Problematika chlamydiových infekcí MUDr. Lenka Petroušová

Komentáře

Transkript

Problematika chlamydiových infekcí MUDr. Lenka Petroušová
Problematika chlamydiových infekcí
L. Petroušová, L. Hozáková
Klinika infekčního lékařství,
FN Ostrava
Chlamydie
 G negativní bakterie
 Obligátní intracelulární parazit
 2 fázový životní cyklus:
1. fáze: extracelulární elementární infekční:
přilne na epiteliální buňku: 2. fáze retikulární
tělísko: replikuje: několik tisíc RT – změna na
ET – lýze buňky: uvolnění do okolí
Taxonomie: Řád Chlamydiale
Čeleď Chlamydiaceae
1. Chlamydia (Ch. trachomatis- 15 sérotypů,
Ch. muridarum, Ch. suis)
2. Chlamydophila (Ch. pneumoniae- jediný
sérotyp TWAR,
Ch. pecorum, Ch. psittaci, Ch. abortus,
Ch. caviae, Ch. felis)
3. Parachlamydiaceae (Parachlamydia
Acantamoebae)
4. Simkaniaceae (Simkania negevensis)
5. Unnamed (Waddlia chondrophila)
Chlamydia trachomatis
1. Klasický oční trachom: endemické oblasti:
může vést až ke slepotě: WHO: podávání
azitromycinu dětem v jedné lokalitě lx
ročně ( event. 2xročně)
2. Lymfogranuloma venereum: endemické
oblasti: ATB 3 týdny
Chlamydia trachomatis
3. Okulogenitální a urogenitální nemoci
dospělých sérotypy D – K
 Nejčastější pohlavní nemoc
 Asymtomatický – závažné onemocnění
A. Okulo: novorozenci – průchod porodními
cestami, dospělí – autoinokulace:
konjunctivitida: není postižení rohovky
Chlamydia trachomatis
B. urogenitální:
1. ženy: 60 % nemá žádné potíže
 mukopurulentní cervicitida, endometritida, salpingitida,
pelveoperitonitida
 uretritida, cystitida
 následky: sterilita (20 %)
extrauterinní gravidita (9 %)
chronické pánevní bolesti (18 %)
2. Muži : 40 % nemá žádné potíže
 nekomplikovaná uretritida, epididymitida, prostatitida,
 sterilita – souvislost spíše nemá
Chlamydophila psitaci
 Zoonóza: přirozený hostitel ptáci a
domestikované zvířata
 V ČR není u zvířat ani u lidí: jen
importované onemocnění
 Lehký průběh – až těžká atypická pneumonie
se systémovými komplikacemi
Chlamydophila pneumoniae
 2.- 3. nejčastější příčina komunitně získané
pneumonie: obraz atypické pneumonie
 Většina respiračních infekcí má lehký průběh
nebo je zcela asymtomatická
 Kapénková cesta přenosu: opakované
reinfekce – booster tvorby protilátek
Promořenost populace
Protilátky proti
C.pneumoniae a C.trachomatis
%
80
C.pneumoniae
70
C.trachomatis
60
50
40
30
20
10
0
0
14
20
40
věk
60
80
Chlamydie a antibiotika
 Citlivost: makrolidy: klaritromycin, azitromycin,
tetracykliny: doxycyklin, chinolony: levofloxacin,
moxifloxacin, klindamycin
 Citlivost je dobrá, není rezistence: multicentrická
studie: chl.pneumoniae: eradikace 70 – 86 %,
pokud perzistovalo nosičství, tak byl klinický
úspěch léčby
 Délka léčby: 7 – 14 dnů, u uretritidy jednorázově
1g azitromycinu
Souvislost s chronickými
nemoci
Chlamydie:
 můžou perzistovat,
 může se jednat o rekurenci
 může se jednat o reinfekci
 ale nejsou důkazy o chronickém onemocnění
způsobeném chlamydiemi
Souvislost s chronickými
nemoci
 Reaktivní artritida: chlam.trachomatis.
nejčastěji navazovat na uretritidu nebo by
měl být průkaz chlamydie trachomatis
metodou PCR z uretry případně z cervixu
léčba jako uretritidy tzn: jednorázově
azitromycin nebo 7 dnů doxycyklin –
dlouhodobá léčba ATB není indikována
Souvislost s chronickými
nemoci
 Ateroskleróza a následné stavy: přítomnost
chlam.pneumoniae v aterosklerotických
plátech byla prokázána, jejich úloha nejasná:
studie porovnávaly dlouhodobé podávání
ATB proti k.acetylsalicylové: pacienti
neprofitovali, nebyla redukce plátů při ATB,
takže ATB nejsou indikována
Souvislost s chronickými
nemoci
 Neuropsychické stavy – ATB neindikovány
 Většina těchto nemocí jsou multifaktoriální,
imunitně mediované, chlamydie se uplatní
spíše jako induktor. Prolongace ATB léčby
dle EBM není efektní.
Pacienti z naší ambulance
 Klinika: nespecifické obtíže s dominancí
únavového syndromu, polyartralgie bez artritické
syndromu, občas dlouhodobý kašel
 Případně pacient bez potíží, ale má pozitivní
serologii
 Diagnostika: pozitivní serologie ve smyslu
pozitivita IgG a IgA chlam.pneumoniae zcela bez
dynamiky v čase, /dlouhodobě – až roky/ bez
serologické odezvy na léčbu antibiotiky a většinou
také bez terapeutického efektu antibiotik
Pacienti z naší ambulance
 Otázka: jedná se o potíže způsobené
chlamydiemi: myslíme si většinou, že ne.
 Problém: diff.diagnostika obtíží pacienta, ale
také komunikační bariéra, odmítnutí
diagnózy chlamydiového infektu ze strany
naší často vede ke konfliktu s pacientem, ale
bohužel někdy i s jinými lékaři
Kazuistika 1
 27letý muž, zcela bez potíží
 Vyšetřován pro gynekologický zánět u partnerky:
nebylo specifikováno, nebyla přímá diagnostika:
jen serologie hraniční IgA chlam.trachomatis
 Serologie: chlam.trachomatis:ELISA: IgA 1,9 – 1,6
– 1, 8, IgG 5,1 – 4,1 – 3,1
 Léčba: 9/10 Sumamed, 11/10 Sumamed, 12/10
Sumamed, 2/11 40 dnů Doxybene
 Stav po chlamydiové infekci: chlamydie
trachomatis, neadekvátně prolongovaná léčba
Kazuistika 2
 37letá žena
 NO: 4 roky únava, od porodu
 Vyš: biochemie, hematologie, sternální punkce,
RTG plic, USG břicha, hormony štítné žlázy – vše
v normě
 Serologie chlamydií: Ch.pneumonie ELISA IgG
200, IgA 123, WB negativní, léčba Sumamed 9
tablet: bez efektu, neakceptuje, že potíže nejsou
ch.etiologie
 Vhodná péče psychiatra – neakceptuje
Kazuistika 3
 51letá žena, únava
 2003: léčba chlam.infekce: serologie rodově
specifické protilátky ve třídě IgA
 2008: přetrvává únava: znovu pro serologii
chlam.přeléčena
 2010: únava: chlam.trachomatis: IgG neg IgA 182
WB IgA hraniční, chlam.pneumoniae IgG 294, IgA
270, WB hraniční IgA: doplnění anam.
bronchopneumonie před 4 měsíci, th:Klacid,
Ofloxin, Sumamed, další léčba neindikována
Závěr
 Možná je spousta nepoznaného
 Prolongace ATB léčby spíše ohrožuje
pacienta bez zjevného profitu
 Snaha o přímou diagnostiku
 Odebírat serologii indikovaně, být si vědom
limitů
Děkuji za pozornost

Podobné dokumenty

STD v urologické praxi

STD v urologické praxi  pacienti s STI  dohledání a léčba partnerů

Více

Akutní_stavy_v_hematologii_D_Pohlreich

Akutní_stavy_v_hematologii_D_Pohlreich anémii. Difdg. postižení jater nebo plic je raritní u TTP. Početní změny v leukocytech (nahoru/dolu) ozřejmí mikroskopický diferenciál z nátěru event. punkce KD. d) Preeklampsie/HELLP syndrom – můž...

Více

Imunopatologické reakce

Imunopatologické reakce Sjögrenova choroba sicca syndrom sliznic, Extrahovatelným polyartralgie nukleárním antigenům (SSA, SS-B)

Více

Toxoplasma gondii

Toxoplasma gondii • velikosti vlašského ořechu do odběrové nádobky, nemusí být sterilní • nelze-li ihned odeslat do laboratoře, uchováváme v chladu, ale

Více

Prevalence orální HPV infekce

Prevalence orální HPV infekce Na co se pacienti ptají? Pravděpodobně před řádově desítkami let HPV-specifické protilátky proti virovým onkogenům (znak invazivního HPV asociovaného onemocnění) detekovány 10-15 let před dg KHK P...

Více

Akutní stavy v chirurgii Diferenciální diagnostika NPB

Akutní stavy v chirurgii Diferenciální diagnostika NPB oligurie pod 400ml/24 hod, centrální poruchy, GIT příznaky (nausea, bolesti v břiše), plicní edém, ↑ D dimery, ↑ jaterní testy  eclampsia - tonicko-klonické křeče, prodromy (neklid, cefalea a zrak...

Více

Parazitologie

Parazitologie k nám mohou přinášet parazitické organismy a jimi způsobená onemocnění z nejrůznějších geografických a klimatických oblastí. Stoupá také význam parazitárních onemocnění jako oportunních nákaz (pand...

Více

současná doporučení k léčbě. Existuje postchlamydiový syndrom?

současná doporučení k léčbě. Existuje postchlamydiový syndrom? • Extracelulární infekční forma – EB – elementární tělísko, metabolicky inertní chovající se jako spóra • Po adhezi na vnímavou buňku se EB mění na větší RB – retikulární tělísko, které se ve vakuo...

Více