Ověření zrakové schopnosti

Komentáře

Transkript

Ověření zrakové schopnosti
ISO 9712, EN 4179, NAS 410, SNT-TC-1A
ISO 9712, EN 4179, NAS 410, SNT-TC-1A
Ověření zrakové schopnosti
Ověření zrakové schopnosti
Verifying the visual ability
Verifying the visual ability
Příjmení, jméno a titul
Příjmení, jméno a titul
Surname, name and title:
Surname, name and title:
Rodné číslo
Rodné číslo
Identification native number:
Identification native number:
Při ověření zrakové schopnosti výše uvedené osoby bylo zjištěno, že:
Při ověření zrakové schopnosti výše uvedené osoby bylo zjištěno, že:
By verifying the visual ability of the said person there was found:
By verifying the visual ability of the said person there was found:
a) vidění na blízko umožňuje minimálně čtení písma Jägrova testu číslo 1 nebo písma Times
Roman N 4.5 nebo ekvivalentního písma ze vzdálenosti ne menší než 30 cm jedním nebo
oběma očima / near vision acuity permit reading a minimum of Jaeger number 1 or Times Roman N 4.5 or
a) vidění na blízko umožňuje minimálně čtení písma Jägrova testu číslo 1 nebo písma
Times Roman N 4.5 nebo ekvivalentního písma ze vzdálenosti ne menší než 30 cm
jedním nebo oběma očima / near vision acuity permit reading a minimum of Jaeger number 1 or Times
equivalent letters at not less than 30 cm with one or both eyes
Roman N 4.5 or equivalent letters at not less than 30 cm with one or both eyes
a1)
bez korekce / uncorrected
a1)
bez korekce / uncorrected
a2)
s korekcí / either corrected
a2)
s korekcí / either corrected
Osoba je / Person is:
Schopna / able
Neschopna / unable
Osoba je / Person is:
Schopna / able
Neschopna / unable
b) rozlišení barev (barvocit) je dostatečné tak, aby uchazeč rozeznal a rozlišil kontrast mezi
barvami používanými v metodě NDT, podle určení zaměstnavatele / colour vision is sufficient
b) rozlišení barev (barvocit) je dostatečné tak, aby uchazeč rozeznal a rozlišil kontrast mezi
barvami používanými v metodě NDT, podle určení zaměstnavatele / colour vision is sufficient
Osoba je / Person is:
Osoba je / Person is:
that the candidate can distinguish and differentiate contrast between the colours used in the NDT method
concerned as specified by the employer
Schopna / able
Neschopna / unable
that the candidate can distinguish and differentiate contrast between the colours used in the NDT method
concerned as specified by the employer
Schopna / able
Neschopna / unable
Dokumentované ověření zrakové schopnosti podle bodu a) musí být provedeno nejméně každý rok. /
Dokumentované ověření zrakové schopnosti podle bodu a) musí být provedeno nejméně každý rok. /
Datum:
Datum:
The documented tests of visual acuity according to a) shall be carried out at least annually.
The documented tests of visual acuity according to a) shall be carried out at least annually.
Jméno, podpis a razítko / Name, signature and stamp
Vhodné odpovědi, prosím, zakřížkujte.
očního lékaře, optometristy, nebo jinak lékařsky uznané osoby
oculist, optometrist or other medically recognized person
Ověření kopie zaměstnavatelem:
Datum:
Jméno, podpis a razítko / Name, signature and stamp
Vhodné odpovědi, prosím, zakřížkujte.
očního lékaře, optometristy, nebo jinak lékařsky uznané osoby
oculist, optometrist or other medically recognized person
Ověření kopie zaměstnavatelem:
Podpis a razítko:
Datum:
Podpis a razítko:

Podobné dokumenty

směrnice kvalifikace a certifikace personálu

směrnice kvalifikace a certifikace personálu NDT - nedestruktivní zkoušení, defektoskopie ŠZS - školící a zkušební středisko CO ATG – certifikační orgán ATG

Více

listopad 2009 - Čechoaustralan

listopad 2009 - Čechoaustralan Jan Přeučil, jehož otec byl odsouzen v procesu s Miladou Horákovou. Sedmdesát minut nabídne divákovi víc než pohled na strašné týrání nevinných lidí. Je o zrání a poznání, o víře, o solidaritě, i o...

Více

Pozvánka

Pozvánka Cena na osobu vč. DPH 1 900,- Kč. Cena pro doprovod 1 500,- Kč. Poplatek zahrnuje: ubytování, účast na přednáškách, občerstvení (coffee break, oběd), sobotní raut. Přihlášky zasílejte na e-mail: in...

Více

professional organization

professional organization Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR ! Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR! Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska Sp...

Více

Micropaq bezdrátový telemetrický monitor

Micropaq bezdrátový telemetrický monitor záznam události na Acuity Display Podsvícený LCD s úsporným re imem provozu FlexNet Zobrazení 1 nebo 2 svod EKG bezdrátové a drátové propojení pln vyhovují Mo nost výb ru I, II, III, aVR, aVL, aVF,...

Více

svoboda pohybu - Praha

svoboda pohybu - Praha Pro vodní sporty • nepoužívejte vícedenní kontaktní čočky z důvodu možnos rozvinu plísní, doporučujeme jednodenní Falco • po plavání čočky nevyndávejte ihned, ale počkejte minimálně 20 minut, čočka...

Více

3. Fyziologie práce 5.10.2011 ZUČ

3. Fyziologie práce 5.10.2011 ZUČ – vyšší vadí u pracovních poloh ve stálém předklonu při nemožnosti upravit si výšku pracovní plochy / kuchař, dělník na montážní lince, obsluha strojů/ nebo s nutností práce v úzkých prostorách / č...

Více