Technicka dokumentace 2014

Komentáře

Transkript

Technicka dokumentace 2014
Dosteba
Technická dokumentace EU
Technical Documentation EU
Montážní prvky
Fixation elements
2014
Stavební prvky jsou
Elements are
naše síla
our strength
Obsah
Contents
DoRondo
DoRondo®
Montážní podložka z PP
Montážní podložka z EPS
Fixation annular blank, PP
Fixation annular blank, EPS
®
ZyRillo
ZyRillo®
Montážní váleček z PE
Montážní váleček z EPS
Fixation cylinder, PE
Fixation cylinder, EPS
®
Rondoline
Rondoline®
Montážní válec z PU
Montážní válec z EPS
Fixation cylinder, PU
Fixation cylinder, EPS
Quadroline®
Quadroline®
Montážní blok z PU
Montážní blok z EPS
Fixation ashlar, PU
Fixation ashlar, EPS
VARIZ®, VARIQ®, VARIR®
VARIZ®, VARIQ®, VARIR®
Montážní válec z EPS
Montážní kvádr z EPS
Fixation cylinder, EPS
Fixation ashlar, EPS
UMP®-ALU
UMP®-ALU
Univerzální montážní deska z PU
UMP ®-ALU-Z
(válcová)
UMP ®-ALU-Q
(čtvercová)
®
UMP -ALU-R
(obdélníková)
Universal fixation plate, PU
UMP®-ALU-Z
(cylindrical)
®
UMP -ALU-Q
(quadratic)
®
UMP -ALU-R
(rectangular)
UMP®-ALU
UMP®-ALU
Univerzální montážní deska z PU
UMP ®-ALU-TZ
(válcová)
UMP ®-ALU-TQ UMP -(čtvercová)
®
ALU-TR / TRI
(obdélníková)
Universal fixation plate, PU
UMP®-ALU-TZ
(cylindrical)
UMP®-ALU-TQ
(quadratic)
®
UMP -ALU-TR / TRI (rectangular)
®
®
®
SLK -ALU
SLK -ALU
Vysoce zátěžová konzola z PU
®
SLK -ALU-T R
(obdélníková)
®
(čtvercová)
SLK -ALU-TQ
Heavy-load corbel, PU
®
SLK -ALU-TR
(rectangular)
®
SLK -ALU-TQ
(quadratic)
®
®
Tra-Wik -PH und K1-PH
Tra-Wik -PH and K1-PH
Nosný úhlový a kloubový nosný prvek z PU
®
Tra-Wik -PH
K1-PH
Supporting bracket and shutter catch element, PU
Tra-Wik®-PH
K1-PH
®
®
TRA-WIK -ALU
TRA-WIK -ALU
Nosný úhlový prvek z PU
TRA-WIK® -ALU-RF (fasáda)
®
TRA-WIK -ALU-RL (ostění)
Supporting bracket, PU
TRA-WIK®-ALU-RF (Facade)
®
TRA-WIK -ALU-RL (Intrados)
®
®
TWL -ALU
TWL -ALU
Nosný úhlový prvek z PU
TWL®-ALU-RF
(fasáda)
®
(ostění)
TWL -ALU-RL
Supporting bracket, PU
TWL®-ALU-RF
(Facade)
®
TWL -ALU-RL
(Intrados)
Eldoline
Eldoline®
Držák elektrozařízení Eldoline-PA
Zapuštěná podložka pro elektrická zařízení z EPS
Electric recessed socket, PA
Electric recessed socket, EPS
®
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
II
Informace o společnosti
Company Description
Kdo je Dosteba?
Dosteba je rodinný podnik
Dosteba AG je švýcarská rodinná firma, která se specializuje na na výrobu speciálních
podložek a kreativních příslušenství nejen pro kontaktní zateplovací systémy i odvětrávané fasády.
Historický vývoj společnosti
rozsáhlé
služby
1989
Založení akciové společnosti Dosteba AG se sídlem ve Švýcarsku.
2002
Otevření prodejního skladu v Dettingenu v Německu.
Prodej montážních prvků pro kontaktní zateplovací systémy a řezaček Isoboy.
2004
Stěhování do Hülbenu.
2006
Stěhování do Metzingenu.
2007
Roršíření sortimentu o řezačky Spewe.
2008
Stěhování do Reutlingenu. Skladovací prostory činí 1650 m 2.
2010
Založení spol. Dosteba GmbH v Německu.
Ředitelem se stává Michael Menden.
2010
Ve Francii byl zaměstnaný první technický poradce.
Jan Martínek otevírá zastoupení pro ČR a Slovensko.
2011
V Itálii byl zaměstnaný první technický poradce.
Dosteba GmbH zaměstnává cca 20 spolupracovníků.
Zaměření na zákazníka a praktické zkušenosti
V úzkém kontaktu s architekty, inženýry, systémovými techniky a výrobci zateplovacích
systémů, je zajištěno, že naše výrobky jsou navrženy a vyrobeny vždy přímo tak, jak
zákazníci požadují. Je-li zákazník spokojen, my jsme spokojeni také.
Inovace a kvalita
inovativní
produkty
Neustálý vývoj nových i stávajících produktů spol. Dosteba garantuje, že naše produkty
budou neustále odrážet nejnovější stav techniky. Pravidelné interní audity a kontroly
prvků zaručují perfektní kvalitu výrobků. Zkoušky na vysokých školách nebo zkušebních
institutech dávají zákazníkovi jistotu, že výběrem našich produktů neudělal chybu.
Výkon a flexibilita
Přehledná velikost společnosti nám umožňuje kdykoli rychle a pružně reagovat na přání
zákazníků. Díky našim velkým skladům můžeme realizovat i v hlavní sezóně velké objednávky v krátké lhůtě. Požadujeme vždy rychlé a včasné dodávky do skladu, nebo přímo
na staveniště. S pomocí výkonných zasilatelských a spedičních firem Vám garantujeme
prvotřídní dodací servis. Díky službě sledování zásilky jste vždy informováni o tom, kde
se právě nachází Váš balík. Pro opravy nástrojů je Vám k dispozici náš opravářský servis.
Dáme Vaše náčiní opět do pořádku v co možná nejkratší době. Vyžádejte si nezávaznou
předběžnou kalkulaci nákladů.
Poradenství a služby
nekompromisní
zateplení
Je naše starost, aby bylo o našeho zákazníka správně pečováno. Naši zkušení a technicky vyškolení poradci vám vždy rádi poskytnou radu a praktickou pomoc. Kromě toho
Vám poskytneme různé technické dokumenty, které Vám usnadní plánování. Dále Vám
nabízíme pravidelně se opakující školení pro spolupracovníky, řemeslníky a průmyslové
partnery. Naučte se teoreticky i prakticky správně zacházet s našimi řezačkami či správně
používat a manipulovat s našimi montážními prvky.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Informace o společnosti
Company Description
III
Who is Dosteba?
Dosteba is a family business
Dosteba GmbH is an independent company owned by Dosteba AG Switzerland. We have
specialised in the sale of heat by-pass installation elements for external thermal insulation
composites and insulation panel cutting devices.
Historical development:
extensive
service
1989
Founding of the stock company Dosteba AG with headquarters in Switzerland.
2002
Opening a delivery warehouse in Dettingen Germany.
Sale of installation elements for ETIC systems and Isoboy cutting devices.
2004
Relocation to Hülben.
2006
Relocation to Metzingen.
2007
Expansion of product range by Spewe cutters.
2008
Relocation to Reutlingen. The storage area is 1650 m .
2010
Founding of Dosteba GmbH in Germany.
Michael Menden is the general manager.
2
2010
The first technical consultant was hired in France.
2011
The first technical consultant was hired in Italy.
Dosteba GmbH employs approx. 20 people.
Customer-Nearness and Practical Experience
The close contact with architects, engineers, system owners and processors of TICsystems ensures that our products always conform with the customer’s requirements.
If the customer is satisfied, then we are too.
Innovation and Quality
innovative
products
The continuous and further development of Dosteba products ensures that they always
conform with the latest state of the art. Regular internal tests and controls are a
guarantee for perfect quality. Tests at colleges for applied technology or test institutes
assure the customer that he has made the correct choice.
Capability and Flexability
The easy-to-follow company size allows us to address customer wishes quickly and
flexibly at any time. Due to our large warehouse, we are able to implement large orders
on short notice, even during the main season. Quick and on-time deliveries to the
warehouse or directly to the construction site are our standard. We guarantee first-class
delivery service with high-efficiency package services and shipping services. You are
informed at all times where your package is located due to package tracking. Our repair
service will be available for device repairs. We will get your device shipshape in the
shortest period of time. Request a non-binding estimate.
Advice and Services
compromiseless
thermal insulation
It is our concern to optimally take care of the customers. Our experienced and welltrained employees are always available to you. In addition, we will provide you with
various technical documents which facilitate planning. Furthermore we continuously offer
trainings for employees, craftsmen and industry partners. Learn how to properly use our
cutting devices or the correct application in theory and practice and the proper installation
of our attachment elements.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Vlastnosti
IV
Characteristics
Vhodný prvek musí být vybraný v závislosti na zatížení.
The suitability of the product must be determined in keeping with the respective loads.
*) Montážní prvek je při tomto použití vhodný pouze jako tlaková podložka.
The fixation element is only suitable as a pressure pad with this application.
M Zdivo / Brickwork
B Beton / Concrete
Použití je navrženo pro fasády z EPS i minerální vlny.
This application is suitable in EPS and SW-claddings.
D Izolační desky / Insulation plates
K Cementové lepidlo / Adhesive mortar
Použití je vhodné pouze na fasády z EPS.
This application is only suitable in EPS claddings.
P PU-lepidlo / PU-adhesive
-
Montážní podložka DoRondo® -PH
-
D
P
-
Montážní váleček
ZyRillo® -PE
-
D
P
-
-
D
P
-
Montážní váleček
®
ZyRillo -EPS
-
D
P
-
P
K
-
Montážní válec
®
Rondoline -PU
- D
M B
M B
K
-
Montážní válec
Rondoline® -EPS
M B
M B
K
-
K
-
Montážní blok Quadroline® -PU
M B
M B
K
-
K
-
M B
M B
M B
K
K
M B
M B
M B
Montážní blok
®
Quadroline -EPS
Montážní válec VARIZ
®
Montážní kvádr VARIQ
®
Montážní kvádr VARIR®
Univerzální montážní deska UMP® -ALU-Z
Univerzální montážní deska UMP® -ALU-Q
Podklad
Underground
mm
mm
mm
kg/m³
B H B - M
Ø 90
Ø 90
10
Ø 70
25
40 x 40
-
B H M
B H M
B H -
Ø 70
Ø 125
70
Ø 50
-
70
Ø 105
-
Ø 70
Ø 125
70
170
170
2.007
2.007
-
Ø 90
Ø 125
60 - 300
300
3.001
-
60 - 300
Ø 85
300
3.001
B H
B H
- -
-
Ø 90
60 - 300
Ø 70
170
3.007
-
60 - 300
Ø 105
170
3.007
-
Ø 125
198 x 198
200
4.001
-
100 x 100
170
4.005
-
B H
B H
B H
60 - 300 198 x 198
60 - 300 80 x 80
-
150 x 100
170
4.005
140
5.001
K
-
B H
-
K
-
B H
-
K
K
S
B H - - M
60 - 300 130 x 80
Ø 70
Ø 90 20 - 1000
Ø 125 20 - 1000
Ø 105
100 x 100 20 - 1000 80 x 80
160 x 100 20 - 1000 140 x 80
-
-
70
5.007
6.001
M 138 x 138
M 238 x 138
Ø 125
M
60 - 300 110 x 70
60 - 300 170 x 110
80 - 300 75 x 36
200
6.011
200
6.021
7.001
M 138 x 138
M 238 x 138
M 240 x 138
80 - 300
80 x 62
350
7.013
80 - 300 162 x 80
80 - 300 162 x 80
80 - 300 162 x 80
350
7.025
300
7.037
300
7.047
8.001
-
-
SI
-
-
Univerzální montážní deska UMP® -ALU-TQ
M B
K
I
-
-
Univerzální montážní deska UMP® -ALU-TR
M B
K
I
-
-
Univerzální montážní deska UMP® -ALU-TRI
M B
M B
K
K
S
I
-
-
-
-
Vysoce zátěžová konzola SLK® -ALU-TR
M B
M B
M B
M B
-
I
-
K
I
S
-
-
K
S
-
-
K
S
-
-
K
K
S
Nosný úhlový prvek TWL® -ALU-RF
M B
M B
M B
I
-
-
Nosný úhlový prvek TWL® -ALU-RL
M B
K
I
-
-
- D
Zapuštěná podložka pro el. zař. Eldoline® -EPS M B
M B
P
-
S
B H
B H
-
Ø 68
150 x 150
65
-
80 - 300
-
-
S
B H
-
210 x 150
80 - 300
-
M B
-
S
B H
-
250 x 150
80 - 300
-
Držák elektrozařízení Eldoline® -PA
5.007
140
S
Nosný úhlový prvek TRA-WIK® -ALU-RL
5.001
140
200
60 - 300
K
K
Nosný úhlový prvek TRA-WIK® -ALU-RF
140
75 x 60
Ø 125
K
Kloubový nosný prvek K1-PH
2.001
2.001
B H
B H
B H
M B
M B
M B
Nosný úhlový prvek Tra-Wik® -PH
1.001
1.005
Ø 50
Ø 105
Ø 50
Univerzální montážní deska UMP® -ALU-R
Univerzální montážní deska UMP® -ALU-TZ
Vysoce zátěžová konzola SLK® -ALU-TQ
Strana
Page
P
Objemová hmotnost
Volumetric weight
D
M Šrouby s metrickým vinutím
Screws with metric threads
Užitná plocha
Useful surface area
-
H Šrouby do dřeva / Wood screws
Šířka
Thicknesses
Montážní podložka DoRondo® -PE
B Šrouby do plechu/ Sheet-metal screws
Šrouby
Screws
Mechanické připevnění
Mechanical Attachment
Injektované kotvy / Injection-anchor
Lepení prvků
Element bonding
I
Podstava
Base surface
S Hmoždinky / Screw-Plugs
M 240 x 138
M 250 x 150 100 - 300 162 x 82
M 250 x 250 100 - 300 162 x 182
M 270 x 112 80 - 300 84 x 45
M 280 x 125 80 - 300 105 x 45
M 280 x 125 80 - 300 97 x 45
M 280 x 125 80 - 300 97 x 45
M 320 x 125 80 - 300 97 x 45
M 320 x 125 80 - 300 97 x 45
350
350
350
250
8.013
9.001
9.011
250
350 10.001
350 10.011
450 11.001
450 11.013
- 12.001
30 12.007
30 12.007
30 12.007
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
*)
*)
Applications
Strana
Page
Schodiště
Stairs
Madla a zábradlí
Handrails and railings
Markýzy
Awnings
Přístřešky
Canopies
Závěsné systémy
Coat-hanger rails
Držáky a svorky pro okenice
Retainer and shutter catch
Svodové objímky
Pipe clamps
Zábradlí (francouzské balkony)
Handrails (French balconies)
Závěs pro okenice
Shutter catches for window shutters
Vnější svítidla
Outdoor lighting
Schránka pro žaluzie / úchyt pro ookenice
Boxes for Blinds / Stop plate for Window Shutters
Zábradlí montovaná na rohy budov
Fixation of handrails on building corners
Vodící lišty pro posuvné žaluzie
Drawer guides
Elektronickéspínače / pohybová čidla / zásuvky
Electric switch / Movement detector / Power sockets
Lehké štítky / reklamní tabulky
Light-weight signs / Advertising signs
Teplotní sezory
Temperature sensors
Žaluziové vodící lišty
Rail guides for blinds
Použití
V
1.005
1.001
2.001
2.001
2.007
2.007
*)
*)
3.001
*)
*)
3.001
3.007
3.007
4.005
4.001
4.005
5.001
5.007
5.001
5.007
6.001
6.021
7.001
6.011
7.025
7.013
7.037
7.047
8.001
9.001
9.011
8.013
10.001
10.011
11.001
11.013
12.001
12.007
12.007
12.007
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
VI
Slovník
Glossary
Požární chování stavebních
výrobků
Fire behaviour of building
products
Stavební materiály jsou v souladu s jejich
požární odolností rozdělené do jednotlivých stupňů hořlavosti.
The building materials are segregated
according to their fire behaviour in building
classes.
Klasifikace podle DIN 4102 (Chování
stavebních materiálů a dílů při
požáru)
Classification according to DIN 4102
(Building material class and building
inspection designation)
A1 Nehořlavé stavební materiály bez částí
z hořlavých stavebních materiálů
A1 Noninflammable building materials
without any content of combustible
building materials
A2 Nehořlavé stavební materiály s částmi
z hořlavých stavebních materiálů
A2 Noninflammable building materials
with contents of combustible building
materials
B1 Nesnadno zápalné stavební materiály
B1 Flame-resistant building materials
B2 Normálně zápalné stavební materiály
B2 Normal inflammable building materials
B3 Snadno zápalné stavební materiály
B3 Highly inflammable building materials
Klasifikace podle DIN EN 13501-1
Classification according to DIN EN 13501-1
(class and reference-fire scenarios)
(Třídy dle výsledků zkoušek reakce na
oheň)
A1 Výrobky třídy A1 nebudou přispívat k
požáru v žádném jeho stadiu; z tohoto
důvodu jsou automaticky považovány
za vyhovující všem požadavkům pro
nižší třídy.
A2 Výrobky sice vyhovují stejným kritériím
EN 13823 jako pro třídu B, ale navíc
nebudou za podmínek plně rozvinutého požáru významně přispívat k
požárnímu zatížení a tím i k dalšímu
růstu požáru.
B
Jako u třídy C, ale s přísnějšími požadavky.
C
Jako u třídy D, ale s přísnějšími
požadavky. Navíc při tepelném
působení jednotlivého hořícího předmětu vykazují stavební materiály
omezené rozšíření plamene.
D
Výrobky vyhovující kritériím pro třídu E
a schopné odolávat působení malého
plamene po delší časový interval bez
jeho významného rozšíření. Kromě
toho jsou též schopny odolávat působení tepla od jednotlivého hořícího
předmětu za podstatného zpoždění a
omezení uvolňování tepla.
E
Výrobky schopné odolávat působení
malého plamene po krátký časový
interval bez významného
rozšíření plamene.
F
Stavební materiály, u nichž není
chování při požáru definováno, nebo
nemohou být zařazené do žádné z
předchozích tříd A1, A2, B, C, D, E.
A1 Class A1 building products do not
contribute to any phase of fire or to its
fully developed state. For this reason,
it assumed that you are in a position to
fulfil all the lower class requirements
automatically.
A2 For SIB test procedure in accordance
with EN 13823 fulfills the same criteria
like class B. In addition and under the
conditions of a mature fire, these
building products do not make any
appreciable contribution to the fire load
or to the increase in the fire itself.
B
Like class C, but with stricter
requirements.
C
Like class D, but with stricter
requirements. Moreover, these
products indicate a limited lateral,
flame propagation when subject is
attacked by a single burning object.
D
Building products, which fulfill the
criteria of class E and are able to
withstand the attack of a small flame
and without any propagation of the
flame for a longer period of time.
Furthermore, they are also able to
withstand the attack of a single
burning object with sufficiently delayed
and limited heat release.
E
Building products, which are able to
withstand the attack of a small flame
for a short period of time and without
any propagation of the flame.
F
Building products, for which the fire
behaviour is not determined or cannot
be categorized in one of the classes
A1, A2, B, C, D and E.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Slovník
Glossary
VII
Mezní zatížení
Breaking loads
Mezní zatížení je síla vedoucí k porušení
podkladu kotvy, k porušení nebo vytržení
hmoždinky nebo k destrukci kotvícího
prvku.
Collapse loads are forces that may either
cause a collapse of the anchorage, a
collapse or extraction of the dowel or may
destroy the mounting element.
Charakteristické mezní zatížení Characteristic breaking loads
Charakteristické mezní zatížení se
vztahuje na ty síly, které byly dosaženy
nebo překročeny v 95% všech případů
poškození (5% kvantil).
Characteristic collapse loads are those
forces that are reached or exceeded with
95% of all failures (5% quantile).
DIBt
DIBt
Německý institut pro stavební techniku
German institute for building technology.
DIN
DIN
Německý institut pro stanovování norem.
German Industrial Standards.
Pevnost v tlaku
Resistance to pressure
Jako pevnost v tlaku je označena odolnost
materiálu při působení určité tlakové síly.
Pokud je napětí větší než přípustná
pevnost, je prvek zničen. Pevnost je poměr
mezní pevnosti na určitou plochu prvku.
Obvykle je označován sílou na jednotku
plochy (N/mm2), která je maximální přípustná pro daný prvek.
This means the ability of a material to resist
the effect of compressive forces. If the
compressive stress is greater than the
compressive strength of a body, it will be
destroyed. The compressive strength is the
quotient from breaking load and the crosssectional area of a test body (specimen). In
general, it is expressed as force per area
(N/mm²), i.e. it has the unit of a stress.
Tlaková síla
Compressive force
Jako tlaková síla je síla, která působí kolmo
na povrch objektu. Je proto také nazývána
jako normálová síla. Jednotkou síly tlaku je
N.
This infers a force that acts on an area
which is directed vertically to a surface.
Consequently, it is also referred as a
normal force. The unit of compressive force
is N.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
VIII
Slovník
Glossary
Tlakové napětí
Compressive stress
Mechanické namáhání (symbol ) je σ
pojem z nauky o pevnosti, dílčí oblast
technické mechaniky. Značí se jednotkou
síly na jednotku plochy (N/mm2) v
imaginárním řezu tělesem, kapalinou nebo
plynem. Je-li nepětí v tlaku větší než
pevnost v tlaku, bude prvek zničen.
Mechanical stress (Symbol σ) is a term that
originates from the Theory of strength, a
branch of technical mechanics. It is the
force per area (N/mm2) that acts in an
intended sectional plane through a body, a
liquid or a gas. If the compressive stress is
greater than the compressive strength of a
body, it will be destroyed.
Doporučené užitné zatížení
Recommended service load
Doporučené užitné zatížení nebo
maximální užitné zatížení obsahuje již
dostačující koeficient bezpečnosti.
Recommended utility loads or max. utility
loads already contain a sufficient safety
factor.
Fraktila
Fractile
Viz kvantila
See quantile
Haftzugfestigkeit
Adhesive Strength
Mez pevnosti v tahu (symbol ) slouží
jako charakteristická hodnota pro pevnost
povrchu tělesa na podklad.
The adhesive strength (Symbol β ) serves
as the characteristic value for the surface
strength (stability) of coatings on an underground.
IEC
IEC
Mezinárodní elektrotechnická
komise
International Electrotechnical Commission
Žaluzie
Jalousie
Žaluzie plní hlavně funkci clony proti
slunečnímu záření pro okna a balkonové
dveře. Nejčastěji jsou vyráběny jako horizontální lamely.
A jalousie is a sun-protecting and darkening
appliance with adjustable horizontal lamella
slats for windows and window doors.
Markýza
Awning
Markýza je objekt s pevnou rámovou konstrukcí s potahem sloužící jako clona před
slunečním a tepelným zářením. Může také
plnit funkci designovou, případně jako
ochrana venkovních prostor před děštěm.
An awning is a frame-covered construction
which is attached to an object to afford
protection against sunshine, heat and dazzle or to protect of the object itself. Depending on the type and equipment, it can
also serve as a screen or afford protection
against rain.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Slovník
Glossary
Newton
Newton
N
N
Newton (N) je SI jednotka síly. Byla
pojmenována podle anglického vědce
Isaaca Newtona.
1 N = 1 m kg/s2
Jeden Newton je síla síla, která uděluje volnému tělesu o hmotnosti 1 kg
zrychlení 1 m/s.
daN Jeden dekanewton (daN) odpovídá 10
Newtonům a je obvyklou jednotkou síly
ve Francii (1 daN odpovídá gravitační
síle přibližně 1 kg).
kN Jeden Kilonewton (kN) odpovídá 1000
Newtonům a je obvyklou jednotkou
pru určení síly ve stavebnictví (1 kN
odpovídá zatížení cca 100 kg).
IX
Newton (N) is the SI-unit of the force.
It was named after the english
scientist Isaac Newton.
1 N = 1 m kg/s2
Therefore, one Newton is the force
that is necessary to accelerate a
stationary object with a mass of 1 kg
within one second steadily to a speed
of 1 m/s.
daN A decanewton (daN) corresponds to 10
newtons and is a common unit in
France for forces (1 daN complies with
the weight of 1 kg).
kN One kilonewton (kN) complies with
1000 Newton and is the usual unit
used in the construction sector for
forces (1 kN complies with the weight
of 100 kg).
Newtonmeter
Newton meter
Jeden Newtonmeter (N.m) je SI jednotka
pro velikost momentu (Torze). Jeden Newtonmetr je moment, kterým působí síla (F)
jednoho Newtonu na rameno páky (r) o
délce jednoho metru.
Moment = síla x rameno páky.
A Newton meter (N m) is the SI-unit for the
torque (torsion). A Newton meter is the
torque that generates a force (F) of one
Newton at a lever arm (r) one meter from
the pivot.
Torque = Force x Lever arm
Kvantila
Quantile
Kvantila F % (také fraktila) označuje určitou
charakteristickou hodnotu řady měření a
jen určité procento ze všech naměřených
hodnot je pod, případně nad touto hodnotou. Údaj takovéto hodnoty kvantily může
být udáván pouze se stupněm spolehlivosti
(W), protože hodnota kvantily se určuje jen
z omezeného množství měření. Bez dalších
údajů je v této dokumentaci určena hodnota kvantily = 5% a stupeň spolehlivosti W
= 90%.
Quantile Fε% (also fractile) denotes a specific nominal value of a test series below
or above which there is only one specific
percentage of all εmeasurement values.
The specification of such a quantile value
can be given only with a confidence level
(W), because the quantile value is determined only from a limited number of measurements. Without any further details the
quantile value and confidence level are defined as =ε 5% and W = 90% respectively
in this document.
Smyková síla
Transverse Force
Smyková síla je síla, která je kolmá na
hlavní osu posuzovaného objektu. Kolmo
na ní znamená, že směr primární osy
ovlivňuje právě smyková síla. V každém
mechanickém systému působí tažná síla,
která může být vyjádřena jako lineární
kombinace příčné a normálové síly.
The transverse force acts vertical to the
primary axis of a rectilinear coordinate system. The normal force acts vertical to it,
i.e. in the direction of the primary axis.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
X
Slovník
Glossary
Raffstóry
Gathered lamella blinds
Viz žaluzie
See Jalousie
Rolety
Roller blinds
Rolety jsou nejčastěji umístňovány v
oblasti překladu nad okny a dveřmi, aby
navinuté nebyly viditelné a daly se lehce
rozvinout, když je potřeba. Pohyblivé části
lamelové konstrukce způsobují namáhání
podél dvou vodících lišt umístěných v ostění okenního otvoru. Primárně slouží jako
ochrana proti slunečnímu záření a pro
zatemnění interiéru budovy. Mohou ale
plnit funkci bezpečnostní pro zvýšení
ochrany budovy.
A roller blind is a movable lamella
construction. It is rolled up and located
above windows and window doors in the
lintel area, and lowered by a belt arranged
along two guide rails it also effects the
closure of the openings on the exterior side
of the building. Mainly, it is employed as a
sunshade and darkening device, but with
suitable modifications it can also afford
protection against the possibility of
burglary.
SIA
SIA
Švýcarská komora inženýrů a
architektů.
Swiss Association of Engineers and
Architects.
Součinitel bezpečnosti
Safety factor
Součinitel bezpečnosti udává, která zvolená
vyšší mez spolehlivosti stavby, stavebního
prvku nebo materiálu, musí být stanovena
teoretickým výpočtem.
Safety factor is a term describing the
structural capacity of a system beyond the
expected loads or actual loads. Essentially,
how much stronger the system is than it
usually needs to be for an intended load.
S ohledem na globální bezpečnost, jak již
název napovídá, globální součinitel
bezpečnosti se používá pro výpočet
bezpečnosti konstrukce. To znamená, že
charakteristické mezní zatížení musí být o
tento faktor vyšší, než charakteristické užitné
zatížení.
The global safety assessment uses, as
suggested by its name, a global safety
factor for the proof of structural safety. This
means that the characteristic collapse loads
divided by the global safety factor must be
larger than the characteristic utility loads.
γ
Globální součinitel bezpečnosti
tvoří
dohromady součinitel bezpečnosti materiálu
M a součinitel bezpečnosti působení
L.
is composed of
The global safety factor
a material safety factor M
and a safety
factor of the impacts L.
Storen
Lamella blinds
Storen je švýrarský pojem. Jako “Storen”
nám může být známo vše co má něco
společného s ochuranou proti slunci. Může
se jednat o markýzi, žaluzie, roletové žaluzie
nebo i okenice.
A vailable only in german language version.
Hodnota U
U-Value
Viz součinitel prostupu tepla
See overall coefficient of heat transfer
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Slovník
Glossary
XI
Tepelný most
Heat bridges
Tepelné mosty mohou vznikat např. na
výběžku v rozích budov, i když mají stejnou
strukturu materiálu, nebo na materiálu pro
konstrukční spoje skrz tepelně izolační vrstvu
zkombinovanou z různých materiálů s různou
tepelnou vodivostí např. balkónové desky,
různé průniky tepelnou izolací, spodní hrana
okna, napojení dveří, nosníky, sloupy, podpěry, atp.
Conditioned by their form, heat bridges can
occur, for example, on protruding building
ceilings by otherwise the same material
structure, or material-conditioned by component-part connections with thereby conditional material change of building materials with different heat conductivities and,
likewise, by overhanging balcony plates,
ceiling supports, window and door connections, as well as the penetrations of balconies, steel girders and supports etc.
Součinitel prostupu tepla
tepelným mostem
Coefficient of heat-bridge loss
Součinitel prostupu tepla tepelným mostem
je detailně vypočítaná hodnota přenosu
tepla např. roční potřeba tepla pro lineární
tepelné mosty (hodnota Psi) na běžný metr
ve W/m.K a s bodovými tepelnými mosty
(hodnota Chi) označovaná jako hodnota ve
W/K.
The coefficient of the heat bridge loss is a
quantity for the detailed calculation of the
transmission heat requirement, respectively the annual thermal heating requirement,
quantitative for linear heat bridges (Psi-value) per running metre W/Km and per heat
bridge W/K by punctual heat bridges (Chivalue).
Koeficient prostupu tepla
Overall coefficient of heat
transfer
Součinitel prostupu tepla (také tepelně izolační hodnota - U, dříve k) je míra tepelného
toku přes jedno nebo vícevrtsvé konstrukce
při odlišné teplotě. Označuje množství energie v hodině na plochu o rozměru 1 m2,
při rozdílu teploty 1 K. Součinitel prostupu
tepla je udáván ve W / K.m2. Je to specifická hodnota složení materiálu stavebních
prvků.
The coefficient of heat transfer (also known
as thermal resistance, U-value, earlier K-value) is a measurement for the flow of heat
through a single- or multiple-layered material when the temperatures differ on the two
sides. It indicates the quantity of energy that
passes through an area of 1 m in an hour, if2
the air temperatures on the two sides differ
to the extent of 1 K. The coefficient of heat
transfer in W/Km² is a specific characteristic
for the material composition of a building
component.
Součinitel tepelné vodivosti
Thermal conductivity
Tepelná vodivost (symbol ) je vnitřní
hodλ
nota, která vyjadřuje, jak snadno probíhá v
materiálu přenos tepla. Tepelná vodivost
uváděna v W / K.m je charakteristická hodnota každého stavebního materiálu.
Thermal conductivity (Symbol
λ ) is a
coefficient value for a particular material
and expresses how well the heat is
conducted in a material. The thermal
conductivity in W/Km is a specific characteristic of a building component.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
XII
Slovník
Glossary
Tažná síla
Tensile force
Jako tažná síla je ve fyzice označována
síla, která přitahuje něco ve směru působení
síly. Je určena stejně jako tlaková síla a
má i shodné jednotky N / mm2. Obrácená
tahová síla odpovídá přítlačné síle.
In physics, a tractive or tensile force is designated as a force that draws something,
i.e. acts in the direction of the force generator. Like compressive force, it is designated as normal force and has the same
unit of measurement N. A negative tractive
force corresponds to a compressive force.
Rozdílné způsoby psaní a
označení
Different spelling
Týká se pouze německé jazykové
verze.
A vailable only in german language version.
Platnost
Validity
Veškeré informace obsažené v textu jsou v
souladu se stavem technických vědomostí
v době tisku. Z daného text nelze vyvodit
zajištění, popř. právní povinnost pro případ
použití, jelikož není v našich možnostech
kontrolovat pracovní podmínky a podmínky
realizace.
All information correlate with the state of the
art at the time of printing. No claims will be
accepted for guarantee, respectively a legal
obligation for the case of application, since
the fabrication and working conditions are
beyond our control.
Obecně si vyhrazujeme si právo na
změnu a další inovace.
In general, we reserve the right to
undertake modifications or further
developments.
Dané podmínky nabývají účinnosti
při zadání objednávky.
These conditions will become effective
with and from the placing of the order.
Změny jsou platné pouze v písemné
formě.
Amendments will only be accepted in
writing.
In case of dispute, the German version
shall prevail.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Montážní podložka DoRondo® -PE
10
90
70
1.001
Fixation annular blank DoRondo -PE
Popis
Description
Montážní podložky DoRondo®-PE jsou
kruhové destičky z velmi kvalitního plastu.
Na vnitřní straně má destička strukturovaný
a na vnější straně perforovaný povrch.
Fixation annular blanks DoRondo®-PE are
made of high-grade plastic material. The
inner side has a honeycomb structure, the
outer side is perforated.
Rozměry
– Průměr:
– Funkční průměr:
– Tloušťka:
Dimensions
– Diameter:
– Useful surface diameter:
– Thickness:
Připevnění
– Lepidlo:
90 mm
70 mm
10 mm
90 mm
70 mm
10 mm
Attachement
Adhezivní lepidlo ST-Polymer – Adhesive: Adhesive Sealant ST-Polymer
Využití
Applications
Montážní podložky DoRondo®-PE jsou
zvláště vhodné pro řešení tepelných mostů
v zateplovacích systémech z pěnového polystyrénu (EPS) nebo minerální vlny (SW).
Fixation annular blanks DoRondo -PE are
especially suitable for heat bridge-free alien
fixations in thermal insulation composite
systems of expanded polystyrene (EPS)
and rock wool (SW).
The screw fastenings in fixation annular
blank DoRondo®-PE necessitate the
exclusive use of wood screws or sheetmetal screws.
Pro připevnění kotvených prvků k montážní podložce DoRondo®-PE jsou vhodné
pouze šrouby do dřeva nebo do plechu.
Montážní podložky DoRondo®-PE garantují připevnění bez vzniku tepelného mostu
např. pro tyto prvky:
®
®
Fixation annular blanks DoRondo -PE
ensure heat bridge-free alien fixation, e.g.
by:
Vodící lišty žaluzií
Rail guides for blinds
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva nebo do plechu.
Lepení není nutné.
Screw attachment with wood or sheetmetal screws.
Lehké štítky
Light-weight signs
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva nebo do plechu.
Screw attachment with wood or sheetmetal screws.
Teplotní čidlo
Temperature sensors
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva nebo do plechu.
Screw attachment with wood or sheetmetal screws.
Bonding is not necessary.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
1.002
®
Montážní podložka DoRondo® -PE
PZ
PQ
PZ
Fixation annular blank DoRondo -PE
Vlastnosti
Characteristics
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na zabudovaný prvek
na vhodně přilepenou montážní
podložku DoRondo®-PE v
EPS-izolační desce 15 kg/m3 :
3
SW-izolační desce 120 kg/m :
0.06 kN
0.06 kN
Recommended service load
tensile force PZ
on the installed element
on perfectly bonded fixation annular blanks
DoRondo®-PE in
EPS-Insulating plates 15 kg/m3:
0.06 kN
SW-Insulating plates 120 kg/m3:
0.06 kN
na nepřilepenou montážní podložku
DoRondo® -PE v
EPS-izolační desce 15 kg/m3 :
0.02 kN
3
0.02 kN
SW-izolační desce 120 kg/m :
on non bonded fixation annular blanks
DoRondo®-PE in
EPS-Insulating plates 15 kg/m3:
0.02 kN
SW-Insulating plates 120 kg/m3:
0.02 kN
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na zabudovaný prvek
na vhodně přilepenou montážní
podložku DoRondo ®-PE v
EPS-izolační desce 15 kg/m3:
SW-izolační desce 120 kg/m3:
0.11 kN
0.11 kN
Recommended service load
transverse force PQ
on the installed element
on perfectly bonded fixation annular blanks
DoRondo®-PE in
EPS-Insulating plates 15 kg/m3:
0.11 kN
SW-Insulating plates 120 kg/m3:
0.11 kN
na nepřilepenou montážní podložku
DoRondo® -PE v
EPS-izolační desce 15 kg/m3 :
0.08 kN
SW-izolační desce 120 kg/m3 :
0.08 kN
on non bonded fixation annular blanks
DoRondo®-PE in
EPS-Insulating plates 15 kg/m3:
0.08 kN
SW-Insulating plates 120 kg/m3:
0.08 kN
V případě uvedených hodnot je brána
v úvahu pevnost armovací tkaniny 0.25
kN/5.
The specified values already account for
the fabric embedment of 0.25 kN/5 cm.
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na šroub
Tahová síla na šroub
Recommended service load
tensile force PZ
on screw attachments
Tractive force per screw:
Hodnoty jsou založeny na
průměru šroubu:
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na šroub
Smyková síla na šroub :
Hodnoty jsou založeny na
průměru šroubu:
0.10 kN
4 mm
0.10kN
4 mm
Values based on
Screw diameter:
Recommended service load
transverse force PQ
on screw attachments
Transverse force per screw:
Values based on
Screw diameter:
0.10 kN
4 mm
0.10 kN
4 mm
PQ
Doporučené užitné zatížení je stanovováno
spolu s globálním součinitelem bezpečnosti z charakteristického mezního zatížení.
The recommended service load is
calculated with a global safety factor from
the characteristic breaking loads.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Montážní podložka DoRondo® -PE
®
Fixation annular blank DoRondo -PE
1.003
Montáž
Assembly
Před frézováním kapsy pro montážní podložku
DoRondo®-PE musí již být izolační desky
finálně zbroušeny.
The necessary grinding work has to be
made on the insulated surfaces before the
®
fixation annular blanks DoRondo
-PE are
inserted.
S nástrojem pro frézování DoRondo®-PE
vyfrézujete snadno a čistě kapsy pro montážní podložku - o správném průměru i
hloubce. Po vyfrézování je ještě potřeba
otvor vyčistit od zbytků EPS.
Mill position for DoRondo -PE in the
insulation plate with cutter and remove any
milled dust.
Do kruhové oblasti montážní podložky
DoRondo®-PE naneste adhézní lepidlo
ST-Polymer.
Apply adhesive sealant ST-Polymer to
surface of the fixation annular blank
®
DoRondo -PE.
Když DoRondo®-PE montážní podložka
bude zatížitelná jen pro smykovou sílu,
není přilepení podložek nutné.
If the fixation annular blank DoRondo -PE is
only subject to lateral force, there is no
need to bond it with adhesive.
Spotřeba lepidla pro montážní
podložku DoRondo®-PE:
9 – 12 ml
®
®
Quantity needed per fixation annular blank
®
DoRondo -PE:
9 – 12 ml
Montážní podložku DoRondo®-PE poté
zatlačte do izolační desky.
Press fixation annular blank Do-Rondo®-PE
so that it is flush with the insulation plate in
the milled cut.
Dokončovací práce
Retrospective Work
Montážní podložky DoRondo®-PE mohou být opatřeny komerčními nátěrovými
materiály pro zateplovací systémy bez
použití penetrace.
Fixation annular blanks DoRondo®-PE may
be coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na
finálně provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Nátěr musí mít dostatečnou pevnost, aby
jej montovaný objekt nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Pro připevnění prvků k montážní podložce
DoRondo®-PE doporučujeme šrouby do
dřeva nebo do plechu. Šrouby s metrickým
vinutím (M-Šrouby) a samořezné šrouby
nejsou vhodné.
Suitable screw connection into the fixation
annular blank DoRondo® -PE are wood or
sheet metal screws. Screws with metric
threads (M screws) and self-tapping screws
are not suitable.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
1.004
Montážní podložka DoRondo® -PE
®
Fixation annular blank DoRondo -PE
Klepnutím špičáku na omítku snadno zjistíte
přesné umístění montážních podložek
DoRondo®-PE.
The exact location of the fixation annular
blank DoRondo®-PE can be determined by
knocking on the plaster coating.
Bodec rovněž ulehčí začátek vlastního
vrtání. Předvrtání proto není již nutné.
Prodding with an awl simplifies the insertion of the screw. Pre-drilling is not
required.
Montovaný objekt přišroubujte k montážní podložce DoRondo®-PE.
Screw fixation object in the fixation annular
blank DoRondo®-PE.
V případě malé použitelné plochy je možné
použít nastavovací desku.
With the usable areas being too small it is
possible to use an adapter plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Montážní podložka DoRondo® -PH
25
40
40
60
90
10
1.005
Fixation annular blank DoRondo -PH
Popis
Description
Montážní podložky DoRondo®-PH se skládají z lisovaného válečku z EPS s vlepenou
kompaktní deskou (HPL) pro přišroubování
montovaného objektu.
Fixation annular blanks DoRondo -PH consist
of a form-foamed EPS blank with a bonded compact plate (HPL) for the screwed
attachment of the fixation object.
Rozměry
– Průměr:
– Kompaktní desky:
– Funkční plocha:
– Tloušťka:
Dimensions
– Diameter:
90 mm
– Compact plate:
60 x 60 x 10 mm
– Useful surface diameter:
40 x 40 mm
– Thickness:
25 mm
Připevnění
– Lepidlo:
90 mm
60 x 60 x 10 mm
40 x 40 mm
25 mm
®
Attachment
adhézní lepidlo ST-Polymer – Adhesive: Adhesive Sealant ST-Polymer
60
Využití
Applications
Montážní podložky DoRondo®-PH jsou
zvláště vhodné pro řešení tepelných mostů
v zateplovacích systémech z pěnového
polystyrénu (EPS) a kamenné vlny (SW).
Pro připevnění kotvených prvků k montážní
podložce DoRondo®-PH jsou vhodné pouze
šrouby do plechu nebo šrouby s metrickým
vinutím (M-šrouby).
Fixation annular blanks DoRondo -PH are
especially suitable for heat bridge-free alien
fixations in thermal insulation composite
systems of expanded polystyrene (EPS)
and rock wool (SW).
Sheet-metal screws or screws with metal
threads (M-screws) are suitable for the
screw fastening in the fixation annular
®
blanks DoRondo -PH.
Montážní podložky DoRondo®-PH garantují připevnění bez vzniku tepelného mostu
např. pro tyto prvky:
Objímky s metrickým vinutím
pro střešní svody
Toto použití je možné pouze pro zateplovací systémy z pěnového polystyrénu
(EPS).
®
®
Fixation annular blanks DoRondo -PH ensure
heat bridge-free alien fixations, e.g. by:
Pipe clamps with metric threads
for rain-water downpipes
This application is only suitable in EPS
claddings.
Držáky a svorky s metrickým vinutím a
kontramaticemi
pro okenice
Retainer and shutter catch with metric
thread and locknut
for window shutters.
Toto použití je možné pouze pro zateplovací systémy z pěnového polystyrénu
(EPS).
This application is only suitable in EPS
claddings.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
1.006
®
Montážní podložka DoRondo® -PH
PZ
Reklamní tabule
Advertising signs
Přišroubujte pomocí šroubí do
plechu nebo M-šroubů.
Screw attachment with sheet metal
screws or M-screws.
Vlastnosti
Characteristics
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na zabudovaný prvek
na vhodně přilepenou montážní
podložku DoRondo ®-PH v
3
EPS-izolační desce 15 kg/m :
3
SW-izolační desce 120 kg/m :
0.09 kN
0.09 kN
Recommended service load
tensile force PZ
on the installed element
on perfectly bonded fixation annular blanks
®
DoRondo -PH in
EPS-Insulating plates 15 kg/m3:
0.09 kN
SW-Insulating plates 120 kg/m3:
0.09 kN
0.11 kN
0.11 kN
Recommended service load
transverse force PQ
on the installed element
on perfectly bonded fixation annular blanks
DoRondo®-PH in
EPS-Insulating plates 15 kg/m3:
0.11 kN
SW-Insulating plates 120 kg/m3:
0.11 kN
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na zabudovaný prvek
na vhodně připevněnou montážní
podložku DoRondo ®-PH v
EPS-izolační desce 15 kg/m3:
SW-izolační desce 120 kg/m3:
PQ
PZ
Fixation annular blank DoRondo -PH
V případě uvedených hodnot je brána
v úvahu pevnost armovací tkaniny 0.25
kN/5 cm.
The specified values already account for
the fabric embedment of 0.25 kN/5 cm.
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla
na šroub
Tahová síla PZ pro M6 šroub:
Tahová síla PZ pro M8 šroub:
Tahová síla PZ pro M10 šroub:
Recommended service load
tensile force
on screw attachments
Tensile force PZ per M6 screw:
Tensile force PZ per M8 screw:
Tensile force PZ per M10 screw:
0.20 kN
0.30 kN
0.40 kN
Doporučené užitné zatížení je stanoveno s
globálním součinitelem bezpečnosti z charakteristického mezního zatížení.
0.20 kN
0.30 kN
0.40 kN
The recommended service load is calculated with a global safety factor from the
characteristic breaking loads.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Montážní podložka DoRondo® -PH
®
Fixation annular blank DoRondo -PH
1.007
Montáž
Assembly
Před frézováním kapsy pro montážní podložku DoRondo®-PH musí již být izolační
desky finálně zbroušeny.
The necessary grinding work has to be
made on the insulated surfaces before the
®
fixation annular blanks DoRondo
-PH are
inserted.
S nástrojem pro frézování DoRondo®-PH
vyfrézujete snadno a čistě kapsy pro
montážní podložku - o správném průměru
i hloubce. Po vyfrézování je ještě potřeba
otvor vyčistit od zbytků EPS.
Mill position for DoRondo -PH in the
insulation plate with cutter and remove any
milled dust.
Na okraj vyfrézovaného otvoru
naneste adhezní lepidlo ST-Polymer
a špachtlí jej rozetřete.
Apply adhesive sealant ST-Polymer in a
”worm-like” manner to the lateral area of
the milled position and even out with a
trowel.
Do kruhové oblasti montážní podložky
DoRondo®-PH naneste adhezní lepidlo
ST-Polymer.
Apply adhesive sealant ST-Polymer to
surface of the fixation annular blank
®
DoRondo -PH.
Spotřeba lepidla pro montážní podložku
DoRondo® -PH:
21 – 27 ml
Quantity needed per fixation annular blank
®
DoRondo -PH:
21 – 27 ml
Montážní podložku DoRondo®-PH poté
zatlačte do izolační desky.
Press fixation annular blank Do-Rondo -PH
so that it is flush with the insulation plate in
the milled cut.
®
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected]
®
TD.002.1401
1.008
®
Montážní podložka DoRondo® -PH
Fixation annular blank DoRondo -PH
Dokončovací práce
Retrospective work
Montážní podložky DoRondo®-PH mohou být opatřeny komerčními nátěrovými
materiály pro zateplovací systémy bez
použití penetrace.
Fixation annular blanks DoRondo®-PH may
be coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na
finálně provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Nátěr musí mít dostatečnou pevnost, aby
jej montovaný objekt nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Pro připevnění prvků k montážní podložce
DoRondo®-PH doporučujeme šrouby do
plechu nebo šrouby s metrickým vinutím (Mšrouby). Šrouby do dřeva nebo samořezné
šrouby nejsou vhodné.
Suitable screw connections into the fixation
®
annular blank DoRondo -PH are sheet
metal
screws or screws with metric threads (Mscrews). Wooden screws and self-tapping
screws are not suitable.
Klepnutím špičáku na omítku snadno
zjistíte přesné umístění montážních podložek DoRondo®-PH.
The exact location of the fixation annular
blank DoRondo®-PH can be determined by
knocking on the plaster coating.
Předvrtání pro M-šrouby:
Průměr otvoru
M6
M8
Průměr otvoru
M10
Průměr otvoru
Pre-drilling with M-screws:
M6
Bore-hole diameter
M8
Bore-hole diameter
M10
Bore-hole diameter
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
Předvrtání pro šrouby do plechu:
Průměr otvoru dle specifikace dodavatele
šroubů (taktéž v případě hliníkových šroubů).
Pre-drilling with sheet metal screws: Predrill with bore-hole diameter according to
screw supplier’s instructions (same as by
aluminium).
Vyříznutí závitu.
(je potřeba jen pro M-šrouby).
Thread cutting
(only necessary by M-screws).
Přišroubujte montovaný objekt k montážní podložce DoRondo®-PH.
Screw fixation object in the fixation annular
®
blank DoRondo -PH.
Hloubka uchycení v montážní podložce
DoRondo®-PH musí být alespoň 12 mm
tak, aby šroub procházel skrz celou tloušťku
kompaktní destičky. Pro stanovení celkové
hloubky přišroubování je nutné znát tloušťku
omítky vč. krycího nátěru. Nezbytná délka
šroubu je stanovena součtem šroubovací
hloubky, tloušťky fasády a tloušťky montovaného objektu.
To ensure the screw attachment is effected
over the complete thickness of the bonded
compact plate, the depth of the screw
attachment in the fixation annular blank
DoRondo® -PH must be at least 12 mm. To
determine the entire screwing depth it is
necessary to know the exact thickness of
the coating on the fixation annular blank
DoRondo® -PH. The required length of the
screw results from the screwing depth, the
thickness of the coating and the thickness
of the mounting object.
V případě malé použitelné plochy je možné
použít nastavovací desku.
With the usable areas being too small it is
possible to use an adapter plate.
Montovaný objekt pomocí M-šroubů nebo
závitových tyčí je možné proti uvolnění
zajistit pojistnými maticemi.
Possible twisting of fixation objects with
M-threads can be prevented by means of
lock nuts.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected]
TD.002.1401
®
Montážní váleček ZyRillo® -PE
70
74 (70)
22
70
1275 (125)
105
22
Popis
Description
Montážní válečky ZyRillo®-PE jsou duté
válce z vysoce kvalitního plastu s vertikálně zvrásněným povrchem. Válečky jsou
dodávány ve dvou různých průměrech.
®
Fixation cylinders ZyRillo
-PE are formfoamed cylinders. They are made of highgrade plastic and have wave-like lateral
surfaces. They are available in two different
diameters.
Rozměry
– Průměr:
70 / 125 mm
– Funkční průměr:
50 / 105 mm
– Tloušťka pro přišroubování:
22 mm
– Tloušťka:
70 mm
Dimensions
– Diameters:
– Useful surface diameters:
– Useful thickness for
screw connection:
– Thickness:
Připevnění
– Lepidlo:
50
2.001
Fixation cylinder ZyRillo -PE
70 / 125 mm
50 / 105 mm
22 mm
70 mm
Attachment
adhezní lepidlo ST-Polymer – Adhesive: Adhesive Sealant ST-Polymer
Využití
Applications
Díky pevnému a tvárnému plastu jsou montážní válečky ZyRillo®-PE zvláště vhodné
pro řešení tepelných mostů v zateplovacích
systémech z pěnového polystyrénu (EPS)
nebo kamenné vlny (SW).
Pro připevnění kotvených prvků k montážnímu válečku ZyRillo®-PE jsou vhodné
šrouby do dřeva, do plechu, s cylindrickým
vinutím a velkým stoupáním (např. rámové
šrouby) nebo šrouby a metrickým vinutím
(M-šrouby).
Due to the tough plasticity of the plastic,
fixation cylinders ZyRillo® -PE are especially
suitable for heat bridge-free, alien fixations
in thermal insulation composite systems of
expanded polystyrene (EPS) and rock wool
(SW).
Wood or sheet metal screws are suitable
for the screw connections in fixation cylinder
®
ZyRillo -PE, likewise,
screws with cylindrical
threads and larger pitch (e.g. frame screws)
or those with metric threads (M-screws).
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Objímky
Pro střešní svody
Pipe clamps
for rain-water downpipes
Toto použití je možné pouze pro zateplovací
systémy z pěnového polys tyrénu (EPS).
This application is only suitable in EPS
claddings.
Držáky a svorky
Pro okenice
Retainer and shutter catch
for window shutters
Toto použití je možné pouze pro zateplovací
systémy z pěnového polys tyrénu (EPS).
This application is only suitable in EPS
claddings.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
2.002
®
Montážní váleček ZyRillo® -PE
Fixation cylinder ZyRillo -PE
Závěsné systémy
Coat-hanger rails
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva, do
plechu nebo s cylindrickým vinutím a
velkým stoupáním (např. rámové šrouby).
Screw attachment with wood or sheet
metal screws, as well as screws with a
cylindrical thread and large pitch (e.g.
frame-screw).
Screw diameter:
min. 5 mm
Set depth:
min. 30 mm
Průměr šroubu:
Hloubka:
min. 5 mm
min. 30 mm
Toto použití je možné pouze pro zateplovací
systém y z pěnového polystyrénu (EPS).
This application is only suitable in EPS
claddings.
Schránka pro žaluzie
Boxes for Blinds
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva, do
plechu n ebo s cylindrickým vinutím a velkým
stoupáním (např. rámové šrouby).
Screw attachment with wood or sheet
metal screws, as well as screws with a
cylindrical thread and large pitch (e.g.
frame-screw).
Screw diameter:
min. 5 mm
Set depth:
min. 30 mm
Průměr šroubu:
Hloubka:
min. 5 mm
min. 30 mm
Toto použití je možné pouze pro zateplovací
systém y z pěnového polystyrénu (EPS).
This application is only suitable in EPS
claddings.
Zarážka pro okenice
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva, do
plechu nebo s cylindrickým vinutím a velkým
stoupáním (např. rámové šrouby).
Průměr šroubu:
Hloubka:
PZ
min. 5 mm
min. 30 mm
Screw attachment with wood or sheet
metal screws, as well as screws with a
cylindrical thread and large pitch (e.g.
frame-screw).
Screw diameter:
min. 5 mm
Set depth:
min. 30 mm
Toto použití je možné pouze pro zateplovací systém y z pěnového polystyrénu
(EPS)
This application is only suitable in EPS
claddings.
Vlastnosti
Characteristics
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na zabudovaný prvek
na vhodně připevněný montážní
váleček ZyRillo® -PE Ø 70 mm v
EPS-izolační desce 15 kg/m3 :
SW-izolační desce 120 kg/m3:
0.17 kN
0.09 kN
Recommended service load
tensile force PZ
on the installed element
on perfectly bonded fixation cylinder
ZyRillo®-PE Ø 70 mm in
EPS-insulating plates 15 kg/m3:
0.17 kN
SW-insulating plates 120 kg/m3:
0.09 kN
0.34 kN
0.17 kN
on perfectly bonded fixation cylinder
ZyRillo®-PE Ø 125 mm in
EPS-insulating plates 15 kg/m3:
0.34 kN
SW-insulating plates 120 kg/m3:
0.17 kN
0.18 kN
0.09 kN
Recommended service load
transverse force PQ
on the installed element
on perfectly bonded fixation cylinder
ZyRillo®-PE Ø 70 mm in
EPS-insulating plates 15 kg/m3:
0.18 kN
SW-insulating plates 120 kg/m3:
0.09 kN
na vhodně připevněný montážní
®
P váleček ZyRillo -PE Ø 125 mm v
EPS-izolační desce 15 kg/m3 :
0.31 kN
SW-izolační desce 120 kg/m3 :
0.16 kN
on perfectly bonded fixation cylinder
ZyRillo®-PE Ø 125 mm in
EPS-insulating plates 15 kg/m3:
0.31 kN
SW-insulating plates 120 kg/m3:
0.16 kN
V případě uvedených hodnot je brána v úvahu pevnost armovací tkaniny
0.25 kN/5 cm.
The specified values already account for
the fabric embedment of 0.25 kN/5 cm.
na vhodně přip evněný montážní
váleček ZyRillo®-PE Ø 125 mm v
EPS-izolační desce 15 kg/m3 :
SW-izolační desce 120 kg/m3:
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na zabudovaný prvek
na vhodně připevněný montážní
váleček ZyRillo ®-PE Ø 70 mm in
EPS-izolační desce 15 kg/m3 :
SW-izolační desce 120 kg/m3:
PQ
Stop plate for Window Shutters
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Montážní váleček ZyRillo -PE
PZ
PZ
Fixation cylinder ZyRillo -PE
2.003
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na šroub
Tahová síla na šroubu do
dřeva nebo plechu:
0.35 kN
Recommended service load
tensile force PZ
on screw attachments
Tensile force per wood or sheet metal
screw:
0.35 kN
Hodnota je založena na :
Průměr šroubu:
Hloubka:
7 mm
30 mm
Values based on
Screw diameter:
Set depth:
7 mm
30 mm
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla
na šroub
Tahová síla PZ pro M6 šroub:
Tahová síla PZ pro M8 šroub:
Tahová síla PZ pro M10 šroub:
0.30 kN
0.45 kN
0.60 kN
Recommended service load
tensile force
on screw attachments
Tensile force PZ per M6 screw:
Tensile force PZ per M8 screw:
Tensile force PZ per M10 screw:
0.30 kN
0.45 kN
0.60 kN
Hodnoty jsou založeny na
Hloubka:
30 mm
Values based on
Set depth:
30 mm
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na šroub
Smyková síla pro šroub do
dřeva nebo do plechu:
0.20 kN
Recommended service load
transverse force PQ
on screw attachments
Transverse force per wood or sheet metal
screw:
0.20 kN
Hodnoty jsou založeny na
Průměr šroubu:
Hloubka:
7 mm
30 mm
Values based on
Screw diameter:
Set depth:
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla
na šroub
Smyková síla PQ pro M6 šroub:
Smyková síla PQ pro M8 šroub:
Smyková síla PQ pro M10 šroub:
0.20 kN
0.25 kN
0.30 kN
Recommended service load
transverse force
on screw attachments
Transverse force PQ per M6 screw: 0.20 kN
Transverse force PQ per M8 screw: 0.25 kN
Transverse force PQ per M10 screw:0.30 kN
Hodnoty jsou založ eny na
Hloubka:
30 mm
Values based on
Set depth:
7 mm
30 mm
PQ
30 mm
PQ
Doporučené užitné zatížení je stanoveno s
globálním součinitelem bezpečnosti z charakteristického mezního zatížení.
The recommended service load is calculated with a global safety factor from the
characteristic breaking loads.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
podle údajů
výrobce
®
Montáž
Assembly
Před frézováním otvoru pro montážní
váleček ZyRillo®-PE musí již být izolační
desky finálně zbroušeny.
The necessary grinding work has to be
made on the insulated surfaces before the
®
fixation cylinders ZyRillo -PE are inserted.
Poziční schéma pro aplikaci jako podpora a zarážka pro okenice.
Positioning diagram for applications as
fixation backing for retainer and shutter
catch.
Any measurements that deviate from this
diagram are to be clarified with the building
contractor.
Najděte přesnou pozici a zadejte ji do
tohoto konstrukčního výkresu pro
dokončení upevnění prvků.
Locate exact position and draw in construction plan for any retrospective alien fixation.
S frézkou pro montážní váleček ZyRillo®
příp. pro jiný montážní váleček o stejném
průměru vyfrézujte v izolační desce otvor.
Po vyfrézování jej vyčistěte od zbytků.
With milling tool for ZyRillo or milling tool
for fixation cylinder, mill cut in the insulation plate and remove any milled dust.
10
ZyRillo
Fixation cylinder ZyRillo -PE
Pro jiné varinaty rozdílné od tohoto schématu je potřeba navrhnout jiné řešení
přímo na stavbě.
125
900 mm
ZyRillo
Okenní rám
Montážní váleček ZyRillo -PE
2.004
®
200 mm
S využitím frézky pro montážní váleček
ZyRillo®, vodící trn nejprve zatlačte do
fásády a umožněte, aby vyčníval v rozsahu
20 mm.
®
If milling tool for ZyRillo is employed, prior
®
press guide bolt in cladding
and allow to
protrude to the extent of 20 mm.
Na povrch vyfrézovaného otvoru
naneste housenku adhezního lepidla
ST-Polymer a stěrkou ji rozetřete.
Apply adhesive sealant ST-Polymer in a
”worm-like” manner to the lateral area of
the milled position and even out with a
trowel.
Na kruhovou plochu montážního válečku
ZyRillo®-PE naneste adhezní lepidlo STPolymer jako housenku nebo terč.
Apply adhesive sealant ST-Polymer to the
annular surface of the fixation cylinder
ZyRillo®-PE in a ”worm or slush-like”
manner.
Spotřeba pro montážní váleček
®
ZyRillo -PE
Ø 70 mm:
16 – 20 ml
Ø 125 mm:
30 – 38 ml
Quantity needed per fixation cylinder
ZyRillo®-PE
Ø 70 mm:
16 – 20 ml
Ø 125 mm:
30 – 38 ml
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Montážní váleček ZyRillo -PE
Fixation cylinder ZyRillo -PE
2.005
Montážní váleček ZyRillo®-PE zatlačte do
vyfrézovaného otvoru v izolační desce.
Modrá barva usnadňuje kontrolu, že všechny
montážní válečky ZyRillo®-PE byly správně
vyrovnány a usazeny.
Press fixation cylinder ZyRillo®-PE so that it
is flush with the insulation plate in the
milled cut. The blue-colour makes it easier
to check whether all the fixation cylinders
®
ZyRillo -PE to be inserted.
Dokončovací práce
Retrospective work
Montážní válečky ZyRillo®-PE mohou být
opatřeny komerčními nátěrovými materiály
pro zateplovací systémy bez použití penetrace.
Fixation cylinders ZyRillo -PE may be
coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na
finálně provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Nátěr musí mít dostatečnou pevnost, aby
jej montovaný objekt nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Pro připevnění prvků k montážnímu válečku
ZyRillo®-PE doporučujeme šrouby do dřeva nebo do plechu, rovněž šrouby s cylindrickým vinutím a velkým stoupáním (např.
rámové šrouby) nebo šrouby a metrickým
vinutím (M-šrouby).
®
Suitable screw connections into the fixation
cylinder ZyRillo -PE are®wood or sheet metal screws as well as screws with cylindrical
threads and a large incline (frame screws)
or screws with metric threads (M-screws).
Klepnutím špičáku na omítku snadno
zjistíte přesné umístění montážních
válečků ZyRillo®-PE.
The exact location of the fixation cylinder
ZyRillo®-PE can be determined by knocking
on the plaster coating.
Předvrtání pro M-šrouby:
Průměr otvoru
M6
M8
Průměr otvoru
M10
Průměr otvoru
Pre-drilling with M-screws:
M6
Bore-hole diameter
M8
Bore-hole diameter
M10
Bore-hole diameter
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
Předvrtání pro šrouby do dřeva nebo do
plechu:
Značkovač s bodcem usnadní začátek vlastního vrtání a usazení šroubu. Doporučení
potřeby předvrtání je dle specifikace výrobce
šroubů.
Pre-drilling with wood or sheet metal
screws:
Prodding with an awl simplifies the insertion of the screw. Pre-drilling may be
necessary with some screw types.
Vyříznutí závitu
(je potřeba jen pro M-šrouby).
Thread cutting
(only necessary by M-screws).
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected]
TD.002.1401
2.006
®
Montážní váleček ZyRillo -PE
®
Fixation cylinder ZyRillo -PE
Přišroubujte montovaný objekt k montážnímu
válečku ZyRillo®-PE.
Screw fixation object in the fixation cylinder
ZyRillo®-PE.
Hloubka uchycení v montážním válečku
ZyRillo®-PE musí být alespoň 30 mm. Pro
stanovení celkové hloubky uchycení musí být
známa tloušťka omítky vč. krycího nátěru na
montážním válečku ZyRillo®-PE. Nezbytná
délka šroubu je stanovena součtem hloubky
uchycení, tloušťky fasády a tloušťky montovaného objektu.
The depth of the screw connection in the
®
fixation cylinder ZyRillo
-PE must be at
least 30 mm. To determine the entire screwing depth it is necessary to know the exact
thickness of the coating on the fixation
®
cylinder ZyRillo -PE. The
required length of
the screw results from the screwing depth,
the thickness of the coating and the thickness of the mounting object.
V případě malé použitelné plochy je možné
použít nastavovací desku.
Montovaný objekt pomocí M-šroubů nebo
závitových tyčí je možné proti uvolnění zajistit pojistnými maticemi.
With the usable areas being too small it is
possible to use an adapter plate.
Possible twisting of fixation objects with
M-threads can be prevented by means of
lock nuts.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Montážní váleček ZyRillo -EPS
70
Popis
Description
Montážní válečky ZyRillo®-EPS jsou do
formy vypěněné válečky z EPS s vertikálně
zvrásněným povrchem a vysokou objemovou
hustotou. Válečky jsou dodávány ve dvou
různých průměrech.
Fixation cylinders ZyRillo -EPS are formfoamed cylinders made of EPS with a
wave-like lateral surface and high
volumetric weight. They are available in two
different diameters.
Rozměry
– Průměr:
– Funkční průměr:
– Tloušťka:
– Objemová hmotnost:
Dimensions
– Diameters:
– Useful surface diameters:
– Thickness:
– Volumetric weight:
Připevnění
– Lepidlo:
74 (70)
50
70
1275 (125)
105
2.007
Fixation cylinder ZyRillo -EPS
70 / 125 mm
50 / 105 mm
70 mm
170 kg/m 3
®
70 / 125 mm
50 / 105 mm
70 mm
170 kg/m3
Attachment
adhezníl epidlo ST-Polymer – Adhesive: Adhesive Sealant ST-Polymer
Využití
Applications
Díky houževnaté a pevné pěně je montážní
váleček ZyRillo®- EPS zvláště vhodný jako
podklad pro kotvení ostatních objektů v
zateplovacích systémech z pěnového polystyrénu (EPS) nebo kamenné vlny (SW)
bez vzniku tepelného mostu. Pro připevnění
kotvených prvků k montážnímu válečku
ZyRillo®-EPS jsou vhodné šrouby do dřeva,
do plechu, s cylindrickým vinutím a velkým
stoupáním (např. rámové šrouby).
Due to the tough elasticity of the rigid foam,
fixation cylinders ZyRillo -EPS ®are especially suitable as backings for heat bridge-free,
alien fixations in thermal insulation composite systems of expanded polystyrene (EPS)
and rock wool (SW). Wood or sheet metal
screws are suitable for the screw connections in fixation cylinder ZyRillo -EPS, like®
wise, screws with
cylindrical threads and
larger pitch (frame screws).
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Objímky se závitem do dřeva
Pro střešní svody
Pipe clamps with wooden thread
for rain-water downpipes
Toto použití je možné pouze pro zateplovací
systémy z pěnového polystyrénu (EPS).
This application is only suitable in EPS
claddings.
Držáky a svorky se závitem do dřeva
pro okenice
Retainer and shutter catch with
wooden thread
for window shutters
Toto použití je možné pouze pro zateplovací
systémy z pěnového polystyrénu (EPS).
This application is only suitable in EPS
claddings.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
2.008
®
®
Montážní váleček ZyRillo -EPS
Fixation cylinder ZyRillo -EPS
Závěsné systémy
Coat-hanger rails
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva, do
plechu nebo s cylindrickým vinutím a velkým
stoupáním (např. rámové šrouby).
Screw attachment with wood or sheet
metal screws, as well as screws with a
cylindrical thread and large pitch (e.g.
frame-screw).
Screw diameter:
min. 5 mm
Set depth:
min. 60 mm
Průměr šroubu:
Hloubka:
min. 5 mm
min. 60 mm
Toto použití je možné pouze pro zateplovací
systém y z pěnového polystyrénu (EPS).
This application is only suitable in EPS
claddings.
Schránka pro žaluzie
Boxes for Blinds
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva, do
plechu nebo s cylindrickým vinutím a
velkým stoupáním (např. rámové šrouby).
Screw attachment with wood or sheet
metal screws, as well as screws with a
cylindrical thread and large pitch (e.g.
frame-screw).
Screw diameter:
min. 5 mm
Set depth:
min. 60 mm
Průměr šroubu:
Hloubka:
min. 5 mm
min. 60 mm
Toto použití je možné pouze pro zateplovací
systém y z pěnového polystyrénu (EPS).
This application is only suitable in EPS
claddings.
Zarážka pro okenice
Stop plate for Window Shutters
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva, do
plechu nebo s cylindrickým vinutím a velkým
stoupáním (např. rámové šrouby).
Screw attachment with wood or sheet
metal screws, as well as screws with a
cylindrical thread and large pitch (e.g.
frame-screw).
Screw diameter:
min. 5 mm
Set depth:
min. 60 mm
Průměr šroubu:
Hloubka:
min. 5 mm
min. 60 mm
Toto použití je možné pouze pro zateplovací
systém y z pěnového polystyrénu (EPS).
This application is only suitable in EPS
claddings.
Vlastnosti
Characteristics
Tepelná vodivost EPS:
λ = 0.045 W/mK
Chování při hoření dle DIN 4102:
PZ
B2
Thermal conductivity EPS: λ = 0.045 W/mK
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na zabudovaný prvek
na vhodně připevněný montážní
váleček ZyRillo® -EPS Ø 70 mm v
EPS-izolační desce 15 kg/m3 :
0.17 kN
SW-izolační desce 120 kg/m3 :
0.09 kN
Recommended service load
tensile force PZ
on the installed element
on perfectly bonded fixation cylinder
ZyRillo®-EPS Ø 70 mm in
EPS-insulating plates 15 kg/m3:
0.17 kN
SW-insulating plates 120 kg/m3:
0.09 kN
na vhodně připevněný montážní
váleček ZyRillo®-EPS Ø 125 mm v EPS3
izolační desce 15 kg/m :
0.34 kN SWizolační desce 120 kg/m : 3 0.17 kN
on perfectly bonded fixation cylinder
ZyRillo®-EPS Ø 125 mm in
EPS-insulating plates 15 kg/m3:
0.34 kN
SW-insulating plates 120 kg/m3:
0.17 kN
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Montážní váleček ZyRillo -EPS
Fixation cylinder ZyRillo -EPS
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na zabudovaný prvek
na vhodně připevněný montážní
váleček ZyRillo® -EPS Ø 70 mm v
EPS-izolační desce 15 kg/m3:
SW-izolační desce 120 kg/m3 :
PQ
PZ
2.009
0.18 kN
0.09 kN
Recommended service load
transverse force PQ
on the installed element
on perfectly bonded fixation cylinder
ZyRillo®-EPS Ø 70 mm in
EPS-insulating plates 15 kg/m3:
0.18 kN
SW-insulating plates 120 kg/m3:
0.09 kN
na vhodně připevněný montážní
váleček ZyRillo® -EPS Ø 125 mm v
EPS-izolační desce 15 kg/m3 :
0.31 kN
SW-izolační desce 120 kg/m 3:
0.16 kN
on perfectly bonded fixation cylinder
ZyRillo®-EPS Ø 125 mm in
EPS-insulating plates 15 kg/m3:
0.31 kN
SW-insulating plates 120 kg/m3:
0.16 kN
V případě uvedených hodnot je brána v úvahu pevnost armovací tkaniny
0.25 kN/5 cm.
The specified values already account for
the fabric embedment of 0.25 kN/5 cm.
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na šroub
Tahová síla na šroub:
0.30 kN
Recommended service load
tensile force PZ
on screw attachments
Tensile force per screw:
0.30 kN
7 mm
60 mm
Values based on
Screw diameter:
Set depth:
7 mm
60 mm
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na šroub
Smyková síla pro šroub:
0.15 kN
Recommended service load
transverse force PQ
on screw attachments
Transverse force per screw:
0.15 kN
Hodnoty jsou založeny na
Průměr šroubu:
Hloubka:
7 mm
60 mm
Values based on
Screw diameter:
Set depth:
7 mm
60 mm
Hodnoty jsou založeny na
Průměr šroubu:
Hloubka:
PQ
Doporučené užitné zatížení je stanoveno s
globálním součinitelem bezpečnosti z charakteristického mezního zatížení.
The recommended service load is calculated with a global safety factor from the
characteristic breaking loads.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
podle údajů
výrobce
®
Montáž
Assembly
Před frézováním otvoru pro montážní
váleček ZyRillo®-EPS musí již být izolační
desky finálně zbroušeny.
The necessary grinding work has to be
made on the insulated surfaces before the
®
fixation cylinders ZyRillo -EPS are inserted.
Poziční schéma pro aplikaci jako podpora a zarážka pro okenice.
Positioning diagram for applications as
fixation backing for retainer and shutter
catch.
Any measurements that deviate from this
diagram are to be clarified with the building
contractor.
Najděte přesnou pozici a zadejte ji do
tohoto konstrukčního výkresu pro
dokončení upevnění prvků.
Locate exact position and draw in construction plan for any retrospective alien fixation.
S frézkou pro montážní váleček ZyRillo®
příp. pro jiný montážní váleček o stejném
průměru vyfrézujte v izolační desce otvor.
Po vyfrézování jej vyčistěte od zbytků.
With milling tool for ZyRillo® or milling tool
for fixation cylinder, mill cut in the insulation plate and remove any milled dust.
S využitím frézky pro montážní váleček
ZyRillo®, vodící trn nejprve zatlačte do
fásády a umožněte, aby vyčníval v rozsahu
20 mm.
If milling tool for ZyRillo® is employed, prior
press guide bolt in cladding and allow to
protrude to the extent of 20 mm.
Na povrch vyfrézovaného otvoru
naneste housenku adhezního lepidla
ST-Polymer a stěrkou ji rozetřete.
Apply adhesive sealant ST-Polymer in a
”worm-like” manner to the lateral area of
the milled position and even out with a
trowel.
Na kruhovou plochu montážního válečku
ZyRillo®-EPS naneste adhezní lepidlo STPolymer jako housenku nebo terč.
Apply adhesive sealant ST-Polymer to the
annular surface of the fixation cylinder
ZyRillo®-EPS in a ”worm or slush-like”
manner.
Spotřeba na montážní váleček
ZyRillo® -EPS
Ø 70 mm:
Ø 125 mm:
Quantity needed per fixation cylinder
ZyRillo®-EPS
Ø 70 mm:
16 – 20 ml
Ø 125 mm:
30 – 38 ml
10
ZyRillo
Fixation cylinder ZyRillo -EPS
Pro jiné varinaty rozdílné od tohoto schématu je potřeba navrhnout jiné řešení
přímo na stavbě.
125
900 mm
ZyRillo
Okenní rám
Montážní váleček ZyRillo -EPS
2.010
®
200 mm
16 – 20 ml
30 – 38 ml
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
MOntážní váleček ZyRillo -EPS
Fixation cylinder ZyRillo -EPS
2.011
Montážní váleček ZyRillo®-EPS zatlačte do
vyfrézovaného otvoru v izolační desce.
Press fixation cylinder ZyRillo®-EPS so that
it is flush with the insulation plate in the
milled cut.
Dokončovací práce
Retrospective work
Montážní válečky ZyRillo®-EPS mohou být
opatřeny komerčními nátěrovými materiály
pro zateplovací systémy bez použití penetrace.
Fixation cylinders ZyRillo® -EPS may be
coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na
finálně provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Nátěr musí mít dostatečnou pevnost, aby
jej montovaný objekt nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Pro připevnění prvků k montážnímu válečku
ZyRillo®-PE doporučujeme šrouby do dřeva
nebo do plechu, rovněž šrouby s cylindrickým vinutím a velkým stoupáním (např. rámové šrouby). Šrouby s metrickým vinutím
(M-šrouby) nebo samořezné šrouby nejsou
vhodné.
Suitable screw connections into the fixation
cylinder ZyRillo -EPS are® wood or sheet metal screws as well as screws with cylindrical
threads and a large incline (frame screws).
Screws with metric threads (M-screws) and
self-tapping screws are not suitable.
Klepnutím špičáku na omítku snadno
zjistíte přesné umístění montážních válečků
ZyRillo®-EPS
The exact location of the fixation cylinder
ZyRillo®-EPS can be determined by knocking on the plaster coating.
Bodec rovněž ulehčí začátek vlastního
vrtání. Předvrtání proto není již nutné.
Prodding with an awl simplifies the insertion of the screw. Pre-drilling is not
required.
Montovaný objekt přišroubujte k
montážnímu válečku ZyRillo®-EPS.
Screw fixation object in the fixation cylinder
ZyRillo®-EPS.
V případě malé použitelné plochy je možné
použít nastavovací desku.
With the usable areas being too small it is
possible to use an adapter plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
2.012
®
Montážní váleček ZyRillo -EPS
®
Fixation cylinder ZyRillo -EPS
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Montagezylinder Rondoline -PU
Popis
Description
Rondoline®-PU montážní válec je vyroben
z černě obarvené, proti hnilobě odolné a
bezfreonové tuhé PU (Polyuretan) pěny. Je
nabízen ve dvou různých průměrech.
Fixation cylinders Rondoline -PU are made
of black-coloured, rot-resistant and CFCfree PU-rigid foam plastic (polyurethane).
They are available in two different
diameters.
Rozměry
– Průměr:
– Funkční průměr:
– Tloušťka D:
90 / 125 mm
50 / 85 mm
60 – 300 mm
– Objemová hmotnost:
D
3.001
Fixation cylinder Rondoline -PU
300 kg/m 3
®
Dimensions
– Diameters:
– Useful surface diameters:
– Thicknesses D:
– Volumetric weight:
90 / 125 mm
50 / 85 mm
60 – 300 mm
300 kg/m3
90
50
D
125
85
Využití
Applications
Montážní válec Rondoline®-PU se hodí zejména jako vysoce tlakově namáhaná podložka, jakož i montážní základ pro jiné prvky
ve fasádách z pěnového polystyrénu (EPS)
a kamenné vlny (SW).
Pro připevnění kotvených prvků k montážnímu válce Rondoline®-PU jsou vhodné
šrouby do plechu nebo do dřeva nebo šrouby s cylindrickým závitem o velkém sklonu
(např. rámový šroub). Pro vysoké tahové
nebo smykové zatížení musí prvek ukotven
v podkladu.
Fixation cylinders Rondoline -PU are
especially suitable as pressure pads for
high pressure loads and also as alien
fixations in thermal insulation composite
systems of expanded polystyrene (EPS)
and rock wool (SW).
Wood or sheet metal screws are suitable
for the screw connections in fixation cylin®
der Rondoline -PU,
likewise, screws with
cylindrical threads and larger pitch (e.g. frame
screws). In case of large tensile or lateral
loads, the anchorage must be made in the
underground.
Fixation cylinders Rondoline®-PU have a
limited UV-resistance and, in general,
require no protective cover during the
building period.
Montážní válce Rondoline®-PU mají
omezenou UV odolnost, obecně však platí,
že během výstavby se nemusí krýt proti
slunečnímu záření.
Montáž jako tlakově zatížitelný podklad je možná např. pro:
®
Fixations are possible as pressure pads,
e.g. by:
Přístřešky
Canopies
Kotvení montovaných prvků do zdiva pomocí hmoždinek nebo chemických kotev.
Anchorage of the alien fixation in the
brickwork with screw-plugs or injection
anchors.
Touto aplikací dochází ke
vzniku tepelného mostu.
This application forms a heat bridge.
Markýzy
s velkou stínící plochou
Awnings
with large bearing surface
Kotvení montovaných prvků do
zdiva pomocí hmoždinek nebo
chemických kotev.
Anchorage of the alien fixation in the
brickwork with screw-plugs or injection
anchors.
Touto aplikací dochází ke
vzniku tepelného mostu.
This application forms a heat bridge.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
3.002
®
®
Montážní válec Rondoline -PU
Fixation cylinder Rondoline -PU
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Závěsné systémy
Coat-hanger rails
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva, do
plechu nebo s cylindrickým vinutím a velkým
stoupáním (např. rámové šrouby).
Screw attachment with wood or sheet
metal screws, as well as screws with a
cylindrical thread and large pitch (e.g.
frame-screw).
Schraubendurchmesser:
Hloubka:
min. 5 mm
min. 60 mm
PZ
min. 5 mm
min. 60 mm
Objímky se závitem do dřeva
pro střešní svody
Pipe clamps with wooden thread
for rain-water downpipes
Vlastnosti
Characteristics
Chování při hoření dle DIN 4102:
PD
Screw diameter:
Set depth:
Doporučené užitné zatížení
Tlaková síla PD
na celý povrch válce
Ø 90 mm:
Ø 125 mm:
B2
1.10 kN
2.10 kN
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na zabudovaný prvek
na montážní válec Rondoline®-PU
přilepený k podkladu
Ø 90 mm:
0.13 kN
Ø 125 mm:
0.25 kN
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Recommended service load
compressive force PD
on complete cylinder surface
Ø 90 mm:
Ø 125 mm:
1.10 kN
2.10 kN
Recommended service load
tensile force PZ
on the installed element
on the element bonding with the
underground
Ø 90 mm:
Ø 125 mm:
0.13 kN
0.25 kN
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: dost[email protected] TD.002.1401
®
®
Montážní válec Rondoline -PU
Fixation cylinder Rondoline -PU
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na zabudovaný prvek
D
Ø mm
90
125
D
mm
PQ
kN
PQ
kN
0.21
0.18
0.17
0.16
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.41
0.35
0.31
0.28
0.27
0.25
0.24
0.23
0.23
0.22
0.22
0.21
0.21
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
PQ
PZ
3.003
Recommended service load
transverse force PQ
on the installed element
V případě uvedených hodnot je brána v úvahu pevnost armovací tkaniny
0.25 kN/5 cm.
The specified values already account for
the fabric embedment of 0.25 kN/5 cm.
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na šroub
Tahová síla na šroub:
0.30 kN
Recommended service load
tensile force PZ
on screw attachments
Tensile force per screw:
0.30 kN
Hodnoty jsou založeny na
Průměr šroubu:
Hloubka:
7 mm
60 mm
Values based on
Screw diameter:
Set depth:
7 mm
60 mm
0.15 kN
Recommended service load
transverse force PQ
on screw attachments
Transverse force per screw:
0.15 kN
7 mm
60 mm
Values based on
Screw diameter:
Set depth:
7 mm
60 mm
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na šroub
Smyková síla pro šroub:
Hodnoty jsou založeny na:
Průměr šroubu:
Hloubka:
PQ
Požadavky na pevnost podkladu pro
lepení
Přídržnost:
0.25 N/mm
Requirements concerning the ground for
adhesive
Tensile strength:
0.25 N/mm
Pevnost podkladu musí být stanovena v
případě potřeby zkouškou. Celoplošné
podlepení je nezbytně nutné! Plná záruka na provedené podlepení nemůže
poskytnuta.
If necessary, the bonding strength of the
underground has to be determined by
tests. Full-surface bonding is pre-requisite.
No guarantee can be given, however, due
to the lack of a control possibility.
Doporučené užitné zatížení je stanoveno s
globálním součinitelem bezpečnosti z charakteristického mezního zatížení.
The recommended service load is calculated with a global safety factor from the
characteristic breaking loads.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
3.004
®
®
Montážní válec Rondoline -PU
Fixation cylinder Rondoline -PU
Montáž
Assembly
Před frézováním otvoru pro montážní válec
Rondoline®-PU musí již být izolační desky
finálně zbroušeny.
The necessary grinding work has to be
made on the insulated surfaces before the
fixation cylinders Rondoline ®-PU are inserted.
Rondoline®-PU je možné upravovat snadno
ručně nebo pomocí elektrické pily.
Fixation cylinders Rondoline® -PU can be
worked well with hand and electric saws.
S frézkou pro montážní válec příslušného průměru vyfrézujte otvor v izolační desce.
With milling tool for fixation cylinder, mill
cut in the insulation plate.
S příslušnými nástroji odstraňte
zbytkovou hloubku a vyčistěte otvor
od nečistot.
Scratch out residual thickness with suitable
tool and remove any milled dust.
Na celou plochu dna montážního válce
Rondoline®-PU naneste cementové stavební lepidlo. Prvek musí být celoplošně
nalepen na podklad.
Apply adhesive mortar to the annular
surface of the fixation cylinder Rondoline®PU. Element must stuck together fully
covered on the stable base.
Spotřeba pro montážní válec Rondoline®PU je při tloušťce lepidla 5 mm
Requirement per fixation cylinder
Rondoline®-PU, by a layer thickness of
5 mm
Ø 90 mm:
0.04 kg
Ø 125 mm:
0.08 kg
Ø 90 mm:
Ø 125 mm:
0.04 kg
0.08 kg
Montážní válec Rondoline®- PU zatlačte do
vyfrézovaného otvoru v izolační desce.
Press fixation cylinder Rondoline® -PU so
that it is flush with the insulation plate in
the milled cut.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Montážní válec Rondoline -PU
3.005
Fixation cylinder Rondoline -PU
Dokončovací práce
Retrospective work
Montážní válce Rondoline®-PU mohou
být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez použití
penetrace.
Fixation cylinders Rondoline -PU may be
coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na
finálně provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Nátěr musí mít dostatečnou pevnost, aby
jej montovaný objekt nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Přišroubování montovaných prvků pouze
k montážnímu válci Rondoline®-PU je
možné pouze pro lehké a nehybné objekty. Těžké prvky musí být ukotveny přímo
k podkladu skrz montážní válec.
Pro připevnění prvků k montážnímu válci
Rondoline®-PU doporučujeme šrouby do
dřeva nebo do plechu, rovněž šrouby s
cylindrickým vinutím a velkým stoupáním
(např. rámové šrouby). Šrouby s metrickým vinutím (M-šrouby) nebo samořezné
šrouby nejsou vhodné.
®
Screw attachments of the alien fixations in
the fixation cylinder Rondoline®-PU are only
permissible for light loads. Heavy loads
have to be anchored in the underground.
Suitable screw connections into the fixation
®
cylinder Rondoline -PU are
wood or sheet
metal screws as well as screws with cylindrical threads and a large incline (frame screws).
Screws with metric threads (M-screws) and
self-tapping screws are not suitable.
Montáž jako tlaková podložka
Fixations as pressure pads
Klepnutím špičáku na omítku snadno zjistíte
přesné umístění montážního válce Rondoline®-PU.
The exact location of the fixation cylinder
Rondoline® -PU can be determined by
knocking on the plaster coating.
Vyvrtejte otvor skrz montážní válec Rondoline®-PU až do podkladního zdiva.
Bore dowel hole through fixation cylinder
Rondoline®-PU up into brickwork.
Montovaný objekt připevněte pomocí
hmoždinek do zdiva.
Anchor fixation object with screw-plugs in
the brickwork.
Aby bylo zamezeno působení sil v montážním válci Rondoline®-PU, je nutné pevné
a dokolalé uložení stykových ploch montovaného objektu. Pokud toto není zaručeno,
je nutné použít roznášecí podložku.
To prevent indentations in the fixation
®
cylinder Rondoline
-PU, intimate and
completely fitting bearing surfaces are
required for the elements to be affixed. If
this is not assured, pressure distribution
plates have to be used.
Prostupy musí být navrženy tak, aby do zateplovacího systému nemohla pronikat voda.
All penetrations must ensure that no water
can enter into the thermal insulation composite system.
Montáž bez tepelných mostů
Klepnutím špičáku na omítku snadno zjistíte
přesné umístění montážních válců Rondoline®-PU.
Heat bridge-free alien fixations
The exact location of the fixation cylinder
Rondoline® -PU can be determined by
knocking on the plaster coating.
Bodec rovněž ulehčí začátek vlastního
vrtání. Předvrtání proto není již nutné.
Prodding with an awl simplifies the insertion of the screw. Pre-drilling is not
required.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
3.006
®
Montážní válec Rondoline -PU
®
Fixation cylinder Rondoline -PU
Předvrtání s většími průměry je vhodné pro
zabránění vzniku trhlin v montážním válci
Rondoline®-PU.
Pre-drilling can be an advantage, however,
to prevent possible splitting of the fixation
®
cylinder Rondoline -PU.
Přišroubujte montovaný objekt k
montážnímu válci Rondoline®-PU.
Screw fixation object in the fixation cylinder
Rondoline®-PU.
V případě malé použitelné plochy je možné
použít nastavovací desku.
With the usable areas being too small it is
possible to use an adapter plate.
Údery v axiálním směru a kolmo k ose jsou
nepřípustné, protože může dojít ke zlomení
PU-jádra prvku. Ze stejného důvodu není
možné přišroubovávat prvky do okrajové
oblasti prvku!
Impacts are not permitted in the axial direction or transverse to the axis, because they
could lead to breakage of the foam. Screw
attachments are also not permitted in edge
areas for the very same reason.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Montážní válec Rondoline -EPS
3.007
Fixation cylinder Rondoline -EPS
Popis
Description
®
®
Montážní válce Rondoline®-EPS jsou do
formy vypěněné válce z EPS o vysoké
objemové hmotnosti. Válce jsou dodávány
ve dvou různých průměrech.
Fixation cylinders Rondoline -EPS are formfoamed cylinders made of EPS with a high
volumetric weight. They are available in two
different diameters.
Rozměry
– Průměr:
– Funkční průměr:
– Tloušťka D:
– Objemová hmotnost:
Dimensions
– Diameters:
– Useful surface diameters:
– Thicknesses D:
– Volumetric weight:
90 / 125 mm
70 / 105 mm
60 – 300 mm
3
170 kg/m
90 / 125 mm
70 / 105 mm
60 – 300 mm
170 kg/m3
D
90
70
D
125
105
Využití
Applications
Díky houževnaté a pevné pěně je montážní
válec Rondoline®-EPS zvláště vhodný jako
podklad pro kotvení ostatních objektů v zateplovacích systémech z pěnového polystyrénu (EPS) nebo kamenné vlny (SW)
bez vzniku tepelného mostu.
Dále jsou vhodné jako tlaková podložka
pro středně těžké zatížení.
Due to the tough elasticity of the rigid
foam, fixation cylinders Rondoline®-EPS are
especially suitable as backings for heat
bridge-free, alien fixations in thermal insulation composite systems of expanded
polystyrene (EPS) and rock wool (SW). Furthermore, they may also be used as pressure pads for medium-heavy loads.
Pro připevnění kotvených prvků k montážnímu válci Rondoline®-EPS jsou vhodné šrouby do dřeva, do plechu, s cylindrickým vinutím a velkým stoupáním (např.
rámové šrouby).
Wood or sheet metal screws are suitable
for the screw connections
in fixation cylin®
der Rondoline -EPS, likewise, screws with
cylindrical threads and larger pitch (frame
screws).
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Objímky se závitem do dřeva
Pro střešní svody
Pipe clamps with wooden thread
for rain-water downpipes
Držáky a svorky se
závitem do dřeva
Pro okenice
Retainer and shutter catch
with wooden thread
for window shutters
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
3.008
®
®
Montážní válec Rondoline -EPS
Fixation cylinder Rondoline -EPS
Závěsné systémy
Coat-hanger rails
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva, do
plechu nebo s cylindrickým vinutím a velkým
stoupáním (např. rámové šrouby).
Screw attachment with wood or sheet
metal screws, as well as screws with a
cylindrical thread and large pitch (e.g.
frame-screw).
Schraubendurchmesser:
Hloubka:
Screw diameter:
Set depth:
min. 5 mm
min. 60 mm
Reklamní tabule
Advertising signs
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva, do
plechu nebo s cylindrickým vinutím a velkým
stoupáním (např. rámové šrouby).
Screw attachment with wood or sheet
metal screws, as well as screws with a
cylindrical thread and large pitch (e.g.
frame-screw).
Výběr šroubů závisí na zatížení
reklamní tabule.
Selection of screws dependent on the
weight of the advertising sign.
Vlastnosti
Tepelná vodivost EPS:
Characteristics
λ = 0.045 W/mK
Chování při hoření dle DIN 4102:
PD
PZ
min. 5 mm
min. 60 mm
Doporučené užitné zatížení
Tlaková síla PD
na celý povrch válce
Ø 90 mm:
Ø 125 mm:
B2
0.80 kN
1.50 kN
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na zabudovaný prvek
na montážní válec Rondoline®-EPS
přilepený k podkladu
Ø 90 mm:
0.13 kN
Ø 125 mm:
0.25 kN
Thermal conductivity EPS: λ = 0.045 W/mK
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Recommended service load
compressive force PD
on complete cylinder surface
Ø 90 mm:
Ø 125 mm:
0.80 kN
1.50 kN
Recommended service load
tensile force PZ
on the installed element
on the element bonding with the
underground
Ø 90 mm:
Ø 125 mm:
0.13 kN
0.25 kN
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Montážní válec Rondoline -EPS
Fixation cylinder Rondoline -EPS
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na zabudovaný prvek
D
Ø mm
90
125
D
mm
PQ
kN
PQ
kN
0.21
0.18
0.17
0.16
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.41
0.35
0.31
0.28
0.27
0.25
0.24
0.23
0.23
0.22
0.22
0.21
0.21
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
PQ
PZ
3.009
Recommended service load
transverse force PQ
on the installed element
V případě uvedených hodnot je brána v úvahu pevnost armovací tkaniny
0.25 kN/5 cm.
The specified values already account for
the fabric embedment of 0.25 kN/5 cm.
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na šroub
Tahová síla na šroub:
0.30 kN
Recommended service load
tensile force PZ
on screw attachments
Tensile force per screw:
0.30 kN
Hodnoty jsou založeny na
Průměr šroubu:
Hloubka:
7 mm
60 mm
Values based on
Screw diameter:
Set depth:
7 mm
60 mm
0.15 kN
Recommended service load
transverse force PQ
on screw attachments
Transverse force per screw:
0.15 kN
7 mm
60 mm
Values based on
Screw diameter:
Set depth:
7 mm
60 mm
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na šroub
Smyková síla pro šroub:
Hodnoty jsou založeny na
Průměr šroubu:
Hloubka:
PQ
Požadavky na pevnost podkladu pro
lepení
Přídržnost: :
0.25 N/mm
Requirements concerning the ground for
adhesive
Tensile strength:
0.25 N/mm
Pevnost podkladu musí být stanovena v
případě potřeby zkouškou. Celoplošné
podlepení je nezbytně nutné! Plná záruka na provedené podlepení nemůže
poskytnuta.
If necessary, the bonding strength of the
underground has to be determined by
tests. Full-surface bonding is pre-requisite.
No guarantee can be given, however, due
to the lack of a control possibility.
Doporučené užitné zatížení je stanoveno s
globálním součinitelem bezpečnosti z charakteristického mezního zatížení
The recommended service load is calculated with a global safety factor from the
characteristic breaking loads.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
podle údajů
výrobce
®
Assembly
Před frézováním otvoru pro montážní válec
Rondoline®-EPS musí již být izolační desky
finálně zbroušeny.
The necessary grinding work has to be
made on the insulated surfaces before the
fixation cylinders Rondoline® -EPS are inserted.
Poziční schéma pro aplikaci jako podpora a zarážka pro okenice.
Positioning diagram for applications as
fixation backing for retainer and shutter
catch.
Any measurements that deviate from this
diagram are to be clarified with the building
contractor.
Najděte přesnou pozici a zadejte ji do
tohoto konstrukčního výkresu pro
dokončení upevnění prvků.
Locate exact position and draw in construction plan for any retrospective alien fixations.
S frézkou pro montážní válec příslušného průměru vyfrézujte otvor v izolační desce.
With milling tool for fixation cylinder, mill
cut in the insulation plate.
S příslušnými nástroji odstreňte
zbytkovou hloubku a vyčistěte otvor
od nečistot.
Scratch out residual thickness with suitable
tool and remove any milled dust.
Na celou plochu dna montážního válce
Rondoline®-EPS naneste cementové
stavební lepidlo. Prvek musí být celoplošně
nalepen na podklad.
Apply adhesive mortar to the annular sur®
face of the fixation cylinder Rondoline -EPS.
Element must stuck together fully covered
on the stable base.
Spotřeba pro montážní válec Rondoline®EPS je při tloušťce lepidla 5 mm
Ø 90 mm:
0.05 kg
Ø 125 mm:
0.09 kg
Requirement per fixation cylinder Ron®
doline -EPS,
by a layer thickness of 5
mm
Ø 90 mm:
0.05 kg
Ø 125 mm:
0.09 kg
10
®
Rondoline
®
Fixation cylinder Rondoline -EPS
Montáž
Pro jiné varinaty rozdílné od tohoto schématu je potřeba navrhnout jiné řešení
přímo na stavbě.
125
900 mm
Rondoline
Okenní rám
Montážní válec Rondoline -EPS
3.010
200 mm
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Montážní válec Rondoline -EPS
3.011
Fixation cylinder Rondoline -EPS
Montážní válec Rondoline®-EPS zatlačte
do vyfrézovaného otvoru v izolační desce.
Press fixation cylinder Rondoline®-EPS so
that it is flush with the insulation plate in
the milled cut.
Dokončovací práce
Retrospective work
Montážní válce Rondoline®-EPS mohou
být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez použití
penetrace.
Fixation cylinders Rondoline -EPS may be
coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na
finálně provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Nátěr musí mít dostatečnou pevnost, aby
jej montovaný objekt nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
®
Přišroubování montovaných prvků pouze
k montážnímu válci Rondoline®-EPS je
možné pouze pro lehké a nehybné objekty. Těžké prvky musí být ukotveny přímo
k podkladu skrz montážní válec.
Screw attachments of the alien fixations in
the fixation cylinder Rondoline ®-EPS are only permissible for light loads. Heavy loads
have to be anchored in the underground.
Pro připevnění prvků k montážnímu válci
Rondoline®-EPS doporučujeme šrouby
do dřeva nebo do plechu, rovněž šrouby s
cylindrickým vinutím a velkým stoupáním
(např. rámové šrouby). Šrouby s metrickým vinutím (M-šrouby) nebo samořezné
šrouby nejsou vhodné.
Suitable screw connections into the fixation cylinder Rondoline -EPS are wood or
®
sheet metal screws as well
as screws
with cylindrical threads and a large incline
(frame screws). Screws with metric threads
(M-screws) and self-tapping screws are
not suitable.
Klepnutím špičáku na omítku snadno zjistíte
přesné umístění montážních válců Rondoline®-EPS.
The exact location of the fixation cylinder
Rondoline® -EPS can be determined by
knocking on the plaster coating.
Bodec rovněž ulehčí začátek vlastního vrtání.
Předvrtání proto není již nutné.
Prodding with an awl simplifies the insertion of the screw. Pre-drilling is not
required.
Přišroubujte montovaný objekt K
montážnímu válci Rondoline®-EPS.
Screw fixation object in the fixation cylinder
Rondoline®-EPS.
V případě malé použitelné plochy je možné
použít nastavovací desku.
With the usable areas being too small it is
possible to use an adapter plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
3.012
®
Montážní válec Rondoline -EPS
®
Fixation cylinder Rondoline -EPS
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Montážní blok Quadroline -PU
4.001
Popis
Description
Montážní blok Quadroline®-PU je vyroben
z proti hnilobě odolné a bezfreonové tuhé
PU (Polyuretan) pěny.
Fixation ashlars Quadroline -PU are made
of rot-resistant, CFC-free PU-rigid foam
plastic (polyurethane).
Rozměry
– Velikost:
– Funkční velikost:
– Tloušťka D:
– Objemová hmotnost:
Dimensions
– Size:
– Useful surf. ar.:
– Thicknesses D:
– Volumetric weight:
198 x 198 mm
198 x 198 mm
60 – 300 mm
3
200 kg/m
®
198 x 198 mm
198 x 198 mm
60 – 300 mm
200 kg/m3
198
198
D
Fixation ashlar Quadroline -PU
Využití
Applications
Montážní blok Quadroline®-PU se hodí zejména jako vysoce tlakově namáhaná podložka, jakož i montážní základ pro jiné prvky
ve fasádách z pěnového polystyrénu (EPS)
a kamenné vlny (SW)
Vzhledem k tomu, že PU pěna je poměrně
křehký materiál o hmotnosti 200 kg/m3, je
nutné jej kotvit ke zdivu. Přišroubování
kotvených prvků jen do montážního bloku
Quadroline®-PU není možné.
Fixation ashlars Quadroline -PU are especially
suitable as pressure pads for high pressure
loads in thermal insulation composite systems of expanded polystyrene (EPS) and
rock wool (SW).
Montážní bloky Quadroline®-PU mají
omezenou UV odolnost, obecně však platí,
že během výstavby se nemusí krýt proti
slunečnímu záření.
Montáž jako tlakově zatížitelný podklad je
možná např. pro:
®
Since the PU-rigid foam3 plastic is brittle and
only exhibits 200 kg/m , anchorages are required in the brickwork. Screw attachments
are not permitted directly in the fixation
ashlar Quadroline -PU.
Fixation ashlars Quadroline -PU have a limited UV-resistance and, in general, require no
protective cover during the building period.
Fixations are possible as pressure pads,
e.g. by:
Přístřešky
Canopies
Kotvení montovaných prvků do zdiva
pomo cí hmoždinek nebo chemických kotev.
Anchorage of the alien fixation in the
brickwork with screw-plugs or injection
anchors.
Touto aplikací dochází ke
vzniku tepelného mostu.
This application forms a heat bridge.
Markýzy
s velkou stínící plochou
Awnings
with large bearing surface
Kotvení mont ovaných prvků do zdiva
pomoc í hmoždinek nebo chemických kotev.
Anchorage of the alien fixation in the
brickwork with screw-plugs or injection
anchors.
Touto aplikací dochází ke
vzniku tepelného mostu.
This application forms a heat bridge.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
4.002
®
®
Montážní blok Quadroline -PU
Fixation ashlar Quadroline -PU
Vlastnosti
Tepelná vodivost PU:
Characteristics
λ = 0.04 W/mK
Chování při hoření dle DIN 4102:
Doporučené užitné zatížení
Tlaková síla
na celý povrch bloku
Tlaková síla PD
B2
5.90 kN
Thermal conductivity PU:
λ = 0.04 W/mK
Fire behaviour according to DIN 4102:
Recommended service load
compressive force PD
on complete cylinder surface
compressive force PD:
B2
5.90 kN
PD
Požadavky na pevnost podkladu pro
lepení
0.25 N/mm
Přídržnost:
Requirements concerning the ground for
adhesive
Tensile strength:
0.25 N/mm
Pevnost podkladu musí být stanovena v
případě potřeby zkouškou. Celoplošné
podlepení je nezby tně nutné! Plná
záruka na provedené podlepení nemůže
poskytnuta.
If necessary, the bonding strength of the
underground has to be determined by
tests. Full-surface bonding is pre-requisite.
No guarantee can be given, however, due
to the lack of a control possibility.
Doporučené užitné zatížení je stanoveno s
globálním součinitelem bezpečnosti z charakteristického mezního zatížení.
The recommended service load is calculated with a global safety factor from the
characteristic breaking loads.
Montáž
Assembly
Doporučuje se, aby montážní bloky Quadroline®-PU byly lepeny společně s izolačními
deskami.
It is advisable to position the fixation ashlars
®
Quadroline -PU when
the insulation plates
are bonded.
Na celou plochu dna montážního bloku
Quadroline®-PU naneste cementové
stavební lepidlo. Prvek musí být celoplošně
nalepen na podklad.
Apply adhesive mortar to the adhesive
surface of the fixation ashlar Quadroline®PU. Element must stuck together fully
covered on the stable base.
Spotřeba pro montážní blok
Quadroline® -PU je při tloušťce
lepidla 5 mm:
Requirement per fixation ashlar
Quadroline ®-PU, by a layer thickness of 5 mm:
0.25 kg
0.25 kg
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Montážní blok Quadroline -PU
Fixation ashlar Quadroline -PU
4.003
Montážní blok Quadroline®- PU zatlačte
do otvoru v izolační desce.
Press fixation ashlar Quadroline®-PU so that
it is flush with the insulation plate.
Dokončovací práce
Retrospective work
Montážní bloky Quadroline®-PU mohou
být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez použití
penetrace.
Fixation ashlars Quadroline -PU may be
coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na
finálně provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Povrchový nátěr musí mít dostatečnou
pevnost, aby jej montovaný objekt
nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Montážní blok Quadroline®-PU je možné
použít pouze jako tlakově namáhaný prvek.
Kotvení jiných prvků pouze do montážního
bloku Quadroline®-PU není přípustné.
Fixation ashlars Quadroline -PU are only to
be used as pressure pads. Screw
attachments are not permitted directly in
®
the fixation ashlar Quadroline -PU.
Klepnutím špičáku na omítku snadno
zjistíte přesné umístění montážních bloků
Quadroline®-PU.
The exact location of the fixation ashlar
Quadroline®-PU can be determined by
knocking on the plaster coating.
Vyvrtejte otvor skrz montážní blok Quadroline®-PU až do podkladního zdiva.
Bore dowel hole through fixation ashlar
Quadroline®-PU up into brickwork.
Montovaný objekt připevněte pomocí
hmoždinek do zdiva.
Anchor fixation object with screw-plugs in
the brickwork.
Aby bylo zamezeno působení sil v montážním válci Rondoline®-PU, je nutné pevné
a dokolalé uložení stykových ploch montovaného objektu. Pokud toto není zaručeno,
je nutné použít roznášecí podložku.
To prevent indentations in the fixation
ashlar Quadroline®-PU, intimate and
completely fitting bearing surfaces are
required for the elements to be affixed. If
this is not assured, pressure distribution
plates have to be used.
Prostupy musí být navrženy tak, aby do zateplovacího systému nemohla pronikat voda.
®
®
All penetrations must ensure that no water
can enter into the thermal insulation
composite system.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
4.004
®
Montážní blok Quadroline -PU
®
Fixation ashlar Quadroline -PU
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Montážní blok Quadroline -EPS
4.005
Popis
Description
Montážní bloky Quadroline®-EPS jsou
do formy vypěněné bloky z EPS o
vysoké objemové hmotnosti. Bloky jsou
dodávány ve dvou rozměrech.
Fixation ashlars Quadroline -EPS are formfoamed ashlars made of EPS with a high
volumetric weight. They are available in two
different sizes.
Rozměry
– Velikost:
100 x 100 / 150 x 100 mm
– Funkční velikost: 80 x 80 / 130 x 80 mm
– Tloušťka D:
60 – 300 mm
– Objemová hmotnost:
170 kg/m 3
Dimensions
– Sizes:
100 x 100 / 150 x 100 mm
– Useful surface ar.: 80 x 80 / 130 x 80 mm
– Thicknesses D:
60 – 300 mm
– Volumetric weight:
170 kg/m3
Využití
Applications
Díky houževnaté a pevné pěně je montážní
blok Quadroline®-EPS zvláště vhodný jako
podklad pro kotvení ostatních objektů v
zateplovacích systémech z pěnového polystyrénu (EPS) nebo kamenné vlny (SW)
bez vzniku tepelného mostu.
Dále jsou vhodné jako tlaková podložka pro
středně těžké zatížení.
Pro připevnění kotvených prvků k montážnímu bloku Quadroline®-EPS jsou
vhodné šrouby do dřeva, do plechu, s
cylindrickým vinutím a velkým stoupáním
(např. rámové šrouby).
Due to the tough elasticity of the rigid
foam, fixation ashlars Quadroline®-EPS are
especially suitable as backings for heat
bridge-free, alien fixations in thermal
insulation composite systems of expanded
polystyrene (EPS) and rock wool (SW).
Furthermore, they may also be used as
pressure pads for medium-heavy loads.
Wood or sheet metal screws are suitable
for the screw connections in fixation ashlar
Quadroline®-EPS, likewise, screws with
cylindrical threads and larger pitch (frame
screws).
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Objímky se závitem do dřeva
Pro střešní svody
Pipe clamps with wooden thread
for rain-water downpipes
Držáky a svorky se
závitem do dřeva
pro okenice
Retainer and shutter catch
with wooden thread
for window shutters
®
100
80
100
D
Fixation ashlar Quadroline -EPS
80
D
150
130
100
80
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
4.006
®
®
Montážní blok Quadroline -EPS
Fixation ashlar Quadroline -EPS
Závěsné systémy
Coat-hanger rails
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva, do
plechu nebo s cylindri ckým vinutím a
velkým stoupáním (např. rámové šrouby).
Screw attachment with wood or sheet
metal screws, as well as screws with a
cylindrical thread and large pitch (e.g.
Frame-screw).
Screw diameter:
min. 5 mm
Set depth:
min. 60 mm
Průměr šroubu:
Hloubka:
min. 5 mm
min. 60 mm
Reklamní tabule
Advertising signs
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva, do
plechu nebo s cy lindrickým vinutím a velkým
stoupáním (např. rámové šrouby).
Screw attachment with wood or sheet
metal screws, as well as screws with a
cylindrical thread and large pitch (e.g.
frame-screw).
Výběr šroubů závisí na zatížení
reklamní tabule.
Selection of screws dependent on the
weight of the advertising sign.
Vlastnosti
Tepelná vodivost EPS:
Characteristics
λ = 0.045 W/mK
Chování při hoření dle DIN 4102:
PD
PZ
Doporučené užitné zatížení
Tlaková síla PD
na celý p ovrch bloku
100 x 100 mm:
150 x 100 mm:
B2
1.20 kN
1.70 kN
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na zabudova ný prvek
na montážní blok Quadroline®-EPS
přilepený k podkladu
100 x 100 mm:
0.19 kN
150 x 100 mm:
0.27 kN
Thermal conductivity EPS: λ = 0.045 W/mK
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Recommended service load
compressive force PD
on complete ashlar surface
100 x 100 mm:
150 x 100 mm:
1.20 kN
1.70 kN
Recommended service load
tensile force PZ
on the installed element
on the element bonding with the
underground
100 x 100 mm:
150 x 100 mm:
0.19 kN
0.27 kN
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Montážní blok Quadroline -EPS
Fixation ashlar Quadroline -EPS
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na zabudovaný prvek
Recommended service load
transverse force PQ
on the installed element
100 x 100 mm
150 x 100 mm horizontal / horizontal
100 x 150 mm vertikal / vertical
D
D
mm
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
PQ
PZ
PQ
kN
PQ
kN
PQ
kN
0.28
0.24
0.22
0.20
0.19
0.18
0.17
0.17
0.17
0.16
0.16
0.16
0.15
0.39
0.34
0.31
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.23
0.22
0.22
0.22
0.43
0.36
0.31
0.28
0.26
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.19
0.18
4.007
V případě uvedených hodnot je brána v úvahu pevnost armovací tkaniny
0.25 kN/5 cm.
The specified values already account for
the fabric embedment of 0.25 kN/5 cm.
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na šroub
Tahová síla na šroub:
0.30 kN
Recommended service load
tensile force PZ
on screw attachments
Tensile force per screw:
0.30 kN
Hodnoty jsou založeny na
Průměr šroubu:
Hloubka:
7 mm
60 mm
Values based on
Screw diameter:
Set depth:
7 mm
60 mm
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na šroub
Smyková síla pro šroub:
0.15 kN
Recommended service load
transverse force PQ
on screw attachments
Transverse force per screw:
0.15 kN
Hodnoty jsou založeny na
Průměr šroubu:
Hloubka:
7 mm
60 mm
Values based on
Screw diameter:
Set depth:
7 mm
60 mm
PQ
Požadavky na pevnost podkladu pro
lepení
Přídržnost:
0.25 N/mm
Requirements concerning the ground for
adhesive
Tensile strength:
0.25 N/mm
Pevnost podkladu musí být stanovena v
případě potřeby zkouškou. Celoplošné
podlepení je nezbytně nutné! Plná záruka na provedené podlepení nemůže
poskytnuta.
If necessary, the bonding strength of the
underground has to be determined by
tests. Full-surface bonding is pre-requisite.
No guarantee can be given, however, due
to the lack of a control possibility.
Doporučené užitné zatížení je stanoveno s
globálním součinitelem bezpečnosti z charakteristického mezního zatížení.
The recommended service load is
calculated with a global safety factor from
the characteristic breaking loads.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
podle údajů
výrobce
®
Quadroline
Okenní rám
Montážní blok Quadroline -EPS
4.008
Montáž
Assembly
Poziční schéma pro aplikaci jako podpora a zarážka pro okenice.
Positioning diagram for applications as
fixation backing for retainer and shutter
catch.
Pro jiné varianty rozdílné od tohoto schématu je potřeba navrhnout jiné řešení
přímo na stavbě.
Najděte přesnou pozici a zadejte ji do
tohoto konstrukčního výkresu pro
dokončení upevnění prvků.
Any measurements that deviate from this
diagram are to be clarified with the building
contractor.
Locate exact position and draw in
construction plan for any retrospective alien
fixations.
10
125
900 mm
®
Fixation ashlar Quadroline -EPS
®
Quadroline
200 mm
Doporučuje se, aby montážní bloky
Quadroline®-EPS byly lepeny společně
s izolačními deskami.
It is advisable to position the fixation
®
ashlars Quadroline -EPS when the
insulation plates are bonded.
Na celou plochu dna montážního bloku
Quadroline®-EPS naneste cementové
stavební lepidlo. Prvek musí být celoplošně nalepen na podklad.
Apply adhesive mortar to the adhesive
®
surface of the fixation ashlar Quadroline EPS. Element must stuck together fully
covered on the stable base.
Spotřeba pro montážní blok Quadroline ®EPS je při tloušťce lepidla 5 mm
100 x 100 mm:
0.07 kg
150 x 100 mm:
0.10 kg
Requirement per fixation ashlar
®
Quadroline -EPS, by a layer thickness of
5 mm
100 x 100 mm:
0.07 kg
150 x 100 mm:
0.10 kg
Montážní blok Quadroline®-EPS
zatlačte do otvoru v izolační desce.
Press fixation ashlar Quadroline -EPS so
that it is flush with the insulation plate.
®
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Montážní blok Quadroline -EPS
Fixation ashlar Quadroline -EPS
4.009
Dokončovací práce
Retrospective work
Montážní bloky Quadroline®-EPS mohou
být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez použití
penetrace.
Fixation ashlars Quadroline -EPS may be
coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na
finálně provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Nátěr musí mít dostatečnou pevnost, aby
jej montovaný objekt nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Přišroubování montovaných prvků pouze
k montážnímu bloku Quadroline®-EPS je
možné pouze pro lehké a nehybné objekty. Těžké prvky musí být ukotveny přímo
k podkladu skrz montážní válec.
®
Screw attachments of the alien fixations in
the fixation ashlar Quadroline®-EPS are only
permissible for light loads. Heavy loads
have to be anchored in the underground.
Pro připevnění prvků k montážnímu bloku
Quadroline®-EPS doporučujeme šrouby
do dřeva nebo do plechu, rovněž šrouby s
cylindrickým vinutím a velkým stoupáním
(např. rámové šrouby). Šrouby s metrickým vinutím (M-šrouby) nebo samořezné
šrouby nejsou vhodné.
Suitable screw connections into the fixation
®
ashlar Quadroline -EPS are
wood or sheet
metal screws as well as screws with cylindrical threads and a large incline (frame screws).
Screws with metric threads (M-screws) and
self-tapping screws are not suitable.
Klepnutím špičáku na omítku snadno
zjistíte přesné umístění montážních bloků
Quadroline®-EPS.
The exact location of the fixation ashlar
Quadroline®-EPS can be determined by
knocking on the plaster coating.
Bodec rovněž ulehčí začátek vlastního vrtání.
Předvrtání proto není již nutné.
Prodding with an awl simplifies the insertion of the screw. Pre-drilling is not
required.
Přišroubujte montovaný objekt k montážnímu bloku Quadroline®-EPS.
Screw fixation object in the fixation ashlar
®
Quadroline -EPS.
V případě malé použitelné plochy je možné
použít nastavovací desku.
With the usable areas being too small it is
possible to use an adapter plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
4.010
®
Montážní blok Quadroline -EPS
®
Fixation ashlar Quadroline -EPS
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Montážní válec VARIZ
®
®
5.001
Fixation cylinder VARIZ
Description
Popis
®
Montážní válečky VARIZ jsou do formy
vypěněné válečky z EPS s vysokou objemovou hmotností. Kontinuální 20 mm
rastr umožňuje přesný řez. Válečky jsou
dodávány ve dvou různých průměrech.
Rozměry
– Průměr
– Funkční průměr:
– Délka L:
– Objemová hmotnost:
L
90 / 125 mm
70 / 105 mm
1000 mm
140 kg/m 3
90
®
Fixation cylinders VARIZ are form-foamed
cylinders made of EPS with a high
volumetric weight. The all-round 20 mm
pitch pattern specifies the saw groove.
They are available in two different
diameters.
Dimensions
– Diameters:
– Useful surface diameters:
– Length L:
– Volumetric weight:
90 / 125 mm
70 / 105 mm
1000 mm
3
140 kg/m
70
L
125
105
Využití
Applications
Díky houževnaté a pevné pěně je montážní
váleček VARIZ ®zvláště vhodný jako podklad
pro kotvení ostatních objektů v zateplovacích
systémech z pěnového polystyrénu (EPS)
nebo kamenné vlny (SW) bez vzniku tepelného mostu. Dále jsou vhodné jako tlaková
podložka pro středně těžké zatížení.
Pro připevnění kotvených prvků k montážnímu válečku VARIZ® jsou vhodné
šrouby do dřeva, do plechu, s cylindrickým vinutím a velkým stoupáním (např.
rámové šrouby).
Due to the tough elasticity of the rigid foam,
fixation cylinders VARIZ ® are especially suitable as backings for heat bridge-free, alien
fixations in thermal insulation composite
systems of expanded polystyrene (EPS) and
rock wool (SW). Furthermore, they may also be used as pressure pads for mediumheavy loads. Wood or sheet metal screws
are suitable for the screw connections in
®
fixation cylinder VARIZ , likewise, screws
with cylindrical threads and larger pitch
(frame screws).
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Objímky se závitem do dřeva
Pro střešní svody
Pipe clamps with wooden thread
for rain-water downpipes
Držáky a svorky se závitem
do dřeva
pro okenice
Retainer and shutter catch
with wooden thread
for window shutters
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
5.002
Montážní válec VARIZ
®
®
Fixation cylinder VARIZ
Závěsné systémy
Coat-hanger rails
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva, do
plechu nebo s cylindrickým vinutím a velkým
stoupáním (např. rámové šrouby).
Screw attachment with wood or sheet
metal screws, as well as screws with a
cylindrical thread and large pitch (e.g.
frame-screw).
Průměr šroubu:
Hloubka:
Screw diameter:
Set depth:
min. 5 mm
min. 60 mm
Reklamní tabule
Advertising signs
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva, do
plechu nebo s cylindrickým vinutím a velkým
stoupáním (např. rámové šrouby).
Screw attachment with wood or sheet
metal screws, as well as screws with a
cylindrical thread and large pitch (e.g.
frame-screw).
Výběr šroubů závisí na zatížení
reklamní tabule.
Selection of screws dependent on the
weight of the advertising sign.
Vlastnosti
Tepelná vodivost EPS:
Characteristics
λ = 0.040 W/mK
Chování při hoření dle 4102:
PD
PZ
min. 5 mm
min. 60 mm
Doporučené užitné zatížení
Tlaková síla PD
na celý povrch válce
Ø 90 mm:
Ø 125 mm:
B2
0.64 kN
1.23 kN
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na zabudovaný prvek
na montážní válec přilepený k podkladu
Ø 90 mm:
0.13 kN
Ø 125 mm:
0.25 kN
Thermal conductivity EPS: λ = 0.040 W/mK
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Recommended service load
compressive force PD
on complete cylinder surface
Ø 90 mm:
Ø 125 mm:
0.64 kN
1.23 kN
Recommended service load
tensile force PZ
on the installed element
on the element bonding with the
underground
Ø 90 mm:
Ø 125 mm:
0.13 kN
0.25 kN
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Montážní válec VARIZ
®
®
Fixation cylinder VARIZ
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na zabudovaný prvek
D
Ø mm
90
125
D
mm
PQ
kN
PQ
kN
0.21
0.18
0.17
0.16
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.41
0.35
0.31
0.28
0.27
0.25
0.24
0.23
0.23
0.22
0.22
0.21
0.21
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
PQ
PZ
5.003
Recommended service load
transverse force PQ
on the installed element
V případě uvedených hodnot je brána v úvahu pevnost armovací tkaniny
0.25 kN/5 cm.
The specified values already account for
the fabric embedment of 0.25 kN/5 cm.
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na šroub
Tahová síla na šroub:
0.25 kN
Recommended service load
tensile force PZ
on screw attachments
Tensile force per screw:
0.25 kN
Hodnoty jsou založeny na
Průměr šroubu:
Hloubka:
7 mm
60 mm
Values based on
Screw diameter:
Set depth:
7 mm
60 mm
0.12 kN
Recommended service load
transverse force PQ
on screw attachments
Transverse force per screw:
0.12 kN
7 mm
60 mm
Values based on
Screw diameter:
Set depth:
7 mm
60 mm
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na šroub
Smyková síla pro šroub:
Hodnoty jsou založeny na
Průměr šroubu:
Hloubka:
PQ
Požadavky na pevnost podkladu pro
lepení
Přídržnost:
0.25 N/mm
Requirements concerning the ground for
adhesive
Tensile strength:
0.25 N/mm
Pevnost podkladu musí být stanovena v
případě potřeby zkouškou. Celoplošné
podlepení je nezbytně nutné! Plná záruka na provedené podlepení nemůže
poskytnuta.
If necessary, the bonding strength of the
underground has to be determined by
tests. Full-surface bonding is pre-requisite.
No guarantee can be given, however, due
to the lack of a control possibility.
Doporučené užitné zatížení je stanoveno s
globálním součinitelem bezpečnosti z charakteristického mezního zatížení.
The recommended service load is calculated with a global safety factor from the
characteristic breaking loads.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
podle údajů
výrobce
®
®
Fixation cylinder VARIZ
Montáž
Assembly
EPřed frézováním otvoru pro montážní válec
VARIZ ® musí již být izolační desky finálně
zbroušeny.
The necessary grinding work has to be
made on the insulated surfaces before the
®
fixation cylinders VARIZ are inserted.
Poziční schéma pro aplikaci jako podpora a zarážka pro okenice.
Positioning diagram for applications as
fixation backing for retainer and shutter
catch.
Pro jiné varinaty rozdílné od tohoto schématu je potřeba navrhnout jiné řešení
přímo na stavbě.
Najděte přesnou pozici a zadejte ji do
tohoto konstrukčního výkresu pro
dokončení upevnění prvků.
Any measurements that deviate from this
diagram are to be clarified with the building
contractor.
Locate exact position and draw in construction plan for any retrospective alien fixations.
VARIZ
10
125
900 mm
VARIZ
®
Okenní rám
Montážní válec VARIZ
5.004
®
200 mm
S frézkou pro montážní válec příslušného průměru vyfrézujte otvor v izolační desce.
With milling tool for fixation cylinder, mill
cut in the insulation plate.
S příslušnými nástroji odstreňte
zbytkovou hloubku a vyčistěte otvor
od nečistot.
Scratch out residual thickness with suitable
tool and remove any milled dust.
Zkraťte montážní válec VARIZ® ruční pilou
nebo tavnou řezačkou na požadovanou
izolační tloušťku.
Cut the fixation cylinder VARIZ to the
required insulation thickness using a
handsaw or a glow wire cutter.
®
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Montážní válec VARIZ
®
®
Fixation cylinder VARIZ
5.005
Na celou plochu dna montážního válce
Variz ®naneste cementové stavební lepidlo. Prvek musí být celoplošně nalepen na
podklad.
Apply adhesive mortar to the annular surface of the fixation cylinder VARIZ® . Element must stuck together fully covered on
the stable base.
Spotřeba pro montážní válec VARIZ ® je při
tloušťce lepidla 5 mm
Ø 90 mm:
0.05 kg
Ø 125 mm:
0.09 kg
Requirement per fixation cylinder VARIZ®,
by a layer thickness of 5 mm
Ø 90 mm:
0.05 kg
Ø 125 mm:
0.09 kg
Montážní válec VARIZ®- zatlačte do
vyfrézovaného otvoru v izolační desce.
Press fixation cylinder VARIZ ® so that it is
flush with the insulation plate in the milled
cut.
Dokončovací práce
Retrospective work
Montážní válce VARIZ® mohou být opatřeny
komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez použití penetrace.
Fixation cylinders VARIZ® may be coated
with usual coating materials for thermal
insulation composite systems without
primer.
Montovaný objekt připevněte na
finálně provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Nátěr musí mít dostatečnou pevnost, aby
jej montovaný objekt nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Přišroubování montovaných prvků pouze k
montážnímu válci VARIZ® je možné pouze
pro lehké a nehybné objekty. Těžké prvky
musí být ukotveny přímo k podkladu skrz
montážní válec.
Screw attachments of the alien fixations in
the fixation cylinder VARIZ® are only
permissible for light loads. Heavy loads
have to be anchored in the underground.
Pro připevnění prvků k montážnímu válci
VARIZ® doporučujeme šrouby do dřeva
nebo do plechu, rovněž šrouby s cylindrickým vinutím a velkým stoupáním (např.
rámové šrouby). Šrouby s metrickým vinutím (M-šrouby) nebo samořezné šrouby
nejsou vhodné.
Suitable screw connections into the
fixation cylinder VARIZ® are wood or sheet
metal screws as well as screws with
cylindrical threads and a large incline (frame
screws). Screws with metric threads (Mscrews) and self-tapping screws are not
suitable.
Klepnutím špičáku na omítku snadno zjistíte
přesné umístění montážních válců VARIZ®.
The exact location of the fixation cylinder
VARIZ® can be determined by knocking on
the plaster coating.
Bodec rovněž ulehčí začátek vlastního vrtání.
Předvrtání proto není již nutné.
Prodding with an awl simplifies the insertion
of the screw. Pre-drilling is not required.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
5.006
Montážní válec VARIZ
®
®
Fixation cylinder VARIZ
Přišroubujte montovaný objekt K montážnímu válci Rondoline®-EPS.
Screw fixation object in the fixation cylinder
VARIZ®.
V případě malé použitelné plochy je možné
použít nastavovací desku.
With the usable areas being too small it is
possible to use an adapter plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Montážní kvádr VARIQ a VARIR
100
80
100
L
80
L
140
160
100
80
®
®
®
Fixation ashlar VARIQ and VARIR
5.007
Popis
Description
Montážní kvádry VARIQ® a VARIR® jsou do
formy vypěněné kvádry z EPS o vysoké
objemové hmotnosti. Kontinuální 20 mm
rastr umožňuje přesný řez. Jsou dodávány
ve dvou různých velikostech.
Fixation ashlars VARIQ and VARIR are
form-foamed ashlars made of EPS with a
high volumetric weight. The all-round 20
mm pitch pattern specifies the saw groove.
They are available in two different sizes.
Rozměry
– Velikost:
100 x 100 / 160 x 100 mm
– Funkční plocha: 80 x 80 / 140 x 80 mm
– Délka L:
1000 mm
3
– Objemová hmotnost:
140 kg/m
Dimensions
– Sizes:
100 x 100 / 160 x 100 mm
– Useful surface ar.: 80 x 80 / 140 x 80 mm
– Length L:
1000 mm
3
– Volumetric weight:
140 kg/m
Využití
Applications
Díky houževnaté a pevné pěně jsou montážní kvádry VARIQ® a VARIR® zvláště
vhodné jako podklad pro kotvení ostatních
objektů v zateplovacích systémech z
pěnového polystyrénu (EPS) nebo kamenné vlny (SW) bez vzniku tepelného mostu.
Dále jsou vhodné jako tlaková podložka pro
středně těžké zatížení.
Pro připevnění kotvených prvků k montážním kvádrům VARIQ® a VARIR® jsou
vhodné šrouby do dřeva, do plechu, s
cylindrickým vinutím a velkým stoupáním
(např. rámové šrouby).
Due to the tough elasticity of the rigid
foam, fixation ashlars VARIQ® and VARIR®
are especially suitable as backings for heat
bridge-free, alien fixations in thermal
insulation composite systems of expanded
polystyrene (EPS) and rock wool (SW).
Furthermore, they may also be used as
pressure pads for medium-heavy loads.
Wood or sheet metal screws are suitable
for the screw connections in fixation ashlar
VARIQ® and VARIR®, likewise, screws with
cylindrical threads and larger pitch (frame
screws).
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Objímky se závitem do dřeva
Pro střešní svody
Pipe clamps with wooden thread
for rain-water downpipes
Držáky a svorky se
závitem do dřeva
Pro okenice
Retainer and shutter catch
with wooden thread
for window shutters
®
®
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
5.008
®
Montážní kvádr VARIQ a VARIR
®
®
Závěsné systémy
Coat-hanger rails
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva, do
plechu nebo s cylindrickým vinutím a velkým
stoupáním (např. rámové šrouby).
Screw attachment with wood or sheet
metal screws, as well as screws with a
cylindrical thread and large pitch (e.g.
frame-screw).
Screw diameter:
min. 5 mm
Set depth:
min. 60 mm
Schraubendurchmesser:
Hloubka:
min. 5 mm
min. 60 mm
Reklamní tabule
Advertising signs
Přišroubujte pomocí šroubů do dřeva, do
plechu nebo s cylindrickým vinutím a velkým
stoupáním (např. rámové šrouby).
Screw attachment with wood or sheet
metal screws, as well as screws with a
cylindrical thread and large pitch (e.g.
frame-screw).
Výběr šroubů závisí na zatížení
reklamní tabule.
Selection of screws dependent on the
weight of the advertising sign.
Vlastnosti
Tepelná vodivost EPS:
Characteristics
λ = 0.040 W/mK
Chování při hoření dle DIN 4102:
PD
PZ
®
Fixation ashlar VARIQ and VARIR
Doporučené užitné zatížení
Tlaková síla PD
na celý povrch kvádru
100 x 100 mm:
160 x 100 mm:
B2
1.00 kN
1.60 kN
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na zabudovaný prvek
na montážní kvádr přilepený k podkladu
100 x 100 mm:
0.20 kN
160 x 100 mm:
0.32 kN
Thermal conductivity EPS: λ = 0.040 W/mK
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Recommended service load
compressive force PD
on complete ashlar surface
100 x 100 mm:
160 x 100 mm:
1.00 kN
1.60 kN
Recommended service load
tensile force PZ
on the installed element
on the element bonding with the
underground
100 x 100 mm:
160 x 100 mm:
0.20 kN
0.32 kN
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Montážní kvádr VARIQ a VARIR
®
®
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na zabudovaný prvek
D
mm
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
PZ
PQ
kN
PQ
kN
PQ
kN
0.29
0.25
0.23
0.21
0.20
0.19
0.18
0.18
0.17
0.17
0.16
0.16
0.16
0.47
0.40
0.36
0.33
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
0.27
0.26
0.26
0.25
0.55
0.45
0.38
0.34
0.31
0.29
0.27
0.25
0.24
0.23
0.22
0.22
0.21
5.009
Recommended service load
transverse force PQ
on the installed element
100 x 100 mm
160 x 100 mm horizontal / horizontal
100 x 160 mm vertikal / vertical
D
PQ
®
Fixation ashlar VARIQ and VARIR
V případě uvedených hodnot je brána v úvahu pevnost armovací tkaniny
0.25 kN/5 cm.
The specified values already account for
the fabric embedment of 0.25 kN/5 cm.
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na šroub
Tahová síla na šroub:
0.25 kN
Recommended service load
tensile force PZ
on screw attachments
Tensile force per screw:
0.25 kN
Hodnoty jsou založeny na
Průměr šroubu:
Hloubka:
7 mm
60 mm
Values based on
Screw diameter:
Set depth:
7 mm
60 mm
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na šroub
Smyková síla pro šroub:
0.12 kN
Recommended service load
transverse force PQ
on screw attachments
Transverse force per screw:
0.12 kN
Hodnoty jsou založeny na
Průměr šroubu:
Hloubka:
7 mm
60 mm
Values based on
Screw diameter:
Set depth:
7 mm
60 mm
PQ
Požadavky na pevnost podkladu pro
lepení
Přídržnost:
0.25 N/mm
Requirements concerning the ground for
adhesive
Tensile strength:
0.25 N/mm
Pevnost podkladu musí být stanovena v případě potřeby zkouškou. Celoplošné podlepení
je nezbytně nutné! Plná záruka na provedené podlepení nemůže poskytnuta.
If necessary, the bonding strength of the
underground has to be determined by
tests. Full-surface bonding is pre-requisite.
No guarantee can be given, however, due
to the lack of a control possibility.
Doporučené užitné zatížení je stanoveno s
globálním součinitelem bezpečnosti z charakteristického mezního zatížení.
The recommended service load is calculated with a global safety factor from the
characteristic breaking loads.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
podle údajů
výrobce
®
®
Fixation ashlar VARIQ and VARIR
Montáž
Assembly
Poziční schéma pro aplikaci jako podpora a zarážka pro okenice.
Positioning diagram for applications as
fixation backing for retainer and shutter
catches.
Pro jiné varinaty rozdílné od tohoto schématu je potřeba navrhnout jiné řešení
přímo na stavbě.
®
125
VARIQ
a VARI R
®
Any measurements that deviate from this
diagram are to be clarified with the building
contractor.
Najděte přesnou pozici a zadejte ji do
tohoto konstrukčního výkresu pro
dokončení upevnění prvků.
Locate exact position and draw in
construction plan for any retrospective alien
fixations.
Doporučuje se osadit montážní kvádry
VARIQ® a VARIR® současně s přilepením
izolačních panelů.
It is advisable to position the fixation
ashlars VARIQ® and VARIR® when the
insulation plates are bonded.
Zkraťte montážní kvádry VARIQ® a VARIR
ruční pilou nebo tavnou řezačkou na
požadovanou izolační tloušťku.
Cut the fixation ashlars VARIQ and VARIR
to the required insulation thickness using a
handsaw or a glow wire cutter.
Na celou plochu dna montážního kvádru
VARIQ® a VARIR® naneste cementové
stavební lepidlo. Prvek musí být celoplošně nalepen na podklad.
Apply adhesive mortar to the adhesive
surface of the fixation ashlar VARIQ® and
VARIR®. Element must stuck together fully
covered on the stable base.
Spotřeba na montážní kvádr VARIQ® a
VARIR® je při tloušťce lepidla 5 mm
100 x 100 mm:
0.07 kg
160 x 100 mm:
0.11 kg
Requirement per fixation ashlar VARIQ® and
VARIR®, by a layer thickness of 5 mm
100 x 100 mm:
0.07 kg
160 x 100 mm:
0.11 kg
Montážní kvádr VARIQ® a VARIR®
zatlačte do vyfrézovaného otvoru v
izolační desce.
Press fixation ashlar VARIQ® and VARIR® so
that it is flush with the insulation plate.
10
900 mm
®
Okenní rám
Montážní kvádr VARIQ a VARIR
5.010
®
VARIQ a
VARIR ®
200 mm
®
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected]
®
TD.002.1401
®
Montážní kvádr VARIQ a VARIR
®
®
®
5.011
Fixation ashlar VARIQ and VARIR
Dokončovací práce
Retrospective work
Montážní kvádry VARIQ® a VARIR® mohou
být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez použití
penetrace.
Fixation ashlars VARIQ and VARIR may be
coated with usual coating materials for thermal insulation composite systems without
primer.
Montovaný objekt připevněte na
finálně provedenou omítku.
®
®
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Nátěr musí mít dostatečnou pevnost, aby
jej montovaný objekt nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Přišroubování montovaných prvků pouze
k montážnímu kvádru VARIQ® a VARIR®
je možné pouze pro lehké a nehybné objekty. Těžké prvky musí být ukotveny přímo k podkladu skrz montážní válec.
Screw attachments of the alien fixations in
the fixation ashlar VARIQ® and VARIR® are
only permissible for light loads. Heavy loads
have to be anchored in the underground.
Pro připevnění prvků k montážnímu kvádru
VARIQ® a VARIR® doporučujeme šrouby
do dřeva nebo do plechu, rovněž šrouby s
cylindrickým vinutím a velkým stoupáním
(např. rámové šrouby). Šrouby s metrickým vinutím (M-šrouby) nebo samořezné
šrouby nejsou vhodné.
Suitable screw connections into the fixation ashlar VARIQ and VARIR are wood
®
®
or sheet metal screws
as well as
screws
with cylindrical threads and a large incline
(frame screws). Screws with metric threads
(M-screws) and self-tapping screws are
not suitable.
Klepnutím špičáku na omítku snadno zjistíte
přesné umístění montážních kvádrů VARIQ®
a VARIR®.
The exact location of the fixation ashlar
VARIQ® and VARIR® can be determined by
knocking on the plaster coating.
Bodec rovněž ulehčí začátek vlastního vrtání.
Předvrtání proto není již nutné.
Prodding with an awl simplifies the
insertion of the screw. Pre-drilling is not
required.
Přišroubujte montovaný objekt k montážnímu kvádru VARIQ® a VARIR®.
Screw fixation object in the fixation ashlar
®
®
VARIQ and VARIR .
V případě malé použitelné plochy je možné
použít nastavovací desku.
With the usable areas being too small it is
possible to use an adapter plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
5.012
®
Montážní kvádr VARIQ a VARIR
®
®
®
Fixation ashlar VARIQ and VARIR
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Z
D
60
100
125
14
5
10
6
6
Pro montážní desku UMP® -ALU-Z v současnosti neexistuje žádná licence udělená Německým institutem
stavební techniky. Pokud by mělo být prokázáno zatížení
®
na montážní desku závažné z hlediska bezpečnosti, je
jejípoužití zapovězeno.
6.001
Popis
Description
Univerzální montážní desky UMP®-ALU-Z
se skládají z černě obarvené, proti rozkladu
odolné a bezfreonové tuhé PU (Polyuretan)
pěny s jednou zapěněnou ocelovou deskou
pro silové přišroubování k podkladu, jednou
hliníkovou deskou pro přišroubování
kotveného prvku a jednou kompaktní deskou z fenolové pryskyřice, která zajišťuje
optimální rozložení tlaku na povrchu. Na
přání se dodávají také dvě hmoždinky.
Dále jsou přiloženy zátky z EPS na
vyplnění otvorů pro šrouby.
Universal fixation plates UMP -ALU-Z are
made of black-coloured, rot-resistant and
CFC-free, PU-rigid foam plastic
(polyurethane) with a foamed-in steel plate
for the non-positive screw attachment with
the anchorage. Furthermore, aluminium
plate for the screwed attachment of the
fixation object and a compact plate (HPL) to
ensure an optimum distribution of pressure
on the surface. The scope of supply
includes two screw-plugs (on request). EPS
plugs to cover the drill holes are a part of
our supply.
75
30
125
®
Universal fixation plate UMP -ALU-Z
®
Rozměry
– Podstava
125 mm
60 – 300 mm
– Tloušťka D:
– Kompaktní deska:
95 x 80 x 6 mm
– Kotvící plocha:
75 x 60 mm
– Tloušťka hliníkové desky:
6 mm
– Rozteč otvorů:
100 mm
– Objemová hmotnost PU:
200 kg/m 3
Dimensions
– Base surface:
125 mm
– Thicknesses D:
60 – 300 mm
– Compact plate:
95 x 80 x 6 mm
– Useful surface area:
75 x 60 mm
– Thickness aluminium plate:
6 mm
– Hole distance:
100 mm
– Volumetric weight PU:
200 kg/m3
Mechanické připevnění
Fischer FUR 10 x 135T
– Šrouby:
– Průměr otvoru:
10 mm
– Min. hloubka otvoru:
115 mm
– Min. usazení šroubu:
70 mm
– Upínací nářadí:
Torx T40
Mechanical Attachment
– Screws:
Fischer FUR 10 x 135 T
– Bore hole diameter:
10 mm
– Drilling depth (min.):
115 mm
– Anchorage depth (min.):
70 mm
– Recording tool:
Torx T40
Využití
Applications
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Z
se hodí zejména pro montáž do tepelně
izolačních systémů bez vzniku tepelného
mostu.
Univerzální montážní desky UMP®-ALU-Z
mají omezenou UV odolnost, obecně platí
že, je zpravidla během výstavby, není
potřeba krýt proti slunečnímu záření.
Avšak po instalaci by měly již být před
vlivy počasí a před UV-paprsky chráněny.
Universal fixation plates UMP -ALU-Z are
especially suitable for heat bridge-free alien
fixations in thermal insulation composite
systems.
Universal fixation plates UMP®-ALU-Z have
a limited UV-resistance and, in general, do
not require any protective cover during the
building period. They should be protected
from the weather and UV rays during
installation.
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro tyto prvky
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Zábradlí a madla
Handrails and railings
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
6.002
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Z
®
Universal fixation plate UMP -ALU-Z
Vodící kolejnice pro posuvné žaluzie
Drawer guides
Lehké přístřešky
Light-weight canopies
Vnější osvětlení
Outdoor lighting
Vlastnosti
Characteristics
Chování při hoření dle DIN 4102:
B2
Pevnosti vytváří tvrzená hmota z PU pěny,
stejně jako zapěnovaná výztuž. Mezi zapěněnou spodní ocelovou deskou a vrchní
zapěněnou hliníkovou deskou nejsou žádné
kovové spoje.
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Stabilities are ensured based on the PU
hard foam and the foamed-in reinforcements. There are no metallic connections
between the foamed lower steel plate
and foamed upper aluminium plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Z
1
SN
M
Universal fixation plate UMP -ALU-Z
Charakteristické mezní zatížení 1)
Smyková síla na ohyb
Characteristic collapse load1)
Transverse force with bending
Tabulka 6.1
Table 6.1
Prvek je mechanicky připevněn bez
lepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed without
bonded joint and fabric embedding
Prvek je mechanicky připevněn s
lepením a armovací tkaninou
Element mechanically fixed with
bonded joint and fabric embedding
SV
FV
1
D
mm
D
6.003
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
SN
M
SV
FV
D
2
FVR
MR
kN kNm
FVR
MR
kN kNm
2.0
1.8
1.5
1.3
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
4.5
4.3
4.0
3.6
3.4
3.2
3.1
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.25
0.30
0.35
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.65
0.70
0.70
0.75
0.75
Kontrola použití univerzálních
montážních desek UMP® -ALU-Z
β=
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-Z
FV · γ
FVR
M·γ
MR
1.0
FV
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
M
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
M
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FVR
Mezní zatížení ve smyku na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 6.1
FVR
Collapse load of transverse force
on fixation element (characteristic
value) according to table 6.1
MR
Mezní zatížení ohybového momentu
na montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 6.1
MR
Collapse load of the bending
moment on fixation element
(characteristic value)
according to table 6.1
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 6.007
γ
Global safety coefficient
see page 6.007
Užitné zatížení na mechanické upevnění1)
(charakteristická hodnota na šroub)
1)
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
SN
SN
Tahová síla na šroub
SN
Tensile force on screw
SN = 0.01111 · FV · D + 11.111 · M
SV
S
SV
Smyková síla na šroub
SV
Transverse force on screw
SV = 0.5 · FV
S
Šikmá tahová síla na šroub
S
2
Oblique tensile force on screw
2
S = √S N + S V
SN , SV , S, FV v kN | M v kNm | D v mm
SN, SV, S, FV in kN | M in kNm | D in mm
Kontrola použití mechanického připevnění
viz strana 6.006
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 6.006
1) Tyto hodnotí platí pro horizontální a vertikální uspořádání mechanického upevnění.
1) These values pertain to horizontal and vertical alignment
of the mechanical mounting.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Z
6.004
1
SN
FZ
Universal fixation plate UMP -ALU-Z
Charakteristické mezní zatížení 2)
Tahová síla s ohybem
Characteristic collapse load2)
Tensile force with bending
Tabulka 6.2
Table 6.2
Prvek mechanicky připevněn bez
lepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed without
bonded joint and fabric embedding
Prvek mechanicky připevněn s lepením a armovací tkaninou
Element mechanically fixed with
bonded joint and fabric embedding
M
1
D
mm
D
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
SN
FZ
M
D
2
FZR
MR
kN kNm
FZR
MR
kN kNm
4.1
4.0
4.0
3.9
3.9
3.8
3.8
3.7
3.7
3.6
3.6
3.5
3.5
4.2
4.2
4.2
4.1
4.1
4.0
4.0
3.9
3.9
3.9
3.8
3.8
3.7
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.25
0.30
0.35
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.65
0.70
0.70
0.75
0.75
Kontrola použití univerzálních
montážních desek UMP® -ALU-Z
β=
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-Z
FZ · γ
FZR
M·γ
MR
1.0
FZ
Napětí v tahu na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZ
Tensile force on fixation element
(characteristic value)
M
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
M
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FZR
Mezní zatížení v tahu na montovaný
prvek (charakteristická hodnota) dle
tabulky 6.2
FZR
Collapse load of tensile force
on fixation element (characteristic
value) according to table 6.2
MR
Mezní zatížení ohybového momentu
na montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 6.2
MR
Collapse load of the bending
moment on fixation element
(characteristic value)
according to table 6.2
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 6.007
γ
Global safety coefficient
see page 6.007
Užitné zatížení na mechanické upevnění
(charakteristická hodnota na šroub)
2)
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
SN
SN
Tahová síla na šroub
SN
Tensile force on screw
SN = 0.5 · FZ + 11.11111 · M
SN , FZ v kN | M v kNm
SN, FZ in kN | M in kNm
Kontrola použití mechanického připevnění
viz strana 6.006
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 6.006
2) Tyto hodnotí platí pro horizontální a vertikální
uspořádání mechanického upevnění.
2) These values pertain to horizontal and vertical alignment
of the mechanical mounting.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Z
SN
FZ = FS · cos α
SV
α
FS
®
Universal fixation plate UMP -ALU-Z
Charakteristické mezní zatížení 3)
Smyková a tahová síla
FZR
viz tabulka 6.2 na straně 6.004
FVR
viz tabulka 6.1 na straně 6.003
Characteristic collapse load3)
Transverse force and tensile force
FZR
See table 6.2 on page 6.004
FVR
See table 6.1 on page 6.003
Kontrola použití univerzálních
F montážních desek UMP®-ALU-Z
Proof concerning the use of the universal
®
fixation plate UMP -ALU-Z
FV = FS · sin α
β=
FS · cos α · γ
FZR
1.0
β=
FS · sin α · γ
FVR
1.0
β=
FS · cos α · γ
FZR
FS · sin α · γ
FVR
D
1.2
FS
Šikmé síly na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FS
Oblique force on fixation element
(characteristic value)
FZR
Mezní zatížení v tahu na montovaný
prvek (charakteristická hodnota) dle
tabulky 6.2
FZR
Collapse load of tensile force on
fixation element (characteristic
value) according to table 6.2
FVR
Mezní zatížení ve smyku na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 6.1
FVR
Collapse load of transverse force
on fixation element (characteristic
value) according to table 6.1
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 6.007
γ
Global safety coefficient
see page 6.007
Užitné zatížení na mechanické upevnění3)
(charakteristická hodnota na šroub)
SN
6.005
SN
Service loads on mechanical fixation3)
(characteristic values per screw)
Tahová síla na šroub
SN
Tensile force on screw
SN = 0.01111 · FV · D + 0.5 · FZ
S
SV
SV
Smyková síla na šroub
S
Šikmá tahová síla na šroub
SV
Transverse force on screw
SV = 0.5 · FV
S
2
Oblique tensile force on screw
2
S = √S N + S V
SN , SV , S, FV , FZ v kN | D v mm
SN, SV, S, FV, FZ in kN | D in mm
Kontrola použití mechanického připevnění
viz strana 6.006
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 6.006
Doporučené užitné zatížení
Tlaková síla
Na celou kompozitní desku
Tlaková síla FD
Recommended service load
compressive force
on whole compact plate
Compressive force FD
33.9 kN
33.9 kN
FD
3) Tyto hodnotí platí pro horizontální a vertikální
uspořádání mechanického upevnění.
3) These values pertain to horizontal and vertical alignment
of the mechanical mounting.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
6.006
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Z
Universal fixation plate UMP -ALU-Z
Přípustné a doporučené užitné hodnoty
zatížení rámových hmoždinek4)
Fischer FUR 10 x 135 T
Permitted and recommended utility
values of bearing resistances4)
Fischer FUR 10 x 135 T
Podklad pro kotvení
SR,Zul SR,empf
kN
kN
Anchorage
SR,Zul SR,empf
kN
kN
Beton ? C12/15 resp. B15
1.6
0.65)
0.65)
0.3
2.1
1.4
1.6
0.37
1.6
0.65)
0.65)
0.3
2.1
1.4
1.6
0.37
0.4
0.48
Concrete ? C12/15 resp. B15
Solid brick ? Mz12
Solid sand-lime brick ? KS12
Perforated brick ? Hlz126)
Sand-lime perforated
brick ? KSL6
Lightweight concrete
hollow block ? Hbl27)
Lightweight concrete solid
brick ? V2
Lightweight aggregate
concrete TGL
0.4
0.48
0.25
0.46
0.25
0.71
0.3
-
Plná pálená cihla ? Mz12
Vápenopísková plná cihla KS12
6)
Dutinová pálená cihla Hlz123
Vápenopísková děrovaná cihla
KSL6
Plynosilikát
Hbl24) 7)
0.25
0.46
Plynobeton
V2
0.25
0.71
0.3
-
Porobeton dle TGL
Přípustné hodnoty užitného zatížení pro
hmoždinky Fischer FUR 10 x 135 T platí
pro tah, smyk a šikmý tah pod libovolným
úhlem v souladu s všeobecným souhlasem
Zulassung Z-21.2-1204. Ustanovení tohoto
schválení (Zulassung) jsou přednostní.
The permitted utility values of the bearing
resistances for Fischer FUR 10 x 135 T
apply to tensile load, transverse load and
oblique tensile load under all angles pursuant to the general technical approval
Z-21.2-1204. The provisions of this approval
are applicable.
Kontrola použití mechanického
připevnění
Proof concerning the use of the mechanical
fixation
β=
S
SR,Zul
1.0 resp. β =
S
SR,empf
1.0
S
Šikmé tahové zatížení na hmoždinku
(charakteristická hodnota)
S
Oblique tensile load on dowel
(characteristic value)
SR,empf
Doporučené šikmé tahové
zatížení na hmoždinku
SR,empf
Recommended oblique tensile load
on dowel
S
Přípustné šikmé tahové zatížení
na hmoždinku
SR,Zul
Permitted oblique tensile load on
dowel
R,Zul
4) Omezení pro trvale působící tahové zatížení viz Zulassung Z-21.2-1204, oddíl 3.2.3.
4) For limitations of permanent tensile forces see approval Z21.2-1204, section 3.2.3.
5) Přípustné zatížení je možné zvýšit pro plnou pálenou i
vápenopískovou cihlu (bez úchopů) na 0.8 kN.
5) The permitted load may be increased to 0.8 kN with
unpunched solid bricks and/or unpunched solid sand-lime
bricks (no gripping recess).
6) Objemová hmotnost 1.0 kg/dm³; pro jiné třídy pevnosti je
přípustné zatížení zásadně určeno zkouškou na stavbě.
7) Rozpěrná část hmoždinky musí být ukotvena v celé
své délce (viz Zulassung Z-21.2-1204, příloha 6).
6) Bulk density ? 1.0 kg/dm³; with other compressive
strength classes the load allowance must generally be
determined using building tests.
7) The spreading section of the dowel must be anchored in
the fixed link of the stone (see approval Z-21.2-1204,
appendix 6).
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Z
PZ
6.007
Universal fixation plate UMP -ALU-Z
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla
na šroub v hliníkové desce
Tahová síla PZ na M6 šroub:
Tahová síla PZ na M8 šroub:
Tahová síla PZ na M10 šroub:
Tahová síla PZ na M12 šroub:
3.1 kN
3.9 kN
5.1 kN
6.7 kN
Recommended service load
tensile force
on screwing within aluminum plate
Tensile force PZ per screw M6:
3.1 kN
Tensile force PZ per screw M8:
3.9 kN
Tensile force PZ per screw M10:
5.1 kN
Tensile force PZ per screw M12:
6.7 kN
Uvedené hodnoty tahové síly jsou pro jeden samostatný šroub v hliníkové desce.
The given values are screw extraction
forces of one single screw from the
aluminum plate.
Pro globální bezpečnostní faktor jsou
doporučené následující dílčí koeficienty:
We recommend the following parts safety
factors for the global safety coefficient:
Součinitel bezpečnosti působení
γE = 1.4
Součinitel bezpečnosti materiálu
γM = 1.6
Součinitel bezpečnosti dlouhodobých
účinků a teploty
γL = 1.8
γE = 1.4
Safety coefficient of impact
γM = 1.6
Material safety coefficient
Safety coefficient long term effects
γL = 1.8
and temperature
Doporučený globální bezpečnostní
koeficient
γ = γE · γM · γL = 4.0
Recommended global safety
γ = γE · γM · γL = 4.0
coefficient
Doporučené součinitele bezpečnosti je
potřeba pečlivě kontrolovat a v případě
potřeby upravit. Poznámky pro aplikace na
straně 6.001 by měli být dodržovány.
The recommended safety coefficients
must be carefully checked and adjusted if
necessary. Please observe all notes given
on page 6.001.
Doporučené hodnoty bezpečnostního
součinitele platí pro následující předpoklady:
The safety coefficients recommended are
applicable under the following conditions:
Požadavky na mechanické připevnění
Vhodnost přiloženého montážního materiálu
musí být přezkoušeno pro konkrétní podklad. V případě nejasného podkladu je nutné
provedení vytahovací zkoušky hmoždinky
z konkrétního podkladu.
Další informace viz: www.fischer.cz
8)
Požadavky na lepení
Pro univerzální montážní desku UMP®-ALUZ je potřebné celoplošné přilepení. Pevnost
přilepení izolačních desek, stejně jako univerzální montážní desky UMP®-ALU-Z k
podkladu musí činit nejméně 8.0 N/cm2 (EN
13499).
Nejméně 40% povrchu izolační desky musí
být pomocí lepicí malty spojeno s podkladem. Je důležité dbát na pečlivé přilepení
izolačních desek v okolí univerzální montážní
desky UMP®-ALU-Z.
Tahovou a tlakovou pevnost přilepení je
potřeba ověřit zkouškami na místě stavby
pro konkrétní podmínky.
8) Tyto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy,
pokud byly statické důkazy charakteristického mezního
zatížení základem lepení a armovací tkaniny.
Requirements for the mechanical fixing
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base. If the base is unknown, tensile
strength tests of the fixing materials are
necessary before starting the assembly on
the object.
Further details under: www.fischer.de
8)
Requirements for adhesion
For the universal fixation plate UMP®-ALU-Z
adhesion a full-surface bonding is a
requirement. The strength resistance of the
adhesion of the insulation boards and the
universal fixation plate UMP®-ALU-Z with
the base must at least amount to 8.0 N/cm2
(EN 13499).
At least 40% of the surface of the
insulation boards must be connected with
the base through adhesive material. A
careful adhesion of the insulation boards
adjacent to the universal fixation plate
UMP®-ALU-Z should be ensured.
The adhesive tensile strength and
compressive strength must be calculated
with experiments if necessary.
8) These requirements must be adhered to only if the static
evidence of the characteristic breaking load used bonding
and tissue embedding as a basis.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
6.008
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Z
®
Universal fixation plate UMP -ALU-Z
Požadavky na izolační desky a armovací
tkaniny ze skelného vlákna 9)
Pevnost v tahu zabudované armovací
> 40.0 N/mm
tkaniny (EN 13499):
Pevnost v tahu na izolační desky kolmo na
2
povrch (EN 13499):
> 10.0 N/cm
Pevnost v tlaku izolační desky při 10% stlačení CS(10)60 (EN 13163): > 6.0 N/cm
Requirement for insulation boards and
fibreglass fabrics9)
Tensile strength of the installed fibreglass
fabric (EN 13499):
> 40.0 N/mm
Tensile strength of the insulation
boards vertical to the surface
(EN 13499):
> 10.0 N/cm2
Compressive stress of the insulation
board at 10% compressive strain
CS(10)60 (EN 13163):
> 6.0 N/cm2
Montáž
Assembly
Nezbytné brusné práce na izolovaných
plochách musejí být provedeny před instalací
univerzální montážní desky UMP ®- ALU-Z.
The necessary grinding work has to be
made on the insulated surfaces before the
universal fixation plates UMP®-ALU-Z are
inserted.
S nástrojem pro frézování montážního
válce vyfrézujte otvor do izolační desky
With milling tool for fixation cylinder, mill
cut in the insulation plate.
S příslušnými nástroji odstraňte
zbytkovou hloubku a vyčistěte otvor
od nečistot.
Scratch out residual thickness with suitable
tool and remove any milled dust.
Vyjměte ven z výklenku EPS zátku a
naneste stavební lepidlo na spodní
®
plochu univerzální montážní desky UMP ALU-Z. Prvek musí být celoplošně nalepen
na podklad.
Remove EPS-plugs from the recess and
apply adhesive mortar to the adhesive
surface of the universal fixation plate
UMP®-ALU-Z.
Element must stuck together fully covered
on the stable base.
2
®
Spotřeba pro UMP -ALU-Z univerzální
montážní desky je při tloušťce lepidla
5 mm:
0.12 kg
9) Tyto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy,
pokud byly statické důkazy charakteristického mezního
zatížení základem lepení a armovací tkaniny.
Requirement per universal fixation plate
UMP®-ALU-Z, by a layer thickness of
5 mm:
0.12 kg
9) These requirements must be adhered to only if the static
evidence of the characteristic breaking load used bonding
and tissue embedding as a basis.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Z
®
6.009
Universal fixation plate UMP -ALU-Z
Univerzální montážní desku UMP ® -ALU-Z
zatlačte do vyfrézovaného otvoru v izolační
desce.
Vzhledem k tomu, že je užitná plocha
univerzální montážní desky UMP® -ALU-Z
pravoúhlá, je nutné věnovat zvýšenou pozornost její orientaci - vertikální či horizontální.
Press universal fixation plate UMP®-ALU-Z
so that it is flush with the insulation plate.
Po vytvrzení stavebního lepidla usaďte
hmoždinky. Zkontrolujte, zda dodané
hmoždinky jsou pro správný podklad. Zdivo
z dutinových cihel musí být vrtáno bez příklepu.
Once the adhesive mortar has matured,
position screw-plugs. The latter must be
checked beforehand to determine whether
or not it is suitable for the respective
underground. Drill perforated brickwork
without percussion.
Uzavřete vrtané otvory pomocí EPS zátek.
Close drill holes with EPS plugs.
Dokončovací práce
Retrospective work
Univerzální montážní desky UMP®-ALU-Z
mohou být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez
použití penetrace.
Universal fixation plates UMP -ALU-Z may
be coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na finálně
provedenou omítku.
Povrchový nátěr musí mít dostatečnou
pevnost, aby jej montovaný objekt nepoškodil.
Pro připevnění prvků k univerzální montážní
desce UMP®-ALU-Z doporučujeme šrouby do plechu nebo šrouby s metrickým vinutím (M-šrouby). Šrouby do dřeva nebo
samořezné šrouby nejsou povoleny.
Because the useful area of the universal
fixation plate UMP®-ALU-Z is square, you
must note its orientation vertical or
horizontal.
®
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Suitable screw connections into the
®
universal fixation plate UMP -ALU-Z are
screws with metric threads (M-screws).
Wooden screws and self-tapping screws
are not suitable.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
6.010
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Z
Universal fixation plate UMP -ALU-Z
Vyvrtejte otvor skrze kompozitní a
hliníkovou desku.
Drill bore hole through the compact and
aluminium plate.
Hloubka vrtání musí činit 40 – 50 mm.
The drilling depth must be 40 – 50 mm.
Průměr vrtání
M6
M8
M10
M12
Bore hole diameter
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Závit řízněte po průchodu skrz kompozitní i
hliníkovou desku.
Cut thread through the compact and
aluminium plate.
Kotvený prvek přišroubujte k univerzální
montážní desce UMP®-ALU-Z.
Screw fixation object in the universal
fixation plate UMP®-ALU-Z.
Šroubovací hloubka v univerzální montážní
desce UMP®-ALU-Z musí být alespoň 30 mm
tak, že šroub musí procházet celou tloušťkou zapěněné hliníkové desky. Pro stanovení
celkové hloubky přišroubování k univerzální
montážní desce UMP®-ALU-Z je nutné znát
tloušťku omítky vč. krycího nátěru. Nezbytná délka šroubu je stanovena součtem
šroubovací hloubky, tloušťky fasády a tloušťky
montovaného objektu.
Screwed depth in the universal fixation
plate UMP®-ALU-Z must be at least
30 mm to ensure that the screw
attachment extends over the complete
thickness of the foamed-in aluminium
plate. To determine the entire screwing
depth it is necessary to know the exact
thickness of the coating on the universal
fixation plate UMP®-ALU-Z. The required
length of the screw results from the
screwing depth, the thickness of the
coating and the thickness of the mounting
object.
V případě malé použitelné plochy je možné
použít nastavovací desku.
With the usable areas being too small it is
possible to use an adapter plate.
Montážní předpětí F VM
na šroub M6:
na šroub M8:
na šroub M10:
na šroub M12:
Assembly preload force FVM
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
5.7 kN
7.1 kN
9.3 kN
12.3 kN
5.7 kN
7.1 kN
9.3 kN
12.3 kN
FVM = 0.7 x Tahová síla pro vytažení šroubu
FVM = 0.7 x Screw withdrawal-breaking load
Utahovací moment M A
na šroub M6:
na šroub M8:
na šroub M10:
na šroub M12:
Tightening torque MA
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
5.8 Nm
9.7 Nm
15.9 Nm
25.2 Nm
5.8 Nm
9.7 Nm
15.9 Nm
25.2 Nm
M A = 0.17 x F VM x Průměr šroubu
MA = 0.17 x FVM x Screw diameter
Stanovení utahovacího momentu pro šrouby dle specifikace dodavatele šroubů.
For the tightening torques of the screws
the manufacturer specifications should be
taken into consideration.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Q
®
Universal fixation plate UMP -ALU-Q
Popis
Description
®
30
105
70
138
10
110
110
D
110
138
8
10
Pro montážní desku UMP -ALU-Q v současnosti neexistuje žádná licence udělená Německým institutem
stavební techniky. Pokud by mělo být prokázáno zatížení
na montážní desku závažné z hlediska bezpečnosti, je
jejípoužití zapovězeno.
6.011
Univerzální montážní desky UMP -ALU-Q
se skládají z černě zbarvené, proti rozkladu
odolné a bezfreonové tuhé PU (Polyuretan)
pěny se zapěněnou oc. deskou pro pevné
připevnění k podkladu, s hliníkovou deskou
pro připevnění kotveného prvku a kompaktní deskou z fenolové pryskyřice (HPL),
která zajišťuje optimální rozložení tlaku na
povrch. Na přání může dodávka obsahovat
čtyři kusy hmoždinek. EPS-zátky k uzavření
vyvrtaných otvorů jsou dodávány vždy.
®
Universal fixation plates UMP -ALU-Q are
made of black-coloured, rot-resistant and
CFC-free, PU-rigid foam plastic
(polyurethane) with a foamed-in steel plate
for the non-positive screw attachment with
the anchorage. Furthermore, aluminium
plate for the screwed attachment of the
fixation object and a compact plate (HPL) to
ensure an optimum distribution of pressure
on the surface. The scope of supply
includes four screw-plugs (on request). EPS
plugs to cover the drill holes are a part of
our supply.
Rozměry
– Podstava :
138 x 138 mm
– Tloušťka D:
60 – 300 mm
– Kompozitní deska:
130 x 90 x 10 mm
– Užitná plocha:
110 x 70 mm
– Tloušťka hliníkové desky:
8 mm
– Vzdálenost otvorů:
110 x 110 mm
3
– Objemová hmotnost PU:
200 kg/m
Dimensions
– Base surface:
138 x 138 mm
– Thicknesses D:
60 – 300 mm
– Compact plate:
130 x 90 x 10 mm
– Useful surface area:
110 x 70 mm
– Thickness aluminium plate:
8 mm
– Hole distance:
110 x 110 mm
– Volumetric weight PU:
200 kg/m3
Mechanické připevnění
– Šrouby:
Fischer FUR 10 x 135 T
– Průměr vrtaného otvoru:
10 mm
115 mm
– min. hloubka otvoru:
– min. usazení kotvy:
70 mm
– Upínací nářadí:
Torx T40
Mechanical Attachment
– Screws:
Fischer FUR 10 x 135 T
– Bore hole diameter:
10 mm
– Drilling depth (min.):
115 mm
– Anchorage depth (min.):
70 mm
– Recording tool:
Torx T40
Využití
Applications
Univerzální montážní deska UMP®-ALUQ se hodí zejména pro kotvení středně
těžkých prvků ve fasádách s využitím zateplovacího systému bez vzniku tepelného
mostu.
Univerzální montážní desky UMP®-ALU-Q
mají omezenou UV odolnost, obecně
platí, že během výstavby se nemusí krýt
proti slunečnímu záření. Jsou-li již ovšem
zabudované, měly by být chráněny před
povětrnostními vlivy a UV-paprsky.
Universal fixation plates UMP®-ALU-Q are
especially suitable for heat bridge-free alien
fixations in thermal insulation composite
systems.
®
Universal fixation plates UMP -ALU-Q have
a limited UV-resistance and, in general, do
not require any protective cover during the
building period. They should be protected
from the weather and UV rays during
installation.
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Madla a zábradlí
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Handrails and railings
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
6.012
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Q
®
Universal fixation plate UMP -ALU-Q
Vodící kolejnice pro posuvné okenice
Drawer guides
Lehké přístřešky
Light-weight canopies
Venkovní osvětlení
Outdoor lighting
Vlastnosti
Characteristics
Chování při hoření dle DIN 4102:
B2
Zatížení je skrz jádro z PU pěny přenášeno
pomocí zapěněných výztuh. Mezi spodní
ocelovou a horní hliníkovou výztuhou není
žádné kovové spojení, které by tvořilo tepelný most.
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Stabilities are ensured based on the PU
hard foam and the foamed-in
reinforcements. There are no metallic
connections between the foamed lower
steel plate and foamed upper aluminium
plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Q
1
SN
M
Universal fixation plate UMP -ALU-Q
Charakteristické mezní zatížení 1)
Smyková síla na ohyb
Characteristic collapse load1)
Transverse force with bending
Tabulka 6.3
Table 6.3
Prvek mechanicky připevněn bez
lepení a armovací tkaniny.
Element mechanically fixed without
bonded joint and fabric embedding
Prvek mechanicky připevněn vč.
lepení a armovací tkaniny.
Element mechanically fixed with
bonded joint and fabric embedding
SV
FV
1
D
mm
D
6.013
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
SN
M
SV
FV
D
2
FVR
MR
kN kNm
FVR
MR
kN kNm
6.8
6.2
5.7
5.2
4.7
4.2
3.7
3.3
2.9
2.6
2.2
1.9
1.7
6.8
6.7
6.5
6.3
6.1
5.9
5.7
5.5
5.3
5.1
4.9
4.7
4.5
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
Kontrola použití univerzálních
®
montážních desek UMP -ALU-Q
β=
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-Q
FV · γ
FVR
M·γ
MR
1.0
FV
Smykové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
M
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
M
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FVR
Mezní zatížení smykové síly na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 6.3
FVR
Collapse load of transverse force
on fixation element (characteristic
value) according to table 6.3
MR
Mezní zatížení ohybového momentu
na montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 6.3
MR
Collapse load of the bending
moment on fixation element
(characteristic value)
according to table 6.3
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 6.017
γ
Global safety coefficient
see page 6.017
Užitné zatížení na mechanické upevnění 1)
(charakteristické hodnoty na šroub)
1)
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
SN
SN
Tahová síla na šroub
SN
Tensile force on screw
SN = 0.00505 · FV · D + 5.051 · M
SV
S
SV
Smyková síla na šroub
SV
Transverse force on screw
SV = 0.25 · FV
S
Šikmá tahová síla na šroub
S
2
Oblique tensile force on screw
2
S = √S N + S V
SN, SV, S, FV v kN | M v kNm | D v mm
SN, SV, S, FV in kN | M in kNm | D in mm
Kontrola použití mechanického
připevnění viz strana 6.016
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 6.016
1) Dané hodnoty platí pro horizontální a vertikální
orientaci kompozitní desky při instalaci prvku.
1) These values pertain to horizontal and vertical alignment
of the compact plate during item installation.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Q
6.014
1
SN
FZ
Universal fixation plate UMP -ALU-Q
2)
Charakteristické mezní zatížení 2)
Tahová síla na ohyb
Characteristic collapse load
Tensile force with bending
Tabulka 6.4
Table 6.4
Prvek je mechanicky připevněn bez
lepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed without
bonded joint and fabric embedding
Prvek je mechanicky připevněn vč.
oblepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed with
bonded joint and fabric embedding
M
1
D
mm
D
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
SN
FZ
M
D
2
FZR
MR
kN kNm
11.3
11.5
11.6
11.8
11.9
12.1
12.3
12.4
12.6
12.7
12.9
13.1
13.2
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
FZR
MR
kN kNm
11.3
11.5
11.6
11.8
11.9
12.1
12.3
12.4
12.6
12.7
12.9
13.1
13.2
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
Kontrola použití univerzálních
montážních desek UMP ®-ALU-Q
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-Q
β=
FZ · γ
FZR
M·γ
MR
1.0
FZ
Napětí v tahu na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZ
Tensile force on fixation element
(characteristic value)
M
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
M
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FZR
Mezní zatížení v tahu na montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 6.4
FZR
Collapse load of tensile force
on fixation element (characteristic
value) according to table 6.4
MR
Mezní zatížení ohybového momentu
na montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 6.4
MR
Collapse load of the bending
moment on fixation element
(characteristic value)
according to table 6.4
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 6.017
γ
Global safety coefficient
see page 6.017
Užitné zatížení na mechanické upevnění 2)
(charakteristická hodnota na šroub)
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
SN
SN
Tahová síla na šroub
SN
Tensile force on screw
SN = 0.25 · FZ + 5.051 · M
SN, FZ v kN | M v kNm
SN, FZ in kN | M in kNm
Kontrola použití mechanického
připevnění viz strana 6.016
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 6.016
2) Dané hodnoty platí pro horizontální a vertikální
orientaci kompozitní desky při instalaci prvku.
2) These values pertain to horizontal and vertical alignment
of the compact plate during item installation.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Q
SN
FZ = FS · cos α
SV
α
FS
®
6.015
Universal fixation plate UMP -ALU-Q
Charakteristické mezní zatížení 3)
Smyková a tahová síla
FZR
viz tabulka 6.4 na straně 6.014
FVR
viz tabulka 6.3 na straně 6.013
Characteristic collapse load
Transverse force and tensile force
FZR
See table 6.4 on page 6.014
FVR
See table 6.3 on page 6.013
Kontrola použití univerzálních
®
montážních desek UMP -ALU-Q
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-Q
FV = FS · sin α
3)
β=
FS · cos α · γ
FZR
1.0
β=
FS · sin α · γ
FVR
1.0
β=
FS · cos α · γ
FZR
FS · sin α · γ
FVR
D
1.2
FS
Šikmé síly na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FS
Oblique force on fixation element
(characteristic value)
FZR
Mezní zatížení v tahu na montovaný
prvek (charakteristická hodnota) dle
tabulky 6.4
FZR
Collapse load of tensile force on
fixation element (characteristic
value) according to table 6.4
FVR
Mezní zatížení ve smyku na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 6.3
FVR
Collapse load of transverse force
on fixation element (characteristic
value) according to table 6.3
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 6.017
γ
Global safety coefficient
see page 6.017
Užitné zatížení na mechanické upevnění
3)
(charakteristická
hodnota na šroub)
Service loads on mechanical fixation3)
(characteristic values per screw)
SN
SN
Tahová síla na šroub
SN
Tensile force on screw
SN = 0.00505 · FV · D + 0.25 · FZ
S
SV
SV
Smyková síla na šroub
S
Šikmá tahová síla na šroub
SV
Transverse force on screw
SV = 0.25 · FV
S
2
Oblique tensile force on screw
2
S = √S N + S V
SN, SV, S, FV, FZ v kN | D v mm
SN, SV, S, FV, FZ in kN | D in mm
Kontrola použití mechanického
připevnění viz strana 6.016
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 6.016
Doporučené užitné zatížení
Tlaková síla
na celou kompozitní desku
Tlaková síla F D
Recommended service load
compressive force
on whole compact plate
Compressive force FD
37.7 kN
37.7 kN
FD
3) Dané hodnoty platí pro horizontální a vertikální
orientaci kompozitní desky při instalaci prvku.
3) These values pertain to horizontal and vertical alignment
of the compact plate during item installation.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
6.016
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Q
Universal fixation plate UMP -ALU-Q
Přípustné a doporučené hodnoty
zatížení rámových hmoždinek 4)
Fischer FUR 10 x 135 T
Permitted and recommended utility
4)
values of bearing resistances
Fischer FUR 10 x 135 T
Podklad pro kotvení
SR,Zul SR,empf
kN
kN
Anchorage
SR,Zul SR,empf
kN
kN
Beton ? C12/15 resp. B15
1.65)
0.66)
0.66)
0.3
2.15)
1.4
1.6
0.37
1.65)
0.66)
0.66)
0.3
2.15)
1.4
1.6
0.37
0.4
0.48
0.4
0.48
0.25
0.46
0.25
0.46
0.25
0.71
0.25
0.71
0.3
-
Concrete ? C12/15 resp. B15
Solid brick ? Mz12
Solid sand-lime brick ? KS12
Perforated brick ? Hlz127)
Sand-lime perforated
brick ? KSL6
Lightweight concrete
hollow block ? Hbl28)
Lightweight concrete solid
brick ? V2
Lightweight aggregate
concrete TGL
0.3
-
Plná pálená cihla
Mz12
Vápenopísková plná cihla
Dutinová pálená cihla
Vápenopísková děr. cihla
Plynosilikát
Hbl2
Plynobeton
V2
KS12
Hlz123 7)
KSL6
8)
Porobeton dle TGL
Přípustné hodnoty užitného zatížení pro
hmoždinky Fischer FUR 10 x 135 T platí
pro tah, smyk a šikmý tah pod libovolným
úhlem v souladu s všeobecným souhlasem
Zulassung Z-21.2-1204. Ustanovení tohoto
schválení (Zulassung) jsou přednostní.
Pro zvýšení přípustných a doporučených
užitných hodnot je možné nainstalovat
adaptační desku s předepsanými osovými
vzdálenostmi mezi podkladem a prvkem.
Kontrola použití mechanického upevnění
β=
The permitted utility values of the bearing
resistances for Fischer FUR 10 x 135 T
apply to tensile load, transverse load and
oblique tensile load under all angles
pursuant to the general technical approval
Z-21.2-1204. The provisions of this approval
are applicable.
To increase the allowable and
recommended practical values, mount an
adapter plate with the required centre
distances between the substrate and item.
Proof concerning the use of the mechanical
fixation
S
SR,Zul
1.0 resp. β =
S
SR,empf
1.0
S
Šikmé tahové zatížení na hmoždinku
(charakteristická hodnota)
S
Oblique tensile load on dowel
(characteristic value)
SR,empf
Doporučené šikmé tahové zatížení na hmoždinku
SR,empf
Recommended oblique tensile load
on dowel
SR,Zul
Přípustné šikmé tahové zatížení
na hmoždinku
SR,Zul
Permitted oblique tensile load on
dowel
4) Omezení pro trvale působící tahové zatížení viz Zulassung Z-21.2-1204, oddíl 3.2.3.
4) For limitations of permanent tensile forces see approval Z21.2-1204, section 3.2.3.
5) Při tahovím namáhání na všechny 4 hmoždinky musí být
hodnota snížena na 50%.
5) In the case of a tensile load on all four dowels, the value
must be reduced by 50%.
6) Přípustné zatížení je možné zvýšit pro plnou pálenou i
vápenopískovou cihlu (bez úchopů) na 0.8 kN.
6) The permitted load may be increased to 0.8 kN with
unpunched solid bricks and/or unpunched solid sand-lime
bricks (no gripping recess).
7) Objemová hmotnost 1.0 kg/dm³; pro jiné třídy pevnosti je přípustné zatížení Last zásadně určeno zkouškou na
stavbě.
8) Rozpěrná část kotvy musí být ukotvena v celé své
délce (viz Zulassung Z-21.2-1204, příloha 6).
7) Bulk density ? 1.0 kg/dm³; with other compressive
strength classes the load allowance must generally be
determined using building tests.
8) The spreading section of the dowel must be anchored in
the fixed link of the stone (see approval Z-21.2-1204,
appendix 6).
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Q
PZ
6.017
Universal fixation plate UMP -ALU-Q
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla
na šroub v hliníkové desce Tahová
4.2 kN
Tahová síla PZ pro M6 šroub:
Tahová síla PZ pro M8 šroub:
5.5 kN
Tahová síla PZ pro M10 šroub:
6.8 kN
Tahová síla PZ pro M12 šroub:
8.0 kN
Recommended service load
tensile force
on screwing within aluminum plate
Tensile force PZ per screw M6:
4.2 kN
Tensile force PZ per screw M8:
5.5 kN
Tensile force PZ per screw M10:
6.8 kN
Tensile force PZ per screw M12:
8.0 kN
Uvedené hodnoty tahové síly jsou pro jeden samostatný šroub v hliníkové desce.
The given values are screw extraction
forces of one single screw from the
aluminum plate.
Pro globální bezpečnostní faktor jsou
doporučené následující dílčí koeficienty:
We recommend the following parts safety
factors for the global safety coefficient:
Součinitel bezpečnosti působení
Součinitel bezpečnosti materiálu
Součinitel bezpečnosti
dlouhodobých účinků a teploty
γL = 1.8
γE = 1.4
Safety coefficient of impact
γM = 1.6
Material safety coefficient
Safety coefficient long term effects
γL = 1.8
and temperature
Doporučený globální bezpečnostní koeficient
γ = γE · γM · γL = 4.0
Recommended global safety
γ = γE · γM · γL = 4.0
coefficient
Doporučené součinitele bezpečnosti je
potřeba pečlivě kontrolovat a v případě
potřeby upravit. Poznámky pro aplikace na
straně 6.011 by měli být dodržovány.
The recommended safety coefficients
must be carefully checked and adjusted if
necessary. Please observe all notes given
on page 6.011.
Doporučené hodnoty bezpečnostního
součinitele platí pro následující předpoklady:
The safety coefficients recommended are
applicable under the following conditions:
γE = 1.4
γM = 1.6
Požadavky na mechanické připevnění
Vhodnost přiloženého montážního materiálu
musí být přezkoušeno pro konkrétní podklad.
V případě nejasného podkladu je nutné
provedení vytahovací zkoušky hmoždinky z
konkrétního podkladu.
Další informace viz: www.fischer.cz
Requirements for the mechanical fixing
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base. If the base is unknown, tensile
strength tests of the fixing materials are
necessary before starting the assembly on
the object.
Further details under: www.fischer.de
9)
Požadavky na lepení
Pro univerzální montážní desku UMP®-ALUQ je potřebné celoplošné přilepení. Pevnost
přilepení izolačních desek, stejně jako univerzální montážní desky UMP®-ALU-Q k
podkladu musí být nejméně 8.0 N/cm2 (EN
13499).
Nejméně 40% povrchu izolační desky
musí být pomocí lepicí malty spojeno s
podkladem. Je důležité dbát na pečlivé
přilepení izolačních desek v okolí univerzální montážní desky UMP®-ALUQ.
Tahovou a tlakovou pevnost přilepení
je potřeba ověřit zkouškami na místě
stavby pro konkrétní podmínky.
9) Tyto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy,
pokud byly statické důkazy charakteristického mezního
zatížení základem lepení a armovací tkaniny.
9)
Requirements for adhesion
For the universal fixation plate UMP®ALU-Q adhesion a full-surface bonding is a
requirement. The strength resistance of the
adhesion of the insulation boards and the
universal fixation plate UMP®-ALU-Q with
the base must at least amount to 8.0 N/cm2
(EN 13499).
At least 40% of the surface of the
insulation boards must be connected with
the base through adhesive material. A
careful adhesion of the insulation boards
adjacent to the universal fixation plate
UMP®-ALU-Q should be ensured.
The adhesive tensile strength and
compressive strength must be calculated
with experiments if necessary.
9) These requirements must be adhered to only if the static
evidence of the characteristic breaking load used bonding
and tissue embedding as a basis.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
6.018
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Q
Universal fixation plate UMP -ALU-Q
Požadavky na izolační desky a armovací
10)
tkaniny ze skelného vlákna
Pevnost v tahu zabudované armovací
tkaniny (EN 13499):
> 40.0 N/mm
Pevnost v tahu na izolační desky kolmo na
2
povrch desky (EN 13499):
> 10.0 N/cm
Pevnost v tlaku izolační desky při 10%
2
stlačení CS(10)60 (EN 13163): > 6.0 N/cm
Requirement for insulation boards and
fibreglass fabrics10)
Tensile strength of the installed fibreglass
fabric (EN 13499):
> 40.0 N/mm
Tensile strength of the insulation
boards vertical to the surface
(EN 13499):
> 10.0 N/cm2
Compressive stress of the insulation
board at 10% compressive strain
CS(10)60 (EN 13163):
> 6.0 N/cm2
Montáž
Assembly
Je doporučeno, aby univerzální montážní
deska UMP®-ALU-Q byla usazena současně s lepením izolačních desek.
It is advisable to position the universal
fixation plates UMP®-ALU-Q when the
insulation plates are bonded.
Vyjměte ven z výklenku EPS zátku a
naneste stavební lepidlo na spodní
plochu univerzální montážní desky
UMP®-ALU-Q.
Prvek musí být celoplošně nalepen na
podklad.
Remove EPS-plugs from the recess and
apply adhesive mortar to the adhesive
surface of the universal fixation plate
UMP®-ALU-Q.
Element must stuck together fully covered
on the stable base.
Spotřeba pro UMP-ALU-Q univerzální montážní desky je při tloušťce lepidla 5 mm
0.18
: kg
Requirement per universal fixation plate
UMP®-ALU-Q, by a layer thickness of
5 mm:
0.18 kg
®
Univerzální montážní desku UMP ALU-Q zatlačte do vyfrézovaného
otvoru v izolační desce.
Jelikož je užitná plocha univerzální montážní desky pravoúhlá, je nutné věnovat
pozornost její orientaci, vertikální či horizontální.
®
Press universal fixation plate UMP -ALU-Q
so that it is flush with the insulation plate.
Because the useful area of the universal
®
fixation plate UMP -ALU-Q is square, you
must note its orientation vertical or
horizontal.
Po vytvrzení stavebního lepidla usaďte hmoždinky a uzavřete otvory EPS
zátkami. Zkontrolujte, zda dodané
hmoždinky jsou pro správný podklad.
Zdivo z dutinových cihel musí být vrtáno
bez příklepu.
Once the adhesive mortar has matured,
position screw-plugs and close drill holes
with EPS plugs. The latter must be checked
beforehand to determine whether or not it
is suitable for the respective underground.
Drill perforated brickwork without
percussion.
10) Tyto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy,
pokud byly statické důkazy charakteristického mezního
zatížení základem lepení a armovací tkaniny.
10) These requirements must be adhered to only if the static
evidence of the characteristic breaking load used bonding
and tissue embedding as a basis.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Q
®
6.019
Universal fixation plate UMP -ALU-Q
Dokončovací práce
Retrospective work
®
Univerzální montážní desky UMP -ALU-Q
mohou být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez
použití penetrace.
®
Universal fixation plates UMP -ALU-Q may
be coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Montovaný objekt připevněte na
finálně provedenou omítku.
Povrchový nátěr musí mít dostatečnou
pevnost, aby jej montovaný objekt
nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Pro připevnění prvků k univerzální montážní
desce se hodí šrouby s metrickým vinutím (Mšrouby). Šrouby do dřeva nebo samořezné
šrouby nejsou vhodné.
Suitable screw connections into the
®
universal fixation plate UMP -ALU-Q are
screws with metric threads (M-screws).
Wooden screws and self-tapping screws
are not suitable.
Vyvrtejte otvor do kompozitní a hliníkové
desky.
Drill bore hole through the compact and
aluminium plate.
Hloubka vrtu musí činit 40 – 50 mm.
The drilling depth must be 40 – 50 mm.
Průměr otvoru
M6
M8
M10
M12
Bore hole diameter
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Závit řízněte skrze kompozitní a hliníkovou
desku.
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Cut thread through the compact and
aluminium plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
6.020
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-Q
®
Universal fixation plate UMP -ALU-Q
Kotvený prvek přišroubujte k univerzální
®
montážní desce UMP -ALU-Q.
Screw fixation object in the universal
fixation plate UMP®-ALU-Q.
Šroubovací hloubka v univerzální montážní
desce UMP® -ALU-Q musí činit minimálně
30 mm, aby šroub procházel v celé tloušťce
zapěněné hliníkové desky. Pro určení celkové
hloubky šroubky je nutné znát přesnou
tloušťku vrtsvy na univerzální montážní de®
sce UMP -ALU-Q. Nutné délka šroubu vyplývá z hloubky šroubení, tloušťky vrtstvy a
tloušťky montovaného objektu.
Screwed depth in the universal fixation
plate UMP®-ALU-Q must be at least
30 mm to ensure that the screw
attachment extends over the complete
thickness of the foamed-in aluminium
plate. To determine the entire screwing
depth it is necessary to know the exact
thickness of the coating on the universal
®
fixation plate UMP -ALU-Q. The required
length of the screw results from the
screwing depth, the thickness of the
coating and the thickness of the mounting
object.
Při příliš malé užitné ploše je možné použít
přídavnou desku.
With the usable areas being too small it is
possible to use an adapter plate.
Předpínací síla F VM
na M6 šroub:
na M8 šroub:
na M10 šroub:
na M12 šroub:
Assembly preload force FVM
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
7.7 kN
10.1 kN
12.6 kN
14.7 kN
7.7 kN
10.1 kN
12.6 kN
14.7 kN
FVM = 0.7 x síla vytažení šroubu-lámavá síla
FVM = 0.7 x Screw withdrawal-breaking load
Utahovací moment M A
na M6 šroub:
na M8 šroub:
na M10 šroub:
na M12 šroub:
Tightening torque MA
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
7.9 Nm
13.7 Nm
21.4 Nm
29.9 Nm
7.9 Nm
13.7 Nm
21.4 Nm
29.9 Nm
M A = 0.17 x F VM x průměr šroubu
MA = 0.17 x FVM x Screw diameter
Co se týká utahovacího momentu
šroubů, respektujte údaje výrobce.
For the tightening torques of the screws
the manufacturer specifications should be
taken into consideration.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-R
®
Popis
Description
®
D
110
105
110
138
30
170
238
10
210
8
10
®
Univerzální montážní desky UMP -ALU-R
se skládají z černě obarvené, proti rozkladu
odolné a bezfreonové tuhé PU (Polyuretan)
pěny s jednou zapěněnou ocelovou deskou
pro silové přišroubování k podkladu, jednou
hliníkovou deskou pro přišroubování
kotveného prvku a jednou deskou z fenolové
pryskyřice, která zajišťuje optimální rozložení
tlaku na povrchu. Na přání jsou dodávány
čtyři hmoždinky. Dále jsou přiloženy zátky z
EPS na vyplnění otvorů pro šrouby.
Universal fixation plates UMP -ALU-R are
made of black-coloured, rot-resistant and
CFC-free, PU-rigid foam plastic
(polyurethane) with a foamed-in steel plate
for the non-positive screw attachment with
the anchorage. Furthermore, aluminium
plate for the screwed attachment of the
fixation object and a compact plate (HPL) to
ensure an optimum distribution of pressure
on the surface. The scope of supply
includes four screw-plugs (on request). EPS
plugs to cover the drill holes are a part of
our supply.
–
Rozměry
238 x 138 mm
Podstava:
60 – 300 mm
– Tloušťka D:
– Kompozitní deska:
190 x 130 x 10 mm
– Užitná plocha:
170 x 110 mm
– Tloušťka hliníkové desky:
8 mm
– Vzdálenost mezi otvory:
210 x 110 mm
3
– Objemová hmotnost PU:
200 kg/m
Dimensions
– Base surface:
238 x 138 mm
– Thicknesses D:
60 – 300 mm
– Compact plate:
190 x 130 x 10 mm
– Useful surface area:
170 x 110 mm
– Thickness aluminium plate:
8 mm
– Hole distance:
210 x 110 mm
– Volumetric weight PU:
200 kg/m3
Mechanické připevnění
– Šrouby:
Fischer FUR 10 x 135 T
– Průměr otvoru:
10 mm
– Min. hloubka otvoru:
115 mm
70 mm
– Min. usazení šroubu:
– Upínací nářadí:
Torx T40
Mechanical Attachment
– Screws:
Fischer FUR 10 x 135 T
– Bore hole diameter:
10 mm
– Drilling depth (min.):
115 mm
– Anchorage depth (min.):
70 mm
– Recording tool:
Torx T40
Využití
Applications
®
Pro montážní desku UMP -ALU-R v současnosti neexistuje žádná licence udělená Německým institutem
stavební techniky. Pokud by mělo být prokázáno zatížení
®
na montážní desku závažné z hlediska bezpečnosti, je
jejípoužití zapovězeno.
6.021
Universal fixation plate UMP -ALU-R
Univerzální montážní desky UMP -ALU-R
se hodí zejména pro kotvení prvků ve
fasádách s využitím zateplovacího systému.
Univerzální montážní desky UMP® -ALU-R
mají omezenou UV odolnost a během výstavby zpravidla nepotřebují chránit před slunečním
zářením. Poté, co jsou již instalované, by však
měly být chráněny před povětrnostními vlivy a
UV zářením.
Universal fixation plates UMP®-ALU-R are
especially suitable for heat bridge-free alien
fixations in thermal insulation composite
systems.
Universal fixation plates UMP®-ALU-R have
a limited UV-resistance and, in general, do
not require any protective cover during the
building period. They should be protected
from the weather and UV rays during
installation.
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro tyto prvky:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Markýzy
s velkou nosnou plochou
Awnings
with large bearing surface
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
6.022
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-R
®
Universal fixation plate UMP -ALU-R
Vodící kolejnice pro posuvné žaluzie
Drawer guides
Lehké přístřešky
Light-weight canopies
Vnější osvětlení
Outdoor lighting
Vlastnosti
Characteristics
Chování při hoření dle DIN 4102:
B2
Pevnosti jsou zajištěny tvrdou PU pěnou a
zapěnovanými výztužemi. Mezi zapěněnou
spodní ocelovou deskou a vrchní zapěněnou hliníkovou deskou nevznikají žádná
kovová spojení.
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Stabilities are ensured based on the PU
hard foam and the foamed-in
reinforcements. There are no metallic
connections between the foamed lower
steel plate and foamed upper aluminium
plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected]ba.cz TD.002.1401
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-R
1
SN
SV
Charakteristické mezní zatížení
Smyková síla na ohyb
FV
1
D
mm
D
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
SN
M
SV
FV
D
3
SN
2
3
FVR
MR
kN kNm
FVR
MR
kN kNm
9.0
8.7
8.4
8.1
7.7
7.3
6.8
6.4
5.9
5.3
4.8
4.2
3.6
6.1
5.9
5.6
5.3
5.0
4.7
4.3
4.0
3.6
3.2
2.8
2.3
1.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
13.6
12.3
11.0
9.9
8.9
8.0
7.2
6.5
5.9
5.4
5.0
4.8
4.6
Prvek je mechanicky připevněn bez
lepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed without
bonded joint and fabric embedding
Prvek je mechanicky
4
připevněn vč. lepení a
MR
FVR
MR armovací tkaniny
kNm
kN kNm Element mechanically
0.9 11.5
0.6 fixed with bonded joint
0.9 10.2
0.6 and fabric embedding
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.7
1.8
Kontrola použití univerzálních
montážních desek UMP ®-ALU-R
β=
9.0
8.0
7.0
6.1
5.4
4.8
4.3
3.9
3.6
3.4
3.4
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-R
FV · γ
FVR
M·γ
MR
1.0
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
M
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
M
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FVR
Mezní zatížení ve smyku na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 6.5
FVR
Collapse load of transverse force
on fixation element (characteristic
value) according to table 6.5
MR
Mezní zatížení ohybového momentu
na montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 6.5
MR
Collapse load of the bending
moment on fixation element
(characteristic value)
according to table 6.5
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 6.027
γ
Global safety coefficient
see page 6.027
D
SN
M
SV
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.2
1.3
FV
FV
4
FVR
kN
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
M
6.023
Characteristic collapse load
Transverse force with bending
Tabulka 6.5
Table 6.5
M
SV
Universal fixation plate UMP -ALU-R
FV
D
Užitné zatížení
na
mechanické
upevnění
(charakteristická hodnota na šroub)
SN
Tahová síla na šroub
SN
SV
S
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
SN
Tensile force on screw
1
3
SN = 0.00265 · FV · D + 2.646 · M
2
4
SN = 0.00505 · FV · D + 5.051 · M
SV
Smyková síla na šroub
SV
Transverse force on screw
SV = 0.25 · FV
S
Šikmá tahová síla na šroub
S
2
Oblique tensile force on screw
2
S = √S N + S V
SN, SV, S, FV v kN | M v kNm | D v mm
SN, SV, S, FV in kN | M in kNm | D in mm
Kontrola použití mechanického připevnění
viz strana 6.026
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 6.026
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Univrzální montážní deska UMP -ALU-R
6.024
1
SN
Universal fixation plate UMP -ALU-R
Charakteristické mezní zatížení
Tahová síla s ohybem
Characteristic collapse load
Tensile force with bending
Tabulka 6.6
Table 6.6
FZ
M
1
D
mm
D
SN
FZ
M
D
3
SN
FZR
MR
kN kNm
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
2
10.2
10.0
9.8
9.7
9.5
9.3
9.1
9.0
8.8
8.6
8.5
8.3
8.1
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
3
FZR
MR
kN kNm
10.2
10.0
9.8
9.7
9.5
9.3
9.1
9.0
8.8
8.6
8.5
8.3
8.1
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-R
β=
M·γ
MR
1.0
Napětí v tahu na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZ
Tensile force on fixation element
(characteristic value)
M
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
M
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FZR
Mezní zatížení v tahu na montovaný
prvek (charakteristická hodnota) dle
tabulky 6.6
FZR
Collapse load of tensile force
on fixation element (characteristic
value) according to table 6.6
MR
Mezní zatížení ohybového momentu
na montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 6.6
MR
Collapse load of the bending
moment on fixation element
(characteristic value)
according to table 6.6
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 6.027
γ
Global safety coefficient
see page 6.027
SN
FZ
FZ · γ
FZR
FZ
D
4
11.7
11.5
11.3
11.1
10.8
10.6
10.4
10.2
10.0
9.8
9.6
9.4
9.2
Kontrola použití univerzálních
montážních desek UMP ®-ALU-R
FZ
M
FZR
kN
Prvek mechanicky připevněn bez
lepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed without
bonded joint and fabric embedding
Prvek
mechanicky
4
připevněn vč.
MR
FZR
MR lepení a armovací tkaniny
kNm
kN kNm Element mechanically
fixed with bonded joint
0.9 11.7
0.6
and fabric embedding
0.9 11.5
0.6
0.9 11.3
0.6
0.9 11.1
0.6
0.9 10.8
0.6
0.9 10.6
0.6
1.0 10.4
0.6
1.1 10.2
0.7
1.2 10.0
0.8
1.4
9.8
0.9
1.5
9.6
1.0
1.7
9.4
1.2
1.8
9.2
1.3
M
D
SN
Užitné zatížení
na
mechanické
upevnění
(charakteristická hodnota na šroub
Tahová síla na šroub
SN
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
SN
Tensile force on screw
1
3
SN = 0.25 · FZ + 2.646 · M
2
4
SN = 0.25 · FZ + 5.051 · M
SN, FZ v kN | M v kNm
SN, FZ in kN | M in kNm
Kontrola použití mechanického připevnění
viz strana 6.026
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 6.026
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-R
1
SN
SV
FZ = FS · cos α
α
FS
®
Universal fixation plate UMP -ALU-R
Charakteristické mezní zatížení
Smyková a tahová síla
viz tabulka 6.6 na straně 6.024
FZR
FVR
viz tabulka 6.5 na straně 6.023
Characteristic collapse load
Transverse force and tensile force
FZR
See table 6.6 on page 6.024
FVR
See table 6.5 on page 6.023
Kontrola použití univerzálních
®
F montážních desek UMP -ALU-R
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-R
FV = FS · sin α
β=
FS · cos α · γ
FZR
1.0
β=
FS · sin α · γ
FVR
1.0
β=
FS · cos α · γ
FZR
FS · sin α · γ
FVR
D
2
SN
FZ = FS · cos α
SV
α
FS
Šikmé síly na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FS
Oblique force on fixation element
(characteristic value)
FZR
Mezní zatížení v tahu na montovaný
prvek (charakteristická hodnota) dle
tabulky 6.6
FZR
Collapse load of tensile force on
fixation element (characteristic
value) according to table 6.6
FVR
Mezní zatížení ve smyku na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 6.5
FVR
Collapse load of transverse force
on fixation element (characteristic
value) according to table 6.5
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 6.027
γ
Global safety coefficient
see page 6.027
Užitné
zatížení
na
mechanické
upevnění (charakteristická hodnota na
šroub)
SN
SN
S
SV
1.2
FS
FV = FS · sin α
D
6.025
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
Tahová síla na šroub
SN
Tensile force on screw
1
SN = 0.00265 · FV · D + 0.25 · FZ
2
SN = 0.00505 · FV · D + 0.25 · FZ
SV
Smyková síla na šroub
SV
Transverse force on screw
SV = 0.25 · FV
S
Šikmá tahová síla na šroub
S
2
Oblique tensile force on screw
2
S = √S N + S V
SN, SV, S, FV, FZ v kN | D v mm
SN, SV, S, FV, FZ in kN | D in mm
Kontrola použití mechanického připevnění
viz strana 6.026
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 6.026
Doporučené užitné zatížení
Tlaková síla
Na celou kompozitní desku
60.3 kN
Tlaková síla F D
Recommended service load
compressive force
on whole compact plate
Compressive force FD
60.3 kN
FD
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
6.026
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-R
Universal fixation plate UMP -ALU-R
Přípustné a doporučené užitné hodnoty zatížení rámových hmoždinek 1)
Fischer FUR 10 x 135 T
Permitted and recommended utility
values of bearing resistances1)
Fischer FUR 10 x 135 T
Podklad pro kotvení
SR,Zul SR,empf
kN
kN
Anchorage
SR,Zul SR,empf
kN
kN
Beton
1.62)
0.63)
0.63)
0.3
2.12)
1.4
1.6
0.37
1.62)
0.63)
0.63)
0.3
2.12)
1.4
1.6
0.37
0.4
0.48
Concrete ? C12/15 resp. B15
Solid brick ? Mz12
Solid sand-lime brick ? KS12
Perforated brick ? Hlz124)
Sand-lime perforated
brick ? KSL6
Lightweight concrete
hollow block ? Hbl25)
Lightweight concrete solid
brick ? V2
Lightweight aggregate
concrete TGL
0.4
0.48
0.25
0.46
0.25
0.71
0.3
-
C12/15 resp. B15
Plná pálená cihla
Mz12
Vápenopísková plná cihla
Dutinová pálená cihla
KS12
Hlz12 4)
Vápenopísková děr. cihla
KSL6
Plynosilikát
Hbl25)
0.25
0.46
Plynobeton
V2
0.25
0.71
0.3
-
Porobeton dle TGL
Přípustné hodnoty užitného zatížení pro
hmoždinky Fischer FUR 10 x 135 T platí
pro tah, smyk a šikmý tah pod libovolným
úhlem v souladu s všeobecným souhlasem
Zulassung Z-21.2-1204. Ustanovení tohoto
schválení (Zulassung) jsou přednostní.
Pro zvýšení přípustných a doporučených
užitných hodnot je možné použít přídavnou desku s předepsanými osovými
vzdálenostmi mezi podkladem a prvkem.
Kontrola použití mechanického
připevnění
β=
S
SR,Zul
The permitted utility values of the bearing
resistances for Fischer FUR 10 x 135 T
apply to tensile load, transverse load and
oblique tensile load under all angles
pursuant to the general technical approval
Z-21.2-1204. The provisions of this approval
are applicable.
To increase the allowable and
recommended practical values, mount an
adapter plate with the required centre
distances between the substrate and item.
Proof concerning the use of the mechanical
fixation
1.0 resp. β =
S
SR,empf
1.0
S
Šikmé tahové zatížení na hmoždinku
(charakteristická hodnota)
S
Oblique tensile load on dowel
(characteristic value)
SR,empf
Doporučené šikmé tahové zatížení
na hmoždinku
SR,empf
Recommended oblique tensile load
on dowel
SR,Zul
Přípustné šikmé tahové zatížení
na hmoždinku
SR,Zul
Permitted oblique tensile load on
dowel
1) Omezení pro trvale působící tahové zatížení viz Zulassung Z-21.2-1204, část 3.2.3.
1) For limitations of permanent tensile forces see approval Z21.2-1204, section 3.2.3.
2) Při namáhání tahem na všechny čtyři hmoždinky musí být
snížena hodnota na 50%.
2) In the case of a tensile load on all four dowels, the value
must be reduced by 50%.
3) Přípustné zatížení je možné zvýšit pro plnou pálenou i
vápenopískovou cihlu (bez úchopů) na 0.8 kN.
3) The permitted load may be increased to 0.8 kN with
unpunched solid bricks and/or unpunched solid sand-lime
bricks (no gripping recess).
4) Objemová hmotnost 1.0 kg/dm³; pro jiné třídy pevnosti je
přípustné zatížení Last zásadně určeno zkouškou na
stavbě.
5) Rozpěrná část kotvy musí být ukotvena v celé své
délce (viz Zulassung Z-21.2-1204, část 6).
4) Bulk density ? 1.0 kg/dm³; with other compressive
strength classes the load allowance must generally be
determined using building tests.
5) The spreading section of the dowel must be anchored in
the fixed link of the stone (see approval Z-21.2-1204,
appendix 6).
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-R
PZ
®
6.027
Universal fixation plate UMP -ALU-R
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla
na šroub v hliníkové desce
Tahová síla PZ pro M6 šroub:
Tahová síla PZ pro M8 šroub:
Tahová síla PZ pro M10 šroub:
Tahová síla PZ pro M12 šroub:
4.2 kN
5.5 kN
6.8 kN
8.0 kN
Recommended service load
tensile force
on screwing within aluminum plate
Tensile force PZ per screw M6:
4.2 kN
Tensile force PZ per screw M8:
5.5 kN
Tensile force PZ per screw M10:
6.8 kN
Tensile force PZ per screw M12:
8.0 kN
Uvedené hodnoty tahové síly jsou pro jeden samostatný šroub v hliníkové desce.
The given values are screw extraction
forces of one single screw from the
aluminum plate.
Pro globální bezpečnostní faktor jsou
doporučené následující dílčí koeficienty:
We recommend the following parts safety
factors for the global safety coefficient:
Součinitel bezpečnosti působení
Součinitel bezpečnosti materiálu
Součinitel bezpečnosti
dlouhodobých účinků a teploty
γL = 1.8
γE = 1.4
Safety coefficient of impact
γM = 1.6
Material safety coefficient
Safety coefficient long term effects
γL = 1.8
and temperature
Doporučený globální bezpečnostní
γ = γE · γM · γL = 4.0
koeficient
Recommended global safety
γ = γE · γM · γL = 4.0
coefficient
Doporučené součinitele bezpečnosti je
potřeba pečlivě kontrolovat a v případě
potřeby upravit. Poznámky pro aplikace na
straně 6.021 by měli být dodržovány.
The recommended safety coefficients
must be carefully checked and adjusted if
necessary. Please observe all notes given
on page 6.021.
Doporučené hodnoty bezpečnostního
součinitele platí pro následující předpoklady:
The safety coefficients recommended are
applicable under the following conditions:
γE = 1.4
γM = 1.6
Požadavky na mechanické připevnění Requirements for the mechanical fixing
The suitability of the supplied fixing
Vhodnost přiloženého montážního materiálu material must be checked for the existing
musí být přezkoušeno pro konkrétní podklad. base. If the base is unknown, tensile
V případě nejasného podkladu je nutné strength tests of the fixing materials are
provedení vytahovací zkoušky hmoždinky z necessary before starting the assembly on
konkrétního podkladu.
the object.
Další informace viz: www.fischer.cz
Further details under: www.fischer.de
Požadavky na lepení
Pro univerzální montážní desku UMP®-ALUR je potřebné celoplošné přilepení. Pevnost
přilepení izolačních desek, stejně jako univerzální montážní desky UMP ®-ALU-R k
podkladu musí činit nejméně 8.0 N/cm2 (EN
13499).
Nejméně 40% povrchu izolační desky musí
být pomocí lepicí malty spojeno s podkladem. Je důležité dbát na pečlivé přilepení
izolačních desek v okolí univerzální montážní
desky UMP®-ALU-R.
Tahovou a tlakovou pevnost přilepení je
potřeba ověřit zkouškami na místě stavby
pro konkrétní podmínky.
6) Tyto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy,
pokud byly statické důkazy charakteristického
mezního zatížení základem lepení a armovací tkaniny.
6)
Requirements for adhesion
®
For the universal fixation plate UMP ALU-R adhesion a full-surface bonding is a
requirement. The strength resistance of the
adhesion of the insulation boards and the
®
universal fixation plate UMP -ALU-R with
the base must at least amount to 8.0 N/cm2
(EN 13499).
At least 40% of the surface of the
insulation boards must be connected with
the base through adhesive material. A
careful adhesion of the insulation boards
adjacent to the universal fixation plate
UMP®-ALU-R should be ensured.
The adhesive tensile strength and
compressive strength must be calculated
with experiments if necessary.
6) These requirements must be adhered to only if the static
evidence of the characteristic breaking load used bonding
and tissue embedding as a basis.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
6.028
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-R
®
Universal fixation plate UMP -ALU-R
Požadavky na izolační desky a armovací
tkaniny ze skelného vlákna7)
Pevnost v tahu zabudované armovací
tkaniny (EN 13499):
> 40.0 N/mm
Pevnost v tahu na izolační desky kolmo na
2
povrch desky (EN 13499):
> 10.0 N/cm
Pevnost v tlaku izolační desky při 10%
stlačení CS(10)60
> 6.0 N/cm 2
(EN 13163):
Requirement for insulation boards and
7)
fibreglass fabrics
Tensile strength of the installed fibreglass
fabric (EN 13499):
> 40.0 N/mm
Tensile strength of the insulation
boards vertical to the surface
(EN 13499):
> 10.0 N/cm2
Compressive stress of the insulation
board at 10% compressive strain
CS(10)60 (EN 13163):
> 6.0 N/cm2
Montáž
Assembly
Je doporučeno, aby univerzální montážní
deska UMP®-ALU-R byla usazena současně s lepením izolačních desek
It is advisable to position the universal
fixation plates UMP®-ALU-R when the
insulation plates are bonded.
Vyjměte z otvoru zátky EPS a na celou
plochu dna univerzální montážní desky
UMP®-ALU-R naneste cementové stavební
lepidlo.
Prvek musí být celoplošně nalepen na podklad.
Remove EPS-plugs from the recess and
apply adhesive mortar to the adhesive
surface of the universal fixation plate
UMP®-ALU-R.
Element must stuck together fully covered
on the stable base.
Spotřeba pro univerzální montážní desku
UMP®-ALU-TRI je při tloušťce lepidla 5 mm
:
0.29 kg
Requirement per universal fixation plate
UMP®-ALU-R, by a layer thickness of
5 mm:
0.29 kg
Uiverzální montážní desku UMP®-ALUR zatlačte do vyfrézovaného otvoru.
Press universal fixation plate UMP -ALU-R
so that it is flush with the insulation plate.
Po vytvrzení stavebního lepidla usaďte
hmoždinky a uzavřete otvory zátkami EPS.
Zkontrolujte, zda dodané hmoždinky jsou
pro správný podklad. Zdivo z dutinových
cihel musí být vrtáno bez příklepu.
Once the adhesive mortar has matured,
position screw-plugs and close drill holes
with EPS plugs. The latter must be checked
beforehand to determine whether or not it
is suitable for the respective underground.
Drill perforated brickwork without
percussion.
7) Tyto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy,
pokud byly statické důkazy charakteristického mezního
zatížení základem lepení a armovací tkaniny.
7) These requirements must be adhered to only if the static
evidence of the characteristic breaking load used bonding
and tissue embedding as a basis.
®
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-R
®
6.029
Universal fixation plate UMP -ALU-R
Dokončovací práce
Retrospective work
®
®
Univerzální montážní desky UMP -ALU-R
mohou být pokryty běžným nanášecím
materiálem pro izolační systémy bez základního nátěru.
Universal fixation plates UMP -ALU-R may
be coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montované objekty se instalují na omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Povrchový nátěr musí mít dostatečnou
pevnost, aby jej montovaný objekt
nepoškodil.
Pro připevnění k univerzální montážní desce
UMP ® -ALU-R jsou vhodné šrouby s metrickým vinutím (M-šrouby). Šrouby do dřeva
a samořezné šrouby nejsou vhodné.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Suitable screw connections into the
®
universal fixation plate UMP -ALU-R are
screws with metric threads (M-screws).
Wooden screws and self-tapping screws
are not suitable.
Vyvrtejte otvor skrze kompozitní a hliníkovou
desku.
Drill bore hole through the compact and
aluminium plate.
Hloubka musí činit 40 – 50 mm.
The drilling depth must be 40 – 50 mm.
Průměr otvoru
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Závit řízněte skrze kompozitní a hliníkovou
desku.
Bore hole diameter
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Cut thread through the compact and
aluminium plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
6.030
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-R
Universal fixation plate UMP -ALU-R
Přišroubujte kotvený objekt k univerzální
montážní desce UMP® -ALU-R.
Screw fixation object in the universal
fixation plate UMP®-ALU-R.
Šroubovací hloubka v univerzální montážní
desce UMP ® -ALU-R musí činit minimálně
30 mm, aby šroub procházel v celé tloušťce
zapěněné hliníkové desky. Pro určení celkové
hloubky šroubky je nutné znát přesnou
tloušťku vrtsvy na univerzální montážní desce UMP ® -ALU-R. Nutné délka šroubu vyplývá z hloubky šroubení, tloušťky vrtstvy a
tloušťky montovaného objektu.
Screwed depth in the universal fixation
plate UMP®-ALU-R must be at least
30 mm to ensure that the screw
attachment extends over the complete
thickness of the foamed-in aluminium
plate. To determine the entire screwing
depth it is necessary to know the exact
thickness of the coating on the universal
®
fixation plate UMP -ALU-R. The required
length of the screw results from the
screwing depth, the thickness of the
coating and the thickness of the mounting
object.
Při příliš malé užitné ploše je možné použít
přídavnou desku.
Předpínací síla F VM
na M6 šroub:
na M8 šroub:
na M10 šroub:
na M12 šroub:
7.7 kN
10.1 kN
12.6 kN
14.7 kN
With the usable areas being too small it is
possible to use an adapter plate.
Assembly preload force FVM
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
7.7 kN
10.1 kN
12.6 kN
14.7 kN
FVM = 0.7 x síla vytažení šroubu-lámavá síla
FVM = 0.7 x Screw withdrawal-breaking load
Upínací moment MA
na M6 šroub:
na M8 šroub:
na M10 šroub:
na M12 šroub:
Tightening torque MA
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
7.9 Nm
13.7 Nm
21.4 Nm
29.9 Nm
7.9 Nm
13.7 Nm
21.4 Nm
29.9 Nm
M A = 0.17 x F VM x průměr šroubu
MA = 0.17 x FVM x Screw diameter
Co se týká utahovacího momentu
šroubů, respektujte údaje výrobce.
For the tightening torques of the screws
the manufacturer specifications should be
taken into consideration.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TZ
D
75
30
Description
Univerzální montážní deska UMP® -ALU-TZ
se skládá z černě zbarvené, proti rozkladu
odolné a bezfreonové tuhé PU (polyuretan)
pěny s jednou zapěněnou konzolou z vyztužené umělé hmoty (polyamid) pro pevné
připevnění k podkladu, dále obsahuje
hliníkovou desku pro přišroubování
kotveného objektu a kompozitní desku (HPL),
která zajišťuje optimální rozložení tlaku na
povrch. Tažné tyče z vyztužené umělé hmoty (polyamid) zajišťují nezbytnou pevnost.
Podložky jsou rovněž z vyztužené umělé
hmoty. Při osazování určují tloušťku vrstvy
lepidla. Podložky a připevňovací materiál je
možné na přání také dodat. Tvarovné části
z EPS k uzavření otvorů se rovněž dodávají.
Universal fixation plates UMP -ALU-TZ are
made of black-coloured, rot-resistant and
CFC-free, PU-rigid foam plastic (polyurethane)
with a foamed-in console made of a lowfibre synthetic material (polyamide) for the
non-positive screw attachment with the
anchorage. Furthermore, aluminium plate
for the screwed attachment of the fixation
object and a compact plate (HPL) to ensure
an optimum distribution of pressure on the
surface. Tension rods made of a low-fibre
synthetic material (polyamide) guarantee
the required stability. The supports are also
made of a low-fibre synthetic material. They
are used as drilling gauge and drilling jig for
the threaded rods and prescribe the adhesive
layer thickness when laying them. Supports
and fastening material will be supplied on
request. Moulded parts made of EPS to
close the recesses are always included.
36
100
Popis
Rozměry
– Podstava:
10
125
7.001
®
11
215
125
5
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TZ
10
Pro montážní desku UMP -ALUTZ v současnosti
ne-existuje žádná licence udělená Německým institutem stavební techniky. Pokud by mělo být prokázáno
zatížení na montážní desku závažné z hlediska
bezpečnosti, je jejípoužití zapovězeno.
Ø 125 mm
Dimensions
– Tloušťka D:
80 – 300 mm
– Kompozitní deska:
95 x 80 x 10 mm
– Užitná plocha:
75 x 36 mm
– Tloušťka hliníkové desky:
10 mm
100 mm
– Vzdálenost otvorů:
3
350 kg/m
– Objemová hmotnost PU:
– Base surface:
Ø125 mm
– Thicknesses D:
80 – 300 mm
– Compact plate:
95 x 80 x 10 mm
– Useful surface area:
75 x 36 mm
– Thickness aluminium plate:
10 mm
– Hole distance:
100 mm
3
– Volumetric weight PU:
350 kg/m
Mechanické připevnění pro
zdivo
Tloušťka 5 mm
– Podložka:
Průměr otvoru 8 / 10mm
– Závitová tyč:
Fischer FIS A M8 x 150
– Kotevní pouzdro: Fischer FIS H 12 x 85 K
– Injektovaná malta:
Fischer FIS
– Průměr otvoru:
12 mm
– min. hloubka otvoru:
95 mm
– min. usazení kotvy:
85 mm
13
– Upínací nářadí:
Mechanical Attachment for Brick
– Support:
Thickness 5 mm
Hole diameter 8 / 10 mm
– Threaded rod:
Fischer FIS A M8 x 150
– Anchor sleeve:
Fischer FIS H 12 x 85 K
– Injection-mortar:
Fischer FIS
– Bore hole diameter:
12 mm
– Drilling depth (min.):
95 mm
– Anchorage depth (min.):
85 mm
– Recording tool:
13
Mechanické připevnění pro beton
– Podložka:
Tloušťka 5 mm
Průměr otvoru 8 / 10 mm
– Závitová tyč: Fischer FIS A M8 x 130
– Injektovaná malta:
Fischer FIS
– Průměr otvoru:
10 mm
64 mm
– min. hloubka otvoru:
– min. usazení kotvy:
64 mm
– Upínací nářadí:
13
Mechanical Attachment for Concrete
– Support:
Thickness 5 mm
Hole diameter 8 / 10 mm
– Threaded rod:
Fischer FIS A M8 x 130
– Injection-mortar:
Fischer FIS
– Bore hole diameter:
10 mm
– Drilling depth (min.):
64 mm
– Anchorage depth (min.):
64 mm
– Recording tool:
13
Využití
Applications
Univerzální montážní deska UMP®-ALUTZ se hodí zejména pro kotvení prvků ve
fasádách bez vzniku tepelného mostu.
Universal fixation plates UMP -ALU-TZ are
suitable for heat bridge-free alien fixations
in thermal insulation composite systems.
Univerzální montážní desky UMP®-ALUTZ mají omezenou UV odolnost, obecně
platí, že během výstavby se nemusí krýt
proti slunečnímu záření. Po zabudování by
se však měly chránit před povětrnostními
vlivy a před vlivy UV paprsků.
Universal fixation plates UMP -ALU-TZ
have a limited UV-resistance and, in
general, do not require any protective cover
during the building period. They should be
protected from the weather and UV rays
during installation.
®
®
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.002
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TZ
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TZ
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Madla a zábradlí
Handrails and railings
Lehké přístřešky
Light-weight canopies
Venkovní osvětlení
Outdoor lighting
Vlastnosti
Characteristics
Chování při hoření dle DIN 4102:
B2
Pevnost je zajištěna tvrdou PU pěnou a
zapěnovanými tažnými tyčemi, které spojují
spodní konzolu s vrchní hliníkovou deskou. Mezi konzolou a hliníkovou deskou
nevznikají žádná kovová spojení.
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Stabilities are ensured based on the PU
hard foam and the foamed tensile rods
which connect the bottom console to the
top aluminium plate. There are no metallic
connections between the console and the
aluminium plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TZ
vertikal / vertical
1
Charakteristická odolnost
Mk
SV
D
mm
FZ,k
D
horizontal / horizontal
2
SV
Mk
FV,k
D
FZ,k
2
FV,empf FZ,empf Mempf FV,empf FZ,empf Mempf
kN
kN kNm
kN
kN kNm
80 13.35
100 11.40
120 9.65
140 8.10
160 6.75
180 5.65
200 4.70
220 3.95
240 3.40
260 3.10
280 2.95
300 2.95
FV,k
7.003
Characteristic resistances
1
SN
SN
Universal fixation plate UMP -ALU-TZ
29.7
29.1
28.5
28.0
27.6
27.3
27.0
26.7
26.6
26.5
26.4
26.4
0.85 12.05
0.85 10.35
0.85 8.80
0.80 7.45
0.80 6.25
0.80 5.30
0.80 4.50
0.80 3.90
0.80 3.45
0.80 3.20
0.80 3.15
0.80 3.30
29.7
29.1
28.5
28.0
27.6
27.3
27.0
26.7
26.6
26.5
26.4
26.4
Kontrola použití univerzální montážní
desky UMP®-ALU-TZ
β=
FV,k · γG
FVR,k
0.85
0.80
0.75
0.75
0.70
0.70
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-TZ
FZ,k · γG
FZR,k
Mk · γG
MR,k
1.0
FV,k
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Tahové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FZ,k
Tensile force on fixation element
(characteristic value)
Mk
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
Mk
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FVR,k
Mezní zatížení ve smyku na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FVR,k
Collapse load of transverse force on
fixation element
(characteristic resistance)
FZR,k
Mezní zatížení tahové síly na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZR,k
Collapse load of tensile force on
fixation element
(characteristic resistance)
MR,k
Mezní zatížení ohybového momentu na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
MR,k
Collapse load of bending moment
on fixation element
(characteristic resistance)
γG
Globální souč. bezpečnosti
γG = γM · γL
γM = Souč. bezpečnosti materiálu
γL = Souč. bezpečnosti působení
γG
Global safety coefficient
γG = γM · γL
γM = Material safety coefficient
γL = Safety coefficient of impact
S
1)
N
SV1)
1)
Tensile forces on anchor
1)
V
Lateral forces on anchor
SN
Tahové namáhání na kotvu
S
Smykové namáhání na kotvu
1) Výpočet viz strana 7.006
1) Calculation see page 7.006
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Vertikálně/vertical
1
Universal fixation plate UMP -ALU-TZ
Hodnoty výpočtů odolnosti
Measurement values of the resistances
Obsahuje souč.bezpečnosti materiálu
Material safety coefficient γM is included.
M
SN
Md
SV
1
FZ,d
D
mm
FV,d
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
D
2
horizontálně / horizontal
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TZ
7.004
SN
SV
Md
FZ,d
FV,d
D
FVR,d
kN
2
FZR,d MR,d
kN kNm
4.70 10.40
4.00 10.20
3.40 10.00
2.85 9.85
2.40 9.70
2.00 9.55
1.65 9.45
1.40 9.35
1.20 9.30
1.10 9.30
1.05 9.25
1.05 9.25
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
FVR,d
kN
FZR,d MR,d
kN kNm
4.25 10.40
3.60 10.20
3.10 10.00
2.60 9.85
2.20 9.70
1.85 9.55
1.55 9.45
1.35 9.35
1.15 9.30
0.90 9.30
0.80 9.25
0.80 9.25
0.30
0.30
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.20
0.15
0.15
0.15
Kontrola použití univerzální montážní
®
desky UMP -ALU-TZ
β=
FV,d
FVR,d
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-TZ
FZ,d
FZR,d
Md
MR,d
1.0
FV,d
Smykové namáhání na montovaný
prvek (hodnota výpočtu)
FV,d
Transverse force on fixation
element (measurement value)
FZ,d
Napětí v tahu na montovaný prvek
(hodnota výpočtu)
FZ,d
Tensile force on fixation element
(measurement value)
Md
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (hodnota výpočtu)
Md
Bending force on fixation element
(measurement value)
FVR,d
Vypočtený odpor smykové síly na
montovaný prvek
FVR,d
Measurement resistance of transverse force on fixation element
F
Vypočtený odpor tahové síly na
montovaný prvek
FZR,d
Measurement resistance of tensile
force on fixation element
Vypočtený odpor ohybového momentu na montovaný prvek
MR,d
Measurement resistance of
bending force on fixation element
Tahové namáhání na kotvu
SN
ZR,d
M
R,d
S
2)
N
2)
V
S
Smykové namáhání na kotvu
2) Výpočet viz strana 7.006
Tensile forces on anchor
2)
Lateral forces on anchor
SV
2)
2) Calculation see page 7.006
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
vertikálně/vertical
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TZ
1
SN
Mk
SV
Obsahuje souč. bezpečnosti materiálu γM a
souč. bezpečnosti působení γ L = 1.40.
Material safety coefficient γM and safety
coefficient of impact γL = 1.40 are included.
FZ,k
1
D
horizontálněl / horizontal
Recommended loads
D
mm
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
SV
Mk
7.005
Doporučené zatížení
FV,k
SN
Universal fixation plate UMP -ALU-TZ
FZ,k
FV,k
D
2
FV,empf FZ,empf Mempf FV,empf FZ,empf Mempf
kN
kN kNm
kN
kN kNm
3.35
2.85
2.40
2.05
1.70
1.40
1.20
1.00
0.85
0.80
0.75
0.75
7.45
7.30
7.15
7.00
6.90
6.85
6.75
6.70
6.65
6.65
6.60
6.60
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
3.00
2.60
2.20
1.85
1.55
1.35
1.15
1.00
0.80
0.65
0.55
0.60
7.45
7.30
7.15
7.00
6.90
6.85
6.75
6.70
6.65
6.65
6.60
6.60
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.15
0.15
0.15
0.10
0.10
0.10
Kontrola používání univerzální montážní desky UMP ®-ALU-TZ
β=
FV,k
FV,empf
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-TZ
FZ,k
FZ,empf
Mk
Mempf
1.0
FV,k
Smykové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Tahové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FZ,k
Tensile force on fixation element
(characteristic value)
Mk
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
Mk
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FV,empf
Doporučené smykové namáhání
na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FV,empf
Recommended transverse force
on fixation element
(characteristic value)
FZ,empf
Doporučené tahové namáhání
na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZ,empf
Recommended tensile force
on fixation element
(characteristic value)
Mempf
Doporučené ohybové namáhání
na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Mempf
Recommended bending force
on fixation element
(characteristic value)
Tahové namáhání na kotvu
SN
3)
SN
3)
SV
Smykové namáhání na kotvu
3) Výpočet viz strana 7.006
Tensile forces on anchor
3)
Lateral forces on anchor
SV
3)
3) Calculation see page 7.006
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.006
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TZ
DOporučené užitné zatížení
Tlaková síla
na celou kompozitní desku
Tlaková síla F D
Universal fixation plate UMP -ALU-TZ
28.8 kN
Recommended service load
compressive force
on whole compact plate
Compressive force FD
4.7 kN
6.8 kN
7.6 kN
11.3 kN
Recommended service load
tensile force
on screwing within aluminum plate
Tensile force PZ per screw M6:
4.7 kN
Tensile force PZ per screw M8:
6.8 kN
Tensile force PZ per screw M10:
7.6 kN
Tensile force PZ per screw M12:
11.3 kN
28.8 kN
FD
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla
na šroub v hliníkové desce
Tahová síla PZ na šroub M6:
Tahová síla PZ na šroub M8:
Tahová síla PZ na šroub M10:
Tahová síla PZ na šroub M12:
PZ
vertical/vertikalně
1
U uvedených hodnot se jedná o sílu
vytažení jednotlivého šroubu z hliníkové
desky.
The given values are screw extraction
forces of one single screw from the
aluminum plate.
Namáhání připevnění na podkladu
(charakteristické hodnoty na šroub)
Forces on the attachment on the base
(characteristic values per screw)
SN
1
SN = 0.01152 · FV,k · D + 0.5 · FZ,k + 11.521 · Mk
2
SN = 0.01358 · FV,k · D + 0.5 · FZ,k + 13.584 · Mk
S
SV
SV = 0.5 · FV,k
2
2
horizontal / horizontálně
S = √S N + S V
2
SN
SN
Tahová síla na šroub v kN
SN
Tensile force on screw in kN
SV
Smyková síla na šroub v kN
SV
Transverse force on screw in kN
S
Šikmá tahová síla na šroub v kN
S
Smykové namáhání na montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
Oblique tensile force on screw
in kN
FV,k
FV,k
4)
4)
Tahové namáhání na
montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
4)
Ohybové namáhání na
montovaný prvek v kNm
(charakteristická hodnota)
FZ,k
SV
S
Mk
D
4)
Transverse force on fixation
element in kN (characteristic value)
4)
Tensile force on fixation element
in kN (characteristic value)
Mk
4)
Bending force on fixation element
in kNm (characteristic value)
D
Thickness fixation elements in mm
FZ,k
Tloušťka montovaného prvku v mm
in mm
4) Viz strana 7.005
4) See page 7.005
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TZ
Přípustné užitné hodnoty
nosné odolnosti
Fischer FIS A M8
Podklad pro kotvení
Anchorage5)
Permitted utility values
of bearing resistances
Fischer FIS A M8
5)
Beton
SNR,Zul SVR,Zul
kN
kN
Concrete
Podklad pro kotvení
Anchorage7)
? C12/15 resp. B15
6)
5.1
6)
SR,Zul
kN
Solid brick
Solid sand-lime brick
Perforated brick
Sand-lime perforated brick
Lightweight concrete hollow block
Lightweight aggregate concrete
Kontrola použití mechanického upevnění u betonu
SN
SNR,Zul
7.0
7)
Plná pálená cihla
Vápenopísková plná cihla
Dutinová pálená cihla
Vápenopísková děrovaná cihla
Plynosilikát
Porobeton
β=
7.007
Universal fixation plate UMP -ALU-TZ
1.0 resp. β =
1.0 8)
1.0 8)
0.8 9)
0.610)
1.0
? Mz12
? KS12
? Hlz12
? KSL6
? Hbl2
TGL
Proof concerning the use of the mechanical
fixation with concrete
SV
SVR,Zul
1.0 resp. β =
SN
SNR,Zul
SV
SVR,Zul
1.2
SN
Tahové zatížení na kotvu
(charakteristická hodnota)
SN
Tensile force on anchor
(characteristic value)
SV
Smykové zatížení na kotvu
(charakteristická hodnota)
SV
Transverse force on anchor
(characteristic value)
SNR,Zul
Přípustné tahové zatížení na kotvu
SNR,Zul
Permitted tensile load on anchor
SVR,Zul
Přípustné smykové zatížení na kotvu
SVR,Zul
Permitted transverse load on anchor
Kontrola použití mechanického upevnění u
zdiva
β=
Proof concerning the use of the mechanical
fixation with brick
S
SR,Zul
1.0
S
Šikmé tahové zatížení na kotvu
(charakteristická hodnota)
S
Oblique tensil force on anchor
(characteristic value)
SR,Zul
Přípustné šikmé tahové zatížení
na kotvu
SR,Zul
Permitted oblique tensil load on
anchor
5) Bez periferního půobení v nepopraskaném betonu.
Při výpočtu je nutné brát v úvahu celkový atest.
6) Při tahovém namáhání obou dvou závitových tyčí musí
být sníženo přípustné zatížení S NR,Zul na 5.3 kN a
SVR,Zul na 3.9 kN.
5) Without impact on the edges in non-cracked concrete. The
overall permit decision is to be taken into account for
measurement.
6) With a tensile force on both threaded rods, the permitted
loads SNR,Zul must be reduced to 5.3 kN and SVR,Zul to 3.9 kN.
7) Zvýšení zátěže za zvláštních podmínek - viz Zulassung Z-21.3-1824, část 3.2.3.1 a příloha 9.
7) Increase of loads under special conditions see approval
Z-21.3-1824, section 3.2.3.1 and appendix 9.
8) Přípustná zátěž u zdiva může být s přídavným zatížením
zvýšena na 1.4 kN.
9) Je-li otvor vyvrtaný s otáčkami, může být přípustné
zatížení zvýšeno na 1.0 kN.
8) The permitted load may be increased in brickwork with an
applied load to 1.4 kN.
10) Činí-li vnější stěny kamenů min. 30 mm (staré kameny) a
je-li otvor vyvrtaný s otáčkami, je možné zvýšit přípustné
zatížení na 0.8 kN.
9) If the bore hole is created in a rotating motion, the
permitted load may be increased to 1.0 kN.
10) If the longitudinal girders of the rocks are at least min. 30
mm (old rocks) and the bore hole is created with a rotating
motion, the permitted load may be increased to 0.8 kN.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.008
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TZ
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TZ
Požadavky na mechanické upevnění
Vhodnost přiloženého montážního materiálu
musí být přezkoušeno pro konkrétní podklad.
V případě nejasného podkladu je nutné
provedení vytahovací zkoušky hmoždinky z
konkrétního podkladu.
Další informace viz: www.fischer.cz
Requirements for the mechanical fixing
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base. If the base is unknown, tensile
strength tests of the fixing materials are
necessary before starting the assembly on
the object.
Further details under: www.fischer.de
Požadavky na lepení
Pro univerzální montážní desky UMP ®-ALUTZ je nutné celoplošné přilepení.
Requirements for adhesion
For the universal fixation plate UMP®-ALUTZ adhesion a full-surface bonding is a
requirement.
Požadavky an izolační systém
Pro omezení deformace v provozním
stavu se předpokládá bezchybná montáž univerzální montážní desky UMP® ALU-TZ v izolačním systému. Je nutné
dodržovat směrnice dodavatele systému,
stejně jako odborné provedení izolačního
systému.
Requirements for the thermal insulation
composite system
The delimitation of the deformation in a
used state requires the seamless
installation of the universal fixation plate
UMP®-ALU-TZ in the heat insulation
bonding system. The specifications of the
system suppliers and the proper execution
of the thermal insulation composite system
are to be followed.
Montáž
Assembly
Doporučuje se, aby byla univerzální montážné deska UMP® -ALU-TZ osazena před
přilepením izolační desky.
It is advisable to offset the universal
fixation plates UMP®-ALU-TZ before
bonding the insulation plates.
Univerzální montážní desky UMP® -ALUTZ nesmějí před montáží vykazovat žádné
viditelné poškození a nesmějí být delší dobu
vystaveny povětrnostním vlivům. Šrouby
smějí být použity pouze na místech k tomu
určených. Jakékoli změny univerzálních
montážních desek UMP ® -ALU-TZ mohou
poškodit nosnost, a proto byste se jim měli
vyhnout.
Universal fixation plates UMP -ALU-TZ may
not show any visible damages before
installation and not be exposed to the
elements for an extended period of time.
Screws may only be in the areas provided.
Every change in the universal fixation
plates UMP®-ALU-TZ can negatively impact
the carrying capacity and this should
therefore not be done.
Vhodnost dodaného připevňovacího materiálu je nutné pro stávající podklad přezkoušet.
Vyznačte první vrtaný otvor a vrtejte. Zdivo z dutinových cihel vrtejte bez příklepu.
®
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base.
Draw the first bore hole and drill. Drill
perforated brickwork without percussion.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TZ
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TZ
7.009
Vylomte u podložky nastavovací kolíček
a vložte do otvoru.
For the support, break out a positioning pin
and insert into one of the two holes.
S pomocí podložky vyvrtejte druhý otvor.
Drill the second bore hole using the
support.
U dutinových cihel musejí být otvory vyvrtané
na průměr injektovaných kotevních pouzder.
For perforated holes, the drill holes must
be drilled to the diameter of the injection
anchor sleeve.
Otvory se musí dúkladně vyčistit
od prachu.
Bore holes must be cleaned thoroughly of
any drilled dust.
Postup čištění u betonu nebo
plných cihel:
4x ofouknout
4x vyčistit kartáčkem
4x ofouknout
Cleaning procedure by concrete or all-brick:
Blow out twice (4x)
Brush out twice (4x)
Blow out twice (4x)
Odejmout u podložky nastavovací
kolíček, odlomte dvě pouzdra a vsuňte
je do otvorů podkladu.
For the support, remove the positioning
pin, break off the two bushings and press
them into the holes of the support.
Vsaďte závitové kolíčky a s pomocí podložky je přesně zarovnejte. Podložka nesmí
být posunuta dozadu. Nechte vytvrdit ijektovanou maltu. Po vytvrzení vytáhněte podložku a odstraňte nadbytečný materiál. u
zdiva z dutinových cihel musejí být nezbytně použita injektovaná kotevní pouzdra.
Position the threaded rods and align them
exactly using the support. The support may
not be pushed to the back. Let the injection
mortar harden. After hardening, pull out the
support and remove excess material. With
brickwork, it is essential to use injection
anchor sleeves.
Spotřeba na univerzální montážní desku
UMP ®-ALU-TZ
40 ml
Zdivo (s kotevními pouzdry):
Beton (bez kotevních pouzder)
12 ml
Requirement per universal fixation plate
®
UMP -ALU-TZ
Brickwork (with anchor sleeves):
40 ml
Concrete (without anchor sleeves): 12 ml
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.010
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TZ
Universal fixation plate UMP -ALU-TZ
Umístětě podložku na univerzální montážní desku UMP ®-ALU-TZ.
Place the support on the universal fixation
plate UMP®-ALU-TZ.
Naneste na spodní plochu univerzální montážní desky UMP® -ALU-TZ stavební lepid-lo.
Prvek musí být celoplošně nalepen na
podklad.
Apply adhesive mortar to the adhesive
surface of the universal fixation plate
®
UMP -ALU-TZ.
Element must stuck together fully covered
on the stable base.
Spotřeba na univerzální montážní desku
UMP ®-ALU-TZ činí při tloušťce lepidla
5mm:
0.12 kg
Requirement per universal fixation plate
®
UMP -ALU-TZ, by a layer thickness of
5 mm:
0.12 kg
Osaďte univerzální montážní desku
®
UMP -ALU-TZ.
Offsetting of the universal fixation plate
UMP®-ALU-TZ.
S frézkou pro montážní cylindr vyfrézujte
otvor do nepřilepených izolačních desek.
With milling tool for fixation cylinder, mill
cut in the non-adhered insulation plate.
Osaďte vyfrézované izolační desky, potom slícujte izolační desky, beze spár, a
vtlačte formované díly z EPS.
Shift the cut insulation plate, then match-up
the insulation plates free of joints and
press in moulded parts made of EPS.
Dokončovací práce
Retrospective work
®
Univerzální montážní desky UMP -ALU-TZ
mohou být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez
použití penetrace.
Montovaný objekt připevněte na finálně
provedenou omítku.
Povrchový nátěr musí mít dostatečnou
pevnost, aby jej montovaný objekt
nepoškodil.
Pro připevnění prvků k univerzální montážní desce UMP ®-ALU-TZ doporučujeme
šrouby s metrickým vinutím (M-šrouby).
Šrouby do dřeva nebo samořezné šrouby
nejsou vhodné.
®
Universal fixation plates UMP -ALU-TZ may
be coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Suitable screw connections into the
®
universal fixation plate UMP -ALU-TZ are
screws with metric threads (M-screws).
Wooden screws and self-tapping screws
are not suitable.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TZ
®
7.011
Universal fixation plate UMP -ALU-TZ
Vyvrtejte otvor skrze kompozitní a
hliníkovou desku.
Drill bore through the compact and
aluminium plate.
Hloubka vrtu musí být 35 – 45 mm.
The drilling depth must be 35 – 45 mm.
Průměr otvoru
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Bore hole diameter
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Vyřízněte závit skrze kompozitní a hliníkovou
desku.
Cut thread through the compact and
aluminium plate.
Přišroubujte kotvený objekt k univerzální
montážní desce UMP® -ALU-TZ.
Screw fixation object in the universal
®
fixation plate UMP -ALU-TZ.
Šroubovací hloubka v univerzální montážní
desce UMP ® -ALU-TZ musí činit minimálně
30 mm, aby procházel šroub celou tloušťkou
zapěnované hliníkové desky. Pro stanovení
celkové hloubky přišroubování k univerzální
montážní desce UMP®-ALU-TZ je nutné znát
tloušťku omítky vč. krycího nátěru. Nezbytná
délka šroubu je stanovena součtem šroubo®
vací hloubky,
tloušťky fasády a tloušťky
montovaného objektu.
Screwed depth in the universal fixation
plate UMP®-ALU-TZ must be at least
30 mm to ensure that the screw
attachment extends over the complete
thickness of the foamed-in aluminium
plate. To determine the entire screwing
depth it is necessary to know the exact
thickness of the coating on the universal
fixation plate UMP®-ALU-TZ. The required
length of the screw results from the
screwing depth, the thickness of the
coating and the thickness of the mounting
object.
Montážní předpětí F VM
na M6 šrouby:
na M8 šrouby:
na M10 šrouby:
na M12 šrouby:
Assembly preload force FVM
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
8.8 kN
12.5 kN
14.2 kN
20.9 kN
8.8 kN
12.5 kN
14.2 kN
20.9 kN
FVM = 0.7 x Tahová síla pro vytažení šroubu
FVM = 0.7 x Screw withdrawal-breaking load
Utahovací moment M A
na M6 šrouby:
na M8 šrouby:
na M10 šrouby:
na M12 šrouby:
Tightening torque MA
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
9.0 Nm
17.1 Nm
24.1 Nm
42.6 Nm
9.0 Nm
17.1 Nm
24.1 Nm
42.6 Nm
M A = 0.17 x F VM x průměr šroubu
MA = 0.17 x FVM x Screw diameter
Stanovení utahovacího momentu pro šrouby dle specifikace dodavatele šroubů.
For the tightening torques of the screws
the manufacturer specifications should be
taken into consideration.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.012
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TZ
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TZ
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected]
TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TQ
®
Popis
Description
®
D
110
30
80
138
10
10
Pro montážní desku UMP ®-ALU-TQ v současnosti neexistuje žádná licence udělená Německým institutem
stavební techniky. Pokud by mělo být prokázáno zatížení
®
na montážní desku závažné z hlediska bezpečnosti, je
jejípoužití zapovězeno.
®
Univerzální montážní desky UMP -ALU-TQ
skládají z černě zbarvené, proti rozkladu
odolné a bezfreonové tuhé PU (Polyuretan)
pěny se čtyřmi zapěněnými oc. konzolami
pro pevné připevnění k podkladu. Dále obsahuje jednu hliníkovou desku pro připevnění
kotveného prvky a jednu desku z fenolové
pryskyřice (HPL), která zajišťuje optimální
rozložení tlaku na povrch. Tažné tyče z
vyztužené umělé hmoty (polyamid) zajišťují
nezbytnou pevnost. Podložky jsou rovněž z
vyztužené umělé hmoty. Slouží pro osazení
závitovými tyčemi a určují při osazování
tloušťku lepící vrstvy. Podložky a připevňovací materiál lze na přání také dodat.
Universal fixation plates UMP -ALU-TQ are
made of black-coloured, rot-resistant and
CFC-free PU-rigid foam plastic (polyurethane) with four foamed-in steel corbels for
the non-positive screw attachment with the
anchorage. Furthermore, aluminium plate
for the screwed attachment of the fixation
object and a compact plate (HPL) to ensure
an optimum distribution of pressure on the
surface. Tension rods made of a low-fibre
synthetic material (polyamide) guarantee
the required stability. The supports are also
made of a low-fibre synthetic material. They
are used as drilling gauge and drilling jig for
the threaded rods and prescribe the
adhesive layer thickness when laying them.
Supports and fastening material will be
supplied on request.
Rozměry
– Podstava:
138 x 138 mm
80 – 300 mm
– Tloušťka D:
– Kompozitní deska:
132 x 84 x 10 mm
– Užitná plocha:
80 x 62 mm
– Tloušťka hliníkové desky:
10 mm
110 x 110 mm
– Vzdálenost otvorů:
– Objemová hmotnost PU:
350 kg/m 3
Dimensions
– Base surface:
138 x 138 mm
– Thicknesses D:
80 – 300 mm
– Compact plate:
132 x 84 x 10 mm
– Useful surface area:
80 x 62 mm
– Thickness aluminium plate:
10 mm
– Hole distance:
110 x 110 mm
– Volumetric weight PU:
350 kg/m3
Mechanické upevnění pro
zdivo
– Podložka:
Tloušťka 5 mm
Průměr otvoru 8 / 10 mm
– Závitová tyč: Fischer FIS A M8 x 150
– Kotevní pouzdro: Fischer FIS H 12 x 85 K
Fischer FIS
– Injektovaná malta
– Průměr otvoru:
12 mm
– min. hloubka otvoru:
95 mm
– min. usazení kotvy:
85 mm
13
– Upínací nářadí:
Mechanical Attachment for Brick
– Support:
Thickness 5 mm
Hole diameter 8 / 10 mm
– Threaded rod:
Fischer FIS A M8 x 150
– Anchor sleeve:
Fischer FIS H 12 x 85 K
– Injection-mortar:
Fischer FIS
– Bore hole diameter:
12 mm
– Drilling depth (min.):
95 mm
– Anchorage depth (min.):
85 mm
– Recording tool:
13
Mechanické upevnění pro beton
– Podložka:
tloušťka 5 mm
Průměr otvoru 8 / 10 mm
– Závitová tyč: Fischer FIS A M8 x 130
– Injektovaná malta:
Fischer FIS
10 mm
– Průměr otvoru:
– min. hloubka otvoru:
64 mm
– min. usazení kotvy:
64 mm
– Upínací nářadí:
13
Mechanical Attachment for Concrete
– Support:
Thickness 5 mm
Hole diameter 8 / 10 mm
– Threaded rod:
Fischer FIS A M8 x 130
– Injection-mortar:
Fischer FIS
– Bore hole diameter:
10 mm
– Drilling depth (min.):
64 mm
– Anchorage depth (min.):
64 mm
– Recording tool:
13
Využití
Applications
11
62
110
24
138
5
7.013
Universal fixation plate UMP -ALU-TQ
®
Univerzální montážní deska UMP -ALUTQ se hodí pro kotvení prvků ve fasádách
s využitím zateplovacího systému bez vzniku
tepelného mostu.
®
Univerzální montážní desky UMP -ALUTQ mají omezenou UV odolnost, obecně
platí, že během výstavby se nemusí krýt
proti slunečnímu záření. Po instalaci je
však nutné chránit je před UV zářením a
povětrnostními vlivy.
®
Universal fixation plates UMP -ALU-TQ are
suitable for heat bridge-free alien fixations
in thermal insulation composite systems.
®
Universal fixation plates UMP -ALU-TQ
have a limited UV-resistance and, in
general, do not require any protective cover
during the building period. They should be
protected from the weather and UV rays
during installation.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.014
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TQ
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TQ
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Madla a zábradlí
Handrails and railings
Lehké přístřešky
Light-weight canopies
Venkovní osvětlení
Outdoor lighting
Vlastnosti
Characteristics
Chování při hoření dle DIN 4102:
B2
Zatížení je přenášeno skrze jádro z PU
pěny, stejně jako zapěněné tažné tyče,
které spojují spodní ocelové konzoly s horní
hliníkovou deskou. Mezi ocelovými konzolami a hliníkovou deskou nevznikají žádná
kovové spojení.
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Stabilities are ensured based on the PU
hard foam and the foamed tensile rods
which connect the bottom steel consoles
to the top aluminium plate. There are no
metallic connections between the steel
consoles and the aluminium plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TQ
vertikální/vertical
1
Charakteristická odolnost
Mk
SV
D
mm
FZ,k
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
FV,k
D
horizontální/horizontal
2
SN
Mk
SV
FV,k
FZ,k
FVR,k
kN
32.8
28.0
23.6
19.8
16.4
13.5
11.1
9.2
7.8
6.9
6.4
6.4
2
FZR,k MR,k
kN kNm
55.9
59.1
61.9
64.4
66.6
68.5
70.1
71.3
72.2
72.8
73.1
73.0
7.015
Characteristic resistances
1
SN
D
Universal fixation plate UMP -ALU-TQ
2.10
2.05
2.05
2.05
2.00
2.00
2.00
2.00
1.95
1.95
1.95
1.90
FVR,k
kN
22.8
22.8
22.6
22.3
21.8
21.0
20.2
19.1
17.8
16.4
14.8
13.0
FZR,k MR,k
kN kNm
55.9
59.1
61.9
64.4
66.6
68.5
70.1
71.3
72.2
72.8
73.1
73.0
Kontrola použití univerzálních
montážních desek UMP®-ALU-TQ
β=
FV,k · γG
FVR,k
2.85
3.05
3.25
3.40
3.55
3.65
3.70
3.80
3.80
3.80
3.80
3.75
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-TQ
FZ,k · γG
FZR,k
Mk · γG
MR,k
1.0
FV,k
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Tahové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FZ,k
Tensile force on fixation element
(characteristic value)
Mk
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
Mk
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FVR,k
Mezní zatížení ve smyku na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FVR,k
Collapse load of transverse force on
fixation element
(characteristic resistance)
FZR,k
Mezní zatížení tahové síly na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZR,k
Collapse load of tensile force on
fixation element
(characteristic resistance)
MR,k
Mezní zatížení ohybového momentu na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
MR,k
Collapse load of bending moment
on fixation element
(characteristic resistance)
γG
Globální souč. bezpečnosti
γG = γ·M γL
γM = Souč. bezpečnosti materiálu
γL = Souč. bezpečnosti působení
γG
Global safety coefficient
γG = γM · γL
γM = Material safety coefficient
γL = Safety coefficient of impact
S
1)
N
SV1)
1)
Tensile forces on anchor
1)
V
Lateral forces on anchor
SN
Tahové namáhání na kotvu
S
Příčné namáhání na kotvu
1) Výpočet viz strana 7.018
1) Calculation see page 7.018
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
vertikálně/vertical
1
Measurement values of the resistances
Je zahrnuta hodnota souč. bezpečnosti
materiálu M
SN
Md
SV
1
FZ,d
D
mm
FV,d
SN
Md
SV
FVR,d
kN
80 11.50
100 9.80
120 8.30
140 6.95
160 5.75
180 4.75
200 3.90
220 3.20
240 2.70
260 2.40
280 2.25
300 2.25
2
FZ,d
FV,d
D
Universal fixation plate UMP -ALU-TQ
Výpočtové hodnoty odolnosti
D
horizontálně/horizontal
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TQ
7.016
is included. γM
2
FZR,d MR,d
kN kNm
19.6
20.7
21.7
22.6
23.4
24.1
24.6
25.0
25.4
25.6
25.7
25.6
Material safety coefficient
0.75
0.75
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.65
0.65
FVR,d
kN
8.00
8.00
7.95
7.80
7.60
7.30
6.55
5.90
5.40
4.95
4.60
4.35
FZR,d MR,d
kN kNm
19.6
20.7
21.7
22.6
23.4
24.1
24.6
25.0
25.4
25.6
25.7
25.6
1.00
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
Kontrola použití univerzálních
montážních desek UMP®-ALU-TQ
β=
FV,d
FVR,d
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-TQ
FZ,d
FZR,d
Md
MR,d
1.0
FV,d
Příčné namáhání na montovaný
prvek (výpočtová hodnota)
FV,d
Transverse force on fixation
element (measurement value)
FZ,d
Tahové namáhání na montovaný
prvek (výpočtová hodnota)
FZ,d
Tensile force on fixation element
(measurement value)
Md
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (výpočtová hodnota)
Md
Bending force on fixation element
(measurement value)
FVR,d
Výpočtový odpor smykové síly na
montovaný prvek
FVR,d
Measurement resistance of transverse force on fixation element
F
Výpočtový odpor tahové síly na
montovaný prvek
FZR,d
Measurement resistance of tensile
force on fixation element
M
Výpočtový odpor ohybového
momentu na montovaný prvek
MR,d
Measurement resistance of
bending force on fixation element
S
Tahové namáhání na kotvu
SN
ZR,d
R,d
2)
N
2)
SV
Příčné namáhání na kotvu
2) Výpočet viz strana 7.018
Tensile forces on anchor
2)
Lateral forces on anchor
SV
2)
2) Calculation see page 7.018
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TQ
vertikální/vertical
1
SN
Mk
SV
Recommended loads
Jsou zahrnuty souč. bezpečnosti materiálu
γ M a souč. bezpečnosti působení γ L = 1.40.
Material safety coefficient γM and safety
coefficient of impact γL = 1.40 are included.
FZ,k
1
D
mm
D
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
horizontální/horizontal
2
SN
Mk
7.017
Doporučené zatížení
FV,k
SV
Universal fixation plate UMP -ALU-TQ
FZ,k
FV,k
D
2
FV,empf FZ,empf Mempf FV,empf FZ,empf Mempf
kN
kN kNm
kN
kN kNm
8.20
7.00
5.90
4.95
4.10
3.40
2.80
2.30
1.95
1.70
1.60
1.60
14.0
14.8
15.5
16.2
16.7
17.2
17.6
17.9
18.1
18.3
18.3
18.3
0.55
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.45
0.45
5.70
5.70
5.65
5.60
5.45
5.20
4.70
4.25
3.85
3.55
3.30
3.10
14.0
14.8
15.5
16.2
16.7
17.2
17.6
17.9
18.1
18.3
18.3
18.3
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.95
0.95
Kontrola použití univerzálních
®
montážních desek UMP -ALU-TQ
β=
FV,k
FV,empf
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-TQ
FZ,k
FZ,empf
Mk
Mempf
1.0
FV,k
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Tahové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FZ,k
Tensile force on fixation element
(characteristic value)
Mk
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
Mk
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FV,empf
Doporučené příčné namáhání na
montovaný prvek (charakteristická
hodnota)
FV,empf
Recommended transverse force
on fixation element
(characteristic value)
FZ,empf
Doporučené tahové namáhání
na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZ,empf
Recommended tensile force
on fixation element
(characteristic value)
Mempf
Doporučené ohybové namáhání
na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Mempf
Recommended bending force
on fixation element
(characteristic value)
Tahové namáhání na kotvu
SN
SN
SV
3)
3)
Příčné namáhání na kotvu
3) Výpočet viz strana 7.018
Tensile forces on anchor
3)
Lateral forces on anchor
SV
3)
3) Calculation see page 7.018
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.018
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TQ
Doporučené užitné zatížení
Tlaková síla
na celou kompozitní desku
Tlaková síla FD
Universal fixation plate UMP -ALU-TQ
49.1 kN
Recommended service load
compressive force
on whole compact plate
Compressive force FD
4.7 kN
6.8 kN
7.6 kN
11.3 kN
Recommended service load
tensile force
on screwing within aluminum plate
Tensile force PZ per screw M6:
4.7 kN
Tensile force PZ per screw M8:
6.8 kN
Tensile force PZ per screw M10:
7.6 kN
Tensile force PZ per screw M12:
11.3 kN
49.1 kN
FD
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla
na šroub v hliníkové desce
Tahová síla
Z PZ na M6 šroub:
Tahová síla
Z PZ na M8 šroub:
Tahová síla
Z PZ na M10 šroub:
Tahová síla
Z PZ na M12 šroub:
PZ
vertikální/vertical
1
Uvedené hodnoty tahové síly jsou pro jeden samostatný šroub v hliníkové desce.
The given values are screw extraction
forces of one single screw from the
aluminum plate.
Namáhání upevnění na podklad
(charakteristické hodnoty na šroub)
Forces on the attachment on the base
(characteristic values per screw)
SN
1
2
SV = 0.25 · FV,k
S
SV
S = √S2N + S2V
SN
Tahová síla na šroub v kN
SN
Tensile force on screw in kN
SV
Smyková síla na šroub v kN
SV
Transverse force on screw in kN
Šikmé tahové zatížení na šroub v kN
S
Příčné namáhání na montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
Oblique tensile force on screw
in kN
FV,k
S
horizontálně/horizontal
SN = 0.00478 · FV,k · D + 0.25 · FZ,k + 4.785 · Mk
2
FV,k
4)
SN
4)
FZ,k
SV
S
4)
Mk
D
Tahové namáhání na montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
Ohybové namáhání na
montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
4)
Transverse force on fixation
element in kN (characteristic value)
4)
Tensile force on fixation element
in kN (characteristic value)
Mk
4)
Bending force on fixation element
in kNm (characteristic value)
D
Thickness fixation elements in mm
FZ,k
Tloušťka montovaného prvkuv mm
4) Viz strana 7.017
4) See page 7.017
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TQ
Přípustné užitné hodnoty
rámových hmoždinek
Fischer FIS A M8
Podklad pro kotvení
Anchorage5)
Permitted utility values
of bearing resistances
Fischer FIS A M8
5)
Beton
SNR,Zul SVR,Zul
kN
kN
Concrete
Podklad pro kotvení
Anchorage7)
? C12/15 resp. B15
6)
4.0
1.0 resp. β =
6)
SR,Zul
kN
Kontrola použití mechanického
připevnění u betonu
SN
SNR,Zul
5.5
7)
Plná pálená cihla
Solid brick
Vápenopísková plná cihla
Solid sand-lime brick
Dutinová pálená cihla
Perforated brick
Vápenopísková děrovaná cihla Sand-lime perforated brick
Plynosilikát
Lightweight concrete hollow block
Plynobeton
Lightweight aggregate concrete
β=
7.019
Universal fixation plate UMP -ALU-TQ
1.0 8)
1.0 8)
0.8 9)
0.610)
1.011)
? Mz12
? KS12
? Hlz12
? KSL6
? Hbl2
TGL
Proof concerning the use of the mechanical
fixation with concrete
SV
SVR,Zul
1.0 resp. β =
SN
SNR,Zul
SV
SVR,Zul
1.2
SN
Tahové namáhání na kotvu
(charakteristická hodnota)
SN
Tensile force on anchor
(characteristic value)
SV
Příčné namáhání na kotvu
(charakteristická hodnota)
SV
Transverse force on anchor
(characteristic value)
SNR,Zul
Přípustné tahové zatížení na kotvu
SNR,Zul
Permitted tensile load on anchor
SVR,Zul
Přípustné příčné zatížení na kotvu
SVR,Zul
Permitted transverse load on anchor
Kontrola upevnění mechanického upevnění
u zdiva
β=
Proof concerning the use of the mechanical
fixation with brick
S
SR,Zul
1.0
S
Šikmé tahové zatížení na kotvu
(charakteristická hodnota)
S
Oblique tensil force on anchor
(characteristic value)
SR,Zul
Přípustné šikmé tahové zatížení
na kotvu
SR,Zul
Permitted oblique tensil load on
anchor
5) Bez periferního působení v nepopraskaném betonu.
Při výpočtu je nutné brát v úvahu celkový atest.
6) Při tahovém namáhání na všechny čtyři závitové tyče
musí být sníženo přípustné zatížení S NR,Zul na 4.3 kN a
SVR,Zul na 3.1 kN.
7) Zvýšení zátěže za zvláštních podmínek - viz Zulassung Z-21.3-1824, oddíl 3.2.3.1 a příloha 9.
8) Přípustná zátěž u zdiva může být s přídavným zatížením zvýšena na 1.4 kN.
9) Je-li otvor vrtaný s otáčkami, může být přípustné zatížení
zvýšeno na 1.0 kN.
10) Činí-li vnější stěny cihel min. 30 mm (staré cihly) a je-li
otvor vyvrtaný s otáčkami, je možné zvýšit přípustné
zatížení na 0.8 kN.
11) Při tahovém namáhání na všechny čtyři závitové tyče
musí být přípustné zatížení S R,Zul sníženo na 0.8 kN.
5) Without impact on the edges in non-cracked concrete. The
overall permit decision is to be taken into account for
measurement.
6) With a tensile force on all four threaded rods, the
permitted loads SNR,Zul must be reduced to 4.3 kN and
SVR,Zul to 3.1 kN.
7) Increase of loads under special conditions see approval
Z-21.3-1824, section 3.2.3.1 and appendix 9.
8) The permitted load may be increased in brickwork with an
applied load to 1.4 kN.
9) If the bore hole is created in a rotating motion, the
permitted load may be increased to 1.0 kN.
10) If the longitudinal girders of the rocks are at least min. 30
mm (old rocks) and the bore hole is created with a rotating
motion, the permitted load may be increased to 0.8 kN.
11) With a tensile force on all four threaded rods, the
permitted load SR,Zul must be reduced to 0.8 kN.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.020
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TQ
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TQ
Požadavky na mechanické připevnění
Vhodnost přiloženého montážního materiálu
musí být přezkoušena pro konkrétní podklad. V případě nejasného podkladu je nutné provedení vytahovací zkoušky připevňovacího prostředku před počátkem montáže.
Další informace viz: www.fischer.cz
Požadavky na lepení
Pro univerzální montážní desku UMP® -ALUTQ je nutné celoplošné přilepení.
Požadavky na izolační systém
Requirements for the mechanical fixing
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base. If the base is unknown, tensile
strength tests of the fixing materials are
necessary before starting the assembly on
the object.
Further details under: www.fischer.de
Requirements for adhesion
For the universal fixation plate UMP®-ALUTQ adhesion a full-surface bonding is a
requirement.
Pro omezení deformace při provozu je
nezbytná bezchybná instalace univerzální
montážní desky UMP® -ALU-TQ do izolačního systému. Dodržujte údaje dodavatele systému a odborné provedení izolačního systému.
Requirements for the thermal insulation
composite system
The delimitation of the deformation in a
used state requires the seamless
installation of the universal fixation plate
UMP®-ALU-TQ in the heat insulation
bonding system. The specifications of the
system suppliers and the proper execution
of the thermal insulation composite system
are to be followed.
Montáž
Assembly
Je doporučeno, aby univerzální montážní
deska UMP®-ALU-TQ byla usazena před
lepením izolačních desek.
It is advisable to offset the universal
fixation plates UMP®-ALU-TQ before
bonding the insulation plates.
Univerzální montážní desky UMP® -ALUTQ nesmějí před instalací vykazovat žádné
viditelné poškození a nesmějí být delší dobu
vystaveny povětrnostním vlivům. Šrouby
lze upevnit do míst k tomu určených. Každá
změna univerzální montážní desky UMP® ALU-TQ může poškodit nosnost a je proto
nutné se jí vyhnout.
Universal fixation plates UMP®-ALU-TQ
may not show any visible damages before
installation and not be exposed to the
elements for an extended period of time.
Screws may only be in the areas provided.
Every change in the universal fixation
plates UMP®-ALU-TQ can negatively impact
the carrying capacity and this should
therefore not be done.
Vhodnost dodaného připevňovacího materiálu musí být pro konkrétní podklad vždy
přezkoušena.
Vyznačte si místo prvního otvoru a vyvrtejte ho. Zdivo s dutinovými cihlami vrtejte
bez příklepu.
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base.
Draw the first bore hole and drill. Drill
perforated brickwork without percussion.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TQ
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TQ
7.021
Vylomte u podložky nastavovací
kolíček a vložte do otvoru.
For the support, break out a positioning pin
and insert into the corresponding hole.
S pomocí podložky vyvrtejte druhý otvor.
Drill the second bore hole using the
support.
Vylomte z podložky druhý nastavovací
kolíček a vložte do odpovídajícího otvoru.
S pomocí podložky vyvrtejte třetí a čtvrtý
otvor.
U dutinových cihel musejí být otvory vyvrtány
na průměr injektovaných kotevních pouzder.
For the support, break out a second
positioning pin and insert into the
corresponding hole.
Drill the third and forth bore holes using the
support.
For perforated holes, the drill holes must
be drilled to the diameter of the injection
anchor sleeve.
Otvory se musí důkladně vyčistit
od prachu.
Bore holes must be cleaned thoroughly of
any drilled dust.
Postup čištění u betonu nebo
plných cihel:
4x ofouknout
4x vyčistit kartáčkem
4x ofouknout
Cleaning procedure by concrete or all-brick:
Blow out twice (4x)
Brush out twice (4x)
Blow out twice (4x)
Odejměte u podložky nastavovací
kolíčky, odlomte čtyři pouzdra a vsuňte
je do otvorů podkladu.
For the support, remove the positioning
pins, break off the four bushings and press
them into the holes of the support.
Vsaďte závitové kolíčky a s pomocí podložky je přesně zarovnejte. Podložka nesmí
být posunuta dozadu. Nechte vytvrdit injektovanou maltu. Po vytvrzení vytáhněte podložku a odstraňte nadbytečný materiál. u
zdiva z dutinových cihel musejí být nezbytně použita injektovaná kotevní pouzdra.
Position the threaded rods and align them
exactly using the support. The support may
not be pushed to the back. Let the injection
mortar harden. After hardening, pull out the
support and remove excess material. With
brickwork, it is essential to use injection
anchor sleeves.
Spotřeba na univerzální montážní
desku UMP®-ALU-TQ
Zdivo (s kotevními pouzdry):
Beton (bez kotevních pouzder)
Requirement per universal fixation plate
®
UMP -ALU-TQ
Brickwork (with anchor sleeves):
80 ml
Concrete (without anchor sleeves): 24 ml
80 ml
24 ml
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.022
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TQ
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TQ
Umístětě podložku na univerzální montážní desku UMP®-ALU-TQ.
Place the support on the universal fixation
plate UMP®-ALU-TQ.
Naneste na spodní plochu univerzální
montážní desky UMP ® -ALU-TQ stavební
lepidlo.
Prvek musí být celoplošně nalepen na podklad.
Apply adhesive mortar to the adhesive
surface of the universal fixation plate
®
UMP -ALU-TQ.
Element must stuck together fully covered
on the stable base.
Spotřeba na univerzální montážní
desku UMP -ALU-TQ činí při tloušťce
lepidla 5mm:
0.19 kg
Requirement per universal fixation plate
®
UMP -ALU-TQ, by a layer thickness of
5 mm:
0.19 kg
Osaďte univerzální montážní desku
UMP ®-ALU-TQ.
Offsetting of the universal fixation plate
UMP®-ALU-TQ.
Beze spár instalujte izolační desky.
Match-up insulation plates free of joints.
Dokončovací práce
Retrospective work
Univerzální montážní desky UMP -ALU-TQ
mohou být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez
použití penetrace.
Universal fixation plates UMP®-ALU-TQ
may be coated with usual coating materials
for thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na finálně
provedenou omítku.
Povrchový nátěr musí mít dostatečnou
pevnost, aby jej montovaný objekt
nepoškodil.
Pro připevnění prvků k univerzální mon-tážní
desce UMP -ALU-TQ doporučujeme šrouby
s metrickým vinutím (M-šrouby). Šrouby do
dřeva nebo samořezné šrouby nejsou vhodné.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Suitable screw connections into the
universal fixation plate UMP®-ALU-TQ are
screws with metric threads (M-screws).
Wooden screws and self-tapping screws
are not suitable.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TQ
®
7.023
Universal fixation plate UMP -ALU-TQ
Vyvrtejte otvor skrze kompozitní a hliníkovou
desku.
Drill bore through the compact and
aluminium plate.
Hloubka vrtu musí být 35 – 45 mm.
The drilling depth must be 35 – 45 mm.
Průměr otvoru
M6
M8
M10
M12
Bore hole diameter
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Vyřízněte závit skrze kompozitní a hliníkovou
desku.
Cut thread through the compact and
aluminium plate.
Přišroubujte kotvený objekt k univerzální
®
montážní desce UMP -ALU-TQ.
Screw fixation object in the universal
fixation plate UMP®-ALU-TQ.
Šroubovací hloubka v univerzální montážní
desce UMP ®-ALU-TQ musí činit minimálně
30 mm, aby procházel šroub celou tloušťkou
zapěnované hliníkové desky. Pro stanovení
celkové hloubky přišroubování k univerzální
montážní desce UMP®-ALU-TQ je nutné znát
tloušťku omítky vč. krycího nátěru. Nezbytná
délka šroubu je stanovena součtem šroubovací hloubky, tloušťky fasády a tloušťky
montovaného objektu.
Screwed depth in the universal fixation
plate UMP®-ALU-TQ must be at least
30 mm to ensure that the screw
attachment extends over the complete
thickness of the foamed-in aluminium
plate. To determine the entire screwing
depth it is necessary to know the exact
thickness of the coating on the universal
fixation plate UMP®-ALU-TQ. The required
length of the screw results from the
screwing depth, the thickness of the
coating and the thickness of the mounting
object.
Montážní předpětí FVM
na M6 šrouby:
na M8 šrouby:
na M10 šrouby:
na M12 šrouby:
Assembly preload force FVM
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
8.8 kN
12.5 kN
14.2 kN
20.9 kN
FVM = 0.7 x síla k vytažení šroubu
Utahovací moment M A
na M6 šroub:
na M8 šroub:
na M10 šroub:
na M12 šroub:
8.8 kN
12.5 kN
14.2 kN
20.9 kN
FVM = 0.7 x Screw withdrawal-breaking load
9.0 Nm
17.1 Nm
24.1 Nm
42.6 Nm
Tightening torque MA
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
9.0 Nm
17.1 Nm
24.1 Nm
42.6 Nm
M A = 0.17 x F VM x průměr šroubu
MA = 0.17 x FVM x Screw diameter
Stanovení utahovacího momentu pro šrouby dle specifikace dodavatele šroubů.
For the tightening torques of the screws
the manufacturer specifications should be
taken into consideration.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.024
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TQ
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TQ
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TR
D
110
24
162
80
138
30
210
238
5
10
Pro montážní desku UMP® -ALU-TR v současnosti neexistuje žádná licence udělená Německým institutem
stavební techniky. Pokud by mělo být prokázáno zatížení
®
na montážní desku závažné z hlediska bezpečnosti, je
jejípoužití zapovězeno.
7.025
Popis
Description
Univerzální montážní deska UMP®-ALU-TR
se skládá z černě zbarvené, proti rozkladu
odolné a bezfreonové tuhé PU (Polyuretan)
pěny se dvěmi zapěněnými oc. konzolami
pro pevné připevnění k podkladu. Dále obsahuje jednu hliníkovou desku pro připevnění
kotveného prvky a jednu desku z fenolové
pryskyřice (HPL), která zajišťuje optimální
rozložení tlaku na povrch. Tažné tyče z
vyztužené umělé hmoty (polyamid) zajišťují
nezbytnou pevnost. Podložky jsou rovněž z
vyztužené umělé hmoty. Slouží pro osazení
závitovými tyčemi a určují při osazování
tloušťku lepící vrstvy. Podložky a připevňovací materiál lze na přání také dodat.
Universal fixation plates UMP -ALU-TR are
made of black-coloured, rot-resistant and
CFC-free PU-rigid foam plastic (polyurethane) with four foamed-in steel corbels for
the non-positive screw attachment with the
anchorage. Furthermore, aluminium plate
for the screwed attachment of the fixation
object and a compact plate (HPL) to ensure
an optimum distribution of pressure on the
surface. Tension rods made of a low-fibre
synthetic material (polyamide) guarantee
the required stability. The supports are also
made of a low-fibre synthetic material.
They are used as drilling gauge and drilling
jig for the threaded rods and prescribe the
adhesive layer thickness when laying them.
Supports and fastening material will be
supplied on request.
11
10
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TR
Rozměry
– Podstata:
238 x 138 mm
80 – 300 mm
– Tloušťka D:
– Kompozitní deska:
182 x 132 x 10 mm
– Užitná deska:
162 x 80 mm
– Tloušťka hliníkové desky:
10 mm
210 x 110 mm
– Vzdálenost otvorů:
– Objemová hmotnost PU:
350 kg/m 3
®
Dimensions
– Base surface:
238 x 138 mm
– Thicknesses D:
80 – 300 mm
– Compact plate:
182 x 132 x 10 mm
– Useful surface area:
162 x 80 mm
– Thickness aluminium plate:
10 mm
– Hole distance:
210 x 110 mm
– Volumetric weight PU:
350 kg/m3
Mechanické připevnění pro
zdivo
– Podložka:
Tloušťka 5 mm
Průměr otvoru 8 / 10 mm
– Závitová tyč: Fischer FIS A M8 x 150
– Kotevní pouzdro: Fischer FIS H 12 x 85 K
Fischer FIS
– Injektovaná malta:
– Průměr otvoru:
12 mm
95 mm
– min. hloubka otvoru:
– min. hloubka kotvy:
85 mm
– Upínací nářadí:
13
Mechanical Attachment for Brick
– Support:
Thickness 5 mm
Hole diameter 8 / 10 mm
– Threaded rod:
Fischer FIS A M8 x 150
– Anchor sleeve:
Fischer FIS H 12 x 85 K
– Injection-mortar:
Fischer FIS
– Bore hole diameter:
12 mm
– Drilling depth (min.):
95 mm
– Anchorage depth (min.):
85 mm
– Recording tool:
13
Mechanické připevnění pro beton
Tloušťka 5 mm
– Podložka:
Průměr otvoru 8 / 10 mm
– Závitová tyč: Fischer FIS A M8 x 130
– Injektovaná malta:
Fischer FIS
– Průměr otvoru:
10 mm
– min. hloubka otvoru:
64 mm
– min. hloubka kotvy:
64 mm
– Upínací nářadí:
13
Mechanical Attachment for Concrete
– Support:
Thickness 5 mm
Hole diameter 8 / 10 mm
– Threaded rod:
Fischer FIS A M8 x 130
– Injection-mortar:
Fischer FIS
– Bore hole diameter:
10 mm
– Drilling depth (min.):
64 mm
– Anchorage depth (min.):
64 mm
– Recording tool:
13
Využití
Applications
Univerzální montážní deska UMP®-ALUTR se hodí zejména pro kotvení středně
těžkých prvků ve fasádách s využitím zateplovacího systému bez vzniku tepelného
mostu.
Universal fixation plates UMP -ALU-TR are
suitable for heat bridge-free alien fixations
in thermal insulation composite systems.
Univerzální montážní desky UMP®-ALUTR mají omezenou UV odolnost, obecně
platí, že během výstavby se nemusí krýt
proti slunečnímu záření. Jsou-li však již
zabudované, měly by být chráněny před
povětrnostními vlivy a UV zářením.
®
®
Universal fixation plates UMP -ALU-TR
have a limited UV-resistance and, in
general, do not require any protective cover
during the building period. They should be
protected from the weather and UV rays
during installation.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.026
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TR
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TR
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Schodiště
Stairs
Markýzy
Awnings
Přístřešky
Canopies
Vlastnosti
Characteristics
Chování při hoření dle DIN 4102:
B2
Zatížení je přenášeno skrze jádro z PU
pěny, stejně jako zapěněné tažné tyče,
které spojují spodní ocelové konzoly s horní
hliníkovou deskou. Mezi ocelovými konzolami a hliníkovou deskou nevznikají žádná
kovové spojení.
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Stabilities are ensured based on the PU
hard foam and the foamed tensile rods
which connect the bottom steel consoles
to the top aluminium plate. There are no
metallic connections between the steel
consoles and the aluminium plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
vertikální/vertical
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TR
1
Charakteristická odolnost
SN
SV
D
mm
FZ,k
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
FV,k
D
horizontální/horizontal
2
SN
Mk
SV
FV,k
FZ,k
FVR,k
kN
50.3
45.9
41.7
37.9
34.3
31.0
28.0
25.3
22.9
20.7
18.8
17.2
2
FZR,k MR,k
kN kNm
63.7
65.5
67.2
68.7
70.1
71.3
72.4
73.3
74.1
74.7
75.2
75.5
7.027
Characteristic resistances
1
Mk
D
Universal fixation plate UMP -ALU-TR
5.85
5.80
5.75
5.70
5.65
5.60
5.50
5.45
5.40
5.30
5.25
5.15
FVR,k
kN
26.4
26.3
25.9
25.3
24.5
23.4
22.2
20.7
19.0
17.1
15.0
12.6
FZR,k MR,k
kN kNm
63.7
65.5
67.2
68.7
70.1
71.3
72.4
73.3
74.1
74.7
75.2
75.5
Kontrola použití univerzálních
montážních desek UMP® -ALU-TR
β=
FV,k · γG
FVR,k
4.10
4.10
4.05
4.05
4.00
4.00
3.95
3.90
3.85
3.85
3.80
3.75
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-TR
FZ,k · γG
FZR,k
Mk · γG
MR,k
1.0
FV,k
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Tahové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FZ,k
Tensile force on fixation element
(characteristic value)
Mk
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
Mk
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FVR,k
Mezní zatížení smykové síly na
montovaný prvek
(charakteristický odpor)
FVR,k
Collapse load of transverse force on
fixation element
(characteristic resistance)
FZR,k
Mezní zatížení tahové síly na
montovaný prvek
(charakteristický odpor)
FZR,k
Collapse load of tensile force on
fixation element
(characteristic resistance)
MR,k
Mezní zatížení ohybového momentu na montovaný prvek
(charakteristický odpor)
MR,k
Collapse load of bending moment
on fixation element
(characteristic resistance)
γG
Globální souč. bezpečnosti
γG = γM · γL
γM = Souč. bezpečnosti materiálu
γL = Souč. bezpečnosti působení
γG
Global safety coefficient
γG = γM · γL
γM = Material safety coefficient
γL = Safety coefficient of impact
S
1)
N
SV1)
1)
Tensile forces on anchor
1)
V
Lateral forces on anchor
SN
Tahové namáhání na kotvu
S
Příčné namáhání na kotvu
1) Výpočet viz strana 7.030
1) Calculation see page 7.030
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
vertikální/vertical
1
SN
SV
Md
Measurement values of the resistances
Je zahrnuta hodnota souč. bezpečnosti materiálu M.
Material safety coefficient γM is included.
1
FZ,d
D
mm
FV,d
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
SN
Md
SV
FZ,d
FV,d
D
Universal fixation plate UMP -ALU-TR
Výpočtové hodnoty odolnosti
D
horizontální/horizontal
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TR
7.028
FVR,d
kN
17.7
16.1
14.7
13.3
12.1
10.9
9.8
8.9
8.0
7.3
6.6
6.1
2
FZR,d MR,d
kN kNm
22.4
23.0
23.6
24.1
24.6
25.0
25.4
25.7
26.0
26.2
26.4
26.5
2.05
2.05
2.00
2.00
2.00
1.95
1.95
1.90
1.90
1.85
1.85
1.80
FVR,d
kN
9.25
9.20
9.10
8.85
8.60
8.20
7.80
7.25
6.65
6.00
5.25
4.45
FZR,d MR,d
kN kNm
22.4
23.0
23.6
24.1
24.6
25.0
25.4
25.7
26.0
26.2
26.4
26.5
1.45
1.45
1.45
1.40
1.40
1.40
1.40
1.35
1.35
1.35
1.35
1.30
Kontrola použití univerzální montážní
desky UMP® -ALU-TR
β=
FV,d
FVR,d
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-TR
FZ,d
FZR,d
Md
MR,d
1.0
FV,d
Příčné namáhání na montovaný
prvek (výpočtová hodnota)
FV,d
Transverse force on fixation
element (measurement value)
FZ,d
Tahové namáhání na montovaný
prvek (výpočtová hodnota)
FZ,d
Tensile force on fixation element
(measurement value)
Md
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (výpočtová hodnota)
Md
Bending force on fixation element
(measurement value)
FVR,d
Výpočtový odpor smykové síly na
montovaný prvek
FVR,d
Measurement resistance of transverse force on fixation element
F
Výpočtový odpor tahové síly na
montovaný prvek
FZR,d
Measurement resistance of tensile
force on fixation element
Výpočtový odpor ohybového momentu na montovaný prvek
MR,d
Measurement resistance of
bending force on fixation element
Tahové namáhání na kotvu
SN
ZR,d
M
R,d
S
2)
N
2)
SV
Příčné namáhání na kotvu
2) Výpočet viz strana 7.030
Tensile forces on anchor
2)
Lateral forces on anchor
SV
2)
2) Calculation see page 7.030
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TR
vertikální/vertical
1
SN
SV
Mk
Doporučené zatížení
Recommended loads
Je zahrnut souč. bezpečnosti materiálu γ M
a souč. bezpečnosti působení γL = 1.40 .
Material safety coefficient γM and safety
coefficient of impact γL = 1.40 are included.
1
D
mm
D
horizontální/horizontal
SN
FZ,k
FV,k
D
2
FV,empf FZ,empf Mempf FV,empf FZ,empf Mempf
kN
kN kNm
kN
kN kNm
80 12.60
100 11.50
120 10.45
140 9.50
160 8.60
180 7.75
200 7.00
220 6.35
240 5.75
260 5.20
280 4.70
300 4.30
2
Mk
7.029
FZ,k
FV,k
SV
Universal fixation plate UMP -ALU-TR
16.0
16.4
16.9
17.2
17.6
17.9
18.2
18.4
18.6
18.7
18.9
18.9
1.45
1.45
1.45
1.45
1.40
1.40
1.40
1.35
1.35
1.35
1.30
1.30
6.60
6.60
6.50
6.35
6.15
5.85
5.55
5.20
4.75
4.30
3.75
3.15
16.0
16.4
16.9
17.2
17.6
17.9
18.2
18.4
18.6
18.7
18.9
18.9
Kontrola použití univerzálních
montážních desek UMP ®-ALU-TR
β=
FV,k
FV,empf
1.05
1.05
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.95
0.95
0.95
0.95
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-TR
FZ,k
FZ,empf
Mk
Mempf
1.0
FV,k
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Tahové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FZ,k
Tensile force on fixation element
(characteristic value)
Mk
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
Mk
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FV,empf
Doporučené příčné namáhání na
montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,empf
Recommended transverse force
on fixation element
(characteristic value)
FZ,empf
Doporučené tahové namáhání
na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FZ,empf
Recommended tensile force
on fixation element
(characteristic value)
Mempf
Doporučené ohybové namáhání
na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
Mempf
Recommended bending force
on fixation element
(characteristic value)
Tahové namáhání na kotvu
SN
3)
SN
3)
SV
Příčné namáhání na kotvu
3) Výpočet viz strana 7.030
Tensile forces on anchor
3)
Lateral forces on anchor
SV
3)
3) Calculation see page 7.030
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.030
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TR
Doporučené užitné zatížení
Tlaková síla
na celou kompozitní desku
Tlaková síla FD
Universal fixation plate UMP -ALU-TR
61.7 kN
Recommended service load
compressive force
on whole compact plate
Compressive force FD
4.7 kN
6.8 kN
7.6 kN
11.3 kN
Recommended service load
tensile force
on screwing within aluminum plate
Tensile force PZ per screw M6:
4.7 kN
Tensile force PZ per screw M8:
6.8 kN
Tensile force PZ per screw M10:
7.6 kN
Tensile force PZ per screw M12:
11.3 kN
61.7 kN
FD
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla
na šroub v hliníkové desce
Tahová síla PZ na M6 šroub:
Tahová síla PZ na M8 šroub:
Tahová síla PZ na M10 šroub:
Tahová síla PZ na M12 šroub:
PZ
vertikální/vertical
1
Uvedené hodnoty tahové síly jsou pro jeden samostatný šroub v hliníkové desce.
The given values are screw extraction
forces of one single screw from the
aluminum plate.
Namáhání na připevnění k podkladu
(charakteristické hodnoty na šroub)
Forces on the attachment on the base
(characteristic values per screw)
SN
1
SN = 0.00251 · FV,k · D + 0.25 · FZ,k + 2.506 · Mk
2
SN = 0.00478 · FV,k · D + 0.25 · FZ,k + 4.785 · Mk
S
SV
SV = 0.25 · FV,k
2
2
S = √S N + S V
horizontal / horizontal
2
SN
SN
Tahová síla na šroub v kN
SN
Tensile force on screw in kN
SV
Smyková síla na šroub v kN
SV
Transverse force on screw in kN
S
Šikmá tahová síla na šroub v kN
S
FV,k4)
Příčné namáhání na
montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
Oblique tensile force on screw
in kN
FV,k
4)
Tahové namáhání na
montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
4)
Ohybové namáhání na
montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
FZ,k
SV
S
Mk
D
4)
Transverse force on fixation
element in kN (characteristic value)
4)
Tensile force on fixation element
in kN (characteristic value)
Mk
4)
Bending force on fixation element
in kNm (characteristic value)
D
Thickness fixation elements in mm
FZ,k
Tloušťka montovaného prvku v mm
4) Viz strana 7.029
4) See page 7.029
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TR
Přípustné užitné hodnoty zatížení rámových hmoždinek
Fischer FIS A M8
Podklad pro kotvení
Anchorage5)
Permitted utility values
of bearing resistances
Fischer FIS A M8
5)
Beton
SNR,Zul SVR,Zul
kN
kN
Concrete
Podklad pro kotvení
Anchorage7)
? C12/15 resp. B15
6)
4.0
6)
SR,Zul
kN
Solid brick
Solid sand-lime brick
Perforated brick
Sand-lime perforated brick
Lightweight concrete hollow block
Lightweight aggregate concrete
Kontrola použití mechanického
připevnění u betonu
SN
SNR,Zul
5.5
7)
Plná pálená cihla
Vápenopísková plná cihla
Dutinová pálená cihla
Vápenopísková děrovaná cihla
Plynosilikát
Plynobeton
β=
7.031
Universal fixation plate UMP -ALU-TR
1.0 resp. β =
1.0 8)
1.0 8)
0.8 9)
0.610)
11)
1.0
? Mz12
? KS12
? Hlz12
? KSL6
? Hbl2
TGL
Proof concerning the use of the mechanical
fixation with concrete
SV
SVR,Zul
1.0 resp. β =
SN
SNR,Zul
SV
SVR,Zul
1.2
SN
Tahové zatížení na kotvu
(charakteristická hodnota)
SN
Tensile force on anchor
(characteristic value)
SV
Příčné zatížení na kotvu
(charakteristická hodnota)
SV
Transverse force on anchor
(characteristic value)
SNR,Zul
Přípustné tahové zatížení na kotvu
SNR,Zul
Permitted tensile load on anchor
SVR,Zul
Přípustné příčné zatížení na kotvu
SVR,Zul
Permitted transverse load on anchor
Kontrola použití mechanického připevnění
u zdiva
β=
Proof concerning the use of the mechanical
fixation with brick
S
SR,Zul
1.0
S
Šikmé tahové zatížení na kotvu
(charakteristická hodnota)
S
Oblique tensil force on anchor
(characteristic value)
SR,Zul
Přípustné šikmé tahové zatížení
na kotvu
SR,Zul
Permitted oblique tensil load on
anchor
5) Bez periferního působení v nepopraskaném betonu.
Při výpočtu je nutné brát v úvahu celkový atest.
5) Without impact on the edges in non-cracked concrete. The
overall permit decision is to be taken into account for
measurement.
6) Jsou-li univerzální montážní desky UMP -ALU-TR instalovány horizontálně, lze zvýšit přípustné zatížení
SNR,Zul na 7.0 kN a S VR,Zul na 5.1 kN.
Při tahovém namáhání na všechny čtyři závitové tyče
nesmí být přípustné zatížení zvýšeno.
6) If the universal fixation plate UMP -ALU-TR is installed
horizontally, the permitted loads may be increased SNR,Zul to
7.0 kN and SVR,Zul to 5.1 kN. The permitted loads may not be
increased upon tensile forces on all four threaded rods.
7) Zvýšení zátěže za zvláštních podmínek - viz Zulassung Z-21.3-1824, část 3.2.3.1, příloha 9.
7) Increase of loads under special conditions see approval.
Z-21.3-1824, section 3.2.3.1 and appendix 9.
8) Přípustná zátěž u zdiva může být s přídavným za-tížením
zvýšena na 1.4 kN.
9) Je-li otvor vrtaný s otáčkami, může být přípustné zatížení
zvýšeno na 1.0 kN.
8) The permitted load may be increased in brickwork with an
applied load to 1.4 kN.
10) Činí-li vnější stěny cihel min. 30 mm (staré cihly) a je-li
otvor vyvrtaný s otáčkami, je možné zvýšit přípustné
zatížení na 0.8 kN.
11) Jsou-li univerzální montážní desky instalovány horizontálně, je možné zvýšit hodnotu na 0.3 kN. Při tahovém
namáhání na všechny čtyři závitové tyče nesmí být
přípustné zatížení zvýšeno.
®
9) If the bore hole is created in a rotating motion, the
permitted load may be increased to 1.0 kN.
10) If the longitudinal girders of the rocks are at least min. 30
mm (old rocks) and the bore hole is created with a rotating
motion, the permitted load may be increased to 0.8 kN.
®
11) If the universal fixation plate UMP -ALU-TR is installed
horizontally, the value may be increased to 0.3 kN. The
permitted loads may not be increased upon tensile forces
on all four threaded rods.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.032
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TR
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TR
Požadavky na mechanické
připevnění
Vhodnost přiloženého montážního materiálu
musí být přezkoušeno pro konkrétní podklad.
V případě nejasného podkladu je nutné
provedení vytahovací zkoušky hmoždinky z
konkrétního podkladu.
Další informace viz: www.fischer.cz
Requirements for the mechanical fixing
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base. If the base is unknown, tensile
strength tests of the fixing materials are
necessary before starting the assembly on
the object.
Further details under: www.fischer.de
Požadavky na lepení
Requirements for adhesion
For the universal fixation plate UMP®-ALUTR adhesion a full-surface bonding is a
requirement.
Pro univerzální montážní desku UMP® ALU-TR je nutné celoplošné přilepení
Požadavky na izolační systém
Pro omezení deformace při provozu je
nezbytná bezchybná instalace univerzální
montážní desky UMP ® -ALU-TR do izolačního systému. Dodržujte údaje dodavatele systému a odborné provedení izolačního systému.
Requirements for the thermal insulation
composite system
The delimitation of the deformation in a
used state requires the seamless
installation of the universal fixation plate
UMP®-ALU-TR in the heat insulation
bonding system. The specifications of the
system suppliers and the proper execution
of the thermal insulation composite system
are to be followed.
Montáž
Assembly
Je doporučeno, aby univerzální montážní
deska UMP®-ALU-TR byla usazena před
lepením izolačních desek.
It is advisable to offset the universal
fixation plates UMP®-ALU-TR before
bonding the insulation plates.
Univerzální montážní desky UMP® -ALUTR nesmějí před instalací vykazovat žádné
viditelné poškození a nesmějí být delší dobu
vystaveny povětrnostním vlivům. Šrouby
lze upevnit do míst k tomu určených. Každá
®
změna univerzální montážní desky UMP ALU-TR může poškodit nosnost a je proto
nutné se jí vyhnout.
Universal fixation plates UMP®-ALU-TR
may not show any visible damages before
installation and not be exposed to the
elements for an extended period of time.
Screws may only be in the areas provided.
Every change in the universal fixation
®
plates UMP -ALU-TR can negatively impact
the carrying capacity and this should
therefore not be done.
Vhodnost dodaného připevňovacího materiálu musí být pro konkrétní podklad vždy
přezkoušena.
Vyznačte si místo prvního otvoru a vyvrtejte ho. Zdivo s dutinovými cihlami vrtejte
bez příklepu.
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base.
Draw the first bore hole and drill. Drill
perforated brickwork without percussion.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TR
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TR
7.033
Vylomte u podložky nastavovací
kolíček a vložte do otvoru.
For the support, break out a positioning pin
and insert into the corresponding hole.
S pomocí podložky vyvrtejte druhý otvor.
Drill the second bore hole using the
support.
Vylomte z podložky druhý nastavovací
kolíček a vložte do odpovídajícího otvoru.
S pomocí podložky vyvrtejte třetí a čtvrtý
otvor.
U dutinových cihel musejí být otvory vyvrtány
na průměr injektovaných kotevních pouzder.
For the support, break out a second
positioning pin and insert into the
corresponding hole.
Drill the third and forth bore holes using the
support.
For perforated holes, the drill holes must
be drilled to the diameter of the injection
anchor sleeve.
Otvory se musí důkladně vyčistit
od prachu.
Bore holes must be cleaned thoroughly of
any drilled dust.
Postup čištění u betonu nebo
plných cihel:
4x ofouknout
4x vyčistit kartáčkem
4x ofouknout
Cleaning procedure by concrete or all-brick:
Blow out twice (4x)
Brush out twice (4x)
Blow out twice (4x)
Odejměte u podložky nastavovací
kolíčky, odlomte čtyři pouzdra a vsuňte
je do otvorů podkladu.
For the support, remove the positioning
pins, break off the four bushings and press
them into the holes of the support.
Vsaďte závitové kolíčky a s pomocí podložky je přesně zarovnejte. Podložka nesmí
být posunuta dozadu. Nechte vytvrdit injektovanou maltu. Po vytvrzení vytáhněte podložku a odstraňte nadbytečný materiál. u
zdiva z dutinových cihel musejí být nezbytně použita injektovaná kotevní pouzdra.
Position the threaded rods and align them
exactly using the support. The support may
not be pushed to the back. Let the injection
mortar harden. After hardening, pull out the
support and remove excess material. With
brickwork, it is essential to use injection
anchor sleeves.
Spotřeba na univerzální montážní
desku UMP ®-ALU-TR
Zdivo (s kotevními pouzdry):
Beton (bez kotevních pouzder)
80 ml
24 ml
Requirement per universal fixation plate
®
UMP -ALU-TR
Brickwork (with anchor sleeves):
80 ml
Concrete (without anchor sleeves): 24 ml
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.034
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TR
Universal fixation plate UMP -ALU-TR
Umístětě podložku na univerzální montážní desku UMP® -ALU-TR.
Place the support on the universal fixation
plate UMP®-ALU-TR.
Naneste na spodní plochu univerzální
montážní desky UMP® -ALU-TR stavební
lepidlo.
Prvek musí být celoplošně nalepen na podklad.
Apply adhesive mortar to the adhesive
surface of the universal fixation plate
UMP®-ALU-TR.
Element must stuck together fully covered
on the stable base.
Spotřeba na univerzální montážní
desku UMP® -ALU-TR činí při tloušťce
lepidla 5mm:
0.33 kg
Requirement per universal fixation plate
UMP®-ALU-TR, by a layer thickness of
5 mm:
0.33 kg
Osaďte univerzální montážní desku
®
UMP -ALU-TR.
Offsetting of the universal fixation plate
UMP®-ALU-TR.
Beze spár instalujte izolační desky.
Match-up insulation plates free of joints.
Dokončovací práce
Retrospective work
®
Univerzální montážní desky UMP -ALU-TR
mohou být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez
použití penetrace.
Montovaný objekt připevněte na finálně provedenou omítku.
Povrchový nátěr musí mít dostatečnou
pevnost, aby jej montovaný objekt
nepoškodil.
Pro připevnění prvků k univerzální mon-tážní
desce UMP®-ALU-TR doporučujeme šrouby
s metrickým vinutím (M-šrouby). Šrouby do
dřeva nebo samořezné šrouby nejsou vhodné.
Universal fixation plates UMP®-ALU-TR
may be coated with usual coating materials
for thermal insulation composite systems
without primer.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Suitable screw connections into the
universal fixation plate UMP®-ALU-TR are
screws with metric threads (M-screws).
Wooden screws and self-tapping screws
are not suitable.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TR
®
7.035
Universal fixation plate UMP -ALU-TR
Vyvrtejte otvor skrze kompozitní a hliníkovou
desku.
Drill bore through the compact and
aluminium plate.
Hloubka vrtu musí být 35 – 45 mm.
The drilling depth must be 35 – 45 mm.
Průměr otvoru
M6
M8
M10
M12
Bore hole diameter
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Vyřízněte závit skrze kompozitní a hliníkovou
desku.
Cut thread through the compact and
aluminium plate.
Přišroubujte kotvený objekt k univerzální
montážní desce UMP®-ALU-TR.
Screw fixation object in the universal
®
fixation plate UMP -ALU-TR.
Šroubovací hloubka v univerzální montážní
desce UMP®-ALU-TR musí činit minimálně
30 mm, aby procházel šroub celou tloušťkou
zapěnované hliníkové desky. Pro stanovení
celkové hloubky přišroubování k univerzální
montážní desce UMP®-ALU-TR je nutné znát
tloušťku omítky vč. krycího nátěru. Nezbytná
délka šroubu je stanovena součtem šroubo®
vací hloubky,
tloušťky fasády a tloušťky
montovaného objektu.
Screwed depth in the universal fixation
plate UMP®-ALU-TR must be at least
30 mm to ensure that the screw
attachment extends over the complete
thickness of the foamed-in aluminium
plate. To determine the entire screwing
depth it is necessary to know the exact
thickness of the coating on the universal
fixation plate UMP®-ALU-TR. The required
length of the screw results from the
screwing depth, the thickness of the
coating and the thickness of the mounting
object.
Montážní předpětí F VM
na M6 šroub:
na M8 šroub:
na M10 šroub:
na M12 šroub:
Assembly preload force FVM
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
8.8 kN
12.5 kN
14.2 kN
20.9 kN
FVM = 0.7 x síla k vytažení šroubu
Utahovací moment MA
na M6 šroub:
na M8 šroub:
na M10 šroub:
na M12 šroub:
8.8 kN
12.5 kN
14.2 kN
20.9 kN
FVM = 0.7 x Screw withdrawal-breaking load
9.0 Nm
17.1 Nm
24.1 Nm
42.6 Nm
Tightening torque MA
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
9.0 Nm
17.1 Nm
24.1 Nm
42.6 Nm
M A = 0.17 x F VM x průměr šroubu
MA = 0.17 x FVM x Screw diameter
Stanovení utahovacího momentu pro
šrouby dle specifikace dodavatele
šroubů.
For the tightening torques of the screws
the manufacturer specifications should be
taken into consideration.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.036
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TR
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TR
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
D
110
15
7.037
Popis
Description
Univerzální montážní deska UMP®-ALU-TRI
se skládá z černě zbarvené, proti rozkladu
odolné a bezfreonové tuhé PU (Polyuretan)
pěny se dvěma zapěněnými oc. konzolami
pro pevné připevnění k podkladu. Dále obsahuje jednu hliníkovou desku pro připevnění
kotveného prvky a jednu desku z fenolové
pryskyřice (HPL), která zajišťuje optimální
rozložení tlaku na povrch. Dodávka může
obsahovat na přání čtyři kusy hmoždinek.
Universal fixation plates UMP -ALU-TRI are
made of black-coloured, rot-resistant and
CFC-free PU-rigid foam plastic
(polyurethane) with two foamed-in steel
corbels for the non-positive screw
attachment with the anchorage.
Furthermore, aluminium plate for the
screwed attachment of the fixation object
and a compact plate (HPL) to ensure an
optimum distribution of pressure on the
surface. Our scope of supply includes four
screw-plugs (on request).
Rozměry
– Podstava
240 x 138 mm
:
80 – 300 mm
– Tloušťka D:
– Kompozitní deska:
182 x 130 x 10 mm
162 x 80 mm
– Nutzfläche:
8 mm
– Tloušťka hliníkové desky:
–
Vzdálenost otvorů:
212 x 110 mm
Aluplatte:
300 kg/m 3
– Objemová hmotnost PU:
®
Dimensions
– Base surface:
240 x 138 mm
– Thicknesses D:
80 – 300 mm
– Compact plate:
182 x 130 x 10 mm
– Useful surface area:
162 x 80 mm
– Thickness aluminium plate:
8 mm
– Hole distance:
212 x 110 mm
– Volumetric weight PU:
300 kg/m3
Mechanické připevnění
– Šrouby:
Fischer FUR 14 x 140 FUS
– Průměr otvoru:
14 mm
– min. hloubka otvoru:
115 mm
– min. usazení kotvy:
70 mm
17, Torx T50
– Upínací nářadí:
Mechanical Attachment
– Screws:
Fischer FUR 14 x 140 FUS
– Bore hole diameter:
14 mm
– Drilling depth (min.):
115 mm
– Anchorage depth (min.):
70 mm
– Recording tool:
17, Torx T50
Využití
Applications
80
138
25
27
10
162
240
10
212
8
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Pro montážní desku UMP ® -ALU-TRI v současnosti neexistuje žádná licence udělená Německým institutem
stavební techniky. Pokud by mělo být prokázáno zatížení
®
na montážní desku závažné z hlediska bezpečnosti, je
jejípoužití zapovězeno.
®
Univerzální montážní deska UMP ALU-TRI se hodí pro kotvení prvků ve
fasádách s využitím zateplovacího systému
bez vzniku tepelného mostu.
Univerzální montážní desky UMP® -ALUTRI mají omezenou UV odolnost, obecně
platí, že během výstavby se nemusí krýt
proti slunečnímu záření. Po instalaci je
však nutné chránit je před UV zářením a
povětrnostními vlivy.
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Schodiště
Universal fixation plates UMP®-ALU-TRI are
especially suitable for heat bridge-free alien
fixations in thermal insulation composite
systems.
Universal fixation plates UMP®-ALU-TRI
have a limited UV-resistance and, in
general, do not require any protective cover
during the building period. They should be
protected from the weather and UV rays
during installation.
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Stairs
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.038
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Markýzy
s velkou stínící plochou
Awnings
with large bearing surface
Přístřešky
Canopies
Vlastnosti
Characteristics
Chování při hoření dle DIN 4102:
B2
Zatížení je přenášeno skrze jádro z PU
pěny, stejně jako zapěněné tažné tyče,
které spojují spodní ocelové konzoly s horní
hliníkovou deskou. Mezi ocelovými konzolami a hliníkovou deskou nevznikají žádná
kovové spojení.
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Stabilities are ensured based on the PU
hard foam and the foamed-in
reinforcements. There are no metallic
connections between the foamed-in lower
steel consoles and the foamed-in upper
aluminum plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
1
SN
SV
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Charakteristické mezní zatížení
Smyková síla na ohyb
FV
1
D
mm
D
SN
M
SV
FV
D
3
2
FVR
MR
kN kNm
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
19.4
18.2
17.0
15.8
14.6
13.4
12.2
11.0
9.9
8.7
7.5
6.3
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.4
3
FVR
MR
kN kNm
13.1
11.5
9.5
7.8
6.3
5.1
4.2
3.5
3.1
3.0
3.0
2.9
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
β=
M
FV
D
4
FVR
kN
25.3
23.8
22.3
20.8
19.3
17.8
16.3
14.9
13.4
11.9
10.4
8.9
Prvek je mechanicky připevněn bez
lepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed without
bonded joint and fabric embedding
Prvek je mechanicky
4
připevněn vč. lepení a
MR
FVR
MR armovací tkaniny
kNm
kN kNm Element mechanically
2.6 18.5
1.2 fixed with bonded joint
2.6 16.3
1.3 and fabric embedding
2.6
2.6
2.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.4
Kontrola použití univerzálních
montážních desek UMP® -ALU-TRI
SN
SV
Characteristic collapse load
Transverse force with bending
Tabulka 7.1
Table 7.1
M
13.6
11.3
9.3
7.7
6.5
5.6
5.1
5.0
4.2
4.1
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-TRI
FV · γ
FVR
M·γ
MR
1.0
FV
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
M
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
M
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FVR
Mezní zatížení ve smyku na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 7.1
FVR
Collapse load of transverse force
on fixation element (characteristic
value) according to table 7.1
MR
Mezní zatížení ohybového momentu
na montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 7.1
MR
Collapse load of the bending
moment on fixation element
(characteristic value)
according to table 7.1
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 7.043
γ
Global safety coefficient
see page 7.043
SN
M
7.039
SV
FV
D
Užitné zatížení na mechanické upevnění
(charakteristická hodnota na šroub)
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
SN
Tahová síla na šroub
SN
SV
S
SN
Tensile force on screw
1
3
SN = 0.00262 · FV · D + 2.621 · M
2
4
SN = 0.00505 · FV · D + 5.051 · M
SV
Smyková síla na šroub
SV
Transverse force on screw
SV = 0.25 · FV
S
Šikmá tahová síla na šroub
S
2
Oblique tensile force on screw
2
S = √S N + S V
SN, SV, S, FV v kN | M v kNm | D v mm
SN, SV, S, FV in kN | M in kNm | D in mm
Kontrola použití mechanického
připevnění viz strana 7.042
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 7.042
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
7.040
1
SN
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Charakteristické mezní zatížení
Tahová síla s ohybem
Characteristic collapse load
Tensile force with bending
Tabulka 7.2
Table 7.2
FZ
M
1
D
mm
D
SN
FZ
M
D
3
FZR
MR
kN kNm
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
2
25.3
25.1
24.8
24.6
24.4
24.2
24.0
23.8
23.6
23.3
23.1
22.9
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.4
3
FZR
MR
kN kNm
25.3
25.1
24.8
24.6
24.4
24.2
24.0
23.8
23.6
23.3
23.1
22.9
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
β=
M
D
4
28.1
27.7
27.3
26.9
26.5
26.2
25.8
25.4
25.0
24.6
24.2
23.8
Kontrola použití univerzálních
montážních desek UMP ®-ALU-TRI
SN
FZ
FZR
kN
Prvek je mechanicky připevněn bez
lepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed without
bonded joint and fabric embedding
Prvek je mechanicky
4
připevněn vč.
MR
FZR
MR lepení a armovací tkaniny
kNm
kN kNm Element mechanically
2.6 28.1
1.2 fixed with bonded joint
2.6 27.7
1.3 and fabric embedding
2.6
2.6
2.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.4
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-TRI
FZ · γ
FZR
M·γ
MR
1.0
FZ
Tahové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FZ
Tensile force on fixation element
(characteristic value)
M
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
M
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FZR
Mezní zatížení v tahu na montovaný
prvek (charakteristická hodnota) dle
tabulky 7.2
FZR
Collapse load of tensile force
on fixation element (characteristic
value) according to table 7.2
MR
Mezní zatížení ohybového momentu
na montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 7.2
MR
Collapse load of the bending
moment on fixation element
(characteristic value)
according to table 7.2
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 7.043
γ
Global safety coefficient
see page 7.043
SN
FZ
27.3
26.9
26.5
26.2
25.8
24.4
25.0
24.6
24.2
23.8
M
D
Užitné zatížení na mechanické upevnění
(charakteristická hodnota na šroub)
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
SN
Tahová síla na šroub
SN
SN
Tensile force on screw
1
3
SN = 0.25 · FZ + 2.621 · M
2
4
SN = 0.25 · FZ + 5.051 · M
SN, FZ v kN | M v kNm
SN, FZ in kN | M in kNm
Kontrola použití mechanického
připevnění viz strana 7.042
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 7.042
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
1
SN
SV
FZ = FS · cos α
α
FS
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Charakteristické mezní zatížení
Smyková a tahová síla
viz tabulka 7.2 na straně 7.040
FZR
FVR
viz tabulka 7.2 na straně 7.039
Characteristic collapse load
Transverse force and tensile force
FZR
See table 7.2 on page 7.040
FVR
See table 7.1 on page 7.039
Kontrola použití univerzálních
F montážních desek UMP ®-ALU-TRI
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-TRI
FV = FS · sin α
β=
FS · cos α · γ
FZR
1.0
β=
FS · sin α · γ
FVR
1.0
β=
FS · cos α · γ
FZR
FS · sin α · γ
FVR
D
2
SN
FZ = FS · cos α
SV
α
FS
1.2
FS
Šikmé síly na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FS
Oblique force on fixation element
(characteristic value)
FZR
Mezní zatížení v tahu na montovaný
prvek (charakteristická hodnota) dle
tabulky 7.2
FZR
Collapse load of tensile force on
fixation element (characteristic
value) according to table 7.2
FVR
Mezní zatížení ve smyku na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 7.1
FVR
Collapse load of transverse force
on fixation element (characteristic
value) according to table 7.1
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 7.043
γ
Global safety coefficient
see page 7.043
FV = FS · sin α
D
7.041
Užitné zatížení na mechanické upevnění
(charakteristická hodnota na šroub)
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
SN
SN
S
SV
Tahová síla na šroub
SN
Tensile force on screw
1
SN = 0.00262 · FV · D + 0.25 · FZ
2
SN = 0.00505 · FV · D + 0.25 · FZ
SV
Smyková síla na šroub
Transverse force on screw
SV
SV = 0.25 · FV
S
Šikmá tahová síla na šroub
S
2
Oblique tensile force on screw
2
S = √S N + S V
SN, SV, S, FV, FZ v kN | D v mm
SN, SV, S, FV, FZ in kN | D in mm
Kontrola
použití
mechanického
připevnění viz strana 7.042
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 7.042
Doporučené užitné zatížení
Tlaková síla
Na celou kompozitní desku
Tlaková síla FD
Recommended service load
compressive force
on whole compact plate
Compressive force FD
79.1 kN
79.1 kN
FD
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.042
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Přípustné a doporučené hodnoty
zatížení rámových hmoždinek 1)
Fischer FUR 14 x 140 FUS
Permitted and recommended utility
values of bearing resistances1)
Fischer FUR 14 x 140 FUS
Podklad pro kotvení
SR,Zul SR,empf
kN
kN
Anchorage
SR,Zul SR,empf
kN
kN
Beton
1.82)
-
0.63)
0.63)
0.5
1.82)
-
0.63)
0.63)
0.5
-
0.6
Concrete ? C12/15 resp. B15
Solid brick ? Mz12
Solid sand-lime brick ? KS12
Perforated brick ? Hlz124)
Sand-lime perforated
brick ? KSL6
Lightweight concrete hollow
block ? Hbl25)
Lightweight concrete solid
brick ? V2
Lightweight aggregate
concrete TGL
-
0.6
-
0.3
-
0.5
-
0.7
C12/15 resp. B15
Plná pálená cihla
Mz12
Vápenopísková plná cihla
Dutinová pálená cihla
KS12
Hlz12
Vápenopísková děr. cihla
4)
KSL6
Plynosilikát
Hbl24 5)
-
0.3
Plynobeton
V2
-
0.5
-
0.7
Porobeton dle TGL
Přípustné hodnoty užitného zatížení pro
hmoždinky Fischer FUR 14 x 140 F US platí
pro tah, smyk a šikmý tah pod libovolným
úhlem v souladu s všeobecným souhlasem
Zulassung Z-21.2-1204. Ustanovení tohoto
schválení (Zulassung) jsou přednostní.
Pro zvýšení přípustných a doporučených
užitných hodnot je možné instalovat přídavnou desku s předepsanými osovými
vzdálenostmi mezi podkladem a prvkem.
Kontrola použití mechanického
připevnění
β=
S
SR,Zul
The permitted utility values of the bearing
resistances for Fischer FUR 14 x 140 FUS
apply to tensile load, transverse load and
oblique tensile load under all angles
pursuant to the general technical approval
Z-21.2-1204. The provisions of this approval
are applicable.
To increase the allowable and
recommended practical values, mount an
adapter plate with the required centre
distances between the substrate and item.
Proof concerning the use of the mechanical
fixation
1.0 resp. β =
S
SR,empf
1.0
S
Šikmé tahové zatížení na hmoždinku
(charakteristická hodnota)
S
Oblique tensile load on dowel
(characteristic value)
SR,empf
Doporučené šikmé tahové zatížení
na hmoždinku
SR,empf
Recommended oblique tensile load
on dowel
SR,Zul
Přípustné šikmé tahové zatížení
na hmoždinku
SR,Zul
Permitted oblique tensile load on
dowel
1) Omezení pro trvale působící tahové zatížení viz Zulassung Z-21.2-1204, oddíl 3.2.3.
1) For limitations of permanent tensile forces see approval Z21.2-1204, section 3.2.3.
2) Při tahovém namáhání na všechny čtyři hmoždinky musí
být hodnota snížena dle Zulassung Z-21.2-1204, příloha 4
na 1.3 kN.
2) In the case of a tensile load on all four dowels, the value
must be reduced to 1.3 kN according to approval Z-21.21204 appendix 4.
3) Přípustné zatížení je možné zvýšit pro plnou pálenou i
vápenopískovou cihlu (bez úchopů) na 0.8 kN.
3) The permitted load may be increased to 0.8 kN with
unpunched solid bricks and/or unpunched solid sand-lime
bricks (no gripping recess).
4) Objemová hmotnost 1.0 kg/dm³; pro jiné třídy pevnosti je
přípustné zatížení Last zásadně určeno zkouškou na
stavbě.
5) Rozpěrná část kotvy musí být ukotvena v celé své
délce (viz Zulassung Z-21.2-1204, příloha 6).
4) Bulk density ? 1.0 kg/dm³; with other compressive strength
classes the load allowance must generally be determined
using building tests.
5) The spreading section of the dowel must be anchored in
the fixed link of the stone (see approval Z-21.2-1204,
appendix 6).
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
PZ
®
7.043
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla
na šroub v hliníkové desce
Tahová síla PZ na M6 šroub:
Tahová síla PZ na M8 šroub:
Tahová síla PZ na M10 šroub:
Tahová síla PZ na M12 šroub:
4.2 kN
5.5 kN
6.8 kN
8.0 kN
Recommended service load
tensile force
on screwing within aluminum plate
Tensile force PZ per screw M6:
4.2 kN
Tensile force PZ per screw M8:
5.5 kN
Tensile force PZ per screw M10:
6.8 kN
Tensile force PZ per screw M12:
8.0 kN
Uvedené hodnoty tahové síly jsou pro jeden samostatný šroub v hliníkové desce.
The given values are screw extraction
forces of one single screw from the
aluminum plate.
Pro globální bezpečnostní faktor jsou
doporučené následující dílčí koeficienty:
We recommend the following parts safety
factors for the global safety coefficient:
Součinitel bezpečnosti působení
Součinitel bezpečnosti materiálu
Součinitel bezpečnosti
dlouhodobých účinků a teploty
γL = 1.8
γE = 1.4
Safety coefficient of impact
γM = 1.6
Material safety coefficient
Safety coefficient long term effects
γL = 1.8
and temperature
Doporučený globální bezpečnostní koeficient
γ = γE · γM · γL = 4.0
Recommended global safety
γ = γE · γM · γL = 4.0
coefficient
Doporučené součinitele bezpečnosti je
potřeba pečlivě kontrolovat a v případě
potřeby upravit. Poznámky pro aplikace na
straně 7.037 by měly být dodržovány.
The recommended safety coefficients
must be carefully checked and adjusted if
necessary. Please observe all notes given
on page 7.037.
Doporučené hodnoty bezpečnostního
součinitele platí pro následující předpoklady:
The safety coefficients recommended are
applicable under the following conditions:
γE = 1.4
γM = 1.6
Požadavky na mechanické připevnění
Vhodnost přiloženého montážního materiálu
musí být přezkoušeno pro konkrétní podklad.
V případě nejasného podkladu je nutné
provedení vytahovací zkoušky hmoždinky z
konkrétního podkladu.
Další informace viz: www.fischer.cz
Požadavky na lepení
6)
Pro univerzální montážní desku UMP ®ALU- TRI je potřebné celoplošné přilepení.
Pevnost přilepení izolačních desek, stejně
jako univerzální montážní desky UMP ®ALU-TRI k podkladu musí být nejméně 8.0
N/cm2 (EN 13499).
Nejméně 40% povrchu izolační desky musí
být pomocí lepicí malty spojeno s podkladem. Je důležité dbát na pečlivé přilepení
izolačních desek v okolí univerzální montážní
desky UMP®-ALU-TRI.
Tahovou a tlakovou pevnost přilepení
je potřeba ověřit zkouškami na místě
stavby pro konkrétní podmínky.
6) Tyto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy,
pokud byly statické důkazy charakteristického
mezního zatížení základem lepení a armovací tkaniny.
Requirements for the mechanical fixing
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base. If the base is unknown, tensile
strength tests of the fixing materials are
necessary before starting the assembly on
the object.
Further details under: www.fischer.de
6)
Requirements for adhesion
For the universal fixation plate UMP®ALU-TRI adhesion a full-surface bonding is
a requirement. The strength resistance of
the adhesion of the insulation boards and
the universal fixation plate UMP®-ALU-TRI
with the base must at least amount to 8.0
N/cm2 (EN 13499).
At least 40% of the surface of the
insulation boards must be connected with
the base through adhesive material. A
careful adhesion of the insulation boards
adjacent to the universal fixation plate
UMP®-ALU-TRI should be ensured.
The adhesive tensile strength and
compressive strength must be calculated
with experiments if necessary.
6) These requirements must be adhered to only if the static
evidence of the characteristic breaking load used bonding
and tissue embedding as a basis.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.044
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Požadavky na izolační desky a armovací
tkaniny ze skelného vlákna 7)
Pevnost v tahu zabudované armovací
tkaniny (EN 13499):
> 40.0 N/mm
Pevnost v tahu na izolační desky kolmo
2
na povrch desky (EN 13499): > 10.0 N/cm
Pevnost v tlaku izolační desky při
10% stlačení CS(10)60
> 6.0 N/cm 2
(EN 13163):
Requirement for insulation boards and
fibreglass fabrics7)
Tensile strength of the installed fibreglass
fabric (EN 13499):
> 40.0 N/mm
Tensile strength of the insulation
boards vertical to the surface
(EN 13499):
> 10.0 N/cm2
Compressive stress of the insulation
board at 10% compressive strain
CS(10)60 (EN 13163):
> 6.0 N/cm2
Montáž
Assembly
Je doporučeno, aby univerzální montážní
deska UMP®-ALU-TRI byla usazena před
lepením izolačních desek.
It is advisable to offset the universal
fixation plates UMP®-ALU-TRI before
bonding the insulation plates.
Vyvrtejte otvory pro hmoždinky a vyčistěte
je od nečistot z vrtání. Zdivo z dutinových
cihel musí být vrtáno bez příklepu.
Mark bore holes, drill and clean free of any
drilled dust. Drill perforated brickwork
without percussion.
Na celou plochu dna univerzální montážní
desky UMP®-ALU-TRI naneste cementové
stavební lepidlo. Prvek musí být celoplošně
nalepen na podklad.
Apply adhesive mortar to the adhesive
surface of the universal fixation plate
UMP®-ALU-TRI.
Element must stuck together fully covered
on the stable base.
Spotřeba pro univerzální montážní
desku UMP®-ALU-TRI je při tloušťce
0.29 kg
lepidla 5 mm:
Usaďte dle obrázku univerzální montážní
desku UMP®-ALU-TRI pomocí hmoždinek.
Dále zkontrolujte, zda dodané hmoždinky
jsou vhodné pro použitý podklad.
Před montáží dotáhněte hmoždinky k
vnějšímu líci izolační desky a naneste na
celou stykovou plochu UMP®-ALU-TRI univerzální montážní podložky stavební lepidlo
Po vytvrzení stavebního lepidla, hmoždinky
silně dotáhněte.
7) Tyto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy,
pokud byly statické důkazy charakteristického
mezního zatížení základem lepení a armovací tkaniny.
Requirement per universal fixation plate
UMP®-ALU-TRI, by a layer thickness of
5 mm:
0.29 kg
Offsetting of the universal fixation plate
UMP®-ALU-TRI with the supplied screwed
dowel. The latter must be checked
beforehand to determine whether or not it
is suitable for the respective underground.
Tighten screw dowel until the universal
fixation plate UMP®-ALU-TRI is positioned
flush and embedded on all sides in the
adhesive mortar.
Once the mortar has matured, tighten the
screw dowel forcibly again.
7) These requirements must be adhered to only if the static
evidence of the characteristic breaking load used bonding
and tissue embedding as a basis.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
7.045
Upravte izolační desky tak, aby překrývaly
montážní konzoly.
Match-up insulation plates free of joints.
Dokončovací práce
Retrospective work
Univerzální montážní desky UMP®-ALU-TRI
mohou být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez
použití penetrace.
Universal fixation plates UMP®-ALU-TRI
may be coated with usual coating materials
for thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na finálně
provedenou omítku.
Povrchový nátěr musí mít dostatečnou
pevnost, aby jej montovaný objekt
nepoškodil.
Pro připevnění prvků k univerzální montážní
desce UMP®-ALU-TRI doporučujeme šrouby do plechu nebo šrouby s metrickým vinutím (M-šrouby). Šrouby do dřeva nebo
samořezné šrouby nejsou povoleny.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Suitable screw connections into the
universal fixation plate UMP®-ALU-TRI are
screws with metric threads (M-screws).
Wooden screws and self-tapping screws
are not suitable.
Otvor musí být vyvrtán skrz kompozitní i
hliníkovou desku.
Drill bore hole through the compact and
aluminium plate.
Hloubka otvoru musí být 40 - 50 mm.
The drilling depth must be 40 – 50 mm.
Průměr otvoru
M6
M8
M10
M12
Bore hole diameter
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Závit řízněte po průchodu skrz fenolovou a
hliníkovou desku.
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Cut thread through the compact and
aluminium plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.046
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Kotvený prvek přišroubujte k univerzální
montážní desce UMP®-ALU-TRI.
Screw fixation object in the universal
fixation plate UMP®-ALU-TRI.
Šroubovací hloubka v univerzální montážní
desce UMP®-ALU-TRI musí být alespoň 30
mm tak, že šroub musí procházet celou
tloušťkou zapěněné hliníkové desky. Pro
Screwed depth in the universal fixation
plate UMP®-ALU-TRI must be at least
30 mm to ensure that the screw
attachment extends over the complete
thickness of the foamed-in aluminium
plate. To determine the entire screwing
depth it is necessary to know the exact
thickness of the coating on the universal
®
fixation plate UMP -ALU-TRI. The required
length of the screw results from the
screwing depth, the thickness of the
coating and the thickness of the mounting
object.
stanovení celkové hloubky přišroubování k
univerzální montážní desce UMP®-ALU-TRI
je nutné znát tloušťku omítky vč. krycího
nátěru. Nezbytná délka šroubu je stanovena součtem šroubovací hloubky, tloušťky
fasády a tloušťky montovaného objektu.
V případě malé použitelné plochy je možné
použít nastavovací desku.
Montážní předpětí FVM
na M6 šroub:
na M8 šroub:
na M10 šroub:
na M12 šroub:
7.7 kN
10.1 kN
12.6 kN
14.7 kN
With the usable areas being too small it is
possible to use an adapter plate.
Assembly preload force FVM
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
7.7 kN
10.1 kN
12.6 kN
14.7 kN
FVM = 0.7 x Tahová síla pro vytažení šroubu
FVM = 0.7 x Screw withdrawal-breaking load
Utahovací moment MA
na M6 šroub:
na M8 šroub:
na M10 šroub:
na M12 šroub:
Tightening torque MA
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
7.9 Nm
13.7 Nm
21.4 Nm
29.9 Nm
7.9 Nm
13.7 Nm
21.4 Nm
29.9 Nm
M A = 0.17 x F VM x průměr šroubu
MA = 0.17 x FVM x Screw diameter
Stanovení utahovacího momentu pro
šrouby dle specifikace dodavatele
šroubů.
For the tightening torques of the screws
the manufacturer specifications should be
taken into consideration.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
D
110
15
27
80
138
25
162
240
10
212
8
10
Pro montážní desku UMP® -ALU-TRI v současnosti neexistuje žádná licence udělená Německým institutem
stavební techniky. Pokud by mělo být prokázáno zatížení
®
na montážní desku závažné z hlediska bezpečnosti, je
jejípoužití zapovězeno.
®
7.047
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Popis
Description
Univerzální montážní deska UMP®-ALU-TRI
se skládá z černě zbarvené, proti rozkladu
odolné a bezfreonové tuhé PU (Polyuretan)
pěny se dvěma zapěněnými oc. konzolami
pro pevné připevnění k podkladu. Dále obsahuje jednu hliníkovou desku pro připevnění
kotveného prvky a jednu desku z fenolové
pryskyřice (HPL), která zajišťuje optimální
rozložení tlaku na povrch. Dodávka může
obsahovat na přání čtyři kusy hmoždinek.
Universal fixation plates UMP®-ALU-TRI are
made of black-coloured, rot-resistant and
CFC-free PU-rigid foam plastic
(polyurethane) with two foamed-in steel
corbels for the non-positive screw
attachment with the anchorage.
Furthermore, aluminium plate for the
screwed attachment of the fixation object
and a compact plate (HPL) to ensure an
optimum distribution of pressure on the
surface. Fastening material will be supplied
on request.
Rozměry
240 x 138 mm
– Podstava:
-–Tloušťka D:
80 – 300 mm
– Kompozitní deska: 182 x 130 x 10 mm
– Užitná plocha:
162 x 80 mm
– Tloušťka hliníkové desky:
8 mm
– Vzdálenost otvorů:
212 x 110 mm
– Objemová hmotnost PU:
300 kg/m 3
Dimensions
– Base surface:
240 x 138 mm
– Thicknesses D:
80 – 300 mm
– Compact plate:
182 x 130 x 10 mm
– Useful surface area:
162 x 80 mm
– Thickness aluminium plate:
8 mm
– Hole distance:
212 x 110 mm
– Volumetric weight PU:
300 kg/m3
Mechanické připevnění pro zdivo
Mechanical Attachment for Brick
– Threaded rod: Fischer FIS A M10 x 130
– Anchor sleeve:
Fischer FIS H 16 x 85 K
– Injection-mortar:
Fischer FIS
– Bore hole diameter:
16 mm
– Drilling depth (min.):
95 mm
– Anchorage depth (min.):
85 mm
– Recording tool:
17
–
–
–
–
–
–
–
Závitové tyče: Fischer FIS A M10 x 130
Kotevní pouzdra: Fischer FIS H 16 x 85 K
Injektovaná malta:
Fischer FIS
Průměr otvoru:
16 mm
Min. hloubka otvoru:
95 mm
Min. usazení kotvy:
85 mm
Upínací nářadí:
17
Mechanické připevnění pro beton
– Závitové tyče: Fischer FIS A M10 x 130
– Injektovaná malta:
Fischer FIS
– Průměr otvoru:
12 mm
– Min. hloubka otvoru:
80 mm
– Min. usazení kotvy:
80 mm
– Upínací nářadí:
17
Mechanical Attachment for Concrete
– Threaded rod: Fischer FIS A M10 x 130
– Injection-mortar:
Fischer FIS
– Bore hole diameter:
12 mm
– Drilling depth (min.):
80 mm
– Anchorage depth (min.):
80 mm
– Recording tool:
17
Využití
Applications
Univerzální montážní deska UMP®-ALUTRI se hodí zejména pro kotvení středně
těžkých prvků ve fasádách s využitím
zateplovacího systému bez vzniku tepelného mostu.
Univerzální montážní desky UMP®-ALUTRI mají omezenou UV odolnost, obecně
platí, že během výstavby se nemusí krýt
proti slunečnímu záření. Jsou-li však již
zabudované, měly by být chráněny před
povětrnostními vlivy a UV zářením.
Universal fixation plates UMP -ALU-TRI are
especially suitable for heat bridge-free alien
fixations in thermal insulation composite
systems.
Universal fixation plates UMP®-ALU-TRI
have a limited UV-resistance and, in
general, do not require any protective cover
during the building period. They should be
protected from the weather and UV rays
during installation.
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Schodiště
®
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Stairs
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.048
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Markýzy
s velkou stínící plochou
Awnings
with large bearing surface
Přístřešky
Canopies
Vlastnosti
Characteristics
Chování při hoření dle DIN 4102:
B2
Zatížení je přenášeno skrze jádro z PU
pěny, stejně jako zapěněné tažné tyče,
které spojují spodní ocelové konzoly s horní
hliníkovou deskou. Mezi ocelovými konzolami a hliníkovou deskou nevznikají žádná
kovové spojení.
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Stabilities are ensured based on the PU
hard foam and the foamed-in
reinforcements. There are no metallic
connections between the foamed-in lower
steel consoles and the foamed-in upper
aluminum plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
1
SN
SV
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Charakteristické mezní zatížení
Smyková síla na ohyb
FV
1
D
mm
D
SN
M
SV
FV
D
3
2
FVR
MR
kN kNm
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
19.4
18.2
17.0
15.8
14.6
13.4
12.2
11.0
9.9
8.7
7.5
6.3
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.4
3
FVR
MR
kN kNm
13.1
11.5
9.5
7.8
6.3
5.1
4.2
3.5
3.1
3.0
3.0
2.9
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
β=
M
FV
D
4
FVR
kN
25.3
23.8
22.3
20.8
19.3
17.8
16.3
14.9
13.4
11.9
10.4
8.9
Prvek je mechanicky připevněn bez
lepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed without
bonded joint and fabric embedding
Prvek je mechanicky
4
připevněn vč. lepení a
MR
FVR
MR armovací tkaniny
kNm
kN kNm Element mechanically
2.6 18.5
1.2 fixed with bonded joint
2.6 16.3
1.3 and fabric embedding
2.6
2.6
2.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.4
Kontrola použití univerzálních
montážních desek UMP® -ALU-TRI
SN
SV
Characteristic collapse load
Transverse force with bending
Taulka 7.3
Table 7.3
M
13.6
11.3
9.3
7.7
6.5
5.6
5.1
5.0
4.2
4.1
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-TRI
FV · γ
FVR
M·γ
MR
1.0
FV
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
M
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
M
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FVR
Mezní zatížení ve smyku na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 7.3
FVR
Collapse load of transverse force
on fixation element (characteristic
value) according to table 7.3
MR
Mezní zatížení ohybového momentu
na montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 7.3
MR
Collapse load of the bending
moment on fixation element
(characteristic value)
according to table 7.3
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 7.053
γ
Global safety coefficient
see page 7.053
SN
M
7.049
SV
FV
D
Užitné zatížení na mechanické
upevnění
(charakteristická hodnota na šroub)
SN
Tahová síla na šroub
SN
SV
S
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
SN
Tensile force on screw
1
3
SN = 0.00262 · FV · D + 2.621 · M
2
4
SN = 0.00505 · FV · D + 5.051 · M
SV
Smyková síla na šroub
SV
Transverse force on screw
SV = 0.25 · FV
S
Šikmá tahová síla na šroub
S
2
Oblique tensile force on screw
2
S = √S N + S V
SN, SV, S, FV v kN | M v kNm | D v mm
SN, SV, S, FV in kN | M in kNm | D in mm
Kontrola použití mechanického
připevnění viz strana 7.052
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 7.052
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
7.050
®
Universalmontageplatte UMP -ALU-TRI
1
SN
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Charakteristické mezní zatížení
Tahová síla s ohybem
Characteristic collapse load
Tensile force with bending
Tabulka 7.4
Table 7.4
FZ
M
1
D
mm
D
SN
FZ
M
D
3
FZR
MR
kN kNm
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
2
25.3
25.1
24.8
24.6
24.4
24.2
24.0
23.8
23.6
23.3
23.1
22.9
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.4
3
FZR
MR
kN kNm
25.3
25.1
24.8
24.6
24.4
24.2
24.0
23.8
23.6
23.3
23.1
22.9
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
β=
M
D
4
28.1
27.7
27.3
26.9
26.5
26.2
25.8
25.4
25.0
24.6
24.2
23.8
Kontrola použití univerzálních
montážních desek UMP®-ALU-TRI
SN
FZ
FZR
kN
Prvek je mechanicky připevněn bez
lepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed without
bonded joint and fabric embedding
Prvek je mechanicky
4
připevněn vč.
MR
FZR
MR lepení a armovací tkaniny
kNm
kN kNm Element mechanically
2.6 28.1
1.2 fixed with bonded joint
2.6 27.7
1.3 and fabric embedding
2.6
2.6
2.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.4
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-TRI
FZ · γ
FZR
M·γ
MR
1.0
FZ
Tahové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FZ
Tensile force on fixation element
(characteristic value)
M
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
M
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FZR
Mezní zatížení v tahu na montovaný
prvek (charakteristická hodnota) dle
tabulky 7.4
FZR
Collapse load of tensile force
on fixation element (characteristic
value) according to table 7.4
MR
Mezní zatížení ohybového momentu
na montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 7.4
MR
Collapse load of the bending
moment on fixation element
(characteristic value)
according to table 7.4
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 7.053
γ
Global safety coefficient
see page 7.053
SN
FZ
27.3
26.9
26.5
26.2
25.8
24.4
25.0
24.6
24.2
23.8
M
D
SN
Užitné zatížení na mechanické
upevnění
(charakteristická hodnota na šroub)
Tahová síla na šroub
SN
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
SN
Tensile force on screw
1
3
SN = 0.25 · FZ + 2.621 · M
2
4
SN = 0.25 · FZ + 5.051 · M
SN, FZ v kN | M v kNm
SN, FZ in kN | M in kNm
Kontrola použití mechanického
připevnění viz strana 7.052
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 7.052
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
1
SN
SV
FZ = FS · cos α
α
FS
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Charakteristické mezní zatížení
Smyková a tahová síla
viz tabulka 7.4 na straně 7.050
FZR
FVR
viz tabulka 7.3 na straně 7.049
Characteristic collapse load
Transverse force and tensile force
FZR
See table 7.4 on page 7.050
FVR
See table 7.3 on page 7.049
Kontrola použití univerzálních
montážních desek UMP®-ALU-TRI
Proof concerning the use of the universal
fixation plate UMP®-ALU-TRI
FV = FS · sin α
β=
FS · cos α · γ
FZR
1.0
β=
FS · sin α · γ
FVR
1.0
β=
FS · cos α · γ
FZR
FS · sin α · γ
FVR
D
2
SN
FZ = FS · cos α
SV
α
FS
Šikmé tahové namáhání na montovaný prvek (charakteristická hodnota)
FS
Oblique force on fixation element
(characteristic value)
FZR
Mezní zatížení v tahu na montovaný
prvek (charakteristická hodnota) dle
tabulky 7.4
FZR
Collapse load of tensile force on
fixation element (characteristic
value) according to table 7.4
FVR
Mezní zatížení ve smyku na
montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 7.3
FVR
Collapse load of transverse force
on fixation element (characteristic
value) according to table 7.3
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 7.053
γ
Global safety coefficient
see page 7.053
Užitné zatížení na mechanické
upevnění
(charakteristická hodnota na šroub)
SN
SN
S
SV
1.2
FS
FV = FS · sin α
D
7.051
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
Tahová síla na šroub
SN
Tensile force on screw
1
SN = 0.00262 · FV · D + 0.25 · FZ
2
SN = 0.00505 · FV · D + 0.25 · FZ
SV
Smyková síla na šroub
Transverse force on screw
SV
SV = 0.25 · FV
S
Šikmá tahová síla na šroub
S
2
Oblique tensile force on screw
2
S = √S N + S V
SN, SV, S, FV, FZ v kN | D v mm
SN, SV, S, FV, FZ in kN | D in mm
Kontrola použití mechanického
připevnění viz strana 7.052
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 7.052
Doporučené užitné zatížení
Tlaková síla
Na celou kompozitní desku
Tlaková síla FD
Recommended service load
compressive force
on whole compact plate
Compressive force FD
79.1 kN
79.1 kN
FD
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.052
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Přípustné hodnoty zatížení
rámových hmoždinek
Fischer FIS A M10 x 130
Permitted utility values
of bearing resistances
Fischer FIS A M10 x 130
Podklad pro kotvení 1)
SNR,Zul SVR,Zul
kN
kN
Beton ? C12/15 resp. B15
8.0
5.8
Podklad pro kotvení 2)
Plná pálená cihla
SR,Zul
kN
Mz12
Vápenopísková plná cihla
Dutinová pálená cihla
Hlz12
Vápenopísková děrovaná cihla
Plynosilikát
1.7
1.7
0.8
0.6
KS12
KSL6
Hbl2
0.3
Porobeton dle TGL
1.0
Přípustné hodnoty užitného zatížení pro
hmoždinky Fischer FIS A M10 x 130 platí
pro tah, smyk a šikmý tah pod libovolným
úhlem v souladu s všeobecným souhlasem
Zulassung Z-21.2-1204. Ustanovení tohoto
schválení (Zulassung) jsou přednostní.
Uvedené snížení osové vzdálenosti hodnoty je zohledněno v přípustné užitné
hodnotě zatížení.
Concrete ? C12/15 resp. B15
SNR,Zul SVR,Zul
kN
kN
8.0
Anchorage2)
5.8
SR,Zul
kN
Solid brick ? Mz12
Solid sand-lime brick ? KS12
Perforated brick ? Hlz12
Sand-lime perforated brick ? KSL6
Lightweight concrete hollow
block ? Hbl2
Lightweight aggregate
concrete TGL
1.7
1.7
0.8
0.6
0.3
1.0
The permitted utility values of the bearing
resistances for Fischer FIS A M10 x 130
apply to tensile load, transverse load and
oblique tensile load under all angles
pursuant to the general technical approval
Z-21.3-1824. The provisions of this approval
are applicable.
The reduced distances between the axes
are considered in the permitted utility
values specified.
Kontrola použití mechanického
připevnění u betonu
β=
Anchorage1)
Proof concerning the use of the mechanical
fixation with concrete
SN
SNR,Zul
SV
SVR,Zul
1.2
SN
Tahové zatížení na kotvu
(charakteristická hodnota)
SN
Tensile load on anchor
(characteristic value)
SV
Šikmé zatížení na kotvu
(charakteristická hodnota)
SV
Transverse load on anchor
(characteristic value)
SNR,Zul
Přípustné tahové zatížení na kotvu
SNR,Zul
Permitted tensile load on anchor
SVR,Zul
Přípustné šikmé zatížení na kotvu
SVR,Zul
Permitted transverse load on anchor
Kontrola použití mechanického připevnění
u zdiva
β=
Proof concerning the use of the mechanical
fixation with brick
S
SR,Zul
1.0
S
Šikmé tahové zatížení na kotvu
(charakteristická hodnota
S
Oblique tensile load on anchor
(characteristic value)
SR,Zul
Přípustné šikmé tahové zatížení
na kotvu
SR,Zul
Permitted oblique tensile load on
anchor
1) Bez periferního působení v nepopraskaném betonu.
1) Without impact on the edges in non-cracked concrete.
2) Formát cihel 4 DF až 10 DF vč. zatížení. Zvýšení
zatížení za zvláštních podmínek, viz Zulassung
Z-21.3-1824, oddíl 3.2.3.1, příloha 9.
2) Block sizes 4 DF to 10 DF incl. burden. Increase of loads
under special conditions see approval Z-21.3-1824, section
3.2.3.1 and appendix 9.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
PZ
®
7.053
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla na šroub v hliníkové
desce
Tahová síla PZ na M6 šroub:
Tahová síla PZ na M8 šroub:
Tahová síla PZ na M10 šroub:
Tahová síla PZ na M12 šroub:
4.2 kN
5.5 kN
6.8 kN
8.0 kN
Recommended service load
tensile force
on screwing within aluminum plate
Tensile force PZ per screw M6:
4.2 kN
Tensile force PZ per screw M8:
5.5 kN
Tensile force PZ per screw M10:
6.8 kN
Tensile force PZ per screw M12:
8.0 kN
Uvedené hodnoty tahové síly jsou pro jeden samostatný šroub v hliníkové desce.
The given values are screw extraction
forces of one single screw from the
aluminum plate.
Pro globální bezpečnostní faktor jsou
doporučené následující dílčí koeficienty:
We recommend the following parts safety
factors for the global safety coefficient:
Součinitel bezpečnosti působení
Součinitel bezpečnosti materiálu
Součinitel bezpečnosti
dlouhodobých účinků a teploty
γL = 1.8
γE = 1.4
Safety coefficient of impact
γM = 1.6
Material safety coefficient
Safety coefficient long term effects
γL = 1.8
and temperature
Doporučený globální bezpečnostní koeficient
γ = γE · γM · γL = 4.0
Recommended global safety
γ = γE · γM · γL = 4.0
coefficient
Doporučené součinitele bezpečnosti je
potřeba pečlivě kontrolovat a v případě
potřeby upravit. Poznámky pro aplikace na
straně 7.047 by měli být dodržovány.
The recommended safety coefficients
must be carefully checked and adjusted if
necessary. Please observe all notes given
on page 7.047.
Doporučené hodnoty bezpečnostního
součinitele platí pro následující předpoklady:
The safety coefficients recommended are
applicable under the following conditions:
γE = 1.4
γM = 1.6
Požadavky na mechanické připevnění
Vhodnost přiloženého montážního materiálu musí být přezkoušeno pro konkrétní
podklad. V případě nejasného podkladu je
nutné provedení vytahovací zkoušky
hmoždinky z konkrétního podkladu.
Další informace viz: www.fischer.cz
Requirements for the mechanical fixing
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base. If the base is unknown, tensile
strength tests of the fixing materials are
necessary before starting the assembly on
the object.
Further details under: www.fischer.de
3)
Požadavky na lepení
Pro univerzální montážní desku UMP ®ALU- TRI je potřebné celoplošné přilepení.
Pevnost přilepení izolačních desek, stejně
jako univerzální montážní desky UMP®-ALUTRI k podkladu musí být nejméně
8.0 N/cm2 (EN 13499).
Nejméně 40% povrchu izolační desky musí
být pomocí lepicí malty spojeno s podkladem. Je důležité dbát na pečlivé přilepení
izolačních desek v okolí univerzální montážní
desky UMP®-ALU-TRI.
Tahovou a tlakovou pevnost přilepení je
potřeba ověřit zkouškami na místě stavby
pro konkrétní podmínky.
Requirements for adhesion
For the universal fixation plate UMP®-ALUTRI adhesion a full-surface bonding is a
requirement. The strength resistance of the
adhesion of the insulation boards and the
®
universal fixation plate UMP -ALU-TRI with
the base must at least amount to 8.0 N/cm2
(EN 13499).
At least 40% of the surface of the
insulation boards must be connected with
the base through adhesive material. A
careful adhesion of the insulation boards
adjacent to the universal fixation plate
UMP®-ALU-TRI should be ensured.
The adhesive tensile strength and
compressive strength must be calculated
with experiments if necessary.
3) Tyto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy,
pokud byly statické důkazy charakteristického
mezního zatížení základem lepení a armovací tkaniny.
3) These requirements must be adhered to only if the static
evidence of the characteristic breaking load used bonding
and tissue embedding as a basis.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.054
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Požadavky na izolační desky a
armovací tkaniny ze skelného vlákna 4)
Pevnost v tahu zabudované armovací
> 40.0 N/mm
tkaniny (EN 13499):
Pevnost v tahu na izolační desky kolmo na
2
povrch desky (EN 13499):
> 10.0 N/cm
Pevnost v tlaku izolační desky při
10% stlačení CS(10)60
> 6.0 N/cm 2
(EN 13163):
Requirement for insulation boards and
fibreglass fabrics4)
Tensile strength of the installed fibreglass
fabric (EN 13499):
> 40.0 N/mm
Tensile strength of the insulation
boards vertical to the surface
(EN 13499):
> 10.0 N/cm2
Compressive stress of the insulation
board at 10% compressive strain
CS(10)60 (EN 13163):
> 6.0 N/cm2
Montáž
Assembly
Je doporučeno, aby univerzální montážní
deska UMP®-ALU-TRI byla usazena před
lepením izolačních desek.
It is advisable to offset the universal
®
fixation plates UMP -ALU-TRI before
bonding the insulation plates.
Vyvrtejte otvory pro hmoždinky a vyčistěte
je od nečistot z vrtání. Zdivo z dutinových
cihel musí být vrtáno bez příklepu.
Mark bore holes and drill. Drill perforated
brickwork without percussion.
Otvory se musí důkladně vyčistit
od prachu.
Bore holes must be cleaned thoroughly of
any drilled dust.
Postup čištění u betonu nebo
plných cihel:
4x ofouknout
4x vyčistit kartáčkem
4x ofouknout
Cleaning procedure by concrete or all-brick:
Blow out twice (4x)
Brush out twice (4x)
Blow out twice (4x)
OsaĎte závitové tyče a nechte vytvrdit
injektované stavební lepidlo. U zdiva je
nezbytně nutné použít injektovaná
kotevní pouzdra.
Set threaded rods and allow injection
mortar to mature. With brickwork, it is
essential to use injection anchor sleeves.
Spotřeba na univerzální montážní
desku UMP® -ALU-TRI
Zdivo (s kotevními pouzdry):
Beton (bez kotevních pouzder):
Requirement per universal fixation plate
®
UMP -ALU-TRI
Brickwork (with anchor sleeves):
96 ml
Concrete (without anchor sleeves): 32 ml
96 ml
32 ml
4) Tyto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy,
pokud byly statické důkazy charakteristického
mezního zatížení základem lepení a armovací tkaniny.
4) These requirements must be adhered to only if the static
evidence of the characteristic breaking load used bonding
and tissue embedding as a basis.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected]
TD.002.1401
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
®
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Na celou plochu dna univerzální montážní
desky UMP®-ALU-TRI naneste cementové
stavební lepidlo. Prvek musí být celoplošně
nalepen na podklad.
Spotřeba pro univerzální montážní
desku UMP®-ALU-TRI je při tloušťce
lepidla 5 mm:
0.29 kg
Usaďte dle obrázku univerzální montážní
desku UMP®-ALU-TRI pomocí hmoždinek.
Dále zkontrolujte, zda dodané hmoždinky
jsou vhodné pro použitý podklad.
Po vytvrzení stavebního
hmoždinky silně dotáhněte.
lepidla,
7.055
Apply adhesive mortar to the adhesive
surface of the universal fixation plate
UMP®-ALU-TRI.
Element must stuck together fully covered
on the stable base.
Requirement per universal fixation plate
UMP®-ALU-TRI, by a layer thickness of
5 mm:
0.29 kg
Offsetting of the universal fixation plate
UMP®-ALU-TRI. Tighten nuts until the
Universal fixation plate UMP®-ALU-TRI is
positioned flush and embedded on all sides
in the adhesive mortar.
Once the mortar has matured, tighten the
nuts forcibly again.
Upravte izolační desky tak, aby překrývaly
montážní konzoly.
Match-up insulation plates free of joints.
Dokončovací práce
Retrospective work
Univerzální montážní desky UMP®-ALU-TRI
mohou být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez
použití penetrace.
Universal fixation plates UMP®-ALU-TRI
may be coated with usual coating materials
for thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na finálně
provedenou omítku.
Povrchový nátěr musí mít dostatečnou
pevnost, aby jej montovaný objekt
nepoškodil.
Pro připevnění prvků k univerzální montážní
desce UMP®-ALU-TRI doporučujeme šrouby do plechu nebo šrouby s metrickým vinutím (M-šrouby). Šrouby do dřeva nebo
samořezné šrouby nejsou povoleny.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Suitable screw connections into the
universal fixation plate UMP®-ALU-TRI are
screws with metric threads (M-screws).
Wooden screws and self-tapping screws
are not suitable.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
7.056
®
®
Univerzální montážní deska UMP -ALU-TRI
Universal fixation plate UMP -ALU-TRI
Otvor musí být vyvrtán skrz kompozitní i
hliníkovou desku.
Drill bore through the compact and
aluminium plate.
Hloubka otvoru musí být 40 - 50 mm.
The drilling depth must be 40 – 50 mm.
Průměr otvoru
M6
M8
M10
M12
Bore hole diameter
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Závit řízněte po průchodu skrz fenolovou a
hliníkovou desku.
Cut thread through the compact and
aluminium plate.
Kotvený prvek přišroubujte k univerzální
montážní desce UMP®-ALU-TRI.
Screw fixation object in the universal
fixation plate UMP®-ALU-TRI.
Šroubovací hloubka v univerzální montážní
desce UMP®-ALU-TRI musí být alespoň 30
mm tak, že šroub musí procházet celou
tloušťkou zapěněné hliníkové desky. Pro
stanovení celkové hloubky přišroubování k
univerzální montážní desce UMP®-ALU-TRI
je nutné znát tloušťku omítky vč. krycího
nátěru. Nezbytná délka šroubu je stanovena součtem šroubovací hloubky, tloušťky
fasády a tloušťky montovaného objektu.
Screwed depth in the universal fixation
plate UMP®-ALU-TRI must be at least
30 mm to ensure that the screw
attachment extends over the complete
thickness of the foamed-in aluminium
plate. To determine the entire screwing
depth it is necessary to know the exact
thickness of the coating on the universal
fixation plate UMP®-ALU-TRI. The required
length of the screw results from the
screwing depth, the thickness of the
coating and the thickness of the mounting
object.
V případě malé použitelné plochy je
možné použít nastavovací desku.
With the usable areas being too small it is
possible to use an adapter plate.
Montážní předpětí FVM
na M6 šrouby:
na M8 šrouby:
na M10 šrouby:
na M12 šrouby:
7.7 kN
10.1 kN
12.6 kN
14.7 kN
Assembly preload force FVM
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
7.7 kN
10.1 kN
12.6 kN
14.7 kN
FVM = 0.7 x Tahová síla pro vytažení šroubu
FVM = 0.7 x Screw withdrawal-breaking load
Utahovací moment MA
na M6 šrouby:
na M8 šrouby:
na M10 šrouby:
na M12 šrouby:
Tightening torque MA
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
7.9 Nm
13.7 Nm
21.4 Nm
29.9 Nm
7.9 Nm
13.7 Nm
21.4 Nm
29.9 Nm
M A = 0.17 x F VM x průměr šroubu
MA = 0.17 x FVM x Screw diameter
Stanovení utahovacího momentu pro
šrouby dle specifikace dodavatele
šroubů.
For the tightening torques of the screws
the manufacturer specifications should be
taken into consideration.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Vysoce zátěžová konzola SLK -ALU-TR
Heavy-load corbel SLK -ALU-TR
Popis
Description
®
5
D
112
17
162
82
150
44
33
10
12
250
5
224
15
®
Pro vysoce zátěžovou konzolu SLK
-ALU-TR desku
UMP -ALU-TR v současnosti neexistuje žádná licence
udělená Německým institutem stavební techniky. Pokud by
mělo být prokázáno zatížení na montážní desku závažné
z hlediska bezpečnosti, je jejípoužití zapovězeno.
8.001
®
Vysoce zátěžová konzola SLK -ALU-TR se
skládá z černě zbarvené, proti rozkladu odolné
a bezfreonové tuhé PU (Polyuretan) pěny se
čtyřmi zapěněnými oc. konzolami pro pevné
připevnění k podkladu. Dále obsahuje jednu
hliníkovou desku pro připevnění kotveného
prvky a jednu desku z fenolové pryskyřice
(HPL), která zajišťuje optimální rozložení tlaku
na povrch. tažné tyče z vyztužené umělé hmoty (polyamid) zajišťují nezytnou pevnost. Na
přání lze dodat i upevňovací materiál.
Heavy-load corbel SLK -ALU-TR are made
of black-coloured, rot-resistant and CFCfree PU-rigid foam plastic (polyurethane)
with four foamed-in steel corbels for the
non-positive screw attachment with the
anchorage. Furthermore, aluminium plate
for the screwed attachment of the fixation
object and a compact plate (HPL) to ensure
an optimum distribution of pressure on the
surface. Tension rods made of a low-fibre
synthetic material (polyamide) guarantee
the required stability. Fastening material
will be supplied on request.
Rozměry
– Podstava:
250 x 150 mm
100 – 300 mm
– Tloušťka D:
182 x 140 x 10 mm
– Kompozitní deska:
– Užitná plocha:
162 x 82 mm
– Tlpušťka hliníkové desky:
15 mm
– Vzdálenost otvorů:
224 x 112 mm
3
– Objemová hmotnost PU:
350 kg/m
Dimensions
– Base surface:
250 x 150 mm
– Thicknesses D:
100 – 300 mm
– Compact plate:
182 x 140 x 10 mm
– Useful surface area:
162 x 82 mm
– Thickness aluminium plate:
15 mm
– Hole distance:
224 x 112 mm
– Volumetric weight PU:
350 kg/m3
Mechanické připevnění pro zdivo
Mechanical Attachment for Brick
– Threaded rod: Fischer FIS A M10 x 150
– Anchor sleeve:
FIS H 16 x 85 K
– Injection-mortar:
Fischer FIS
– Bore hole diameter:
16 mm
– Drilling depth (min.):
95 mm
– Anchorage depth (min.):
85 mm
– Recording tool:
17
–
–
–
–
–
–
–
Závitové tyče: Fischer FIS A M10 x 150
Kotevní pouzdra:
FIS H 16 x 85 K
Injektovaná malta:
Fischer FIS
Průměr otvoru:
16 mm
min. hloubka otvoru:
95 mm
85 mm
min. hloubka kotvy:
Upínací nářadí:
17
Mechanické připevnění pro beton
– Závitové tyče: Fischer FIS A M10 x 150
– Injektovaná malta:
Fischer FIS
– Průměr otvoru:
12 mm
– min. hloubka otvoru:
80 mm
– min. hloubka kotvy:
80 mm
– Upínací nářadí:
17
Mechanical Attachment for Concrete
– Threaded rod: Fischer FIS A M10 x 150
– Injection-mortar:
Fischer FIS
– Bore hole diameter:
12 mm
– Drilling depth (min.):
80 mm
– Anchorage depth (min.):
80 mm
– Recording tool:
17
Využití
Applications
®
Vysoce zátěžová konzola SLK -ALU-TR se
hodí zejména pro kotvení středně těžkých
prvků ve fasádách s využitím zateplovacího
systému bez vzniku tepelného mostu.
Vysoce zátěžová konzola SLK® -ALU-TR má
omezenou UV odolnost. Obecně platí že,
jej zpravidla během výstavby není potřeba
krýt proti slunečnímu záření. Jsou-li však
již zabudované, měly by být chráněny
před povětrnostními vlivy a UV zářením.
Heavy-load corbel SLK®-ALU-TR are
suitable for heat bridge-free alien fixations
in thermal insulation composite systems.
®
Heavy-load corbel SLK -ALU-TR have a
limited UV-resistance and, in general, do
not require any protective cover during the
building period. They should be protected
from the weather and UV rays during
installation.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
8.002
®
®
Vysoce zátěžová konzola SLK -ALU-TR
Heavy-load corbel SLK -ALU-TR
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Schodiště
Stairs
Markýzy
Awnings
Přístřešky
Canopies
Vlastnosti
Characteristics
Chování při hoření dle DIN 4102:
B2
Zatížení je přenášeno skrze jádro z PU
pěny, stejně jako zapěněné tažné tyče,
které spojují spodní ocelové konzoly s horní
hliníkovou deskou. Mezi ocelovými konzolami a hliníkovou deskou nevznikají žádná
kovové spojení.
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Stabilities are ensured based on the PU
hard foam and the foamed tensile rods
which connect the bottom steel consoles
to the top aluminium plate. There are no
metallic connections between the steel
consoles and the aluminium plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Vysoce zátěžová konzola SLK -ALU-TR
vertikální/vertical
1
Charakteristický odpor
8.003
Characteristic resistances
SN
1
SV
Mk
D
mm
FZ,k
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
FV,k
D
horizontální/horizontal
Heavy-load corbel SLK -ALU-TR
2
SN
Mk
SV
FV,k
FZ,k
FVR,k
kN
62.4
55.8
49.7
44.3
39.5
35.4
31.9
29.0
26.8
25.2
24.2
2
FZR,k MR,k
kN kNm
86.5
86.9
87.2
87.4
87.7
87.9
88.1
88.3
88.4
88.6
88.7
6.65
6.65
6.65
6.60
6.55
6.50
6.40
6.35
6.25
6.10
6.00
FVR,k
kN
35.6
33.8
32.0
30.1
28.3
26.4
24.5
22.6
20.7
18.8
16.8
FZR,k MR,k
kN kNm
86.5
86.9
87.2
87.4
87.7
87.9
88.1
88.3
88.4
88.6
88.7
Kontrola použití vysoce zátěžové
konzoly SLK®-ALU-TR
D
β=
FV,k · γG
FVR,k
5.45
5.40
5.30
5.25
5.15
5.00
4.90
4.75
4.60
4.45
4.25
Proof concerning the use of the heavy-load
corbel SLK®-ALU-TR
FZ,k · γG
FZR,k
Mk · γG
MR,k
1.0
FV,k
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Tahové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FZ,k
Tensile force on fixation element
(characteristic value)
Mk
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
Mk
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FVR,k
Mezní zatížení ve smyku na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FVR,k
Collapse load of transverse force on
fixation element
(characteristic resistance)
FZR,k
Mezní zatížení tahové síly na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZR,k
Collapse load of tensile force on
fixation element
(characteristic resistance)
MR,k
Mezní zatížení ohybového momentu na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
MR,k
Collapse load of bending moment
on fixation element
(characteristic resistance)
γG
Globální souč. bezpečnosti
γG = γM · γL
γM = Souč. bezpečnosti materiálu
γL = Souč. bezpečnosti působení
γG
Global safety coefficient
γG = γM · γL
γM = Material safety coefficient
γL = Safety coefficient of impact
S
1)
N
SV1)
1)
Tensile forces on anchor
1)
V
Lateral forces on anchor
SN
Tahové namáhání na kotvu
S
Smykové namáhání na kotvu
1) Výpočet viz strana 8.006
1) Calculation see page 8.006
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
vertikální/vertical
1
SN
SV
Heavy-load corbel SLK -ALU-TR
Výpočtové hodnoty odporu
Measurement values of the resistances
Je zahrnut sou. bezpečnosti materiálu
Md
1
FZ,d
D
mm
FV,d
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
D
2
horizontální/horizontal
®
Vysoce zátěžová konzola SLK -ALU-TR
8.004
SN
Md
SV
FZ,d
FVR,d
kN
21.9
19.6
17.5
15.6
13.9
12.4
11.2
10.2
9.4
8.9
8.5
2
FZR,d MR,d
kN kNm
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9
30.9
31.0
31.0
31.1
31.1
Material safety coefficient γM is included.
M.
2.35
2.35
2.35
2.30
2.30
2.30
2.25
2.20
2.20
2.15
2.10
FVR,d
kN
12.5
11.9
11.2
10.6
9.9
9.3
8.6
8.0
7.3
6.6
5.9
FZR,d MR,d
kN kNm
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9
30.9
31.0
31.0
31.1
31.1
1.90
1.90
1.85
1.85
1.80
1.75
1.70
1.65
1.60
1.55
1.50
FV,d
D
Kontrola použití vysoce zátěžové
®
konzole SLK -ALU-TR
β=
FV,d
FVR,d
Proof concerning the use of the heavy-load
corbel SLK®-ALU-TR
FZ,d
FZR,d
Md
MR,d
1.0
FV,d
Příčné namáhání na montovaný
prvek (výpočtová hodnota)
FV,d
Transverse force on fixation
element (measurement value)
FZ,d
Tahové namáhání na montovaný
prvek (výpočtová hodnota)
FZ,d
Tensile force on fixation element
(measurement value)
Md
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (výpočtová hodnota)
Md
Bending force on fixation element
(measurement value)
FVR,d
Výpočtový odpor smykové síly na
montovaný prvek
FVR,d
Measurement resistance of transverse force on fixation element
F
Výpočtový odpor tahové síly na
montovaný prvek
FZR,d
Measurement resistance of tensile
force on fixation element
Výpočtový odpor ohybového momentu na montovaný prvek
MR,d
Measurement resistance of
bending force on fixation element
Tahové namáhání na kotvu
SN
ZR,d
M
R,d
S
2)
N
2)
SV
Příčné namáhání na kotvu
2) Výpočet viz strana 8.006
Tensile forces on anchor
2)
Lateral forces on anchor
SV
2)
2) Calculation see page 8.006
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
vertikální/vertical
Vysoce zátěžová konzola SLK -ALU-TR
1
SN
SV
Mk
FZ,k
Recommended loads
Souč. bezpečnosti materiálu γ M a souč.
bezpečnosti působení γ L = 1.40 jsou
zahrnuty.
Material safety coefficient γM and safety
coefficient of impact γL = 1.40 are included.
1
D
mm
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
SN
Mk
SV
8.005
Doporučené zatížení
FV,k
D
horizontální/horizontal
Heavy-load corbel SLK -ALU-TR
FZ,k
FV,k
2
FV,empf FZ,empf Mempf FV,empf FZ,empf Mempf
kN
kN kNm
kN
kN kNm
15.65
13.95
12.45
11.10
9.90
8.85
8.00
7.25
6.70
6.30
6.05
21.7
21.8
21.9
21.9
22.0
22.1
22.1
22.1
22.2
22.2
22.2
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.60
1.60
1.55
1.55
1.50
8.90
8.45
8.00
7.55
7.10
6.60
6.15
5.65
5.20
4.60
3.60
21.7
21.8
21.9
21.9
22.0
22.1
22.1
22.1
22.2
22.2
22.2
1.35
1.35
1.35
1.30
1.30
1.25
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
D
Kontrola použití vysoce zátěžové
konzole SLK ®-ALU-TR
β=
FV,k
FV,empf
Proof concerning the use of the heavy-load
corbel SLK®-ALU-TR
FZ,k
FZ,empf
Mk
Mempf
1.0
FV,k
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Tahové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FZ,k
Tensile force on fixation element
(characteristic value)
Mk
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
Mk
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FV,empf
Doporučené příčné namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FV,empf
Recommended transverse force
on fixation element
(characteristic value)
FZ,empf
Doporučené tahové namáhání
na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZ,empf
Recommended tensile force
on fixation element
(characteristic value)
Mempf
Doporučené ohybové namáhání
na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Mempf
Recommended bending force
on fixation element
(characteristic value)
SN3)
Tahové namáhání na kotvu
SN
3)
SV
Příčné namáhání na kotvu
3) Výpočet viz strana 8.006
Tensile forces on anchor
Lateral forces on anchor
SV
3)
3)
3) Calculation see page 8.006
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
8.006
®
®
Vysoce zátěžová konzola SLK -ALU-TR
Doporučené užitné zatížení
Tlaková síla
na celou kompozitní desku
Tlaková síla F D
Heavy-load corbel SLK -ALU-TR
79.9 kN
Recommended service load
compressive force
on whole compact plate
Compressive force FD
7.2 kN
12.9 kN
15.3 kN
17.4 kN
Recommended service load
tensile force
on screwing within aluminum plate
Tensile force PZ per screw M6:
7.2 kN
Tensile force PZ per screw M8:
12.9 kN
Tensile force PZ per screw M10:
15.3 kN
Tensile force PZ per screw M12:
17.4 kN
79.9 kN
FD
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla
na šroub v hliníkové desce
Tahová síla PZ na šroub M6:
Tahová síla PZ na šroub M8:
Tahová síla PZ na šroub M10:
Tahová síla PZ na šroub M12:
vertikální/vertical
PZ
1
Uvedené hodnoty tahové síly jsou pro jeden samostatný šroub v hliníkové desce.
The given values are screw extraction
forces of one single screw from the
aluminum plate.
Namáhání upevnění na podkladu
(charakteristické hodnoty na šroub)
Forces on the attachment on the base
(characteristic values per screw)
SN
1
SN = 0.00235 · FV,k · D + 0.25 · FZ,k + 2.350 · Mk
2
SN = 0.00478 · FV,k · D + 0.25 · FZ,k + 4.785 · Mk
S
SV
SV = 0.25 · FV,k
2
2
S = √S N + S V
horizontální/horizontal
2
SN
SN
Tahová síla na šroub v kN
SN
Tensile force on screw in kN
SV
Smyková síla na šroub v kN
SV
Transverse force on screw in kN
S
Příčná tahová síla na šroub v kN
S
FV,k4)
Příčné namáhání na montovaný
prvek v kN (charakteristická
hodnota)
Oblique tensile force on screw
in kN
FV,k
4)
Tahové namáhání na montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
4)
Ohybové namáhání na
montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
FZ,k
SV
S
Mk
D
4)
Transverse force on fixation
element in kN (characteristic value)
4)
Tensile force on fixation element
in kN (characteristic value)
Mk
4)
Bending force on fixation element
in kNm (characteristic value)
D
Thickness fixation elements in mm
FZ,k
Tloušťka montovaného prvku v mm
4) Viz strana 8.005
4) See page 8.005
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
vysoce zátěžová konzola SLK -ALU-TR
Přípustné užitné hodnoty zatížení rámových hmoždinek
Fischer FIS A M10
Podklad pro kotvení
Anchorage5)
Permitted utility values
of bearing resistances
Fischer FIS A M10
5)
Beton
SNR,Zul SVR,Zul
kN
kN
Concrete
Podklad pro kotvení
Anchorage7)
? C12/15 resp. B15
5.8 6)
SR,Zul
kN
Kontrola použití mechanického
připevnění u betonu
SN
SNR,Zul
8.0 6)
7)
Plná pálená cihla
Solid brick
Vápenopísková plná cihla
Solid sand-lime brick
Dutinová pálená cihla
Perforated brick
Vápenopísková děrovaná cihla Sand-lime perforated brick
Plynosilikát
Lightweight concrete hollow block
Plynobeton
Lightweight aggregate concrete
β=
8.007
Heavy-load corbel SLK -ALU-TR
1.0 resp. β =
? Mz12
? KS12
? Hlz12
? KSL6
? Hbl2
1.7
1.7
0.8 8)
0.6 9)
-10)
1.0
TGL
Proof concerning the use of the mechanical
fixation with concrete
SV
SVR,Zul
1.0 resp. β =
SN
SNR,Zul
SV
SVR,Zul
1.2
SN
Tahové namáhání na kotvu
(charakteristická hodnota)
SN
Tensile force on anchor
(characteristic value)
SV
Příčné namáhání na kotvu
(charakteristická hodnota)
SV
Transverse force on anchor
(characteristic value)
SNR,Zul
Přípustné tahové namáhání na kotvu
SNR,Zul
Permitted tensile load on anchor
SVR,Zul
Přípustné příčné namáhání na kotvu
SVR,Zul
Permitted transverse load on anchor
Kontrola použití mechanického připevnění
u zdiva
β=
Proof concerning the use of the mechanical
fixation with brick
S
SR,Zul
1.0
S
Šikmé tahové zatížení na kotvu
(charakteristická hodnota)
S
Oblique tensil force on anchor
(characteristic value)
S
Přípustné šikmé tahové zatížení
na kotvu
SR,Zul
Permitted oblique tensil load on
anchor
5) Bez periferního působení v nepopraskaném betonu.
Při výpočtu je nutné brát v úvahu celkový atest.
6) Jsou-li vysoce zátěžové konzole instalovány horizon®
S NR,Zul na
tálně, je možné zvýšit přípustné zatížení
10.5 kN a SVR,Zul na 7.7 kN.
Při tahovém namáhání na všechny čtyři závitové tyče
je nutné snížit přípustné zatížení SNR,Zul na 7.7 kN a
SVR,Zul na 5.6 kN.
7) Zvýšení zátěže za zvláštních podmínek - viz Zulassung Z-21.3-1824, část 3.2.3.1, příloha 9.
8) Je-li otvor vrtaný s otáčkami, může být přípustné zatížení
zvýšeno na 1.0 kN.
9) Činí-li vnější stěny cihel min. 30 mm (staré cihly) a je-li
otvor vyvrtaný s otáčkami, je možné zvýšit přípustné
zatížení na 0.8 kN.
10) Je-li vysoce zátěžová konzola instalována horizontálně,
je možné zvýšit hodnotu přípustného zatížení na 0,3 kN.
5) Without impact on the edges in non-cracked concrete. The
overall permit decision is to be taken into account for
measurement.
®
6) If the heavy-load corbel SLK -ALU-TR is installed
horizontally, the permitted loads may be increased SNR,Zul to
10.5 kN and SVR,Zul to 7.7 kN. If there is tensile forces on all
four threaded rods, the permitted loads must be reduced
SNR,Zul to 7.7 kN and SVR,Zul to 5.6 kN.
7) Increase of loads under special conditions see approval.
Z-21.3-1824, section 3.2.3.1 and appendix 9.
8) If the bore hole is created in a rotating motion, the
permitted load may be increased to 1.0 kN.
9) If the longitudinal girders of the rocks are at least min. 30
mm (old rocks) and the bore hole is created with a rotating
motion, the permitted load may be increased to 0.8 kN.
®
10) If the heavy-load corbel SLK -ALU-TR is installed
horizontally, the value may be increased to 0.3 kN.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
8.008
®
Vysoce zátěžová konzola SLK -ALU-TR
Požadavky na mechanické připevnění
Vhodnost přiloženého montážního materiálu
musí být přezkoušeno pro konkrétní podklad. V případě nejasného podkladu je nutné
provedení vytahovací zkoušky hmoždinky z
konkrétního podkladu.
Další informace viz: www.fischer.cz
Požadavky na izolační systém
®
Heavy-load corbel SLK -ALU-TR
Requirements for the mechanical fixing
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base. If the base is unknown, tensile
strength tests of the fixing materials are
necessary before starting the assembly on
the object.
Further details under: www.fischer.de
Pro omezení deformace při provozu
je nezbytná bezchybná instalace vysoce
zátěžové konzoly SLK-ALU-TR® do izolačního systému. Dodržujte údaje dodavatele systému a odborné provedení izolačního systému.
Requirements for the thermal insulation
composite system
The delimitation of the deformation in a
used state requires the seamless
installation of the heavy-load corbel SLK®ALU-TR in the heat insulation bonding
system. The specifications of the system
suppliers and the proper execution of the
thermal insulation composite system are to
be followed.
Montáž
Assembly
Doporučuje se, aby byla vysoce zátěžová
konzola SLK ® -ALU-TR usazena před
montáží do izolační desky.
It is advisable to offset the heavy-load
corbels SLK®-ALU-TR before bonding the
insulation plates.
Vysoce zátěžové konzoly SLK® -ALU-TR
nesmějí před instalací vykazovat žádné
viditelné poškození a nesmějí být delší dobu
vystaveny povětrnostním vlivům. Šrouby
lze upevnit do míst k tomu určených. Každá
změna vysoce zátěžové konzoly SLK® ALU-TR může poškodit nosnost a je proto
nutné se jí vyhnout.
Heavy-load corbels SLK®-ALU-TR may not
show any visible damages before
installation and not be exposed to the
elements for an extended period of time.
Screws may only be in the areas provided.
Every change in the heavy-load corbels
SLK®-ALU-TR can negatively impact the
carrying capacity and this should therefore
not be done.
Vhodnost dodaného připevňovacího materiálu musí být pro konkrétní podklad vždy
přezkoušena.
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base.
Vyznačte si místo prvního otvoru a vyvrtejte ho. Zdivo s dutinovými cihlami vrtejte
bez příklepu.
Draw the first bore hole and drill. Drill
perforated brickwork without percussion.
Při vrtání otvorů pro vysoce zátěžovou
konzolu SLK®-ALU-TR / -TQ umístěte nastavovací kolík do odpovídajícího otvoru.
For the drilling gauge for SLK -ALU-TR /
-TQ, insert a positioning bolt into the
corresponding hole.
S pomocí vrtací šablony vyvrtejte druhý
otvor pro vysoce zátěžovou konzolu SLK®
-ALU-TR / -TQ.
Using the drilling gauge for SLK -ALU-TR /
-TQ drill a second hole.
®
®
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Vysoce zátěžová konzola SLK® -ALU-TR
®
8.009
Heavy-load corbel SLK -ALU-TR
Umístěte druhý nastavovaí kolík do
odpovídajícího otvoru.
S pomocí vrtací šablony vyvrtejte třetí a
čtvrtý otvor pro vysoce zátěžovou konzolu
SLK® -ALU-TR / -TQ.
For the drilling gauge for SLK®-ALU-TR /
-TQ, insert a second positioning bolt into
the corresponding hole.
®
Using the drilling gauge for SLK -ALU-TR /
-TQ drill a third and forth hole.
Otvory se musí důkladně vyčistit
od prachu.
Bore holes must be cleaned thoroughly of
any drilled dust.
Postup čištění u betonu nebo
plných cihel:
4x ofouknout
4x vyčistit kartáčkem
4x ofouknout
Cleaning procedure by concrete or all-brick:
Blow out twice (4x)
Brush out twice (4x)
Blow out twice (4x)
Vsaďte závitové kolíčky a přesně je
zarovnejte dle šablony. Nechte vytvrdit
injek-tovanou maltu. Po vytvrzení vytáhněte šablonu a odstraňte nadbytečný
materiál. U zdiva z dutinových cihel
musejí být nezbytně použita injektovaná
kotevní pouzdra.
Position the threaded rods and align them
exactly using the drilling jig for SLK®-ALUTR. Let the injection mortar harden. After
hardening, pull out the drilling jig and
remove excess material. With brickwork, it
is essential to use injection anchor sleeves.
Spotřeba na vysoce zátěžovou konzolu
SLK® -ALU-TR
Zdivo (s kotvícímí pouzdry):
96 ml
32 ml
Beton (bez kotvících pouzder):
Requirement per heavy-load corbel
SLK®-ALU-TR
Brickwork (with anchor sleeves):
Concrete (without anchor sleeves):
96 ml
32 ml
®
Osaďte vysoce zátěžovou konzolu
SLK® -ALU-TR.
Offsetting of the heavy-load corbel SLK ALU-TR.
vyrovnejte vysoce zátěžovou konzolu
SLK® -ALU-T s pomocí distanční podložky.
Align the heavy-load corbel SLK -ALU-TR
with spacer supports precisely to the
façade alignment.
Vytlačte do postraních otvorů vysoce
zátěžové konzoly SLK® -ALU-TR injektované stavební lepidlo, dokud není prostor
mezi vysoce zátěžovou konzolou a podkladem zcela zaplněn.
Via the lateral holes in the heavy-load
corbel SLK®-ALU-TR, press in injection
mortar until they are pressed in between
the heavy-load corbel SLK®-ALU-TR and the
substrate.
Spotřeba na vysoce zátěžovou
konzolu SLK® -ALU-T:
Requirement per heavy-load corbel
SLK®-ALU-TR:
30 ml
®
30 ml
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
8.010
®
Vysoce zátěžová konzola SLK® -ALU-TR
Heavy-load corbel SLK -ALU-TR
Upravte izolační desky tak, aby překrývaly
montážní konzoly.
Match-up insulation plates free of joints.
Dokončovací práce
Retrospective work
Vysoce zátěžové konzoly SLK® -ALU-TR
mohou být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez
použití penetrace.
Heavy-load corbels SLK®-ALU-TR may be
coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na finálně
provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Povrchový nátěr musí mít dostatečnou
pevnost, aby jej montovaný objekt
nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Pro připevnění prvků k vysoce zátěžové
®
konzole SLK-ALU-TR
doporučujeme šrouby
do plechu nebo šrouby s metrickým vinutím
(M-šrouby). Šrouby do dřeva nebo samořezné
šrouby nejsou povoleny
Suitable screw connections into the heavyload corbel SLK®-ALU-TR are screws with
metric threads (M-screws). Wooden
screws and self-tapping screws are not
suitable.
Otvor musí být vyvrtán skrz kompozitní i
hliníkovou desku.
Drill bore through the compact and
aluminium plate.
Hloubka otvoru musí být 40 - 50 mm.
The drilling depth must be 40 – 50 mm.
Průměr otvoru
M6
M8
M10
M12
Bore hole diameter
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Závit řízněte po průchodu skrz fenolovou a
hliníkovou desku.
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Cut thread through the compact and
aluminium plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Vysoce zátěžová konzola SLK® -ALU-TR
®
Heavy-load corbel SLK -ALU-TR
8.011
Přišroubujte kotvený prvek k vysoce
zátěžové nosné konzole SLK® -ALU-TR.
Screw fixation object in the heavy-load
corbel SLK®-ALU-TR.
Šroubovací hloubka ve vysoce zátěžové
nosné konzole SLK®-ALU-TR musí být alespoň 35 mm tak, že šroub musí procházet
celou tloušťkou zapěněné hliníkové desky.
Pro stanovení celkové hloubky přišroubování
k vysoce zátěžové nosné konzole SLK®-ALUTR je nutné znát tloušťku omítky vč. krycího
nátěru. Nezbytná délka šroubu je stanovena součtem šroubovací hloubky, tloušťky
fasády a tloušťky montovaného
objektu.
Screwed depth in the heavy-load corbel
SLK®-ALU-TR must be at least
35 mm to ensure that the screw
attachment extends over the complete
thickness of the foamed-in aluminium
plate. To determine the entire screwing
depth it is necessary to know the exact
thickness of the coating on the heavy-load
®
corbel SLK -ALU-TR. The required length of
the screw results from the screwing depth,
the thickness of the coating and the
thickness of the mounting object.
Montážní předpětí FVM
na M6 šroub:
na M8 šroub:
na M10 šroub:
na M12 šroub:
Assembly preload force FVM
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
9.0 kN
16.5 kN
26.0 kN
32.3 kN
9.0 kN
16.5 kN
26.0 kN
32.3 kN
FVM = 0.7 x Tahová síla pro vytažení šroubu
FVM = 0.7 x Screw withdrawal-breaking load
Utahovací moment MA
na M6 šroub:
na M8 šroub:
na M10 šroub:
na M12 šroub:
Tightening torque MA
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
10.0 Nm
25.0 Nm
48.4 Nm
65.9 Nm
10.0 Nm
25.0 Nm
48.4 Nm
65.9 Nm
M A = 0.17 x F VM x průměr šroubu
MA = 0.17 x FVM x Screw diameter
Stanovení utahovacího momentu pro
šrouby dle specifikace dodavatele
šroubů.
For the tightening torques of the screws
the manufacturer specifications should be
taken into consideration.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
8.012
Vysoce zátěžová konzola SLK® -ALU-TR
Heavy-load corbel SLK®-ALU-TR
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Vysoce zátěžová konzola SLK® -ALU-TQ
Description
Vysoce zátěžové konzoly SLK® -ALU-TQ se
skládají z černě zbarvené, proti rozkladu
odolné a bezfreonové tuhé PU (Polyuretan)
pěny se čtyřmi zapěněnými oc. konzolami
pro pevné připevnění k podkladu. Dále obsahuje jednu hliníkovou desku pro připevnění
kotveného prvky a jednu desku z fenolové
pryskyřice (HPL), která zajišťuje optimální
rozložení tlaku na povrch. Tažné tyče z
vyztužené umělé hmoty (polyamid) zajišťují
nezbytnou pevnost. Připěvňovací materiál
lze na přání rovněž dodat.
Heavy-load corbels SLK -ALU-TQ are made
of black-coloured, rot-resistant and CFCfree PU-rigid foam plastic (polyurethane)
with four foamed-in steel corbels for the
non-positive screw attachment with the
anchorage. Furthermore, aluminium plate
for the screwed attachment of the fixation
object and a compact plate (HPL) to ensure
an optimum distribution of pressure on the
surface. Tension rods made of a low-fibre
synthetic material (polyamide) guarantee
the required stability. Fastening material
will be supplied on request.
–
–
–
–
–
–
D
212
162
17
12
33
182
250
44
224
250
5
10
250 x 250 mm
Tloušťka D:
100 – 300 mm
Kompozitní deska: 182 x 240 x 10 mm
Užitná plocha:
162 x 182 mm
Tloušťka hliníkové desky:
15 mm
Vzdálenost otvorů:
224 x 212 mm
Objemová hmotnost PU:
350 kg/m 3
Mechanické připevnění pro zdivo
15
Pro vysoce zátěžovou konzolu SLK®-ALU-TQ v současnosti ne-existuje žádná licence udělená Německým institutem stavební techniky. Pokud by mělo být prokázáno
zatížení na montážní desku závažné z hlediska bezpečnosti,
je jejípoužití zapovězeno.
8.013
Popis
Rozměry
– Podstava:
5
®
Heavy-load corbel SLK -ALU-TQ
–
–
–
–
–
–
–
Závitové tyče: Fischer FIS A M10 x 150
Kotvící pouzdra:
FIS H 16 x 85 K
Injektovaná malta:
Fischer FIS
Průměr otvoru:
16 mm
Min. hloubka otvoru:
95 mm
Min. usazení kotvy:
85 mm
Upínací nářadí:
17
®
Dimensions
250 x 250 mm
– Base surface:
100 – 300 mm
– Thicknesses D:
182 x 240 x 10 mm
– Compact plate:
162 x 182 mm
– Useful surface area:
15 mm
– Thickness aluminium plate:
224 x 212 mm
– Hole distance:
– Volumetric weight PU:
350 kg/m3
Mechanical Attachment for Brick
– Threaded rod: Fischer FIS A M10 x 150
– Anchor sleeve:
FIS H 16 x 85 K
– Injection-mortar:
Fischer FIS
– Bore hole diameter:
16 mm
– Drilling depth (min.):
95 mm
– Anchorage depth (min.):
85 mm
– Recording tool:
17
Mechanické připevnění pro beton
– Závitové tyče: Fischer FIS A M10 x 150
– Injektovaná malta:
Fischer FIS
12 mm
– Průměr otvoru:
– Min. hloubka otvoru:
80 mm
– Min. usazení kotvy:
80 mm
– Upínací nářadí:
17
Mechanical Attachment for Concrete
– Threaded rod: Fischer FIS A M10 x 150
– Injection-mortar:
Fischer FIS
– Bore hole diameter:
12 mm
– Drilling depth (min.):
80 mm
– Anchorage depth (min.):
80 mm
– Recording tool:
17
Využití
Applications
Vysoce zátěžové konzoly SLK® -ALU-TQ se
hodí zejména pro kotvení středně těžkých
prvků ve fasádách s využitím zateplovacího
systému bez vzniku tepelného
mostu.
®
Heavy-load corbels SLK®-ALU-TQ are
suitable for heat bridge-free alien fixations
in thermal insulation composite systems.
Vysoce zátěžové konzoly SLK® -ALU-TQ mají omezenou UV odolnost. Obecně platí že,
je zpravidla během výstavby není potřeba
krýt proti slunečnímu záření. Jsou-li však
již zabudované, měly by být chráněny
před povětrnostními vlivy a UV zářením.
®
Heavy-load corbels SLK -ALU-TQ have a
limited UV-resistance and, in general, do
not require any protective cover during the
building period. They should be protected
from the weather and UV rays during
installation.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
8.014
®
Vysoce zátěžové konzoly SLK® -ALU-TQ
Heavy-load corbel SLK -ALU-TQ
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Schodiště
Stairs
Markýzy
Awnings
Přístřešky
Canopies
Vlastnosti
Characteristics
Chování při hoření dle DIN 4102:
B2
Zatížení je přenášeno skrze jádro z PU
pěny, stejně jako zapěněné tažné tyče,
které spojují spodní ocelové konzoly s horní
hliníkovou deskou. Mezi ocelovými konzolami a hliníkovou deskou nevznikají žádná
kovové spojení.
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Stabilities are ensured based on the PU
hard foam and the foamed tensile rods
which connect the bottom steel consoles
to the top aluminium plate. There are no
metallic connections between the steel
consoles and the aluminium plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Vysoce zátěžová konzola SLK® -ALU-TQ
vertikální/vertical
1
Charakteristické odpory
8.015
Characteristic resistances
SN
1
SV
Mk
D
mm
FZ,k
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
FV,k
D
2
horizontální/horizontal
Heavy-load corbel SLK -ALU-TQ
SN
SV
Mk
FV,k
FZ,k
FVR,k
kN
66.7
59.2
52.4
46.4
41.1
36.6
32.9
29.9
27.7
26.2
25.5
2
FZR,k MR,k
kN kNm
99.3
98.8
98.1
97.3
96.2
95.0
93.6
91.9
90.1
88.1
85.9
7.30
7.30
7.20
7.15
7.05
6.90
6.80
6.60
6.45
6.25
6.00
FVR,k
kN
41.7
41.4
40.8
40.0
39.0
37.8
36.4
34.8
33.0
31.0
28.8
FZR,k MR,k
kN kNm
99.3
98.8
98.1
97.3
96.2
95.0
93.6
91.9
90.1
88.1
85.9
Kontrola použití vysoce zátěžových
konzolí SLK® -ALU-TQ
D
β=
FV,k · γG
FVR,k
9.50
9.45
9.35
9.20
9.10
8.95
8.80
8.65
8.50
8.30
8.10
Proof concerning the use of the heavy-load
corbel SLK®-ALU-TQ
FZ,k · γG
FZR,k
Mk · γG
MR,k
1.0
FV,k
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Tahové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FZ,k
Tensile force on fixation element
(characteristic value)
Mk
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
Mk
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FVR,k
Mezní zatížení ve smyku na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FVR,k
Collapse load of transverse force on
fixation element
(characteristic resistance)
FZR,k
Mezní zatížení tahové síly na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZR,k
Collapse load of tensile force on
fixation element
(characteristic resistance)
MR,k
Mezní zatížení ohybového momentu na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
MR,k
Collapse load of bending moment
on fixation element
(characteristic resistance)
γG
Globální souč. bezpečnosti
γG = γM · γL
γM = Souč.bezpečnosti materiálu
γL = Souč.bezpečnosti působení
γG
Global safety coefficient
γG = γM · γL
γM = Material safety coefficient
γL = Safety coefficient of impact
S
1)
N
SV1)
1)
Tensile forces on anchor
1)
V
Lateral forces on anchor
SN
Tahové namáhání na kotvu
S
Příčné namáhání na kotvu
1) Výpočet viz strana 8.018
1) Calculation see page 8.018
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
vertikální/vertical
1
SN
SV
Measurement values of the resistances
Je zahrnutý souč.bezpečnosti materiálu
Md
1
FZ,d
D
mm
FV,d
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
SN
SV
Heavy-load corbel SLK -ALU-TQ
Výpočtové hodnoty odporu
D
horizontální/horizontal
®
Vysoce zátěžová konzola SLK®-ALU-TQ
8.016
Md
FZ,d
FVR,d
kN
23.4
20.8
18.4
16.3
14.5
12.9
11.6
10.5
9.7
9.2
9.0
2
FZR,d MR,d
kN kNm
34.8
34.7
34.4
34.1
33.8
33.3
32.8
32.3
31.6
30.9
30.2
Material safety coefficient γM is included.
M.
2.55
2.55
2.55
2.50
2.45
2.45
2.40
2.30
2.25
2.20
2.10
FVR,d
kN
14.7
14.5
14.3
14.1
13.7
13.3
12.8
12.2
11.6
10.8
9.5
FZR,d MR,d
kN kNm
34.8
34.7
34.4
34.1
33.8
33.3
32.8
32.3
31.6
30.9
30.2
3.35
3.30
3.25
3.25
3.20
3.15
3.10
3.05
2.95
2.90
2.85
FV,d
D
Kontrola použití vysoce zátěžové
konzole SLK® -ALU-TQ
β=
FV,d
FVR,d
Proof concerning the use of the heavy-load
corbel SLK®-ALU-TQ
FZ,d
FZR,d
Md
MR,d
1.0
FV,d
Příčné namáhání na montovaný
prvek (výpočtová hodnota)
FV,d
Transverse force on fixation
element (measurement value)
FZ,d
Tahové namáhání na montovaný
prvek (výpočtová hodnota)
FZ,d
Tensile force on fixation element
(measurement value)
Md
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (výpočtová hodnota)
Md
Bending force on fixation element
(measurement value)
FVR,d
Výpočtový odpor smykové síly na
montovaný prvek
FVR,d
Measurement resistance of transverse force on fixation element
F
Výpočtový odpor tahové síly na
montovaný prvek
FZR,d
Measurement resistance of tensile
force on fixation element
Výpočtový odpor ohybového momentu na montovaný prvek
MR,d
Measurement resistance of
bending force on fixation element
Tahové namáhání na kotvu
SN
ZR,d
M
R,d
S
2)
N
2)
SV
Příčné namáhání na kotvu
2) Výpočet viz strana 8.018
Tensile forces on anchor
2)
Lateral forces on anchor
SV
2)
2) Calculation see page 8.018
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
vertikální/vertical
vysoce zátěžová konzola SLK® -ALU-TQ
1
SN
SV
Mk
Doporučené zatížení
Recommended loads
Ja zahrnutý souč. bezpečnosti materiálu γM
a souč. bezpečnosti působení γL = 1.40.
Material safety coefficient γM and safety
coefficient of impact γL = 1.40 are included.
1
FV,k
D
mm
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
SN
SV
Mk
8.017
FZ,k
D
horizontální/horizontal
Heavy-load corbel SLK -ALU-TQ
FZ,k
FV,k
2
FV,empf FZ,empf Mempf FV,empf FZ,empf Mempf
kN
kN kNm
kN
kN kNm
16.7
14.8
13.2
11.7
10.3
9.2
8.3
7.5
7.0
6.6
6.4
24.9
24.8
24.6
24.4
24.1
23.8
23.5
23.1
22.6
22.1
21.6
1.85
1.85
1.80
1.80
1.75
1.75
1.70
1.65
1.60
1.55
1.50
10.5
10.4
10.2
10.1
9.8
9.5
9.1
8.7
8.3
7.7
6.8
24.9
24.8
24.6
24.4
24.1
23.8
23.5
23.1
22.6
22.1
21.6
2.40
2.35
2.35
2.30
2.30
2.25
2.20
2.15
2.15
2.10
2.05
D
Kontrola použití vysoce zátěžové
konzole SLK® -ALU-TQ
β=
FV,k
FV,empf
Proof concerning the use of the heavy-load
corbel SLK®-ALU-TQ
FZ,k
FZ,empf
Mk
Mempf
1.0
FV,k
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Tahové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FZ,k
Tensile force on fixation element
(characteristic value)
Mk
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
Mk
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FV,empf
Doporučené příčné namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FV,empf
Recommended transverse force
on fixation element
(characteristic value)
FZ,empf
Doporučené tahové namáhání
na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZ,empf
Recommended tensile force
on fixation element
(characteristic value)
Mempf
Doporučené ohybové namáhání
na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Mempf
Recommended bending force
on fixation element
(characteristic value)
SN3)
Tahové namáhání na kotvu
SN
3)
SV
Příčné namáhání na kotvu
3) Výpočet viz strana 8.018
Tensile forces on anchor
Lateral forces on anchor
SV
3)
3)
3) Calculation see page 8.018
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
8.018
®
Vysoce zátěžová konzola SLK® -ALU-TQ
Doporučené užitné zatížení
Tlaková síla
na celou kompozitní desku
Tlaková síla F D
Heavy-load corbel SLK -ALU-TQ
104.0 kN
Recommended service load
compressive force
on whole compact plate
Compressive force FD
104.0 kN
FD
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla
na šroub v hliníkové desce
Tahová síla PZ na šroub M6:
Tahová síla PZ na šroub M8:
Tahová síla PZ na šroub M10:
Tahová síla PZ na šroub M12:
vertikální/vertical
PZ
1
7.2 kN
12.9 kN
15.3 kN
17.4 kN
Recommended service load
tensile force
on screwing within aluminum plate
Tensile force PZ per screw M6:
7.2 kN
Tensile force PZ per screw M8:
12.9 kN
Tensile force PZ per screw M10:
15.3 kN
Tensile force PZ per screw M12:
17.4 kN
Uvedené hodnoty tahové síly jsou pro jeden samostatný šroub v hliníkové desce.
The given values are screw extraction
forces of one single screw from the
aluminum plate.
Namáhání upěvnění na podklad
(charakteristické hodnoty na šroub)
Forces on the attachment on the base
(characteristic values per screw)
SN
1
SN = 0.00235 · FV,k · D + 0.25 · FZ,k + 2.350 · Mk
2
SN = 0.00248 · FV,k · D + 0.25 · FZ,k + 2.483 · Mk
S
SV
SV = 0.25 · FV,k
S = √S2N + S2V
horizontální/horizontal
2
SN
SN
Tahová síla na šroub v kN
SN
Tensile force on screw in kN
SV
Smyková síla na šroub v kN
SV
Transverse force on screw in kN
S
Šikmá tahová síla na šroub v kN
S
FV,k4)
Příčné namáhání na
montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
Oblique tensile force on screw
in kN
FV,k
4)
Tahové namáhání na
montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
4)
Ohybové namáhání na
montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
FZ,k
SV
S
Mk
D
4)
Transverse force on fixation
element in kN (characteristic value)
4)
Tensile force on fixation element
in kN (characteristic value)
4)
Bending force on fixation element
in kNm (characteristic value)
FZ,k
Mk
D
Thickness fixation elements in mm
Tloušťka montovaného prvku v mm
4) Viz strana 8.017
4) See page 8.017
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Vysoce zátěžová konzola SLK® -ALU-TQ
Přípustné hodnoty
zatížení oc. svorníku
Fischer FIS A M10
Podklad pro kotvení
Anchorage5)
Permitted utility values
of bearing resistances
Fischer FIS A M10
5)
Beton
SNR,Zul SVR,Zul
kN
kN
Concrete
Podklad pro kotvení
Anchorage7)
? C12/15 resp. B15
6)
7.5
6)
SR,Zul
kN
Solid brick
Solid sand-lime brick
Perforated brick
Sand-lime perforated brick
Lightweight concrete hollow block
Lightweight aggregate concrete
Kontrola použití mechanického
připevnění u betonu
SN
SNR,Zul
10.3
7)
Plná pálená cihla
Vápenopísková plná cihla
Dutinová pálená cihla
Vápenopísková děrovaná cihla
Plynosilikát
Porobeton dle TGL
β=
8.019
Heavy-load corbel SLK -ALU-TQ
1.0 resp. β =
? Mz12
? KS12
? Hlz12
? KSL6
? Hbl2
1.7
1.7
8)
0.8
9)
0.6
0.3
1.3
TGL
Proof concerning the use of the mechanical
fixation with concrete
SV
SVR,Zul
1.0 resp. β =
SN
SNR,Zul
SV
SVR,Zul
1.2
SN
Zatížení v tahu na kotvu
(charakteristická hodnota)
SN
Tensile force on anchor
(characteristic value)
SV
Zatížení ve smyku na kotvu
(charakteristická hodnota)
SV
Transverse force on anchor
(characteristic value)
SNR,Zul
Přípustné tahové zatížení na kotvu
SNR,Zul
Permitted tensile load on anchor
SVR,Zul
Přípustné smykové zatížení na kotvu
SVR,Zul
Permitted transverse load on anchor
Kontrola použití mechanického připevnění
u zdiva
β=
Proof concerning the use of the mechanical
fixation with brick
S
SR,Zul
1.0
S
Šikmé tahové zatížení na kotvu
(charakteristická hodnota)
S
Oblique tensil force on anchor
(characteristic value)
S
Přípustné šikmé tahové zatížení
na kotvu
SR,Zul
Permitted oblique tensil load on
anchor
5) Bez periferního působení v nepopraskaném betonu.
Při výpočtu je nutné brát v úvahu celkový atest.
5) Without impact on the edges in non-cracked concrete. The
overall permit decision is to be taken into account for
measurement.
6) Při tahovém namáhání na všechny čtyři závitové tyče
je nutné snížit přípustné zatížení S NR,Zul na 9.8 kN a
SVR,Zul na 7.1 kN.
6) If there is tensile forces on all four threaded rods, the
permitted loads must be reduced SNR,Zul to 9.8 kN and
SVR,Zul to 7.1kN.
7) Zvýšení zátěže za zvláštních podmínek - viz Zulassung Z-21.3-1824, část 3.2.3.1, příloha 9.
7) Increase of loads under special conditions see approval.
Z-21.3-1824, section 3.2.3.1 and appendix 9.
8) Je-li otvor vrtaný s otáčkami, může být přípustné zatížení
zvýšeno na 1.0 kN.
9) Činí-li vnější stěny cihel min. 30 mm (staré cihly) a je-li
otvor vyvrtaný s otáčkami, je možné zvýšit přípustné
zatížení na 0.8 kN.
8) If the bore hole is created in a rotating motion, the
permitted load may be increased to 1.0 kN.
9) If the longitudinal girders of the rocks are at least min. 30
mm (old rocks) and the bore hole is created with a rotating
motion, the permitted load may be increased to 0.8 kN.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
8.020
Vysoce zátěžová konzola SLK® -ALU-TQ
Požadavky na mechanické připevnění
Vhodnost přiloženého montážního materiálu musí být přezkoušeno pro konkrétní
podklad. V případě nejasného podkladu je
nutné provedení vytahovací zkoušky
hmoždinky z konkrétního podkladu.
Další informace viz: www.fischer.cz
Požadavky na izolační systém
®
Heavy-load corbel SLK -ALU-TQ
Requirements for the mechanical fixing
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base. If the base is unknown, tensile
strength tests of the fixing materials are
necessary before starting the assembly on
the object.
Further details under: www.fischer.de
Pro omezení deformace při provozu
je nezbytná bezchybná instalace vysoce
zátěžové konzole SLK® -ALU-TQ do izolačního systému. Dodržujte údaje dodavatele systému a odborné provedení izolačního systému.
Requirements for the thermal insulation
composite system
The delimitation of the deformation in a
used state requires the seamless
installation of the heavy-load corbel SLK®ALU-TQ in the heat insulation bonding
system. The specifications of the system
suppliers and the proper execution of the
thermal insulation composite system are to
be followed.
Montáž
Assembly
Je doporučeno, aby byla vysoce zátěžová
konzola SLK®-ALU-TQ usazena před lepením izolačních desek.
It is advisable to offset the heavy-load
corbels SLK®-ALU-TQ before bonding the
insulation plates.
Vysoce zátěžové konzoly SLK® -ALU-TQ
nesmějí před instalací vykazovat žádné
viditelné poškození a nesmějí být delší dobu
vystaveny povětrnostním vlivům. Šrouby
lze upevnit do míst k tomu určených. Každá
změna vysoce zátěžové konzoly SLK® ALU-TQ může poškodit nosnost a je proto
nutné se jí vyhnout.
Heavy-load corbels SLK®-ALU-TQ may not
show any visible damages before
installation and not be exposed to the
elements for an extended period of time.
Screws may only be in the areas provided.
Every change in the heavy-load corbels
SLK®-ALU-TQ can negatively impact the
carrying capacity and this should therefore
not be done.
Vhodnost dodaného připevňovacího materiálu musí být pro konkrétní podklad vždy
přezkoušena.
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base.
Vyznačte si místo prvního otvoru a vyvrtejte ho. Zdivo s dutinovými cihlami vrtejte
bez příklepu.
Draw the first bore hole and drill. Drill
perforated brickwork without percussion.
Při vrtání otvorů pro vysoce zátěžovou
konzolu SLK® -ALU-TR / -TQ umístěte nastavovací kolík do odpovídajícího otvoru.
For the drilling gauge for SLK -ALU-TR /
-TQ, insert a positioning bolt into the
corresponding hole.
S pomocí vrtací šablony vyvrtejte druhý
otvor pro vysoce zátěžovou konzolu SLK®
-ALU-TR / -TQ.
Using the drilling gauge for SLK -ALU-TR /
-TQ drill a second hole.
®
®
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Vysoce zátěžová konzola SLK® -ALU-TQ
®
8.021
Heavy-load corbel SLK -ALU-TQ
Umístěte druhý nastavovaí kolík
do odpovídajícího otvoru.
S pomocí vrtací šablony vyvrtejte třetí a
čtvrtý otvor pro vysoce zátěžovou konzolu SLK® -ALU-TR / -TQ.
For the drilling gauge for SLK®-ALU-TR /
-TQ, insert a second positioning bolt into
the corresponding hole.
®
Using the drilling gauge for SLK -ALU-TR /
-TQ drill a third and forth hole.
Otvory se musí důkladně vyčistit
od prachu.
Bore holes must be cleaned thoroughly of
any drilled dust.
Postup čištění u betonu nebo
plných cihel:
4x ofouknout
4x vyčistit kartáčkem
4x ofouknout
Cleaning procedure by concrete or all-brick:
Blow out twice (4x)
Brush out twice (4x)
Blow out twice (4x)
Vsaďte závitové kolíčky a přesně je
zarovnejte dle šablony. Nechte vytvrdit
injek-tovanou maltu. Po vytvrzení vytáhněte šablonu a odstraňte nadbytečný
materiál. U zdiva z dutinových cihel
musejí být nezbytně použita injektovaná
kotevní pouzdra.
Position the threaded rods and align them
exactly using the drilling jig for SLK®-ALUTQ. Let the injection mortar harden. After
hardening, pull out the drilling jig and
remove excess material. With brickwork, it
is essential to use injection anchor sleeves.
Spotřeba na vysoce zátěžovou
konzolu SLK® -ALU-TQ
Zdivo (s kotvícímí pouzdry):
Beton (bez kotvících pouzder:
96 ml
32 ml
Requirement per heavy-load corbel
SLK®-ALU-TQ
Brickwork (with anchor sleeves):
Concrete (without anchor sleeves):
96 ml
32 ml
®
Osaďte vysoce zátěžovou konzolu
SLK® -ALU-TQ.
Offsetting of the heavy-load corbel SLK ALU-TQ.
vyrovnejte vysoce zátěžovou konzolu
SLK® -ALU-TQ s pomocí distanční
pod-ložky.
Align the heavy-load corbel SLK -ALU-TQ
with spacer supports precisely to the
façade alignment.
Vytlačte do postraních otvorů vysoce
zátěžové konzoly SLK® -ALU-TQ injek-tované stavební lepidlo, dokud není
®
prostor mezi vysoce zátěžovou konzolou
a podkla-dem zcela zaplněn.
Via the lateral holes in the heavy-load
corbel SLK®-ALU-TQ, press in injection
mortar until they are pressed in between
the heavy-load corbel SLK®-ALU-TQ and the
substrate.
Spotřeba na vysoce zátěžovou
lkonzolu SLK® -ALU-TQ:
Requirement per heavy-load corbel
SLK®-ALU-TQ:
30 ml
®
30 ml
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
8.022
®
Vysoce zátěžová konzola SLK® -ALU-TQ
Heavy-load corbel SLK -ALU-TQ
Upravte izolační desky tak, aby
překrývaly montážní konzoly.
Match-up insulation plates free of joints.
Dokončovací práce
Retrospective work
Vysoce zátěžové konzole SLK® -ALU-TQ
mohou být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez
použití penetrace.
Heavy-load corbels SLK®-ALU-TQ may be
coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na finálně
provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Povrchový nátěr musí mít dostatečnou
pevnost, aby jej montovaný objekt nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Pro připevnění prvků k vysoce zátěžové
konzole SLK®-ALU-TQ doporučujeme šrouby do plechu nebo šrouby s metrickým vinutím (M-šrouby). Šrouby do dřeva nebo
samořezné šrouby není možné použít.
Suitable screw connections into the heavyload corbel SLK®-ALU-TQ are screws with
metric threads (M-screws). Wooden
screws and self-tapping screws are not
suitable.
Otvor musí procházet skrz kompozitní a
hliníkovou desku.
Drill bore through the compact and
aluminium plate.
Hloubka otvoru musí být 40 - 50 mm.
The drilling depth must be 40 – 50 mm.
Průměr otvoru
M6
M8
M10
M12
Bore hole diameter
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Závit vyřízněte skrz kompozitní i hliníkovou
desku.
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Cut thread through the compact and
aluminium plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Vysoce zátěžová konzola SLK -ALU-TQ
®
Heavy-load corbel SLK -ALU-TQ
8.023
Kotvený prvek přišroubujte k vysoce
zátěžové konzole SLK® -ALU-TQ.
Screw fixation object in the heavy-load
corbel SLK®-ALU-TQ.
Šroubovací hloubka ve vysoce zátěžové
konzole SLK®-ALU-TQ musí být alespoň 35
mm tak, že šroub musí procházet celou
tloušťkou zapěněné hliníkové desky. Pro
stanovení celkové hloubky přišroubování k
vyspce zátěžové konzole SLK®-ALU-TQ je
nutné znát tloušťku omítky vč. krycího nátěru.
Nezbytná délka šroubu je
stanovena součtem šroubovací hloubky,
tloušťky fasády a tloušťky montovaného
objektu.
Screwed depth in the heavy-load corbel
SLK®-ALU-TQ must be at least
35 mm to ensure that the screw
attachment extends over the complete
thickness of the foamed-in aluminium
plate. To determine the entire screwing
depth it is necessary to know the exact
thickness of the coating on the heavy-load
®
corbel SLK -ALU-TQ. The required length of
the screw results from the screwing depth,
the thickness of the coating and the
thickness of the mounting object.
Montážní předpětí FVM
na M6 šroub:
na M8 šroub:
na M10 šroub:
na M12 šroub:
Assembly preload force FVM
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
9.0 kN
16.5 kN
26.0 kN
32.3 kN
9.0 kN
16.5 kN
26.0 kN
32.3 kN
FVM = 0.7 x Tahová síla pro vytažení šroubu
FVM = 0.7 x Screw withdrawal-breaking load
Utahovací moment MA
na M6 šroub:
na M8 šroub:
na M10 šroub:
na M12 šroub:
Tightening torque MA
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
10.0 Nm
25.0 Nm
48.4 Nm
65.9 Nm
10.0 Nm
25.0 Nm
48.4 Nm
65.9 Nm
M A = 0.17 x F VM x Průměr šroubu
MA = 0.17 x FVM x Screw diameter
Stanovení utahovacího momentu pro
šrouby dle specifikace dodavatele
šroubů.
For the tightening torques of the screws
the manufacturer specifications should be
taken into consideration.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
8.024
Vysoce zátěžová konzola SLK® -ALU-TQ
Heavy-load corbel SLK®-ALU-TQ
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník Tra-Wik®-PH
Popis
Description
Úhlový nosník Tra-Wik®-PH se skládá z černě
zbarvené, proti rozkladu odolné a bezfreonové tuhé PU (Polyuretan) pěny s jednou
zapěněnou oc. deskou pro pevné připevnění
k podkladu. Dále obsahuje jednu hliníkovou
desku pro připevnění kotveného prvky a
jednu desku z fenolové pryskyřice (HPL),
která zajišťuje optimální rozložení tlaku na
povrch. Dodávka může obsahovat na přání
tři kusy hmoždinek.
Supporting brackets Tra-Wik -PH are made
of black-coloured, rot-resistant and CFCfree, PU-rigid foam plastic (polyurethane)
with a foamed-in steel plate for the nonpositive screw attachment with the anchorage. Furthermore, aluminium plate for the
screwed attachment of the fixation object
and a compact plate (HPL) to ensure an
optimum distribution of pressure on the
surface. The scope of supply includes three
screw-plugs (on request).
Rozměry
80
Dimensions
– Base surface:
280 x 112 mm
– Types T:
80 – 300 mm
– Compact plate:
104 x 65 x 6 mm
– Useful surface area:
84 x 45 mm
– Thickness aluminium plate:
6 mm
– Hole distance:
100 x 94 mm
– Volumetric weight PU:
250 kg/m3
Mechanické připevnění
– Šrouby:
Fischer FUR 8 x 100 T
– Průměr otvoru:
8 mm
– Min. hloubka otvoru:
86 mm
– Min. usazení šroubu:
70 mm
– Upínací nářadí:
Torx T30
Mechanical Attachment
– Screws:
Fischer FUR 8 x 100 T
– Bore hole diameter:
8 mm
– Drilling depth (min.):
86 mm
– Anchorage depth (min.):
70 mm
– Recording tool:
Torx T30
100
84
12
Využití
Applications
Tra-Wik®-PH úhlový nosník se hodí zejména pro kotvení středně těžkých prvků
ve fasádách s využitím zateplovacího systému bez vzniku tepelného mostu. Úhlový
nosník Tra-Wik®-PH má omezenou UV odolnost. Obecně platí že, jej zpravidla během
výstavby není potřeba krýt proti slunečnímu záření. Je-li však již zabudovaný, měl
by být chráněn před povětrnostními vlivy a
UV zářením.
Supporting brackets Tra-Wik®-PH are
especially suitable for heat bridge-free alien
fixations in thermal insulation composite
systems.
Supporting brackets Tra-Wik®-PH have a
limited UV-resistance and, in general, do
not require any protective cover during the
building period. They should be protected
from the weather and UV rays during
installation.
–
–
–
–
6
112
94
6
9
56 56
9
20
45
72
T
61
112
®
280 x 112 mm
80 – 300 mm
104 x 65 x 6 mm
Užitná plocha:
84 x 45 mm
Tloušťka hliníkové desky:
6 mm
Vzdálenost otvorů:
100 x 94 mm
Objemová hmotnost PU:
250 kg/m 3
– Podstava
– Typy T:
– Kompozitní deska:
280
9.001
Supporting bracket Tra-Wik -PH
Pro úhlový nosník Tra®-Wik-PH v současnosti ne-existuje žádná licence udělená Německým institutem
stavební techniky. Pokud by mělo být prokázáno zatížení
na úhlový nosník závažné z hlediska bezpečnosti, je
jeho použití zapovězeno.
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Zábradlí
mezi dveřmi a ostěním okna
(Francouzské balkony)
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Handrails
between door and window reveals
(French balconies)
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
9.002
®
®
Úhlový nosník Tra-Wik -PH
Supporting bracket Tra-Wik -PH
Montáž zábradli na
rozích budovy
Fixation of handrails
on building corners
Vlastnosti
Characteristics
Chování při hoření dle DIN 4102:
B2
Zatížení je přenášeno skrze jádro z PU
pěny, stejně jako zapěněné výztuže.
Mezi zapěněnou spodní ocelovou deskou
a zapěněnou vrchní hliníkovou deskou
nevznikají žádná kovové spojení.
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Stabilities are ensured based on the PU
hard foam and the foamed-in
reinforcements. There are no metallic
connections between the foamed lower
steel plate and foamed upper aluminium
plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník Tra-Wik®-PH
Supporting bracket Tra-Wik -PH
1
M
Charakteristické mezní zatížení
Smyková síla na ohyb
Characteristic collapse load
Transverse force with bending
Tabulka 9.1
Table 9.1
Prvek je mechanicky připevněn bez
lepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed without
bonded joint and fabric embedding
Prvek je mechanicky připevněn vč.
lepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed with
bonded joint and fabric embedding
SV
FV
1
T
mm
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
1
T
SN
M
SV
FV
2
max. 80
2
FVR
MR
kN kNm
FVR
MR
kN kNm
2.4
2.0
1.7
1.5
1.2
1.0
0.9
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
4.6
4.5
4.5
4.4
4.4
4.3
4.3
4.2
4.1
4.1
4.0
4.0
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
Kontrola použití úhlových
nosníků Tra-Wik®-PH
Proof concerning the use of the supporting
bracket Tra-Wik®-PH
β=
M
2
T
SN
M
SV
FV · γ
FVR
M·γ
MR
1.0
FV
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
M
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
M
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FVR
Mezní zatížení ve smyku na
montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 9.1
FVR
Collapse load of transverse force
on fixation element (characteristic
value) according to table 9.1
MR
Mezní zatížení ohybového momentu
na montovaný prvek
(charakteristická hodnota) dle tabulky 9.1
MR
Collapse load of the bending
moment on fixation element
(characteristic value)
according to table 9.1
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 9.007
γ
Global safety coefficient
see page 9.007
SV
FV
9.003
FV
Užitné zatížení na mechanické
upevnění
(charakteristická hodnota na šroub)
SN
SN
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
Tahová síla na šroub
SN
Tensile force on screw
SN = (0.0071 · T - 0.255) · FV
SV
S
SV
Smyková síla na šroub
SV
Transverse force on screw
2
2
SV = √1.411 · F V + 27.021 · M + 12.05 · FV · M
S
Šikmá tahová síla na šroub
S
2
Oblique tensile force on screw
2
S = √S N + S V
SN, SV, S, FV v kN | M v kNm | T v mm
SN, SV, S, FV in kN | M in kNm | T in mm
Kontrola použití mechanického
připevnění viz strana 9.006
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 9.006
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
T
1
Supporting bracket Tra-Wik -PH
Charakteristické mezní zatížení
Tahová síla s ohybem
Characteristic collapse load
Tensile force with bending
Tabulka 9.2
Table 9.2
Prvek mechanicky připevněn bez
lepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed without
bonded joint and fabric embedding
Prvek mechanicky připevněn vč.
lepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed with
bonded joint and fabric embedding
M
SN
1
FZ
max. 80
T
®
Úhlový nosník Tra-Wik®-PH
9.004
T
mm
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
M
SN
FZ
2
FZR
MR
kN kNm
FZR
MR
kN kNm
1.5
1.5
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.3
2.3
2.5
2.6
2.7
2.9
3.0
3.2
3.3
3.5
3.6
3.8
3.9
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.25
0.25
0.25
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.25
0.25
0.25
Kontrola použití úhlových
nosníků Tra-Wik®-PH
Proof concerning the use of the supporting
bracket Tra-Wik®-PH
FZ · γ
FZR
β=
M·γ
MR
1.0
FZ
Napětí v tahu na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FZ
Tensile force on fixation element
(characteristic value)
M
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
M
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FZR
Mezní zatížení v tahu na montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 9.2
FZR
Collapse load of tensile force
on fixation element (characteristic
value) according to table 9.2
MR
Mezní zatížení ohybového momentu
na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
dle tabulky 9.2
MR
Collapse load of the bending
moment on fixation element
(characteristic value)
according to table 9.2
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 9.007
γ
Global safety coefficient
see page 9.007
Užitné zatížení na mechanické
upevnění
(charakteristická hodnota na šroub)
SN
Tahová síla na šroub
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
SN
Tensile force on screw
SN = 1.26 · FZ + 5.0 · M
SN, FZ v kN | M v kNm
SN, FZ in kN | M in kNm
Kontrola použití mechanického
připevnění viz strana 9.006
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 9.006
SN
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Úhlový nosník Tra-Wik -PH
Supporting bracket Tra-Wik -PH
T
SN
FZ = FS · cos α
SV
α
FS
Charakteristické mezní zatížení
Smyková a tahová síla
viz tabulka 9.2 na straně 9.004
FZR
FVR
viz tabulka 9.1 na straně 9.003
Characteristic collapse load
Transverse force and tensile force
FZR
See table 9.2 on page 9.004
FVR
See table 9.1 on page 9.003
Kontrola použití úhlových
nosníků Tra-Wik®-PH
Proof concerning the use of the supporting
bracket Tra-Wik®-PH
FV = FS · sin α
β=
FS · cos α · γ
FZR
1.0
β=
FS · sin α · γ
FVR
1.0
β=
FS · cos α · γ
FZR
FS · sin α · γ
FVR
1.2
FS
Šikmé síly na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FS
Oblique force on fixation element
(characteristic value)
FZR
Mezní zatížení v tahu na montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 9.2
FZR
Collapse load of tensile force on
fixation element (characteristic
value) according to table 9.2
FVR
Mezní zatížení ve smyku na
montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 9.1
FVR
Collapse load of transverse force
on fixation element (characteristic
value) according to table 9.1
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 9.007
γ
Global safety coefficient
see page 9.007
Užitné zatížení na mechanické
upevnění
(charakteristická hodnota na šroub)
SN
9.005
SN
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
Tahová síla na šroub
SN
Tensile force on screw
SN = (0.0071 · T - 0.255) · FV + 1.26 · FZ
SV
S
SV
Smyková síla na šroub
S
Šikmá tahová síla na šroub
SV
Transverse force on screw
SV = 1.188 · FV
S
2
Oblique tensile force on screw
2
S = √S N + S V
SN, SV, S, FV, FZ v kN | T v mm
SN, SV, S, FV, FZ in kN | T in mm
Kontrola použití mechanického
připevnění viz strana 9.006
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 9.006
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
9.006
®
®
Úhlový nosník Tra-Wik -PH
Supporting bracket Tra-Wik -PH
Přípustné a doporučené hodnoty
zatížení rámových hmoždinek 1)
Fischer FUR 8 x 100 T
Permitted and recommended utility
values of bearing resistances1)
Fischer FUR 8 x 100 T
Podklad pro kotvení
SR,Zul SR,empf
kN
kN
Anchorage
SR,Zul SR,empf
kN
kN
Beton
1.0
0.42)
0.42)
-
1.2
0.7
1.1
0.13
1.0
0.42)
0.42)
-
1.2
0.7
1.1
0.13
-
0.63
Concrete ? C12/15 resp. B15
Solid brick ? Mz12
Solid sand-lime brick ? KS12
Perforated brick ? Hlz123)
Sand-lime perforated
brick ? KSL6
Lightweight concrete
hollow block ? Hbl24)
Lightweight concrete solid
brick ? V2
-
0.63
-
0.17
-
0.56
C12/15 resp. B15
Plná pálená cihla
Mz12
Vápenopísková plná cihla
Dutinová pálená cihla
KS12
Hlz12 3)
Vápenopísková děr. cihla
KSL6
4)
Plynosilikát
Hbl2
Plynobeton
V2 PP
0.17
-
0.56
Přípustné hodnoty užitného zatížení pro
hmoždinky Fischer FUR 8 x 100 T platí pro
tah, smyk a šikmý tah pod libovolným
úhlem v souladu s všeobecným souhlasem
Zulassung Z-21.2-1204. Ustanovení tohoto
schválení (Zulassung) jsou přednostní.
The permitted utility values of the bearing
resistances for Fischer FUR 8 x 100 T apply
to tensile load, transverse load and oblique
tensile load under all angles pursuant to the
general technical approval Z-21.2-1204. The
provisions of this approval are applicable.
Kontrola použití mechanického připevnění
Proof concerning the use of the mechanical
fixation
β=
S
SR,Zul
1.0 resp. β =
S
SR,empf
1.0
S
Šikmé tahové zatížení na hmoždinku
(charakteristická hodnota)
S
Oblique tensile load on dowel
(characteristic value)
SR,empf
Doporučené šikmé tahové zatížení na hmoždinku
SR,empf
Recommended oblique tensile load
on dowel
S
Přípustné šikmé tahové zatížení
na hmoždinku
SR,Zul
Permitted oblique tensile load on
dowel
R,Zul
1) Omezení pro trvale působící tahové zatížení viz Zulassung Z-21.2-1204, část 3.2.3.
1) For limitations of permanent tensile forces see approval Z21.2-1204, section 3.2.3.
2) Přípustné zatížení je možné zvýšit pro plnou pálenou i
vápenopískovou cihlu (bez úchopů) na 0.6 kN.
2) The permitted load may be increased to 0.6 kN with
unpunched solid bricks and/or unpunched solid sand-lime
bricks (no gripping recess).
3) Objemová hmotnost 1.0 kg/dm³; pro jiné třídy pevnosti
je přípustné zatížení zásadně určeno zkouškou na
stavbě.
4) Rozpěrná část kotvy musí být ukotvena v celé své
délce (viz Zulassung Z-21.2-1204, část 6).
3) Bulk density ? 1.0 kg/dm³; with other compressive
strength classes the load allowance must generally be
determined using building tests.
4) The spreading section of the dowel must be anchored in
the fixed link of the stone (see approval Z-21.2-1204,
appendix 6).
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Úhlový nosník Tra-Wik -PH
PZ
9.007
Supporting bracket Tra-Wik -PH
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla
na šroub v hliníkové desce
Tahová síla PZ na M6 šroub:
Tahová síla PZ na M8 šroub:
Tahová síla PZ na M10 šroub:
Tahová síla PZ na M12 šroub:
3.1 kN
3.9 kN
5.1 kN
6.7 kN
Recommended service load
tensile force
on screwing within aluminum plate
Tensile force PZ per screw M6:
3.1 kN
Tensile force PZ per screw M8:
3.9 kN
Tensile force PZ per screw M10:
5.1 kN
Tensile force PZ per screw M12:
6.7 kN
Uvedené hodnoty tahové síly jsou pro jeden samostatný šroub v hliníkové desce.
The given values are screw extraction
forces of one single screw from the
aluminum plate.
Pro globální bezpečnostní faktor jsou
doporučené následující dílčí koeficienty:
We recommend the following parts safety
factors for the global safety coefficient:
Součinitel bezpečnosti působení
Součinitel bezpečnosti materiálu
Součinitel bezpečnosti
dlouhodobých účinků a teploty
γL = 1.8
γE = 1.4
Safety coefficient of impact
γM = 1.6
Material safety coefficient
Safety coefficient long term effects
γL = 1.8
and temperature
Doporučený globální bezpečnosγ = γE · γM · γL = 4.0
tní koeficient
Recommended global safety
γ = γE · γM · γL = 4.0
coefficient
Doporučené součinitele bezpečnosti je
potřeba pečlivě kontrolovat a v případě
potřeby upravit. Poznámky pro aplikace na
straně 9.001 by měli být dodržovány.
The recommended safety coefficients
must be carefully checked and adjusted if
necessary. Please observe all notes given
on page 9.001.
Doporučené hodnoty bezpečnostního
součinitele platí pro následující předpoklady:
The safety coefficients recommended are
applicable under the following conditions:
γE = 1.4
γM = 1.6
Požadavky na mechanické připevnění
Vhodnost přiloženého montážního materiálu
musí být přezkoušeno pro konkrétní podklad.
V případě nejasného podkladu je nutné
provedení vytahovací zkoušky hmoždinky z
konkrétního podkladu.
Další informace viz: www.fischer.cz
Požadavky na lepení
Pro úhlový nosník Tra-Wik®-PH je potřebné
celoplošné přilepení. Pevnost přilepení izolačních desek, stejně jako úhlového nosníku
Tra-Wik®-PH k podkladu musí být nejméně
8.0 N/cm2 (EN 13499).
Nejméně 40% povrchu izolační desky musí
být pomocí lepicí malty spojeno s podkladem.
Je důležité dbát na pečlivé přilepení izolačních
desek v okolí úhlového nosníku Tra-Wik®PH. Tahovou a tlakovou pevnost přilepení
je potřeba ověřit zkouškami na místě stavby
pro konkrétní podmínky.
5) Tyto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy,
pokud byly statické důkazy charakteristického
mezního zatížení základem lepení a armovací tkaniny.
Requirements for the mechanical fixing
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base. If the base is unknown, tensile
strength tests of the fixing materials are
necessary before starting the assembly on
the object.
Further details under: www.fischer.de
5)
Requirements for adhesion
For the supporting bracket Tra-Wik®-PH
adhesion a full-surface bonding is a
requirement. The strength resistance of the
adhesion of the insulation boards and the
supporting bracket Tra-Wik®-PH with the
base must at least amount to 8.0 N/cm2
(EN 13499).
At least 40% of the surface of the
insulation boards must be connected with
the base through adhesive material. A
careful adhesion of the insulation boards
adjacent to the supporting bracket TraWik®-PH should be ensured.
The adhesive tensile strength and
compressive strength must be calculated
with experiments if necessary.
5) These requirements must be adhered to only if the static
evidence of the characteristic breaking load used bonding
and tissue embedding as a basis.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
9.008
®
Úhlový nosník Tra-Wik -PH
®
Supporting bracket Tra-Wik -PH
Požadavky na izolační desky a armovací
tkaniny ze skelného vlákna 6)
Pevnost v tahu zabudované armovací
> 40.0 N/mm
tkaniny (EN 13499):
Pevnost v tahu na izolační desky kolmo na
2
povrch desky (EN 13499):
> 10.0 N/cm
Pevnost v tlaku izolační desky při
10% stlačení CS(10)60
> 6.0 N/cm 2
(EN 13163):
Requirement for insulation boards and
fibreglass fabrics6)
Tensile strength of the installed fibreglass
fabric (EN 13499):
> 40.0 N/mm
Tensile strength of the insulation
boards vertical to the surface
(EN 13499):
> 10.0 N/cm2
Compressive stress of the insulation
board at 10% compressive strain
CS(10)60 (EN 13163):
> 6.0 N/cm2
Montáž
Assembly
Doporučuje se, aby Tra-Wik®-PH úhlový
nosník byl usazen s montáží do izolační
desky.
It is advisable to position the supporting
brackets Tra-Wik®-PH when the insulation
plates are bonded.
Na spodní plochu úhlového nosníku TraWik®-PH naneste stavební lepidlo. Prvek
musí být celoplošně nalepen na podklad.
Apply adhesive mortar to the adhesive
surface of the supporting bracket Tra-Wik®PH. Element must stuck together fully
covered on the stable base.
Spotřeba pro Tra-Wik®-PH úhlový nosník
při tloušťce lepidla 5mm:
0.23 kg
Requirement per supporting bracket TraWik®-PH, by a layer thickness of
5 mm:
0.23 kg
®
Tra-Wik®-PH úhlový nosník umístěte
do otvoru v izolační desce.
Press supporting bracket Tra-Wik -PH so
that it is flush with the insulation plate.
Vyložení úhlového nosníku Tra-Wik®- PH
může být maximálně 80 mm.
The projection of the supporting bracket
Tra-Wik®-PH should be a maximum of
80 mm.
Mechanické připevnění provádějte až po
vytvrzení stavebního lepidla.
Zkontrolujte, zda dodané hmoždinky jsou
pro správný podklad. Pokud nejsou, být
na náklady kupujícího vyměněny. Zdivo z
dutinových cihel musí být vrtáno bez příklepu.
Undertake mechanical fixing only after the
hardening of the adhesive.
The latter must be checked beforehand to
determine whether or not it is suitable for
the respective underground. Drill
perforated brickwork without percussion.
Vybraný kus izolační desky zařízněte tak,
aby vyplnil zbývající prostor po instalaci
nosného prvku. Naneste na něj stavební lepidlo a zatlačte jej do otvoru.
Cut mating part for existing recess out of
insulation plate material. Apply adhesive
mortar and press flush with the insulation
plate.
6) Tyto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy,
pokud byly statické důkazy charakteristického
mezního zatížení základem lepení a armovací tkaniny.
6) These requirements must be adhered to only if the static
evidence of the characteristic breaking load used bonding
and tissue embedding as a basis.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
®
Úhlový nosník Tra-Wik -PH
9.009
Supporting bracket Tra-Wik -PH
Dokončovací práce
Retrospective work
Úhlové nosníky Tra-Wik®-PH mohou být
opatřeny komerčními nátěrovými materiály
pro zateplovací systémy bez použití penetrace.
Supporting brackets Tra-Wik -PH may be
coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na finálně
provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Povrchový nátěr musí mít dostatečnou
pevnost, aby jej montovaný objekt
nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Pro připevnění prvků k úhlovému nosníku
Tra-Wik®-PH doporučujeme šrouby do
plechu nebo šrouby s metrickým vinutím
(M-šrouby). Šrouby do dřeva nebo
samořezné šrouby nejsou povoleny.
Suitable screw connections into the
®
supporting bracket Tra-Wik -PH are screws
with metric threads (M-screws). Wooden
screws and self-tapping screws are not
suitable.
Otvor musí být vyvrtán skrz kompozitní i
hliníkovou desku.
Drill bore hole through the compact and
aluminium plate.
Hloubka otvoru musí být 36 – 46 mm.
The drilling depth must be 36 – 46 mm.
Průměr otvoru
M6
M8
M10
M12
Bore hole diameter
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Závit řízněte po průchodu skrz fenolovou a
hliníkovou desku.
®
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Cut thread through the compact and
aluminium plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
9.010
®
®
Úhlový nosník Tra-Wik -PH
Supporting bracket Tra-Wik -PH
Kotvený prvek přišroubujte k úhlovému
nosníku Tra-Wik®- PH.
Screw fixation object in the supporting
bracket Tra-Wik®-PH.
Šroubovací hloubka v úhlovém nosníku
Tra-Wik®- PH musí být alespoň 26 mm tak,
že šroub musí procházet celou tloušťkou
zapěněné hliníkové desky. Pro stanovení
celkové hloubky přišroubování k úhlovému
nosníku Tra-Wik®- PH je nutné znát tloušťku
omítky vč. krycího nátěru. Nezbytná délka
šroubu je stanovena součtem šroubovací
hloubky, tloušťky fasády a tloušťky montovaného objektu.
Screwed depth in supporting bracket TraWik®-PH must be at least 26 mm to ensure
that the screw attachment extends over
the complete thickness of the foamed-in
aluminium plate. To determine the entire
screwing depth it is necessary to know the
exact thickness of the coating on the
supporting bracket Tra-Wik®-PH. The
required length of the screw results from
the screwing depth, the thickness of the
coating and the thickness of the mounting
object.
Montované zábradlí mezi ostěním nesmí být předepnuto.
Fitting of rails between the reveals must
take place without constraint.
V případě malé použitelné plochy je možné
použít nastavovací desku.
With the usable areas being too small it is
possible to use an adapter plate.
Montážní předpětí FVM
na M6 šrouby:
na M8 šrouby:
na M10 šrouby:
na M12 šrouby:
Assembly preload force FVM
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
5.7 kN
7.1 kN
9.3 kN
12.3 kN
5.7 kN
7.1 kN
9.3 kN
12.3 kN
FVM = 0.7 x Tahová síla pro vytažení šroubu
FVM = 0.7 x Screw withdrawal-breaking load
Utahovací moment MA
na M6 šrouby:
na M8 šrouby:
na M10 šrouby:
na M12 šrouby:
Tightening torque MA
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
5.8 Nm
9.7 Nm
15.9 Nm
25.2 Nm
5.8 Nm
9.7 Nm
15.9 Nm
25.2 Nm
M A = 0.17 x F VM x Průměr otvoru
MA = 0.17 x FVM x Screw diameter
Stanovení utahovacího momentu pro
šrouby dle specifikace dodavatele
šroubů.
For the tightening torques of the screws
the manufacturer specifications should be
taken into consideration.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Úhlový nosník K1-PH
Shutter catch element K1-PH
280
100
6
Description
Úhlový nosník K1-PH se skládá z z černě
zbarvené, proti rozkladu odolné a bezfreonové tuhé PU (Polyuretan) pěny s jednou
zapěněnou oc. deskou pro pevné připevnění
k podkladu. Dále obsahuje jednu hliníkovou
desku pro připevnění kotveného prvky a
jednu desku z fenolové pryskyřice (HPL),
která zajišťuje optimální rozložení tlaku na
povrch. Dodávka může obsahovat na přání
tři kusy hmoždinek.
Shutter catch elements K1-PH are made of
black-coloured, rot-resistant and CFC-free,
PU-rigid foam plastic (polyurethane) with a
foamed-in steel plate for the non-positive
screw attachment with the anchorage.
Furthermore, aluminium plate for the
screwed attachment of the fixation object
and a compact plate (HPL) to ensure an
optimum distribution of pressure on the
surface. The scope of supply includes three
screw-plugs (on request).
Rozměry
– Podstava:
280 x 125 mm
– Typy T:
80 – 300 mm
– Kompozitní deska:
117 x 65 x 6 mm
105 x 45 mm
– Užitná plocha:
– Tloušťka hliníkové desky:
6 mm
– Vzdálenost otvorů:
100 x 94 mm
– Objemová hmotnost PU:
250 kg/m 3
Dimensions
– Base surface:
280 x 125 mm
– Types T:
80 – 300 mm
– Compact plate:
117 x 65 x 6 mm
– Useful surface area:
105 x 45 mm
– Thickness aluminium plate:
6 mm
– Hole distance:
100 x 94 mm
– Volumetric weight PU:
250 kg/m3
Mechanické připevnění
– Šrouby:
Fischer FUR 8 x 100 T
– Průměr otvoru:
8 mm
– Min. hloubka otvoru:
86 mm
70 mm
– Min. usazení šroubu:
– Upínací nářadí:
Torx T30
Mechanical Attachment
– Screws:
Fischer FUR 8 x 100 T
– Bore hole diameter:
8 mm
– Drilling depth (min.):
86 mm
– Anchorage depth (min.):
70 mm
– Recording tool:
Torx T30
Využití
Applications
K1-PH úhlový nosník se hodí zejména pro
kotvení středně těžkých prvků ve fasádách
bez vzniku tepelného mostu. Úhlový nosník K1-PH má omezenou UV odolnost.
Obecně platí že, jej zpravidla během výstavby není potřeba krýt proti slunečnímu
záření. Je-li však již zabudovaný, měl by
být chráněn před povětrnostními vlivy a
UV zářením.
Shutter catch elements K1-PH are
especially suitable for heat bridge-free alien
fixations in thermal insulation composite
systems.
Shutter catch elements K1-PH have a
limited UV-resistance and, in general, do
not require any protective cover during the
building period. They should be protected
from the weather and UV rays during
installation.
Montáž bez tepelných mostů je
možná např. pro:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Panty pro okenice
(Příruby nebo šroubové panty)
Shutter catches for window shutters
(Flange and Screw Catches)
105
94
15
5
625 625
15
20
80
Popis
5
6
T
61
125
9.011
45
Pro úhlový nosník K1-PH v současnosti ne-ex-istuje žádná licence udělená Německým institutem
stavební techniky. Pokud by mělo být prokázáno zatížení
na úhlový nosník závažné z hlediska bezpečnosti,
je jeho použití zapovězeno.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
9.012
Úhlový nosník K1-PH
Shutter catch element K1-PH
Vodící kolejnice pro posuvné žaluzie
Drawer guides
Montáž zábradlí na
rozích budovy
Fixation of handrails
on building corners
Vlastnosti
Characteristics
Chování při hoření dle DIN 4102:
B2
Zatížení je přenášeno skrze jádro z PU
pěny, stejně jako zapěněné výztuže.
Mezi zapěněnou vrchní ocelovou deskou
a zapěněnou spodní hliníkovou deskou nevznikají žádná kovové spojení.
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Stabilities are ensured based on the PU
hard foam and the foamed-in
reinforcements. There are no metallic
connections between the foamed lower
steel plate and foamed upper aluminium
plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Úhlový nosník K1-PH
Shutter catch element K1-PH
1
T
SN
M
Charakteristické mezní zatížení
Smyková síla na ohyb
Characteristic collapse load
Transverse force with bending
Tabulka 9.3
Table 9.3
Prvek mechanicky připevněn bez
lepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed without
bonded joint and fabric embedding
Prvek mechanicky připevněn vč.
lepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed with
bonded joint and fabric embedding
SV
FV
1
T
mm
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
T
SN
M
SV
FV
2
FVR
MR
kN kNm
FVR
MR
kN kNm
2.4
2.3
2.2
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.2
1.1
5.9
5.7
5.6
5.4
5.2
5.1
4.9
4.7
4.6
4.4
4.2
4.1
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
Kontrola použití úhlových
nosníků K1-PH
Proof concerning the use of the shutter
catch element K1-PH
max. 80
β=
FV · γ
FVR
M·γ
MR
1.0
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
M
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
M
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FVR
Mezní zatížení ve smyku na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 9.3
FVR
Collapse load of transverse force
on fixation element (characteristic
value) according to table 9.3
MR
Mezní zatížení ohybového momentu
na montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 9.3
MR
Collapse load of the bending
moment on fixation element
(characteristic value)
according to table 9.3
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 9.017
γ
Global safety coefficient
see page 9.017
T
FV
Užitné zatížení na mechanické upevnění
(charakteristická hodnota na šroub)
SN
9.013
SN
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
Tahová síla na šroub
SN
Tensile force on screw
SN = 0.0071 · FV · T + 7.09 · M
SV
S
SV
Smyková síla na šroub
SV
Transverse force on screw
SV = 1.027 · FV
S
Šikmá tahová síla na šroub
S
2
Oblique tensile force on screw
2
S = √S N + S V
SN, SV, S, FV v kN | M v kNm | T v mm
SN, SV, S, FV in kN | M in kNm | T in mm
Kontrola použití mechanického
připevnění viz strana 9.016
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 9.016
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Úhlový nosník K1-PH
9.014
1
Charakteristické mezní zatížení
Tahová síla s ohybem
Characteristic collapse load
Tensile force with bending
Tabulka 9.4
Table 9.4
Prvek je mechanicky připevněn bez
lepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed without
bonded joint and fabric embedding
Prvek je mechanicky připevněn vč.
lepení a armovací tkaniny
Element mechanically fixed with
bonded joint and fabric embedding
T
max. 80
Shutter catch element K1-PH
SN
1
M
T
mm
FZ
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2
T
max. 80
SN
M
FZ
2
FZR
MR
kN kNm
FZR
MR
kN kNm
2.3
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.5
2.5
2.5
2.5
2.6
2.6
5.3
5.3
5.3
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.5
5.5
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
Kontrola použití úhlových
nosníků K1-PH
Proof concerning the use of the shutter
catch element K1-PH
FZ · γ
FZR
β=
M·γ
MR
1.0
FZ
Napětí v tahu na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZ
Tensile force on fixation element
(characteristic value)
M
Ohybové namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
M
Bending force on fixation element
(characteristic value)
FZR
Mezní zatížení v tahu na montovaný
prvek (charakteristická hodnota) dle
tabulky 9.4
FZR
Collapse load of tensile force
on fixation element (characteristic
value) according to table 9.4
MR
Mezní zatížení ohybového momentu
na montovaný prvek (charakteristická
hodnota) dle tabulky 9.4
MR
Collapse load of the bending
moment on fixation element
(characteristic value)
according to table 9.4
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 9.017
γ
Global safety coefficient
see page 9.017
Zatížení na mechanické upevnění
(charakteristická hodnota na šroub)
SN
Tahová síla na šroub
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
SN
Tensile force on screw
SN = 5.0 · M + 1.1 · FZ
SN
SN, FZ v kN | M v kNm
SN, FZ in kN | M in kNm
Kontrola použití mechanického
připevnění viz strana 9.016
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 9.016
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Úhlový nosník K1-PH
Shutter catch element K1-PH
T
SN
FZ = FS · cos α
SV
α
FS
Charakteristické mezní zatížení
T Smyková a tahová síla
viz tabulka 9.4 na straně 9.014
FZR
FVR
viz tabulka 9.3 na straně 9.013
Characteristic collapse load
Transverse force and tensile force
FZR
See table 9.4 on page 9.014
FVR
See table 9.3 on page 9.013
Kontrola použití úhlových
nosníků K1-PH
Proof concerning the use of the shutter
catch element K1-PH
FV = FS · sin α
β=
FS · cos α · γ
FZR
1.0
β=
FS · sin α · γ
FVR
1.0
β=
FS · cos α · γ
FZR
FS · sin α · γ
FVR
1.2
FS
Šikmé namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FS
Oblique force on fixation element
(characteristic value)
FZR
Mezní zatížení v tahu na montovaný
prvek (charakteristická hodnota) dle
tabulky 9.4
FZR
Collapse load of tensile force on
fixation element (characteristic
value) according to table 9.4
FVR
Mezní zatížení ve smyku na montovaný prvek (charakteristická hodnota) dle tabulky 9.3
FVR
Collapse load of transverse force
on fixation element (characteristic
value) according to table 9.3
γ
Globální souč. bezpečnosti
viz strana 9.017
γ
Global safety coefficient
see page 9.017
Užitné zatížení na mechanické upevnění (charakteristická hodnota na
šroub)
SN
9.015
SN
Service loads on mechanical fixation
(characteristic values per screw)
Tahová síla na šroub
SN
Tensile force on screw
SN = 0.0071 · FV · T + 1.1 · FZ
SV
S
SV
Smyková síla na šroub
S
Šikmá tahová síla na šroub
SV
Transverse force on screw
SV = 1.027 · FV
S
2
Oblique tensile force on screw
2
S = √S N + S V
SN, SV, S, FV, FZ v kN | T v mm
SN, SV, S, FV, FZ in kN | T in mm
Kontrola použití mechanického
připevnění viz strana 9.016
Proof concerning the use of the mechanical
fixation see page 9.016
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
9.016
Úhlový nosník K1-PH
Shutter catch element K1-PH
Přípustné a doporučené hodnoty zatížení rámových hmoždinek 1)
Fischer FUR 8 x 100 T
Permitted and recommended utility
values of bearing resistances1)
Fischer FUR 8 x 100 T
Podklad pro kotvení
SR,Zul SR,empf
kN
kN
Anchorage
SR,Zul SR,empf
kN
kN
Beton
1.0
0.42)
0.42)
-
1.2
0.7
1.1
0.13
1.0
0.42)
0.42)
-
1.2
0.7
1.1
0.13
-
0.63
Concrete ? C12/15 resp. B15
Solid brick ? Mz12
Solid sand-lime brick ? KS12
Perforated brick ? Hlz123)
Sand-lime perforated
brick ? KSL6
Lightweight concrete
hollow block ? Hbl24)
Lightweight concrete solid
brick ? V2
-
0.63
-
0.17
-
0.56
C12/15 resp. B15
Plná pálená cihla
Mz12
Vápenopísková plná cihla
Dutinová pálená cihla
Vápenopísková děr. cihla
Plynosilikát
Hbl2 4)
Plynobeton
V2
KS12
Hlz123)
KSL6
0.17
-
0.56
Přípustné hodnoty užitného zatížení pro
hmoždinky Fischer FUR 8 x 100 T platí pro
tah, smyk a šikmý tah pod libovolným
úhlem v souladu s všeobecným souhlasem
Zulassung Z-21.2-1204. Ustanovení tohoto
schválení (Zulassung) jsou přednostní.
The permitted utility values of the bearing
resistances for Fischer FUR 8 x 100 T apply
to tensile load, transverse load and oblique
tensile load under all angles pursuant to the
general technical approval Z-21.2-1204. The
provisions of this approval are applicable.
Kontrola použití mechanického připevnění
Proof concerning the use of the mechanical
fixation
β=
S
SR,Zul
1.0 resp. β =
S
SR,empf
1.0
S
Šikmé tahové zatížení na hmoždinku
(charakteristická hodnota)
S
Oblique tensile load on dowel
(characteristic value)
SR,empf
Doporučené šikmé tahové zatížení na hmoždinku
SR,empf
Recommended oblique tensile load
on dowel
S
Přípustné šikmé tahové zatížení
na hmoždinku
SR,Zul
Permitted oblique tensile load on
dowel
R,Zul
1) Omezení pro trvale působící tahové zatížení viz Zulassung Z-21.2-1204, část 3.2.3.
1) For limitations of permanent tensile forces see approval Z21.2-1204, section 3.2.3.
2) Přípustné zatížení je možné zvýšit pro plnou pálenou i
vápenopískovou cihlu (bez úchopů) na 0.6 kN.
2) The permitted load may be increased to 0.6 kN with
unpunched solid bricks and/or unpunched solid sand-lime
bricks (no gripping recess).
3) Objemová hmotnost 1.0 kg/dm³; pro jiné třídy pevnosti
je přípustné zatížení zásadně určeno zkouškou na
stavbě.
4) Rozpěrná část kotvy musí být ukotvena v celé své
délce (viz Zulassung Z-21.2-1204, část 6).
3) Bulk density ? 1.0 kg/dm³; with other compressive
strength classes the load allowance must generally be
determined using building tests.
4) The spreading section of the dowel must be anchored in
the fixed link of the stone (see approval Z-21.2-1204,
appendix 6).
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Úhlový nosník K1-PH
9.017
Shutter catch element K1-PH
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla
na šroub v hliníkové desce
Tahová síla PZ pro M6 šroub:
Tahová síla PZ pro M8 šroub:
Tahová síla PZ pro M10 šroub:
Tahová síla PZ pro M12 šroub:
3.1 kN
3.9 kN
5.1 kN
6.7 kN
Recommended service load
tensile force
on screwing within aluminum plate
Tensile force PZ per screw M6:
3.1 kN
Tensile force PZ per screw M8:
3.9 kN
Tensile force PZ per screw M10:
5.1 kN
Tensile force PZ per screw M12:
6.7 kN
Uvedené hodnoty tahové síly jsou pro jeden samostatný šroub v hliníkové desce.
The given values are screw extraction
forces of one single screw from the
aluminum plate.
Pro globální bezpečnostní faktor jsou
doporučené následující dílčí koeficienty:
We recommend the following parts safety
factors for the global safety coefficient:
Součinitel bezpečnosti působení
Součinitel bezpečnosti materiálu
Součinitel bezpečnosti
dlouhodobých účinků a teploty
γL = 1.8
Safety coefficient of impact
γE = 1.4
Material safety coefficient
γM = 1.6
Safety coefficient long term effects
and temperature
γL = 1.8
Doporučený globální bezpečnosγ = γE · γM · γL = 4.0
tní koeficient
Recommended global safety
coefficient
γ = γE · γM · γL = 4.0
Doporučené součinitele bezpečnosti je
potřeba pečlivě kontrolovat a v případě
potřeby upravit. Poznámky pro aplikace na
straně 9.001 by měli být dodržovány.
The recommended safety coefficients
must be carefully checked and adjusted if
necessary. Please observe all notes given
on page 9.011.
Doporučené hodnoty bezpečnostního
součinitele platí pro následující předpoklady:
The safety coefficients recommended are
applicable under the following conditions:
PZ
γE = 1.4
γM = 1.6
Požadavky na mechanické připevnění
Vhodnost přiloženého montážního materiálu
musí být přezkoušeno pro konkrétní podklad.
V případě nejasného podkladu je nutné
provedení vytahovací zkoušky hmoždinky z
konkrétního podkladu.
Další informace viz: www.fischer.cz
Požadavky na lepení
Pro úhlový nosník K1-PH je potřebné
celoplošné přilepení. Pevnost přilepení izolačních desek, stejně jako úhlového nosníku K1-PH k podkladu musí být nejméně
8.0 N/cm2 (EN 13499).
Nejméně 40% povrchu izolační desky musí
být pomocí lepicí malty spojeno s podkladem. Je důležité dbát na pečlivé přilepení izolačních desek v okolí úhlového nosníku K1PH. Tahovou a tlakovou pevnost přilepení
je potřeba ověřit zkouškami na místě stavby
pro konkrétní podmínky.
5) Tyto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy,
pokud byly statické důkazy charakteristického
mezního zatížení základem lepení a armovací tkaniny.
Requirements for the mechanical fixing
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base. If the base is unknown, tensile
strength tests of the fixing materials are
necessary before starting the assembly on
the object.
Further details under: www.fischer.de
5)
Requirements for adhesion
For the shutter catch element K1-PH
adhesion a full-surface bonding is a
requirement. The strength resistance of the
adhesion of the insulation boards and the
shutter catch element K1-PH with the base
2
must at least amount to 8.0 N/cm
(EN 13499).
At least 40% of the surface of the
insulation boards must be connected with
the base through adhesive material. A
careful adhesion of the insulation boards
adjacent to the shutter catch element
K1-PH should be ensured.
The adhesive tensile strength and
compressive strength must be calculated
with experiments if necessary.
5) These requirements must be adhered to only if the static
evidence of the characteristic breaking load used bonding
and tissue embedding as a basis.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
9.018
Úhlový nosník K1-PH
Požadavky na izolační desky a armovací
tkaniny ze skelného vlákna 6)
Pevnost v tahu zabudované armovací
tkaniny (EN 13499):
> 40.0 N/mm
Pevnost v tahu na izolační desky kolmo
2
na povrch desky (EN 13499): > 10.0 N/cm
Pevnost v tlaku izolační desky při
10% stlačení CS(10)60
> 6.0 N/cm2
(EN 13163):
Requirement for insulation boards and
fibreglass fabrics6)
Tensile strength of the installed fibreglass
fabric (EN 13499):
> 40.0 N/mm
Tensile strength of the insulation
boards vertical to the surface
(EN 13499):
> 10.0 N/cm2
Compressive stress of the insulation
board at 10% compressive strain
CS(10)60 (EN 13163):
> 6.0 N/cm2
Montáž
Assembly
Poziční schéma
Positioning diagram
Pro jiné varinaty rozdílné od tohoto schématu je potřeba navrhnout jiné řešení
přímo na stavbě.
Any measurements that deviate from this
diagram have to be clarified with the
building contractor.
165
280
10
125
900mm
výrobce
Locate exact position and draw in
construction plan for retrospective alien
fixations.
Okenní rám
125
Najděte přesnou pozici a zadejte ji do tohoto konstrukčního výkresu pro dokončení
upevnění prvků.
dle údajů
Shutter catch element K1-PH
200mm
Doporučuje se, aby K1-PH úhlový nosník
byl usazen s montáží do izolační desky.
Na spodní plochu úhlového nosníku K1PH naneste stavební lepidlo. Prvek musí
být celoplošně nalepen na podklad.
Spotřeba pro K1-PH úhlový nosník
při tloušťce lepidla 5 mm : 0.26 kg
It is advisable to position the shutter catch
elements K1-PH when the insulation plates
are bonded.
Apply adhesive mortar to the adhesive
surface of the shutter catch element K1-PH.
Element must stuck together fully covered
on the stable base.
Requirement per shutter catch element K1PH, by a layer thickness of 5 mm: 0.26 kg
6) Tyto požadavky je nutné dodržovat pouze tehdy,
pokud byly statické důkazy charakteristického
mezního zatížení základem lepení a armovací tkaniny.
6) These requirements must be adhered to only if the static
evidence of the characteristic breaking load used bonding
and tissue embedding as a basis.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Úhlový nosník K1-PH
Shutter catch element K1-PH
9.019
K1-PH úhlový nosník umístěte do otvoru
v izolační desce.
Press shutter catch element K1-PH so that
it is flush with the insulation plate.
Mechanické připevnění provádějte až po
vytvrzení stavebního lepidla.
Zkontrolujte, zda dodané hmoždinky jsou
pro správný podklad. Pokud nejsou, být
na náklady kupujícího vyměněny. Zdivo z
dutinových cihel musí být vrtáno bez příklepu.
Undertake mechanical fixing only after the
hardening of the adhesive.
The latter must be checked beforehand to
determine whether or not it is suitable for
the respective underground. Drill
perforated brickwork without percussion.
Vybraný kus izolační desky zařízněte tak,
aby vyplnil zbývající prostor po instalaci
nosného prvku. Naneste na něj stavební lepidlo a zatlačte jej do otvoru.
Cut mating part for existing recess out of
insulation plate material. Apply adhesive
mortar and press flush with the insulation
plate.
Dokončovací práce
Retrospective work
Úhlové nosníky K1-PH mohou být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez použití penetrace.
Shutter catch elements K1-PH may be
coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na finálně
provedenou omítku.
Povrchový nátěr musí mít dostatečnou
pevnost, aby jej montovaný objekt
nepoškodil.
Pro připevnění prvků k úhlovému nosníku
K1-PH doporučujeme šrouby do plechu
nebo šrouby s metrickým vinutím (Mšrouby). Šrouby do dřeva nebo samořezné
šrouby nejsou povoleny.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Suitable screw connections into the shutter
catch element K1-PH are screws with
metric threads (M-screws). Wooden
screws and self-tapping screws are not
suitable.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected]dosteba.cz TD.002.1401
9.020
Úhlový nosník K1-PH
Shutter catch element K1-PH
Otvor musí procházet skrz kompozitní a
hliníkovou desku.
Drill bore hole through the compact and
aluminium plate.
Hloubka otvoru musí být36 - 46 mm.
The drilling depth must be 36 – 46 mm.
Průměr otvoru
M6
M8
M10
M12
Bore hole diameter
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Závit vyřízněte skrz kompozitní i hliníkovou
desku.
Cut thread through the compact and
aluminium plate.
Kotvený prvek přišroubujte k úhlovému
nosníku K1- PH.
Screw fixation object in the shutter catch
element K1-PH.
Šroubovací hloubka v úhlovém nosníku K1PH musí být alespoň 26 mm tak, že šroub
musí procházet celou tloušťkou zapěněné
kompozitní desky.
Screwed depth in shutter catch element
K1-PH must be at least 26 mm to ensure
that the screw attachment extends over
the complete thickness of the foamed-in
aluminium plate.
Šroubové uzávěry mohou být zajištěny proti otáčení pojistkou. Pro stanovení celkové
hloubky přišroubování k úhlovému nosníku
K1- PH je nutné znát tloušťku omítky vč.
krycího nátěru. Nezbytná délka šroubu je
stanovena součtem šroubovací hloubky,
tloušťky fasády a tloušťky montovaného objektu.
Screw shutters can be secured against
rotation with a locknut. To determine the
entire screwing depth it is necessary to
know the exact thickness of the coating on
the shutter catch element K1-PH. The
required length of the screw results from
the screwing depth, the thickness of the
coating and the thickness of the mounting
object.
V případě malé použitelné plochy je možné
použít nastavovací desku.
With the usable areas being too small it is
possible to use an adapter plate.
Montážní předpětí FVM
na M6 šrouby:
na M8 šrouby
na M10 šrouby
na M12 šrouby
Assembly preload force FVM
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
5.7 kN
7.1 kN
9.3 kN
12.3 kN
5.7 kN
7.1 kN
9.3 kN
12.3 kN
FVM = 0.7 x Tahová síla pro vytažení šroubu
FVM = 0.7 x Screw withdrawal-breaking load
Utahovací moment MA
na M6 šrouby:
na M8 šrouby:
na M10 šrouby:
na M12 šrouby:
Tightening torque MA
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
5.8 Nm
9.7 Nm
15.9 Nm
25.2 Nm
5.8 Nm
9.7 Nm
15.9 Nm
25.2 Nm
M A = 0.17 x F VM x Průměr šroubu
MA = 0.17 x FVM x Screw diameter
Stanovení utahovacího momentu pro
šrouby dle specifikace dodavatele
šroubů.
For the tightening torques of the screws
the manufacturer specifications should be
taken into consideration.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TRA-WIK® -ALU-RF
Popis
Description
Úhlový nosník TRA®-WIK se skládá z černě
zbarvené, proti rozkladu odolné a bezfreonové tuhé PU (Polyuretan) pěny s jedním
zapěněným oc. plíškem pro pevné připevnění
k podkladu. Dále obsahuje jednu hliníkovou
desku pro připevnění kotveného prvky a
jednu desku z fenolové pryskyřice (HPL),
která zajišťuje optimální rozložení tlaku na
povrch. Dodávka může obsahovat na přání
tři kusy hmoždinek.
Supporting brackets TRA-WIK -ALU-RF are
made of black-coloured, rot-resistant and
CFC-free, PU-rigid foam plastic
(polyurethane) with a foamed-in steel sheet
for the non-positive screw attachment with
the anchorage. Furthermore, aluminium
plate for the screwed attachment of the
fixation object and a compact plate (HPL) to
ensure an optimum distribution of pressure
on the surface. The scope of supply
includes three screw-plugs (on request).
Rozměry
– Podstava:
– Typy T:
– Kompozitní deska:
–
–
–
–
125
5
12
80
100
125
11
280 x 125 mm
80 – 300 mm
117 x 65 x 6 mm
Užitná plocha:
Tloušťka hliníkové desky:
Vzdálenost otvorů:
Objemová hmotnost PU:
97 x 45 mm
6 mm
100 x 100 mm
350 kg/m 3
®
Dimensions
– Base surface:
280 x 125 mm
– Types T:
80 – 300 mm
– Compact plate:
117 x 65 x 6 mm
– Useful surface area:
97 x 45 mm
– Thickness aluminium plate:
6 mm
– Hole distance:
100 x 100 mm
– Volumetric weight PU:
350 kg/m3
Mechanické připevnění pro
zdivo
– Šrouby:
Fischer FUR 10 x 100 FUS
– Průměr otvoru:
10 mm
– Min. hloubka otvoru:
83 mm
70 mm
– Min. usazení šroubu:
– Upínací nářadí:
13, Torx T40
Mechanical Attachment for Brick
– Screws:
Fischer FUR 10 x 100 FUS
– Bore hole diameter:
10 mm
– Drilling depth (min.):
83 mm
– Anchorage depth (min.):
70 mm
– Recording tool:
13, Torx T40
Mechanické připevnění pro beton
Fischer SXS 10 x 80 FUS
– Šrouby:
– Průměr otvoru:
10 mm
– Min. hloubka otvoru:
63 mm
50 mm
– Min. usazení šroubu:
– Upínací nářadí:
13, Torx T40
Mechanical Attachment for Concrete
– Screws:
Fischer SXS 10 x 80 FUS
– Bore hole diameter:
10 mm
– Drilling depth (min.):
63 mm
– Anchorage depth (min.):
50 mm
– Recording tool:
13, Torx T40
Využití
Applications
Úhlový nosník TRA-WIK®-ALU-RF se hodí
zejména pro kotvení prvků ve fasádách
bez vzniku tepelného mostu. Úhlový nosník
TRA-WIK®-ALU-RF má omezenou UV
odolnost. Obecně platí že, jej zpravidla
během výstavby není potřeba krýt proti
slunečnímu záření. Je-li však již zabudovaný, měl by být chráněn před
povětrnostními vlivy a UV zářením.
Supporting brackets TRA-WIK®-ALU-RF are
suitable for heat bridge-free alien fixations
in thermal insulation composite systems.
97
100
625 625
12
5
12
6
6
T
60
20
280
10.001
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RF
45
®
Pro úhlový nosník TRA-WIK-ALU-RF v současnosti neexistuje žádná licence udělená Německým institutem
stavební techniky. Pokud by mělo být prokázáno zatížení
na úhlový nosník závažné z hlediska bezpečnosti, je
jeho použití zapovězeno.
®
Supporting brackets TRA-WIK -ALU-RF
have a limited UV-resistance and, in
general, do not require any protective cover
during the building period. They should be
protected from the weather and UV rays
during installation.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
10.002
Úhlový nosník TRA-WIK®-ALU-RF
®
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RF
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Panty pro okenice
(Příruby nebo šroubové panty)
Shutter catches for window shutters
(Flange and Screw Catches)
Vodící kolejnice pro posuvné žaluzie
Drawer guides
Zábradlí
mezi dveřním a okenním ostěním
(Francouzské balkony)
Handrails
between door and window reveals
(French balconies)
Montáž zábradlí na
rozích budovy
Fixation of handrails
on building corners
Vlastnosti
Characteristics
Chování při hoření dle DIN 4102:
B2
Zatížení je přenášeno skrze jádro z PU
pěny, stejně jako zapěněné výztuže. Mezi zapěněnou spodní ocelovým
plíškem a zapěněnou horní hliníkovou
deskou nevznikají žádná kovové spojení.
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Stabilities are ensured based on the PU
hard foam and the foamed-in
reinforcements. There are no metallic
connections between the foamed lower
steel sheet and foamed upper aluminium
plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TRA-WIK®-ALU-RF
1
T
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RF
Charakteristické odpory
Characteristic resistances
1
SN
FZ,k
SV
T
mm
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
FV,k
max. 80
1
FVR,k
kN
FZR,k
kN
FAR,k
kN
5.80
5.05
4.40
3.80
3.25
2.80
2.40
2.10
1.85
1.65
1.55
1.50
4.30
4.35
4.40
4.45
4.55
4.65
4.75
4.85
5.00
5.15
5.35
5.50
6.95
6.05
5.25
4.55
3.90
3.35
2.85
2.45
2.15
1.90
1.75
1.65
T
SV
SN
10.003
FA,k
Kontrola použití úhlových nosníků TRA-WIK®-ALU-RF
FZ,k
β=
Proof concerning the use of the supporting
bracket TRA-WIK®-ALU-RF
FV,k · γG
FVR,k
FZ,k · γG
FZR,k
FA,k · γG
FAR,k
1.0
FV,k
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Laterální tahové namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZ,k
Lateral tensile force on fixation
element (characteristic value)
FA,k
FA,k
Axiální tahové namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Axial tensile force on fixation
element (characteristic value)
FVR,k
Mezní zatížení smykové síly na
montovaný prvek
(charakteristický odpor)
Collapse load of transverse force on
fixation element
(characteristic resistance)
FZR,k
Mezní zatížení laterální tahové síly
na montovaný prvek
(charakteristický odpor)
Collapse load of lateral tensile force
on fixation element
(characteristic resistance)
FAR,k
Mezní zatížení axiální tahové síly
na montovaný prvek
(charakteristický odpor)
Collapse load of axial tensile force
on fixation element
(characteristic resistance)
γG
Global safety coefficient
γG = γM · γL
γM = Material safety coefficient
γL = Safety coefficient of impact
FVR,k
FZR,k
FAR,k
Globální souč. bezpečnosti
γ· G = γM γL
γM = Souč.bezpečnosti materiálu
γL = Souč.bezpečnosti působení
γG
1)
Tahové namáhání na hmoždinku
1)
Příčné namáhání na hmoždinku
SN
SV
1) Výpočet viz strana 10.006
1)
Tensile forces on dowel
1)
V
Lateral forces on dowel
SN
S
1) Calculation see page 10.006
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TRA-WIK®-ALU-RF
10.004
1
T
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RF
Výpočtové hodnoty odporu
Souč.bezpečnosti materiálu
Measurement values of the resistances
M
je obsažen.
Material safety coefficient γM is included.
SN
1
FZ,d
SV
T
mm
FV,d
max. 80
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
1
SN
T
SV
FVR,d
kN
FZR,d
kN
FAR,d
kN
2.00
1.75
1.55
1.35
1.15
1.00
0.85
0.75
0.65
0.60
0.45
0.35
1.50
1.55
1.55
1.55
1.60
1.65
1.65
1.70
1.75
1.80
1.90
1.95
2.45
2.10
1.85
1.60
1.35
1.10
0.75
0.65
0.60
0.50
0.40
0.30
FA,d
FZ,d
Kontrola použití úhlového nosníku TRA-WIK® -ALU-RF
β=
Proof concerning the use of the supporting
bracket TRA-WIK®-ALU-RF
FV,d
FVR,d
FA,d
FAR,d
FZ,d
FZR,d
1.0
FV,d
Příčné namáhání na montovaný
prvek (výpočtová hodnota)
FV,d
Transverse force on fixation
element (measurement value)
FZ,d
Laterální tahové namáhání na
montovaný prvek (výpočtová
hodnota)
FZ,d
Lateral tensile force on fixation
element (measurement value)
FA,d
FA,d
Axiální tahové namáhání
na montovaný prvek
(výpočtová hodnota)
Axial tensile force on fixation
element (measurement value)
FVR,d
Measurement resistance of the
transverse force on fixation
element
FVR,d
Výpočtový odpor smykové síly na
montovaný prvek
F
FZR,d
Výpočtový odpor laterální tahové
síly na montovaný prvek
Measurement resistance of lateral
tensile force on fixation element
FAR,d
Výpočtový odpor axiální tahové síly
na montovaný prvek
Measurement resistance of axial
tensile force on fixation element
SN
F
ZR,d
AR,d
SN2)
Tahové namáhání na hmoždinku
SV2)
Příčné namáhání na hmoždinku
2) Výpočet viz strana 10.006
Tensile forces on dowel
Lateral forces on dowel
SV
2)
2)
2) Calculation see page 10.006
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TRA-WIK®-ALU-RF
1
T
SN
FZ,k
SV
Doporučené zatížení
Recommended loads
Souč.bezpečnosti materiálu γM a souč.
bezpečnosti působení γ L = 1.40 jsou obsaženy.
Material safety coefficient γM and safety
coefficient of impact γL = 1.40 are included.
T
mm
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
1
T
SV
SN
10.005
1
FV,k
max. 80
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RF
FA,k
FV,empf FZ,empf FA,empf
kN
kN
kN
1.45
1.25
1.10
0.95
0.80
0.70
0.60
0.55
0.45
0.40
0.35
0.25
1.10
1.10
1.10
1.10
1.15
1.15
1.20
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.75
1.50
1.30
1.15
1.00
0.80
0.55
0.50
0.40
0.35
0.30
0.25
FZ,k
Kontrola použití úhlového nosníku TRA-WIK®-ALU-RF
β=
Proof concerning the use of the supporting
bracket TRA-WIK®-ALU-RF
FV,k
FV,empf
FA,k
FA,empf
FZ,k
FZ,empf
1.0
FV,k
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Laterální tahové namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZ,k
Lateral tensile force on fixation
element (characteristic value)
FA,k
FA,k
Axiální tahové namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Axial tensile force on fixation
element (characteristic value)
FV,empf
Doporučené příčné namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Recommended transverse force
on fixation element
(characteristic value)
FZ,empf
Doporučené laterální tahové
namáhání na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Recommended lateral tensile force
on fixation element
(characteristic value)
FA,empf
Doporučené axiální tahové
namáhání na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Recommended axial tensile force
on fixation element
(characteristic value)
SN
FV,empf
FZ,empf
FA,empf
SN3)
Tahové namáhání na hmoždinku
SV3)
Příčné namáhání na hmoždinku
3) Výpočet viz strana 10.006
SV
3)
Tensile forces on dowel
3)
Lateral forces on dowel
3) Calculation see page 10.006
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected]
TD.002.1401
10.006
®
Úhlový nosník TRA-WIK® -ALU-RF
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RF
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla
na šroub v hliníkové desce
Tahová síla PZ na šroub M6:
Tahová síla PZ na šroub M8:
Tahová síla PZ na šroub M10:
Tahová síla PZ na šroub M12:
PZ
3.1 kN
3.9 kN
5.1 kN
6.7 kN
Recommended service load
tensile force
on screwing within aluminum plate
Tensile force PZ per screw M6:
3.1 kN
Tensile force PZ per screw M8:
3.9 kN
Tensile force PZ per screw M10:
5.1 kN
Tensile force PZ per screw M12:
6.7 kN
Uvedené hodnoty tahové síly jsou pro
jeden samostatný šroub v hliníkové desce.
The given values are screw extraction
forces of one single screw from the
aluminum plate.
Namáhání na upevnění na podkladu
(charakteristické hodnoty na šroub)
Forces on the attachment on the base
(characteristic values per screw)
SN
SN = 0.01 · T · FV,k + 1.138 · FZ,k + 0.00571 · T · FA,k
2
2
SV = √1.048 · F V,k + 0.111 · F A,k + 0.2373 · FV,k · FA,k
SV
S = √S2N + S2V
S
SN
Tahová síla na šroub v kN
SN
Tensile force on screw in kN
SV
Smyková síla na šroub v kN
SV
Transverse force on screw in kN
S
Příčná tahová síla na šroub v kN
S
FV,k4)
Příčné namáhání na montovaný prvek
v kN
(charakteristická hodnota)
Oblique tensile force on screw
in kN
FV,k
4)
FZ,k
4)
A,k
F
T
Laterální tahové namáhání na
montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
Axiální tahové namáhání na
montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
4)
Transverse force on fixation
element in kN (characteristic value)
4)
Lateral tensile force on fixation
element in kN (characteristic value)
FA,k
4)
Axial tensile force on fixation
element in kN (characteristic value)
T
Type fixation elements in mm
FZ,k
Typ montovaného prvku v mm
4) Viz strana 10.005
4) See page 10.005
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TRA-WIK® -ALU-RF
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RF
Přípustné užitné hodnoty
rámových hmoždinek 5)
Fischer SXS 10
10.007
Permitted utility values
of bearing resistances5)
Fischer SXS 10
Podklad pro kotvení
Anchorage
Beton
SR,Zul
kN
Concrete
? C12/15 resp. B15
Přípustné užitné hodnoty
rámových hmoždinek 5)
Fischer FUR 10
1.6
Permitted utility values
5)
of bearing resistances
Fischer FUR 10
Podklad pro kotvení 6)
Anchorage6)
SR,Zul
kN
Plná pálená cihla
Solid brick
Vápenopísková plná cihla
Solid sand-lime brick
Dutinová pálená cihla
Perforated brick
Vápenopísková děrovaná cihla Sand-lime perforated brick
Plynosilikát
Lightweight concrete hollow block
Plynobeton
Lightweight concrete solid brick
Porobeton
Lightweight aggregate concrete
Kontrola použití mechanického
připevnění
? Mz12
? KS12
8)
? Hlz12
? KSL6
9)
? Hbl2
? V2
TGL
0.6 7)
0.6 7)
0.3
0.4
0.25
0.25
0.3
Proof concerning the use of the mechanical
fixation
β=
S
SR,Zul
1.0
S
Šikmé tahové zatížení na hmoždinku
(charakteristická hodnota)
S
Oblique tensil force on dowel
(characteristic value)
SR,Zul
Přípustné šikmé tahové zatížení na
hmoždinku
SR,Zul
Permitted oblique tensil load on
dowel
5) Přípustné užitné hodnoty rámových hmoždinek Fischer
FUR 10 a SXS 10 platí pro tahové zatížení, příčné zatížení, a příčné tahové zatížení pod jakýmkoli úhlem dle
všeobecného stavebně-technického povolení “Zulassung
Z-21.2-1204 a Z-21.2-1695”. Ustanovení daných povolení
jsou rozhodující.
6) U zdiva z dutinových cihel je nutné otvor vyvrtat s
otáčkami.
7) Přípustné zatížení je možné zvýšit pro plnou pálenou i
vápenopískovou cihlu (bez úchopů) na 0.8 kN.
8) Objemová hmotnost 1.0 kg/dm³; pro jiné třídy pevnosti je
přípustné zatížení zásadně určeno zkouškou na stavbě.
9) Rozpěrná část kotvy musí být ukotvena v celé své délce
(viz Zulassung Z-21.2-1204 a Z-21.2-1695, příloha 6).
5) The permitted utility values of the bearing resistances for
Fischer FUR 10 and SXS 10 apply to tensile loads, lateral
loads and oblique forces under all angles pursuant to the
general technical approval Z-21.2-1204 and Z-21.2-1695.
The provisions of this approval are applicable.
6) The bore hole must be made in a turning motion with
brickwork made of perforated stones.
7) The permitted load may be increased to 0.8 kN with
unpunched solid bricks and/or unpunched solid sand-lime
bricks (no gripping recess).
8) Bulk density ? 1.0 kg/dm³; with other compressive
strength classes the load allowance must generally be
determined using building tests.
9) The spreading section of the dowel must be anchored in
the fixed link of the stone (see approval Z-21.2-1204 et
Z-21.2-1695, appendix 6).
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
10.008
Úhlový nosník TRA-WIK® -ALU-RF
®
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RF
Požadavky na mechanické připevnění
Vhodnost přiloženého montážního materiálu
musí být přezkoušeno pro konkrétní podklad.
V případě nejasného podkladu je nutné
provedení vytahovací zkoušky hmoždinky z
konkrétního podkladu.
Další informace viz: www.fischer.cz
Požadavky na lepení
Pro úhlový nosník TRA-WIK®-ALU-RF je
potřebné celoplošné přilepení.
Požadavky na izolační systém
Pro omezení možnosti deformace v zabudovaném stavu se vyžaduje bezchybná instalace úhlového nosníku TRA-WIK®- ALURF do izolačního systému. Je nezbytné dodržovat údaje dodavatele systému a odborné
provedení izolačního systému.
Requirements for the mechanical fixing
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base. If the base is unknown, tensile
strength tests of the fixing materials are
necessary before starting the assembly on
the object.
Further details under: www.fischer.de
Requirements for adhesion
For the supporting bracket TRA-WIK®-ALURF adhesion a full-surface bonding is a
requirement.
Requirements for the thermal insulation
composite system
The delimitation of the deformation in a
used state requires the seamless
installation of the supporting bracket TRAWIK®-ALU-RF in the heat insulation
bonding system. The specifications of the
system suppliers and the proper execution
of the thermal insulation composite system
are to be followed.
Montáž
Assembly
Úhlové nosníky TRA-WIK®-ALU-RF nesmějí před montáží vykazovat žádné viditelné
poškození a nesmějí být delší dobu vystaveny povětrnostním vlivům. Šrouby smějí být
použity pouze na místech k tomu určených.
Jakékoli změny úhlových nosníků TRAWIK®-ALU-RF mohou poškodit nosnost, a
proto byste se jim měli vyhnout.
Supporting brackets TRA-WIK -ALU-RF may
not show any visible damages before
installation and not be exposed to the
elements for an extended period of time.
Screws may only be in the areas provided.
Every change in the supporting brackets
®
TRA-WIK -ALU-RF can negatively impact
the carrying capacity and this should
therefore not be done.
Úhlové nosníky TRA-WIK®-ALU-RF smí
přečnívat o max. 80 mm.
®
The projection of the supporting bracket
®
TRA-WIK -ALU-RF should be a maximum
of 80 mm.
Doporučuje se, aby byl úhlový nosník TRAWIK®-ALU-RF usazen s montáží do izolační desky.
It is advisable to position the supporting
brackets TRA-WIK®-ALU-RF when the
insulation plates are bonded.
Na spodní plochu úhlového nosníku TRAWIK®-ALU-RF naneste stavební lepidlo.
Prvek musí být celoplošně nalepen na
podklad.
Apply adhesive mortar to the adhesive
surface of the supporting bracket TRAWIK®-ALU-RF. Element must stuck
together fully covered on the stable base.
Spotřeba na úhlový nosník TRA-WIK®ALU-RF při vrstvě 5 mm: 0.35 kg
Requirement per supporting bracket TRAWIK®-ALU-RF, by a layer thickness of
5 mm:
0.35 kg
Úhlový nosník TRA-WIK®-ALU-RF
umístěte do otvoru v izolační desce.
Press supporting bracket TRA-WIK -ALU-RF
so that it is flush with the insulation plate.
®
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Úhlový nosník TRA-WIK® -ALU-RF
®
10.009
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RF
Mechanické připevnění provádějte až po
vytvrzení stavebního lepidla.
Zkontrolujte, zda dodané hmoždinky jsou
pro správný podklad. Pokud nejsou, být
na náklady kupujícího vyměněny. Zdivo z
dutinových cihel musí být vrtáno bez příklepu.
Undertake mechanical fixing only after the
hardening of the adhesive.
The latter must be checked beforehand to
determine whether or not it is suitable for
the respective underground. Drill
perforated brickwork without percussion.
Vybraný kus izolační desky zařízněte tak,
aby vyplnil zbývající prostor po instalaci
nosného prvku. Naneste na něj stavební lepidlo a zatlačte jej do otvoru.
Cut mating part for existing recess out of
insulation plate material. Apply adhesive
mortar and press flush with the insulation
plate.
Dokončovací práce
Retrospective work
Úhlové nosníky TRA-WIK®-ALU-RF mohou
být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez použití
penetrace.
Supporting brackets TRA-WIK -ALU-RF may
be coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na finálně
provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Povrchový nátěr musí mít dostatečnou
pevnost, aby jej montovaný objekt
nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Pro připevnění prvků k úhlovému nosníku
TRA-WIK®-ALU-RF doporučujeme šrouby do plechu nebo šrouby s metrickým
vinutím (M-šrouby). Šrouby do dřeva nebo
samořezné šrouby nejsou povoleny.
Suitable screw connections into the
®
supporting bracket TRA-WIK -ALU-RF are
screws with metric threads (M-screws).
Wooden screws and self-tapping screws
are not suitable.
Otvor musí procházet skrz kompozitní a
hliníkovou desku.
Drill bore through the compact and
aluminium plate.
Hloubka otvoru musí být 34 – 44 mm.
The drilling depth must be 34 – 44 mm.
Průměr otvoru
M6
M8
M10
M12
Bore hole diameter
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Závit vyřízněte skrz kompozitní i hliníkovou
desku.
®
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Cut thread through the compact and
aluminium plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
10.010
®
Úhlový nosník TRA-WIK®-ALU-RF
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RF
Kotvený prvek přišroubujte k úhlovému
nosníku TRA-WIK®-ALU-RF.
Screw fixation object in the supporting
bracket TRA-WIK®-ALU-RF.
Šroubovací hloubka v úhlovém nosníku
TRA-WIK®-ALU-RF musí být alespoň 29
mm tak, že šroub musí procházet celou
tloušťkou zapěněné hliníkové desky.
Screwed depth in supporting bracket TRAWIK®-ALU-RF must be at least 29 mm to
ensure that the screw attachment extends
over the complete thickness of the foamedin aluminium plate.
Šroubové uzávěry mohou být zajištěny proti
otáčení pojistkou. Pro stanovení celkové
hloubky přišroubování k úhlovému nosníku
TRA-WIK®-ALU-RF je nutné znát tloušťku
omítky vč. krycího nátěru. Nezbytná délka
šroubu je stanovena součtem šroubovací
hloubky, tloušťky fasády a tloušťky montovaného objektu.
Screw shutters can be secured against
rotation with a locknut. To determine the
entire screwing depth it is necessary to
know the exact thickness of the coating on
the supporting bracket TRA-WIK®-ALU-RF.
The required length of the screw results
from the screwing depth, the thickness of
the coating and the thickness of the
mounting object.
Montážní předpětí FVM
na M6 šrouby:
na M8 šrouby:
na M10 šrouby:
na M12 šrouby:
Assembly preload force FVM
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
5.7 kN
7.1 kN
9.3 kN
12.3 kN
5.7 kN
7.1 kN
9.3 kN
12.3 kN
FVM = 0.7 x Tahová síla pro vytažení šroubu
FVM = 0.7 x Screw withdrawal-breaking load
Utahovací moment MA
na M6 šroub:
na M8 šroub:
na M10 šroub:
na M12 šroub:
Tightening torque MA
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
5.8 Nm
9.7 Nm
15.9 Nm
25.2 Nm
5.8 Nm
9.7 Nm
15.9 Nm
25.2 Nm
M A = 0.17 x F VM x Průměr šroubu
MA = 0.17 x FVM x Screw diameter
Stanovení utahovacího momentu pro
šrouby dle specifikace dodavatele
šroubů.
For the tightening torques of the screws
the manufacturer specifications should be
taken into consideration.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TRA-WIK®-ALU-RL
60
125
80
97
12
100
125
125
45
72
T
20
280
10.011
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RL
Popis
Description
Úhlový nosník TRA®-WIK-ALU-RL se skládá
z černě zbarvené, proti rozkladu odolné a
bezfreonové tuhé PU (Polyuretan) pěny s
jedním zapěněným oc. plíškem pro pevné
připevnění k podkladu. Dále obsahuje jednu
hliníkovou desku pro připevnění kotveného
prvky a jednu desku z fenolové pryskyřice
(HPL), která zajišťuje optimální rozložení
tlaku na povrch. Dodávka může obsahovat
na přání tři kusy hmoždinek.
Supporting brackets TRA-WIK -ALU-RL are
made of black-coloured, rot-resistant and
CFC-free, PU-rigid foam plastic
(polyurethane) with a foamed-in steel sheet
for the non-positive screw attachment with
the anchorage. Furthermore, aluminium
plate for the screwed attachment of the
fixation object and a compact plate (HPL) to
ensure an optimum distribution of pressure
on the surface. The scope of supply
includes three screw-plugs (on request).
Rozměry:
– Podstava:
280 x 125 mm
– Typy T:
80 – 300 mm
– Kompozitní deska:
117 x 65 x 6 mm
– Užitná plocha:
97 x 45 mm
6 mm
– Tloušťka hliníkové desky:
– Vzdálenost otvorů:
100 x 100 mm
– Objemová hmotnost PU:
350 kg/m 3
Dimensions
– Base surface:
280 x 125 mm
– Types T:
80 – 300 mm
– Compact plate:
117 x 65 x 6 mm
– Useful surface area:
97 x 45 mm
– Thickness aluminium plate:
6 mm
– Hole distance:
100 x 100 mm
– Volumetric weight PU:
350 kg/m3
Mechanické připevnění pro zdivo
Mechanical Attachment for Brick
– Screws:
Fischer FUR 10 x 100 FUS
– Bore hole diameter:
10 mm
– Drilling depth (min.):
83 mm
– Anchorage depth (min.):
70 mm
– Recording tool:
13, Torx T40
–
–
–
–
–
Šrouby:
Fischer FUR 10 x 100 FUS
Průměr otvoru:
10 mm
min. hloubka otvoru:
83 mm
70 mm
min. usazení kotvy:
Upínací nářadí:
13, Torx T40
®
Mechanické připevnění pro beton:
Fischer SXS 10 x 80 FUS
– Šrouby:
– Průměr otvoru:
10 mm
– min. hloubka otvoru:
63 mm
50 mm
– min. usazení kotvy:
– Upínací nářadí:
13, Torx T40
Mechanical Attachment for Concrete
– Screws:
Fischer SXS 10 x 80 FUS
– Bore hole diameter:
10 mm
– Drilling depth (min.):
63 mm
– Anchorage depth (min.):
50 mm
– Recording tool:
13, Torx T40
Využití
Applications
Úhlový nosník TRA-WIK®-ALU-RL se hodí
zejména pro kotvení prvků ve fasádách
bez vzniku tepelného mostu. Úhlový nosník
TRA-WIK®-ALU-RL má omezenou UV
odolnost. Obecně platí že, jej zpravidla
během výstavby není potřeba krýt proti
slunečnímu záření. Je-li však již zabudovaný, měl by být chráněn před
povětrnostními vlivy a UV zářením.
Supporting brackets TRA-WIK®-ALU-RL are
suitable for heat bridge-free alien fixations
in thermal insulation composite systems.
125
12
11
6
5
100
625 625
6
Pro úhlový nosník TRA-WIK®-ALU-RL v současnosti neexistuje žádná licence udělená Německým institutem
stavební techniky. Pokud by mělo být prokázáno zatížení
na úhlový nosník závažné z hlediska bezpečnosti, je
jeho použití zapovězeno.
®
Supporting brackets TRA-WIK -ALU-RL
have a limited UV-resistance and, in
general, do not require any protective cover
during the building period. They should be
protected from the weather and UV rays
during installation.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
10.012
Úhlový nosník TRA-WIK® -ALU-RL
®
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RL
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Zábradlí
mezi dveřním a okenním ostěním
(Francouzské balkony)
Handrails
between door and window reveals
(French balconies)
Montáž zábradlí na
rozích budovy
Fixation of handrails
on building corners
Vlastnosti
Characteristics
Chování při hoření dle DIN 4102:
B2
Zatížení je přenášeno skrze jádro z PU
pěny, stejně jako zapěněné výztuže. Mezi zapěněnou spodní ocelovým
plíškem a zapěněnou horní hliníkovou
deskou nevznikají žádná kovové spojení.
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Stabilities are ensured based on the PU
hard foam and the foamed-in
reinforcements. There are no metallic
connections between the foamed lower
steel sheet and foamed upper aluminium
plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TRA-WIK® -ALU-RL
1
T
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RL
Charakteristické odpory
Characteristic resistances
1
SN
T
mm
FZ,k
SV
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
FV,k
max. 80
1
SV
FVR,k
kN
7.60
6.55
5.65
4.80
4.05
3.40
2.85
2.45
2.10
1.85
1.70
1.70
FZR,k
kN
FAR,k
kN
2.75 12.95
2.85 11.05
2.90 9.30
2.95 7.75
3.00 6.40
3.05 5.25
3.10 4.30
3.15 3.55
3.20 3.00
3.20 2.60
3.20 2.45
3.25 2.45
FA,k
T
SN
10.013
FZ,k
Kontrola použití úhlových nosníků TRA-WIK®-ALU-RL
β=
FV,k · γG
FVR,k
Proof concerning the use of the supporting
bracket TRA-WIK®-ALU-RL
FZ,k · γG
FZR,k
FA,k · γG
FAR,k
1.0
FV,k
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Laterální tahové namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZ,k
Lateral tensile force on fixation
element (characteristic value)
FA,k
FA,k
Axiální tahové namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Axial tensile force on fixation
element (characteristic value)
FVR,k
Mezní zatížení smykové síly na
montovaný prvek
(charakteristický odpor)
Collapse load of transverse force on
fixation element
(characteristic resistance)
FZR,k
Mezní zatížení laterální tahové síly
na montovaný prvek
(charakteristický odpor)
Collapse load of lateral tensile force
on fixation element
(characteristic resistance)
FAR,k
Mezní zatížení axiální tahové síly
na montovaný prvek
(charakteristický odpor)
Collapse load of axial tensile force
on fixation element
(characteristic resistance)
γG
Global safety coefficient
γG = γM · γL
γM = Material safety coefficient
γL = Safety coefficient of impact
FVR,k
FZR,k
FAR,k
Globální souč. bezpečnosti
γG = γM · γL
γM = Souč.bezpečnosti materiálu
γL = Souč.bezpečnosti působení
γG
1)
Tahové namáhání na hmoždinku
1)
Příčné namáhání na hmoždinku
SN
SV
1) Výpočet viz 10.016
1)
Tensile forces on dowel
1)
V
Lateral forces on dowel
SN
S
1) Calculation see page 10.016
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TRA-WIK® -ALU-RL
10.014
1
T
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RL
Výpočtové hodnoty odporu
Souč.bezpečnosti materiálu
M
Measurement values of the resistances
je obsažen.
Material safety coefficient γM is included.
SN
1
FZ,d
SV
T
mm
FV,d
max. 80
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
1
SV
FA,d
T
SN
FVR,d
kN
FZR,d
kN
FAR,d
kN
2.10
1.90
1.65
1.45
1.25
1.10
0.95
0.85
0.75
0.65
0.60
0.60
0.95
0.95
0.90
0.85
0.80
0.80
0.75
0.75
0.70
0.70
0.70
0.70
4.55
3.90
3.25
2.70
2.25
1.85
1.50
1.25
1.05
0.90
0.80
0.50
FZ,d
Kontrola použití úhlového nosníku TRA-WIK® -ALU-RL
β=
FV,d
FVR,d
Proof concerning the use of the supporting
bracket TRA-WIK®-ALU-RL
FA,d
FAR,d
FZ,d
FZR,d
1.0
FV,d
Příčné namáhání na montovaný
prvek (výpočtová hodnota)
FV,d
Transverse force on fixation
element (measurement value)
FZ,d
Laterální tahové namáhání na
montovaný prvek (výpočtová
hodnota)
FZ,d
Lateral tensile force on fixation
element (measurement value)
FA,d
FA,d
Axiální tahové namáhání na
montovaný prvek
(výpočtová hodnota)
Axial tensile force on fixation
element (measurement value)
FVR,d
Measurement resistance of the
transverse force on fixation
element
FVR,d
Výpočtový odpor smykové síly na
montovaný prvek
F
FZR,d
Výpočtový odpor laterální tahové
síly na montovaný prvek
Measurement resistance of lateral
tensile force on fixation element
F
FAR,d
Výpočtový odpor axiální tahové síly
na montovaný prvek
Measurement resistance of axial
tensile force on fixation element
SN
SN2)
Tahové namáhání na hmoždinku
SV2)
Příčné namáhání na hmoždinku
ZR,d
AR,d
2) Výpočet viz 10.016
Tensile forces on dowel
Lateral forces on dowel
SV
2)
2)
2) Calculation see page 10.016
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TRA-WIK® -ALU-RL
1
T
SN
FZ,k
SV
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RL
10.015
Doporučené zatížení
Recommended loads
Souč.bezpečnosti materiálu γM a souč.
bezpečnosti působení γL = 1.40 jsou obsaženy.
Material safety coefficient γM and safety
coefficient of impact γL = 1.40 are included.
1
FV,k
T
mm
max. 80
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
1
SV
FA,k
T
SN
FZ,k
FV,empf FZ,empf FA,empf
kN
kN
kN
1.50
1.35
1.20
1.05
0.90
0.80
0.70
0.60
0.55
0.45
0.45
0.40
0.70
0.70
0.65
0.60
0.60
0.55
0.55
0.55
0.50
0.50
0.50
0.50
3.25
2.75
2.35
1.95
1.60
1.30
1.10
0.90
0.75
0.65
0.55
0.35
Kontrola použití úhlového nosníku TRA-WIK®-ALU-RL
β=
Proof concerning the use of the supporting
®
bracket TRA-WIK -ALU-RL
FV,k
FV,empf
FA,k
FA,empf
FZ,k
FZ,empf
1.0
FV,k
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Laterální tahové namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZ,k
Lateral tensile force on fixation
element (characteristic value)
FA,k
FA,k
Axiální tahové namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Axial tensile force on fixation
element (characteristic value)
FV,empf
Doporučené příčné namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Recommended transverse force
on fixation element
(characteristic value)
FZ,empf
Doporučené laterální tahové
namáhání na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Recommended lateral tensile force
on fixation element
(characteristic value)
FA,empf
Doporučené axiální tahové
namáhání na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Recommended axial tensile force
on fixation element
(characteristic value)
SN
FV,empf
FZ,empf
FA,empf
SN3)
Tahové namáhání na hmoždinku
SV3)
Příčné namáhání na hmoždinku
3) Výpočet viz strana 10.016
SV
3)
Tensile forces on dowel
3)
Lateral forces on dowel
3) Calculation see page 10.016
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
10.016
®
Úhlový nosník TRA-WIK® -ALU-RL
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RL
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla
na šroub v hliníkové desce
Tahová síla P na šroub M6:
Tahová síla P na šroub M8:
Tahová síla P na šroub M10:
Tahová síla P na šroub M12:
PZ
3.1 kN
3.9 kN
5.1 kN
6.7 kN
Recommended service load
tractive force
on screwing within aluminum plate
Tractive force PZ per screw M6:
3.1 kN
Tractive force PZ per screw M8:
3.9 kN
Tractive force PZ per screw M10:
5.1 kN
Tractive force PZ per screw M12:
6.7 kN
Uvedené hodnoty tahové síly jsou pro
jeden samostatný šroub v hliníkové desce.
The given values are screw extraction
forces of one single screw from the
aluminum plate.
Namáhání na upevnění na podkladu
(charakteristické hodnoty na šroub)
Forces on the attachment on the base
(characteristic values per screw)
SN
SN = (0.01 · T - 0.36) · FV,k + 1.338 · FZ,k + (0.0057 · T - 0.206) · FA,k
2
2
SV = √1.431 · F V,k + 0.111 · F A,k + 0.351 · FV,k · FA,k
SV
S
S = √S2N + S2V
SN
Tahová síla na šroub v kN
SN
Tensile force on screw in kN
SV
Smyková síla na šroub v kN
SV
Transverse force on screw in kN
S
Příčná tahová síla na šroub v kN
S
FV,k4)
Příčné namáhání na montovaný prvek
v kN
(charakteristická hodnota)
Oblique tensile force on screw
in kN
FV,k
4)
FZ,k
4)
A,k
F
T
Laterální tahové namáhání na
montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
Axiální tahové namáhání na
montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
4)
Transverse force on fixation
element in kN (characteristic value)
4)
Lateral tensile force on fixation
element in kN (characteristic value)
FA,k
4)
Axial tensile force on fixation
element in kN (characteristic value)
T
Type fixation elements in mm
FZ,k
Typ montovaného prvku v mm
4) Viz strana 10.015
4) See page 10.015
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TRA-WIK® -ALU-RL
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RL
Přípustné užitné hodnoty
rámových hmoždinek 5)
Fischer SXS 10
10.017
Permitted utility values
of bearing resistances5)
Fischer SXS 10
Podklad pro kotvení
Anchorage
Beton
SR,Zul
kN
Concrete
? C12/15 resp. B15
Přípustné užitné hodnoty
rámových hmoždinek 5)
Fischer FUR 10
1.6
Permitted utility values
5)
of bearing resistances
Fischer FUR 10
Podklad pro kotvení 6)
Anchorage6)
SR,Zul
kN
Plná pálená cihla
Solid brick
Vápenopísková plná cihla
Solid sand-lime brick
Dutinová pálená cihla
Perforated brick
Vápenopísková děrovaná cihla Sand-lime perforated brick
Plynosilikát
Lightweight concrete hollow block
Plynobeton
Lightweight concrete solid brick
Porobeton
Lightweight aggregate concrete
Kontrola použití mechanického
připevnění
? Mz12
? KS12
8)
? Hlz12
? KSL6
9)
? Hbl2
? V2
TGL
0.6 7)
0.6 7)
0.3
0.4
0.25
0.25
0.3
Proof concerning the use of the mechanical
fixation
β=
S
SR,Zul
1.0
S
Šikmé tahové zatížení na hmoždinku
(charakteristická hodnota)
S
Oblique tensil force on dowel
(characteristic value)
SR,Zul
Přípustné šikmé tahové zatížení na
hmoždinku
SR,Zul
Permitted oblique tensil load on
dowel
5) Přípustné užitné hodnoty rámových hmoždinek Fischer
FUR 10 a SXS 10 platí pro tahové zatížení, příčné zatížení, a příčné tahové zatížení pod jakýmkoli úhlem dle
všeobecného stavebně-technického povolení “Zulassung
Z-21.2-1204 a Z-21.2-1695”. Ustanovení daných povolení
jsou rozhodující.
6) U zdiva z dutinových cihel je nutné otvor vyvrtat s
otáčkami.
7) Přípustné zatížení je možné zvýšit pro plnou pálenou i vápenopískovou cihlu (bez úchopů) na 0.8 kN.
8) Objemová hmotnost 1.0 kg/dm³; pro jiné třídy pevnosti je
přípustné zatížení zásadně určeno zkouškou na stavbě.
9) Rozpěrná část kotvy musí být ukotvena v celé své délce
(viz Zulassung Z-21.2-1204 a Z-21.2-1695, příloha 6).
5) The permitted utility values of the bearing resistances for
Fischer FUR 10 and SXS 10 apply to tensile loads, lateral
loads and oblique forces under all angles pursuant to the
general technical approval Z-21.2-1204 and Z-21.2-1695.
The provisions of this approval are applicable.
6) The bore hole must be made in a turning motion with
brickwork made of perforated stones.
7) The permitted load may be increased to 0.8 kN with
unpunched solid bricks and/or unpunched solid sand-lime
bricks (no gripping recess).
8) Bulk density ? 1.0 kg/dm³; with other compressive
strength classes the load allowance must generally be
determined using building tests.
9) The spreading section of the dowel must be anchored in
the fixed link of the stone (see approval Z-21.2-1204 et
Z-21.2-1695, appendix 6).
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
10.018
Úhlový nosník TRA-WIK® -ALU-RL
®
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RL
Požadavky na mechanické připevnění
Vhodnost přiloženého montážního materiálu
musí být přezkoušeno pro konkrétní podklad.
V případě nejasného podkladu je nutné
provedení vytahovací zkoušky hmoždinky z
konkrétního podkladu.
Další informace viz: www.fischer.cz
Požadavky na lepení
Pro úhlový nosník TRA-WIK®-ALU-RL je
potřebné celoplošné přilepení.
Požadavky na izolační systém
Pro omezení možnosti deformace v zabudovaném stavu se vyžaduje bezchybná instalace úhlového nosníku TRA-WIK®- ALURL do izolačního systému. Je nezbytné dodržovat údaje dodavatele systému a odborné
provedení izolačního systému.
Requirements for the mechanical fixing
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base. If the base is unknown, tensile
strength tests of the fixing materials are
necessary before starting the assembly on
the object.
Further details under: www.fischer.de
Requirements for adhesion
For the supporting bracket TRA-WIK®-ALURL adhesion a full-surface bonding is a
requirement.
Requirements for the thermal insulation
composite system
The delimitation of the deformation in a
used state requires the seamless
installation of the supporting bracket TRAWIK®-ALU-RL in the heat insulation
bonding system. The specifications of the
system suppliers and the proper execution
of the thermal insulation composite system
are to be followed.
Montáž
Assembly
Úhlové nosníky TRA-WIK®-ALU-RL nesmějí před montáží vykazovat žádné viditelné
poškození a nesmějí být delší dobu vystaveny povětrnostním vlivům. Šrouby smějí být
použity pouze na místech k tomu určených.
Jakékoli změny úhlových nosníků TRAWIK®-ALU-RL mohou poškodit nosnost, a
proto byste se jim měli vyhnout.
Supporting brackets TRA-WIK -ALU-RL may
not show any visible damages before
installation and not be exposed to the
elements for an extended period of time.
Screws may only be in the areas provided.
Every change in the supporting brackets
®
TRA-WIK -ALU-RL can negatively impact
the carrying capacity and this should
therefore not be done.
Úhlové nosníky TRA-WIK®-ALU-RL smí
přečnívat o max. 80 mm.
®
The projection of the supporting bracket
®
TRA-WIK -ALU-RL should be a maximum
of 80 mm.
Doporučuje se, aby byl úhlový nosník TRAWIK®-ALU-RL usazen s montáží do izolační desky.
It is advisable to position the supporting
brackets TRA-WIK®-ALU-RL when the
insulation plates are bonded.
Na spodní plochu úhlového nosníku TRAWIK®-ALU-RL naneste stavební lepidlo.
Prvek musí být celoplošně nalepen na
podklad.
Apply adhesive mortar to the adhesive
surface of the supporting bracket TRAWIK®-ALU-RL. Element must stuck
together fully covered on the stable base.
Spotřeba na úhlový nosník TRA-WIK®-ALURL při vrstvě 5 mm: 0.35 kg
Requirement per supporting bracket TRAWIK®-ALU-RL, by a layer thickness of
5 mm:
0.35 kg
Úhlový nosník TRA-WIK®-ALU-RF
umístěte do otvoru v izolační desce.
Press supporting bracket TRA-WIK -ALU-RL
so that it is flush with the insulation plate.
®
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Úhlový nosník TRA-WIK® -ALU-RL
®
Supporting bracket TRA-WIK -ALU-RL
10.019
Mechanické připevnění provádějte až po
vytvrzení stavebního lepidla. Zkontrolujte,
zda dodané hmoždinky jsou pro správný
podklad. Pokud nejsou, být na náklady
kupujícího vyměněny. Zdivo z dutinových
cihel musí být vrtáno bez přík-lepu.
Undertake mechanical fixing only after the
hardening of the adhesive.
The latter must be checked beforehand to
determine whether or not it is suitable for
the respective underground. Drill
perforated brickwork without percussion.
Vybraný kus izolační desky zařízněte tak,
aby vyplnil zbývající prostor po instalaci
nosného prvku. Naneste na něj stavební lepidlo a zatlačte jej do otvoru.
Cut mating part for existing recess out of
insulation plate material. Apply adhesive
mortar and press flush with the insulation
plate.
Dokončovací práce
Retrospective work
Úhlové nosníky TRA-WIK®-ALU-RL mohou
být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez použití
penetrace.
Supporting brackets TRA-WIK®-ALU-RL may
be coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na finálně
provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Povrchový nátěr musí mít dostatečnou
pevnost, aby jej montovaný objekt
nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Pro připevnění prvků k úhlovému nosníku
TRA-WIK®-ALU-RL doporučujeme šrouby do plechu nebo šrouby s metrickým
vinutím (M-šrouby). Šrouby do dřeva nebo
samořezné šrouby nejsou povoleny.
Suitable screw connections into the
supporting bracket TRA-WIK®-ALU-RL are
screws with metric threads (M-screws).
Wooden screws and self-tapping screws
are not suitable.
Otvor musí procházet skrz kompozitní a
hliníkovou desku.
Drill bore through the compact and
aluminium plate.
Hloubka otvoru musí být 34 – 44 mm.
The drilling depth must be 34 – 44 mm.
Průměr otvoru
M6
M8
M10
M12
Bore hole diameter
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Závit vyřízněte skrz kompozitní i hliníkovou
desku.
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Cut thread through the compact and
aluminium plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
10.020
Supporting bracket TRA-WIK®-ALU-RL
Úhlový nosník TRA-WIK® -ALU-RL
Kotvený prvek přišroubujte k úhlovému nosníku TRA-WIK®-ALU-RL.
Screw fixation object in the supporting
bracket TRA-WIK®-ALU-RL.
Šroubovací hloubka v úhlovém nosníku
TRA-WIK®-ALU-RL musí být alespoň
29 mm tak, že šroub musí procházet
celou tloušťkou zapěněné hliníkové desky.
Screwed depth in supporting bracket TRAWIK®-ALU-RL must be at least 29 mm to
ensure that the screw attachment extends
over the complete thickness of the foamedin aluminium plate.
Šroubové uzávěry mohou být zajištěny
proti otáčení pojistkou. Pro stanovení
celkové hloubky přišroubování k úhlovému nosníku TRA-WIK®-ALU-RL je nutné
znát tloušťku omítky vč. krycího nátěru.
Nezbytná délka šroubu je stanovena
součtem šroubovací hloubky, tloušťky
fasády a tloušťky montovaného objektu.
Montážní předpětí FVM
na M6 šrouby:
na M8 šrouby:
na M10 šrouby:
na M12 šrouby:
5.7 kN
7.1 kN
9.3 kN
12.3 kN
To determine the entire screwing depth it
is necessary to know the exact thickness
of the coating on the supporting bracket
TRA-WIK®-ALU-RL. The required length of
the screw results from the screwing depth,
the thickness of the coating and the
thickness of the mounting object.
Assembly preload force FVM
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
5.7 kN
7.1 kN
9.3 kN
12.3 kN
FVM = 0.7 x Tahová síla pro vytažení šroubu
FVM = 0.7 x Screw withdrawal-breaking load
Utahovací moment MA
na M6 šroub:
na M8 šroub:
na M10 šroub:
na M12 šroub:
Tightening torque MA
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
5.8 Nm
9.7 Nm
15.9 Nm
25.2 Nm
5.8 Nm
9.7 Nm
15.9 Nm
25.2 Nm
M A = 0.17 x F VM x průměr šroubu
MA = 0.17 x FVM x Screw diameter
Stanovení utahovacího momentu pro
šrouby dle specifikace dodavatele
šroubů.
For the tightening torques of the screws
the manufacturer specifications should be
taken into consideration.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TWL® -ALU-RF
12
6
6
T
120
Description
Úhlový nosník TWL®-ALU-RF se skládá z
černě zbarvené, proti rozkladu odolné a
bezfreonové tuhé PU (Polyuretan) pěny
s jednou zapěněnou oc. konzolou pro
pevné připevnění k podkladu. Dále obsahuje jednu hliníkovou desku pro připevnění
kotveného prvky a jednu desku z fenolové
pryskyřice (HPL), která zajišťuje optimální
rozložení tlaku na povrch. Podložky jsou
rovněž z vyztužené umělé hmoty. Slouží pro
osazení závitovými tyčemi a určují při
osazování tloušťku lepící vrstvy. Podložky
a připevňovací materiál lze na přání také
dodat.
Supporting brackets TWL®-ALU-RF are
made of black-coloured, rot-resistant and
CFC-free PU-rigid foam plastic
(polyurethane) with one foamed-in steel
corbels for the non-positive screw
attachment with the anchorage.
Furthermore, aluminium plate for the
screwed attachment of the fixation object
and a compact plate (HPL) to ensure an
optimum distribution of pressure on the
surface. The supports are also made of a
low-fibre synthetic material. They are used
as drilling gauge and drilling jig for the
threaded rods and prescribe the adhesive
layer thickness when laying them. Supports
and fastening material will be supplied on
request.
Rozměry:
– Podstava:
320 x 125 mm
80 – 300 mm
– Typy T:
117 x 65 x 6 mm
– Kompozitní deska:
– Užitná plocha:
97 x 45 mm
– Tloušťka hliníkové desky:
6 mm
– Vzdálenost otvorů:
120 x 100 mm
– Objemová hmotnost PU:
450 kg/m 3
Dimensions
– Base surface:
320 x 125 mm
– Types T:
80 – 300 mm
– Compact plate:
117 x 65 x 6 mm
– Useful surface area:
97 x 45 mm
– Thickness aluminium plate:
6 mm
– Hole distance:
120 x 100 mm
– Volumetric weight PU:
450 kg/m3
Mechanické připevnění pro zdivo
Mechanical Attachment for Brick
– Support:
Thickness 5 mm
Hole diameter 8 / 10 mm
– Threaded rod:
Fischer FIS A M8 x 150
– Anchor sleeve:
Fischer FIS H 12 x 85 K
– Injection-mortar:
Fischer FIS
– Bore hole diameter:
12 mm
– Drilling depth (min.):
95 mm
– Anchorage depth (min.):
85 mm
– Recording tool:
13
– Podložka:
11
12
5
97
100
625 625
12
5
125
80
45
Pro úhlový nosník TWL-ALU®-RF v současnosti neexistuje
žádná
licence
udělená
Německým
institutem
stavební techniky. Pokud by mělo být prokázáno zatížení
®
na úhlový nosník závažné z hlediska bezpečnosti, je
jeho použití zapovězeno.
11.001
Popis
125
60
43
320
Supporting bracket TWL -ALU-RF
–
–
–
–
–
–
–
Tloušťka 5 mm
Průměr otvoru 8 / 10 mm
Závitové tyče: Fischer FIS A M8 x 150
Kotevní pouzdro: Fischer FIS H 12 x 85 K
Injektovaná malta:
Fischer FIS
Průměr otvoru:
12 mm
min. hloubka otvoru:
95 mm
min. hloubka usazení:
85 mm
Upínací nářadí:
13
Mechanické připevnění pro beton
– Podložka:
Tloušťka 5 mm
Průměr otvoru 8 / 10 mm
– Závitové tyče: Fischer FIS A M8 x 130
– Injektovaná malta:
Fischer FIS
– Průměr otvoru:
10 mm
– min. hloubka otvoru:
64 mm
64 mm
– min. hloubka usazení:
– Upínací nářadí:
13
Mechanical Attachment for Concrete
– Support:
Thickness 5 mm
Hole diameter 8 / 10 mm
– Threaded rod:
Fischer FIS A M8 x 130
– Injection-mortar:
Fischer FIS
– Bore hole diameter:
10 mm
– Drilling depth (min.):
64 mm
– Anchorage depth (min.):
64 mm
– Recording tool:
13
Využití
Applications
Úhlový nosník TWL®-ALU-RF se hodí zejména pro kotvení prvků ve fasádách
bez vzniku tepelného mostu.
Supporting brackets TWL -ALU-RF are
suitable for heat bridge-free alien fixations
in thermal insulation composite systems.
Úhlový
Supporting brackets TWL -ALU-RF have a
limited UV-resistance and, in general, do
not require any protective cover during the
building period. They should be protected
from the weather and UV rays during
installation.
®
®
nosník
TWL®-ALU-RF
má
omezenou UV odol-nost. Obecně platí
že, jej zpravidla během výstavby není
potřeba krýt proti slunečnímu záření.
Je-li však již zabu-dovaný, měl by
být chráněn před povětrnostními vlivy
a UV zářením.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
11.002
®
Úhlový nosník TWL® -ALU-RF
Supporting bracket TWL -ALU-RF
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Panty pro okenice
(Příruby nebo šroubové panty)
Shutter catches for window shutters
(Flange and Screw Catches)
Vodící kolejnice pro posuvné žaluzie
Drawer guides
Zábradlí
mezi dveřním a okenním ostěním
(Francouzské balkony)
Handrails
between door and window reveals
(French balconies)
Montáž zábradlí na
rozích budovy
Fixation of handrails
on building corners
Vlastnosti
Characteristics
Chování při hoření dle DIN 4102:
B2
Zatížení je přenášeno skrze jádro z PU
pěny, stejně jako zapěněné výztuže. Mezi zapěněnou spodní ocelovým
plíškem a zapěněnou horní hliníkovou
deskou nevznikají žádná kovové spojení.
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Stabilities are ensured based on the PU
hard foam and the foamed-in
reinforcements. There are no metallic
connections between the foamed lower
steel consoles and foamed upper
aluminium plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TWL® -ALU-RF
1
T
Supporting bracket TWL -ALU-RF
Charakteristické odpory
Characteristic resistances
1
SN
FZ,k
SV
T
mm
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
FV,k
max. 80
1
FVR,k
kN
8.40
7.65
7.00
6.40
5.80
5.30
4.85
4.45
4.10
3.80
3.55
3.35
FZR,k
kN
FAR,k
kN
6.70 10.45
6.70 9.35
6.75 8.30
6.80 7.40
6.95 6.55
7.10 5.75
7.30 5.10
7.50 4.50
7.80 4.00
8.10 3.60
8.45 3.30
8.85 3.05
T
SV
SN
11.003
FA,k
Kontrola použití úhlových
nosníků TRA-WIK®-ALU-RL
FZ,k
β=
Proof concerning the use of the supporting
bracket TWL®-ALU-RF
FV,k · γG
FVR,k
FZ,k · γG
FZR,k
FA,k · γG
FAR,k
1.0
FV,k
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Laterální tahové namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZ,k
Lateral tensile force on fixation
element (characteristic value)
FA,k
FA,k
Axiální tahové namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Axial tensile force on fixation
element (characteristic value)
FVR,k
Mezní zatížení smykové síly na
montovaný prvek
(charakteristický odpor)
Collapse load of transverse force on
fixation element
(characteristic resistance)
FZR,k
Mezní zatížení laterální tahové síly
na montovaný prvek
(charakteristický odpor)
Collapse load of lateral tensile force
on fixation element
(characteristic resistance)
FAR,k
Mezní zatížení axiální tahové síly
na montovaný prvek
(charakteristický odpor)
Collapse load of axial tensile force
on fixation element
(characteristic resistance)
γG
Global safety coefficient
γG = γM · γL
γM = Material safety coefficient
γL = Safety coefficient of impact
FVR,k
FZR,k
FAR,k
γG
Globální souč. bezpečnosti
γG = γM · γL
γM = Souč.bezpečnosti materiálu
γL = Souč.bezpečnosti působení
S
1)
N
Tahové namáhání na hmoždinku
S
1)
V
Příčné namáhání na hmoždinku
1) Výpočet viz strana 11.006
1)
Tensile forces on anchor
1)
V
Lateral forces on anchor
SN
S
1) Calculation see page 11.006
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TWL® -ALU-RF
11.004
1
T
Supporting bracket TWL -ALU-RF
Výpočtové hodnoty odporu
Souč.bezpečnosti materiálu
M
Measurement values of the resistances
je obsažen.
Material safety coefficient γM is included.
SN
1
FZ,d
SV
T
mm
FV,d
max. 80
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
1
SN
T
SV
FVR,d
kN
FZR,d
kN
FAR,d
kN
2.55
2.45
2.30
2.15
2.00
1.85
1.70
1.50
1.30
1.10
0.90
0.70
2.35
2.35
2.35
2.40
2.45
2.50
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
3.10
3.65
3.30
2.90
2.60
2.30
1.95
1.35
1.20
1.00
0.85
0.65
0.50
FA,d
FZ,d
Kontrola použití úhlového
nosníku TWL® -ALU-RF
β=
Proof concerning the use of the supporting
bracket TWL®-ALU-RF
FV,d
FVR,d
FA,d
FAR,d
FZ,d
FZR,d
1.0
FV,d
Příčné namáhání na montovaný
prvek (výpočtová hodnota)
FV,d
Transverse force on fixation
element (measurement value)
FZ,d
Laterální tahové namáhání na
montovaný prvek (výpočtová
hodnota)
FZ,d
Lateral tensile force on fixation
element (measurement value)
FA,d
FA,d
Axiální tahové namáhání na
montovaný prvek
(výpočtová hodnota)
Axial tensile force on fixation
element (measurement value)
FVR,d
Measurement resistance of the
transverse force on fixation
element
FVR,d
Výpočtový odpor smykové síly na
montovaný prvek
FZR,d
FZR,d
Výpočtový odpor laterální tahové
síly na montovaný prvek
Measurement resistance of lateral
tensile force on fixation element
FAR,d
FAR,d
Výpočtový odpor axiální tahové síly
na montovaný prvek
Measurement resistance of axial
tensile force on fixation element
SN
2)
SN
Tahové namáhání na hmoždinku
SV2)
Příčné namáhání na hmoždinku
2) Výpočet viz strana 11.006
Tensile forces on anchor
Lateral forces on anchor
SV
2)
2)
2) Calculation see page 11.006
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TWL® -ALU-RF
1
T
SN
FZ,k
SV
Doporučené zatížení
Recommended loads
Souč.bezpečnosti materiálu γM a souč.
bezpečnosti působení γL = 1.40 jsou obsaženy.
Material safety coefficient γM and safety
coefficient of impact γL = 1.40 are included.
T
mm
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
1
T
SV
SN
11.005
1
FV,k
max. 80
Supporting bracket TWL -ALU-RF
FA,k
FV,empf FZ,empf FA,empf
kN
kN
kN
1.80
1.75
1.65
1.55
1.45
1.30
1.20
1.05
0.95
0.80
0.65
0.50
1.70
1.70
1.70
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.05
2.10
2.20
2.60
2.35
2.10
1.85
1.65
1.40
1.00
0.85
0.70
0.60
0.45
0.35
FZ,k
Kontrola použití úhlového
nosníku TWL®-ALU-RF
β=
Proof concerning the use of the supporting
bracket TWL®-ALU-RF
FV,k
FV,empf
FA,k
FA,empf
FZ,k
FZ,empf
1.0
FV,k
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Laterální tahové namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZ,k
Lateral tensile force on fixation
element (characteristic value)
FA,k
FA,k
Axiální tahové namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Axial tensile force on fixation
element (characteristic value)
FV,empf
Doporučené příčné namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Recommended transverse force
on fixation element
(characteristic value)
FZ,empf
Doporučené laterální tahové
namáhání na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Recommended lateral tensile force
on fixation element
(characteristic value)
FA,empf
Doporučené axiální tahové
namáhání na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Recommended axial tensile force
on fixation element
(characteristic value)
SN
FV,empf
FZ,empf
FA,empf
SN3)
Tahové namáhání na hmoždinku
SV3)
Příčné namáhání na hmoždinku
3) Výpočet viz strana 11.006
SV
3)
Tensile forces on anchor
3)
Lateral forces on anchor
3) Calculation see page 11.006
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
11.006
®
Úhlový nosník TWL® -ALU-RF
Supporting bracket TWL -ALU-RF
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla
na šroub v hliníkové desce
Tahová síla P na šroub M6:
Tahová síla P na šroub M8:
Tahová síla P na šroub M10:
Tahová síla P na šroub M12:
3.1 kN
3.9 kN
5.1 kN
6.7 kN
Recommended service load
tensile force
on screwing within aluminum plate
Tensile force PZ per screw M6:
3.1 kN
Tensile force PZ per screw M8:
3.9 kN
Tensile force PZ per screw M10:
5.1 kN
Tensile force PZ per screw M12:
6.7 kN
Uvedené hodnoty tahové síly jsou pro jeden samostatný šroub v hliníkové desce.
The given values are screw extraction
forces of one single screw from the
aluminum plate.
Namáhání na upevnění na podkladu
(charakteristické hodnoty na šroub)
Forces on the attachment on the base
(characteristic values per screw)
PZ
SN
SN = 0.01 · T · FV,k + 1.115 · FZ,k + 0.0047 · T · FA,k
2
2
SV = √1.09 · F V,k + 0.111 · F A,k + 0.161 · FV,k · FA,k
SV
S = √S2N + S2V
S
SN
Tahová síla na šroub v kN
SN
Tensile force on screw in kN
SV
Smyková síla na šroub v kN
SV
Transverse force on screw in kN
S
Příčná tahová síla na šroub v kN
S
FV,k4)
Příčné namáhání na montovaný prvek
v kN
(charakteristická hodnota)
Oblique tensile force on screw
in kN
FV,k
4)
FZ,k
4)
A,k
F
T
Laterální tahové namáhání na
montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
Axiální tahové namáhání na
montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
4)
Transverse force on fixation
element in kN (characteristic value)
4)
Lateral tensile force on fixation
element in kN (characteristic value)
FA,k
4)
Axial tensile force on fixation
element in kN (characteristic value)
T
Type fixation elements in mm
FZ,k
Typ montovaného prvku v mm
4) Viz strana 11.005
4) See page 11.005
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TWL® -ALU-RF
11.007
Supporting bracket TWL -ALU-RF
Přípustné užitné hodnoty
rámových hmoždinek
Fischer FIS A M8
Podklad pro kotvení
Anchorage5)
Permitted utility values
of bearing resistances
Fischer FIS A M8
5)
Beton
SNR,Zul SVR,Zul
kN
kN
Concrete
? C12/15 resp. B15
5.3
3.9
Podklad pro kotvení 6)
Anchorage6)
SR,Zul
kN
Plná pálená cihla
Solid brick
Vápenopísková plná cihla
Solid sand-lime brick
Dutinová pálená cihla
Perforated brick
Vápenopísková děrovaná cihla Sand-lime perforated brick
Plynosilikát
Lightweight concrete hollow block
Porobeton
Lightweight aggregate concrete
Kontrola použití mechanického
připevnění u betonu
β=
SN
SNR,Zul
1.0 resp. β =
1.0 7)
1.0 7)
0.8 8)
0.6 9)
1.0
? Mz12
? KS12
? Hlz12
? KSL6
? Hbl2
TGL
Proof concerning the use of the mechanical
fixation with concrete
SV
SVR,Zul
1.0 resp. β =
SN
SNR,Zul
SV
SVR,Zul
1.2
SN
Tahové namáhání na kotvu
(charakteristická hodnota)
SN
Tensile load on anchor
(characteristic value)
SV
Příčné namáhání na kotvu
(charakteristická hodnota)
SV
Transverse load on anchor
(characteristic value)
SNR,Zul
Přípustné tahové namáhání na
kotvu
SNR,Zul
Permitted tensile force on anchor
SVR,Zul
SVR,Zul
Přípustné příčné namáhání na
kotvu
Permitted transverse force on
anchor
Kontrola použití mechanického připevnění u
zdiva
β=
Proof concerning the use of the mechanical
fixation with brick
S
SR,Zul
1.0
S
Příčné tahové namáhání na kotvu
(charakteristická hodnota)
SR,Zul
Přípustné příčné tahové namáhání na SR,Zul
kotvu
S
Oblique tensil force on anchor
(characteristic value)
Permitted oblique tensil load on
anchor
5) Bez periferního působení v nepopraskaném betonu.
5) Without impact on the edges in non-cracked concrete.
6) Zvýšení zátěže za zvláštních podmínek - viz Zulassung Z-21.3-1824, oddíl 3.2.3.1 a příloha 9.
6) Increase of loads under special conditions see approval
Z-21.3-1824, section 3.2.3.1 and appendix 9.
7) Přípustná zátěž u zdiva může být s přídavným zatížením zvýšena na 1.4 kN.
8) Je-li otvor vrtaný s otáčkami, může být přípustné zatížení
zvýšeno na 1.0 kN.
9) Činí-li vnější stěny cihel min. 30 mm (staré cihly) a je-li
otvor vyvrtaný s otáčkami, je možné zvýšit přípustné
zatížení na 0.8 kN.
7) The permitted load may be increased in brickwork with an
applied load to 1.4 kN.
8) If the bore hole is created in a rotating motion, the
permitted load may be increased to 1.0 kN.
9) If the longitudinal girders of the rocks are at least min. 30
mm (old rocks) and the bore hole is created with a rotating
motion, the permitted load may be increased to 0.8 kN.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
11.008
Úhlový nosník TWL® -ALU-RF
Požadavky na mechanické připevnění
®
Supporting bracket TWL -ALU-RF
Vhodnost přiloženého montážního materiálu musí být přezkoušeno pro konkrétní
podklad. V případě nejasného podkladu
je nutné provedení vytahovací zkoušky
hmoždinky z konkrétního podkladu.
Další informace viz: www.fischer.cz
Requirements for the mechanical fixing
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base. If the base is unknown, tensile
strength tests of the fixing materials are
necessary before starting the assembly on
the object.
Further details under: www.fischer.de
Požadavky na lepení
Pro úhlový nosník TWL®-ALU-RF je
potřebné celoplošné přilepení.
Requirements for adhesion
For the supporting bracket TWL®-ALU-RF
adhesion a full-surface bonding is a
requirement.
Požadavky na izolační systém
Pro omezení možnosti deformace v zabudovaném stavu se vyžaduje bezchybná
instalace úhlového nosníku TWL®- ALU-RF
do izolačního systému. Je nezbytné dodržovat údaje dodavatele systému a odborné
provedení izolačního systému.
Requirements for the thermal insulation
composite system
The delimitation of the deformation in a
used state requires the seamless
installation of the supporting brackets
TWL®-ALU-RF in the heat insulation
bonding system. The specifications of the
system suppliers and the proper execution
of the thermal insulation composite system
are to be followed.
Montage
Assembly
Úhlové nosníky TWL®-ALU-RF nesmějí
před montáží vykazovat žádné viditelné
poškození a nesmějí být delší dobu vystaveny povětrnostním vlivům. Šrouby smějí být
použity pouze na místech k tomu určených.
Jakékoli změny úhlových nosníků
TWL®-ALU-RF mohou poškodit nosnost,
a proto byste se jim měli vyhnout.
Supporting brackets TWL -ALU-RF may not
show any visible damages before
installation and not be exposed to the
elements for an extended period of time.
Screws may only be in the areas provided.
Every change in the supporting brackets
®
TWL -ALU-RF can negatively impact the
carrying capacity and this should therefore
not be done.
Vhodnost dodaného připevňovacího materiálu je vždy nutné pro konkrétní podklad
přezkoušet.
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base.
Úhlové nosníky TWL®-ALU-RF smí
přečnívat o max. 80 mm.
The projection of the supporting bracket
®
TWL -ALU-RF should be a maximum of
80 mm.
Doporučuje se osadit úhlové nosníky TWL®ALU-RF osadit před instalací izolačních
desek. U konvenčního provedení ostění je
výhodou, je-li již izolace instalována.
It is advisable to offset the supporting
brackets TWL®-ALU-RF before bonding the
insulation plates. With a conventional
model of the intrados if it beneficial if the
intrados insulation has already been
attached.
Vyznačte si místo prvního otvoru a vyvrtejte ho. Zdivo s dutinovými cihlami vrtejte
bez příklepu.
®
Draw the first bore hole and drill. Drill
perforated brickwork without percussion.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Úhlový nosník TWL® -ALU-RF
®
Supporting bracket TWL -ALU-RF
11.009
Vylomte u podložky nastavovací
kolíček a vložte do otvoru.
For the support, break out a positioning pin
and insert into the corresponding hole.
S pomocí podložky vyvrtejte druhý otvor.
Drill the second bore hole using the
support.
Vylomte z podložky druhý nastavovací
kolíček a vložte do odpovídajícího otvoru.
For the support, break out a second
positioning pin and insert into the
corresponding hole.
S pomocí podložky vyvrtejte třetí a čtvrtý
otvor.
Drill the third bore hole using the support.
U dutinových cihel musejí být otvory vyvrtány
na průměr injektovaných kotevních pouzder.
For perforated holes, the drill holes must
be drilled to the diameter of the injection
anchor sleeve.
Otvory se musí důkladně vyčistit
od prachu.
Bore holes must be cleaned thoroughly of
any drilled dust.
Postup čištění u betonu nebo
plných cihel:
4x ofouknout
4x vyčistit kartáčkem
4x ofouknout
Cleaning procedure by concrete or all-brick:
Blow out twice (4x)
Brush out twice (4x)
Blow out twice (4x)
Odejměte u podložky nastavovací
kolíčky, odlomte čtyři pouzdra a vsuňte je
do otvorů podkladu.
For the support, remove the positioning
pins, break off the three bushings and
press them into the holes of the support.
Vsaďte závitové kolíčky a s pomocí podložky je přesně zarovnejte. Podložka nesmí
být posunuta dozadu. Nechte vytvrdit injektovanou maltu. Po vytvrzení vytáhněte podložku a odstraňte nadbytečný materiál. u
zdiva z dutinových cihel musejí být nezbytně použita injektovaná kotevní pouzdra.
Position the threaded rods and align them
exactly using the support. The support may
not be pushed to the back. Let the injection
mortar harden. After hardening, pull out the
support and remove excess material. With
brickwork, it is essential to use injection
anchor sleeves.
Spotřeba na úhlový nosník TWL®-ALURF
Zdivo (s kotevními pouzdry):
Beton (bez kotevních pouzder):
60 ml
18 ml
Requirement per supporting bracket
TWL®-ALU-RF
Brickwork (with anchor sleeves):
60 ml
Concrete (without anchor sleeves): 18 ml
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
11.010
®
Úhlový nosník TWL® -ALU-RF
Supporting bracket TWL -ALU-RF
Umístětě podložku na úhlový nosník
TWL®-ALU-RF.
Naneste na spodní plochu úhlového
nosníku TWL®-ALU-RF stavební lepidlo.
Prvek musí být celoplošně nalepen na
podklad.
Place the supporting bracket TWL®-ALU-RF.
Apply adhesive mortar to the adhesive
surface of the supporting bracket TWL®ALU-RF.
Element must stuck together fully covered
on the stable base.
Requirement per supporting bracket TWL®Spotřeba na úhlový nosník TWL®ALU-RF, by a layer thickness of
ALU-RF činí při tloušťce lepidla 5mm: 0.40 kg 5 mm:
0.40 kg
®
Osaďte úhlový nosník TWL®-ALU-RF.
Offsetting of the supporting bracket TWL ALU-RF.
Beze spár instalujte izolační desky.
Match-up insulation plates free of joints.
Dokončovací práce
Retrospective work
Úhlové nosníky TWL®-ALU-RF mohou být
opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez použití
penetrace.
Supporting bracket TWL®-ALU-RF may be
coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na finálně provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Povrchový nátěr musí mít dostatečnou pevnost, aby jej montovaný
objekt nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Pro připevnění prvků k úhlovému nosníku
TWL®-ALU-RF doporučujeme šrouby s
metrickým vinutím (M-šrouby). Šrouby
do dřeva nebo samořezné šrouby nejsou
vhodné.
Suitable screw connections into the
supporting bracket TWL®-ALU-RF are
screws with metric threads (M-screws).
Wooden screws and self-tapping screws
are not suitable.
Vyvrtejte otvor skrze kompozitní a hliníkovou
desku.
Drill bore through the compact and
aluminium plate.
Hloubka vrtu musí být 34 – 44 mm.
The drilling depth must be 34 – 44 mm.
Průměr otvoru
M6
M8
M10
M12
Bore hole diameter
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TWL® -ALU-RF
Supporting bracket TWL -ALU-RF
11.011
Vyřízněte závit skrze kompozitní a hliníkovou
desku.
Cut thread through the compact and
aluminium plate.
Kotvený prvek přišroubujte k úhlovému nosníku TWL®-ALU-RF.
Screw fixation object in the supporting
®
bracket TWL -ALU-RF.
Šroubovací hloubka v úhlovém nosníku
TWL®-ALU-RF musí být alespoň 29
mm tak, že šroub musí procházet celou
tloušťkou zapěněné hliníkové desky.
Screwed depth in supporting bracket
TWL®-ALU-RF must be at least 29 mm to
ensure that the screw attachment extends
over the complete thickness of the foamedin aluminium plate.
Šroubové uzávěry mohou být zajištěny
proti otáčení pojistkou. Pro stanovení
celkové hloubky přišroubování k úhlovému nosníku TWL®-ALU-RF je nutné znát
tloušťku omítky vč. krycího nátěru. Nezbytná
délka šroubu je stanovena součtem
šroubovací hloubky, tloušťky fasády a
tloušťky montovaného objektu.
Montážní předpětí FVM
na M6 šrouby:
na M8 šrouby:
na M10 šrouby:
na M12 šrouby
5.7 kN
7.1 kN
9.3 kN
12.3 kN
Screw shutters can be secured against
rotation with a locknut. To determine the
entire screwing depth it is necessary to
know the exact thickness of the coating on
the supporting bracket TWL®-ALU-RF. The
required length of the screw results from
the screwing depth, the thickness of the
coating and the thickness of the mounting
object.
Assembly preload force FVM
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
5.7 kN
7.1 kN
9.3 kN
12.3 kN
FVM = 0.7 x Tahová síla pro vytažení šroubu
FVM = 0.7 x Screw withdrawal-breaking load
Utahovací moment MA
na M6 šroub:
na M8 šroub:
na M10 šroub:
na M12 šroub:
Tightening torque MA
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
5.8 Nm
9.7 Nm
15.9 Nm
25.2 Nm
5.8 Nm
9.7 Nm
15.9 Nm
25.2 Nm
M A = 0.17 x F VM x průměr šroubu
MA = 0.17 x FVM x Screw diameter
Stanovení utahovacího momentu pro
šrouby dle specifikace dodavatele šroubů.
For the tightening torques of the screws
the manufacturer specifications should be
taken into consideration.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
11.012
Úhlový nosník TWL® -ALU-RF
®
Supporting bracket TWL -ALU-RF
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TWL® -ALU-RL
60
45
72
80
12
120
125
125
97
125
6
11
12
5
100
625 625
6
Pro úhlový nosník TWL-ALU®-RL v současnosti neexistuje
žádná
licence
udělená
Německým
institutem
stavební techniky. Pokud by mělo být prokázáno zatížení
na úhlový nosník závažné z hlediska bezpečnosti, je
jeho použití zapovězeno.
11.013
Popis
Description
Úhlový nosník TWL®-ALU-RL se skládá z
černě zbarvené, proti rozkladu odolné a
bezfreonové tuhé PU (Polyuretan) pěny
s jednou zapěněnou oc. konzolou pro
pevné připevnění k podkladu. Dále obsahuje jednu hliníkovou desku pro připevnění
kotveného prvky a jednu desku z fenolové
pryskyřice (HPL), která zajišťuje optimální
rozložení tlaku na povrch. Podložky jsou
rovněž z vyztužené umělé hmoty. Slouží pro
osazení závitovými tyčemi a určují při
osazování tloušťku lepící vrstvy. Podložky
a připevňo-vací materiál lze na přání také
dodat.
Supporting brackets TWL®-ALU-RL are
made of black-coloured, rot-resistant and
CFC-free PU-rigid foam plastic
(polyurethane) with one foamed-in steel
corbels for the non-positive screw
attachment with the anchorage.
Furthermore, aluminium plate for the
screwed attachment of the fixation object
and a compact plate (HPL) to ensure an
optimum distribution of pressure on the
surface. The supports are also made of a
low-fibre synthetic material. They are used
as drilling gauge and drilling jig for the
threaded rods and prescribe the adhesive
layer thickness when laying them. Supports
and fastening material will be supplied on
request.
Rozměry
– Podstava:
320 x 125 mm
– Typy T:
80 – 300 mm
– Kompozitní deska:
117 x 65 x 6 mm
97 x 45 mm
– Užitná plocha:
– Tloušťka hliníkové desky:
6 mm
– Vzdálenost otvorů:
120 x 100 mm
– Objemová hmotnost PU:
450 kg/m 3
Dimensions
– Base surface:
320 x 125 mm
– Types T:
80 – 300 mm
– Compact plate:
117 x 65 x 6 mm
– Useful surface area:
97 x 45 mm
– Thickness aluminium plate:
6 mm
– Hole distance:
120 x 100 mm
3
– Volumetric weight PU:
450 kg/m
Mechanické připevnění pro zdivo
Mechanical Attachment for Brick
– Support:
Thickness 5 mm
Hole diameter 8 / 10 mm
– Threaded rod:
Fischer FIS A M8 x 150
– Anchor sleeve:
Fischer FIS H 12 x 85 K
– Injection-mortar:
Fischer FIS
– Bore hole diameter:
12 mm
– Drilling depth (min.):
95 mm
– Anchorage depth (min.):
85 mm
– Recording tool:
13
125
T
43
320
Supporting bracket TWL -ALU-RL
– Podložka:
–
–
–
–
–
–
–
Tloušťka 5 mm
Průměr otvorů 8 / 10 mm
Závitové tyče: Fischer FIS A M8 x 150
Kotevní pouzdro: Fischer FIS H 12 x 85 K
Injektovaná malta:
Fischer FIS
Průměr otvoru:
12 mm
min. hloubka otvoru:
95 mm
min. hloubka usazení:
85 mm
Upínací nářadí:
13
Mechanické připevnění pro beton
Tloušťka 5 mm
– Podložka:
Průměr otvorů 8 / 10 mm
– Závitové tyče: Fischer FIS A M8 x 130
– Injektovaná malta:
Fischer FIS
– Průměr otvoru:
10 mm
– min. hloubka otvoru:
64 mm
64 mm
– min. hloubka usazení:
– Upínací nářadí:
13
Mechanical Attachment for Concrete
– Support:
Thickness 5 mm
Hole diameter 8 / 10 mm
– Threaded rod:
Fischer FIS A M8 x 130
– Injection-mortar:
Fischer FIS
– Bore hole diameter:
10 mm
– Drilling depth (min.):
64 mm
– Anchorage depth (min.):
64 mm
– Recording tool:
13
Anwendungen
Applications
Úhlový nosník TWL®-ALU-RL se hodí zejména pro kotvení prvků ve fasádách
bez vzniku tepelného mostu.
Supporting brackets TWL -ALU-RL are
suitable for heat bridge-free alien fixations
in thermal insulation composite systems.
Úhlový
Supporting brackets TWL -ALU-RL have a
limited UV-resistance and, in general, do
not require any protective cover during the
building period. They should be protected
from the weather and UV rays during
installation.
®
®
nosník
TWL®-ALU-RL
má
omezenou UV odol-nost. Obecně platí
že, jej zpravidla během výstavby není
potřeba krýt proti slunečnímu záření.
Je-li však již zabu-dovaný, měl by
být chráněn před povětrnostními vlivy
a UV zářením.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
11.014
®
Úhlový nosník TWL® -ALU-RL
Supporting bracket TWL -ALU-RL
Montáž bez tepelných mostů je možná
např. pro:
Heat bridge-free alien fixations are
possible, e.g. by:
Zábradlí
mezi dveřním a okenním ostěním
(Francouzské balkony)
Handrails
between door and window reveals
(French balconies)
Montáž zábradlí na
rozích budovy
Fixation of handrails
on building corners
Vlastnosti
Characteristics
Chování při hoření při DIN 4102:
B2
Zatížení je přenášeno skrze jádro z PU
pěny, stejně jako zapěněné výztuže. Mezi zapěněnou spodní ocelovým
plíškem a zapěněnou horní hliníkovou
deskou nevznikají žádná kovové spojení.
Fire behaviour according to DIN 4102:
B2
Stabilities are ensured based on the PU
hard foam and the foamed-in
reinforcements. There are no metallic
connections between the foamed lower
steel consoles and foamed upper
aluminium plate.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TWL® -ALU-RL
1
T
Supporting bracket TWL -ALU-RL
Charakteristické odpory
Characteristic resistances
1
SN
T
mm
FZ,k
SV
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
FV,k
max. 80
1
SV
FVR,k
kN
FZR,k
kN
FAR,k
kN
8.45
7.90
7.40
6.95
6.50
6.10
5.70
5.35
5.05
4.75
4.50
4.25
4.30
4.50
4.65
4.80
4.95
5.05
5.10
5.15
5.20
5.20
5.20
5.20
16.90
15.05
13.35
11.80
10.35
9.10
7.95
6.95
6.10
5.35
4.80
4.35
FA,k
T
SN
11.015
FZ,k
Kontrola použití úhlových
nosníků TWL®-ALU-RL
β=
Proof concerning the use of the supporting
bracket TWL®-ALU-RL
FV,k · γG
FVR,k
FZ,k · γG
FZR,k
FA,k · γG
FAR,k
1.0
FV,k
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Laterální tahové namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZ,k
Lateral tensile force on fixation
element (characteristic value)
FA,k
FA,k
Axiální tahové namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Axial tensile force on fixation
element (characteristic value)
FVR,k
Mezní zatížení smykové síly na
montovaný prvek
(charakteristický odpor)
Collapse load of transverse force on
fixation element
(characteristic resistance)
FZR,k
Mezní zatížení laterální tahové síly
na montovaný prvek
(charakteristický odpor)
Collapse load of lateral tensile force
on fixation element
(characteristic resistance)
FAR,k
Mezní zatížení axiální tahové síly
na montovaný prvek
(charakteristický odpor)
Collapse load of axial tensile force
on fixation element
(characteristic resistance)
γG
Global safety coefficient
γG = γM · γL
γM = Material safety coefficient
γL = Safety coefficient of impact
FVR,k
FZR,k
FAR,k
γG
Globální souč. bezpečnosti
γG = γM · γL
γM = Souč.bezpečnosti materiálu
γL = Souč.bezpečnosti působení
S
1)
N
Tahové namáhání na kotvu
S
1)
V
Příčné namáhání na kotvu
1) Výpočet viz strana 11.018
1)
Tensile forces on anchor
1)
V
Lateral forces on anchor
SN
S
1) Calculation see page 11.018
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TWL®-ALU-RL
11.016
1
T
Supporting bracket TWL -ALU-RL
Výpočtové hodnoty odporu
Souč.bezpečnosti materiálu
M
Measurement values of the resistances
je obsažen.
Material safety coefficient γM is included.
SN
1
FZ,d
SV
T
mm
FV,kd
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
1
max. 80
SV
FA,d
T
SN
FVR,d
kN
FZR,d
kN
FAR,d
kN
2.25
2.10
1.95
1.85
1.70
1.60
1.50
1.45
1.40
1.35
1.30
1.25
1.50
1.60
1.65
1.70
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
5.95
5.30
4.70
4.15
3.65
3.20
2.80
2.45
2.15
1.90
1.45
0.90
FZ,d
Kontrola použití úhlového
nosníku TWL® -ALU-RL
β=
Proof concerning the use of the supporting
bracket TWL®-ALU-RL
FV,d
FVR,d
FA,d
FAR,d
FZ,d
FZR,d
1.0
FV,d
Příčné namáhání na montovaný
prvek (výpočtová hodnota)
FV,d
Transverse force on fixation
element (measurement value)
FZ,d
Laterální tahové namáhání na
montovaný prvek (výpočtová
hodnota)
FZ,d
Lateral tensile force on fixation
element (measurement value)
FA,d
FA,d
Axiální tahové namáhání na
montovaný prvek
(výpočtová hodnota)
Axial tensile force on fixation
element (measurement value)
FVR,d
Measurement resistance of the
transverse force on fixation
element
FVR,d
Výpočtový odpor smykové síly na
montovaný prvek
F
FZR,d
Výpočtový odpor laterální tahové
síly na montovaný prvek
Measurement resistance of lateral
tensile force on fixation element
F
FAR,d
Výpočtový odpor axiální tahové síly
na montovaný prvek
Measurement resistance of axial
tensile force on fixation element
SN
ZR,d
AR,d
2)
SN
Tahové namáhání na kotvu
SV2)
Příčné namáhání na kotvu
2) Výpočet viz strana 11.018
Tensile forces on anchor
Lateral forces on anchor
SV
2)
2)
2) Calculation see page 11.018
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TWL®-ALU-RL
1
T
SN
FZ,k
SV
Supporting bracket TWL -ALU-RL
11.017
Doporučené zatížení
Recommended loads
Souč.bezpečnosti materiálu γM a souč.
bezpečnosti působení γL = 1.40 jsou obsaženy.
Material safety coefficient γM and safety
coefficient of impact γL = 1.40 are included.
1
FV,k
T
mm
max. 80
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
1
SV
FA,k
T
SN
FZ,k
FV,empf FZ,empf FA,empf
kN
kN
kN
1.60
1.50
1.40
1.30
1.25
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.90
1.10
1.15
1.15
1.20
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
4.25
3.75
3.35
2.95
2.60
2.30
2.00
1.75
1.55
1.35
1.05
0.65
Kontrola použití úhlového
nosníku TWL®-ALU-RL
β=
Proof concerning the use of the supporting
bracket TWL®-ALU-RL
FV,k
FV,empf
FA,k
FA,empf
FZ,k
FZ,empf
1.0
FV,k
Příčné namáhání na montovaný
prvek (charakteristická hodnota)
FV,k
Transverse force on fixation
element (characteristic value)
FZ,k
Laterální tahové namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
FZ,k
Lateral tensile force on fixation
element (characteristic value)
FA,k
FA,k
Axiální tahové namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Axial tensile force on fixation
element (characteristic value)
FV,empf
Doporučené příčné namáhání na
montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Recommended transverse force
on fixation element
(characteristic value)
FZ,empf
Doporučené laterální tahové
namáhání na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Recommended lateral tensile force
on fixation element
(characteristic value)
FA,empf
Doporučené axiální tahové
namáhání na montovaný prvek
(charakteristická hodnota)
Recommended axial tensile force
on fixation element
(characteristic value)
SN
FV,empf
FZ,empf
FA,empf
SN3)
Tahové namáhání na kotvu
SV3)
Příčné namáhání na kotvu
3) Výpočet viz strana 11.018
SV
3)
Tensile forces on anchor
3)
Lateral forces on anchor
3) Calculation see page 11.018
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
11.018
®
Úhlový nosník TWL®-ALU-RL
PZ
Supporting bracket TWL -ALU-RL
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla
na šroub v hliníkové desce
Tahová síla PZ na šroub M6:
Tahová síla PZ na šroub M8:
Tahová síla PZ na šroub M10:
Tahová síla PZ na šroub M12:
3.1 kN
3.9 kN
5.1 kN
6.7 kN
Recommended service load
tensile force
on screwing within aluminum plate
Tensile force PZ per screw M6:
3.1 kN
Tensile force PZ per screw M8:
3.9 kN
Tensile force PZ per screw M10:
5.1 kN
Tensile force PZ per screw M12:
6.7 kN
Uvedené hodnoty tahové síly jsou pro
jeden samostatný šroub v hliníkové desce.
The given values are screw extraction
forces of one single screw from the
aluminum plate.
Namáhání na upevnění na podkladu
(charakteristické hodnoty na šroub)
Forces on the attachment on the base
(characteristic values per screw)
SN
SN = (0.01 · T - 0.36) · FV,k + 1.281 · FZ,k + (0.0047 · T - 0.167) · FA,k
2
2
SV = √1.41 · F V,k + 0.111 · F A,k + 0.2527 · FV,k · FA,k
SV
S = √S2N + S2V
S
SN
Tahová síla na šroub v kN
SN
Tensile force on screw in kN
SV
Smyková síla na šroub v kN
SV
Transverse force on screw in kN
S
Příčná tahová síla na šroub v kN
S
FV,k4)
Příčné namáhání na montovaný prvek
v kN
(charakteristická hodnota)
Oblique tensile force on screw
in kN
FV,k
4)
FZ,k
4)
A,k
F
T
Laterální tahové namáhání na
montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
Axiální tahové namáhání na
montovaný prvek v kN
(charakteristická hodnota)
4)
Transverse force on fixation
element in kN (characteristic value)
4)
Lateral tensile force on fixation
element in kN (characteristic value)
FA,k
4)
Axial tensile force on fixation
element in kN (characteristic value)
T
Type fixation elements in mm
FZ,k
Typ montovaného prvku v mm
4) Viz strana 11.017
4) See page 11.017
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TWL®-ALU-RL
11.019
Supporting bracket TWL -ALU-RL
Přípustné užitné hodnoty
rámových hmoždinek
Fischer FIS A M8
Podklad pro kotvení
Anchorage5)
Permitted utility values
of bearing resistances
Fischer FIS A M8
5)
Beton
SNR,Zul SVR,Zul
kN
kN
Concrete
? C12/15 resp. B15
5.3
3.9
Podklad pro kotvení6)
Anchorage6)
SR,Zul
kN
Plná pálená cihla
Solid brick
Vápenopísková plná cihla
Solid sand-lime brick
Dutinová pálená cihla
Perforated brick
Vápenopísková děrovaná cihla Sand-lime perforated brick
Plynosilikát
Lightweight concrete hollow block
Porobeton
Lightweight aggregate concrete
Kontrola použití mechanického
připevnění u betonu
β=
SN
SNR,Zul
1.0 resp. β =
1.0 7)
1.0 7)
0.8 8)
0.6 9)
1.0
? Mz12
? KS12
? Hlz12
? KSL6
? Hbl2
TGL
Proof concerning the use of the mechanical
fixation with concrete
SV
SVR,Zul
1.0 resp. β =
SN
SNR,Zul
SV
SVR,Zul
1.2
SN
Tahové namáhání na kotvu
(charakteristická hodnota)
SN
Tensile load on anchor
(characteristic value)
SV
Příčné namáhání na kotvu
(charakteristická hodnota)
SV
Transverse load on anchor
(characteristic value)
SNR,Zul
Přípustné tahové namáhání na
kotvu
SNR,Zul
Permitted tensile force on anchor
S
SVR,Zul
Přípustné příčné namáhání na
kotvu
Permitted transverse force on
anchor
VR,Zul
Kontrola použití mechanického připevnění u
zdiva
β=
Proof concerning the use of the mechanical
fixation with brick
S
SR,Zul
1.0
S
Příčné tahové namáhání na kotvu
(charakteristická hodnota)
S
Oblique tensil force on anchor
(characteristic value)
SR,Zul
Přípustné příčné tahové namáhání
na kotvu (charakteristická hodnota)
SR,Zul
Permitted oblique tensil load on
anchor
5) Bez periferního působení v nepopraskaném betonu.
5) Without impact on the edges in non-cracked concrete.
6) Zvýšení zátěže za zvláštních podmínek - viz Zulassung Z-21.3-1824, oddíl 3.2.3.1 a příloha 9.
6) Increase of loads under special conditions see approval
Z-21.3-1824, section 3.2.3.1 and appendix 9.
7) Přípustná zátěž u zdiva může být s přídavným zatížením zvýšena na 1.4 kN.
8) Je-li otvor vrtaný s otáčkami, může být přípustné zatížení
zvýšeno na 1.0 kN.
9) Činí-li vnější stěny cihel min. 30 mm (staré cihly) a je-li
otvor vyvrtaný s otáčkami, je možné zvýšit přípustné
zatížení na 0.8 kN.
7) The permitted load may be increased in brickwork with an
applied load to 1.4 kN.
8) If the bore hole is created in a rotating motion, the
permitted load may be increased to 1.0 kN.
9) If the longitudinal girders of the rocks are at least min. 30
mm (old rocks) and the bore hole is created with a rotating
motion, the permitted load may be increased to 0.8 kN.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
11.020
Úhlový nosník TWL®-ALU-RL
Požadavky na mechanické připevnění
®
Supporting bracket TWL -ALU-RL
Vhodnost přiloženého montážního materiálu musí být přezkoušeno pro konkrétní
podklad. V případě nejasného podkladu
je nutné provedení vytahovací zkoušky
hmoždinky z konkrétního podkladu.
Další informace viz: www.fischer.cz
Requirements for the mechanical fixing
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base. If the base is unknown, tensile
strength tests of the fixing materials are
necessary before starting the assembly on
the object.
Further details under: www.fischer.de
Požadavky na lepení
Pro úhlový nosník TWL®-ALU-RL je
potřebné celoplošné přilepení.
Requirements for adhesion
For the supporting bracket TWL®-ALU-RL
adhesion a full-surface bonding is a
requirement.
Požadavky na izolační systém
Pro omezení možnosti deformace v zabudovaném stavu se vyžaduje bezchybná
instalace úhlového nosníku TWL®- ALU-RL
do izolačního systému. Je nezbytné dodržovat údaje dodavatele systému a odborné
provedení izolačního systému.
Requirements for the thermal insulation
composite system
The delimitation of the deformation in a
used state requires the seamless
installation of the supporting brackets
TWL®-ALU-RL in the heat insulation
bonding system. The specifications of the
system suppliers and the proper execution
of the thermal insulation composite system
are to be followed.
Montáž
Assembly
Úhlové nosníky TWL®-ALU-RL nesmějí
před montáží vykazovat žádné viditelné
poškození a nesmějí být delší dobu vystaveny povětrnostním vlivům. Šrouby smějí být
použity pouze na místech k tomu určených.
Jakékoli změny úhlových nosníků
TWL®-ALU-RL mohou poškodit nosnost,
a proto byste se jim měli vyhnout.
Supporting brackets TWL -ALU-RL may not
show any visible damages before
installation and not be exposed to the
elements for an extended period of time.
Screws may only be in the areas provided.
Every change in the supporting brackets
®
TWL -ALU-RL can negatively impact the
carrying capacity and this should therefore
not be done.
Vhodnost dodaného připevňovacího materiálu je vždy nutné pro konkrétní podklad
přezkoušet.
The suitability of the supplied fixing
material must be checked for the existing
base.
Úhlové nosníky TWL®-ALU-RL
smí přečnívat o max. 80 mm.
The projection of the supporting bracket
®
TWL -ALU-RL should be a maximum of
80 mm.
Doporučuje se osadit úhlové nosníky TWL®ALU-RL osadit před instalací izolačních
desek. U konvenčního provedení ostění je
výhodou, je-li již izolace instalována.
It is advisable to offset the supporting
brackets TWL®-ALU-RL before bonding the
insulation plates. With a conventional
model of the intrados if it beneficial if the
intrados insulation has already been
attached.
Vyznačte si místo prvního otvoru a vyvrtejte ho. Zdivo s dutinovými cihlami vrtejte
bez příklepu.
®
Draw the first bore hole and drill. Drill
perforated brickwork without percussion.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Úhlový nosník TWL®-ALU-RL
®
Supporting bracket TWL -ALU-RL
11.021
Vylomte u podložky nastavovací
kolíček a vložte do otvoru.
For the support, break out a positioning pin
and insert into the corresponding hole.
S pomocí podložky vyvrtejte druhý otvor.
Drill the second bore hole using the
support.
Vylomte z podložky druhý nastavovací
kolíček a vložte do odpovídajícího otvoru.
For the support, break out a second
positioning pin and insert into the
corresponding hole.
S pomocí podložky vyvrtejte třetí a čtvrtý
otvor.
Drill the third bore hole using the support.
U dutinových cihel musejí být otvory vyvrtány
na průměr injektovaných kotevních pouzder.
For perforated holes, the drill holes must
be drilled to the diameter of the injection
anchor sleeve.
Otvory se musí důkladně vyčistit
od prachu.
Bore holes must be cleaned thoroughly of
any drilled dust.
Postup čištění u betonu nebo
plných cihel:
4x ofouknout
4x vyčistit kartáčkem
4x ofouknout
Cleaning procedure by concrete or all-brick:
Blow out twice (4x)
Brush out twice (4x)
Blow out twice (4x)
Odejměte u podložky nastavovací
kolíčky, odlomte čtyři pouzdra a vsuňte je
do otvorů podkladu.
For the support, remove the positioning
pins, break off the three bushings and
press them into the holes of the support.
Vsaďte závitové kolíčky a s pomocí podložky je přesně zarovnejte. Podložka nesmí
být posunuta dozadu. Nechte vytvrdit injektovanou maltu. Po vytvrzení vytáhněte podložku a odstraňte nadbytečný materiál. u
zdiva z dutinových cihel musejí být nezbytně použita injektovaná kotevní pouzdra.
Position the threaded rods and align them
exactly using the support. The support may
not be pushed to the back. Let the injection
mortar harden. After hardening, pull out the
support and remove excess material. With
brickwork, it is essential to use injection
anchor sleeves.
Spotřeba na úhlový nosník TWL®-ALURL
Zdivo (s kotevními pouzdry):
Beton (bez kotevních pouzder):
60 ml
18 ml
Requirement per supporting bracket
TWL®-ALU-RL
Brickwork (with anchor sleeves):
60 ml
Concrete (without anchor sleeves): 18 ml
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
11.022
®
Úhlový nosník TWL®-ALU-RL
Supporting bracket TWL -ALU-RL
Umístětě podložku na úhlový nosník TWL®ALU-RL.
Naneste na spodní plochu úhlového
nosníku TWL®-ALU-RL stavební lepidlo.
Prvek musí být celoplošně nalepen na
podklad.
Spotřeba na úhlový nosník TWL®-ALURL činí při tloušťce lepidla 5mm: 0.40 kg
Place the supporting bracket TWL®-ALU-RL.
Apply adhesive mortar to the adhesive
surface of the supporting bracket TWL®ALU-RL.
Element must stuck together fully covered
on the stable base.
Requirement per supporting bracket TWL®ALU-RL, by a layer thickness of
5 mm:
0.40 kg
®
Osaďte úhlový nosník TWL®-ALU-RL.
Offsetting of the supporting bracket TWL ALU-RL.
Beze spár instalujte izolační desky.
Match-up insulation plates free of joints.
Dokončovací práce
Retrospective work
Úhlové nosníky TWL®-ALU-RL mohou být
opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez použití
penetrace.
®
Supporting bracket TWL -ALU-RL may be
coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na finálně provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Povrchový nátěr musí mít dostatečnou pevnost, aby jej montovaný
objekt nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Pro připevnění prvků k úhlovému nosníku
TWL®-ALU-RL doporučujeme šrouby s
metrickým vinutím (M-šrouby). Šrouby
do dřeva nebo samořezné šrouby nejsou
vhodné.
Suitable screw connections into the
®
supporting bracket TWL -ALU-RL are
screws with metric threads (M-screws).
Wooden screws and self-tapping screws
are not suitable.
Vyvrtejte otvor skrze kompozitní a hliníkovou
desku.
Drill bore through the compact and
aluminium plate.
Hloubka vrtu musí být 34 – 44 mm.
The drilling depth must be 34 – 44 mm.
Průměr otvoru
M6
M8
M10
M12
Bore hole diameter
M6
M8
M10
M12
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
5.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
10.2 mm
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Úhlový nosník TWL®-ALU-RL
Supporting bracket TWL -ALU-RL
11.023
Vyřízněte závit skrze kompozitní a hliníkovou
desku.
Cut thread through the compact and
aluminium plate.
Kotvený prvek přišroubujte k úhlovému nosníku TWL®-ALU-RL.
Screw fixation object in the supporting
®
bracket TWL -ALU-RL.
Šroubovací hloubka v úhlovém nosníku TWL®-ALU-RL musí být alespoň
29 mm tak, že šroub musí procházet
celou tloušťkou zapěněné hliníkové desky.
Screwed depth in supporting bracket
TWL®-ALU-RL must be at least 29 mm to
ensure that the screw attachment extends
over the complete thickness of the foamedin aluminium plate.
Šroubové
uzávěry
mohou
být
zajištěny
proti otáčení
pojistkou.
Pro
stanovení
celkové hloubky
přišroubování k úhlové-mu nosníku
TWL®-ALU-RL je nutné znát tloušťku
omítky vč. krycího nátěru. Nezbytná délka šroubu je stanovena součtem
šroubovací hloubky, tloušťky fasády
a tloušťky montovaného objektu.
Montážní předpětí FVM
na M6 šrouby:
na M8 šrouby:
na M10 šrouby:
na M12 šrouby:
5.7 kN
7.1 kN
9.3 kN
12.3 kN
To determine the entire screwing depth it
is necessary to know the exact thickness
of the coating on the supporting bracket
TWL®-ALU-RL. The required length of the
screw results from the screwing depth, the
thickness of the coating and the thickness
of the mounting object.
Assembly preload force FVM
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
5.7 kN
7.1 kN
9.3 kN
12.3 kN
FVM = 0.7 x Tahová síla pro vytažení šroubu
FVM = 0.7 x Screw withdrawal-breaking load
Utahovací moment MA
Tightening torque MA
per screw M6:
per screw M8:
per screw M10:
per screw M12:
na M6 šroub:
na M8 šroub:
na M10 šroub:
na M12 šroub:
5.8 Nm
9.7 Nm
15.9 Nm
25.2 Nm
5.8 Nm
9.7 Nm
15.9 Nm
25.2 Nm
M A = 0.17 x F VM x průměr šroubu
MA = 0.17 x FVM x Screw diameter
Stanovení utahovacího momentu pro
šrouby dle specifikace dodavatele šroubů.
For the tightening torques of the screws
the manufacturer specifications should be
taken into consideration.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
11.024
Úhlový nosník TWL®-ALU-RL
®
Supporting bracket TWL -ALU-RL
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Držák elektrozařízení Eldoline®-PA
®
Electric recessed socket Eldoline -PA
12.001
Popis
Description
Držák elektrozařízení Eldoline®-PA je
vyroben s požárně odolného polyamidu.
Povrch je perforován.
Electric recessed sockets Eldoline -PA are
made of flame-retardant polyamide. The
surface is perforated.
Rozměry
– Vnitřní průměr držáku:
– Vnitřní průměr límce:
– Hloubka prvku:
Dimensions
– Internal diameter of holder:
– External diameter of rim:
– Depth of holder:
Připevnění
– Lepidlo:
65 mm
105 mm
65 mm
Lepidlo ST-Polymer
®
65 mm
105 mm
65 mm
Attachment
– Adhesive: Adhesive Sealant ST-Polymer
65
105
65
Využití
Applications
Eldoline®-PA držáky elektrozařízení jsou
vhodné jako montážní podklad pro elektrický
vypínač a elektrokrabici v zateplovacím systému z pěnového polystyrénu (EPS) nebo
kamenné vlny (SW) bez vzniku tepelného
mostu).
Pro připevnění do držáku elektrozařízení
Eldoline®-PA jsou vhodné vruty do dřeva
nebo šrouby do plechu.
Electric recessed sockets Eldoline®-PA are
especially suitable for the thermal bridgefree fitting of electric switches and sockets
in thermal insulation composite systems of
expanded polystyrene (EPS) and rock wool
(SW).
The screw fastenings in electric recessed
sockets Eldoline®-PA necessitate the
exclusive use of wood screws or sheetmetal screws.
Držák elektrozařízení Eldoline®- PA garantuje připevnění bez vzniku tepelného mostu
např. pro tyto prvky:
Electric recessed sockets Eldoline®-PA
ensure heat bridge-free alien fixation, e.g.
by:
Elektrický vypínač
Electric switch
Zásuvky
Power sockets
Pohybová čidla
Movement detector
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
Držák elektrozařízení Eldoline®-PA
12.002
PZ
PQ
PZ
Electric recessed socket Eldoline -PA
Teplotní čidla
Temperature sensors
Vlastnosti
Characteristics
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na instalovaný prvek
na vhodně přilepený držák Eldoline®PA v
EPS-izolační desce 15 kg/m3:
0.15 kN
SW-izolační desce 120 kg/m3:
0.07 kN
Recommended service load
tensile force PZ
on the installed element
on perfectly bonded electric recessed
®
sockets Eldoline -PA in
EPS-Insulating plates 15 kg/m3:
0.15 kN
SW-Insulating plates 120 kg/m3:
0.07 kN
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na instalovaný prvek
na vhodně přilepený držák elektrozařízení
Eldoline®-PA v
EPS-izolační desce 15 kg/m3 :
0.16 kN
SW-izolační desce 120 kg/m3 :
0.08 kN
Recommended service load
transverse force PQ
on the installed element
on perfectly bonded electric recessed
sockets Eldoline®-PA in
EPS-Insulating plates 15 kg/m3:
0.16 kN
SW-Insulating plates 120 kg/m3:
0.08 kN
V případě uvedených hodnot je brána v úvahu pevnost armovací tkaniny
0,25 kN/5 cm.
The specified values already account for
the fabric embedment of 0.25 kN/5 cm.
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na šroub
Tahová síla na šroub:
Recommended service load
tensile force PZ
on screw attachments
Tensile force per screw:
Hodnoty jsou založeny na
průměru šroubu:
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na šroub
Smyková síla na šroub:
Hodnoty jsou založeny na
průměru šroubu:
0.08 kN
4 mm
0.08 kN
4 mm
Values based on
Screw diameter:
Recommended service load
transverse force PQ
on screw attachments
Transverse force per screw:
Values based on
Screw diameter:
0.08 kN
4 mm
0.08 kN
4 mm
PQ
Doporučené užitné zatížení je stanoveno s
globálním součinitelem bezpečnosti z
charakteristického mezního zatížení.
The recommended service load is
calculated with a global safety factor from
the characteristic breaking loads.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Držák elektrozařízení Eldoline®-PA
®
12.003
Electric recessed socket Eldoline -PA
Montáž
Assembly
Eldoline®-PA držák elektro zařízení by měl
být osazen společně při lepení izolačních
desek.
Electric recessed sockets Eldoline®-PA are
offset with the bonding of the insulation
plates.
Elektromontér na změřenou zeď zakreslí
umístění Eldoline®-PA držáků elektrozařízení, které rovněž musí být zakresleno
na izolační desky pro vyfrézování potřebného otvoru.
Measure out the position for the electric
recessed socket Eldoline®-PA indicated by
the electrical engineer on the brickwork,
and mark the insulation plate accordingly.
S nástrojem pro frézování Eldoline®-PA
držáku elektrozařízení vyfrézujte otvor do
izolační desky a vyčistěte ho od prachu.
With milling tool for Eldoline -PA, mill
recess on the outer side of the insulation
plate and clean free of milled dust.
Na spodní straně izolační desky vyřízněte
drážky pro elektrické kabely nebo
chráničky elektrických rozvodů.
Cut out openings for electric cable or cable
conduits on the inner side of the insulation
plates.
Připevněte izolační desky a rovněž protáhněte ven elektrické kabely nebo rozvody
skrz vyfrézovaný otvor v desce.
Bond insulation plate and insert electric
cable or cable conduits simultaneously
through the openings.
Vyřízněte průchodky ve dně držáku
elektrozařízení Eldoline®-PA
Cut out the lead-ins in the electric recessed
socket Eldoline®-PA.
®
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
12.004
®
Držák elektrozařízení Eldoline®-PA
Electric recessed socket Eldoline -PA
Příliš velké vybrání na vnitřní straně izolační desky vyplňte montážní pěnou.
Close off any excessively large cut-outs on
the inner side of the insulation plate with
fixation foam.
Na povrch vyfrézovaného otvoru
naneste lepidlo ST-Polymer a pomocí
špachtle ho vyhlaďte.
Apply adhesive sealant ST-Polymer beadwise to the lateral surface of the recess
and smooth out with spatula.
Na spodní část perforovaného věnce
držáku elektrozařízení Eldoline ®-PA
naneste lepidlo ST-Polymer.
Apply adhesive sealant ST-Polymer to the
®
circular area of the Eldoline -PA electric
recessed socket:
Spotřeba na Eldoline®-PA
držák elektrozařízení:
Consumption per electric recessed socket
®
Eldoline -PA:
20 – 25 ml
20 – 25 ml
Elektrické kabely nebo chráničky elektro
rozvodů protáhněte strk otvory ve dně
držáku elektrozařízení Eldoline®-PA držák
elektrozařízení zatlačte do vyfrézovaného
otvoru v izolační desce.
Draw the electric cable or cable conduits
into the electric recessed socket Eldoline®PA and press the electric recessed socket
Eldoline®-PA insulation-plate flush in the
recess.
Zařízněte elektrokabely
(pokud nebude použita kabelová chránička,
tento krok odpadá).
Cut cable lines
(if no cable conduits are employed, this
operation is superfluous).
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Držák elektrozařízení Eldoline®-PA
®
Electric recessed socket Eldoline -PA
12.005
Dokončovací práce
Retrospective work
Držáky elektrozařízení Eldoline®-PA mohou být opatřeny komerčními nátěrovými
materiály pro zateplovací systémy bez
použití penetrace.
Electric recessed sockets Eldoline®-PA may
be coated with usual coating materials for
thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na finálně
provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Nátěr musí mít dostatečnou pevnost, aby
jej montovaný objekt nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Pro připevnění prvků k držáku elektrozařízení Eldoline®-PA doporučujeme šrouby
do dřeva nebo do plechu. Šrouby s metrickým vinutím (M-Šrouby) a samořezné
šrouby nejsou vhodné.
Suitable screw connections into the
electric recessed socket Eldoline®-PA are
wood or sheet metal screws. Screws with
metric threads (M-screws) and self-tapping
screws are not suitable.
Před osazením elektrického zařízení
připojte elektrické kabely.
Connect the electric cable before offsetting
the electric component.
Bodec šídla usnadní usazení šroubů.
Předvrtání v tomto případě již není
vyžadováno.
Prodding with an awl simplifies the
insertion of the screw. Pre-drilling is not
required.
Přišroubujte elektrické zařízení do držáku
elektrozařízení Eldoline®-PA.
Screw fixation object in the electric
®
recessed socket Eldoline -PA.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
12.006
Držák elektrozařízení Eldoline®-PA
®
Electric recessed socket Eldoline -PA
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Zapuštěná podložka pro el.zařízení Eldoline®-EPS Electric recessed socket Eldoline® -EPS 12.007
D
150
150
65
100
5
125
160
150
210
D
65
100
D
150
65
100
250
65
100
5
65
100
Description
Podložka pro el.zařízení Eldoline®-EPS se
skládá ze zásuvky a čtyř podstavců z těžko
zápalného polyamidu, které jsou přilepeny
k dílu z EPS. Kabelové, popř. trubkové
průchodky jsou uzavřeny slepými vložkami
z EPS. Podložky pro el.zařízení Eldoline®EPS jsou k dispozici ve třech různých
provedeních.
Electric recessed sockets Eldoline -EPS
consists of a box and four feet made of
flame-resistant polyamide that are glued
into an EPS moulding. The cable or pipe
leads are sealed with blind plugs made of
EPS. Electric recessed sockets Eldoline®EPS are available in three different
versions.
Podložky Eldoline® -EPS
– 150 x 150 mm, velikost 1
– 210 x 150 mm, velikost 2 x 1
– 250 x 150 mm, velikost 2 x 1 NUP
Electric recessed sockets Eldoline -EPS
– 150 x 150 mm, Size 1
– 210 x 150 mm, Size 2 x 1
– 250 x 150 mm, Size 2 x 1 NUP
Rozměry
– Tloušťka:
– Vnitřní rozměry:
Dimensions
– Thicknesses:
– Internal size of socket:
80 – 300 mm
65 x 65 mm
125 x 65 mm
100 x 100 mm
– Vnější rozměry:
160 x 100 mm
– Hloubka:
55 mm
3
– Objemová hmotnost EPS:
30 kg/m
65
100
5
Popis
Mechanické připevnění
– Šrouby:
– Hmoždinky:
Ø 4 x 40 mm
Ø 5 x 24 mm
®
®
– Depth of holder:
– Volumetric weight EPS:
80 – 300 mm
65 x 65 mm
125 x 65 mm
100 x 100 mm
160 x 100 mm
55 mm
30 kg/m3
Mechanical Attachment
– Screws:
– Dowel:
Ø 4 x 40 mm
Ø 5 x 24 mm
– External size of rim:
Využití
Applications
Podložky pro el. zařízení Eldoline®-EPS jsou
vhodné jako montážní podklad pro elektrický
vypínač a elektrokrabici v zateplovacím systému z pěnového polystyrénu (EPS) nebo
kamenné vlny (SW) bez vzniku tepelného
mostu).
Electric recessed sockets Eldoline -EPS are
especially suitable for the thermal bridgefree fitting of electric switches and sockets
in thermal insulation composite systems of
expanded polystyrene (EPS) and rock wool
(SW).
Pro připevnění do podložky pro el. zařízení
Eldoline®-EPS jsou vhodné vruty do dřeva
nebo šrouby do plechu
The screw fastenings in electric recessed
®
sockets Eldoline -EPS necessitate the
exclusive use of wood screws or sheetmetal screws.
Podložka pro el. zařízení Eldoline®- EPS
garantuje připevnění bez vzniku tepelného
mostu např. pro tyto prvky:
Electric recessed sockets Eldoline -EPS
ensure heat bridge-free alien fixation, e.g.
by:
Elektrický vypínač
Electric switch
®
®
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
12.008 Zapuštěná podložka pro el.zařízení Eldoline®-EPS Electric recessed socket Eldoline -EPS
65
65
D
65
125
D
Zásuvky
Power sockets
V závislosti na typu podložky pro el. zařízení
Eldoline®- EPS jsou k dispozici vložky pro
úchytky zařízení ve dvou provedeních.
Appropriately inserts equipment holders for
the electric recessed sockets Eldoline®-EPS
are available in two designs.
vložka pro úchytky zař. velikost 1
vložka pro úchytky zař. velikost 2 x 1
Insert equipment holder Size 1
Insert equipment holder Size 2 x 1
Rozměry
– Velikost:
Dimensions
– Size:
– Tloušťka D:
65 x 65 mm
125 x 65 mm
10 mm
– Thickness D:
65 x 65 mm
125 x 65 mm
10 mm
Podložka pro el. zařízení Eldoline®- EPS
garantuje připevnění bez vzniku tepelného mostu např. pro tyto prvky:
Electric recessed sockets Eldoline®-EPS
with insert equipment holder ensure heat
bridge-free alien fixation, e.g. by:
Pohybová čidla
Movement detector
Teplotní čidla
Temperature sensors
Pro řádné a odborné provedení je k dispozici následující příslušenství:
Gumové zátky
Ø 14 mm
The following accessories are available for
clean and proper application:
Pipe bushing
Ø 14 mm
Pipe bushing
Ø 18 mm
Gumové zátky
Ø 18 mm
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Zapuštěná podložka pro el.zařízení Eldoline®-EPS
Electric recessed socket Eldoline®-EPS 12.009
Characteristics
Vlastnosti
Vodivost EPS
λ = 0.031 W/mK
Chování při hoření dle DIN 4102:
EPS
B1
Thermal conductivity EPS: λ = 0.031 W/mK
Fire behaviour according to DIN 4102:
EPS
B1
ohnivzdornost dle IEC 60695-2:
Fire resistance to IEC 60695-2:
Polyamid zkouška žhavícího vlákna 850 °C Polyamide
glow-wire proven 850 °C
Korozivita zplodiny hoření
Corrosiveness of fire gases according to
dle IEC 60754-2 / EN 50267-2-2:
IEC 60754-2 / EN 50267-2-2:
Polyamid
bez halogenů Polyamide
halogen-free
PZ
PQ
PZ
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na instalovaný prvek
na vhodně přilepenou podložku Eldoline®-EPS v
EPS-izolační desce 15 kg/m3:
0.15 kN
SW-izolační desce 120 kg/m3 :
0.07 kN
Recommended service load
tractive force PZ
on the installed element
on perfectly bonded electric recessed
®
sockets Eldoline -EPS in
EPS-Insulating plates 15 kg/m3:
0.15 kN
SW-Insulating plates 120 kg/m3:
0.07 kN
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PZ
na instalovaný prvek
na vhodně přilepenou podložku Eldoline®-EPS v
EPS-izolační desce 15 kg/m3:
0.16 kN
SW-izolační desce 120 kg/m3 :
0.08 kN
Recommended service load
transverse force PQ
on the installed element
on perfectly bonded electric recessed
sockets Eldoline®-EPS in
EPS-Insulating plates 15 kg/m3:
0.16 kN
SW-Insulating plates 120 kg/m3:
0.08 kN
V případě uvedených hodnot je brána v úvahu pevnost armovací tkaniny
0,25 kN/5 cm.
The specified values already account for
the fabric embedment of 0.25 kN/5 cm.
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na vložku pro úchytky
Tahová síla na šroub:
Recommended service load
tractive force PZ
on insert equipment holder
Tractive force per screw:
Hodnoty jsou založeny na
průměru šroubu:
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na vložku pro úchytky
Smyková síla na šroub:
Hodnoty jsou založeny na
průměru šroubu:
0.08 kN
4 mm
0.08 kN
4 mm
Values based on
Screw diameter:
Recommended service load
transverse force PQ
on insert equipment holder
Transverse force per screw:
Values based on
Screw diameter:
0.08 kN
4 mm
0.08 kN
4 mm
PQ
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
12.010
®
Zapuštěná podložka pro el.zařízení Eldoline®-EPS Electric recessed socket Eldoline -EPS
PZ
Doporučené užitné zatížení
Tahová síla PZ
na šroub
Tahová síla na šroub:
Hodnoty jsou založeny
na průměru šroubu:
Doporučené užitné zatížení
Smyková síla PQ
na šroub
Smyková síla na šroub:
Hodnoty jsou založeny
na průměru šroubu:
0.08 kN
4 mm
0.08 kN
4 mm
Recommended service load
tractive force PZ
on screw attachments
Tractive force per screw:
Values based on
Screw diameter:
Recommended service load
transverse force PQ
on screw attachments
Transverse force per screw:
Values based on
Screw diameter:
0.08 kN
4 mm
0.08 kN
4 mm
PQ
Doporučené užitné zatížení je stanoveno s
globálním součinitelem bezpečnosti z charakteristického mezního zatížení.
The recommended service load is
calculated with a global safety factor from
the characteristic breaking loads.
Montáž
Assembly
Podložka pro el. zařízení Eldoline®EPS by měla být osazena při lepení izolačních desek.
It is advisable to offset the electric
recessed sockets Eldoline®-EPS before
bonding the insulation plates.
Vyznačte si otvory a vyvrtejte je. Zdivo z
dutinových cihel vrtejte bez příklepu.
Mark boreholes and drill.
Drill perforated brickwork without
percussion.
Vyjměte slepé vložky z podložky pro el.
zařízení Eldoline®- EPS.
Remove blind plugs in the electric
recessed socket Eldoline®-EPS.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Zapuštěná podložka pro el.zařízení Eldoline®-EPS
Electric recessed socket Eldoline®-EPS
12.011
Vylomte průchodky v podložce.
Break out ducts in the socket.
®
Osaďte podložku Eldoline-EPS
a současně
protáhněte ven otvorem elektrické kabely
nebo rozvody.
Install electric recessed socket Eldoline®EPS and lead electric cable or cable tube
into the notches simultaneously.
Přišroubujte podložku Eldoline®-EPS.
Tighten the electric recessed sockets
®
Eldoline -EPS.
Zařízněte elektrokabely
(pokud nebude použita kabelová chránička,
tento krok odpadá).
Cut cable lines.
Instalujte izolační desky.
Match-up insulation plates free of joints.
(if no cable conduits are employed, this
operation is superfluous).
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
®
12.012 Zapuštěná podložka pro el.zařízení Eldoline®-EPS
®
Electric recessed socket Eldoline -EPS
Bude-li potřeba, zasuňte podložku pro držák
zařízení.
Plug insert equipment holder, if need be.
Dokončovací práce
Retrospective work
Podložky pro el. zařízení Eldoline®-EPS
mohou být opatřeny komerčními nátěrovými materiály pro zateplovací systémy bez
použití penetrace.
Electric recessed sockets Eldoline®-EPS
may be coated with usual coating materials
for thermal insulation composite systems
without primer.
Montovaný objekt připevněte na finálně
provedenou omítku.
Mounting objects are mounted onto the
plaster coating.
Nátěr musí mít dostatečnou pevnost, aby
jej montovaný objekt nepoškodil.
The coating must withstand compressive
forces which are caused by the mounting
object.
Pro připevnění prvků k podložce pro el. zařízení Eldoline®-EPS doporučujeme šrouby do dřeva nebo do plechu. Šrouby s
metrickým vinutím (M-Šrouby) a samořezné
šrouby nejsou vhodné.
Suitable screw connections into the
electric recessed socket Eldoline®-EPS are
wood or sheet metal screws. Screws with
metric threads (M-screws) and self-tapping
screws are not suitable.
Před osazením elektrického zařízení připojte
elektrické kabely.
Connect the electric cable before offsetting
the electric component.
Utěsněte kabely, popř. rozvody gumovými
zátkami.
Seal cable or pipe bushings with rubber
plugs.
Bodec šídla usnadní usazení šroubů. Předvrtání v tomto případě již není vyžadováno.
Prodding with an awl simplifies the
insertion of the screw. Pre-drilling is not
required.
Přišroubujte elektrické zařízení do podložky pro el zařízení Eldoline®-EPS.
Screw fixation object in the electric
recessed socket Eldoline®-EPS.
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Okopírujte
Dosteba
Elemente sind
Elements are
unsere Stärke
our strength
Konzultační formulář
Seznam otázek pro statické výpočty
Zpracovatel
Objekt:
Vyřizuje:
Kontaktní tel.:
Tel.:
Termín dodání
Fax / e-mail:
Datum:
Držák pro systém
Vízum:
Údaje k montáži
Náčrtek
Využití:
Velikost konzolí:
Vzdálenost otvorů:
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Údaje k objektu
Podklad:
Beton
Děrovaná pálená cihla
Kámen
Plná pálená cihla
Vápenopísková plná cihla
Neznámý (sanace)
Systém:
EPS
SW
Dutinová cihla
Porobeton
Tloušťka izolace:
Údaje ke stavebnímu prvku
Stavební prvek:
Mechanické
připevnění
DoRondo®-PE
ZyRillo®-EPS
Quadroline®-PU
VARIQ®
UMP®-ALU-Q
UMP®-ALU-TQ
SLK®-ALU-TR
K1-PH
TWL®-ALU-RF
Eldoline®-EPS
DoRondo®-PH
Rondoline®-PU
Quadroline®-EPS
VARIR®
UMP®-ALU-R
UMP®-ALU-TR
SLK®-ALU-TQ
TRA-WIK®-ALU-RF
TWL®-ALU-RL
Hmoždinky FUR / SXS
Injektáž FIS
ZyRillo®-PE
Rondoline®-EPS
VARIZ®
UMP®-ALU-Z
UMP®-ALU-TZ
UMP®-ALU-TRI
Tra-Wik®-PH
TRA-WIK®-ALU-RL
Eldoline®-PA
Zatížení působící na instalovaný prvek
Tahová síla (kN):
Moment (kNm):
Smyková síla (kN):
Tlak (kN):
Způsob výkladu
Užitková úroveň
Výpočtová úroveň
Lomová úroveň
ZIE
není nutné
Stavebně technické schválení v ojedinělých případech
Schválení:
BAZ
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Please copy
Dosteba
Elemente sind
Elements are
unsere Stärke
our strength
Meeting form
Checklist for static calculation requests
Processor:
Object:
Pers. responsible:
Tel. avis.:
Tel.:
Shipping date:
Fax / E-Mail:
Date:
System owner:
Visa:
Third party assembly
Aapplication:
Sketch:
Console size:
Hole spacing:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Property data
Underground:
Concrete
Perforated coring brick
Natural stone
Solid brick
Sand-lime brick
Unknown (reconstruction)
System:
Expanded polystyrene
Rock wool
Perforated Brick
Porous concrete
Insulation
thickness:
Mounting element data
Fixation element:
Mechanical
attachment:
DoRondo®-PE
ZyRillo®-EPS
Quadroline®-PU
VARIQ®
UMP®-ALU-Q
UMP®-ALU-TQ
SLK®-ALU-TR
K1-PH
TWL®-ALU-RF
Eldoline®-EPS
DoRondo®-PH
Rondoline®-PU
Quadroline®-EPS
VARIR®
UMP®-ALU-R
UMP®-ALU-TR
SLK®-ALU-TQ
TRA-WIK®-ALU-RF
TWL®-ALU-RL
Screw-plug FUR / SXS
Injection FIS
ZyRillo®-PE
Rondoline®-EPS
VARIZ®
UMP®-ALU-Z
UMP®-ALU-TZ
UMP®-ALU-TRI
Tra-Wik®-PH
TRA-WIK®-ALU-RL
Eldoline®-PA
Loads acting on mounting element
Tensile force (kN):
Moment (kNm):
Transv. force (kN):
Compression (kN):
Approach:
Use level
Rating level
Breaking level
Building inspection approval (BAZ) and individual approval (ZIE)
Approval:
BAZ
ZIE
not necessary
Dosteba GmbH, D-72770 Reutlingen-Betzingen, zastoupení v ČR a SK, Jan Martínek, T:+420 774 416 220, E: [email protected] TD.002.1401
Dosteba GmbH
Julius-Kemmler-Straße 45
D-72770 Reutlingen-Betzingen
obchodní zastoupení v ČR a SR:
Jan Martínek
Adresa: Emila Zahrádky 872
272 04 Kladno 4
Telefon: +420 774 416 220
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dosteba.cz
Art.-Nr. 92023
Platné od 01.01.2014

Podobné dokumenty

Letak - Dosteba

Letak - Dosteba Univerzální montážní deska UMP®-ALU je složena z pěnového PUR jádra a pevné vložky z oceli,fenolové pryskyřice, hliníku, sklolaminátu a dřeva.

Více

Technicka dokumentace SLK-ALU

Technicka dokumentace SLK-ALU Heavy-load corbels SLK®-ALU-TQ may not show any visible damages before installation and not be exposed to the elements for an extended period of time. Screws may only be in the areas provided. Ever...

Více

Technicka dokumentace K1-PH.pd

Technicka dokumentace K1-PH.pd (Příruby nebo šroubové panty)

Více

Technicka dokumentace UMP-ALU

Technicka dokumentace UMP-ALU insulation boards must be connected with the base through adhesive material. A careful adhesion of the insulation boards adjacent to the universal fixation plate UMP®-ALU-Q should be ensured. The a...

Více

Technicka dokumentace UMP-ALU

Technicka dokumentace UMP-ALU fixations in thermal insulation composite systems. Universal fixation plates UMP®-ALU-TRI have a limited UV-resistance and, in general, do not require any protective cover during the building perio...

Více

Gesamtergebnisliste AG Breed Small

Gesamtergebnisliste AG Breed Small RÖCKER, Stefanie - swhv - VdH Odenheim - 042300108 "FlyFly" Be a Butterfly with the (Border Collie) (A2 Large) - K-09/936 STRAUS, Christina - swhv - CC Malsch - 52600049 "Nell" (Mischling) (A2 Larg...

Více

Technicka dokumentace Quadroli

Technicka dokumentace Quadroli Quadroline®-EPS doporučujeme šrouby do dřeva nebo do plechu, rovněž šrouby s cylindrickým vinutím a velkým stoupáním (např. rámové šrouby). Šrouby s metrickým vinutím (M-šrouby) nebo samořezné šrou...

Více

jan pfeiffer - INI Gallery

jan pfeiffer - INI Gallery A black substance is expanding through the industrial zone of Baťa’s Zlín, encompassing buildings, thickening the surrounding space. Industrial buildings have - or at least used to have - a clear s...

Více

Technicka dokumentace Eldoline

Technicka dokumentace Eldoline Screw fixation object in the electric recessed socket Eldoline®-EPS.

Více