Zapnutí a tlačítka DigitalHunter™ je jednoduchý a snadno

Komentáře

Transkript

Zapnutí a tlačítka DigitalHunter™ je jednoduchý a snadno
Zapnutí a tlačítka
DigitalHunter™ je jednoduchý a snadno ovladatelný puńkohled. Puńkohled zapnete
červeným tlačítkem on/off. Takto DigitalHunter™ bude spuńtěn, v normálním zobrazovacím
módě. Zapnutí zabere 2-3 vteřiny. Obraz podobný obrázku, zobrazeném v symbolickém
zobrazovači okuláru, je zobrazen zaměřovačem s překrytím alfa-numerickými znaky.
Przyciski
Celownik optyczny DigitalHunter ™ jest prosty i łatwy w użyciu. Celownik optyczny
włączysz czerwonym przyciskiem ON / OFF. DigitalHunter ™ będzie działać podstawowym
modzie wyświetlania. Właczenie trwa 2-3 sekundy.Podobny obraz pojawia się jako
symboliczny widok w okularze przeglądarki / znaki alfanumeryczne /.
1. Počet video segmentů nebo obrázků, které mohou být uloženy na paměťové kartě
typu SD
2. Nahrávání videa nebo obrázků
3. Konfigurace zaměřovacího kříže
4. Indikátor životnosti baterie
5. Rozsah korekce nastřelení pro vybraný zaměřovací kříž
6. Zvětńení
1. Liczba segmentów wideo lub zdjęć, które mogą być przechowywane na karcie
pamięci SD
2. Nagrywanie widea lub zdjęč
3. Konfiguracja celownika / siatki krzyža /
4. Wskaźnik naładowania bateri
5. Kalibracja strzalu dla wybranej siatki krzyža.
6. Powiększenie.
Zapnutí LCD displeje provedete čtvercovým tlačítkem na pravé horní straně
puńkohledu. Aktuální zvětńení a nastavení jasu lze vyčíst z displeje, jak je ukázáno výńe.
Z bezpečnostních důvodů, tento displej zobrazuje zaznamenané snímky, pouze v případě,
že je puńkohled orientovaný vertikálně. Menu se zobrazuje v libovolné pozici.
Włącz monitor LCD kwadratowym przyciskiem na górze po prawej
stronie . Powiększenie i jasność można odczytać na wyświetlaczu, jak pokazano powyżej. Ze
względu na bezpieczeństwo wyświetla obrazy rejestrowane tylko wtedy,kiedy karabin jest
ustawiony pionowo, menu wyńwietla sie w dowolnej pozycji.
Dvakrát klikněte na tlačítko Menu pro přechod do režimu MENU. První menu jak je viděno v
okuláru displeje bude menu PUŃKOHLEDU. Stisknutím tlačítka se ńipkou doprava vyberte
obrázek menu, jak je znázorněno.
Zdejńí volby lze provést pro obraz (statické fotografie) nebo pro zachytávání videa, s velkým
nebo malým rozlińením, vysokou, střední, nebo nízkou kvalitou fotografií, (ne)požadování
zaměřovacího kříže na videu nebo obrázku a jestli automatické snímání (firing pin detect) je
žádoucí. Mačkejte ńipku DOLŮ, dokud se červená ńipka nachází na parametru,
který chcete změnit. Pak ji změňte pravým nebo levým tlačítkem se ńipkou. Pokud
chcete uložit nastavení a návrat do normálního režimu zobrazení, stiskněte tlačítko MENU.
Kliknij dwukrotnie na przycisk Menu, aby wejść do menu. W okularze pojawi sie
menu lunety. Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby wybrać menu pliku, jak pokazano na
gorze.
Wybierz obraz (zdjęcie) lub wideo o wysokiej lub niskiej rozdzielczości, wysokiej, średniej lub
niskiej jakości zdjęć (nie),ustawiajac celownik na wideo lub zdjęcie, jeśli w trybie
automatycznym (firing pin detect) jest pożądane. Naciśnij strzałkę w dół, aż
czerwona strzałka wskoczy na parametr, który chceń wybrač. Następnie zmien w prawo lub
w lewo klawiszem ze strzałka. Jeśli chcesz zapisać ustawienia i powrócić do
normalnego trybu wyświetlania, naciśnij przycisk MENU.
Zde se nachází časový režim, čas, datum, formát video výstupu, zobrazení kompasu, a lze
zvolit i kalibraci kompasu. Mačkejte ńipku DOLŮ, dokud se červená ńipka nachází na
parametru, který chcete změnit. Pak ji změňte pravým nebo levým tlačítkem se ńipkou.
Pokud chcete uložit nastavení a návrat do normálního režimu zobrazení, stiskněte tlačítko
MENU.
Tutaj jest tryb: czasu, daty, format widea , kompas oraz kalibracja
kompasu. Naciśnij strzałkę w dół, aż czerwona strzałka pokaže parametr, który
chcesz zmienić. Następnie zmien w prawo lub w lewo klawiszem ze strzałka. Jeśli
chcesz zapisać ustawienia i powrócić do normalnego trybu wyświetlania, naciśnij
przycisk MENU.
Okamžité přehrání
Video nebo statické snímky lze prohlížet na displeji LCD ihned poté, co byli zachyceny (pro
určení účinnosti zaměřovacího bodu účinnost dopadu, jakým způsobem cíl běžel po
výstřelu, atd.).
Natychmiast Odtwórz
Nagrania wideo i zdjęcia można oglądać na monitorze LCD, niezwłocznie po ich
zrobieniu (do określenia skuteczności punktu uderzenia kuli.).
Video/Photo
Puńkohled lze nastavit tak, aby je zachytil pěti sekundové video sekvence aktivované
výstřelem a uložil do paměťové karty. Pěti sekundové video sekvence mohou být nastaveny,
aby obsahovala video, před výstřelem, kombinaci videa před a po výstřelu nebo jen po
výstřelu. Puńkohled můžete nastavit na zachycení snímku ve vysokém, středním nebo
malém rozlińení.
Celownik optyczny można ustawić tak, aby nagral pięć sekund sekwencji widea przy czym
nagrywanie jest uruchamiane wystrzalem lub po wystrzale.. Celownik optyczny można
ustawič w wysokiej rozdzielczości, średniej lub niskiej.
Velkorysý průměr výstupní pupily při konstantním rozsahu zvětšení
Konvenční puńkohledy mají výrazně snížený průměr výstupní pupily při vyńńím zvětńení.
Vzhledem k tomu, že puńkohled DigitalHunter™ má elektronické zvětńení (eZOOM),
výstupní pupily nemění se zvětńením. Výstupní pupily zůstávají stejné při vélkém i nízkém
přiblížení.
Pole widzenia i ostrość
Konwencjonalne celowniki mają znacznie mniejsza średnice źrenicy wyjściowej w większym
powiększeniu. Ponieważ DigitalHunter ™ posiada elektroniczny zoom (eZOOM), źrenicy
wyjściowej nie zmienia się powiększenie.Średnica źrenicy wyjściowej jest taka sama w
powiększeniu dužym i malym .
Video výstupní port
Výstupní port videa umožňuje ostatním vidět, co střelec vidí v reálném čase, když je video
zobrazeno na externím monitoru. To je obzvláńtě vhodný pro střelecké ńkolení a
bezpečnostní lovecké kurzy. Video z tohoto portu umožňuje lovci sdílet své zkuńenosti (ať už
úspěńné či neúspěńné), s kamarády na lovu zpátky na táboře přes externí monitor.
Port wyjścia wideo
Port wyjścia wideo pozwala zobaczyć, co strzelec widzi w czasie rzeczywistym, wideo jest
wyświetlane na monitorze zewnętrznym. Jest najlepszym urzadzeniem dla kursów
szkoleniowych bezpieczeństwa myńliwych,strzelców sportowych,itd... Video to
pozwala myśliwym i strzelcom do dzielenia się swoim doświadczeniem (zarówno udanych
lub nieudanych akcji ), wszystko widzisz na zewnętrznym monitorze.
USB port
USB port nabízí snadný způsob pro stahování přizpůsobené zaměřovacímu křížů a balistiku
střeliva vańeho puńkohledu. Kromě toho můžete také nahrát snímky a video z
DigitalHunter™ do vańeho počítače.
USB port
Port USB pozwala w łatwy sposób pobrać siatke krzyža i balistyke amunicji . Ponadto,
można także przesyłać zdjęcia i wideo zDigitalHunter™ do komputera.
Secure Digital Card
Port pro paměťovou kartu typu SD poskytuje jednoduchý způsob ukládání snímků a videí
z vańeho puńkohledu. Tento port je kompatibilní s běžně dostupnými paměťovými kartami
typu SD. Kromě toho lze vńechny zaměřovací kříže a balistické informace o střelivu přenáńet
přes Secure Digital Card, což poskytuje alternativu k rozhraní USB.
Secure Digital Card
Port na karta pamięciowa SD umożliwia łatwe przechowywanie zdjęć i filmów z lunety. Port
ten jest kompatybilny ze standardowymi kartami pamięci SD.Ponadto,
wszystkie opcje krzyża i balistyke možne przegrywač przez Secure Digital Card,
która stanowi alternatywę dla USB.
Napájení
Napájecí port poskytuje alternativu pro AA baterie. Když doma navrhujete zaměřovací kříže
nebo nahráváte obrazy, může DigitalHunter™ být zapojen do sítě přes adaptér 12V AC/DC.
Chcete-li zajistit, aby vnějńí kabely nejsou nepřekážely při střelbě, DigitalHunter™ může být
automaticky přepnut na napájení při odpojení externího zdroje napájení.
źródło
Gniazdo zasilania stanowi alternatywę dla baterii AA. Podczas wyboru krzyża w domu lub
zapisywania obrazów DigitalHunter ™ może być podłączony do sieci za
pomocą zasilacza 12V DC /. Aby zapewnić, że kable nie koliduja podczas strzelania
, DigitalHunter ™ može być automatycznie wyłączony z zasilania zewnętrznego.
Balistická oprava zaměřovacího kříže
Puńkhohled se automaticky usadí scénu, takže střelec si může držet přesnost na
odhadovanou vzdálenost k cíli. Střelecké údaje jako nulová vzdálenost, data o náboji, data o
puńce, pak můžete stáhnout do svého puńkohledu přes USB port. Poté před střelbou,
puńkohled rychle a jednoduńe zjistí odhadovanou vzdálenost k cíli použitím zabudované
klávesnice v puńkohledu. Puńkohled dále usadí scény (usadí zaměřovací kříž) takže střelec
může pozicovat zaměřovací kříž na požadovaný bod dopadu. To umožńuje puńkohledu
kompenzaci balistiky kulky/puńky spíńe než střelci
Okamžitá změna zaměřovacího kříže
Lovec může mít 4 různé optické mřížky vložené v puńkohledu najednou a lze je použítí
mnoha různými způsoby. Jedním ze způsobů, je pomocí této funkce, mít nastřelený
puńkohled v určitém rozsahu zaměřovacího kříže č.1 (100m), pak jiný v jiném rozsahu
(200m) a atd. Dalńím způsobem jak používat tuto funkci je mít dva zaměřovací kříže pro
světlé prostředí jako sníh a dva pro tmavé prostředí jako lesy. Třetí způsob, jak používat tuto
funkci je mít světlý a tmavý zaměřovací kříž začleněny do stejného zaměřovacího kříže toho
stejného zaměřovače, takže zaměřovač může být použít v jasném i tmavém prostředí. Čtvrtý
způsob použití této funkce, je mít různé zaměřovače nastavené pro různé typy nábojů tj.: dva
zaměřovače pro lehké náboje a dva pro těžké.
Možliwošči zmiany siatki krzyža
Łowiec może wybrač 4 różne siatki krzyža w tym samym czasie i mogą być wykorzystane
na wiele różnych sposobów. Jednym ze sposobów korzystania z tej funkcji jest
wykalibrowana luneta na odleglońč nap. nr 1 (100m), potem jeszcze w innym zakresie
(200m) itp. Inny sposób korzystania z tej funkcji, masz dwa krzyže do jasnych pomieszczen,
takich jak np. na śniegu
i ciemności oraz takich jak
lasy. Možesz wybrač krzyž do
ciežkiej amunicja i lekkiej,itd..
Elektrický zoom
Puńkohled nemá žádné vnitřní ani vnějńí pohyblivé části, kromě dioptrické korekce. Zvětńení
je provedeno elektronicky, s vycentrováním na určený prostřední pixel. Záměrný bod se
vůbec nezmění během změny zvětńení, jak to dělají běžné puńkohledy. Rozlińení se výrazně
nezmění z ńirokého zorného pole na úzké zorné pole.
Elektroniczny zoom
Celownik optyczny nie posiada wewnętrznyc lub zewnętrznych części ruchomych, z
wyjątkiem regulacji dioptrii. Powiększenie jest realizowane drogą elektroniczną, z
planowanym centrum pikseli środka.Przy zwiekszeniu celu zamierzenie sie nie zmieni jak w
innych lunetách . Rozdzielczość sie nie zmienia / szerokie pola widzenia w wąskim polu
widzenia /.

Podobné dokumenty