PDF soubor - Cervix.cz

Komentáře

Transkript

PDF soubor - Cervix.cz
Indikátory kvality v programu
screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR
analýza screeningových vyšetření do roku 2013
J. Dušková, A. Beková,
O. Májek, L. Dušek, V. Dvořák
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Podíl vzorků s neuspokojivou kvalitou – odmítnuté ke zpracování
Hodnota indikátoru v centrech
0,7%
rok 2013
rok 2012
0,6%
Medián + kvartily
0,6%
95perc
0,7%
Časový vývoj
0,5%
0,4%
0,5%
95. percentil (2012): 0,45 %
0,3%
0,2%
0,4%
5perc
0,1%
0,0%
2010
0,3%
0,2%
Počet
hodnot
(center)
0,1%
0,0%
Laboratoře pro cervikální screening
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
40
41
39
38
Medián
0,03% 0,05% 0,05% 0,02%
5. percentil
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
95. percentil
0,66% 0,57% 0,45% 0,48%
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Podíl vzorků s abnormálním výsledkem
Souvislost mezi odmítnutými vzorky a výsledkem cytologie
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
Podíl odmítnutých vzorků
Nebyl odhalen vztah mezi podílem odmítnutých vzorků a
podílem vzorků s abnormálním výsledkem
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Podíl vzorků s neuspokojivou kvalitou (3. neuspokojivý, ale zpracován)
Hodnota indikátoru v centrech
14,0%
rok 2013
rok 2012
12,0%
Medián + kvartily
25,0%
95perc
30,0%
Časový vývoj
10,0%
8,0%
6,0%
20,0%
4,0%
15,0%
5perc
2,0%
0,0%
2010
2011
2012
2013
95. percentil (2012): 10,8 %
2010
2011
2012
2013
Počet
hodnot
(center)
40
41
39
38
Medián
1,8%
1,5%
1,4%
1,2%
5. percentil
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
95. percentil
9,7%
11,3% 10,8% 12,9%
10,0%
5,0%
0,0%
Laboratoře pro cervikální screening
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Podíl vzorků s abnormálním výsledkem
Hodnota indikátoru v centrech
95perc
12,0%
Časový vývoj
12,0%
rok 2013
rok 2012
10,0%
Medián + kvartily
10,0%
8,0%
95. percentil (2012): 8,8 %
8,0%
6,0%
4,0%
6,0%
5perc
2,0%
0,0%
2010
5. percentil (2012): 0,2 %
0,0%
Laboratoře pro cervikální screening
2012
2013
2010
2011
2012
2013
Počet
hodnot
(center)
40
41
39
38
Medián
3,5%
3,6%
3,2%
2,9%
5. percentil
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
95. percentil
9,5%
7,7%
8,8%
7,5%
4,0%
2,0%
2011
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Podíl vzorků s neuspokojivou kvalitou
Hodnota indikátoru v centrech
20,0%
10,0%
5,0%
0,0%
rok 2013
rok 2012
12,0%
10,0%
Podíl vzorků s neuspokojivou kvalitou:8,0%
• tuto hodnotu může tlačit dolů „komerce“
6,0% – obava, že by
dodavatelé posílali jinam.
4,0%
Co asi dělá laboratoř, která má takových
nátěrů nápadně méně?
2,0%
• buď byla úspěšná v osvětě,
0,0%
2010
2011
2012
2013
• nebo je vyhodnotí jako uspokojivé a normální
95. percentil
(2012):
10,8 % Nápadně
nízká
hodnota
2010 2011 2012 2013
o podívat se, zda má taková laboratoř Počet
celkově málo lézí
o nebo se „pojistí a vezme problém nahodnot
sebe“40= zajistí
si39nový38
41
odběr tím, že vyhodnotí jako ASCUS (center)
5perc
15,0%
14,0%
Medián + kvartily
25,0%
95perc
30,0%
Časový vývoj
Laboratoře pro cervikální screening
Medián
1,8%
1,5%
1,4%
1,2%
5. percentil
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
95. percentil
9,7%
11,3% 10,8% 12,9%
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Podíl vzorků s abnormálním výsledkem
Souvislost mezi neuspokojivou kvalitou vzorku a výsledkem cytologie
10,0%
9,0%
8,0%
2 laboratoře s podílem
neuspokojivých > 10%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
Podíl vzorků s neuspokojivou kvalitou
Laboratoře s velmi nízkou neadekvátností mají nižší abnormalitu vzorků.
Laboratoře s vysokou neadekvátností mají vyšší abnormalitu vzorků.
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Souvislost mezi neuspokojivou kvalitou vzorku a výsledkem cytologie
(bez ASC-US)
Podíl vzorků s abnormálním výsledkem
abnormalita bez ASC-US
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
2 laboratoře s podílem
neuspokojivých > 10%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
Podíl vzorků s neuspokojivou kvalitou
Když neuvažujeme výsledky ASC-US, abnormalita je u laboratoří
s vysokou neadekvátností podobná
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Podíl vzorků s vykázanou atypií (ASC-US, ASC-H, AGC-NOS, AGC-NEO)
Hodnota indikátoru v centrech
95perc
7,0%
Časový vývoj
7,0%
rok 2013
rok 2012
6,0%
Medián + kvartily
6,0%
5,0%
4,0%
5,0%
95. percentil (2012): 4,4 %
4,0%
3,0%
2,0%
5perc
1,0%
0,0%
2010
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Laboratoře pro cervikální screening
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
Počet
hodnot
(center)
40
41
39
38
Medián
1,9%
2,0%
1,9%
1,8%
5. percentil
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
95. percentil
5,7%
5,5%
4,4%
5,8%
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Podíl vzorků s vykázanou atypií (ASC-US, ASC-H, AGC-NOS, AGC-NEO)
Hodnota indikátoru v centrech
95perc
Časový vývoj
7,0%
5,0%
95. percentil (2012): 4,4 %
Medián + kvartily
7,0%
2013
Nápadněrok
malý
podíl atypií:
6,0%
rok 2012
•
projeví
se celkově málo – většina v této
kategorii
6,0%
5,0%
obsažených lézí regreduje.
4,0%
Mají i celkově nižší podíl všech lézí?
3,0%
2,0%
1,0%
velký podíl atypií :
• mají rovněž nadprůměrný podíl dalších 0,0%
lézí?
2010
2011
2012
2013
3,0%
• podíl opakovaných vyšetření? Měl by být proporčně vyšší
• protože jde o neplacená vyšetření, taková laboratoř
pracuje
2010 2011
2012 pro
2013
aspektu stresu
2,0% sebe neekonomicky (odhlédnuto od etického
Počet
hodnot
40
39
38
pacientky s nutností opakovat v krátkém(center)
intervalu)
. 41
• Odráží nerozhodnost odborného garanta
laboratoře.
1,0%
Medián
1,9% 2,0% 1,9% 1,8%
0,0%
5perc
4,0%
Nápadně
Laboratoře pro cervikální screening
5. percentil
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
95. percentil
5,7%
5,5%
4,4%
5,8%
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
(bez ASC-US)
Podíl vzorků s abnormálním výsledkem
Souvislost mezi podílem atypií a podílem abnormalit (bez ASC-US)
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
Podíl vzorků s nálezem atypie
Laboratoře s velmi nízkým zastoupením atypií mají celkově málo abnormálních výsledků
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Podíl opakovaných kontrolních stěrů
Souvislost mezi podílem atypií a podílem opakovaných stěrů
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
Podíl vzorků s nálezem atypie
Laboratoře s vyšším podílem nálezu atypií neprovádějí zřetelně více opakovaných stěrů
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Podíl opakovaných kontrolních stěrů
Souvislost mezi podílem atypií a podílem opakovaných stěrů
25,0%
20,0%
V tom případě
• buď porušují guidelines
• nebo posílají k dalšímu
vyšetření jinam?
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
Podíl vzorků s nálezem atypie
Laboratoře s vyšším podílem nálezu atypií neprovádějí zřetelně více opakovaných stěrů
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Podíl vzorků s výsledkem HSIL+
HSIL, dlaždicobuněčný karcinom, adenokarcinom
Hodnota indikátoru v centrech
95perc
1,2%
Časový vývoj
1,2%
rok 2013
rok 2012
1,0%
Medián + kvartily
1,0%
0,8%
0,6%
0,8%
0,4%
0,6%
95. percentil (2012): 0,57 %
5perc
0,2%
0,0%
2010
0,4%
Počet
hodnot
(center)
0,2%
5. percentil (2012): 0,05 %
0,0%
Laboratoře pro cervikální screening
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
40
41
39
38
Medián
0,22% 0,21% 0,20% 0,16%
5. percentil
0,04% 0,03% 0,05% 0,04%
95. percentil
1,00% 0,49% 0,57% 0,65%
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Podíl vzorků s výsledkem HSIL+
HSIL, dlaždicobuněčný karcinom, adenokarcinom
Hodnota indikátoru v centrech
•
•
1,2%
rok 2013
KAŽDÁ
laboratoř by měla mít nad 20 lézí
/rok vzhledem
1,0%
rok 2012 mediánu a min. 15000 URČ, 15000*0,002=30
k stabilnímu
0,8%
Nastavit vzhledem ke stabilitě hodnoty mediánu
nepodkročitelnou mez záchytu lézí se0,6%
nabízí…
0,8%
Medián + kvartily
1,0%
95perc
1,2%
Časový vývoj
0,4%
0,6%
95. percentil (2012): 0,57 %
5perc
0,2%
0,0%
2010
0,4%
Počet
hodnot
(center)
0,2%
5. percentil (2012): 0,05 %
0,0%
Laboratoře pro cervikální screening
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
40
41
39
38
Medián
0,22% 0,21% 0,20% 0,16%
5. percentil
0,04% 0,03% 0,05% 0,04%
95. percentil
1,00% 0,49% 0,57% 0,65%
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Dostupnost histopatologického výsledku
U cytologií s výsledkem HSIL+
Hodnota indikátoru v centrech
100,0%
80,0%
60,0%
70,0%
40,0%
60,0%
20,0%
50,0%
0,0%
5perc
80,0%
Medián + kvartily
90,0%
rok 2013
rok 2012
95perc
100,0%
Časový vývoj
2010
2011
2012
2013
40,0%
30,0%
Počet
hodnot
(center)*
20,0%
Medián
10,0%
Laboratoře pro cervikální screening
95. percentil
2011
2012
2013
35
35
32
29
60,6% 65,9% 60,6% 67,6%
0,0%
5. percentil
0,0%
2010
0,7%
22,5% 10,8%
100,0% 98,4% 91,7% 100,0%
* Pracoviště s alespoň 20 výsledky HSIL+
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Dostupnost histopatologického výsledku
U cytologií s výsledkem HSIL+
Hodnota indikátoru v centrech
90,0%
100,0%
80,0%
80,0%
60,0%
70,0%
40,0%
60,0%
20,0%
Medián + kvartily
rok 2013
rok 2012
95perc
100,0%
Časový vývoj
5perc
50,0% Zde
40,0%
je důvod směřovat ke 100% dostupnosti
korelace - ekonomické
0,0%
mechanismy již jsou diskutovány v komisi MZd 2010 2011 2012 2013
30,0%
Počet
hodnot
(center)*
20,0%
Medián
10,0%
Laboratoře pro cervikální screening
95. percentil
2011
2012
2013
35
35
32
29
60,6% 65,9% 60,6% 67,6%
0,0%
5. percentil
0,0%
2010
0,7%
22,5% 10,8%
100,0% 98,4% 91,7% 100,0%
* Pracoviště s alespoň 20 výsledky HSIL+
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Pozitivní prediktivní hodnota pro CIN2+
U cytologií s výsledkem HSIL+
Hodnota indikátoru v centrech
100,0%
95perc
Časový vývoj
100,0%
80,0%
80,0%
60,0%
70,0%
40,0%
Medián + kvartily
90,0%
5. percentil (2012): 60,7%
20,0%
50,0%
0,0%
5perc
60,0%
2010
2011
2012
2013
40,0%
30,0%
Počet
hodnot
(center)*
20,0%
10,0%
0,0%
rok 2013
rok 2012
Laboratoře pro cervikální screening
2010
2011
2012
2013
25
30
29
24
Medián
74,3% 82,5% 83,1% 81,5%
5. percentil
56,4% 57,9% 60,7% 67,7%
95. percentil
92,3% 95,2% 95,6% 95,7%
* Pracoviště s alespoň 20 histologickými výsledky po HSIL+
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Pozitivní prediktivní hodnota pro CIN2+
U cytologií s výsledkem HSIL+
Hodnota indikátoru v centrech
100,0%
95perc
Časový vývoj
100,0%
80,0%
80,0%
60,0%
70,0%
40,0%
Medián + kvartily
90,0%
5. percentil (2012): 60,7%
20,0%
hodnota kolem 80% NEznamená 20% neopodstatněných konizací –
50,0%
0,0%
jde o potvrzení JAKOUKOLI biopsií – i punch
5perc
•
60,0%
2010
2011
2012
2013
40,0%
30,0%
Počet
hodnot
(center)*
20,0%
10,0%
0,0%
rok 2013
rok 2012
Laboratoře pro cervikální screening
2010
2011
2012
2013
25
30
29
24
Medián
74,3% 82,5% 83,1% 81,5%
5. percentil
56,4% 57,9% 60,7% 67,7%
95. percentil
92,3% 95,2% 95,6% 95,7%
* Pracoviště s alespoň 20 histologickými výsledky po HSIL+
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Pozitivní prediktivní hodnota pro CIN2+
Vztah mezi podílem HSIL+ a pozitivní prediktivní hodnotou pro CIN2+
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
na ose x jsou uvedeny
laboratoře, u kterých nebyla
počítána PPV pro nedostatek
záznamů
10,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
Podíl vzorků s výsledkem HSIL+
Pozitivní prediktivní hodnota nekoreluje s celkovým podílem HSIL+
U laboratoří s nejmenším počtem záznamů nebyla PPV stanovena
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Závěrem
•
•
•
Data dodávaná do registru představují komplexní zdroj
informací pro analýzu a zlepšování screeningového programu
Bylo by velmi užitečné mít možnost zpětného sledování
individuální screeningové historie
Užitečným nástrojem by nepochybně byl též centrální registr
high grade lézí obdobný např. registru Magister pro mammární
karcinomy
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Děkuji za pozornost
Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2013 () - Zdravotnické středisko Hvozd sro

Výroční zpráva 2013 () - Zdravotnické středisko Hvozd sro Milada Koláčková (absolventka nástavbové specializace v úseku práce cytodiagnostika v Brně) Martina Ducháčková (absolventka Evropského projektu povolání cytotechnologů v Ostravě) Jiřina Brožová (ab...

Více

Článek - Centrum asistované reprodukce

Článek - Centrum asistované reprodukce Nejčastěji tak, že začne nepravidelně slabě krvácet. Buď spontánně, nebo po pohlavním styku či při zvýšené námaze. A v řadě případů se to projeví i tím, že začne mít pobolívání v podbřišku, což už ...

Více

proti rakovině děložního čípku

proti rakovině děložního čípku na gynekologickou prohlídku, má téměř jistotu, že se nepříjemnostem spojeným s rakovinou děložního čípku vyhne. může vyvinout nádor. Bohužel žena sama

Více

Výroční zpráva Cytologické laboratoře Zdravotnické středisko Hvozd

Výroční zpráva Cytologické laboratoře Zdravotnické středisko Hvozd Eva Nováková (absolventka nástavbové specializace v úseku práce cytodiagnostika v Brně) Milada Koláčková (absolventka nástavbové specializace v úseku práce cytodiagnostika v Brně) Martina Ducháčkov...

Více

Prebioptické metody při screeningu karcinomu děložního hrdla

Prebioptické metody při screeningu karcinomu děložního hrdla dvou kategorií. Do kategorie závažnosti 0 byly zařazeny nálezy ASC-US, LSIL a AGC-NOS, do kategorie závažnosti 1 pak nálezy ASC-H, HSIL a AGC-FN. Normální onkologická cytologie nebyla v souboru pří...

Více

HPV (human papilloma virus) - Ústav patologie 1.LF UK a VFN

HPV (human papilloma virus) - Ústav patologie 1.LF UK a VFN → bradavice, papilomy → intraepiteliální neoplazie (dysplazie) → invazivní dlaždicobuněčný karcinom

Více

KLASIFIKACE V ONKOLOGII Úvod TNM systém / TNM klasifikace

KLASIFIKACE V ONKOLOGII Úvod TNM systém / TNM klasifikace podpaží, MX = patolog nemohl určit, zda jsou metastázy v jiných orgánech (patolog může určit pouze kategorii pM1, to je přítomnost metastáz ve vyšetřené tkáni/orgánu), v případě nádoru v jiné lokal...

Více

Produktový list - DML

Produktový list - DML Spotřeba energie 1,0 A, 24 V d. c. Elektricky ovládané doplňky jsou určené pro připojení ke střešnímu oknu Integra, případně ovládacímu setu KUX 110.

Více