uslechtila ocel sortiment

Komentáře

Transkript

uslechtila ocel sortiment
Ušlechtilá ocel
uslechtila_ocel.indd 1
2.4.2008 12:58:50
PŘEDSTAVENÍ KOMODITY
V sortimentu Ferony jsou pod tímto pojmem zahrnuty:
· uhlíkové a legované konstrukční oceli
· nástrojové oceli
Jedná se o materiály, u kterých pro dosažení normami deklarovaných hodnot a vlastností je nezbytné provedení tepelného zpracování.
Používají se zejména na výrobu součástí strojů ve strojírenství, ale také v automobilovém a leteckém průmyslu. Další uplatnění nacházejí
ve výrobě nářadí, nástrojů pro ruční a strojní opracování a zpracování kovových i nekovových materiálů.
ZÁKLADNÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ 2000–2007
tuny
30000
23 937
25000
25 090
23 383
21 604
19 919
20000
17 064
14 533
14 042
2001
2002
15000
10000
5000
0
2000
2003
2004
2005
2006
2007
rok
1
uslechtila_ocel.indd 3
2.4.2008 12:59:02
SORTIMENT
TYČE KRUHOVÉ Z KONSTRUKČNÍCH OCELÍ
ZNAČKY
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ – STAV
dle ČSN
dle EN
dle EN
čís. ozn.
Ø /mm/
+U
+N
12 020
C15E
1.1141
16-300
X
X
12 050
C45E
1.0503
16-410
X
X
X
12 060
C55E
1.0535
16-300
X
X
X
12 061
C60E
1.0601
16-200
X
X
X
X
13 240
37MnSi5
1.5122
16-300
X
X
X
+A
+QT
POVRCH
k obrábění
ke kování
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14 140
37Cr4
1.7034
16-300
X
14 220
16MnCr5
1.7131
16-300
X
14 260
54SiCr6
1.7102
16-210
15 142
42CrMo4
1.7225
16-300
X
X
X
16-300
X
X
X
X
X
X
X
X
15 230
X
X
X
X
X
X
X
X
15 241
30CrMoV9
1.7707
16-300
X
X
15 260
50CrV4
1.8159
16-210
X
X
16 220
13NiCr6
1.5713
16-210
16 420
15NiCr13
1.5752
16-210
X
X
X
X
X
X
14NiCr14
X
Upřesnění
– standardní délky jsou výrobní (3 až 6 m), přesné délky jen na objednání ve výrobě nebo jako produkt služeb Ferony
– rozměrové řady mají do průměru 85 mm modul 5 mm, do 320 modul 10 mm
– kruhové tyče jsou dodávány podle rozměrové normy EN 10060 – Ocelové tyče kruhové válcované za tepla (nahr. ČSN 42 5510-1)
TYČE HRANATÉ Z KONSTRUKČNÍCH OCELÍ
ZNAČKY
TVAR
dle ČSN
dle EN
dle EN čís. ozn.
4hr /mm/
plochá /mm/
tloušťka/šířka
12 050
C45E
1.0503
30-150
20 x 10 / 50 x 150
13 240
37MnSi5
1.5122
6hr
14 220
16MnCr5
1.7131
30-150
14 260
54SiCr6
1.7102
20 x 10 / 50 x 150
40 x 5 / 10 x 120
Upřesnění
– materiál je tepelně zpracován
– standardní výrobní délky jsou 3 až 4 m
– čtvercové a ploché tyče jsou dodávány podle rozměrových norem:
EN 10058 – Ocelové tyče ploché válcované za tepla (nahr. ČSN 42 5522-1)
EN 10059 – Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla (nahr. ČSN 42 5520-1)
2
uslechtila_ocel.indd 4
2.4.2008 12:59:02
TYČE Z NÁSTROJOVÝCH OCELÍ
ZNAČKY
TVAR/ROZMĚR. ŘADA /mm/
POVRCH
dle EN
čís. ozn.
kruhové
4hr.
plochá
TEP.
ZPRAC.
19 312
90MnCrV8
1.2842
8-210
30-80
300-3000
+A
X
19 421
115CrV3
1.2210
2-25
+A
X
19 436
X210Cr12
1.2080
20-210
30
300-3000
+A
X
19 573
X155CrMo121
1.2379
10-200
20-150
300-3000
+A
X
dle ČSN
černý
obrobený
upravený
h8/h9
X
Upřesnění
– veškeré uvedené značky jsou určeny k práci za studena
– ploché tyče jsou uváděny v plošných jednotkách (mm2) a představují hraniční rozměry, konkrétní informace – elektronický sortimentní
katalog
– válcovaná část sortimentu je dodávána podle stejných rozměrových norem jako u konstrukčních ocelí; značka 1.2210 je dodávána dle
normy DIN 670
– kované tyče (zhruba od rozměru 210 mm) jsou dodávány dle normy DIN 7527-6
Informace k sortimentu
Mimo sortiment uvedený v tabulkách je možné objednat zboží podle požadavků zákazníka a v souladu s možnostmi výrobců. K uvedeným
položkám jsou zajištěny a pro zákazníka připraveny dokumenty kontroly – atesty. Standardem je inspekční certifikát 3.1 dle EN 10204. Běžné jsou tyče s válcovaným povrchem. Lesklou úpravu povrchu – tažení, loupání – je nutno objednat. Uvedené rozměry představují hraniční
hodnoty. Konkrétní rozměry jednotlivých položek najdete v elektronickém sortimentním katalogu.
PLECHY Z OCELÍ URČENÝCH K ZUŠLECHŤOVÁNÍ
DLE EN 10083
ZNAČKY
PLECHY Z OCELÍ K CEMENTOVÁNÍ
DLE EN 10084
ROZMĚRY /mm/
ČSN
dle EN
nebo
DIN
číselné
označení
tloušťka
šířka
délka
12 020
CK 15
1.1141
3-10
1000
2000
12 050
CK 45
1.1191
1-6
1000
2000
12 050
C45
1.0503
8-80
2000
6000
12 060
CK 55
1.1191
3-40
1000
2000
PLECHY Z PRUŽINOVÝCH OCELÍ
ZNAČKY
ZNAČKY
ROZMĚRY /mm/
dle EN
číselné
označení
tloušťka
šířka
délka
14 220
16MnCr5
1.7131
4-15
1000
2000
14 220
16MnCr5
1.7131
90-120
2000
4000
14 220
16MnCr5
1.7131
20-80
2000
6000
ČSN
OTĚRUVZDORNÉ PLECHY
ROZMĚRY /mm/
ZNAČKY
ČSN
ČSN
dle EN
číselné
označení
tloušťka
šířka
délka
13 180
80Mn4
1.1259
2-10
1000
2000
14 260
54SiCr6
1.7102
1-15
1000
2000
14 320
ROZMĚRY /mm/
obchodní označení
tloušťka
šířka
délka
HARDOX 400
3-30
2000
6000
FORA 400
4-30
2000
6000
ABRAZO
8-30
2000
6000
ABRAZIT
8-25
2000
6000
ZUŠLECHTĚNÉ VYSOKOPEVNOSTNÍ PLECHY
Z JEMNNOZRNÝCH OCELÍ DLE EN 10025-6
ROZMĚRY /mm/
ZNAČKY
ČÍSELNÉ
OZNAČENÍ
tloušťka
šířka
délka
S690QL
1.8928
20-80
2000
6000
Informace k sortimentu
Mimo sortiment uvedený v tabulkách je možné objednat zboží podle požadavků zákazníka a v souladu s možnostmi výrobců. K uvedeným
položkám jsou zajištěny a pro zákazníka připraveny dokumenty kontroly – atesty. Standardem je inspekční certifikát 3.1. dle EN 10204.
Úpravu povrchu plechů, jako je moření, tryskání či doválcování za studena, je nutno objednat, standardem je válcovaný odokujený povrch.
Uvedené rozměry představují hraniční hodnoty. Konkrétní údaje o jednotlivých položkách najdete v elektronickém sortimentním katalogu.
3
uslechtila_ocel.indd 5
2.4.2008 12:59:02
BLOKY KE ZHOTOVOVÁNÍ PŘÍŘEZŮ
ČSN
ZNAČKY
dle EN nebo DIN
ČÍSELNÉ OZNAČENÍ
ROZMĚRY /mm/
tloušťka
šířka
délka
19 083
C45W
1.1730
800
400
3000
19 312
90MnCrV8
1.2842
800/400
800/400
3000
19 436
X210CrW12
1.2080
600
450
3000
19 520
40CrMnMo7
1.2311
800
400
3000
19 573
X155CrVMo12
1.2379
600
450
3000
19 552
X37CrMoV5
1.2343
800
800
3000
19 663
56NiCrMoV7
1.2714
800
400
3000
14 220
16MnCr5
1.7139
800
800/400
3000
12 050
C45
1.1191
800
800/400
3000
Informace k sortimentu
Bloky jako celé kusy jsou prodávány ojediněle a za mimořádných podmínek. Slouží především jako výchozí materiál pro zhotovování
přířezů podle přání zákazníka.
KOTLOVÉ PLECHY
Plechy pro tlakové nádoby podle EN 10028-2 značky 16Mo3 (1.1545), 13CrMo4-5 (1.7335) pracujících za normálních i zvýšených teplot.
Dodávají se ve stavu žíhaném (+N) případně ještě popuštěném (+NT). Ocel je tvárná za studena i za tepla, s dobrou obrobitelností. Svařitelnost je vzhledem k obsahu uhlíku zaručená. Ocel dobře odolává v prostředí vodní páry do teploty 530°C.
NOVINKA
Oblasti uplatnění
Energetické strojírenství, údržba energetických zařízení, pece na tepelné zpracování a smaltování (kotle, předehřívače, přehřívače).
Tlakové nádoby pro páru a vzduch.
VYSOKOPEVNOSTNÍ PLECHY
Mechanických vlastností je dosaženo kalením do vody a popuštěním plechu, po válcování. Plechy jsou dodávány v zušlechtilém (+Q) stavu.
Pro přiblížení jakosti lze porovnat s ČSN 16 224, které odpovídá oceli S 690 QL (1.8928) podle EN 10025-6.
Oblasti uplatnění
Stavba těžebních zařízení, stavebních strojů, zdvihadel, nosné ocelové konstrukce, účelové nástavby nákladních automobilů,
prvky karoserií – skeletů osobních automobilů. Obecně – všude tam kde je potřeba dosáhnout vyšší pevnosti při nižší hmotnosti.
SLUŽBY
DĚLENÍ PLECHŮ
Z uvedených plechů připravujeme výpalky kyslíkoacetylénovým hořákem, plazmou nebo plechy dělíme na pásových pilách.
DĚLENÍ BLOKŮ
Maximální možnosti řezání bloků jsou u kvádru 1000 x 1300 x 4000 mm, u kulatin o průměr 530 mm. U dodávaných přířezů je prováděna
dvojnásobná defektoskopie ultrazvukem, u dodavatele a ve Feroně nezávislou firmou (dle SEP 1921 /1984 – 3C/c ). Na přířezy je možné
zpracovat také materiál dodaný zákazníkem. Rabaty nastavené pro konkrétního zákazníka jsou platné i na tyto dodávky.
DĚLENÍ TYČOVÉHO MATERIÁLU
Při prodeji tohoto sortimentu provádíme obchodní dělení. Na základě dohody je možné objednat tzv. nultou operaci – předvýrobní dělení
podle požadavků zákazníka. Dodací podmínky, termín, cenu a tolerance je nutné dohodnout předem.
ZKOUŠENÍ MATERIÁLU
PORADENSTVÍ
DOPRAVA
4
uslechtila_ocel.indd 6
2.4.2008 12:59:03
SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI
EN ISO 9001:2000
ISO/TS 16949:2002
Pro zajištění vysoké kvality dodávaného obchodního zboží a poskytovaných služeb má Ferona, a.s. zaveden a certifikován systém managementu
jakosti dle normy EN ISO 9001:2000. Tento systém je v celé společnosti vymezen pro následující činnosti: nákup, skladování, úprava, prodej
a doprava hutního materiálu, druhovýrobků, neželezných kovů a navazujícího železářského sortimentu ve velkoobchodě a dále pro podélné
a příčné dělení ocelových svitků.
V roce 2007 Ferona, a.s., Steel Servis Centrum zavedla také systém managementu jakosti dle ISO/TS 16949:2002 na výrobu pásů a plechů pro
automobilový průmysl podélným a příčným dělením ocelových svitků a získala příslušný certifikát.
KONTAKTY
KONTAKTNÍ
MÍSTO
Praha
Hradec Králové
JMÉNO
TELEFON
FAX
MOBIL
E-MAIL
Hejhal Jiří
274 074 212
274 074 368
602 296 974
[email protected]
Pecka Petr
274 074 274
272 703 219
602 306 826
[email protected]
Modr Viktor
274 074 284
272 703 219
Bydžovský Václav
495 818 123
495 818 129
602 562 076
[email protected]
[email protected]
Janata Tomáš
495 818 135
495 818 129
724 107 810
[email protected]
Brichová Eva
495 818 128
495 818 129
[email protected]
Kumprechtová Lenka
495 818 221
495 818 129
[email protected]
Liberec
Malý Oldřich
485 213 295
485 213 259
[email protected]
Skalický Jan
485 213 228
485 130 412
602 382 214
[email protected]
Chomutov
Jánský Zdeněk
474 638 360
474 638 305
602 209 281
[email protected]
Hák Jan
474 638 303
474 638 305
Tománek Robert
596 660 333
596 638 085
724 318 842
[email protected]
Olomouc
Balajka Pavel
585 170 190
585 351 154
602 139 440
[email protected]
Brno
Baar Jindřich
543 164 351
543 164 278
724 079 262
[email protected]
Šmardová Markéta
543 164 213
543 164 262
606 763 603
[email protected]
Václav Hrachovina Ing.
543 164 283
543 164 262
602 515 147
[email protected]
Ostrava
[email protected]
5
uslechtila_ocel.indd 7
2.4.2008 12:59:03
uslechtila_ocel.indd 12
2.4.2008 12:59:04

Podobné dokumenty

profily tvaru H

profily tvaru H TYČE PRŮŘEZU H – PŘEDNOSTI: • širokopřírubové profily umožňují použití válcovaných I profilů v parametrech, které jsou např. pro IPE profily nedostupné • nahrazují svařované profily, čímž se zvyšuj...

Více

INFO 2_06.qxd

INFO 2_06.qxd se rozvýjejících segmentech sortimentu. Na stránkách tohoto vydání Infa vám přinášíme detailnější popis těchto opatření pro podporu prodeje nerezové oceli a přehled jednotlivých prodejců nerezové a...

Více

profily silnostěnné

profily silnostěnné Použití: • široké možnosti využití ve strojírenství a v automobilovém průmyslu, při výrobě zemědělských strojů, kontejnerů apod. • na nejrůznější konstrukce (krovy, nosné konstrukce, dělící příčky,...

Více

STAVAX ESR.indd

STAVAX ESR.indd roztažnosti °C od 20°C

Více

Zde

Zde důvodů. Za prvé je to díky nižší energii šíření a dále také proto, že v této oblasti jsou karbidy po hranicích zrn a tím významně oslabují strukturu.

Více

Příklad 1

Příklad 1 Chrom a nikl obsahuje daný materiál pro zvýšení odolnosti oceli vůči oxidaci během provozu za zvýšené teploty. Vanad je přidán proto, aby vznikly precipitáty karbidu vanadu, které zvyšují creepovou...

Více