Zobrazit - Občanské sdružení KOSTEL SÝČINA

Komentáře

Transkript

Zobrazit - Občanské sdružení KOSTEL SÝČINA
Obèanské sdružení
KOSTEL SÝÈINA
uvádí koncert duchovní hudby
za finanèní podpory MÚ Dobrovice, OÚ Nìmèice, OÚ Vinaøice,
OÚ Nepøevázka, Uniplast Dobrovice a Cukrovarù TTD Dobrovice
sobota 21.8.2010 v 18:00 hod
kostel sv.Václava v Sýèinì
Praetorius: Spagnoletta (španìlský tanec)
Tøi španìlské duchovní písnì
Anonym: Marv Pontkalleg (Bretoòská balada)
A.Vivaldi - árie „Sguarciami pure il seno“
A.Vivaldi - árie „Vedró con mio diletto“
Anonym: „Madre mia non mi far monaca“
(italská duchovní skladba na motivy lidové písnì z okolí Milána)
G.F.Händel - árie z Mesiáše „I knowthat my redeemer liveth“
G.F.Händel - árie z Mesiáše „He shall feed His flock like“
Pietro Mascagni - Ave Maria
Jan Køtitel Krumpholz: Romance a rondo ze sonáty Bdur
Franz Schubert - Ave Maria
Výbìr z poezie Jana Hory
Dana Krausová - zpìv
Miloš Formáèek -varhany
Vìra Kadeøábková - harfa
Michaela Dolinová - recitace

Podobné dokumenty

sobota s pěveckým sborem

sobota s pěveckým sborem SOBOTA S PĚVECKÝM SBOREM LORETA PRAHA

Více

Lions Club Brno Camerata Brunae Janáčkova akademie múzických

Lions Club Brno Camerata Brunae Janáčkova akademie múzických plesy příspěvek kulturního života našeho města a zároveň jako zdroj pomoci pro humanitární účely. Jsme nazýváni rytíři slepých, do přátelského prostředí klubu rádi uvítáme nové členy. Kontakt na te...

Více

PDF verze zde.

PDF verze zde. SPOJ SE S NÁMI A SLEDUJ, CO JE NOVÉHO

Více

nabídka k nahlédnutí zde

nabídka k nahlédnutí zde M. Varga J. S. Bach M. Nickel P. Mascagni J. S. Bach C. Franck J. S. Bach G. F. Händel M. Nickel V. Standford G. F. Händel C. Franck C. Franck A. Alfonso J. Martini C. Franck U. Knörr N. Rawsthorne...

Více

digitální hudební archiv

digitální hudební archiv Slavonic DancesSeries I, Op.46No.2 in C minorAllegretto scherzando

Více

Terasa - m3 Olomouc

Terasa - m3 Olomouc Elegantní Ryzlink rýnský dodává pikantnost, mineralitu a zdùrazòuje jedineènost tohoto Cuveé. Pálava 340,- Kè Vinaøství Proqin - Velké Nìmèice Výbìr z hroznù - polosladké Velmi oèekávané expresivní...

Více