Mediakit 2016 Art+Antiques

Komentáře

Transkript

Mediakit 2016 Art+Antiques
Mediakit 2016
V YDAVATELST VÍ AMBIT MEDIA, A. S.
Art+Antiques
12+1
prosinec 2014
inzerce
99 Kč / 4,70 ¤
12 /
18 /
Český symbolismus v Olomouci
Giovanni Battista Piranesi v NG
Rozhovor s Lenkou Klodovou
9 771213 839008
12
38 /
SPECIFIK ACE
ročník: 14
periodicita: měsíčník
distribuovaný náklad: 10 000 ks
distribuce: předplatitelé, prodejní sítě HDS Retail,
Geco a Valmont, vybraná knihkupectví, galerie
a muzea, veletrhy, festivaly
prodejní cena: 99 Kč / 4,70 € (tištěné vydání)
109 Kč / 5,10 € (tištěné dvojčíslo)
předplatné: 885 Kč/rok (tištěné),
740 Kč/rok (elektronické)
rozsah: 96 stran + obálka
formát: 220 × 277 mm
papír: obálka – matná křída 200 g/m2 + parciální lak,
vnitřní část – G-Print mat 115 g/m2
vazba: V2, lepená
tisk: 4/4 barvy
CHAR AKTERISTIK A
Art+Antiques je exkluzivní měsíčník o výtvarném umění, architektuře, designu a starožitnostech. Čtenáři
časopisu jsou nejen sběratelé a výtvarní profesionálové, ale především lidé s aktivním zájmem o luxusní trendy
v oblasti životního stylu.
V každém vydání časopisu čtenáři najdou obsáhlou pozvánku na výstavu, která v daném měsíci začíná,
velký rozhovor a řadu tematických článků. Art+Antiques je zároveň jediným českým periodikem, které se
systematicky věnuje trhu s uměním.
FAKTA A ČÍSL A
Distribuce titulu na prodejny dle krajů
5,9 % Olomoucký kraj
5,8 % Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj 8,6 %
29,7 % Praha
Jihomoravský kraj 8,2 %
Kraj Vysočina 3,8 %
Pardubický kraj 4,1 %
9,4 % Středočeský kraj
Královéhradecký kraj 4,9 %
Liberecký kraj 4,1 %
Ústecký kraj 4,3 %
Jihočeský kraj 5,3 %
3,3 % Plzeňský kraj
2,6 % Karlovarský kraj
FORMÁT Y A CENÍK INZERCE
2/1
1/1
Rozměr /
Size
2/1 strany / 2 pages
1/1 strany / page 1/2 strany na výšku / page upright 1/2 strany na šířku / page across 1/3 strany na výšku / page upright 1/4 strany na výšku / page upright 1/8 strany / page 2. strana obálky / inside cover 3. strana obálky / inside cover back 4. strana obálky / back cover 1/2
1/2
Rozměr zrcadlo /
Clean size
není
190 × 243 mm
91 × 243 mm 190 × 119 mm 58 × 245 mm 91 × 119 mm 91 × 57 mm není není není 1/3
Rozměr spad /
Bleed size
440 × 277 mm
220 × 277 mm není není není není není 220 × 277 mm 220 × 277 mm 220 × 277 mm 1/4
1/8
Cena (bez DPH) /
Price
200 000 Kč
115 000 Kč
80 000 Kč
80 000 Kč
60 000 Kč
40 000 Kč
10 000 Kč
130 000 Kč
140 000 Kč
150 000 Kč
V případě formátů na spad je nutno přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.
příplatky
slevy za počet opakování
za umístění na přesnou pozici + 15 %
za umístění na redakční stranu + 10 %
3× – 5 %, 6× – 10 %,
12× – 15 %, Skonto – 3 %
storno poplatky
25 a více dnů před datem zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatků.
24 až 15 dnů před datem zveřejnění 50 % z ceny inzerce.
14 až 8 dnů a méně před datem zveřejnění 100 % z ceny inzerce.
7 a méně dnů před datem zveřejnění nelze inzerci stornovat.
TECHNICKÉ POŽ ADAVK Y
Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF
Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky (posuv 12 b od čistého formátu), spadávku (minimálně 5 mm).
U formátu na spad umisťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 6 mm od okraje. Barvy: pouze barevný prostor CMYK
Obrázky: rozlišení 300 dpi
Fonty: vložené do PDF, písmo ne menší než 5 bodů
Loga: pouze v křivkách
Při nedodržení stanovených požadavků neručí vydavatel za výslednou kvalitu inzerce. Stejně tak v případě, nebude-li
dodán odpovídající nátisk. Všeobecné obchodní podmínky Ambit Media, a. s. najdete na www.ambitmedia.cz.
HARMONOGR AM
Číslo /
Issue
Objednávky /
Booking
Podklady /
Closing Date
Vychází /
First Date of Sale
18. 1.
16. 2.
17. 3.
18. 4.
16. 5.
20. 6.
16. 8.
15. 9.
17. 10.
21. 11.
25. 1.
23. 2.
24. 3.
25. 4.
23. 5.
27. 6.
23. 8.
22. 9.
24. 10.
28. 11.
8. 2.
8. 3.
7. 4.
9. 5.
6. 6.
11. 7.
6. 9.
6. 10.
7. 11.
12. 12.
únor 2016
březen 2016
duben 2016
květen 2016
červen 2016
červenec–srpen 2016
září 2016
říjen 2016
listopad 2016
prosinec 2016–leden 2017
SPECIÁLNÍ NABÍDK Y
• Nestandardní formáty
Možnost zhotovení šerpy přes časopis, záložky, vkládaných listů, vlepování a dalších atypických forem inzerce.
Cena nestandardní formy inzerce dle individuální kalkulace.
INZERCE
Ing. Světlana Urbanová
group sales director
mobil: +420 604 931 471
e-mail: [email protected]
Kryštof Mikule
account manager
mobil: +420 731 104 666
e-mail: [email protected]
Jiří Lacina
account manager
mobil: +420 725 015 381
e-mail: [email protected]
REDAKCE A V YDAVATEL
Jan Skřivánek
šéfredaktor
Johana Lomová, Josef Ledvina
redaktoři
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580, fax: +420 222 352 572
www.artcasopis.cz
ROČENKA ART+
Trh s uměním v roce 2015
SPECIFIK ACE
vychází: 15. 2. 2016 (uzávěrka podkladů 1. 2. 2016)
distribuovaný náklad: 10 000 ks
rozsah: +/− 140 stran
prodejní cena: 139 Kč / 6,20 € (tištěné vydání)
99 Kč (elektronické vydání)
formát: 220 × 200 mm
papír: obálka – matná křída 200 g/m2 + parciální lak;
vnitřní část – matná křída 100 g/m2
vazba: V2, lepená
tisk: 4/4 barvy
CHAR AKTERISTIK A
První pololetí roku 2015 znamenalo na českých aukcích výtvarného umění a starožitností historicky třetí nejlepší
výsledek. Kupci za toto období utratili na 480 milionů korun, což je o příjemných 13 % více než v předchozím roce
a o 13 % méně než v rekordní jarní sezoně 2013, kdy celkové tržby činily 550 milionů korun. Klien­ti stále více oceňují
jednotlivé, uměleckohistoricky a sběratelsky zajímavé položky i českou krajinomalbu. Za nejdražší práci, expresivní malbu Bohumila Kubišty Žena s kočárkem, zaplatil zájemce necelých 14 mi­lionů korun. Kubištově olejomalbě
sekundovalo jiné, na trhu zcela ojedinělé dílo, kuboexpresionistický Kytarista Emila Filly z přelomového roku 1912
a cenou 9,6 milionu korun.
Převažující klasickou modernu mezi nejdražšími díly doplňují zahraničními kupci oblíbená asiatika, historicky
poprvé se do první desítky v tomto pololetí propracoval i segment české krajinomalby. Desítka nejdražších děl by
tentokrát v souhrnu vyšla na 78 milionů korun.
Odborný portál ART+ (www.artplus.cz) při­pravuje na únor 2016 již sedmou Ročenku ART+, která bude mapovat
vývoj na trhu s umění doma i v zahraničí v roce 2015. Minulých šest vydání Ročenek ART+ vzbudilo značný ohlas a pro
sběratele i obchodníky s uměním se staly zá­kladním referenčním zdrojem. Veškeré statis­tiky celkového obratu českého
trhu s uměním, počty milionových či stotisícových položek, které se objevují v médiích, vycházejí ze sta­tistik ART+.
Základní koncepce Ročenky ART+ bude stejná jako v minulých letech. Vedle shrnutí celkové situace a jednotlivých
případových studií, věnovaných dílčím segmentům trhu či konkrétním autorům, čtenáři v Ročence ART+ najdou také
kompletní přehled děl prodaných za více než 1 milion korun, oddíly věnované mimoaukční části trhu, tedy prodejům
prostřednictvím galerií a starožitnictví, kapitoly zabývající se situací na Slovensku a na mezinárodním trhu, a také
rozhovory s významnými českými i zahraničními odborníky. Celkový rozsah Ročenky ART+ bude kolem 140 stran.
FORMÁT Y A CENÍK INZERCE
Rozměr
Rozměr zrcadlo
Rozměr spad
Cena (bez DPH)
1/1 strany není
220 × 200 mm 60 000 Kč
2. a 3. strana obálky není 220 × 200 mm 80 000 Kč
4. strana obálky
není 220 × 200 mm 120 000 Kč
Na 4. obálce možnost parciálního laku. Ceny nestandardních formátů na základě dohody.
1/1
V případě formátů na spad je nutno přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.
INZERCE
Ing. Světlana Urbanová
group sales director
mobil: +420 604 931 471
e-mail: [email protected]
V YDAVATEL
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580, fax: +420 222 352 572
www.artplus.cz
www.artplus.cz
vše o trhu s uměním
Z ÁKL ADNÍ INFORMACE
návštěvnost
více než 1 200 unikátních uživatelů denně
cílová skupina
bez omezení věku a pohlaví
socioekonomická klasifikace A-C1 (převážně nadprůměrné socioekonomické zázemí)
sběratelé výtvarného umění a starožitnosti, investoři do umění, obchodníci, galeristi, znalci,
odborní pracovníci muzeí a galerií, ekonomové, právníci, lékaři a studenti oborových škol
portál ART+ si klade za cíle
dlouhodobě sledovat, popisovat a analyzovat český trh s uměním z pohledu vývoje trendů a cen
reagovat na aktuální dění v dané oblasti
nabídnout jedinečný nástroj umožňující i neodborníkům poučeně investovat v této oblasti
základní informace o portálu ART+
spolupráce s 20 předními aukčními domy
průběžně aktualizovaná databáze více než 150 000 položek dražených na českých aukcích
více než 500 odborných článků, komentářů a specifických analýz ve zpravodajské sekci
index trhu s uměním citovaný českými médii
kalendář plánovaných aukcí
ohlašování připravovaných prodejů oblíbených autorů
přehledné grafy a statistiky
pravidelné vydávání Ročenky trhu s uměním ve spolupráci s časopisem Art+Antiques
cena ročního členství 1 990 Kč
CHAR AKTERISTIK A
www.artplus.cz je exkluzivní nástroj sloužící k efektivní orientaci na českém trhu s uměním a starožitnostmi.
Portál má rozsáhlou databázovou a zpravodajsko-analytickou část, reagující na aktuální dění na našem
i zahraničním trhu.
Internetový portál vznikl v úzké spolupráci s časopisem Art+Antiques, jediným měsíčníkem v ČR přinášející
nejdůležitější zprávy z výtvarného umění, architektury, designu a starožitností, který oslavil již 12. výročí.
ART+ je unikátním zdrojem specifiky zaměřených informací, které pravidelně přebírá ČTK a nejsledovanější
domácí média, citován bývá i na prestižních portálech informujících o uměleckém trhu v zahraničí.
PR AVIDELNĚ PROBÍHA JÍCÍ PROMOAKTIVIT Y
korespondenční kampaň zaměřená na oborové autority a spolupráce s nimi (majitelé galerií, starožitnictví
a aukčních domů, historici umění, vysoké školy, veřejná muzea a galerie, Rada galerií České republiky, soudní
znalci, sběratelé, ekonomové ...)
distribuce informačních letáků v galeriích a starožitnictvích po celé ČR
pravidelné tiskové konference shrnující dění na českém trhu s uměním a starožitnostmi
pravidelná propagace v aukčních katalozích partnerských aukčních domů
emise zvýhodněného přístupu mezi odběratele časopisu Art+Antiques
www.artplus.cz
FORMÁT Y INZERCE
leaderboard
lh1
Přihlásit
CZ / EN
www.artplus.cz
DAtABáZe
na Trhu
ZPRAVODAjStVí
Z ah r an ič í
Ph1
červen 2012 684,73
vše o trhu s uměním
Můj ARt+
ko m en T ář e
členStVí
výS l eDky
KOntAKty
r oZ h o vo ry
náPOVěDA
VyhleDáVání
ToP 1 0
databáze články
h iSTo r ie
abecední seznam
CZ / EN
ZPRAVODAjStVí
Za hra ničí
kome nTá ře
v ýSle Dk y
roZhov ory
KOntAKty
náPOVěDA
VyhleDáVání
ToP 10
databáze články
hiSTorie
Aukce u Kodla s bomba rautem
Zahraničí
z tisku. To je jen šlehačka na dortu.
středním zajímavější cenovém pásmu,
bla tralala bla tralala... celý článek
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
KA l enDá ř A KC í
Ph2
červenec 2012
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
b)dolní (levý nebo pravý)
Daleko zajímavější vnitřní cenový
vývoj zaznamenáváme v tak zvaném
středním zajímavější cenovém pásmu,
bla tralala bla tralala... celý článek
lh2
28. 11. 2011
na Trhu
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
26
7
8
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
1. art Consulting
Dorotheum Praha
adolf loos apartment
and Gallery
Galerie arcimboldo
antikvity Praha
Galerie Dolmen
aukční dům Sýpka
Galerie kodl
aukční dům Sýpka
Galerie kodl
aukční dům
valentinum
příčný banner P1
Galerie Pictura
meissner-neumann
aukční dům
valentinum
Bílek, Bukovac
a Marie terezie
Zahraničí
aukce domu Zezula
PD1
červen 2012
Překoná Medek
poválečný rekord?
Bílek, Bukovac
a Marie terezie
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
aukce domu Zezula
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
lD1
PD1
červen 2012
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
Překoná Medek
poválečný rekord?
raný medek
u Galerie Pictura
u Galerie Pictura
příčný banner P2
je 45 milionů moc?
Přehled nejdražších děl
je 45 milionů moc?
Přehled nejdražších děl
Františka kupky
Františka kupky
28. 11. 2011
Zapomenutý Dobroslav Foll
Zapomenutý Dobroslav Foll
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
na Trhu
square
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
28. 11. 2011
28. 11. 2011
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
A R t+AntiqueS
PD2
Galerie české
pojišťovny
končí
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
lD2
Zahraničí
28. 11. 2011
Meziválečné desatero pro sběratele
Galerie české
pojišťovny
končí
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
28. 11. 2011
Rozhovor
s janem
Skřivánkem
Meziválečné desatero pro sběratele
Orlys už není co býval a Pictura jakbysmet
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
na Trhu
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
PD2
česká
architektura
2011–2012
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
Rozhovor
s janem
Skřivánkem
Orlys už není co býval a Pictura jakbysmet
ARt+ An ti queS
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
česká
architektura
2011–2012
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
square
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
novější / starší články
novější / starší články
Sledujte arT+ na Facebooku
o stránce / všeobecné podmínky / kontakty / nápověda
© arT+ 2012, ambitmedia, a. s.
leaderboard
Přihlásit
CZ / EN
www.artplus.cz
Ph1
LEADERBOARD
900 × 120 px
leaderboard
lh1
červen 2012 684,73
vše o trhu s uměním
ZPRAVODAjStVí
Můj ARt+
ko m en T ář e
členStVí
výS l eDky
r oZ h o vo ry
KOntAKty
náPOVěDA
VyhleDáVání
ToP 1 0
databáze články
h iSTo r ie
DVOJITÝ
VÝŠKOVÝ
BANNER
hledat
Pokročilé vyhledávání
abecední seznam
nA ši P A R tneř i
a sexy tanečnicema
Zahraničí
aukční trh není jen
o velkých milionových rekordech,
o nichž se většinou dozvídáme
z tisku. To je jen šlehačka na dortu.
Daleko zajímavější vnitřní cenový
vývoj zaznamenáváme v tak zvaném
středním zajímavější cenovém pásmu,
bla tralala bla tralala... celý článek
28. 11. 2011
Zapomenutý Filla
KA l enDá ř A KC í
červenec 2012
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
16
17
18
19
20
21
22
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
na Trhu
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
Ph2
1. art Consulting
Dorotheum Praha
adolf loos apartment
and Gallery
Galerie art Praha
Galerie Dolmen
Galerie kodl
aukční dům
valentinum
Galerie Pictura
aukční dům Zezula
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
Zahraničí
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
lD1
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
Bílek, Bukovac
a Marie terezie
aukce domu Zezula
červen 2012
Překoná Medek
poválečný rekord?
PD1
u Galerie Pictura
PŘÍČNÝ BANNER
600 × 105 px
je 45 milionů moc?
Přehled nejdražších děl
SQUARE (čtverec)
240 × 240 px
square
28. 11. 2011
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
Zahraničí
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
28. 11. 2011
Meziválečné desatero pro sběratele
Orlys už není co býval a Pictura jakbysmet
na Trhu
Galerie české
pojišťovny
končí
česká
architektura
2011–2012
Rozhovor
s janem
Skřivánkem
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
PD2
Pokročilé vyhledávání
abecední seznam
Zahraničí
aukční trh není jen
o velkých milionových rekordech,
o nichž se většinou dozvídáme
z tisku. To je jen šlehačka na dortu.
Daleko zajímavější vnitřní cenový
vývoj zaznamenáváme v tak zvaném
středním zajímavější cenovém pásmu,
bla tralala bla tralala... celý článek
lh2
28. 11. 2011
Zapomenutý Filla
KAlen Dář AKC í
červenec 2012
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
16
17
18
19
20
21
22
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
na Trhu
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
Ph2
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
1. art Consulting
Dorotheum Praha
adolf loos apartment
and Gallery
Galerie art Praha
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
lh1
Zahraničí
lD1
lD2
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
Galerie arcimboldo
antikvity Praha
Galerie Dolmen
aukční dům Sýpka
Galerie kodl
aukční dům
valentinum
Galerie Pictura
aukční síň vltavín
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
meissner-neumann
orlys art auctions
Prague auctions
n A tRhu
Bílek, Bukovac
a Marie terezie
aukce domu Zezula
červen 2012
PřPřiihhlláássiitt
Překoná Medek
poválečný rekord?
raný medek
příčný banner P2
u Galerie Pictura
Františka kupky
Zapomenutý Dobroslav Foll
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
na Trhu
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
www.www.aarrttpplluuss..cczz
vvššee oo ttrrhhuu ss uumměěnníímm
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
CZ / EN
CZ / EN
je 45 milionů moc?
Přehled nejdražších děl
28. 11. 2011
square
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
28. 11. 2011
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
Zahraničí
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
28. 11. 2011
Meziválečné desatero pro sběratele
Orlys už není co býval a Pictura jakbysmet
na Trhu
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
DAtABáZe ZPRAVODAjStVí Můj ARt+ členStVí KOntAKty náPOVěDA
DAtABáZe ZPRAVODAjStVí Můj ARt+ členStVí KOntAKty náPOVěDA
novější / starší články
Sledujte arT+ na Facebooku
hledat
Příjmení autora / název firmy
n Aši PARtn eři
a sexy tanečnicema
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
o stránce / všeobecné podmínky / kontakty / nápověda
Ph1
28. 11. 2011
Aukce u Kodla s bomba rautem
A R t+AntiqueS
novější / starší články
© arT+ 2012, ambitmedia, a. s.
databáze články
aukční dům Zezula
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
lD2
ToP 10
hiSTorie
28. 11. 2011
Františka kupky
60. let. Své civilizační a technické náměty nazírá
VyhleDáVání
Nové cenové rekordy:
mařákovci a geometrie
Prague auctions
Zapomenutý Dobroslav Foll
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
leaderboard
roZhov ory
červen 2012 684,73
náPOVěDA
orlys art auctions
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
v ýSle Dk y
KOntAKty
meissner-neumann
nA tR hu
28. 11. 2011
na Trhu
kome nTá ře
členStVí
příčný banner P1
raný medek
příčný banner P2
Za hra ničí
Můj ARt+
Galerie arcimboldo
antikvity Praha
aukční dům Sýpka
aukční síň vltavín
28. 11. 2011
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
(levý nebo pravý)
na T rhu
ZPRAVODAjStVí
120 × 910 px
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
příčný banner P1
CZ / EN
DAtABáZe
Příjmení autora / název firmy
Aukce u Kodla s bomba rautem
Přihlásit
www.artplus.cz
vše o trhu s uměním
28. 11. 2011
Nové cenové rekordy:
mařákovci a geometrie
lh2
Sledujte arT+ na Facebooku
o stránce / všeobecné podmínky / kontakty / nápověda
© arT+ 2012, ambitmedia, a. s.
Z ah r an ič í
orlys art auctions
Prague auctions
n A tRhu
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
28. 11. 2011
na Trhu
Galerie Pictura
meissner-neumann
aukční síň vltavín
28. 11. 2011
nA tR hu
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
Galerie art Praha
aukční dům Zezula
orlys art auctions
Prague auctions
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
příčný banner P2
DAtABáZe
Ph2
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
Galerie art Praha
raný medek
lh1
1
6
12
18
Galerie Dolmen
reagujícím na charakteristickou modernistickou estetiku
na Trhu
30
5
11
17
Dorotheum Praha
60. let. Své civilizační a technické náměty... celý článek
Zahraničí
29
4
10
Galerie arcimboldo
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
lD2
28
3
9
antikvity Praha
Aukce u Kodla s bomba rautem a sexy tanečnicema
na Trhu
27
2
16
1. art Consulting
aukční síň vltavín
Rembrandt, Brueghel, Cranach?
Vše levnější než moderna
Dobroslav Foll, malíř skupiny radar, patří
k zajímavým, dnes téměř zapomenutým tvůrcům
adolf loos apartment
and Gallery
aukční dům Zezula
28. 11. 2011
KAlen Dář AKC í
červenec 2012
25
Zapomenutý Filla
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
s osobitým humorem a poetikou... celý článek
příčný banner P1
abecední seznam
aukční trh není jen
o velkých milionových rekordech,
Zapomenutý Filla
Pokročilé vyhledávání
n Aši PARtn eři
a sexy tanečnicema
o nichž se většinou dozvídáme
Aukci v Sýpce přerušila policejní razie
hledat
Příjmení autora / název firmy
28. 11. 2011
Nové cenové rekordy:
mařákovci a geometrie
z tisku. To je jen šlehačka na dortu.
28. 11. 2011
lD1
členStVí
aukční trh není jen
Zahraničí
Zahraničí
Můj ARt+
o velkých milionových rekordech,
Daleko zajímavější vnitřní cenový
Ph1
červen 2012 684,73
vše o trhu s uměním
o nichž se většinou dozvídáme
vývoj zaznamenáváme v tak zvaném
na Trhu
Přihlásit
www.artplus.cz
a)horní (levý nebo pravý)
Pokročilé vyhledávání
nA ši P A R tneř i
a sexy tanečnicema
lh2
lh1
na T rhu
hledat
Příjmení autora / název firmy
Aukce u Kodla s bomba rautem
leaderboard
DAtABáZe
28. 11. 2011
Nové cenové rekordy:
mařákovci a geometrie
VÝŠKOVÝ BANNER
120 × 450 px
o stránce / všeobecné podmínky / kontakty / nápověda
ččeerrvveenn 22001122 684,684,7733
ARt+ An ti queS
Galerie české
pojišťovny
končí
česká
architektura
2011–2012
Rozhovor
s janem
Skřivánkem
VyhleDáVání
VyhleDáVání
Sledujte arT+ na Facebooku
© arT+ 2012, ambitmedia, a. s.
na Trhu Zahraničí komenTáře výSleDky roZhovory hiSTorie ToP 10
na Trhu Zahraničí komenTáře výSleDky roZhovory hiSTorie ToP 10
28. 11. 2011
28. 1 . 201
Nové cenové rekordy:
Nové cenové rekordy:
mařákovci a geometrie
mařAukceáukovKodlacsi bombaa geometrautemrie
Aukce u Kodla s bomba rautem
a sexy tanečnicema
a sexy tanečnicema
Zahraničí aukční trh není jen
Ph1
PD1
databáze články
databáze články
Příjmení autora / název firmy hledat
Příjmení autora / název firmy hledat
Pokročilé vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
abecední seznam
abecední seznam
nAši PARtneři
nAši PARtneři
PD2
www.artplus.cz
CENÍK INZERCE
výškový levý horní 1
výškový levý horní 2
výškový pravý horní 1
výškový pravý horní 2
výškový levý dolní 1
výškový levý dolní 2
výškový pravý dolní 1
výškový pravý dolní 2
dvojitý banner levý
dvojitý banner pravý
příčný banner 1
příčný banner 2
DRUH BANNERU
CENA V KČ
(včetně agenturní provize 20 %, bez DPH)*
leaderboard
LH 1
LH 2
PH 1
PH 2
LD 1
LD 2
PD 1
PD 2
LH 1 + LH 2
PH 1 + PH 2
square
P1
P2
60 000
25 000
20 000
25 000
20 000
16 000
14 000
16 000
14 000
—
—
20 000
20 000
18 000
* Cena je uvedená vždy za 2 týdny.
NEWSLETTER ART+
informace o nejaktuálnějším zpravodajském dění na portálu www.artplus.cz
aktuální témata z domácího i zahraničního trhu s uměním, investiční tipy
pravidelné rubriky:
Dílo měsíce
Editorial
komentář k aktuálnímu stavu Indexu ART+
kalendář nejbližších aukcí výtvarného umění a starožitostí
v aukční sezóně vychází s měsíční frekvencí
v současnosti s inovovanou, návštěvnicky vstřícnou vizuální a funkční podobou
aktuálně cca 13 000 abonentů s jasným zájmem o problematiku trhu s uměním
efektivní možnost umístění statických horizontálních bannerů o velikosti 680 × 200 px (cena 10 000 Kč)
INZERCE
Ing. Světlana Urbanová
group sales director
mobil: +420 604 931 471
e-mail: [email protected]
REDAKCE A V YDAVATEL
Robert Mečkovský
vedoucí projektu, e-mail: [email protected]
Marcela Chmelařová
šéfredaktor, e-mail: [email protected]
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 580, fax: +420 222 352 572
www.artplus.cz
W W W.AMBITMEDIA.CZ

Podobné dokumenty

Mediakit 2015 Art+Antiques

Mediakit 2015 Art+Antiques U formátu na spad umisťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 6 mm od okraje.  Barvy: pouze barevný prostor CMYK Obrázky: rozlišení 300 dpi Fonty: vložené do PDF, písmo ne menší ...

Více

Mediakit KARIM 2016

Mediakit KARIM 2016 www.kardiologickarevue.cz TECHNICKÉ POŽ ADAVK Y Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky (posuv 12 b od čistého formátu), spadávku (minimálně 5 m...

Více

Mediakit AM Review 2016

Mediakit AM Review 2016 na real-time streamy a webcasty na www.congress-live.eu a www.amreview.cz. AM Review nabízí i aktuální, nezávislé, profesionálně zpracované a prakticky zaměřené informace pro provozovatele lékar...

Více

Depeche Mode Friends

Depeche Mode Friends nyní svíráte ve svých rukou. Vše nasvědčuje tomu, že letos bude mnohem větší pohyb kolem Depeche Mode než byl v minulém roce. Jsme nesmírně potěšeni, že Vám můžeme oznámit, že Martin Gore představi...

Více

Mediakit 2015 - Ambit Media, as

Mediakit 2015 - Ambit Media, as U formátu na spad umisťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 6 mm od okraje.  Barvy: pouze barevný prostor CMYK Obrázky: rozlišení 300 dpi Fonty: vložené do PDF, písmo ne menší ...

Více

Mediakit 2016 - Ambit Media, as

Mediakit 2016 - Ambit Media, as senzačních 3,74 milionu korun. Předchozí rekord z loňského listopadu měl hodnotu 1,07 milionu korun – šlo tehdy o vůbec první karsův prodej nad milion – a postaralo se o něj dvoumetrové plátno Obra...

Více