SURREALISMUS V ČECHÁCH vznik surrealismu: časové vymezení

Komentáře

Transkript

SURREALISMUS V ČECHÁCH vznik surrealismu: časové vymezení
SURREALISMUS V ČECHÁCH
●● vznik surrealismu: časové vymezení, první Surrealistický manifest
●● pojem
●● podstata surrealismu: nadskutečnost, nevědomí, význam poezie...
●● nové výtvarné metody surrealismu
●● nástup surrealismu v českém umění
− datace
− situace v českém avantgardním umění po 1. sv. válce: umělecké sdružení Devětsil, poetismus
●● Skupina surrealistů v ČSR: členi skupiny, činnost skupiny
●● osobnosti českého surrealismu: J. Štyrský, Toyen, V. Makovský, K. Teige, J. Heisler, F. Janoušek
●● J. Štyrský a Toyen
− vývoj a charakter jejich tvorby
− artificialismus
●● vliv surrealismu na tvorbu mladé generace výtvarníků za 2. sv. války
− J. Šíma (charakter jeho tvorby)
− F. Gross, F. Hudeček - členové skupiny 42 (charakter jejich tvorby)
− skupina Ra: V. Zykmund, umělci tzv. druhé vlny českých surrealistů J. Istler, V. Tikal, ...
●● vliv surrealismu na české umění po 2. sv. válce: raná díla Mikuláše Medka (např. Magnetická ryba,1949)
●● český surrealismus 2. pol. 20. stol. : Jan a Eva Švankmajerovi

Podobné dokumenty

Okruhy ke zkoušce - České umění 1. pol. 20. stol. v souvislostech

Okruhy ke zkoušce - České umění 1. pol. 20. stol. v souvislostech 4.Symbolismus druhé vlny. SURSUM, souvislosti, protagonisté (Josef Váchal.jeho tvorba grafická, knihařská, malířská. Jan Zrzavý - jeho expresívní počátky, významný tvůrčí vztah s Bohumilem Kubištou...

Více