fakta a důkazy týkající se glukosaminů a chondroitinu

Komentáře

Transkript

fakta a důkazy týkající se glukosaminů a chondroitinu
• FACT SHEET No. 8
Možnosti alternativní léčby osteoartritidy:
fakta a důkazy týkající se glukosaminů a chondroitinu
Peter Jüni
Stavebními prvky kloubní chrupavky jsou glukosaminy a chondroitin. Má se za to, že pokud jsou podávány
perorálně pacientům s osteoartritidou, mohou doplnit viditelnou ztrátu chrupavky v postižených kloubech.
Proto se často používají jako potravinové doplňky, které mají zmírňovat symptomy osteoartritidy (OA) a
zpomalovat její progresi.[1]
Glukosamin je aminosacharid, který je stavebním prvkem glykosaminoglykanů tvořících součást
struktury chrupavky. Glukosamin lze podávat ve formě pilulky nebo injekce. Může se vyskytovat v
kombinaci s jinými doplňky (např. chondroitinem) nebo samostatně ve formě glukosamin
hydrochloridu nebo sulfátu.[2] Chondroitin je makromolekula polysacharidu, vysoce rozpustná ve
vodě a tvořící gel, který se podílí na odolnosti chrupavky proti tlaku. Vyskytuje se především ve
formě chondroitin sulfátu.[3] Po polknutí jsou chondroitin i glukosamin částečně vstřebány ve
střevech a má se za to, že část perorálně přijatého množství dospěje do kloubu.
Důkazy vyplývající z výzkumu měly donedávna jen malý rozsah a špatnou kvalitu; několik článků na
toto téma zdůrazňovalo potřebu rozsáhlejších a kvalitnějších studií. [4, 5] V nedávné době bylo
několik takových studií zveřejněno.
V síťové metaanalýze zahrnující deset velkých studií, kterých se zúčastnilo 3803 pacientů do června
2010, byl celkový rozdíl v intenzitě bolesti v porovnání s placebem na vizuální analogové 10cm
stupnici u glukosaminu −0,4 cm (interval spolehlivosti 95 %, −0,7 až −0,1 cm), u chondroitinu −0,3 cm
(−0,7 až 0,0 cm) a u jejich kombinace −0,5 cm (−0,9 až 0,0 cm).[6] Žádný z těchto rozdílů nedosáhl
klinické významnosti a žádný nedosáhl minimální klinicky významný rozdíl 0,9 cm.
__________________________________________________________________________________________
©Copyright 2016 Mezinárodní asociace pro studium bolesti . Všechna práva vyhrazena.
IASP sdružuje vědci, kliničtí lékaři , poskytovatelů zdravotní péče , a politikům má podněcovat a podporovat
studium bolesti a překládat tyto znalosti do lepší úlevu od bolesti po celém světě.
Níže uvedený graf představuje souhrnné odhady v různých časových bodech. Rozdíly v různých
časových bodech nijak nepřesáhly hodnoty, které by byly náhodně očekávány. Studie nezávislé na
odvětví vykazovaly systematický menší účinky než komerčně financované zkoušky.
Rozdíly ve změně minimální šířky kloubního prostoru byly nepatrné, s 95% intervaly spolehlivosti s
nulovým přesahem. Rozdíl byl −0,2 mm (−0,3 až 0,0 mm) ve prospěch glukosaminu, −0,1 mm (−0,3 až
0,1 mm) ve prospěch chondroitinu a 0,0 mm (−0,2 až 0,2 mm) ve prospěch kombinace. Výsledky
síťové metaanalýzy neprokázaly, že použití těchto doplňků není bezpečné, ale s ohledem na
nedostatečné informace a široké intervaly spolehlivosti odhadů (95%) získané důkazy nejsou
průkazné.
Od zveřejnění síťové metaanalýzy jsou k dispozici výsledky jedné velké studie. Studie LEGS
publikovaná v roce 2015 [7] randomizovala 605 pacientů do skupin, kterým byl podáván glukosamin
sulfát, chondroitin sulfát, kombinace obou potravinových doplňků nebo odpovídající placebo.
Výsledky odpovídaly výsledkům síťové metaanalýzy; žádný z doplňků, ani jejich kombinace, neměly
relevantní účinek na bolest nebo šířku kloubního prostoru.
Glukosamin, chondroitin, ani jejich kombinace v porovnání s placebem nezmírňují bolest kloubů a
nemají vliv na zúžení kloubního prostoru. Přecenění jejich léčebných účinků mohlo být důsledkem
financování většiny zkoušek farmaceutickým průmyslem.[6, 8] Zdravotní instituce a zdravotní
pojišťovny by neměly hradit náklady na tyto přípravky a nemělo by být podporováno předepisování
těchto přípravků novým pacientům, kteří neabsolvovali léčbu. [6]
__________________________________________________________________________________________
©Copyright 2016 Mezinárodní asociace pro studium bolesti . Všechna práva vyhrazena.
IASP sdružuje vědci, kliničtí lékaři , poskytovatelů zdravotní péče , a politikům má podněcovat a podporovat
studium bolesti a překládat tyto znalosti do lepší úlevu od bolesti po celém světě.
5
Chondroitin
3
Combination
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
Placebo
superior
Clinical
equivalence
Food supplement
superior
Difference in means on 10 cm VAS
4
Glucosamine
0
<3
6
9
12
months
15
18
21
> 24
Rozdíly v intenzitě bolesti mezi experimentálními intervencemi a placebem v průběhu času měřené
na vizuální analogové stupnici (VAS). Tmavší zabarvení mezi -0,9 a +0,9 představuje klinicky
ekvivalentní oblast. Záporné hodnoty indikují přínos experimentálních intervencí v porovnání
s placebem. Zmírnění bolesti o -0,9 cm nebo více je považováno za klinicky relevantní, menší rozdíly
nikoli. Upraveno podle Wandel et al.[6]
Popis k obrázku:
Rozdíl v průměrné
hodnotě na 10cm VAS
Chondroitin
Glukosamin
Kombinace
Placebo
Klinická ekvivalence
Potravinový doplněk
Měsíce
__________________________________________________________________________________________
©Copyright 2016 Mezinárodní asociace pro studium bolesti . Všechna práva vyhrazena.
IASP sdružuje vědci, kliničtí lékaři , poskytovatelů zdravotní péče , a politikům má podněcovat a podporovat
studium bolesti a překládat tyto znalosti do lepší úlevu od bolesti po celém světě.
References
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Juni, P., S. Reichenbach, and P. Dieppe, Osteoarthritis: rational approach to treating the individual. Best
Pract Res Clin Rheumatol, 2006. 20(4): p. 721-40.
Towheed, T., et al. Glucosamine for osteoarthritis. 2009 28.04.2015]; Available from:
www.cochrane.org/CD002946/MUSKEL_glucosamine-for-osteoarthritis.
Singh, J.A., et al. Chondroitin for osteoarthritis. 2015; Available from
www.cochrane.org/CD005614/MUSKEL_chondroitin-for-osteoarthritis.
McAlindon, T.E., et al., Glucosamine and chondroitin for treatment of osteoarthritis: a systematic quality
assessment and meta-analysis. JAMA, 2000. 283(11): p. 1469-75.
Chard, J. and P. Dieppe, Glucosamine for osteoarthritis: magic, hype, or confusion? It's probably safe-but
there's no good evidence that it works. BMJ, 2001. 322(7300): p. 1439-40.
Wandel, S., et al., Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or
knee: network meta-analysis. BMJ, 2010. 341: p. c4675.
Fransen, M., et al., Glucosamine and chondroitin for knee osteoarthritis: a double-blind randomised
placebo-controlled clinical trial evaluating single and combination regimens. Ann Rheum Dis, 2015. 74(5):
p. 851-8.
Bekelman, J.E., Y. Li, and C.P. Gross, Scope and impact of financial conflicts of interest in biomedical
research: a systematic review. JAMA, 2003. 289(4): p. 454-65.
O Mezinárodní asociace pro studium bolesti ®
IASP je přední profesionální fórum pro vědu , praxi a vzdělání v oblasti
bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do
výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve
133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin.
V plánu spojit své kolegy na 16. Světovém kongresu o bolesti , září 2630 , 2016 , v Jokohamě , Japonsko.
V rámci Global roku boje proti bolesti kloubů , IASP nabízí řadu 20 listů, které pokrývají konkrétní
témata vztahující se k bolesti kloubů . Tyto dokumenty byly přeloženy do mnoha jazyků a jsou k
dispozici ke stažení zdarma. Navštivte www.iasp-pain.org/globalyear pro více informací.
__________________________________________________________________________________________
©Copyright 2016 Mezinárodní asociace pro studium bolesti . Všechna práva vyhrazena.
IASP sdružuje vědci, kliničtí lékaři , poskytovatelů zdravotní péče , a politikům má podněcovat a podporovat
studium bolesti a překládat tyto znalosti do lepší úlevu od bolesti po celém světě.

Podobné dokumenty

Zánětlivá bolest: revmatoidní artritida a bolest

Zánětlivá bolest: revmatoidní artritida a bolest bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

Translation into CZECH: A) Recommendations for

Translation into CZECH: A) Recommendations for Lidé se symptomatickou (bolestivou) artrózou by měli mít přístup k odbornému lékaři schopnému provádět diferenciální diagnostiku 2. People with symptomatic osteoarthritis should be assessed regular...

Více

Hyalchondro EC - Bioveta, a.s.

Hyalchondro EC - Bioveta, a.s. Diagnostika onemocnění je možná na základě vyšetření kloubu pohmatem nebo provedením ohybové zkoušky. Ovšem pro přesnější lokalizaci onemocnění je vhodné použít rentgen případně injekčně vpravit př...

Více

Epidemiologie spojená s bolestí kloubů

Epidemiologie spojená s bolestí kloubů bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

Neuropatické mechanismy a symptomy bolesti kloubů: Vliv na

Neuropatické mechanismy a symptomy bolesti kloubů: Vliv na bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více

Stáhnout - Nutra

Stáhnout - Nutra S  NUTRA-BONOU získáte ucelenou řadu originálních doplňků stravy především pro potřeby české populace. Vytvořili ji pro vás naši nejlepší specialisté z  řad lékařů, biochemiků a  potravinářů. Výrob...

Více

Žebříček analgetik WHO: Je vhodný pro bolest kloubů? Od NSAID k

Žebříček analgetik WHO: Je vhodný pro bolest kloubů? Od NSAID k bolesti. Členství je otevřené pro všechny profesionály zapojené do výzkumu, diagnostiky , nebo léčbu bolesti . IASP více než 7000 členů ve 133 zemích , 90 národních kapitol a 20 zájmových skupin. V...

Více