Fact sheet pro EVOLUTION Dynamic Fund

Komentáře

Transkript

Fact sheet pro EVOLUTION Dynamic Fund
Fact sheet pro EVOLUTION Dynamic Fund
(CZK) 03/2015 -
k: 31.03.2015*
CÍL INVESTICE
Cílem investiční politiky fondu EVOLUTION Dynamic Fund je dosažení vysokého výnosu, kdy
je nutné vzít v úvahu přiměřené riziko, přičemž se investuje jen do investic s atraktivním
poměrem šancí/rizik. Investice jsou směřovány především do rozvíjejících se zemí.
Rizikový a výnosový profil
KOMENTÁŘ K TRHU (BŘEZEN 2015)
menší riziko
typicky menší výnosy
Investice do rozvíjejících se trhů mají za sebou poněkud těžký start do tohoto roku. Tento
předpoklad platí ovšem jen pro „běžný dolarový pohled“. Přepočítáme-li hodnoty na EUR,
uvidíme zisky, protože euro vůči dolaru oslabovalo. Investice na rozvíjejících se trzích trpí
pod úrokovou politikou USA. Únorový index nákupních manažerů také nepřinesl žádné
nové poznatky. Dynamika na Dálném východě zůstane vysoká, protože se asijské státy
koncentrují na vlastní poptávku. I když Čína snížila svůj růstový cíl na 7 %, zůstane i nadále
hnací silou celého regionu. Centrální banky zemí jako např. Jižní Korea, Indonésie, Turecko,
Polsko a Rumunsko vidí prostor pro další snížení úrokových sazeb. Jisté oživení vidíme i v
Rusku, kde centrální banka 13. března snížila úrok o jeden procentní bod na 14 %. To vše
po dramatickém zvyšování úrokových sazeb v prosinci minulého roku.
INFORMACE O VÝKONNOSTI:
EVOLUTION VALUE FUND DYNAMIC CLASS CZK:
led
2015
2014
6,24%
-
úno
bře
1,61%
2,96%
-1,12%
3,08%
dub
kvě
čer
červ
srp
zář
říj
lis
pro
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,18%
-5,32%
0,30% 2,52% 0,21%
3,79%
1,78%
-3,10%
0,38%
rok
11,14%
0,97%
TOP 5 POZIC
Pozice
Amundi MSCI EM Asia ETF
First State Asia Pacific Leaders
Nordea Stable EM Equity
Amundi MSCI EM ETF
Schroder Asian Total Return
Administrátor:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Obhospodařovatel fondu:
International Capital Management AG, FL-Ruggell
Depozitář:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz
Kategorie
ETF
Akciový fond
Akciový fond
ETF
Akciový fond
Region
Asie
Asie
Emerging Markets
Emerging Markets
Asie
%
19,16%
13,49%
13,15%
10,48%
6,80%
1
2
vyšší riziko
typicky vyšší výnosy
3
4
5
6
7
Podílové třídy
Class CZK
Číslo ISIN
LI0210946112
Objem fondu
€ 47.239.680.-
První vydání podílů
17.02.2014
Obchod s podíly
denně
Srovnávací index
MSCI Emerging Markets Index in CZK
Použití zisku
kapitalizovaný
Emisní příplatek
5%
Investiční rozhodnutí
max.
0,9%
Odkup
0%
Performancefee s HighWater Mark
ANO
Poplatek obchodnímu
místu max.
1,6%
Referenční měna
tříd podílů
CZK
Minimální vklad pro
pravidelnou investici
CZK 1.000.-/měs.
Minimální vklad pro
první jednorázovou
investici bez souběžného CZK 65.000.pravidelného
investování
Minimální vklad pro
první jednorázovou
investici se souběžným
pravidelným
investováním
CZK 10.000.-
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Fond byl během celého března plně investován. V portfoliu se nacházely (jak bylo v předchozím měsíci avizováno) zajišťovací pozice v Linden Core
Fund USD a to zhruba 5 %. Tuto pozici budeme i nadále rozšiřovat. Protože jsme na ruském trhu viděli jisté uvolnění, rozšířili jsme zde naše aktivity.
Nakoupili jsme pozici ETF v HSBC MSCI Russia, která se do dneška od 4. března 2015 postarala o výkon zhruba 6 %. V březnu byla naše TOP pozice
Akciové Fondy // 84,50%
ETF I-Shares MSCI Far East Equity, která investuje do small-caps. Příspěvek k výkonnosti byl v tomto případě
za celý
měsíc
8 %. Záporná čísla
Akciové
Fondy
// 84,50%
Total Return
6,80%pevninské burze).
jsme ale v tomto měsíci zaznamenali na hraničních trzích. Rozvineme naše aktivity v čínských A-Shares (obchodovány
na//čínské
Total Return
// 6,80%
Existuje jen málo vysoce kvalitních produktů, které mohou investovat v nejvyšší třídě čínského akciového univerza.
Podařilo
se nám ale exkluzivně
Alternative Anlagen // 4,91%
pro EVOLUTION Value Funds nakoupit kapacity ve fondu Harvest China A-Shares.
Alternative Anlagen // 4,91%
Likvidita // 3,79%
Likvidita // 3,79%
STRUKTURA PORTFOLIA
Rozdělení podle investiční třídy (%)
Akciové Fondy // 84,50%
Akciové Fondy // 84,50%
Total Return // 6,80%
Total Return // 6,80%
Alternative Anlagen // 4,91%
Alternative Anlagen // 4,91%
Likvidita
3,79%
Likvidita ////3,79%
* Pokud není stanoveno jinak, vztahují se všechna
data
o výkonnosti k tomuto datu.
Asie//
//51,57%
51,57%
Asie
Rozdělení podle regionů (podíl akciových fondů) (%)
Asie // 51,57%
Asie // 51,57%
Hraniční trhy // 9,66%
Hraniční trhy // 9,66%
Afrika // 3,67%
Afrika // 3,67%
Globálně // 28,54%
Globálně // 28,54%
Východní Evropa // 2,77%
Východní Evropa // 2,77%
Likvidita // 3,79%
Likvidita // 3,79%
EVOLUTION Dynamic Fund CZK, Factsheet 03/2015
DŮLEŽITÉ INFORMACE O FONDU
ŠANCE
• Nadprůměrné šance na výnos prostřednictvím investice do růstově silných rozvíjejících se zemí
• Profitování z vynikajících produktů největších investičních společností na světě
• Profitování ze zásadních odhadů trhu od externích a nezávislých top odborníků
• Redukce rozsahu výkyvů prostřednictvím aktivního řízení portfolia a široké diverzifikace
• Transparentní a prokazatelné investiční chování
RIZIKA
• Vyšší šance na výnos je vždy spojena s vyšším rizikem ztráty, které za zvláštních okolností může vést k výrazným
ztrátám investovaného kapitálu.
• Investice do akcií a dluhopisů podléhají tržním výkyvům. Hodnota podílů ve fondu i vznikající výnosy mohou například
z důvodu změn na kapitálových trzích klesat nebo stoupat. Investice do rozvíjejících se zemí podléhají, i přes jejich
velké růstové šance, vyšším výkyvům.
• Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu příp. úroků.
• Další riziko je riziko likvidity.
Odkazujeme navíc na detailní popis rizik, spojených s investiční politikou fondu, které jsou uvedeny v ‚Podstatných
informacích pro investory‘ (KIID) a v aktuálním prodejním prospektu.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Čtěte pozorně následující upozornění a informujte se u Vašeho nezávislého investičního poradce.
Tento každoměsíční fact sheet slouží výhradně jako marketingové sdělení pro informaci investorů. Nenahrazuje podrobné
investiční poradenství nebo vysvětlení rizik, ani nepředstavuje nabídku nebo doporučení ke koupi, prodeji či držení podílů
ve fondech. Nepovažuje se ani za pobídku k takové nabídce. Dokument nezohledňuje Vaše individuální poměry (jako např.
finanční poměry a Vaši ochotu nést riziko); není proto vyloučeno, že pro Vás tyto investiční fondy nejsou vhodné. Proto
byste se měli předtím, než se rozhodnete pro některý fond, rozhodně poradit s profesionálním odborníkem na investice.
Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout jen při správném poměru šancí a rizik. V investičním fondu tak
může hodnota a výnos investice stoupat, ale také klesat, což může při vzniku určitých okolností vést ke ztrátám
- až k úplné ztrátě - vloženého kapitálu. Vývoj hodnot v minulosti nepřipouští žádné spolehlivé závěry pro budoucí vývoj
fondu. Ve výpočtu výkonu nejsou zohledněny výlohy za nákup a prodej, ani jiné externí daně a výlohy.
Vzhledem k tomu, že tento dokument nezohledňuje individuální daňové důsledky investice, měli byste se před podpisem
smlouvy poradit v této věci s Vaším daňovým poradcem. Tento dokument nepředstavuje žádnou finanční analýzu; nebyl
proto zhotoven v souladu s předpisy pro finanční analýzy.
Aktuální prospekty a sdělení klíčových informací („KIID“) jsou k dispozici v německém jazyce zdarma na domovské stránce
www.lafv.li a v českém jazyce na www.evolution-funds.com, jakož i v sídle správcovské společnosti (CAIAC Fund Management
AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern) a v platebním a informačním místě v České republice (Raiffeisenbank
a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika). Důrazně se doporučuje si tento dokument pročíst.
EVOLUTION Dynamic Fund CZK, Factsheet 03/2015

Podobné dokumenty

Fact sheet pro EVOLUTION Global Dynamic Fund (CZK) 07/2016

Fact sheet pro EVOLUTION Global Dynamic Fund (CZK) 07/2016 Čtěte pozorně následující upozornění a informujte se u Vašeho nezávislého investičního poradce. Tento každoměsíční fact sheet slouží výhradně jako marketingové sdělení pro informaci investorů. Nena...

Více

Fact sheet pro EVOLUTION Balanced Fund

Fact sheet pro EVOLUTION Balanced Fund Čtěte pozorně následující upozornění a informujte se u Vašeho nezávislého investičního poradce. Tento každoměsíční fact sheet slouží výhradně jako marketingové sdělení pro informaci investorů. Nena...

Více

Fact sheet pro EVOLUTION Classic Fund

Fact sheet pro EVOLUTION Classic Fund Investice do rozvíjejících se trhů mají za sebou poněkud těžký start do tohoto roku. Tento předpoklad platí ovšem jen pro „běžný dolarový pohled“. Přepočítáme-li hodnoty na EUR, uvidíme zisky, prot...

Více

Fact sheet pro EVOLUTION Classic Fund

Fact sheet pro EVOLUTION Classic Fund • Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu příp. úroků. • Další riziko je riziko likvidity. Odkazujeme navíc na detailní popis rizik, spojených s investičn...

Více

Fact sheet pro EVOLUTION Classic Fund

Fact sheet pro EVOLUTION Classic Fund • Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu příp. úroků. • Další riziko je riziko likvidity. Odkazujeme navíc na detailní popis rizik, spojených s investičn...

Více

Fact sheet pro EVOLUTION Emerging Balanced Fund (CZK) 06

Fact sheet pro EVOLUTION Emerging Balanced Fund (CZK) 06 • Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu příp. úroků. • Další riziko je riziko likvidity. Odkazujeme navíc na detailní popis rizik, spojených s investičn...

Více

Ne 11. led 2015 (Středoevropský čas – Praha) Olšanka, Radlice

Ne 11. led 2015 (Středoevropský čas – Praha) Olšanka, Radlice Olšanka, Radlice, Smíchov, Státní svátky v České republice Po 12/1

Více

Mike Estes

Mike Estes změnit sestavu. Trvalo to tři roky, než jste vydali první album No Good Deed. Proč to tak dlouho? Tenrát jsem moc nevěřil v další existenci kapely. Uvažoval jsem, že se opět vydám na cestu countryo...

Více