4. číslo (březen 2007)

Komentáře

Transkript

4. číslo (březen 2007)
4. číslo
březen 2007
https://intranet.logos.cz/sites/Newsletter
Nepůjdeme na mateřskou - 2
Times
Typický obchodník - 2
Co nevíte o Janě Schiffnerové - 5
Logosáci v Indii a Indickém oceánu - 6
Co děláte, když neděláte - 6 a 7
Kvíz na tělo - 8
Martin Váša provádí nábor na pustých ostrovech
Indického oceánu
Z první linie
Nepůjdeme na mateřskou
Kdybych měl být opravdu hodně stručný a
říct jen 2 hesla, tak by to byly: zvýšení řiditelnosti a vytvoření zákaznických týmů.
n Co čeká Logos v roce 2007? Co
všechno řeší a co neřeší Matrix 2010? O
tom (ale nejenom o tom) si Logos Times
povídal s Pavlem Endrlem, jedním ze čtyř
akcionářů společnosti a šéfem projektu
Matrix 2010.
Co se Matrixem změní běžnému Logosákovi?
Měl by lépe chápat obchodní strategii pro
danou skupinu zákazníků. Rozhodování se bude
odehrávat blíže k němu. Budou vyjasněny odpovědnosti a vztahy mezi obchodem a realizací a
také uděláme první krok k vytvoření takového
vnitřního informačního systému, který bude
reálně podporovat náš business.
Pavle, co ty a ostatní vlastníci od
letošního roku očekáváte?
Tak především v novém roce vlastníci očekávají celkem asi 30% růst svých vlastních řad
(některým se počet dětí dokonce zdvojnásobí
:-).
Matrix 2010 znamená že to má fungovat jen do roku 2010?
Logosu se vždycky dařilo každý rok zvyšovat obrat, efektivitu i marži, a tudíž bychom
chtěli aby nárůst obratu firmy byl ve finančním
vyjádření ještě vyšší než personální růst našich
rodin.
Matrix 2010 znamená, že prostor na trhu
dokážeme predikovat zhruba na ty tři roky a
právě pro tuto dobu chceme definovat udržitelnou smysluplnou strategii, která by zabezpečila
udržitelný růst.
A kdybys měl být víc konkrétní..
Chceme získat nové zákazníky - podařilo se
nám „dobýt“ Českou spořitelnu, což byl jeden
z našich snů, úspěšně se rozjíždějí také naše
aktivity na Ukrajině.
Očekáváme taky další rozvoj produktového
businessu, který již v posledním roce rozšířoval
základní směr našeho prodeje zákazníkům. Loni
vznikly tři odborné skupiny, očekáváme vznik
dalších jak v rovině technologické, tak především v rovině konzultační.
Všechny tyto změny budou potřebovat i
výrazné posily našich řad, silné osobnosti z IT
trhu.
Adastra posílila svoje řady o p.Kaláška, můžeme se také těšit na nějaký
podobný „kalibr“?
My chceme spíš akční dynamické profesionály (se kterými bude radost pracovat – pozn.
red.). Chceme hledat lidi, pro které je Logos
výzvou, u kterých je předpoklad dalšího růstu a
mají nám co dát i my jim.
Co bude „po Matrixu“?
Pavel Endrle
Hodně se teď mluví o projektu Matrix. Jak bys ho co nejstručněji představil
těm, kteří o něm nic nevědí?
Logos dorostl do určité velikosti, kdy je
potřeba učinit změny v tom, jak je firma řízená.
Každá společnost má své limity a své milníky,
kdy k těmto změnám dochází. My jsme dorostli
do velikosti, kdy je třeba klíčový business delegovat z vlastníků dál a posílit střední management.
Zároveň chceme Matrixem vyléčit některé
dětské nemoci procesů, které byť nejsou v
přímém kontaktu se zákazníky, tak náš primární
business podporují.
Matrix vlastně řeší pouze hygienické faktory
fungování takto velké firmy. Neřeší rozvojové
otázky a nerozvíjí přímo náš business, nerozvíjí ani způsob rozvoje kompetencí a motivaci
našich lidí. To jsou určitě otázky, kterým se
chceme věnovat hned poté.
A jaká bude do budoucna role vlastníků Logosu?
Rozhodně nepůjdeme na mateřskou, to
necháme na manželkách. Ale naše role se určitě
trochu změní. Budeme se víc věnovat koučování
v rovině businessu a podpory našich aktivit u
zákazníků a vyhledávat nové směry dalšího rozvoje. Vlastníci se asi více vzdálí operativnímu
vykonávání běžných rutinních aktivit a více se
budeme věnovat těm opravdu důležitým věcem
… nemělo by to však znamenat, že nás každý z
vás uvidí méně často, ale přesně naopak.
- phk -
Obchod
n
Typický Logosí obchodník
Za devatero horami a devatero řekami
za mlhou hustou tak, že… ne tentokrát žádné
pohádky a už jen samá fakta. :O)
Jednoho krásného dne, podle mě je tedy
každý den krásný, ale tento byl speciálně krásný, se
konala nepravidelně pravidelná schůzka redakce
Logos Times. Svým obsahem se velice lišila od
svých předchůdkyň, mělo se na ní rozhodnout, co
s Logos Times dál. Debatovali jsme o posbíraných
postřezích a přáních vás všech čtenářů. Protože
jsme tu hlavně pro vás i tentokrát vám vyhovíme :
O). V sekci Z první linie vzniká nový seriál, ve kterém bude v každém čísle představena jedna pracovní pozice, kterou se tady u nás můžeme pyšnit.
Jak již sám název napovídá, tentokrát se
dozvíte, jak vypadá takový Logosí obchodník.
V návaznosti na páně finančně a provozně
2
ředitelovu úspěšnou prezentaci na setkání zaměstnanců „typický logosák“: jedince setrvávající na
této pozici poznáte podle několika technických
znaků. Z 80 % je to muž, když je to žena identifikujete ji podle něžně zákeřného úsměvu, kterým
vám našeptává: „Pojď ke mně do Komerčky,
budeš se mít dobře“ :O). Jejich výška se pohybuje
nejčastěji kolem 175 cm (vzhledem k nedostatku
technických prostředků, se některé jedince zadařilo
změřit pouze v sedícím stavu, ale i tak průměr moc
neovlivnili). O váze mám zakázáno psát. Před jménem mají většinou seskupení písmenek, nicméně
jejich používání striktně nevyžadují: Ing, Mgr,
Prdelka, Pan velkomožný… Vyskytují se převážně
v ženatém stavu v kombinaci s jedním, či vícero
příjemnými závazky :O). Zvíře většinou není, tedy
jak kdy… čímž plynule přecházím k oblíbenému
pití. Sem patří pivo, víno, whisky, věřte, že mnozí
jedinci uváděli i vodu se šťávou, ta se mi však
nehodí k profilu dravého profesionálního nosiče
finančních položek do firmy, proto ji raději neu-
vádím. Na zvídavý dotaz: “Co považujete za své
rodinné zlato?“, odpovídali různě, nejvíce mě však
zaujala odpověď Mildy Tkáčika: „Naším rodinným
zlatem je Jarek Vitásek“, z čehož plyne, že v Zákaznickém týmu telekomunikací se vám může lehce
stát, že zgalvanizujete.
Typický den
Takovému logosímu obchodníkovi, ještě než
otevře ráno oči, se myslí rozlije pozitivní vlna
euforie, že se nejspíš dožil rána a čeká ho nový
den plný nevšedních zážitků. Po hygieně, která
není v žádném případě podceňována, vybíhá ze
dveří rodinného obydlí mačkajíce dálkové ovládání od svého mustanga, čímž je většinou stříbrná Škoda Octavia s obsahem 1.9. Takto funguje
většina obchodníků, máme tu však takové, kteří
by při svém přesunu do práce používali i létající
koberec, kdyby lítal na trase Rudná – Logos. (Tip
pro Ministerstvo dopravy.) S očekáváním nových
obchodních příležitostí se dere do výtahu ve
Aktuálně
Provoz
n
Logos je certifikován Národním bezpečnostním úřadem
Logos po více než ročním řízení úspěšně prošel prověrkou Národního bezpečnostního úřadu
a je prověřen pro přístup k utajované informaci
až do stupně utajení důvěrné. Vydané osvědčení
na tento stupeň je platné 10 let, tedy až do konce
ledna 2016, a pevně věříme, že nám tato certifikace především ve státní správě pomůže získat
větší počet zakázek. Originál Osvědčení si vystavíme na čestném místě někde v oblasti recepce.
V naskenované podobě je umístěn na Intranetu
v Užitečných odkazech sekce Společnost.
Martině Teichmanové chybí k maximální spokojenosti už jen Jiří Kolman, Petr
Tryner, Marek Otava a Michal Hanus
Vyskočilově ul. č.p. 1481/4 v Budově Beta. Po několika zastávkách ve 2, 3, 4, 6. a konečně i 7. patře s
úsměvem jim vlastním, vystupujíce zdraví starostlivé recepční. Využívajíce těch nejsladších slůvek,
plni pokory a dobrosrdenství se snaží obměkčit
drsné povahy místních liniáků v těžké době nedostatku interních zdrojů. V tomto případě mají 100%
úspěšnost řidiči létajících koberců. :O).Není to
proto, že by snad linioví manažeři měli slabost pro
tento dopravní prostředek, ale o jisté slabosti se tu
hovořit dá. Ještě jeden druh komunikace se liší od
ostatních, za vše hovoří věta: „nikdo se mu neodváží říci do očí, že zdroje nejsou.“ Bystřejší z Vás již
tuší, že by v tomto případě mohla být rozhodujícím
faktorem výška.
Obchodní pozice si žádá hodně silné nervy,
neboť po synchronizaci mobilu s Outlookem
by slabší jedinci mohli propadnout depresi z
nezvládnutí jednoduchých počtů a to, že běžný
den má 24 hodin do nichž se má vejít až 5 schůzek,
kličkování v provozu za účelem včasného příchodu
na jednání, 5-10 telefonních hovorů, výroba jedné
nabídky, zvládnutí fakturace, dva obědy s klientem, synchronizace interních schůzek, obratné
manévrování mezi požadavky na slevy, řešení kri-
n
V provozu zase nová kolegyně?
Jmenuje se EMA a už moooc dlouho jsme
o ní usilovali – až jsme se konečně dočkali. Proč
jsme ji najali? Protože chceme zvýšit informovanost zaměstnanců a dodat jim více podkladů pro
vykonávání jejich práce. No a jak že vám s tím
EMA pomůže? Je to zkrátka Evidence Majetku
– bude dostupná na intranetu a každý zaměst-
tických problémů na projektech, pokorná komunikace s klientem, kdy se snaží vysvětlit, že pozdrav
v mailu „zdar a sílu krokodýlu“ nebyl myšlen nijak
hanlivě, ani jako pozvánka do Afriky za účelem
dalšího vyjednávání o podepsání smlouvy, dvě
obchodní večeře s klientem a zajištění poutavé
akce pro zákazníka kvůli upevnění vztahů…
Sami vidíte, že tato pozice vyžaduje silnou
náturu, psychologický kurs třetího levelu, ovládání
nadpřirozených sil nebo extrémně krásný vzhled.
Řečeno slovy našeho nejvyššího, a teď myslím
fyzicky nejvyššího, protože ty dva Nejvyšší (méně
vysoké) se mi samozřejmě nepodařilo zlomit ke
svým potřebám: „Dobrý obchodník je především
zkušený consultant s jistou mírou empatie, s dobrými znalostmi problematiky a s chutí naslouchat
problémům zákazníka a následně zabezpečit jejich
řešení.“
Věřte tedy, že takový logosí obchodník je především schopný člověk, který se nezalekne žádné
překážky a řídí se 3 hesly: „Blíže zákazníkům, více
profesionality a nadšení a zábava.“
- jap -
nanec uvidí veškerý majetek, který na něj Logos
eviduje. Nebude se jednat pouze o věci z ABRA
(účetní systém), ale i o takové položky jako je klíček od schránky na notebook nebo licenční kód k
přidělenému SW.
Například tedy po přeinstalaci PC už nebudete muset požadovat znovu zaslání licenčních
kódů, ale bude stačit podívat se do evidence. A
Na získání certifikace se podíleli shromažďováním či vytvářením všech požadovaných
dokumentů pro NBÚ Alena Zedníkové, Soňa
Trojánková, Standa Grünfeld a ještě i Leona
Lalíková. Dík patří i Janě Schiffnerové a Lucce
Holečkové za neúnavnou personální koordinaci
celé akce, a především všem pracovníkům
Logosu, kteří úspěšně podstoupili své osobní
prověrky. Bez nich by certifikace firmy nebyla
možná. Závěrem tedy ještě připomínám, že
kromě odborných certifikátů stále podporujeme
i získání osobní prověrky pro přístup k utajovaným skutečnostem. Podrobnosti jsou uvedeny
na Intranetu v sekci Akademie.
- phk -
aby toho nebylo málo, pro nadřízené tu má EMA
ještě jeden zlepšovák - zobrazí vám i majetek
přidělený vašim podřízeným – je tedy konec
složitého zjišťování kdo má jaký notebook apod.
EMA bude novým členem provozu a bude tedy
využívána převážně IT oddělením a Officem – většímu využití se samozřejmě EMA do budoucna
nebrání :-)
Standa Grünfeld
3
Aktuálně
Pracovní pozice
n
lých 2 letech měl na starosti budování tržní
pozice nově příchozí konkurence pro MUZO/
GPE – společnosti First Data International,
kde jako Business Development Manager
vedl jednání s většinou bankovních institucí
a podílel se na udržení Živnostenské banky
a získání HVB jako nového zákazníka pro
outsourcing kartových operací.
Top management se rozrostl
Jak již bylo komunikováno v den vánočního večírku, řady top Managementu se
rozrostly o Zdeňka Macháčka, Janu Schiffnerovou a Davida Ženčáka. „Takže můžeme
Top Management přejmenovat na Top 10“.
:O)
n
HR manager
Jirka má rád rychlá auta, vždyť jich pro
vývoj Škodovce půjčil téměř tři sta. Pokud
mu zrovna okolnosti nebrání, tak rád cestuje
za hranice všedních dnů a v zimě lyžuje.
Martin Váša zastává novou pozici HR
managera.
n
- jap -
Nově příchozí:
Filip Řehořík – Projektový Manager
Ze společnosti Exec přišel tým projektových manažerů rozšiřit Filip Řehořík. V
posledních letech se pohyboval především
na vydavatelském trhu, kde řídil a byl zodpovědný za několik projektů. Jeden z prvních
a zároveň nejdůležitější pro otevření dveří
k ostatním zákazníkům na, co do počtu
významných hráčů, malém vydavatelském
trhu byl projekt nasazení inzertního systému do společnosti Ringier. Na tomto
projektu vystupoval kromě zodpovědnosti
za projekt ještě v rolích vývojáře, analytika,
konzultanta a testera.
V současné době působí jako IT koordinátor v ČSOB na projektech CRIF Release 6
a BCD.
Ve volném čase má kromě sportu,
hlavně lední hokej, fotbálek, lyžování, jízda
Filip Řehořík
na kole a tenis, rád četbu, vysokohorskou
turistiku, cestování (zatím vede Norsko a
Řecko) a přírodu vůbec. Všechno uvedené
lze samozřejmě příjemně spojit s posezením
u piva s přáteli :o).
Jiří Šťastný – konzultant
Jirka přichází do oddělení Analýzy, kde
by se měl podílet na konzultacích převážně
bankovních projektů. Využije tak 7leté zkušenosti jak z IT konzultační strany, tak z
té obchodně-marketingové na zákaznické
straně. Má za sebou působení v GE Money,
Accenture (KB) a eBance. V posledních nece-
Jiří Šťastný
Zakázky
n
Příležitosti a zakázky
Michal Tomek
n
n
Česká spořitelna
Tři roky snažení přinesly své ovoce
Patrik Blaha
n
Home Credit, Offline Client pro Ukrajinu
n
Home Credit – Nový zákazník, nové
projekty
V rámci ZT Pojišťovny se zadařilo získat
2 zakázky u další společnosti ze skupiny PPF
– Home Credit.
Po loňské prezentaci Logosu v rámci
RFP na nové DMS pro Rusko – kdy jsme
sice těsně neuspěli, ale rozhodně se podařilo zaujmout – a dalším cca roku obchodní
komunikace, máme konečně něco hmatatelného.
Možná jste již zaregistrovali hon na rusky
hovořící specialisty pro práci na Ukrajině.
4
O co vlastně jde? PPF si koupila na Ukrajině
malou banku, kterou se chystá přebudovat po vzoru českých bank. Logosáci zde
pomohou s nastavením procesů v IT. Kromě
toho dojde k zapojení našich specialistů na
testy, analýzu a vývoj sw do interních IT
projektů banky. První, zkušební výsadek 2
statečných pod vedením Martina Maye se
postupně přesouvá do Dnětropetrovsku
již příští týden. Pokud uspějí, rozroste se
možná náš tým až na oněch pověstných 7.
Celému týmu ve složení: Jaroslav Strharský,
Lenka Milenovská a Martin May přejeme
hodně štěstí.
Paralelně s přípravami výjezdu na Ukrajinu se rozběhl projekt na dodávku offline
klienta pro obchodní systém Home Creditu
na Ukrajině. V šibeničním termínu do konce
března pak tým Zdeňka Jiruše vyvíjí .NET
klientskou aplikaci s plánovaným nasazením
na 1200 pobočkách HC po celé Ukrajině.
Aplikace by měla běžet v pilotním provozu
od 1. 5. 2007. Jenom technická zajímavost
– důvodem pro offline klienta je nedosta-
tečná kvalita komunikačních linek na Ukrajině – všude jinde po světě si HC vystačí s
browserem J.
n
KB – CliView (CliView Release 1)
Projekt CliView v KB se může pochlubit
svým nasazením do pilotního provozu a
zahájením prací na Release 2. Smyslem projektu je podpora investičních a bankovních
poradců v rámci korporátního bankingu.
Jde především o standardizaci know-how,
sdílení informací a jejich centralizaci. Dalším účelem je náhrada stávajících systémů
v bance. Na projektu se podílejí:
Petr Jakobe, Martin Lipový, Martin
Seman (KB), Dušan Šulc (KB), Honza
Marek (KB), Marek Lévy (Cleverlance), Jako
obchodník a manager zakázky za projekt
odpovídá Martina Teichmanová a Tomáš
Juřík.
- jap -
Ze života
Anketa
vše cimrmanovo
n
„Co všechno jste chtěli vědět o
Janě Schiffnerové a báli jste se jí na to
zeptat“ aneb Logos Times se zeptaly za
vás...
Nejoblíbenější spisovatel / knížka?
Richard Bach - Most přes navždy a Nic se
nestane náhodou
Místo vysněné dovolené? Himaláje
Tvůj rodinný stav? od minulého roku
šťastně vdaná
Koho bys dneska volil (-a)? ODS
Počet dětí? 0
Co považuješ za svůj největší životní
úspěch? dosud mě nikdo nezabil za
extrémní optimismus
Tvoje výška v centimetrech? 168
Tvoje váha v kilogramech? 58
Tvoje číslo boty? 37
Co považuješ za svůj největší životní
propadák? nemožnost studovat FTVS
Kolik kilometrů od Logosu přebýváš?
20
Co je momentálně tvoje největší výzva?
jednoznačně: Logos
Kolik minut jdeš/jedeš denně do práce?
40
Jaké je tvé životní motto? tak těch je
víc...
dokud nejde o život, jde o h...o
každý může dělat cokoli - jde jen o to opravdu
chtít
respekt, vážnost a úctu si zaslouží KDOKOLI...
Jak se dopravuješ do práce? autem
Kolik máš doma psů? 0
Jana Schiffnerová
Kolik máš doma koček? 0
Tvoje oblíbené jídlo? sýry všeho druhu
Kolik máš doma rybiček? 0
Nejoblíbenější sport?
běhání, dříve házená
Máš doma jinou zvěř? pořídila jsem si
muže
nyní
ferraty
a
Tvoje oblíbená barva? modrá
Nejoblíbenější zpěvák / hudebník /
kapela? aktuálně Edith Piaf
Tvůj oblíbený nápoj? víno
Nejoblíbenější herec / herečka / film?
Co o tobě v Logosu kolegové nevědí?
že miluju spaní pod širákem, hory, zpívání a
týmové sporty všeho druhu
no a detail ... hrála jsem 2 rok fotbalek a s
taťkou trénovala malé elévy :-)
Etiketa
n
Etiketa pro každý den I.
Vítejte u prvního dílu nepravidelného
seriálu o slušném chování a věcech souvisejících. Dnešní část začnu trochu „od lesa“.
Zaujalo mě totiž několik vět, které jsem slyšel
od přátel z nejmenované banky, se kterými
jsme nedávno seděli na bowlingu. Nevím,
jak to přišlo (přiznejte se, kdo jste jim co
nakukal?), ale z ničeho nic se na mě začali
obracet s otázkami jako: „Můj šéf, který je
mladší, mi tyká, ale já si nevzpomínám, že
by mi tykání oficiálně nabídl. Co mám dělat
– mám mu tykat, nebo vykat?“ nebo „Tuhle
od nás odcházela jedna mladší kolegyně a na
odchodu mi podala ruku. Byla jsem tak konsternovaná, že jsem nabídnutou ruku přijala
– to jsem asi neměla, ne?“. Tohle jsou myslím věci, které čas od času potrápí každého,
kdo tuší, že pro tak zvané slušné chování
existují nějaká pravidla. Mám já hrát podle
pravidel, když ten druhý nehraje? Není to pro
mě vlastně nevýhodné? Nebylo by lepší se
podřídit „realitě“ a na nějaké uhlazenosti se
prostě… rezignovat?
Ne, ne, ne a stokrát ne. Celý problém vězí
jinde. Pomůžu si příkladem z práce – vezměte
si jakoukoli metodiku (tady si prosím každý
dosadí tu, která mu je nejblíže). V rukou
zabedněnce je to jen další a větší pěstní
klín, kterým se může kolem sebe rozhánět
a hlava-nehlava utloukat „ty druhé“. V rukou
člověka moudrého je to návod, jak myslet, jak
pochopit, jak spolupracovat a něco zlepšit.
S etiketou je to přesně stejně – pokud si ji
zařadíme do portfolia „našprtaných“ znalostí,
mezi nablýskané certifikáty, prokazující naše
kvality, nebude nám zhola nic platná. Teprve
když přestaneme přemýšlet o pravidlech a
začneme myslet v souladu s myšlenkami,
můžeme si říci, že jsme lidé slušní (anebo alespoň takoví, kteří se snaží slušnými být). To
není jednoduché. A vyžaduje to velké změny
uvnitř nás samotných. Můj učitel mi říkal, že
dirigentem se ten „člověk s klacíkem“ stane
teprve ve chvíli, kdy přestane myslet na to,
jak mává, a začne myslet na to, co mává.
Správná odpověď na otázky z prvního
odstavce tedy zní: „A není to jedno? Skutečně
máš pocit, že si zadáš, když přejdeš cizí chybu
bez povšimnutí a dotyčného za ni nevytrestáš?“. Pokud se dostanu do takové hry,
ve které jsem náhodou onou „společensky
významnější osobou“, není vůbec nutné trvat
na tom, že se se mnou má zacházet v rukavičkách. Tím, že nabídnu výhodu druhému
člověku, dávám velmi silný a zřetelný signál
o tom, jaký jsem člověk. Říkám tím, že se
sám nepokládám za středobod vesmíru, že si
toho druhého vážím, a že stojím o to, aby náš
vztah byl hezký. Takto získané „body navíc“
se neztratí. Zkuste si to v praxi…
V tomto seriálu bych postupně chtěl psát o
všem, co se časově nevešlo do školení Člověk
mezi lidmi II. Začneme u telefonování. Telefony, a hlavně mobilní, jsou naši miláčkové,
kterým dobrovolně otročíme, hýčkáme je a
trochu se bojíme, kdy si zase postaví hlavu
a zazvoní nám v kapse, když se plížíme jako
myška kolem šéfovy kanceláře v naději, že si
nás dotyčný nevšimne. Měli bychom především vědět, kdy a kde nechat telefon vypnutý,
anebo aspoň ztlumený. Samozřejmostí jsou
banky, zdravotnická zařízení, úřady, benzínové pumpy. Menší samozřejmostí pak cizí
pracoviště, zasedačky při jednání, návštěva u
známých, WC, nebo třeba open-space. Pokud
už v uvedených místech telefonovat musíme,
alespoň ztlumíme zvonění i svůj hlas. A hovor
vyřídíme rychle a diskrétně. Vůbec nejlepší je
vzdálit se na chvilku z místnosti s omluvou,
případně hovor nepřijmout a rychle poslat
připravenou omluvnou SMSku s textem, že
se ozveme později. Mimochodem – víte, že na
SMSky se vztahuje listovní tajemství?
To je pro dnešek vše. Přeji Vám hezký a
zdvořilý den.
Jan B. Krejčí
5
Ze života
Cestování
n
Destinace: Indický oceán, souostroví
Maskarény, ostrovy Réunion a Mauritius.
Nabízíme pohled z úchvatného ostrova
Réunion. Ten je známý zejména horským
masivem vulkanického původu, který skýtá
velkolepou podívanou. Samozřejmě, i zde
najdete kokosové palmy, pláže podél tyrkysově modrých lagun a bílé korálové útesy, ale
na rozdíl od dalších ostrovů v Indickém oceánu nabízí Réunion mimořádné podmínky
zejména pro aktivní dovolenou.
Cesta na Réunion vede do kopce
Na ostrově si můžete užívat věčného
léta, pobřeží je ochlazováno mírným jihovýchodním větrem, množství srážek odpovídá
nadmořské výšce a poloze. Západní pobřeží
má méně deštivých dnů než východní.
Průměrná teplota je 20 – 28 stupňů. Rok je
rozdělen prakticky na dvě období. Suchá a
studenější sezóna trvá od května do října.
Od listopadu do dubna je nejteplejší období
s větším množstím srážek. To jsme se zrovna
trefili, ale sluníčko se ukázalo každý den
pobytu na tomto ostrově a celkově počasí
přálo. Vzhledem k vysokým horám v centrální části ostrova však velmi často veškeré
předpovědi počasí berou za své. Přesnější
predikce povětrnostních podmínek ostrova
je skutečnou noční můrou společnosti Météo
France. Výskyt cyklónů lze očekávat v období
leden – březen; tomu jsme chválabohu unikli.
Réunion fascinuje profesionální i amatérské přírodovědce. Na neskutečně malé ploše
zde mohou obdivovat unikátní flóru, kterou
ovlivňuje zejména vysoké pásmo lesa. Lze se
seznámit s několika druhy palem, divokých
orchidejí a okolí všech domů i městské parky
jsou zaplaveny koberci barevných květů. Na
pobřeží i v horách žije mnoho druhů ptactva, vody jsou plné ryb. Zrovna tak – ne-li
více – je fascinující neživá příroda. Ostrov
je vulkanický a je to znát na každém kroku.
Přes nevelkou rozlohu 2510 km2 přesahují
nejvyšší vrcholy 3000 m. n. m., což znamená
strmé svahy, veliké místní výškové rozdíly a
mnoho úchvatných pohledů. Největší turistickou atrakcí ostrova je bezesporu vulkán
v centrální části. Nejvyšší bod ostrova měří
úctyhodných 3070 m (Piton des Neiges – viz
foto na titulní straně). Mezi třemi ledovcovými kotli (Mafate, Salazie a Cilaos), které
jsou zaplaveny bujnou vegetací, jsou nenadálé a působivé rozdíly. Už jen cesta autem
do Cilaos je adrenalinový zážitek! Dodnes
aktivní sopka Piton de La Fournaise (2632
m) je prvotřídním lákadlem. Při troše štěstí
můžete pozorovat regulérní sopečnou erupci.
Ke kráteru vede značená cesta a tato túra
mně přišla jako výlet na Mars.
n
Povídání o Indii...
Indie je veliká a krásná země. Člověk by
potřeboval alespoň rok na to, aby jen tak zběžně
procestoval ta nejzajímavější místa. A také je
hodně lidnatá. Uvědomil jsem si to na cestě vlakem, uprostřed noci, někde mezi městy Mangalore a Kočín. Seděl jsem se zkříženýma nohama
v přeplněném kupé, namačkán na dřevěné
polici pro zavazadla nad hlavami spolucestujících spolu s třemi Indy, a popíjel čaj. Co z toho
plyne? Až se vydáte do Indie, počítejte s tím, že
celá Indie bude cestovat s vámi. Ale to vás nesmí
odradit, protože se vám ta země za podstoupené
strasti štědře odmění. Papírový šálek, ze kterého
jsem popíjel ten čaj, měl po obvodu napsanou
tuto větu: „Všechno je na konci dobré a pokud to
není dobré, tak to není konec. :-)
Petr Jetel
Petr zakládá s přáteli pobočku v Indii
Nebojím se Réunion doporučit. Pláže
zde nejsou tak krásné jako na Seychelských
ostrovech a hotely tak luxusní jako na ostrově
Mauritius, ale na druhé straně zde najdete
to, co známější sousedé nemají, pitoresktní
kreolskou architekturu, divokou a nádhernou
přírodu a hlavně mimořádně pohostinné
obyvatelstvo, pro které nejste jen zdrojem
příjmů. Na Réunionu se lidé nedělí na místní
a turisty a Váš život není omezen komfortem
hotelu. Budete si tady připadat jako doma
nebo alespoň jako ve Francii.
Martin Váša
Petrova ochranka - před konkurencí
Sport
n
Pražský půlmaratón
Vážně jste si mysleli, že si stačí nastavit
v Outlooku filtr na slovo „pulmaraton“ a
budete mít ode mne pokoj? Omyl! I kdybyste odjeli třeba do indočíny, tak v misce
s rejží budu schovanej já, ve správný čas
vyskočím a začnu všechny okolo verbovat
na půlmaratón. Brzo zaútočím i z rádia a
televize!
Bleskově: 24. 3. 2007 ve 12:00
(sobota) startuje cca 15 borců Logosu z Karlova mostu (Pražský půlmaratón). V době
uzávěrky Logos Times nebyla sice ještě
známá definitivní sloha naší slavné party
hic, teď už si ji ale případní zájemci snad
můžou dohledat ve SPAMu. Cílem pro závod
6
je, aby to někdo z nás celé zkousnul za méně
než 90 minut. Zbytek party by se neměl
nechat porazit od jedné bláznivé závodnice, která do závodu nastoupí v 6. měsíci
těhotenství (poběží to prej za 150 minut).
K tomu samozřejmě nutně potřebujeme
vaši pomoc! Hlasité povzbuzování totiž
udělá cca 5 vteřin na kilometr, povzbuje-li
Logosačka, pak dokonce až 10 vteřin! Jenže
účinnost přirozeně klesá s kvadrátem vzdálenosti, potřebujem tedy co nejvíc fandů
rovnoměrně kolem celé trati! Přijďte nás,
prosím, popohnat! Vemte s sebou stopky,
abyste nám mohli hlásit odstupy, jako na
formuli 1. Pokud by náhodou bylo pokrytí
trati Logosími fanoušky optimální, a naše
tréninkové časy naznačovaly velkou formu,
pak si v zájmu co nejlepšího výsledku
dokonce oholíme nohy (1 vteřina na 100
km)! Nevěříte? Přijďte, uvidíte! :)
dement z pralesa
n
Sázková kancelář Motando Grando
Tipujte podle startovní listiny časy (s
přesností na vteřiny) jednotlivých závodníků z party hic na Pražském půlmaratónu.
Vklad 50 Kč, kdo bude mít nejmenší střední
kvadratickou odchylku, bere bank. Počítají
se jen výsledky borců, kteří se nakonec
skutečn postaví na start. Diskvalifikaci
počítáme za 180 minut. Podrobnosti na
https://intranet.logos.cz/sites/Newsletter/
PulMaraton/PulMaraton.aspx
Ze života
Sport
n
Logos běhá zakulatým smyslem
Rád bych touto formou představil (v případě,
že o ní nevíte), připomněl (víte, ale zapomněli jste)
nebo jednoduše popsal zájmovou skupinu Logos-fotbal.
Jedná se o největší zájmovou skupinu, čítající
mnoho aktivních i podpůrných, tzv. supporting,
členů.
Zájmova skupina fotbal, jak již název napovídá, se zabývá fotbalem. A to hraním fotbalu jak
pro radost (pravidelné tréninky každý čtvrtek), tak
i téměř „profi“ účastí na fotbalových turnajích,
organizovaných pro profesionální firmy nejen v IT
oblasti.
Zjednodušeně řečeno na tréninky chodí všichni
a turnajů se zůčastňují ti, kteří projdou náročnou fází
psychických i fyzických testů, umí kopat levou stejně
jako pravou, hlavičkují přes celé fotbalové hřiště a
v Realu Madrid nehrají jen proto, že jim práce pro
Logos přijde přece jen zajímavější a tak nějak více
smysluplná.
Tréninky se konají každý čtvrtek v tělocvičně na
Proseku na základní škole.
Turnaje, kterých jsme se rozhodli účastnit,
jsou seriály Balet Cup pod záštitou FC Bankovní
Balet http://www.bankovnibalet.com/. Tyto turnaje
se historicky ukázaly jako organizačně nejlepší a
i kvalita mužstev je na velmi vysoké úrovni. Proto
jsme poměrně hrdí, že byl-li v minulosti tým Logosu
považován za snadnou kořist a téměř jistý bodový
zisk, nyní si již ani tradičně nejsilnější týmy nemohou být jisti svým skalpem. Ačkoli jsme tedy učinili
pokrok, stále je kam se posouvat a nutno sebekriticky přiznat, že i když se pravidelně umisťujeme na
předních příčkách, medaile nám ve sbírce z těchto
seriálů stále chybí.
Chuť jsme si však poněkud spravili na turnaji
BBCup, což je turnaj pořádaný pro nájemníky budov
v našem českém ekvivalentu Silicon Valley. Zde
jsme zabojovali a nebýt snad strachu z vítězství či
respektu před samotným panem Passerem či snad
jen naší indispozicí proměnit pokutové kopy, mohli
jsme se pyšnit první zlatou medailí. Ovšem stříbrná
nás hřeje neméně.
Hokejový tým DCS by byl bez posil z Logosu nahraný
Bylo by nesprávné nezmínit se o jednom speciálním hráči, bez něhož by tohle vše bylo opravdu
jen pouhým pobíháním za kulatým nesmyslem, jak
někteří rouhači i dnes tento královský sport nazývají. Tímto speciálním hráčem jsou naši fanoušci a
zejména fanynky. Nebýt jich, nikdy bychom těchto
úspěchů nedosáhli, nikdy bychom nebojovali tak,
jak bojujeme a i trenýrky po vstřeleném gólu by
patrně nudně zůstaly v nadrozkrokové části.
Na závěr mi dovolte malou rekapitulaci našich
dosavadních úspěchů:
Balet Cup V
5. místo z celkového počtu 15 účastníků
Balet Cup VI
6. místo z celkového počtu 13 účastníků
Balet Cup VIII
5. místo z celkového počtu 16 účastníků
BBCup
2. místo z celkového počtu 10 účastníků
V případě, že byste se chtěli (ať už jako hráči či
jako diváci) připojit k našemu týmu, máte jedinečnou možnost. Stačí jen kontaktovat Marka Hersana,
který vám sdělí informace jako: CO, KDY, KDE, JAK
a PROČ.
Marek Hersan
The Logos Fotbal Officer in Charge
Hudba
Úspěch hokejového týmu DCS aneb Logos
hraje v barvách zákazníka (KB)
V Logosu je možné se přidat do různých sportovních kroužků, ale hokej se tu zatím neobjevil.
První vlaštovkou je účast několika Logosáků v
DCS týmu Komerční banky. (I v zábavě jsme blíže
zákazníkům.) V týmu jsou jak pracovníci banky,
tak zástupci dodavatelů. Barvy Logosu hájí Martin
Silvička, Tomáš Fleišer, Petr Jan a Petr Šnederfler.
Získanou souhru jistě využijí i na pracovním poli.
Fotografie týmu je z prestižní akce „Dědek
Švihlík Cup“, kde se utkalo šest kvalitních týmů s
širokého okolí. Po dlouhém dni plném napínavých
soubojů a pěkných sportovních výkonů si pohár
odneslo družstvo Modrých hřebců. Tým DCS skončil na pěkném šestém místě, což je skvělá pozice
pro zlepšení. Tým ohromil místní zejména svou
bojovností a také širokou základnou fanoušků, kteří
nelitují času ani financí a doprovázejí své oblíbené
mužstvo na turnaje.
Přejeme mnoho sportovních úspěchů.
A co vy? Mátev oblibě taky nějaký sport,
o kterém se v Logosu moc nemluví? Napište
nám do redakce a my rádi zveřejníme vaše
sportovní zážitky.
Tato agilní metoda spočívá ve snaze
vymyslet, natočit a sestříhat celý film během
co nejkratšího časového úseku (většinou
několik málo hodin) a následně jím pobavit
co nejvíce lidí.
n
V této rubrice budeme představovat
„Logosáky či Logosačky“, kteří mají
tu odvahu a hlavně štěstí :-), že hrají v
nějaké kapele.
Scénář se vždy vyvíjí a upravuje podle
aktuálních podmínek a situace, do děje
nechávají vstupovat náhodné kolemjdoucí.
Počítá se jen s minimálními náklady na techniku a rekvizity.
Jako prvního bychom rádi představili
Tomáše Fleišera, který hraje na kytaru v
kapele Timudej. Timudej hrají těžko zařaditelný styl na pomezí ska, reggae, funky, rocku,
popu a já nevím, čeho všeho ještě. Timudej je
skupina, která se nebere vážně, je originální a
umí to pořádně rozbalit.
A čím se odlišují od ostatních kapel?
Točí si vlastní krátké filmy. Jejich filmy byly
natočeny metodou tzv. EXTRÉMNÍHO FILMOVÁNÍ, kterou před lety sami vyvinuli a v
průběhu let postupně zdokonalovali.
n
Zvídavým čtenářům můžeme doporučit
návštěvu stránek www.timudej.cz, na kterých
mají mimo jiné možnost stáhnout si celé
album s názvem Paní, pojďte si hrát. Jednu
z písní najdete na ukázku i na intranetovém
webu Logos Times.
Tomáš Fleišer to umí pěkně rozpálit
A kdy v nejbližší době se můžete vypravit
na jejich koncert? V pražském Rock café hrají
17. 5. 2007 – jste zváni.
7
4 you
Gurmán
n
Kdysi se mi na stůl náhodou dostala
láhev červeného vína, které lákalo k
ochutnání. Jsem totiž příznivcem těžkých červených vín, kdy není vidět skrz
sklenku, procento alkoholu neklesne pod
13 a v ústech máte spíše pocit sousta
jídla. Takové podmínky splňují například
některá židovská kosher vína nebo právě
kvalitní odrůdy Shiraz.
domě, kam můžete při různých příležitostech
získat poukázku od Logosu ;o)
- mjg -
Soutěže
n
Kolísání hladiny oceánu
A takovým vínem byl právě Shiraz z vinařství Landskroon, tenkrát v ročníku 2001.
Zachutnal mi natolik, že jsem se pídil po zdroji
v ČR a podařilo se mi nakonec u distributora
www.neudrinks.cz pořídit poslední! karton (6x)
tohoto ročníku po 395,- za láhev (mám doma
ještě 3 a zákaz na ně sahat :o) V restauraci se
podobná značka prodává kolem 1.000,- korun,
což zkazí většinou chuť i na sebelepší víno.
Pokud jste tedy také příznivci červených
vín a rádi experimentujete s novými chutěmi,
vřele doporučuji vyzkoušet tuto odrůdu, kterou pro nás pečlivě vybíral pan Paul de Villiers v této limitované edici, dnes dostupné v
ročníku 2004.
Víno: Shiraz Selection Paul de Villiers
Jedná se o hutné suché červené víno
vyrobené s hroznů sbíraných v období jejich
optimální zralosti a zpracovaných kombinací
moderních a tradičních metod. Toto víno má
plnou těžkou chuť a odráží výrazné aroma
posílené zráním v nových dubových sudech.
Jeho tmavá červená barva dělá na stole ideální společnost většině mas a sýrů.
Víno je určeno k přímé spotřebě, ale je také
velmi vhodné k archivaci.
Limitovaná série.
http://www.landskroonwines.com/wines_
detailed.php?id=13
Ocenění: „Gold Winners“
Na grafu kolísání hladiny světového
oceánu si můžete, kromě jednoznačné vzestupné tendence, všimnout pravidelných
sezónních změn. Během roku je hladina
nejnižší na jaře, obvykle v březnu, a nejvšší
na podzim, obvykle na přelomu září a října.
Zdůvodněte, proč se tak děje, když se roční
období na obou polokoulích „zrcadlově“
střídají. Možnosti tentokrát nedostanete, protože by, řečeno s Mírou Beláněm, byly příliš
návodné. Takže potrapte své pravo- i levotočivé mozkové závity :-) a zformulujte vlastní
odpověď. Tou se můžete pochlubit na zájmovém webu Věda. Tam také ve vhodný čas
najdete řešení. Pokud by někdo z vás nemohl
samou zvědavostí spát, může si o korekturu
:-) vlastní odpovědi napsat mně nebo Mírovi.
V dokonalé úctě,
Petr Hejduk, [email protected]
n
MiniMe
Foto B
Stejně jako procházejí bouřlivým vývojem informační technologie, tak se mění i
jejich protagonisté, naši kolegové. V seriálové soutěži vám tak budeme postupně
předkládat obrázky, ze kterých budete moci
uhodnout, o koho ze současných kolegů se
jedná. Každá první úspěšná odpověď bude
oceněna :o)
Na dnešní sérii jsou dva z našich kolegů/
kolegyň. Poznáte je?
Syntaxe subjektu mailu na adresu
redakce: MiniMe: A:Jméno B:Jméno
n
Mikiho kulturní tipy
čt 8. 3. Kris Kristofferson, Kongresové
centrum Praha
legenda country music, skladatel a herec
vystoupí poprvé v ČR, více zde
The Michelangelo International Wine
Awards (http://www.michelangeloawards.com
/_results/results2006.php)
pá 9. 3. Lionel Richie, Sazka Arena
Vinařství: Landskroon Wine Estate Paarl,
Jižní Afrika
pá 23. 3. Mozart meets Cuba,
soulový zpěvák, pianista a skladatel
Palác Akropolis, Mozartovy skladby tančí
v rytmu kubánské hudby
Pěstování vína se datuje od 17. století,
kdy se Huguenoti z Francie usídlili v oblasti
Cape. Mezi nově příchozími byl také Jacques
de Villiers, vinař z Niort ve Francii. V roce 1874
jeho pravnuk Paul, koupil část původní farmy
Landskroon. Ta dnes obhospodařuje více než
600 hektarů, z toho téměř 300 hektarů vinic.
Vinařství je dodnes vedeno rodinou de Villiers - dnes bratry Paulem a Hugem, celkem
zde pracuje 6 členů rodiny. Přes 70% plochy
zabírají červené odrůdy Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Merlot, Shiraz, Pinot Noir,
Pinotage a Cinsaut. Zbytek tvoří „portské“ a
bílé odrůdy. http://www.landskroonwines.com
A tip na závěr: Ochutnat se dá třeba při
návštěvě Ambiente Brasileiro ve Slovanském
8
st 28. 3. Potya Live Music Marathon,
ve velkém sále Lucerny vystoupí
Tři sestry, Bůhví, Ivan Hlas a další
pá 13. 4. Roger Waters, Sazka Arena
nejvýraznější postava Pink Floyd, kapelník
a hlavní autor v éře jejích nejlepších alb
so 14. 4. Ondřej Havelka & Melody
makers, Lucerna - velký sál
velký taneční večer
Foto A
V dalším čísle rádi zveřejníme i vaše kulturní
tipy. Pošlete nám je na mejl redakce.
- miki -
Logos Times; 4. číslo – březen 2007; pouze pro vnitřní potřeby společnosti Logos a.s. (neprodejné)
Redakce: Pavla Dobrovolná, Martin J. Glozar, Petr Krajíček, Marek Král (šéfredaktor), Martin Mikeš (sazba a
grafická úprava), Jana Petrnoušková; https://intranet.logos.cz/sites/Newsletter; mailto:[email protected]
© Logos a.s. 2007

Podobné dokumenty

6. číslo (červenec 2007) - Hudební a divadelní spolek | Laso

6. číslo (červenec 2007) - Hudební a divadelní spolek | Laso Jak dlouho už pracuje Zákaznický tým Finance (pojišťovny a finanční služby)? Oficiálně od začátku ledna. Postupně se tým rozšiřoval o nové členy a také se upřesňovalo portfolio zákazníků. S větším ...

Více

1. číslo (říjen 2006)

1. číslo (říjen 2006) Když jsem přicházel do Logosu, tak už myšlenka odborných skupin existovala. Otcem té myšlenky jsou patrně Martin May a Patrik Blaha, těžko už dneska říct. Když mi Patrik popisoval, o co by se v Log...

Více

Deník v PDF

Deník v PDF škola, bakalářka, cyklojízdy, ostravští kolaři, práce pro Lukina, nový byt a mnohé další a důležitější. A ona. To vše se mi teď honí hlavou, jedno přes druhé, až pomalu nevím, co s tím. Poslední tř...

Více

8. číslo (prosinec 2007) - Hudební a divadelní spolek | Laso

8. číslo (prosinec 2007) - Hudební a divadelní spolek | Laso vyléčil. Proto je práce konzultanta i trochu o psychologii. Nejde tu o to dodat metodologicky čisté řešení, ale dodat řešení, se kterým je konkrétní zákazník schopen pracovat, ztotožnit se s ním a ...

Více

0. číslo (září 2006)

0. číslo (září 2006) předvánočním čase, a to ve čtvrtek 21. 12. od 18:30 v klubu Rock-café. Jako překvapení pro vás máme koncert známé rockové kapely. Jaké? Dozvíte se na večírku. :)

Více

seznam provozoven

seznam provozoven ZMRZLINA Štarnov

Více

Jiří Janoušek - Pražský fotbalový svaz

Jiří Janoušek - Pražský fotbalový svaz té doby jsem na nejvyšší úroveň určitě neměl, a nemám na ni ani teď. Myslím, že bych to nezvládl hlavně hlavou. Nové prostředí, noví lidé, to nemám rád. Často slýchám, že jsem hloupý, protože jsem ...

Více

Nápojový lístek /Beverages/ Getränke

Nápojový lístek /Beverages/ Getränke Turecká kava / Turkish coffee Vídeňská kava / Viennese coffee Irská káva / Irish Coffee Alžírská káva Horká čokoláda / Hot chocolate Čaj Teekane/ Hot tea

Více