Brožura pro (mladé) nadhazovače

Komentáře

Transkript

Brožura pro (mladé) nadhazovače
Brožura pro (mladé) nadhazovače
Jakub Janda
Ing.Jan Pirgl
Úvod:
Tato brožura byla sepsána autory s cílem zprostředkovat informace především mladým
nadhazovačům a jejich trenérům. Některé informace mohou být použity i v širším kontextu,
některé i pro jinou úroveň nadhazování. Nadhazování se již stalo vědou a tím pádem je mnoho
názorů na jednotilivé způsoby. Tato brožura obsahuje názory svých autorů. Autoři budou
rádi,pokud jim své názory na jejich dílo sdělíte,neboť sdílení názorů a informací je přínosné
pro obě strany.
Jakub Janda [email protected]
ing. Jan Pirgl [email protected]
Obsah:
1.Fáze nadhazování
2.Nadhazovač jako polař
3.Cíle posilování
4.Doporučená regenerace
5.Housova kompenzační rovnice
6.Před a po nadhazování
7.Mentální hra
8.Základní nadhazovací strategie
9.Limity pro nadhazovače
1. příloha – Analýzy nadhazovacího pohybu hlubockých juniorů
2.příloha – Fotky MLB – co chceme vidět
3.příloha – Zimní příprava hlubockých nadhazovačů 2007/2008
4. příloha – posilování s gumou
Rozdělení nadhazovacího pohybu do fází a vysvětlivky
V následujících textech se budeme setkávat s popisky a vysvětlivky:
GAS-glove arm side – strana těla,kde má nadhazovač rukavici
PAS-pitching arm side-strana těla,která odpovídá nadhazovací ruce
nadhazovače
Whip-bič-pohyb ruky,přiněmž pracují svaly postupně,od pohybu ramene
až po trh zápěstím
Stride-výkrok
Count-stav bolu a striků
Pitching count-počet nadhozů hozených nadhazovačem
Nadhazovací pohyb lze rozdělit:
1.do fáze přesunu těžiště(pomocí zvednutí GAS nohy)
2.do fáze výkroku,práce horní poloviny těla a nohou.
Za 2.-u většiny z nich sledujeme tuto fázi,protože u přesunu těžiště
lze těžko něco měnit bez dalších následků a většina z našich
juniorských nadhazovačů s tímto pohybem problémy nemá.Proto se
zaměřujeme na práci PO zvednutí GAS nohy:
Tu pro větší složitost rozdělíme do čtyř fází.U každé fotky
je i uvedeno,v jaké fázi je obrázek vyfocen.Pomůže nám to tak
pochopit a odstranit nedostatky.Takže:
První fáze -,,charging,,-nabíjení-po rozpojení rukou pohyb PAS rukou
dozadu,GAS ruka by měla jít jako protiváha dopředu před tělo.Sledujeme
polohu loktů-když je přední výše,znamená to,že můžeme použít
více boky a svaly zad,ale s rizikem únavy zad a pokud nemá nadhazovač
vyrovnané zádové svalstvo(což bohužel většinou nemá vlivem jednostranné
zátěžě),pak jde o extrémní zátěž pro záda,důsledky známe.Pokud
jsou lokty ve stejné úrovni,pak nezískáme další sílu,ale máme
rovnováhu do dalších fází na středu těla.Pokud je GAS loket
níže než PAS loket,tak je to špatné.Do další fáze nebude pracovat
GAS ruka dobře a to znamená,že ani GAS prsní sval se nezapojí do
pohybu,jak by měl.Je třeba na tom dále pracovat,zdali se naskytne
tento problém.
Druhá fáze-scapula loaded-vyprsení.V této fázi zabere nejdříve
GAS ruka(měla by),tak se napne GAS prsní sval,ten zatáhne za PAS
prsní sval a ten vytáhne PAS ruku směrem kupředu,pak nastane práce
whipu(biče),zapojí se jednotlivé svaly na PAS ruce postupně.Během
toho se v důsledku tohoto pohybu prorotují boky otočí se GAs špička
nohy,nadhazovač dopadne na celý povrch GAS špičky.
Třetí fáze – odhod.Během něj stále zabírá GAS ruka,tlačí
PAS ruku vpřed,prsa se po vypnutí uvolní(princip praku) a míč je
odhozen.
Čtvrtá fáze – Dohod.Tělo následuje míč,hráč se ,,položí,,do
hodu.GAS ruka se uvolní-vypustí energii z prsou.Oči pořád sledují
cíl.
Jakub Janda
Nadhazovač jako polař(PFP-pitcher fielding position)
-je třeba vědět,že nadhazovačova hlavní práve je nadhazovat,ale do jeho povinností patří
také polaření(fielding) a to:
1. krytí první mety při odpalu na prvního metaře - je doporučeno,aby při každém
groundballu po levé ruce nadhazovače se nadhazovač vydal směrem k první metě,může
pomoci například při vyraženém balonu prvním metařem nebo zabíhání první mety
2. zabíhání met při rozehrách - nadhazovač se pedvídá,kam se bude hrát v obraně a vydá
se směrem za onu metu v přímce se směrem příhozu(např.při hodu RF na 3B se postaví
směrem k dugoutu hostů).Pokud není nadhazovač jen divákem rozeher,je cenným polařem a
jakýmsi žolíkem,často zachraňuje přehozy
3.sbírání buntů(ulívek) - nadhazovač by se měl dopředu domluvit s polaři,kdo jaké bere (př.
běžec na 2B,třetí metař bere jen krátké a pitcher všechny ostatní).Vždy je třeba házet stylem
pravá-levá,kromě extrémních situací,kdy je třeba riskovat.
4.rozehrávání doubleplayů - při této činnosti lze dost získat,ale lze i dost ztratit.Míč hozený
do CF se těžko rychle sbírá. - je důležité mít sám sebe pod kontrolou a v mysli mít,že hrajeme
out na druhé metě a doubleplay je jen možný bonus.
Nadhazovač je i polař!
Doporučené cíle posilování pro nadhazovače
-nadhazovač NENÍ kulturista(tzn.že nezvedá nad 180kg)
-cílem nadhazovačova posilovacího programu je:
1.posílit svaly,které používá při nadhazování-viz níže
2.kompenzovat práci,kterou vykoná PAS strana oproti GAS straně(možné problémy se zádyodtud často problém s ramenem-díky špatné rovnováze svalů zad se změní postavení ramen
a hod vykonávají svaly ve špatné dynamice-problém s ramenem pramenící ze svalové
disbalance zad)
3.zlepšení kondice-zejména srdeční činnosti-zvyšování výdrže krátkých silových
dynamických pohybů.Pokud má nadhazovač dobrou kondici,nic mu nebrání se
soustředit.Problémy s kontrolou (pokud nesouvisí s psychikou nebo špatnou mechanikou
obecně) jsou zapříčiněny špatnou kondicí-slabá kondice brání hráči plně se soustředit jen na
nadhazování,hráč se dostává do začarovaného kruhu,kdy začíná měnit příležitostně svou
mechaniku,neprovádí pohyby dobře nebo je provádí ve špatné dynamice-špatná kontrola.
4.zvýšení flexibility-z důvodu prevence zranění a zlepšování svalových rozsahů-tedy
efektivity pohybů
-----------------------------------
Posilování svalů:
-lze rozdělit na dvě skupiny:
1.malé svaly:
-ty posilujeme buď malými činkami nebo gumou
-cílem jsou malé svaly v rameni a lokti(akcelerátory a decelerátory)
-pokud posilujeme velké svaly-malé svaly nepracují-velké převezmou práci malých
-posilování s gumou viz příloha
2.velké svaly:
-nemůžeme zde rozebrat posilování v posilovně jako celek,jen lze vytknout několik bodů-tipů
pro nadhazovače:
-mám posilovací plán a toho se držím-výchylky se mohou vymstít
-je třeba dávat důraz na dynamiku-zvedání a brždění-tady jsou principy nadhazování shodné
s principy posilování
-přestávky mezi seriemi je třeba dodržovat-plní funkci přípravy na zápas-v rytmu srdeční
činnosti se také lze zlepšovat!
-zvedání velkých vah tahem a NE švihem se v nadhazoání nepoužívá(snad kromě leg
pressu) - to znamená, že je výhodné věnovat se spíše švihovým pohybům§
Jakub Janda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doporučená regenerace
Nadhazovač MUSÍ regenerovat jinak než ostatní hráči. Je třeba mít na paměti,že jeho zátěž (i
psychická) je mnohem větší než u ostatních hráčů. Nebudeme se zde zabývat psychickou
regenerací(o ní lze mluvit při vyběhávání po zápase),protože tu si každý musí najít sám.
-tento hráč se po zápase vyběhá (bos!) tak,že svůj počet nadhozů vydělí deseti a tak získá
své minimum pro běhání,je doporučeno střídat pomalé úseky(vypocení ,,špatné krve,, a
přenos laktátů z ruky do spodní části těla) a rychlé úseky(posilování nohou-rychlost) podle
aktuálních pocitů nadhazovače a jeho zátěže v následujících dnech
-v dalším dni by se nadhazovač měl věnovat opět běhání na delší úsek,podle své výdrže
-je doporučena vířivka nebo plavání v den po nadhazování
-pokud je třeba interval nadhazovacích dnů zkrátit,je nutné regeneraci po zápase
znásobit,aby se předešlo zranění a přetížení
-výživa:
-nutné doplnit bílkoviny(maso)-po zápase a sacharidy(cukry-banány,...) před zápasem(větší
energetická rezerva) kvůli vyčerpání organismu,přirozenému růstu svalů a vazů
-doporučené doplnit minerály(hořčík,draslík,.) kvůli riziku křečí-zvláště v horkých letních
dnech
-pitný režim:
-VŽDY je nutné v den nadhazování(popř.i den předem) zvýšit příjem tekutin a to:
-za den je nutné vypít 1,5l + 1l za každou hodinu zátěže,tedy u nadhazovače cca 34l.Pokud je to dobře rozvrženo,nejedná se o problém,jen je třeba na to myslet již od rána,za
dopoledne vypít min. 1,5l(jedna minerálka).
-během zápasu je velice důležité pít-nejlépe čistou vodu (popř.s hořčíkem),aby se předešlo
pocitu žízně,pít v přestávkách mezi inningy
-pocit žízne v těle nastává,až při ztrátě 1/3 tělesných tekutin-tedy je třeba pít dopředu
Jakub Janda
Doporučení - Housova kompenzační rovnice
-připravil Tom House,známý pitching coach a vědec v oblasti nadhazování
(www.tomhouse.com,www.nationalpitching.net),používal Roger Clemens,Nolan Ryan
-rovnice zní:
Efektivita x 1/2váhy,co háži x rychlost na druhou = váha,jakou pro mé rameno váží míč
při odhozu
-nyní si vše rozebereme po částech:
1.Efektivita nadhazovacího pohybu
-vyjadřujeme ji celým číslem menším než 1
-přesnou efektivitu vypočítá počítač,takže my se spokojíme s obecnými rámci:
-průměrně:
Věk
Průměrná efektivita
Pod 15
55%-80%
15-18
80%
18-23
85%
23+
85%-90%
Profesionální nadhazovači
85-95%
-pro zajímavost – efektivita Nolana Ryana (all-time strikeout king) byla 93%
2.Váha toho,co házíme
-tato rovnice se dá použít i obecně pro jiné házecí sporty(oštěp,házená,..)
-my budeme házet baseballový míč – ten má váhu 5 OZ,takže ½ je 2.5 OZ
-pokud chceme počítat s házením něčeho jiného,dosadíme v OZ
3.Rychlost na druhou
-dosadíme rychlost míče,jakou ho hážeme v MPH ( mílích za hodinu – pro převod – 1.6kmh =
1MPH )
-z tohoto čísla uděláme druhou mocninu a dáme do rovnice
4.Výsledek - váha,jakou pro mé rameno váží míč při odhozu
-tato váha nám vyjde v librách ( foot pounds )
-pro převod na kg vydělíme třemi
A) Tato váha vyjadřuje,kolik pro naše rameno (resp.pohybový aparát ) váží
odhazovaný
jeden celý
míč,takže pokud chceme zjistit,jak naše rameno zatížíme nadhazováním za
týden,musíme toho číslo vynásobit počtem nadhozů,které nahážeme za týden
B) K tomuto mezivýsledku přičteme 10 000 liber ( 3333kg) jako kompenzaci za nadhazování z
kopce – to zatěžuje rameno více, než házení z roviny – kopec nadhazovači umožňuje,aby
energii svého těla lépe použil – více přenosů energie – větší zátěž pro rameno, které slouží
jako vodič napětí – energie od těla směrem k míči
Nyní se konečně dostáváme ke konečnému výsledku – toto číslo vyjadřuje, kolik
bychom měli nazvedat pomocí našeho těla ( v posilovně,..), abychom kompenzovali
našemu házecímu rameni zátěž, jakému je vystaveno při nadhazování – to vychází z
jednoduchého principu unavování – pokud je jeden sval ve svalové skupině unaven (
nebo je příliš slabý – viz skoliozy ), pak jeho úlohu přebirají jiné svaly ve svalové
skupině – dominují mu. Díky tomu se stává,že pokud má nadhazovač unavené jen
rameno (a pár dalších svalů – malých ), a nekompenzuje (také pomocí gum – viz
samostatná kapitola ), pak jsou jeho svaly po nějaký čas v disbalanci ( nerovnováze )
a on dělá pohyby jinak, než jsou na to jeho svaly zvyklé – horší koordinace ( většinou
je to podvědomé, ani si to neuvědomí ),až s příchozím zraněním.
Jakub Janda
,,Před a po,, nadhazování – příprava nadhazovače
–
nadhazovače je třeba připravovat na zápas nebo bulpen rozdílně,než ostatní hráče. Popíšeme
zde základní zásady a doporučení.
Komunikace s
catcherem
- známe oba cíl
- známe oba plán, jakým budeme postupovat
- verbálně komunikujeme během bulpenu o
jeho průběhu,o každém nadhozu – v zápase
mluvit nemůžeme,takže ať víme,co si ten
druhý asi myslí
- sdělíme si nadhazovací
strategii zápasu – jak na to
- sdělíme si systém signálů
- znám sekvence
- plán 1. směny
Práce PO
- vyběhání – více než 10 gazénů
- statický strečink -20min.
- guma – lehká zátěž – podle potřeby
- vyběhání po zápase (min.
Počet nadhaozů /10,resp. Počet
směn +2)
- pít¨
- dlouhý statický streč
Mentální práce zásady
1 . Mám cíl bulpenu (co zlepšit)
2. Chci se soustředit na provedení – jeden míč
– jeden okamžik
3. Vím,že to ví catcher i coach
1. Znám soupeře
2. Vím,co mi dnes jde a co nejde
– viz Základní nadhazovačské
strategie
- pracuji s tím,co mám – soupeř
také není na 100pct
- pozitivní přístup
- uvolnit stres,dělám svou práci
- po zápase je uskutečněno setkání – pitcher,coach,catcher:
- cíl splněn?
- proč ANO?/NE?
- co změnit přístě?
- na čem pracovat na bulpenu?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mentální hra nadhazovače (a jeho coache) během
zápasu
- Kdy se stáváš nadhazovačem – stanov si úkon, kterým se z tebe stane
nadhazovač (nasazení rukavice, opuštění dug-outu, překročení foul lajny)
¨
- Bull-penn – tady se máš připravit na zápas, takže se chovej jako v zápase.
Pracuj s představivostí a line-upem soupeře.
- Uvědom si, že JAKMILE PUSTÍŠ MÍČ Z RUKY NEMÁŠ NAD NÍM KONTROLU.
–
Stane se, že ti soupeř odpálí super nadhoz a promáchne. Natrénuj si
„spláchnutí“ stresu, které pak budeš používat v zápase.
–
Příchod na kopec- TOHLE JE TVŮJ KOPEC A TY URČUJEŠ, KDY NADHODÍŠ.
Nespěchej, třeba si označ kopec – je to tvoje území a nikdo jiný tam nesmí.
VSTUPNA METU JE PROLÁŠENÍ- JSEM PŘIPRAVEN!
–
Pokud ti to jde, nic neměň - když se nedaří – najdi záměrný bod a zhluboka
dýchej – SOUSTŘEĎ SE NA PROVEDENÍ .
–
Velký nádech a výdech než spojíš ruce ti pomohou se soustředit na
současnost. Uvědom si svůj úkol, vezmi signál od C, musíš mu věřit. Pak se
zhluboka nadechni, spoj ruce a představ si co míčem zasáhneš.
–
Po hitu (HR, 2B apod.) odstup si z kopce, pokud potřebuješ, pak se podívej
na svůj záměrný bod. Očisti si nadhazovací metu (začínáš znovu), a znovu si
uvědom, VSTUP NA METU JE PROHLÁŠENÍ , JAKMILE PUSTÍŠ MÍČ Z RUKY NEMÁŠ
NAD NÍM ŽÁDNOU KONTROLU.
Takže máme základní pojmy:
DÝCHÁNÍ
READY – TEĎ - SOUČASNOST
ZÁMĚRNÝ BOD
SPLÁCHNOUT STRES
RITUÁL
SOUSTŘEĎ SE NA PROVEDENÍ NE NA VÝSLEDEK
- pokud jsem rozrušen (z hitu,BB,HP,nepísknutého striku) – chci zastavit
rozbíhající se kolotoč – dám si time :
1. s catcherem – jen prohodíme pár slov,řekneme si,co dál s pálkařem
2. s coachem – dodá sebedůvěru a zeptá se mě,na co chci – co mě trápí
a proč,navrhne řešení
3. s infieldem (zejména ve vypjatých koncovkách zápasů) - řekneme si,co
budeme hrát v obraně a že se nám to podaří.připomeneme si,kdy se
nám to podařilo resp.jak jsme to trénovali,jsme-li nejistí
–
co je cílem coache,pokud má time s nadhazovačem ( a catcherem):
1. dobře odhadnout,kdy je třeba porada – dobře sledovat gestikulaci
nadhazovači a v kombinaci se znalostí svého nadhazovače a jeho
vývoje v krizi strefit správný okamžik,kdy vyrazit na kopec
2. na kopci zjistit,co nadhazovače trápí (ikdyž to už ví nebo
předpokládá,chce slyšet pohled nadhazovače) – nebo stačí jen otázka –
,,jak Ti to jde?,, - ale pozor,aby nevyznělo ironicky
3. uklidnit nadhazovače,dodat mu sebedůvěru
4. načrtnout mu plán řešení krize – tento pálkař,tento inning,co teď asi
házet
- pokud jde na kopec střídat nadhazovače,dojde až k němu (na
kopec,ne nikam pod kopec-do jeho teritoria),potřese mu rukou (poplácá
po zádech – vyjádření díku za jeho práci) a až poté dá signál do bulpenu
– jde o vyjádření úcty k nadhazovači a jeho práci – také to pak vypadá
pro diváky dobře (nejedná se zde o situaci,kde to nadhazovači vyloženě
nejde)
-gesta nadhazovače a jeho řeč těla jsou velice důležité,protože on vede svůj
tým,všichni za ním ho sledují (+diváci)
-vizualizuji si strike – vím,že ho umím hodit,tak si ho představuji,když zaměřuji
-jsem sebevědomý,věřím si – věe na hřišti začínám já,můžu porazit
kohokoliv,musím jen více chtít
-na 1-2, 0-2 – pálkař ztrácí sebedůvěru,často modifikuje svůj švih na obranný –
další důvod,proč házet 2/3 striků
-Good pitching beats good hitting
-nejlepší nadhazovač nevyhrává každý zápas,nejlepší nadhazovač jen vždy
předvádí to nejlepší,co v sobě má
Jakub Janda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Základní nadhazovací strategie
-,,pitch inside to win,,
-1cm od cíle = minus 1kmh
-40% leadoffů,kteří dostanou BB skorují
-27% hráčů,kteří dostanou BB skorují
-házet 2 ze 3 striků
-házet dostatek striků (60-75%)
-překvapovat pálkaře výběrem a lokací nadhozů
-přizpůsobím svůj výběr nadhozů vývoji zápasu:
-nastoupím-li jako starter-snažím se házet v prvních směnách co nejvíce fastballů a co
nejméně točit rejstřík,abych ho mohl používat v pozdějších směnách,až si soupeř zvykne na
můj fastball a bude na mě tlačit.
-nastoupím-li jako stopper-snažím se soupeře dostávat na svůj nejlepší nadhoz,zastavit jeho
tlak,klidně hodně točím rejstřík,mým cílem je zastavit tlak soupeře na mojí obranu-mým cílem
bývá strikeout nebo popout
-nastoupím-li jako reliever-snažím se pracovat trochu jako starter-začnu používat svůj rejstřík
až jakmile si soupeř zvykne na můj fastball,chci házet co nejvíce inningů
-nastoupím-li jako closer-obdobné jako u stoppera-nechci,aby mi soupeř tlačil na obranupoužívám svůj nejlepší nadhoz v jakékoliv kvantitě,dokud je efektivní a doufám,že mi to vydrží
až do konce zápasu.
-kdy házet change-up:
-pálkař má dlouhý výkrok
-silový pálkař-vše zatahuje na svojí stranu
-přední noha pálkaře se otevírá dříve
-hodit changeup jako první nadhoz,pokud je proti Tobě first ball hitter
-na fastballové stavy(1-0,2-0,3-0,2-1,3-1)
-bez autu,běžec na 2B,pálkař pravák na pálce
-kdy NEHÁZET changeup:
-pálkař hodně pálí opozity
-pálkař nestíhá Tvůj fast
-bez autu,běžec 2B,levák pálkař
-méně než 2auty,běžec na 1B,levák pálkař na pálce
-pokud jsi ve stavu nad pálkařem a Tvůj changeup nemá velký zlom,má jen zpomalení
-2strike count a Tvůj changeup nemá velký zlom,má jen zpomalení
-kdy házet breaking ball:*(slider,curveball)
-když pálkař nesleduje míč až na pálku-v důsledku rotace boků se mu pohne hlava dříve
-na fastball counts(pálkař čeká fast)
-následně po hození jednoho breaking ballu hodit druhý(zdvojování,dublování)-pálkař čeká
fast
-na 2 striky
-pokud jsi nad stavem
-na 0-2,1-2 do země nebo mimo zonu (slider pryč)
-kdy NEHÁZET breaking ball:
-když pálkař nestíhá Tvůj fastball-pak jedině úmyslně mimo zonu
-když má pálkař pomalý švih-čeká na pomalejší nadhoz,ostatní jen fouluje
-levák pálkař,běžec na 2B-donutí ho být vepředu nadhozu-posune běžce-to nechceme
- během mého warm-upu - na bulpenu,při rozhazování je mým cílem zjistit,jak jsem na tom
dnes:
1.out pitch - jaký je dnes můj nadhoz, který budu házet, když budu chtít pálkaře
vystrikeoutovat
2.command pitch - jaký je dnes můj nadhoz, v kterém mám největší kontrolu, s jakým háži
nejvíce striků(nemusí to být nutně fastball!)
3.show me pitch - jaký je dnes můj nadhoz, kterým budu zmrazovat pálkaře - tzn.např.
velice rychlý fastball, backdoor breaking ball (míč,který vypadá,že letí mimo strikezonu, ale na
konec se zlomí do ní)
4.get me back in the count pitch – nadhoz,kterým se jednoduše dostanu zpět do stavu, do
souboje s pálkařem
-tyto nadhozy se samozřejmě budou krýt,což nevadí. Nemáme zas tak široký rejstřík, takže
některé nadhozy je třeba kombinovat
–
–
každý se učí pálit fastbally- nikdo se neučí pálit breaking bally!! - takže věřme svému
breaking ballu – nikdo nedá hit z dobře hozeného breaking ballu!
–
–
Je dobré udržovat svoje nadhozy v následujícím poměru:
–
–
–
–
–
65% fastbally
20% breaking bally
15% change-up
-samozřejmě je možné si poměry breaking ballů a change-upů prohodit,pokud máme větší
důvěru v jedno,ale poměr k fastballům by měl být zachován
Dále několik rad:
1. Nedaří-li se mi trefovat svá místa – budu měnit rychlosti ( BrB,CH)
2. Nedaří-li se mi měnit rychlosti – budu se snažit trefovat svá místa BrB,CH
3. Nedaří-li se mi oboje – budu alespoň divoký ve strikezoně – vložím tím míč do hry
Soustředím se JEN NA JEDEN NADHOZ V JEDEN OKAMŽIK!!
Čtyři pravidla,která když se Ti podař dodržet,tak dovedeš svůj tým k vítězství:
1.
2.
3.
4.
Dostaň prvního pálkaře každého inning out
Hoď první strike každému pálkaři
Z prvních třech nadhozů hoď dva striky (pravidlo ,,2 ze 3,,)
Nedovol svému soupeři skorovat ,poté ,co Tvůj tým boduje (pravidlo ,,zero after,,)
–
pamatuj na to,že pokud odvládáš tři nadhozy, tak jestliže je dokážeš hodit na dvě místa
ve strikezoně – in + out, tak pálkař musí počítat se šesti nadhozy!
–
vzpomeň si na to,kolik je při BP špatných odpalů – přestože pálkaři páli jednoduché
nadhozy a ten, kdo je háže se snaží o to, aby si pálkaři zapálili, tak přesto se to pálkařů
vždy nepodaří. To znamená, že poud se proti nim postavíš celou svojí vůli a budeš se ze
všech sil snažit, aby odpálili špatně, pak nikdo z nich není dokonalý! - z toho vyplívá –
VĚŘ SI!
–
někdy ani nemusíš trefovat change-up na správné místo – stačí ho hodit níže a off-speed
movement ( zpomalení důsledkem Tvého správného držení ) se o zbytek postará
Jakub Janda
Limity pro nadhazovače
- Nadhazovač je jen člověk a proto má jen nějakou danou výdrž. Ta se u každého liší podle
fyzické kondice, energetické náročnosti nadhazovacího pohybu a věku.
–
–
U nadhazovačů nad 21 let (kteří nadhazují již více než 4 roky – jejich svaly jsou přivyklé
zátěži – viz článek Proč bolí svaly ) se po dosažení svého limitu začnou zhoršovat v
kontrole popř. v rychlosti svých nadhozů.
Nadhazovači pod 21 let to nemají jednoduché. Jejich tělo ( svaly,šlachy ) se teprve vyvíjí,
takže pokud bychom je přetížili abnormálním počtem nadhozů, pak ohrižujeme jejich růst a
tedy i zdraví a budoucnost. Níže jsou popsaná pravidla, která je dobré dodržovat, abychom
se toho vyvarovali :
Věk nadhazovače
Max. počet nadhozů za den
17-18
105
13-16
95
11-12
85
10 a méně
75
–
Nadhazovači ve věku 7 až 16 let by se měli řídit těmito pravidly:
- jestiže nadhazovač háže 61 a více nadhozů v jednom dni,pak má tři kalendářní dny volno od
nadhazování
- jestiže nadhazovač háže 41 až 60 nadhozů v jednom dni,pak má dva kalendářní dny volno od
nadhazování
- jestiže nadhazovač háže 21 až 40 nadhozů v jednom dni,pak má jeden kalendářní den volno
od nadhazování
- jestiže nadhazovač háže 1 až 20 nadhozů v jednom dni,pak může házet i další kalendářní den
Nadhazovači ve věku 17 a 18 let by se měli řídit těmito pravidly:
- jestiže nadhazovač háže 76 a více nadhozů v jednom dni,pak má tři kalendářní dny volno od
nadhazování
- jestiže nadhazovač háže 51 až 75 nadhozů v jednom dni,pak má dva kalendářní dny volno od
nadhazování
- jestiže nadhazovač háže 26 až 50 nadhozů v jednom dni,pak má jeden kalendářní den volno
od nadhazování- jestiže nadhazovač háže 1 až 25 nadhozů v jednom dni,pak může házet i další
kalendářní den
Tyto pravidla pomůžou trenérům, aby si byli jisti, že nepřetěžují své
nadhazovače.
1.Příloha- Analýza nadhazovacího pohybu:
David Lukáš - ročník 1992,nadhazuje 4.rok,RHP,reliever,sinkerballer
-podobný pohyb jako Aaron Heilmann(NY Mets)
-háže modifikovaný windup-nezvedá moc GAS nohu-neztrácí při tom rovnováhu,ale nezískává moc energie
-neháže vůbec set-háže jen slide-set(nechceme,aby to měnil-rozhodilo by mu to mechaniku-již jsme to
neúspěšně zkoušeli)
-mění arm sloty-od sidearmu až po 3/4+
-výška 170cm / výkrok 158cm při slidesetu(dostatečný-lower body movement velmi nízko-OK),výkrok 154cm při
setu(padá z výšky na patu-rozhozená stabilita,malá práce nohou)
-háže:
1.sinker (fastball přes dva švy-prsty dále od sebe než při twoseameru)
2.slider (dobrý-pomáhá mu měnění arm slotu-bez chyb,jen občas nedotočí-potřebuje ho házet častěji pro větší
praxi)
-------------------------------------------------------------------
+(klady-dobré návyky)
+ pohyb rukou - inverted W - obecně dobrý,v jeho provedení téměř bez chyb
+ pohyb nohou - odrazí se jen při prvotním pohybu,pak ho nese setrvačnost(stále dole)-odrazí se do
trojúhelníku - PAS noha mu končí na stejné úrovni jako GAS noha-to mu dává dobrou kontrolu nad pohybem
horní části těla.Zatím nemá úplně vychytané dynamické pohyby horní části těla,tedy nelze pracovat na odrazu-to
by vše rozhodilo
-------------------------------------------------------------
- (chyby-to,na čem chceme pracovat)
1. špatná práce GAS ruky - pohyb jen začne - scapula loaded-vyprsení (to udělá dobře)-pak již GAs ruka
nepracuje - chceme,aby GAS ruku nebalil jen na prsa,ale aby s ní dál pracoval po vyprsení - ostrý loket zpět
(pomoc PAs ruce-napnutí prsních svalů v důsledku)
2. ukazuje míč na 2B při rozpojení rukou - to může generovat budoucí problémy s loktem - chceme ho
učit,aby ukazoval míč na 3B-více použije zápěstí na úkor loktu(menší zátěž pro loket) - to půjde poměrně
snadno,díky pohybu rukou-inverted W
-časem budeme pracovat na lepším lower body movementu,aby zůstával déle dole,aby se mu prodloužil
výkrok,ale to cca příští zimu(08-09)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Řešení:
Doporučené (domácí) drilly:
1. přenášení váhy s důrazem na práci GAS ruky - z rovin
- trhnutí GAs rukou při ,,přistání,,
2. To samé z lavičky(kopce,postele,..) - opět koncentrace na práci GAS ruky a
ukazování míče na 3B
Jakub Janda
Analýza nadhazovacího stylu:
Jan Bartuška
-pohyb jako Jose Contreras(CHWS)
- RHP
- ročník 1992
- používán jako starter
- jeho budoucnost je jako reliever-malá výdrž na kvalitní úrovni,silný arzenál,rychlá regenerace
- háže:
1.fourseamer(žádný movement-ukazuje míč na 2B,rychlost)
2.nevíme(pracujeme na slideru a na straight change-upu-uvidíme,co se vyprofiluje)
-háže 3/4 minus
--------------------------------------------------------------------------------+ (dobré návyky,vlastnosti)
+ dobrá,dostatečná rovnováha
+ dobrá dynamika a časování zdvihu GAS nohy-přenos energie
+ odraz PAS nohou od prkna-dobrý
+ dostatečná délka výkroku
+ silná prsa,obecně celý horní trup
+ inverted W
---------------------------------------------------------------------------(špatné návyky,co chceme změnit)
- 1.používání GAS ruky-jen si ukáže(první fáze)-chceme,aby ji používal stále-trhavý a dynamický pohyb-práce
loktů
-2.naklání se a vyklání se směrem doprava-asymetrie-zátěž pro záda-riziko
---------------------Řešení:
-práce s gumou nebo expanderem-dynamický pohyb loktů proti sobě-snaha o práci lopatek a loktů-zafixuje si do
svalové paměti pohyb GAS ruky
Jakub Janda
Analýza nadhazovacího pohybu:
Lukáš Dolný - ročník 1991,nadhazuje 2.rok,strater
-podobný pohyb jako Mark Hendrickson(LA Dodgers)
-háže:
1. sinker- dobrý movement
2. fourseamer (je třeba ho učit,kdy se má který fastball házet)
3. straight change-up(tři prsty
------------------------------------------------------------------------------------------
+ (dobré návyky)
+ vynikající scapula loaded - vyprsení
+ dobrý whip - používání ruky v důsledku práce ruky - bič
+ dobrý odraz PAS nohou od prkna
+ výborně pokládá celé tělo do nadhozu - využívá své síly a váhy
+ dlouhý výkrok dobře úměrný výšce a váze
+ dobrá rovnováha - z té čerpá při celém pohybu
-------------------------------------------------------------------------------------
-(chyby - to,na čem chceme pracovat)
- 1. slabá práce GAS ruky - ukáže si na cíl,ale dále v pohybu už ruka nepokračuje - vlaje podél těla
- 2. malá dynamika zvedání GAS nohy - pak už jen výbuch vpřed - chceme,aby celý jeho pohyb byl
dynamický,ne jen druhá fáze
--------------------------------------------------------------------------------Řešení:
Doporučené (domácí) drilly:
1. z kolena - rotace boků - impulzem pro tuto rotaci je pohyb GAs ruky - ukázání si na cíl,pak protipohyb PAS
ruce - hlavně ve druhé fázi - zvýšení práce prsních svalů a rotací
2. agresivní zvedání GAS nohy s rychlým pohybem vpřed - dynamické - s cíle získat energii ze spodní části těla
- časem vylepšení lower body movementu
Analýza nadhazovacího stylu
Michal Ryba-RHP,univerzál,ročník 1992
-háže:
1. 4-seamer (má prsty daleko od sebe-ztrácí movement a rychlost)
2. slider (spíše cutter,nedaří se mu získat dostatečný break-málo pracuje se zápěstím)
-long armer
-umí se koncentrovat,jen někdy ztrácí koncentraci,chceme ho učit soustředit se na cíl,jakmile
spojí ruce
+ (dobré návyky)
+ dobrý pohyb PAS ruky - 3/4+,dobrý přenos energie-whip
+ dobře používá své tělo-dobře se položí do nadhozu
+ dobrý pohyb GAS ruky-jen občas nekonzistentní
+ dynamická práce nohou
-------------------------------------------------------- (špatné návyky,nedostatky)
- nedostatek síly,snaží se nahradit dynamikou
- 1. nekonzistentní výkrok-rozhodí mu release point-chceme ho naučit
konzistentnímu,nízkému výkroku
- 2. nekonzistentní práce GAS ruky-potřebujeme,aby se mu práce horní části těla(hlavně
GAs ruky) zautomatizovala,abychom mohli efektivně pracovat na výkroku
-------------------------------------------------------------Řešení:
Doporučené drilly:
1. výkrok z kopce-se značkou,abychom docílili konzistence-musí cítit,kam až může
došlápnout,aby mohl dále pracovat
2.to samé,jen s důrazem na práci GAS ruky-střídáme důraz na GAS ruku a na výkroksnažíme se o tom,aby se mu tyto akce zautomatizovaly-když myslí na výkrok,sledujeme,co
dělá GAS ruka(na kterou se nesoustředí)
Příloha č.2:
Fotky MLB
3.Příloha - Zimní příprava hlubockých nadhazovačů na
sezonu 2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupiny 1 + 2
-rozdělení dle věku:
1. ml.žáci
2.st.žáci + ml.kadeti
3.st.kadeti + junioři (+muži B)
4.muži A
Postup:
Skupiny 1 + 2 se připravují na svých trénincích.Není třeba je specializovaně připravovat,téměř
všichni se učí správnou techniku házení.U skupiny 2 už začíná specilizace na
nadhazování.Kondiční trénink probíhá obecně u celých kategorií,není třeba ho
rozšiřovat(kromě kompenzačních cvičení!!!). Důležité nepřetížit.
Cíle:
Naučit hráče správnou techniku házení,aby s ní neměli v budoucnu problémy(loket ze
sidearmu,..atd..).Střídat často nadhazovače,aby si to všichni vyzkoušeli,poznali jsme
talenty,ale hlavně,abychom nikoho z nich nepřetížili!Mělo by to pak velké důsledky v
budoucnu (viz Martin Klimovič).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupina 3
Postup:
Skupina 3 bude mít přípravu skládající se ze dvou částí.První-individuální práce s
kadetskými(juniorskými) nadhazovači na jejich středečních trénincích(prosinec-březen-cca
15tréninků-cca 20-25hod.-3-6hod.na každého!).Tam se budeme zaměřovat na jejich
individuální chyby-u každého lze najít jednu(dvě) věci,které se dají progresivně zlepšit(př.výšlap-stride,práce neházecí ruky,rovnováha,..)a pokud se zaměříme hlavně na ně,hráči pak
budou schopni komplexního nadhazování na nadhazovačských trénincích-nebudeme tam
muset myslet na ,,velké chyby,, v mechanice,ale budeme se moci věnovat už jen
nadhazování a dolazování detailů.
Nadhazovači této skupiny pracují na obecné kondici s týmem,nikdo z nich nemá žádný
propad-všichni jsou na podobné úrovni.Jednou týdně běhají,zvyknou si na větší množství
běhání během sezony (po házení-již je nutné na to velmi dbát,stejně jako na počty
nadhozů).Kromě oprav mechaniky budeme na středečních trénincích pracovat na
rovnováze(což spolu souvisí) - chceme dosáhnout konzistence.Nadhazovačské tréninky(asi
páteční) rozebereme níže.
Cíle:
Krátkodobé (sezona 2008):
Dosáhnout u všech nadhazovačů této kategorie konzistentní mechaniky(což už většína skoro
má).V důsledku konzistentní mechaniky házet dostatek striků a to DVĚMA
nadhozy(budeme u každého nadhazovače vybírat,jakými dvěma druhy
nadhozů,popř.třemi,ale spíše zatím ne,možná během sezony-nyní budeme pracovat na dvou
a třetí může být zkouškový).Kontrolovat počty nadhozů-nepřetížit nejlepší(důsledky viz
výše).Mít konzistentní a kvalitní baterii 5-8 nadhazovačů.
Dlouhodobé:
Profilovat kvalitní (,,hotové,připravené,,-samozřejmě jen z nějaké částitechnické,mechanické) nadhazovače,kteří budou v budoucnu házet za A-tým.V této
kategorii závisí poprvé od žáků největší zodpovědnost na nadhazovači-připravit
nadhazovače na tlak,který na ně bude vyvíjen v mužské lize.Učit je psychickým aspektům
nadhazování (práce se stavy,práce s pálkařem,práce s catcherem,práce se svým
tělem).Předejít zraněním dobrou regenerací-strečink,vyběhání po házení,kompenzační
cviky,někdy plavání,vířivka po zápasech(karty do IGY-budou v průběhu sezony?).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupina 4
Postup:
Nadhazovači se připravují individuálně dlouhodobě podle svých individuálních
plánů(zkontrolovat Jakem).Tyto plány jsou zaměřeny na fyzickou přípravu
(posilování,běhání,..).Hráči se začnou specializovaně připravovat od ledna(do března-cca
12tréninků-24hod?) na pátečních(?) trénincích nadhazovačů společně se skupinou
3.Předpokládá se,že hráči skupiny 3 budou v té době schopni trénovat nadhoz na podobné
úrovni(budou mít individuální přípravu-středy).Kondiční příprava je a bude individuální,na
nadhazovačských trénincích nelze trénovat kondici-není čas.Hráči jsou členy A-týmu,který se
bude kondičně připravovat i na svých trénincích.Cílem těchto tréninků nebude drillování(to si
hráči mohou dělat doma,pokud mají nějaký problém-nebo na středečních trénincích),ale
opravdová nadhazovací příprava.
Struktura pátečních tréninků:
obecně:
V lednu budeme naše ruce připravovat na zátěž-házení velkého množství nadhozů na
krátkou vzdálenost(14-16m) s malou intenzitou(40-50% rychlosti) z roviny na stojící terč(ne
catcher).Dále pickoffy a PFP(Pitcher fielding position-comebackery,rozehrávání
doubleplay,sbírání buntů).
V únoru už začneme nadhazovat z kopce(nebo lavičky-kvůli rovnováze) na 16-18m se střední
intenzitou(60-70%) a budeme házet serie na umísťování dvou(tří) nadhozů.K tomu přidáme
pickoffy(méně) a PFP v kombinaci dlouhým házením.
V březnu již budeme házet skoro plné bulpeny na plnou vzdálenost jen z kopce
s velkou intenzitou(80-100%),budeme umísťovat naše nadhozy a házet stavy.To zabere
většinu času i s rozcvičením,zbytek proložíme pickoffy,PFP a dlouhým házením.
Cíle:
zimní přípravy:
Příprava nadhazovacích rukou na zátěž,na sezonu.Získání konzistentnosti a důvěry ve své
nadhozy(druhy nadhozů).Zasvědcení do práce se stavy a pálkaři(catcher +
nadhazovač).Mentální příprava.
Cíle sezony:
Dostatek hozených striků(60-65%).Kontrola nad stavem,práce se stavem,používání více
druhů nadhozů.Agresivita,překvapování pálařů,reverse rotace,rozvíjení schopnosti reagovat
na situaci.Nadhazovač-polař(zabíhání met,PFP). Dobrá regenerace-možnost načasovat
vrchol formy na vrcholy sezony.Kontrola počtu nadhozů(u všech!).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Závěr:
Chceme nadhazovačům poskytnout zvýšenou péči,neboť oni mohou rozhodovat
zápasy.Nechceme je přetěžovat,abychom předešli zranění a budoucím zdravotním
problémům(záda,ramena,lokty),proto budeme kontrolovat jejich zátěž,která bude vždy přesně
stanovená(počty nadhozů,intenzita,..)tak,abychom neničili jejich tělo.Chceme mít připravené
nadhazovače,kteří házejí striky,ovládají více nadhozů,jsou mentálně silní,dovedou reagovat
na situace ve hře,jsou dobrými polaři,rozumí si se svým catcherem,daří se jim,ale hlavně JE
TO BAVÍ.
Jakub Janda
4.Příloha
Posilování s gumou
Proč posilovat s gumou:
Guma (expanger) slouží k zapojení malých svalů. Pokud posilujeme s velkými váhami, velké
svaly tzv.dominují nad malými a malé svaly poté při zvedání nepracují. Pokud posilujeme s
gumou, zapojíme malé svaly,tzv.akcelerátory a decelátory v rameni, malé svaly, které začínají,
zrychlují a brzí pohyb (hod,švih). Při házení jsou tyto svaly velmi namáhány a pokud je
budeme posioovat, můžeme předejít různým druhů zranění ramene a lokte. Malé svaly se posílí
a budou lépe fungovat (rychlejší hod,švih).Guma může sloužit i k regeneraci házecího aparátu a
posílení malých svalů nejen v rameni a lokti, ale i na zádech
Jak často posilovat s gumou:
Je doporučováno posilovat s gumou denně,kromě zápasových dní.Není dobré posilovat přímo
po výkonu – malé svaly jsou unaveny a mohou se přetížit. Nejlepší je před bulpenem,
tréninkem. Pokud denně zapojíme baterii šesti cviků ( dvě serie po 15ti opakováních) do svého
plánu, budeme za krátky čas viditelně lepší a riziko zranění ramena se zmenší několikrát.
Cvik provádíme na každou stranu stejně.
Jak posilovat:
Cvik č.1:
1. Gumu pověsíme v úrovni lokte. Pohyb provádíme pomalu, nejde o švih, ale tah.
Posilujeme akcelerátory v rameni a svaly v lokti. Důležitý je pravý úhel mezi předloktím
a bicepsem.
Cvik č.2:
2. Tento cvik je stejný jako první,jen je obrácený. Cílem posilováni jsou decerátory v
rameni. Opět je důležitý pravý úhel.
Cvik č.3:
3. Tento cvik je přímo připraven pro nadhazovače. Gumu připevníme v úrovni hlavy za
sebou. Hráč se postaví do výkroku s již prorotovanou pánví. Protočí boky a otočí lokty
až do úrovně,kam ho jen guma pustí. V tomto okamžiku je první fáze cviku. Druhá
nastává, když začne tlačit předloktím směrem kupředu. V poslední fázi, když ho guma
už dále nepustí, je možné se ještě trošku předklonit v zádech a maximalizovat rozsah
pohybu. Posilujeme akcelerátory v rameni a lokti.
Cvik č.4:
4. Cik je opět je otočeným cvikem č. 3. Posilujeme decerátory v rameni a lokti. Důležitá je
hlava ve správném, narovnaném postavení.
Cvik č.5:
Cvik provádíme ve stoje. Gumu si zašlápneme pod chodidlo. Důležité je, aby palec vždy
směřoval dovniř směrem k tělu a dlaň směrem k zemi. Hlava je rovná, díváme se přímo před
sebe.
Cvik č.6:
6. Cvik provádíme v dřepu,gumu použijeme z každé strany. Zvedáme lokty na úroveň ramen,
stejně jako u minulého cviku.
Jakub Janda

Podobné dokumenty

IG.kolo AJAX PIVODAM

IG.kolo AJAX PIVODAM kteri tvorili hru a vyuzivali nasich chyb pri rozehravce. V 6.minute utkani palil nebezpecne Lyzga, ale pouze do golmana hosti. V 11.minute prihral Franta Lysemu, ale ten palil pouze tesne vedle sv...

Více

BS/9 – Kondiční trénink mládeže - Volejbalový oddíl TJ COOLNET

BS/9 – Kondiční trénink mládeže - Volejbalový oddíl TJ COOLNET Rozvíjíme speciální sílu pro volejbal (vzhledem k požadavkům herního výkonu). Pro jaký charakter pohybu posilujeme Specifika fyziologická – ve volejbalu se uplatňují komplexní pohyby prováděné větš...

Více

baseballová sezóna 2011 3 draci 10 - Brno

baseballová sezóna 2011 3 draci 10 - Brno se jinak úspěšně zvládnout nedá. Věříme, že tito kluci „nehodí flintu do žita“ a budou bojovat o místa v týmu dál, protože jsou velice blízko… A tak tedy popořádku … Základní skupina Do skupiny jsm...

Více

Anglické výrazy

Anglické výrazy Instruktor si klekne či sedne na bobek na protější stranu domácí mety a jednou rukou podrží míček ve středu strike zóny nad domácí metou. Ruku zhoupne k zemi a od země míček vyhodí vzhůru do místa,...

Více

40 LET - Draci Brno

40 LET - Draci Brno zvládáme na jedničku, když postupně CHLUBNIČ, TOM a MILDA perfektně chytají 3 odpaly ze vzduchu, jdeme na pálku a psychicky vzhůru, když při našem jednom outu 2x skórujeme a pak ještě při 2 outech ...

Více

zpravodaj ME 05 booklet

zpravodaj ME 05 booklet Zápas vyrovnaný až do 7. směny. Zpočátku zápasu si lépe vedla Litva s pár body navíc. 4. i 5. směna byly naprosto vyrovnané za stavu 5:5. Oba týmy intenzivně podporují své hráče a za každou cenu se...

Více