MONTÁŽNÍ NÁVOD TX2k, TX4k TXM4k s plovoucím kódem RX

Komentáře

Transkript

MONTÁŽNÍ NÁVOD TX2k, TX4k TXM4k s plovoucím kódem RX
MONTÁŽNÍ NÁVOD TX2k, TX4k TXM4k
s plovoucím kódem
RX - KPA1, KPA2, KPA4 se svorkovnicí pro zapojení
RX - DPS 2 s konektorem pro elektroniky RJ
DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE TX :
-napájení ovladače-alkalická baterie 12V
-počet kanálů 2 / 4
-frekvence 433,92 MHz
-dosah cca. 30m
TECHNICKÉ ÚDAJE RX KPA1,2,4
-napájení 12 nebo 24 V AC/DC - svorkovnicí
-1, 2 a 4-kanálová verze
-výstup relé,monostabilní impuls 0,5 sec. 1 A/30 V DC
-paměť pro max. 200 různých ovladačů
-dosah cca 50 m dle okolních podmínek s vestavěnou
anténou
-provozní teplota -10/+55°C
Ver. TX - RX POHON SERVIS 11/13
www.pohonservis.cz
1
CZ
PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ POHON SERVIS – PLOVOUCÍ KÓD / ROLLING CODE
Ovládání je určeno pro náročné aplikace, kde jsou kladeny vysoké požadavky na
bezpečnost přístupu. Dálkové ovládání ROLLING CODE pracuje systémem plovoucího
kódu. To znamená, že při každém přenosu mezi ovladačem a přijímačem je vysílán jiný,
nový kód. Ovladače nejsou identické a proto neexistuje žádný duplikát.
Ovladač je vybaven až čtyřmi tlačítky,která jsou označena jednotlivými kanály. Pro správnou
funkci je třeba zvolit, kterým tlačítkem budeme ovládat vrata, bránu atd.Na ovladači se nic
nenastavuje, pouze je třeba jednou za 2roky vyměnit baterii dle četnosti používání (Indikace
výměny baterie – LED bliká).
Část desky přijímače s volbou kanálů (pořadí tlačítek na vysílači):
signalizační LED
můstek M1
přepínače volby tlačítek na vysílači pro 1 popř. 2 kan.
ZÁPIS OVLADAČŮ DO PAMĚTI PŘIJÍMAČE A NASTAVENÍ VOLBY TLAČÍTEK VYSÍLAČE:
1. Stiskněte tlačítko na vnitřním modulu přijímače (cca 1 sec.) a uvolněte.
2. Stiskněte jakékoliv tlačítko na ovladači (cca 1-2 sec.) ve vzdálenosti cca 100 cm od
přijímače, červená LED na přijímači problikne a tím potvrzuje zápis ovladače do paměti.
3. Pokud máte více ovladačů opakujte tento postup až naprogramujete max.200ks.
4. Přepínačemi 1-4 na modulu přijímače RX (viz. foto a náčrt) zvolte požadovaný kanál pro
společnou komunikaci mezi přijímačem a vysílačem pro daný prvek, tzn. tímto zvolíte, které
tlačítko na vysílači bude komunikovat s přijímačem. U přijímačů s násuvným konektorem řady
„RX DPS 2“ jsou dvě řady přepínačů 1-4, neboť se jedná o 2-kanálovou verzi pro dvě funkce
ovládání. U přijímačů se svorkovnicí řady „RX KPA 1“ je pouze jedna řada přepínačů 1-4, neboť
se jedná o 1-kanálovou verzi pro jednu funkci (jedno externí zařízení). Vždy zapněte pouze jeden
z přepínačů a překontrolujte které tlačítko na vysílači reaguje. U přijímačů se svorkovnicí řady
„RX KPA 2 a KPA 4“ není možnost volby nastavení pořadí tlačítek vysílače. Přijímač je pevně
nastaven v pořadí 1-4. (připojte jednotlivé kanály dle potřeby pořadí).
5. Vysílač se vždy naladí jako celek, pouze je nutno přepínačem zvolit kanál pro ovládání daného
prvku. Při použití dalšího přijímače zvolte další-jiný kanál, aby uživatel na vysílači ovládal druhý
přijímač-zařízení jiným tlačítkem.
6. Modrá LED na přijímači svítí při stisku tlačítka naladěného ovladače.
MAZÁNÍ OVLADAČŮ Z PAMĚTI PŘIJÍMAČE :
1.Stiskněte tlačítko na přijímači a držte cca.10sec. (červená LED svítí), vyčkejte než tato červená
LED zhasne, až zhasne uvolněte tlačítko. Červená LED se opět rozsvítí po dobu cca.25sec.
2.Po zhasnutí LED jsou všechny naprogramované ovladače vymazány.
ZAPOJENÍ EXTERNÍHO PŘIJÍMAČE RX KPA 1, 2, 4:
1.Můstek M1 rozpojen = 24V AC/DC (nastaveno z výroby). Můstek M1 spojen = 12V AC/DC.
2.Kabeláž zapojte dle označení přímo na svorkovnici, tato obsahuje svorky pro přívodní napájení
12/24V (označeno + a –) svorky pro impulsní bezpotenciální kontakt (označeny C a NO) a svorky
pro připojení koaxialové antény jsou pouze u řady RX KPA 2 a RX KPA 4 a jsou označeny ANT a –
. U přijímače RX KPA 4 slouží svorky 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 pro kanál 1,2,3,4 - spínací, svorky 9-10 pro
napájení 12/24V (dle propojky) a svorky 10-11 pro anténu (11 anténa, 10 stínění). Ukotvení
přijímače proveďte pomocí šroubových úchytů.
NEDOTÝKEJTE SE VNITŘNÍCH ČÁSTÍ PŘÍJMAČE !
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).
Ver. TX - RX POHON SERVIS 11/13
www.pohonservis.cz
2

Podobné dokumenty

MONTÁŽNÍ NÁVOD TX2k, TX4k TXM4k s plovoucím kódem RX DPS

MONTÁŽNÍ NÁVOD TX2k, TX4k TXM4k s plovoucím kódem RX DPS -1 a 2-kanálová verze -výstup relé,monostabilní impuls 0,5 sec. 1 A/30 V DC -paměť pro max. 200 různých ovladačů -dosah cca 50 m dle okolních podmínek s vestavěnou anténou -provozní teplota –20/+70°C

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD TXM 4k, TX2k, TX4k s plovoucím kódem (RX

MONTÁŽNÍ NÁVOD TXM 4k, TX2k, TX4k s plovoucím kódem (RX 2. Stiskněte jakékoliv tlačítko na ovladači (cca 1-2 sec.) ve vzdálenosti cca 100 cm od přijímače, LED na přijímači 3x problikne a tím potvrzuje zápis ovladače do paměti.

Více

TURN-ECO-RJ14ECO - POHON SERVIS sro

TURN-ECO-RJ14ECO - POHON SERVIS sro Přepínače logiky DIP musí být nastaveny 1OFF / 2OFF / 3ON / 4OFF Trimry časovačů T1 T2 T3 do polohy 1/3 Trimry nastavení síly T4 T5 do polohy 1/2 při větší bráně i více Při nastavování spouštějte v...

Více

České produkty na - POHON SERVIS sro

České produkty na - POHON SERVIS sro Set – 1 ks TURN 100, pro jedno křídlo, průjezdová světlost do 2,5 m Set – 2 ks TURN 100, pro dvě křídla, průjezdová světlost do 5 m Set – 1 ks TURN 200, pro jedno křídlo, průjezdová světlost do 3 m...

Více

NÁVOD K LADĚNÍ A OBSLUZE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 433 MHz

NÁVOD K LADĚNÍ A OBSLUZE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 433 MHz PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ - SYSTÉM PEVNÉHO KÓDU - POHON SERVIS Ovládání je určeno pro privátní a průmyslové vjezdy, kde se využívá velký počet ovladačů. Předností je jednoduché nastavení pomo...

Více

HD DVR minikamera do auta.

HD DVR minikamera do auta. UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta

Více