PILANA MCT PILANA MCT

Komentáře

Transkript

PILANA MCT PILANA MCT
katalog 2
ČSN 22 0432
PILANA MCT
spol. s
s r.o.
r.o.
spol.
CONTENTS
INHALT
OBSAH
ČSN 22 0432
End mill holders
Collet chucks
Adaptors
Milling arbors
Combination shell mill arbors
Arbors
Adaptors for clamping tools
Adaptors
Adaptors
Boring bars for roughing
Boring bars for finishing
Semi-products of boring bars
Roughing cutter units
Cutter units perpendicular
Cutters for perpendicular cutter units
Cutter units beveled
Cutters for beveled cutter units
Centring device
Adaptation of semi-products
Recommended cutting conditions
Tool shank - STANDARD
ČSN 22 0432
2
Page
3
3
4
5
5
6
6
7
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
15, 16
17, 18
19
Seite
Fräseraufnahmen
Spannfutter
Einsatzhülsen
Aufsteckfräsdorne
Kombi-Aufsteckfräsdorne
Aufnahmedorne
Aufnahmen für Werkzeuge
Aufnahmedorne
Einsatzhülsen
Schruppbohrstangen
Schlichtbohrstangen
Rohlinge der Bohrstangen
Schruppbohreinheiten
Messereinheiten senkrechte
Messer für senkrechten Messereinheiten
Messereinheiten schräge
Messer für schrägen Messereinheiten
Zentriergerät
Bohrstangenrohlinge Gestaltung
Empfohlene Schnittbedingungen
Werkzeugeschäfte - STANDARD
ČSN 22 0432
3
3
4
5
5
6
6
7
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
15, 16
17, 18
19
Strana
Držáky pro upínání fréz
Kleštinové upínače
Redukční pouzdra
Frézovací trny
Frézovací trny
Frézovací trny
Držáky pro upínání nástrojů
Trny
Redukční pouzdra
Vyvrtávací tyče hrubovací
Vyvrtávací tyče dokončovací
Polotovary vyvrtávacích tyčí
Nožové jednotky hrubovací
Nožové jednotky kolmé
Nože pro nožové jednotky kolmé
Nožové jednotky šikmé
Nože pro nožové jednotky šikmé
Středící přístroj
Úprava polotovarů vyvrtávacích tyčí
Doporučené řezné podnmínky
3
3
4
5
5
6
6
7
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
15, 16
17, 18
Stopky nástrojů - NORMA
ČSN 22 0432
19
PILANA MCT, spol. s r.o., Nádražní 804, 768 24 HULÍN, Czech Republic
END MILL HOLDERS
for cutters with cylindrical shank
and weldon flat DIN1835-B
FRÄSERAUFNAHMEN
DRŽÁKY PRO UPÍNÁNÍ FRÉZ
für Fräser mit Zylinderschaft
und Mitnahmefläche DIN1835-B
s válcovou stopkou s ploškou DIN1835-B
PN 24 7205.2
ČSN 22 0432
Ú
0,01/3d
page 19
COLLET CHUCKS
for the collets DIN6499(ER)
Ú
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension-Marking
Mass-Bezeichnung
Rozměr-označení
dH4
mm
D
mm
L
mm
591 014 - 18
591 014 - 19
591 014 - 20
591 014 - 21
591 014 - 22
591 014 - 23
591 014 - 24
591 014 - 25
591 014 - 26
591 014 - 27
591 014 - 28
591 014 - 29
591 014 - 30
591 014 - 31
591 014 - 32
591 014 - 33
591 014 - 34
40×6 - 50
40×8 - 50
40×10 - 50
40×12 - 50
40×16 - 63
40×20 - 63
40×25 - 90
40×32 - 100
50×6 - 63
50×8 - 63
50×10 - 63
50×12 - 63
50×16 - 63
50×20 - 63
50×25 - 80
50×32 - 80
50×40 - 95
6
8
10
12
16
20
25
32
6
8
10
12
16
20
25
32
40
25
28
35
42
48
52
65
72
25
28
35
42
48
52
65
72
80
50
50
50
50
63
63
90
100
63
63
63
63
63
63
80
80
95
SPANNFUTTER
für Spannzangen DIN6499(ER)
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18×2
M20×2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18×2
M20×2
M20×2
KLEŠTINOVÉ UPÍNAČE
pro kleštiny DIN6499(ER)
ČSN 22 0432
0,005
page 19
Collets Katalog 1, page 29
Spannzangen Katalog 1, Seite 29
KleštinyKatalog 1, str 29
Wrench Katalog 1, page 31
Schlüssel Katalog 1, Seite 31
Klíče Katalog 1, str 31
Note:
Wrench is not included
Notiz:
Der Schlüssel ist nicht mitgeliefert
Poznámka: Klíč není součástí dodávky
OrderNo.
Dimension-Marking Chuckingcapacity
Bestell-Nr.
Mass-Bezeichnung Spannbereich
Katalogovéčíslo Rozměr-označení
Rozsahupínání
L
mm
D
mm
511 009 - 01
511 009 - 02
511 009 - 03
511 009 - 04
525 009 - 01
525 009 - 02
60
60
70
80
70
80
28
42
50
63
50
63
40×ER16
40×ER25
40×ER32
40×ER40
50×ER32
50×ER40
e-mail: [email protected], [email protected]; www.pilanamct.cz
1÷10
1÷16
2÷20
3÷26
2÷20
3÷26
Wrench
Schlüssel
Klíč
591048 - 02
591048 - 03
591048 - 04
591048 - 05
591048 - 04
591048 - 05
3
ADAPTORS
for tools with Morse taper
EINSATZHÜLSEN
REDUKČNÍ POUZDRA
für Werkzeuge mit Morsekegel
s dutinou Morse
PN 24 7210
ČSN 22 0432
Ú
0,005
page 19
ADAPTORS
for tools with Morse taper
shank and drawbar thread
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension-Marking
Mass-Bezeichnung
Rozměr-označení
Morse
d
mm
L
mm
591 002 - 01
591 002 - 02
591 002 - 03
591 002 - 04
591 002 - 05
591 002 - 06
591 002 - 07
591 002 - 08
591 002 - 09
591 002 - 10
40×1
40×2
40×3
40×4
40×5
50×2
50×3
50×4
50×5
50×6
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
25
32
40
48
63
32
40
48
63
90
50
50
65
95
170
60
65
70
105
250
EINSATZHÜLSEN
REDUKČNÍ POUZDRA
für Werkzeuge mit Morsekegel
und Anzugsgewinde
s dutinou Morse
a upínacím šroubem
PN 24 7213
ČSN 22 0432
Ú
0,005
page 19
4
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension-Marking
Mass-Bezeichnung
Rozměr-označení
Morse
d
mm
L
mm
591 003 - 01
591 003 - 02
591 003 - 03
591 003 - 04
591 003 - 05
591 003 - 06
591 003 - 07
591 003 - 08
40×1
40×2
40×3
40×4
50×2
50×3
50×4
50×5
1
2
3
4
2
3
4
5
25
32
40
48
32
40
48
63
50
60
80
110
60
65
80
120
PILANA MCT, spol. s r.o., Nádražní 804, 768 24 HULÍN, Czech Republic
MILLING ARBORS
for cutters with longitudinal keyway
AUFSTECKFRÄSDORNE
für Fräser mit Längsnut
FRÉZOVACÍ TRNY
pro frézy s podélnou unášecí drážkou
PN 24 7220
ČSN 22 0432
Ú
0,005
page 19
COMBINATION SHELL
MILL ARBORS
for cutters with keyway or driving slot
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension-Marking
Mass-Bezeichnung
Rozměr-označení
dh6
mm
d1
mm
l
mm
l1
mm
591 004 - 01
591 004 - 02
591 004 - 03
591 004 - 04
591 004 - 05
591 004 - 06
591 004 - 07
591 004 - 08
591 004 - 09
591 004 - 10
591 004 - 11
591 004 - 12
40×16
40×22
40×27
40×32
40×40
50×16
50×22
50×27
50×32
50×40
50×50
50×60
16
22
27
32
40
16
22
27
32
40
50
60
28
36
43
48
55
28
36
43
48
55
70
82
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
30
40
60
60
60
30
40
60
60
60
60
60
KOMBI-AUFSTECKFRÄSDORNE
M8
M10
M12
M16
M20
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
FRÉZOVACÍ TRNY
pro frézy s podélnou nebo příčnou unášecí drážkou
für Fräser mit Längs- oder Quernut
PN 24 7224
ČSN 22 0432
Ú
0,005
page 19
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension-Marking
Mass-Bezeichnung
Rozměr-označení
dh6
mm
d1
mm
l
mm
l1
mm
591 005 - 01
591 005 - 02
591 005 - 03
591 005 - 04
591 005 - 05
591 005 - 06
591 005 - 07
591 005 - 08
591 005 - 09
40×22
40×27
40×32
40×40
40×50
50×27
50×32
50×40
50×50
22
27
32
40
50
27
32
40
50
40
48
58
70
90
48
58
70
90
38
38
36
36
34
43
41
41
39
30
32
36
40
46
32
36
40
46
e-mail: [email protected], [email protected]; www.pilanamct.cz
22
27
32
40
50
27
32
40
50
M10
M12
M16
M20
M24
M12
M16
M20
M24
5
ARBORS
for milling cutters
AUFNAHMEDORNE
FRÉZOVACÍ TRNY
für Fräsköpfe
pro frézovací hlavy
PN 24 7225
ČSN 22 0432
Ú
0,005
page 19
ADAPTORS
for clamping tools
with adjustable shank
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension-Marking
Mass-Bezeichnung
Rozměr-označení
dh6
mm
D
mm
l
mm
l1
mm
d1
mm
M
591 006 - 01
591 006 - 02
591 006 - 03
591 006 - 04
591 006 - 05
40×40×70
40×40×90
50×40×70
50×40×90
50×60×130
40
40
40
40
60
70
90
70
90
130
37
37
40
40
55
25
25
25
25
25
66,7
66,7
101,6
M12
M12
M16
AUFNAHMEN
DRŽÁKY
für Werkzeuge
mit stellbarer Schaft
pro upínání nástrojů
se stavitelnou stopkou
PN 24 7207
ČSN 22 0432
Ú
0,01
page 19
6
M20
M20
-
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension-Marking
Mass-Bezeichnung
Rozměr-označení
D
mm
dH6
mm
L
mm
591 001 - 02
591 001 - 03
591 001 - 04
591 001 - 05
591 001 - 06
40×36 - 115
40×36 - 170
50×36 - 75
50×48 - 105
50×48 - 200
63
63
80
100
100
36
36
36
48
48
115
170
75
105
200
PILANA MCT, spol. s r.o., Nádražní 804, 768 24 HULÍN, Czech Republic
ADAPTORS
for drill chucks
AUFNAHMEDORNE
TRNY
für Bohrfutter
pro vrtačková sklíčidla
ČSN 22 0432
Ú
0,005
page 19
ADAPTORS
for tools with cylindrical shank
and weldon flat
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension-Marking
Mass-Bezeichnung
Rozměr-označení
L
mm
511 020 - 02
525 020 - 01
40 x B16
50 x B16
22
25
EINSATZHÜLSEN
REDUKČNÍ POUZDRA
für Werkzeuge mit Zylinderschaft
und Mitnahmefläche
pro upínání fréz s válcovou stopkou s ploškou
PN 24 7205.5
Ú
0,01
page 19
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension-Marking
Mass-Bezeichnung
Rozměr-označení
dH4
mm
D
mm
L
mm
591 017 - 01
591 017 - 02
591 017 - 03
591 017 - 04
591 017 - 05
591 017 - 11
591 017 - 12
591 017 - 13
591 017 - 14
591 017 - 15
591 017 - 16
20×6
20×8
20×10
20×12
20×16
32×6
32×8
32×10
32×12
32×16
32×20
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
20
25
28
35
42
48
25
28
35
42
48
52
30
30
35
35
60
30
30
35
35
40
40
e-mail: [email protected], [email protected]; www.pilanamct.cz
M6
M8
M10
M12
M14
M6
M8
M10
M12
M14
M16
7
BORING BARS
for roughing
SCHRUPPBOHRSTANGEN
VYVRTÁVACÍ TYČE
hrubovací
PN 24 7230
Boring bars are delivered with fitted cutter units PN 24 2429
(without exchangeable insert)
Cutterunits – page 10
Recomendedcuttingconditions – page 17
Die Schruppbohrstangen werden mit den angebauten
Messereiheiten PN 24 2429 geliefert (ohne
Wendeschneidplatte)
Messereinheiten – Seite 10
EmpfohleneSchnittbedingungen – Seite 17
Vyvrtávací tyče se dodávají s namontovanou nožovou
jednotkou PN 24 2429 (bez VDSK)
Nožovéjednotky– strana 10
Doporučenéřeznépodmínky – strana 17
8
ČSN 22 0432
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension-Marking
Mass-Bezeichnung
Rozměr-označení
D
mm
L
mm
d
min.-max.
mm
Cuttinunit
Messereinheit
Nož.jednotka
470 071 - 03
470 072 - 03
470 072 - 04
470 073 - 03
470 073 - 04
470 074 - 03
470 074 - 04
470 074 - 05
470 075 - 03
470 075 - 04
470 075 - 05
470 071 - 04
470 072 - 05
470 072 - 06
470 073 - 05
470 073 - 06
470 074 - 06
470 074 - 07
470 074 - 08
470 075 - 06
470 075 - 07
470 075 - 08
470 076 - 01
470 076 - 02
470 076 - 03
40×25-140
40×32-140
40×32-180
40×40-180
40×40-220
40×50-180
40×50-220
40×50-280
40×63-180
40×63-220
40×63-280
50×25-140
50×32-140
50×32-180
50×40-180
50×40-220
50×50-180
50×50-240
50×50-340
50×63-180
50×63-240
50×63-340
50×80-190
50×80-250
50×80-340
25
32
32
40
40
50
50
50
63
63
63
25
32
32
40
40
50
50
50
63
63
63
80
80
80
140
140
180
180
220
180
220
280
180
220
280
140
140
180
180
220
180
240
340
180
240
340
190
250
340
30 - 39
38 - 50
38 - 50
48 - 63
48 - 63
60 - 80
60 - 80
60 - 80
76 - 110
76 - 110
76 - 110
30 - 39
38 - 50
38 - 50
48 - 63
48 - 63
60 - 80
60 - 80
60 - 80
76 - 110
76 - 110
76 - 110
105 - 160
105 - 160
105 - 160
25
32
32
40
40
50
50
50
63
63
63
25
32
32
40
40
50
50
50
63
63
63
80
80
80
PILANA MCT, spol. s r.o., Nádražní 804, 768 24 HULÍN, Czech Republic
BORING BARS
for finishing
SCHLICHTBOHRSTANGEN
VYVRTÁVACÍ TYČE
dokončovací
PN 24 7231.01
Boring bars Ø19, Ø25 are delivered with fitted cutter units
PN 24 2428, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80 are delivered with
fitted cutter units PN 24 2421(without exchangeable insert)
Cutterunits – page 13
Recomendedcuttingconditions – page 18
Die Schruppbohrstangen Ø19, Ø25 werden mit den angebauten Messereinheiten PN 24 2428 geliefert, Ø32, Ø40,
Ø50, Ø63, Ø80 werden mit den angebauten Messerein-heiten
PN 24 2421 geliefert (ohne Wendeschneidplatte)
Messereinheiten – Seite 13
EmpfohleneSchnittbedingungen – Seite 18
Vyvrtávací tyče se dodávají: Ø19, Ø25 s namontovanou
nožovou jednotkou PN 24 2428; Ø32, Ø40, Ø50, Ø63,
Ø80 s namontovanou nožovou jednotkou PN 24 2421
(bez VDSK)
Nožovéjednotky– strana 13
Doporučenéřeznépodmínky – strana 18
ČSN 22 0432
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension-Marking
Mass-Bezeichnung
Rozměr-označení
D
mm
L
mm
d
min.-max.
mm
Cuttinunit
Messereinheit
Nož.jednotka
470 012 - 04
470 014 - 04
470 016 - 09
470 016 - 10
470 017 - 09
470 017 - 10
470 018 - 08
470 018 - 09
470 018 - 10
470 019 - 08
470 019 - 09
470 019 - 10
470 012 - 05
470 014 - 05
470 016 - 11
470 016 - 12
470 017 - 11
470 017 - 12
470 018 - 11
470 018 - 12
470 018 - 13
470 019 - 11
470 019 - 12
470 019 - 13
470 020 - 04
470 020 - 05
470 020 - 06
40×19-90
40×25-125
40×32-125
40×32-160
40×40-160
40×40-200
40×50-160
40×50-200
40×50-250
40×63-160
40×63-200
40×63-250
50×19-90
50×25-125
50×32-125
50×32-160
50×40-160
50×40-200
50×50-160
50×50-220
50×50-315
50×63-160
50×63-220
50×63-315
50×80-160
50×80-220
50×80-315
19
25
32
32
40
40
50
50
50
63
63
63
19
25
32
32
40
40
50
50
50
63
63
63
80
80
80
90
125
125
160
160
200
160
200
250
160
200
250
90
125
125
160
160
200
160
220
315
160
220
315
160
220
315
20 - 32
31 - 44
43 - 58
43 - 58
56 - 72
56 - 72
66 - 90
66 - 90
66 - 90
88 - 120
88 - 120
88 - 120
20 - 32
31 - 44
43 - 58
43 - 58
56 - 72
56 - 72
66 - 90
66 - 90
66 - 90
88 - 120
88 - 120
88 - 120
110 - 160
110 - 160
110 - 160
6 - 17, 6 - 21
8 - 28
10 - 38
10 - 38
16 - 49
16 - 49
16 - 60
16 - 60
16 - 60
24 - 78
24 - 78
24 - 78
6 - 17, 6 - 21
8 - 28
10 - 38
10 - 38
16 - 49
16 - 49
16 - 60
16 - 60
16 - 60
24 - 78
24 - 78
24 - 78
24 - 104
24 - 104
24 - 104
e-mail: [email protected], [email protected]; www.pilanamct.cz
9
SEMI-PRODUCTS
of boring bars
ROHLINGE
POLOTOVARY
der Bohrstangen
vyvrtávacích tyčí
PN 24 7239
ČSN 22 0432
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension-Marking
Mass-Bezeichnung
Rozměr-označení
D
mm
L
mm
470 067 - 01
470 067 - 02
470 067 - 03
470 067 - 04
470 067 - 05
470 067 - 06
470 067 - 07
40×26 - 400
40×42 - 400
40×65 - 400
50×26 - 400
50×42 - 400
50×65 - 400
50×85 - 400
26,3
42,3
65,3
26,3
42,3
65,3
85,3
400
400
400
400
400
400
400
Note:
The cylindrical part of the semi-products is in the natural, soft constitution
Notiz:
Der Zylindrische Teil des Rohlinges ist im natürlichen, nicht gehärteten Zustand
Poznámka: Válcová část polotovarů je v přírodním, nekaleném stavu
ROUGHING CUTTER UNITS
SCHRUPPBOHREINHEITEN
NOŽOVÉ JEDNOTKY
hrubovací
PN 24 2429
OrderNo.
Dimension
L
Bestell-Nr.
Mass
mm
Katalogovéčíslo Rozměr
480 009 - 13
480 009 - 14
480 009 - 15
480 009 - 16
480 009 - 17
480 009 - 18
25
32
40
50
63
80
17
22
24
30
34
37
1.Screw
3.Insert
4.Clampingscrew
2.Shim
1.Schraube
3.Wendeschneid- 4.Spannschraube
2.Unterlagplatte
1.Šroub
platte
4.Upín.šroub
2.Podložka
(ČSN021143.72)
3.Vym.destička
/TORX/
M5×25
M6×25
M8×30
M10×40
M12×50
M12×50
5,3
6,4
8,4
10,5
13,0
13,0
CCMT 060204
CCMT 09T308
CCMT 09T308
CCMT 120408
CCMT 120408
CCMT 120408
Note:
Cutter units are delivered without exchangeable insert
Notiz:
Messereinheiten werden ohne Wendeschneidplatte geliefert
M2,5×7/T8
M4×9/T15
M4×9/T15
M5×12,5/T20
M5×12,5/T20
M5×12,5/T20
Poznámka: Nožové jednotky se dodávají bez VDSK
10
PILANA MCT, spol. s r.o., Nádražní 804, 768 24 HULÍN, Czech Republic
CUTTER UNITS
perpendicular
MESSEREINHEITEN
NOŽOVÉ JEDNOTKY
senkrechte
kolmé
PN 24 2427
(brazed/gelötete/pájené)
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension
Mass
Rozměr
SKsort
SKSorte
DruhSK
d
mm
L1
mm
480 001 - 03
480 001 - 01
480 001 - 07
480 001 - 05
480 001 - 11
480 001 - 09
480 002 - 03
480 002 - 01
480 003 - 03
480 003 - 01
480 003 - 07
480 003 - 05
480 004 - 03
480 004 - 01
480 004 - 07
480 004 - 05
480 005 - 03
480 005 - 01
480 005 - 07
480 005 - 05
6 - 14
6 - 14
6 - 17
6 - 17
6 - 21
6 - 21
8 - 23
8 - 23
10 - 27
10 - 27
10 - 32
10 - 32
16 - 40
16 - 40
16 - 52
16 - 52
24 - 64
24 - 64
24 - 82
24 - 82
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
M6×0,5
M6×0,5
M6×0,5
M6×0,5
M6×0,5
M6×0,5
M8×0,5
M8×0,5
M10×0,5
M10×0,5
M10×0,5
M10×0,5
M16×1
M16×1
M16×1
M16×1
M24×1
M24×1
M24×1
M24×1
19
19
22
22
26
26
30
30
36
36
40
40
52
52
64
64
81
81
100
100
Note:
1 division of scale = 0,02 mm/Ø
Notiz:
1 Teilstrich der Skala = 0,02 mm/Ø
Bardia
7.Screw
Ø Stange 7.Schraube
Ø tyče
7.Šroub
19
19
19
19
22
22
25
25
27
27
32
32
40
40
50
50
63
63
80
80
M3,5×10,5
M3,5×10,5
M3,5×10,5
M3,5×10,5
M3,5×15
M3,5×15
M5×17,5
M5×17,5
M6×16
M6×16
M6×20
M6×20
M8×26
M8×26
M8×32,5
M8×32,5
M12×45
M12×45
M12×55
M12×55
Poznámka: 1 dílek stupnice = 0,02 mm/Ø
CUTTER UNITS
perpendicular
MESSEREINHEITEN
NOŽOVÉ JEDNOTKY
senkrechte
kolmé
PN 24 2420
(exchangeableinsert/Wendeschneidplatte/VDSK)
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension
Mass
Rozměr
d
mm
L1
mm
Bardia
Ø Stange
Ø tyče
480 006 - 03
480 006 - 07
480 007 - 03
480 007 - 07
480 008 - 03
480 008 - 07
10 - 27
10 - 32
16 - 40
16 - 52
24 - 64
24 - 82
M10×0,5
M10×0,5
M16×1
M16×1
M24×1
M24×1
36
40
52
64
81
100
27
32
40
50
63
80
Note:
1 division of scale = 0,02 mm/Ø; cutter units PN 24 2420 are delivered without
exchangeable insert
Notiz:
1 Teilstrich der Skala = 0,02 mm/Ø; Messereinheiten PN 24 2420 werden ohne
Wendeschneidplatte geliefert
Poznámka: 1 dílek stupnice = 0,02 mm/Ø; nožové jednotky PN 24 2420 se dodávají bez VDSK
e-mail: [email protected], [email protected]; www.pilanamct.cz
11
CUTTERS
for perpendicular cutter units
MESSER
NOŽE
für senkrechten Messereinheiten
pro nožové jednotky kolmé
PN 24 2427.1
(brazed/gelötete/pájené)
CUTTERS
for perpendicular cutter units
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension
Mass
Rozměr
SKsort
SKSorte
DruhSK
d
mm
L
mm
580 651 - 01
580 651 - 02
580 651 - 03
580 651 - 04
580 651 - 05
580 651 - 06
580 677 - 01
580 677 - 02
580 680 - 01
580 680 - 02
580 680 - 03
580 680 - 04
580 682 - 01
580 682 - 02
580 682 - 03
580 682 - 04
580 684 - 01
580 684 - 02
580 684 - 03
580 684 - 04
6 - 14
6 - 14
6 - 17
6 - 17
6 - 21
6 - 21
8 - 23
8 - 23
10 - 27
10 - 27
10 - 32
10 - 32
16 - 40
16 - 40
16 - 52
16 - 52
24 - 64
24 - 64
24 - 82
24 - 82
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
M6×0,5
M6×0,5
M6×0,5
M6×0,5
M6×0,5
M6×0,5
M8×0,5
M8×0,5
M10×0,5
M10×0,5
M10×0,5
M10×0,5
M16×1
M16×1
M16×1
M16×1
M24×1
M24×1
M24×1
M24×1
14,5
14,5
17,0
17,0
21,0
21,0
23,0
23,0
27,0
27,0
32,0
32,0
40,0
40,0
52,0
52,0
64,5
64,5
82,0
82,0
MESSER
NOŽE
für senkrechten Messereinheiten
pro nožové jednotky kolmé
PN 24 2420.1
(exchangeableinsert/Wendeschneidplatte/VDSK)
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension
Mass
Rozměr
d
mm
L
mm
8.Insert
8.Wendeschneidplatte
8.VDSK
9.Screw
9.Schraube
9.Šroub
580 113 - 03
580 113 - 07
580 114 - 03
580 114 - 07
580 115 - 03
580 115 - 07
10 - 27
10 - 32
16 - 40
16 - 52
24 - 64
24 - 82
M10×05
M10×05
M16×1
M16×1
M24×1
M24×1
27,0
32,0
40,0
52,0
64,5
82,0
CCMT 060202
CCMT 060202
TCMT 110202
TCMT 110202
TCMT 110202
TCMT 110202
M2,5×5,5/T8
M2,5×5,5/T8
M2,5×7/T8
M2,5×7/T8
M2,5×7/T8
M2,5×7/T8
Note:
Cutter PN 24 2420 1 are delivered without exchangeable insert
Notiz:
Messer PN 24 2420 1 werden ohne Wendeschneidplatte geliefert
Poznámka: Nože PN 24 2420 1 se dodávají bez VDSK
12
PILANA MCT, spol. s r.o., Nádražní 804, 768 24 HULÍN, Czech Republic
CUTTER UNITS
beveled
MESSEREINHEITEN
NOŽOVÉ JEDNOTKY
schräge
šikmé
PN 24 2428
(brazed/gelötete/pájené)
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension
Mass
Rozměr
SKsort
SKSorte
DruhSK
d
mm
L1
mm
480 001 - 16
480 001 - 20
480 001 - 21
480 001 - 23
480 002 - 08
480 003 - 09
480 003 - 11
480 003 - 13
480 003 - 15
480 004 - 09
480 004 - 11
480 004 - 13
480 004 - 15
480 005 - 09
480 005 - 11
480 005 - 13
480 005 - 15
6 - 17
6 - 21
6 - 27
6 - 27
8 - 28
10 - 33
10 - 33
10 - 38
10 - 38
16 - 49
16 - 49
16 - 60
16 - 60
24 - 78
24 - 78
24 - 104
24 - 104
TSM20
TSM20
P10
K01
HF7
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
M6×05
M6×05
M6×05
M6×05
M8×0,5
M10×0,5
M10×0,5
M10×0,5
M10×0,5
M16×1
M16×1
M16×1
M16×1
M24×1
M24×1
M24×1
M24×1
22
26
32
32
35
40
40
46
46
60
60
72
72
95
95
122
122
Note:
1 division of scale = 0,02 mm/Ø
Notiz:
1 Teilstrich der Skala = 0,02 mm/Ø
Bardia
7.Screw
Ø Stange 7.Schraube
Ø tyče
7.Šroub
19
19
22
22
25
27
27
32
32
40
40
50
50
63
63
80
80
M3,5×12
M3,5×12
M3,5×15
M3,5×15
M5×17,5
M6×18
M6×18
M6×20
M6×20
M8×26
M8×26
M8×32,5
M8×32,5
M12×45
M12×45
M12×60
M12×60
Poznámka: 1 dílek stupnice = 0,02 mm/Ø
CUTTER UNITS
beveled
MESSEREINHEITEN
NOŽOVÉ JEDNOTKY
schräge
šikmé
PN 24 2421
(exchangeableinsert/Wendeschneidplatte/VDSK)
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension
Mass
Rozměr
d
mm
L1
mm
Bardia
Ø Stange
Ø tyče
452 202 - 18
480 006 - 11
480 006 - 15
480 007 - 11
480 007 - 15
480 008 - 11
480 008 - 15
8 - 28
10 - 33
10 - 38
16 - 49
16 - 60
24 - 78
24 - 104
M8×0,5
M10×0,5
M10×0,5
M16×1
M16×1
M24×1
M24×1
35
40
46
60
72
95
122
25
27
32
40
50
63
80
Note:
1 division of scale = 0,02 mm/Ø; cutter units PN 24 2421 are delivered without
exchangeable insert
Notiz:
1 Teilstrich der Skala = 0,02 mm/Ø; Messereinheiten PN 24 2421 werden ohne
Wendeschneidplatte geliefert
Poznámka: 1 dílek stupnice = 0,02 mm/Ø; nožové jednotky PN 24 2421 se dodávají bez VDSK
e-mail: [email protected], [email protected]; www.pilanamct.cz
13
CUTTERS
for beveled cutter units
MESSER
NOŽE
für schrägen Messereinheiten
pro nožové jednotky šikmé
PN 24 2428.1
(brazed/gelötete/pájené)
CUTTERS
for beveled cutter units
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension
Mass
Rozměr
SKsort
SKSorte
DruhSK
d
mm
L
mm
580 651 - 16
580 651 - 17
580 651 - 11
580 651 - 12
580 677 - 06
580 681 - 01
580 681 - 02
580 681 - 03
580 681 - 04
580 683 - 01
580 683 - 02
580 683 - 03
580 683 - 04
580 685 - 01
580 685 - 02
580 685 - 03
580 685 - 04
6 - 17
6 - 21
6 - 27
6 - 27
8 - 28
10 33
10 33
10 - 38
10 - 38
16 - 49
16 - 49
16 - 60
16 - 60
24 - 78
24 - 78
24 - 104
24 - 104
TSM20
TSM20
P10
K01
HF7
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
P10
K01
M6×0,5
M6×0,5
M6×0,5
M6×0,5
M8×05
M10×0,5
M10×0,5
M10×0,5
M10×0,5
M16×1
M16×1
M16×1
M16×1
M24×1
M24×1
M24×1
M24×1
17,5
21,0
27,5
27,5
28,5
33,0
33,0
38,0
38,0
49,0
49,0
60,5
60,5
78,5
78,5
104
104
MESSER
NOŽE
für schrägen Messereinheiten
pro nožové jednotky šikmé
PN 24 2421.1
(exchangeableinsert/Wendeschneidplatte/VDSK)
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension
Mass
Rozměr
d
mm
L
mm
452 201 - 04
580 113 - 11
580 113 - 15
580 114 - 11
580 114 - 15
580 115 - 11
580 115 - 15
8 - 28
10 - 33
10 - 38
16 - 49
16 - 60
24 - 78
24 - 104
M8×0,5
M10×0,5
M10×0,5
M16×1
M16×1
M24×1
M24×1
28,5
33,0
38,0
49,0
60,5
78,5
104,0
8.Insert
9.ScrewTORX
8.Wendeschneidplatte 9.SchraubeTORX
8.VDSK
9.ŠroubTORX
WCMT 020102
CCMT 060202
CCMT 060202
TCMT 110202
TCMT 110202
TCMT 110202
TCMT 110202
Note:
Cutter PN 24 2421 1 are delivered without exchangeable insert
Notiz:
Messer PN 24 2421 1 werden ohne Wendeschneidplatte geliefert
M2×3,4/T6
M2,5×5,5/T8
M2,5×5,5/T8
M2,5×7/T8
M2,5×7/T8
M2,5×7/T8
M2,5×7/T8
Poznámka: Nože PN 24 2421 1 se dodávají bez VDSK
14
PILANA MCT, spol. s r.o., Nádražní 804, 768 24 HULÍN, Czech Republic
CENTRING DEVICE
ZENTRIERGERÄT
STŘEDÍCÍ PŘÍSTROJ
PN 24 2492
OrderNo.
Bestell-Nr.
Katalogovéčíslo
Dimension-Marking
Mass-Bezeichnung
Rozměr-označení
Shank
DieSchaft
Stopka
Taperbore
Schaftseele
Dutina
599 040 - 01
B16×300
--
B 16
Note:
The centring devices are delivered including the dial indicators ČSN 25 1811 1 with scale
division 0,01 mm
Notiz:
Die Zentriergeräte werden inclusive Meßuhr ČSN 25 1811 1 mit der Skalenteilungswert
0,01 mm geliefert
Poznámka: S
tředicí přístroje se dodávají včetně číselníkového úchylkoměru ČSN 25 1811 1
s odečítáním 0,01 mm
ADAPTATION
OF SEMI-PRODUCTS
BOHRSTANGENROHLINGE GESTALTUNG
for fitting with cutter units
ÚPRAVA POLOTOVARŮ
VYVRTÁVACÍCH TYČÍ
für die Bestückung mit Messereinheiten
pro osazení nožovými jednotkami
Ød
mm
+0,1
A
–0,1
+0,1
B
–0,1
mm
M
mm
ØD
mm
+2
l1 +3
l2 mm
s
mm
h 1
mm
h
mm
Clampingscrew
Spannschraube
Upínacíšroub(ČSN021143.72)
25
32
40
50
63
80
0
0,6
3,5
3
8
14
6
8
10
12
15
18
M5
M6
M8
M10
M12
M12
6
6,7
8,8
10,5
13
13
19
22
24
27
33
33
24
28
30
33
39
39
2
2
2,5
2,5
3
3
0,48
0,48
0,59
0,59
0,80
0,80
1,2
1,2
1,5
1,5
1,9
1,9
M5×25
M6×25
M8×30
M10×40
M12×50
M12×50
mm
mm
e-mail: [email protected], [email protected]; www.pilanamct.cz
15
ADAPTATION
OF SEMI-PRODUCTS
BOHRSTANGENROHLINGE GESTALTUNG
for fitting with cutter units
16
ÚPRAVA POLOTOVARŮ
VYVRTÁVACÍCH TYČÍ
für die Bestückung mit Messereinheiten
pro osazení nožovými jednotkami
Bar
Stange
TyčØD
ØAH7
mm
ØBH7
mm
ØC
+0,2
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
Cuttersize
Messermass
Velikostnože
X
mm
19
25
32
40
50
63
80
6
8
10
16
16
24
24
14
18
20
30
30
44
44
10
12
14
20
20
30
30
4
5
6
8
8
10
10
3,5
4,5
5
9
9
10
10
18
22
26
38
38
53
53
11
16
22
25
35
44
61
6 - 14/17
8 - 23
10 - 32
16 - 40
16 - 52
24 - 64
24 - 82
32
42
42
60
60
75
75
Bar
Stange
TyčØD
ØAH7
mm
ØBH7
mm
ØC
+0,2
mm
E
mm
K
mm
L
mm
M
mm
N
mm
Cuttersize
Messermass
Velikostnože
19
25
32
40
50
63
80
6
8
10
16
16
24
24
14
18
20
30
30
44
44
10
12
14
20
20
30
30
4
5
6
8
8
10
10
10
12
14,8
22
25
31,5
31,5
7,6
9,55
11,3
16
16,85
23,2
23,2
10,7
17
22
25
34
42
64
3x45
3x45
5x45
6x45
6x45
8x45
10x45
6 - 17/21
8 - 28
10 - 38
16 - 49
16 - 60
24 - 78
24 - 104
+0,4
+0,4
PILANA MCT, spol. s r.o., Nádražní 804, 768 24 HULÍN, Czech Republic
RECOMMENDED CUTTING
CONDITIONS
EMPFOHLENE
SCHNITTBEDINGUNGEN
DOPORUČENÉ ŘEZNÉ
PODMÍNKY
Boringbars-forroughing
Schruppbohrstangen
Vyvrtávacítyčehrubovací
Cuttingspeed
Because the cutting blade seat is according to ISO,
it is possible to use the cutting blade from any
producer The cutting speed is set in accordance
to producer’s recommendation however the cutting
blade must have a proper chip former to create
formed chip
Schnittgeschwindigkeit
Der Sitz der Schneidplatte ist nach ISO gefertigt, es
ist darum möglich die Schneidplatte von beliebigen
Hersteller benutzen Die Schnittgeschwindigkeit
dann nach der Herstellersempfehlung wählen Die
Schneidplatte muß aber solchen Spannformer
haben, damit bei Ausbohren die geformte Spanne
entsteht
Řeznérychlosti
Vzhledem k tomu, že sedlo má normalizovaný
tvar dle ISO, je možno použít řeznou destičku od
kteréhokoliv výrobce Řeznou rychlost potom volit
dle doporučení výrobce destičky Řezná destička
však musí mít takový utvařeč, aby při vyvrtávání
vznikala utvářená tříska
Widthofcut
Boring bars are made with both cutting blades
axially in the same level; both cutting blades must
be set on the same diameter It is not possible
to divide the width of cut for each cutting blade
separately
Schnittbreite
Die Bohrstangen sind so konstruiert , dass beide
Schneidplatten axial in der gleichen Höhe sind
Darum müssen beide Schneidplatten auf denselben
Durchmesser eingestellt werden Es ist nicht
möglich die Spannbreite in zwei Hälfte extra für
jede Schneidplatte zu teilen
Šířkařezu
Vyvrtávací tyče jsou konstruovány tak, že obě
řezné destičky jsou axiálně na stejné výšce Proto
musí být obě nastaveny na stejný průměr Nelze
šířku řezu rozdělit na polovinu pro každou destičku
zvlášť
Basicwidthofcutandfeeding
GrundschnittbreiteundVorschub
Základníšířkařezuaposuvy
Sortingaccordingtomaterial
1 - steel
2 - stainless steel
3 - cast iron
4 - nonferrous metals - copper,
aluminum and its alloy
DieEinteilungvonbearbeitendenMaterialien
1 - der Stahl generell
2 - der Rostfreistahl
3 - das Gußeisen
4 - Nichteisen - Kupfer, Aluminium
und ihre Legierungen
Rozděleníobráběnýchmateriálů
1 - oceli všeobecně
2 - nerezové oceli
3 - litina
4 - neželezné kovy - měď, hliník
a jejich slitiny
Maximumwidthofcutae
MaximaleSchnittbreiteae
Maximálníšířkařezuae
Maximumfeedpertoothfzmax
Max.VorschubwegjeZahnfzmax
Maximálníposuvnazubfzmax
Boringrange
Ausbohrungsumfang
Rozsahvyvrtávání
1
2
3
4
1
2
3
4
30÷39
38÷50
48÷63
60÷80
76÷110
105÷160
3,5
5
5,5
6,5
7
8
3
3,5
4
5
5
6
3,5
5
5,5
6,5
7
8
4
6
6
8
8
9
0,08÷0,12
0,1÷0,15
0,1÷0,2
0,12÷0,25
0,15÷0,25
0,15÷0,25
0,05÷0,07
0,06÷0,09
0,07÷0,1
0,09÷0,12
0,1÷0,14
0,12÷0,15
0,1÷0,15
0,12÷0,2
0,15÷0,22
0,2÷0,25
0,25÷0,3
0,25÷0,3
0,15÷0,2
0,18÷0,23
0,2÷0,25
0,25÷0,3
0,28÷0,35
0,28÷0,35
Feeding
The real feed is set according to material and the
technological process coefficient
Feed per tooth fz = fzmax k1 k2 k3 k4
Vorschub
Den wirklichen Vorschub wählen wir vom Material
und von den Koeffizienten des technologischen
Verfahrensabhängig
Vorschubweg je Zahn fz = fzmax k1 k2 k3 k4
Posuvy
Skutečný posuv volíme v závislosti na materiálu
a koeficientech technologického procesu
Posuv na zub fz = fzmax k1 k2 k3 k4
Coeff./Koeff./Koef.
Type/Typ
Condition/Bedingung/Podmínka
Value/Wert/Hodnota
k1
Slenderness of bar / Schlankheit der Stange /
Štíhlost tyče
D:L≥1:4
D:L<1:5
1
0,8
k2
Span of jaws / Backenweite / Rozevření čelistí
Dmin
Dcentre / Dmitt / Dstřed
Dmax
1,1
1
0,9
k3
Cooling / Kühlung / Chlazení
Dry / Trocken / Za sucha
Cooling liquid / unter dem Kühlmittel / Pod chl kapalinou
0,9
1
k4
Alignment of predrilled hole / Die Gleichachsigkeit
der Vorbohrung / Souosost předvrtaného tvoru
Aligned / gleichachsig / Souosý
Misaligned / ungleichachsig / Nesouosý
1
0,75
e-mail: [email protected], [email protected]; www.pilanamct.cz
17
RECOMMENDED CUTTING
CONDITIONS
DOPORUČENÉ ŘEZNÉ
PODMÍNKY
Boringbars-forfinishing
Schlichtbohrstangen
Vyvrtávacítyčedokončovací
These bars are designed for fine boring in accuracy
from IT 7 to IT 8 of roughly premachined bore
Roughness from Ra 1,6 to 2,7
Die Stangen sind für die Feinausbohrung der
Vorboh-rung in der Genauigkeit IT 7 bis IT 8
bestimmt Die erzielte Rauhigkeit ist Ra 1,6 bis 2,7
Tyče jsou určeny pro jemné vyvrtávání v přesnosti
IT 7 až IT 8 předhrubovaného otvoru Dosahovaná
drsnost Ra 1,6 až 2,7
Cuttingspeed
Same as for Boring bars for roughing
Schnittgeschwindigkeiten
Es gelten dieselben Bedingungen wie bei den
Schruppbohrstangen
Řeznérychlosti
Platí stejné podmínky jako u hrubovacích tyčí
Cuttingdepthae
We recommend from 1 to 1,5× radius of a cutting
blade tip
Schneidetiefeae
Wir empfehlen das 1 bis 1,5 Vielfache des
Spitzeradius der Schneidplatte
Hloubkařezuae
Doporučujeme 1 až 1,5 násobek poloměru špičky
řezné destičky
Feeding
Blade tip radius
0,1
0,2
0,4
Vorschube
Radius der Spitze
0,1
0,2
0,4
Posuvy
Rádius špičky
0,1
0,2
0,4
Feeding fz
0,02÷0,05
0,04÷0,08
0,10÷0,16
Vorschub fz
0,02÷0,05
0,04÷0,08
0,10÷0,16
Posuv fz
0,02÷0,05
0,04÷0,08
0,10÷0,16
The feed rate coordinated together with cutting
blade tip radius determining roughness Ra We
recommend the first choice from the chart The
slenderness of bar and increasing revolutions can
cause vibrations and worsening of Ra
Das Vorschub gemeinsam mit dem Spitzeradius
der Schneideplatte die Rauhigkeit Ra bestimmen
Wir empfehlen den ersten Wahl gemäß der Tabelle
Die Schlankheit der Stange und die steigende
Drehzahl können die Stange ins Schwingen bringen
und Ra verschlimmern
Posuv v součinnosti s rádiusem špičky řezné
destičky určuje drsnost Ra Doporučujeme první
volbu dle tabulky Štíhlost tyče a zvyšující otáčky
napomáhají tendenci rozkmitání a zhoršení Ra
Cooling
Cooling has a good effect on cylindricity achievement Decrease of temperature dilatation Air
cooling is recommended when machining hardened
steel with CBN cutter
Kühlung
Die Kühlung hat eine günstige Wirkung für die
Berücksichtigung der Zylindrizität und verschlimmert
die Wärmedehnung Bei der Bearbeitung von der
gehärteten Stahl mit der Schneidplatte CBN ist es
sehr passend die Luftkühlung zu benutzen
Chlazení
Má příznivý účinek na dodržení válcovitosti Snižuje
tepelné dilatace Při obrábění kalených ocelí
destičkou CBN je velmi vhodné chlazení vzduchem
Boringbarsetting
EinstellungderStange
Nastavenítyče
For rough dimension adjustment slacken the screw,
by turning the nut with degree scale is the cutter
ejected to an approximate dimension (approx for
0,1 mm minus) After adjusting tighten the screw
The cutting needs to be started by machining fine
chips in the bored hole According to measured
dimension is the cutting unit set as follows:
a) When over-measure is more than 0,3 mm set
rough adjustment again
b) When over measure is less than 0,3 mm
the screw should be slackened for approx
90° By turning the nut with degree scale for
corresponding divisions
(1 division=0,02mm/Ø) is the cutter set
to dimension When the real dimension is
measured the cutter is set to the needed
dimension by turning the nut with degree
scale
WARNING!The screw should not be
tightened!
Die grobe Einstellung führt man mit der Erlösung
von der Schraube und Drehen von der Mutter
mit der Skala durch Damit ist der Messer in die
Position der groben Abmessung ausgeschoben /
cca um 0,1 mm kleiner/ Nach der Einstellung zieht
man die Schraube nach Die Bearbeitung beginnt mit
einer feinen Spanne Gemäss dem angemessenen
Wert stellt man den genau geforderten Wert ein:
a) Bei der Zugabe größer als 0,3 mm mit dem
Verfahren für die grobe Einstellung
b) Bei der Zugabe kleiner als 0,3 mm lockert man
die Schraube um etwa 90° Das Messer stellt
man auf das Mass durch Drehen der Mutter
mit der Skala (1 Teilchen=0,02 mm/Ø) ein
Nach dem Messen der wirklichen Bohrung
führt man die Korrektion auf Mass durch das
Drehen der Mutter mit der Skala aus
ACHTUNG! Die Schraube zieht man schon
nicht nach!
Hrubé nastavení se provede uvolněním zpevňovacího šroubu a otáčením matice se stupnicí se
vysune nůž na přibližný rozměr (cca o 0,1 mm
menší) Po nastavení se dotáhne zpevňovací šroub
Obrábění se začne jemnou třískou Dle naměřené
hodnoty se nastaví přesně požadovaný rozměr:
a) Při přídavku větším než 0,3 mm postupem pro
hrubé nastavení
b) Při přídavku menším než 0,3 mm se uvolní
zpevňovací šroub o cca 90° Otáčením matice
se stupnicí (1 dílek=0,02 mm/Ø) se nastaví
nůž na rozměr Po změření skutečného otvoru
se provede korekce na rozměr otáčením
matice se stupnicí
POZOR! Zpevňovací šroub se již nedotahuje!
Notice: the screw should not be slackened more
than 120° to keep rigidity of the cutter unit
18
EMPFOHLENE
SCHNITTBEDINGUNGEN
Upozornění: uvolnění zpevňovacího šroubu by
nemělo být větší než 120° pro zachování tuhosti
nožové jednotky
Bemerkung: Die Lockerung der Schraube sollte
nicht größer als 120° sein - es ist nötig für die
Steifheit der Messereinheit
PILANA MCT, spol. s r.o., Nádražní 804, 768 24 HULÍN, Czech Republic
TOOL SHANKS
WERKZEUGSCHÄFTE
with 7:24 taper
STOPKY NÁSTROJŮ
mit 7:24 Kegel
s kuželem 7:24
ČSN 22 0432
K
D±0,15
D1
D2h12
D3h8
D4
d1
d2
d3
d4
40
50
63
100
44,45
69,85
58
94
69,34
107,61
55
85
17
25
5
6
M16
M24
25,3
39,6
K
a1±0,1
bH12
e±0,1
l4
Lh11
l1
l -0,3
l3
tmax
40
50
6,6
9,2
16,1
25,7
10
12
32
45
93,4
126,8
10
16
18,5
30,0
8
11
22,5
35,3
Material:
Case hardened steel, tensile strength in core
min 980 N/mm2
Execution:
Case hardened HRc 58±2, depth of case
min 0,5 mm
Werkstoff:
Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit nach der
Einsatzhärtung von mind 980 N/mm2
Ausführung:
Einsatzgehärtet HRc 58±2, Härtetiefe
min 0,5 mm
Accuracyoftapershank:
AT 3 in accordance with DIN 2080
GenauigkeitderKegelschaft:
AT 3 nach DIN 2080
Run-out:
Rundlauffehler:
Ú
0,005
maximum run-out on the clamping surface
measured against the shank
Ú
0,01/3d
maximum run-out of the control bar measured
against the shank in distance of 3d from
bedding point
Ú
0,005
der maximale Rundlauffehler auf der
Aufnahmefläche gegenüber Aufnahmeschaft
gemessen
Ú
0,01/3d
der maximale Rundlauffehler des Messstiftes
gegenüber Aufnahmeschaft, der im Abstand
3d ab der Einspannung gemessen ist
e-mail: [email protected], [email protected]; www.pilanamct.cz
2
Materiál:
cementační ocel s pevností po tepelném zpracování min 980 N/mm2
Provedení:
kaleno na HRc 58±2, tloušťka cementační
vrstvy min 0,5 mm
Přesnostkuželovéstopky:
AT 3 dle DIN 2080
Házivost:
Ú
0,005
maximální obvodová házivost na upínací
ploše měřená vůči upínací stopce
Ú
0,01/3d
maximální obvodová házivost kontrolního
válečku měřená ve vzdálenosti 3d od
vetknutí vůči upínací stopce
19

Podobné dokumenty

PILANA MCT PILANA MCT

PILANA MCT PILANA MCT Boring bars for roughing Boring bars for finishing Semi-products of boring bars Roughing cutter units Cutter units perpendicular Cutters for perpendicular cutter units Cutter units beveled Cutters ...

Více

pilana mct pilana mct - IVEX

pilana mct pilana mct - IVEX Pokyny k úpravě polotovarů vyvrt. tyčí . . . . 21 Úprava polotovarů vyvrtávacích tyčí . . . 22, 23

Více