Programm / Program - Landesversammlung der Deutschen in

Komentáře

Transkript

Programm / Program - Landesversammlung der Deutschen in
Bestätigen Sie bitte Ihre Teilnahme bis 08. 9. 2015
Potvrďte prosím svou účast do 08. 9. 2015
Das II. Festival der deutschen Kultur
im Hultschiner Ländchen
II. Festival německé kultury na Hlučínsku
Tel. 595 043 031, 605 737 788
E-mail: [email protected]
Unter der Finanzunterstützung vom Bundesministerium des
Innern, vom Bezirksbürgermeisterverband des Hultschiner
Ländchens und von der Stadt Hultschin
Za finanční podpory Ministerstva vnitra SRN, Sdružení obcí
Hlučínska, Města Hlučína
Programmänderungen sind vorbehalten
změny v programu jsou vyhrazeny
Gemeinschaft schlesisch-deutscher Freunde im Hultschiner
Ländchen in Hultschin
gibt sich die Ehre Sie zur Teilnahme am
II. Festival der Deutschen Kultur im Hultschiner Ländchen herzlich
einzuladen
Sdružení slezsko-německých přátel Hlučínska v Hlučíně si
Vás dovoluje srdečně pozvat k účasti na
II. Festivalu německé kultury na Hlučínsku
Unter Teilnahme von dem Präsidiumsmitglied der Versammlung der
Deutschen im Böhmen, Mähren und Schlesien, dem Stellvertreter der
deutschen Botschaft, dem Abgeordneten der Mährisch-schlesischen
Region und dem Hauptmannvertreter, dem Vorsitzenden des
Bezirksbürgermeisterverbands Hultschin, weiteren Bürgermeistern der
Gemeinden im Hultschiner Ländchen, dem hultschiner Stadtvertreter,
den Vertretern der Universität Ostrava, dem Vorsitzenden des
Verbandes der deutschen Minderheit in der Gegend von Ratibor und
Oppeln in Polen, den Vertretern DFK Namyslow
Za účasti člena prezidia Shromáždění Němců v Čechách na Moravě a
ve Slezsku, zástupce Německého velvyslanectví, Poslance
Moravskoslezského kraje a zástupce Hejtmana, Starosty obcí Hlučínska,
představitele Města Hlučína, a dalších obcí, Ostravské Univerzity,
předsedy Svazu německé menšiny na Ratibořsku a Opole z Polska,
zástupců DFK Namyslow
Programm / Program
15. – 16. 9.
Bilderausstellung des hultschiner Landeskindes Johannes
17. 9.
18:00: Kino Mír in Hultschin: Vorführung eines deutschen
Films mit tschechischen Untertiteln (nach der Auswahl der
Interessenten im Facebook und halloradiohultschin.cz –Web)
/ 18:00: Kino Mír v Hlučíně: Promítání německého filmu
s českými titulky (podle výběru zájemců na Facebooku
a webu halloradiohultschin.cz) Ein geloster Besucher
bekommt ein kleines Bierfass. Eintritt ist frei. / Jeden
vylosovaný návštěvník získá soudek piva. Vstupné dobrovolné.
18. 9.
15:00: Leckere schlesische Gerichte - Kochkurs für die im
Begegnungszentrum Angemeldeten / 15:00: Skvělá slezská
kuchyně – kurz vaření pro přihlášené v BGZ (setkávacím
středisku)
19. 9.
15:00: Heilige Messe in der deutschen Sprache in der Kirche
des heiligen Johannes des Täufers in Hultschin (unter
Bochenek / Výstava obrazů hlučínského rodáka - malíře
Johannese Bochenka (10:00 -17:00 – für die Öffentlichkeit
/ pro veřejnost)
15. 9.
9:00:
Vernissage aller Ausstellungen für die Gäste in der
Evangelischen Kirche in Hultschin / Vernisáž všech výstav
pro hosty v Evangelickém kostele v Hlučíně
Fotoausstellung
des
Schaffens
von
dem
Bildhauer
Johannes Janda aus Darkovičky / Výstava fotografií z díla
rodáka z Darkoviček Johannese Jandy - významného
sochaře
Ausstellung:
Persönlichkeiten:
August
Scholtis,
Schriftsteller, Landeskind aus Bolatice / Výstava: Osobnosti:
August Scholtis, spisovatel, rodák z Bolatic
Ausstellung:
Bildpräsentation
Nobelpreisträger / Výstava:
Slezští nositelé Nobelovy ceny
16. 9.
schlesischen
Obrazová
prezentace:
der
Auswerten des großen ganzhultschiner Bildwettbewerbs
für
Kinder:
„Nachmittag
mit
Eichendorff“
(Oberschlesischer Schriftsteller – aus Lubowitz, der
bedeutendste Romantiker neben Schiller und Heine),
bestimmt für Kinder, die Kindergärten, Grundschulen und
Mittelschulen besuchen, in den Bibliotheken / Vyhodnocení
velké
celohlučínské
s Eichendorffem“
výtvarné
soutěže:
„Odpoledne
(hornoslezský
spisovatel
z Lubowic,
nejvýznamnější romantik vedle Schillera a Heineho), určeno pro děti
z MŠ, ZŠ, SŠ a knihovny
Teilnahme der Nationalminderheiten im Hultschiner Ländchen –
Roma, Polen, Russen, Ukrainer) / 15:00: Mše svatá v německém
jazyce v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně
(za účasti
národnostních menšin na Hlučínsku – Romové, Poláci, Rusové, Ukrajinci)
16:00:
Galaprogramm der Gruppen und Orchester
der deutschen Minderheit aus Schlesien an der
tschechischen und auch polnischen Seite am Schlosshof in
Hultschin (Gruppen aus Tworkow, Zawada Ratibor,
Hultschin, Bolatitz, Hatsch) / Galaprogram skupin a
orchestrů německé menšiny ze Slezska na české i polské
straně na nádvoří hlučínského zámku (skupiny z Tworkowa,
Zawady, Ratiboře, Hlučína, Bolatic, Hati)
Passagen aus dem Film der Landesfrau aus dem Hultschiner
Ländchen – Schauspielerin MgA. Martha Olšrová / ukázky
z filmu herečky a režisérky – rodačky z Hlučínska
MgA. Marthy Olšrové

Podobné dokumenty