JohnsonDiversey Attack Plus - Gastro

Komentáře

Transkript

JohnsonDiversey Attack Plus - Gastro
JohnsonDiversey Attack Plus
Vysoce účinný čisticí prostředek na bázi rozpouštědel
Popis
Vysoce účinný čisticí prostředek na bázi rozpouštědel na účinné odstranění
minerálních / syntetických olejů, šmouh od pneumatik a dehtu.
Klíčové vlastnosti
• Rychle působí
• Vysoká emulgační síla
• Málo pěnivý
Výhody
• Odstraňuje minerální / syntetické oleje, dehet a šmouhy od pneumatik
• Je vhodný pro mycí automaty, jednokotoučové stroje a vlhké stírání mopem
Návod k použití
Dávkování:
Doporučené:
Pro silné znečištění:
250 ml na 10 L roztoku (2,5%)
Zvýšit dávkování až na 10%
Na skvrny od dehtu, bitumenu nebo tuku použijte neředěný. Na strojní čištění
používejte max. 2,5% roztok.
Použití:
Manuální čištění:
Prostředek dávkujte do kbelíku s vodou, připravený čisticí roztok aplikujte,
roztok nechte působit 5 – 10 minut a vydrhněte. Setřete znečištěný roztok
a důkladně opláchněte čistou vodou.
Strojové čištění:
Prostředek dávkujte do vody v zásobní nádrži jednokotoučového nebo mycího
automatu a aplikujte. Vydrhněte podlahu, nechte roztok působit 5 - 10 minut,
potom znovu vydrhněte a odsajte znečištěný roztok. Setřete podlahu čistou
vodou.
Důležité:
Neaplikujte na povrchy citlivé na působení rozpouštědel nebo alkálií. Nejdříve
vyzkoušejte odolnost materiálu na malém skrytém místě.
Technické údaje
• Vzhled:
• Relativní hustota [20°C]:
• pH neředěný:
čirá, nažloutlá kapalina
1,01
pH ≥ 12,5
Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu ale nelze je považovat
za specifikaci.
E9e
JohnsonDiversey Attack Plus
ávrh - Jen pro interní použití
Bezpečná manipulace a skladování
Bezpečná manipulace:
Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách
www.johnsondiversey.cz/apps/msds.
Pouze pro profesionální použití.
Skladování:
Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní podmínky.
Ekologické informace
Povrchově aktivní látky obsažené v prostředku splňují požadavky nařízení o detergentech ES č. 648/2004.
Dostupné velikosti balení
Kód zboží
Velikost obalu
2x5L
Druh obalu
kanystr
JohnsonDiversey
Česká republika, s.r.o.
K Hájům 1233/2
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel: +420 296 357 111
www.johnsondiversey.com
P92526CZCZ-01
© Copyright 2006 JohnsonDiversey
2