Nejnižší roční objem dokončených ploch ČR – Maloobchod – 2

Komentáře

Transkript

Nejnižší roční objem dokončených ploch ČR – Maloobchod – 2
DTZ Research
PROPERTY TIMES
Nejnižší roční objem
dokončených ploch
ČR – Maloobchod – 2. čtvrtletí 2015

Ve druhém čtvrtletí nebylo otevřeno žádné nákupní centrum a do konce roku by
měly celkový objem maloobchodních ploch doplnit pouze menší retailové parky.
Letos tak bude dokončen nejnižší objem retailových ploch od konce devadesátých
let.

V následujícím roce by mohly být dokončeny nákupní a outletová centra převážně
mimo Prahu o celkové rozloze více než 100 000 m2.

Ve druhém čtvrtletí jsme zaznamenali pokračující zájem investorů o retailové
nemovitosti, což potvrzují akvizice nákupních center Arkády Pankrác
(162 mil. EUR) a Futurum Kolín (23 mil. EUR). Především nemovitosti na
pražských nákupních třídách mohou v tomto roce ještě zaznamenat pokles výnosů
pod 5 %, což je výsledkem přetlaku kapitálu a omezené nabídky.
17. července 2015
Obsah
Ekonomický přehled
2
Nabídka
2
Expanze maloobchodních
řetězců
3
Nájemné
3
Tabulka 1
Nejvyšší dosahované nájemné & Výnosy
2. čtvrtletí 2015
Nájemné na nákupních třídách, EUR/m /měsíc
185
2
Nájemné v nákupních centrech, EUR/m /měsíc
100 – 130
Nájemné v retail parcích, EUR/m /měsíc
10 – 15
2
2
Výnosy nákupních tříd, %
Čtvrtletní výhled
5%
Výnosy obchodních center, %
5,5 %
Zdroj: DTZ
Graf 1
Nová nabídka, m2
400 000
350 000
Autor
Lenka Šindelářová
Associate Director
Consulting & Research
+420 602 773 592
[email protected]
Kontakt
Magali Marton
Head of EMEA Research
+33 1 49 64 49 54
[email protected]
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015p 2016p
Zdroj: DTZ, (p) predikce
www.dtz.com
Property Times
1
ČR – Maloobchod – 2. čtvrtletí 2015
Ekonomický přehled
Nabídka
V prvním čtvrtletí byl zaznamenán nejrychlejší ekonomický růst
od roku 2008 a to 4 % meziročně. Částečně se do dobrého
výsledku promítla také změna metodologie, ale hlavní
ekonomické ukazatele ukazují pozitivní výhled. Česká
ekonomika by měla v roce 2015 růst o 2,6 %. Nárůst veřejných
investic spolu se spotřebou domácností budou hlavními
tahouny ekonomického růstu. Zahraniční poptávka by v letech
2015/16 měla nadále pozitivně přispívat k růstu.
Ve 2. čtvrtletí 2015 nebyl dokončený žádný významnější
maloobchodní projekt a do konce roku očekáváme otevření jen
menších retail parků. Oba očekávané outlety The Prague
Outlet a Bohemia Outlet Village odsunuly dokončení na rok
2016. Spolu s projektem Outlet Arena Moravia v Ostravě
společnosti TK Development (10 000 m2) budou příští rok
pravděpodobně otevřeny celkem 3 outlety.
Takzvaný ”Grexit”, možný odchod Řecka z Eurozóny, by měl
mít jen omezený přímý dopad na Českou republiku. Přímá
expozice českého finančního sektoru na Řecko je
zanedbatelná. Český bankovní sektor je odolný a dobře by se
vyrovnal s krátkodobými turbulencemi na finančních trzích.
Dočasně by mohlo dojít k oslabení české koruny vlivem
zvýšené opatrnosti investorů vůči možným rizikům. Kolem
80 % českého exportu směřuje do zemí Eurozóny, proto by
jakékoli tamější ekonomické ochlazení vedlo k poklesu
zahraniční poptávky a negativně se tak odrazilo na vývoji
české exportně orientované ekonomiky. Do Řecka přitom
směřuje méně než čtvrtina procenta českého vývozu.
Nová nabídka by měla v roce 2016 přesáhnout 100 000 m2
zahrnující Aupark Koruna v Hradci Králové (25 900 m2) od
HB Reavis, rekonstrukci a rozšíření Prioru v Přerově a Centrál
Jablonec nad Nisou od developera Crestyl (13 000 m2).
Graf 4
Výměra na 1 000 obyvatel ve vybraných městech, m2
ČR
Hradec Králové
Brno
Praha
Index spotřebních cen dosáhl v červnu 0,8 % a očekává se, že
se letos bude pohybovat kolem nuly (0,2 %) v porovnání
s 0,3 % v roce 2014. Spotřební výdaje by letos měly růst
o 2,7 % v porovnání s 1,7% růstem v minulém roce, díky nízké
inflaci a předpokládanému nárůstu mezd o 2,8 %.
Nezaměstnanost by měla v roce 2015 nadále klesat na 6,7 %.
Ostrava
Ústí nad…
Plzeň
Olomouc
Liberec
Zdroj: Oxford Economics, ČSÚ
0
Graf 2
500
1,000
1,500
Zdroj: DTZ
Růst HDP ve stálých cenách, %
10
Graf 5
5
Celková výměra a nasycení dle regionů, m2 na 1 000
obyvatel
0
1,200,000
-5
1,000,000
-10
800,000
900
800
700
600
500
600,000
ČR
400
Eurozóna
Zdroj: Oxford Economics
400,000
Graf 3
200,000
Index spotřebitelských cen a míra nezaměstnanosti, %
300
200
100
0
0
10
8
6
4
Celková výměra
2
Saturace (výměra na 1000 obyv.)
Zdroj: DTZ
0
Míra nezaměstnanosti
Zdroj: Oxford Economics
www.dtz.com
Inflace
Property Times
2
ČR – Maloobchod – 2. čtvrtletí 2015
Expanze maloobchodních řetězců
Nájemné
Pokračuje konsolidace na českém maloobchodním trhu.
Hračkářská skupina Wormelen Group, která provozuje řetězec
Sparkys koupila společnost Alltoys, která má obchody
Bambule. Další konsolidace by mohly nastat u obchodů pro
dílnu, dům a zahradu.
Nejvyšší dosahované nájemné v Praze v ulici Na Příkopě
dosahuje 185 EUR za m2 a měsíc, do konce roku lze
předpokládat jeho další růst díky zvyšující se poptávce
nájemců. Nejvyšší nájemné v nákupních centrech v centru
Prahy se pro jednotky o velikosti 50 – 100 m2 pohybuje
v rozmezí 100 – 130 EUR/m2/měsíc a v ostatních špičkových
centrech na úrovni 70 – 80 EUR/m2/měsíc (Tabulka 2).
Nájemné v nákupních centrech zůstává stabilní, zatímco
v retailových parcích je pod tlakem.
Poptávka maloobchodních řetězců zůstává silná na hlavních
nákupních třídách a u špičkových nákupních center v Praze
a v regionech.
Ve 2. čtvrtletí 2015 byla otevřena první franšízová prodejna
čokoládových pralinek Jeff de Bruges a značkový francouzský
obchod s čaji Kusmi Tea na Novém Smíchově, což poukazuje
na stále rostoucí důraz na nabídku potravin a delikates v
obchodních centrech.
V červnu rostly maloobchodní tržby o 6,6 %. Tradičně největší
růst tržeb hlásí internetové obchody – 23,1 %, prodej potravin
vzrostl o 2,4 % a oblečení spolu s obuví zaznamenaly růst o
1,7 %.
Tabulka 2
Nejvyšší dosahované nájemné (EUR/m2/měsíc)
Lokalita
Praha
Brno
Ostrava
Liberec
Olomouc
Nákupní
centra
100–130
60–75
35–45
25–30
25–30
10–15
10–12
10–12
6–10
6–10
Retail parky
Zdroj: DTZ
Mapa 1
Hlavní plánované projekty a celková výměra moderních maloobchodních ploch dle regionu (2016)
Zdroj: DTZ
Definice
Celková výměra
Celková výměra moderních nákupních center a retail parků nad 5 000 m2 dokončených či
rekonstruovaných od roku 1992.
Nová nabídka
Nově dokončená či zrekonstruovaná nákupní centra a parky, které získaly kolaudační rozhodnutí
v daném období a byly otevřeny veřejnosti.
Nejvyšší dosahované Nájemné dosahované v nákupních centrech a obchodech na nákupních třídách pro jednotky 50 - 100 m2
nájemné
pro nájemce z řad prodejců módy, v retail parcích pro jednotky 500 - 1 000 m2.
www.dtz.com
Property Times
3
DTZ Business Kontakty
EMEA
John Forrester
Chief Executive, EMEA
+44 (0)20 3296 2002
[email protected]
DTZ Česká republika
Stanislava Trubačová
Pronájem maloobchodních ploch
+420 234 262 260
[email protected]
Ryan Wray MRICS
Investment and Business Development
+420 234 262 275
[email protected]
Karel Klečka MRICS
Oceňování
+420 234 262 232
[email protected]
Lenka Vodrážková
Správa nemovitostí
+420 234 262 257
[email protected]
Omezení odpovědnosti
Na tuto studii nelze spoléhat jako na základ pro jednání při transakcích bez vyhledání specifického,
kvalifikovaného a profesionálního poradenství. Data a fakta byla důkladně zkontrolována, DTZ nemůže
převzít žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či ztrátu následkem nepřesnosti v této studii. Zde
zahrnuté informace by neměly být ať již v celku či částečně publikovány, reprodukovány a citovány bez
předchozího souhlasu. V každé takové reprodukci musí být citováno DTZ.
Všechny naše studie
můžete získat na
www.dtz.com/research
© DTZ 2015
Global Headquarters
77 West Wacker Drive
18th Floor
Chicago, IL 60601 USA
tel.
+1 312 424 8000
fax
+1 312 424 8080
email
[email protected]
DTZ Česká republika
Florentinum
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
tel.
+420 226 209 100
email
[email protected]
www.dtz.com/research

Podobné dokumenty

DTZ Research

DTZ Research Celková plocha maloobchodu na 1 000 obyvatel dosahuje v

Více

Przyspieszenie rozwoju

Przyspieszenie rozwoju W 2012 r. dynamika przychod‚w Krakchemii wyniosła +7.3% r/r wobec +27.9% rok wcześniej. Duży wzrost w 2011 r. był związany z wprowadzeniem nowej strategii, natomiast w tym roku priorytetem sp‚łki b...

Více

DTZ Research

DTZ Research Investment & Business Development Ryan Wray MRICS Tel: +420 234 262 275 Email: [email protected]

Více

DTZ Research

DTZ Research jsou opravdu energeticky efektivní.  Chuť developerů dosahovat nejvyšší stupně certifikace v posledním roce klesá, stejně tak počet certifikovaných projektů již neroste tak rychle. Co zůstává, je ...

Více

DTZ Research

DTZ Research Investment Transaction Database Agregovaný přehled investiční aktivity v Asii a Evropě.

Více