Manuál pro obsluhu regulátoru CAREL pCO 2, 3

Komentáře

Transkript

Manuál pro obsluhu regulátoru CAREL pCO 2, 3
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
Manuál pro obsluhu
regulátoru
CAREL pCO 2, 3
technická dokumentace-provozní návod
Strana 1
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
pCO2 – elektronický programovatelný kontroler
Uživatelský manuál
DŮLEŽITÉ
NEŽ ZAČNETE S INSTALACÍ NEBO OBSLUHOU ZAŘÍZENÍ, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY VTOMTO MANUÁLU.
Tento přístroj byl zkonstruován pro bezpečný provoz pouze pokud:
•
•
Je instalace, provoz a údržba provedena dle pokynů uvedených v tomto manuálu;
Okolní podmínky a napájecí napětí spadají do níže uvedených hodnot;
Jakékoli jiné použití nebo změny, které nebyly předem schváleny výrobcem jsou považovány za nesprávné.
Odpovědnost za poškození nebo zničení způsobené nesprávným používáním nese výhradně uživatel.
Dejte pozor: v některých elektrických součástkách tohoto přístroje je napětí, takže všechny servisní nebo
údržbové práce musí být provedeny pouze odborníkem a kvalifikovaným pracovníkem, který si je vědom
nezbytných bezpečnostních opatření.
Než začnete pracovat s vnitřními částmi, odpojte napájení. Uspořádání přístroje:
Kontroler je vyroben z kovových a umělých částí a má lithiovou baterii.
ÚVOD
pCO2 představuje vývoj známého elektronického ovládání pCO, vyvinutého fy Carel a zkonstruovaného pro
rozmanité aplikace v oblasti
klimatizace a chlazení. Byla zkonstruována nová řada, která bude vyhovovat potřebám vedoucích výrobců v
tomto odvětví, kteří požadují stále
nové a flexibilní výrobky. Existují 3 velikosti, které se liší dle požadavků na I/O a napájení: pCO2 SMALL, pCO2
MEDIUM, pCO2 LARGE.
pCO2 zaručuje naprostou přizpůsobivost aplikaci a dále umožňuje vývoj specifických výrobků dle požadavku
zákazníka.
Všechny terminály současné řady pCO jsou kompatibilní s novými sériemi desek. V LARGE verzi mohou být
mikroprocesorová I/O rozšíření
připojena aniž by byla požadována síť pLAN.
1. VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI
technická dokumentace-provozní návod
Strana 2
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
Všechny verze těchto regulátorů tvoří 16-bitový mikroprocesor a až 6Mbytová FLASH memory, zaručující velký
výkon co se týče rychlosti
a dostupné paměti. Regulátor pCO2 je k dispozici ve třech velikostech, které se liší dle počtu vstupů a
výstupů, a tak zajišťují nejlepší možnou
cenu/koeficient výkonu.
1.1 pCO2: SMALL, MEDIUM, LARGE
1.1.1 Vlastnosti společné pro všechny verze
• 16-bitový mikroprocesor, 14 MHz, vnitřní registry a 32-bitový provoz, 512 Bytová vnitřní RAM;
• 2 MB nebo 4 MB FLASH MEMORY pro programy (s možností vnějšího rozšíření až o 6 MB);
• 256 kB statická RAM, dle předchozího požadavku možnost rozšíření na 1 MB;
• 1 sériový port RS485 pro pLAN;
• připraveno pro připojení k dohlížecí síti RS485;
• hodiny s vyměnitelnou lithiovou baterií;
• 56 Bytová RAM zálohovaná baterií;
• výběr adres a LED diod pro pLAN;
• umělohmotný kryt pro instalaci na DIN lištu omega;
• napájení 24V st/ss;
• telefonní konektor pro terminály pCO;
• telefonní konektor pro synoptiku;
• LED indikace zapnutí.
1.1.2 Vlastnosti jednotlivých verzí
pCO2 SMALL (13 DINové moduly)
• 8 opticky izolovaných digitálních vstupů, 24V st 50/60 Hz nebo 24V ss;
• 8 reléových digitálních výstupů (z nichž 1 je s přeměnitelným kontaktem);
• 2 analogové vstupy, volitelné mezi NTC, PT1000, ON/OFF;
• 3 analogové vstupy, volitelné mezi NTC, 0/1V, 0/10V, 0/20 mA, 4/20 mA;
• 4 analogové výstupy, 0/10V.
pCO2 MEDIUM (18 DINové moduly)
• 12 opticky izolovaných digitálních vstupů, 24V st 50/60 Hz nebo 24V ss;
• 2 opticky izolované digitální vstupy, 24V st/V ss nebo 230V st (50/60 Hz);
• 13 reléových digitálních výstupů (z nichž 3 jsou s přeměnitelnými kontakty);
• 2 analogové vstupy, volitelné mezi NTC, PT1000, ON/OFF;
• 6 analogových vstupů, volitelných mezi NTC, 0/1V, 0/10V, 0/20 mA, 4/20 mA;
• 4 analogové výstupy, 0/10V.
pCO2 LARGE (18 DINové moduly)
• 14 opticky izolovaných digitálních vstupů, 24V st 50/60 Hz nebo 24V ss;
• 4 opticky izolované digitální vstupy, 24V st/ss nebo 230V st (50/60 Hz);
• 18 reléových digitálních výstupů (z nichž 3 jsou s přeměnitelnými kontakty);
• 4 analogové vstupy, volitelné mezi NTC, PT1000, ON/OFF;
• 6 analogových vstupů, volitelných mezi NTC, 0/1V, 0/10V, 0/20 mA, 4/20 mA;
• 6 analogových vstupů, 0/10 V;
• 1 sériový port pro I/O rozšíření.
pCO2 se zabudovaným terminálem
Tři různé velikosti tvoří verze s LCD a klávesnicí zabudovanou do umělohmotného krytu a opatřené:
• LCD displejem, 4 x 20, s podsvícením (softwarově volitelné)
• 6 tlačítek;
• 4 LED diody řízené aplikačním softwarem;
pCO2 s 2+2 MB + EEPROM
Tři různé velikosti s a bez zabudovaných terminálů tvoří také verze s dvojitou flash memory a 32 KB pamětí
E2PROM pro parametry.
7 pCO2 - cod. +030221835 rel. 3.1 - 11.02.2004
1.2 Programovatelnost
pCO2 fy Carel může být programován pomocí vývojového systému EasyTools, který nabízí následující výhody:
• schopnost přenosu softwaru na jiný hardware fy Carel. Aplikace vyvinuté pro pCO nebo Macroplus mohou
být jednoduše a rychle převedeny do
pCO2 (a naopak) pouhou úpravou vstupů a výstupů;
• rychlý vývoj programů upravitelných dle požadavků zákazníka za konkurenční ceny;
• spolehlivost zaručená použitím standardních postupů, testovaných na místě provozu.
Použití EasyTools mimoto nabízí zákazníkům záruku maximálního stupně utajení a nezávislého vedení, kdyby
se rozhodli vyvíjet své vlastní nové programy.
Možnost použití stejného hardwaru v různých aplikacích zaručuje normalizaci, s podstatnými výhodami
možnosti testování v obvodu, funkčním
testováním a zahořovacími procesy na všech výrobcích, a tím je dosaženo vysokého stupně spolehlivosti HW a
testů včetně individuálních
elektronických součástek.
technická dokumentace-provozní návod
Strana 3
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
1 EasyTools: prostředí vytvořené širokou paletou různého uživatelsky příznivého softwaru pro programování,
simulaci, dohled a vytvoření místních
sítí pLAN pomocí terminálů a programovatelných regulátorů fy Carel (Macroplus, pCO a pCO2).
Aplikace
Programovatelnost pCO2 fy Carel zajišťuje úplnou flexibilitu aplikací. Stejný standard hardwaru může být
použit pro ovládání:
• chladičů a tepelných čerpadel;
• střešních jednotek;
• klimatizací;
• malých / středních vzduchotechnických jednotek (na požádání);
• chladících vitrín (na požádání a dle specifikace);
• chladných místností (na požádání a dle specifikace);
• sezónních místností;
• chladicích jednotek;
• univerzálních okruhů pro uzavírání obvodu;
Jiné typy programů mohou být vyvinuty na požádání a dle specifikací zákazníka.
Terminály
Terminál může být upravitelný dle požadavků zákazníka dle jeho specifikací. Mohou být vybrány např.
následující vlastnosti:
• standardní nebo grafický LCD displej; světelná část (LED) displeje;
• počet tlačítek dle specifických potřeb aplikace;
• počet LED signálů dle specifických potřeb aplikace;
• ochranný polykarbonátový štítek klávesnice vyrobený dle specifikací zákazníka.
Software Code: LUEFTSTD / Version: 2.9.9 vom 15.9.2007
Obsluha – terminál PGD ze semigrafickým displejem (kód PGD0...):
Na obslužném terminálu pGD je 6 tlačítek, která slouží k obsluze a nastavení regulace:
Tlačítko šipka „nahoru“ a „dolu“ (▲/▼):
Listování mezi maskami v libovolném menu a podmenu, změna hodnot nastavení
Tlačítko „enter“:
Potvrzuje hodnoty a skáče na další pole.
Tlačítko „Alarm“ (zvoneček):
Příslušný alarm (ledka bliká) je možné pomocí tohoto tlačítka odkvitovat
1 x zmáčknout: vypne se houkačka, alarmové relé se nasadí zpět (ledka trvale svítí)
2 x zmáčknout: zrušení alarmu, zařízení je k dispozici (ledka zhasne).
Při více alarmech je možné pomocí tlačítka nahoru, dolů skákat mezi jednotlivými alarmovými
maskami. Tlačítkem alarm se měmí ukazatel alarmového stavu.
Tlačítko„PRG“:
Přeskočení do podmenu k parametrování zařízení (chráněno heslem).
Tlačítko„ESC“:
Přeskočení do podmenu, vrácení zpět do hlavního menu:
technická dokumentace-provozní návod
Strana 4
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
Tlačítkem „ESC“ se vnikne do výběrového menu. Požadované podmenu se vybere šipkami ▲/▼.
Po potvrzení tlačítkem „ENTER“ se nalézáte v požadovaném podmenu. Tlačítkem „ESC“ se také
dostanete zpět na hlavní masku „Frivent zařízení ....“
ƒ Menu „požadovaná hodnota / zadávací hodnota“
Požadovaná hodnota teploty, výběr druhu provozu.
ƒ Menu „skutečná hodnota / “
Čtecí hodnoty všech vstupních a výstupních stavů, ukazatel regulačních sekvencí
Menu „Info / verze“
Informace výrobce, software, wardware
ƒ Menu „hodiny / časový program“
Nastavení časů, aktivace týdenního, nebo ročního programu, nastavení spínacích časů.
ƒ Menu „Alarmstatus“ (rychlý výběr: tlačítkem „Alarm“)
Ukazatel aktivních alarmů resp. žádný alarm.
ƒ Menu „údržba / hodiny“
Ukazuje provozní hodiny. Po zadání hesla ukazuje korekci hodnot čidel, lze volit manuálně vstupy
a výstupy, požadované hodnoty pro údržbu korigovat.
ƒ Menu „parametry / konfigurace“ (rychlý výběr: 1x zmáčkonout tlačítko „PRG“)
Parametry pro uvedení do provozu z místa stavby (chráněno heslem).
ƒ Menu „výrobce“ (rychlý výběr: 2x zmáčkonout tlačítko „PRG“)
Parametry pro odsouhlasení přístroje a uvedení do provozu resp. testovací běh v závodě
(chráněno heslem).
Pro uživatele jsou z celého manuálu užitečné pouze následující strany:
- strana 6, 7 požadované hodnoty (označené červeně)
- strana 8-10, skutečné hodnoty. Zde lze odečíst skutečné hodnoty, které regulátor
momontálně naměřil.
- strana 12, 13 časový program. Standardně je nastaven na celý týden 8.00 - 17.00
hod.
Ostatní části manuálu jsou chráněny heslem.
technická dokumentace-provozní návod
Strana 5
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
Průvodce menu:
Všeobecný průvodce parametrů, odpovídající aktuální konfiguraci.
Při zapnutí:
čekat
+--------------------+
|UZIVATELSKY:
|
|
NEMECKY
|
|ENTER pri zmene
|
Jazyka
|
---------------------+
Hlavní menu:
Mé menu
+--------------------+
|Frivent Luft+Klima01|
| --.00/00/00 00:00 |
|pros:d: 00.0°C
|adr ruc zariz. VYP|
+--------------------+
▲
|
tlačítlo: [MENU]
Odskok 1
V této verzi je podporována výlučně němčina. Na poptávku
mohou být vloženy další jazyky.
Po vložení dat program automaticky změní masku „Mé menu“
(„Mainmenu“).
Po zapnutí síťového napájení překontroluje regulátor dostupná
data v pLAN-síti a uloží data pro provoz.
Pak je zobrazeno automaticky hlavní menu.
Zobrazení nejdůležitějších parametrů:
• Zařízení č.xx (pouze u pLAN-zasíťování)
• datum – čas, „AL“= příslušný alarm
• skutečná teplota
• druh provozu – místně/dálk., ručně/automaticky,
stupeň/připraven
• požaqdavek na větrání:
• ° = regulátor teploty – zatápěcí provoz
• % = regulátor vlhkosti
• V = regulátor kvality vzduchu – směsné plyny VOC
• C = regulátor kvalityx vzduchu – CO2
• LIM = omezení stupně ventilátoru podle venkovní teploty
|
▼
+--------------------+
|poz. hodn. / zadani |
|skut. hodn./zobraz. |
|INFO / VERZE
|
|CAS / cas. program. |
+--------------------+
Odskok 2
+--------------------+
|ALARMSTATUS
|
|udrzba / hodiny
|
|PARAMETRY / KONFIG. |
|vyrobce
|
+--------------------+
podmenu:
„požadovaná/zadaná“
požadovaná hodnota 1
+--------------------+
|
< POZ. HODN. >
|
|
typ provozu
|
|
zar VYP
|
|
nocni provoz
|
+--------------------+
Odskok na podmenu:
tlačítky [▲]/[▼] se zvolí požadované podmenu a tlačítkem
[ENTER] se potvrdí, resp. lze využít přímo funkční tlačítko
(popsánov bodě „obsluha“).
Nastavení parametru v podmenu:
Kurzor bliká v levém horním rohu.
Ke změně jednotlivých zobrazení podmenu se použijí tlačítka
[▲]/[▼].
Pokud se zmáčkne pouze tlačítko [ENTER], skočí kurzor na
nastavený parametr. Nyní je možné tlačítky [▲]/[▼] parametr
změnit. Tlačítkem [ENTER] se pak uloží nově nastavená hodnota
a kurzor skočí na další parametr resp. na pozici vlevo nahoře
zpět.
Tlačítko [MENU] resp. [ESC] vede zpět na hlavní menu.
Nastavení požadovaných hodnot:
•
Zařízení vypnout
•
Ruční provoz stupeň 1
•
Ruční provoz (stupeň 2)
•
Ruční provoz (stupeň 3)
•
Ruční provoz – den/noc
•
Automatický provoz
•
Externí ovládání (volba)
technická dokumentace-provozní návod
Strana 6
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
Požadovaná hodnota_t1
+--------------------+
|
< POZ.HODN. >
|
|
prostor. tepl.a |
|■den:
20.0°C
|
| nocni:
18.0°C
|
+--------------------+
Požadovaná hodnota_t2
+--------------------+
|
< POZ. HODN. >
|
|privod. teplota-top.|
| den:
24.0°C
|
| noc:
22.0°C
|
+--------------------+
Základní požadovaná hodnota regulace teploty:
• Prostorová teplota resp. přívodní teplota
• Volba nočního sníženého provozu (v továrním nastavení
deaktivován):
Požadovaná hodnota pro denní-resp. noční provoz
(označen aktální provoz)
volba:
topný režim = regulace dle přívodní teploty
chladící režim = regulace dle odtahu resp. dle prostoru
• Požadované nastavení den-noc při topném režimu
Požadovaná hodnota_t3
+--------------------+
|
< POZ. HODN. >
|
|neutral.zona 02.0 K|
|neut.z. noc
04.0 K|
|aktuální
00.0°C|
+--------------------+
•
•
•
Požadovaná hodnota_t4
+--------------------+
|
< POZ. HODN. >
|
|podle venk.
|
|teplota
|
|vypoct.
00.0°C|
+--------------------+
Požadovaná hodnota_h1
+--------------------+
|
< POZ. HODN. >
|
|
prost.vlhk.
|
|■den:
055.0%
|
|spinaci difere 05.0%|
+--------------------+
Požadovaná hodnota_y1
+--------------------+
|
< POZ. HODN. >
|
| podíl venk. vzd. |
| den:
050.0%
|
| noc:
030.0%
|
+--------------------+
Požadovaná hodnota_s1
+--------------------+
|
< POZ. HODN. >
|
|elektr. topení AUTO|
|chlazení
AUTO|
|REK kompresor
AUTO|
+--------------------+
•
Zobrazená hodnota vedené venkovní teploty (viditelná
pouze tehdy, když je aktivní posun požadobané hodnoty
podle venkovní teploty).
(nutné venkovní čidlo)
•
Zadaná požadovaná hodnota (den) pro regulaci vlhkosti
směšovací klapkou (u jednotek se směšovací komorou)
resp. regulací otáček ventilátoru
(volba : požadováno prostorové nebo odtahové čidlo)
Spínací diference pro spínání s jednou chladící
jednotkou
•
Požadovaná hodnota_h2
+--------------------+
|
< POZ. HODN. >
|
|
prost.vlhk.
|
| noc:
055.0%
|
|spinaci difere 05.0%|
+--------------------+
Neutrální zóna mezi topných a chladícím režimem
Neutrální zóna v nočním režimu (volba denní/noční
provoz)
Přepočítaná požadovaná hodnota z výše uvedeného
parametru (topný/chladící režim)
•
Regulace vlhkosti, požadovaná noční teplota
•
Zadaná požadovaná hodnota pro konstantní úhel
otevření směšovací klapky (u jednotek se směšovací
komorou, které nebudou mít vliv na regulaci teploty,
vlhkosti nebo kvality vzduchu), denní/noční provoz
Přednastavený provoz (zobrazení podle konfigurace):
• Elektrické topení VYP/AUTO
• chlazení (přímý výparník / chladící voda) VYP/AUTO
• zpětné získávání tepla (přímý výparník VYP/AUTO
technická dokumentace-provozní návod
Strana 7
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
Požadovaná hodnota_s2
+--------------------+
|
< POZ. HODN. >
|
|Change-Over
AUTO|
|zvlhcovani
AUTO|
|
|
+--------------------+
Požadovaná hodnota_fb
+--------------------+
|dalk.poz.hod. 00.0°C|
|spinac poz.1 RUC 1|
|spinac poz.2 RUC 3|
|spinac poz.3 AUTO |
+--------------------+
Požadovaná hodnota_stb1
+--------------------+
|
< POZ. HODN. >
|
|potreb.Stand-By H/K |
|ZAP poz.hodn. 02.0K|
|VYP poz.hodn. 01.0K|
+--------------------+
Požadovaná hodnota_stb2
+--------------------+
|
< POZ. HODN. >
|
|potreb.Auto-St. pros|
|stup.2poz.hodn.02.5K|
|stup.1poz.hodn.01.5K|
+--------------------+
Požadovaná hodnota_stb3
+--------------------+
| < POZ. HODN. >
|
|potreb.auto-St. pros|
|stup.3poz.hodn.03.0K|
|stup.2poz.hodn.02.0K|
+--------------------+
podmenu: „skut. hodnoty/zobrazení“
zobrazení1
+--------------------+
|
- ZOBRAZ AVs |
|priv. tepl.
00.0°C|
|odtah. tepl. 00.0°C|
|prost.vlhk.
000.0%|
+--------------------+
Přednastavevený provoz (zobrazení podle konfigurace):
• Change-Over AUTO/TOPENÍ/CHLAZENÍ
• zvlhčovač VYP/AUTO
volba: externí ovládání PFB02 nebo centrální řízení budovy:
• posunutá požadovaná hodnota ext. ovládáním
• nastavení stupňového přepínače (provoz s ext.
ovládáním):
o 0 = zařízení VYP (aktivní protimrazovka)
o 1 = ruční – nízký stupeň ventilátoru
(přednastavitelný)
o 2 = ruční – vysoký stupeň ventilátoru
(přednastavitelný)
o 3 = automatický provoz (přednastavitelný)
Možnost nastavení přepínače 1-3: ruční provoz 1, 2, 3 nebo
automatický provoz
volba: potřeba regulace – topení a/nebo chlazení:
použitelné pouze tam, kde nejsou požadovány žádné parametry
větrání/odvětrávání jako např. V nočních hodinách (nutné
prostorové nebo odtahové čidlo.
Funkce se aktivují v automatickém provozu pomocí časového
programu:
• Funkce Stand-By: zařízení startuje při překročení
hraniční hodnoty a sepne při potřebě na 1., 2. resp. 3.
stupně. Při podkročení vypínací hranice přepne zařízení
na nižší stupeň resp. přepne do modusu připraven.
• Funkce Auto St.: regulátor kontroluje stupně motoru
ventilátoru. Zařízení běží v každém případě alespoň na
1. stupeň.
Je-li k dispozici v prostoru nebo v odtahu samostatné čidlo, je
možné zvolit to které čidlo.
Zobrazené hodnoty provozních stavů:
Analogové vstupy:
zobrazení_ae2
+--------------------+
|
- ZOBRAZ AVs |
|prost. tepl. 00.0°C|
|reg.kv.vzd.-p 000.0%|
|privodni vlhk 000.0%|
+--------------------+
•
•
•
•
•
•
technická dokumentace-provozní návod
Potrubní teplotní čidlo v přívodu
Potrubní teplotní čidlo v odtahu (volba, doporučuje se
použít)
Prostorové čidlo (volba)
Prostorové čidlo (volba: až 3 čidla s průměrovačem)
Potrubní resp. prostorové čidlo kvality vzduchu VOC
(volba)
Přívodní vlhkostní čidlo (volba při zvlhčování)
Strana 8
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
zobrazení_ae3
+--------------------+
|
- ZOBRAZ AVs |
|kor. pozad.ho 00.0 K|
|CO2-kv. vzduc0000ppm|
|CO2-kv. vz2. 0000ppm|
+--------------------+
zobrazení_ae4
+--------------------+
|
- ZOBRAZ AVs |
|venk. teplota 00.0°C|
|ochrana zamrz 00.0°C|
|ochr. mrazu
00.0°C|
+--------------------+
zobrazení_de1
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVs |
|dalk. LSB
VYP|
|dalk.
MSB
VYP|
|R-tla.dalk.
VYP|
+--------------------+
zobrazení_de4
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVs |
|el. top.
VYP|
|hlid. pr. vzd.
VYP|
|
|
+--------------------+
zobrazení_de5
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVs |
|ND presostat
OK|
|presostat vtl
OK|
|kompresor
OK|
+--------------------+
zobrazení_de6
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVs |
|chlad.jednotka
OK|
|chladic. kap.
OK|
|provoz
VYP|
+--------------------+
Korekce požad. hodnoty u externího ovládání (dle volby)
Potrubní resp. prostorové čidlo kvality vzduchu CO2 (dle
volby)
•
Venkovní čidlo (dle volby, doporučuje se použít)
U pLAN-zasíťování více regulátorů stačí 1 čidlo
Protinámrazové čidlo systému zpětného získávání tepla
(volba při deskovém, trubicovém, kapalinovém
rekuperátoru nebo u tepelného čerpadla)
Protimrazové čidlo – dvoufázová ochrana
•
•
Digitální vstupy:
Externí ovládání (dle volby):
• Stupňový přepínač 0-1-2-3 (binárně kódovaný)
• Vratné tlačítko
•
•
•
zobrazení_de2
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVs |
|priv. vent.
VYP|
|odt. vent.
VYP|
|hlid. rozm.rek. VYP|
+--------------------+
zobrazení_de3
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVs |
|filtr VEN
OK|
|filtr ODT
OK|
|ochr. mrazu
OK|
+--------------------+
•
•
•
•
•
Zpětné hlášení provozu přívodního ventilátoru
(VYP/stupeň 1/ stupeň 2/ stupeň 3/ ALARM)
Zpětné hlášení prozu odtahového ventilátoru
(VYP/.../ALARM, lze deaktivovat)
Protinámrazové hlídání (volba u desk. nebo trub. rekup.)
resp. zpětné hlášení chodu rotačního rekuperátoru (dle
volby)
Hlídač tlaku na filtru venk. vzduchu
Hlídač tlaku na filtru odtah. vzduchu
Protimrazový termostat teplovod. ohřívače (alternativa
oproti čidlu)
Elektroohřívač (dle volby)
• Zpětné hlašení provozu
• Hlídač proudu vzduchu nebo praporek
Kompresorový okruh s přímým výparníkem (dle volby):
• Spínač nízkého tlaku
• Spínač vysokého tlaku
• Zpětné hlášení provozu (VYP/ ZAP/ ALARM)
Chladící (kondenzační) jednotka s přím. výparníkem (dle volby):
• Hlášení poruchy
• Hlášení provozu
Chladič kapaliny (dle volby):
• Hlášení poruchy
• Hlášení provozu
Čerpadlo chladící vody – voda ze studny (dle volby):
• Hlášení poruchy
• Hlášení provozu
technická dokumentace-provozní návod
Strana 9
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
zobrazení_de7
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVs |
|
|
|zvlhčovac
OK|
|
|
+--------------------+
zobrazení_de8
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVs |
|ohlasit pozar
OK|
|pozar. klapka
OK|
|pozar. klapka2
OK|
+--------------------+
zvlhčovač (dle volby):
• Hlášení poruchy
Dodatečné volby:
zobrazení_de9
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVs |
|Ext. alarm
OK|
|hlas. koure
OK|
|hlas koure ODV
OK|
+--------------------+
zobrazení_de10
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVs |
|Ext. povol.
VYP|
|Ext. porucha
VYP|
|Filtr PRIV
OK|
+--------------------+
zobrazení_int1
+--------------------+
| - ZOBRAZ SEQ INT- |
|topit
000.0%|
|cirkul.-smes. 000.0%|
|REKUP vymenik 000.0%|
+--------------------+
Vypnutí zařízení protipožární centrálou
Protipožární klapka (s kontaktem)
2. protipožární klapka (samostatné hlášení např.
v přívodu nebo odtahu)
•
•
•
Univerzální vstup poruchového hlášení
Hlášení kouře (v přívodu nebo jednotl. částech)
Hlášení kouře v odtahu
•
Volný kontakt k externímu zapínání zařízení
v automatickém provozu
Vypnutí zařízení z důvodu poruchy pomocí externího
signálu
Hlídač tlaku na filtru - přívod (dle volby)
•
•
Vnitřní přepočítaná hodnota (zobrazení je závislé na konfiguraci):
• Požadavek výkonu teplovodního ohřívače
• Požadavek směšovací komory
• Požadavek zpětného získávání tepla
zobrazení_int2
+--------------------+
| - ZOBRAZ SEQ INT- |
|zvlhcovat
000.0%|
|chlazeni
000.0%|
|REKUP-kompreso000.0%|
+--------------------+
zobrazení_aa1
+--------------------+
|
- ZOBRAZ AVy |
|klapky VEN/VYF000.0%|
|tepl. dohr.
000.0%|
|rekuperator
000.0%|
+--------------------+
•
•
•
•
•
•
Požadavek výkou zvlhčovače
Požadavek výkonu chladiče
Požadavek výkonu zpětného získávání tepla pomocí
tepelného čerpadla
Analogové výstupy (zobrazení je závislé na konfiguraci):
Öffnungswinkel Klappen Außen- bzw. Fortluft
• Otevírací úhel ventilu – teplovodní ohřívač resp.
požadavek výkonu el. ohřívače
• Požadavek rekuperátoru:
o Klapka desk. rekuperátoru resp. tepel. trubic
o Spojité otáčky rotačního rekuperátoru
o Ventil kapalinového systému
zobrazení_aa2
+--------------------+
|
- ZOBRAZ AVy |
|zvlhcovat
000.0%|
|top.-vypar
000.0%|
|top.-vypar
000.0%|
+--------------------+
technická dokumentace-provozní návod
•
•
•
Výkon zvlhčovače
Otevírací úhel chladícího ventilu resp. výkon regulovatelné chladící jednotky (výkon přímého výparníku)
Výkon reverzačního tepelného čerpadla v režimu topení
Strana 10
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
zobrazení_da1
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVy |
|vetrani St. 1-2 VYP|
|vetrani St. 2-3 VYP|
|ODTAH
VYP|
+--------------------+
zobrazení_da1_1
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVy |
|
|
|cerp.
VYP|
|zvlhcovac
VYP|
+--------------------+
Digitální výstupy:
• Požadavek ventilátory
ƒ (volba 3-stupňový: stupeň 1+stupeň 2)
• ventilátory stupeň 2
ƒ (volba 3-stupňový: stupeň 2+3)
ƒ (volba spínání hvězda/ trojúhelník: náběh. relé)
• Odtahový ventilátor se zpožděným náběhem
(volba při spínání hvězda/trojúhelník)
•
•
Požadavek čerpadla pro teplovodní ohřívač
Požadavek zvlhčování
zobrazení_da2
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVy |
|el. top.
VYP|
|el. topeni st.1 VYP|
|el. topeni st.2 VYP
+--------------------+
Hořáková komora (alternativně oproti teplovodnímu):
• Požadavek topit – ZAP/VYP, 1. stupeň
• U 2-stupňového hořáku požadavek topit na 3. stupeň
• Pro hořák s 3-bodovým ventilem:regulace ventilu
OT/ZAV
• Pro vícestupňové modační hořáky: regulace plynulá
více/méně
zobrazení_da2
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVy |
|el. top.
VYP|
|el. topeni st.1 VYP|
|el. topeni st.2 VYP
+--------------------+
Elektroohřívač (alternativně oproti teplovodníku):
• Požadavek topit (Stupeň 1)
• Požadavek topit na 3. stupeň (spojitě) nebo PWM signál
pro 1. stupeň (1 resp. 2 stupňový PWM)
• Požadavek 2. stupeň ohřívače (spojitě/PWM)
PWM – pulzně modulační signál
zobrazení_da2_1
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVy |
|
|
|el. topeni st.4 VYP|
|
|
+--------------------+
zobrazení_da3
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVy |
|kompresor
VYP|
|magn. ventil
VYP|
|magn.vent.rekup. VYP|
+--------------------+
•
Požadavek 4. stupeň ohřívače (spojitě)
Kompresor s přímým výparníkem (volba):
• Požadavek kompresoru (i pro chlad. jednotku)
• Magnetický ventil kapalinného vedení nebo chladícího
okruhu
• Magnetický ventil topného okruhu (pouze u reverzačního
chladícího okruhu)
zobrazení_da4
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVy |
|chladic kap.
VYP|
|VZZT-topit
VYP|
|chl. cerp.
VYP|
+--------------------+
Chladič kapaliny (volba):
• Požadavek provozu podle venkovní teploty
• Požadavek jednotky topit
Chladící čerpadlo – studniční voda (volba):
• Požadavek nutnosti provozu při zvýšené venkovní
teplotě
Change-Over ventil: VYP = top. režim, ZAP = chlad. režim
zobrazení_da5
+--------------------+
|
- ZOBRAZ DVy |
|cerp KVS
VYP|
|sdruz.alarm
VYP|
|alarm-dalk
VYP|
+--------------------+
Zvláštní výstupy:
• Požadavek čerpadla kapalinový systém (KVS) resp.
požadavek rotačního rekuperátoru (viditelný pouze, je-li
aktivní)
• Výstup hlášení sdružené poruchy
• Hlášení poruchy na externím ovládání (volba)
podmenu: „Info/Verze“
technická dokumentace-provozní návod
Strana 11
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
info
+--------------------+
|
FRIVENT
|
|Josef Friedl GmbH
|
|6380 St. Johann i.T.|
|
AUSTRIA
|
+--------------------+
info2
+--------------------+
|
www.frivent.com |
| [email protected] |
|Tel: +43/5352/62527|
|Fax: +43/5352/63599|
+--------------------+
info_software1
+--------------------+
| Software Revision |
| LUEFTSTD
|
| 15.09.2007
|
| Version 2.9.9
|
+--------------------+
info_system1
+--------------------+
|BIOS 000.00 00/00/00|
|BOOT 000.00 00/00/00|
|Display: pGD0 V00.0|
|Board:
pCO3
|
+--------------------+
Podmenu: „hodiny/časový
program“
hodiny1
+--------------------+
|
aktualni cas
|
|
00:00
|
| aktualni datum
|
| --.00/00/00
|
+--------------------+
|
▲
[ENTER]
|
|
[▲]/[▼]
hodiny_set ▼
|
+--------------------+
|
NASTAVENÍ HODIN |
|HODINY
00:00
|
|DATUM --.00/00/00
|
|
|
+--------------------+
Všeobecné informace výrobce
Jsme připravení vám zodpovědět dotazy!
Informace o použité verzi software
Standardní program pro větrací zařízení s:
• Regulací teploty
• Regulací vlhkosti pro zvlhčování a odvlhčování
• Regulací kvality vzduchu (CO2 nebo směsi plynů-VOC)
• Regulací množství vzduchu až třístupňovou
(regulace s frekvenčními měniči a tlakovými čidly)
• Funkce k energetické optimalizaci při větrání a
odvětrávání
• Ochranné funkce prodílčí jednotkye
• Připojení na počítač / Supervisor
Informace o použitém harware
Displej: Semigrafický terminál pGD0 nebo
Obslužný terminál s textovým zobrazením 4x20 znaků
Board: pCO²- / pCO³-Small (PCO2xxxxSx / PCO3xxxxSx)
pCO²- / pCO³-Medium (PCO2xxxxMx / PCO3xxxxMx)
pCO²- / pCO³-Large (PCO2xxxxLx / PCO3xxxxLx)
Zobrazení času:
Zobrazení interního času a data se zobrazení dne v týdnu a
automatické přestavení letního a zimního času
Pozor: změna data následuje pouze při přítomnosti síť. napájení
a přestaveného časového bodu
V této masce lze nastavit čas a datum.
tlačítka [▲]/[▼] – zpět pro zobrazení času.
technická dokumentace-provozní návod
Strana 12
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
čas_en
+--------------------+
|zariz. ZAP-VYP
|
|tyden. h.:
ano
|
|
|
|1■ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□|
+--------------------+
čas1
+--------------------+
|spin. cas 1
den|
|stupen1
08:00 hod|
|VYP
17:00 hod|
|Tag: SoMoDiMiDoFrSa|
+--------------------+
čas2
+--------------------+
|spin. cas 2
noc|
|ZAP
00:00 hod|
|VYP
00:00 hod|
|den: --------------|
+--------------------+
čas3
+--------------------+
|spin. cas 3
noc|
|ZAP
00:00 Uhr|
|VYP
00:00 Uhr|
|den: --------------|
+--------------------+
čas4
+--------------------+
|spin. cas 4
noc|
|ZAP
00:00 hod|
|VYP
00:00 hod|
|den: --------------|
+--------------------+
čas5
+--------------------+
|spin. cas 5
noc|
|ZAP
00:00 hod|
|VYP
00:00 hod|
|den: --------------|
+--------------------+
čas6
+--------------------+
|spin. cas 6
noc|
|ZAP
00:00 hod|
|VYP
00:00 hod|
|den: --------------|
+--------------------+
čas7
+--------------------+
|spin. cas 7
noc|
|ZAP
00:00 Uhr|
|VYP
00:00 Uhr|
|den: --------------|
+--------------------+
Časový program ke spínání provozních časů zařízení:
Je-li zvolen provoz „automatický“ je zařízení provozováno dle
individuálně nastaveného časového programu. Jsou-li spínací
hodiny aktivní, běží zařízení pouze v nastavených časech.
K dispozici jsou následující možnosti:
• Aktivace týdenních hodin
• Aktivace jednotlivých časových programů
□ – časový program zamčen
■ – časový program aktivní
Při nastavení „ne“ v parametru „týdenní hodiny“ běží zařízení i
v automatickém provozu trvale.
Týdenní programy č. 1-7 (spínací čas 1-7):
Všeobecně je k dispozici současně 7 navzájem nezávislých
(oddělených) spínacích časů. Viditelné jsou pouze aktivní spínací
časy (programy).
Parametr:
DEN/NOC:
výběr požadované hodnoty den-noc (volba)
ZAP(stupeň x): spínací časový bod
(Auto-St., Stand-By, Stupeň 1, 2, 3)
VYP:
vypínací časový bod
den:
den v týdnu, ve kterém jsou aktivní spínací časy
druh provozu: Auto-St.: Automatické stupně – Stand-By
Regulátor
Stand-By: start zařízení a stupeň – Stand-By R.
Stufe 1, 2, 3: konstantní otáčky ventilátoru
Nastavením „den“ je možné použít stejné spínací časy ve více
dnech v týdnu.
Leží-li spínací časový bod za vypínacím časovým bodem, běží
zařízení až do dalšího dne dle zadaných časů.
Překrývají-li se časy ve více časových programech, platí vždy
poslední aktivní program (nejvyšší index).
(volba – jednotka 2 resp. 3-stupňová)
Příklad časového programu pro provoz na 1. stupeň od soboty
230 hod. do neděle 2 hod. (požad. hodnota-noc):
+--------------------+
|spin. cas x
noc|
|stupen1
23:00 hod|
|VYP
02:00 hod|
|den: ----------so--|
+--------------------+
Příklad časového programu pro provoz na 2. stupeň od 8 do 17
hod, od pondělí do středy a v sobotu (požad. hodnota-den):
+--------------------+
|spin. cas x
den|
|stupen2
08:00 hod|
|VYP
17:00 Uhr|
|den:
PoUt----So--|
+--------------------+
technická dokumentace-provozní návod
Strana 13
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
podmenu: „Alarmstatus“
alm_history
+--------------------+
| 00/00/00 00:00 Nr00|
|oznacene alarmy:
|
|zadny zapis
|
|
|
+--------------------+
Žádné aktivní alarmy.
Do paměti se ukládá až 50 alarmových zápisů vč. datumu a času
V případě zapsaného alarmu následuje automaticky skok na
alarmovou masku.
Při více alarmech je možné pomocí šipek [▲]/[▼] listovat
v dalších zapsaných alarmech.
al_1
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
vstup / vystup
|
| v ruc. provozu
|
|--> uroven udrzby
|
+--------------------+
Tento alarm se zapisuje v případě ručního přeřízení jednoho
nebo více vstupů resp. výstupů v úrovni údržba a to se
zpožděním do 5 minut.
al_2
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
ochr.mrazu
|
|
termostat
|
|
zariz. VYP
|
+--------------------+
Hlídání při nebezpečí zamrznutí teplovodního ohřívače. Při
teplotě (<5°C) vypne zařízení.
Překontrolovat, zda je k dispozici topné médium.
al_3
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
| porucha/pretizeni |
| priv. ventilator |
|
zariz. VYP
|
+--------------------+
Přívodní ventilátor nepřináší žádné zpětné hlášení.
• Motor vypnula tepelná ochrana (přívodní ventilátor)
• Porucha frekvenčního měniče
• Hlídač klínového řemene vypnul motor
Poruchu na frekvenčním měniči lze zjistit v manuálu měniče.
Kvitace (reset) se provede zmáčknutím tlačítka na měniči.
al_4
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
| porucha/pretizeni |
|
odt. ventilator |
|
zariz. VYP
|
+--------------------+
al_5
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
filtr v
|
|
VEN.VZDUCH
|
|
znecisten
|
+--------------------+
al_6
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
filtr v
|
|
ODTAH
|
|
znecisten
|
+--------------------+
Přívodní ventilátor nepřináší žádné zpětné hlášení (volba).
• Motor vypnula tepelná ochrana (odtahový ventilátor)
• Porucha frekvenčního měniče
• Hlídač klínového řemene vypnul motor
Poruchu na frekvenčním měniči lze zjistit v manuálu měniče.
Kvitace (reset) se provede zmáčknutím tlačítka na měniči.
Zareagoval hlídač filtru
Filtr vyčistit nebo vyměnit
Zareagoval hlídač filtru
Filtr vyčistit nebo vyměnit
technická dokumentace-provozní návod
Strana 14
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
al_7
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
system.chyba
|
|
uložení / hod
|
|
|
+--------------------+
Vnitřní chyba v regulátoru
Ke kvitaci je třeba vypnout hlavní vypínač na rozvaděči a cca po
30 s jej opět zapnout. V případě opakování tohoto hlášení je
nutné regulátor vyměnit.
al_8
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
| privodni teplota- |
|
poskoz. cidlo
|
|
|
+--------------------+
Přívodní čidlo je mimo svůj pracovní rozsah. Příčina může být ve
skratu nebo v poškození kabelu
al_9
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
odtah. teplota- |
|
poskoz. cidlo
|
|
|
+--------------------+
Odtahové čidlo je mimo svůj pracovní rozsah. Příčina může být
ve skratu nebo v poškození kabelu
al_10
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
| venkovni teplota- |
|
poskoz. cidlo
|
|
|
+--------------------+
Venkovní čidlo je mimo svůj pracovní rozsah. Příčina může být
ve skratu nebo v poškození kabelu
(pouze při volbě použití venkovního čidla)
al_11
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
| ochr. proti zamrz |
|
poskoz. cidlo
|
|
|
+--------------------+
Protimrazové čidlo je mimo svůj pracovní rozsah. Příčina může
být ve skratu nebo v poškození kabelu
al_12
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
| prostor.teplota
|
|
poskoz. cidlo
|
|
|
+--------------------+
Prostorové čidlo je mimo svůj pracovní rozsah. Příčina může být
ve skratu nebo v poškození kabelu
(pouze při volbě použití prostorového čidla)
al_13
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
| ext. poz. hodnota |
|
vadny posuv
|
|
|
+--------------------+
Potenciometr pro nastavení požadované hodnoty je mimo svůj
pracovní rozsah. Příčina může být ve skratu nebo v poškození
kabelu
(pouze při volbě použití externího ovládání)
al_14
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
CO2 cidlo
|
|
|
|
defekt
|
+--------------------+
Čidlo kvality vzduchu CO2 je mimo svůj pracovní rozsah. Příčina
může být ve skratu nebo v poškození kabelu
technická dokumentace-provozní návod
Strana 15
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
al_15
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
CO2 cidlo
|
|
c. 2
|
|
defekt
|
+--------------------+
2. čidlo kvality CO2 je mimo svůj pracovní rozsah. Příčina může
být ve skratu nebo v poškození kabelu
(pouze při volbě použití 2 ks čidel CO2)
al_16
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
VOC cidlo
|
|
|
|
defekt
|
+--------------------+
Čidlo kvality vzduchu směsných plnů -VOC je mimo svůj
pracovní rozsah. Příčina může být ve skratu nebo v poškození
kabelu
al_17
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
praporek
|
| zadny vzduch
|
|
el. top.
VYP |
+--------------------+
Hlídač proudu vzduchu bezpečnostní smyčky neumožňuje
zapnutí el. topení
(pouze u volby s el. topením)
al_18
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
porucha
|
|
dohrivac
|
|
el. top.
VYP |
+--------------------+
Termostat bezpečnostní smyčky se rozpojil:
• Restartovat tlačítkem provozní termostat
• Havarijní termostat
(pouze u volby s el. topením)
al_19
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
hlaseni
|
| vstup ext. alarmu |
|
|
+--------------------+
al_20
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
pozarAlarm
|
| ohlasovna pozaru
|
|
zariz. VYP
|
+--------------------+
al_21
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
pozarni klapka
|
|
aktiv al.
|
|
zariz. VYP
|
+--------------------+
al_22
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
| pozarni klapka 2
|
|
aktiv. al.
|
|
zariz. VYP
|
+--------------------+
Externí kontakt hlášení poruchy
(viditelný pouze tehdy, je-li v úrovni výrobce alarmový vstup
nakofigurován)
Vypnutí zařízení z centrálního systému protipožární ochrany
(pouze u volby s ohlašovanou požáru)
Zavřela se protipožární klapka
Zkontrolobat vypínací systém klapky resp. klapku otevřít
Zavřela se protipožární klapka
Zkontrolobat vypínací systém klapky resp. klapku otevřít
(2. vstup např. u odděleného přivodního a odtahového potrubí)
technická dokumentace-provozní návod
Strana 16
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
al_23
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
hlas. koure
|
|
povolen
|
|
zariz. VYP
|
+--------------------+
Aktivace hlásiče kouře
Překontrolovat zařízení na hlášení přítomnosti kouře
Při zobrazení dvou hlášení: hlásič kouře v přívodu
al_24
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
hlas. koure
|
| odtah aktiv. alarm |
|
zariz. VYP
|
+--------------------+
Aktivace hlásiče kouře v odtahovém potrubí
Překontrolovat zařízení na hlášení přítomnosti kouře
al_25
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
porucha
|
| rot. rekuperator
|
|
REK VYP
|
+--------------------+
al_26
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
nizkotlaky
|
|
presostat
|
| kompresor STOP
|
+--------------------+
al_27
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
vysokotlaky
|
|
presostat
|
| kompresor STOP
|
+--------------------+
al_28
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
pretizeni
|
| kompresor STOP
|
|
|
+--------------------+
al_29
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
porucha
|
|
chladic. kap.
|
|
chlazeni VYP
|
+--------------------+
al_30
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
porucha
|
|
chlad. jednotka |
|
chlazeni VYP
|
+--------------------+
Rotační rekuperátor nepřináší žádné hlášení o provozu:
• Překontrolvat napění
• Poruchové hlášení
Aktivace bezpečnostního presostatu v chladícím okruhu:
• V systému je příliš nízký tlak
Aktivace bezpečnostního presostatu v chladícím okruhu:
• V systému je příliš vysoký tlak
Kompresor nepřináší žádné hlášení o provozu:
Příčiny mohou být:
• Aktivace tepelné ochrany motoru
• Špatné fázování – překontrolovat síťové napájení a
jištění
• Přerušení bezpečnostní smyčky/presostatu
Zřejmě alarmový kontakt od chladiče kapaliny
Zřejmě alarmový kontakt od chladící jednotky
technická dokumentace-provozní návod
Strana 17
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
al_31
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
porucha
|
| cer. chlazeni
|
|
chlazeni VYP
|
+--------------------+
Zřejmě alarmový kontakt chladícího čerpadla
al_32
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
filtr v
|
|
PRIVOD
|
|
znecisten
|
+--------------------+
Aktivace hlídače filtru
Filtr vyčistit nebo vyměnit
al_33
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
alarm mraz
|
|
|
|
zariz VYP
|
+--------------------+
al_34
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
porucha
|
|
zvlhcovac vzd.
|
|
zvlhcovani VYP
|
+--------------------+
Regulátor protimrazové ochrany teplovodního dohřívače se z
důvodu venkovní teploty (<5°C) aktivoval.
Překontrolovat přítomnost topného média
Překontrolovat, zda je čidlo v pořádku
Aktivace alarmového kontaktu zvlhčovače
al_35
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
prostor. vlhk.- |
| pozkoz. cidlo
|
|
|
+--------------------+
Prostorové vlhkostní čidlo je mimo svůj pracovní rozsah.
Příčina může být ve skratu nebo v poškození kabelu
(pouze při volbě použití regulace vlhkosti v prostoru)
al_36
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
| privodni vlhk.
|
| pozkoz. cidlo
|
|
|
+--------------------+
Přívodní vlhkostní čidlo je mimo svůj pracovní rozsah.
Příčina může být ve skratu nebo v poškození kabelu
(pouze při volbě použití regulace vlhkosti v prostoru s omezením
vlhkosti v přívodu)
al_37
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
hlaseni
|
|
ext. porucha
|
|
zariz. VYP
|
+--------------------+
Vypnutí z důvodu poruchy, aktivován externí kontakt hlášení.
Zařízení může být znovu uvedeno do provozu až po kvitaci
externí jednotky, protože vypnutí je stále aktivní.
al_38
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
porucha
|
|
hořák
|
|
topení. VYP
|
+--------------------+
technická dokumentace-provozní návod
Strana 18
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
al_39
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
|
porucha
|
|
hořák
|
|
topení. VYP
|
+--------------------+
al_40
+--------------------+
|
>>> ALARM <<<
|
| přívodní teplota |
|
příliš nízká
|
|
|
|
zařízení VYP
|
+--------------------+
podmenu: údržba/hodiny“
údržba1
+--------------------+
| PROVOZNI HODINY
|
|ventil osadit 00000h|
|El. to osadit 00000h|
|kompres osadit00000h|
+--------------------+
údržba2
+--------------------+
|
Servis
|
|
vlozit heslo
|
|
00000
|
|
|
+--------------------+
Teplotní čidlo v hořákové komoře je mimo svůj pracovní rozsah.
Příčina může být ve skratu nebo v poškození kabelu
(pouze při volbě použití hořáková komora s obtokem)
Vypnutí zařízení kvůli nízké přívodní teplotě (ochrana před
vychlazením prostoru)
Zobrazení provozních hodin částí zařízení (zobrazení vždy dle
konfigurace):
• Ventilátory
• Elektrický dohřívač
• kompresorr
Datové body pro údržbu a uvedení do provozu:
V úrovni údržba se nastavují parametry pro kalibraci čidel, pro
ruční přestavění vstupů resp. výstupů a heslem chráněné
požadované hodnoty
Heslo pro úroveň údržba:
Viz část „servis a uvedení do provozu“
podmenu: „Parametry/Konfig“
konfig1
+--------------------+
|Parametriz. uroven |
|
vlozit heslo
|
|
00000
|
|
|
+--------------------+
Parametrizační úroveň obsahuje datové body k odkvitování
(resetu) zařízení v souvislosti s uváděním do provozu.
podmenu: „vyrobce“
Výrobní úroveň obsahuje konfigurační údaje ke sjednocení
software s funkcemi větracího a klimatizačního zařízení. Tyto
parametry se přednastavují výrobcem a jsou uchovány ve
zvláštním protokolu (zápisu).
vyrobce1
+--------------------+
|
vyrobni uroven
|
|
vlozit heslo
|
|
00000
|
|
|
+--------------------+
Heslo pro parametrizační úroveň je kdispozici o výrobce.
Heslo pro výrobní úroveň je sdělováno pouze ve vyjímečných
případech.
technická dokumentace-provozní návod
Strana 19
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
Požadované hodnoty a nastavení pro údržbu a uvedení do provozu:
podmenu: „údržba/hodiny“
údržba1
+--------------------+
| PROVOZNI HODINY
|
|ventil osazeno00000h|
|el. to osazeno00000h|
|kompre osazeno00000h|
+--------------------+
V úrovni údržba se nastavují parametry pro kalibraci čidel, pro
ruční přestavění vstupů resp. výstupů a heslem chráněné
požadované hodnoty.
Zobrazení provozních hodin zařízenítriebsstundenanzeige der
Anlagenteile (zobrazení dle konfigurace)
Údržba2
+--------------------+
|
servis
|
|
vložit heslo
|
|
0000
|
|
|
+--------------------+
Vložení hesla:
Každé jednotlivé číslo se vkládá samostaně pomocí tlačítek
[▲]/[▼], potvrzení se provede tlačítkem [ENTER]. Po správném
vložení se zobrazí další maska.
kalib1
+--------------------+
|an.VST. / kalibrace |
|B1 000.0°C
00.0K|
|B2 000.0°C
00.0K|
|B3 000.0°C
00.0K|
+--------------------+
Kalibrace čidel v rozsahu:
+/- 10.0K,
+/- 10.0% resp.
+/- 100ppm
kalib2
+--------------------+
|an.VST. / kalibrace |
|B4 000.0°C
00.0K|
|B5 000.0°C
00.0K|
|
|
+--------------------+
kalib3
+--------------------+
|an.VST. / kalibrace |
|B6 000.0K
00.0K|
|B7 0000ppm
000ppm|
|B8 0000ppm
000ppm|
+--------------------+
kalib4
+--------------------+
|an.VST. / kalibrace |
|B9
000.0°C
00.0K|
|B10 000.0°C
00.0K|
|
|
+--------------------+
údržba_de1
+--------------------+
|
DIGITAL. VST.
|
|ID 1
ZAP|
|ID 2
ZAP|
|ID 3
ZAP|
+--------------------+
kalibrace
kalibrace
kalibrace
Provozní stavy digitálních vstupů:
ZAP resp. VYP (zapnuto resp. vypnuto)
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
20
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
údržba_de2
+--------------------+
|
DIGITAL VST.
|
|ID 4
ZAP|
|ID 5
ZAP|
|ID 6
ZAP|
+--------------------+
Provozní stavy digitálních vstupů:
ZAP resp. VYP (zapnuto resp. vypnuto)
údržba_de3
+--------------------+
|
DIGITAL VST.
|
|ID 7
ZAP|
|ID 8
ZAP|
|B5 ON/OFF
ZAP|
+--------------------+
údržba_de4
+--------------------+
|
DIGITAL VST.
|
|ID 9
ZAP|
|ID 10
ZAP|
|ID 11
ZAP|
+--------------------+
údržba_de5
+--------------------+
|
DIGITAL VST.
|
|ID 12
ZAP|
|ID 13
ZAP|
|ID 14
ZAP|
+--------------------+
údržba_de6
+--------------------+
|
DIGITAL VST.
|
|ID 15
ZAP|
|ID 16
ZAP|
|
|
+--------------------+
údržba_de7
+--------------------+
|
DIGITAL VST.
|
|ID 17
ZAP|
|ID 18
ZAP|
|
|
+--------------------+
údržba_da1
+--------------------+
|
DIGITAL VYST.
|
|NO 1
AUT VYP|
|NO 2
AUT VYP|
|NO 3
AUT VYP|
+--------------------+
Ruční přestavění digitálních výstupů:
Výběr možností:
• AUT ZAP/VYP – automatický provoz se zobrazením
aktuálních stavů
• RUC VYP – ruční provoz, stav VYP (vypnuto)
• RUC ZAP – ruční provoz, stav ZAP (zapnuto)
údržba_da2
+--------------------+
|
DIGITAL VYST.
|
|NO 4
AUT VYP|
|NO 5
AUT VYP|
|NO 6
AUT VYP
+--------------------+
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
21
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
údržba_da3
+--------------------+
|
DIGITAL VYST.
|
|NO 7
AUT VYP|
|NO 8
AUT VYP|
|
|
+--------------------+
údržba_da4
+--------------------+
|
DIGITAL VYST.
|
|NO 9
AUT VYP|
|NO 10
AUT VYP|
|NO 11
AUT VYP|
+--------------------+
údržba_da5
+--------------------+
|
DIGITAL VYST.
|
|NO 12
AUT VYP|
|NO 13
AUT VYP|
|
|
+--------------------+
Ruční přestavění digitálních výstupů:
Výběr možností:
• AUT ZAP/VYP – automatický provoz se zobrazením
aktuálních stavů
• RUC VYP – ruční provoz, stav VYP (vypnuto)
• RUC ZAP – ruční provoz, stav ZAP (zapnuto)
Při provozu výstupů v režimu RUC (ručním)delším než 5 minut
následuje alarm Vs/Vy. Tím má být zajištěno, že žádná část
zařízení neběží v ručním provozu. Pokud je nutné jeden parametr
nechat nastavený na „RUC“, např. pro deaktiavaci poškozených
částí, musí zůstat alarm aktivní. V tom případě se kvituje pouze
houkačka a tlačítkem [MENU] zobrazení alrmu opustíme.
Tyto parametry nejsou v paměti samostatně permamentně
uloženy, pří výpadku síťového napájení přejdou do stavu AUT.
údržba_da6
+--------------------+
|
DIGITAL VYST.
|
|NO 14
AUT VYP|
|NO 15
AUT VYP|
|NO 16
AUT VYP|
+--------------------+
údržba_da7
+--------------------+
|
DIGITAL VYST.
|
|NO 17
AUT VYP|
|NO 18
AUT VYP|
|
|
+--------------------+
Ruční přestavění analogových výstupůe:
údržba_aa1
+--------------------+
|
ANALOG VYST.
|
|Y1 0-10V
AUT 000.0|
|Y2 0-10V
AUT 000.0|
|
|
+--------------------+
Výběr možností:
• AUT – automatický provoz se zobrazením aktuálních
stavů v % odpovídajících napětí ve výstupech (rozsah 010V)
• RUC xxx.x– ruční provoz s možností nastavení výstupů v
%
údržba_aa2
+--------------------+
|
ANALOG VYST.
|
|Y3 0-10V
AUT 000.0|
|Y4 0-10V
AUT 000.0|
|
|
+--------------------+
Stejný popis jako u digitálních výstupů.
údržba_aa3
+--------------------+
|
ANALOG VYST.
|
|Y5 0-10V
AUT 000.0|
|Y6 0-10V
AUT 000.0|
|
|
+--------------------+
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
22
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
údržba_aa4
+--------------------+
|
ANALOG VYST.
|
|Y5 0-10V
AUT 000.0|
|Y6 0-10V
AUT 000.0|
|
|
+--------------------+
pozad_voc
+--------------------+
| < reg.kvalit.vzd > |
|zar. start-VOC: NE |
|ventilat.VYP< 030.0%|
|
ZAP> 040.0%|
+--------------------+
pozad_voc2
+--------------------+
| < reg.kvalit.vzd > |
|2 st. ventilatoru
|
|VYP<
040.0%|
|ZAP>
050.0%|
+--------------------+
pozad_voc3
+--------------------+
| < reg.kvalit.vzd > |
|3 st. ventilatoru
|
|VYP<
050.0%|
|ZAP>
060.0%|
+--------------------+
pozad_voc4
+--------------------+
| < reg.kvalit.vzd > |
|podil. smesov.
|
|min. VEN pri 040.0%|
|max. VEN pri 080.0%|
+--------------------+
pozad_co2
+--------------------+
| < CO2 - regulace > |
|zar. start-CO2: NE |
|ventilat.VYP<0450ppm|
|
ZAP>0600ppm|
+--------------------+
pozad2_co2
+--------------------+
| < CO2 - Regelung > |
|2 st. ventilatoru
|
|VYP<
0650ppm|
|ZAP>
0800ppm|
+--------------------+
pozad3_co2
+--------------------+
| < CO2 - regulace > |
|3 st. ventilatoru
|
|VYP<
0850ppm|
|ZAP>
1000ppm|
+--------------------+
Ruční přeregulování 3-bodového výstupu:
Když stojí ventil na RUC, je možné polohu ventilu ručně měnit
parametrem OT/ZAV. Pokud se změní hodnota přímo na pohonu,
odchýlí se hodnota od nastavené hodnoty.
Heslem chráněné požadované hodnoty:
Regulace kvality vzduchu – VOC-směsné plyny: Pro regulaci je
použito čidlo s nejvyšší hodnotu (pouze při volbě 2. čidla). Údaje v
% jsou vztaženy ke kalibrovaným hodnotám čidel speciálním
měřícím plynem.
Stupňová regulace ventilátorů podle kvality vzduchu:
• Povolení funkce hlídání kvality vzduchu mimo provozní
časy (ANO/NE):
• Vypínací hranice [%] pod kterou ventilátory stojí. Zařízení
je v pohotovosti.
• Spínací hranice [%]
•
•
Hranice zpětného spínání [%] z 2. stupně na 1. stupeň
Spínací hranice [%] 2. stupně
•
•
Hranice zpětného spínání [%] z 3. stupně na 2. stupeň
Spínací hranice [%] 3. stupně
Podíl směšovaného vzduchu podle kvality vzduchu – směsné
plyny-VOC:
Podíl venkovního vzduchu je regulován v hranicích minimálního a
maximálního podílu.
• Spodní bod regulace podílu venkovního vzduchu
• Horní bod [%] při max. podílu venkovního vzduchu
Regulace kvality vzduchu – CO2: Pro regulaci je použito čidlo
s nejvyšší hodnotu (pouze při volbě 2. čidla). Údaje v % jsou
vztaženy ke kalibrovaným hodnotám čidel speciálním měřícím
plynem.
Stupňová regulace ventilátorů podle kvality vzduchu:
• Povolení funkce hlídání kvality vzduchu mimo provozní
časy (ANO/NE):
• Vypínací hranice [ppm] pod kterou ventilátory stojí.
Zařízení je v pohotovosti.
• Spínací hranice [ppm]
•
•
Hranice zpětného spínání [ppm] z 2. stupně na 1. stupeň
Spínací hranice [ppm] 2. stupně
•
•
Hranice zpětného spínání [ppm] z 3. stupně na 2. stupeň
Spínací hranice [ppm] 3. stupně
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
23
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
pozad4_co2
+--------------------+
| < CO2 - regulace > |
|podil. smesov.
|
|min. VEN pri 0600ppm|
|max. AUL pri 1200ppm|
+-------------------+pozad_hyg1
+--------------------+
| < regul. vlhkosti >|
|zar. start-HYG:
NE|
|vent. VYP<NAST+00.0%|
|vent. ZAP>NAST+05.0%|
+--------------------+
pozad_hyg2
+--------------------+
| < regul. vlhkosti >|
|2 st. ventilatoru
|
|VYP<
pozad.+06.0%|
|ZAP>
pozad.+10.0%|
+--------------------+
pozad_hyg3
+--------------------+
| < regul. vlhkosti >|
|3 st. ventilatoru
|
|VYP<
pozad.+11.0%|
|ZAP>
pozad.+15.0%|
+--------------------+
pozad_hyg4
+--------------------+
| < regul. vlhkosti >|
|
privodni vlhk.
|
|Max:
065.0%|
|
|
+--------------------+
pozad_aul
+--------------------+
|
< POZ.HODN. >
|
|podíl venk. vzd. den|
|min.
025.0%|
|max.
100.0%|
+--------------------+
pozad_aul1
+--------------------+
|
< POZ.HODN. >
|
|podíl venk. vzd. noc|
|min.
018.0%|
|max.
100.0%|
+--------------------+
pozad_aul2
+--------------------+
|
< POZ.HODN. >
|
|podíl venk. vzd.
|
|podpurny prvo 000.0%|
|zatap. provoz 000.0%|
+--------------------+
Podíl směšovaného vzduchu podle kvality vzduchu – směsné
plyny-VOC:
Podíl venkovního vzduchu je regulován v hranicích minimálního a
maximálního podílu.
• Spodní bod regulace podílu venkovního vzduchu
• Horní bod [ppm] při max. podílu venkovního vzduchu
Regulace dle prostorové resp.odtahové vlhkosti:
Spínací hranice relativně k požadované hodnotě vlhkosti (+/-99%):
Stupňová regulace ventilátorů podle vlhkosti vzduchu:
• Povolení funkce hlídání vlhkosti vzduchu mimo provozní
časy (ANO/NE):
• Vypínací hranice [%] pod kterou ventilátory stojí. Zařízení
je v pohotovosti.
• Spínací hranice [%]
•
•
Hranice zpětného spínání [%] z 2. stupně na 1. stupeň
Spínací hranice [%] 2. stupně
•
•
Hranice zpětného spínání [%] z 3. stupně na 2. stupeň
Spínací hranice [%] 3. stupně
Omezení vlhkosti v přívodu při zvlhčování (se zvhčovačem a
přívodním vlhkostnímčidlem):
• Nejvyšší hranice pro zvlhčování na přívodu vzduchu
Směšovací komora:
• Minimální podíl venkovního vzduchu klapkami
• Maximální podíl venkovního vzduchu klapkami
Klapka venkovního vzduchu se pohybuje pouze uvnitř
hraničních hodnot. Z toho je pak odvozen stav zařízení při
vypnutém ventilátoru, zavřených klapkách venkovního a
výfukového vzduchu nebo druh provozu – zatápěcí nebo
podpůrný provoz (denní provoz).
•
Požadované hraniční hodnoty směšovacího vzduchu
v nočním provozu
•
Pevný podíl venkovního vzduchu v podpůrném provozu
(udržování min. teploty v prostoru) (volba)
• Pevný podíl venkovního vzduchu v zatápěcím provozu
V tomto provozním režimu jsou přípustná i nastavení mimo
min. a max. limity.
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
24
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
pozad_lim1
+--------------------+
|< privodn. teplota >|
|min. chlazeni 17.0°C|
|min. ohranic. 18.0°C|
|max. ohranic. 35.0°C|
+------------------pozad_lim2
+--------------------+
|< privodn. teplota >|
|reg. le prost.tepl. |
|Delta chladit 03.0K|
|Delta topit
04.0K|
+--------------------+
comp_aul1
+--------------------+
|<POSUN POZ. HODN. > |
|dif. zima
00.0 K|
|presm.pr 1
-10.0°C|
|presm.pr 2
15.0°C|
+--------------------+
comp_aul2
+--------------------+
|<POSUN POZ. HODN. > |
|dif. leto
00.0 K|
|presm.pr.3
25.0°C|
|presm.pr.4
35.0°C|
+--------------------+
pozad_krg
+--------------------+
| rekuperace chladu |
|aktivace pri ODT>VEN|
|s ohrivacem . 02.0K|
|
|
+--------------------+
pozad_fnk
+--------------------+
| nocní chlazeni
|
|min.cas behu 30.0min|
|st. ventilatoru:
1|
|
|
+--------------------+
pozad_fnk2
+--------------------+
| nocní chlazeni
|
|dif.prost>VEN 05.0 K|
|min. tepl.PRO 22.0°C|
|min. tepl.VEN 12.0°C|
+--------------------+
pozad_frofr1
+--------------------+
|
< POZ.HODN. >
|
|uvolneni mrazu
|
|min tepl.
16.0°C|
|+ Delta
02.0 K|
+--------------------+
Omezení v přívodu-absolutní:
• Minimální přívodní teplota v případě chlazení
• Minimální přívodní teplota v případě topení
• Maximální přívodní teplota
Regulace proudu vzduchu:
Omezení přívodu relativně k prostorové teplotě. Použití u zařízení
s proudovými výustěmi.
(pouze při volbě proudového větrání, požadováno prostorové
čidlo, pro „rekuperaci chladu“ požadováno odtahové čidlo a je
požadováno v odtahovém potrubí, neslouží pro regulaci
prostorové teploty)
• diference min. vyfukované teploty
• diference min. vyfukované teploty
Kompenzace venkovní teploty:
Posun požadované hodnoty prostorové teploty resp. přívodní
teploty podle venkovní teploty.
(v továrním nastavení neaktivní, k aktivaci je třeba stanovit
diferenci a osadit venkovní čidlo)
• diference pro zimní kompenzaci (0 = VYP)
• spodní vratný bod (účinná plná diference)
• horní bod (žádná diference)
•
•
•
diference pro zimní kompenzaci (0 = VYP)
spodní vratný bod (žádná diference)
horní bod (účinná plná diference)
Funkce rekuperace chladu je používána k optimalizaci minimální
potřeby chladícího výkonu. K tomu je zapotřebí venkovní,
odtahové a prostorvé čidlo.
(Volba: venkovní čidlo nutné, odtahové nebo prostorové čidlo
nutné, prostorové čidlo se doporučuje)
Povolení následuje při těchto kritériích:
1. prostorvá teplota > požad. hodnota
2. venkovní teplota > prostorová teplota
3. venkovní teplota > odtahová teplota + diference (VYP
když dif..=0)
• nastavení: diference mezi odtahem a venk. vzduch.
Noční chlazení aktivuje ventilátory s přednastavenými otáčkami a
při následujících kritériích:
1. zařízení je v automatickém provozu
2. spínací hodiny vypnuty
3. venkovní teplota > hraniční hodnota „min. tepl. VEN“
4. prostorová teplota > hraniční hodnota „min.tepl. PRO“
5. prostorová teplota > venkovní teplota + diference
„dif.prost >VEN“
Miniumální čas běhu platí pro kritéria 3. – 5.
(volba, nutné venkovní a prostorové čidlo)
Udržování minimální teploty v prostoru – teplota prostoru nad bode
mrazu:
Aktivní v automatickém provozu mimo provozní časy
(volba, nutné prostorové čidlo)
• pod požadovanou hodnotou se zapne zařízení a zvýší
teplotu na požadovanou hodnotu.
• Teplota stoupne a diference udržuje zařízení
v pohotovostním stavu
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
25
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
pozad_frofr2
+--------------------+
|
< POZ.HODN. >
|
|uvolneni mrazu
St2|
|min tepl.
12.0°C|
|+ Delta
02.0 K|
+--------------------+
pozad_aufh
+--------------------+
|
< POZ.HODN. >
|
|zatap. Provoz
|
|ZAP pri poz. -30.0°C|
|VYP pri poz. -05.0°C|
+--------------------+
pozad_vlim
+--------------------+
|< OMEZENI
vent. >|
|zar.VYP: VEN<-20.0°C|
|stup. 1: AUL<-15.0°C|
|stup. 2: AUL<-10.0°C|
+--------------------+
pozad_fol_dv
+--------------------+
|< PV-zvy.kond.VYF > |
|stup. 1
060.0%|
|stupen 2
080.0%|
|stup. 3
100.0%|
+--------------------+
lan
+--------------------+
|spojenipLAN
NE|
|LAN Adresa:
00|
|kod. prepinace:
00|
|SW-DIP-spinac:
00|
+--------------------+
lan2
+--------------------+
|ON-LINE 01□□□□□□□□08|
|■=Board 09□□□□□□□□16|
|T=Term. 17□□□□□□□□24|
|□=zadny 25□□□□□□□□32|
+--------------------+
•
•
pod požadovanou hodnotou se zapne zařízení na nejvyšší
provozní (2. nebo 3. stupeň).
Stoupne-li prostorová teplota, diference přepne zařízení
zpět na malý stupeň.
Najetí v zatápěcím provzu (volba: rychlé zatápění):
(Aktivní v automatickém provozu)
• Je-li při zapnutí zařízení diference k požadované hodnotě
příliš vysoká (parameter ZAP), spustí se zařízení na max.
otáčky.
• Po dosažení hranice VYP přepne zařízení do normálního
provozu.
Spadne-li během provozu prostorová teplota příliš dolů (při
nízkých otáčkách ventilátoru), zapne se automaticky provoz
rychlého zatápění.
Omezení množství vzduchu při nízkých venkovních teplotách:
Volba pro odstranění nechtěného snížení prostorové teploty
(Aktivní v automatickém provozu)
• Hraniční hodnota, od které bude zamezen právě zvolený
stupen. Při podkročení hraniční hodnoty se zařízení
přepne do nejbližšího nižšího stupně resp. přejde do
pohotovostního stavu.
Zvýšené otáčky odtahového ventilátoru
(volba při chlazení s přímým výparníkem. Analogový výstup jako
alternativní poloha nastavení):
U jednotek se zabudovaným přímým výparníkem a s výparníkem
ve výfuku, kde je většinou požadováno zvýšené množství
vzduchu, potřebné pro odvedení tepla z registru. Za tímto účelem
se otevře cirkulační klapka mezi venkovním a výfukovým
vzduchem a zvýší se otáčky odtahového ventilátoru.
• Nastavení otáček ventilátoru v %, max. otáčky jsou
odělené pro každý stupeň.
Informace pro napojení na počítačovou síť:
• Spojení k dispozici? ANO/NE
• Aktuální adresa / adresa kódových přepínačů
• Nastavení kódových přepínačů pro regulátor pCOxs
(nastavení Software, zde nejsou žádné DIP přepínače k
dispozici)
• Které regulátory jsou na sítí? (rozsah adres 0-32)
□ – žádná jednotka k dispozici
T – obslužný terminál
■ – regulátor k dispozici
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
26
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
komunikace
+--------------------+
|Supervisor: OFFLINE|
|Ident. 001
|
|Baud
19200
|
|Protokoll RS 485
|
+--------------------+
Připojení na počítač / Supervisor-Software PlantVisor:
Do regulátoru a jeho Software PlantVisor lze vstoupit ze sítě a do
následujících úrovní:
host – žádné heslo / přístup pouze pro čtení
uživatel – heslo: frivent / požadované hodnoty, časový program
údržba – heslo: frivstj / údržba, parametrizace
Administrator – heslo na vyžádání / plný přístup
Varování!
Při připojení na internet dát pozor, aby hesla byla při jejich
zadávání chráněna před piráty.
conf_modem1
+--------------------+
|
<MODEM>
|
|pocet zvoneni:
2|
|zpusob volby:
TON|
|modem heslo00 : 1234|
+--------------------+
conf_modem2
+--------------------+
|
<MODEM>
|
|zvolit:
stop|
|Telefon. cislo:
|
|0
|
+--------------------+
m_reset_historie
+--------------------+
| < historieAlarm > |
|
|
|smazat:
NE|
|
|
+--------------------+
Připojení přes modem (Externí připojení na PlantVisor):
Je aktivní pouze tehdy, je-li v masce „komunikace“ zvolen protokol
„MODEM“.
Možnosti nastavení:
• Počet zazvonění před příchzím hovorem (0 = žádný
příchozí hovor)
• Výběr tónové nebo pulsní volby příchozího hovoru
(Alarmmanagement)
• Heslo pro vstup při příchozím hovoru
• volby = aktivní: regulátor při spojení nebo jeho provádění
stojí. Pokud je tato volba provedena ručně, hledá se
okamžitě spojení.
• Telefonní číslo, které má být zvoleno:
o 0…9 # *:
znaky a volací čísla
o ,
2 vteřiny pauza
o @
5 vteřin pauza
o ^
potlačení volacího tónu
Všechny nepoužívané pozice musí zůstat prázdné.
Historie alarmu:
V historii je uloženo až 50 alarmových hlášení včetně datumu a
hodiny.
Tato volba smaže všechny zápisy v historii.
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
27
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
podmenu: „Parametry/Konfig“
konfig1
+--------------------+
|parametrizac. uroven|
|
vložit heslo |
|
00000
|
|
|
+--------------------+
pi_reg_t1
+--------------------+
|prost. regulace
|
|PI Regul
|
|CF
05.0 K|
|Tn
20.00 min|
+--------------------+
pi_reg_t2
+--------------------+
|regul dle privodu
|
|PI regul
|
|Xp
18.0 K|
|Tn
08.00 min|
+--------------------+
pi_reg_t3
+--------------------+
|reg.dle.pr.XP Faktor|
|REK-vypar
1.0 x Xp|
|smesovani
1.0 x Xp|
|REK
1.0 x Xp|
+--------------------+
pi_reg_t4
+--------------------+
|reg.dle.pr.XP Faktor|
|
|
|chlazeni
1.0 x Xp|
|
|
+--------------------+
Parametrizační úroveň obsahuje datové body k zaregulování
zařízení a uvedení do provozu.
Heslo pro vstup do parametrizační úrovně může sdělit pouze
výrobce.
Parametrizace regulátoru (aktivní pouze s odtahovým a/nebo
s prostorovým čidlem):
Prostorová resp. odtahová teplota je kontrolována prostorovou
nebo přívodní kaskádní regulací. Prostorová resp. odtahová
teplota (bez prostorového čidla) bude brána jako skutečná
hodnota.
Možnosti nastavení kaskádního regulátoru:
• Kaskádní faktor
• Čas donastavení (Tn = 0 – I-podíl deaktivován = Pregulace)
Parametrování přívodního regulátoru (kaskáda s prostorovým
nebo odtahovým nebo hlavním regulátorem, pokud je zapojeno
pouze přívodní čidlo):
Možnosti nastavení přívodního regulátoru:
• Proporciální pás Xp
• Čas donastavení (Tn = 0 – I-podíl neaktivní = P-regulace)
Proporciální pás jednotlivých sekvencí (topení, chlazení) může být
nastavem odděleně.
• Proporciání pás pro topení lze nastavit v masce
„pi_reg_t2“ v bodě „Xp (topení)“ v K.
• V dalších sekvencíchse zadává faktor
„Xp-fakt. REK“ (rekuperace), „REK-vypar“ (rekuperace tepelným
čerpadlem) resp. „chlazení“, poměr se zadává vůči sekvenci
topení.
pi_reg_t5
+--------------------+
|omezeni privodu
|
|PI regul
|
|Xp
10.0 K|
|Tn
02.00 min|
+--------------------+
Parametrování omezení přívodu (prostorový resp. odtahový
regulátor bez kaskádní funkce – nastavení „kaskádní regulátor:
NE“):
Možnosti nastavení omezení přívodu:
• Proporciání pás Xp
• Čas donastavení (Tn = 0 – I-podíl deaktivován = Pregulace)
pi_reg_t6
+--------------------+
|regul. horak. komory|
|poz. hodn.
50.0°C|
|Xp
5.0 K|
|Tn
02.00 min|
+--------------------+
Parametrování regulátoru - ochrana k omezení kondenzace spalin
v hořákové komoře a tím k zamezení koroze hořák. tělesa.
Regulace pomocí obtokové klapky na minimální teplotu.
Možnosti nastavení omezení přívodu:
• Požadovaná hodnota
• Proporciání pás Xp
• Čas donastavení (Tn = 0 – I-podíl deaktivován = Pregulace)
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
28
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
pi_reg_h1
+--------------------+
|regul. vlhkosti
|
|PI regul.–prost./ODV|
|Xp
025.0 %|
|Tn
08.00 min|
+--------------------+
Účinná regulace vlhkosti je zajištěna variabilním podílem
venkovního/cirkulačního a chladičem tepelného čerpadla. Měření
vlhkosti v odtahovém kanálu nebo v prostoru. Příliš studený
vzduch je dohřívám regulátorem vlhkosti.
Možnosti nastavení regulátoru vlhkosti:
• Proporciání pás Xp
• Čas donast. (Tn = 0 – I-podíl deaktivován = P-regulace)
pi_reg_h2
+--------------------+
|regul.vlhk.XP-Faktor|
|smesovani
1.0 x Xp|
|chlazeni
1.0 x Xp|
|
|
+--------------------+
Proporciální pás jednotlivých sekvencí (odvlhčování) může být
nastavem odděleně.
• Proporciání pás pro topení lze nastavit v masce
„pi_reg_h1“ v bodě „Xp (odvlhčování)“ v %.
• V dalších sekvencích se zadává faktor
„Xp-fakt. smesovani“ resp. „chlazení“, poměr se zadává vůči
sekvenci odvlhčování
pi_reg_h3
+--------------------+
|omezeni vlhkosti
|
|PI regul. privodu
|
|Xp
005.0 %|
|Tn
02.00 min|
+--------------------+
Omezení vlhkosti v přívodu (volba pro zvlhčování):
Možnosti nastavení regulátoru vlhkosti:
• Proporciání pás Xp
• Čas donastavení (Tn = 0 – I-podíl deaktivován = Pregulace)
pi_reg_f1
+--------------------+
|protinamraz. regul |
|DESK/ROT/VZZT
|
|poz.hodn.
01.0°C|
|pozadav. VYF- 05.0°C|
+--------------------+
pi_reg_f2
+--------------------+
|protinamraz. regul |
|PI regul
|
|Xp
40.0 K|
|Tn
02.00 min|
+--------------------+
pi_reg_f3
+--------------------+
|regul ochr.mrazu PI|
|poz 10.0°C AL<05.0°C|
|Xp (Y1)
20.0 K|
|Tn
02.00 min|
+--------------------+
pi_reg_f4
+--------------------+
|RL-omez. zpet. tepl.|
|PI poz. regul.55.0°C|
|Xp
10.0 K|
|Tn
02.00 min|
+--------------------+
Protinámrazová ochrana systému rekuperace tepla (nastavení „B5
protimraz. NTC nebo PT1000“ – ne s ROT):
Nadřazený regulátor omezí rekuperaci, aby nedošlo k zamrznutí:
nastavení:
• Pož. hodnota P(I)-regulátoru pro REK (rekuperaci)
• Zvýšená požadovaná hodnota pro reverzibilní tepelné
čerpadlo v topném režimu
Protinámrazová ochrana systému rekuperace (ne s ROT):
• Proporciání pás
• Čas donastavení (Tn = 0 – I-podíl deaktivován = Pregulace)
Protimrazový regulátor – spojitý:
Protimrazová ochrana působí ve 2 fázích:
1. ventil teplovodního dohřívače se se snižující teplotou
venkovního vzduchu spojitě otevírá
2. při překročení alrmové požadované hodnoty (AL) resp.
pokud otevření ventilu nepomohlo k zamezení zamrznutí,
vypne se zařízení, resp. čerpadlo nucené běží a ventil se
otevírá do maxima.
Nastavení:
• Proporciání pás
• Čas donastavení (Tn = 0 – I-podíl deaktivován = Pregulace)
Vratná voda-maximální omezení – spojité:
Volba při kombinaci protimrazové regulace-čidlo namontované na
zpátečce topného média.
Teplota bude omezována na nastavenou hodnotu – toto se
používá při dálkovém vytápění z teplárny.
Nastavení:
• Proporciání pás
• Čas donastavení (Tn = 0 – I-podíl deaktivován = Pregulace)
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
29
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
par_al_hz
+--------------------+
|zařízení VYP při
|
|nízké přívod. tepl. |
|alarm
10 °C |
|zpoždění
10,0 min|
+--------------------+
par_bk
+--------------------+
|pozad. spustit horak|
|Min. klapka 025.0 %|
|ZAP
030.0 %|
|VYP
000.1 %|
+--------------------+
par_ehz
+--------------------+
|El.-ohřívač:
|
|min. EIN
05.0 min|
|PWM-Zyklus
030 sek|
|Verz: Stufe2 020 sek|
+--------------------+
cerpadlo_vorl
+--------------------+
|cerp dohr.venk.tepl |
|ZAP pri VEN< 12.0°C|
|na.pri.ven.< 10.0°C|
|cas nabehu 05.0 min|
+--------------------+
cerpadlo_potreba
+--------------------+
|potreba cerp.
ano|
|min.cas behu 15.0min|
|zapnuti
005.0%|
|vypnout
000.1%|
+--------------------+
par_ventil
+--------------------+
|pri najeti
|
|100% REK
02.0min|
|KVS – cerp.
|
|min.cas beh 15.0min|
+--------------------+
Ochrana před zamrznutím prostoru:
Ochrana prostoru (při výpadku topení) před velkým vychlazením,
zařízení bude vypnuto:
• při nízké přívodní teplotě-alarm
• až po nastaveném času zpoždění
zpoždění = 0,0 min – funkce deaktivována
Hořáková komora:
• Při volbě :regulace teploty s obtokem“: Jakmile je dán
požadavek spustit hořák, zachovává obtoková klapka min.
podíl vzduchu v hořákové komoře.
• Spínač hraničních hodnot pro požadavek topné ho režimu.
Časová regulace el. ohřívače (při volbě el- ohřívač):
• Minimální doba zapnutí el. ohřívače
• Doba trvání cyklu pulzně modulačního signálu 1. stupně
• Zpožděné zapnutí 2 stupně
Potřeba běhu čerpadla: pokud běží zařízení, musí běžet čerpadlo:
• Podle venkovní teploty (požadováno venkovní čidlo):
Čerpadlo trvale běží, dokud není podkročena požadovaná
venkovní teplota (ZAP při VEN< xx.x°C), po podkročení této
hranice běží podle nastavení parametru v masce „potřeba
čerpadla“. Při nastavení„není požadováno“ není požadavek nechat
běžet čerpadlo podle venkovní teploty resp. není řízeno podle
nastavení „potřeba čerpadla“.
Při nastevení„vždy požadováno“ běží čerpadlo permanentně.
Podle potřeby topná sekvence (deaktivovatelná):
Jakmile se otevírá ventil, je požadován běh čerpadla (vždy podle
nastavení spínacích hranic). Minimální čas běhu zamezí častému
zapínání a vypínání čerpadla a zajistí dostatek topného média.
Předčasný rozběh čerpadla zamezí prudkému ochlazení
teplovodního výměníku. Zařízení se spouští až tehdy, když
výměníkem proudí již teplá voda. Po uběhnutí času „0% rozběhu
xx.x min“ se otevírá ventil nuceně na 100 %. Po uplunutí času
„potreba cerp.”: náběhový (rozběhový) čas xx.x min“ (viz maska
„pumpe_vorl“), je dohřívač dostatečně naplněn topnou vodou a
spustí se ventilátor.
• Náběh čerpadla je aktiviván tehdy, když je podkročena
přednastavená teplota venkovního vzduchu (nabeh VEN<
xx.x°C).
• Při nastavení „nabeh vzdy aktivni“ je cyklus náběhu
nezávislý na venkovní teplotě.
• Při nastavení „protimraz xx.x% (VEN<xx.x°C)“ a při
podkročení přednastavené venkovní teploty (bez čidla
stále) je aktivována pokračující funkce protimrazové
ochrany.
Protimrazová ochrana: Aktivací termostatu (rozpojením obvodu
protimrazové ochrany) se po ukončení zpožďovací funkce „mrazal“ aktivuje protimrazová ochrana. Ventil se na minimální čas
maximálně otevře. Přesná funkce je definována v menu výrobce.
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
30
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
par_wrg1
+--------------------+
|Waermerueckgewinner |
|Abtauen
0020 sek|
|
|
|
|
+--------------------+
par_wrg2
+--------------------+
|Beim Anfahren
|
|100% WRG
02.0min|
|KVS - Pumpe
|
|min. Laufz. 15.0min|
+--------------------+
Protinámrazová ochrana pomocí tlakové diference nebo pomocí
termostatu
(nastavení „B5 protimraz. ON/OFF nebo B5 DW+všechna čidla
resp. hlídače“ – NE s ROT):
• Prodloužení vypínacího času k zajištění úplného
odmrazení
•
•
Rekuperátor je v rozběhové fázi otevřen na 100%
geöffnet. Zde je zadán minimální čas.
Rovněž zde je zadán minimální čas běhu systému KVS
(kapalinové systému rekuperace tepla):
o Čerpadlo systému KVS
o Rotační rekuperátor s konstant. pohonem
par_rwt
+--------------------+
|konstant. ot. rotoru|
|sekv. bodu zapnutí |
|ZAP
030.0 %|
|VYP
000.1 %|
+--------------------+
volba: rotační rekuperátor s konstantním pohonem:
• Hranice chodu rekuperátoru
par_kws
+--------------------+
|chlad.kap. start
|
|venk. tepl.> 18.5°C|
|top. venk.vz< 18.0°C|
|top. venk.vz>-20.0°C|
+--------------------+
volba: chladič kapaliny:
• Požadavek při vysokých venkovních teplotách
• Požadavek topit při nízkých teplotách venk. vzduchu
(pouze u tepelných čerpadel)
• Vypnutí při nízkých teplotách venk. vzduchu
(hranice pro zapnutí režimu topení – u TČ)
volba: čerpadlo chladící vody - studně:
• Zapnutí při vysokých venkovních teplotách
par_kuwp
+--------------------+
|potreb.cerp.ch: ano|
|min.cas behu 15.0min|
|hranice zap. 005.0%|
|hranice vyp. 000.1%|
+--------------------+
kompresor1
+--------------------+
|tepl.- povol. komp. |
|chl.při ven.> 18.0°C|
|
|
|
|
+--------------------+
kompresor1_1
+--------------------+
|tepl.- povol. komp. |
|top. venk.vz< 10.0°C|
|top. venk.vz>-17.0°C|
|top. odtah > 10.0°C|
+--------------------+
kompresor2
+--------------------+
|kompresor chlazeni |
|sekv. bodu zapnutí |
|ZAP
030.0 %|
|VYP
000.1 %|
+--------------------+
Chladící čerpadlo (např. u studniční vody) při potřebě zahájit
chladící provoz (deaktivovatelný):
Jakmile se otevře chladící ventil, je požadován běh čerpadla (dle
nastavených hraničních hodnot). Minimální čas běhu zamezuje
častému zapínání a vypínání čerpadla a zajišťuje přítomnost
chladcího média. Při deaktvaci této funkce běží čerpadlo pouze
v závislosti na venkovní teplotě.
Volba: přímý výparník
• Povel chladit povolen pouze ve vymezených hranicích:
V případě chlazení:
o Zamezení běhu při nízkých venkovních teplotách
V případě topení (tepelné čerpadlo):
o Zamezení běhu při nízkých resp. vysokých
teplotách venkovního vzduchu
o Zamezení běhu při nízkých teplotách prostoru
Spínač hraničních hodnot kompresoru:
•
Pro chlazení
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
31
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
kompresor3
+--------------------+
|kompresor topeni
|
|sekv. bodu zapnutí |
|ZAP
030.0 %|
|ZAP
000.1 %|
+--------------------+
vereis_dvhz
+--------------------+
|kompresor topeni
|
|rozmrz. po
15.0min|
|kompr. stop
00.0°C|
|kompr. start 05.0°C|
+--------------------+
par_hy
+--------------------+
|zvlhcovani:
|
|min.cas behu 15.0min|
|zapnuti
005.0 %|
|vypnout
000.1 %|
+--------------------+
Par_vetrani
+--------------------+
|zpozd. ventilatoru: |
|stupen1 -> 2 010sek|
|Stop->Start 0030sek|
|vent. odtah 0020sek|
+--------------------+
par_bsk
+--------------------+
|pozarni klapky
|
|max. cas behu:
|
|
200sek|
|
|
+--------------------+
par_alarm
+--------------------+
|hlášení ext. alarmu |
|zadat text
|
|externí alarm. vstup|
|
|
+--------------------+
par_al_off
+--------------------+
|hláš. ext. poruchy |
|zadat text
|
| externí porucha
|
|
|
+--------------------+
Spínač hraničních hodnot kompresoru:
•
Pro topení (pouze u tepelného čerpadla)
Protinámrazová ochrana reverzibilního kompresoru
(B5 požadováno protinámrazové čidlo):
Je-li teplota „kompresor stop“ podkročena delší dobu než
nastavenou, je kompresor vypnutý do té doby, než teplota stoupne
nad hodnotu „kompresor start“. Pak běží kompresor dále dle
požadavku regulátoru.
Zvlhčování:
• Minimální čas běhu pro omezení častého zapínání
• Spínací hranice pro sekvenci zvlhčování
Časy pro zpožděné zapínání ventilátorů:
(u spínání Y/D-nebo víceotáčkových motorů ventilátorů):
• Rozběh na stupeň Stufe 1, stufen 2 resp. 3 je zpožděný
• Zpětné přepínání na menší stupeň: ventilátor se vypíná a
zpožděně pak zapíná na menší stupeň.
0 = přímé zpětné zapnutí na stupeň rozběhovým
intervalem
• Zpožděné zapínání odtahu (pouze u spínání Y/D)
Max. čas běhu do úplného otevření elektricky ovládané požární
klapky.
• Pokud během tohoto času nedosáhne servopohon klapky
koncové polohy nebo se během tohoto času klapka zavře,
objeví se alerm.
Volba externího parmového kontaktu:
Zde může být zadán uživatelem definovaný text s 20 znaky.
Zvolený text bude na této řádce zobrazen.
Volba externí poruchy – zařízení VYP:
Zde může být zadán uživatelem definovaný text.
Zvolený text bude na této řádce zobrazen
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
32
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
podmenu: „výrobce“
vyrobce1
+--------------------+
| uroven vyrobce
|
|
vlozit heslo
|
|
00000
|
|
|
+--------------------+
cidlo typ1
+--------------------+
|
TYP CIDLA B1
|
|privod-T:
NTC|
|
|
|
|
+--------------------+
cidlo typ2
+--------------------+
|
TYP CIDLA B2
|
|odtah-T:
NTC|
|
|
|
|
+--------------------+
cidlo typ3
+--------------------+
|
TYP CIDLA B3
|
|prost.vlh.
zadny |
|
|
|
|
+--------------------+
cidlo typ4
+--------------------+
|
TYP CIDLA B4-B5 |
|venk. vzd.-T: NTC /|
|(B4)
pLAN |
|B5 zamrz.
ON/OFF|
+--------------------+
Heslo pro úroveň výrobce se sděluje pouze ve vyjímečných
případech.
Zadání připojených čidel typu (B1-B3, B6-B8):
Jsou podporována následující čidla:
• žádný
- neaktivní vstup
• NTC
- pasívní čidlo Carel NTC -50/+90°C
• 0/1V
- raciometrické čidlo s výstupním napětím
od 10mV/°C od. %
• 0/10V
- aktivní čidlo
s výstupním napětím 0-10V
• 0/20mA
- aktivní čidlo
s výstupním proudem 0-20mA
• 4/20mA
- aktivní čidlo
s výstupním proudem 4-20mA
• 0/5V
- aktivní čidlo
s výstupním napětím 0-5V (pouze pCO3)
• NTC 150°C - pasivní čidlo Carel NTC 0/150°C
• CPC NTC - pasivní čidlo NTC -50/+90°C
• NTC Copela - pasivní čidlo NTC +10/+170°C
Hranice rozsahu aktivních čidel 0/5V, 0/10V, 0/20mA nebo 4/20mA
se nastavují dle skutečných hodnot teploty, zadaného napětí resp.
zadaného proudu.
Výběr čidla B2:
• Odtahová teplota, prostorová teplota
Výběr čidla B3:
• Prostorová teplota, prostorová vlhkost nebo kvalita
vzduchu VOC
• U regulátoru pCOx – Small (PCO****S*) kvalita vzduchu
CO2
Prostorová teplota (B2, B3 nebo B9) je použitá pro:
• Regulaci dle prostoru (průměrování až 3 čidly)
• Funkce regulace proudu vzduchu
• Rekuperace chladu
• Noční vychlazování venk. vzduchem
Zadání připojených čidel typu (B4-B5, B9-B10):
Jsou podporována následující čidla:
• žádný
- neaktivní vstup
• NTC
- pasívní čidlo Carel NTC -50/+90°C
• PT1000
- pasivní čidlo DIN-PT1000
(-100°C/+200°C)
• NTC 150°C - pasivní čidlo Carel NTC 0/150°C
• CPC NTC - pasivní čidlo NTC -50/+90°C
• NTC Copela - pasivní čidlo NTC +10/+170°C
• ON/OFF
- termostat nebo hlídač tlaku
B4 čidlo venkovní teploty: může být použito i pro více zařízení
propojených sítí pLAN. Při využití funkce „noční vychlazování“
musí být čidlo umístěno tak, aby mohlo měřit teplotu i při vypnutém
zažřízení.
B5 protinámrazové čidlo – „mraz. NTC nebo PT1000“:
(nelze kombinovat s protimrazovým čidlem):
Omezení minimální teploty k zamezení vzniku ledu na lamelách v
odtahovém proudu vzduchu.
• U zařízení s deskovým rekuperátorem nebo tepelnými
trubicemi se čidlo umisťuje do výfukového vzduchu
• U zařízení s kapalinovým systémem se čidlo umisťuje na
zpátečku média odtahového výměníku.
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
33
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
B5 protinámrazová ochrana s hlídačem tlaku – „mraz. ON/OFF“
(nelze kombinovat s protimrazovým čidlem):
Hlídač tlaku na odtahu hlídá překročení nastaveného rozdílu tlaku.
Rekuperace tepla je nastavená na 0% do té doby, dokud není
zaledování kompletně odstraněno (časovým zpožděním)
B5 protinámrazové čidlo na výfuku výparníku – „PV+mraz.“
(nelze kombinovat s protimrazovým čidlem):
Nastavení „ON/OFF“: shodná funkce jako u „mraz. ON/OFF“
Nastavení „NTC nebo PT1000“: protinámrazové čidlo převezme
odmrazení výparníku na výfuku viz kapitola „parametrizační
úroveň“ jak je popsáno pod bodem „mraz(vereis)_dvhz“.
Volitelně zde může být pro odmrazení rekuperátoru připojen
dodatečně i hlídač tlaku. Tento má pak stejnou funkci jako v
nastavení „mraz. ON/OFF“. Dodatečně pak bude u odpovídajícího
hlídače tlaku uveden chladící okruh mimo provoz, protože
výparník na výfuku při zamzrnutém rekuperátoru taktéž zamrzne.
cidlo typ6
+--------------------+
|
TYP CIDLA B6
|
|dalk.ov.:
zadny |
|rozdsah: 0V =-22.6°C|
|
10V =027.4°C|
+--------------------+
B5 protimrazové čidlo – „mraz.“:
Protimrazová ochrana působí 2.fázově:
1. venti teplovodního ohřívače se při podkročení požadované
hodnoty spojitě otevře
2. při dosažení alarmové hodnoty resp. pokud otevřený ventil
není schopen zabránit zamrznutí, vypne se zařízení,
spustí čerpadlo a ventil je nuceně otevřen.
cidlo typ7
+--------------------+
|
TYP CIDLA B7
|
|Raum-VOC:
zadny |
|
|
|
|
+--------------------+
B5 protimrazové čidlo (ochrana na straně vody)s funkcí
„maximální omezení výstupu média“ – „FS+MAX“
(montuje se na zpátečku teplovodního ohřívače):
Dodatečně se k 2-fázové protimrazové ochraně omezuje
maximální teplota na zpátčce. Tato funkce se častěji využívá u
dálkového vytápění z teplárny.
cidlo typ8
+--------------------+
|
TYP CIDLA B8
|
|Ra.2-CO2:
zadny |
|
|
|
|
+--------------------+
cidlo typ9
+--------------------+
|
TYP CIDLA B9-B10|
|B9 pros:
zadny |
|B10 Res.:
zadny |
|
|
+--------------------+
B6 externí nastavení požadované hodnoty. Například při použití
externího ovládání PFB 02
Čidla B3, B6, B7, B8 a B9 jsou ve výrobním nastavení
deaktivována. Čidlo B1 musí být trvale k dispozici.
Čidla B6, B7 a B8 je možné použít pouze pro regulaci s regulátory
pCOx – Medium (PCO****M*) resp. pCOx – Large (PCO****L*).
Čidlo B10 je rezervováno pro budoucí programování.
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
34
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
dig_no_nc
+--------------------+
|DIG.VSTUPY
ID1-8 |
|□ rozpin. / ■ spin.|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 B5|
| □ □ □ ■ ■ □ ■ ■ ■ |
+--------------------+
dig_no_nc2
+--------------------+
|DIG.VSTUPY
ID9-14|
|□ rozpin. / ■ spin.|
| 9 10 11 12 13 14 |
| ■ □ □ □ ■ ■ |
+--------------------+
Výběr kontaktů, které budou zapojeny u digitál. vstupů ID1-18:
• ■ – spínací kontakt
• □ – rozpínací komtakt
B5: při volbě ROT je použitý jako digitální vstup
V jiném případě se tento datový bod ignoruje (B5 analogový).
Vstupy ID9 – ID14 je možné použít pouze pro regulaci s regulátory
pCOx – Medium (PCO****M*) resp. pCOx – Large (PCO****L*)
möglich.
dig_no_nc3
+--------------------+
|DIG.VSTUPY
15-18 |
|□ rozpin. / ■ spin.|
| 15 16 17 18 B9 B10|
|
■ ■ ■ ■ ■ ■ |
+--------------------+
Vstupy ID15 – ID18 je možné použít pouze pro regulaci s
regulátory pCOx – Large (PCO****L*) möglich.
Vstupy B9 a B10 (ON/OFF) jsou rezervovány pro budoucí
programování.
konf_hz
+--------------------+
|topeni: PWW
|
|zpozd.alarmu. 010sek|
|zpozd. Nabehu 030sek|
|dobeh vent.
300sek|
+--------------------+
Regulace dohřívače:
• výběr:
o zadny = deaktivován
o teplovodní dohřívač
o teplovodní dohřívač s Change-Over (aktivní pouze
s chladícím ventileml)
o el. dohřívač 1 resp. 2 stupňový s pulzně
modulačním řízením (do max. 12kW – 2 x 6kW)
o el. dohřívač spojitý s 1-4 stupni (topný výkon do
108kW – 4 x 27kW)
• alarmové zpoždění el. dohřívače při chybějícím zpětném
hlášení provozu
• zpoždění zapnutí el. dohřívače, než se spustí ventilátor, k
zajištění rovnoměrného proudění ve VZT kanálu
• doběh ventilátoru, pro vychlazení topných tyčí při vypnutí
zařízení
Provoz elektroohřívače resp. hořákové komory může být zadán
v menu požadovaných hodnot (pro letní/zimní provoz).
konf_bk1
+--------------------+
|horak
|
|DVy Reset:
NE|
|Stupne:
09|
|
|
+--------------------+
Hořáková komora: přímý nebo nepřímý ohřev na plyn nebo olej:
• poruchu hořáku vrátit zpět na terminálu
Hořák s modulační regulací nebo plynulou regulací výkonu:
• počet stupňů (musí nezbytně nutně s počtem stupňů
hořáku souhlasit)
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
35
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
konf_bk2
+--------------------+
|modulacní hořák
|
|poz.zakl.rezim:0060s|
|Zpozd. stupne: 0010s|
|cas behu.ventil:140s|
+--------------------+
konf_frost
+--------------------+
|
MRAZ.TEPL.DOHR
|
|termostat:
NE |
|funkce:
STANDARD|
|
|
+--------------------+
konf_wrg
+--------------------+
|zpetne zisk. tepla |
|DESK/TRUB S OBTOKEM |
|pri 0% (0V) singal |
|DESK. Neni
|
+--------------------+
konf_ku
+--------------------+
|chlazeni:
NE|
|zpozdeni zap.04.0min|
|min. provoz 05.0min|
|min. pauza
06.0min|
+--------------------+
Hořák s modulační regulací nebo plynulou regulací výkonu:
• najetí hořáku v základním režimu, po uběhnutí daného
času zvýšení výkonu
Pro modulační provoz:
• zpožděné spínání mezi stupni
Pro plynulou regulaci:
• doba běhu ventilu mezi minimálním a maximálním úhlem
otevření (nezbytné odsouhlasení s regulací hořáku)
Protimrazová regulace pomocí termostatu (pouze u teplovodního
ohřívače):
• výběr termostatu (vždy bez protimrazové čidla ANO)
• výběr protimrazové funkce:
o STANDARD (v ohřívači voda):
ƒ funkce: čerpadlo ZAP, ventil OT, ventilátor VYP, klapky
ZAV, nový náběh pouze ručním odkvitováním
ƒ montáž: protimrazový termostat v proudu vzduchu za
výměníkem a /nebo protimrazové čidlo namontované na
zpátečce topné vody
o DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (sekundární okruh s ochranou proti
mrazu, voda je v primárním okruhu):
ƒ funkce: čerpadlo VYP, ventil ZAV, ventilátor VYP, klapky
ZAV, nový náběh pouze ručním odkvitováním
ƒ montáž: protimrazový termostat resp. protimrazové čidlo
namontované na zpátečce primárního okruhu
Regulovatelná rekuperace tepla:
• funkce:
o žádný nebo neregulovatelný
o obtok rekuperátoru, deskový nebo trubice
o kapalinový výměník a čerpadlo
o spojitě regulovaný rotační rekuperátor
o rotační rekuperátor s konstantním pohonem
• logika činnosti: signál 0V znamená žádná rekuperace /
maximální rekuperace (pouze, je-li obtok)
• Alarmové zpoždění při chybějícím zpětném provozním
hlášení (pouze u rotačního rekuperátoru)
Chlazení:
• NE
= žádné chlazení
• CHL. – VENTIL = chladící ventil – výstup pouze 0-10V
• PO–KONTAKT = požadavek – chlazení ZAP/VYP
• CHL. – ČERP. = chladící čerpadlo pro studnič. vodu s
ventilem 0-10V
• CHL. KAPAL. = regulace chladiče kapaliny, start dle
venk. tepl. s ventilem 0-10V
• KOND. JEDN. = ext. kondenzační jednotka
• K.J.+REG
= ext. kondenzační jednotka s regulací
výkonu
• K.J.-R.+1V
= kond. jedn. tepel. čerp., s jedním
společným výstupem 0-10V pro
topení a chlazení
• K.J-R.+2V
= kond. jedn. tepel. čerp., s dvěma
oddělenými výstupy 0-10V pro
topení a chlazení
• KOMPRESOR = přímý výparník
• KOMP. REV. = přímý výparním reverzní
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
36
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
Chlazení
•
Časové řízení kompresoru:
• Zpoždění náběhu (otevírání magnet. ventilu)
• Minimální čas běhu
• Nucená přestávka po vypnutí (uzavírání megnet. ventilu).
Časy „zpožděné zapínání“ a „min. pauza“ udávají celková čas, po
který kompresor nemůže běžet.
konf_ku2
+--------------------+
|reverzni
kompresor|
|pauza t<->chl15.0min|
|
|
|
|
+--------------------+
konf_ku3
+--------------------+
|chladici kompresor |
|zpozd. alarmu
4sek|
|zvys. vyfuku
NE |
|
|
+--------------------+
konf_mil
+--------------------+
|smesov. klapka: NE |
|REK+SME=CH:
NE |
|SME->REK->TOP: NE |
|rek.chl.-smes. NE |
+--------------------+
konf_vent
+--------------------+
|st. ventilatoru:
3|
|ODT. ventilator ano|
|zpozd. alarmu 010sek|
|
|
+--------------------+
konf_reg_t1
+--------------------+
|regulace teploty:
|
|reg. jen PRI:
NE |
|noc. chlazeni: NE |
|rekup. chladu: NE |
+--------------------+
konf_reg_t2
+--------------------+
|Odt./prost. regul: |
|kaskadni.regul. ANO|
|top.jen PRIV-Reg. NE|
|fkt vzduchu:
NE|
+--------------------+
•
Zpožděné přepínání obráceného běhu v chladícím okruhu
pro chlazení a rekuperaci.
(pouze při volbě „K.J.-R+1V“, „K.J.-R+2V“ nebo
„KOMP.REV.“)
•
•
Alarmové zpoždění kompresoru s přímým výparníkem
Výstupní signál 0-10V pro zvýšení množství odtahového
vzduchu (kondenzátor ve výfuku) při požadavku
vysokotlakého presostatu. (volba u přímého výparníku)
Směšování:
• Směšovací komora se spojitou cirkulační klapkou
• Spojitá regulace směšovací komory: podle vlhkosti a/nebo
kvality vzduchu, bez čidla regulace teploty
• Směšovací klapka (volba) resp. rekuperace tepla - 1.
sekvence je chladící sekvence (neutrální zóna mezi
směšovaním (REK) a topením)
• Obrácení sekvence rekuperace tepla a venkovního
vzduchu (standardně následuje vždy: REK, VEN, topení)
• Funkce rekuperace chladu se směšovací komorou (pouze
s čidlem venkovního vzduchu, požadováno prostorové
nebo odtahové čidlo)
Regulace ventilátoru: 1, 2 resp. 3-otáčkový nebo rozběh - Y/D
• K dispozici je přívodní a odtah. ventilátor:
o NE = pouze přívod
o ANO = přívodní a odtahový ventilátor
o ZPOZ = zpožděný start odtahu (pouze u rozběhu Y/D)
• Alarmové zpoždění ventilátorů
Dodatečné regulační a řídící funkce pro regulaci teploty:
• Regulace dle přívodního vzduchu, také je-li připojeno
prostorové nebo odtahové čidlo
• Noční vychlazování (požadováno prostorové čidlo,
venkovní čidlo-umístění venku)
• Funkce rekuperce chladu s jednotkou rekuperace tepla
(pouze s venkovním teplotním čidlem, požadováno
prostorové nebo odtahové čidlo)
• Aktivace kaskádní regulace (s prostorovým nebo
odtahovým čidlem)
• Přepínání regulace: v topném režimu - regulace dle
přívodního vzduchu, v chladícím režimu – regulace dle
odtahu (např. v kombinaci s topením regulovaným dle
prostorové regulace)
• Funkce regulace proudu (požadováno prostorové čidlo,
odtahové čidlo se doporučuje)
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
37
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
konf_reg_t3
+--------------------+
|Odt./prost. regul: |
|podp. provoz
NE|
|zatap. provoz
NE|
|potreba vetrat:
NE|
+--------------------+
konf_reg_h
+--------------------+
|regul. vlhkosti:
|
|vent. dle vlhk: ANO|
|odvlhc. chlaz.: ANO|
|zvlhcovani:
NE|
+--------------------+
cas alarmu
+--------------------+
|zpozd. alarmu
|
|hlid. filtru. 030sek|
|zvlhcovac
010sek|
|
|
+--------------------+
funkce
+--------------------+
|dodatecne funkce
|
|den-/noc. prov.: NE |
|VEN-Lim st.:
NE |
|
|
+--------------------+
funkce2
+--------------------+
|dodatecne funkce
|
|provoz chlazeni NE |
|el.pohon PPK:
NE |
|
|
+--------------------+
funkce_de1
+--------------------+
|ohlasit pozar:
NE |
|pozar. klapka
NE |
|pozar. klapka2: NE |
|zadne vstupy
|
+--------------------+
funkce_de2
+--------------------+
|hlas. koure
NE|
|hlas. koure 2:
NE|
|vstupni alarm
NE|
|zadne vstupy
|
+--------------------+
•
•
•
Podpůrný provoz k udržení minimální teploty v prostoru
(požadováno prostorové čidlo)
Zatápěcí provoz při nízkých prostorových teplotách
(požadováno odtahové nebo prostorové čidlo)
Regulátor Stand-By pro potřeby větrání– aktivace
v automatickém provozu pomocí spínacích hodin (s
odtahovým nebo prostorovým čidlem):
o Stand-By: při vyšší prostorové teplotě zařízení startuje
nebo přepíná na vyšší otáčky.
o Auto St.: vždy základní větrání, zvýšení množství
vzduchu při vyšší prostorové nebo odtahové teplotě
Konfigurovatelný pro topení, chlazení nebo obojí.
Dodatečné regulační a řídící funkce pro regulaci vlhkosti:
• Stupně ventilátoru se zapínají dle vlhkosti (nutné
prostorové nebo odtahové vlhkostní čidlo)
• Odvlhčování pomocí chladiče – pokud sedí chladič před
ohřívačem (nutné prostorové nebo odtahové vlhkostní
čidlo)
• Zvlhčovač vzduchu (parní)
Odpovídající alarmové časy:
• Pro hlídání tlaku na filtrech
• Pro zvhčovač
Aktivace dodatečných regulačních a řídících funkcí:
• Přepínání požadovaných hodnot v denním a nočním
provozu
• Omezení stupně ventilátoru v závislosti na venkovní
teplotě (požadavek venkovního čidla - montáž venku)
•
•
Kontakt provozního hlášení od kondenz. jednotky nebo
chladiče kapaliny
Management pro elektricky ovládané požární klapky na
obou požárních vstupech se zpožděným zapínáním
ventilátorů, během kterého se otevírají nebo zavírají
klapky.
Řídící funkce – digitální mutifunkční vstupy:
Jsou-li všechny vstupy obsazeny, je signalizováno hlášení
„žádné vstupy“.
• Vypnutí zařízení požární centrálou
• Požární klapka 1
• Požární klapka 2
•
•
•
Hlášení kouře (přívod)
Hlášení kouře (odtah)
Externí alarmový vstup
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
38
Regulace pro větrací a klimatizační zařízení
funkce_de3
+--------------------+
|ext. povol.
NE|
|ext. porucha
NE|
|privod.cidlo:
NE|
|zadne vstupy
|
+--------------------+
vyrobce_s
+--------------------+
|vse parametry na
|
|tovar. nastaveni
|
|vratit zpet?
|
|ne
|
+--------------------+
•
Externí povolovací kontakt – zařízení ZAP v automatickém
provozu
•
•
Vypnutí z důvodu poruchy – externí kontakt
Dodatečný filtr (přívod)
Ke zpětnému vrácení všech parametrů (v tomto dokumentu) na
tovární nastavení, je třeba nastavit na „ano“. Po potvrzení tohoto
parametru skočí zobrazení na bezpečnostní dotaz.
Bezpečnostní dotaz:
Tovarni nastaveni
+--------------------+
|*tovarni nastaveni *|
| Jste si jistý ?
|
|[ENTER]
= ANO|
|[OT] / [ZAV] =
NE|
+--------------------+
Potvrzením dotazu zmáčknutím tlačítla [ENTER], budou všechny
parametry smazány a budou vloženy parametry dle továrního
nastavení. Zobrazí se hlavní menu.
Tlačítky [▲]/[▼] zůstanou parametry nezměněny a zobrazení
mění zpětně výrobce podmenu.
V tomto dokumentu jsou trvale vloženy všechny tovární parametry.
Všechny zobrazené hodnoty ukazují 0. V návaznosti na uvádění
zařízení do provozu ve výrobním závodě jsou všechny změněné
parametry zvlášť protokolovány.
Návod – hranice použití Software:
Při regulaci s tímto regulátorem pCOx – Small (PCO****S*) nemohou být používány následující funkce (je k
dispozici malý počet vstupů resp. výstupů):
•
•
•
•
•
•
•
•
Externí ovládání PFB02
Elektrický dohřívač v kombinaci s chlazením možný pouze s omezeními
Zpožděný Start odtahového ventilátoru hvězda/trojúhelník v kombinaci s chlazením nebo elektrický
dohřívač možný pouze s omezeními
Prostorové teplotní čidlo v kombinaci s čidle kvality vzduchu nebo vlhkostním čidlem
2 čidla kvality vzduchu – CO2 s maximálním výběrem
Omezený počet řídících funkcí (multifunkční vstupy) při regulaci s regulátorem „Small“ a „Medium“
vždy dle konfigurace.
Oddělený výstup 0-10V pro režim topení jedné reverzní chladící jednotky kombinované s jedním
teplovodním dohřívačem nebo spojitým el. dohřívačem.
Parní zvlhčovač možný pouze s regulátorem pCOx – Large (PCO****L*).
Následující kombinace bez ohledu na použitý hardware nejsou u této softwarové verzi přípustné:
• Spojitý protinámrazový regulátor (čidlo B5) a dvoufázová protimrazová ochrana (čidlo B5)
• Kombinace prostorového teplotního čidla, vlhkostního čidla nebo regulace VOC kvality vzduchu
(čidlo B3)
• Regulace vlhkosti nebo kvality vzduchu pouze s klapkou venkovního vzduchu v kombinaci s
korigovaným venkovním vzduchem (během rekuperace chladu je odvlhčování resp. regulace
kvality vzduchu mimo funkci).
Technická dokumentace – servis a uvedení do provozu
39

Podobné dokumenty

Stiebel Eltron wpf-5-16

Stiebel Eltron wpf-5-16 potom stiskněte tlačítko . Tím přejdete zpět do předcházející úrovně. Je-li vyklápěcí čelní kryt přístroje při svítící kontrolce nad tlačítkem zavřený, vrátí se řídicí jednotka WPMi zpět do výchozí...

Více

zde - UNIMA KS

zde - UNIMA KS elektrického výkonu jednotky ................................................................................15

Více

Kopie von 7747009135.fm

Kopie von 7747009135.fm – Jako jedinou obslužnou jednotku v systému (nastavení z výroby): Obslužná jednotka se montuje do obývacího pokoje (referenční místnost) nebo ke kotli. Příklad: Rodinný dům s jedním topným okruhem....

Více

CZ - REMAK

CZ - REMAK údržbářské úkony musí být prováděny v souladu s instrukcemi, obsaženými v této příručce a na nálepkách, aplikovaných interně a externě. Podmínky prostoru a napájecí napětí musí vyhovovat specifikov...

Více

www .frivent.com wwwwww .frivent.com.frivent.com Compact-Line

www .frivent.com wwwwww .frivent.com.frivent.com Compact-Line v kompaktní stavebnicové konstrukci pro přívod a odvod vzduchu, filtraci, ohřev, chlazení nebo klimatizaci. Popis zařízení: Skříň určená pro vnitřní instalaci, rozebíratelná, s uzavřeným profilovan...

Více

Carel-ir-32

Carel-ir-32 K instalaci ovlada e postupujte podle t chto instrukcí a respektujte schéma zapojení, jak je vyzna ené na konci této p íru ky. 1) P ipojte idla a p ívod napájení: idla se mohou umístit až do vzdále...

Více

stáhnout

stáhnout programů, BIOSu a záznamů dat. Klíč je kompatibilní se všemi regulátory pCO s přímým připojením telefonním konektorem. Obsahuje mikroprocesor, nabízí různé provozní módy (které mohou být nastaveny ...

Více