Evita V300

Komentáře

Transkript

Evita V300
Evita V300
D-63374-2012
Více možností, snazší rozhodování
TECHNICKÉ ÚDAJE
Dospělí, děti, novorozenci (volitelné rozšíření)
Parametry ventilace
Režim ventilace
VC-CMV
VC-SIMV
VC-AC
VC-MMV (volitelné rozšíření)
PC-CMV
PC-BIPAP1) / SIMV+
PC-SIMV
PC-AC
PC-APRV (volitelné rozšíření)
PC-PSV (volitelné rozšíření)
SPN-CPAP/PS
SPN-CPAP/VS (volitelné rozšíření)
SPN-CPAP (volitelné rozšíření)
SPN-PPS* (volitelné rozšíření)
Rozšíření – AutoFlow™ / Volume Guarantee (volitelné rozšíření) –
Automatické přizpůsobení inspiračního průtoku v objemově
řízených režimech (VC-AC)
– Smart Pulmonary View (volitelné rozšíření)
– ATC™ – Automatická kompenzace kanyly™ (volitelné rozšíření)
– NIV – Ventilace pomocí masky (volitelné rozšíření)
– CO2 - CO2 monitorování (volitelné rozšíření)
– Monitoring Plus - doplňkové trendy a smyčky (volitelné rozšíření)
–SmartCare®/PS 2.0 (volitelné rozšíření) –
Automatizovaný klinický protokol v režimech SPN-CPAP/PS
– Terapie O2
Frekvence ventilace (RR) 0,5 až 98/min (dospělí)
0,5 až 150/min (pediatričtí pacienti, novorozenci)
Inspirační doba (Ti) 0,11 až 10 s (dospělí)
0,1 až 10 s (pediatričtí pacienti, novorozenci)
Dechový objem (VT) 0,1 až 3,0 L (dospělí) s BTPS
0,02 až 0,3 L (pediatričtí pacienti) s BTPS
0,002 až 0,1 L (novorozenci) s BTPS
Inspirační průtok (Flow) 2 až 120 L/min (dospělí)
2 až 30 L/min (pediatričtí pacienti, novorozenci)
D-43497-2012
Typ pacienta Dräger Evita V300
02 |
DRÄGER EVITA V300
Inspirační tlak (Pinsp)
1 až 95 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)
Omezení inspiračního tlaku (Pmax)
2 až 100 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)
PEEP / přerušovaný PEEP (ΔintPEEP)
0 až 50 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)
Tlaková podpora (Psupp) 0 až 95 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)
Doba vzestupu tlaku pro tlakovou podporu (Slope) 0 až 2 s
Koncentrace O2 (FiO2)
21 až 100 obj.%
Citlivost aktivátoru průtoku (Flow trigger) 0,2 až 15 L/min
Automatická kompenzace kanyly (ATCTM)
Vnitřní průměr kanyly (Ø kanyly)
– Endotracheální kanyla (ET)
Dospělí 5 až 12 mm (0,2 až 0,47 inch)
Pediatričtí pacienti 2 až 8 mm (0,08 až 0,31 inch)
– Novorozenci 2 až 5 mm (0,08 až 0,2 inch)
– Tracheotomická hadice (Trach.)
Dospělí 5 až 12 mm (0,2 až 0,47 inch)
Pediatričtí pacienti 2,5 až 8 mm (0,1 až 0,31 inch)
Stupeň kompenzace 0 až 100%
Terapie O2 Trvalý průtok 2 až 50 L/min
Koncentrace O2 FiO2 21 až 100 obj.%
Zobrazované měřené hodnoty
Měření tlaku v dýchacích cestách
Měření průtoku
Měření minutového objemu
Měření dechového objemu
Měření frekvence Měření O2 (na inspirační straně)
Měření CO2 v hlavním toku (pouze dospělí a pediatričtí pacienti) (volitelné rozšíření)
Zobrazované vypočítané hodnoty
Kompliance C
Resistance R
Minutový objem úniku MVleak
Rychlé mělké dýchání (RSB) Negativní inspirační síla (NIF)
Okluzní tlak P0.1 Zobrazované křivky
Tlaková úroveň plateau Pplat
Pozitivní endexspirační přetlak PEEP
Špičkový inspirační tlak PIP
Střední hodnota tlaku v dýchacích cestách Pmean
Minimální tlak v dýchacích cestách Pmin
Rozsah -60 až 120 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)
MVe, MVi, MVemand, MVespon, MV
Rozsah 0 až 99 L/min BTPS
VT, VTimand, VTemand, VTispon, Vtrap
Rozsah 0 až 5500 mL BTPS
Dechová frekvence RR
Frekvence spontánního dýchání RRspon
Rozsah 0/min až 300/min
Inspirační koncentrace O2 FiO2
Rozsah 18 až 100 obj.%
Koncentrace CO2 na konci výdechu etCO2
Rozsah 0 až 100 mmHg
Rozsah 0 až 650 mL/mbar (nebo mL/cmH2O)
Rozsah 0 až 1000 mbar/ (L/s) (nebo cmH2O / (L/s))
Rozsah 0 až 99 L/min BTPS
Rozsah 0 až 9999 (/min/L)
Rozsah -80 mbar až 0 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)
Rozsah 0 až -25 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)
Tak v dýchacích cestách Paw (t) -30 až 100 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)
Průtok (t) -180 až 180 L/min
Objem V (t) 2 až 3000 mL
Exsp. koncentrace CO2 etCO2, 0 až 100 mmHg (volitelné rozšíření)
DRÄGER EVITA V300
Alarmy / monitorování
Exspirační minutový objem Tlak v dýchacích cestách Insp. koncentrace O2
Koncentrace CO2 na konci výdechu
Monitorování tachypnoe
Monitorování objemu
Doba alarmu apnoe
vysoký / nízký
vysoký / nízký
vysoká / nízká
vysoká / nízká
vysoká
vysoký / nízký
5 až 60 sekund
Výkonové parametry
Princip řízení časový cyklus, konstantní objem, tlakově řízený
Doba trvání přerušovaného PEEP 1 až 20 exspiračních cyklů
Nebulizace léků
po dobu 5, 10, 15, 30 minut (volitelné)
Bronchiální odsávání
Detekce odpojení automaticky
Detekce opětovného připojení automaticky
Obohacování kyslíkem max. 3 minuty
Aktivní fáze odsávání max. 2 minuty
Konečné obohacování kyslíkem max. 2 minuty
Obohacování kyslíkem pro manévr odsávání
Faktor pro pediatrické pacienty
a novorozence
1 až 2
Přívodní systém pro spontánní dýchání a Psupp
adaptivní systém CPAP s vysokým počátečním průtokem
Inspirační průtok (BTPS) max. 180 L/min
Základní průtok, dospělí 2 L/min
Základní průtok, pediatričtí pacienti 3 L/min
Základní průtok, novorozenci 6 L/min
Pojistný ventil Otevírá se, když selže zásobování medicinálním stlačeným
vzduchem (průtok přiváděného plynu není postačující, aby byl
zajištěn požadovaný inspirační průtok), umožní spontánní
dýchání okolního vzduchu.
Provozní údaje
Síťové napájení
Síťová přípojka Odběr proudu
Spotřeba elektrické energie
za provozu, bez nabíjení interní baterie
Digitální výstup přístroje
Přívod plynu
Tlakoměr pro O2 Tlakoměr pro vzduch 100 V až 240 V, 50/60 Hz
při 230 V max. 1,1 A, ventilační jednotka s Medical Cockpit
při 230 V max. 1,6 A s GS500
max. 0,8 A s PS500
max. 1,4 A s GS500 a s PS500
při 100 V max. 2,5 A, ventilační jednotka s Medical Cockpit
při 100 V max. 3,7 A s GS500
max. 2,5 A, ventilační jednotka s Medical Cockpit
max. 3,7 A s PS500
max. 1,8 A s PS500
max. 3,0 A s GS500 a s PS500
cca 100 W, ventilační jednotka s Medical Cockpit
cca 180 W s GS500
Digitální vstup a výstup prostřednictvím rozhraní RS232 C
Dräger MEDIBUS a MEDIBUS.X
2,7 až 6,0 bar (nebo 270 až 600 kPa nebo 39 až 87 psi)
2,7 až 6,0 bar (nebo 270 až 600 kPa nebo 39 až 87 psi)
| 03
DRÄGER EVITA V300
Fyzikální specifikace
Rozměry (š × v × h):
Evita V300 a Infinity C300 Evita V300 a Infinity C300 na podvozku GS500 (pouze namontovaný na podvozku) / PS500 (pouze namontovaný na podvozku) Hmotnost
Evita V300 a Infinity C300 Evita V300 a Infinity C300 na vozíku PS500 GS500
Upevnění: nosná konstrukce Adaptér pro sloupek 38 mm
Úhlopříčka obrazovky Infinity C300 Vstupní/výstupní porty (na Infinity C300)
1)
390 mm × 680 mm × 410 mm
(15,4 in × 26,8 in × 16,1 in)
577 mm × 1400 mm × 677 mm
(22,7 in × 55,1 in × 26,7 in)
291 mm × 218 mm × 381 mm
(11,46 inch × 8,58 inch × 15 inch)
cca 24 kg (52,9 lbs)
cca 58 kg (127,9 lbs)
cca 27 kg (59,5 lbs)
cca 10,5 kg (23 lbs)
1,65 kg (3,64 lbs)
2,35 kg (5,18 lbs)
Barevný dotykový displej TFT 15,4”
–2 externí konektory RS232 (9-pinů)
–2 porty USB (na zadním panelu)
–1 port USB (na bočním panelu)
–1 DVI (není k dispozici)
–1 port LAN
BIPAP, obchodní známka se používá v rámci licence. ATC™, obchodní známka firmy Dräger. AutoFlow™, obchodní známka firmy Dräger.
BTPS - Body Temperature Pressure Saturated. (Teplota těla, tlak, saturovaný plyn). Měřená hodnota vztahující se na podmínky v plicích
pacienta (98,6°F), plyn nasycený vodními parami, okolní tlak.
1 mbar = 100 Pa
SÍDLO SPOLEČNOSTI
ČESKÁ REPUBLIKA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
Dräger Medical s.r.o.
Na Záhonech 884/27
141 00 Praha 4
Tel +420 272 760 141
Fax+420 272 769 242
[email protected]
www.draeger.com
Výrobce:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
90 67 950 | 15.06-4 | Communications & Sales Marketing | PP | LE | Printed in Germany | Na bezchlorově běleném – ekologickém papíru | Změny vyhrazeny | © 2015 Drägerwerk AG & Co. KGaA
04 |

Podobné dokumenty

Dräger Polaris® 50 – Vyšetřovací světlo s LED

Dräger Polaris® 50 – Vyšetřovací světlo s LED Světlo Polaris® 50 je ideálním nástrojem pro každodenní použití v nemocnicích, kde je nutno se vypořádat se stále se zvyšujícími požadavky. Ať už se používá v ordinaci, na JIP nebo na příjmu – Pola...

Více

Infinity® Acute Care SystemTM – Dräger Evita Infinity® V500

Infinity® Acute Care SystemTM – Dräger Evita Infinity® V500 Rozsah 0 až 650 mL/mbar (nebo mL/cmH2O) Rozsah 0 až 1000 mbar/(L/s) (nebo cmH2O/(L/s)) Rozsah 0 až 99 L/min Rozsah 0 až 9999 (/min/L) Rozsah –80 mbar až 0 mbar (nebo hPa nebo cmH2O) Rozsah –60 až 1...

Více

Dräger Gemina®DUO

Dräger Gemina®DUO Pokyny pro instalaci 9039804 Katalog součástí pracovní stanice pro stativy 9048440 * Nepřímé světlo na sloupu je k dispozici jen jako modul ve spojení s nočním osvětlením. ** Noční osvětlení na s...

Více

Product information: Dräger Agila

Product information: Dräger Agila * Max. počet servisních komponentů (elektrických zásuvek a přípojek medicinálních plynů) na základě součástí odpovídajících normě DIN-CE ** Rychlost zvedání se může lišit v závislosti na napětí sít...

Více

Osobní váhy TANITA - Lekarske

Osobní váhy TANITA - Lekarske Může být použita při monitorování a pro předcházení nadměrného ukládání tuků. (diabetes, hyperlipimedia, žlučové kameny a ztukovatělá játra) Komunikační rozhraní USB umožňuje přenesení naměřených ú...

Více

Polaris® 100/200 Jednoduše dobré světlo!

Polaris® 100/200 Jednoduše dobré světlo! Doba nabíjení akumulátoru Doba pro překlenutí v případě výpadku napájecí sítě (při plně nabitém akumulátoru) Hmotnost mobilního podvozku (včetně odpruženého ramena a světelné hlavy) Všechny spec...

Více

Volitelné rozšíření SmartCare®/PS

Volitelné rozšíření SmartCare®/PS Endotracheální, po tracheotomii Aktivní zvlhčovač, HME Přestávka v odvykání, čas, délka Kdykoli

Více

Dräger Perseus® A500

Dräger Perseus® A500 – časově programovatelné, plně automatické spouštění a samočinný test přístroje a softwaru – vestavěné tlumitelné osvětlení pracovních a dokumentačních ploch, osvětlené odpařovače (volitelně) – vyh...

Více