gabriela Čmugrová
Gregor Jan
Grepl Jonáš
Hajda Jaroslav
Hájek Michal
Hanáček Petr
Havelková Renáta
Heiland Petr
Holubová Pavlína
Název práce
Penzion pro důchodce
Loděnice
Zámek v Českém Krumlově - centrum tudijních pobytů
Bytový dům Masná
Krytý plavecký bazén - Jarmoeřice
Rekonstrukce sportovního areálu
Penzion
Bytový dům
Hotel v Praze na Malé Straně (Městský hotel)
Dostavba domova důchodců Mohlenice - III. a IV. etapa
Penzion
Návrh nízkoenergetické budovy
Polyfunkční dům Kunovice 1
Plavecký bazén - Ponava
Dům s pečovatelskou službou
Nízkoenergetický bytový dům
Prosklené fsády/Glazed facades
Polyfunkční dům
Block of Apartments in Thessaloniki
Rekonstrukce a nástavba pavlačového domu Olomouc, 1. máje 10
Penzion, Dolní Morava
Polyfunkční dům
Společenské středisko pro univerzitní kampus Bohunice
Víceúčelové kulturní centrum
Hotel
Veřejná podpora bytového sektoru
Nabídka rozvojových ploch města nebo obce pro stavební investory
Ekonomické vyhodnocení instalace slunečních kolektorů
Rovné příležitosti a uplatnění žen v praxi stavebních firem
Meření konjukturálního vývoje produkce stavebnictví
Rozvojové a prodejní strategie vybraného stavebního podniku
Příprava a řízení zakázky ve stavebním podniku
Organizace zakázky ve stavebním podniku a plánování průběhu zakázky
Analýza trhu administrativních prostor v Praze
Vývoj a podnikatelské plánování projektu výstavby z pozice investora
Finanční plánování ve stavebním podniku
Koncepce bytové politiky
Ekonomické vyhodnocení energetického auditu stavebního projektu
Výběrové řízení cenových nabídek ve veřejných investicích
Určení ceny podniku v současné legislativní situaci
Finanční plán stavební zakázky
Problematika veřejně soukromého partnerství
Ústav
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
pozemní stav.
stav. ekon.
stav. ekon.
stav. ekon.
stav. ekon.
stav. ekon.
stav. ekon.
stav. ekon.
stav. ekon.
stav. ekon.
stav. ekon.
stav. ekon.
stav. ekon.
stav. ekon.
stav. ekon.
stav. ekon.
stav. ekon.
stav. ekon.
Rok
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Signatura
B-D 265
B-D 266
B-D 267
B-D 268
B-D 269
B-D 270
B-D 271
B-D 272
B-D 273
B-D 274
B-D 275
B-D 276
B-D 277
B-D 278
B-D 279
B-D 280
B-D 281
B-D 282
B-D 283
B-D 284
B-D 285
B-D 286
B-D 287
B-D 288
B-D 289
B-D 290
B-D 291
B-D 292
B-D 293
B-D 294
B-D 295
B-D 296
B-D 156
B-D 297
B-D 298
B-D 157
B-D 299
B-D 300
B-D 301
B-D 302
B-D 303
B-D 304
B-D 308
Jméno
Hovořák Dalibor
Izsóf Pavol
Jandík Michal
Jelínková Simona
Jozl Pavel
Kalichová Miroslava
Kameník Martin
Kelnar Robert
Klimundová Radka
Komosná Milada
Kotrbová Eva
Legut Patrik
Leicmanová Blanka
Mátl Roman
Máyer Michal
Melegová Nikola
Mikolášek Libor
Minařík Martin
Neshybová Lenka
Pacalová Hana
Palkovič Patrik
Pelikán Pavel
Petříková Irena
Plesar Michal
Posledník Jiří
Pospíšil Karel
Řačák Filip
Sedlák Jindřich
Seeman Otto
Szturcová Jana
Šancová Lucie
Šíma Petr
Šindelka František
Šlosárek Martin
Šprync Jiří
Tobek Zdenko
Vejrostová Michaela
Virecová Darina, Bc.
Vítečková Veronika
Vrba Radim
Zahovayová Eva
Zuska Petr
Bělík Ladislav
Název práce
Ústav
Zadávání veřejných zakázek v investiční výstavbě
stav. ekon.
Investiční výstavby v rámci regionálního rozvoje
stav. ekon.
Vnitropodnikový nákladový controlling stavební zakázky
stav. ekon.
Návrh organizace a řízení projektu výstavby z pohledu investora
stav. ekon.
Vývoj a podnikatelské plánování projektu výstavby z pozice investora
stav. ekon.
Řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele a nabídka stavebního podniku do obchodní
stav. ekon.
veřejné soutěže
Řízení projektu výstavby a vypsání veřejné soutěže
stav. ekon.
Zdroje financování investiční činnosti obcí
stav. ekon.
Analýza nákladů a užitků veřejného projektu
stav. ekon.
Financování bytové výstavby
stav. ekon.
Faktory oživení bytové výstavby
stav. ekon.
Řízení projektu výstavby ve formě dodávky na klíč "Hypermarket Tesco Skalica"
stav. ekon.
Řízení nákladů stavební zakázky
stav. ekon.
Studie proveditelnosti se zaměřením na analýzu rizika
stav. ekon.
Analýza finanční a investiční strategie konkrétního stavebního podniku
stav. ekon.
Konkurence na stavebním trhu
stav. ekon.
Marketingové plánování ve stavební firmě
stav. ekon.
Cenová mapa obvyklého nájemného za užívání nebytových prostor ve statutárním městě Brně
stav. ekon.
Změny na trhu práce po vstupu ČR do EU
stav. ekon.
Cena a cenové strategie ve vybraném podniku
stav. ekon.
Financování veřejné stavební zakázky
stav. ekon.
Stanovené tržní hodnoty stavebního podniku
stav. ekon.
Optimalizace nabídkové ceny stavebního díla
stav. ekon.
Financování veřejných projektů
stav. ekon.
Cenová mapa obvyklého nájemného za užívání bytů ve statutárním městě Brně
stav. ekon.
Podnikatelský záměr rozvoje podniku
stav. ekon.
Náklady ve stavební výrobě a jejich pozice z hlediska hodnotové analýzy
stav. ekon.
Trendy financování bytové výstavby v ČR
stav. ekon.
Příprava projektů regionálního rozvoje
stav. ekon.
Cena veřejné stavební zakázky
stav. ekon.
Cena stavebního díla jako součást životopisu stavby
stav. ekon.
Reporting stavební zakázky
stav. ekon.
Riziko dodávky s ohledem na hospodářskou situaci zhotovitele
stav. ekon.
Standardy ve smluvních vztazích ve stavebnictví
stav. ekon.
Bytová politika ČR, možnosti financování bytové výstavby, náklady spojené s bydlením
stav. ekon.
Riziko dodávky s ohledem na hospodářskou situaci
stav. ekon.
Specifické požadavky na komunikaci s veřejnou správou v investiční výstavbě
stav. ekon.
Manažerské účetnictví aplikované na stavební firmu
stav. ekon.
Plánování potřeby OOPP v projektovém řízení staveb
stav. ekon.
Rozpočet stavebního díla jako informační zdroj
stav. ekon.
Rizika developerského procesu
stav. ekon.
Alokace režijních nákladů podniku do celkových nákladů stavební zakázky
stav. ekon.
Polyfnkční dům Zlín, stavebně technologická řešení
tech. mech
Rok
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Signatura
B-D 309
B-D 310
B-D 311
B-D 312
B-D 118
B-D 314
B-D 315
B-D 316
B-D 122
B-D 317
B-D 318
B-D 319
B-D 320
B-D 321
B-D 123
B-D 322
B-D 128
B-D 324
B-D 130
B-D 326
B-D 124
B-D 327
B-D 328
B-D 329
B-D 330
B-D 331
B-D 125
B-D 332
B-D 333
B-D 334
B-D 335
B-D 336
B-D 337
B-D 338
B-D 339
B-D 340
B-D 341
B-D 147
B-D 343
B-D 344
B-D 345
B-D 346
B-D 126
Jméno
Boorová Magda
Čapek Pavel
Čech Josef
Dennerová Adéla
Dominik Štěpán
Dostál Jiří
Dostalík Martin
Dvořák Martin
Farský Libor
Flekač Miroslav
Folta Radek
Fouqué René
Hanzlová Lucie
Holaj Pavel
Hryciow Michal
Jakubek Petr
Klinecký Tomáš
Klusák David
Kočí Jan
Kolaja Milan
Konečný Tomáš
Kopecká Lucie
Kosek David
Košina Tomáš
Koťa Michal
Michek David
Michek Petr
Mikšík Radek
Motyčka Zdeněk
Nejezchleba Milan
Očenášek Libor
Ondrašík Marek
Pazdera Tomáš
Pippal Ruben
Pokorný Stanislav
Poulík Zdenko
Procházka Marek
Rybářová Zuzana
Šajtarová Radka
Štipčák Martin
Štukavec Jiří
Tuháček Roman
Uher Pavel
Název práce
Autocentrum Brno, stavebně technologické řešení
Stavebně technologický projekt sportovní haly Hořice
Stavebně technologický projekt rekonstrukce Penzionu Liběchov
Polyfunkční dům v Uherském Hradišti
Vybrané části STP polyfunkčního domu v Kunovicích
Novostavba DPS v Prostějově
Polyfunkční dům v Přerově
Obytný soubor Harmonie, Praha - Stodůlky
Dostavba skladové a kompletační haly, stavebně technologické řešení
Dům s pečovatelskou službou Ďáblice
Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou - Zakřany
Stavebně technologický projekt MU v Brně, kampus Bohunice pavilon Z
Palác pro administrativu a hotel - Praha
Bytový dům, Praha Kbely, stavebně technologické řešení
Stavebně technologický projekt MU v Brně, kampus Bohunice pavilon A5
Stavebně technologický projekt Diagnostického a terapeutického centra Brno
Bytový dům Tišnov
Vybrané části STP administrativní budovy TPB - Zona
D8 tunel Panenská - hloubená část
Stavebně technologický projekt bytového domu ve Střelicích
Dostavba základní školy - Dubňany
Stavebně technologický projekt rekonstrukce panelového domu v Letohradě
Polyfunkční dům Brno, Hlinky
Stavebně technologický projekt bytové nádstavby Křídlovická-Brno
Vybrané části STP akce - Golfový klub Fojtka
Stavebně technologický projekt rekonstrukce domu a garáže
Stavebně technologický projekt regenerace panelového domu
Stavebně technologický projekt objektů mlékárenské výroby ZD Luštěnice
Stavebně technologický projekt restaurace Moravský Žižkov
Obytný park AMADE, Roztoky u Prahy
Cestmistrovské středisko Pohořelice
Rekonstrukce budovy filharmonie Hradec Králové
CTP OFICCE PARK Brno, Heršpická. Stavebně technologické řešení
Stavebně technologický projekt regenerace panelového domu
Logistický areál fy Moss plus s.r.o. v Hustopečích
Novostavba budovy OSSZ v Náchodě
Vybrané části STP akce - Bytové domy Brno - Juliánov
Mechanizace stavebních procesů
DD Boskovice - I. Etapa
Lázně Hodonín
Novostavba administrativně průmyslové haly, stavebně technologické řešení
Stavbně technologický projekt MU v Brně, kampus Bohunice, pavilon A 16
Ústav
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
tech. mech
Rok
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Signatura
B-D 347
B-D 348
B-D 349
B-D 350
B-D 351
B-D 352
B-D 353
B-D 354
B-D 355
B-D 356
B-D 357
B-D 358
B-D 359
B-D 360
B-D 361
B-D 458
B-D 457
B-D 459
B-D 460
B-D 461
B-D 462
B-D 463
B-D 464
B-D 465
B-D 466
B-D 468
B-D 467
B-D 469
B-D 470
B-D 471
B-D 472
B-D 473
B-D 474
B-D 475
B-D 476
B-D 477
B-D 478
B-D 479
B-D 480
B-D 481
B-D 482
B-D 483
B-D 484
Jméno
Uchytil jan
Vacek Milan
Vaníčková Jitka
Vařák Tomáš
Vašulka Bronislav
Vavřina Václav
Venc Pavel
Věrný Luboš
Vít Milan
Vondrák Jiří
Vrzala Luboš
Weinreb Michal
Worek Milan
Zelená Simona
Zendulka Jan
Bölcskei Gergely
Brindza Pavel
Černý Vít
Fejtová Eva
Frýbortová Iva
Frydrychová Marcela
Gazdič Dominik
Gorgol Tomáš
Hašlerová Lenka
Hospodka David
Hřebík Tomáš
Huňka Petr
Chlachulová Lucie
Chmelař Pavel
Jedličková Jana
Kalivoda Karel
Kokta Robert
Konečný Miroslav
Konvalinka Pavel
Křenek Miroslav
Kutal Oldřich
Kvaček Tomáš
Lednický Jan
Ludvík Ondřej
Lukeš Jiří
Málek Petr
Melichar Tomáš
Míšek Lukáš
Název práce
Ústav
Dům s pečovatelskou službou Ždírec nad Doubravou
tech. mech
Dostavba střední školy Havlíčkův Brod - stavebně technologické řešení
tech. mech
Polyfunkční dům Butterfly Hradec Králové, stavebně-technologické řešení
tech. mech
Dostavba speciální MŠ a ZŠ pro žáky s vadami řeči, Brno - Veslařská
tech. mech
Přístavba ZŠ Svatobořice, Mistřín
tech. mech
Novovstavba 30 bytových jednotek - Čáslav
tech. mech
Zastřešení a rekonstrukce 5.NP MZ, Smetanovo nábřeží, Havlíčkův Brod
tech. mech
Optimalizace nasazení staveních strojů
tech. mech
Vybrané části STP polyfunkčního domu v Brně
tech. mech
Rezidenční bydlení - Mladé, České Budějovice
tech. mech
Přístavba dílen Sokolská
tech. mech
Bytový dům Kopeček, Praha 8
tech. mech
Malometrážní byty, Třinec
tech. mech
Vysokoškolský areál, Uherské Hradiště - rekonstrukce
tech. mech
Polyfunkční dům - Zárybničná Lhota
tech. mech
Částečná náhrada cementu jemně mletým cihelným střepem v betonu
tech. staveb. hmot a dílců
Zkoušení pevností v tlaku vibrolisovaných plných a dutinových betonových zdících prvků pomocí nedestruktivních
tech. staveb. hmot
metod
a dílců
Optimalizace parametrů samovýpalu spékaného popílkového kameniva
tech. staveb. hmot a dílců
Optimalizace trvanlivosti správkových materiálů modifikovaných druhotnými surovinami
tech. staveb. hmot a dílců
Analýza elektrochemických vlastností materiáů určených pro monitorování koroze ocelové výztuže betonu
tech. staveb. hmot a dílců
Vývoj nížehodnotného hydraulického pojiva s fluidními popílky
tech. staveb. hmot a dílců
Anhydritové maltoviny s vnějšími budiči
tech. staveb. hmot a dílců
Aspekty jakosti a environmentu výroby transportbetonu a betonového zboží
tech. staveb. hmot a dílců
Návrh omítkového systému modifikovaného druhotnými surovinami pro deskové materiály
tech. staveb. hmot a dílců
Vývoj nové samonivelační hmoty
tech. staveb. hmot a dílců
Polymerní povrchové ochrany betonových konstrukcí
tech. staveb. hmot a dílců
Sledování růstu modulu pružnosti vysokohodnotného betonu
tech. staveb. hmot a dílců
Vývoj a výzkum polymerních kompozitních obkladů
tech. staveb. hmot a dílců
Posouzení vhodnosti použití železitých odpadů pro výrobu pálené střešní krytiny
tech. staveb. hmot a dílců
Náhrada pojivých a modifikujících složek injektážních hmot odpadními materiály
tech. staveb. hmot a dílců
Využití fluidních popílků k přípravě směsného portlandského cementu
tech. staveb. hmot a dílců
Vliv režimu výpalu a chemických přísad na užité vlastnosti střepu pálené střešní krytiny
tech. staveb. hmot a dílců
Sledování vlivu hořečnatých surovin na kordieritový matrix a odzkoušení v hutných a tepelně-izolačních
tech.žáromateriálech
staveb. hmot a dílců
Inovace omítkového systému pro zdivo pomocí vybraných druhotných surovin
tech. staveb. hmot a dílců
Studium kinetiky hydratačního procesu belitického cementu
tech. staveb. hmot a dílců
Studium tepelně technických vlastností cihlářského střepu
tech. staveb. hmot a dílců
Zjišťování trvanlivosti aglomerových výrobků ze dřeva
tech. staveb. hmot a dílců
Analýza možnosti eliminace negativních účinků synergického působení agreivních látek a mechan. namáhání
tech. staveb.
na trvanlivost
hmot a dílců
cement. Kompozitů
Vliv přísad na vlastnosti matrixu vysoce jakostních šamotů
tech. staveb. hmot a dílců
Vliv zrnotosti kameniva na vlastnosti drobnozrnných betonů
tech. staveb. hmot a dílců
Zajišťování jakosti výsledků laboratorních analýz v návrhu, vývoji, zavádění do výroby a zkoušení prograsivních
tech. staveb.staveb.
hmot ahmot
dílcůs využitím druhotných surovin
Sledování vývoje pevností vibrolisovaných výrobků v čase
tech. staveb. hmot a dílců
Využití odpadních surovin z tepelných elektráren pro výrobu tepelně izolačních žáromateriálů
tech. staveb. hmot a dílců
Rok
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Signatura
B-D 485
B-D 486
B-D 487
B-D 488
B-D 489
B-D 490
B-D 491
B-D 492
B-D 493
B-D 494
B-D 495
B-D 496
B-D 497
B-D 498
B-D 499
B-D 500
B-D 501
B-D 502
B-D 503
B-D 504
B-D 505
B-D 506
B-D 507
B-D 508
B-D 509
B-D 510
B-D 511
B-D 512
B-D 513
B-D 514
B-D 515
B-D 516
B-D 517
B-D 518
B-D 519
B-D 520
B-D 521
B-D 522
B-D 523
B-D 524
B-D 525
B-D 526
B-D 527
Jméno
Mutalová Zuzana
Nagyová Lívia
Nosek Karel
Ondráček Michal
Ondrová Vendula
Pajurek Tomáš
Plecháč Zdeněk
Přikryl Jan
Putna Pavel
Salviany Viktor
Sedlmajer Martin
Slezáček Martin
Soukupová Gabriela
Stryčková Jana
Svoboda Martin
Svora Petr
Šifta Jiří
Štrbíková Lucie
Talavašek Roman
Ťažký Tomáš
Tenzer Tomáš
Tesař David
Toulová Nina
Trojan Martin
Vacenovská Božena
Velčovský Michal
Výmola Jan
Žák Zdeněk
Čapák Jaroslav
Čermák Ondřej
Čermák Stanislav
Guziur Jaroslav
Henkl Jakub
Hlobilová Jana
Holub Miroslav
Hořínková Lucie
Hovorka Roman
Hrbotický Pavel
Janulíková Petra
Jemelka Michal
Kolbábek Petr
Krajča Zdeněk
Lukeš Pavel
Název práce
Ústav
Vývoj tuhých cementových obkladových pásků
tech. staveb. hmot a dílců
Optimalizace složení surovinové směsi páleného popílkového střepu
tech. staveb. hmot a dílců
Lehčená lepicí a stěrková hmota určená pro ETICS
tech. staveb. hmot a dílců
Vývoj vysokohodnostných betonů definovaných vlasntosí
tech. staveb. hmot a dílců
Trvanlivost kompozitů na bázi bezsádrovcových cementů
tech. staveb. hmot a dílců
Využití nedestruktivních metod zkoušení pro zjišťování pevností betonových dlažebních bloků
tech. staveb. hmot a dílců
Vztah mezi vlhkostními vlastnostmi a vzduchovou propustností povrchové vrstvy betonu
tech. staveb. hmot a dílců
Problematika pohledových architektonických betonů
tech. staveb. hmot a dílců
Vývoj nové spárovací hmoty pro náročnější aplikace
tech. staveb. hmot a dílců
Možnost zvyšování odolnosti cementových kompozitů vůči působení extrémních teplot
tech. staveb. hmot a dílců
Možnosti uplatnění superplastifikačních přísad v prefabrikované výrobě
tech. staveb. hmot a dílců
Studium tepelně technických vlastností stavebních materiálů s obsahem organických odpadních hmot
tech. staveb. hmot a dílců
Optimalizace rheologických parametrů bezsádrovcového bílého cementu
tech. staveb. hmot a dílců
Modifikace vylehčených vyrovnávacích a vyhlazovacích stěrek pro svislé konstrukce
tech. staveb. hmot a dílců
Zajišťování jakosti vzorkování a odběru zkušebních těles v návrhu, vývoj a zavádění do výroby a zkoušení
tech. staveb.
progresivních
hmot a stavebních
dílců
hmot s využitím druhotných surovin
Studium vlastností polymerních kompozitních materiálů s dlouhovláknovou výztuží
tech. staveb. hmot a dílců
Využití uhelných hlušin pro přípravu umělého kameniva
tech. staveb. hmot a dílců
Zjišťování vlastností nového dřevo-plastového kompozitu
tech. staveb. hmot a dílců
Využití průmyslových odpadů k přípravě maltoviny typu hydraulického vápna
tech. staveb. hmot a dílců
Možnosti využívání druhotných surovin jako plniv do betonů
tech. staveb. hmot a dílců
Studium trvanlivosti samozhutnitelných betonů
tech. staveb. hmot a dílců
Lehké samozhutnitelné betony
tech. staveb. hmot a dílců
Vývoj barytového systému na ochranu proti ionizujícímu záření
tech. staveb. hmot a dílců
Nedestruktivní sledování stavu dřevěných prvků ultrazvukem
tech. staveb. hmot a dílců
Vliv vlastností vstupních surovin na kvalitu kameniva ze zapékaných popílků
tech. staveb. hmot a dílců
Návrh zkrácených zkoušek trvanlivosti stavebních hmot
tech. staveb. hmot a dílců
Trhací práce ve stavebnictví
tech. staveb. hmot a dílců
Diagnostika průvzdušnosti stavebních konstrukcí
tech. staveb. hmot a dílců
Polyfunkční dům Lesní správy
technická zařízení budov
Optimalizace vytápění hotelu
technická zařízení budov
Vzduchotechnika z pohledu energie
technická zařízení budov
Obchodní a sportovní středisko
technická zařízení budov
Teplovzdušné vytápění a větrání rodinného domu
technická zařízení budov
Energetická analýza rodinných domů
technická zařízení budov
Ústřední vytápění polyfunkčního domu
technická zařízení budov
Výrobní hala Junker
technická zařízení budov
Vzduchotechnika sportovní haly
technická zařízení budov
Vytváření optimálního mikroklimatu v budovách s vysokým podílem prosklení ve fasádách
technická zařízení budov
Vytápění obytného souboru budov
technická zařízení budov
Technická zařízení v nízkoenergetických domech
technická zařízení budov
Zdroje z kondenzačních kotlů v kombinaci s alternativními zdroji energie
technická zařízení budov
Odlišnost v zapojení kondenzačních zdrojů tepla
technická zařízení budov
Velkoplošné systémy podlahového vytápění
technická zařízení budov
Rok
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Signatura
B-D 528
B-D 529
B-D 530
B-D 531
B-D 532
B-D 533
B-D 534
B-D 535
B-D 536
B-D 537
B-D 538
B-D 539
B-D 540
B-D 541
B-D 542
B-D 447
B-D 448
B-D 449
B-D 450
B-D 451
B-D 452
B-D 453
B-D 454
B-D 543
B-D 544
B-D 545
B-D 546
B-D 547
B-D 548
B-D 549
B-D 550
B-D 551
B-D 552
B-D 553
B-D 554
B-D 555
B-D 556
B-D 557
B-D 558
B-D 559
B-D 560
B-D 561
B-D 097
Jméno
Machek Josef
Majnuš Ondřej
Novák Michal
Okálková Pavla
Palička Jan
Palík Martin
Pěnička David
Plotěný Jan
Poláček Petr
Půlpán Jiří
Rosenberg Dan
Říha Zdeněk
Skalník Radek
Švanda Petr
Uher Pavel
Dítě Lubor
Dvořáková Denisa
Horák Marek
Pavlík Ondřej
Ščerba Marek
Šebesta Miroslav
Trchalíková Lenka
Vojtasíková Hana
Brabec Lukáš
Hamal Rostislav
Hošková Veronika
Houdek Radomír
Janál Petr
Kelnarová Tereza
Klímek Michal
Mikulecký Jan
Molnár-Suják David
Niemiec Lukasz
Novák Jiří
Ottová Monika
Rychnovský Lukáš
Skočovský Filip
Sobolíková Blanka
Svobodová Ivana
Tůmová Magdalena
Vacková Veronika
Vojnarová Kateřina
Barteček Lukáš
Název práce
Ústav
Uplatnění obnovitelných zdrojů energie v budovách
technická zařízení budov
Využití obnovitelných zdrojů v nízkoenergetických domech
technická zařízení budov
Horský hotel - Červenohorské sedlo
technická zařízení budov
Vzduchotechnika pro víceúčelový objekt společenského charakteru
technická zařízení budov
Vytvoření optimálního mikroklimatu v obytných budovách s vysokým podílem prosklení ve fasádách technická zařízení budov
Vytápění a větrání nízkoenergetických bytových domů
technická zařízení budov
Vzduchotechnika pro stravovací provoz
technická zařízení budov
Polyfunkční dům Brno Líšeň
technická zařízení budov
Mikroklima prosklených budov
technická zařízení budov
Vytváření optimálního mikroklimatu v obytných budovách s vysokým podílem prosklení ve fasádách technická zařízení budov
Vzduchotechnika pro víceúčelový objekt společenského charakteru
technická zařízení budov
Vzduchotechnika zařízení v objektech pro stravování
technická zařízení budov
Teplovzdušné vytápění a větrání rodinného domu
technická zařízení budov
Vzduchotechnika pro hokejovou halu
technická zařízení budov
technická zařízení budov
Vyhodnocení poloprovozu SB reaktoru
vodní h. obcí
Integrovaný přístup při řešení využití dešťové vody
vodní h. obcí
Návrh rozšíření vodovnodní sítě
vodní h. obcí
Hydraulické posouzení spolehlivosti stokové sítě v Mor. Třebové
vodní h. obcí
Hospodárnost využití dešťpvé vody v budovách při řešení minim. odtoku dešťů
vodní h. obcí
Metodika hodnocení technického stavu vodárenských distr. systémů
vodní h. obcí
Studie proveditelnosti výměny azbestocementového vodovodního řadu DN400-500 v úseku Ústí - Lužná
vodní h. obcí
Studie odvoděnía zásobování vodou areál logistiky Poruba
vodní h. obcí
Rekonstrukce - obnova rybníka
vodní hosp. krajiny
Použití přírodních způsobů čištění odpadních vod pro obec Kobeřice u Brna
vodní hosp. krajiny
Zemní trasy a možnosti jejich rekultivace a revitalizace
vodní hosp. krajiny
Rekultivace skládky TKO v obci Hevlín
vodní hosp. krajiny
Užití fuzzy modelu jako analyzátoru stupně ohrožení za povodňové situace
vodní hosp. krajiny
Hydrochemická charakteristika příměstského vodního toku
vodní hosp. krajiny
Vyhodnocení činnosti navržených ochranných opatření v povodí Bystřice
vodní hosp. krajiny
Návrh protierozních opatření v katastru oce Příbram - okres Brno - venkov
vodní hosp. krajiny
Návrh ochrany obce Zbraslavec před povodňovými průtoky toku Úmoří
vodní hosp. krajiny
Porovnání měření rychlostí v měrném obdě svislice při hydrometrování na toku odlišnými přístroji vodní hosp. krajiny
Revitalizace údolní nivy Račího potoka v okrese Třebíč
vodní hosp. krajiny
Možnosti nápravných opatření pro snížení nutrientů v malých povodích
vodní hosp. krajiny
Studie společných zařízení v k. ú. Krasová
vodní hosp. krajiny
Hospodaření s děšťpvými a splaškovými odpadními vodami v Centru Ekologických aktivit Bělá u Jevíčka
vodní hosp. krajiny
Možnosti zlepšení ekologického stavu příměstského vodního toku
vodní hosp. krajiny
Využití zemědělských pozemků a protierozní opatření ve zranitelné Oblasti Rozseč nad Kunštátem vodní hosp. krajiny
Návrh komplexní ochrany a organizace povodí jako podklad pro KPÚ Pořín
vodní hosp. krajiny
Rozbor erozních a odtokových poměrů v povodí Třebůvky
vodní hosp. krajiny
Studie zprůchodnění Cvrčovického jezu v Jihlavě pro migrující ryby
vodní hosp. krajiny
Denitrifikace v modelovém SB-reaktoru
vodní obce
Rok
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Signatura
B-D 104
B-D 106
B-D 113
B-D 114
B-D 115
B-D 116
B-D 117
B-D 119
B-D 120
B-D 121
B-D 127
B-D 129
B-D 131
B-D 132
B-D 133
B-D 134
B-D 135
B-D 136
B-D 137
B-D 138
B-D 139
B-D 140
B-D 141
B-D 142
B-D 143
B-D 144
B-D 305
B-D 306
B-D 307
B-D 455
B-D 456
B-D 1063
B-D 598
B-D 962
B-D 963
B-D 964
B-D 965
B-D 599
B-D 600
B-D 966
B-D 967
B-D 968
B-D 969
Jméno
Dvořáková Jana
Hanuš Ondřej
Havíř Jiří
Havlas Roman
Hrnčířová Eva
Kohout Pavel
Mlčoch Ondřej
Roh Robert
Rubíčková Eva
Studnička Tomáš
Carda Filip
Čamek Jiří
Dosoudilová Gabriela
Doubek Martin
Haková Edita
Hermany Jiří
Hlucháň Tomáš
Holotík Vladimír
Karbáč Michal
Mosler David
Pagáčová Jana
Patočka Michal
Píška Michal
Rožnovský David
Šenk Pavel
Žižka Libor
Čada Zdeněk
Eliáš Jan
Fedorik Filip
Hlaváč Zbyněk
Láník Jaromír
Mlynářová Lenka
Adámek Jan
Baffi Lukáš
Barnetová Jana
Bartoň Jaroslav
Bernát Michal
Daniel Roman
Girgle František
Hofrichter Ondřej
Hrdlička Libor
Hruban David
Juchelková Pavlína
Název práce
Ústav
Řízení odtoku dešťových od z urbanizovaného území
vodní obce
Studie návrhu vodovodní sítě vybrané části urbanizovaného celku
vodní obce
Sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku
vodní obce
Komplexní systém odvodnění urbanizovaného celku pro 5000 - 10000 EO
vodní obce
Intenzifikace ČOV do 50000 ekvivalentních obyvatel
vodní obce
Hodňov - odkanalizování a čištění odpadních vod
vodní obce
Havarijní plán pro Morvskou sladovnu Kroměříž a.s.
vodní obce
Rekonstrukce a intenzifikace stávající úpravny vody z podzemního zdroje
vodní obce
Studie odkanalizování obce Zdounky
vodní obce
Studie odkanalizování obce Zábřeh
vodní obce
Protipovodňová ochrana Račice
vodní stavby
Studie olympijského slalomového kanálu pro Prahu
vodní stavby
Úprava toku Bělá v Jeseníku-Bukovci s rekonstrukví jezu
vodní stavby
Mobilní GIS ve vodohospodářské praxi
vodní stavby
Úprava řeky Svitavy v intravilánu města Svitavy
vodní stavby
Zhodnocení metod pro stanovení průřezové rychlosti v prizmatických korytech s volnou hladinou
vodní stavby
Protipovodňová ochrana Olomouce
vodní stavby
Stabilizace břehů údolní nádrže Bílovec
vodní stavby
Využití Autodesk VIZ při projektování hydrotechnických staveb
vodní stavby
Sedmikvantitativní riziková analýza přehrady Mostiště
vodní stavby
Protipovodňová ochrana průmyslové zóny Ostrava - Hrabová
vodní stavby
Fyzikální modelové šíření znečištění ve vodních tocích a způsoby jeho monitorování
vodní stavby
Posouzení navrženého protipovodňového opatření obce
vodní stavby
Studie pohybu splavenin v řece Moravě a jejích významných přítocích v JMK (ř.km 141,4 až 33,0) vodní stavby
Zdorje látkového zatížení, působící nežádoucí vývoj jakosti vody ve vodní nádrži Mšeno
vodní stavby
Úprava divoké Orlice a rekonstrukce jezu v Doudlebách (km 53,817)
vodní stavby
Stanovení chování chladickích věží v závislosti na změně materiálových a geometrických charakteristik
Chování křehkýchvláken v kompozitech s křehkou a kvazikřehkou matricí
Vlil změny tvaru mostního profilu a vystrojení na jeho provozní vlastnosti
Statický průzkum zděné budovy školy v Brně
Stavebnětechnický a statický průzkum objektu rodinného domu
Analýza kapacity komunikace pomocí mikroskopických modelů
automatizace inženýrských úloh
Rekonstrukce mostní klenby
Betonových a zděných konstrukcí
Most na obchvatu Velkého Meziříčí
Betonových a zděných konstrukcí
Školící a administrativní centrum, Brno - Cejl
Betonových a zděných konstrukcí
Půdorysně zakřivená lávka
Betonových a zděných konstrukcí
Přemostění železničního nádraží
Betonových a zděných konstrukcí
Most na dálnici D47 přes řeku Odru
Betonových a zděných konstrukcí
Vyztužování betonových konstrukcí nekovovou výztuží
Betonových a zděných konstrukcí
Nosná konstrukce administrativní budovy
Betonových a zděných konstrukcí
Most na dálnici přes údolí se silnicí III/46421
Betonových a zděných konstrukcí
Administrativní budova - kombinovaný monolitický skelet
Betonových a zděných konstrukcí
Nadjezd nad dálnicí D1
Betonových a zděných konstrukcí
Rok
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Signatura
B-D 601
B-D 602
B-D 603
B-D 604
B-D 970
B-D 971
B-D 605
B-D 972
B-D 606
B-D 607
B-D 608
B-D 973
B-D 974
B-D 975
B-D 609
B-D 976
B-D 610
B-D 611
B-D 977
B-D 612
B-D 613
B-D 614
B-D 978
B-D 615
B-D 616
B-D 617
B-D 618
B-D 979
B-D 619
B-D 620
B-D 621
B-D 622
B-D 623
B-D 624
B-D 625
B-D 626
B-D 627
B-D 628
B-D 629
B-D 630
B-D 631
B-D 980
B-D 632
Jméno
Kráčalík Martin
Letfus Ondřej
Lužný Zdeněk
Mlčáková Eva
Oborný Eduard
Pecha Jakub
Rušar Květoslav
Řezka Petr
Smatana Andrej
Strakošová Jana
Šanderová Lenka
Šopík Leonard
Válek Petr
Vénos Michal
Višňovský Ondřej
Volný Lukáš
Vyskočil Pavel
Antoňů Jana
Bártová Kateřina
Beneš Jan
Bodó Marek
Dohnal Stanislav
Dvořáková Jana
Feldmannová Jana
Homola Ivo
Hurychová Jana
Jančich Marek
Kašpar Martin
Kotala Tomáš
Kovář Jan
Krausová Tereza
Kučerová Eva
Kuchař Radek
Lancová Veronika
Lhota Jiří
Macháň Antonín
Malý Petr
Matějíček Pavel
Mrázová Tereza
Navrátilík Martin
Nedomová Ivana
Němec Lukáš
Pikulová Hana
Název práce
Nadjezd nad dálnicí D1
Návrh podlahové desky
Most na dálnici D47 přes údolí potoka Rakovec
Obnova a dostavba Barrandovských teras
Dálniční most přes komunikaci
Lávka přes řeku v Brně
Lávka pro pěší
Most na dálnici D1 HUBOVÁ - IVACHNOVÁ
Stropní desky na větší rozpětí
Polyfunkční dům - monolitický skelet
Dálniční estakáda
Nadjezd nad dálnicí vedené v hlubokém zářezu
Statické řešení vyhlídkové věře
Bodově podepřený nadjezd nad dálnicí
Mostní konstrukce rozpletu
Zastřešení pavilonu slonů
Polyfunkční centrum v Brně
Ověření bodového pole ve vybraných katastrálních územích
Účelová mapa areálu hřbitova v Rosicích
Vyrovnání podrobného polohového bodové pole v k.ú. Blansko
Společné vyrovnání terestrických a družicových měření
Testovaní GPS v síti CZEPOS
Zhotovení podkladu pro rekonstrukci historického objektu
GIS jako prostředek pro řízení veřejné správy malých obcí
Sledování svahových sesuvů - lokalita Papírna
Zřízení bodového pole v lokalitě hradu Veveří
Analýza výsledků měření délek v bezhranolovém módu
Temporální analýza polohopisu z kartografických podkladů a z obrazových dat
Zaměření bývalého divadelního sálu pro rekonstrukci
Využití sítě CZEPOS při lokalizaci krasových jevů
Dokumentace fasád fotogrammetrickou metodou a pasport objektu
Určení pohybů skalních bloků
Analýza přesnosti délek měřených bezhranolovou totální stanicí
Přímá orientace snímků
Konstrukce tematických map z vrstevnicových map
Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek (Strážnická stezka)
Sledování svahových sesuvů-lokalita Žďár
Právní aspekty katastru nemovitostí
Účelová mapa městského hřbitova ve Strakonicích
Multimediální mapa malého územního celku
Využití GIS pro řešení environmentálních problémů malých obcí
Zaměření objektu pro rekonstrukci
Tvorba a využití DKM
Ústav
Betonových a zděných konstrukcí
Betonových a zděných konstrukcí
Betonových a zděných konstrukcí
Betonových a zděných konstrukcí
Betonových a zděných konstrukcí
Betonových a zděných konstrukcí
Betonových a zděných konstrukcí
Betonových a zděných konstrukcí
Betonových a zděných konstrukcí
Betonových a zděných konstrukcí
Betonových a zděných konstrukcí
Betonových a zděných konstrukcí
Betonových a zděných konstrukcí
Betonových a zděných konstrukcí
Betonových a zděných konstrukcí
Betonových a zděných konstrukcí
Betonových a zděných konstrukcí
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Geodézie
Rok
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Signatura
B-D 633
B-D 634
B-D 981
B-D 635
B-D 636
B-D 982
B-D 637
B-D 983
B-D 638
B-D 639
B-D 984
B-D 640
B-D 985
B-D 641
B-D 642
B-D 986
B-D 643
B-D 644
B-D 987
B-D 645
B-D 646
B-D 647
B-D 988
B-D 648
B-D 649
B-D 650
B-D 989
B-D 651
B-D 652
B-D 653
B-D 946
B-D 656
B-D 657
B-D 990
B-D 658
B-D 659
B-D 991
B-D 992
B-D 993
B-D 660
B-D 661
B-D 994
B-D 662
Jméno
Pokorný Jakub
Prouza Radek
Přikrylová Lucie
Puchrik Lukáš
Pukaj Marek
Raška Jan
Sís Roman
Slámová Lenka
Slouka Matěj
Smíšková Hana
Souček Dalibor
Studničková Eva
Stuchlík Filip
Svoboda Libor
Šmíd Martin
Tomášek David
Tomečková Zuzana
Trčálek Martin
Vágner Jiří
Vašíčková Petra
Vavrečka Libor
Vejda Jiří
Vejmelková Hana
Wirglová Zuzana
Zajíčková Lenka
Černý Vít
Dvořák Jaroslav
Horák Jiří
Matyášek Filip
Migová Marcela
Szczuka Adam
Bartoněk Radek
Bednařík Filip
Bobáň Peter
Drochytka Tomáš
Dudys Radim
Horáková Helena
Jakub Jiří
Jiroušek Zdeněk
Kaiser Petr
Kozelka Aleš
Lukáš Jan
Matějka Tomáš
Název práce
Ústav
Využití GPS pro určování výšek na území města Brna
Geodézie
Analýza přesnosti map středního měřítka
Geodézie
Přesnost detekce osy laserového svazku
Geodézie
Pozemní laserové skenování
Geodézie
Zaměření půdního prostoru historického objektu
Geodézie
Terestrická a družicová geodetická síť Jedovnice
Geodézie
Účelová mapa závodu - bývalá sklárna Rosice
Geodézie
Zhotovení dokumentace jižní brány hradu Veveří
Geodézie
Geodetické práce při stavbě betonové desky nosné konstrukce ocelového mostu
Geodézie
Vybudování podrobného polohového bodového pole v katastrálním území Doubravice nad SvitavouGeodézie
Zaměření a vyhodnocení vytyčovací sítě pro stavbu silnice 1. třídy
Geodézie
Netradiční přístupy k digitalizaci sáhových map
Geodézie
Určení astronomického azimutu
Geodézie
Dokumentace jeskyně Jáchymka ve střední části Moravského krasu
Geodézie
3D modelování historických budov
Geodézie
Vybudování podrobného polohového bodového pole v katastrálním území Ráječko
Geodézie
Měření pohybů skalních bloků v Moravském krasu
Geodézie
Zavádění nového výměnného formátu do praxe
Geodézie
Sledování svahových sesuvů - lokalita Plešivec
Geodézie
Dokumentace jeskyně Kostelík ve střední části Moravského krasu
Geodézie
Měření prostorové polohy koleje systémem APK-1
Geodézie
Počítačová podpora výuky v terénu oboru geodézie a kartografie
Geodézie
Geometrický plán - historický vývoj a současnost
Geodézie
Analýza přesnosti kontinuálního měření GPS - RTK
Geodézie
Komplexní geodetické práce při výstavbě lokality rodinných domů
Geodézie
Znojmo - kanalizační stoka B
Geotechniky
Porovnání výpočtu plošných základů dle ED7 a ČSN 73 1001
Geotechniky
Založení dálničního mostu
Geotechniky
Matematické modelování vlivu štěrkových pilířů na stabilitu svahu
Geotechniky
Praha-Obchodní komplex Palladium, zajištění stavební jámy a návrh prvků založení objektu
Geotechniky
Odstraňování dusíku z kalové vody v poloprovozním SB-reaktoru
Chemie
Sdružená ocelová sila
Kovových a dřevěných konstrukcí
Jednokolejný železniční most
Kovových a dřevěných konstrukcí
Víceúčelový objekt
Kovových a dřevěných konstrukcí
Dřevěná konstrukce víceúčelové haly
Kovových a dřevěných konstrukcí
Silnice I/47 Severní spoj, most přes trať ČD, SO 203
Kovových a dřevěných konstrukcí
Pavilon kampusu Masarykovy univerzity
Kovových a dřevěných konstrukcí
Most na drážní komunikaci
Kovových a dřevěných konstrukcí
Dřevěná konstrukce odbavovací haly
Kovových a dřevěných konstrukcí
Víceúčelový patrový objekt
Kovových a dřevěných konstrukcí
Silnice I/47 Severní spoj, most přes řeku Odru, SO 202
Kovových a dřevěných konstrukcí
Ocelobetonová spřažená konstrukce dvou hal
Kovových a dřevěných konstrukcí
Nosná konstrukce autoservisního střediska s administrativní částí
Kovových a dřevěných konstrukcí
Rok
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Signatura
B-D 995
B-D 996
B-D 997
B-D 663
B-D 664
B-D 665
B-D 998
B-D 999
B-D 1000
B-D 666
B-D 1001
B-D 667
B-D 668
B-D 669
B-D 670
B-D 1002
B-D 1003
B-D 671
B-D 672
B-D 673
B-D 1004
B-D 674
B-D 675
B-D 676
B-D 1005
B-D 677
B-D 1006
B-D 1007
B-D 1008
B-D 1009
B-D 678
B-D 1010
B-D 679
B-D 1011
B-D 680
B-D 1012
B-D 681
B-D 682
B-D 1013
B-D 683
B-D 684
B-D 1014
B-D 1015
Jméno
Němec Tomáš
Novák Daniel
Ohlídal Viktor
Perháč Ondřej
Persch Petr
Pinkava Roman
Režnar David
Ručná Hana
Sedláčková Alvarezová Jana
Stoniš Jakub
Šumšalová Dana
Tuma Dino
Vintr Jan
Vokatý Tomáš
Aksamit Pavel
Ančinec Karel
Antl Pavel
Babečka Andrej
Báčová Edita
Bažantová Kateřina
Beková Pavla
Brambora Martin
Brhel Ondřej
Brumovský Martin
Bulionová Tereza
Cabák Josef
Cihlář Karel
Černý Antonín
Číhal Jakub
Daňková Pavla
David Jiří
Derner Vladimír
Dokoupil Ondřej
Doležel Radek
Drobeček David
Dvořáková Eva
Fejfárek Tomáš
Formánek Vít
Franková Veronika
Frič Ondřej
Gottwald Martin
Hadra Lukáš
Hájek Arnošt
Název práce
Nosná konstrukce autosalonu
Silnice III/2729, most ev. č. 1 Kochánky přes řeku Jizeru
Nosná konstrukce zastřešení koupaliště v Kuřimi
Nosná ocelová konstrukce lávky pro pěší
Vícepodlažní objekt pro administrativní a obchodní účely
Dřevěná nosná konstrukce patrového domu
Ocelová nosná konstrukce autosalónu
Administrativní budova obchodního centra
Rekonstrukce zastřešení základní školy v Ostravě
Analýza napjatosti vyztužení hrdel velkokapacitních nádrží s ohledem na sedání základu
Most na pozemní komunikaci přes vodoteč
Nosná ocelová konstrukce patrové budovy
Patrová budova pro administrativní účely
Veletržní pavilon
Sídlo firmy SANGREEN CZ, Praha 8 - Hloubětín
Sportovně-kulturní zařízení
Seismický návrh obytných budov
Pasivní bytový dům
Polyfunkční dům se zdravotním střediskem ve Skalici nad Svitavou
Polyfunkční dům HK Malšovice
Hotel Balustráda
Záchranná služba - Hradec Králové
Rekonstrukce objektu Maštaliska
Boarding House
Polyfunctional house
Dům s pečovatelskou službou v Bílovicích nad Svitavou
Polyfunkční dům - Spešov
Golfcentrum
Nízkoenergetický polyfunkční dům v Kelči
Motel
Sportovní areál Pisárky
Sídlo firmy
Penzion Pod Fulštejnem
Dům s pečovatelskou službou, Jedovnice
Venkovský hotel v Rožďalovicích
Polyfunkční dům v Brně - Černovicích
Bytový dům se službami Žďár nad Sázavou
Soubor polyfunkčních objektů Brno
Hotel
Knihovna
Administrativní centrum, Brno - Jih
Justiční areál, Heršpická ulice Brno
Polyfunkční dům
Ústav
Kovových a dřevěných konstrukcí
Kovových a dřevěných konstrukcí
Kovových a dřevěných konstrukcí
Kovových a dřevěných konstrukcí
Kovových a dřevěných konstrukcí
Kovových a dřevěných konstrukcí
Kovových a dřevěných konstrukcí
Kovových a dřevěných konstrukcí
Kovových a dřevěných konstrukcí
Kovových a dřevěných konstrukcí
Kovových a dřevěných konstrukcí
Kovových a dřevěných konstrukcí
Kovových a dřevěných konstrukcí
Kovových a dřevěných konstrukcí
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Rok
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Signatura
B-D 1016
B-D 1017
B-D 1018
B-D 685
B-D 686
B-D 687
B-D 688
B-D 689
B-D 690
B-D 691
B-D 692
B-D 693
B-D 1019
B-D 694
B-D 1020
B-D 1021
B-D 695
B-D 696
B-D 1022
B-D 1023
B-D 1024
B-D 697
B-D 1025
B-D 698
B-D 699
B-D 700
B-D 701
B-D 702
B-D 703
B-D 704
B-D 1026
B-D 705
B-D 706
B-D 707
B-D 708
B-D 709
B-D 710
B-D 1027
B-D 711
B-D 712
B-D 1028
B-D 713
B-D 714
Jméno
Halbrštát Jakub
Hanák Martin
Hatoň Jakub
Hejný Lukáš
Hejtmánek Petr
Hendrych Michal
Hlaváček Jan
Hlavinka Stanislav
Hnilica Ondřej
Hocková Marcela
Hodoval Ondřej
Holišová Zuzana
Homolka Vladimír
Horáková Kristina
Hořava Jiří
Hovorka Oldřich
Hradská Lucie
Husičková Martina
Hynková Barbora
Ingr Lukáš
Janík Petr
Janisch Radomír
Jaňour Jan
Janout Lukáš
Jaroš Jan
Ježková Iva
Jirková Renáta
Jurečka Michal
Kadlec Marek
Kadlecová Zlata
Karberová Sandra
Kaspříková Veronika
Kawulok Michal
Kejík Michal
Klásek Martin
Klempíř Martin
Kletečka Tomáš
Kočí Jiří
Kočica Daniel
Koláčková Barbora
Kolibová Jana
Koplík Roman
Kotaška Jan
Název práce
Polyfunkční dům, Rudoltice 600
Rekreační penzion
Velvyslanectví - občanská stavba
Hotel
Administrativní centrum ve Veselí nad Moravou
Sportovní areál
Bytový dům - Nový Bydžov
Domov důchodců a penzion pro důchodce, Lobodice
Polyfunkční dům
Nízkoenergetický penzion
Polyfunkční dům v Ústí nad Orlicí
Penzion pro seniory
Polyfunkční dům - Liboc u Prahy
Požární stanice
Rodinný hotel Ivanovice na Hané
Bistro
Polyfunkční dům ve Velkých Pavlovicích
Dům s pečovatelskou službou,Uhelná
Polyfunkční objekt
Polyfunkční dům
Polyfunkční dům na ulici Vídeňská v Brně
Sportovní hala
Nízkoenergetický dům
Hotel ESPLANADE
Základní škola
Víceúčelový objekt ve Velkých Pavlovicích
Nízkoenergetický vícebytový dům
Polyfunkční objekt
Sportovní hala
Bytový dům v Modřicích
Základní škola
Umělecká škola
Rekreační objekt u Těšínské přehrady
Bytový dům v Boskovicích
Domov důchodců v Luhačovicích - část B
Ubytovací a léčebný penzion v Lázních Bohdaneč
Polyfunkční dům Hradec Králové
Ubytovací zařízení s veřejnou jídelnou ve Špindlerově Mlýně
Změna užívání domu na ubytovnu pro studenty, Ostrava - Vítkovice
Hotel Sun nad Brněnskou přehradou
Hotel na Skalkách
Bytový dům Vídeňská
Family Pension
Ústav
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Rok
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Signatura
B-D 715
B-D 716
B-D 717
B-D 1029
B-D 1030
B-D 718
B-D 719
B-D 720
B-D 721
B-D 722
B-D 723
B-D 1031
B-D 1032
B-D 1033
B-D 724
B-D 725
B-D 1034
B-D 1035
B-D 1036
B-D 726
B-D 1037
B-D 727
B-D 1038
B-D 728
B-D 1039
B-D 729
B-D 1040
B-D 1041
B-D 730
B-D 731
B-D 732
B-D 733
B-D 734
B-D 1042
B-D 735
B-D 1043
B-D 736
B-D 737
B-D 738
B-D 739
B-D 740
B-D 741
B-D 742
Jméno
Krejčová Lenka
Kročil Tomáš
Kříž Pavel
Kubečková Petra
Kubíček Rostislav
Kubinová Zuzana
Kubová Olga
Kučera Petr
Kunc František
Kurejko Stanislav
Labík Tomáš
Lepař Radek
Lišková Kateřina
Lolek Tomáš
Madecká Veronika
Malinová Lucie
Mareček Stanislav
Martinek Jiří
Matúšů Martin
Méheš Tomáš
Mihulka Martin
Míchal Petr
Mikulášek Martin
Moc Jakub
Nemčeková Daniela
Ostružka Filip
Palíšek Michal
Pavličík Radovan
Pavlík Martin
Peterek Tomáš
Pobořil Jan
Poláček Lukáš
Poláčková Kateřina
Poledníková Vladana
Potomák Vladimír
Poul Pavel
Pražáková Jana
Přehnalová Edita
Ptáček Vlastimil
Ptáčková Monika
Pulkrábek Tomáš
Rádek Michal
Remeš Michal
Název práce
Bytový dům v Třebíči
LDN Červený kopec
Pěstitelská pálenice
Výrobní objekt s administrativou
MPR-Moravská Třebová, dostavba bloku 6
Dům s malometrážními byty pro důchodce, Darkovice
Penzion Boží Dar
Administrativní budova - Zlín
Polyfunkční dům
Hotel Amadeus
Administrativní a obchodní budova
Sídlo firmy
Penzion pro důchodce v Brně-Bystrci
Penzion
Rekonstrukce hospodářského dvorce
Polyfunkční dům,Zlín
Autosalon Hradec Králové
Dostavba objektu Skalní mlýn, Blansko
Parametrické modelování v moderní architektuře
Bytový dům se službami Dunajská Streda
Dětský domov Polička
Administrativně-provozní objekt skláren
Stavebně-technologický projekt průmyslové haly
Obchodní centrum Praha-Libeň
Penzion pro seniory
Polyfunkční dům, Brno - Bohunice
Bytový dům
Rekonstrukce MŠ na dům pro seniory
Rehabilitační středisko v Litovli
Komplex bytových domů
Administrativní budova v areálu VTPO a.s. v Ostravě-Porubě
Polyfunkční dům Brno-Úvoz
Chráněné dílny
Penzion "Sluníčko"
Ubytovací zařízení Brno - Francouzská
Domov důchodců v Luhačovicích - část A
Terasový polyfunkční dům Praha-Řeporyje
Hotel Harmonie - Chvalčov
Polyfunkční dům Brno Slatina
Výrobně-administrativní objekt, Kolín
Sportovní areál Brno - Bystrc
Penzion pro seniory
Rekonstrukce vodního mlýna v Bartošovicích
Ústav
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Rok
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Signatura
B-D 743
B-D 744
B-D 745
B-D 746
B-D 747
B-D 1044
B-D 748
B-D 749
B-D 1045
B-D 1046
B-D 1047
B-D 750
B-D 751
B-D 752
B-D 753
B-D 754
B-D 755
B-D 756
B-D 757
B-D 1048
B-D 758
B-D 759
B-D 1049
B-D 760
B-D 1050
B-D 761
B-D 762
B-D 1051
B-D 1052
B-D 763
B-D 764
B-D 1053
B-D 765
B-D 766
B-D 1054
B-D 1055
B-D 767
B-D 1056
B-D 768
B-D 769
B-D 770
B-D 1057
B-D 1058
Jméno
Roubalík Jan
Rýdl Marek
Rýdlová Lada
Řičař Radek
Sedlák Pavel
Sekeráková Gabriela
Skalník Drahomír
Sklenář Petr
Skovajsa Jiří
Srkal Pavel
Staník Jakub
Stern Michael
Strašil Martin
Suchna Michal
Suk Jan
Svoboda Radim
Šafránek Ivan
Šilhánková Hana
Šotová Sylva
Šteinerová Karin
Šuchma Zdeněk
Tománek Martin
Tyc Pavel
Tymová Andrea
Vanko Dušan
Vašíček Michal
Vašková Jana
Včelica Václav
Večeřa Pavel
Vedra Petr
Vladyková Petra
Vlasáková Jana
Zámečník Petr
Zrník Jakub
Zvěřina Petr
Žmolík Michal
Cvach Tomáš
Čech Petr
Duda Jiří
Filip Libor
Galina Michal
Gregor Jiří
Jáchym Martin
Název práce
Polyfunkční dům - Zlín, Jižní svahy
Polyfunkční dúm
Bytový komplex Málkov
Polyfunkční dům Hradec Králové
Polyfunkční dům v Boskovicích
Novostavba pošty v Hronově
Pasivní dům a řešení detailů
Víceúčelový objekt, ul.Benešova, Brno
Motorest
Rekreační středisko
Krematorium
Městská knihovna v Kuřimi
Pasivní bytový dům v Havlíčkově Brodě
Polyfunkční dům
Sporthotel, Humpolec
Hotel
Hotel Žďár nad Sázavou
Horský hotel
Pasivní vila
Hotel Golf Okoř
Polyfunkční dům Brno Chrlice
Autosalon Olomouc
Dům s pečovatelskou službou
Polyfunkční dům,Voskovcova ul.,Olomouc
Dům s pěčovatelskou službou
Rekondiční centrum pro handicapované v Brně
Polyfunkční dům Ráječko
Fitcentrum
Rekonstrukce bývalého pivováru Rosice
Využití prizmatického skla v budově MFF
Hotel, Praha - Hostivař
Dům s pečovatelskou službou - Zlín
Věznice s ostrahou
Turistická chata Náchod
Polyfunkční dům
Vedlejší produkty při výrobě kameniva do nestmelených směsí pozemních komunikací
Vedlejší produkty při výrobě kameniva do stmelených směsí v pozemních komunikacích
Recyklace netuhých vozovek za studena s použitím hydraulických pojiv
Vliv povahy filerových částic na vybrané vlastnosti asfaltových směsí
Analýza nehod na vybraných lokalitách v Brně
Posouzení gumoasfaltových koberců tenkých a drenážních
R52 - jihozápadní tangenta města Brna
Ústav
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemního stavitelství
Pozemních komunikací
Pozemních komunikací
Pozemních komunikací
Pozemních komunikací
Pozemních komunikací
Pozemních komunikací
Pozemních komunikací
Rok
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Signatura
B-D 1059
B-D 1060
B-D 771
B-D 772
B-D 1061
B-D 1062
B-D 1064
B-D 773
B-D 774
B-D 775
B-D 776
B-D 777
B-D 778
B-D 1065
B-D 779
B-D 780
B-D 781
B-D 782
B-D 562
B-D 563
B-D 783
B-D 564
B-D 784
B-D 565
B-D 566
B-D 785
B-D 786
B-D 567
B-D 568
B-D 569
B-D 787
B-D 788
B-D 570
B-D 789
B-D 571
B-D 572
B-D 573
B-D 574
B-D 790
B-D 1066
B-D 1067
B-D 1068
B-D 575
Jméno
Konečný Petr
Kosňovský Michal
Kováčik Zbyněk
Matula Radek
Mičunek Petr
Mlynář Radim
Orság Marek
Petlachová Zuzana
Plášek Lukáš
Polák Petr
Pumprla Tomáš
Sedláček Jan
Skácel Petr
Střecha Michal
Špaček Petr
Blažek Martin
Božáková Martina
Daňhel Petr
Dubnová Kateřina
Dudová Markéta
Dvořáčková Pavla
Dyntarová Kateřina
Eisenwort Marek
Fraňková Irena
Gallasová Daniela
Halamíček Jaroslav
Hanáček Josef
Hégr Jaroslav
Hodačová Petra
Hojač Martin
Horák Jan
Hrubeš Aleš
Hřibová Eva
Hudec Petr
Hýža Petr
Chludilová Jana
Chudoba Jan
Johnová Alena
Klimus Radek
Kočí Antonín
Kolovrat Tomáš
Kos Lukáš
Kovalčík Martin
Název práce
Ústav
Variantní řešení přeložky silnice I/51 Hodonín - obchvat
Pozemních komunikací
Techická studie silnice I/43 - návrh MÚK se sil. II/379 a II/386 u Kuřimi
Pozemních komunikací
Recyklace netuhých vozovek za studena s tříděním a drcením frézovaného materiálu
Pozemních komunikací
Teplotní gradient v konstrukci vozovek
Pozemních komunikací
I/55 Obchvat Veselí nad Moravou
Pozemních komunikací
Posouzení vlivu zvýšení modulu tuhosti na únavové charakteristiky asfaltových směsí
Pozemních komunikací
Posouzení gumoasfaltových betonů
Pozemních komunikací
Dopravní studie prodloužení hlavního průtahu městským centrem ve Vsetíně
Pozemních komunikací
Optimalizace složení gumoasfaltového pojiva
Pozemních komunikací
Vyhledávací studie rychlostní silnice R43 v úseku Letovice-Litomyšl
Pozemních komunikací
Vliv charakteristik silnic a jejich zlepšení na nehodovost
Pozemních komunikací
Posouzení tvorby trvalých deformací pomocí triaxiální zkoušky
Pozemních komunikací
Trvanlivost protismykových vlastností vozovek
Pozemních komunikací
Zpracování asfaltových směsí za nižších teplot
Pozemních komunikací
Hodnocení možnosti použití jemnozrnných zemin do podloží pozemních komunikací
Pozemních komunikací
Příprava a řízení stavební zakázky investorem
Stavební ekonomiky a řízení
Návrh organizace a řízení projektu výstavby z pohledu investora
Stavební ekonomiky a řízení
Stanovení tržní hodnoty stavebního podniku
Stavební ekonomiky a řízení
Ceny a kalkulace staveb realizovaných v zahraničí
Stavební ekonomiky a řízení
Stanovení nákladů životního cyklu projektu stavby s ohledem na požadovanou životnost
Stavební ekonomiky a řízení
Řízení projektu výstavby a vypsání veřejné obchodní soutěže
Stavební ekonomiky a řízení
Investiční podpora v České republice
Stavební ekonomiky a řízení
Řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele a nabídka stavebního podniku do obchodní
Stavební veřejné
ekonomiky
soutěže
a řízení
Aplikace principu udržitelneho rozvoje lidskych sídel
Stavební ekonomiky a řízení
Možnosti konkurenceschopnosti stavebního podniku po vstupu do EU
Stavební ekonomiky a řízení
Krizový management ve stavebním podniku
Stavební ekonomiky a řízení
Řízení stavební zakázky investorem
Stavební ekonomiky a řízení
Optimalizace ceny stavební zakázky
Stavební ekonomiky a řízení
Stanovení nákladů životního cyklu projektu stavby s ohledem na materiálovou charakteristiku
Stavební ekonomiky a řízení
Financování stavební zakázky a jeho vliv na finanční stabilitu podniku
Stavební ekonomiky a řízení
Formy a metody motivace v práci stavební firmy
Stavební ekonomiky a řízení
Organizace zakázky ve stavebním podniku a plánování průběhu zakázky
Stavební ekonomiky a řízení
Zadávání veřejných zakázek - pohled zadavatele
Stavební ekonomiky a řízení
Řízení projektu výstavby ve formě dodávky na klíč
Stavební ekonomiky a řízení
Ekonomické hodnocení investičního projektu
Stavební ekonomiky a řízení
Koncepce bytové politiky ČR
Stavební ekonomiky a řízení
Ekonomické vyhodnocení projektu New Romford Hospital
Stavební ekonomiky a řízení
Cena stavebního díla se zaměřením na kalkulace obrátkového materiálu
Stavební ekonomiky a řízení
Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě
Stavební ekonomiky a řízení
Možnosti místních zhotovitelů při zadávání veřejných zakázek
Stavební ekonomiky a řízení
Obvyklé ceny ve stavební praxi
Stavební ekonomiky a řízení
Analýza finanční a cenové strategie konkrétního stavebního podniku a její dopad na rozvoj podniku Stavební ekonomiky a řízení
Ekonomická efektivnost projektů regionálního rozvoje
Stavební ekonomiky a řízení
Rok
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Signatura
B-D 576
B-D 791
B-D 792
B-D 577
B-D 793
B-D 1069
B-D 794
B-D 795
B-D 578
B-D 796
B-D 579
B-D 797
B-D 580
B-D 1070
B-D 798
B-D 581
B-D 582
B-D 583
B-D 584
B-D 585
B-D 586
B-D 587
B-D 799
B-D 800
B-D 801
B-D 588
B-D 589
B-D 590
B-D 802
B-D 803
B-D 804
B-D 805
B-D 806
B-D 1071
B-D 591
B-D 807
B-D 592
B-D 593
B-D 594
B-D 595
B-D 596
B-D 597
B-D 1138
Jméno
Krajčoviech Juraj
Kratochvílová Lucie
Kučera Daniel
Kunc Michal
Kužel Michal
Lada Aleš
Langrová Květa
Malovaný Ondřej
Malý Michal
Matušková Veronika
Mikula Miroslav
Mottlová Eva
Musil David
Novosadová Jana
Pekník Miroslav
Pícka Václav
Pivec Jan
Polan Lukáš
Polčáková Kateřina
Ptoszek Lukáš
Pulec Zbyněk
Rosendorf Jan
Rozsívalová Marie
Sekanina Petr
Sigmund Michal
Stančík Zdeněk
Stejskal Pavel
Šalda Josef
Šlosarová Zdeňka
Šmíd Jan
Tajovský Jan
Tandler Martin
Togner Petr
Tomeček Karel
Václavský Michal
Vítek Jaromír
Vjačková Jana
Vojtěchová Zuzana
Vymazal Petr
Výskala Miloslav
Wenzel Tomáš
Zápotočná Milada
Braťka Miloš
Název práce
Vliv investiční výstavby na ekonomický růst České republiky
Veřejné investice a současné možnosti čerpání podpor a dotací.
Řízení zakázky ve stavebním podniku
Cenové charakteristiky v životním cyklu veřejné stavební zakázky
Podklady pro stanovení reprezentantů kategorií území na základě jejich funkčního využití
Národní rozvojový plán na programové období 2007-2013 a jeho vliv na strukturu investic v ČR
Investice do krajinářských úprav
Baťův systém řízení a možnosti jeho implementace ve stavebním podniku
Vliv substituce výrobních materiálů na cenu bytového domu při rekonstrukci
Týmová práce a uplatňování rovných příležitostí ve stavebnictví
Integrace systému řízení ve stavebním podniku
Podklady pro stanovení reprezentantů kategorií území na základě jejich funkčního využití
Bytová politika ČR,možnosti financování bytové výstavby, náklady spojené s bydlením
Marketing ve stavební firmě - strategie rozvoje firmy a její uplatnění na stavebním trhu
Průběh stavební zakázky z pohledu dodavatele
Facility management budovy ve veřejné správě
Financování nízkoenergetických budov a jejich návratnost
Veřejná stavební zakázka ;výběr, sledování průběhu a financování
Investiční výstavba v rámci regionálního rozvoje
Přínosy informačního systému ve stavebním podniku
Marketingové plánování ve veřejné správě
Developerský projekt bytového domu
Motivace manažera z pohledu uplatnění ve stavebním podniku
Vypracování žádosti pro získání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU
Požadavky na manažera stavební firmy v období znalostní ekonomiky
Zadávání veřejných zakázek v investiční výstavbě
Dopravní náklady v ceně veřejné stavební zakázky
Hospodáření s bytovým fondem obcí
Srovnání nákladů na rodinný dům budovaný svépomocí a dodavatelsky
Marketingové řízení ve stavebnictví
Ceny pozemků pro výstavbu rodinných a bytových domů na brněnsku
Projekt statistického šetření potřeby parkovacích míst
Řízení projektu výstavby obytného souboru rodinných domů z pohledu dodavatele
Realizace investic do krajiny s využitím podpůrných fondů EU
Porovnání cen stavebních prací zjištěných ze statistiky a tržních cen, analýza rozdílů
Průběh veřejné zakázky z pohledu zadavatele
Marketing jako součast strategického chování vybrané stavební firmy
Plán údržby stavby z pohledu technologického a finančního
Stanovení ekonomické životnosti stavebního objektu
Ekologické aspekty investičních projektů
Obnova bytového panelového fondu ČR
Vliv substituce výrobních materiálů na cenu bytového domu při výstavbě
Vliv podzákladí na dynamickou odezvu konstrukcí
Ústav
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební ekonomiky a řízení
Stavební mechanika
Rok
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Signatura
B-D 1139
B-D 1140
B-D 1141
B-D 1142
B-D 808
B-D 809
B-D 810
B-D 811
B-D 812
B-D 813
B-D 814
B-D 815
B-D 816
B-D 1072
B-D 817
B-D 818
B-D 819
B-D 820
B-D 821
B-D 822
B-D 823
B-D 824
B-D 825
B-D 826
B-D 827
B-D 1073
B-D 828
B-D 829
B-D 830
B-D 831
B-D 1074
B-D 832
B-D 833
B-D 834
B-D 835
B-D 836
B-D 837
B-D 838
B-D 839
B-D 840
B-D 841
B-D 842
B-D 843
Jméno
Brázda Pavel
Kratochvíl Miroslav
Mrózek Michal
Volák Ondřej
Denger David
Jágr Ondřej
Králová Lucie
Kubíček Ladislav
Lammel Karel
Mitrenga Dalibor
Němcová Hana
Rapant Ondřej
Režná Světlana
Schauerová Renata
Sláma Tomáš
Tkáč Radek
Bernát Jan
Čejka Martin
Dušková Jana
Glucz Kamil
Hamouzová Jana
Havel Miroslav
Hudek Michal
Hýsková Jana
Jadamus Bogdan
Kozák Pavel
Kráčmar Petr
Kučera Michal
Lamáček Tomáš
Malinčíková Kateřina
Marková Silvie
Mařák Ladislav
Otrusina David
Pavlica Ondřej
Plášek Josef
Pokorný Pavel
Poledník Václav
Šabla Štefan
Šebková Pavlína
Šilhanová Vendula
Šmíd Zdeněk
Špalková Denisa
Tůma Petr
Název práce
Ústav
Dynamická analýza konstrukce rozhledny
Stavební mechanika
Vliv uplatnění normy EC2 na materiálovou náročnost betonových konstrukcí
Stavební mechanika
Sezmická odezva nádrže s kapalinou
Stavební mechanika
Dynamická analýza konstrukce vodojemu
Stavební mechanika
Analýza reálného chování lepených kovových kotev při kombinovaném namáhání
Stavebního zkušebnictví
Posouzení poruch a vad stropní konstrukce z CSD HURDIS
Stavebního zkušebnictví
Diagnostika železobetonového silničního mostu
Stavebního zkušebnictví
Experimentální a numerická analýza reálného chování dřevěného schodišťového tělesa
Stavebního zkušebnictví
Experimentální a numerická analýza ŽB desek z hutného a lehčeného betonu
Stavebního zkušebnictví
Diagnostika aktuálního stavu masívní betonové konstrukce
Stavebního zkušebnictví
Možnosti využití radiografie při průzkumu železobetonových konstrukcí ve srovnání s ostatními NDTStavebního
metodami zkušebnictví
Technologie výroby a zkoušení ferrobetonu
Stavebního zkušebnictví
Stavebně technický a statický průzkum objektu historické budovy
Stavebního zkušebnictví
Analýza vlivu působení provzdušnění betonu, hydrofobních nátěrů a následného ošetření betonu na Stavebního
jeho trvanlivostní
zkušebnictví
vlastnosti
Diagnostika dálničního mostu
Stavebního zkušebnictví
Možnosti využití nedestruktivních metod při kontrole lehkých betonů
Stavebního zkušebnictví
Renovace vytápěcích soustav
Technických zařízení budov
Bytový dům v Ostravě - komplexní řešení ZTI
Technických zařízení budov
Muzejní mikroklima a jeho tvorba vzduchotechnikou
Technických zařízení budov
Decentralizovaný zdroj tepla v areálu
Technických zařízení budov
Vytápění objektu kotelnou s kondenzačními kotli a tepelnými čerpadly
Technických zařízení budov
Kombinace zdrojů energie v TZB
Technických zařízení budov
Vytápění objektu kotelnou s kondenzačními kotli a tepelnými čerpadly
Technických zařízení budov
Rekonstrukce a adaptace administrativní budovy Minerva
Technických zařízení budov
Vytápění objektu kotelnou s kondenzačními kotli a tepelnými čerpadly
Technických zařízení budov
Vzduchotechnika administrativní budovy
Technických zařízení budov
Dostavba bytového domu v Praze - komplexní zpracování ZTI
Technických zařízení budov
Flex Fill Lovosice - Jištění SHZ a rozvod vody
Technických zařízení budov
Optimalizace mikroklimatu galerií a obrazáren
Technických zařízení budov
Vnitřní prostředí v obchodních centrech
Technických zařízení budov
NED a obnovitelné zdroje energie
Technických zařízení budov
Využití obnovitelných zdrojů v objektech občanského vybavení
Technických zařízení budov
Vzduchotechnika v kuchyních
Technických zařízení budov
Solární technika v systému přípravy teplé vody pro domov důchodců
Technických zařízení budov
Vzduchotechnika administrativních budov
Technických zařízení budov
Nové trendy TZB v nízkoenergetické bytové výstavbě
Technických zařízení budov
Vzduchotechnika ve školách
Technických zařízení budov
Bytový dům Blansko-projekt elektroinstalace
Technických zařízení budov
Vytápění a způsoby přípravy teplé vody v bytových domech
Technických zařízení budov
Rekonstrukce bytového domu - komplexní zpracování ZTI
Technických zařízení budov
Vzduchotechnika sportovní haly
Technických zařízení budov
Polyfunkční dům - komplexní zpracování ZTI
Technických zařízení budov
Horský penzion - komplexní řešení ZTI
Technických zařízení budov
Rok
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Signatura
B-D 844
B-D 845
B-D 846
B-D 847
B-D 848
B-D 901
B-D 1075
B-D 1076
B-D 1077
B-D 902
B-D 1078
B-D 903
B-D 1079
B-D 1080
B-D 904
B-D 905
B-D 1081
B-D 1082
B-D 906
B-D 907
B-D 908
B-D 909
B-D 910
B-D 911
B-D 1083
B-D 1084
B-D 1085
B-D 912
B-D 913
B-D 1086
B-D 914
B-D 1087
B-D 915
B-D 1088
B-D 1089
B-D 916
B-D 1090
B-D 654
B-D 1091
B-D 917
B-D 1092
B-D 1093
B-D 1094
Jméno
Turoň Pavel
Vencl David
Veselý Roman
Veškrna Zdeněk
Vičarová Markéta
Beneš Dalibor
Bešťák Bronislav
Bibora Petr
Bobr Jiří
Daněk Milan
Dostál Luboš
Dundálek Tomáš
Filip Jiří
Fischer Tomáš
Gonsior Martin
Gronych Aleš
Hrbáček Zdeněk
Humpolec Petr
Hurdálek Jan
Jersák Vladislav
Jiřík Marek
Kamarád Přemysl
Kopkáně Daniel
Kopřivík František
Kotouček Miroslav
Kováčik Pavel
Kroupa Emil
Křížová Klára
Kubát Petr
Kubíková Martina
Kudláček Milan
Moučka Radek
Myšák Radek
Nemrava Josef
Novotná Klára
Ovečka Zdeněk
Polešáková Radka
Procházka David
Přecechtěl David
Příhoda Leoš
Přílepková Alena
Řezník Bohuslav
Santarius Jakub
Název práce
Ústav
Vzduchotechnika ve zdravotnictví
Technických zařízení budov
Penzion Pastvivy, 25 b.j.
Technických zařízení budov
Vzduchotechnika průmyslové haly
Technických zařízení budov
Bytový dům Třebíč - energetický audit
Technických zařízení budov
Vytápění a způsoby přípravy teplé vody v bytových domech
Technických zařízení budov
Vývoj směsného hydraulického pojiva na bázi fluidních popílků
Technologie stavebních hmot a dílců
Zjišťování pevností cementů s využitím ultrazvukové impulsové metody
Technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj tenkovrstvých obkladových prvků s využitím druhotných surovin
Technologie stavebních hmot a dílců
Zkoušení odolnosti silničních betonů proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek v závislosti
Technologie
na druhu
stavebních
použitéhohmot
cementu
a dílců
Vývoj nové spárovací hmoty
Technologie stavebních hmot a dílců
Technologie stavebních hmot a dílců
Modifikace hydraulických vlastností belitického slínku, vyrobeného s využitím sekundárních surovin Technologie stavebních hmot a dílců
Posouzení faktorů ovlivňujících reologii žárobetonů
Technologie stavebních hmot a dílců
Zkoušení chemicko-korozivní odolnosti u žáruvzdorných materiálů pro cementářský průmysl
Technologie stavebních hmot a dílců
Vliv jakosti drobného kameniva na vlastnosti betonů pevnostní třídy C30/37 s přísadou na bázi polykarboxylátů
Technologie stavebních hmot a dílců
Sledování vlivu kvality drobného kameniva a přísad na bázi lignosulfonanů na charakteristiky čerstvého
Technologie
a ztvrdlého
stavebních
betonu hmot
třídy C
a dílců
20/25
Hmoty pro spojování, zdění a tenkovrstvé lepení zdících prvků s využitím druhotných surovin
Technologie stavebních hmot a dílců
Studium působení jemných příměsí na fyzikálně mechanické vlastnosti a trvanlivost betonů
Technologie stavebních hmot a dílců
Návrh složení glazur a engob s využitím odpadních látek
Technologie stavebních hmot a dílců
Zkoumání mechanických vlastností žárobetonů s ohledem na jejich použití pro keramické kotevní prvky
Technologie stavebních hmot a dílců
Možnosti hydrofobizace stěrkové hmoty určené pro ETICS
Technologie stavebních hmot a dílců
Možnosti využití skelného recyklátu ve stavebnictví
Technologie stavebních hmot a dílců
Studium objemových změn hydratujících staviv
Technologie stavebních hmot a dílců
Studium vlastností vyvíjených staviv pro podlahové vytápění
Technologie stavebních hmot a dílců
Využití odpadních surovin z tepelných elektráren pro výrobu tepelně izolačního šamotu
Technologie stavebních hmot a dílců
Technologie stavebních hmot a dílců
Opti,malizace receptur nátěrů pro fasádní systémy využívající odpadních paliv
Technologie stavebních hmot a dílců
Studium možností dalšího vývoje vysokohodnotných betonů
Technologie stavebních hmot a dílců
Ověření vhodnosti použití dřevoštěpkových desek do podlahových konstrukcí
Technologie stavebních hmot a dílců
Technologické procesy solidifikace odpadů
Technologie stavebních hmot a dílců
Studium chování superplastifikačních přísad na bázi polykarboxylátů a jejich uplatnění v HPC pro mostní
Technologie
konstrukce
stavebních hmot a dílců
Optimalizace složení výrobní směsi pálené střešní krytiny s využitím železitých odpadů a ztekucovadel
Technologie stavebních hmot a dílců
Zesílení dřevěných prvků kompozitními vyztuženými tkaninami
Technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj hmot pro silikonové omítky s využitím druhotných surovin
Technologie stavebních hmot a dílců
Výzkum nových solifikačních pojiv
Technologie stavebních hmot a dílců
Omítkové směsi na akrylátové bázi s využitím druhotných surovin
Technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj stavební desky s použitím druhotných a rychle obnovitelných materiálů
Technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj stínícího barytového systému
Technologie stavebních hmot a dílců
Technologie stavebních hmot a dílců
Možnosti využití celulózových vláken v betonech
Technologie stavebních hmot a dílců
Technologie stavebních hmot a dílců
Analýza procesu slinování směsí na bázi elektrárenského popílku a kamenných odprašků nebo kalůTechnologie
pro výrobu keramických
stavebních hmot
obkladových
a dílců prvků
Analýza možnosti zvyšování odolnosti cementových kompozitů vůči působení chemicky agresivních Technologie
prostředí
stavebních hmot a dílců
Rok
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Signatura
B-D 918
B-D 1095
B-D 919
B-D 920
B-D 921
B-D 922
B-D 1096
B-D 1097
B-D 923
B-D 924
B-D 1098
B-D 925
B-D 1099
B-D 1100
B-D 926
B-D 927
B-D 849
B-D 850
B-D 851
B-D 852
B-D 853
B-D 854
B-D 855
B-D 856
B-D 857
B-D 858
B-D 859
B-D 860
B-D 861
B-D 862
B-D 863
B-D 864
B-D 865
B-D 866
B-D 867
B-D 868
B-D 869
B-D 870
B-D 1101
B-D 871
B-D 872
B-D 873
B-D 874
Jméno
Sedlářová Ivana
Skopal Karel
Stavinoha Roman
Stix Jiří
Svoboda Jaromír
Svoboda Martin
Šíma Jakub
Šimková Radana
Švábeník Marek
Švec Marek
Tvrdík Lukáš
Válek Jaroslav
Vašíček Viktor
Veverka Lukáš
Volejník Michal
Vymyslický Petr
Bosák David
Brodil Jaroslav
Čeparová Veronika
Čermák Petr
Fialová Michaela
Fikrle Lukáš
Fridrich Pavel
Hajna Radek
Havlena Pavel
Hlučil Jiří
Hojgr Jan
Holý Martin
Homolka Erik
Hutyra Pavel
Indruchová Klára
Jokl Lukáš
Jung Jiří
Kawulok Marian
Kindl Josef
Klempa Lukáš
Köhler Karel
Kotek Lukáš
Kovanda Jaroslav
Král Michal
Kramoliš Petr
Kratěna Jiří
Krzys Jiří
Název práce
Ústav
Studium chování izolačních materiálů na přírodní bázi
Technologie stavebních hmot a dílců
Zlepšení vlastností speciálních hmot průmyslovými odpadními materiály
Technologie stavebních hmot a dílců
Trvanlivost lehkých samozhutnitelných betonů
Technologie stavebních hmot a dílců
Vliv složení písku na působení plastifikačních a superplastifikačních přísad do betonu
Technologie stavebních hmot a dílců
Optimalizace výroby dřevo-plastového kompozitu (WPC)
Technologie stavebních hmot a dílců
Zajišťování jakosti vzorkování a odběru zkuš. těles v návrhu, vývoji, zavádění do výroby a zkoušení progresivních
Technologie stavebních
stav. hmot hmot
s využitím
a dílců
druhotných surovin
Vývoj modifikovaných injektážních systémů odpadními surovinami a jejich trvanlivost
Technologie stavebních hmot a dílců
Optimalizace vlastností cementotřískových desek druhotnými surovinami
Technologie stavebních hmot a dílců
Využití stavebních a jiných odpadních materiálů ve výrobě stavebních hmot – vliv na ekonomiku a marketing
Technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj síranového pojiva z přírodního anhydritu
Technologie stavebních hmot a dílců
Technologie stavebních hmot a dílců
Vliv rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu
Technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj nových izolačních materiálů s využitím organických odpadů a ověření jejich chování ve stavebních
Technologie
konstrukcích
stavebních hmot a dílců
Vývoj vhodných receptur pro vybrané typy prefabrikátů v závodě Prefa Nový Bydžov
Technologie stavebních hmot a dílců
Studium podmínek účinnosti tepelně-izolačních minerálně-vláknitých vrstev
Technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj nové správkové hmoty pro opravy betonových konstrukcí
Technologie stavebních hmot a dílců
Dům s pečovatelskou službou - stavební úpravy, Jindřichův Hradec
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Rekonstrukce objektu na bytový dům, Havlíčkův Brod
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Bytový dům Jundrovská, vybrané části STP
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt výrobní haly v Polné
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Domov důchodců Litoměřice. Stavebně technologické řešení
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Bytový dům Plzeň ulice Kollárova. Stavebně technologické řešení
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Polyfunkční dům - Kyjov
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Finanční úřad v Jindřichově Hradci
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Optimalizace stavebně technologického řešení atypické mateřské školky
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Bytový dům v Brně, ul. Kalvodova
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologické řešení polyfunkčního domu na ulici Božetěchova.
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Sportovní zařízení Hranice na Moravě. Stavebně technologické řešení
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Bytový komplex Lipůvka
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt domova pro seniory Havlíčkův Brod
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Obytný soubor Nové Majdalenky
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Výstavba domu s pečovatelskou službou Ždírec n. Doubravou
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Dům s pečovatelskou službou - obec Strání
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt rekonstrukce s nástavbou panelového domu v Brně
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt Univerzitní kampus MU, pavilon A12
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Bytové domy Blansko - Písečná, vybrané části STP
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Výrobní hala "ARROW" ve Žďáru nad Sázavou
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Areál Slatina - rekonstrukce budovy "N"
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Výrobní závod Prostějov. Stavebně technologické řešení
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Olympia Brno - expanze, etapa 3
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Bytové domy Bocheta - Nový Jičín
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Rekonstrukce a dostavba gymnázia Zlín
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Přístavba Městského úřadu v Třinci
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Rok
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Signatura
B-D 875
B-D 876
B-D 877
B-D 878
B-D 879
B-D 880
B-D 881
B-D 882
B-D 883
B-D 884
B-D 885
B-D 886
B-D 1102
B-D 887
B-D 888
B-D 889
B-D 890
B-D 891
B-D 892
B-D 893
B-D 894
B-D 895
B-D 1103
B-D 896
B-D 897
B-D 1104
B-D 898
B-D 899
B-D 900
B-D 1105
B-D 928
B-D 1106
B-D 1107
B-D 929
B-D 930
B-D 931
B-D 932
B-D 933
B-D 934
B-D 935
B-D 936
B-D 1108
B-D 937
Jméno
Kuchtíček Jiří
Kuruc Jiří
Kus Tomáš
Melkus Ondřej
Motyka Marek
Novotný Marek
Novotný Michal
Piska Ondřej
Plessney Petr
Ponížil Michal
Puczek Ondřej
Rudý Jan
Rýpar Dušan
Satinská Eva
Selucký Aleš
Skládal David
Sochorová Hana
Stehlík Petr
Stratil Richard
Suchý Jaroslav
Šatánek Miroslav
Šebela Michal
Vaňková Lucie
Vávřová Iveta
Vejmola Lukáš
Veselý Jan
Viktora Pavel
Voborný Tomáš
Žák Jakub
Bunčková Kateřina
Grohman Marek
Krejčí Alena
Kroupa Karel
Macek Lukáš
Marton Daniel
Motloch Ondřej
Navrátilová Helena
Novák Pavel
Ondruchová Dagmar
Pavlík František
Peterka Daniel
Peterka Daniel
Saulová Lenka
Název práce
Ústav
Stavebně technologický projekt domu s bazénem v Brně
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Elektromontážní závod Karlovy Vary. Stavebně technologické řešení
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Hypermarket Tesco - Písek
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Vestibul stanice metra trasy C - Praha - Kobylisy
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Nové filmové studio Barrandov 2006
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Soubor čtyř bytových domů, Újezd u Brna
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Spielberk office centre Brno. Stavebně technologické řešení
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Letištní hala
Technologie, mechanizace a řízení staveb
BB centrum Praha. Stavebně technologické řešení
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt Veterinární kliniky v Olomouci
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologigký projekt nástavby dětského domu Dagmar v Brně
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Polyfunkční dům Hlinky
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Cementárenské sídliště za čaputovým dvorem
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Polyfunkční dům ve Frýdku - Místku, vybrané části STP
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt Univerzitní kampus MU Energetické centrum
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Bytový dům "A" - Březinky
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Hala obchodního domu TESCO Třinec. Stavebně technologické řešení
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Bytový komplex U Trojice - České Budějovice
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Pasáž Magnum - Brno
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Výstavba bytového domu Nová Zbraslavanka, Praha
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Výstavba integrovaného domu s chráněnými byty v Podolí
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Nástavba a rekonstrukce budovy GE Capital Bank, Brno - Benešova
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt administrativní budovy výrobního areálu v Polné
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Novostavba 5-ti rodinných domů - Rezkova Brno
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Obchodní a administrativní budova Prostějov. Stavebně technologické řešení
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Stravovací a výukové centrum, Jílová 38, Brno
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Přístavba tělocvičny s učebnami, Ledeč nad Sázavou
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Soubor bytových domů Telč
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Obchodní centrum Český Těšín
Technologie, mechanizace a řízení staveb
Atmosférický oxid uhličitý v Brně a okolí
Vodního hopodářství krajiny
Posouzení zásobní funkce vodní nádrže Skryje
Vodního hopodářství krajiny
Studie rybího přechodu na jezu v Rajhradě
Vodního hopodářství krajiny
Studie ochrany obce Zbýšov před extravilánovými vodami
Vodního hopodářství krajiny
Komplexní vodohospodářské řešení v k.ú. Hostěnice
Vodního hopodářství krajiny
Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže - vývoj softwarového produktu
Vodního hopodářství krajiny
Rekonstrukce bezpečnostního přelivu rybníka
Vodního hopodářství krajiny
Rekultivace skládky Hostěradice
Vodního hopodářství krajiny
Hydromorfologický stav toků ve vztahu k Rámcové směrnici
Vodního hopodářství krajiny
Identifikace rozhodujících ploch pro tvorbu povrchového odtoku a jejich eliminace v povodí jako preventivní
Vodního hopodářství
ochrana před
krajiny
povodněmi
Využití digitálního modelu terénu pro návrh opatření vodního hospodářství krajiny v k.ú. Liblice
Vodního hopodářství krajiny
Návrh víceúčelové malé vodní nádrže
Vodního hopodářství krajiny
Návrh víceúčelové malé vodní nádrže
Vodního hopodářství krajiny
Analýza účinnosti protierozních a protipovodňových opatření v malých povodích
Vodního hopodářství krajiny
Rok
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Signatura
B-D 1109
B-D 938
B-D 939
B-D 1110
B-D 1111
B-D 940
B-D 941
B-D 942
B-D 1112
B-D 943
B-D 1113
B-D 944
B-D 1114
B-D 1115
B-D 945
B-D 1116
B-D 1117
B-D 1118
B-D 1119
B-D 1120
B-D 1121
B-D 947
B-D 948
B-D 1122
B-D 949
B-D 950
B-D 951
B-D 952
B-D 1123
B-D 953
B-D 954
B-D 955
B-D 1124
B-D 1125
B-D 956
B-D 1126
B-D 1127
B-D 957
B-D 1128
B-D 1129
B-D 958
B-D 1130
B-D 959
Jméno
Soppeová Denisa
Straka Tomáš
Surý Zdeněk
Uhrová Jana
Žabská Eliška
Deml Tomáš
Gibl Zdeněk
Hellebrand Radek
Holas Pavel
Hrabovská Marie
Hurník David
Kozelský Jiří
Kunovský Radim
Malének Jakub
Papírník Václav
Rek Václav
Sedláková Lenka
Stará Martina
Suchánek Martin
Touška Ondřej
Třasoňová Pavla
Ulman Petr
Valkovič David
Zezula Ondřej
Zlámal Květoslav
Bláha Petr
Černá Lenka
Dvořák Ladislav
Foltýnová Lucie
Gardavská Zuzana
Horák Martin
Jelínek Jan
Kouba Mojmír
Matoušek Luděk
Picka Daniel
Podhorný Robin
Pučálek Vít
Rutarová Hana
Slavík Josef
Smítalová Martina
Srna Jiří
Staš Jan
Šafář Robert
Název práce
Ústav
Studie společných zařízení v k.ú. Pravlov
Vodního hopodářství krajiny
Současný právní rámec realizace vodohospodářské politiky v ČR
Vodního hopodářství krajiny
Možnosti revitalizačních opatření v povodí Trkmanky
Vodního hopodářství krajiny
Rozbor erozních a odtokových poměrů v povodí loučkového potoka s využitím hydrologických a erozních
Vodního
nástrojů
hopodářství
GIS krajiny
Revitalizace toku Štenkrava, k.ú. Mohelno
Vodního hopodářství krajiny
Střednědobý a dlouhodobý plán sanace stokové sítě pro obec Slavkov u Brna
Vodního hospodářství obcí
Výpočtový modul pro návrh úpravny vody
Vodního hospodářství obcí
Studie odvodnění místní části města Brna
Vodního hospodářství obcí
Plánování a provádění sanace kanalizačních šachet
Vodního hospodářství obcí
Odkanalizování obce Janová, okres Vsetín
Vodního hospodářství obcí
Identifikace nebezpečí a analýza rizik zdrojů pitné vody
Vodního hospodářství obcí
Minimalizace množství nutrientů a odpadních vod vypouštěných do povrchových vod
Vodního hospodářství obcí
Studie variant proveditelnosti odkanalizování obce Dvorska
Vodního hospodářství obcí
Výkonnostní ukazatele systémů zásobování vodou a vodárenských společností - WABe
Vodního hospodářství obcí
Identifikace nebezpečí a analýza rizik vodárenských distribučních systémů
Vodního hospodářství obcí
Analýza rizik technologických procesů úpravy vody
Vodního hospodářství obcí
Výpočtový modul pro návrh čistíren odpadních vod
Vodního hospodářství obcí
Analýza průtoků dešťových vod v závislosti na délce historické dešťové řady využité při matematickém
Vodního
modelování
hospodářství obcí
Ekonomický dopad retenční schopností nádrží na využívání dešťové vody na navazující stokovou síťVodního hospodářství obcí
Srovnávací studie ČOV pro klasickou a pro maloprofilovou kanalizaci v obci do 1000 obyvatel
Vodního hospodářství obcí
Návrh variant odkanalizování obcí Rataje, Popovice a Sobělice
Vodního hospodářství obcí
Studie variant odkanalizování obce Nebovidy
Vodního hospodářství obcí
Studie sanace vybrané lokality stokové sítě a její ekonomické aspekty
Vodního hospodářství obcí
Intenzifikace ČOV Velké Opatovice
Vodního hospodářství obcí
Úsporné řešení recirkulace bazénové vody
Vodního hospodářství obcí
Jez s MVE na Olši u Špluchova
Vodních staveb
Návrh úpravy Kohoutovického potoka
Vodních staveb
2D modelování proudění vody v okolí bezpečnostního přelivu na VD Šance
Vodních staveb
Návrh stabilizace břehového území údolní nádrže Brno, oblast Osada
Vodních staveb
Studie proudění vody v lokalitě s malou vodní elektrárnou
Vodních staveb
GIS pro rozhodování při ochraně proti povodním v povodí Opavy
Vodních staveb
Studie pohybu a ukládání látek v toku řeky Jihlavy
Vodních staveb
Studie ochraných opatření v záplavovém území obce Kravaře
Vodních staveb
Úprava řeky Svratky - oblast V everská Bitýška
Vodních staveb
Jez s MVE na Opavě v Krnově
Vodních staveb
Úprava bočního přelivu a spadiště VD Těrlicko pro převádění extrémních průtoků
Vodních staveb
Technické úpravy v zátopě přehradní nádrže Křetínka
Vodních staveb
Zvýšení kapacity střešních vpustí
Vodních staveb
Vyhodnocení teplotního vlivu na posunutí hráze
Vodních staveb
Modelový výzkum plavebního objektu na Labi (horní vrata plavební komory Přelouč)
Vodních staveb
Vliv povodní na režim podzemních vod při soutoku Svratky a Svitavy v Brně
Vodních staveb
Studie rybích přechodů na řece Odře v kombinaci s malou vodní elektrárnou (Lhotka, Přívoz)
Vodních staveb
Stanovení charakteristických oblastí proudění v prostoru šachtového přelivu VD Karolinka
Vodních staveb
Rok
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Signatura
B-D 1131
B-D 960
B-D 961
B-D 1132
B-D 1133
B-D 1134
B-D 1135
B-D 1136
B-D 1137
B-D 1143
B-D 1619
B-D 1144
B-D 1145
B-D 1146
B-D 1620
B-D 1621
B-D 1622
B-D 1147
B-D 1623
B-D 1148
B-D 1149
B-D 1150
B-D 1151
B-D 1152
B-D 1624
B-D 1625
B-D 1153
B-D 1154
B-D 1155
B-D 1156
B-D 1626
B-D 1157
B-D 1627
B-D 1628
B-D 1629
B-D 1630
B-D 1631
B-D 1158
B-D 1632
Jméno
Široký Pavel
Veselý Petr
Wawrzaczová Renáta
Záruba Aleš
Chýlek Jakub
Kroupa Jan
Louma Jaroslav
Macháček Tomáš
Mikulášek Petr
Tomandl Vladimír
Tučková Jana
Vacek Josef
Vukušič Ivan
Bartošek Ondřej
Bíško Josef
Bláha Jan
Blanář Daniel
Čecháček Viktor
Ďurech David
Fiala Marek
Gregor Miloš
Chmel Petr
Jančík Vladimír
Juřík Michal
Kallmunzerová Marina
Kašparová Lucie
Kirishchyan Gabriel
Kotek Petr
Ludvík Zdeněk
Machala Marek
Mašek Jiří
Matějka Jan
Musil Jiří
Odehnalová Petra
Olejník Marián
Pokorný František
Sádovský Martin
Sedlák Milan
Šedivý Petr
Štach Martin
Šustr Bronislav
Tichý Petr
Tomek Ondřej
Název práce
Úprava toku v intravilánu obce Broumov - Velká Ves
Studie převedení extrémních povodní bezpečnostním přelivem a skluzem VD Koryčany
Variantní řešení nátoku na MVE Štětí
Úprava toku Rožnovské Bečvy v katastru obce Zubří
Modernizace trati Brno - Přerov v úseku Vyškov - Nezamyslice
Rekonstrukce žst.Brno Slatina - peronizace stanice a úprava pro V=130km/h
Rekonstrukce žst. Břeclav
Měření a analýza dynamických účinků ve výhybce
Most na přeložce silnice 1/57 přes trať ČD
Nosná konstrukce víceúčelové budovy
Sanace stropní konstrukce
Statické řešení skladovací haly
Rekonstrukce mostu ve městě Příbor
Administrativní centrum v Brně
Nadjezd nad silnicí 1/4
Přemostění řeky Odry
Administrativní budova v Brně - Bystrci
Školící a administrativní centrum v Brně
Most na silnici III/4631 přes přeložku silnice 1/57
Přemostění údolí přehradní nádrže
Předem předpjaté vyzníky výrobní haly v průmyslové zóně Mošnov
Most přes retenční nádrž v Brně
Vícepodlažní průmyslový objekt
Most na přeložce silnice 1/57 přes Kostelecký potok
Samokotvený obloukový most
Polyfunkční centrum v Opavě
Rekonstrukce silniční mostní klenby v Benešově
Statické řešení velkorozměrových nádrží
Mostní estakáda v křižovatce Hulín
Statické řešení administrativní budovy v Ostravě
Rekonstrukce trámového spojitého mostu v Soběslavi
Předpjatý stožár z odstřeďovaného betonu
Estakáda v Brně
Visutý most
Dálniční most
Most přes železniční trať u města Břeclav
Dálniční most přes Olši
Zavěšená lávka
Ústav
Vodních staveb
Vodních staveb
Vodních staveb
Vodních staveb
Železničních konstrukcí a staveb
Železničních konstrukcí a staveb
Železničních konstrukcí a staveb
Železničních konstrukcí a staveb
Železničních konstrukcí a staveb
Železničních konstrukcí a staveb
Železničních konstrukcí a staveb
Železničních konstrukcí a staveb
Železničních konstrukcí a staveb
Ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
Ú. betonových a zděných konstrukcí
Ú. betonových a zděných konstrukcí
Ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
Ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
Ú. betonových a zděných konstrukcí
Ú. betonových a zděných konstrukcí
Ú. betonových a zděných konstrukcí
Ú. betonových a zděných konstrukcí
Ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
Ú. betonových a zděných konstrukcí
Ú. betonových a zděných konstrukcí
Ú. betonových a zděných konstrukcí
Ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
Ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
Ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
Rok
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Signatura
B-D 1159
B-D 1633
B-D 1634
B-D 1160
B-D 1635
B-D 1161
B-D 1162
B-D 1163
B-D 1164
B-D 1165
B-D 1166
B-D 1167
B-D 1168
B-D 1169
B-D 1170
B-D 1171
B-D 1636
B-D 1172
B-D 1173
B-D 1174
B-D 1175
B-D 1637
B-D 1176
B-D 1177
B-D 1178
B-D 1179
B-D 1180
B-D 1181
B-D 1182
B-D 1183
B-D 1638
B-D 1184
B-D 1185
B-D 1639
B-D 1186
B-D 1187
B-D 1188
B-D 1189
B-D 1640
B-D 1641
B-D 1190
B-D 1642
B-D 1191
Jméno
Vindiš Pavel
Vinklátová Jana
Vranečka Jiří
Žouželka Jaromír
Andrýsek Tomáš
Bažantová Romana
Bencalíková Katarína
Ditrych Daniel
Drhlík Michal
Ducháčková Gabriela
Dvorský Petr
Dvořáková Ludmila
Fukalová Zdeňka
Hanzl Luděk
Hofmanová Jana
Homola Jan
Horáková Alena
Jabůrková Jitka
Jedlička Pavel
Kamerová Petra
Klouda Petr
Knápek Tomáš
Konvalina Vladimír
Kříž Vojtěch
Láznička Jaroslav
Mačát Jan
Matula Petr
Merenus Štěpán
Mezera Miloš
Mičanová Pavlína
Mocsári Csilla
Nová Markéta
Plocek Jakub
Polášková Helena
Skoupý Ondřej
Stokláska Svatopluk
Studený Radovan
Sukup Jan
Sztefková Jana
Ševečková Lucie
Šimorda Pavel
Škovroňová Anežka
Škrla Petr
Název práce
Ústav
Nosná konstrukce průmyslového objektu
Ú. betonových a zděných konstrukcí
Bytový dům v Jihlavě
ú. betonových a zděných konstrukcí
Turistická noclehárna
ú. betonových a zděných konstrukcí
Rámová betonová konstrukce
Ú. betonových a zděných konstrukcí
Optimalizace harmonogramu výuky v terénu
ú. geodézie
Účelová mapa historického objektu - lokalita Klášterní hradisko v Olomouci.
Ú. geodézie
Účelová mapa pro projektování rekonstrukce místní komunikace
Ú. geodézie
Tvorba prostorového modelu Býčí skály ve střední části Moravského krasu
Ú. geodézie
Geometrické parametry běžecké trati pro BBP
Ú. geodézie
Vybudování podrobného polohového bodového pole v k.ú. Dlouhá Lhota
Ú. geodézie
Porovnání různých metod určení délky a profilu trasy běžeckého závodu
Ú. geodézie
Zaměření objektů historického podzemí – centrum města Brna.
Ú. geodézie
Tvorba GIS v systémech Kokeš a Misys
Ú. geodézie
Účelová mapa a stavební dokumentace pro projektování rekonstrukce staveb – Zimní stadion Rosice.
Ú. geodézie
GIS skalní oblasti
Ú. geodézie
Souhrnné vyrovnání postupně budované účelové sítě
Ú. geodézie
Analýza přesnosti přú. stavební ekonomiky a řízeníeslování sáhových map
ú. geodézie
Zaměření vodovodu v obci Dětkovice
Ú. geodézie
Transformace sítě PPBP v Blansku
Ú. geodézie
Nové technologické postupy při obnově katastrálního operátu mapováním.
Ú. geodézie
Tvorba digitálního modelu terénu
Ú. geodézie
Sledování výškové stability bodů účelové sítě
ú. geodézie
Návrh datového modelu GIS pro MAXPROGRES s. r. o.
Ú. geodézie
Přímá orientace leteckých snímků
Ú. geodézie
Testování technologie GPS v síti CZEPOS
Ú. geodézie
Geometrické parametry běžecké trati pro BBP
Ú. geodézie
Metody mapování pro orientační běh
Ú. geodézie
Zaměření 3. nadzemního podlaží Zámku Rosice.
Ú. geodézie
Zaměření historické památky - části hradu Veveří
Ú. geodézie
Analýza katastrálních map a systémů evidování nemovitostí v zemích EU
Ú. geodézie
Revize PBPP ve vybraných k. ú.
ú. geodézie
Cykloturistické mapy a atlasy
Ú. geodézie
Sledování stability bodů sítě CZEPOS
Ú. geodézie
Analýza přesnosti délky měřené přístrojem Topcon GPT 3003 v bezhranolovém módu
ú. geodézie
Analýza změn krajinného pokryvu
Ú. geodézie
Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek
Ú. geodézie
Integrovaná orientace snímků
Ú. geodézie
Využití šikmých leteckých snímků
Ú. geodézie
Sledování stability permanentni GPS stanice TUBO
ú. geodézie
3D model historického objektu
ú. geodézie
Účelová mapa závodu
Ú. geodézie
Mapy pro orientační běh
ú. geodézie
Měření posunů a deformací velkých mostních konstrukcí.
Ú. geodézie
Rok
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Signatura
B-D 1192
B-D 1193
B-D 1194
B-D 1195
B-D 1196
B-D 1197
B-D 1643
B-D 1198
B-D 1199
B-D 1200
B-D 1201
B-D 1202
B-D 1203
B-D 1204
B-D 1205
B-D 1206
B-D 1644
B-D 1207
B-D 1208
B-D 1645
B-D 1209
B-D 1646
B-D 1210
B-D 1211
B-D 1212
B-D 1213
B-D 1214
B-D 1215
B-D 1216
B-D 1647
B-D 1648
B-D 1649
B-D 1217
B-D 1218
B-D 1231
B-D 1650
B-D 1232
B-D 1651
B-D 1233
B-D 1234
B-D 1235
B-D 1652
B-D 1653
Jméno
Štreit Martin
Tichá Zdeňka
Tobiášová Petra
Tulisová Hana
Urbanovský Aleš
Vácha Martin
Valentová Eva
Vybíralová Anna
Wertheimerová Petra
Zeman František
Zemánek Michal
Zlatohlávková Radka
Bartoň Jaroslav
Bernatík Radek
Černá Kateřina
Dvořák Jiří
Chudý Martin
Klimeš Pavel
Kliš Lumír
Maráček Kamil
Metelka Pavel
Rubáček Norbert
Sedlák Jan
Strnadová Eva
Zítko Tomáš
Danda Petr
Dolák Petr
Kozlová Veronika
Krupica Roman
Liška Martin
Mórocz Peter
Pohanka Petr
Vaňková Petra
Zapletalová Vendula
Ambrož Tomáš
Appelfeld David
Aresinová Radka
Aujezdský Petr
Babka Petr
Badin Petr
Balcar Filip
Balcar Samuel
Bartolšic Vít
Název práce
Ústav
Porovnání různých metod určení délky a profilu trasy běžeckého závodu
Ú. geodézie
Stanovení pohybů skalních bloků v Moravském krasu
Ú. geodézie
3D model malého územního celku
Ú. geodézie
Netradiční přístupy k převodu sáhových map do S-JTSK
Ú. geodézie
Geodetická měření při výstavbě mostovky mostní estakády.
Ú. geodézie
Převod katastrální mapy do digitálního tvaru v k.ú. Adamov
Ú. geodézie
Měření posunů mostní opěry
ú. geodézie
Využití GIS pro potřeby malých obcí
Ú. geodézie
Geodynamické studie České republiky na bázi geoinformačních systémů.
Ú. geodézie
Zaměření Anglického traktu hradu Veveří
Ú. geodézie
Sestavení mapy části jeskynního systému Býčí skála a její porovnání s historickými podklady
Ú. geodézie
Environmentální zpracování území městské části Brno-Líšeň na bázi GIS
Ú. geodézie
Založení silničního mostu
Ú. geotechniky
Polyfunkční dům v Bratislavě, ulice Bosákova, zajištění stavební jámy
Ú. geotechniky
Technická opatření pro omezení vývoje poklesové kotliny při ražbě tunelu
Ú. geotechniky
Tramvajový tunel v Brně
Ú. geotechniky
Vliv zásypu na přesypanou část tunelu Klimkovice
ú. geotechniky
Založení mostu
Ú. geotechniky
Numerická analýza vlivu okolní zástavby na chování pažící konstrukce
Ú. geotechniky
Studie variantních řešení tunelu na trase Banská Bystrica - Ružomberok
ú. geotechniky
Brno, Vila Tugendhat
Ú. geotechniky
Opatření na minimalizaci poklesové kotliny od stavby tunelu metra
ú. geotechniky
Anylýza sesuvu Čertovka ve Vaňově
Ú. geotechniky
Založení budovy v území náchylném k sesouvání
Ú. geotechniky
Tunel na rychlostní komunikaci R52 Troubsko-Rajhrad
Ú. geotechniky
Dřevěná nosná konstrukce víceúčelové haly
Ú. kovových a dřevěných konstrukcí
Administrativní budova
Ú. kovových a dřevěných konstrukcí
Kampus Masarykovy univerzi
Ú. kovových a dřevěných konstrukcí
Železniční most v km 99,660 trati Šatov Znojmo
Ú. kovových a dřevěných konstrukcí
Univerzitní kampus Brno-Bohunice - Optimalizace nosné ocelové konstrukce typického pavilonu kampusu
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
Lávka Nová Karolina, Ostrava
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
Ocelový most na pozemní komunikaci
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
Dřevěná nosná konstrukce nízkoenergetického vícepodlažního domu
Ú. kovových a dřevěných konstrukcí
Dřevěné nosné konstrukce s vystuženými spoji FRP komp. Mat.
Ú. kovových a dřevěných konstrukcí
Bytový dům s využitím dřeva a druhotných surovin
Ú. pozemního stavitelství
Snížení rizika zpoždění plánu výstavby školy v Aberdeenu
ú. pozemního stavitelství
Penzion Velká Úpa
Ú. pozemního stavitelství
Domov důchodců, Jihlava
ú. pozemního stavitelství
Sportovní centrum
Ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům
Ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům, Dvůr Králové nad Labem
Ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům "ELLE"
ú. pozemního stavitelství
Divadlo
ú. pozemního stavitelství
Rok
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Signatura
B-D 1236
B-D 1237
B-D 1654
B-D 1655
B-D 1238
B-D 1239
B-D 1656
B-D 1657
B-D 1240
B-D 1658
B-D 1241
B-D 1659
B-D 1660
B-D 1242
B-D 1243
B-D 1244
B-D 1245
B-D 1246
B-D 1247
B-D 1248
B-D 1661
B-D 1249
B-D 1250
B-D 1251
B-D 1252
B-D 1253
B-D 1254
B-D 1662
B-D 1255
B-D 1256
B-D 1257
B-D 1258
B-D 1259
B-D 1260
B-D 1663
B-D 1261
B-D 1664
B-D 1262
B-D 1665
B-D 1263
B-D 1264
B-D 1265
B-D 1666
Jméno
Bartosóvá Kristýna
Bernacik Stanislav
Bieber Jan
Bílek Ondřej
Blahová Pavla
Blaščík Zbyněk
Borek Adam
Bouček Petr
Brabec Karel
Brandysová Iva
Brzoň Roman
Bumbálková Jana
Coufalová Alena
Čáň Ondřej
Čaník Luděk
Čáp Jan
Černý Marek
Čerstvý Miloslav
Červencl Tomáš
Červinka Jan
Čtvrtníčková Kateřina
Čupelová Tereza
Čurová Kateřina
Daňa Milan
Doláková Michalela
Drápal Michal
Drda Michal
Drhlík Petr
Drozd Ondřej
Dubšíková Petra
Ducheček Ctibor
Durdíková Daniela
Eirmannová Kateřina
Franc Aleš
Fričová Veronika
Gabriel Martin
Gaudl Ondřej
Gebková Monika
Goga Tomáš
Gohlová Irena
Groligová Lenka
Grygar Martin
Haičman Milan
Název práce
Dům s pečovatelskou službou v Brně, ulice Havlenova
Rezidenční výstavba Brno
Polyfunkční dům v Praze, Čepadlova ul.
Dům s pečovatelskou službou
Penzion pro důchodce, Uherský Ostroh
Sportovně společenské středisko
Dům s pečovatelskou službou
Administrativní objekt Hradec Králové
Rekonstrukce hotelu
Rek. a dostavba kul. Domu s ubytováním
Základní škola v Humpolci
Taneční škola Orlík
Polyfunkční dům, Brno Bystrc
Přestavba areálu mlýna
Polyfunkční dům
Dům s pečovatelskou službou v Táboře
Pasivní dům se solárním vytápěním
Rodinný dům s veterinární službou
Sídlo firmy
Výrobní a montážní středisko - Nové Město na Moravě
Multifunkční relaxační centrum - Holubice
Sportcentrum
Penzion - rekonstrukce, nástavba
Dostavba zámeckého areálu - Liptál
Zdravotní středisko v Litovli
Kulturní a sportovní centrum Snovídky
Polyfunkční dům
Nízkoenergetický bytový dům
Polyfunkční dům Veverská Bítýška
Cyklón
Hotel
Bytový dům pro seniory Kuřim
Salezianské centrum
Sídlo firmy
Mateřská škola Brno - Kamechy
Polyfunkční dům
Divadelní studio JAMU, Brno - Orlí
Rekonstrukce horského hotelu Tetřev v Dolní Lomné
Provozní objekt a sklad firmy Nera Brno
Penzion Gloriet
Centrum Bobrava
Dům s pečovatelskou službou
Bytový dům
Ústav
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Rok
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Signatura
B-D 1266
B-D 1267
B-D 1268
B-D 1269
B-D 1270
B-D 1271
B-D 1272
B-D 1273
B-D 1274
B-D 1275
B-D 1276
B-D 1277
B-D 1278
B-D 1279
B-D 1280
B-D 1281
B-D 1282
B-D 1667
B-D 1283
B-D 1284
B-D 1285
B-D 1668
B-D 1286
B-D 1287
B-D 1669
B-D 1288
B-D 1289
B-D 1290
B-D 1291
B-D 1292
B-D 1293
B-D 1294
B-D 1295
B-D 1296
B-D 1297
B-D 1670
B-D 1298
B-D 1299
B-D 1300
B-D 1301
B-D 1302
B-D 1671
B-D 1672
Jméno
Halfar Luboš
Halvová Michala
Hladký Martin
Hlaváč Luboš
Hlaváč Tomáš
Holbová Kateřina
Holý Petr
Hort Stanislav
Hořínek Jiří
Houška Ondřej
Hrabák David
HroncováMichaela
Hublík Martin
Hurčík Jakub
Chadimová Jitka
Chaix Yannic
Choutka Petr
Imlauf Jaroslav
Ištvánek Jan
Janáč Michal
Janáč Michal
Janda Jakub
Jandl Pavel
Janků Zdeňka
Jelínek Martin
Jelínek Radim
Jindra Lukáš
Jindrák Jakub
Juhász Peter
Kejvalová Kateřina
Kleinová Lucie
Klempa Pavel
Klimszová Alžběta
Kocián Ondřej
Kolajková Monika
Konderlová Hana
Konečný Richard
Kořínek Radek
Košťál Petr
Kozák Jan
Kozáková Markéta
Kozarcová Kateřina
Kranich Jaroslav
Název práce
Dům s pečovatelskou službou
Hotel BRNO, ulice Křenová
Sídlo firmy - AVANTA SYSTEME
Polyfunkční bytový dům v Mor. Krumlově
Terasový polyfunkční dům
Přestavba části pivovaru v Brumově na penzion
Integrovaný bytový dům
Nízkoenergetický polyfunkční dům v Třebíči
Rekonstrukce a dostavba vinařství - Starý Poddvorov u Hodonína
Cykloprodejna BIKEZONE s bytovými jednotkami
Polyfunkční dům
Konverze dětské nem. na polyfunkční dům
Administrativně-provozní budova
Autosalon - Pardubice
Aministrativní budova, Víděňská ul., Brno
Restaurace
Polyfunkční dům, Jihlava
Sportovní a ubytovací centrum mikroregionu
Horský hotel - Dřevostavba
Polyfunkční dům Ostrava-Petřkovice
Polyfunkční dům - rekonstrukce
Administrativní centrum
Polyfunkční dům, Brno - Slatina
Polyfunkční dům
Penzion Balcarka
Sídlo firmy
Školící středisko - sportovně rehabilitační centrum
Mateřská škola Domašov
Rekonstrukce a nástavba sila na byty, Plzeň
Hotel ve Tvrdonicích
Mateřská škola v Sokolnicích
Servisní centrum
Penzion pro důchodce
Dostavba polyfunkčního objektu v Brně
Nízkoenergetický bytový dům
Rek. a dostavba obecního úřadu Habrůvka
Polyfunkční dům brno - Líšeň
Terasový bytový dům - Ostrava
Polyfunkční dům Trutnov
Klientské centrum magistrátu, Hradec Králové
Polyfunkční dům ve Valašském Meziříčí
Bytový dům
Bytový dům, Brno
Ústav
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Rok
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Signatura
B-D 1673
B-D 1303
B-D 1674
B-D 1304
B-D 1675
B-D 1676
B-D 1305
B-D 1677
B-D 1678
B-D 1306
B-D 1307
B-D 1308
B-D 1309
B-D 1310
B-D 1311
B-D 1679
B-D 1312
B-D 1313
B-D 1314
B-D 1315
B-D 1316
B-D 1317
B-D 1680
B-D 1681
B-D 1682
B-D 1318
B-D 1683
B-D 1684
B-D 1685
B-D 1686
B-D 1319
B-D 1320
B-D 1321
B-D 1687
B-D 1322
B-D 1688
B-D 1323
B-D 1324
B-D 1325
B-D 1326
B-D 1327
B-D 1328
B-D 1329
Jméno
Krejčí Jan
Krejčí Zuzana
Krop Miroslav
Krsičková Iva
Křivánková Markéta
Křížová Petra
Kubala Tomáš
Kubecová Renata
Kubla Ondřej
Kučera Tomáš
Kučerová Jana
Kučerová Jitka
Kunhartová Silvie
Kuťáková Kamila
Lísová Veronika
Lolek Petr
Ludvík Ondřej
Lusková Michaela
Maczkó Marián
Macháček Petr
Mana Michal
Markusová Hana
Mařata Michal
Matějková Veronika
Matoulek Jan
Matys Ondřej
Mezihoráková Tamara
Michel Radek
Mikeš Zdeněk
Mikulecká Lenka
Mikulenka Peter
Milička Pavel
Mojžíšová Alena
Možná Zuzana
Navrátil Vilém
Nečasová Lucie
Němcová Lenka
Němčanský Jan
Němec Jiří
Nohál Jakub
Nováková Veronika
Novotný Radek
Novotný Vladimír
Název práce
Sportovní centrum
Bytový dům Sokolnice
urbanistická studie obytného komplexu/Bytový dům
Rekonstrukce bytového domu
Mateřská škola Brno-Tuřany
Polyfunkční dům
Horský hotel
Polyfunkční dům, Brno Bystrc
Pasivní dům - Podlesí
Horský penzion
Bytový dům, Velké Meziříčí
Administrativní objekt
Rekonstrukce bytového domu
Studentský penzion v Třebovicích pod Orebem
Mateřská školka v Chrlicích
Chemické injektáže stavebních konstrukcí
Bytový dům
Sídlo firmy
Mateřská škola, Moravany
Penzion pro seniory v Luhačovicích
Terasové dpm ychráněné zemí
Rekonstrukce ZŠ na OÚ Rohozná
Administrativně provozní budova, Brno-Maloměřice
Dům s pečovatelskou službou
Polyfunkční dům, Náchod
Polyfunkční dům
Mateřská škola a obecní knihovna ve Slavíkovicích
Polyfunkční dům v Náchodě
Hotel Rákosník
Penzion pro seniory
Hotel GARNI ***
Vila park, Čeladná
Přestavba mlýna na regionální centrum
Load bearing structure of a building (Nosná konstrukce budovy)
Energeticky úsporný rodinný dům
Ubytovací zařízení
Polyfunkční dům na Nám. Svobody v Teplicích
Dům s pečovatelskou službou
Víceúčelová hala Úvaly u Prahy
Autosalon
Polyfunkční dům „Alfa“ s byty
Bytový dům Rosice
Soubor polyfunkčních domů - Blansko
Ústav
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Rok
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Signatura
B-D 1330
B-D 1331
B-D 1332
B-D 1333
B-D 1334
B-D 1335
B-D 1336
B-D 1337
B-D 1689
B-D 1338
B-D 1339
B-D 1340
B-D 1341
B-D 1342
B-D 1343
B-D 1690
B-D 1691
B-D 1344
B-D 1345
B-D 1346
B-D 1347
B-D 1348
B-D 1349
B-D 1350
B-D 1351
B-D 1352
B-D 1353
B-D 1354
B-D 1355
B-D 1356
B-D 1357
B-D 1692
B-D 1358
B-D 1359
B-D 1360
B-D 1361
B-D 1362
B-D 1363
B-D 1364
B-D 1365
B-D 1693
B-D 1366
B-D 1367
Jméno
Oberreiterová Štěpánka
Pačiska Martin
Pappas Vaios
Pařil Martin
Pelíšková Veronika
Podešť David
Podivinský Jaroslav
Poledne Lukáš
Pospíšil Jan
Pospíšilová Lucie
Prachař Marek
Prchalová Soňa
Procházka Dušan
Procházka Pavel
Prokopová Radka
Přibyl Petr
Randusová Miluše
Remeš Josef
Rozmahelová Zuzana
Ruth Tomáš
Ryška Filip
Sedláček Aleš
Sedláčková Jana
Schäferová Kristina
Silvan Tomáš
Sinetar Milan
Slabák Martin
Sláčala Jaromír
Sláma Lukáš
Slezák Lukáš
Slouka Martin
Smolík Ondřej
Snášelová Klára
Socha Miroslav
Sochor Jaromír
Spáčil Filip
Stavinohová Jana
Stejskal Radek
Stojaspal Lukáš
Stříbný Petr
Suchý Roman
Svobodová Sylvia
Synková Hedvika
Název práce
Sídlo firmy
Integorvaný bytový dům Brno, Cihlářská ulice
Statická analýza komplexu výškových budov v Ostravě na nám. Republiky
Rekonstrukce ZŠ na polyfunkční dům Rohozná
Provozní budova banky Brno-Křenová
Hotel PARPL
Pasivní dům
Polyfunkční dům Dolní Břežany
Polyfunkční dům, Brno - Líšeň
Rekreační centrum-přestavba zeměděl. Areálu
Nástavba MŠ Pozlovice
Penzion pro seniory v Pohořelicích
Horský hotel
Bytový komplex Vivien
Polyfunkční dům
Přestavba fary na knihovnu v Týništi nad Orlicí
Školící středisko
Rezidenční bydlení Kasárna v Uherském Hradišti
Administrativní centrum
Pasivní administrativní budova s využitím druhotných surovin
Logistické administrativně - skladové centrum
Autoservis ATU, Heršpická - Brno
Rezidenční dům Kasárna A v Uherkém Hradišti
Administrativní budova
Polyfunkční dům Trutnov, Horní Staré Město, ulice Dlouhá
Krajská knihovna
Bytový dům v Hodoníně
Motel
Bytový dům Komín
Hotel KING PARADISE
V-plast s.r.o. Brno
Pension - Květinov
Penzion
Polyfunkční budova
Bytový dům Blansko
Dům s pečovatelskou službou s ordinací lékaře
Mateřská škola
Golfový klub
Bytový dům o 15 b. j. v Jarošově
Bytové domy Kamenec
Penzion pro seniory
Polyfunkční dům Brno
Finanční úřad Tišnov
Ústav
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Rok
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Signatura
B-D 1368
B-D 1369
B-D 1370
B-D 1371
B-D 1694
B-D 1372
B-D 1373
B-D 1374
B-D 1375
B-D 1376
B-D 1695
B-D 1696
B-D 1377
B-D 1378
B-D 1379
B-D 1380
B-D 1381
B-D 1382
B-D 1383
B-D 1697
B-D 1384
B-D 1385
B-D 1698
B-D 1386
B-D 1699
B-D 1387
B-D 1700
B-D 1701
B-D 1702
B-D 1388
B-D 1389
B-D 1390
B-D 1391
B-D 1392
B-D 1703
B-D 1393
B-D 1394
B-D 1395
B-D 1704
B-D 1705
B-D 1706
B-D 1707
B-D 1708
Jméno
Šeráková Martina
Ševčík Petr
Ševelová Michaela
Šimáková Jana
Široký Pavel
Škarek Martin
Škerle Miroslav
Škopek Miroslav
Špidlová Zdeňka
Štěpánek Martin
Štích Jan
Štych Petr
Švacha David
Táborský Jan
Tomeček Josef
Tomšová Jana
Topchibashev Nariman
Trefil Michal
Tvarůžek Pavel
Uhman Petr
Valášek Tomáš
Vaňková Martina
Vašulka Ivo
Vavřička Jakub
Ventura Jan
Vítek Matěj
Vlas Miroslav
Vlček Karel
Vodička Michal
Vodička Přemysl
Vojířová Hana
Vontruba Jan
Zachrdle Petr
Závada Martin
Zavadil Lukáš
Zemek Pavel
Ziegler Tomáš
Zobač Pavel
Zrník Lumír
Alexa Jan
Burian Ondřej
Čech František
Donth Petr
Název práce
Mateřská škola v Táboře
Hotel "Smaragd"
Mateřská škola
Domov mládeže Maredův vrch v Táboře
Sportovní a rú. stavební ekonomiky a řízeníeační centrum
Víceúčelové sportovní zařízení
Hotel v Třebíči - Hájku
Základní škola v Humpolci
Jezdecká škola - Luca
Točité ocelovo-dřevěné vřetenové schodiště
Provozní řešení polikliniky
Polyfunkční dům
Dům s pečovatelskou sl. ve Štěpánkovicích
Zdravotní středisko
Sportovní areál
Opravna motorových vozidel
Pasivní dům se solárním vytápěním
Energeticky úsporný rodinný dům
Polyfunkční dům, Palackého tř. Brno
Rú. stavební ekonomiky a řízeníeační a rehabilitační střediško - Janovice
Výrobní závod, Dvůr Králové nad Labem
Polyfunkční dům
Polyfunkční dům
Multifunkční sportovní hala
Nízkoenergetický dům
Opravna motorových vozidel
Soubor staveb, objekty S1, S2 – Freyova ul.
Stavebně-technický průzkum Rotundy ve Znojmě
Polyfunkční dům
Bytový dům
Mateřská školka
Bytový dům v Bohumíně
Bytový dům, Jihlava
Ubytovací zařízení
Pasivní bytový dům
Motorest
Autosalón Brno
Bytový dům Žabovřesky
Dům s pečovatelskou službou
Přestupní terminál IDS JMK Brno Starý Lískovec (ČD MHD)
Funkční vlastnost gumoasfaltových betonů
Posouzení vlivu přísady vápenného hydrátu na funkční vlastnosti asfaltových směsí
Vliv dopravního zatížení a ohladitelnosti kameniva na odolnost proti smyku
Ústav
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
Ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
Rok
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Signatura
B-D 1709
B-D 1219
B-D 1220
B-D 1710
B-D 1221
B-D 1711
B-D 1222
B-D 1223
B-D 1712
B-D 1713
B-D 1714
B-D 1715
B-D 1224
B-D 1225
B-D 1226
B-D 1716
B-D 1717
B-D 1227
B-D 1718
B-D 1228
B-D 1229
B-D 1230
B-D 1396
B-D 1719
B-D 1397
B-D 1398
B-D 1399
B-D 1400
B-D 1401
B-D 1402
B-D 1403
B-D 1404
B-D 1405
B-D 1406
B-D 1407
B-D 1408
B-D 1720
B-D 1721
B-D 1722
B-D 1409
B-D 1410
B-D 1411
B-D 1412
Jméno
Fidrová Marcela
Guňka Pavel
Hamerský Jiří
Holečková Pavla
Chromčík Tomáš
Konečná Barbora
Lazar Zbyněk
Maurer Petr
Müller Petr
Nyčová Lucie
Olša Tomáš
Podolan Štefan
Ryp Vítězslav
Šťastný Jiří
Švachová Klára
Toušková Anna
Tržil Pavel
Třasoň Stanislav
Večeřa Miroslav
Vícha Petr
Volný Jakub
Zlámalová Helena
Beran Ondřej
Bielčik Drahoslav
Bílá Kateřina
Bradáčová Šárka
Brandtnerová Zuzana
Brída Martin
Brůžová Eva
Buchta Jaroslav
Černý Felix
Červenka Jan
Debřičková Pavla
Dočkalová Ilona
Doležalová Simona
Dopitová Tereza
Drápalová Ludmila
Folwarczny Jan
Frelich Jiří
Frys Michal
Fukan Marek
Funk Tomáš
Heide Ladislav
Název práce
Ústav
Zlepšování zemin v podloží vozovek pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
Recyklace netuhých vozovek za studena
Ú. pozemních komunikací
Medlovice obytná zóna
Ú. pozemních komunikací
Využití odprašků z výroby kameniva do pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
Funkční vlastnosti recyklovanyých vrstev stmelených hydraulickým pojivem
Ú. pozemních komunikací
Zkoušení odolnosti recyklovaných asfaltových směsí proti tvorbě trvalých deformací
ú. pozemních komunikací
Sil. II/394 Neslovice-Ivančice - Technická studie (TST)
Ú. pozemních komunikací
Vyhledávací studie alternativní trasy brněnského severního přivaděče k rychlostní silnici R43 v úsekuÚ.Česká-Kuřim
pozemních komunikací
Řešení sítě cyklostezek na území města Veselí nad Moravou
ú. pozemních komunikací
Využití vedlejších produktů z těžby kameniva do pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
Odolnost asfaltových směsí proti trvalým deformacím - porovnání zkoušky vyjetí kolem se zkouškouú.
v triaxiální
pozemních
komoře
komunikací
Vliv množství gumoasfaltového pojiva na funkční vlastnosti drenážního koberce
ú. pozemních komunikací
Vliv aplikovaných tlaků při posuzování tvorby trvalých deformací dle ČSN EN 12697-25
Ú. pozemních komunikací
I/44 obchvat Zábřeh
Ú. pozemních komunikací
Vyhledávací studie obchvatu obce Blučina s variantním řešením MÚK dálnice D2 se silnicí II/416 Ú. pozemních komunikací
Přísady do asfaltových směsí
ú. pozemních komunikací
Cyklická zkouška v tlaku - posouzení vlivu výšky zkušebního tělesa
ú. pozemních komunikací
Variantní řešení mimoúrovňové křižovatky silnice I/48 (R48) Bělotín - Nový Jičín a I/35 Valašské Meziříčí
Ú. pozemních
- Palačovkomunikací
Sil. II/152 Východní obchvat Moravských Budějovic – vyhledávací studie
ú. pozemních komunikací
Stavební a demoliční odpad do pozemních komunikací
Ú. pozemních komunikací
Přeložka silnice I/37 Velká Bíteš - obchvat
Ú. pozemních komunikací
Přeložka silnice II/490 Fryšták - Kostelec - technická studie
Ú. pozemních komunikací
Cena a životnost funkčních dílů stavebního objektu
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Marketing jako součást strategického řízení projekční firmy
ú. stavební ekonomiky a řízení
Řízení projektu výstavby stavební zakázky z pohledu dodavatele
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Zhodnocení stavebního objektu půdní vestavbou
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ocenění finančních ztrát vzniklých následkem pracovního úrazu při realizaci staveb
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele a nabídka do veřejné obchodní sítěÚ. stavební ekonomiky a řízení
Rovné příležitosti ve stavebních firmách
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Řízení podniku se stavebním sortimentem a jeho optimalizace
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Řízení stavební zakázky investorem
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Řízení zakázky ve stavebním podniku
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Zdroje financování veřejných investičních projektů
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Finanční plánování ve stavebním podniku
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Řízení nákladů na stavební zakázce
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Řízení při realizaci stavební zakázky
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Dotace jako základní předpoklad realizovatelnosti projektu odpadového hospodářství Brno
ú. stavební ekonomiky a řízení
Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru
ú. stavební ekonomiky a řízení
Porovnání prodejní ceny obecních bytů s cenou tržní
ú. stavební ekonomiky a řízení
Srovnání svépomocné a dodavatelské výstavby rodinného domu
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Příprava a řízení stavební zakázky investorem
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Standardizace postupů pro získávání dotací z fondů EU
Ú. stavební ekonomiky a řízení
PPP v podmínkách ČR
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Rok
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Signatura
B-D 1413
B-D 1414
B-D 1415
B-D 1416
B-D 1417
B-D 1418
B-D 1419
B-D 1420
B-D 1421
B-D 1422
B-D 1723
B-D 1423
B-D 1424
B-D 1425
B-D 1724
B-D 1725
B-D 1726
B-D 1426
B-D 1427
B-D 1428
B-D 1429
B-D 1430
B-D 1431
B-D 1432
B-D 1433
B-D 1434
B-D 1435
B-D 1436
B-D 1437
B-D 1438
B-D 1439
B-D 1440
B-D 1441
B-D 1442
B-D 1443
B-D 1444
B-D 1727
B-D 1445
B-D 1446
B-D 1447
B-D 1448
B-D 1449
B-D 1450
Jméno
Hora Štěpán
Horáková Hana
Horalík Jan
Hučíková Věra
Hulcová Lucie
Chloupek Jan
Jána Martin
Janich Jiří
Jůda Lukáš
Kališová Andrea
Kalousek Jan
Kambová Radka
Kámen Michal
Karabec Jiří
Klein Tomáš
Klesnil Radek
Klus Václav
Knollová Monika
Kolář Zdeněk
Koval Jiří
Kratina Jan
Křížovská Eliška
Lozartová Dana
Lužný Václav
Málková Eva
Mannheim Radek
Markvartová Lucie
Merta Petr
Novotná Petra
Pertl Marek
Petr David
Pilařová Martina
Plenerová Zdeňka
Rejholec Miroslav
Ricka Lukáš
Rieger Vlastimil
Rosecká Jitka
Řeháček Ondřej
Schenková Klára
Schneiderová Milena
Soldán Jan
Stehno Pavel
Svoboda Adam
Název práce
Realizační a tržní jednotkové ceny staveb v porovnání s platnými cenovými předpisy
Faktory ovlivňující cenu nemovitosti
Management rizika stavební zakázky v mezinárodních podmínkách
Investiční výstavba v rámci regionálního rozvoje
Analýza trhu s nemovitostmi - ceny nemovitostí v ČR
Řízení projektu výstavby zhotovitelem
Motivace spolupracovníků ve stavební firmě
Využití informačních systémů ve stavebním podniku
Řízení projektu výstavby investorem
Finanční a ekonomická proveditelnost stavebního projektu
Ekonomické hodnocení investiční výstavby při zohlednění jejího vlivu na životní prostředí
Možnosti získání finančních prostředků pro investice u malých obcí
Řízení projektu výstavby a vypsání veřejné obchodní soutěže
Zhotovitelská cena Bytového domku a prodejní cena bytu
Měření efektivnosti investic do staveb pro využití volného času
Ekonomické vyhodnocení stavby "Regenerace bytového domu"
Využití marketingových analýz ve veřejné správě
Pojištění a škody na nemovitém majetku
Průzkum režijních nákladů stavebních firem
Skutečné náklady stavebních prací
Návrh organizace a řízení projektu výstavby z pohledu investora
Návrh a posouzení podnikatelského záměru stavebního podniku
Principy sociální a bytové politiky v zemích Evropské unie
Hodnocení nepeněžních dopadů investičních projektů
Prognóza vývoje cen ve stavebnictví do roku 2013
Rozhodovací kriteria při nákupu, prodeji a pronájmu nemovitosti
Etické otázky v současných podmínkách stavební firmy
Systém zadávání veřejných zakázek ve stavební praxi
Cena veřejné stavební zakázky
Průběh stavební zakázky z pohledu dodavatele
Efektivnost a využití alternativních zdrojů energie při provozu rodinného domu
Likvidace pojistné události na stavbě
Ekonomické hodnocení využití alternativních způsobů vytápění
Ekonomická efektivnost veřejného podnikatelského záměru se zaměřením na analýzu rizik
Rozpočtové ukazatele stavebních objektů jako podklad pro oceňování majetku v území
Řízení projektu výstavby ve formě dodávky na klíč
Stanovení nákladů životního cyklu stavebního díla
Projekt rekonstrukce výtahu v bytovém domě
Úloha vize a firemní kultury ve stavebnictví
Organizace zakázky ve stavebním podniku a plánování průběhu zakázky
Municipální bytová politika
Analýza jednotlivých fází průběhu veřejné zakázky
Rozvojové strategie vybraného stavebního podniku
Ústav
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Rok
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Signatura
B-D 1728
B-D 1451
B-D 1452
B-D 1453
B-D 1454
B-D 1729
B-D 1455
B-D 1456
B-D 1457
B-D 1730
B-D 1458
B-D 1459
B-D 1460
B-D 1731
B-D 1461
B-D 1462
B-D 1732
B-D 1463
B-D 1464
B-D 1465
B-D 1733
B-D 1734
B-D 1735
B-D 1736
B-D 1466
B-D 1467
B-D 1468
B-D 1469
B-D 1470
B-D 1737
B-D 1471
B-D 1472
B-D 1473
B-D 1738
B-D 1474
B-D 1475
B-D 1476
B-D 1739
B-D 1477
B-D 1478
B-D 1479
B-D 1480
B-D 1481
Jméno
Takáč Jan
Tesaříková Martina
Tichý Zdeněk
Tošovský Lukáš
Vaculíková Lucie
Veselý Pavel
Vitásková Gabriela
Vižďová Monika
Vymětalová Jana
Záviská Jana
Zdražilová Hana
Zemanová Markéta
Doležel Jiří
Kabát Vladimír
Kika Ondřej
Kratochvíl Ondřej
Křižan Jiří
Martinásek Josef
Rypl Rostislav
Sadílek Václav
Konvičný, Lubomír
Kožušník, Vítězslav
Novák, Martin
Šenkýř, Martin
Axman Pavel
Baršč Radomír
Blokeš Petr
Bouška Martin
Csehová Xénia
Černý Tomáš
Čihák Michal
Děckuláček Zbyněk
Frauenberg Jaroslav
Fryšová Magdalena
Hájková Lenka
Hlínová Šárka
Horák Dušan
Horka Pavel
Hrubý Martin
Chládková Andrea
Ivánek Martin
Jevočin Vít
Jonáš Vojtěch
Název práce
Ústav
Integrace systémů řízení ve stavebním podniku
ú. stavební ekonomiky a řízení
Facility management budovy ve veřejné správě
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Koncepce bytové politiky ČR
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Specifikace vnitrofiremní komunikace ve stavebnictví
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Mzdy ve stavebnictví
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Optimalizace distribučních cest ve stavebním podniku
ú. stavební ekonomiky a řízení
Řízení stavební zakázky ve veřejné správě
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Veřejné podpory bytové výstavby v ČR
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Vývoj pojistného trhu v neživotním pojištění
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Metoda six sigma v systému řízení jakosti stavebního podniku
ú. stavební ekonomiky a řízení
Veřejná zakázka z pohledu zadavatele
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Systém bytové politiky ČR a možnosti jejího financování
Ú. stavební ekonomiky a řízení
Pravděpodobnostní analýza předem předpjatých panelů typu SPIROLL
Ú. stavební mechaniky
Výpočet účinků na konstrukce užitím CFD modelů
ú. stavební mechaniky
Statická a dynamická analýza technologické pece s komínem
Ú. stavební mechaniky
Výpočet mostní konstrukce se zahrnutím detailního postupu montáže
Ú. stavební mechaniky
Statická a dynamická analýza lanové konstrukce
ú. stavební mechaniky
Dynymická analýza základové konstrukce pod kompresor
Ú. stavební mechaniky
Výpočet pevnosti a životnosti válcové nádoby rezonátoru
Ú. stavební mechaniky
Modelování statisticko-energetického vlivu velikosti betonových konstrukcí pomocí výpočtové mechaniky
Ú. stavební mechaniky
Experimentální a numerická analýza stropních TT panelů z lehkého a hutného betonu
ú. stavebního zkušebnictví
Problematika hodnocení odezvy mostní konstrukce na přepravu nadměrných břemen
ú. stavebního zkušebnictví
Diagnostika mostní konstrukce
ú. stavebního zkušebnictví
Diagnostika železobetonové konstrukce objektu BD Božětěchova 102 v Brně
ú. stavebního zkušebnictví
Lesní správa
Ú. technických zařízení budov
Vytápění a ohřev teplé vody domu s pečovatelskou službou
Ú. technických zařízení budov
Vytápění občanských staveb s využitím netradičních zdrojů energie
Ú. technických zařízení budov
Fit centrum
Ú. technických zařízení budov
Tvorba interního mikroklimatu školských zařízení vzduchotechnikou
Ú. technických zařízení budov
Zdroje tepla spalující biopaliva
ú. technických zařízení budov
Vzduchotechnika operačního traktu
Ú. technických zařízení budov
Tvorba interního mikroklima obchodních center s využitím CFD
Ú. technických zařízení budov
Tvorba interního mikroklima administrativních budov vzduchotechnikou
Ú. technických zařízení budov
Zdravotně technické instalace administrativní budovy
ú. technických zařízení budov
Vzduchotechnika výrobní haly
Ú. technických zařízení budov
Tvorba interního mikroklima administrativních budov vzduchotechnikou
Ú. technických zařízení budov
Tepelná soustava rekonstruované historické budovy
Ú. technických zařízení budov
Úsporné zdrojové systémy tepla z kondenzačních kotlů
ú. technických zařízení budov
Ecological University Project
Ú. technických zařízení budov
Využití obnovitelných zdrojů v systémech TZB budov občanského vybavení
Ú. technických zařízení budov
Horský hotel
Ú. technických zařízení budov
Aktivace betonového jádra
Ú. technických zařízení budov
Využití obnovitelných zdrojů v systémech TZB budov občanského vybavení
Ú. technických zařízení budov
Rok
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Signatura
B-D 1482
B-D 1483
B-D 1484
B-D 1740
B-D 1741
B-D 1485
B-D 1742
B-D 1486
B-D 1487
B-D 1488
B-D 1489
B-D 1490
B-D 1491
B-D 1743
B-D 1744
B-D 1745
B-D 1492
B-D 1746
B-D 1747
B-D 1493
B-D 1748
B-D 1494
B-D 1495
B-D 1749
B-D 1750
B-D 1751
B-D 1496
B-D 1752
B-D 1562
B-D 1563
B-D 1753
B-D 1754
B-D 1755
B-D 1756
B-D 1564
B-D 1565
B-D 1566
B-D 1567
B-D 1757
B-D 1568
B-D 1569
B-D 1570
B-D 1571
Jméno
Kobský Aleš
Konečný Michal
Malůšek Jaroslav
Marcaníková Jana
Nádeníček Tomáš
Najman Petr
Němcová Zuzana
Nováček Tomáš
Ošlejšková Monika
Pálenkáš Radek
Pařenica Milan
Pejřová Martina
Petrůjová Hana
Pospíšek Šiman
Robotka David
Rozehnalová Hana
Skalák Vítězslav
Sommer Michal
Svobodová Romana
Šíma Jiří
Šimoník Richard
Špačková Lenka
Tichý Luboš
Tomandl Michal
Trnka František
Vykopal Jan
Wawerka Robert
Zeman Jan
Batelka Michal
Bohuš Štěpán
Boštík, Jan
Branda, Martin
Čenčík, Jiří
Grygarová, Simona
Hačka Ondřej
Halašta Lukáš
Horák David
Hroudová Jitka
Imlauf, Tomáš
Jára Michal
Kadlecová Zlata
Keprdová Šárka
Kočanová Kateřina
Název práce
Ústav
Obchodní a sportovní centrum
Ú. technických zařízení budov
Optimalizace mikroklimatu administrativních budov
Ú. technických zařízení budov
Tepelná soustava rekonstruované historické budovy
Ú. technických zařízení budov
Úsporné zdrojové systémy tepla z kondenzačních kotlů
ú. technických zařízení budov
Ekologické využití plynu ve zdrojích vytápění
ú. technických zařízení budov
Vzduchotechnika sportovních hal
Ú. technických zařízení budov
Vytápění autoservisu
ú. technických zařízení budov
Vytápění výrobní haly "Junker"
Ú. technických zařízení budov
Regenerace zdravotně technických instalací multifunkční budovy
Ú. technických zařízení budov
Vytápění obchodně skladovacích hal
Ú. technických zařízení budov
Vzduchotechnika sportovně - společenského objektu
Ú. technických zařízení budov
Vytápění výrobní haly "LD Seating"
Ú. technických zařízení budov
Tepelná soustava zázemí sportoviště fotbalového stadionu
Ú. technických zařízení budov
Zdravotně technické instalace průmyslového objektu
ú. technických zařízení budov
Vytápění domu s nízkou spotřebou energie
ú. technických zařízení budov
Vytápění bytového domu
ú. technických zařízení budov
Vzduchotechnika čistých prostorů
Ú. technických zařízení budov
Vzduchotechnika studovny
ú. technických zařízení budov
Použití kombinací kondenzačních kotlů se zdroji alternativní energie
ú. technických zařízení budov
Tvorba interního mikroklimatu hotelu vzduchotechnikou
Ú. technických zařízení budov
Mikroklima prostor s vysokým podílem prosklení
ú. technických zařízení budov
Energetické hodnocení budov
Ú. technických zařízení budov
Vzduchotechnika obchodně sportovního centra
Ú. technických zařízení budov
Vzduchotechnika polyfunkčního objektu
ú. technických zařízení budov
Systémy větrání bytových domů
ú. technických zařízení budov
Vzduchotechnika autosalonu
ú. technických zařízení budov
Vzduchotechnika obchodního domu
Ú. technických zařízení budov
Zdroje tepla spalující biopaliva
ú. technických zařízení budov
Vývoj surovinové směsi pro výrobu kameniva ze spékaných popílků
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Kapalinotěsnost a plynotěsnost betonu a možnosti jejich ovlivňování
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj izolačních materiálů na bázi technického konopí a studium jejich vlastností
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Trvanlivost betonů s náhradou části cementu jemně mletým cihelným střepem
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Studium aplikačních a funkčních vlastností disperzních a cemento-disperzních povlakových hydroizolací
ú. technologie
se zaměřením
stavebních
na výběr
hmot
ú. vodního
a dílců hospodářství obcídných normo
Glazury a engoby s využitím odpadních látek
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Studium vlastností povrchových úprav zateplovacích systémů ETICS ve vzatahu k riziku jejich biologického
Ú. technologie
napadení
stavebních hmot a dílců
Možnosti využití FRP materiálů při návrhu a sanaci dřevěných konstrukčních prvků
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Vliv teploty na vývoj pevné struktury geopolymerního materiálu
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Belitický cement na bázi betonových recyklátů
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Využití odpadních kalů pro zvýšení užitných vlastností střepu pálených střešních tašek
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Využití popílků s vyšším obsahem spalitelných látek ve stavebnictví
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Problematika polymerních povrchových úprav na betonové podlahy
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Příprava vypalovaného hydaulického pojiva s využitím fluidních popílků
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Použití metody SOL-GEL ve výrobě žáromateriálů
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Rok
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Signatura
B-D 1758
B-D 1572
B-D 1759
B-D 1573
B-D 1760
B-D 1574
B-D 1575
B-D 1761
B-D 1762
B-D 1576
B-D 1763
B-D 1764
B-D 1765
B-D 1577
B-D 1766
B-D 1767
B-D 1768
B-D 1769
B-D 1770
B-D 1771
B-D 1772
B-D 1578
B-D 1773
B-D 1579
B-D 1580
B-D 1774
B-D 1775
B-D 1581
B-D 1776
B-D 1497
B-D 1498
B-D 1499
B-D 1500
B-D 1501
B-D 1502
B-D 1503
B-D 1504
B-D 1505
B-D 1506
B-D 1507
B-D 1508
B-D 1509
B-D 1777
Jméno
Konečná, Monika
Kosíková Jana
Kosť, Milan
Krčmář Ondřej
Lacourt, Petr
Langer Martin
Lukas Petr
Machů, Jiří
Nešpor, Bohdan
Nováček Jaroslav
Novosad, Petr
Opálka, Tomáš
Panský, Miroslav
Papež František
Pek, Michal
Plášil, Ondřej
Průša, Martin
Rabas, Milan
Rašík, Michal
Režný, Jan
Svoboda, Martin
Špunarová Lenka
Taranza, Luboš
Vávra Martin
Vilímec René
Vrba, Vladimír
Vybíral, Jan
Zaoral Aleš
Zavřel, Tomáš
Auerová Helena
Babič Vladan
Bartková Lenka
Beneš Miroslav
Bilko Stanislaw
Bílková Gabriela
Cabák Miloslav
Cikrytová Pavlína
Číhal Martin
Dibďák Tomáš
Dokoupil Jan
Doležal Václav
Drozd Tomáš
Faul Marek
Název práce
Ústav
Analýza povrchových vrstev betonů s různým obsahem strusky z hlediska jejich trvanlivosti
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Možnosti využití infračervené spektroskopie v oboru stavebně materiálového inženýrství
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Důležité aspekty a diference při oceňování vybraných podniků výroby stavebních hmot
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj cementových kompozitů se zvýšenou odolností vůči působení vysokých teplot
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Zhodnocení vlivu způsobu uložení zkušebních těles na fyzikálně - mechanické charakteristiky betonůú.třídy
technologie
C25/30 astavebních
30/37
hmot a dílců
Vývoj cementokonopných deskových materiálů
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Vlastnosti betonu s příměsí jemně mletého cihelného střepu
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Studium trvanlivosti lehkých betonů pro oblast transportbetonu prefabrikace
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Nové možnosti solidifikace nebezpečných odpadů
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Ověření účinnosti hydrofobizačních přísad určených ke strukturální hydrofobizaci silikátových maltových
Ú. technologie
směsí
stavebních hmot a dílců
Problematika výroby pohledových architektonických betonů
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Ověření využitelností kalibračních vztahů z ČSN 731373 pro hodnocení pevností vysokohodnotných ú.
betonů
technologie
Schmidtovými
stavebních
tvrdoměry
hmot a dílců
Návrh geopolymerní matrice s využitím druhotných surovin
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Využití chloridových odprašků k přípravě dehydratačního roztoku pro výrobu alfa-sádry beztlakovou metodou
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Možnosti využití skelného recyklátu v cementových kompozitech
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Výroba umělého kameniva na principu samovýpalu uhelných hlušin
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Predikce pevností cementů z rychlosti šíření ultrazvukových impulsů
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Studium problematiky objemových změn betonů a jejich redukce
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Výplňové hmoty s využitím rychleobnovitelných surovin
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj ultravysoce pevnostních cementových kompozitů
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Studium objemových změn v počáteční fázi hydratace vybraných pojiv
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Posouzení vlivu izolačních ostřiv na vlastnosti žáromateriálů
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj nových systémů povrchů podlah s využitím druhotných surovin
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj stříkaných betonů určených pro expozici v extrémních podmínkách
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj nové lepící a stěrkové hmoty určené pro ETICS
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj surovinové směsi pro výrobu keramických obkladových prvků na bázi popílku a odpadů z těžby
ú.atechnologie
úpravy kameniva
stavebních hmot a dílců
Možnosti využití druhotných surovin při výrobě sklosilikátových materiálů
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Posuzování vlivu aditiv na výsledné vlastnosti WPC materiálu
Ú. technologie stavebních hmot a dílců
Sledování vlivu způsobu uložení zkušebních těles na fyzikálně - mechanické charakteristiky vysokohodnotných
ú. technologie
betonů
stavebních hmot a dílců
Family Center Staré Město. Stavebně technologické řešení.
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt Haly Hypermarketu Břeclav
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
STP RD Kunčice pod Ondřejníkem
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Polyfunkční dům s 20ti bytovými jednotkami – Brno - Komín
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně-technologický projekt rozvodny R 22 kV Nošovice
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt bytového domu pro seniory
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Informační centrum – Zvonice Soláň
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt polyfunkčního domu Hlinky, Brno
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Přístavba domova mládeže SOU
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt sakrální stavby v Trplicích
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Rekonstrukce Kulturního domu Hosťálkovice
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Vybrané části STP administrativní budovy MÚ Třebíč
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Tenisová hala Krnov
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt rekonstrukce a dostavby hotelu Ulrika v Karlových Varech
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Rok
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Signatura
B-D 1510
B-D 1511
B-D 1778
B-D 1512
B-D 1513
B-D 1514
B-D 1515
B-D 1516
B-D 1517
B-D 1518
B-D 1779
B-D 1519
B-D 1520
B-D 1521
B-D 1522
B-D 1523
B-D 1524
B-D 1525
B-D 1526
B-D 1527
B-D 1528
B-D 1529
B-D 1530
B-D 1531
B-D 1532
B-D 1533
B-D 1534
B-D 1535
B-D 1536
B-D 1780
B-D 1537
B-D 1538
B-D 1781
B-D 1539
B-D 1782
B-D 1540
B-D 1783
B-D 1541
B-D 1542
B-D 1543
B-D 1544
B-D 1545
B-D 1546
Jméno
Fiala Pavel
Fojtík Tomáš
Formánek Josef
Gajdůšek Tomáš
Gregorová Simona
Guňka Roman
Hekele Pavel
Herodes Stanislav
Hoferová Martina
Horych Pavel
Hruška Petr
Chadima Ludvík
Chládek Ladislav
Chvatík Stanislav
Jaďuď Michael
Jančovič Roman
Konečný Lukáš
Kopecký Lukáš
Kowalczyk Marek
Kubínová Marie
Lorenzová Radana
Menšík Michal
Mičechová Monika
Mičín Václav
Michálek Jakub
Moravec Jiří
Neshybová Anna
Nevřela Jiří
Pala Marian
Radvan Josef
Schelle Roman
Sikora Radim
Skalka Pavel
Skalník Jan
Slezák Petr
Sobotová Jana
Spáčil Lukáš
Staniczek Lukáš
Svoboda David
Šálek Josef
Škrobák Václav
Šnajdrová Lucie
Štěpán Ondřej
Název práce
STP Obchodní a servisní centrum Renault
Bytové domy Olomouc – Horní lán – 5. etapa
Novostavba administrativní budovy Kutná Hora
Parkovací dům Opava
Stavebně technologický projekt dětského domova Polička
Stavebně technologický projekt budovy okresního soudu v Havířově
Integrovaný dům s chráněnými byty
Centrum pro stravování a výuku, Brno
Vybrané části STP domu s pečovatelskou službou Vltavínská
Stavba bytového domu - Lanškroun
STP Hala PWO UNITOOLS CZ
Stavebně technologický projekt školícího a administrativního centra JMK v Brně
Hotelový dům Jičín. Stavebně technoogické řešení.
Vybrané části STP bytového domu v Olomouci
Stavebně technologický projekt bytového domu
Stavebně technologický projekt bytových domů
Stavebně technologický projekt multifunkčního domu v Uherském Hradišti
Kovovýroba Hoffman
Sportovní hala v Českém Těšíně
Rezidence Bílá Hora Praha 6. Stavebně technologické řešení.
Stavebně technologický projekt bytového domu v Mikulově
Bytový dům Brno, Minská
Obchodní centrum Palladium Praha. Stavebně technologické řešení.
STP pošty v Bystřici nad Pernštejnem
STP dvojice bytových domů v Oslavanech
Rekonstrukce areálu bývalé fary v Měrunicích
Bytový dům Brno Gajdošova. Stavebně technologické řešení.
Výstavba bytových jednotek – Blansko
Stavebně technologický projekt Domu s pečovatelskou službou Brno - Modřice
Stavebně-technologický projekt přístavby domu s pečovatelskou službou Humpolec
Rekonstrukce rezidence
Servisní centrum Přerov
Vybrané části stavebně technologického projektu pavilonu A05 univerzitního kampusu MU v Brně
Bytové domy Modřice
Stavebně technologický projekt Bytového komplexu ve Vrchlabí
Stavebně technologický projekt administrativní budovy VZP v Hodoníně
Společenské centrum v Turnově
Stavebně technologický projekt bytového domu Přízová
Obytný soubor Blansko – Zborovce
STP Administrativní budova Brno
Stavebně technologický projekt Haly pro výrobu oken firmy PRAMOS, a.s. Šitbořice
STP Polyfunkční dům EDEN I. etapa
Stavebně technologický projekt průmyslové haly
Ústav
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Rok
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Signatura
B-D 1784
B-D 1547
B-D 1548
B-D 1549
B-D 1785
B-D 1550
B-D 1551
B-D 1552
B-D 1553
B-D 1554
B-D 1555
B-D 1556
B-D 1557
B-D 1558
B-D 1786
B-D 1559
B-D 1560
B-D 1561
B-D 1582
B-D 1583
B-D 1584
B-D 1585
B-D 1787
B-D 1586
B-D 1587
B-D 1788
B-D 1789
B-D 1790
B-D 1791
B-D 1588
B-D 1589
B-D 1590
B-D 1792
B-D 1793
B-D 1591
B-D 1592
B-D 1593
B-D 1594
B-D 1794
B-D 1795
B-D 1595
B-D 1796
B-D 1797
Jméno
Švagera Petr
Švajda Milan
Švirgová Pavla
Talák Jakub
Targoszová Zuzana
Thielová Veronika
Valenta Michal
Valocká Jana
Vaněček Jan
Věžník Karel
Vimr Martin
Vítek Zdeněk
Vlk Martin
Vojík Miroslav
Vrtiška Lukáš
Wetterová Zdeňka
Zedník Ondřej
Železný Radek
Bednarská Eva
Buchmaierová Lenka
Frajt Radim
Havrda Vojtěch
Holomek Michal
Chalupník Pavel
Jandíková Hana
Jochcová Kateřina
Kapounová Pavla
Krejčí Michal
Krška Jiří
Menšík Pavel
Murawská Eva
Nováková Veronika
Pešek Jan
Pešek Jan
Richtr Vladimír
Ruberová Marie
Trochtová Šárka
Tužilová Martina
Vodehnal Jan
Žáčik Pavel
Anderle Lukáš
Baše Martin
Binder Jakub
Název práce
Ústav
Vybrané části stavebně technologického projektu Hala vývoja speciálných strojov Kysucké Nové Mesto
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
STP Výstavba haly STV Glass
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt dvojice bytových domů v Podivíně
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt Domu poklidné stáří , Bánov
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Psychiatrická léčebna Jihlava, rekonstrukce pavilonu č. III
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Obytný soubor Brno – Líšeň
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt domova důchodců
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt výrobních objektů a skladů Siemens Trutnov
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt bytových domů
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt výrobní haly a administrativní budovy Agados
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Bytový dům OMG II Praha. Stavebně technologické řešení.
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Sportovní hala Brno
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Kryté Aquacentrum v Českém Těšíně
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Bytový dům Podmělová, Brno – Líšeň. Stavebně technologické řešení.
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt City Center v Českých Budějovicích
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt knihovny V Brně
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Dům s pečovatelskou službou – Brno - Kamechy
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt sportovního centra - Komořany
Ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Studie erozníchh a odtokových poměrů v povodí Desné
Ú. vodního hospodářství krajiny
Hydromorfologická kvalita malého toku podle Rámcové směrnice o vodách
Ú. vodního hospodářství krajiny
Návrh závlahy golfového hřiště
Ú. vodního hospodářství krajiny
Vodohospodářské řešení ochranné funkce nádrže na toku Čižina
Ú. vodního hospodářství krajiny
Zhodnocení účinku protierozních opatření navržených v k.ú. Zlobice
ú. vodního hospodářství krajiny
Stanovení hydraulických vlastností půd - laboratorní výzkum
Ú. vodního hospodářství krajiny
Identifikace rozhodujících ploch pro tvorbu povrchového odtoku a jejich eliminace v povodí Loučné Ú. vodního hospodářství krajiny
Vodohospodářské úpravy na vybraném úseku toku a jejich vliv na charakter toku
ú. vodního hospodářství krajiny
Studie poškození rybích přechodů na toku Desná
ú. vodního hospodářství krajiny
Studie společných zařízení
ú. vodního hospodářství krajiny
Návrh malé vodní nádrže na Věžeckém potoce
ú. vodního hospodářství krajiny
Protipovodňová ochrana v povodí řeky Loučky
Ú. vodního hospodářství krajiny
Vodní hospodářství golfového hřiště
Ú. vodního hospodářství krajiny
Ochrana vod před znečištěním závadnými látkami
Ú. vodního hospodářství krajiny
Kvalita vody a sedimentů příměstského vodního toku
ú. vodního hospodářství krajiny
Aplikace a srovnání univerzální rovnice USLE a GIS metod pro kvantifikaci erozního smyvu v povodíú.Lubenského
vodního hospodářství
potoka
krajiny
Vodohospodářské řešení bočního poldru na Opavě pod Krnovem
Ú. vodního hospodářství krajiny
Vliv ochranných opatření ve vybraném povodí na hydropedologické vlastnosti
Ú. vodního hospodářství krajiny
Studie víceúčelové nádrže rybničního typu v k. ú. Zbýšov
Ú. vodního hospodářství krajiny
Voda a stavby v právních předpisech
Ú. vodního hospodářství krajiny
Návrh malé vodní nádrže s retenčním účinkem v k.ú. Měrůtky
ú. vodního hospodářství krajiny
Studie ochrany obce Crudichromy proti extravilánovým vodám
ú. vodního hospodářství krajiny
Riziková analýza vybraných nežádoucích stavů na úpravách toků
Ú. vodního hospodářství obcí
Ekonomické aspekty ztrát vody
ú. vodního hospodářství obcí
Sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku
ú. vodního hospodářství obcí
Rok
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Signatura
B-D 1798
B-D 1596
B-D 1597
B-D 1799
B-D 1800
B-D 1801
B-D 1802
B-D 1803
B-D 1804
B-D 1598
B-D 1805
B-D 1599
B-D 1806
B-D 1807
B-D 1600
B-D 1601
B-D 1808
B-D 1602
B-D 1603
B-D 1809
B-D 1604
B-D 1605
B-D 1606
B-D 1607
B-D 1608
B-D 1810
B-D 1609
B-D 1610
B-D 1611
B-D 1612
B-D 1613
B-D 1614
B-D 1615
B-D 1616
B-D 1617
B-D 1618
B-D 1811
B-D 1812
B-D 1813
B-D 1814
B-D 1815
B-D 1816
B-D 1817
Jméno
Doležal Ondřej
Hojačová Barbora
Inwald Miroslav
Janás Pavel
Ježek Jiří
Jirka Jan
Juráň Stanislav
Kadlecová Veronika
Klimeš Martin
Kulíšek Jaroslav
Pavlík Jiří
Pospíšilová Barbora
Staňková Zuzana
Straka Petr
Stuchlý Rudolf
Štýblová Lucie
Trojan Vítězslav
Veselá Dominika
Vrba Ondřej
Vybíral Jan
Zezula Tomáš
Zlesák Radek
Čejda Marek
Dvořáková Lenka
Holán Libor
Klement, Tomáš
Konečný Jiří
Kutílková Marie
Magnusek Petr
Marčíková Miriam
Pospíšilová Ivana
Rysová Zdeňka
Sára Robert
Stračánek Pavel
Svoboda Tomáš
Šnelerová Markéta
Trojan, Tomáš
Wolráb, Michal
Dvořáček Tomáš
Felgr Petr
Hochman Jan
Lev Petr
Minářová Michaela
Název práce
Ústav
Návrh postupu při řešení odvádění a čištění městských odpadních vod z aglomerací
ú. vodního hospodářství obcí
Odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci Bošovice
Ú. vodního hospodářství obcí
Studie zásobování vodou pro svazek obcí Brodec
Ú. vodního hospodářství obcí
Sanace vodovodní sítě vybrané části urbanízovaného celku
ú. vodního hospodářství obcí
Posouzení zásobování Bydžovska pitnou vodou z vodárenské soustay východní Čechy
ú. vodního hospodářství obcí
Studie odkanalizování obce Víceměřice
ú. vodního hospodářství obcí
Odkanalizování obce Bukovany
ú. vodního hospodářství obcí
Vznik a pohyb zákalu ve vodovodních sítích
ú. vodního hospodářství obcí
Čerpání odpadních vod v rovinatých obcích
ú. vodního hospodářství obcí
Hodnocení technického stavu úpraven vody
Ú. vodního hospodářství obcí
Využití dešťové vody v nebytových budovách
ú. vodního hospodářství obcí
Integrovaný přístup při zavsakování dašťových vod
Ú. vodního hospodářství obcí
Odkanalizování obcí Dolní Újezd a Oslík
ú. vodního hospodářství obcí
Intenzifikace ČOV ve Velké Bíteši
ú. vodního hospodářství obcí
Návrh kanalizační sítě a ČOV v obci Holešín
Ú. vodního hospodářství obcí
Studie variant odkanalizování vybrané části urbanizovaného celku
Ú. vodního hospodářství obcí
Technicko-ekonomická studie odvádění a čištění odpadních vod ze skupiny obcí
ú. vodního hospodářství obcí
Standardizace aktivačních ČOV se separací kalu membránovým modulem
Ú. vodního hospodářství obcí
Analýza rizik změn kvality vody ve vodních sítích
Ú. vodního hospodářství obcí
Srovnávací studie nakládání se splaškovými vodami v obci do 300e.o., vícú. stavební ekonomiky a řízeníiteriální
ú. vodního hospodářství
vyhodnoceníobcí
Studie odvodnění obce Vysočany
Ú. vodního hospodářství obcí
Analýza rizik vodních zdrojů pro veřejné zásobování pitnou vodou
Ú. vodního hospodářství obcí
Posouzení bezpečnosti VD Opatovice, návrh opatření k jejímu zvýšení
Ú. vodních staveb
Určení záplavového území Dyje pod Novými Mlýny
Ú. vodních staveb
Úprava vybraného úseku toku Svratky
Ú. vodních staveb
Rozšíření použitelnosti navrhovaného vývaru VD Šance úpravou proudových poměrů na konci skluzu
ú. vodních staveb
Úprava řeky Odry v Loučkách
Ú. vodních staveb
Návrh stabilizace břehu poškozeného abrazí - údolní nádrž Brno
Ú. vodních staveb
Posouzení bezpečnosti vodního díla Olešná n vodním toku Olešná
Ú. vodních staveb
Návrh vodáckého kanálu v Pisárkách
Ú. vodních staveb
Řešení říční diskonuity - VD Nové Heřminovy
Ú. vodních staveb
Srovnávací studie proudění vody v trubním systému
Ú. vodních staveb
Proudění vody v místě bezpečnostního přelivu poldru Žichlínek
Ú. vodních staveb
Úprava toku se zaměřením na využití biotechnických způsobů stabilizace
Ú. vodních staveb
Studie převedení extrémních povodní bezpečnostním přelivem a skluzem VD Slušovice
Ú. vodních staveb
Inovace čerpací stanice Laboratoře vodohospodářského výzkumu
Ú. vodních staveb
Splaveninová studie Labe v úseku plánovaného plavebního stupně a kanálu Přelouč
ú. vodních staveb
Studie disipace kinetické energie vody v rybím přechodu
ú. vodních staveb
Rekonstrukce a zdvoukolejnění trati Blažovice - Holubice včetně stanic
ú. železničních konstrukcí a staveb
Rekonstrukce ŽST Volary
ú. železničních konstrukcí a staveb
Zdvoukolejnění úseku Otrokovice -Zlín střed/mimo/
ú. železničních konstrukcí a staveb
Rekonstrukce železniční stanice Nezamyslice
ú. železničních konstrukcí a staveb
Sledování kvalitativních změn pevné jízdní dráhy Rheda 2000 ve zkušebním úseku
ú. železničních konstrukcí a staveb
Rok
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
Signatura
B-D 1818
B-D 1820
B-D 1821
B-D 1822
B-D 1819
B-D 1823
B-D 1824
B-D 1825
B-D 1826
B-D 1827
B-D 1828
B-D 1829
B-D 1830
B-D 1831
B-D 1832
B-D 1833
B-D 1834
B-D 1835
B-D 1836
B-D 1837
B-D 1838
B-D 1839
B-D 1840
B-D 1841
B-D 1842
B-D 1843
B-D 1844
B-D 1845
B-D 1846
B-D 1847
B-D 1848
B-D 1849
B-D 1850
B-D 1851
B-D 1852
B-D 1853
B-D 1854
B-D 1855
B-D 1856
B-D 1857
B-D 1858
B-D 1859
B-D 1860
Jméno
Novák František
Petrová Vladimíra
Prchal Jan
Rašková Eliška
Sedláček Igor
Staněk Lukáš
Vávra Stanislav
JELÍNEK
MEDLA
BAŠISTOVÁ
BIELY
BLAŽEK
ČAVAJDOVÁ
ČAVAJDOVÁ
ČEPERA
ČERNÝ
FREIBERG
FUROVÁ
HOLLÝ
HUDZÍKOVÁ
JACHAN
KEJVALOVÁ
KMENTOVÁ
KOVÁŘ
KUCHYŇOVÁ
LUKEŠOVÁ
MACKOVÁ
MIKOLAJ
MUSIL
PAVELKOVÁ
PELANTOVÁ
PODOLCOVÁ
PRKNOVÁ
PROCHÁZKA
RAŠKA
ROLKOVÁ
ŘÍHA
SEDLISKÁ
SMEJKALOVÁ
STAŇKOVÁ
ŠTĚPÁNKOVÁ
ŠVANCAROVÁ
VAJOVÁ
Václav
Dušan
Júlia
Peter
Pavel
Iveta
Monika
David
Martin
Lukáš
Pavlína
Viliam
Denisa
Tomáš
Kateřina
Lenka
Jan
Martina
Barbora
Lenka
Michal
Radek
Hana
Ivana
Ivana
Zuzana
Tomáš
Jakub
Barbora
Jakub
Renáta
Renata
Eva
Alena
Markéta
Adriána
Název práce
Ústav
Studie trati Jičín - Lomnice nad Popelkou - Semily
ú. železničních konstrukcí a staveb
Rekonstrukce železniční stanice Kájov
ú. železničních konstrukcí a staveb
Analýza dynamických účinků ve výhybce
ú. železničních konstrukcí a staveb
Zdvoukolejnění úseku Zlín-střed/mimo/-Vizovice
ú. železničních konstrukcí a staveb
Monitoring deformací žel.tělesa a mostní opěry u Ivančického viaduktu
ú. železničních konstrukcí a staveb
Analýza účinků vibrací od kolejové dopravy na obytnou zástavbu
ú. železničních konstrukcí a staveb
Rekonstrukce ŽST Zlín střed
ú. železničních konstrukcí a staveb
ú. betonových a zděných konstrukcí
Projekt silničního nadjezdu nad dálnicí D47
ú. betonových a zděných konstrukcí
Nosná konstrukce víceúčelové budovy
ú. geodézie
Testování přesnosti a dokumentace stavu cvičného polohového bodového pole v lokalitě Nesměř - Dolní
Heřmanice
ú. geodézie
Budování nových výškových bodů s využitím sítě CZEPOS
ú. geodézie
Topografické mapy zemí EU
ú. geodézie
Geodetické měření sedání železobetonové nosné konstrukce budovy.
ú. geodézie
Monitorování povrchových deformací a zásahů do zemské kůry na území Brna na základě DPZ údajů
ú. geodézie
Environmentální zhodnocení městské části Brno jih na bázi GIS
ú. geodézie
Environmentální zhodnocení MČ-ti Brno jih (Komárov) na bázi GIS
ú. geodézie
Geodetické práce při pozemkových úpravách v katastrálním území Čelkovice
ú. geodézie
Zaměření fasády historického objektu - státní hrad Veveří
ú. geodézie
Testování motorizované totální stanice vybavené videokamerou
ú. geodézie
Sledování stability výškového bodového pole v lokalitě Nesměř - Dolní Heřmanice
ú. geodézie
Dokumentace části jeskynního systému Býčí skála - okolí Zříceného dómu v Prolomené skále
ú. geodézie
Geodetické práce při JPÚ v katastrálním území Čelkovice
ú. geodézie
Výškopis na mapách zemí EU
ú. geodézie
Tvorba digitálního modelu terénu
ú. geodézie
Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Blansko
ú. geodézie
Dokumentace části jeskynního systému Býčí skála - okolí Dómu překvapení v Prolomené skále
ú. geodézie
Zřízení bodového pole pro zaměření historické památky
ú. geodézie
Analýza volné nutace zemské kůry a jádra z výsledků VLBI měření
ú. geodézie
Bodové pole v katastrálních územích vedených v DKM
ú. geodézie
Měření dlouhodobého sedání velkých mostních konstrukcí.
ú. geodézie
Problematika lokalizace drobných památkových objektů
ú. geodézie
Družicové technologie GPS, Glonass a navigace stavebních strojů.
ú. geodézie
Geometrický plán na rekonstrukci silnice v KM-D
ú. geodézie
Rekonstrukce původního opevnění hradu Špilberk
ú. geodézie
Environmentální zhodnocení MČ-ti Brno jih na bázi GIS
ú. geodézie
Zaměření historické památky - Hrad Veveří
ú. geodézie
Analýza přesnosti technologie RTK s využitím GPS - Glonass.
ú. geodézie
Digitalizace katastrální mapy - katastrální území Hartmanice u Poličky
ú. geodézie
Atlasová tvorba v ČR
ú. geodézie
Geodetické práce při výstavbě rychlostní komunikace.
ú. geodézie
Rekonstrukce historického jádra města Brna
ú. geodézie
Mapová tvorba Jana Antonína Křoupala
ú. geodézie
Zhotovení podkladu pro rekonstrukci historického objektu
Rok
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
Signatura
B-D 1861
B-D 1862
B-D 1863
B-D 1864
B-D 1865
B-D 1866
B-D 1938
B-D 1939
B-D 1867
B-D 1868
B-D 1869
B-D 1870
B-D 1871
B-D 1872
B-D 1873
B-D 1874
B-D 1875
B-D 1876
B-D 1877
B-D 1878
B-D 1879
B-D 1940
B-D 1941
B-D 1942
B-D 1880
B-D 1881
B-D 1882
B-D 1943
B-D 1883
B-D 1884
B-D 1885
B-D 1886
B-D 1887
B-D 1888
B-D 1889
B-D 1890
B-D 1891
B-D 1892
B-D 1893
B-D 1894
B-D 1895
B-D 1896
B-D 1897
Jméno
VASEK
VITÁSKOVÁ
VOLAŘÍK
WITISKA
ŽÁČKOVÁ
OPATRNÝ
Schöbel
Pavlata
BANÍKOVÁ
BEDRNA
BENEŠ
BIEBER
BREZOVSKÝ
CZASCH
ČECH
ČEPLOVÁ
ČERVENÝ
ČEŠÍK
DOSTÁLOVÁ
DVOŘÁK
FŰRI
Gilar
Gottwald
Grulich
HALBINA
HAMZA
KLÍMA
Koláček
KOLESA
KUBEŠKA
KYTNER
LÁNSKÝ
LIDMILA
LUPOMĚCH
MALEC
MOTÁK
MUSIL
NECHVÁTALOVÁ
OBORNÝ
PINKEROVÁ
REHÁK
REPÍK
SMEJKALOVÁ
Radoslav
Iva
Tomáš
Michal
Markéta
Ladislav
Tomáš
Petr
Lucie
Lubomír
Martin
Jan
Jindřich
Jan
Dalibor
Jana
Ondřej
Pavel
Jana
Tomáš
Peter
Přemysl
Libor
Jaroslav
Petr
Jindřich
Jiří
Petr
Petr
Otakar
Lubomír
Pavel
Tomáš
Pavel
Martin
Jan
Roman
Lucie
Pavel
Alena
Matej
Zdeněk
Jitka
Název práce
Ústav
ú. geodézie
Zhotovení podkladu pro rekonstrukci historického objektu
ú. geodézie
Školní zeměpisné atlasy v ČR
ú. geodézie
Využitelnost služeb permanentních sítí GNSS v okolí Uherského Brodu
ú. geodézie
Opakovaná přesná nivelace a GPS měření na diendorfsko – čebínském zlomu.
ú. geodézie
Vyhotovení digitální mapy vektorizací katastrální mapy z rastru v programu VKM
Zajištění stavební jámy a zakládání polyfunkčního objektu ve složitých geotechnických podmínkáchú. geotechniky
ú. geotechniky
Kabelová šachta na tunelu Klimkovice
ú. chemie
Vlastnosti cementových malt s alternativními silikátovými pojivy
ú. pozemního stavitelství
Bytový dům ve Slavoníně
ú. pozemního stavitelství
Bytový dům, Brno - Kamechy
ú. pozemního stavitelství
Hotel v Brně - Slatině
ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům v Praze, Čerpadlova ul.
ú. pozemního stavitelství
Budova baseballového a softbalového klubu v Třebíči
ú. pozemního stavitelství
Penzion
ú. pozemního stavitelství
Centrum volného času
ú. pozemního stavitelství
Bytový dům s komerčním využitím
ú. pozemního stavitelství
Hotel Six Roses
ú. pozemního stavitelství
Bytový dům v Chotěboři
ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům
ú. pozemního stavitelství
Bytový dům
ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům Pustiměř
ú. pozemního stavitelství
Horská chata
ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům
ú. pozemního stavitelství
Bytový dům
ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům
ú. pozemního stavitelství
Rozšíření prodejny s restaurací
ú. pozemního stavitelství
Sportovní a relaxační centrum
ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům Brno - Pisárky
ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům Brno - Červený kopec
ú. pozemního stavitelství
Penzion Hradec Králové
ú. pozemního stavitelství
Rekonstrukce Mateřské školy, Doubravník
ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům
ú. pozemního stavitelství
Rekonstrukce bytového domu Brno-střed
ú. pozemního stavitelství
Hotel
ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům Řečkovice
ú. pozemního stavitelství
Zdravotní zařízení
ú. pozemního stavitelství
Bytový dům
ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům
ú. pozemního stavitelství
Zástavba proluky Hybešova 45, Brno
ú. pozemního stavitelství
Obchodní a bytové centrum
ú. pozemního stavitelství
Dům s pečovatelskou službou
ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům Hodonín, ul. Příční
ú. pozemního stavitelství
Ekofarma - obytná část
Rok
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
Signatura
B-D 1944
B-D 1898
B-D 1899
B-D 1945
B-D 1900
B-D 1901
B-D 1946
B-D 1902
B-D 1903
B-D 1904
B-D 1905
B-D 1947
B-D 1906
B-D 1907
B-D 1908
B-D 1909
B-D 1910
B-D 1948
B-D 1911
B-D 1912
B-D 1913
B-D 1914
B-D 1915
B-D 1916
B-D 1917
B-D 1918
B-D 1919
B-D 1920
B-D 1921
B-D 1922
B-D 1923
B-D 1924
B-D 1925
B-D 1926
B-D 1949
B-D 1927
B-D 1928
B-D 1929
B-D 1950
B-D 1930
B-D 1931
B-D 1951
B-D 1932
Jméno
Sonnewend
STARÁ
STRNADOVÁ
Šrubař
TOMÁŠOVÁ
TURŇA
Veselý
VÍDENSKÝ
VLACHÁ
VOKOLEK
VOSTAL
Zamlinská
ZAVŘEL
BLANÁŘ
HUBÍKOVÁ
KYOVSKÝ
ŠVÁBENSKÝ
Vyhlídal
BROTHÁNKOVÁ
HANÁK
JEDLIČKOVÁ
KAVALCOVÁ
MÁCHOVÁ
OŠLEJŠEK
RANDÁČEK
SKŘIVÁNEK
SOBOTKA
ŠONKA
TOMŠÍČEK
ZEMANOVÁ
LAHNER
ADAM
BUK
FUSEK
Remeš
ŠTÁDLÍK
VONDRÁK
LANG
Novotný
BOHÁČ
ČÍŽEK
Draxl
GLOSS
Pavel
Silvie
Alena
Jan
Petra
Tomáš
Michal
Lukáš
Kateřina
Jaroslav
Pavel
Martina
Jan
Jiří
Šárka
Martin
Ondřej
Tomáš
Monika
Lukáš
Kateřina
Eliška
Lucie
Jan
Aleš
Boleslav
Čestmír
Josef
Václav
Petra
Jakub
Aleš
Lukáš
Martin
Zbyněk
Karel
Michal
Dalibor
Petr
Petr
Petr
Vojtěch
Petr
Název práce
Dům s pečovatelskou službou
Denní stacionář
Hotel ve Valašských Kloboukách na Smetanově ulici
Polyfunkční dům
Bytový dům v Chocni
Centrum volného času
Bytový dům
Polyfunkční dům Brno, Hlinky
Administrativní budova
Stáj pro dojnice, Hodíškov
Opravárenská hala s administrativní částí Slavice, okr. Třebíč
Bytový dům
Polyfunkční dům Pustiměř
Řešení dopravy v Ivančicích
Úpravy pozemních komunikací pro zvýšení pasivní bezpečnosti
Mikroskopické modelování dopravního proudu
Funkční zkoušky směsí s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem
Vliv horizontálního zatížení silničním provozem na protismykové vlastnosti vozovek
Finanční a ekonomické hodnocení projektu
Stanovení tržní hodnoty stavebního podniku
Výše nájemného a jeho vliv na cenu obvyklou komerčních objektů.
Závislost ceny stavební práce na umístění stavby
Bytová výstavba v regionu a její současná prognóza
Finanční a ekonomická proveditelnost veřejného stavebního projektu
Efektivní financování a realizace půdních vestaveb v městě Brně
Problematika financování velkoplošných investic
Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Oceňování staveb
Definování úzkých míst metodou TOC ve stavebním podniku
Řízení a financování developerských projektů
Numerická analýza konstrukční odezvy předpjatých železničních pražců
Vytápění a příprava teplé vody víceúčelového objektu
Odvodnění plochých střech průmyslového objektu
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm
Zdravotně technické instalace v části nemocnice
Vzduchotechnika sportovního zařízení
Zdravotně technické instalace v kulturním domě
Ekologie přípravy a užití umělého kameniva z energetických odpadů
Vibrolité žárovzdorné materiály pro sklářský průmysl
Polyfunkční dům Praha - stavebně-technologické řešení
Výrobní závod Jihlava. Stavebně technologické řešení.
Revitalizace panelové soustavy T06B
Polyfunkční dům v Pardubicích. Stavebně technologické řešení.
Ústav
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební mechaniky
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technologie stavebních hmot a dílců
ú. technologie stavebních hmot a dílců
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Rok
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Signatura
B-D 1933
B-D 1934
B-D 1935
B-D 1936
B-D 1937
B-D 1953
B-D 1954
B-D 1955
B-D 1956
B-D 1957
B-D 1958
B-D 1959
B-D 1960
B-D 1961
B-D 1962
B-D 1963
B-D 1964
B-D 1965
B-D 1966
B-D 1967
B-D 1968
B-D 1969
B-D 1970
B-D 1971
B-D 1972
B-D 1973
B-D 1974
B-D 2345
B-D 2346
B-D 2347
B-D 2348
B-D 2349
B-D 2350
B-D 2351
B-D 2352
B-D 2353
B-D 2354
B-D 2355
B-D 2356
B-D 2357
B-D 2358
B-D 2359
B-D 2360
Jméno
PAVLICA
WURM
ZÁRUBA
ŠVRČULOVÁ
GŘUNDĚLOVÁ
BARTOŇKOVÁ
FIXEL
HRUBÝ
CHAMRAĎOVÁ
KLEN
KONŠELOVÁ
KŘÍŽEK
LUKŠO
MACEK
MIKULÁŠEK
MILITKÝ
MITRENGA
NAVRÁTIL
PÍPAL
POLEDNÍK
POŽÁR
PRŮŠA
SKALNÍKOVÁ
URBÁNEK
VÍTEK
ZAMARSKÁ
ZLÁMALOVÁ
ANDIEL
BAŇOCHOVÁ
BARUS
BENDA
BENDOVÁ
BERNÁTOVÁ
BURIANOVÁ
CIBULA
DANIEL
DERMEKOVÁ
FEDR
GAVLÍK
HARICH
HRADECKÁ
IŠTÓK
JANOVČÍKOVÁ
Vladimír
Jiří
Václav
Petra
Petra
Lucie
Jiří
Tomáš
Hana
Petr
Zuzana
Michal
Martin
Jakub
Jiří
Tomáš
Vladimír
Radek
Daniel
Jiří
Michal
Jaroslav
Irena
Petr
Ondřej
Barbara
Barbora
Jan
Kateřina
Martin
Michal
Ivana
Miroslava
Eva
Andrej
Radek
Stanislava
Kamil
Jakub
Peter
Tereza
Branislav
Zuzana
Název práce
Ústav
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Dostavba budovy Českého metrologického institutu Praha - Hostivař. Stavebně technologické řešení.
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt řadových domů
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt výstavby domu seniorů na ul. Husově v Českých Budějovicích
ú. vodního hospodářství obcí
Decentralizované nakládání z odpadními vodami z malých zdrojů znečištění
ú. vodních staveb
Návrh protipovodňových opatření pro vybranou lokalitu
Pavilon nemocnice v Brně-Bohunicích
ú. betonových a zděných konstrukcí
Návrh přemostění potoka Kremlica na stavbě Mokré Lazce
ú. betonových a zděných konstrukcí
Rekonstrukce průmyslové budovy
ú. betonových a zděných konstrukcí
Nosná konstrukce obytného domu
ú. betonových a zděných konstrukcí
Návrh estakády na rychlostní komunikaci R1u Trenčína
ú. betonových a zděných konstrukcí
Betonový komín výšky 140 m v Kladně
ú. betonových a zděných konstrukcí
Statické řešení montované haly
ú. betonových a zděných konstrukcí
Statický projekt hotelu v Brně
ú. betonových a zděných konstrukcí
Statické řešení stropních desek z předpjatých dutinových panelů
ú. betonových a zděných konstrukcí
Návrh lávky pro pěší přes Olši u Bohumína
ú. betonových a zděných konstrukcí
Most přes údolí
ú. betonových a zděných konstrukcí
Vyhnívací nádrž biologické plynové jednotky
ú. betonových a zděných konstrukcí
Návrh a posouzení předpjaté mostní konstrukce
ú. betonových a zděných konstrukcí
Most na přeložce silnice I/57 přes Gručovický potok
ú. betonových a zděných konstrukcí
Železebetonový skelet bytového domu
ú. betonových a zděných konstrukcí
Statické řešení montážního závodu Gbeľany
ú. betonových a zděných konstrukcí
Dálniční most
ú. betonových a zděných konstrukcí
Zesílení a rekonstrukce trámového spojitého mostu
ú. betonových a zděných konstrukcí
Železobetonová konstrukce objektu bytového domu
ú. betonových a zděných konstrukcí
Přístavba školy v Olomouci
ú. betonových a zděných konstrukcí
Most na přeložce silnice I/47 v km 0,664
ú. betonových a zděných konstrukcí
Nosná konstrukce budovy se zavěšenými stropy
ú. betonových a zděných konstrukcí
GIS obce Jinačovice
ú. geodézie
Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek
ú. geodézie
Tvorba ortofotomapy v systému Photomod
ú. geodézie
Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek
ú. geodézie
Využití sítě CZEPOS pro kontrolu výšek nivelačních bodů
ú. geodézie
Zaměření sklepů v Bořeticích
ú. geodézie
Sledování stability výškového bodového pole v lokalitě Nesměř - Dolní Heřmanice
ú. geodézie
Měření posunů a přetvoření osy železniční koleje
ú. geodézie
Opakovaná přesná nivelace a GPS měření na polygonu Tetčice.
ú. geodézie
GIS v archeologii
ú. geodézie
Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek
ú. geodézie
Tvorba GIS v systémech Kokeš a Misys
ú. geodézie
Tvorba digitálního modelu terénu
ú. geodézie
Měření svislých posunů kostela Sv. Josefa v Brně
ú. geodézie
Astronomické určování tížnicových odchylek
ú. geodézie
3D skenování s využitím totální stanice
ú. geodézie
Rok
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Signatura
B-D 2361
B-D 2362
B-D 2363
B-D 2364
B-D 2365
B-D 2366
B-D 2367
B-D 2368
B-D 2369
B-D 2370
B-D 2371
B-D 2372
B-D 2373
B-D 2374
B-D 2375
B-D 2376
B-D 2377
B-D 2378
B-D 2379
B-D 2380
B-D 2381
B-D 2382
B-D 2383
B-D 2384
B-D 2385
B-D 2386
B-D 2387
B-D 2388
B-D 2389
B-D 2390
B-D 2391
B-D 2392
B-D 2393
B-D 2394
B-D 2395
B-D 2396
B-D 1975
B-D 1976
B-D 1977
B-D 1978
B-D 1979
B-D 1980
B-D 1981
Jméno
JONÁŠOVÁ
KALINA
KEKELYOVÁ
KLINER
KOŇAŘÍKOVÁ
KOZÁK
KŘEČEK
KŘENKOVÁ
KYCLOVÁ
LIŠKA
MURGAŠ
NEUDERTOVÁ
NOVOTNÝ
OPATŘILOVÁ
PACASOVÁ
RAJDLOVÁ
REŠLOVÁ
ROJÍKOVÁ
RÖSCHL
RÝZNAROVÁ
SCHREIER
SMAŽIL
ŠÁLEK
ŠEBEŇOVÁ
ŠEVČÍKOVÁ
ŠMELC
TESAŘOVÁ
TRANTINOVÁ
TUTKO
UCHYTIL
VÁCHA
VESELÁ
VOLDŘICH
VONDROVÁ
ZAWADA
ZEZULKA
MIKULIČKA
SOBEK
ŠTEFKOVÁ
ZEDNÍK
ĆMIEL
DÄNEMARK
HORÁČEK
Andrea
Marek
Katarína
Radek
Šárka
Zdeněk
Jiří
Jana
Jana
Petr
Marián
Simona
Pavel
Irena
Barbora
Eva
Petra
Eva
Jiří
Lenka
Pavel
Tomáš
Michal
Ľudmila
Lenka
Ondřej
Zdeňka
Jitka
Michal
Jiří
Petr
Monika
Petr
Monika
Miroslav
Erik
Roland
Lukáš
Hana
Jan
Pavel
Mario
Martin
Název práce
Měření svislých posunů kostela v Brně Zábrdovicích
Geodetické měření posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí.
Opakovaná přesná nivelace, gravimetrie a GPS měření na seismotektonicky aktivním systému.
Posouzení stability výškového bodového pole Nesměř - Dolní Heřmanice
Obnova katastrálního operátu přepracováním-katastrální území Lhota u Choryně
Zaměření historické budovy mlýna
Metrologická základna pro kalibraci nivelačních latí.
Topografická mapa chráněného území přírody
Topografické mapa chráněného území přírody
Využití sítě CZEPOS při určování výšek
Testování přesnosti outdoorových GPS
Opakovaná přesná nivelace, gravimetrie a GPS měření na seismotektonicky aktivním systému.
Využití laserového skenování pro vyhodnocení skutečného provedení tunelu.
GIS městské části Brno-Jundrov
Zaměření Anglického traktu hradu Veveří
Tvorba a využití DKM
Zaměření sklepů v Bořeticích
Analýza překreslování sáhových map
Měření posunů mostní opěry a přilehlého zemního tělesa
Zaměření Prachové věže na hradě Veveří
Zaměření historické budovy mlýna
Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek
Dokumentace části jeskynního systému Býčí skála - okolí Polosifonu v Prolomené skále
Zápisy práv a jiných údajů do katastru nemovitosti
Vybudování podrobného polohového bodového pole v katastrálním území Molenburk
Mapy Evropy v Mercatorově zobrazení
Periodické sledování svahových jevů, lokalita Pasecká skála
GIS malých obcí
Vybudování podrobného polohového bodového pole v katastrálním území Bukovinka
Analýza přesnosti vysokofrekvenčních měření GNSS - RTK ve speciálních aplikacích.
Geodetické měření při ověřovací zatěžovací zkoušce železničního mostu "Gagarin".
Tvorba geometrických plánů v katastrální mapě digitalizované
Měření posunů a přetvoření železničního svršku
Kombinace opakovaných GPS měření
Vyhodnocení leteckých snímků
Zpracování běžkařských tras v Orlických horách pomocí GIS
Založení aquaparku v Hradci Králové
Numerická analýza pažení technologického centra na tunelech VMO
Návrh zajištění dočasného svahu pozemní komunikace
Zajištění stavební jámy v píscích
Nosná ocelová konstrukce muzejního pavilonu
Kopule výstavního pavilonu
Problémy klopení tenkostěnných profilů s otvory
Ústav
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geodézie
ú. geotechniky
ú. geotechniky
ú. geotechniky
ú. geotechniky
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
Rok
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Signatura
B-D 1982
B-D 1983
B-D 1984
B-D 1985
B-D 1986
B-D 1987
B-D 1988
B-D 1989
B-D 1990
B-D 1991
B-D 1992
B-D 1993
B-D 1994
B-D 1995
B-D 1996
B-D 1997
B-D 1998
B-D 1999
B-D 2000
B-D 2001
B-D 2002
B-D 2003
B-D 2004
B-D 2005
B-D 2397
B-D 2006
B-D 2007
B-D 2008
B-D 2009
B-D 2010
B-D 2011
B-D 2012
B-D 2013
B-D 2014
B-D 2015
B-D 2016
B-D 2017
B-D 2018
B-D 2019
B-D 2020
B-D 2021
B-D 2022
B-D 2398
Jméno
KARÁSEK
KOPEČNÝ
KRZOK
KUPČA
MAREK
NEUBAUEROVÁ
NEUMANN
PULKRÁBKOVÁ
SLUNSKÝ
VACEK
VLK
ZEMÁNKOVÁ
ADAMOVÁ
ANTOŠ
AUEROVÁ
AUTRATOVÁ
BARTOŇ
BARTOŠOVÁ
BARTŮŇKOVÁ
BAŠTÁŘ
BAŽANT
BLAHOŠOVÁ
BLAŽEK
BRADÁČOVÁ
BROŽEK
BŘEZINA
BUČKULIAK
BUNDIL
CIBULCOVÁ
CIEŚLAR
CUPALOVÁ
CVRČEK
ČERNÝ
ČERVENKA
DOLEŽEL
DOSTÁL
DOUBRAVA
DVOŘÁK
EMMER
FAJT
FAZEKAŠ
FEDUR
FLAŠKA
Radek
Martin
Daniel
Aleš
Daniel
Pavla
Michal
Zdeňka
Erik
Petr
Jakub
Pavla
Monika
David
Stanislava
Lenka
Petr
Petra
Tereza
Jiří
Lukáš
Iveta
Zdeněk
Miluše
Jan
Lukáš
Peter
Ondřej
Vendula
Marian
Lenka
Tomáš
Pavel
Jakub
Petr
Jan
Jan
Martin
Lukáš
František
Jiří
Tomáš
Radek
Název práce
Administrativní budova
Ocelová konstrukce kostela
Nosná konstrukce autosalonu
Skladová hala s administrativní budovou
Patrová budova pro administrativní a obchodní účely
Ocelová lávka přes vodní tok
Výstavní pavilon
Nosná konstrukce bazénové haly
Nosná konstrukce výstavního pavilonu
Zastřešení trojlodního výrobního objektu
Nosná ocelová konstrukce autosalonu
Ocelová lávka nad vodní plochou
Polyfunkční "Dům na půli cesty"
Dům sociální péče pro seniory
Rekonstrukce rodinného domu Hluboké-Mašůvka
Polyfunkční dům
Novostavba polyfunkčního domu
Energeticky úsporný bytový dům
Rekonstrukce obytného domu s provozem cukrárny
Penzion
Polyfunkční dům
Hotel s wellness centrem
Penzion
Rekonstrukce a dostavba budovy sportovního areálu
Polyfunkční dům v Praze
Dostavba proluky
Polyfunkční dům
Obecní úřad
Squosh centrum
Hlavní budova sportovně-rekreačního areálu
Polyfunkční dům Kobylí
Hotel
Bytový dům s mezonetem
Polyfunkční dům
Dům s pečovatelskou službou
Polyfunkční dům
Polyfunkční dům
Rekonstrukce a přístavba RD
Dětské centrum
Obecní úřad
Penzion
Administrativní budova
Bytový dům s provozovnou, ul. Nová, České Budějovice
Ústav
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Rok
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Signatura
B-D 2023
B-D 2024
B-D 2025
B-D 2026
B-D 2027
B-D 2028
B-D 2029
B-D 2030
B-D 2031
B-D 2399
B-D 2032
B-D 2400
B-D 2033
B-D 2034
B-D 2035
B-D 2036
B-D 2037
B-D 2038
B-D 2039
B-D 2040
B-D 2041
B-D 2042
B-D 2043
B-D 2044
B-D 2045
B-D 2401
B-D 2046
B-D 2047
B-D 2048
B-D 2049
B-D 2050
B-D 2402
B-D 2051
B-D 2052
B-D 2053
B-D 2403
B-D 2404
B-D 2054
B-D 2055
B-D 2056
B-D 2405
B-D 2057
B-D 2058
Jméno
FOŘTER
FRAJ
GARLÍKOVÁ
GREČNÁR
HACAJOVÁ
HADAČ
HARTMAN
HLAVSA
HON
HOŠEK
HRSTKA
CHLÁDEK
JANČAŘÍK
JAŠOVÁ
JAVŮREK
JEŘÁBEK
KADLČÍKOVÁ
KALÁBOVÁ
KAPITÁNOVÁ
KARMAZÍN
KLIMEK
KOBR
KOLEK
KOLKOVÁ
KRESAČOVÁ
KUDLÁČ
LAKSAROVÁ
LINHART
LIŠKOVÁ
LOHNISKÁ
LUKÁŠ
LUŇÁČEK
MACÁK
MÁDLO
MALÁTEK
MALECHOVÁ
MALENICKÝ
MAREK
MATĚJKA
MATONOHA
MATUROVÁ
MATYÁŠ
MATYŠČÁK
Michal
Jakub
Andrea
Martin
Zuzana
Vladimír
Aleš
Petr
Pavel
Zdeněk
Patrik
Miroslav
Tomáš
Zdeňka
Tomáš
Tomáš
Petra
Tereza
Dagmar
Jakub
Karel
Jiří
Milan
Eva
Petra
Aleš
Jana
Petr
Kateřina
Lucie
Jindřich
Petr
Jan
Jaroslav
Miroslav
Milena
Václav
Karel
Libor
Pavel
Michaela
Luděk
Ondřej
Název práce
Polyfunkční dům v Táboře
Školka
Lázeňský penzion
Polyfunkční dům
Komunitní sociální centrum
Polyfunkční dům v Brně
Hotel
Bytový dům
Polyfunkční objekt Most
Polyfunkční bytový dům
Hotel s restaurací
Víceúčelová stavba
Motel
Rekonstukce RD
Polyfunkční dům
Polyfunkční dům
Rekonstrukce domu s přístavbou pro podnikání, ul. Sušilova, Bystřice pod Hostýnem
Zástavba proluky a přestavba na pension
Polyfunkční administrativní objekt Brno - Křenová
Hotel
Dostavba umělecké školy
Rekonstrukce mateřské školky na bytový dům
Wellness hotel
Novodobý klášter
Horská chata
Polyfunkční stavba
Mateřská škola
Administrativně-provozní budova
Výukový divadelní sál umělecké školy
Penzion na Vysočině
Polyfunkční dům v Českých Budějovicích
Autosalon
Polyfunkční dům
Wellness hotel, Nový rybník, Příbram
Pekárna
Polyfunkční dům
Rekonstrukce a přístavba centrální kotelny, Drhovice okr. Tábor
Penzion
Hotel Labe ve Velkém Oseku
Administrativní budova
Fit-centrum Praha
Polyfunkční dům
Polyfunkční dům Velké Karlovice
Ústav
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Rok
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Signatura
B-D 2059
B-D 2060
B-D 2061
B-D 2062
B-D 2063
B-D 2064
B-D 2065
B-D 2066
B-D 2067
B-D 2068
B-D 2069
B-D 2070
B-D 2071
B-D 2072
B-D 2073
B-D 2074
B-D 2075
B-D 2076
B-D 2077
B-D 2078
B-D 2079
B-D 2080
B-D 2081
B-D 2082
B-D 2083
B-D 2084
B-D 2085
B-D 2086
B-D 2087
B-D 2088
B-D 2089
B-D 2406
B-D 2090
B-D 2091
B-D 2092
B-D 2093
B-D 2094
B-D 2095
B-D 2096
B-D 2097
B-D 2098
B-D 2099
B-D 2100
Jméno
MĚŠŤAN
MIČUDA
MIFKOVÁ
MICHAL
MICHALEC
MORAVEC
MORÁVKOVÁ
MRÁZEK
MRHÁLKOVÁ
NAGYOVÁ
NĚMCOVÁ
NEUBAUER
NOVÁK
ORSÁGOVÁ
PAULER
PAVLIŠ
PERNICKÝ
PETR
PODROVÁ
POLOMOVÁ
POSPÍCHALOVÁ
PROCHÁZKA
PROCHÁZKA
PROCHÁZKA
PULTAR
RACKÁ
RAPANT
REJDA
REŽNÁ
ROJÍČKOVÁ
ROUBÍNKOVÁ
SÁČKOVÁ
SEDLÁČKOVÁ
SEKULA
SELINGER
SKŘEPSKÝ
SLABÝ
SMĚTÁK
SMOLÍK
SOBOTKA
SOBOTKOVÁ
STEBEL
SZABÓ
Michal
Dalibor
Naďa
Jan
Tomáš
Jan
Jana
Aleš
Iveta
Marta
Markéta
Josef
Michal
Helena
Radomír
Jan
Lukáš
Miloš
Petra
Zuzana
Michaela
Dominik
Petr
Tomáš
Petr
Zuzana
Vlastimil
Lukáš
Kateřina
Kateřina
Jana
Andrea
Ivana
Jakub
Marek
Miroslav
Vojtěch
Jan
Stanislav
Jindřich
Věra
Jerzy
Peter
Název práce
Bytový dům
Obecní společenský dům - alt. A
Motel s restaurací
Rekonstrukce objektu fary v Bořeticích
Skladovací hala s administrativní částí, Věžky
Bytový dům
Domov důchodců
Bytový dům s občanskou vybaveností
Firemní budova
Bytový dům
Mateřská škola
Zázemí golfového areálu v Hradci Králové
Dům s pečovatelskou službou
Obecní společenský dům -alt. B
Polyfunkční dům
Komerční objekt- Pardubice, Staré Hradiště
Dům s pečovatelskou službou.
Objekt občanské vybavenosti
Sportovní centrum Vltava
Občanská energeticky pasivní stavba
Dětský domov
Bytový dům v Kyjově
Obecní úřad
Polyfunkční objekt
Polyfunkční dům
Penzion
Polyfunkční dům
Bytový dům
Horský penzion
Základní škola
Penzion
Polyfunkční dům
Bytový dům
Cykloprodejna BIKEZONE
Polyfunkční dům
Školka
Přestavba statku na rodinnou rekreaci
Obecní úřad
Hotel Lednice
Rekonstrukce kulturního domu
Kulturní středisko
Polyfunkční dům
Administrativní budova
Ústav
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Rok
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Signatura
B-D 2101
B-D 2102
B-D 2103
B-D 2104
B-D 2105
B-D 2106
B-D 2107
B-D 2108
B-D 2109
B-D 2110
B-D 2111
B-D 2112
B-D 2113
B-D 2407
B-D 2114
B-D 2115
B-D 2116
B-D 2117
B-D 2118
B-D 2119
B-D 2120
B-D 2121
B-D 2122
B-D 2123
B-D 2124
B-D 2125
B-D 2126
B-D 2127
B-D 2128
B-D 2129
B-D 2130
B-D 2131
B-D 2132
B-D 2133
B-D 2134
B-D 2135
B-D 2136
B-D 2137
B-D 2138
B-D 2139
B-D 2140
B-D 2141
B-D 2142
Jméno
SZALAI
ŠEĎA
ŠETKOVÁ
ŠILHÁN
ŠIMONÍK
ŠIMURDOVÁ
ŠIŠKOVÁ
ŠMERGL
ŠTROUF
TAFELOVÁ
TESAŘ
URBÁNEK
VACULA
VAČKÁŘOVÁ
VAJGANTOVÁ
VAŇÁSKOVÁ
VARGA
VAŘEČKA
VESELOVSKÝ
VLNA
VOBR
VOJTÍŠEK
VOLDÁN
VRÁNOVÁ
VÝROSTEK
ZÁVODNÍKOVÁ
ZÁVORKOVÁ
ZELINKA
ŽILINSKÝ
ĆMIEL
DOLEŽEL
DUGOVÁ
FRÝDL
HALVOVÁ
ILLEOVÁ
JURAČKOVÁ
KIŠŠ
LUDVÍKOVÁ
LÝSEK
MÁLEK
NENTVICH
PAWLAS
SIWKOVÁ
Dezider
Martin
Michaela
Jakub
Petr
Radka
Vladimíra
Petr
Jakub
Barbora
Milan
David
Ondřej
Romana
Hana
Pavlína
Radislav
David
Ján
Lukáš
Miroslav
Roman
Karel
Lucie
Pavel
Kateřina
Kateřina
Robin
Tomáš
Petr
Michal
Veronika
Pavel
Michaela
Petra
Pavla
Ivo
Táňa
Tomáš
Jan
Tomáš
Marek
Veronika
Název práce
Ústav
Polyfunkční dům
ú. pozemního stavitelství
Rekonstrukce objektu tělocvičny v Kostelanech
ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům
ú. pozemního stavitelství
Domov pro seniory v Teplicích
ú. pozemního stavitelství
Rekonstrukce usedlosti, Záhořany u Prahy
ú. pozemního stavitelství
Přestavba mlýna na pezion
ú. pozemního stavitelství
Administrativní objekt Olomouc - Denisova
ú. pozemního stavitelství
Bytový dům
ú. pozemního stavitelství
Rekonstrukce sýpky
ú. pozemního stavitelství
Pension
ú. pozemního stavitelství
Bytový komplex s pečovatelskou službou
ú. pozemního stavitelství
Hasičská zbrojnice
ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům
ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům
ú. pozemního stavitelství
Motel s restaurací
ú. pozemního stavitelství
Obytný komplex Sezemice
ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům
ú. pozemního stavitelství
Hotel
ú. pozemního stavitelství
Bazén
ú. pozemního stavitelství
Squash centrum
ú. pozemního stavitelství
Penzion
ú. pozemního stavitelství
Domov důchodců
ú. pozemního stavitelství
Rekonstrukce objektu na administrativní budovu
ú. pozemního stavitelství
Rekonstrukce tvrze
ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům Kroměříž
ú. pozemního stavitelství
Nízkoenergetická horská chata
ú. pozemního stavitelství
Horský penzion Bělá
ú. pozemního stavitelství
Nízkoenergetický bytový dům
ú. pozemního stavitelství
Polyfunkční dům
ú. pozemního stavitelství
Sledování vlastností druhotných materiálů v podloží vozovek pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
Křižovatka silnic I/35 a III/4436 v Olomouci
ú. pozemních komunikací
Vyhledávací studie brněnského severního přivaděče k rychlostní silnici R43 v úseku Kuřim - Malhostovice
ú. pozemních komunikací
Technická studie mimoúrovňového křížení silnice III/4179 s modernizovanou železniční tratí Brno - Přerov
ú. pozemních komunikací
Modelování kritických stavů v dopravním proudu
ú. pozemních komunikací
Průtah silnice II/380 v obci Mutěnice
ú. pozemních komunikací
MÚK Holešov na R49
ú. pozemních komunikací
Přeložka Sil. II/385 Čebín – Hradčany – Dokumentace pro územní rozhodnutí
ú. pozemních komunikací
Vyhledávací studie přeložky silnice I/35 - SV obchvat Valašského Meziříčí
ú. pozemních komunikací
Modelování kritických stavů v dopravním proudu
ú. pozemních komunikací
Posouzení odolnosti asfaltové směsi proti tvorbě trvalých deformací pomocí cyklické zkoušky v tlakuú. pozemních komunikací
Recyklace netuhých vozovek za studena
ú. pozemních komunikací
Stanovení odolnosti asfaltové směsi proti účinkům vody podle ČSN EN 12697-12:2008
ú. pozemních komunikací
Řešení křižovatek na silnici I/59 ve městě Orlová
ú. pozemních komunikací
Rok
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Signatura
B-D 2143
B-D 2144
B-D 2145
B-D 2146
B-D 2147
B-D 2148
B-D 2149
B-D 2150
B-D 2151
B-D 2152
B-D 2153
B-D 2154
B-D 2155
B-D 2156
B-D 2157
B-D 2158
B-D 2159
B-D 2160
B-D 2161
B-D 2162
B-D 2163
B-D 2164
B-D 2165
B-D 2166
B-D 2167
B-D 2168
B-D 2169
B-D 2170
B-D 2171
B-D 2172
B-D 2173
B-D 2174
B-D 2175
B-D 2176
B-D 2177
B-D 2178
B-D 2179
B-D 2180
B-D 2181
B-D 2182
B-D 2183
B-D 2184
B-D 2185
Jméno
STEJSKAL
ŠVANTNER
VESELÁ
ZHOŘ
BAUMANNOVÁ
BROŽ
BRZOBOHATÁ
DAŇKOVÁ
FLÍDR
HRIČÁK
HRNČIAROVÁ
HROPKO
CHRAPČIAKOVÁ
JABŮREK
KIŠ
KLÍMOVÁ
KOLOUCH
KOPKOVÁ
KOZUMPLÍKOVÁ
KRÁLÍK
KUBÁLEK
MALÁ
MARCALÍKOVÁ
MĚŘÍNSKÝ
MUSILOVÁ
PERNICA
PILAŘOVÁ
POKORNÝ
POLÁK
POZDĚNA
PROCHÁZKA
RŮŽIČKA
ŘEZNÍČEK
SEDLÁKOVÁ
SRBA
ŠENIGL
ŠIMKOVÁ
ŠKRDLÍKOVÁ
ŠKUBNOVÁ
ŠTĚPÁNOVÁ
TABARELLIOVÁ
TEPLÝ
UHER
Martin
Petr
Jana
Michal
Lýdie
Jaroslav
Michaela
Markéta
Jan
Ľuboš
Hana
Tomáš
Petra
Tomáš
Miroslav
Lenka
Luboš
Lenka
Lucie
Zdeněk
Tomáš
Stanislava
Ivana
Aleš
Tereza
Radek
Ludmila
Ctirad
Martin
Libor
Jan
Antonín
Miroslav
Alena
Martin
Jaroslav
Kateřina
Ivana
Markéta
Marta
Jindřiška
Petr
Ladislav
Název práce
Variantní řešení mimoúrovňové křižovatky dálnice D2 se silnicí II/421 u Velkých Pavlovic
Měření stavu vozidla v dopravním proudu
Stanovení vybraných vlastností teplých asfaltových směsí
Návrh organizace dopravy v Masarykově čtvrti, ověření na modelu
Rekonstrukce budovy na dům s pečovatelskou službou
Motivace manažerů z pohledu uplatnění ve stavebním podniku
Informační systém municipalit
Finanční deriváty a možnosti jejich využití
Určení ceny stavebního objektu z průměrných cen ČSÚ
Stavba realizovaná formou veřejné zakázky
Metody oceňování socio-ekonomických užitků projektů
Význam systému klasifikací pro stavební výrobu
Marketingové procesy ve firmě
Příprava a řízení stavební zakázky investorem
Finanční zajištění projektů ve veřejném sektoru
Smluvní cena stavebního objektu
Identifikace a ekonomická analýza projektů regionálního rozvoje
Finanční plánování stavební zakázky
Územní ekonomický rozvoj jako ovlivňovaný proces
Pojistný podvod v majetkovém pojištění
Optimální cena stavby jako odraz správné kakulace
Financování dlouhodobého hmotného majetku ve stavebním podniku
Oceňování staveb - metody užívané v České republice
Time management jako metoda rozvoje manažerů a možnosti jejího uplatnění ve stavebnictví
Finanční a ekonomické hodnocení projektu
Cena stavebního díla z hlediska developera
Možnosti financování staveb pro využití volného času
Systém pro hodnocení ekonomické situace stavebního podniku
Optimalizace řízení stavebního podniku
Požární ochrana ve výstavbových projektech
Komunikace a firemní kultura ve stavebnictví
Možnosti financování rekonstrukce zdravotního zařízení ve veřejném vlastnictví
Změna tržní hodnoty bytového domu jako celku po rozdělení na samostatné jednotky
Optimalizace přípravy realizace veřejné zakázky
Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví
Srovnání pojistných produktů v oblasti pojištění majetku občanů na českém pojistném trhu
Manažerské účetnictví ve stavebním podniku
Finanční řízení stavební zakázky
Formy jištění stavebních zakázek
Tržní ocenění stavebního podniku
Vliv ekologických aspektů na cenu stavebního díla
Řízení nabídkové ceny stavebního díla
Principy alokace a výstavby vědecko-technologických parků
Ústav
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
Rok
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Signatura
B-D 2186
B-D 2187
B-D 2188
B-D 2189
B-D 2190
B-D 2191
B-D 2192
B-D 2193
B-D 2340
B-D 2194
B-D 2195
B-D 2196
B-D 2197
B-D 2198
B-D 2199
B-D 2200
B-D 2201
B-D 2202
B-D 2203
B-D 2204
B-D 2205
B-D 2206
B-D 2207
B-D 2208
B-D 2209
B-D 2210
B-D 2211
B-D 2212
B-D 2213
B-D 2214
B-D 2215
B-D 2216
B-D 2217
B-D 2218
B-D 2219
B-D 2220
B-D 2221
B-D 2222
B-D 2408
B-D 2223
B-D 2224
B-D 2225
B-D 2226
Jméno
VÁLALOVÁ
VAŇHAROVÁ
VLČEK
VOKOUN
VYBRAL
WOPPATOVÁ
ŽATKA
ŽÍDKOVÁ
BAKALA
FEKETE
PAIL
PLÁŠEK
PODROUŽEK
PŘIKRYL
ŠIMONOVÁ
ŠKROB
ŠTAFA
KUCHAŘOVÁ
STRAČÁNKOVÁ
ANDRYS
BALCAR
BÁRTEK
BEDNÁR
BENČATOVÁ
ČUPROVÁ
ELL
HARABIŠOVÁ
HORÁK
HORYNA
CHŘIBEK
JANEČEK
KAŠUBA
KAUŠITZ
MATOUŠEK
MRŠTÍKOVÁ
ONDRAŠÍK
PANUŠKOVÁ
ROUŠOVÁ
SEDLAŘÍK
ŠULÁKOVÁ
VAHALA
BARTOŠ
BARTUSKOVÁ
Jitka
Veronika
Lukáš
Tomáš
Tomáš
Jitka
David
Veronika
Martin
László
Tomáš
Jan
Jan
Michal
Hana
Vojtěch
Michal
Hana
Ivana
Petr
Petr
Ondřej
Pavol
Mária
Věra
Jiří
Magda
Petr
Jindřich
Jakub
Jiří
Libor
Pavel
Miroslav
Jana
Adam
Jana
Lenka
Pavel
Simona
Jan
Pavel
Kateřina
Název práce
Ústav
Finanční analýza ve stavebním podniku
ú. stavební ekonomiky a řízení
Metody a modely řízení rizik
ú. stavební ekonomiky a řízení
Průběh řízení veřejné obchodní soutěže u zadavatele stavby
ú. stavební ekonomiky a řízení
Alternativní zdroje financování veřejných projektů (metoda PPP)
ú. stavební ekonomiky a řízení
Řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele a nabídka do veřejné obchodní soutěže
ú. stavební ekonomiky a řízení
Vícezdrojové financování investiční činnosti v obci
ú. stavební ekonomiky a řízení
Cenová mapa nových bytů
ú. stavební ekonomiky a řízení
Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže
ú. stavební ekonomiky a řízení
Modelování lanových konstrukcí
ú. stavební mechaniky
Analýza šířky trhlin v betonových konstrukcích
ú. stavební mechaniky
Modelování betonu metodami fyzikální diskretizace
ú. stavební mechaniky
Statická analýza částí korugovaného potrubí z termoplastu
ú. stavební mechaniky
Modelování degradace a spolehlivosti betonového mostu
ú. stavební mechaniky
Statická a dynamická analýza obloukové mostní konstrukce
ú. stavební mechaniky
Základní únavové charakteristiky a lom vybraných stavebních materiálů
ú. stavební mechaniky
Využití lomových parametrů při analýze statické zkoušky předpjatého pražce
ú. stavební mechaniky
Rozvinutí a implementace jednostupňového modelu lomu při ohybu
ú. stavební mechaniky
Problematika statického zajištění dodatečně oslabených svislých nosných dílců panelových domů ú. stavebního zkušebnictví
Průzkum železobetonové střešní konstrukce průmyslové haly
ú. stavebního zkušebnictví
Energetické úspory v systémech bytového větrání
ú. technických zařízení budov
Vnitřní zdroje tepla a vzduchotechnika
ú. technických zařízení budov
vytápění občanských staveb s využitím biomasy
ú. technických zařízení budov
Nízkoteplotní vytápění s obnovitelným zdrojem tepla
ú. technických zařízení budov
Vnitřní prostředí budov a převážně sálavé otopné plochy
ú. technických zařízení budov
Zdravotně technické instalace víceúčelové budovy s tělocvičnou
ú. technických zařízení budov
Energetická náročnost sportovní haly
ú. technických zařízení budov
Solární systémy k přípravě teplé vody
ú. technických zařízení budov
Vytápění občanských staveb s využitím alternativních zdrojů tepla
ú. technických zařízení budov
Zdravotně technické instalace v nemocnici
ú. technických zařízení budov
Snížení spotřeby pitné vody v administrativních budovách
ú. technických zařízení budov
Zdravotně technické instalace tělocvičny s hygienickým zařízením
ú. technických zařízení budov
Zdroje tepla na obnovitelné palivo
ú. technických zařízení budov
Tvorba mikroklimatu občanských staveb vzduchotechnikou
ú. technických zařízení budov
Provoz a řízení zdrojů tepla
ú. technických zařízení budov
Energetické hodnocení budov
ú. technických zařízení budov
Vytápění a větrání sportovních hal
ú. technických zařízení budov
Mikroklima depozitářů a restaurátorských pracovišť
ú. technických zařízení budov
Zdravotně technické instalace přístavby výrobního závodu
ú. technických zařízení budov
Squash centrum Brno
ú. technických zařízení budov
Systémy distribuce vzduchu v budovách
ú. technických zařízení budov
Vnitřní prostředí základních škol
ú. technických zařízení budov
Výzkum dřevoplastových kompozitů z druhotných surovin
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Alfa sádra vyráběná způsobem dehydratace v roztoku solí
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Rok
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Signatura
B-D 2227
B-D 2228
B-D 2229
B-D 2230
B-D 2231
B-D 2232
B-D 2233
B-D 2234
B-D 2235
B-D 2236
B-D 2237
B-D 2238
B-D 2239
B-D 2240
B-D 2241
B-D 2242
B-D 2243
B-D 2244
B-D 2245
B-D 2246
B-D 2247
B-D 2248
B-D 2249
B-D 2250
B-D 2251
B-D 2252
B-D 2253
B-D 2254
B-D 2255
B-D 2256
B-D 2257
B-D 2258
B-D 2259
B-D 2260
B-D 2261
B-D 2262
B-D 2263
B-D 2264
B-D 2265
B-D 2266
B-D 2267
B-D 2268
B-D 2269
Jméno
BENEŠOVÁ
BRZOKOUPIL
DOSOUDIL
HALFAR
CHLACHULOVÁ
JANOVSKÝ
JURÁNKOVÁ
JUŘINOVÁ
KOLÁŘ
LOUDA
MAŠTA
MATOUŠOVÁ
MÉSZÁROSOVÁ
MOLNÁR
PŘICHYSTALOVÁ
SYBERA
ŠMÝDOVÁ
ŠOBOROVÁ
VODOVÁ
ADÁMKOVÁ
BÖHM
BRECKOVÁ
ČESLÍK
DANĚK
DVOŘÁK
FERENČÍK
FIKSA
FILÁK
FILIP
FRANK
HAITL
HARTIGOVÁ
HOLÍK
HRSTKA
HRUBEŠ
HULÍNSKÝ
JANÁK
JEČMEN
KAŠTYL
KLIMEŠ
KOCH
KORÁBEČNÝ
KOUKALOVÁ
Anna
Milan
Roman
David
Petra
Radek
Eva
Eva
Jakub
Pavel
Lukáš
Lucie
Lenka
Milan
Eva
David
Martina
Zdeňka
Lucie
Barbora
Kamil
Michaela
Lukáš
Martin
Petr
Ondřej
Ondřej
Robin
Jiří
David
František
Michaela
Alois
Miroslav
Martin
Zdeněk
Martin
Pavel
Martin
Aleš
Radek
Jiří
Lenka
Název práce
Ústav
Infračervená spektroskopie v materiálovém inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Výzkum vlastností materiálové báze solidifikátů připravených z nebezpečných odpadů
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Studium a vývoj vysoce pevnostních betonů s využitm upravených pasivních a aktivních příměsí z druhotných
ú. technologie
surovin
stavebních hmot a dílců
Vývoj zdicích prvků z přírodních vláken pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Studium funkčních vlastností PMM vystavených působení vlhkosti, teplot a korozivních prostředí ú. technologie stavebních hmot a dílců
Vliv technologických parametrů na mikrostrukturu pórobetonu
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj nových cementových vsypových podlah s využitím vybraných druhotných surovin
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Porovnání vývoje modulu pružnosti betonů pro prefabrikaci
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Lepicí a stěrkové hmoty se zvýšenou odolností vůči působení vyšších teplot
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Možnosti využívání nanotechnologií v betonech a geopolymerních kompozitech
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Metodika ochrany povrchu průmyslových betonových podlah
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Návrh a ověření vlastností alkalicky aktivovaného kompozitního materiálu s vláknovou výztuží
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj nátěrů a stěrek z odpadních materiálů na průmyslové podlahy
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Možnosti využití geopolymerů jako pojiva ve stříkaných betonech
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Netradiční stavební pojiva
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Výroba vibrolisovaných betonových výrobků s využitím druhotných surovin
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Průmyslová výroba architektonických betonů
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Vliv ztekucovadel na vlastnosti keramických vytvářecích směsí, výsušků a vypáleného střepu
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Popílkojílový střep s využitím fluidního popílku
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Ústav sociální péče Skřivany, příprava a realizace stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Příprava a realizace dětského domova a školy (DDŠ a SVP)
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Obytný soubor Brno Slatina část B, příprava a realizace stavby.
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Příprava a realizace stavby administrativní budovy ČSSZ Praha 13, Stodůlky
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Středisko Phonix - Zeppelin Brno - vybrané části stavebně technologického projektu
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
JU - pavilóny univerzitní knihovny,objekt SO04, České Budějovice - příprava a organizace výstavbyú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Univerzitní kampus Bohunice - pavilony A19, A20, A21 a spojovací koridor - příprava realizace a řízení
ú. technologie,
stavby
mechanizace a řízení staveb
Výstavba objektu FEKT, etapa B - stavebně technologický projekt
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Příprava a realizace pozemního objektu v areálu Kampus Bohunice
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Bytový dům v Lomnici nad Lužnicí - stavebně technologický projekt
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Vybrané části stavebně technologického projektu zelené etapy univerzitního kampusu MU v Brně ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Příprava a realizace stavby dálničního mostu Kunovec
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Hloubené tunely Letná, součást staveb MO v úseku Myslbekova - Pelc Tyrolka, stavebně technologická
ú. technologie,
příprava výstavby.
mechanizace a řízení staveb
Příprava a realizace výrobní haly v Kolíně
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Brno, Areál úpravny vody Pisárky, nová provozní budova - příprava a organizace výstavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Novostavba hotelu Atrium s byty a službami v Otrokovicích - příprava realizace a řízení výstavby ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt objektu Universitního kampusu Masarykovy university v Brně
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt vybraného objektu Universitního kampusu v Brně
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Hloubené tunely Letná, součást staveb MO v úseku Myslbekova - Pelc Tyrolka, příprava realizace aú.řízení
technologie,
kvality stavby
mechanizace a řízení staveb
Dostavba objektu HVM Plasma - stavebně technologický projekt
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
UK 2.LF - výstavba nových pavilonů Plzeňská, Motol, Praha 5, příprava realizace stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Tělocvična ZŠ Stonava - stavebně technologický projekt
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Příprava a realizace objektu "Prodejní a servisní centrum Prague West"
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Bytový dům Slavičín – příprava a realizace
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Rok
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Signatura
B-D 2270
B-D 2271
B-D 2272
B-D 2273
B-D 2274
B-D 2275
B-D 2276
B-D 2277
B-D 2278
B-D 2279
B-D 2280
B-D 2281
B-D 2282
B-D 2283
B-D 2284
B-D 2285
B-D 2286
B-D 2287
B-D 2288
B-D 2289
B-D 2290
B-D 2291
B-D 2292
B-D 2293
B-D 2294
B-D 2295
B-D 2296
B-D 2297
B-D 2298
B-D 2299
B-D 2300
B-D 2301
B-D 2302
B-D 2303
B-D 2304
B-D 2305
B-D 2306
B-D 2307
B-D 2308
B-D 2309
B-D 2310
B-D 2311
B-D 2312
Jméno
KRHOUNKOVÁ
KUČEROVÁ
MACHEK
MATĚJ
MESIARKIN
MIHOLOVÁ
NOVÁK
NOVOTNÝ
NOVOTNÝ
NYKODYM
ORT
POTĚŠIL
POVALA
PŘIKRYLOVÁ
SKUHROVCOVÁ
SLEPÁNKOVÁ
SUROVČÍK
SVOBODA
SÝKOROVÁ
ŠÍR
ŠPINAR
ŠŤASTNÝ
ŠUBR
TOBEŠ
TOMÁNEK
VALENTOVÁ
VAŠINOVÁ
VYKYDAL
ZAPLETAL
ZAVRTÁLEK
ZAVŘEL
BARTONÍČKOVÁ
ČERSTVÁ
DRONGOVÁ
HALOUZKA
HRNČIŘÍK
HUČÍKOVÁ
KABELOVÁ
KOPECKÝ
LEIKEPOVÁ
MEDEK
NOVÁKOVÁ
ŠTEFLOVÁ
Michaela
Simona
Jan
Ondřej
Jan
Petra
Jindřich
Jaromír
Radek
Jakub
Petr
Vojtěch
Martin
Radana
Lucie
Jana
Martin
Pavel
Jitka
Lukáš
Petr
Václav
Vít
Lukáš
Radek
Barbora
Alena
Jan
David
Jan
Ladislav
Eva
Iva
Katarzyna
Petr
Luděk
Veronika
Dagmar
Josef
Jitka
Martin
Kateřina
Eva
Název práce
Ústav
Stavebně technologický projekt rekonstrukce hotelu v Praze
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Dětský domov a škola v Chrudimi, příprava a realizace stavby.
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Most přes řeku Vltavu v Praze - stavebně technologická příprava výstavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Obytný soubor Brno, Šmahova ulice, stavebně technologické řešení.
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Tunel Dobrovského, Brno - příprava realizace vybrané části stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
UK - Příprava a organizace rekonstrukce vnitřních prostor U nemocnice 4, Praha
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt výrobní haly Prostějov
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Příprava realizace stavby R 35 Hradec Králové (Sedlice)- Opatovice
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
VMO Hlinky, příprava realizace - stavba 4.brána
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt pro rekonstrukci komunikace v Křenovicích
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Příprava realizace přístupových věží k výrobnímu průmyslovému zařízení
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Rekonstrukce objektů 5, 6, 7 v areálu Kejřův mlýn, Praha 9 - příprava realizace
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Hala SSI Schäfer, s.r.o. v Hranicích - příprava a organizace výstavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Rekonstrukce Fakultní nemocnice Motol - stavebně technologická příprava výstavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
City center Chomutov - stavebně technologická příprava výstavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace JU, Pavilony universitní knihovny a humanitních oborů s rektorátem, České Budějovice ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Příprava a organizace výstavby D1 Sverepec - Vrtižer, Považská Bystrica
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt bytového domu v Praze
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Obytný soubor Brno, Bohunice, blok C - příprava a realizace stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Výrobní hala s administrativní a hygienickou vestavbou v Třebíči - stavebně technologická přípravaú.výstavby
technologie, mechanizace a řízení staveb
Příprava a realizace stavby skladových kapacit v Loukově
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Příprava a realizace stavby dálnice v úseku Bohumín - státní hranice
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Západní město, Praha, administrativa - objekt B2, příprava a realizace stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavba Opatov direkce Čechy východ, HS Litomyšl, předvýrobní příprava
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Kobylí - ČOV a kanalizace, vybrané části přípravy a realizace
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B, C202 most na větvi H3 a H4 - přímá část - příprava a organizace
ú. technologie,
výstavby mechanizace a řízení staveb
Multifunkční dopravní terminál Bezručovo náměstí, Česká Třebová - příprava a organizace výstavbyú. technologie, mechanizace a řízení staveb
FN Olomouc - rekonstrukce psychiatrické kliniky, vybrané části přípravy a realizace
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Universitní kampus v Brně - Bohunicích - Pavilon A 11, stavebně technologické řešení
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Zástavba proluky - hotel Praha Smíchov, příprava a realizace stavby.
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Hotel a rezidence Atrium v Otrokovicích, příprava a realizace stavby.
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Studie víceúčelové nádrže rybničního typu v k.ú. Krokočín
ú. vodního hospodářství krajiny
Studie erozních a odtokových poměrů v povodí Ostrovského potoka s využitím hydrologických a erozních
ú. vodního
nástrojů
hospodářství
GIS
krajiny
Analýza vlivu změny R faktoru na protierozní opatření v povodí Lubě
ú. vodního hospodářství krajiny
Návrh víceúčelové malé vodní nádrže
ú. vodního hospodářství krajiny
Návrh integrované ochrany povodí Kunčinského potoka
ú. vodního hospodářství krajiny
Hodnocení účinnosti a ekonomické efektivity návrhu systému ochranných opatření v povodí Bílého ú.
potoka
vodního hospodářství krajiny
Návrh protierozních opatření v k.ú. Příbram na Moravě
ú. vodního hospodářství krajiny
Návrh domovní malé kořenové čistírny v obci Opatovice u Rajhradu
ú. vodního hospodářství krajiny
Studie společných zařízení
ú. vodního hospodářství krajiny
Protipovodňová ochrana v povodí toku Vrtůvka
ú. vodního hospodářství krajiny
Studie rybniční nádrže v Biskupicích
ú. vodního hospodářství krajiny
Výzkum vlatností půdních filtrů se zaměřením na mrazuvzdornost
ú. vodního hospodářství krajiny
Rok
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Signatura
B-D 2313
B-D 2314
B-D 2315
B-D 2316
B-D 2317
B-D 2318
B-D 2319
B-D 2320
B-D 2321
B-D 2328
B-D 2329
B-D 2330
B-D 2331
B-D 2332
B-D 2333
B-D 2334
B-D 2335
B-D 2336
B-D 2337
B-D 2338
B-D 2339
B-D 2322
B-D 2323
B-D 2324
B-D 2325
B-D 2326
B-D 2327
B-D 3010
B-D 3011
B-D 3012
B-D 3013
B-D 3014
B-D 3015
B-D 3016
B-D 3017
B-D 3018
B-D 3019
B-D 3020
B-D 3021
B-D 3022
B-D 3023
B-D 3024
B-D 3025
Jméno
BLAHOŇOVSKÁ
GYÖNYÖROVÁ
CHARAMZA
IŠKIEV
KADULA
KOHOUTEK
RAČEK
SOCHOR
VAVEROVÁ
BASOVNÍK
FEJFAROVÁ
GROHMAN
HUBÁČEK
CHLUBNA
KOVÁCS
LAZÁREK
MISTROVÁ
PETŘÍKOVÁ
SLABÁ
SMELÍK
ZALUBIL
KOLAJA
KŘÍŽOVÁ
POLÓNYOVÁ
ŘÍHA
ŠIŠKE
ŠOPÍK
BELKOVÁ
BRYCHTA
HANÁKOVÁ
HLADÍKOVÁ
HOLÁ
JANČA
JELÍNKOVÁ
JORDÁNOVÁ
JURÁK
KAŠPÁREK
KAŠPÁRKOVÁ
KOVÁČOVÁ
LIBÁNSKÁ
NĚMEJCOVÁ
NOVÁČKOVÁ
PÁLKOVÁ
Iva
Michaela
Petr
Dimitr
Dušan
Petr
Jakub
David
Šárka
Dalibor
Marie
Jan
Ondřej
Libor
Balázs
František
Ivana
Alena
Lucie
Lukáš
Zdenko
Ondřej
Dana
Stanislava
Tomáš
Vladimír
Josef
Petra
František
Michaela
Martina
Ivana
Lukáš
Ilona
Štěpánka
Tomáš
Jan
Lucie
Hana
Veronika
Lucie
Tereza
Eva
Název práce
Ústav
Stanovení rizika vybraných nežádoucích stavů zdrojů pitné vody
ú. vodního hospodářství obcí
Možnosti dezinfekce bazénových vod
ú. vodního hospodářství obcí
Sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku
ú. vodního hospodářství obcí
Odvádění a čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění
ú. vodního hospodářství obcí
Návrh a provoz automatických tlakových stanic
ú. vodního hospodářství obcí
Sanace vodovodní sítě vybrané části urbanizovaného celku
ú. vodního hospodářství obcí
Čistírna odpadních vod Svitávka
ú. vodního hospodářství obcí
Návrh tlakové kanalizace, analýza potřeby energie pro čerpání a rozšíření ČOV pro obec do 1500 EO
ú. vodního hospodářství obcí
Čistírna odpadních vod pro obec Bohdalov
ú. vodního hospodářství obcí
Transport látek řekou Odrou
ú. vodních staveb
Stanovení průtoku ostrohranným přelivem typu V za podmínek ovlivnění úrovní hladiny dolní vody ú. vodních staveb
Soustavná úprava toku
ú. vodních staveb
Posouzení vlivu objektu pevného jezu v Oslavanech na ledové jevy.
ú. vodních staveb
Stanovení rozsahu zvláštní povodně pod VD Baška
ú. vodních staveb
Revitalizace toku
ú. vodních staveb
Stanovení mezní hodnoty průměru šachtového přelivu pro modelování hladinových proudových jevůú. vodních staveb
Parametrický rozbor hodnot přepadového součinitele m klapkového úzávěru.
ú. vodních staveb
Modelování proudění ve vývařišti
ú. vodních staveb
Návrh rekonstrukce funkčních objektů VD Opatovice.
ú. vodních staveb
Stanovení příčin zanášení dolního toku řeky Rusavy
ú. vodních staveb
Návrh stabilizace břehového území za použití metody stanovení abrazní terminanty
ú. vodních staveb
Analýza dynamického chování kolejového roštu s Y pražci
ú. železničních konstrukcí a staveb
Rekonstrukce žst. Hrušovany nad Jevišovkou
ú. železničních konstrukcí a staveb
Sledování srdcovky s pohyblivým hrotem ve výhybce J60-1:26,5-2500-PHS v žst. Poříčany
ú. železničních konstrukcí a staveb
Posouzení dilatačních zařízení a přechodové oblasti železničních mostů
ú. železničních konstrukcí a staveb
Rekonstrukce žst. Boskovice
ú. železničních konstrukcí a staveb
Rekonstrukce žst. Šakvice
ú. železničních konstrukcí a staveb
DŮM KRÁTKÉ CESTY
ú. architektury
Galerie města Brna
ú. architektury
DŮM KRÁTKÉ CESTY
ú. architektury
Dostavba městského území Brno - Křídlovická, Leitnerova, Nádvorní
ú. architektury
Dostavba městského území Brno - Křídlovická, Leitnerova, Nádvorní
ú. architektury
Dostavba mezinárodního letiště Brno - novostavba příletové haly
ú. architektury
Novostavba dětské léčebny se speleoterapií u Císařské jeskyně
ú. architektury
Dostavba mezinárodního letiště Brno - novostavba příletové haly
ú. architektury
Galerie města Brna
ú. architektury
Objekt ředitelství závodů Velké Ceny m. Brna
ú. architektury
Novostavba dětské léčebny se speleoterapií u Císařské jeskyně
ú. architektury
Novostavba dětské léčebny se speleoterapií u Císařské jeskyně
ú. architektury
DŮM KRÁTKÉ CESTY
ú. architektury
Dostavba městského území Brno - Křídlovická, Leitnerova, Nádvorní
ú. architektury
Objekt ředitelství závodů Velké Ceny m. Brna
ú. architektury
Dostavba městského území Brno - Křídlovická, Leitnerova, Nádvorní
ú. architektury
Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Signatura
B-D 3026
B-D 3027
B-D 3028
B-D 3029
B-D 3030
B-D 3031
B-D 3032
B-D 3033
B-D 3034
B-D 2415
B-D 2416
B-D 2417
B-D 2418
B-D 2419
B-D 2420
B-D 2421
B-D 2422
B-D 2423
B-D 2424
B-D 2425
B-D 2426
B-D 2427
B-D 2428
B-D 2429
B-D 2430
B-D 2431
B-D 3035
B-D 2432
B-D 2433
B-D 2434
B-D 2435
B-D 2436
B-D 2437
B-D 2438
B-D 2439
B-D 2440
B-D 2441
B-D 2442
B-D 2443
B-D 2444
B-D 2445
B-D 3036
B-D 3037
Jméno
POCHYLÝ
POLEHŇA
RES
SEDMÁKOVÁ
TESAŘOVÁ
TŰRK
UHRÍKOVÁ
VÁŇOVÁ
VRBOVÁ
AMBROZEK
BÁBORSKÝ
BARÁNEK
BÍLEK
CÍSAŘ
DUCHÁČ
FIDRMUC
GREGOR
HANSEL
HERZÁN
HLAVÁČEK
HLOM
HOCHMAN
JANČÍK
KOSTIHA
KRAUT
KUBÍN
MÁLEK
NAVRÁTILOVÁ
NOVÁK
PAVLÁSEK
RŮŽIČKA
RYŠAVÝ
SEKANINA
SMOLA
SUZA
SVOZILOVÁ
ŠŤÁVA
ŠTEFAŇÁK
ŠTĚRBA
TOUŠEK
VOLF
ADAMÍRA
BEZDĚČKOVÁ
Václav
Ondřej
Dalibor
Martina
Martina
František
Zuzana
Kateřina
Petra
Jan
Petr
Richard
Jan
Lukáš
Petr
Michal
Jan
Dalibor
Stanislav
Jiří
Antonín
Dominik
Lukáš
Vojtěch
Jan
David
Jaroslav
Lenka
Radim
Jaroslav
Stanislav
Martin
Tomáš
Petr
Dominik
Alena
Stanislav
Jan
Zdeněk
Michal
Marek
Jan
Magda
Název práce
Objekt ředitelství závodů Velké Ceny m. Brna
Objekt ředitelství závodů Velké Ceny m. Brna
Dostavba mezinárodního letiště Brno - novostavba příletové haly
DŮM KRÁTKÉ CESTY
Dostavba městského území Brno - Křídlovická, Leitnerova, Nádvorní
Novostavba dětské léčebny se speleoterapií u Císařské jeskyně
Galerie města Brna
Novostavba dětské léčebny se speleoterapií u Císařské jeskyně
DŮM KRÁTKÉ CESTY
Projekt nosné železobetonové konstrukce
Most na silnici I/57 u Krnova
Nosná konstrukce vícepodlažního polyfunkčního domu
Most přes místní komunikaci a Husí potok
Čistička odpadních vod
Zesílení konstrukce barokního kostela ve městě Veselí nad Moravou
Rekonstrukce spojité mostní konstrukce
Obytný dům v Brně
Požární nádrž pro železniční tunel na trati Březno - Chomutov
Půdorysně zakřivená zavěšená konstrukce
Most nad místní komunikací a potokem
Most na silnici I/55 u města Břeclav
Skořepinová mostní konstrukce
Polyfunkční centrum v Brně
Nosná železobetonová konstrukce vícepodlažního objektu
Nosná železobetonová konstrukce vícepodlažního objektu
Most Místecká v Ostravě
Polyfunkční centrum v Brně
Železobetonový skelet administrativní budovy
Nosná konstrukce vícepodlažního bytového domu
Nosná konstrukce vícepodlažního polyfunkčního domu.
Most přes Bečvu v Přerově, Dálnice D1
Most přes řeku Moravu na silnici R35
Projekt sila na cement
Bytový dům v Brně
Rekonstrukce mostu z tyčových přefabrikátů
Most přes řeku Nitra v Nitře, Slovensko
Dálniční most přes Vltavu u Vepřeku
Nosná konstrukce universitní budovy
Projekt nosné železobetonové konstrukce
Obytný objekt – nosná železobetonová konstrukce
Silniční most z předpjatého betonu
Sledování pohybů skalních bloků v Moravském krasu
Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek
Ústav
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. architektury
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. geodézie
ú. geodézie
Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Signatura
B-D 3038
B-D 3039
B-D 3040
B-D 3041
B-D 3042
B-D 3043
B-D 3044
B-D 3045
B-D 3046
B-D 3047
B-D 3048
B-D 3049
B-D 3050
B-D 3051
B-D 3052
B-D 3053
B-D 3054
B-D 3055
B-D 3056
B-D 3057
B-D 3058
B-D 3059
B-D 3060
B-D 3061
B-D 3062
B-D 3063
B-D 3064
B-D 3065
B-D 3066
B-D 3067
B-D 3068
B-D 3069
B-D 3070
B-D 3071
B-D 2446
B-D 2447
B-D 2448
B-D 2449
B-D 2450
B-D 2451
B-D 2452
B-D 2453
B-D 2454
Jméno
BIOVÁ
BROUČEK
BUSTA
DRÁPAL
EHL
HEGER
HERBRYCH
HOVORKA
HUDEČEK
CHOVANEC
KÁRNÍK
KLIMEŠOVÁ
KOCMANOVÁ
KOMAČKA
KOPECKÁ
KOŠVICA
KOTYZOVÁ
KROUSKÁ
MATAS
MIKULOVÁ
PATERA
PEŠKOVÁ
PIPPAL
RAGULA
RAVČUK
SAKSONOVÁ
SOBOTKOVÁ
STOLAŘOVÁ
SÚKUPOVÁ
ŠINDLEROVÁ
VLČKOVÁ
VLK
ZACHOVÁ
ŽÁKOVÁ
BALUNOVÁ
DOLANSKÝ
FIALA
GREPL
HUSIĆ
CHALMOVSKÁ
CHALMOVSKÝ
KARZIĆ
RYCHTECKÝ
Leona
Tomáš
Stanislav
Luděk
Marcel
Miloš
Vladimír
Jiří
Tomáš
Miroslav
Jakub
Kamila
Petra
Juraj
Pavla
Ondřej
Klára
Tereza
Ondřej
Martina
Matěj
Karla
René
Lukáš
Adam
Ivana
Kateřina
Lenka
Erika
Andrea
Klára
Ondřej
Lucie
Petra
Hana
Miroslav
Radek
Jan
Alaga
Jana
Juraj
Mirnela
Josef
Název práce
Ústav
GIS obce Morkovice
ú. geodézie
Vyhotovení katastrální mapy digitalizované v katastrálním území Vavřinec na Moravě
ú. geodézie
Metrologie a GNSS-RTK
ú. geodézie
Multimediální mapa (hypermapa) malého územního celku
ú. geodézie
Geodetické měření posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí
ú. geodézie
Testování přesnosti outdoorových GPS
ú. geodézie
Obnova katastrálního operátu mapováním v katastrálním území Veselice na Moravě
ú. geodézie
Zaměření podkroví Anglického traktu hradu Veveří
ú. geodézie
Měření posunů a přetvoření stavebního objektu
ú. geodézie
Ověření přesnosti a využití technologie GNSS - RTK na velkých stavbách
ú. geodézie
Analýza různých metod určování tížnicových odchylek a vytváření modelů kvazigeoidu
ú. geodézie
Pasportizace komunikací mobilním mapovacím systémem
ú. geodézie
Predikce pohybů skalních bloků v Moravském krasu
ú. geodézie
Sledování dynamických dějů geodetickými metodami
ú. geodézie
Převod KM-D na KMD v katastrálním území Kuničky
ú. geodézie
Laserové skenování
ú. geodézie
Mapa okolí jeskyně Výpustek v Moravském krasu - severní část
ú. geodézie
Geodetické práce při odstraňování povodňových škod
ú. geodézie
Vybudování sítě podrobného bodového polohového pole v katastrálním území Vigantice
ú. geodézie
Měření přetvoření železničního svršku
ú. geodézie
Katastr Britské Kolumbie
ú. geodézie
Analýza přesnosti výsledků "Mobilního automatizovaného astronomického systému"
ú. geodézie
Využití GIS technologie při řešení problematiky veřejné správy v malých obcích na příkladu obce Tetčice
ú. geodézie
Vyhotovení 3D modelu historického objektu-státní hrad Veveří
ú. geodézie
Testování přesnosti mobilního mapovacího systému
ú. geodézie
Periodické sledování svahových jevů, lokalita Nad Papírnou (Podyjí)
ú. geodézie
Vliv počtu identických bodů na přesnost katastrální mapy digitalizované
ú. geodézie
Tvorba digitálního modelu terénu lokality Nesměř
ú. geodézie
Automatizované postupy pro vyhodnocení povrchu objektu
ú. geodézie
Vyhotovení geometrického plánu v katastrálním území Česká Rybná
ú. geodézie
Vyhotovení katastrální mapy digitalizované v katastrálním území Veselice na Moravě
ú. geodézie
Zjištění stability výškového bodového pole: polygon Tetčice
ú. geodézie
Mapa okolí jeskyně Výpustek v Moravském krasu - jižní část
ú. geodézie
Obnova katastrálního operátu
ú. geodézie
Vlastnosti sprašoidních zemin v brněnském regionu
ú. geotechniky
Návrh zajištění portálového úseku Královopolských tunelů
ú. geotechniky
Numerická analýza stavebních jam v píscích
ú. geotechniky
3D analýza pažících konstrukcí
ú. geotechniky
Numerická analýza pasivního zemního tlaku u pažící konstrukce
ú. geotechniky
Návrh řešení vyztuženého mostního křídla
ú. geotechniky
Vliv konstitučního modelu na neodvodněné chování jílu
ú. geotechniky
Zajištění stavební jámy v Sarajevu
ú. geotechniky
Primární kolektor v Brně
ú. geotechniky
Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Signatura
B-D 2455
B-D 2456
B-D 2457
B-D 2458
B-D 2459
B-D 2460
B-D 2461
B-D 2462
B-D 2463
B-D 2464
B-D 2465
B-D 2466
B-D 2467
B-D 2468
B-D 2469
B-D 2470
B-D 2471
B-D 2472
B-D 2473
B-D 2474
B-D 2475
B-D 2476
B-D 2477
B-D 2478
B-D 2479
B-D 2480
B-D 2481
B-D 2482
B-D 2483
B-D 2484
B-D 2485
B-D 2486
B-D 2487
B-D 2488
B-D 2489
B-D 2490
B-D 2491
B-D 2492
B-D 2493
B-D 2494
B-D 2495
B-D 2496
B-D 2497
Jméno
ZEDNÍK
NAVRÁTILOVÁ
TÓTHOVÁ
BENOVIČOVÁ
BLAŽÍK
BUTEK
CUPÁKOVÁ
ČERMÁK
ČERNOCH
ČERVINKA
DIAMANTOVÁ
DIERZÉ
DOSTÁL
DVOŘÁK
FIALA
HANK
HECZKO
HLÁVKA
HOLOMEK
HOMOLA
HORKELOVÁ
KAMEŠ
KAŠPAR
KÖHLER
KOŽIK
KREJČIŘÍK
KUBÁNEK
KUBOVÁ
KUČERA
KYNĚRA
LAKMAYER
LEPŠ
LUSTYKOVÁ
MLČOCH
MOŽNÝ
MUSÍLEK
NAVRÁTIL
OSTŘANSKÝ
PEŠEK
STRŽÍNEK
ŠEBESTA
ŠTĚPÁNEK
VÍTEK
Jakub
Eva
Simona
Soňa
Martin
Vladimír
Lenka
Pavel
Petr
Petr
Kateřina
Petr
Martin
Petr
Michal
Jakub
Mateusz
Václav
Josef
Jiří
Táňa
Štěpán
Jakub
Adam
Libor
Petr
Petr
Jana
David
Martin
Zdeněk
Václav
Kateřina
Martin
Radek
Josef
Boris
Jiří
Ondřej
Viktor
Petr
Jakub
Petr
Název práce
Návrh rozšíření stávajícího dálničního tělesa
Vápenné malty modifikované metakaolinem
Vápenné omítky modifikované mletým a drceným cihelným střepem
Most na pozemní komunikaci
Autosalon
Pingpongová hala
Dřevěná konstrukce lávky u zastávky lodní dopravy u hradu Veveří
Dřevěná lávka pro chodce
Ocelový železniční most
Odbavovací hala
Lávka nad železniční stanicí
Ocelová konstrukce průmyslové haly
Ocelová konstrukce průmyslové haly
Ocelový železniční most
Víceúčelová sportovní hala
Ocelová lávka pro pěší a cyklisty
Ocelová lávka pro pěší
Most na silnici I/11 u Mokrých Lazců přes údolí potoka Ohrozima
Sportovní hala
Most na trati Český Těšín - Třinec přes řeku Olši
Rekonstrukce dřevěné lávky
Nosná konstrukce bazénové haly
Ocelobetonová nosná konstrukce administrativní budovy
Nosná konstrukce bytového domu
Nosná konstrukce vily
Vícepodlažní administrativní budova
Železniční most s ocelovou nosnou konstrukcí
Konstrukce dřevěné lávky pro pěší a cyklisty
Silniční most přes vodoteč
Patrové garáže
Jízdárna
Ocelová konstrukce výstavní haly
Obchodní a nákupní centrum
Výstavní pavilon
Ocelová konstrukce vícepodlažní administrativní budovy
Atrium a propojovací most budovy archivu
Konstrukce zastřešení zimního stadionu.
Víceúčelová sportovní hala
Výstavní pavilon
Kombinovaná napínací stanice nákladní lanové dráhy
Zastřešení sportovní haly
Provizorní ocelový most
Potrubní most
Ústav
ú. geotechniky
ú. chemie
ú. chemie
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Signatura
B-D 2498
B-D 2499
B-D 2500
B-D 2501
B-D 2502
B-D 2503
B-D 2504
B-D 2505
B-D 2506
B-D 2507
B-D 2508
B-D 2509
B-D 2510
B-D 2511
B-D 2512
B-D 2513
B-D 2514
B-D 2515
B-D 2516
B-D 2517
B-D 2518
B-D 2519
B-D 2520
B-D 2521
B-D 3072
B-D 2522
B-D 2523
B-D 2524
B-D 2525
B-D 2526
B-D 2527
B-D 2528
B-D 2529
B-D 2530
B-D 2531
B-D 2532
B-D 2533
B-D 2534
B-D 3073
B-D 2535
B-D 2536
B-D 2537
B-D 2538
Jméno
VLČEK
ZÁLOHA
AKRITIDIS
ANGELIS
ASSINGEROVÁ
BAROŇ
BARTOŇ
BARTOŠOVÁ
BARTOŠOVÁ
BAYER
BEČICA
BERÁNEK
BERNÁTOVÁ
BESEDOVÁ
BLAŽEK
BLAŽEK
BOHÁČ
BOROVCOVÁ
BRAVENEC
BRAŽINA
BROŽ
ČÁSLAVA
ČECH
ČEJCHAN
ČERMÁK
ČMIEL
DEMJEN
DOROCIAKOVÁ
DOSTÁL
DOSTÁLOVÁ
DRŠKA
FALTYSOVÁ
FLORIÁN
FRIC
FURCHOVÁ
GABRIEL
GÁBROVÁ
GOLÍKOVÁ
HAJDARI
HANÁČKOVÁ
HANÁK
HARAGOŠ
HAVLÍK
Ondřej
Daniel
Grigorios
Jiří
Dagmar
Lukáš
Jiří
Ivana
Ivona
Václav
Radek
Aleš
Jana
Klára
Petr
Svatoslav
Radek
Pavlína
Roman
Ladislav
Jaroslav
Petr
David
Aleš
Petr
Václav
Aleš
Katarína
Michal
Darina
Jan
Marie
Aleš
Martin
Lenka
Petr
Lenka
Sára
Jana
Michaela
Roman
Marek
Jaromír
Název práce
Nosná dřevěná konstrukce víceúčelové sportovní haly
Most na silnici III/32219 přes Labe u obce Valy u Přelouče
Horský penzion
Polyfunkční dům
Přestavba objektu školy na bytový dům
Denní stacionář
Rekonstrukce ubytovacího zařízení
Školící objekt s relaxačním zázemím
Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Krumvíři
Rekreační a sportovní komplex
Horská chata
Bytový dům, Kutná Hora - Šipší
Rekonstrukce ubytovacího zařízení
Bytový dům
Administrativní budova
Kancelářský objekt s bytovými jednotkami
Polyfunkční dům v Liberci
Zájmově-vzdělávací centrum
Mateřská škola v Pustiměři
Polyfunkční budova
Vzdělávací centrum
Penzion
Bytový dům
Polyfunkční dům
Polyfunkční dům v Kolíně
Bytový dům
Dům chráněného bydlení - Brno
Mateřská škola v Semilech
Penzion
Polyfunkční parkovací objekt
Bytový dům
Dostavba a rekonstrukce městského muzea Česká Třebová
Rekonstrukce ZŠ Ořechov
Polyfunkční dům
Bytový dům
Polyfunkční dům v proluce
Bytový dům
Kulturně vzdělávací centrum
Bytový dům v Ústí nad Orlicí
Víceúčelová stavba
Bytový dům v Šali
Novostavba penzionu pro seniory
Centrum sociálních služeb, Přerov
Ústav
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Signatura
B-D 2539
B-D 2540
B-D 2541
B-D 2542
B-D 2543
B-D 2544
B-D 3074
B-D 2545
B-D 2546
B-D 2547
B-D 2548
B-D 2549
B-D 2550
B-D 2551
B-D 2552
B-D 2553
B-D 2554
B-D 2555
B-D 2556
B-D 2557
B-D 2558
B-D 2559
B-D 2560
B-D 2561
B-D 2562
B-D 2563
B-D 2564
B-D 2565
B-D 2566
B-D 2567
B-D 2568
B-D 2569
B-D 2570
B-D 2571
B-D 2572
B-D 2573
B-D 2574
B-D 2575
B-D 2576
B-D 3075
B-D 2577
B-D 2578
B-D 2579
Jméno
HAZUCHOVÁ
HLÁSNÁ
HOCH
HOSOVÁ
HRAD
HROCHOVÁ
HUBÁLEK
HUBÍK
CHADIMA
CHOLEVA
CHUCHMA
CHYTILOVÁ
JANKOVSKÝ
JANOVSKÝ
JANSA
JÁNSKÁ
JAROŠOVÁ
JAŠOVÁ
JAŠOVÁ
JELÍNEK
JELÍNKOVÁ
JEMELKA
JOCHEC
JŮN
JURÁKOVÁ
JURÁNEK
JURKA
KALUŽOVÁ
KARMASÍNOVÁ
KAŠPAR
KLEPRLÍK
KLIMEŠOVÁ
KLUBAL
KLUSOŇOVÁ
KOLÁŘ
KOLČÁK
KOMÍNKOVÁ
KONOPÁČ
KOPEČNÝ
KORNEL
KOSTELNÍK
KOUBA
KOUSEK
Klára
Lenka
Jaroslav
Veronika
Luboš
Kateřina
Martin
Jakub
Karel
Martin
Lukáš
Petra
Lukáš
Jaroslav
Tomáš
Michala
Hana
Alena
Markéta
Petr
Radka
Jaroslav
Marek
Josef
Jana
Pavel
Jiří
Alena
Marta
Jiří
Štěpán
Veronika
Tomáš
Jana
Marek
Juraj
Kateřina
Jakub
Martin
Zdeněk
Zdeněk
Pavel
Miroslav
Název práce
Horský penzion
Polyfunkční dům
Polyfunkční dům
Azylový dům
Polyfunkční dům
Požární zbrojnice
Polyfunkční dům
Bytový dům
Bytový dům s obecním úřadem
Centrum volnočasových aktivit
Pasivní bytový dům
Bytový dům v Němčicích nad Hanou
Polyfunkční dům
Penzion Lhotka
Bytový objekt
Polyfunkční dům
Mateřská škola v Olomouci
Mateřská škola
Polyfunkční dům
Víceúčelové ubytovací zařízení
Polyfunkční dům
Skladová hala Mpaper
Obecní úřad
Horský penzion
Rekreační a sportovní komplex
Administrativní objekt - Brno, Milady Horákové
Bytový dům
Rehabilitační centrum
Penzion v horské oblasti
Polyfunkční dům
Bytový dům s občanskou vybaveností
Bytový dům ve Velkém Poříčí
Sportovně kulturní centrum
Dům s pečovatelskou službou
Bytový dům
Farma
Polyfunkční dům
Polyfunkční dům Kunštát
Bytový dům
Obvodní oddělení policie
Polyfunkční dům
Rekonstrukce knihovny ve Volarech
Hotel u tenisového areálu
Ústav
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Signatura
B-D 2580
B-D 2581
B-D 2582
B-D 2583
B-D 2584
B-D 2585
B-D 2586
B-D 2587
B-D 2588
B-D 2589
B-D 2590
B-D 2591
B-D 3076
B-D 2592
B-D 2593
B-D 2594
B-D 3077
B-D 2595
B-D 2596
B-D 2597
B-D 2598
B-D 2599
B-D 2600
B-D 2601
B-D 3078
B-D 2602
B-D 2603
B-D 2604
B-D 2605
B-D 2606
B-D 2607
B-D 2608
B-D 2609
B-D 2610
B-D 2611
B-D 2612
B-D 2613
B-D 2614
B-D 3079
B-D 2615
B-D 2616
B-D 2617
B-D 2618
Jméno
KOVAŘÍK
KRÁLÍK
KRAUTER
KRČ-TURBA
KRIŠKOVÁ
KRUPIČKA
KŘÍŽOVÁ
KUBALÁK
KUBĚNOVÁ
KUČEROVÁ
KUPKA
KUPKA
LANGER
LOPRAIS
LOUDOVÁ
MÁLEK
MALÍK
MANINOVÁ
MARENČOKOVÁ
MAZÁNKOVÁ
MEČÍŘ
MIKULEC
MIKYSKA
MOCOVÁ
MOUDRÁ
MYSLIVEC
NEČAS
NĚMEČEK
NOHELOVÁ
NOVÁK
NOVÁK
NOVÁK
NOVÁK
NOVOTNÁ
OBORNÁ
PÁNEK
PARTIKA
PAŠTĚKA
PAVEL
PAVLOV
PEKAŘ
PETRÁŠOVÁ
PETRIKOVÁ
Lukáš
Martin
Pavel
Jakub
Zuzana
Pavel
Mária
Ondřej
Ivana
Adéla
Lukáš
Tomáš
Josef
Pavel
Martina
Petr
Petr
Tereza
Martina
Jana
Jakub
David
Lukáš
Pavla
Marcela
Mário
Petr
Martin
Zuzana
Jiří
Martin
Martin
Tomáš
Tereza
Halina
Tomáš
Radek
Petr
Tomáš
Jan
Václav
Martina
Lucie
Název práce
Sportcentrum v Bystrém
Polyfunkční dům Morkovice
Bytový dům
Horský hotel s využitím recyklátů
Polyfunkční dům
Polyfunkční dům v Ostravě
Vinný sklep pro komerční účely
Motel
Penzion
Mateřská škola a jesle v Litoměřicích
Polyfunkční dům
Mateřská škola v Opavě
Bytový dům
Dům pečovatelské služby ve Vracově
Bytový dům v Hradci Králové
Mateřská škola
Zástavba proluky v Praze, Sokolovská ul.
Bytový dům v Táboře
Renovace dřevěných domů v Grónsku
Bytový dům s prodejnou
Polyfunkční dům v Nové Pace
Dostavba polyfunkčního domu do řadové zástavby
Polyfunkční dům v Třebíči
Sportovní centrum
Sídlo firmy
Bytový dům
Bytový dům, Hradec Králové
Nízkoenergetický bytový dům
Dům s pečovatelskou službou-Dobřany
Pastorační dům ve Valašských Kloboukách
Energeticky úsporný dům
Terminál autobusového nádraží - Špindlerův Mlýn
Administrativní budova
Rehabilitační centrum
Energeticky pasivní budova ZŠ Brno-Svážná
Horský penzion
Občanská nízkoenergetická stavba
Polyfunkční budova
Řadový dům a související urbanistické řešení lokality "Za humny" v obci Podolí u Brna
Polyfunkční parkovací objekt
Bytový dům s kadeřnictvím
Penzión
Bytový dům ve Znojmě
Ústav
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Signatura
B-D 2619
B-D 2620
B-D 2621
B-D 2622
B-D 2623
B-D 2624
B-D 2625
B-D 2626
B-D 2627
B-D 2628
B-D 2629
B-D 2630
B-D 2631
B-D 3080
B-D 2632
B-D 2633
B-D 2634
B-D 2635
B-D 2636
B-D 2637
B-D 2638
B-D 2639
B-D 2640
B-D 2641
B-D 2642
B-D 2643
B-D 2644
B-D 2645
B-D 2646
B-D 2647
B-D 2648
B-D 2649
B-D 2650
B-D 2651
B-D 2652
B-D 2653
B-D 2654
B-D 2655
B-D 2656
B-D 2657
B-D 2658
B-D 2659
B-D 2660
Jméno
PETŘVALSKÁ
PISKLÁK
PITTNER
PLHÁKOVÁ
PLOSZEK
POHANKA
POJETOVÁ
POLÁČEK
POLEDNOVÁ
POSPÍŠIL
PRACHAŘ
PROCHÁZKA
PROCHÁZKOVÁ
PÝCHA
RATAJ
RŮŽIČKOVÁ
RŮŽIČKOVÁ
ŘEZANINA
ŘÍHA
SALÁT
SEDÍLEK
SEDLÁČEK
SEDLÁČEK
SKOKÁNEK
SKOTÁLEK
SKUPIEŇ
SLABÁ
SLAVÍČKOVÁ
SLEPIČKA
SLIVOVSKÝ
SLÍŽKOVÁ
SONTÁGOVÁ
SOUKOP
STACHO
STEHLÍK
STONAWSKI
STREER
STRUHALA
STUCHLÝ
SUSZKA
SVOBODOVÁ
SZPYRC
ŠAMÁRKOVÁ
Pavlína
Tomáš
Jakub
Veronika
Libor
Vít
Věra
Lukáš
Zuzana
Tomáš
Robin
Karel
Iva
Tomáš
Michal
Lenka
Lenka
Dušan
Petr
Radek
Tomáš
Jakub
Marek
Petr
Michal
Michal
Andrea
Michaela
Karel
Tomáš
Andrea
Eva
Pavel
Lukáš
Tomáš
Martin
David
Karel
Martin
Rostislav
Adéla
Josef
Kristýna
Název práce
Krematorium
Polyfunkční dům - Holešov
Polyfunkční dům v České Lípě
Vinařství
Bytový dům
Penzion
Polyfunkční dům
Dům pro seniory
Polyfunkční dům
Občanská nízkoenergetická stavba
Cykloprodejna BIKOZENE.cz
Domov důchodců
Bytový dům
Polyfunkční dům, Český Brod
Polyfunkční dům, Havlíčkův Brod
Objekt z vápenopískového zdiva
Rekreační a sportovní komplex u Nového Města na Moravě
Polyfunkční dům v Ostravě
Sídlo firmy s provozovnou - Brno Bystrc
Polyfunkční dům s restaurací
Polyfunkční dům Plácky
Víceúčelová stavba
Polyfunkční dům v Hrabství
Rekonstrukce zemědělské budovy na administrativní budovy
Polyfunkční objekt - Brno ,Nové Sady
Bytový dům s komerčními prostory
Bytový dům s provozovnami
Mateřská školka, Uhlířské Janovice
Bytový dům v Českých Budějovicích
Polyfunkční dům
Sportovní MŠ Kyjov
Bytový dům
Polyfunkční dům
Bytový dům
Horský hotel
Bytový dům
Penzion
Základní škola speciální a praktická
Rekonstrukce společenského centra v Ostravě
Bytový dům
Rekreační zařízení, Výprachtice
Mateřská škola s bytovou jednotkou
Domov pro seniory Bystřice p/Hostýnem
Ústav
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Signatura
B-D 2661
B-D 2662
B-D 2663
B-D 2664
B-D 2665
B-D 2666
B-D 2667
B-D 2668
B-D 2669
B-D 2670
B-D 2671
B-D 2672
B-D 2673
B-D 2674
B-D 2675
B-D 2676
B-D 2677
B-D 2678
B-D 2679
B-D 2680
B-D 2681
B-D 2682
B-D 2683
B-D 2684
B-D 2685
B-D 2686
B-D 2687
B-D 2688
B-D 2689
B-D 2690
B-D 2691
B-D 2692
B-D 2693
B-D 2694
B-D 2695
B-D 2696
B-D 2697
B-D 2698
B-D 3081
B-D 3082
B-D 3083
B-D 2699
B-D 2700
Jméno
ŠIKO
Marek
ŠIMEK
Martin
ŠIMEK
Vladislav
ŠIMOVÁ
Zuzana
ŠOUSTAL
Pavel
ŠTECKO
Pavel
ŠTENCEK
Ondřej
ŠTĚPÁNEK
Michal
ŠTERCELOVÁ
Helena
ŠTOREK
Martin
ŠTVERÁK
Jiří
ŠUBRT
Jan
ŠUMPICH
Petr
ŠVARC
Tomáš
TEICHMAN
Ondřej
TEJKL
Jindřich
TESÁREK
Michal
TICHÝ
Tomáš
TIŠL
David
TRÁVNÍČKOVÁ
Ivana
TRČKA
Martin
TRÉGER
Lukáš
TRIBULOVÁ
Milena
TRS
Ladislav
TÜRK
Tomáš
TVRDÍK
Michal
VACEK
Michal
VACENOVSKÁ
Barbora
VALÁŠKOVÁ
Michaela
VALDHANS
Miloš
VÁŇA
Ondřej
VANĚK
Jakub
VANIŠOVÁ
Iveta
VÁVRA
Petr
VELÍSKOVÁ
Zuzana
VOBORNÝ
Augustin
VOLŠIČKA
Jan
VONDRUŠKOVÁ Aneta
VORBA
Miloš
VOSTŘEL
Daniel
VRANOVSKÝ
Jaroslav
VÝVODA
Martin
WASSERBURGER Tomáš
Název práce
Bytový dům s prodejnami
Polyfunkční objekt - Brno,Tuřany
Administrativně-správní objekt, Vyšší Brod
Rekonstrukce objektu č.14 - Svit Zlín
Rekonstrukce OÚ Ludslavice
Polyfunkční dům
Hotel v městské zástavbě
Zástavba proluky 1/a
Mateřská škola v Praze
Polyfunkční dům v Hlinsku
Administrativní budova se servisní halou
Polyfunkční dům, Brno
Dům s pečovatelskou službou
Bytový dům
Sportovní centrum
Hotel
Vila s ateliérem
Penzion pro seniory
Sportovní a relaxační centrum
Energeticky úsporný obytný dům
Dřevostavba
Cykloprodejna BIKEZONE.cz
Penzion
Motel
Komerční objekt - Brno,Křenová
Administrativní budova
Energeticky úsporný obytný dům
Horský penzion
Administrativní centrum
Hotel se sportovním areálem
Wellness hotel
Bytový dům
Rekonstrukce historického objektu obce
Rekonstrukce objektu v Rožnově pod Radhoštěm
Bytový dům, Zlín - Malenovice
Bytový dům
Požární stanice
Rekreační a sportovní komplex v Novém Městě na Moravě
Bytový dům
Bytový dům , ul.gen. Píky, Olomouc
Bytový dům
Nákupní centrum
Občanská nízkoenergetická stavba
Ústav
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Signatura
B-D 2701
B-D 2702
B-D 2703
B-D 2704
B-D 2705
B-D 2706
B-D 2707
B-D 2708
B-D 2709
B-D 2710
B-D 2711
B-D 2712
B-D 2713
B-D 2714
B-D 2715
B-D 2716
B-D 2717
B-D 2718
B-D 2719
B-D 2720
B-D 2721
B-D 2722
B-D 2723
B-D 2724
B-D 2725
B-D 2726
B-D 2727
B-D 2728
B-D 2729
B-D 2730
B-D 2731
B-D 2737
B-D 2733
B-D 2734
B-D 2735
B-D 2736
B-D 2732
B-D 2738
B-D 2739
B-D 2740
B-D 2741
B-D 2742
B-D 2743
Jméno
ZADRAŽIL
ZRNOVSKÁ
ZVÁNOVEC
ZVOLSKÝ
APELTAUER
BENYÓ
BOČKOVÁ
CEJNAR
CIESLAR
CIML
ČIHÁČKOVÁ
HEGR
HOLUB
JANÍK
KLEPÁČEK
KOCÁB
KOVÁŘ
KUTÍLEK
LYSONĚK
MATULOVÁ
NOVÁK
NOVÁKOVÁ
NOVOTNÁ
OBOZNENKO
PÁCHA
PECHA
PIRNOSOVÁ
POKORNÝ
ŘEZNÍČEK
ŘÍHOŠEK
SMETANOVÁ
SPURNÁ
STANĚK
TOMÁŠ
VELÍŠEK
VŠETEČKA
WILCZEK
ALIGER
BAZIKOVÁ
BULA
CIVÍN
ČERNÝ
DERZSIOVÁ
Karel
Petra
Karel
Lukáš
Jiří
Viktor
Kateřina
Miroslav
Jan
Jaroslav
Pavlína
Zdeněk
Marcel
Rostislav
Josef
Vojtěch
Michal
Jakub
Jakub
Radka
Jan
Kateřina
Jana
Jiří
Petr
Karel
Zita
Richard
Ondřej
Aleš
Šárka
Kateřina
Tomáš
Jan
Jan
Martin
Marian
Lukáš
Jana
Roman
Jan
Jakub
Diana
Název práce
Ústav
Polyfunkční dům - Chýnov
ú. pozemního stavitelství
Energeticky úsporný obytný dům
ú. pozemního stavitelství
Novostavba mateřské školy, České Budějovice
ú. pozemního stavitelství
Rekonstrukce a nástavba panelového objektu
ú. pozemního stavitelství
Návrh úpravy křižovatky I/43 a II/386 pomocí mikrosimulací
ú. pozemních komunikací
Silnice I/60 Pomezí-Lipová
ú. pozemních komunikací
Okružní křižovatka na Vaňkově nám. V Brně
ú. pozemních komunikací
Stanovení optimálních zkušebních podmínek pro cyklickou zkoušku v tlaku
ú. pozemních komunikací
Dlouhodobé sledování poškozování a poruch dálnice D47, staveb 04 až 06
ú. pozemních komunikací
Katalogizace využití druhotných materiálů do pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
Asfaltocementový beton do vozovek PK
ú. pozemních komunikací
Návrh a posouzení směsi typu asfaltový koberec mastixový s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem
ú. pozemních komunikací
Řešení parkovacího domu pro městské divadlo v Brně
ú. pozemních komunikací
Návrh mimoúrovňové křižovatky VMO I/42 s ulicí Průmyslovou v Brně
ú. pozemních komunikací
Návrh rozmístění čerpacích stanic alternativních pohonných hmot v dopravní síti
ú. pozemních komunikací
Silnice I/34 - obchvat Ždírce nad Doubravou
ú. pozemních komunikací
Průzkumy, simulace a kapacitní výpočty okružních křižovatek
ú. pozemních komunikací
Úprava přestupního uzlu BUS a MHD u hlavního železničního nádraží v Pardubicích
ú. pozemních komunikací
Přeložka silnice I/44 Šumperk - Rapotín
ú. pozemních komunikací
Obchvat města Jaroměřice nad Rokytnou
ú. pozemních komunikací
Přeložka silnice I/34 – severní obchvat města Jindřichův Hradec
ú. pozemních komunikací
Mimoúrovňová křižovatka D1 a R1 Ružomberok
ú. pozemních komunikací
Okružní křižovatka ulic Elišky Přemyslovny a Osové v Brně
ú. pozemních komunikací
Rekonstrukce křižovatky silnic II/406 a II/602 - Hosov
ú. pozemních komunikací
Okružní křižovatka Olomoucká – Hviezdoslavova – Řipská – Bělohorská
ú. pozemních komunikací
Funkční charakteristiky zemin a materiálů v podloží vozovek pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
Problematika nasákavosti, mrazuvzdornosti a trvanlivosti kameniva pro hutněné asfaltové vrstvy ú. pozemních komunikací
Ověření simulací a výpočtových modelů okružních křižovatek
ú. pozemních komunikací
Silnice I/57 Valašská Polanka - Pozděchov, přivaděč k R49
ú. pozemních komunikací
Studie mimoúrovňového křížení silnice III/43312 s modernizovanou železniční tratí Brno - Přerov ú. pozemních komunikací
Studie variant trasy rychlostní silnice R35 v úseku Cerekvice nad Loučnou - Janov
ú. pozemních komunikací
Moduly pružnosti podloží vozovek pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
Silnice I/38 Znojmo - Hatě, uspořádání 2+1
ú. pozemních komunikací
Segregace nestmelených směsí do podkladních vrstev vozovky pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
Odolnost zemin a materiálů proti vodě a mrazu v podloží vozovek pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
Simulace dopravní sítě v oblasti Veveří
ú. pozemních komunikací
Recyklovaná kameniva a materiály do asfaltových vrstev vozovek pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku
ú. stavební ekonomiky a řízení
Analýza hypotečního financovaní v České republice
ú. stavební ekonomiky a řízení
Řízení veřejné stavební zakázky malého rozsahu se zaměřením na cenu
ú. stavební ekonomiky a řízení
Analýza nákladů dřevostaveb prováděných KANADSKOU technologií
ú. stavební ekonomiky a řízení
Posouzení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti investičního záměru
ú. stavební ekonomiky a řízení
Finanční plánování stavební zakázky
ú. stavební ekonomiky a řízení
Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Signatura
B-D 2744
B-D 2745
B-D 2746
B-D 2747
B-D 2748
B-D 2749
B-D 2750
B-D 2751
B-D 2752
B-D 2753
B-D 2754
B-D 2755
B-D 2756
B-D 2757
B-D 2758
B-D 2759
B-D 2760
B-D 2761
B-D 2762
B-D 2763
B-D 2765
B-D 2764
B-D 2766
B-D 2767
B-D 2768
B-D 2769
B-D 2770
B-D 2771
B-D 2772
B-D 2773
B-D 2774
B-D 2775
B-D 2776
B-D 2777
B-D 2778
B-D 2779
B-D 2780
B-D 2781
B-D 2782
B-D 2783
B-D 2784
B-D 2785
B-D 2786
Jméno
DVOŘÁČEK
FILISTEIN
HANÁK
HANÁKOVÁ
HÁVA
HORŇÁK
HOŠNA
HRACHOVINOVÁ
HUBÁLKOVÁ
CHALUPOVÁ
CHOVAN
CHROMEK
JEDLIČKA
JELÍNKOVÁ
KARNÍKOVÁ
KINDERMANN
KLEČANSKÁ
KLUSÁČKOVÁ
KNOTKOVÁ
KOLAŠÍN
KONDERLA
KOTTOVÁ
KRATZER
KUČA
KUĽHOVÁ
KUTÁLEK
LIPKOVÁ
MACHOVSKÁ
MAZÁNEK
MISAŘ
MUSIL
NOVÁK
NOVOTNÁ
OREŠANSKÁ
OSLÍKOVÁ
PAVLIŇÁK
PEŠTOVÁ
PETRŮ
POSPÍŠILOVÁ
ROLENCOVÁ
RUDY
SKIPALOVÁ
SLAMENÁ
Lukáš
Marek
Jakub
Zdenka
Jan
Milan
Petr
Petra
Miroslava
Blanka
Juraj
Roman
Libor
Jana
Pavla
Tomáš
Lenka
Jana
Jana
Jan
Tomáš
Alena
Ivan
Radim
Katarína
Vít
Eva
Lenka
Karel
Daniel
Štěpán
Vojtěch
Lenka
Kristína
Eva
Filip
Květa
Jana
Barbora
Tereza
Vladimír
Eva
Iveta
Název práce
Vliv rekonstrukce a změny užívání části stavby na cenu nemovitosti
Inovace výrobků a jejich vliv na časovou náročnost, pracnost a cenu stavebního díla
Vyhodnocení efektivnosti zateplení rodiného domu
Cena stavebního díla z hlediska developera
Duševní hygiena manažera ve stavebnictví
Vliv hospodářských výkyvů na realizaci veřejných investic
Koncepce bytové politiky v ČR
Cílová cena stavebního díla
Ocenění stavebního podniku
Možnosti financování investiční činnosti v obci
Požadavky inovačních firem na kancelářské prostory
Náklady životního cyklu dřevostaveb
Použití finančních derivátů v období velkých hospodářských výkyvů
Oceňování nemovitostí ve venkovské krajině
Finanční analýza a finanční plán ve stavebním podniku
Analýza nákladů na realizaci stavebního díla
Obnova bytových domů s využitím nástaveb
Řízení rizik v bezpečnostním managementu
Řízení zakázky ve stavebním podniku
Životní cyklus projektu stavební zakázky
Řízení nákladů ve stavebním podniku
Výběr optimálního způsobu výstavby vlastního bydlení
Systém managementu jakosti ve stavebním podniku
Elektronický stavební deník
Financování obnovy historického objektu
Analýza faktorů ovlivňujících tržní cenu bytů v panelových domech
Faktor času a předběžné určení hodnoty stavebního díla
Možnosti financování realizace lázeňského objektu
Stavební díla realizovaná veřejným zadavatelem
Analýza rozdílů mezi zhotovitelskou cenou bytového domu a prodejní cenou bytů
Výpočet komparátoru veřejného sektoru pro hodnocení PPP projektu
Návrh a posouzení investičního projektu ve veřejném sektoru
Stavební zakázky z pohledu veřejného zadavatele
Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže
Vliv materiálu na náklady životního cyklu budovy
Firemní a komunikační kultura ve stavebnictví
Investiční nástroje na nemovitostním trhu
Současné možnosti financování staveb pro sport a rekreaci
Financování stavební zakázky z pohledu investora
Zdroje financování stavební zakázky
Pojištění rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla
Vliv kupní síly obyvatelstva na cenu nemovitostí
Hodnota zastavěných stavebních pozemků stavbami určenými k demolici
Ústav
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Signatura
B-D 2787
B-D 2788
B-D 2789
B-D 2790
B-D 2791
B-D 2792
B-D 2793
B-D 2794
B-D 2795
B-D 2796
B-D 2797
B-D 2799
B-D 2798
B-D 2800
B-D 2801
B-D 2802
B-D 2803
B-D 2804
B-D 2805
B-D 2806
B-D 2808
B-D 2809
B-D 2810
B-D 2811
B-D 2812
B-D 2813
B-D 2814
B-D 2815
B-D 2816
B-D 2817
B-D 2818
B-D 2819
B-D 2820
B-D 2821
B-D 2822
B-D 2823
B-D 2824
B-D 2825
B-D 2826
B-D 2827
B-D 2828
B-D 2829
B-D 2830
Jméno
SVOBODOVÁ
ŠTĚRBÁČKOVÁ
ŠUSTROVÁ
ŠVADLENKOVÁ
TOMÁŠ
TRLIDA
TRUSKA
VEJDA
VĚŽENSKÝ
VLACH
VOŠTEROVÁ
VOVSOVÁ
VRBOVÁ
VYKOUKALOVÁ
ZACHARIÁŠOVÁ
ZAVORALOVÁ
ZEINER
ZEJDA
ZICHOVÁ
BAJER
ČERNÍK
HANZLÍK
JURÁŇOVÁ
KRŠÍK
RIDOŠKO
SOBEK
BARÁK
DOKULIL
JANKŮ
KAVÁLKOVÁ
MARCOLOVÁ
OTČENÁŠKOVÁ
ROHRBACHER
ULRICH
VRBICKÝ
ADAMEC
ALEXA
AUGUSTIN
AXMANOVÁ
BERAN
BOGAR
ČECHOVÁ
DRDA
Martina
Šárka
Zlata
Markéta
Přemysl
Roman
Adam
Radim
Karel
Miroslav
Iva
Alena
Šárka
Lucie
Jana
Iva
Jakub
Jiří
Zuzana
Tomáš
František
Tomáš
Martina
Jakub
Tomáš
Jakub
Ladislav
Jakub
Michal
Hana
Aneta
Lenka
Ivo
Pavel
Aleš
Petr
Martin
Miloš
Eva
Jan
Ondřej
Petra
Milan
Název práce
Ústav
Stanovení ceny stavebního díla z datových zdrojů
ú. stavební ekonomiky a řízení
Cenová analýza dřevostaveb prováděných PANELOVOU technologií
ú. stavební ekonomiky a řízení
Vyhodnocení efektivnosti investice do energetických úspor při rekonstrukcích
ú. stavební ekonomiky a řízení
Rozpočtování stavebních objektů při pozemkových úpravách
ú. stavební ekonomiky a řízení
Vyhodnocení zateplení rodinného domu z ekonomického a ekologického hlediska
ú. stavební ekonomiky a řízení
Vývoj bytové poliky ČR a možností financování bydlení
ú. stavební ekonomiky a řízení
Průběh životního cyklu stavební zakázky a stanovení nákladů
ú. stavební ekonomiky a řízení
Pojišťování nemovitého majetku municipalit
ú. stavební ekonomiky a řízení
Problematika revitalizace bytových staveb ve spojitosti s výměnou balkónů
ú. stavební ekonomiky a řízení
Pravděpodobnost dosažení rozpočtované ceny stavebního díla
ú. stavební ekonomiky a řízení
Návrh a posouzení investičního projektu
ú. stavební ekonomiky a řízení
Komparace pojistných produktů v oblasti pojištění rodinných domů
ú. stavební ekonomiky a řízení
Návrh metodiky pro sestavení agregovaných cen ve výstavbě
ú. stavební ekonomiky a řízení
Specifika dřevostaveb prováděných SRUBOVOU/ROUBENOU technologií včetně analýzy nákladů ú. stavební ekonomiky a řízení
Modelování finanční krize v hospodaření stavebního podniku
ú. stavební ekonomiky a řízení
Určení ceny stavebního podniku s ohledem na současnou hospodářskou situaci
ú. stavební ekonomiky a řízení
Finanční zajištění veřejného investičního projektu
ú. stavební ekonomiky a řízení
Studie proveditelnosti investičního projektu
ú. stavební ekonomiky a řízení
Manažerské účetnictví ve stavebním podniku
ú. stavební ekonomiky a řízení
Studium zařízení pro snížení kmitání štíhlé mostní konstrukce
ú. stavební mechaniky
Ověření výkonnosti metody HSLHS pro odhad statistik funkcí náhodných vektorů v úlohách mechaniky
ú. stavební mechaniky
Analýza štíhlé mostní konstrukce se zřetelem na snížení vibrací od pohybu chodců
ú. stavební mechaniky
Dynamická analýza kolapsu výškové budovy.
ú. stavební mechaniky
Vliv smykových napětí v předem předpjatých dutinových panelech typu SPIROLL
ú. stavební mechaniky
Studie statického řešení střechy víceúčelové haly
ú. stavební mechaniky
Analýza zpevnění krátké ŽB konzoly jeřábové dráhy předpětím
ú. stavební mechaniky
Vliv objemu pórovitého kameniva na přetvárné vlastnosti betonu v čase
ú. stavebního zkušebnictví
Experimentální a numerická analýza ŽB prvku zesilovaného externí mechanicky kotvenou výztuží ú. stavebního zkušebnictví
Experimentální a výpočtová analýza předpjatých mostních nosníků
ú. stavebního zkušebnictví
Diagnostika konstrukčních celků historické budovy
ú. stavebního zkušebnictví
Průzkum a hodnocení železobetonového mostu
ú. stavebního zkušebnictví
Průzkum a hodnocení historického zděného objektu
ú. stavebního zkušebnictví
Experimentální a numerická analýza ŽB prvku zesilovaného externí lepenou výztuží
ú. stavebního zkušebnictví
Porovnání vybraných charakteristik ztvrdlého betonu
ú. stavebního zkušebnictví
Sledování vývoje modulu pružnosti zmrazovaných betonů
ú. stavebního zkušebnictví
Příprava a distribuce teplé vody ve školních budovách
ú. technických zařízení budov
Vzduchotechnika rekonstruovaného nízkoenergetického bytového domu
ú. technických zařízení budov
Vytápění objektů s alternativním řešením odtahů spalin
ú. technických zařízení budov
Vytápění biomasou
ú. technických zařízení budov
Zdroje tepla a řešení ovodů spalin
ú. technických zařízení budov
Vnitřní prostředí základních škol
ú. technických zařízení budov
Předávací stanice tepla
ú. technických zařízení budov
Modelování větrání chráněných únikových cest
ú. technických zařízení budov
Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Signatura
B-D 2831
B-D 2832
B-D 2833
B-D 2834
B-D 2835
B-D 2836
B-D 2837
B-D 2838
B-D 2839
B-D 2840
B-D 2841
B-D 2842
B-D 2844
B-D 2843
B-D 2845
B-D 2846
B-D 2847
B-D 2848
B-D 2849
B-D 2850
B-D 2851
B-D 2852
B-D 2853
B-D 2854
B-D 2855
B-D 2856
B-D 3084
B-D 2857
B-D 2858
B-D 2859
B-D 2860
B-D 2861
B-D 2862
B-D 2863
B-D 2864
B-D 2865
B-D 2866
B-D 2867
B-D 2868
B-D 2869
B-D 2870
B-D 2871
B-D 2872
Jméno
EKL
HEROUTOVÁ
CHLEVIŠŤAN
KIŠA
KLIŠ
KOŇAŘÍK
KŘIVÁNEK
KUDLÁČ
LÁSKOVÁ
MĚRKA
MIKUŠ
NOVÁČEK
OPLUŠTIL
OTRADOVSKÝ
OVESNÁ
PASTOREK
PÁTEK
PLEVA
POLÁŠKOVÁ
POSTUPA
RÁKOSOVÁ
ROSECKÝ
ROUŠOVÁ
SKOŘEPOVÁ
STAŇKOVÁ
STROHBACH
SVATOŇ
ŠTĚPÁNKOVÁ
VALENTA
VAŘECHA
VELETA
VÍTKOVÁ
VOMÁČKA
VRABCOVÁ
ADAMEC
BÄRTLOVÁ
HONSA
HRUBÝ
JANDÁK
JANEK
JONÁKOVÁ
KAŠÍK
KREJČÍ
Jaroslav
Kateřina
Karel
Pavel
Stanislav
Marcel
David
Petr
Barbora
Vít
Marián
Ondřej
Roman
Martin
Marcela
Zdeněk
Michal
Jiří
Marcela
Martin
Lucie
Luboš
Pavla
Lenka
Kateřina
Thomas
Milan
Naďa
Jan
Michal
Jiří
Romana
Ondřej
Štěpánka
Jan
Martina
Václav
Dalibor
Radek
Libor
Eliška
Martin
Jan
Název práce
Ústav
Vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie
ú. technických zařízení budov
Obnovitelné zdroje tepla
ú. technických zařízení budov
Vytápění školy a internátu
ú. technických zařízení budov
Spotřeba energie ve vzduchotechnice
ú. technických zařízení budov
Řešení vnitřního klimatu bazénové haly s využitím CFD simulace
ú. technických zařízení budov
Numerické modelování vzduchotechnických úloh
ú. technických zařízení budov
Obnovitelné zdroje tepla - solární energie
ú. technických zařízení budov
Aplikace vzduchotechniky při tvorbě mikroklimatu penzionu
ú. technických zařízení budov
Tvorba mikroklimatu občanských staveb vzduchotechnikou
ú. technických zařízení budov
Vzduchotechnické prvky pro využití solární energie
ú. technických zařízení budov
Energetická náročnost přípravy teplé vody
ú. technických zařízení budov
Tepelné jevy při dopravě vzduchu potrubím
ú. technických zařízení budov
Systémy decentrální přípravy teplé vody v bytových domech
ú. technických zařízení budov
Navrhování zdrojů tepla pro průmyslové areály
ú. technických zařízení budov
Zdravotně technické instalace v podnikových obytných domech
ú. technických zařízení budov
Obnovitelné zdroje tepla - tepelná čerpadla
ú. technických zařízení budov
Modernizace zdravotně technických instalací polyfunkčních budov
ú. technických zařízení budov
Modernizace zásobování školních ubytovacích pavilonů vodou
ú. technických zařízení budov
Stavby s textilním pláštěm a vzduchotechnika
ú. technických zařízení budov
Akustika ve vzduchotechnice
ú. technických zařízení budov
Optimalizace mikroklimatu sportovní části školy s využitím CFD simulace
ú. technických zařízení budov
Energetické hodnocení obytných budov
ú. technických zařízení budov
Suché chlazení ve vzduchotechnice
ú. technických zařízení budov
Otopná tělesa v předškolních a školských zařízeních
ú. technických zařízení budov
Vlhkostní bilance budov
ú. technických zařízení budov
Vzduchotechnika nákupního centra
ú. technických zařízení budov
Škola Tutleky - vytápění
ú. technických zařízení budov
Modelování energetického hodnocení budov
ú. technických zařízení budov
Vzduchotechnika polyfunkčního domu
ú. technických zařízení budov
Energetické hodnocení budov
ú. technických zařízení budov
Zdravotně technické instalace ve vysokých budovách
ú. technických zařízení budov
Větrání bytových kuchyní a kvalita vzduchu
ú. technických zařízení budov
Výrobní hala Junker - sálavé vytápění
ú. technických zařízení budov
Zdravotně technické instalace hotelu
ú. technických zařízení budov
Vliv kamenných odprašků a kalů na vlastnosti a mikrostrukturu keramického střepu
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj lehkých tepelně izolačních omítek pro sanaci a zateplování historických objektů
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Deskové materiály na bázi skla s využitím alternativních plniv
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Speciální aplikace vláknových kompozitních materiálů s polymerní matricí v betonových konstrukcích
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Nedestruktivní zkoušení vysokopevnostních betonů odrazovým tvrdoměrem
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Analýza možnosti využití geopolymerů pro stříkané betony
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Posouzení přípravy popílkových stabilizátů s vyššími užitnými vlastnostmi
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Studium trvanlivosti stěrek a nátěrů na bázi krystalizace
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Studium změny vlastností pórobetonu v závislosti na vlivu prostředí po zabudování do konstrukce ú. technologie stavebních hmot a dílců
Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Signatura
B-D 2873
B-D 2874
B-D 2875
B-D 2876
B-D 2877
B-D 2878
B-D 2879
B-D 2880
B-D 2881
B-D 2882
B-D 2883
B-D 2884
B-D 2885
B-D 2886
B-D 2887
B-D 2888
B-D 2889
B-D 2890
B-D 2891
B-D 2892
B-D 3085
B-D 2893
B-D 2894
B-D 2895
B-D 2896
B-D 2897
B-D 2898
B-D 2899
B-D 2900
B-D 2901
B-D 2902
B-D 3086
B-D 2903
B-D 2904
B-D 2905
B-D 2906
B-D 2907
B-D 2908
B-D 2909
B-D 2910
B-D 2911
B-D 2912
B-D 2913
Jméno
KUCHAŘOVÁ
LORENČIK
MAŇOUŠEK
NOVÁ
NOVOTNÁ
ORSÁKOVÁ
PUTTNER
SCHWARZ
SOKOLA
STACHO
STACHOVÁ
TROUTNAROVÁ
VALÍČEK
VITISKA
ALINČE
BAUERNÖPL
BILER
BRAMBORA
CARBOL
CIML
DOLÁK
DUDA
FILIPOVÁ
FILLA
FLORIÁN
FOUKALOVÁ
GAJDA
GAJDOŠÍKOVÁ
GAVLÍK
HAJDÍKOVÁ
HANZELKA
HAŠČÁK
HAVELKA
HEJNYŠ
HOŠKOVÁ
HRDLIČKOVÁ
HRUŠOVÁ
JIRÁNKOVÁ
JŮDA
JUST
KADLEC
KLEIN
KOLÍNEK
Eva
Štěpán
Petr
Šárka
Eva
Denisa
Jan
Jaroslav
Lubomír
Jakub
Jana
Soňa
František
Pavel
Břetislav
Jan
Jakub
Luboš
Martin
Martin
Svatopluk
Martin
Jana
Jakub
Jan
Veronika
Petr
Marie
Zdeněk
Zdeňka
David
Martin
Pavel
Petr
Martina
Eliška
Anežka
Pavla
Michal
Libor
Miroslav
Ján
Petr
Název práce
Ústav
Problematika stanovení kalibračních vztahů pro výpočet pevnosti stříkaného betonu
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Hodnocení kvality vedlejších energetických produktů pro použití ve stavebnictví
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Vliv rozměrů zkušebních těles na pevnosti cementových past a malt
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Hodnocení kvality lepidel pro dřevěné konstrukční materiály
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj nové lepicí hmoty pro keramické obklady a dlažby
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Ověření možností úprav příměsí typ I a II s cílem zvýšit jejich aktivitu pro výrobu betonů
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Využití chloridových cementářských.odprašků k přípravě dehydratačních roztoků pro výrobu alfa sádry.
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Využití rychleobnovitelných surovin ve stavebních hmotách
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Posouzení korozivních účinků cemento-disperzních a disperzních stavebních hmot na kovové konstrukce
ú. technologie
a klempířské
stavebních
prvky hmot
staveb
a dílců
Posouzení energetické náročnosti budovy jako tepelného systému
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Snížení emisí CO2 při výpalu portlandského slinku
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Ověření vlastností nových modifikovaných dřevoplastových kompozitů
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Vývoj nové samonivelační hmoty využívající odpadní látky
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Návrh a ověření vlastností dřevovláknového kompozitního materiálu s anorganickou matricí
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Technologický projekt FN v Motole - Rekonstrukce a modernizace dětské části
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Příprava a realizace polyfunkčního souboru Resslova
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Vybraná část STP - Dům s pečovatelskou službou Mostkovice
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Vybrané části STP - Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Konice
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Příprava a realizace úřadu práce Frýdek Místek
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Vybrané části STP - bytový komplex s DPS v Protivíně
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Sportovní komplex s ubytováním. Stavebně technologické řešení
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Vybrané části STP sekundárního ostění Královopolského tunelu
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt realizace přístavby výrobní haly v Medlově
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Autosalon Řipská, Brno - stavebně technologická příprava výstavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Vybraná část STP - Skladový a administrativní areál HECKL s.r.o.
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Kongresové centrum Znojmo - příprava a organizace výstavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Vybraná část STP - autobusový terminál Rousínov
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Savebně technologický projekt realizace výrobní haly ve Vyškově
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologická příprava výstavby bytových domů v Praze
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Staveně technologický projekt realizace novostavby administartivní budovy Trnitá
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Universitní kampus v Brně, zelená etapa, stavebně technologický projekt
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Bytový dům s občanskou vybaveností. Stavebně technologické řešení.
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Bytové domy Šmahova - vybrané části stavebně technologického projektu
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Městský okruh v Praze – příprava, realizace a řízení stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Lázeňský komplex Strom života Lázní Bělohrad - příprava realizace a řízení stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Supermarket v Tišnově, příprava a realizace stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt sportovní haly Jaroměř
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Příprava a realizace rekonstrukce multifunkčního domu, Týn nad Vltavou
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Bytový dům Praha-Jarov, příprava a realizace stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt realizace novostavby polyfunkčního objektu
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Apartmánový dům, Vítkovice v Krkonoších - Příprava a realizace stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Přístavba tělocvičny gymnázia Hustopeče – STP
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Vybrané části STP - Kanalizace a ČOV Fryšava pod Žákovou horou
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Signatura
B-D 2914
B-D 2915
B-D 2916
B-D 3087
B-D 2917
B-D 2918
B-D 2919
B-D 2920
B-D 2921
B-D 2922
B-D 2923
B-D 2924
B-D 2925
B-D 2926
B-D 2927
B-D 2928
B-D 2929
B-D 2930
B-D 2931
B-D 2932
B-D 2933
B-D 2934
B-D 2935
B-D 2936
B-D 2937
B-D 2938
B-D 2939
B-D 2940
B-D 2941
B-D 2942
B-D 2943
B-D 2944
B-D 2945
B-D 2946
B-D 2947
B-D 2948
B-D 2949
B-D 2950
B-D 2951
B-D 2952
B-D 2953
B-D 2955
B-D 2954
Jméno
KORANDA
KOŘÍNEK
KOSTÍKOVÁ
KOZÁK
KUBÍSKA
KUČERA
KUČERA
LASÁK
LIMLOVÁ
LIŠKA
LUKL
MIKULÁŠEK
MONTAG
NAVRÁTIL
NIESLANIKOVÁ
OPÁLKA
OUBĚLICKÝ
PACLÍKOVÁ
POKORNÝ
POLÁKOVÁ
RAŠNEROVÁ
SIMONIDES
STEJSKALOVÁ
STROUHAL
SUCHÁNKOVÁ
SUCHOMELA
SURÝ
SVOBODA
SVOBODA
ŠIMÁČKOVÁ
ŠIMO
ŠŤASTNÝ
ŠTĚRBA
ŠTÝBLOVÁ
VESELÁ
VICHTORA
VYKYDALOVÁ
ZAJÍČEK
BANOT
BARTOŇ
ČUPELA
HUČKO
JAVORKOVÁ
Lukáš
Jan
Veronika
Jiří
Miloslav
Michal
Ondřej
Martin
Štěpánka
Pavel
Marek
Jiří
Vladimír
Dušan
Ludmila
Miroslav
Karel
Vlasta
Hynek
Vendula
Regina
Martin
Jana
Ondřej
Lucie
Josef
Tomáš
Pavel
Pavel
Martina
Ľuboš
Petr
Martin
Jana
Pavlína
Ondřej
Petra
Tomáš
Patrik
Tomáš
Pavel
Roman
Martina
Název práce
Ústav
Vybraná část STP - Požární stanice C1 v Tachově
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
STP správní budovy a suchého poldru
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Příprava a organizace výstavby servisního centra Přerov
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Bytové domy Prosecká, vybrané části stavebně technologického projektu
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Příprava realizace hrubé spodní stavby technologického centra tunelu Dobrovského
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Penzion Jevišovice, příprava a realizace stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologická příprava tunelu Dobrovského
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Vybrané části STP - Centropen a.s.,Přístavba strojní dílny
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Skladová hala Šlapanice - příprava realizace
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Objekt Policie ČR Prostějov, příprava a realizace stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Přístavba nové budovy SOŠ zahradnické a SOU v Rajhradě - příprava a organizace výstavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt bytového domu v Praze
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Vinařství Velké Bílovice, příprava a realizace stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt založení dostavby areálu Fakulty elektro
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt montované haly Siemplekamp
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Pavilon Masarykova onkologického ústavu v Brně - příprava, realizace a řízení stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Příprava a organizace výstavby obchodního domu Billa v Litomyšli
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt realizace krajské pobočky VZP ČR v Jihlavě
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Vybrané části STP Výtahová šachta Národní třída Praha - bezbarierový přístup pro vozíčkáře do metra
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Krajské ředitelství policie Olomouc - zprovoznění objektu, 1. etapa, stavebně technologický projekt ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt hotelu Princes v Brně
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologická příprava výstavby "Metro V.A"
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt BD Na Malovance
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
STP dálničního mostu D3 přes rybník Koberný SO210
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt výstavby Univerzitního kampusu Brno - zelená etapa
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Fakultní nemocnice v Olomouci, přestavba hlavní budovy - příprava, realizace a řízení stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt stavebních úprav OÚ Moravany
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Objekty psychiatrické léčebny v Brně – příprava, realizace a řízení stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
STP bytového domu v Hostivicích
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt výstavby sportovního stadionu v Jihlavě
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Administrativní centrum v Banské Bystrici - stavebně technologický projekt
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Příprava a organizace výstavby objektu ČOV
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt logistického centra "H" - Jihomoravská plynárenská v Brně
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Gabionová zárubní zeď silnice R55, úsek Skalka - Hulín, příprava realizace a řízení stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt Technologického centra ICT MICOS v Prostějově
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Parkovací dům KOMA - Stavebně technologický projekt
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Stavebně technologický projekt realizace výrobní haly s administrativní budovou u Jablonného nad ú.
Orlicí
technologie, mechanizace a řízení staveb
Bytový dům v Kuřimi - příprava a organizace výstavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Generování řad průměrných měsíčních průtoků zatížených nejistotou v systému stanic
ú. vodního hospodářství krajiny
Možnosti využití hydroponického pole pro čištění odpadních vod s nízkými koncentracemi znečištěníú. vodního hospodářství krajiny
Určení zásobních objemů soustavy nádrží při zatížení průtokových řad nejistotami
ú. vodního hospodářství krajiny
Morfologické hodnocení malých vodních toků v krajině
ú. vodního hospodářství krajiny
Hodnocení účinnosti přírodě blízkých protierozních opatření navržených v plánu společných zařízení
ú. vodního
KPÚ hospodářství krajiny
Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Signatura
B-D 2956
B-D 2957
B-D 2958
B-D 2959
B-D 2960
B-D 2961
B-D 2962
B-D 2963
B-D 2964
B-D 2965
B-D 2966
B-D 2967
B-D 2968
B-D 2969
B-D 2970
B-D 2971
B-D 2972
B-D 2973
B-D 2974
B-D 2975
B-D 2976
B-D 2977
B-D 2978
B-D 2979
B-D 2980
B-D 2981
B-D 2982
B-D 2983
B-D 2984
B-D 2985
B-D 2986
B-D 2987
B-D 2988
B-D 2989
B-D 2990
B-D 2991
B-D 2992
B-D 2993
B-D 2994
B-D 2995
B-D 2996
B-D 2997
B-D 2998
Jméno
JEŽÍK
KOUDELKA
KROULÍK
KVASNICOVÁ
BOJANOVSKÝ
CSÖLLE
FRIC
HAVLASOVÁ
HLAVÁČ
CHMELINA
JELÍNKOVÁ
KAŠTANOVÁ
KOLÁŘ
MARIŠLER
MAŠKOVÁ
ONDRÁČEK
POLÁŠEK
SCHINNECKOVÁ
STREITOVÁ
STRYKOVÁ
ŠEVČÍK
VALEŠOVÁ
VLČKOVÁ
ČAPEK
ČERMÁKOVÁ
GAŽAR
HANAČÍKOVÁ
KALETA
KANTOR
KLOSÍKOVÁ
KŠÁDA
MUSÁLKOVÁ
ODSTRČILOVÁ
PÁNA
PLOC
RASZKA
REZBÁRIK
ROUŠAR
SCHUBERTOVÁ
SKALICKÝ
ŠRŮTKOVÁ
BIDOVSKÝ
BUREŠ
Pavel
Martin
Jan
Dagmar
Ondřej
Tibor
Jiří
Ivana
Petr
Kryštof
Zuzana
Barbora
Ondřej
Lukáš
Jana
Michal
Daniel
Petra
Nikola
Iva
Jan
Martina
Veronika
Jan
Barbora
Jan
Lenka
Lukáš
Tomáš
Barbora
Petr
Barbora
Michaela
Pavel
Jaroslav
Petr
Tomáš
Ladislav
Dominika
Jiří
Michaela
Miroslav
Jakub
Název práce
Ústav
Předpovědi průměrných měsíčních průtoků pomocí generátoru umělých průtokových řad
ú. vodního hospodářství krajiny
Možnosti zvýšení evapotranspirace mokřadních rostlin a její využití k odvodnění čistírenských kalů ú. vodního hospodářství krajiny
Oxid uhličitý ve městském prostředí
ú. vodního hospodářství krajiny
Infiltrační schopnost půdy v lokalitě B. Málkovice
ú. vodního hospodářství krajiny
Hodnocení poruch na vodovodních řadech a přivaděčích
ú. vodního hospodářství obcí
Návrh splaškové kanalizace v Linharticích
ú. vodního hospodářství obcí
Sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku
ú. vodního hospodářství obcí
Sanace vodovodní sítě vybrané části urbanizovaného celku
ú. vodního hospodářství obcí
Roční plán obnovy vybrané části vodovodní sítě města Brna
ú. vodního hospodářství obcí
Odvádění odpadních vod a návrh ČOV v obci Bouzov
ú. vodního hospodářství obcí
Hospodaření se srážkovými vodami v generelu městského odvodnění
ú. vodního hospodářství obcí
Variantní čištění odpadních vod membránovou technologií
ú. vodního hospodářství obcí
Posouzení stokové sítě urbanizovaného celku
ú. vodního hospodářství obcí
Studie rekonstrukce úpravny vody malého výkonu
ú. vodního hospodářství obcí
Analýza rizik vodárenských systémů
ú. vodního hospodářství obcí
Studie variant odkanalizování vybrané části urbanizovaného celku
ú. vodního hospodářství obcí
Intenzifikace ČOV technologií MBR
ú. vodního hospodářství obcí
Varianty likvidace odpadních vod v obci Ivanovce
ú. vodního hospodářství obcí
Hodnocení kvality vody koupališť ve volné přírodě Jihomoravského kraje
ú. vodního hospodářství obcí
Opatření pro úsporu provozu bazénů
ú. vodního hospodářství obcí
Analýza smluvních výkonových ukazatelů v oboru vodovodů a kanalizací
ú. vodního hospodářství obcí
Analýza rizik vodárenských systémů
ú. vodního hospodářství obcí
Poruchovost čistíren odpadních vod
ú. vodního hospodářství obcí
Studie proveditelnosti zkušebního stendu vertikálních čerpadel společnosti SIGMA GROUP a.s.
ú. vodních staveb
Studie šíření znečistění v zemině metodou elektrické impedanční spektrometrie
ú. vodních staveb
Studie plavebního napojení Břeclavi a propojení na Baťův kanál
ú. vodních staveb
Monitorování morfologie dna vodní nádrže metodou EIS
ú. vodních staveb
Stanovení přepadového součinitele s využitím numerických simulací
ú. vodních staveb
Zvýšení zabezpečenosti vodního díla Letovice
ú. vodních staveb
Stanovení vlivu tvarových odchylek ostrohranného přelivu s výřezem tvaru V na jeho Q/h charakteristiku
ú. vodních staveb
Vliv geometrických faktorů na proudění v jednoštěbinovém rybím přechodu
ú. vodních staveb
Stanovení vlivu břehových a doprovodných porostů na průběh hladin velkých vod na řece Ostravici vú.ř.km
vodních
22,850
staveb
– 25,280.
Stanovení vlivu břehových a doprovodných porostů na průběh hladin velkých vod na řece Ostravici vú.ř.km
vodních
18,550
staveb
– 20,460.
Studie převedení extrémních povodní bezpečnostním přelivem a skluzem VD Dalešice
ú. vodních staveb
Citlivostní analýza vlivu výsledků hydrodynamického modelu na povodňové ohrožení a riziko
ú. vodních staveb
Modelování vývoje dna a transportu látek na dolním toku řeky Moravy
ú. vodních staveb
2D numerické modelování proudění vody v záplavovém území
ú. vodních staveb
Parametrická studie vlivu stupně drsnosti záplavového území na výšku ochranných hrází
ú. vodních staveb
Soustavná úprava toku - návrh balvanitých skluzů
ú. vodních staveb
Vliv revitalizačních úprav v úseku toku Dědiny na rozsah záplavového území a na zvýšení retenční kapacity
ú. vodních
nivy
staveb
Stanovení množství transportovaných látek
ú. vodních staveb
Hodnocení konstrukce železničního svršku s pražci s pružnou ložnou plochou
ú. železničních konstrukcí a staveb
Studie přestavby železniční stanice Dobronín
ú. železničních konstrukcí a staveb
Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Signatura
B-D 2999
B-D 3000
B-D 3001
B-D 3002
B-D 3003
B-D 3004
Jméno
FUKNOVÁ
HOZA
KUBRT
MOTL
VOLŠTÁT
WIMMER
Kristína
Miroslav
Petr
Daniel
Jan
Jiří
Název práce
Modernizace úseku Náměšť nad Oslavou - Studenec
Obnova lesní železnice v Rajnochovicích
Rekonstrukce žst. Kostomlaty nad Labem
Studie přestavby železniční stanice Týniště nad Orlicí
Rekonstrukce žst. Častolovice a Rychnov nad Kněžnou
Rekonstrukce žst. Mikulov a žst. Novosedly
Ústav
ú. železničních konstrukcí a staveb
ú. železničních konstrukcí a staveb
ú. železničních konstrukcí a staveb
ú. železničních konstrukcí a staveb
ú. železničních konstrukcí a staveb
ú. železničních konstrukcí a staveb

Podobné dokumenty

DP 2007.xlsx

DP 2007.xlsx Jana Kateřina Jan

Více

Seznam dostupných bakalářských prací FAST

Seznam dostupných bakalářských prací FAST Žáčková Markéta Böhm Miroslav Březina Lukáš Hasíková Veronika Karafiát Aleš Novotný Lumír Bartoňková Lucie Bílek Jan Dokulil Jakub Fixel Jiří Gregor Jan Hlom Antonín Hrubý Tomáš Chamraďová Hana Jan...

Více

SVOČ - Vysoké učení technické v Brně

SVOČ - Vysoké učení technické v Brně František Košnar, Martin Kovář, Ondřej Nečas Dům pro poutníky a předprostor u Anežského kláštera v Praze

Více

Ověřená technologie určování svislých průhybů kovových mostních

Ověřená technologie určování svislých průhybů kovových mostních Ověřená technologie určování svislých průhybů kovových mostních konstrukcí pozemním interferometrickým radarem Milan Talich, Tomáš Hauser, Lubomír Soukup, Daniel Hankus, Filip Antoš, Jan Havrlant, ...

Více