Do kapsy

Komentáře

Transkript

Do kapsy
Tandem
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mládeže
11. Auflage
11. vydání
Ein kleiner
deutsch-tschechischer
Sprachführer für
Jugendbegegnungen
Malý česko-německý
jazykový průvodce
pro setkání mládeže
Do kapsy
Für die Hosentasche
Tandem
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mládeže
Autor/-innen | Autoři: Hansjürgen Karl, Kateřina Karl-Brejchová
(1. Auflage | Autoři 1. vydání): Hansjürgen Karl, Thomas Hochleitner,
Kamila Hlavsová, Dr. Irena Hirschmann
11. Auflage
11. vydání
Ein kleiner
deutsch-tschechischer
Sprachführer für
Jugendbegegnungen
Malý česko-německý
jazykový průvodce
pro setkání mládeže
Bundeskanzlerin Angela Merkel signiert „Do kapsy“
Links: Thomas Rudner – Leiter Tandem Regensburg.
Do kapsy
Spolková kancléřka Angela Merkelová podepisuje „Do kapsy“.
Vlevo: Thomas Rudner - vedoucí Tandemu Regensburg.
2
Für die Hosentasche
Do kapsy
Do kapsy
3
Inhalt
Obsah
Česká a německá
abeceda .................................... Jazyková animace ..................... S tím se v Německu a v České
republice můžete setkat ............ Roční období, měsíce, Jahreszeiten, Monate,
dny v týdnu . .............................. Wochentage .............................................46
Kde? Kam? . .............................. Wo? Wohin? .............................................47
Tschechisches und
deutsches Alphabet ...................................6
Sprachanimation ........................................8
Tipps zum Alltag in
Deutschland und Tschechien ................... 13
SlovníčekWörterbuch
Německo-český ........................ Deutsch – Tschechisch .............................49
Německé jazykolamy . ............... Deutsche Zungenbrecher .........................78
Česko-německý ........................ Tschechisch – Deutsch ............................79
České jazykolamy . .................... Tschechische Zungenbrecher ................ 106
Gramatická část Grammatikteil
K české gramatice . ................... Zur tschechischen Grammatik ............... 108
K německé gramatice ............... Zur deutschen Grammatik . .................... 118
Jazyková část Kolik to stojí? ............................. Číslovky ..................................... Kolik je hodin? ........................... Krátké věty ................................ První slova ................................. První kontakty . .......................... Dorozumíváme se . .................... Ubytování .................................. To je ... super! ............................ Počasí . ...................................... Na cestě .................................... Schůzka / pozvání ..................... Škola a vzdělání ........................ Kultura ....................................... Počítač / (e-)mail ....................... Internet ...................................... Víc než jen „dělicí [email protected]énka“ ... Sport ......................................... Jídla a nápoje ............................ Na zdraví! .................................. Nakupování ............................... Telefon, pošta, peníze . .............. Nápisy ....................................... Pomoc (lékář, lékárna, policie) . . Poděkování ................................ Přání, gratulace ......................... 4 = čtyři = vier
Sprachteil
Wie viel kostet es? . .................................. 17
Zahlen . ..................................................... 18
Wie spät ist es? ........................................ 19
Kurzsätze . ................................................22
Erste Worte ...............................................22
Erste Kontakte ..........................................23
Wir verständigen uns . ..............................24
Unterkunft . ...............................................25
Das ist ... super! . ......................................27
Wetter .......................................................27
Unterwegs ................................................28
Verabredung / Einladung ..........................29
Schule und Ausbildung ............................31
Kultur ........................................................33
Computer / (E-)Mail ..................................35
Internet .....................................................36
Mehr als nur „[email protected]“ .....................36
Sport ........................................................36
Speisen und Getränke ..............................37
Zum Wohl! Prost! ......................................38
Einkaufen ..................................................39
Telefon, Post, Geld ...................................41
Aufschriften ..............................................43
Hilfe (Arzt, Apotheke, Polizei) ...................44
Dank .........................................................45
Glückwünsche, Gratulation ......................45
Do kapsy
DodatekAnhang
Údaje a mapy ............................ Daten und Karten ................................... 124
Školské systémy . ...................... Schulsysteme ......................................... 126
Slovní zásoba pro školy ............ Wortschatz Schule ................................. 130
Slovní zásoba pro
Wortschatz zum
výměny mládeže . ...................... Jugendaustausch ................................... 132
Slovní zásoba pro Wortschatz aus dem
mateřské školy .......................... Vorschulbereich ...................................... 133
Výhodně vlakem! ....................... Zug ist günstig! . ..................................... 135
Kde dostanu „Do kapsy”? . ....... Wo bekomme ich „Do kapsy“? .............. 136
Informace o Tandemu ................ Infos zu Tandem ...................................... 137
Jazyková animace ..................... Sprachanimation .................................... 142
Odmalička ................................. Von klein auf ........................................... 143
www.ahoj.info ............................ www.ahoj.info ......................................... 144
Reálie, KIK ................................. Landeskunde, KIK .................................. 148
Bohemicum ............................... Bohemicum ............................................ 149
Díky ........................................... Dank ....................................................... 154
Impressum . ............................... Impressum . ............................................ 155
Ve zkratce .................................. Auf einen Blick ........................................ 156
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen
als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf deshalb der vorherigen, schriftlichen
Einwilligung des Herausgebers.
Publikace a její části jsou chráněny autorským právem. K jejich použití v jiných než
zákonem stanovených případech je nutný písemný souhlas vydavatele.
Do kapsy
pět = fünf = 5
Česká abeceda
Německá abeceda
Tschechisches Alphabet Deutsches Alphabet
Aussprache wie bei
AAnna
BBerta
CCäsar
ČTschechisch
DDora
Ď
Nadja
EÄrger
Ě
s. S. 7
FFriedrich
GGustav
HHeinrich
CH
machen
IIda
JJulius
KKlaus
LLudwig
MMartha
NNordpol
Ň
Kognak
OOtto
PPaula
QQuelle
RRichard
Ř
Dvořák
(evtl. “Wurst” mit
süddt. Aussprache :)
S
Bus, Essen
ŠSchule
TTheodor
Výslovnost jako u
Aano
Ä
lépe
Bbabička
Ckrém (nebo co)
Ddům
Uulice
Ü
München
Vfotograf (nebo výlet)
Wvýlet
X
mixér
Y
München
Zcukr
Beachte:
Die tschechischen Vokale á, é, í, ó, ú, ů, ý werden lang gesprochen:
Á
Tat, Bahn
Étätig
Í
studieren
Eeso
Ó
Ú, Ů
Ý
Rohr
rufen, Ruhm
studieren
Besonderheiten bei der Aussprache des tschechischen „ě“ (meistens als [je],
jedoch abhängig von seiner Umgebung):
Ffotograf
Ggolf
Hhusa
Iinženýr
Jjablko
Kkaktus
Llampa
Mmáslo
Nnákup
Oovoce
Ö
Goethe
Ppero
Qkvadrát
Rryba
Lautumgebung Aussprachewie
I.
pěna (Schaum)
oběd (Mittagessen)
věno (Mitgift)
[pjena]
[objed]
[vjeno]
Croupier
objektiv
II.
město (Stadt)
[mňesto]
fast: [mnjesto]
[ďeťi]
[ňeha]
[ťešit se]
fast: [djetji]
Ingenieur
fast: [tjeschit sse]
III. děti (Kinder)
něha (Zärtlichkeit)
těšit se (sich freuen)
Die Buchstaben d, t, n werden vor „ě“ als ď, ť, ň ausgesprochen (dě g ďe,
tě g ťe, ně g ňe). Sie werden genauso ausgesprochen, wenn ihnen in tschechischen Wörtern ein „i“ folgt, (di g ďi, ti g ťi, ni g ňi).
Szima (nebo sen)
Ttužka
Mehr zur Aussprache im Internet unter Tschechisch lernen: www.tandem-org.de
(g S. 137) und www.ahoj.info (g S. 146) sowie auf TrioLinguale – www.triolinguale.eu!
Více k výslovnosti v rubrice „sprache / jazyk“ na www.tandem-org.de (g str. 137), na
www.ahoj.info (g str. 146) a na TrioLinguale g www.triolinguale.eu!
6 = šest = sechs
Ť
Portier
UUlrich
VViktor
WViktor
XXaver
YIda
Z
Hose
Ž
Garage
Do kapsy
Nezapomeň:
V němčině se používá i tzv. „ostré ß“ (es). Stojí vždy za dlouhou samohláskou
a dvojhláskami -ei-, -ie, -au. Vyslovuje se stejně jako české „s“.
Viz též str. 36 „... dělicí [email protected]énka“ | S. auch Seite 36 „... [email protected]“
Do kapsy
sedm = sieben = 7
Jazyková animace
Sprachanimation1
Erste musikalische Sprachlektion
Dieses Sprachanimations-Spiel kann auch als warming-up benutzt werden. Die
Teilnehmer/-innen stellen sich im Kreis auf, singen dieses Lied und greifen sich
mit beiden Händen an das besungene Körperteil. Der Text kann natürlich auch
erweitert bzw. übersetzt werden.
KAJNE ANGST FÓR DÉR ČECHIŠN ŠRIFT!
FÍLE HÁBN ANGST FÓR DÉR ČECHIŠN ŠPRÁCHE, DÁ ZÍ DÍZE ZELTZAME ŠRIFT NICHT KENEN. DOCH DÍZE ANGST IST UNBEGRYNDET. IN
VÁRHAJT HAT DAS ČECHIŠE ŠRIFTZYSTÉM ZOGÁR FÍLE FÓRCÝGE!
AJNR DÉR HAUPTFÓRTAJLE LÍGT IM BERAJCH DÉR ŠPRÁCHEKONOMÍ: CUM BAJŠPÍL KAN MAN BAJ DEM VORT ŠLIČŮ 59% DÉR BŮCHŠTÁBN IM FRGLAJCH CŮR DOJČN VERZIJÓN AJNŠPÁRN.
Ideal sind diese Texte als Einstieg bei gemischten Gruppen oder zur Vorbereitung mononationaler Gruppen, um die Mitglieder an die sonderbaren „Šryftcajchn“ zu gewöhnen. Der Text ermöglicht es, die („relativ korrekte“) Aussprache
der anderen Sprache zu üben.
Tyto texty jsou vhodné pro práci se skupinami v úvodní části setkání, popř.
během přípravy jednotlivých národních skupin. Účastníci tak mají možnost procvičit si („relativně správnou“) výslovnost cizí abecedy.
A JESCHTJE NJEZO K ABÄCÄDJE
KASCHDIE WIE, SCHE W NJEMTSCHINJE SE PIESCHE FSCHECHNO
JINAK NESCH F TSCHESCHTJINJE. TO NESNAMENAH, SCHE TO
JE JEDNODUSCHIE NEBO TJESCHIE. ALE KASCHDOPAHDNJE TO
WIPPADAH SAJIEMAVJE – NEBO SPIESCH FTIPNJE.
NJEMZI TRSCHEBA NEMAJIE HATSCHKI ANNI TSCHAHRKI. SATO
ALE SOU V NJEMTSCHINJE TAKEE DIWNEH SNAKY JAKO NAPRSCH.
„ß“. A PROTSCH? TO NJIGDO NEWIE.
Zungenbrecher | Jazykolamy
Mit Zungenbrechern kann man die eigene Sprache auf lustiger Art vorstellen.
Schlimmer wird es nicht mehr! (g S. 78 und 106)
Jazykolamy jsou jedna z možností, jak představit vlastní řeč a možná úskalí její
výslovnosti. Horší už to nebude! (g str. 78 a 106)
Více o jazykové animaci na str. 142. | Mehr zur Sprachanimation: Seite 142.
1
8 = osm = acht
Do kapsy
První hudební lekce češtiny
Tuto hru lze využít jako rozcvičku. Účastníci se postaví do kruhu, zpívají
společně následující píseň a přitom se oběma rukama dotýkají té části těla,
o které se právě zpívá. Text lze samozřejmě libovolně rozšířit, popř. přeložit.
&/
2
4
eexxe x x e e x x
e
e e x x e e e
Hlava, ramena, kolena, paty, kolena, paty, kolena paty
e e x x e x x e e e e
e e e
e
hlava, ramena, kolena, paty, oči,
hlava | Kopf
uši,
e
q
pusa, nos.
oči | Augen
uši | Ohren
nos | Nase
ramena | Schultern
pusa | Mund
kolena | Knie
paty | Fersen
Za využití jazykové animace v rámci Programu podpory odborných
praxí a za vzdělávací kurzy pro jazykové animátory byl Tandem v letech
2006 a 2008 vyznamenán Evropskou jazykovou cenou Label.
Für den Einsatz der Sprachanimation im Programm Freiwillige
Berufliche Praktika und den Ausbildungskursen für Sprachanimateure
wurde Tandem 2006 und 2008 mit dem Europäischen Sprachensiegel
ausgezeichnet.
Do kapsy
devět = neun = 9
Das kenn´ ich doch...!
Mit dieser Liste1 kann man auch verschiedene kleine Sprachspiele vorbereiten.
Die Teilnehmer/-innen erhalten in gemischten Gruppen einige Lehnwörter vorgelegt. Sie übersetzen sie nicht nur ins Deutsche, sondern suchen dazu auch
die entsprechenden „tschechischen Originale“.
Beispiel: flaška g „Flasche“ g láhev.
w Das Wort flaška wird ins Deutsche übersetzt g „Flasche“.
w Im Tschechischen heißt „Flasche“ jedoch auch láhev.
Poznámka1 navíc
Na základě následujícího seznamu2 lze připravit několik krátkých jazykových
her. Účastníci se rozdělí do smíšených skupin. Každá z nich dostane lístek'
s několika přejatými slovy. Jejich úkolem je pak tato slova nejen přeložit, ale
najít i patřičný český ekvivalent.
Příklad: flaška g „Flasche“ g láhev.
w Do němčiny se toto slovo přeloží jako g „Flasche“.
w Ve spisovné češtině se používá g láhev.
Lehnwort
Přejaté slovo
akorát
ánunk m.
biflovat (se)
bichle f.
brýle pl.
buřt / vuřt m.
cálovat
cukr m.
deka f.
dekl m.
Tsch. Äquivalent
Český ekvivalent
přesně
ponětí
učit se nazpaměť
knížka
špekáček
platit
pokrývka
poklop
Dt. Übersetzung
Německý překlad
akkurat
Ahnung m.
büffeln
Büchlein n.
Brille f.
Wurst f.
zahlen
Zucker m.
Decke f.
Deckel m.
1
Einige dieser (oft sehr ) umgangssprachlichen Lehn- und Fremdwörter sind nicht
allen tschechischen Muttersprachler(n)/-innen bekannt, da sie z.T. auch nur in bestimmtem Regionen verstanden werden. Eine erweiterte Liste ist ebenfalls in der Tandem-Sprachanimation auf unseren Homepages unter der Rubrik Tschechisch Lernen
enthalten: www.tandem-org.de (g S. 137) und www.ahoj.info (g S. 144)
2
Rozsáhlejší seznam lze najít na www.ahoj.info
10 = deset = zehn
Do kapsy
Lehnwort
Přejaté slovo
drát m.
eklhaft
erteple pl.
fachman m.
fajn
fajnšmekr m.
fáro n.
fertik
flastr m.
flaška f.
flek m.
foršus m.
fusekle f.
gauč m.
gips m.
grif m.
grunt m.
handlovat
háro n.
hic m.
hicovat
kámoš m.
kamrlík m.
kanape n.
karotka f.
kasírovat
knajpa f.
krám m.
kšeft m.
kumšt m.
kvartýr m.
kýbl m.
luftovat
malovat
mančaft m.
ordnunk m.
Do kapsy
Tsch. Äquivalent
Český ekvivalent
odporné
brambory
odborník
pěkný; příjemný
labužník
vozidlo
hotový; hotovo
náplast
láhev
místo; skvrna
záloha
ponožka
pohovka
sádra
držadlo, úchytka
základ; statek
obchodovat
husté vlasy
horko
topit, silně hřát
kamarád, přítel
malá místnost
pohovka
mrkev
účtovat
hospoda
obchod
obchod
umění
byt
kbelík, vědro
větrat
mužstvo
pořádek
Dt. Übersetzung
Německý překlad
Draht m.
ekelhaft
Kartoffeln f. pl.
(aus Erdäpfel pl.)
Fachmann m.
fein
Feinschmecker m.
Fahrzeug n.
fertig
Pflaster n.
Flasche f.
Fleck m.
Vorschuss m.
Socke f.
Couch f.
Gips m.
Griff m.
Grund m.; Gut m.
handeln
Haar n. (sehr viel)
Hitze f.
heizen
Kamerad m.
Kämmerlein n.
Kanapee n.
Karotte f.
kassieren
Kneipe f.
Geschäft n.
Geschäft n.
Kunst f.
Quartier m.
Kübel m.
lüften
malen
Mannschaft f.
Ordnung f.
jedenáct = elf = 11
Lehnwort
Přejaté slovo
pakovat
pantofle pl.
papundekl m.
pauza f.
pech m.
plac m.
plech m.
pucovat richtik rolovat ruksak m.
sicflajš m.
studovat
šlofík m.
šluk m.
šmirglpapír m.
šnek m.
šnuptychl m.
šňůra f.
špacír m.
špás m.
špek m.
špička f.
špílmachr m.
špíz m.
šrot m.
šroub m.
štempl m.
štych m.
štos m.
šuplík m.
švagr m.
švindl m.
tancovat
taška f.
trefit
vandr m.
vandrovat vercajk m.
12 = dvanáct = zwölf
Tsch. Äquivalent
Český ekvivalent
balit
trepky
lepenka
přestávka
smůla
místo
čistit
správně
svinovat
batoh
výdrž, vytrvalost
krátký spánek
hlt, lok
brusný papír
hlemýžď
kapesník
pletený provaz
procházka
žert
slanina
hrot
staré železo
razítko
steh
hromada
zásuvka
podvod
brašna
zasáhnout
toulka
toulat se
nářadí
Dt. Übersetzung
Německý překlad
packen
Pantoffeln pl.
Pappe f.
Pause f.
Pech n.
Platz m.
Blech n.
putzen
richtig
rollen
Rucksack m.
Sitzfleisch n.
studieren
Schläfchen n.
Schluck m.
Schmirgelpapier n.
Schnecke f.
Taschentuch n.
Schnur f.
Spaziergang m.
Spaß m.
Speck m.
Spitze f.
Spielmacher m.
Spieß m.
Schrott m.
Schraube f
Stempel m.
Stich m.
Haufen m.; Stoß m.
Schublade f.
Schwager m.
Schwindel m.
tanzen
Tasche f.
treffen
Wanderung f.
wandern
Werkzeug n.
Do kapsy
S tím se v Německu můžete setkat
Tipps zum Alltag in Deutschland
w Češi a Němci mají víc společného, než si možná myslíte!  
w V rozhovoru s Němci řekněte na rovinu, o co vám jde. Ostych a nerozhod nost mohou být pochopeny jako výmluva nebo neupřímnost.
w Dostanete-li se s Němci do diskuse, držte se rozumových argumentů.
w Němci dělají zpravidla jedno po druhém, podle „přesného“ plánu; sklon
k improvizaci není v Německu často na místě.
w Potřebujete-li informace, zeptejte se kohokoliv. I pár slůvek v němčině
dokážou Němci ocenit a pomohou vám.
w
Ve školách i v práci můžete očekávat méně autoritativní atmosféru. Učitelé,
inženýři atp. se neoslovují titulem („pane učiteli“, „pane inženýre“), nýbrž
vlastními jmény, (např. „Dr. Lenk“ g „Herr Lenk“ místo „Herr Doktor“).
Výjimku tvoří jen profesoři na univerzitách a lékaři.
w Přímočarost se projevuje i ve způsobu stravování. Nepobízí se dvakrát,
očekává se, že si přidáte sami.
w V Německu (zejména na jihu) si přátelé nepodávají ruce tak často jako
v Čechách.
w Jdete-li na nějakou party, zpravidla nemůžete čekat, že vás hostitel osobně
každému představí. Tato iniciativa se očekává většinou od vás.
w Party začínají obvykle později; zábava probíhá neorganizovaně, každý si
hledá partnera pro rozhovory sám. Neočekávejte večeři s polévkou,
hlavním jídlem a zákuskem.
w Na diskotéku se chodí v Německu až kolem desáté hodiny.
w Každý platí většinou sám za sebe (i ženy!!!) Žádný div, když například velká
minerálka stojí občas i více než 3 eura ...
w Emancipace je v Německu dál než u nás. Muži zde často, rádi a dobře vaří.
A ženy např. častěji jezdí na motorce.
w Už dlouho není zvykem oslovovat neprovdané ženy jako „Fräulein” (slečna). Některé ženy to mohou brát dokonce jako urážku. Namísto toho se užívá oslovení „Frau“ (paní).
Do kapsy
třináct = dreizehn = 13
Tipps zum Alltag in Tschechien
S tím se v České republice můžete setkat
w Auf die finanziellen Möglichkeiten der Gastfamilie und Freunde sollte man
Rücksicht nehmen. Es kommt nie und nirgends gut an, den „reichen Wessi“
heraushängen zu lassen.
Das zumeist sehr reichliche (!) und kalorienreiche Essen wird in der Regel
fertig portioniert serviert, und auch der Nachschlag wird oft von der
Hausfrau in der Küche auf den Teller gegeben. (Eine beliebte Aufforderung dabei ist: „Jezte, jezte!“ – „Esst, esst!“  )
w Zwischen Deutschen und Tschech/-innen gibt es insgesamt mehr Gemein sames, als Ihr euch vielleicht vorstellt.  
w
w Vor dem Betreten einer Privatwohnung zieht man am Eingang immer die
Straßenschuhe aus. Vorher Socken kontrollieren!!!  
w Es ist üblich, seine Freunde den anderen vorzustellen. Das gilt auch in
lockerer Atmosphäre (Disco, Party...).
w Man schafft sich als Besucher/-in des Landes Vertrauen durch Offenheit und
Interesse für Land und Leute, durch Vermeidung von Besserwisserei und
besonders auch durch die Kenntnisse einiger Brocken Tschechisch!  
w Tschechische Jugendliche sind ebenso Anhänger der globalen Kultur
(Mode, Musik, Freizeitkultur usw.) wie deutsche Jugendliche auch.
w
w Handzeichen und Kopfbewegungen sind in Tschechien gleichbedeutend
wie in Deutschland.
w Beim Trinkgeld wird der Betrag normalerweise auf Zehner, nicht auf Hun derter aufgerundet (z.B.: bei 87,- Kč g 90,- Kč statt 100,- Kč).
w Die Lautstärke der Kommunikation in der Öffentlichkeit ist häufig leiser und
diskreter als in Deutschland.
w Tschech/-innen gehen oft (noch) auch weitere Strecken zu Fuß. Das Auto
wird seltener als in Deutschland für alltägliche Kurzstrecken eingesetzt.
Im Allgemeinen wird an Bushaltestellen geduldig gewartet und auch in
überfüllten Bussen und Zügen ohne Murren ausgeharrt. Drängler/-innen
werden natürlich nicht gerne gesehen. Für ältere Personen wird bereitwillig
Platz gemacht.
w Einige tschechische Jugendliche gehen immer noch am Wochenende mit
Freunden zum Wandern/Übernachten im Freien. Diese „Wanderkultur“ (oft
mit Gitarre) wird „trempování“ genannt und hat nichts mit „Trampen“ zu tun!
w
w Hohes Ansehen, auch bei Jugendlichen, genießen die Großeltern, da die
„babička“ bzw. „Oma“ (bei den in Tschechien häufiger als in Deutschland
berufstätigen Frauen) oft bei der Erziehung der Enkelkinder mithilft.
w Die Anrede von „höhergestellten Personen“ (Lehrer/-innen, Universitätsmit arbeiter/-innen usw.) ist förmlich (oft mit Titel!).
w
„Auf Heller und Pfennig“ kann nun auch in Tschechien nicht mehr abgerechnet werden, da seit September 2008 keine Hellermünzen mehr im
Umlauf sind. Dennoch sind Waren weiterhin auch in Heller ausgezeichnet.
Die Preise werden dann jedoch auf-/abgerundet. Stehen z. B.: 3,90 Kč auf
dem Preisschild, werden an der Kasse 4,- Kč bezahlt.
14 = čtrnáct = vierzehn
Do kapsy
Die Telefontarife für Auslandsgespräche aus dem Festnetz sind in Tschechien
höher als in Deutschland. Bei einem Anruf nach Deutschland sollte man sich
am besten mit einer Billigvorwahl (g Internet) zurückrufen lassen. Die
Zahl der Festnetzanschlüsse in Tschechien sinkt jedoch ständig. Fast jede/-r
Tschech/-in verfügt inzwischen über mindestens ein Handy. („Handy“ heißt
„mobil“ – wie in fast allen anderen Sprachen auch!)
w „Trampen“ im Sinne von „per Anhalter“ fahren ist in Tschechien ebenfalls
sehr verbreitet und stellt eine schnelle, billige und kommunikative Art des
Reisens dar. (Außerdem ist Zugfahren noch sehr günstig! g S. 135)
w In den Sommerferien sind immer noch sehr viele Tschech/-innen die meiste
Zeit in ihrem Wochenendhäuschen, das jedoch auch in der Luxusausfüh rung noch liebevoll „Hütte“ (= tsch.: „chata, chalupa“) genannt wird.
w
Viele Kinder und Jugendliche verbringen ihre Ferien in Zeltlagern (die oft
etwas straffer organisiert sind als in Deutschland). Das ist auch eine sehr gute
Möglichkeit für Deutsche (als Teilnehmer/-innen oder Leiter/-innen), Nachbarland und Leute noch besser kennen zu lernen. Termine sind auch im „Terminkalender“ unter www.tandem-org.de (g S. 137) und www.ahoj.info (g S. 144)
Do kapsy
patnáct = fünfzehn = 15
Kolik to stojí?
Wie viel kostet das?
To je …
Das ist …
1 Kč
jedna
koruna
eine
Krone
1 Euro
jedno
euro
ein
Euro
Kolik to stojí?
Stojí to …
Jazyková èást
Sprachteil
Wie viel kostet das?
Es kostet …
1 Kč
jednu
korunu
eine
Krone
1 Euro
jedno
euro
einen
Euro
2
dvě
koruny
zwei
Kronen
3
tři
eura
drei
Euro
4
čtyři
vier
5
pět
korun
fünf
6
šest
euro1
sechs
7
sedm2
sieben
8
osm2
acht
9
devět
neun
10
deset
zehn
100
sto
hundert
w
w
Na rozdíl od češtiny je v němčině měna euro v mužském rodě (der Euro)
a vyslovuje se [ojro].
Im Gegensatz zum Deutschen ist der Euro im Tschechischen Neutrum und
wird anders ausgesprochen: [e-uro].
1
Diese Form ist umgangssprachlich. Richtig ist eigentlich die Form „eur“, die eher in
der geschriebenen Sprache benutzt wird.
2
... wird umgangssprachlich wie „sedum“ bzw. „osum“ ausgesprochen!
16 = šestnáct = sechzehn
Do kapsy
Do kapsy
sedmnáct = siebzehn = 17
Číslovky
Zahlen
Řadové číslovky
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
nula
jeden
dva
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
deset
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
jedenáct
dvanáct
třináct
čtrnáct
patnáct
šestnáct
sedmnáct
osmnáct
devatenáct
dvacet
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
dvacet
dvacet
dvacet
dvacet
dvacet
dvacet
dvacet
dvacet
dvacet
třicet
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
null
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreiundzwanzig
vierundzwanzig
fünfundzwanzig
sechsundzwanzig
siebenundzwanzig
achtundzwanzig
neunundzwanzig
dreißig
10
20
30
40
50
60
70
80
90
deset
dvacet
třicet
čtyřicet
padesát
šedesát
sedmdesát
osmdesát
devadesát
100
200
300
400
500
600
700
800
900
sto
dvě stě
tři sta
čtyři sta
pět set
šest set
sedm set
osm set
devět set
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
tisíc
dva tisíce
tři tisíce
čtyři tisíce
pět tisíc
šest tisíc
sedm tisíc
osm tisíc
devět tisíc
10
20
30
40
50
60
70
80
90
zehn
zwanzig
dreißig
vierzig
fünfzig
sechzig
siebzig
achtzig
neunzig
100
200
300
400
500
600
700
800
900
(ein-)hundert
zweihundert
dreihundert
vierhundert
fünfhundert
sechshundert
siebenhundert
achthundert
neunhundert
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
(ein-)tausend
zweitausend
dreitausend
viertausend
fünftausend
sechstausend
siebentausend
achttausend
neuntausend
18 = osmnáct = achtzehn
jedna
dva
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
Ordnungszahlen
1. první
der / die / das erste
2. druhý, druhá, druhé
... zweite
3. třetí
... dritte
4. čtvrtý, čtvrtá, čtvrté
... vierte
5. pátý, pátá, páté
... fünfte
6. šestý, šestá, šesté
... sechste
7. sedmý, sedmá, sedmé
... siebte
8. osmý, osmá, osmé
... achte
9. devátý, devátá, deváté
... neunte
10. desátý, desátá, desáté
... zehnte
Tschech/-innen lieben ihre Sprache und auch die damit verbundenen Schwierigkeiten. Sehr beliebt ist es z.B., sich von Ausländer/-innen die Zahl „333“ nachsprechen zu lassen: „tři sta třicet tři“, was dann bei unserer Aussprache ungefähr klingt
wie „trschista-trschizet-trschi“ und für Erheiterung auf tschechischer Seite sorgt
(s. a. Zungenbrecher g S. 78 und 106).  
Kolik je hodin?
Wie spät ist es?
Je … jedna
Jsou … dvě
hodina.
hodiny.
… tři
Do kapsy
Do kapsy
… zwei
… drei
… čtyři
Je … pět
Uhr
Es ist … ein
… vier
hodin.
… fünf
… šest
… sechs
… sedm
… sieben
… osm
… acht
… devět
… neun
… deset
… zehn
… jedenáct
… elf
… dvanáct
… zwölf
devatenáct = neunzehn = 19
A kolik hodin je přesně?
Und wie spät ist es genau?
Je …
Es ist …
… čtvrt na osm.
… viertel nach sieben.
(auch: … viertel acht)
… půl deváté.
… halb neun.
… tři čtvrtě na deset.
… 9 hodin 45 minut.
… dreiviertel zehn.
… viertel vor zehn.
… 9 Uhr 45 Minuten.
… jedenáct hodin a deset minut.
… zehn nach elf.
… za pět půl dvanácté.
… fünf vor halb zwölf.
… za pět minut tři čtvrtě na sedm.
… zwanzig vor sieben.
… za pět dvanáct.
… fünf vor zwölf.
Jsou skoro tři hodiny.
To je příliš brzo (pozdě).
Es ist bald drei Uhr.
Das ist zu früh (spät).
ho
a.
din
ho
na
ed
J
.
y.
din
ěh
dv
Jsou tři hodiny.
Js
.
din
ou
ho
m
ři h
od
iny
.
zwei
drei
vier
v
pět
šest
sedm
osm
devět
deset
jedenáct
hodin
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
dvanáct
um
ein
Uhr
zwölf
Wir treffen uns …
… ve tři hodiny.
… um drei Uhr.
… za pět minut.
… in fünf Minuten.
… přesně v osm hodin!
… pünktlich um acht Uhr!
… zwischen neun und zehn.
Seminář trvá do osmi hodin večer.
Das Seminar dauert bis acht Uhr
abends.
Snídaně je v sedm.
Frühstück ist um sieben.
Zítra (ráno) vstaneme až v deset
hodin.
Morgen (früh) stehen wir erst um
zehn Uhr auf.
Budeme odpoledne pracovat?
Arbeiten wir nachmittags?
Vlak jede v devět hodin sedmnáct
minut.
Der Zug fährt um neun Uhr und
siebzehn Minuten (ab).
Tento autobus / vlak jezdí jen
o víkendech.
Dieser Bus / Zug fährt nur am
Wochenende.
Jarda přijede až v poledne.
Jarda kommt erst mittags (an).
Gerd přijede večer autem.
Gerd kommt abends mit dem Auto.
din
ho
.
Je
se
d
čty
ět
Je šest hodin.
ho
p
Je
20 = dvacet = zwanzig
hodiny
ve1
o
u
so
din
din
.
m
hodinu
dvě
tři
čtyři
1
… mezi devátou a desátou.
Je devět hodin.
os
Je
jednu
ve
v
Setkáme se …
Je
j
et
Je dvanáct hodin.
es
in.
od
th
ác
en
ed
j
Je
Je
d
Kdy? V kolik hodin?
Wann? Um wie viel Uhr?
1
„Ve“ statt „v“ schreibt man vor Wörtern, die mit zwei oder mehr Konsonanten
beginnen.
Do kapsy
Do kapsy
dvacet jedna = einundzwanzig = 21
Krátké věty
naučte se nazpaměť
Kurzsätze
zum Auswendiglernen
Vorsicht! Im Tschechischen gibt es bei Adjektiven und Verben Unterschiede, je
nachdem, ob man von einer Frau oder einem Mann spricht oder ob man sich
an eine weibliche oder eine männliche Person wendet. In diesen Fällen steht
bei dem Verb oder Adjektiv das jeweilige Geschlecht als Symbol: männlich = ♂,
weiblich = ♀.
z. B.
♂ Šel domů.
Er ging nach Hause.
♀ Šla domů.
Sie ging nach Hause.

= umgangssprachlich | nespisovný
 
= zum Schmunzeln | pro zasmání
1
2
První kontakty
Erste Kontakte
Těší mě!
Freut mich sehr!
Jak se máš / máte?
Wie geht´s dir / euch, Ihnen?
Děkuju, dobře.
Danke, gut.
Děkuju, není to nejhorší.
Nicht schlecht, danke.
Nemůžu si stěžovat.
Ich kann nicht klagen.
Všechno v pořádku. / (U)jde to.
Alles in Ordnung. / Es geht. Geht so.
Jak se jmenuješ?
Wie heißt du?
Jmenuju se Edita.
Ich heiße Edita.
(Já) jsem Eva Hofmanová.
Ich bin Eva Hofman.
Mé křestní jméno je Lucka.
Mein Vorname ist Lucka.
Mé příjmení je Kainz.
Mein (Familien-)Name ist Kainz.
Odkud pocházíš?
Woher kommst du?
První slova1
Erste Worte2
Jsem z Německa / České republiky.
Ich bin aus Deutschland / der
Tschechischen Republik.
Určitě. / Jistě.
Sicher.
Škoda.
Schade.
Kde bydlíš?
Wo wohnst du?
Mrzí mě to.
Es tut mir leid.
Bydlím v Berlíně / v Praze /
v Plzni / v Řezně.
Ich wohne in Berlin / Prag / Pilsen /
Regensburg.
To nevadí.
Macht nichts.
Rádo se stalo.
Gern geschehen.
Dej mi svou adresu, prosím.
Gib mir bitte deine Adresse.
V pořádku.
In Ordnung.
To je moje adresa.
Das ist meine Adresse.
Bohužel ne.
Leider nicht.
Kolik ti je (let)?
Wie alt bist du?
Dobře.
Gut.
Je mi 15 (let).
Ich bin 15 (Jahre alt).
Špatně.
Schlecht.
Co děláš?
Was machst du?
Prosím pomozte mi!
Bitte helfen Sie mir!
Co děláte?
Was macht ihr? / Was machen Sie?
Pomalu!
Langsam!
Čím jsi?
Was bist du von Beruf?
Rychle!
Schnell!
Chodím do školy.
Ich gehe zur Schule.1
Pozor! Bacha! 
Vorsicht!
Mam rád ♂ / ráda ♀ ...
Ich mag / habe gern ... (♂ / ♀)
Jsem rád ♂ / ráda ♀.
Ich bin froh. (♂ / ♀)
Podívej se!
Schau mal!
To se mi (ne)líbí.
Das gefällt mir (nicht).
Moc se mi líbíš.
Du gefällst mir sehr.
Ich bin Student / Studentin.2
Chodím …
Ich gehe …
… na gymnázium.
… aufs Gymnasium.
… na střední odborné učiliště.
… in die Berufsschule.
… na základní školu.
… in die Grund-, Hauptschule
1
„Der Begriff „Schule“ wird in Tschechien auch von Student/-innen für „Uni“ benutzt!
Tschechische Gymnasiast/-innen bezeichnen sich oft als „Student/-innen“.
V Německu se označení „student“ užívá jen pro studenty vysokých škol. Střední školu
navštěvují jen „žáci / žákyně“ – „Schüler/-innen“.
2
Nejdůležitější slova najdete na zadní straně přebalu!
Die allerwichtigsten Wörter sind auf dem rückwärtigen Umschlag!
22 = dvacet dva = zweiundzwanzig
Jsem student / studentka.2
Do kapsy
Do kapsy
dvacet tři = dreiundzwanzig = 23
Dorozumíváme se
Wir verständigen uns
Ubytování1
Unterkunft2
Mluvíš /
(mluvíte)
česky / německy?
Sprichst du /
(sprecht ihr / sprechen Sie)
Tschechisch / Deutsch?
To je naše adresa:
Das ist unsere Adresse:
ulice
Straße
PSČ
PLZ
Bohužel nemluvím česky / německy.
Leider spreche ich kein Tschechisch /
Deutsch.
město
Ort (Stadt)
stát
Staat
Ich spreche ein bisschen Französisch
/ Russisch.
pokoj
Zimmer
telefon
Telefon
Ich spreche fließend Polnisch /
Englisch.
(e-)mailová adresa
(E-)Mail-Adresse
Kde jsme ubytováni?
Wo sind wir untergebracht?
Du sprichst wunderbar Tschechisch
/ Deutsch.
Spíme…
Wir schlafen...
Mluvím trochu francouzsky / rusky.
Mluvím plynně polsky / anglicky.
Mluvíš skvěle česky / německy.
… v mládežnické ubytovně.
… in einer Jugendherberge.
Neděláš skoro žádné chyby.
Du machst fast keine Fehler.
… v kempu.
… auf einem Campingplatz.
Jak se to řekne česky / německy?
Wie sagt man das auf Tschechisch
/ Deutsch?
… pod širákem.
… im Freien.
… ve stanech.
… in Zelten.
… soukromě / u přátel / kolegů /
v hostitelské rodině.
… privat / bei Freunden / Kollegen /
bei einer Gastfamilie.
Jak se to řekne správně?
Wie sagt man das richtig?
Nevím, jak se to řekne.
Ich weiß nicht, wie man das sagt.
Nemluv prosím tak rychle!
Sprich bitte nicht so schnell!
Mluv prosím (ještě) pomaleji!
Sprich bitte (noch) langsamer!
… v malém hotelu.
… in einem kleinen Hotel.
Co jsi říkal ♂ / říkala ♀?
Was hast du gesagt?
… v penzionu.
… in einer Pension.
Skoro ničemu jsem nerozuměl ♂ /
nerozuměla ♀.
Ich habe fast nichts verstanden.
… v centru pro mládež.
Mohl ♂ / mohla ♀ bys prosím ještě
jednou zopakovat to poslední slovo
(tu poslední větu)?
Könntest du das letzte Wort (den
letzten Satz) bitte noch einmal
wiederholen?
Špatně jsi mě pochopil ♂ / pochopila Du hast mich falsch verstanden.
♀.
Rozuměl ♂/ rozuměla ♀ jsem skoro
všemu.
Ich habe fast alles verstanden.
Mohl ♂ / mohla ♀ bys to prosím
přeložit?
Könntest du das bitte übersetzen?
Napiš mi to, prosím!
Schreib mir das bitte auf!
Pomoc, potřebuju tlumočníka!  
Hilfe, ich brauche einen
Dolmetscher!  
24 = dvacet čtyři = vierundzwanzig
… in einem Jugendzentrum.
Dostanu se tudy ke kempu?
Komme ich hier zum Campingplatz?
Promiňte, jste vedoucí této
ubytovny?
Entschuldigung, sind Sie der
Herbergsleiter?
Rezervovali jsme si u vás pokoj.
Wir haben bei euch / Ihnen ein
Zimmer reserviert.
Máte volný ještě jeden pokoj?
Haben Sie noch ein Zimmer frei?
Kolik stojí jeden nocleh?
Was kostet eine Übernachtung?
Kde je ložnice?
Wo ist das Schlafzimmer?
1
Přehled ubytování pro mládež v České republice (pouze v němčině!) spolu
s dvojjazyčným faxem na rezervaci ubytování najdete na www.tandem-org.de
2
Eine Übersicht der Jugendunterkünfte in Tschechien (mit zahlreichen Tipps und
Bestellfax-Muster) finden Sie unter www.tandem-org.de und www.ahoj.info
Do kapsy
Do kapsy
dvacet pět = fünfundzwanzig = 25
Vzbuďte mne prosím v šest / sedm /
osm (hodin).
Wecken Sie (weckt) mich bitte um
sechs / sieben / acht (Uhr).
Kde je záchod / WC?
Wo ist die Toilette / das WC?
Sprchy jsou tady / nahoře / dole /
v prvním patře.
Die Duschen sind hier / oben / unten
/ im ersten Stock.
Dá se u Vás vypůjčit povlečení?
Kann man bei Ihnen Bettwäsche
(aus-)leihen?
Dejte mi prosím ještě dvě deky.
Geben Sie mir bitte noch zwei
Decken.
Je tu televize / internetová kavárna?
Gibt es hier einen Fernseher /
ein Internet-Café?
Je tu někde poblíž pošta / telefonní
budka?
Gibt es hier irgendwo in der Nähe
eine Post / eine Telefonzelle?
V kolik hodin se (budova) zamyká?
Wann wird hier (das Haus)
abgeschlossen?
Mohli bychom prosím dostat klíč?
Könnten wir bitte den Schlüssel
bekommen?
Kde můžu nechat stát kolo?
Wo kann ich mein Fahrrad abstellen?
To je tvůj (váš / Váš) pokoj.
Das ist dein (euer / Ihr) Zimmer.
Máš klíč?
Hast du den Schlüssel?
Ne, nemám.
Nein, ich habe keinen.
To je můj cestovní pas.
Das ist mein Reisepass.
Existuje nějaká sleva pro mládež /
žáky / studenty / učitele?
Gibt es eine Ermäßigung für Jugendliche / Schüler / Studenten / Lehrer?
Kde se můžeme najíst?
Wo können wir etwas essen?
V jídelně v přízemí.
Im Speiseraum im Erdgeschoss.
Kdy je snídaně / oběd / večeře?
Wann gibt es Frühstück / Mittagessen
/ Abendessen?
To je … super!
Das ist … super!
To je … úžasné!
… cool, špičkové, skvělé!
Das ist … genial!
… cool, hammermäßig, geil!
To bylo … hustý !
… drsný , krutý !
Das war voll fett !
To byla bomba !
Das war der Hammer !
To byla pohoda!1
Das war saugut / saugemütlich !
Sranda musí bejt!2
Spaß muss sein!
To je sranda!
Das ist ein Spaß!
Má to bejt2 vtip?
Soll das ein Witz sein?
To se mi (ne)líbí.
Das gefällt mir (nicht).
To je nuda / fádní ...
Das ist langweilig …
To je (mi) trapné.
Das ist (mir) peinlich.
Taková blbost!
So ein Blödsinn!
To mě štve!
Das nervt mich!
A jaké bude počasí?!
Und wie wird das Wetter?!
To záleží na počasí.
Das hängt vom Wetter ab.
Dneska je pěkné počasí. Svítí
slunce.
Heute ist schönes Wetter.
Die Sonne scheint.
Hrozné / příšerné počasí!
Was für ein scheußliches Wetter!
Prší.
Es regnet.
Má pršet / sněžit.
Es soll regnen / schneien.
Sněží.
Es schneit.
Lije jako z konve.
Es gießt in Strömen.
Je zima! (... kosa! )
Es ist kalt! (... saukalt! )
Je horko!
Es ist heiß!
1
„pohoda“ ist eigentlich nicht
übersetzbar, sondern eher eine
Art Lebensgefühl ...  
2
„bejt“ = umgangssprachliche
Form von „být“ (dt.: „sein“)
26 = dvacet šest = sechsundzwanzig
Do kapsy
Do kapsy
dvacet sedm = siebenundzwanzig = 27
1
Na cestě a ve městě
Unterwegs und in der Stadt
Promiňte prosím, kde je …
Entschuldigen Sie bitte, wo ist …
Schůzka / pozvání
Verabredung / Einladung
… německé velvyslanectví?
… die Deutsche Botschaft?
Mám nápad.
Ich habe eine Idee.
… české velvyslanectví?
… die Tschechische Botschaft?
… pošta?
… eine / die Post?
Můžu tě pozvat na zmrzlinu / kolu /
pivo?
Kann ich dich auf ein Eis / Cola / Bier
einladen?
… samoobsluha?
… ein Supermarkt?
Máš chvilku čas?
Hast du etwas Zeit?
… divadlo?
… ein / das Theater?
Tady je nuda.
Hier ist es ist langweilig.
… nádraží?
… der Bahnhof?
Co děláš dnes večer?
Was machst du heute Abend?
… mládežnická ubytovna?
… die Jugendherberge?
Můžeme …
Wir können …
… taxi?1
… ein Taxistand?1
… se projet na loďce.
… Boot fahren.
… ein Lagerfeuer machen.
Kde jsou veřejné záchody?
Wo sind öffentliche Toiletten?
… udělat táborák.
Zabloudili jsme.
Wir haben uns verlaufen.
… si zahrát kulečník / karty.
Můžete mi prosím říct, jak se
dostanu …
Können Sie mir bitte sagen, wie
ich …
Půjdeme …
… Billard / Karten spielen.
Gehen wir …
… se projít?
… ins Kino?
… na náměstí?
… zum Stadtplatz komme?
… do divadla?
… ins Theater?
… k chrámu?
… zum Dom komme?
… tancovat?
… tanzen?
… na policii?
… zur Polizei komme?
… na koncert?
… zum Konzert?
… do Husovy ulice?
… in die Hus-Straße komme?
… se projít?
Jak se dostanu pěšky k muzeu?
Wie komme ich zu Fuß zum
Museum?
Dostanu se tam autobusem /
tramvají / metrem?
Komme ich mit dem Bus / der
Straßenbahn / der U-Bahn dorthin?
Je to odsud daleko?
Ist es weit von hier?
Půjdu napřed.
… spazieren?
Kde se setkáme?
Wo treffen wir uns?
V šest před kinem / divadlem /
stadionem.
Um sechs Uhr vor dem Kino /
Theater / Stadion.
Mám se pro tebe zastavit?
Soll ich dich abholen?
Opravdu (ne)?
Wirklich (nicht)?
Ich werde vorausgehen.
Myslíš to vážně?
Meinst du das ernst?
Tudy prosím.
Hier entlang bitte.
Samozřejmě! No jasně!
Selbstverständlich! Na klar!
Který autobus jede na hlavní
nádraží?
Welcher Bus fährt zum
Hauptbahnhof?
Domluveno! Každopádně!
Abgemacht! Auf jedem Fall!
Musím přestoupit?
Muss ich umsteigen?
Pojďte dál.
Kommen Sie herein.
Kde musím vystoupit?
Wo muss ich aussteigen?
Smím prosit? (při tanci)
Darf ich bitten? (beim Tanz)
Kolikátá je to stanice?
Die wievielte Haltestelle ist das?
Zatančíme si?
Wollen wir tanzen?
Jste volný? (taxi)1
Sind Sie frei? (Taxi)1
Smím (mám) tě doprovodit domů?
Darf (soll) ich dich nach Hause
begleiten?
K divadlu, prosím.
Zum Theater, bitte.
To není nutné.
(Das ist) nicht nötig.
Jak dlouho to trvá pěšky / autem /
autobusem / vlakem / na kole?
Wie lange dauert das zu Fuß / mit dem
Auto / Bus / Zug / Fahrrad?
Odkud se tady dobře stopuje?
Wo kann man hier gut trampen?
Achtung: Bei Taxifahrten in Prag den Preis unbedingt vorher ausmachen!!!
28 = dvacet osm = achtundzwanzig
Do kapsy
Do kapsy
dvacet devět = neunundzwanzig = 29
Škola a odborné vzdělání
Schule und berufliche Ausbildung
Danke, gern. (♂ / ♀)
Chodíš (ještě) do školy?
Gehst du (noch) zur Schule?
Velmi rád ♂ / ráda ♀.
Sehr gern. (♂ / ♀)
Chodím …
Ich gehe ...
S radostí!
Mit Vergnügen!
… do školy.
… zur Schule.
Těší mě / nás.
Es freut mich / uns.
… na základní školu1.
… in die Grundschule1.
Dej mi prosím číslo na mobil.
Gib mir bitte deine Handy-Nummer.
… na učiliště.
… in die Berufsschule.
Na něčem se pak domluvíme.
Wir machen dann was aus.
… na střední školu.
… in die Mittelschule.
V pořádku. / Souhlasím.
In Ordnung. / Einverstanden.
… na gymnázium.
Rozumím / chápu.
(Ich) verstehe.
Jsem v deváté třídě.
Ich bin in der neunten Klasse.
Samozřejmě.
Selbstverständlich.
Příští rok budu …
Im nächsten Jahr mache ich
To je dobrý nápad!
Das ist eine gute Idee!
… maturovat.
… Abitur.
Nemám nic proti tomu.
Ich habe nichts dagegen.
… dělat závěrečnou zkoušku.
… die Abschlussprüfung.
Když to musí být …
Wenn es sein muss ...
Když už, tak už!
Wenn schon, denn schon!
Odmítnout pozvání
Eine Einladung ablehnen
Mrzí mě to, ale dneska nemůžu.
Přijmout pozvání
Eine Einladung annehmen
Děkuju, rád ♂ / ráda ♀.
(Přehled školských systémů od str. 126)
(Übersicht der Schulsysteme ab S. 126)
… ins / aufs Gymnasium.
Co budeš dělat potom (po maturitě)? Was machst du danach
(nach dem Abitur)?
Chci studovat.
Ich will studieren.
O víkendu je náš maturitní ples
(maturák ).
Am Wochenende ist unser Abiturball
(Abi-Ball ).
Es tut mir leid, aber ich kann heute
nicht.
Jací jsou tvoji učitelé?
Wie sind deine Lehrer?
Jsou skvělí!
Sie sind spitze!
Bohužel už mám něco domluveno.
Leider bin ich schon verabredet.
Jde to. Dá se.
Es geht. Geht so.
Dnes nemám chuť.
Ich habe heute keine Lust.
Nic moc.
Nichts Besonderes.
Jsem unavený ♂ / unavená ♀.
Ich bin müde.
To je můj ♂ / moje ♀ třídní učitel(ka).
Das ist mein(e) Klassenlehrer(in).
Necítím se dobře.
Ich fühle mich nicht wohl.
Jaký ♂ / jaká ♀ je?
Wie ist er (sie)?
Už je pozdě.
Es ist schon spät.
Dá se s ním ♂ / ní ♀ mluvit.
Man kann mit ihm (ihr) reden.
Někdy jindy.
Ein andermal.
Není přísný ♂ / přísná ♀?
Ist er (sie) nicht streng?
Bohužel nemám čas.
Ich habe leider keine Zeit.
Smí se u vás ve škole kouřit?
Nechci. Já taky ne.
Ich will nicht. Ich auch nicht.
Darf man bei euch in der Schule
rauchen?
Raději (radši ) ne.
V žádném případě! To nejde.
Lieber nicht.
Vyloučeno!
Ausgeschlossen!
To nepřichází v úvahu!
Das kommt nicht in die Frage.
Myslím, že ne.
Nein, ich glaube nicht.
Které předměty máš rád ♂ / ráda ♀?
Mám rád ♂ / ráda ♀ …
… češtinu a němčinu.
… dějepis a sport.
… fyziku a chemii.
… prázdniny!
Was sind deine Lieblingsfächer?
Ich mag …
… Tschechisch und Deutsch.
… Geschichte und Sport.
… Physik und Chemie.
… Ferien!
Keinesfalls! Das geht nicht.
1
Die 6. - 9. Klasse (= 2. Stufe) der „Základní škola“ entspricht in etwa der „Realschule“
oder „Hauptschule“ in Deutschland.
V Německu neexistuje 2. stupeň základních škol. Po 4. třídě pokračují žáci buď na
gymnáziu (Gymnasium), reálce (Realschule) nebo na tzv. “hlavní škole” (Hauptschule).
30 = třicet = dreißig
Do kapsy
Do kapsy
třicet jedna = einunddreißig = 31
Mám problémy s matikou 
(s matematikou).
Ich habe Probleme in Mathe 
(Mathematik).
Kultura
Kultur
Mám rád ♂ / ráda ♀ cizí jazyky.
Ich mag Fremdsprachen.
Hraju na klavír / klávesy.
Ich spiele Klavier / Keyboard.
Čeština / němčina není lehká!
Tschechisch / Deutsch ist nicht
leicht!
Baví mě to.
Es macht mir Spaß.
Miluju techno. A ty?
Ich liebe Techno. Und du?
Čím chceš být?
Was willst du werden?
Techno nemůžu ani cítit.
Ich kann Techno nicht ausstehen.
Co studuješ?
Was studierst du?
Klasika je pro mě moc nudná.
Klassik ist mir zu langweilig.
Studuju …
… pedagogiku / informatiku /
medicínu / dějiny / …
Ich studiere …
… Pädagogik / Informatik /
Medizin / Geschichte / …
Mám rád ♂ / ráda ♀ …
Ich stehe auf / mag …
Jaké máš potom možnosti?
Welche Möglichkeiten hast du dann?
Najdeš nějaké místo?
Wirst du eine Stelle finden?
Není lehké sehnat místo.
Es ist nicht einfach, eine Stelle zu
finden.
… jít na koncert.
… ins Konzert gehen.
… jít tančit.
… zum Tanzen gehen.
Čím se učíš?
Welchen Beruf lernst du?
… in eine Ausstellung moderner
Učím se na prodavačku.
Ich lerne Verkäuferin.
… jít na výstavu moderního umění/
Andy Warhola.
Máš už nějaké povolání?
Hast du schon einen Beruf?
Zpívám ve sboru.
Ich singe im Chor.
Kde pracuješ?
Wo arbeitest du?
Musíme (ještě) cvičit.
Wir müssen (noch) üben.
Jsem zdravotní sestra /
zaměstnankyně / servírka
programátorka.
Ich bin Krankenschwester
/ Angestellte / Kellnerin /
Programmiererin.
Hraju v orchestru.
Ich spiele in einem Orchester.
Má tady někdo kytaru?
Hat hier jemand eine Gitarre?
Zahrajeme si na kytaru?
Wollen wir Gitarre spielen?
Budu automechanikem /
informatikem / truhlářem / tesařem /
klempířem / celníkem / fotbalistou.
Ich werde Automechaniker /
Informatiker / Schreiner / Zimmerer /
Klempner / Zöllner / Fußballspieler.
Už osm let nehraju na kytaru.
Jsem na praxi v nemocnici.
Ich mache ein Praktikum im
Krankenhaus.
A předtím?
Předtím také ne…!  
Ich spiele schon seit acht Jahren
nicht mehr Gitarre.
Und vorher?
Vorher auch nicht…!  
Zazpíváme si?
Wollen wir singen?
Jsem na civilce.  Jsem civilkář. 
Ich mache Zivildienst.1 Ich bin
„Zivi”. 
Neumím zpívat.
Ich kann nicht singen.
Chtěli bychom (bysme ) teď také
slyšet nějakou německou / českou
písničku.
Wir möchten jetzt auch mal ein
deutsches / tschechisches Lied
hören!
Má někdo text /
noty k této písni?
Hat jemand den Text /
Kde je temná komora?
Wo ist die Dunkelkammer?
Mám rád ♂ / ráda ♀ černobílé fotky.
Ich mag Schwarzweiß-Fotos.
… rock / blues / country.
… Rock / Blues / Country.
… jazz / hip-hop / reggae.
… Jazz / Hip-Hop / Reggae.
… metal / klasiku.
Chtěl ♂ / Chtěla ♀ bych …
Dělám dobrovolný sociální rok.2
Ich mache ein FSJ [EF-ES-JOT]
(= Freiwilliges Soziales Jahr).
Jsem nezaměstnaný ♂ / -á. ♀
Ich bin arbeitslos.
Hledám pracovní místo.
Ich suche einen Arbeitsplatz.
… Heavy-Metal / Klassik.
Ich möchte …
Kunst / von Andy Warhol gehen.
die Noten zu dem Lied?
1
Der Zivildienst wurde in Tschechien abgeschafft.
2
Informace o „FSJ“ najdete na http://tandem.adam.cz a na www.ahoj.info
32 = třicet dva = zweiunddreißig
Do kapsy
Do kapsy
třicet tři = dreiunddreißig = 33
Jdeme do kina.
Wir gehen ins Kino.
Počítač
Computer
V tomhle počasí do kina?
Není tu někde letní kino (letňák )?
Bei dem Wetter ins Kino?
Gibt es hier kein Open-Air-Kino?
obrazovka f.
Bildschirm m.
Dnes / zítra / pozítří půjdeme
do divadla.
Heute / morgen / übermorgen gehen
wir ins Theater.
myš f.
Maus f.
klávesnice f.
Tastatur f.
Chceš (chcete) jít na ten koncert?
Willst du (wollt ihr) zu dem Konzert
gehen?
pevný disk m.
Festplatte f.
Už jsi koupil ♂ / koupila ♀ lístky?
Hast du schon Karten gekauft?
Kde je na tomhle kompu
úesbéčko ?
Wo ist an diesem Computer der
USB-Eingang?
V předprodeji už žádné lístky nebyly.
Im Vorverkauf gab es keine Karten
mehr.
Klikni na tento symbol.
Klick(e) dieses Symbol an.
Tento program neznám. Je nový?
Co je to za film?
Was ist das für ein Film?
Dieses Programm kenne ich nicht.
Ist es neu?
Nějaký americký film.
Ein amerikanischer Film.
Hast du einen DVD- / CD-Brenner?
Má ten film titulky?
Hat der Film Untertitel?
Máš vypalovačku na DVD
(dévédéčka ) / CD (cédéčka )?
Je v původním znění s titulky.
Er ist im Original mit Untertiteln
(O.m.U.).
Jak se dá nainstalovat česká
klávesnice?
Wie kann man den tschechischen
Zeichensatz installieren?
Díky titulkům jsem se naučil ♂ /
naučila ♀ i nadávky.
Mit Untertiteln habe ich auch
Schimpfwörter gelernt!
Mám pořád problémy s českými
(ě, š, č, ř, ž ...) / německými
(ä, ö, ü, ß) diakritickými znaménky.
Ich habe immer Probleme mit den
tschechischen (ě, š, č, ř, ž ...) /
deutschen (ä, ö, ü, ß) Sonderzeichen.
Raději bych viděl ♂ / viděla ♀ nějaký
český film.
Ich würde lieber irgendeinen
tschechischen Film sehen.
Viděl ♂ / viděla ♀ jsi už „Kolju“ ?
Hast du „Kolya” schon gesehen?
Můžeš mi to prosím okopírovat na
flashdisk (flashku ) / CD / DVD?
Kannst du mir das bitte auf einen
USB-Stick / eine CD / DVD kopieren?
Ten film neznám.
Den Film kenne ich nicht.
Už jsi to uložil?
Hast du es schon gespeichert?
Ten film dostal (dokonce) Oskara.
Der Film hat (sogar) einen Oskar
bekommen.
Mrzí mě to. Myslím, že jsem smazal
tvůj pevný disk.
Tut mir leid. Ich glaube, ich habe
deine Festplatte gelöscht.
Kolik stojí vstup?
Wieviel kostet der Eintritt?
Existuje sleva pro …
Gibt es auch …
To nevadí, chtěl jsem stejně udělat
pořádek.  
Das macht nichts, ich wollte sowieso
aufräumen.  
1
… žáky?
1
… Schülerermäßigung?
(E-)mail
(E-)Mail
Potřebujete mezinárodní studentský
průkaz. (=ISIC) (vyslov: [AI-SIK])
Ihr braucht / Sie brauchen einen
internationalen Studentenausweis.
(=ISIC)
Máš (e-)mailovou adresu?
Hast du eine (E-)Mail-Adresse?
Jak se dají připojit soubory
k mailům?
Wie kann man Dateien an die Mail
anhängen?
Tento víkend je zde open-air festival.
Dieses Wochenende ist hier ein
Open-Air-Festival.
Při mailování by se neměla používat
žádná diakritická znaménka.
Beim Mailen sollte man keine
Sonderzeichen benutzen!
Kdo tam vystupuje?
Wer tritt da auf?
Nadiktuju ti mailovou adresu.
Ich diktiere dir eine Mailadresse.
Katrin zná skvělé odkazy.
Katrin kennt tolle Links!
Fajn, ale jak se řekne @???
Fein, aber wie sagt man @???
To najdeš na další stránce!
Das findest Du auf der nächsten Seite!
… skupiny?
… Gruppenermäßigung?
= 4. Fall, siehe auch Grammatikteil S. 108
34 = třicet čtyři = vierunddreißig
Do kapsy
Do kapsy
třicet pět = fünfunddreißig = 35
Zahrajeme si stolní tenis / tenis /
badminton?
Spielen wir Tischtennis / Tennis /
Federball?
Internet
Internet
Máš přístup na internet?
Hast du Internetzugang?
Kdo je rozhodčí?
Wer ist der Schiedsrichter?
Jak se dostanu na internet?
Wie kommt man ins Internet?
Začneme nový set!
Beginnen wir einen neuen Satz!
Na této webové stránce jsou dobré
odkazy.
Auf dieser Homepage gibt es gute
Links.
Máš podání.
Du hast Aufschlag.
Tvůj (váš / Váš) míč.
Dein (euer / Ihr) Ball.
Víc než jen „dělicí [email protected]énka“
  Mehr als nur „[email protected]“
Kolik to je?
Wie steht es?
Je to nerozhodně.
Es steht unentschieden.
Prohráli jsme.
Wir haben verloren.
Oni vyhráli.
Sie (3. Pers. Pl.) haben gewonnen.
@
/
\
_
:
.
,
;
„“
()
[]
<>
?
!
english
at
slash
backslash
hyphen
underscore
colon
dot; point
comma
semicolon
česky
zavináč m. 
lomítko n.
obrácené lomítko n.
pomlčka f.
podtržítko n. 
dvojtečka f.
tečka f.
čárka f.
středník m.
deutsch
Klammeraffe m. 
Schrägstrich m.
Schrägstrich m. nach links
Bindestrich m.; Minus n.
Unterstrich m.
Doppelpunkt m.
Punkt m.
Komma n.
Strichpunkt m., Semikolon n.
quotation marks
uvozovky f. pl.
parentheses
squared bracket
angle bracket
question mark
exclamation mark
závorky f.
hranaté závorky f.
špičaté závorky f.
otazník m.
vykřičník m.
Anführungszeichen n.,
Gänsefüßchen n. 
runde Klammer f.
eckige Klammer f.
spitze Klammer f.
Fragezeichen n.
Ausrufezeichen n.
Sport
Sport
Kde je hřiště / tenisový kurt /
tělocvična / (krytý) bázen?
Hraju házenou a sem tam chodím
běhat.
Hrajeme fotbal.
Kdo jde do brány?
Nejsem v útoku.
Christoph je v obraně.
To nebyl ofsajd / faul.
Wo ist der Sportplatz / Tennisplatz /
die Turnhalle / das (Hallen)bad?
Ich spiele Handball und jogge ab
und zu.
Wir spielen Fußball.
Wer geht ins Tor?
Ich bin nicht im Sturm.
Christoph ist in der Abwehr.
Das war kein Abseits / Foul.
To bude trestný kop / trestný roh /
vhození.
Speisen und Getränke
Mohl ♂ / mohla ♀ bych prosím
dostat jídelní lístek?
Kann ich bitte die Speisekarte
bekommen?
Nejím maso.
Ich esse kein Fleisch.
Jsem vegetarián (-ka).
Ich bin Vegetarier/-in.
Co můžete doporučit?
Was können Sie empfehlen?
Dobrou chuť!
Guten Appetit!
Děkuju, nápodobně!
Danke, gleichfalls!
Chutnalo vám?
Hat es euch / Ihnen geschmeckt?
Platit, prosím!
Zahlen, bitte!
Dal ♂ / dala ♀ bych si …
Ich hätte gerne …
Dali bychom si prosím …
Wir hätten bitte gerne …
… drůbeží maso.
… Hühnerfleisch.
… svíčkovou.
… Lendenbraten.
… jehněčí pečeni.
… Lammbraten.
… vepřové.
… Schweinebraten.
… hovězí (maso).
… Rindfleisch.
… řízek.
… Schnitzel.
… guláš.
… Gulasch.
… kachnu.
… Ente.
… „vepřo, knedlo, zelo.“1
… Schweinebraten mit Knödeln
und (Sauer-)kraut.
Das gibt Freistoß / Ecke / Einwurf.
1
36 = třicet šest = sechsunddreißig
Jídla a nápoje
Do kapsy
An diesem Nationalgericht kommt niemand vorbei – und das ist auch gut so...!  
Do kapsy
třicet sedm = siebenunddreißig = 37
… kuře.
… pstruha.
… smažený sýr, smažák .
… vejce (vajíčko ).
… palačinky.
… zmrzlinový pohár.
… zákusek.
… koláče.
A jako přílohu?
… Hähnchen
… eine Forelle.
… panierten Käse.
… ein Ei.
… Pfannkuchen / Palatschinken.
… einen Eisbecher.
… ein Dessert.
… Kuchen (Kolatschen).
… Knödel.
… Kartoffeln.
… Kartoffelpuffer.
… Pommes (frites).
… Reis.
… Nudeln.
… Brot.
… rohlík.
… Hörnchen, „Stangerl”
(längliches Brötchen).
… housku.
… bramborový salát.
… okurkový salát.
… rajčatový salát.
… ein Brötchen / eine Semmel.
… Kartoffelsalat.
… Gurkensalat.
… Tomatensalat.
… šopský salát.
… einen gemischten Salat mit
Schafskäse.
Na zdraví!
Zum Wohl! Prost!
Dal ♂ / dala ♀ bych si prosím …
… minerálku.
Ich hätte bitte gerne …
… ein Mineralwasser.
… einen Kaffee.
… ein Glas Wein.
… eine Weinschorle.
… ein Bier, zwei Bier.
… einen Apfelsaft.
… eine Apfelschorle.
… einen Orangensaft.
… ein Radler, ein Alsterwasser.
… kávu / kafe .
… sklenku vína.
… vinný střik.
… jedno pivo, dvě piva.
… jablečný džus.
… jablečný střik.
… pomerančový džus.
… pivo s citronovou limonádou.
38 = třicet osm = achtunddreißig
Do kapsy
Einkaufen
Mohu (můžu ) Vám nějak pomoct?
Kann ich Ihnen irgendwie helfen?
Ne, děkuju (děkujeme1), jen se dívám Nein danke, ich sehe mich (wir sehen
(díváme)2.
uns) nur um.3
Kde dostanu …
Und als Beilage?
… knedlík.
… brambory.
… bramboráky.
… hranolky.
… rýži.
… těstoviny / nudle.
… chleba.
Nakupování
Wo bekomme ich …
… lístky na autobus / na tramvaj?
… Fahrkarten für den Bus / die
Straßenbahn?
… baterie, baterky ?
… pohledy?
… Batterien?
… cédéčka  / dévédéčka ?
… nějaký dobrý (!) slovník?
… CDs / DVDs?
… Ansichtskarten?
… ein gutes (!) Wörterbuch?
Chtěl ♂ / chtěla ♀ bych to prosím
vrátit / vyměnit / reklamovat.
Ich möchte das bitte zurückgeben /
umtauschen / reklamieren?
Můžete mi prosím rozměnit (na
drobné)?
Können Sie mir bitte Kleingeld
wechseln?
internetová kavárna
das Internet-Cafe
květinářství
der Blumenladen
hračky
das Spielwarengeschäft
knihkupectví
die Buchhandlung
potraviny
das Lebensmittelgeschäft
antikvariát
das Antiquariat
pekárna
die Bäckerei
obchodní dům
das Kaufhaus
trafika
der Kiosk
1
Im Tschechischen gibt es eine eigene Pluralform auch fürs Bedanken: „děkuju“ g
„děkujeme“.
Jedna z nejdůležitějších vět při nakupování.
3
Einer der wichtigsten Sätze beim Einkaufen!
2
Do kapsy
třicet devět = neununddreißig = 39
Máte …
… papírové kapesníky?
… mapu města?
Haben Sie …
… Papiertaschentücher?
… einen Stadtplan?
… česko-německý slovník?
… ein deutsch-tschechisches
Wörterbuch?
Potřeboval ♂ / potřebovala ♀ bych … / Ich brauche … /
Ich möchte …
Chtěl ♂ / chtěla ♀ bych …
… silonky.
… eine Strumpfhose.
… paměťovou kartu.
… eine Speicherkarte.
… tampony a vložky.
… Tampons und Binden.
… lístek na autobus.
… eine Busfahrkarte.
… deset deka1 šunky.
… hundert Gramm2 Schinken.
… balíček se svačinou.
… ein Lunchpaket.
… jedno máslo.
… ein Stück Butter / eine Butter.
… kus koláče.
… ein Stück Kuchen.
… jedny ponožky.
… ein Paar Socken.
… láhev koly.
… eine Flasche Cola.
… kilo jablek.
… ein Kilo Äpfel.
… litr mléka.
… einen Liter Milch.
Ukažte mi prosím …
Zeigen Sie mir bitte …
… tento kapesní nůž.
… dieses Taschenmesser.
… tuto modrou čepici.
… diese blaue Mütze.
… tuto karetní hru.
… dieses Kartenspiel.
… tento černý svetr.
… diesen schwarzen Pullover.
Mohu (můžu) si to vyzkoušet?
Darf ich ihn anprobieren?
To se mi (ne)líbí.
Das gefällt mir (nicht).
To si vezmu.
Ich nehme es.
To je příliš drahé / moc.
Das ist zu teuer / viel.
Dobře, děkuju. / Ne, děkuju.
Gut, danke. / Nein, danke.
Kolik to stojí?
Wie viel kostet das?
Kde je pokladna?
Wo ist die Kasse?
Kdy zavírají obchody?
Wann schließen die Geschäfte?
Výprodej
Ausverkauf
Sleva
Ermäßigung
40 = čtyřicet = vierzig
Do kapsy
Telefon, Post, Geld
Kde je …
Wo ist …
… nejbližší pošta?
… die nächste Post?
… telefonní budka?
… eine Telefonzelle?
… poštovní schránka?
… ein Briefkasten?
Kolik stojí dopis
do Německa / EU /
České republiky?
Wie viel kostet ein Brief
nach Deutschland / in die EU /
in die Tschechische Republik?
Prosím tři známky na dopis /
na pohled.
Bitte drei Briefmarken für Briefe /
Ansichtskarten.
Kde mohu podat doporučený dopis?
Wo kann ich ein Einschreiben
aufgeben?
Vyplnil ♂ / vyplnila ♀ jsem ten
formulář správně?
Habe ich das Formular richtig
ausgefüllt?
Jaké poštovní směrovací
číslo má Olomouc?
Wie ist die Postleitzahl von Olomouc
(Olmütz)?
Prosím seznam poštovních
směrovacích čísel.
Bitte das Postleitzahlenbuch.
Máte telefonní karty?
Haben Sie Telefonkarten?
Dej mi prosím číslo na tvůj mobil!
Gib mir bitte deine Handynummer!1
Dal ♂ / dala ♀ byste mi prosím
telefonní seznam?
Würden Sie mir bitte ein Telefonbuch
geben?
Chtěl ♂ / chtěla ♀ bych telefonovat
na účet volaného do Berlína.
Ich möchte ein R-Gespräch nach
Berlin anmelden. (d. h. auf Kosten
des / der Angerufenen)
Chtěl ♂ / chtěla ♀ bych telefonovat
do zahraničí na toto číslo.
Ich möchte ein Auslandsgespräch
mit dieser Nummer anmelden.
Jaké předčíslí má Německo /
Česká republika?
Wie ist die Vorwahl nach Deutschland /
Tschechien?
Chtěl ♂ / chtěla ♀ bych zavolat do
Německa.
Ich möchte in / nach Deutschland
anrufen.
Haló, tady Iva.
Hallo, hier ist Iva.
Můžu prosím mluvit s Berndem nebo Kann ich bitte (mit) Bernd oder Jana
s Janou?
sprechen?
1
V Německu se váha v obchodech na rozdíl od nás nepočítá v deka, nýbrž v gramech
(10 dkg = 100 gramů).
2
Wie in Österreich wird auch in Tschechien in „Deka“ (1 dkg = 10 g) gemessen – zehn
Deka (tschech.: „deset deka“) sind also 100 Gramm.
Telefon, pošta, peníze
1
„Handy“ wird das Mobiltelefon übrigens nur in Deutschland genannt!  
Do kapsy
čtyřicet jedna = einundvierzig = 41
Jaké máte telefonní číslo?
Welche Telefonnummer habt ihr /
haben Sie?
Je obsazeno.
Es ist besetzt.
Kolik jsem dlužen?
Wie viel bin ich schuldig?
Banka
Bank
Kde můžu vyměnit peníze?
Wo kann ich Geld wechseln?
Ve směnárně na náměstí.
In der Wechselstube am Stadtplatz.
Platí se tam poplatek za výměnu?
Zahlt man dort Wechselgebühr?
Jaký je kurz
koruny / eura?
Wie ist der Kurs für
die Krone / den Euro?
Můžete mi vyměnit 1000 (tisíc)
korun?
Können Sie mir 1000 (tausend)
Kronen wechseln?
Máš drobné?
Hast du Kleingeld?
Bohužel, nemám žádné drobné.
Leider habe ich kein Kleingeld.
Můžete mi rozměnit na drobné?
Können Sie mir in Kleingeld
wechseln?
Bahnsteig in Náchod mit Hinweisschildern für WC (záchod) und Ausgang (východ)
Záchod
Toilette
Nádraží
Bahnhof
Mädchen
Damen
Jungen
Herren
Frei
Besetzt
Nástupiště
Kolej
Zastávka
Pozor vlak!
Příjezd I Odjezd
Zpoždění
Bahnsteig
Gleis
Haltestelle
Vorsicht Zug!
Ankunft I Abfahrt
Verspätung
… v hotovosti.
… bar.
… kreditní kartou.
… mit Kreditkarte.
Dívky / Holky
Ženy / Dámy
Chlapci / Kluci
Muži / Páni
Volno
Obsazeno
… převodem.
… per Überweisung.
Kam?
Wohin?
Zákazy
Verbote
Sem (= hier)
Tam (= dort)
Vchod
Východ
Vjezd
Výjezd
Ziehen (= táhnout)
Drücken (= tlačit)
Eingang
Ausgang
Einfahrt
Ausfahrt
Vstup zakázán!
Průjezd zakázán!
Zákaz kouření!
Zákaz koupání!
Zákaz zakazování!

Eintritt verboten!
Durchfahrt verboten!
Rauchen verboten!
Baden verboten!
Verbieten verboten!

Nakupování
Einkaufen
a ještě...
und sonst...
Pokladna
Směnárna:
Nákup
Prodej
Otevřeno
Zavřeno
Kasse
Wechselstube:
Ankauf
Verkauf
Geöffnet
Geschlossen
Hranice
Clo
Záchranná služba
Pěší zóna
Lékárna
(Polední) přestávka
Grenze
Zoll
Rettungsdienst
Fußgängerzone
Apotheke
(Mittags)pause
Musím si vybrat peníze.
Ich muss Geld abheben.
Nejlepší to je v bankomatu.
Am besten ist es am Bankomaten.
Zaplatím účet …
Ich zahle die Rechnung …
Ztráty a nálezy
Fundbüro
Při přestupu jsem zapomněl ♂ /
zapomněla ♀ batoh ve vlaku.
Beim Umsteigen habe ich den
Rucksack im Zug vergessen.
Je tam peněženka a všechny moje
doklady.
Da sind mein Geldbeutel und alle
meine Papieren drin!
Informujte se v oddělení ztrát
a nálezů na hlavním nádraží.
Informieren Sie sich im Fundbüro auf
dem Bahnhof.
Zde je číslo: 01805-990599
(Německé dráhy)
Hier ist die Telefonnummer:
01805-990599 (Deutsche Bahn)
Fragen zur Aussprache? g S. 6-7 und auf www.ahoj.info (S. 144)
42 = čtyřicet dva = zweiundvierzig
Do kapsy
Do kapsy
čtyřicet tři = dreiundvierzig = 43
Pomoc
Hilfe
Poděkování
Dank
Můžete mi pomoct?
Können Sie mir helfen?
Děkuju1 (pěkně)! Díky! 
Danke (schön)!
Kde je tu telefon?
Wo ist hier ein Telefon?
Vielen Dank!
Lékař
Arzt
Mockrát děkuju! Díky moc! 
Není zač.
Prosím zavolejte lékaře!
Bitte rufen Sie einen Arzt!
Rádo se stalo.
Gern geschehen.
Můj přítel má srdeční potíže.
Mein Freund hat Herzbeschwerden.
Děkuju, nápodobně.
Danke, gleichfalls.
Najednou jsem dostal ♂ / dostala ♀
silné bolesti.
Srdečně děkuju …
Herzlichen Dank …
Ich habe plötzlich starke Schmerzen
bekommen.
… za vaši / Vaši pohostinnost.
… für eure / Ihre Gastfreundschaft.
Bolí mě břicho.
Mir tut der Bauch weh.
… za příjemný večer.
… für den netten Abend.
Musím stále zvracet.
Ich muss mich immer wieder
übergeben.
… za pozvání.
… für die Einladung.
… za dárek.
Asi jsem něco špatného snědl ♂ /
snědla ♀.
Wahrscheinlich habe ich etwas
Schlechtes gegessen.
Obávám se, že jsem si zlomil ♂ /
zlomila ♀ ruku.
Ich befürchte, ich habe mir die Hand
gebrochen.
Je mi hrozně špatně.
Mir ist furchtbar schlecht.
Mám horečku.
Ich habe Fieber.
Bolí mě v krku.
Ich habe Halsschmerzen.
Myslím, že mám angínu.
Ich glaube, ich habe Angina.
Bolí mě tento zub.
Jsem alergik - alergička /
diabetik - diabetička.
Mir tut dieser Zahn weh.
Ich bin Allergiker/-in /
Diabetiker/-in.
Lékárna
Apotheke
Kde je tu lékárna?
Wo ist hier eine Apotheke?
Dejte mi prosím něco proti
… chřipce / nachlazení / průjmu /
kašli.
Potřebuju prosím …
Geben Sie mir bitte etwas gegen
… Grippe / Erkältung / Durchfall
/ Husten.
Ich brauche bitte …
… tablety proti bolestem hlavy.
… Kopfschmerztabletten.
… něco proti úpalu.
… etwas gegen Sonnenbrand.
… kondomy.
… Kondome.
… náplast.
… ein Pflaster.
Polizei
Wo ist die nächste Polizeidienststelle?
Chci ohlásit krádež.
Ich möchte einen Diebstahl melden.
44 = čtyřicet čtyři = vierundvierzig
Wir danken für euren / Ihren
herzlichen Empfang.
Jsem vám / Vám velice vděčný ♂ /
vděčná ♀ za vaši / Vaši pomoc.
Ich bin euch / Ihnen sehr dankbar für
eure / Ihre Hilfe.
Chtěl ♂ / chtěla ♀ bych vám / Vám
srdečně poděkovat.
Ich möchte mich bei euch / Ihnen
herzlich bedanken.
Přání, gratulace
Glückwünsche, Gratulation
Gratuluju ti ke zkouškám.
Ich gratuliere dir zu den
(bestandenen!) Prüfungen.
Na tvé (vaše / Vaše) zdraví!
Auf dein (euer / Ihr) Wohl!
Dobře dojeď!
Komm gut nach Hause!
Hezky se vyspi (vyspěte)!
Schlaf(t) gut!
Přeju ti (vám / Vám) …
Ich wünsche dir (euch / Ihnen) …
… vše nejlepší!
… alles Gute!
… šťastnou cestu!
… gute Reise!
… hezký víkend!
… ein schönes Wochenende!
… šťastný nový rok!
… ein glückliches neues Jahr!
… příjemné svátky!
… frohe Feiertage!
… hodně úspěchu!
… viel Erfolg!
Vše nejlepší k narozeninám /
k svátku!
Kde je nejbližší policejní stanice?
Do kapsy
1
… für das Geschenk.
Děkujeme za vaše / Vaše srdečné
přijetí.
… hodně štěstí!
Policie
Keine Ursache. Nichts zu danken.
… viel Glück!
Alles Gute zum Geburtstag /
zum Namenstag!
In der gesprochenen Sprache wesentlich häufiger: „děkuj-u“ statt „děkuj-i“.
Do kapsy
čtyřicet pět = fünfundvierzig = 45
(i
zim m) W
a
i
(v nte
zim r
ě)
le
Ja den
nu
ar
n
květe
Mai
n
be
du
ril
Ap
g
in )
e
hl
rü jař
) F na
(im ro (
ja
Feb
tady
hier
ein Jahr
mbe
září
r
(im
lé ) So
to
(v mm
lé er
tě
)
če Jul
i
rv
en
ec
Juni
červ
en
)
t
zim
bs
er od
)H ap
(im (n
im
er
dz
ob
po
kt
O
en
říj
r
mbe
Nove
ad
listop
jeden rok
Septe
st
Augu
n
e
srp
Zeitangaben
Tag m.
Woche f.
Monat m.
Feiertag m.
Ferien pl.
Ostern n.
Dny v týdnu
pondělí n.
úterý n.
středa f.
čtvrtek m.
pátek m.
sobota f.
Wochentage
Montag m.
Dienstag m.
Mittwoch m.
Donnerstag m.
Freitag m.
Samstag m.,
Sonnabend m.
letnice pl.
Vánoce pl.
Pfingsten n.
Weihnachten n.
morgens
(Morgen m.)
vormittags
(Vormittag m.)
mittags
(Mittag m.)
nachmittags
(Nachmittag m.)
abends
(Abend m.)
nachts (Nacht f.)
neděle f.
Sonntag m.
dopoledne (n.)
v poledne
(poledne n.)
odpoledne (n.)
v noci (noc f.)
46 = čtyřicet šest = sechsundvierzig
sem
tam
hierhin (hierher) dorthin
vpředu
vorn
dopředu
nach vorne
vzadu
hinten
dozadu
nach hinten
nalevo (vlevo)
links
doleva
nach links
➠
napravo (vpravo)
rechts
doprava
nach rechts
uprostřed
in der Mitte
doprostřed
in die Mitte
nahoru
nach oben
nahoře
oben
dole
unten
Do kapsy
Do kapsy
➠
večer (m.)
tam
dort
➠
Udání času
den m.
týden m.
měsíc m.
svátek m.
prázdniny pl.
Velikonoce pl.
ráno (n.)
KAM?
WOHIN?
➠
ruar
pros
inec
Deze
mbe
r
KDE?
WO?
březe
n
März
únor
dolu
nach unten
čtyřicet sedm = siebenundvierzig = 47
Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Německo-český slovníček
Hinweise zu den verwendeten Abkürzungen
Bei (tschechischen) Substantiven
m. g männlich; f. g weiblich; n. g sächlich
m.u. g männlich unbelebt; m.b. g männlich belebt
sg. g Singular (= Einzahl); pl. g Plural (= Mehrzahl)
sg.t. g Singulare tantum (Wörter, die es nur im Singular gibt)
pl.t. g Plurale tantum (Wörter, die es nur im Plural gibt)
Wörterbuch
Slovníèek
Bei vielen („unregelmäßig“ deklinierten) Substantiven sind die Pluralformen in
Klammern angeführt und markiert. Die Pluralformen der anderen Substantive
kann man nach den Tabellen im Grammatikteil ableiten.
Bei tschechischen Verben (g S. 113)
pf. g perfektiv
impf.g imperfektiv
Bei tschechischen Adjektiven / Adverben
In der Angabe starý, -á, -é; staře („alt“) findet man die Grundformen des
Adjektivs und die des Adverbiums: staře. Star-ý ist die männliche Form, star-á
steht für weiblich und star-é für sächlich.
Bei manchen Adjektiven sind nur zwei Formen angegeben (z. B. moderní;
moderně „modern“), d. h., dass in der Grundform (1. Fall, Singular) die Form für
alle Geschlechter gleich ist.
Hinter dem Strichpunkt folgt das Adverb (moderně).
Allgemein
 g umgangssprachlich
  g zum Schmunzeln ...
Nähere Erklärungen auch im Grammatikteil (g S. 106)
48 = čtyřicet osm = achtundvierzig
Do kapsy
Do kapsy
čtyřicet devět = neunundvierzig = 49
A
A
Abend m.; abends
g Abendessen n.
abfahren
g Abfahrt f.
Abfall m.
Abitur n.
g Abiturball m.
g Abi-Ball m. 
abreisen
g Abreisetag m.
Abschied m.
g Abschied nehmen
Achtung! f.
Adresse f.
allein
alles
alt
g Wie alt bist du?
g Jakob ist älter als Martin.
anbieten
Andenken n.
ändern
Anfall m.
Angebot n.
Angelegenheit f.
Anhänger m.
ankommen (mit einem Fahrzeug)
ankommen (zu Fuß)
g Ankunft f.
anmelden (sich)
g Anmeldung f.
Anreise f.
g anreisen
g Anreisetag m.
anrufen
Anschluss m.
g Anschluss nach Prag / Berlin
Ansichtskarte f.
Antrag m.
Apfel m.1
Apotheke f.
1
 sprich: [jabko]; Allgemeines zur Aussprache siehe S. 6-7 und auf www.ahoj.info
50 = padesát = fünfzig
Arbeit f.
g arbeiten (g S. 115)
g Agentur f. für Arbeit f.
g arbeitslos
g Arbeitslosigkeit f.
g Arbeitsplatz m.
Arm m.
Arzt m.
Atembeschwerden f.pl.
Auf Wiedersehen!
Aufenthalt m.
Aufenthaltskosten f.pl.
Aufgabe f.
g Hausaufgabe
aufhören
g Hör auf!
aufstehen
aufwachen
aufwecken (jmdn.)
Auge n.
Augenblick! m.
Ausflug m.
ausfüllen
g Hast du den Antrag ausgefüllt?
Ausgang m.
ausgezeichnet
Auskunft f.
Ausland n.
g Ausländer m.
g Ausländerin f.
ausleihen (sich)
ausschlafen, sich
Ausschlag m.
Aussicht f.
aussteigen
g Wo muss ich aussteigen?
Ausstellung f.
ausverkauft
Ausweis m.
g Autobahn f.
Auszubildende(r) m.+ f.
g Azubi m. + f. 
večer (-y) m.u.; večer
g večeře (-) f.
odjet pf., odjíždět impf.
g odjezd m.u.
odpad (-y) m.u.
maturita f.
g maturitní ples m.u.
g maturák m.u. 
odcestovat pf.
den m.u. odjezdu m.u.
loučení n., rozloučení n.
loučit se impf., rozloučit se pf.
Pozor! m.u.
adresa (-y) f.
sám / sama (♂ / ♀)
všechno
starý, -á, -é; staře
g Kolik je ti (let)?
g Jakub je starší než Martin.
nabídnout pf., nabízet impf.
památka (-y) f., suvenýr (-y) m.u.
měnit impf., vyměnit pf.
záchvat (-y) m.u.
nabídka (-y) f.
záležitost (-i) f., věc (-i) f.
přívěs (-y) m.u.
přijet pf., přijíždět impf.
přijít pf., přicházet impf.
g příjezd (-y) m.u.
přihlásit (se) pf.
g přihláška (-y) f.
příjezd (-y) m.u.
přicestovat pf., přijet pf.
den příjezdu m.u.
telefonovat impf., volat impf.
spoj (-e) m.u., přípoj (-e) m.u.
g spoj do Prahy / Berlína
pohled (-y) m.u., pohlednice (-) f.
žádost f., návrh m.u., nabídka f.
jablko (-a) n.1
lékárna (-y) f.
Do kapsy
1
práce f.
g pracovat impf. (g S. 115)
g pracovní úřad m.u.
g nezaměstnaný, -á, -é
g nezaměstnanost f.
g pracovní místo (a) n., pracoviště n.
ruka (ruce) f., paže f.
lékař (-i) m.b.
dýchací potíže f.pl.
Na shledanou!
pobyt (-y) m.u
náklady m.u.pl. na pobyt
úkol (-y) m.u., úloha (-y) f.
g domácí úkol
přestat pf., přestávat impf.
g Přestaň!
vstát pf., vstávat impf.
probudit se pf., vzbudit se pf.
probudit pf.,vzbudit pf. (někoho)
oko (oči) n.1
Okamžik! m.u.; Moment! m.u.
výlet (-y) m.u.
vyplnit pf., vyplňovat impf.
g Vyplnila jsi tu žádost?
východ (-y) m.u. (z budovy)
výborný, -á, -é; výborně
informace (-) f., zpráva (-y) f.
cizina f., zahraničí n.
g cizinec (cizinci) m.b.
g cizinka (-y) f.
vypůjčit (si) pf.
vyspat se pf.
vyrážka f.
výhled (-y) m.u.
vystoupit pf., vystupovat impf.
g Kde musím vystoupit?
výstava (-y) f.
vyprodáno
doklad (-y) m.u.
dálnice (-) f.
učeň (učni) m.b., učnice (-) f.
g učňák (učňáci) m.b. , učnice f.
A
sprich: [otschi]; Allgemeines zur Aussprache siehe S. 6-7 und auf www.ahoj.info
Do kapsy
padesát jedna = einundfünfzig = 51
B
B
Bach m.
Bäckerei f.
Bad n., Badezimmer n.
g Badeanzug m.
g Badehose f.
g baden
Bahnhof m.
bald
(Fuß-) Ball m.
(Abschluss-) Ball m.
(Buch-) Band m. (Bände)
(Haar-) Band n. (Bänder)
(Musik-) Band f. (Bands)
Bargeld n.
basteln
beenden
beginnen (g S. 117)
g Wann beginnt der Film?
begleiten
behindert
g geistig / körperlich
g sehbehindert
Bein n.
Berg m.
Beruf m.
g Welchen Beruf hast du?
Bescheinigung f.
besetzt
besichtigen
g Besichtigung f.
besser
g am besten
bestätigen
g Wir bestätigen es.
g Bestätigung f.
Besteck n.
bestimmt
Besuch m.
besuchen
g Besuchst du mich?
beten
Betreuer m./ Betreuerin f.
g Betreuer im Sommerlager
52 = padesát dva = zweiundfünfzig
Bett n.
g Bettdecke f.
g Bettwäsche f., sg.t.
Biene f.
Bier n.
billig
Binde f.
g (Damen-)Binden f.pl.
bisschen
g ein (kleines) bisschen
Bitte f.
g bitten (g S. 116)
g bitte
g Wie bitte?
bitter
blau
Bleistift m.
Blume f.
g Blumengeschäft n.
Blut n.
g Blutung f.
Böhmen n.
Boot n.
Botschaft f.
brauchen
g Ich brauche Hilfe.
braun
brennen
g Das Lagerfeuer brennt.
g Heiner, Achtung, die
Brennnessel brennt!
Brief m.
g Briefkasten m.
g Briefmarke f.
g Brieftasche f.
Brille f.
Brot n.
g Brötchen n.
Bruder m.
potok (-y) m.u.
pekařství (-) n.
koupelna (-y) f.
g plavky pl.t. (dámské)
g plavky pl.t. (pánské)
g koupat se impf.
nádraží (-) n.
brzy
(fotbalový) míč (-e) m.u.
(závěrečný) ples (-y) m.u.
svazek (svazky) m.u. (knihy)
stuha (-y) f., pás (-y) m.u.
kapela (-y) f., (hudební) skupina f.
hotovost f.
kutit impf.
skončit pf., ukončit pf.
začínat impf., začít pf. (g str. 117)
g Kdy začíná ten film?
doprovodit pf., doprovázet impf.
postižený, -á, -é
g duševně / tělesně
g zrakově postižený, -á, -é
noha (-y) f.
hora (-y) f.
povolání (-) n.
g Čím jsi? Jaké máš povolání?
potvrzení (-) n.
obsazeno
prohlédnout si pf., prohlížet si impf.
g prohlídka (-y) f.
lepší
g nejlépe
potvrdit pf., potvrzovat impf.
g Potvrdíme to. Potvrzujeme to.
g potvrzení n.
příbor (-y) m.u.
určitě, jistě
návštěva (-y) f.
navštěvovat impf., navštívit pf.
g Navštívíš mě?
modlit se impf., pomodlit se pf.
pečovatel (-é) m.b., vychovatel (-é) m.b.
pečovatelka (-y) f., vychovatelka (-y) f.
vedoucí (-) m.b., f. na letním táboře
Buch n.
g Bücherei f.
g Buchhandlung f.
1
Do kapsy
postel (-e) f.
peřina (-y) f.
povlečení n.
včela (-y) f.
pivo (-a) n.
levný, -á, -é; levně
obvaz (-y) m.u.
(dámské) vložky f.pl.
trochu
g trošku (trošičku )
prosba (-y) f.
g prosit impf. (g str. 116)
g prosím
g Prosím?
hořký, -á, -é; hořce
modrý, -á, -é; modře
tužka (-y) f.
květina (-y) f., kytka (-y) f. ☺
g květinářství n.
krev f.
g krvácení n.
Čechy pl.t.
člun (-y) m.u.
velvyslanectví (-) n.
potřebovat impf.
g Potřebuju pomoc.
hnědý, -á, -é; hnědě
hořet impf., pálit impf.
g Táborák hoří.
g Jindro, pozor, kopřiva1 pálí.
B
dopis (-y) m.u.
poštovní schránka (-y) f.
poštovní známka (-y) f.
náprsní taška (-y) f.
brýle pl.t.
chléb, chleba (-y) m.u.
houska (-y) f.
bratr (bratři) m.b.,
brácha (bráchové) m.b.☺
kniha (-y) f., knížka (-y) f.
g knihovna (-y) f.
g knihkupectví (-) n.
sprich: [koprschiwa]; Allgemeines zur Aussprache siehe S. 6-7
Do kapsy
padesát tři = dreiundfünfzig = 53
C
C
D
Café n.
Camping n.
g Camping(-platz) m.
Chef m.
Chor m.
Computer m.
Creme f.
kavárna (-y) f.
kempování n., táboření n.
g kemp (-y) m.u.
šéf (šéfové) m.b.
sbor (-y) m.u.
počítač (-e) m.u.
krém (-y) m.u.
da
danken
g Danke!
g Danke für die Einladung!
dann, danach
Daumen m.
Decke f. (Bettdecke)
Decke f. (Zimmerdecke)
dein, deine, dein
denken (g S. 117)
Denkmal n.
deutsch
g (ein) Deutsche(r) m./ (eine) Deutsche f.
g Jörg Böhme ist Deutscher.
g Jiří Němec ist Tscheche.1
g Deutschland n.
Diebstahl m.
Dienstag m.
Ding n.
direkt
g Ich fahre direkt nach Hause.
Dolmetscher m.
g Dolmetscherin f.
Donnerstag m.
Dorf n.
dort
dringend
du
dunkel
duzen (siezen)
Durchfall m.
g Bitte etwas gegen Durchfall.
tady, tu, zde
děkovat impf.
g Děkuju! (Dík! Díky! )
g Děkujeme za pozvání!
potom, poté
palec (palce) m.u.
deka (-y) f.
strop (-y) m.u.
tváj, tvá, tvé, tvoje
myslet impf. (g str. 117)
pomník (-y) m.u.
německý, -á, -é; německy
g Němec (Němci) m.b./ Němka f.
g Jörg Böhme je Němec.2
g Jiří Němec je Čech.2
g Německo n.
krádež (-e) f.
úterý n.
věc (-i)f.
rovný, -á, -é; rovně; přímý; přímo
g Jedu rovnou domů.
tlumočník (tlumočníci) m.b.
g tlumočnice (-) f.
čtvrtek m.u.
vesnice (-) f.
tam
nutný, -á, -é; nutně
ty
tmavý, -á, é; tmavě; temný, -á, -é
tykat impf. (vykat impf.)
průjem m.u.
g Prosím něco proti průjmu.
D
1
2
Beide waren bis zur Saison 2001/2002 Fußballspieler bei Schalke 04.  
Do sezóny 2001/2002 působili oba jako fotbalisté ve Spolkové lize u Schalke 04.  
54 = padesát čtyři = vierundfünfzig
Do kapsy
dürfen
g Dürfen wir hingehen?
Durst m.
g Ich habe Durst und Hunger.
Dusche f.
g duschen (sich)
smět impf.
g Smíme tam jít?
žízeň f.
g Mám žízeň a hlad.
sprcha (-y) f.
g sprchovat (se) impf.
Ecke f.
g um die Ecke
Ehe f.
g Ehefrau f., Ehemann m.
g Ehepaar n.; Eheleute
eher (früher)
eher (lieber)
Ei n.
g weich (hart) gekochtes Ei
g Spiegelei („Ochsenauge“)
g Rühreier mit Schinken
roh (-y) m.u.
g za rohem
manželství n.
g manželka f., manžel m.b.
g manželé pl.t.
dříve
spíše, raději
vejce (-) n., vajíčko1 (-a) n. 
g vejce na měkko (tvrdo)
g volské oko
g míchaná vejce se šunkou,
hemenex m.u. 
snadný, -á, é; snadno
jednoduchý, -á, -é; jednoduše
nakoupit pf., nakupovat impf.
pozvat pf., zvát impf.
g pozvání n.
osamocen ♂ / osamocena ♀
vstup m.u., vstupné n.
g Kolik stojí vstupné?
g vstupenka (-y) f.
Souhlasím!
jednotlivý, -á, -é; jednotlivě
g jednolůžkový pokoj m.u.
zmrzlina f.; led m.u.
rodiče pl.
konec m.u.
vnuk (vnuci) m.b., vnučka (-y) f.
Promiň! / Promiňte!
vyvolat impf.
g Chtěl ♂ / Chtěla ♀ bych nechat
vyvolat tento film.
on (ona, ono)
výsledek (výsledky) m.u.
einfach
einkaufen
einladen
g Einladung f.
einsam
Eintritt m.
g Was kostet der Eintritt?
g Eintrittskarte f.
(Ich bin) einverstanden!
einzeln
g Einzelzimmer n.
Eis n. (Speiseeis); Eis n.
Eltern pl.
Ende n.
Enkel m., Enkelin f.
Entschuldigung!
entwickeln
g Ich möchte den Film entwickeln
lassen.
er (sie, es)
Ergebnis n.
E
D
E
1
„Vajíčko“ = eigentlich „kleines Ei“. Im Tschechischen werden jedoch auch
Namen oft verkleinert: „Jan g Honza g Honzík g Honzíček“
Do kapsy
padesát pět = fünfundfünfzig = 55
E
F
erholen, sich
g Erholung f.
erkältet
g Mirka ist erkältet.
erlauben
g Erlauben es deine Eltern?
g Erlaubnis f.
Ermäßigung f.
erzählen
es
essen
g Isst du Fleisch?
g Essen n.
Etage f.
g Der Speisesaal ist in der zweiten
Etage / im zweiten Stock.
euer (m.), eure (f.), euer (n.)
eventuell
Exkursion f.
odpočinout si pf.
g odpočinek m.u.
nachlazený, -á, -é
g Mirka je nachlazená.
dovolit pf., dovolovat impf.
g Tvoji rodiče to dovolí?
g povolení, dovolení, svolení n.
sleva (-y) f.
vyprávět impf.
ono
jíst impf.
g Jíš maso?
g jídlo n.
patro (-a) n., poschodí (-) n.
g Jídelna je ve druhém patře.
Fach n.
g Unterrichtsfach
Fach n. (im Schrank etc.)
fahren (g S. 117)
g Birgit fährt gerade nach Hof.
g Züge fahren oft pünktlich.
g Fahrkarte f., Fahrschein m.
g Fahrplan m.
Fahrrad n.
Fahrstuhl m.
Familienname m.
Farbe f.
g farbig
g Farbfilm m.
Fax m. g faxen
Fehler m.
Feier f.
g feiern
g Feiertag m.
Fenster n.
Ferien pl.t.
g Ferienjob m.
obor (-y) m.u., předmět (-y) m.u.
g vyučovací předmět
přihrádka (-y) f., foch (-y) m.u. 
jet impf., jezdit impf.
g Birgit jede právě do Hofu.
g Vlaky jezdí často přesně.
g jízdenka (-y) f.
g jízdní řád (-y) m.u.
kolo (-a) n.
výtah (-y) m.u.
příjmení (-) n.
barva (-y) f.
g barevný, -á, -é; barevně
g barevný film m.u.
fax (-y) m.u. g faxovat impf.
chyba (-y) f.
oslava (-y) f.
g slavit impf., oslavovat impf.
g svátek (svátky) m.u.
okno (-a) n.
prázdniny pl.t.
g brigáda (-y) f.
F
1
váš (m.), vaše (f.), vaše (n.)1
eventuální; eventuálně, možná
exkurze (-) f.
1
Zájmenem „euer“ přivlastňujeme skupině osob, kterým tykáme.
56 = padesát šest = sechsundfünfzig
fernsehen
g Fernsehen n.
g Fernseher m.
Feuer n.
g Feuerwehr f.
g Feuerzeug m.
Fieber n.
g Ich habe wohl Fieber.
finden
g Ich kann den Pass nicht finden.
g Ich finde Prag sehr schön.
Fisch m. g fischen
Flasche f.
g Flaschenöffner m.
Flohmarkt m.
Flug m.
g Flugplatz m., Flughafen m.
g Flugticket n.
g Flugzeug n.
Fluss m.
Föhn m.
Foto n.
fragen
Frau f.
frech
frei
g Entschuldigung, ist hier noch frei?
g im Freien schlafen
Freibad n.
g Gibt es hier ein Freibad?
Freitag m.
(eine) Freiwillige f.
g (ein) Freiwilliger m., der Freiwillige
g Freiwilliges Soziales Jahr n.
Freizeit f.
freuen, sich
g Ich freue mich darüber.
g Wir haben uns alle auf diese Reise
gefreut.
Freund m.
g Petr ist mein Freund.1
g Das ist ein Freund von mir.
Do kapsy
dívat se na televizi impf.
g televize f. (instituce)
g televize f. (přístroj)
oheň m.u.
g hasiči m.b.pl.
g zapalovač (-e) m.u.
horečka f., teplota f.
g Asi mám teplotu.
najít pf.; líbit se impf.
g Nemůžu najít pas.
g Praha se mi moc líbí.
ryba (-y) f. g rybařit impf.
láhev (láhve) f.
otvírák (na láhve) m.u.
bleší trh m.u., blešák (-y) m.u. 
let (-y) m.u.
g letiště (-) n.
g letenka (-y) f.
g letadlo (-a) n.
řeka (-y) f.
fén (-y) m.u.
fotka (-y) f.
ptát se impf., zeptat se pf.
paní (-) f.
drzý, -á, -é; drze
volný, -á, -é; volně; svobodný
g Promiňte, je tady ještě volno?
g spát pod širákem 
koupaliště (-) n.
g Je tu koupaliště?
pátek m.u.
dobrovolnice (-) f.
g dobrovolník (dobrovolníci) m.b.
g dobrovolný sociální rok m.u.
volný čas m.u.
těšit se impf., mít radost impf.
g Mám z toho radost.
g Všichni jsme se na tuto cestu
těšili.
přítel (přátelé) m.b.; kamarád (-i) m.b.
g Petr je můj přítel (kluk ).1
g To je můj přítel (kamarád).
F
Achtung! Pozor!  
Do kapsy
padesát sedm = siebenundfünfzig = 57
F
G
Freundin f.
g Hast du eine Freundin?
g Meine beste Freundin ist Jitka.
Friedhof m.
frieren
g Ich friere. Mir ist kalt.
frisch
früh
g Frühling m. (im Frühling)
g Frühstück n.
g Wann gibt es Frühstück?
Führerschein m.
Fundbüro n.
Fuß m.
g Fußball m.
přítelkyně (-) f.; kamarádka (-y) f.
g Máš přítelkyni? (holku )
g Má nejlepší přítelkyně je Jitka.
hřbitov (-y) m.u.
mrznout impf.
g Mrznu. Je mi zima.
čerstvý, -á, -é; čerstvě
časný; brzy
g jaro n. (na jaře)
g snídaně f.
g Kdy je snídaně?
řidičský průkaz m.u., řidičák m.u. 
ztráty a nálezy pl.
noha (-y) f., chodidlo (-a) n.
fotbal m.u.
Gabel f.
ganz
Garderobe f.
Gast m.
g Gastfamilie f.,Gasteltern pl.t.
g Gastfreundschaft f.
g Gastgeber m., Gastgeberin f.
Gebäck n. (Brötchen etc.)
Gebäck n. (Plätzchen etc.)
Gebäude n.
geben
g Gib Acht!
Gebirge n.
Geburt f.
g Geburtsort m.
g Geburtstag m.
g Geburtsdatum n.
Gedenkstätte f.
Gefahr f.
g gefährlich
gefallen
g Das gefällt mir (nicht).
Gefühl n.
gegenseitig
Gegenteil n.
g im Gegenteil
vidlička (-y) f.
celý, docela
šatna (-y) f.
host (-é) m.b.
g hostitelská rodina f.
g pohostinnost f.
g hostitel (-é) m.b., hostitelka (-y) f.
pečivo n.
cukroví n.
budova (-y) f.
dát pf., dávat impf.
g Dávej pozor!
pohoří n.
porod (-y) m.u., narození n.
g místo n. narození
g narozeniny pl.t., narozky pl.t. 
g datum n. narození
památník (-y) m.u.
nebezpečí n.
g nebezpečný, -á, -é; nebezpečně
líbit se impf.
g To se mi (ne)líbí.
cit (-y) m.u., pocit (-y) m.u.
vzájemný, -á, -é; vzájemně
opak m.u.
g naopak
G
58 = padesát osm = achtundfünfzig
Do kapsy
gehen
g Wir gehen (jetzt) ins Kino.
g Wir gehen (oft) ins Kino.
g Wie geht’s (dir)? – Danke, gut.
gelb
Geld n.
g Geldbeutel m.
g Geldstrafe f.
gelten
gemeinsam
g gemeinsame Interessen
g Wir arbeiten gemeinsam.
Gemüse n.
genug
g Danke, das genügt.
geöffnet
Gepäck n.
geradeaus
gern
g Ich esse gern Obst.
(g aber: Carsten ist froh.)
Geschäft n.
Geschenk n.
geschlossen
Geschwister pl.
Gespräch n.
gestern
gesund
g Gesundheit f.
Getränk n.
Glas n. (Trinkglas)
Glas n. (Material)
gleichfalls
Glück n.
g Viel Glück!
Glühbirne f.
golden
Gottesdienst m.
gratis
gratulieren (g S. 45)
g Ich gratuliere!
grau
jít impf., chodit impf.1
g Jdeme (teď) do kina.
g Chodíme (často) do kina.
g Jak se (ti) daří? – Díky, dobře.
žlutý, -á, -é; žlutě
peníze pl.t.
g peněženka (-y) f.
g pokuta (-y) f.
platit impf., být platný impf.
společný, -á, -é; společně
g společné zájmy
g Pracujeme společně.
zelenina f.
dost
Děkuju, stačí.
otevřeno
zavazadlo (-a) n.
přímo, rovně
rád ♂ / ráda ♀
g Rád ♂ / Ráda ♀ jím ovoce.
(g Carsten je rád.)
obchod (-y) m.u.
dárek (dárky) m.u.
zavřený, -á, -é; zavřeno
sourozenci m.pl.
rozhovor (-y) m.u.
včera
zdravý, -á, -é ; zdravě
g zdraví n.
nápoj (-e) m.u.
sklenice (-) f.
sklo n.
nápodobně
štěstí n.
g Hodně štěstí!
žárovka (-y) f.
zlatý, -á, -é; zlatě
bohoslužba (-y) f.
zdarma, zadarmo
blahopřát impf., gratulovat impf.
g Blahopřeju! Gratuluju!
šedivý, šedý, -á, -é; šedě
G
1
Die Verben der Bewegung sind im Tschechischen ein eigenes Kapitel – welches hier
aber zum Glück nicht geöffnet wird ...  
Do kapsy
padesát devět = neunundfünfzig = 59
G
H
Grenze f.
g grenznaher Raum m.
Grippe f.
groß
g Astrid ist größer als Alena.
grün
Grundschule f. (g S. 131!)
grüßen
g Grüß ihn (sie) von mir!
gültig
Gürtel m.
gut
g Alles Gute!
g Guten Appetit! (g S. 37)
g Guten Tag!
g Ich kenne ihn gut.
Gymnasium n.
g Ich gehe aufs Gymnasium.
hranice (-) f.
g pohraniční oblast f.
chřipka f.
velký, -á, -é
g Astrid je větší než Alena.
zelený, -á, -é; zeleně
základní škola f., základka f. 
pozdravit pf., pozdravovat impf.
g Pozdravuj ho (ji) ode mne.
platný, -á, -é
pásek (pásky) m.u.
dobrý, -á, -é; dobře
g Vše nejlepší!
g Dobrou chuť! (g str. 37)
g Dobrý den!
g Znám ho dobře.
gymnázium n., gympl m.u. 
g Chodím na gymnázium.
Haar n.
g (lange / kurze) Haare
haben (g S. 116)
Hallenbad n.
Hallo!1
Hals m.
g Halskette f.
g Halsschmerzen pl.
g Ich habe Halsschmerzen.
(Bus-) Haltestelle f.
Hand f.
g Handtuch n.
g Handball m.
Haus n.
g nach Hause (zu Hause)
g Haushalt m.
g Haushalt m. (Budget n.)
g Hausmeister m.
g Hausordnung f.
heißen
g Wie heißt du?
vlas m.
g (dlouhé / krátké) vlasy
mít impf. (g str. 116)
(krytý) bazén m.u.
Ahoj! Čau!1
krk (-y) m.u.
g řetízek (řetízky) m.u. na krk
g bolesti f.pl. v krku
g Bolí mě v krku.
(autobusová) zastávka (-y) f.
ruka (ruce) f.
g ručník (-y) m.u.
g házená f.
dům (domy) m.u.
g domů (doma)
g domácnost f.
g rozpočet (rozpočty) m.u.
g správce m.b., domovník m.b
g domovní řád m.u.
jmenovat se impf.
g Jak se jmenuješ?
H
1
„Ahoj!“, „Čau!“ benutzt man im Tschechischen zur Begrüßung und beim Abschied! |
„Hallo!“ se v němčině užívá jen při setkání, „Tschüss!“ naopak jen při loučení
60 = šedesát = sechzig
Do kapsy
helfen
g Können Sie mir bitte helfen?
Herbst m. (im Herbst)
Herein!
Herr g Herr Engelhardt
Herz n.
heute
Hilfe f.; g Hilfe! (g S. 44)
hin und zurück (g S. 47)
hoffen
hören (g S. 116)
Hose f.
g Hosentasche f.
g in die Hosentasche
hübsch
Hund m.
Hunger m.
g Ich habe Hunger.
husten (g S. 44)
g Husten m.
pomoct pf., pomáhat impf.
g Můžete mi prosím pomoct?
podzim m.u. (na podzim)
Dále!
pán g pan Engelhardt
srdce (-) n.
dnes, dneska 
pomoc f.; g Pomoc! (g str. 44)
tam a zpátky (g str. 47)
doufat impf.
slyšet impf. (g str. 116)
kalhoty pl.t.
g kapsa (-y) f.
g do kapsy
pěkný, -á, -é; pěkně
pes (psi) m.b.
hlad m.u.
g Mám hlad.
kašlat impf.
g kašel m.u.
ich
Idee f.
Imbiss(-stand) m.
immer
Ingenieur m.
g Ingenieurin f.
Innenstadt f.
Interesse f.
insgesamt
interessieren (sich)
ihr
g Das ist Rita und das ist ihr Auto.
ihr
g Das sind die Kinder und das sind
ihre Räder.
ihr
g Ich gebe ihr den Schlüssel.
Ihr
g Ist das Ihr Hund, Frau Tomková?
g ... und das Ihre Katze?
ihr
g Habt ihr das gemacht?
já
nápad (-y) m.u., idea (-y) f.
kiosek (kiosky) m.u., občerstvení n.
pořád, vždycky
inženýr (inženýři) m.b.
g inženýrka (-y) f.
centrum n. města n.
zájem (zájmy) m.u.
celkově, celkem
zajímat (se) impf.
její
g To je Rita a to je její auto.
jejich
g To jsou děti a to jsou jejich kola.
Do kapsy
H
I
I
jí
g Dám jí klíč.
Váš (m.), Vaše (f.), Vaše (n.) (vykání)
g Je to Váš pes, paní Tomková?
g ... a toto Vaše kočka?
vy
g Udělali jste to vy?
šedesát jedna = einundsechzig = 61
mezinárodní, mezinárodně
mýlit se impf.
g To se mýlíš.
g omyl m.u.
karimatka (-y) f. 
ja
Jacke f.
Jahr n.
g letztes Jahr
g Ich bin 14 Jahre alt.
g Cosima ist ein Jahr alt.
g Mein Sohn ist vier Jahre alt.1
g Jahrgang m.
g Jahrhundert n.
g Jahrtausend n.
g Jahrzehnt n.
Jeans f.
jeder, jede, jedes
jemand
jetzt
Jugend f.
g Jugendarbeit f.
g Jugendaustausch m.
g Jugendherberge f.
jung
g junge Frau / junger Mann
ano
bunda (-y) f.
rok (-y) m.u.
g loni, v minulém roce
g Je mi 14 (= čtrnáct) let.
g Cosimě je jeden rok.
g Mému synovi jsou čtyři roky.
g ročník (-y) m.
g století (staletí) n.
g tisíciletí (-) n.
g desetiletí (-) n.
džíny pl.t., rifle pl.t.
každý, -á, -é
někdo
nyní, teď
mládež f.
g práce f. s mládeží
g výměna f. mládeže
g mládežnická ubytovna f.
mladý, -á, -é; mladě
g mladá žena / mladý muž
Kaffee m.
kalt
g Mir ist kalt.
Kamm m.
kaputt
g Das ist kaputt.
Karte f. (Fahrkarte)
g Karte f. (Landkarte)
g Spielkarte f.
g Versicherungskarte f.
g Visitenkarte f.
Käse m.
Kassette f.
Katze f.
káva (-y) f., kafe (-) n.
zima f.
g Je mi zima.
hřeben (-y) m.u.
rozbitý, -á, -é; rozbitě
g Je to rozbité.
jízdenka (-y) f.
g mapa (-y) f.
g hrací karta (-y) f.
g karta (-y) pojištěnce f.
g vizitka (-y) f., navštívenka (-y) f.
sýr (-y) m.u.
kazeta (-y) f.
kočka (-y) f.
J
I
J
K
K
1
Kaugummi m. (n.)
kein
g keine(r)
g keinesfalls
Keks m.
kennen
g Ich kenne Dorothea gut.
g kennen lernen (sich)
Kind n.
Kirche f.
Kissen n.
Klasse f.
g Ich gehe in die 9. Klasse.
Kleidung f.
klein
g Kleingeld n., sg.t.
g Ich habe kein Kleingeld.
Kneipe f.
Knoblauch m.
Koffer m.
Kollege m., Kollegin f.
koupit pf., kupovat impf.
g Koupím si to.
g obchodní dům m.u.; obchoďák
m.u. 
žvýkačka (-y) f.
žádný, -á, -é
g nikdo
g v žádném případě
sušenka (-y) f.
znát impf.
g Znám Dorotku  dobře.
g poznat pf.; seznámit se pf.
dítě (děti) n.
kostel (-y) m.u.
polštář (-e) m.u.
třída (-y) f.
g Chodím do deváté třídy.
oblečení (-) n.
malý, -á, -é
g drobné pl.t.
g Nemám žádné drobné.
hospoda (-y) f.
česnek m.u.
kufr (-y) m.u.
kolega (kolegové) m.b., kolegyně (-) f.
kommen (zu Fuß)
g Er kommt immer zu spät.
g Wann soll ich kommen?
g Ich komme um 18.00 Uhr.
kommen (mit Fahrzeug)
g Der Bus kommt erst morgen.
g Der Zug kommt gerade.
g Ich komme mit dem Auto.
können
g Ich kann Tennis spielen.
g Ich kann heute nicht.
Kopf m.
g Edita hat Kopfschmerzen.
Korrektur f.
g korrigieren
kosten
g Wie viel kostet das?
g Kosten pl.t.
g kostenlos
přicházet impf., přijít pf.
g Přichází vždycky pozdě.
g Kdy mám přijít?
g Přijdu v 18.00 hodin.
přijet pf., přijíždět impf.
g Autobus přijede teprve zítra.
g Vlak zrovna přijíždí.
g Přijedu autem.
moct / moci impf.; umět impf.
g Umím hrát tenis.
g Dneska nemůžu.
hlava (-y) f.
g Editu bolí hlava.
oprava (-y) f. (textu)
g opravit pf.
stát impf.
g Kolik to stojí?
g náklady pl., výdaje pl.
g zadarmo, zdarma
kaufen
g Ich kaufe es mir.
g Kaufhaus n.
international
irren, sich
g Da irrst du dich.
g Irrtum m.
Isomatte f.
K
Von zwei bis vier benutzt man „roky“, ab fünf wird „let“ verwendet. (g S. 18)
62 = šedesát dva = sechzig
Do kapsy
Do kapsy
šedesát tři = dreiundsechzig = 63
krank (g S. 44)
g Ilona ist nicht mehr krank.
g Krankenhaus n.
Kreditkarte f.
Kreislaufstörung f.
Küche f.
Kugelschreiber m.
Kunst f.
Kuss m.
g küssen (sich)
nemocný, -á, -é; nemocně
g Ilona už není nemocná.
g nemocnice (-) f.
kreditní karta (-y) f., kreditka (-y) f. 
porucha f. krevního oběhu
kuchyň (kuchyně) f.
propiska (-y) f. 
umění n.
polibek (polibky) m.u., pusa (-y) f.
g líbat (se) impf., políbit (se) pf.
lachen
g Lachen n.
Landkarte f.
lang
langsam
langweilig
laufen
g Vlaďka läuft heute 30 km.
g Leon läuft jeden Morgen.
Laune f.
g Ich habe gute Laune.
laut
g Lautstärke
leben
Lebensmittel pl.
ledig
lehren
g Lehrer m., Lehrerin f.
g Lehre f.
g Lehrling m.
smát se impf.
g smích n.
mapa (-y) f.
dlouhý, -á, -é; dlouho / dlouze
pomalý, -á, -é; pomalu
nudný, -á, -é; nudně
běžet impf., běhat impf.
g Vlaďka dnes běží 30 km.
g Leon běhá každé ráno.
nálada f.
g Mám dobrou náladu.
hlasitý, -á, -é; nahlas
g hlasitost f.
žít impf.
potraviny pl.
svobodný, -á
učit impf.
g učitel (-é) m.b., učitelka (-y) f.
g učení n.
g učeň (učni) m.b.
g učňák (učňáci) m.b 
g sborovna (-y) f.
g učňovské místo n.
lehký, -á, -é; lehce
g lehce zraněný, -á, -é
g lehký úkol
mrzet impf., být líto, litovat impf.
g Mrzí mě to. Je mi to líto. Lituju toho.
g bohužel
půjčit pf., půjčovat impf.
tichý, -á, -é; tiše, potichu
L
K
L
g Lehrerzimmer (-) n.
g Lehrstelle f.
leicht
g leicht verletzt
g leichte Aufgabe
leid tun
g Es tut mir leid.
g leider
leihen
leise
1
64 = šedesát čtyři = vierundsechzig
Do kapsy
Leiter f.
Leiter m., Leiterin f.
lernen
lesen (g S. 117)
lieb
Liebe f.
g lieben
g Ich liebe dich.
lieber
g Ich mag lieber Saft als Cola.
Lied n.
links g nach links
Luft f.
g (aus-)lüften
Lüge f.
g lügen
žebřík (-y) m.u.
vedoucí (-) m., f.
učit se impf.
číst impf. (g str. 117)
milý, mile
láska f.
g milovat pf.
g Miluju tě.
raději; radši 
g Mám raději džus než kolu.
píseň (písně) f.
nalevo, vlevo g doleva
vzduch m.u.
g (vy-)větrat
lež 1 (lži) f.
g lhát impf.
Mädchen n.
Magen m.
g Ich habe Magenschmerzen.
Mähren n.
Markt m.
Medikament n.
Meer n.
mehr
g Robin arbeitet mehr als Jan.
g Ich will nicht mehr.
mein, meine, mein
Messe f. (Gottesdienst)
Milch f.
Minderheit f.
Mineralwasser n.
mit
Mittagessen n.
Mittwoch m.
modern
Möglichkeit f.
g möglich (möglicherweise)
Montag m.
morgen
g Morgen m.
g morgens
g morgen früh
dívka (-y) f., holka (-y) f. 
žaludek m.u.
g Bolí mě žaludek.
Morava f.
trh (-y) m.u.
lék (-y) m.u.
moře (-) n.
víc, více
g Kryštof pracuje víc než Jan.
g Už nechci.
můj, má, mé, moje
mše (-) f.
mléko n., mlíko n. 
menšina (-y) f.
minerální voda f., minerálka (-y) f. 
s, se
oběd (-y) m.u.
středa f.
moderní; moderně
možnost (-i) f.
g možný, -á, -é (možná)
pondělí n.
zítra
ráno (-a) n.
g ráno, zrána
g zítra ráno
M
L
M
sprich [lesch]; Allgemeines zur Aussprache auf g S. 6-7 und auf www.ahoj.info
Do kapsy
šedesát pět = fünfundsechzig = 65
Mücke f.
müde
Mund m.
Museum n.
müssen
g Ich muss lernen.
Mutter f.
g Mutti f., Mama f. 
komár (komáři) m.b.
unavený, -á, -é; unaveně
ústa pl.t., pusa f. 
muzeum (muzea) n.
muset impf.
g Musím se učit.
matka (-y) f.
g maminka (-y) f. 
nach (zeitlich); nach (örtlich)
Nachricht f.
nächste (Reihenfolge)
g Wer ist der nächste?
nächste (Entfernung)
g Wo ist die nächste Bank?
Nacht f.
g Gute Nacht!
g Nachtruhe f.
g nachts
nah
g näher
Name m.
g Familienname m.
g Spitzname m.
g Vorname m.
g Namenstag m.
nass
Natur f.
g Naturschutz m.
natürlich
nehmen
g Dana nimmt die Pille.
g Ich nehme eine Cola.
g Yvonne nimmt sich frei.
nein
nett
neu
nichts
niesen
niemand
noch
Norden m. (im Norden)
po; do, na, za
zpráva (-y) f.
další
g Kdo je další?
nejbližší1
g Kde je nejbližší banka?
noc (-i) f.
g Dobrou noc!
g noční klid m.u.
g v noci
blízký, -á, -é; blízko
g bližší; blíže
jméno (-a) n.
g příjmení (-) n.
g přezdívka (-y) f.
g (křestní) jméno n.
g svátek (svátky) m.u. (jmeniny)
mokrý, mokro
příroda f.
g ochrana f. přírody
přirozený, -á, -é; přirozeně
vzít (si) pf., brát (si) impf.; dát si pf.
g Dana bere antikoncepci.
g Dám si kolu.
g Yvonne si vezme volno.
ne
milý, -á, -é; mile
nový, -á, -é; nově
nic
kýchat impf.
nikdo
ještě
sever m.u. (na severu)
N
M
N
1
Notiz f.
Nummer f.
nur
poznámka (-y) f.
číslo (-a) n.
jen, jenom, pouze
oben
g nach oben
Obst n.
offen
g öffnen
oft
ohne
g ohnmächtig
Ohr n.
g Ohrring m.
orange
g Orange f., Apfelsine f.
Ordnung f.
g Alles (ist) in Ordnung.
Osten m. (im Osten)
Ostern n.
nahoře
g nahoru
ovoce n.
otevřený, -á, -é; otevřeně
g otevírat impf., otevřít pf.
často
bez
g v bezvědomí
ucho (uši) n.
g náušnice (-) f.
oranžový, -á, -é; oranžově
pomeranč (-e) m.u.
pořádek m.u.
g Vše (je) v pořádku.
východ m.u. (na východě)
Velikonoce pl.t.
Parkplatz m.
Partnergruppe f.
Pass m.
g Passbild n.
Personalausweis m.
g Perso m. 
Pferd n.
Pfingsten n.
Pflicht f.
Platz m.
g Wir haben wenig Platz.
g Platzkarte f.
Polizei f., sg.t.
g Ich rufe die Polizei.
Post f.
g Postleitzahl f. (= PLZ)
Preis m.
g Wie hoch ist der Preis
pro Tag / Woche?
g Er gewann den 1. Preis.
Pullover m.
pünktlich
parkoviště (-) n.
partnerská skupina f.
pas (-y) m.u.
g fotka na pas
občanský průkaz m.u.
g občanka (-y) f. 
kůň (koně) m.b.
letnice pl.t.
povinnost (-i) f.
místo (-a) n.
g Máme málo místa.
g místenka (-y) f.
policie f., sg.t.
g Zavolám policii.
pošta f.
poštovní směrovací číslo n. (= PSČ)
cena (-y) f.
g Jaká je cena
za den / týden?
g Vyhrál první cenu.
svetr (-y) m.u.
přesný, á, -é; přesně (časově)
O
P
N
O
P
sprich [nejblischie]; mehr zur Aussprache g S. 6-7 und auf www.ahoj.info
66 = šedesát šest = sechsundsechzig
Do kapsy
Do kapsy
šedesát sedm = siebenundsechzig = 67
Q1
Quark m.
Quittung f.
tvaroh m.u.
účtenka (-y) f., stvrzenka (-y) f.
Rad n.
g Rad fahren
g Radtour f.
Radio n. (hören)
Rathaus n.
rauchen
Raum m.
rechnen
g Rechnung f.
Recht n.
g Du hast Recht.
rechts (g S. 47)
g nach rechts
rechtzeitig
regnen (g S. 27)
g Heute soll es regnen.
Reifen m.
Reihenfolge f.
reinigen
Reise f.
g Wie war die Reise?
g Gute Reise!
g Reisebüro n.
kolo (-a) n.
g jezdit na kole impf.
g výlet m.u. (túra f.) na kole f.
rádio (-a) n. (poslouchat r.)
radnice (-) f.
kouřit impf.
prostor (-y) m.u.; místnost (-i) f.
počítat impf.
g účet (účty) m.u.
právo n.
g Máš pravdu. (Máš recht. )
napravo, vpravo (g str. 47)
g doprava
včas
pršet impf. (g str. 27)
g Dnes má pršet.
pneumatika (-y) f.
pořadí n.
čistit impf., vyčistit pf.
cesta (-y) f.
g Jaká byla cesta?
g Šťastnou cestu!
g cestovní kancelář (-e) f.,
cestovka (-y) f. 
g (cestovní) průvodce m.b./ u.
g průvodkyně (-) f.
g náklady na cestu pl.t.; cestovné n.
g cestovat impf.
oprava (-y) f. (přístroje)
g opravit pf.
rezervovat pf., impf.
záchranná služba f.
správně
směr (-y) m.u.
prsten (-y) m.u.
sukně (-) f.
růžový, -á, -é; růžově
R
Q
R
g Reiseführer m.
g Reiseführerin f.
g Reisekosten pl.t.
g reisen
Reparatur f.
g reparieren
reservieren
Rettungsdienst m.
richtig
Richtung f.
Ring m.
Rock m.
rosa
1
1
„Q“ se vyslovuje jako [kú]. Tschechische Aussprache: [kwä]; (g S. 6-7)
68 = šedesát osm = achtundsechzig
Do kapsy
rot
g Rotwein m.
Rückkehr f.
rudern
Ruhe f.
g Ich brauche Ruhe.
g Ruhetag m.
g ruhig
rund
červený, -á, -é; červeně
g červené víno n.
návrat m.u.
veslovat impf.
klid m.u.
g Potřebuju klid.
g zavírací den (dny) m.u.
g klidný, -á, -é; klidně
kulatý, -á, -é
Sache f.
Saft m.
sagen
g Was sagst du?
sammeln
Samstag, Sonnabend m.
satt
Schachtel f.
Schade!
g Schade, dass du nicht kommst!
g Schaden m.(z.B.: am Auto)
Schauspieler m.; Schauspielerin f.
Schere f.
Schinken m. (mit Ei)
Schirm m.
schlafen
g im Freien schlafen
g Schlafsack m.
schlecht
g Mir ist schlecht.
Schlesien n.
Schlüssel m.
schmecken
g Es schmeckt super!
Schmerz m.
g Er hat starke Schmerzen.
schnäuzen, schneuzen
Schnee m.
g schneien
g Es schneit.
schnell
(Heu-)Schnupfen m.
věc (-i) f.
šťáva (-y) f., džus (-y) m.u.
říct pf., říkat impf.
g Co říkáš?
sbírat impf., sebrat pf.
sobota f.
sytý, -á, -é; sytě
krabička (-y) f.
Škoda!
g Škoda, že nepřijdeš!
g škoda f. (např.: na autě)
herec (herci) m.b.; herečka (-y) f.
nůžky pl.t.
šunka f. (hemenex m.u. 1)
deštník (-y) m.u.
spát impf.
g spát pod širákem 
g spací pytel (pytle) m.u. (spacák )
špatný, -á, -é; špatně
g Je mi špatně.
Slezsko n.
klíč (-e) m.u.
chutnat impf.
g Chutná to skvěle!
bolest (-i) f.
g Má silné bolesti.
smrkat impf
sníh m.u.
g sněžit impf.
g Sněží.
rychlý, -á, -é; rychle
(senná) rýma f.
S
R
S
Das Wort „hemenex“ kommt aus dem Englischen: „Ham & eggs“.
Do kapsy
šedesát devět = neunundsechzig = 69
Schokolade f.
schon
schön
schrecklich
schreiben (g S. 117)
g Schreibst du einen Brief?
g Ich werde dir schreiben.
g Schreib mir bitte, Mája!
g Schreibwarengeschäft n.
schüchtern
g Edgar ist zu schüchtern.
Schuh m. (Schuhe)
Schule f. (g S. 126)
g Robin geht noch zur Schule.
g schulischer Austausch m.
g Schuljahr n.
g Schullandheim n.
g Schüler m., Schülerin f.
schwanger
schwarz
Schwein n.
Schwimmbad n.
g schwimmen
g Kannst du schwimmen?
See m.
sehen
g Sehenswürdigkeit f.
Seife f.
sein
g Ich bin dafür / dagegen.
sein, seine, sein
g Das ist sein T-Shirt.
selbst
g Selbstbedienung f.
setzen (sich)
sicher
g Sicherheit f.
g Sicherheitsnadel f.
sie
g Muss sie das machen?
Sie
g Müssen Sie das machen?
g siezen (duzen)
S
1
čokoláda (-y) f.
už, již
krásný, -á, -é; krásně
strašný, -á, -é; strašně
psát impf., napsat pf. (g str. 117)
g Píšeš dopis?
g Napíšu ti.
g Napiš mi prosím, Májo! 1
g papírnictví n.
ostýchavý, ostýchavě
g Edgar je až moc plachý.
bota (boty) f.
škola (-y) f. (g str. 126)
g Robin chodí ještě do školy.
g školní výměna f.
g školní rok m.u.
g škola v přírodě f.
g žák (žáci) m.b., žákyně (-) f.
těhotná
černý, -á, -é; černě
prase (prasata) n.
bazén (-y) m.u., plovárna (-y) f.
g plavat impf.
g Umíš plavat?
jezero (-a) n.
vidět impf.
g pamětihodnost (-) f., památka (-y) f.
mýdlo (-a) n.
být impf.
g Jsem pro (to) / proti (tomu).
jeho
g To je jeho tričko.
sám, sama, samo
g samoobsluha f.
posadit (se) pf., sednout si pf.
bezpečný, -á, -é; bezpečně; určitě
g bezpečnost f.; jistota f.
g spínací špendlík m.u., spínák 
ona
g Musí to dělat ona?
Vy (při vykání)
g Musíte to dělat Vy?
g vykat impf. (tykat impf.)
Sinn m.
g Unsinn m.
singen
Ski fahren
Socken pl.
sofort
Sohn m.
Sommer m. (im Sommer)
g Sommerlager n.
Sonne f.
g Sonnenbrand m.
g Sonnenbrille f.
Sonntag m.
spät g später
spazieren gehen
Speisekarte f.
Spiegel m.
spielen
g Spielplatz m.
g Spielzeug n.; Spielsachen f.pl.
Sport treiben (g S. 36)
g Sportplatz m.
Sprache f.
g deutsche Sprache
g tschechische Sprache
g Sprachkurs m.
g Sprachmittler m.
g Sprachmittlerin f.
sprechen
g Sprich bitte langsam!
spülen (Geschirr)
Staat m.
Stadt f.
g Stadtbummel m.
g Städtepartnerschaft f.
g Stadtführer m.
g Stadtplan m.
stark
stattfinden
Steckdose f.
stehen
Stelle f. (Arbeitsstelle)
Stimme f.
Stimmung f.
smysl (-y) m.u.
g nesmysl (-y) m.u.
zpívat impf.
lyžovat impf.
ponožky f.pl.
hned
syn (synové) m.b.
léto n. (v létě)
g letní tábor m.u.
slunce n.
g sluneční úpal m.u.
g sluneční brýle pl.t.
neděle f.
pozdě g později
procházet se impf., projít se pf.
jídelní lístek (lístky) m.u.
zrcadlo (-a) n.
hrát (si) impf.
g dětské hřiště n.
g hračka f.; hračky f.pl.
g sportovat impf.
hřiště (-) n.
jazyk (-y) m.u., řeč (-i) f.
g německý jazyk m.u.; němčina f.
g český jazyk m.u.; čeština f.
g jazykový kurz m.u.
g neprofesionální tlumočník m.b.
g neprofesionální tlumočnice f.
mluvit impf.
g Mluv prosím pomalu!
mýt impf. (nádobí)
stát (-y) m.u.
město (-a) n.
g procházka (-y) f. po městě
g partnerství n. mezi městy
g průvodce m.b./ m.u. městem
g plán (-y) m.u. města
silný, -á, -é; silně
konat se impf.
zásuvka (-y) f.
stát impf.
místo (-a) n. (zaměstnání)
hlas (-y) m.u.
nálada f.
S
Kein Schreibfehler, sondern der 5. Fall (Vokativ), der bei der Anrede benutzt wird!
70 = sedmdesát = siebzig
Do kapsy
Do kapsy
sedmdesát jedna = einundsiebzig = 71
stören
g Verzeihung, störe ich?
Strafe f.
g Geldstrafe
Strand m.
Straße f.
g Straßenbahn f.
Streichhölzer pl.
Strumpfhose f.
Student m., Studentin f.
g studieren
Stunde f.
g Unterrichtsstunde
g In einer halben Stunde.
suchen
Süden m. (im Süden)
Suppe f.
rušit impf.
g Promiňte, ruším?
trest (-y) m.u.
g pokuta (-y) f.
pláž (-e) f.
ulice (-) f., silnice (-) f.
tramvaj (-e) f.
zápalky pl., sirky pl.
punčocháče pl., silonky pl.t. 
student (-i) m.b., studentka (-y) f.
g studovat impf.
hodina (-y) f.
g vyučovací hodina
g Za půl hodiny.
hledat impf.
jih m.u. (na jihu)
polévka (-y) f., polívka (-y) f. 
Tag m.
g Guten Tag!
g täglich
g Tagessatz m.
Tante f.
tanzen
g Gehen wir tanzen?
Tasche f. (Tüte f.)
Tasche f. (Hosentasche)
g Taschengeld n., sg.t.
g Taschenmesser n.
g Taschenlampe f.
Tasse f.
tauschen
Tee m.
teilnehmen
g Teilnehmer m.
g Teilnehmerin f.
telefonieren
g Telefonbuch n.
g Telefonkarte f.
teuer
Theater n.
g Theater-Workshop
den (dny) m.u.
g Dobrý den!
g denní; denně
g denní sazba f.
teta (-y) f.
tancovat impf.
g Půjdeme tancovat?
taška (-y) f.
kapsa (-y) f.
g kapesné n., sg.t.
g kapesní nůž (nože) m.u.
g baterka (-y) f.
hrneček (hrnečky) m.u.
měnit impf.
čaj (-e) m.u.
účastnit se impf.
g účastník (účastníci) m.b.
g účastnice (-) f.
telefonovat impf.
g telefonní seznam (-y) m.u.
g telefonní karta (-y) f.
drahý, -á, -é; draze
divadlo (-a) n.
g divadelní dílna (-y)
T
S
T
Fragen zur Aussprache? g S. 6-7 und Fremdsprechen auf www.ahoj.info (S. 144)
72 = sedmdesát dva = zweiundsiebzig
Do kapsy
1
Tier n.
Tisch m.
g Tischtennis n.
Tochter f.
Toilette f.
trampen1
g Tramper m., Tramperin f.
traurig
treffen
g Hast du Katka getroffen?
treffen, sich
g Wir treffen uns morgen.
trinken
g Ich möchte bitte etwas zum
Trinken.
g Trinkwasser n.
Tscheche m., Tschechin f.
g Tschechische Republik f.
g Tschechien
g tschechisch
Tschüss! Tschau!
zvíře (zvířata) n.
stůl (stoly) m.u.
g stolní tenis m.u., pinčes m.u. 
dcera (-y) f.
záchod (-y) m.u., toaleta f., WC n.
jezdit stopem1 impf.
g stopař (-i) m.b., stopařka (-y) f.
smutný, -á, -é; smutně
potkat pf.
g Potkal ♂ / Potkala ♀ jsi Katku?
setkat se pf., setkávat se impf
g Setkáme se zítra.
pít impf., napít se pf.
g Chtěl ♂ / Chtěla ♀ bych něco
k pití.
g pitná voda f.
Čech (Češi) m.b., Češka (-y) f.
g Česká republika f.
g Česko n.
g český, -á, -é; česky
Ahoj! Čau! (jen při loučení)
über
übernachten
g Übernachtung f. (g S. 25)
übersetzen
g Kann das bitte jemand für mich
(uns) übersetzen?
Uhr f.
g um fünf Uhr
g Das ist eine schöne Uhr!
umarmen
Umgebung f .
umsonst (kostenlos)
umsonst (vergeblich)
umsteigen (g S. 28)
g Wo muss ich umsteigen?
umtauschen
Umwelt f.
unfreundlich
ungefährlich
unmöglich
unser, unsere, unser
nad, přes
přenocovat impf.
g nocleh (-y) m.u.
překládat impf., přeložit pf.
g Může mi (nám) to někdo
překládat, prosím?
hodina (-y) f.; hodinky pl.t.
g v pět hodin
g To jsou pěkné hodinky!
obejmout pf., objímat impf.
okolí n.
zadarmo, zdarma
zbytečně
přestoupit pf., přestupovat impf.
g Kde musím přestoupit?
vyměnit pf.
životní prostředí n.
nepřívětivý, -á, -é; nepřívětivě
bezpečný, -á, -é; bezpečně
nemožný, -á, -é; nemožně
náš, naše, naše
U
T
U
Sloveso trampen (vyslov [trempn]) má v němčině jen tento význam!
Do kapsy
sedmdesát tři = dreiundsiebzig = 73
dole (g str. 47)
g dolů
pod
g (jen) mezi námi
ubytování n.
bavit (se) impf.
g zábava f.; rozhovor m.u.
ubytování n.
(společné) vyučování n.
podpis (-y) m.u.
dovolená (-é) f.
příčina (-y) f., důvod (-y) m.u.
Není zač!
Vater m.
g Vati m. , Papa m. 
otec (otcové) m.b.
g táta (tátové) m.b. 
g tatínek (tatínkové) m.b. 
rozloučit se pf.
zodpovědnost f.
g Kdo je za to zodpovědný?
pořádat impf., uspořádat pf.
akce (-) f.
svaz (-y) m.u.
obvaz (-y) m.u., obinadlo (-a) n.
zakázat pf.
g zákaz (-y) m.u.
g zakázaný, -á, -é
zasloužit si pf.
g To si zasloužil.
vydělat pf.; vydělávat impf.
g Boženka vydělává velmi dobře.
dohodnout pf., domluvit pf.
zabloudit pf. (s autem)
marný, -á, -é; marně
zapomenout pf., zapomínat impf.
g Nezapomeň na to!
potěšení1 (-) n., radost (-i) f.
g S potěšením! S radostí!
ženatý ♂ / vdaná ♀
g Petr není ženatý.
g Vendula je vdaná.
antikoncepce f.
V
verabschieden, sich
Verantwortung f.
g Wer ist dafür verantwortlich?
veranstalten
g Veranstaltung f.
Verband m. (Organisaton)
Verband m. (Verbandszeug)
verbieten
g Verbot n.
g verboten
verdienen
g Das hat er sich verdient.
verdienen
g Boženka verdient sehr gut.
vereinbaren
verfahren sich
vergeblich
vergessen
g Vergiss es nicht!
Vergnügen n.
g Mit Vergnügen!
verheiratet ♂ / ♀
g Petr ist nicht verheiratet.
g Vendula ist verheiratet.
Verhütungsmittel n.
U
V
1
Verkehr m.
g Verkehrsunfall m.
verlaufen, sich
verlieben, sich
g Ich habe mich in dich verliebt.
unten (g S. 47)
g nach unten
unter
g (nur) unter uns
Unterbringung f.
unterhalten (sich)
g Unterhaltung f.
Unterkunft f.
(gemeinsamer) Unterricht m.
Unterschrift f.
Urlaub m.
Ursache f.
g Keine Ursache!
sprich [potjescheni]; Allgemeines zur Aussprache auf g S. 6-7
74 = sedmdesát čtyři = vierundsiebzig
Do kapsy
g verliebt
verlieren
g Ich habe den Pass verloren.
g Wir haben im Fußball verloren.
Verpflegung f.
Versicherung f.
g Versicherung f. (Anstalt)
verspäten, sich
g Helena hat sich verspätet.
g Verspätung f.
verständlich
verstehen
viel
vielleicht
Vogel m.
vor
g vorher
Vormittag m.; vormittags
g Vormittags gehe ich zur Schule.
Vorschlag m.
Vorsicht!
vorstellen, sich
g Darf ich mich vorstellen?
g Das stellte ich mir anders vor.
g Vorstellung f.
Vorurteil n.
Vorwahl f.
doprava f.
g dopravní nehoda (-y) f.
zabloudit pf. (pěšky)
zamilovat se pf.
g Zamiloval ♂ / Zamilovala ♀ jsem
se do tebe.
g zamilovaný, -á, -é; zamilovaně
ztratit pf., prohrát impf.
g Ztratil ♂ / Ztratila ♀ jsem pas.
g Prohráli ♂ jsme ve fotbale.
strava f.
pojištění (-) n.
g pojišťovna (-y) f.
zpozdit se pf.
g Helena se zpozdila.
g zpoždění n.
srozumitelný, -á, -é; srozumitelně
rozumět impf.
hodně, mnoho, moc
snad, možná
pták (ptáci) m.b.
před
g předtím, předem
dopoledne (n.)
g Dopoledne chodím do školy.
návrh (-y) m.u.
Pozor! Bacha! 
představit se / si pf.
g Mohu se představit?
g Představoval jsem si to jinak.
g představení n.
předsudek (předsudky) m.u.
předčíslí n., předvolba (-y) f.
Wahrheit f.
g Das ist wahr!
g wahrscheinlich
Wald m. (im Wald)
wandern
g Wanderung f.
wann
g Wann beginnt der Film?
warm
g Mir ist warm.
pravda f.
g To je pravda!
g pravděpodobně, asi
les m.u. (v lese)
putovat impf. (pěšky)
g putování n., vandr m.u. 
kdy
g Kdy začne ten film?
teplý, teplo
g Je mi teplo.
Do kapsy
W
V
W
sedmdesát pět = fünfundsiebzig = 75
warten (g S. 116)
g Warte auf mich!
g Wartesaal m., Wartezimmer n.
Warum?
was
waschen (Auto)
g waschen (sich)
g waschen (Wäsche)
g Waschraum m.
g Waschbär m.
Watte f.
wechseln
g Wo kann ich Geld wechseln?
g Wechselstube f.
wecken (jmdn.)
g Wecker m.
Weg m.
g Der Weg ist lang.
weg
g Alle sind weg.
weh tun
Weihnachten n.
Wein m.
g Weintrauben pl.
weinen
weiß
wenig
wer
Werk n.
g Werkstatt f.
g werktags
Wespe f.
Westen m. (im Westen)
Wetter n. (g S. 27)
g Wetterbericht m.
wichtig
wie
g Wie geht es dir?
wie viel (g S. 17)
g Wie spät ist es?
g Wie viel kostet das?
willkommen heißen
g Herzlich willkommen!
W
1
čekat impf., počkat pf.
g Počkej na mě!
g čekárna (-y) f.
Proč?
co
mýt impf. (auto)
g (u)mýt (se) pf.
g prát impf.
g prádelna (-y) f.
g medvídek mýval m.
vata f.
měnit impf.
g Kde můžu vyměnit peníze?
g směnárna (-y) f.
probudit pf. (někoho)
g budík (-y) m.u.
cesta (-y) f.
g Cesta je dlouhá.
pryč1
g Všichni jsou pryč.
bolet impf.
Vánoce pl.t.
víno (-a) n.
g hroznové víno n.
plakat impf.
bílý, -á, -é; bíle
málo
kdo
dílo (-a) n.
g dílna (-y) f.
g v pracovní dny
vosa (-y) f.
západ m.u. (na západě)
počasí n. (g str. 27)
g zprávy f.pl. o počasí
důležitý, -á, -é; důležitě
jak, jaký
g Jak se máš?
kolik (g str. 17)
g Kolik je hodin?
g Kolik to stojí?
vítat impf.
g Srdečně vás vítám(e)!
Wind m.
Winter m. (im Winter)
wissen
g Ich weiß es.
wo (g S. 47)
Woche f.
g Wochenende n.
woher
g Woher kommst du?
wohin
wohnen
g (ständiger) Wohnsitz m.
g Wohnung f.
g Wohnwagen m.
Wolke f.
Wolle f.
wollen
g Willst du das auch?
g Ich will das nicht.
g Kurt will nach Hause.
g Das wollte ich nicht.
g Wir wollen nicht mehr.
g Wohin wollt ihr gehen?
Wort n.
g Wörterbuch n.
Wunsch m. (g S. 45)
g wünschen (sich)
g Ich wünsche dir alles Gute!
Würfel m.
g würfeln
Wurst f.
vítr (větry) m.u.
zima f. (v zimě)
vědět impf.
g To vím.
kde (g str. 47)
týden (týdny) m.u.
g víkend (-y) m.u.
odkud
g Odkud jsi / (j)seš ?
kam
bydlet impf.
g (trvalé) bydliště n.
g byt (-y) m.u.
g karavan (-y) m.u.
mrak (-y) m.u.
vlna f.
chtít impf.
g Chceš to také?
g Já to nechci.
g Kurt chce domů.
g To jsem nechtěl.
g Už nechceme.
g Kam chcete jít?
slovo (-a) n.
g slovník (-y) m.u.
přání (-) n.
g přát (si) impf.
g Přeju ti vše nejlepší!
kostka (-y) f.
g hrát v kostky
salám m., klobása f., buřt m.u. 
zäh
Zahl f. (g S. 18)
g zahlen (bezahlen)
g zählen (abzählen)
g zählen (gelten)
Zahn m.
g Zähne putzen
g Zahnarzt m.
g Zahnbürste f.
g Zahnpasta f.
g Zahnschmerzen pl.
tuhý, á, -é; ztuha
číslo (-a) n.
platit (penězi) impf.
počítat impf.
platit (být platný) impf.
zub (-y) m.u.
g čistit si zuby impf.
g zubař (zubaři) m.b.
g kartáček (kartáčky) m.u. na zuby
g zubní pasta f.
g bolesti f. zubů
Z
W
Z
sprich [pritsch]; Allgemeines zur Aussprache auf g S. 6-7 und auf www.ahoj.info
76 = sedmdesát šest = sechsundsiebzig
Do kapsy
Do kapsy
sedmdesát sedm = siebenundsiebzig = 77
Z
Zeh m., Zehe f.
Zeit f.
g Hast du Zeit?
g Zeitschrift f.
g Zeitung f.
Zelt n. g zelten
g Zeltlager n.
g Zeltplatz m.
Zeuge m.
Zimmer n.
g Zimmerschlüssel m.
Zivildienstleistender m., Zivi m. 
zu
g zu Fuß
g zu viel
g zu (geschlossen)
zufrieden
Zug m. (g S. 43)
g Zugverbindung f.
g Von welchem Gleis fährt der Zug
nach Prag (ab)?
Zunge f.
Zuschlag m.
Zuschuss m.
g Reisekostenzuschuss
zuständig
prst (-y) m.u. (u nohy)
čas m.u.
g Máš čas?
g časopis (-y) m.u.
g noviny pl.t.
stan (-y) m.u. g stanovat impf.
g stanový tábor m.u.
g tábořiště (-) n.
svědek (svědci) m.b.
pokoj (-e) m.u., místnost (-i) f.
g klíč (-e) m.u. od pokoje
civilkář (-i) m.b. 
k; příliš; zavřeno
g pěšky
g příliš moc, až moc
g zavřený, -á, -é; zavřeno
spokojený, -á, -é; spokojeně
vlak (-y) m.u. (g str. 43)
g (vlakové) spojení n.
g Ze kterého nástupiště jede vlak
do Prahy?
jazyk (-y) m.u. (lidský orgán)
příplatek (příplatky) m.u.
příspěvek (příspěvky) m.u.
g příspěvek na jízdné
příslušný, -á, -é
Zungenbrecher | Jazykolamy
(g s.a. Sprachanimation, S. 8, und Fremdsprechen auf www.ahoj.info (g S. 144)
»Blaukraut bleibt Blaukraut, und Brautkleid bleibt Brautkleid.«
»Bürsten mit weißen Borsten bürsten besser als Bürsten mit schwarzen
Borsten.«
»Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fritz.«
»Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach.«
»Ein plappernder Kaplan klebt Papp-Plakate.«
»Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil
zum Schrecken vieler Schnecken, Schnecken nicht schmecken.«
»Zwanzig Zwerge zeigen Handstand, zehn im Wandschrank, zehn
am Sandstrand.«
»Eichhörnchen!« (Oft reicht schon ein Wort im Deutschen...! )
78 = sedmdesát osm = achtundsiebzig
Do kapsy
Česko-německý slovníček
Tschechisch-deutsches Wörterbuch
Seznam použitých zkratek
U podstatných jmen
m. g
m.b. g
m.u. g
sg. g
sg.t. g
pl.t. g
mužský rod; f. g ženský rod; n. g střední rod
mužský životný (männlich belebt)
mužský neživotný (männlich unbelebt)
singulár (jednotné číslo); pl. g plurál (množné číslo)
singularia tantum (podstatná jména hromadná, t.j. ta,
která mají jen jednotné číslo);
pluralia tantum (podstatná jména pomnožná, t.j. ta,
která mají jen množné číslo)
a) Dochází-li k hláskovým změnám uvnitř slova, je v závorce
za slovem uveden celý tvar množného čísla a je označen.
b) Pokud se tvary jednotného a množného čísla v 1. pádě
shodují, je u tohoto slova uvedena značka (-).
c) Tvoří-li se množné číslo přidáním koncovky, je tato koncovka
uvedena v závorce za slovem.
U sloves
pf. g slovesa dokonavá (perfektiv)
impf.g slovesa nedokonavá (imperfektiv)
U přídavných jmen
Německému alt odpovídá české starý i staře, německému modern české
moderní i moderně.
Všeobecně
 g nespisovně;  g pro zasmání
Další vysvělivky najdete v gramatické části i v německo-českém slovníčku.
Do kapsy
sedmdesát devět = neunundsiebzig = 79
A
B
A
(s. auch unter „CH” – folgt nach „H"!)
adresa f.
Ahoj! (viz poznámku na str. 81)
akce f.
ano
antikoncepce f.
Adresse (-n) f.
Hallo! / Tschüss! Tschau!
Veranstaltung (-en) f.
ja
Verhütungsmittel n., Pille (-n) f. 
bankomat m.u.
barevný, -á, -é; barevně
g barva f.
baterka f.
bavit (se) impf.
bazén m.u.
běhat impf., běžet impf.
bezpečný, -á, -é; bezpečně
bezvědomí n.
g v bezvědomí
bílý, -á, -é; bíle
blahopřát impf.
bleší trh m.u.
blízký, -á, -é; blízko
g bližší
bohužel
bolest f.
g Má silné bolesti (v krku).
g bolet impf.
g Bolí mě žaludek.
bota f.
brát impf.
g Christian bere penicilín.
bratr m.b.
brigáda f.
brýle pl.t.
brzo, brzy
budík m.u.
budova f.
bunda f.
bydlet impf.
g Gabriela bydlí v Berlíně.
g (trvalé) bydliště n.
byt m.u.
být g Jsem pro (to) / proti (tomu).
Geldautomat (-en) m.
farbig
g Farbe (-n) f.
Taschenlampe (-n) f.
unterhalten (sich)
Schwimmbad (-bäder) n.
laufen
sicher
Ohnmacht f.
g ohnmächtig
weiß
gratulieren
Flohmarkt (Flohmärkte) m.
nah
g näher
leider
Schmerz (-en) m.
g Er hat starke (Hals-)Schmerzen.
g weh tun; schmerzen
g Ich habe Magenschmerzen.
Schuh m. (Schuhe)
nehmen
g Christian nimmt Penizillin.
Bruder (Brüder) m.
Ferienarbeit f., Ferienjob (-s) m.
Brille (-n) f.
bald; früh
Wecker (-) m.
Gebäude (-) n.
Jacke (-n) f.
wohnen
g Gabriela wohnt in Berlin.
g (ständiger) Wohnsitz (-e) m.
Wohnung (-en) f.
sein g Ich bin dafür / dagegen.
B
80 = osmdesát = achtzig
Do kapsy
C
cena f.
g Jaká je cena za den?
g Vyhrál první cenu.
g To nemá cenu.
centrum n. města n.
cesta f.
g Jaká byla cesta?
g Šťastnou cestu!
g cestovat impf.
g cestovní kancelář f.
civilkář m.b. 
cizí
g cizina f.
g cizinec m.b.
g cizinka f.
co
Preis (-e) m.
g Wie hoch ist der Preis pro Tag?
g Er gewann den ersten Preis.
g Das hat keinen Sinn.
Innenstadt f., Stadtzentrum n.
Weg (-e) m, Reise (-n) f.
g Wie war die Reise?
g Gute Reise!
g reisen
g Reisebüro (-s) n.
(ein) Zivildienstleistender m., Zivi (-s) 
fremd; ausländisch
g Ausland n.
g Ausländer (-) m.
g Ausländerin (-nen) f.
was
čaj m.u.
čas m.u.
g Máš čas?
g časopis m.u.
často
Čau! (při setkání / při loučení)1
Čech m.b.
g Čechy pl.t.
čekat impf.
g Erwin čeká na Arthura.
černý, -á, -é; černě
čerstvý, -á, -é; čerstvě
červený, -á, -é; červeně
g červené víno n.
česnek m.u.
český, -á, -é; česky
g Česká republika
g Česko n.
g Češka f.
čeština f.
číslo n.
čistit impf.
Tee m.
Zeit f.
g Hast du Zeit?
g Zeitschrift (-en) f.
oft
Hallo! / Tschüss! Tschau!
Tscheche (-n) m.
g Böhmen n.; Tschechien2 n.
warten
g Erwin wartet auf Arthur.
schwarz
frisch
rot
g Rotwein (-e) m.
Knoblauch m.
tschechisch
g Tschechische Republik
g Tschechien2 n.
g Tschechin (-nen) f.
Tschechisch n.
Zahl (-en) f., Nummer (-n) f.
reinigen, putzen
C
È
Č
1
V němčině se používá „Hallo!“ jen při setkání, „Tschüss!“ je při loučení.
Die Übersetzung des Begriffs „Tschechien“ ist nicht einheitlich. Nicht gerne gehört
wird das Wort „Tschechei“, da es mit Nazi-Deutschland in Verbindung gebracht wird.
2
Do kapsy
osmdesát jedna = einundachtzig = 81
člun m.u.
čokoláda f.
čtvrtek m.u.
Boot (-e) n.
Schokolade (-n) f.
Donnerstag (-e) m.
dálnice f.
dále
další
dárek m.u.
dát pf., dávat impf.
g Dáš mi to?
g Dávej pozor!
datum n.
g datum narození
dcera f.
deka f.
děkovat impf.
g děkuju
g Děkujeme za pozvání!
den m.u.
g Dobrý den!
g zavírací den
g den narození n.
g den odjezdu m.u.
g denní, denně
g denní sazba f.
desetiletí n.
deštník m.u.
diapozitivy m.u.pl.
dílna f.
dítě (děti) n.
divadlo n.
dívat se impf.
g dívat se na televizi
dívka f.
dnes, dneska 
dobrovolník m.b. / dobrovolnice f.
g dobrovolný sociální rok m.b.
g evropská dobrovolná služba
dobrý, -á, -é; dobře
g lepší g nejlépe
doklad m.u.
dole
Autobahn (-en) f.
herein
nächster, nächste, nächstes
Geschenk (-e) n.
geben
g Gibst du es mir?
g Gib Acht! Pass auf!
Datum n.
g Geburtsdatum
Tochter (Töchter) f.
Decke (-n) f.
danken
g danke
g Danke für die Einladung!
Tag (-e) m.
g Guten Tag!
g Ruhetag m.
g Geburtstag m.
g Abreisetag m.
g täglich
g Tagessatz m.
Jahrzehnt (-e) n.
(Regen-)Schirm(-e) m.
Dias n.pl.
Werkstatt (-stätte) f., Workshop m.
Kind (Kinder) n.
Theater (-) n.
schauen, sehen
g fernsehen
Mädchen (-) n.
heute
(ein) Freiwillige(r) m. / (eine) Freiwillige f.
g Freiwilliges Soziales Jahr n.1
g Europäischer Freiwilligendienst
gut
g besser g am besten
Ausweis (-e) m., Beleg (-e) m.
unten
D
D
1
Zkratka FSJ se vyslovuje jako [ef-es-jot], EVS jako [i-vi-es]. Více k / mehr zu
FSJ + EVS: www.ahoj.info
82 = osmdesát dva = zweiundachtzig
Do kapsy
g dolů
doleva
doma
g domů
g domácnost f.
g domovní řád m.u.
domluvit pf., dohodnout pf.
dopis m.u.
dopoledne n.
g Dopoledne chodím do školy.
doprava
doprava f.
g dopravní nehoda m.u.
doprovázet impf., doprovodit pf.
g Můžu tě doprovodit domů?
doufat impf.
dovolená f.
g dovolit pf., dovolovat impf.
g Dovolíte (to)?
drahý, -á, -é; draze
g To je drahé.
drobné pl.t.
g Nemám drobné.
drzý, -á, -é; drze
důležitý, -á, -é; důležitě
dům m.u.
dýchat impf.
g dýchací potíže f.pl.
džíny pl.t.
g nach unten
nach links
zu Hause
g nach Hause
g Haushalt (-e) m.
g Hausordnung (-en) f.
vereinbaren
Brief (-e) m.
Vormittag m.; vormittags
g Vormittags gehe ich zur Schule.
nach rechts
Verkehr m.
g Verkehrsunfall m.
begleiten
g Darf ich dich heimbringen?
hoffen
Urlaub (-e) m.
erlauben
g Erlauben Sie (das)?
teuer
g Das ist teuer.
Kleingeld n., sg.t.
g Ich habe kein Kleingeld.
frech
wichtig
Haus (Häuser) n.
atmen
g Atembeschwerden f.pl.
Jeans f.
eventuálně
exkurze f.
eventuell
Exkursion (-en) f.
faxovat impf.
fén m.u.
fialový, -á, -é; fialově
fotbal m.u.
fotka f. 
faxen
Haartrockner m., Föhn m.
lila, violett
Fußball (Fußbälle) m.
Foto (-s) n.
gratulovat impf.
gymnázium n.
g Chodím na gymnázium.
gratulieren
Gymnasium (Gymnasien) n.
g Ich gehe aufs / ins Gymnasium.
Do kapsy
D
E
F
G
E
F
G
osmdesát tři = dreiundachtzig = 83
H
H
CH
hasič m.b.
g hasiči m.b., hasičská služba f.
házená f.
herec m.b.
g herečka f.
hlad m.u. g Mám hlad.
hlas m.u.
g hlasitý, -á, -é; hlasitě
hlava f.
hledat impf.
hned
hnědý, -á, -é; hnědě
hodina f. (g S. 19)
g vyučovací hodina
hodinky, hodiny pl.t.
g To jsou pěkné hodinky!
hodně
hora f.
horečka f.
hořet impf.
hořký, -á, -é; hořce
g hořká čokoláda f.
hospoda f.
host m.b.
g hostitel m.b.
g hostitelka f.
g hostitelská rodina f.
hotovost f.
houska f.
hračka f.
g hrát (si) impf.
hrneček m.u.
(židovský) hřbitov m.u.
hřeben m.u.
hřiště n.
g (dětské) hřiště
hroznové víno n.
Feuerwehrmann (-männer) m.
g Feuerwehr f.
Handball m.
Schauspieler (-) m.
g Schauspielerin (-nen) f.
Hunger m. g Ich habe Hunger.
Stimme (-n) f.
laut
Kopf (Köpfe) m.
suchen
sofort
braun
Stunde (-n) f.; Uhr (-en) f. (g str. 19)
g Unterrichtsstunde
Uhr (-en) f.
g Das ist eine schöne Uhr!
viel
Berg (-e) m.
Fieber n.
brennen
bitter
(Zart-)Bitterschokolade f.
Gaststätte (-n) f., Kneipe (-n) f.
Gast (Gäste) m.
g Gastgeber (-) m.
g Gastgeberin (-nen) f.
g Gastfamilie (-n) f.
Bargeld n.
Brötchen (-) n., Semmel (-n) f.
Spielzeug n. (Spielsachen f.pl.)
g spielen
Tasse (-n) f.
(jüdischer) Friedhof (Friedhöfe) m.
Kamm (Kämme) m.
Sportplatz (Sportplätze) m.
g Spielplatz m.u. (Spielplätze)
Weintrauben pl.
chléb, chleba m.u.
chodit impf.
g Chodíme často do kina.
g chodidlo n.
Brot (-e) n.
gehen
g Wir gehen oft ins Kino.
Fußsohle (-n) f., Fuß (Füße) m.
CH
1
84 = osmdesát čtyři = vierundachtzig
Do kapsy
chřipka f.
chuť f.
g Mám chuť jít do kina.
g Dobrou chuť!
chutnat impf.
g To chutná moc dobře.
chyba f.
Grippe f.
Lust f.; Appetit m.; Geschmack m.
g Ich habe Lust, ins Kino zu gehen.
g Guten Appetit!
schmecken
g Es schmeckt sehr gut.
Fehler (-) m.
informace f.
inženýr m.b.; inženýrka f.
index (-y) m.u.
Auskunft (Auskünfte) f.
Ingenieur (-e) m.; Ingenieurin (-nen) f.
Studienbuch (-bücher) n.
já
jablko n.
jak
jaro n. (na jaře)
jazyk m.u. (lidský orgán)
jazyk m.u. (řeč)
g jazykový kurz m.u.
g jazykový zprostředkovatel m.b.
jedlý, -á, -é
jednolůžkový pokoj m.u.
jednotlivý, -á, -é; jednotlivě
jeho
g To je jeho tričko.
její, jejich
ještě
jet impf., jezdit impf.
g jezdit na kole
g jezdit stopem
jezero n.
jídelní lístek m.u.
jídlo n.
jih m.u. (na jihu)
jíst impf.
g Jíš maso?
jistě
jít impf.
g Jdeme teď do kina.
jízdenka f.
jízdní řád m.u.
ich
Apfel (Äpfel) m.
wie
Frühling (-) m. (im Frühling)
Zunge (-n) f.
Sprache (-n) f.
g Sprachkurs (-e) m.
g Sprachmittler (-) m.
essbar
Einzelzimmer (-) n.
einzeln
sein, seine, sein
g Das ist sein T-Shirt.
ihr
noch
fahren
g Rad fahren
g per Anhalter fahren, trampen1
See (-n) m.
Speisekarte (-n) f.
Essen (-) n.
Süden m. (im Süden)
essen
g Isst du Fleisch?
sicher, klar
gehen
g Wir gehen jetzt ins Kino.
Fahrkarte (-n) f.
Fahrplan (Fahrpläne) m.
I
J
CH
I
J
Vyslovuj [trempn]! Více k výslovnosti g str. 6-7 a na www.ahoj.info (str. 144)
Do kapsy
osmdesát pět = fünfundachtzig = 85
(křestní) jméno n.
g jmenovat se impf.
g Jak se jmenuješ?
(Vor-)Name (-n) m.
heißen
g Wie heißt du?
kalhoty pl.t.
kam
kamarád m.u.; kamarádka f.
g To je můj přítel (kluk).1
g To je můj kamarád.
kapesné n., sg.t.
kapesní nůž m.u.
kapsa f.
g do kapsy
karavan m.u.
karimatka f. 
kartáček m.u. (na zuby)
kašel m.u.
g kašlat impf.
káva f.
g kavárna f.
každý, -á, -é
kazeta f.
kde g Kde bydlí Maruška?
kdo g Kdo z vás je Juliane?
kdy g Kdy začne ten film?
kemp m.u.
kempování n.
klíč m.u.
g klíč m.u. od pokoje
klid m.u.
g Potřebuju klid.
kniha f., knížka f.
kočka f.
kolega m.b.; kolegyně f.
kolik
g Kolik to stojí?
g Kolik je ti let?
g Kolik je hodin?
kolo n.
komár m.b.
konat se impf.
kostel m.u.
Hose (-n) f.
wohin
Freund (-e) m.; Freundin (-nen) f.
g Das ist mein Freund.1
g Das ist ein Freund von mir.
Taschengeld n., sg.t.
Taschenmesser (-) n.
Hosentasche (-n) f.
2
g in die Hosentasche
Wohnwagen (-) m.
Isomatte (-n) f.
(Zahn-)Bürste (-n) f.
Husten m.
g husten
Kaffee (-s) m.
g Café (-s) n.
jeder, jede, jedes
Kassette (-n) f.
wo g Wo wohnt Maruška?
wer g Wer von euch ist Juliane?
wann g Wann beginnt der Film?
Campingplatz (-plätze) m.
Camping n.
Schlüssel (-) m.
g Zimmerschlüssel m.
Ruhe f.
g Ich brauche Ruhe.
Buch (Bücher) n.
Katze (-n) f.
Kollege (-n) m.; Kollegin (-nen) f.
wie viel
g Wie viel kostet das?
g Wie alt bist du?
g Wie spät ist es?
Fahrrad (Fahrräder) n.
Mücke (-n) f.
stattfinden
Kirche (-n) f.
K
J
K
1
2
koupaliště f.
Pozor! Achtung!
Als Buchtitel übersetzt „Für die Hosentasche“
86 = osmdesát šest = sechsundachtzig
koupelna f.
koupat se impf.
koupit pf.
g Koupím si to.
kouřit impf.
krabička f.
krádež f.
krásný, -á, -é; krásně
krev f.
g krvácení n.
kuchyň f.; kuchyně f.
kufr m.u.
kulatý, kulatě
kůň m.b.
kupovat impf.
kutit impf.
květina f.
g květinářství n.
kýchat impf.
Freibad (-bäder) n.,
Badeplatz (-plätze) m.
Bad (Bäder) n., Badezimmer (-) n.
baden
kaufen
g Ich kaufe es mir.
rauchen
Schachtel (-n) f.
Diebstahl (Diebstähle) m.
schön
Blut n.
g Blutung f.
Küche (-n) f.
Koffer (-) m.
rund
Pferd (-e) n.
kaufen
basteln
Blume (-n) f.
g Blumengeschäft (-e) n.
niesen
láhev f.
láska f.
g laskavý, -á, -é; laskavě
led m.u.
lehký, -á, -é; lehce
g lehký úkol m.u.
g lehce zraněný
lék m.u.
g lékař m.b.
g lékárna f.
les m.u.
g v lese
let m.u.
g letadlo n.
g letenka f.
g letiště n.
létat impf.; letět impf.
letnice pl.t.
léto n. (v létě)
g letní tábor m.u.
Flasche (-n) f.
Liebe f.
g liebenswürdig
Eis n.
leicht
g leichte Aufgabe f.
g leicht verletzt
Medikament (-e) n.
Arzt (Ärzte) m.
Apotheke (-n) f.
Wald (Wälder) m.
g im Wald
Flug (Flüge) m.
g Flugzeug (-e) n.
g Flugticket (-s) n.
g Flugplatz (-plätze) m.
fliegen
Pfingsten n.
Sommer (-) m. (im Sommer)
g Sommerlager (-) n.
L
K
L
Více k výslovnosti? g str. 6-7 a „sprache / jazyk“ na www.ahoj.info (str. 144)
Do kapsy
Do kapsy
osmdesát sedm = siebenundachtzig = 87
levný, -á, -é; levně
lež f.
g lhát impf.
líbat impf.
líbit se impf.
g To se mi (ne)líbí.
litovat impf.
g Lituju toho. / To je mi líto.
loni
loučení n.
g loučit se impf.
lyžovat impf.
billig
Lüge (-n) f.
g lügen
küssen
gefallen
g Das gefällt mir (nicht).
leid tun
g Das tut mir leid.
voriges Jahr, letztes Jahr
Abschied (-e) m.
g Abschied nehmen
Ski fahren
malý, -á, -é
g málo
manžel m.b.
g manželka f.
g manželé pl.t.
g manželství n.
mapa f.
g mapa města
marný, -á, -é; marně
máslo n.
matka f.
g maminka f. 
maturita f.
g maturitní ples m.u.
g maturák m.u. 
medvídek mýval m.
měnit impf.
menšina f.
měsíc m.u. (kalendářní)
měsíc m.u. (na obloze)
město n.
mezinárodní, mezinárodně
míč m.u.
milý, -á, -é; mile
místenka f.
místnost f.
místo n.
g Máme málo místa.
g (pracovní) místo n.
g Hledám nové místo.
g místo narození n.
klein
g wenig
Ehemann (Ehemänner) m.
g Ehefrau (-en) f.
g Ehepaar n., Eheleute pl.t.
g Ehe (-n) f.
(Land-)Karte (-n) f.
g Stadtplan (Stadtpläne) m.
vergeblich
Butter f.
Mutter (Mütter) f
g Mutti (-s) f. , Mama (-s) f. 
Abitur n.
g Abiturball (Abiturbälle) m.
g Abi-Ball m. 
Waschbär m.
tauschen, ändern
Minderheit (-en) f.
Monat (-e) m.
Mond (-e) m.
Stadt (Städte) f.
international
Ball (Bälle) m. (Spielzeug)
lieb, nett
Platzkarte (-n) f.
Raum (Räume) m., Zimmer (-) n.
Platz (Plätze) m.
g Wir haben wenig Platz.
g (Arbeits-)Stelle (-) f.
g Ich suche eine neue Stelle.
g Geburtsort m.
M
L
M
88 = osmdesát osm = achtundachtzig
Do kapsy
mládež f.
g práce f. s mládeží
g výměna f. mládeže
g mládežnická ubytovna f.
mladý, -á, -é; mladě
g mladá žena / mladý muž
mléko (-a) n., mlíko n. 
mléčná čokoláda f.
mluvit impf.
g Mluv pomalu, prosím!
moc f.
g moc (mnoho)
moct impf. g Už nemůžu.
modrý, -á, -é; modře
moře n.
možná
g možnost f.
g možný, -á, -é
g Chová se nemožně.
mrznout impf.
g Mrzne.
mše f.
můj, má, mé, moje
muset impf.
g Musím domů.
mýdlo n.
mýlit se impf. g To se mýlíš.
mýt impf. (auto)
mýt impf. (nádobí)
Jugend f.
g Jugendarbeit f.
g Jugendaustausch m.
g Jugendherberge (-n) f.
jung
g junge Frau / junger Mann
Milch (-e) f.
Milchschokolade f.
sprechen
g Sprich langsam, bitte!
Macht (Mächte) f.
g viel
können g Ich kann nicht mehr.
blau
Meer (-e) n.
möglicherweise, vielleicht
g Möglichkeit (-en) f.
g möglich
g Er benimmt sich unmöglich.
frieren
g Es friert.
Messe f. (Gottesdienst)
mein, meine, mein
müssen
g Ich muss nach Hause / heim.
Seife (-n) f.
irren, sich g Da irrst du dich.
waschen (Auto)
spülen (Geschirr)
na
g Na shledanou!
nabídka f.
g nabídnout pf.
nad
nádraží n.
nahlas
nahoře
g nahoru
nacházet impf., najít pf.
g Nemůžu najít pas.
nachlazený, -á, -é
najít pf., nacházet impf.
náklady na cestu pl.
auf, in, an
g Auf Wiedersehen!
Angebot (-e) n.
g anbieten
über
Bahnhof (-höfe) m.
laut
oben
g nach oben
finden
g Ich kann den Pass nicht finden.
erkältet
finden
Reisekosten pl.t.
Do kapsy
M
N
N
osmdesát devět = neunundachtzig = 89
N
nakoupit pf., nakupovat impf.
nálada f.
nalevo
nápad m.u.
napít se pf.
nápodobně
nápoj m.u.
napravo
napsat pf.
g Napiš mi, prosím tě, Blanko.
g Napíšu ti.
narozeniny pl.t.
náš, naše, naše
náušnice f.pl.
návrat m.u.
návrh m.u.
navštěvovat impf., navštívit pf.
nebezpečí n.
g nebezpečný, -á, -é; nebezpečně
neděle f.
nejbližší
g Kde je nejbližší kino?
někdo
němčina f.
g Němec m.b.
g Německo n.
g německý, -á, -é; německy
g Němka f.
nemocnice f.
g nemocný, -á, -é; nemocně
g Jana už není nemocná.
nemožný, -á, -é; nemožně
nezaměstnanost f.
g nezaměstnaný, -á, -é
nikdo
noc f.
g Dobrou noc!
g v noci
g noční klid m.u.
g nocleh m.u.
noha f. (celá)
noha f. (chodidlo)
noviny pl.t.
nový, -á, -é; nově
90 = devadesát = neunzig
einkaufen
Laune f., Stimmung f.
links
Idee (-n) f., Einfall (Einfälle) m.
trinken
gleichfalls
Getränk (-e) n.
rechts
schreiben
g Schreib mir bitte, Blanka.
g Ich werde dir schreiben.
Geburtstag (-e) m.
unser, unsere, unser
Ohrringe pl.
Rückkehr f.
Vorschlag (Vorschläge) m.
besuchen (jmdn.)
Gefahr (-en) f.
g gefährlich
Sonntag m.
nächster, nächste, nächstes
g Wo ist das nächste Kino?
jemand
Deutsch n. (= deutsche Sprache f.)
g (ein) Deutscher m., der Deutsche
g Deutschland n.
g deutsch
g (eine) Deutsche f.
Krankenhaus (-häuser) n.
g krank
g Jana ist nicht mehr krank.
unmöglich
Arbeitslosigkeit f.
g arbeitslos
niemand, keiner
Nacht (Nächte) f.
g Gute Nacht!
g nachts, in der Nacht
g Nachtruhe f.
g Übernachtung (-en) f.
Bein (-e) n.
Fuß (Füße) m.
Zeitung (-en) f.
neu
Do kapsy
nudný, -á, -é; nudně
nutný, -á, -é; nutně
nůžky pl.t.
nyní
langweilig
dringend
Schere (-n) f.
jetzt
obálka f.
občanský průkaz m.u.
občerstvení n.
obchod m.u.
g obchodní dům m.u.
oběd m.u.
obejmout pf., objímat impf.
oblečení n.
obor m.u.
oboustranný, -á, -é;
oboustranně
obsazeno
obvaz m.u.
odcestovat pf.
odjet pf., odjíždět impf.
g odjezd m.u.
odkud
g Odkud pocházíš?
odpad m.u.
odpočinek m.u.
g odpočinout si pf.
g odpočívat impf.
oheň m.u.
Okamžik! m.u.
okno n.
oko n.
okolí n.
omyl m.u.
on, ona, ono / oni, ony, ona pl.
oprava f. (stroje)
oprava f. (textu)
g opravit pf.
g Aneta může opravit to kolo.
g Učitel opravuje diktáty.
oranžový, -á, -é; oranžově
oslava f.
ostýchavý, -á, -é; ostýchavě
otec m.b.
(Brief-) Umschlag (Umschläge) m.
Personalausweis (-e) m.
Imbiss (-e) m.
Geschäft (-e) n., Laden (Läden) m.
g Kaufhaus (-häuser) n.
Mittagessen (-) n.
umarmen
Kleidung (-en) f.
Fach (Fächer) n.
gegenseitig, beideseitig
Do kapsy
O
besetzt
Verband (Verbände) m.
abreisen
abfahren
g Abfahrt f., Abreise f.
woher
g Woher kommst du?
Abfall (Abfälle) m.
Erholung f.
g sich erholen
g sich ausruhen
Feuer n.
Augenblick! m.
Fenster (-) n.
Auge (-n) n.
Umgebung (-en) f.
Irrtum (Irrtümer) m.
er, sie, es / sie pl.
Reparatur (-en) f.
Korrektur (-en) f.
g reparieren; korrigieren
g Aneta kann das Rad reparieren.
g Der Lehrer korrigiert die Diktate.
orange
Feier (-n) f.
schüchtern
Vater (Väter) m.
N
O
devadesát jedna = einundneunzig = 91
otevřeno
g otevřený, -á, -é; otevřeně
g otevírat impf., otevřít pf.
g otvírák (na láhve) m.u.
ovoce n.
geöffnet
g offen
g öffnen
g Flaschenöffner (-) m.
Obst n., sg.t.
památka f.
g památník m.u.
g pamětihodnost f.
panelák m.u.
Andenken (-) n.
g Gedenkstätte (-n) f.
g Sehenswürdigkeit (-en) f.
Hochhaus (Hochhäuser) n.;
Plattenbau (Plattenbauten) m.
Schreibwarengeschäft (-e) n.
Parkplatz (-plätze) m.
Partnergruppe (-n) f.
Städtepartnerschaft (-en) f.
Pass (Pässe) m.
g Passbild (-er) n.
Gürtel (-) m.
Freitag m.
Etage (-n) f., Stockwerk (-e) n.
(Ober-) Arm (-e) m.
Gebäck n. (= Brötchen etc.)
Betreuer (-) m.; Betreuerin (-nen) f.
hübsch
Geldbeutel (-) m
g Geld (-er) n.
Bettdecke (-n) f.
Hund (-e) m.
zu Fuß
Lied (-er) n.
trinken
g Trinkwasser n.
Bier (-e) n.
weinen
zahlen
gelten
g gültig
schwimmen
g Kannst du schwimmen?
Badeanzug (-anzüge) m.
g Badehose (-n) f.
Strand (Strände) m.
Reifen (-) m.
nach
P
O
P
papírnictví n.
parkoviště n.
partnerská skupina f.
partnerství n. mezi městy
pas m.u.
g fotka f. na pas
pásek m.u.
pátek m.u.
patro n.
paže f.
pečivo n.
pečovatel m.b.; pečovatelka f.
pěkný, -á, -é; pěkně
peněženka f.
g peníze pl.t.
peřina f.
pes m.b.
pěšky
píseň f.
pít impf.
g pitná voda f.
pivo n.
plakat impf.
platit impf. (útratu)
platit impf. (být platný)
g platný, -á, é
plavat impf.
g Umíš plavat?
plavky pl.t. (dámské)
g plavky pl.t. (pánské)
pláž f.
pneumatika f.
po
pobyt m.u.
g náklady na pobyt
počasí n.
počítač m.u.
počítat impf.
počkat pf.
g Počkej na mě!
pod
podpis m.u.
podzim m.u. (na podzim)
pohled m.u., pohlednice f.
pohoří n.
pohraniční oblast f.
pojištění n.; pojišťovna f.
pokoj m.u.
g Nechte mne prosím na pokoji! 
pokuta f.
polévka f.
polibek m.u.
g políbit pf.
policie f.
g Zavolám policii.
polštář m.u.
pomáhat impf.
pomalý, -á, -é; pomalu
pomník m.u.
pomoc f.
g Pomoc!
g pomoct pf.
g Můžete prosím pomoct?
ponožka f. g ponožky pl.
porod m.u.
porucha f. krevního oběhu
pořád
pořádat impf.
pořádek m.u.
g Vše je v pořádku.
pořadí n.
posadit (se) pf.
g Posaď se přece!
poschodí n.
g WC je ve druhém poschodí.
postel f.
Aufenthalt (-e) m.
g Aufenthaltskosten f.pl.
Wetter n.
Computer (-) m.
rechnen, zählen
warten
g Warte auf mich!
unter
Unterschrift (-en) f.
Herbst (-e) m. (im Herbst)
Ansichtskarte (-n) f.
Gebirge (-) n.
grenznaher Raum m.
Versicherung (-en) f.
Zimmer (-) n.
g Lasst mich bitte in Ruhe!
(Geld-)Strafe (-n) f.
Suppe (-n) f.
Kuss (Küsse) m.
g küssen
Polizei f.
g Ich rufe die Polizei.
Kissen (-) n.
helfen
langsam
Denkmal (Denkmäler) n.
Hilfe f.
g Hilfe!
g helfen
g Können Sie bitte helfen?
Socke (-n) f.
Geburt (-en) f.
Kreislaufstörung f.
immer
veranstalten
Ordnung f.
g Alles ist in Ordnung.
Reihenfolge (-n) f.
setzen (sich)
g Setz dich doch!
Etage (-n) f., Stockwerk (-e) n.
g Das WC ist im zweiten Stock.
Bett (-en) n.
P
Více k výslovnosti? g str. 6-7 a „sprache / jazyk“ na www.ahoj.info (str. 144)
92 = devadesát dva = zweiundneunzig
Do kapsy
Do kapsy
devadesát tři = dreiundneunzig = 93
postižený, -á, -é
g tělesně postižený
g duševně postižený
pošta f.
g poštovní schránka f.
g poštovní směrovací číslo n.1
g poštovní známka f.
potěšení n; radost f.
g S radostí! S potěšením!
potichu
potkat pf.
g Potkal ♂ / potkala ♀ jsi Moniku?
potom, poté
potraviny pl.
potřebovat impf.
g Potřebuju pomoc.
povinnost f.
povlečení n.
povolání n.
g Jaké máš povolání?
povolení n.
pozdě; pozdní
g později
poznámka f. (zápis)
g poznámka f. (důtka)
poznat (se) pf.
Pozor! m.u.
g Dávej pozor!
pozvání n.
g Děkuju (Díky ) za pozvání!
g pozvat pf.
práce f.
g v pracovní dny
g pracovat impf.
g pracoviště n.
g pracovní místo n., pracoviště n.
g pracovní úřad m.u.
prádelna f.
prát impf.
pravda f.
g To máš pravdu, Tomáši.
g To je pravda.
P
1
behindert
g körperlich behindert
g geistig behindert
Post f.
g Briefkasten (-kästen) m.
g Postleitzahl f. (-en) (PLZ)
g Briefmarke (-n) f.
Vergnügen (-) n.
g Mit Vergnügen!
leise
treffen
g Hast du Monika getroffen?
dann, danach
Lebensmittel pl.
brauchen
g Ich brauche Hilfe.
Pflicht (-en) f.
Bettwäsche f., sg.t.
Beruf (-e) m.
g Welchen Beruf hast du?
Erlaubnis (-se) n.
spät
g später
Notiz (-en) f.
g Verweis (-e) m.
kennen lernen (sich)
Achtung! f., Vorsicht! f.
g Pass auf! Gib Acht!
Einladung (-en) f.
g Danke für die Einladung!
g einladen
Arbeit (-en) f.
g werktags
g arbeiten
g Arbeitsplatz (Arbeitsplätze) m.
g Arbeitsstelle (-n) f.
g Arbeitsamt (Arbeitsämter) n.
Waschraum (Waschräume) m.
waschen
Wahrheit (-en) f.
g Da hast du Recht, Thomas.
g Das stimmt.
pravděpodobný, -á, -é;
pravděpodobně
právo n.
g Lisbeth je v právu.
prázdniny pl.t.
probudit pf.
g Probudím ho.
probudit se pf.
g Aron se probudil brzo.
procházka f.
g procházka f. po městě
prohlédnout (si) pf., prohlížet (si)
impf.
g prohlídka f.
projít se pf.
Promiň! / Promiňte!
propiska f. 
prosba f.
g prosit impf.
g Prosím?
g Prosím tě (vás)...
prostor m.u.
pršet impf.
g Dnes má pršet.
prsten m.u.
průjem m.u.
g Něco proti průjmu, prosím!
(cestovní) průvodce m.b. / m.u.
g průvodce m.b. / m.u. městem
g průvodkyně f.
přání n.
g přát (si) impf.
g Přeju ti vše nejlepší!
před
předmět m.u.
g vyučovací předmět m.u
představit (se) pf.
g Mohu se představit?
představit si pf.
g Představoval jsem si to jinak.
g představení n.
předsudek m.u.
předtím, předem
wahrscheinlich
Recht (-e) n.
g Lisbeth ist im Recht.
Ferien pl.t.
(auf-) wecken (jmdn.)
g Ich wecke ihn.
aufwachen
g Aron wachte früh auf.
Spaziergang (-gänge) m.
g Stadtbummel (-) m.
besichtigen, anschauen
g Besichtigung (-en) f.
spazieren gehen
Entschuldigung!
Kugelschreiber (-) m., Kuli (-s) m. 
Bitte (-n) f.
g bitten
g Wie bitte?
g Ich bitte dich (euch, Sie) ...
Raum (Räume) m.
regnen
g Heute soll es regnen.
Ring (-e) m.
Durchfall m.
g Bitte etwas gegen Durchfall!
Reiseführer (-) m.
g Stadtführer (-) m.
g Reiseführerin (-nen) f.
Wunsch (Wünsche) m.
g wünschen
g Ich wünsche dir alles Gute!
vor
Fach (Fächer) n.
g Unterrichtsfach n.
vorstellen (sich)
g Darf ich mich vorstellen?
vorstellen, sich
g Das habe ich mir anders
vorgestellt.
g Vorstellung (-en) f.
Vorurteil (-e) n.
P
vorher
Abkürzung z. B. auf Formularen: PSČ
94 = devadesát čtyři = vierundneunzig
Do kapsy
Do kapsy
devadesát pět = fünfundneunzig = 95
P
překládat impf., přeložit pf.
g Může to prosím někdo pro mne
(nás) překládat?
přenocovat impf.
přes
přesný, á, -é; přesně
g přesný, á, -é; přesně (časově)
přestat pf., přestávat impf.
g Přestaň!
přestoupit pf., přestupovat impf.
g Kde musím přestoupit?
přezdívka f.
příbor m.u.
přicestovat pf.
příčina f.
přihláška f.
přicházet impf., přijít pf.
g Přichází vždycky pozdě.
g Kdy mám přijít?
g Přijdu v 18.00 hodin.
přijet pf., přijíždět impf.
g Vlak přijede v 6 hodin.
g Autobus zrovna přijíždí.
g příjezd m.u.
g den příjezdu m.u.
příjmení n.
přímo
případ m.u.
g v žádném případě
příplatek m.u.
příroda f.
g ochrana f. přírody
g přirozený, -á, -é; přirozeně
příspěvek m.u.
g příspěvek na jízdné
přítel m.b.
g To je můj přítel (kluk).
g To je můj přítel (kamarád).
g přítelkyně f.
g Máš přítelkyni?
psát impf.
g Píšeš dopis?
pták m.b.
96 = devadesát šest = sechsundneunzig
übersetzen
g Kann das bitte jemand für mich
(uns) übersetzen?
übernachten
über
genau
pünktlich
aufhören
g Hör auf!
umsteigen
g Wo muss ich umsteigen?
Spitzname (-n) m.
Besteck (-e) n.
anreisen
Ursache (-n) f.
Anmeldung (-en) f.
kommen (zu Fuß)
g Er kommt immer zu spät.
g Wann soll ich kommen?
g Ich komme um 18.00 Uhr.
kommen (mit einem Fahrzeug)
g Der Zug kommt um 6 Uhr.
g Der Bus kommt gerade.
g Ankunft f., Anreise f.
g Anreisetag m
Familienname (-n) m.
gerade, geradeaus, direkt
Fall (Fälle) m.
g keinesfalls, auf keinen Fall
Zuschlag (Zuschläge) m.
Natur f.
g Naturschutz m.
g natürlich
Zuschuss (Zuschüsse) m.
g Reisekostenzuschuss
Freund (-e) m.
g Das ist mein Freund.
g Das ist ein Freund von mir.
g Freundin (-nen) f.
g Hast du eine Freundin?
schreiben
g Schreibst du einen Brief?
Vogel (Vögel) m.
Do kapsy
ptát se impf.
půjčit (si) pf., půjčovat (si) impf.
g Kde bych si mohl ♂ / mohla ♀
půjčit kolo?
punčocháče pl.
pusa f. 
putování n.
g putovat impf.
fragen
leihen (sich)
g Wo könnte ich ein Fahrrad leihen?
rád ♂ / ráda ♀
g Rád ♂ / Ráda ♀ jím ovoce.
g Jsem rád ♂ / ráda ♀.
g raději
g Pojďme raději plavat!
g Piju raději džus.
rádio n.
g poslouchat rádio impf.
radnice f.
ráno (n.)
rezervace n.
g rezervovat impf.
ročník m.u.
rodiče pl.
rok m.u.
g v minulém roce
rovně
rozbitý, -á, -é
g Je to rozbité.
rozhovor m.u.
rozloučit se pf.
g rozloučení n.
rozpočet m.u.
rozumět impf.
ručník m.u.
ruka f.
rušit impf.
g Promiňte, ruším?
růžový, -á, -é; růžově
ryba f.
rychlík m.u.
rychlý, -á, -é; rychle
rýma f.
g senná rýma
gern; froh
g Ich esse gern Obst.
g Ich bin froh.
g lieber
g Gehen wir lieber schwimmen!
g Ich trinke lieber Saft.
Radio (-s) n.
g Radio hören
Rathaus (Rathäuser) n.
Morgen m.; morgens
Reservierung (-en) f.
g reservieren
Jahrgang (Jahrgänge) m.
Eltern pl.t.
Jahr (-e) n.
g im vergangenen Jahr
geradeaus
kaputt
g Das ist kaputt.
Gespräch (-e) n.
verabschieden, sich
g Verabschiedung (-en) f.
Haushalt (-e) f.
verstehen
Handtuch (Handtücher) n.
Arm (-e) m., Hand (Hände) f.
stören
g Verzeihung, störe ich?
rosa
Fisch (-e) m.
Schnellzug (-züge) m.
schnell
Schnupfen m.
g Heuschnupfen
Do kapsy
Strumpfhose (-n) f.
Kuss (Küsse) m.; Mund m.
Wanderung (-en) f.
g wandern
R
P
R
devadesát sedm = siebenundneunzig = 97
Ř
řeč f.
řeka f.
řetízek m.u. (na krk)
říct pf., říkat impf.
g Co říká Günter?
řidičský průkaz m.u.
Sprache (-n) f.
Fluss (Flüsse) m.
(Hals-)Kette f.
sagen
g Was sagt Günter?
Führerschein (-e) m.
salám m.
sám ♂ / sama ♀
g samoobsluha f.
sbírat impf., sebrat pf.
sbor m.u. (pěvecký)
sedět impf.
g sednout si pf.
setkat se pf., setkávat se impf.
g Setkáme se zítra.
sever m.u. (na severu)
seznámit se pf.
silonky pl.t. 
sirky f.pl.
sklenice f.
g sklo n.
skončit pf.
skupina f.
slavit impf.
sleva f.
slovník m.u.
g slovníček m.u.
g slovo n.
slunce n.
g sluneční brýle pl.t.
g sluneční úpal m.
směnárna f.
směr m.u.
smět impf.
g Smíme do kina?
smrkat impf.
smutný, -á, -é; smutně
smysl m.u.
g nesmysl m.u.
Wurst (Würste) f., Salami (-s) f.
allein, alleine; selbst
g Selbstbedienung (-en) f.
sammeln
Chor (Chöre) m.
sitzen
g setzen (sich)
treffen, sich
g Wir treffen uns morgen.
Norden m. (im Norden)
kennen lernen, sich
Strumpfhose (-n) f.
Streichhölzer pl., Zündhölzer pl.
Glas (Gläser) (Trinkglas) n.
g Glas n. (Material)
beenden
Gruppe f.
feiern
Ermäßigung f.
Wörterbuch (Wörterbücher) n.
g kleines Wörterbuch n.
g Wort (-e) (Wörter) n.
Sonne (-n) f.
g Sonnenbrille (-n) f.
g Sonnenbrand (-brände) m.
Wechselstube (-n) f.
Richtung (-en) f.
dürfen
g Dürfen wir ins Kino?
schnäuzen
traurig
Sinn (-e) m.
g Unsinn m.
S
Ø
S
snad
snadný, -á, é; snadno
sněžit impf.
g Sněží.
g sníh m.u.
snídaně f.
g Kdy je snídaně?
sobota f.
Souhlasím!
sourozenci m.pl.
spací pytel m.u., spacák m.u. 
spát impf.
spínací špendlík m.u., spínák m.u. 
spoj m.u.
spokojený, -á, -é; spokojeně
společný, -á, -é; společně
g Pracujeme společně.
sportovat impf.
správce m.b., správcová f.
sprcha f.
g sprchovat (se) impf.
srdce n.
g srdeční potíže f.pl.
srozumitelný, -á, -é; srozumitelně
stan m.u.
g stanovat
g stanový tábor m.u.
starý, -á, -é; staře
g To je starý vtip.
stát m.u.
stát impf.
g Kolik to stojí?
g Honza stojí u okna.
století n.
stolní tenis m.u.
stopovat pf.
g stopař m.b., stopařka f.
strašný, -á, -é; strašně
strava f.
strop m.u.
střední odborné učiliště n.
stříbro n.
1
Více k výslovnosti? g str. 6-7 a „sprache / jazyk“ na www.ahoj.info (str. 144)
98 = devadesát osm = achtundneunzig
2
Do kapsy
vielleicht, hoffentlich
einfach
schneien
g Es schneit.
g Schnee m.
Frühstück (-e) n.
g Wann gibt es Frühstück?
Samstag m., Sonnabend1 m.
(Ich bin) Einverstanden!
Geschwister n.pl.
Schlafsack (Schlafsäcke) m.
schlafen
Sicherheitsnadel (-n) f.
Anschluss (Anschlüsse) m.
zufrieden
gemeinsam
g Wir arbeiten gemeinsam.
Sport treiben
Hausmeister (-) m., Hausmeisterin (-nen) f.
Dusche (-n) f.
g duschen (sich)
Herz (-en) n.
g Herzbeschwerden f.pl.
verständlich
Zelt (-e) n.
g zelten
g Zeltlager (-) n.
alt
g Das ist ein alter Witz.
Staat (-en) m.
kosten; stehen
g Wie viel kostet das?
g Hans steht am Fenster.
Jahrhundert (-e) n.
Tischtennis n.
per Anhalter fahren, trampen2
g Tramper2 (-) m., Tramperin (-nen) f.
schrecklich
Verpflegung f.
Decke (-n) f.
Berufsschule (-n) f.
Silber n., sg.t.
S
„Samstag“ se používá spíše na jihu Německa, „Sonnabend“ pak na severu.
Vyslov jako [trempn] a [trempr].
Do kapsy
devadesát devět = neunundneunzig = 99
student m.b.
g studentka f.
g studovat impf.
stůl m.
stvrzenka f.
sušenka f.
svátek m.u (jmeniny)
svaz m.u.
svědek m.b.
svetr m.u.
svoboda f.
g svobodný, -á, -é; svobodně
g svobodný, -á, -é (před svatbou)
syn m.b.
sýr m.u.
sytý, -á, -é; sytě
Student (-en) m., Studi (-s) m. 
g Studentin (-nen) f.
g studieren
Tisch (-e) m.
Quittung (-en) f.
Keks (-e) m.
Feiertag (-e) m. (Namenstag m.)
Bund (Bünde) m.
Zeuge (-n) m.
Pullover (-) m.
Freiheit f.
g frei
g ledig
Sohn (Söhne) m.
Käse (Käsesorten) m.
satt
šálek m.u.
šatna f.
šedý, -á, -é; šedě
šéf m.b.; šéfová f.
škoda f.
g Škoda!
škola f.
g Ještě chodím do školy.
g škola v přírodě f.
g školní rok m.u.
špatný, -á, -é; špatně
g Je mi špatně.
šperk m.u.
šťáva f.
štěstí n. g Hodně štěstí!
šunka f.
Tasse (-n) f.
Garderobe (-n) f.
grau
Chef (-s) m.; Chefin f.
Schaden (Schäden) m.
g Schade!
Schule (-n) f.
g Ich gehe noch zur Schule.
g Schullandheim (-e) n.
g Schuljahr (-e) n.
schlecht
g Mir ist schlecht.
Schmuck (Schmuckstücke) m.
Saft (Säfte) m.
Glück n. g Viel Glück!
Schinken (-) m.
(letní) tábor m.u.
g táborák m.u. 
g tábořiště n.
tam a zpátky
tancovat impf.
g Půjdeme tancovat?
těhotná
(Sommer-)Lager (-) n.
g Lagerfeuer (-) n.
g Lagerplatz, Zeltplatz (-plätze) m.
hin und zurück
tanzen
g Gehen wir tanzen?
schwanger
Š
S
Š
T
T
telefonovat impf.
g telefonní karta f.
g telefonní seznam m.u.
televize f. (instituce)
g televize f. (přístroj)
teplota f.
těšit se impf.
g Všichni jsme se na tuto cestu
těšili.
tichý, -á, -é; tiše
tlumočnice f.
g tlumočník m.b.
tramvaj f.
trempovat impf.
trest m.u.
trh m.u.
trochu
g trošku
třída f.
g Chodím do deváté třídy.
g Národní třída f.
tužka f.
tvaroh m.u.
tvůj, tvá, tvé, tvoje
ty
g tykat (vykat)
týden m.u.
telefonieren, anrufen
g Telefonkarte (-n) f.
g Telefonbuch (-bücher) n.
Fernsehen n. (Fernsehanstalt)
g Fernseher (-) m.
Fieber n., Temperatur f.
freuen, sich
g Wir haben uns alle auf diese Reise
gefreut.
leise, still
Dolmetscherin (-nen) f.
g Dolmetscher (-) m.
Straßenbahn (-en) f.
„wandern“1
Strafe (-n) f.
Markt (Märkte) m.
ein bisschen, ein wenig
g ein kleines bisschen
Klasse (-n) f.; Straße2 (-n) f.
g Ich gehe in die neunte Klasse.
g Nationalstraße (in Prag)
Bleistift (-e) m.
Quark m., sg.t.
dein, deine, dein
du
g duzen (siezen)
Woche (-n) f.
ubytování n.
účastnice f.
g účastník m.b.
g účastnit se impf.
učeň m.b.
g učnice f.
g učení n.
g Jsem ještě v učení.
g učňovské místo n.
účet m.u.
učit impf. g učit se impf.
g učitel m.b., učitelka f.
Unterkunft (Unterkünfte) f.
Teilnehmerin (-nen) f.
g Teilnehmer (-) m.
g teilnehmen
Lehrling (-e) m., Azubi3  (-s) m.
g Azubi3 (-s) f.
g Lehre (-n) f.
g Ich bin noch in der Lehre.
g Lehrstelle (-n) f.
Rechnung (-en) f.
lehren g lernen
g Lehrer (-) m., Lehrerin (-nen) f.
U
T
U
1
„trempovat“ = wandern, im Freien am Lagerfeuer übernachten usw. (nicht mit dem
„deutschen“ Wort „trampen“ verwechseln!) g S. 15.
„třída“ = nur Straße in Großstädten
3
Azubi = Auszubildende(r) = „ten / ta k vyučení“ (= doslovný překlad!)  
2
Více k výslovnosti? g str. 6-7 a „sprache / jazyk“ na www.ahoj.info (str. 144)
100 = sto = (ein)hundert
Do kapsy
Do kapsy
sto jedna = (ein)hunderteins = 101
účtenka f.
ucho n.
úkol m.u., úloha f.
g domácí úkol
ulice f.
umění n.
g umět impf.
g Umím hrát tenis.
unavený, -á, -é; unaveně
g Anna je určitě unavená.
určitě
ústa pl.t.
už, již
Quittung (-en) f.
Ohr (-en) n.
Aufgabe (-n) f.
g Hausaufgabe
Straße (-n) f.
Kunst (Künste) f.
g können
g Ich kann Tennis spielen.
müde
g Anna ist sicher müde.
bestimmt, sicher(lich)
Mund (Münder) m.
schon, bereits
v, ve
g v pondělí, ve škole
Vánoce pl.t.
váš, vaše, vaše (tykání)
g Váš, Vaše, Vaše (vykání)
vata f.
včas
včela f.
včera
vdaná
věc f.
večer (m.u.)
g večeře f.
g večírek m.u.
vědět impf.
g Já to (ne)vím.
vedoucí m., vedoucí f.
vejce n.; vajíčko n. 
g vajíčko na měkko (tvrdo)
g volské oko
g míchaná vejce se šunkou
veletrh m.u.
Velikonoce pl.t.
velký, -á, -é
velvyslanectví n.
veslovat impf.
vesnice f.
vidět impf.
in; am
g am Montag, in der Schule
Weihnachten n.
euer (m.), eure (f.), euer (n.)
g Ihr (m.), Ihre (f.), Ihr (n.)
Watte f.
rechtzeitig
Biene (-n) f.
gestern
verheiratet (nur Frau)
Ding (-e / -er ) n., Sache (-n) f.
Abend (-e) m.; abends
g Abendessen (-) n.
g Party (Partys) f.
wissen
g Ich weiß es (nicht).
Leiter (-) m., Leiterin (-nen) f.
Ei (-er) n.; kleines Ei n.
g weich (hart) gekochtes Ei
g Spiegelei
g Rühreier mit Schinken
Messe (-n) f. (Austellung)
Ostern n.
groß
Botschaft (-en) f.
rudern
Dorf (Dörfer) n.
sehen
V
U
V
Více k výslovnosti? g str. 6-7 a „sprache / jazyk“ na www.ahoj.info (str. 144)
102 = sto dva = (ein)hundertzwei
Do kapsy
víkend m.u.
víno n.
g červené (bílé) víno
vizitka f.
vlak m.u.
g vlakové spojení n.
g Ze kterého nástupiště jede vlak
do Prahy?
vlevo
g doleva
vložka f.
vnučka f.; vnuk m.b.
voda f.
g pitná voda
volný, -á, -é; volně
g volný čas m.u.
vosa f.
vpravo
g doprava
vstát, pf., vstávat impf.
vstup m.u., vstupné n.
g Kolik stojí vstupné?
g vstupenka f.
všude
vy
g Udělali jste to vy?
Vy
g Udělala jste to Vy, paní Karl?
g vykat (tykat)
výdaje pl.
východ m.u. (na východě)
východ m.u. (z budovy)
vyčistit pf., čistit impf.
vydělat pf., vydělávat impf.
g Beate vydělává dobře.
výhled m.u.
výlet m.u.
g výlet na kole f.
výměna f.
g výměna f. mládeže f.
g školní výměna f.
g vyměnit pf.
g Lukáš vymění pneumatiku.
vyplnit pf., vyplňovat impf.
vyprávět impf.
Do kapsy
Wochenende (-n) n.
Wein (-e) m.
g Rotwein (Weißwein)
Visitenkarte (-n) f.
Zug (Züge) m.
g Bahnverbindung (-en) f.
g Von welchem Gleis fährt der Zug
nach Prag ab?
links
g nach links
(Damen-)Binde (-n) f.
Enkelin (-nen) f.; Enkel (-) m.
Wasser n.
g Trinkwasser
frei
g Freizeit f.
Wespe (-n) f.
rechts
g nach rechts
aufstehen
Eintritt m.
g Was kostet der Eintritt?
g Eintrittskarte (-n) f.
überall
ihr
g Habt Ihr das gemacht?
Sie
g Haben Sie das getan, Frau Karl?
g siezen (duzen)
Kosten pl.t.
Osten m. (im Osten)
Ausgang (Ausgänge) m.
reinigen
verdienen
g Beate verdient gut.
Aussicht (-en) f.
Ausflug (Ausflüge) m.
g Radtour (-en) f.
Austausch m.
g Jugendaustausch m.
g Schüleraustausch m.
g aus-, umtauschen, wechseln
g Lukas wechselt den Reifen.
ausfüllen
erzählen
V
sto tři = (ein)hundertdrei = 103
vyprodáno
g výprodej m.
vypůjčit si pf.
vyrážka f.
výsledek m.u.
vysoká škola f.
vyspat (se) pf.
výstava f.
vystoupit pf., vystupovat impf.
g Kde musím vystoupit?.
vyučování n.
vyvolat (film)
vzduch m.u.
vzít pf.
g Felix vezme tento kufr.
ausverkauft
g Ausverkauf m.
ausleihen, sich
Ausschlag m.
Ergebnis (-se) n.
Hochschule (-n) f.
ausschlafen (sich)
Ausstellung (-en) f.
aussteigen
g Wo muss ich aussteigen?
Unterricht m.
entwickeln (einen Film)
Luft f.
nehmen
g Felix nimmt diesen Koffer.
zábava f.
zabloudit pf.
začínat impf., začít pf.
záda n.pl.
zahraničí n.
záchod m.u.
záchranná služba f.
zájem m.u.
g zajímat (se) impf.,
zákaz m.u. g zakázaný, -á, -é
g Koupání zakázáno!
g zakázat pf.
základní škola f.
záležitost f.
zamilovaný, -á, -é; zamilovaně
g zamilovat se pf.
g Zamiloval ♂ / zamilovala ♀ jsem
se do tebe.
zaopatření n.
západ m.u. (na západě)
zápalky f.pl.
zapomenout pf., zapomínat impf.
g (ne)zapomeň na to!
zase
zasloužit si pf.
g To si zasloužila.
Unterhaltung f., Vergnügen n.
verlaufen, sich
beginnen
Rücken (-) m.
Ausland n.
Toilette (-n) f., Klo (-s) n., WC (-s) n.
Rettungsdienst (-e) m.
Interesse (-n) n.
g interessieren (sich)
Verbot (-e) n. g verboten
g Baden verboten!
g verbieten
Grundschule (-n) f.
Angelegenheit (-en) f.
verliebt
g verlieben, sich
g Ich habe mich in dich verliebt.
Z
V
Z
104 = sto čtyři = (ein)hundertvier
Verpflegung f.
Westen m. (im Westen)
Streichhölzer pl.
vergessen
g Vergiss es (nicht)!
wieder
verdienen
g Das hat sie sich verdient.
Do kapsy
zastávka f.
g autobusová zastávka f.
zásuvka f.
zavazadlo n.
zavináč m.u.
zavírací den m.u.
zavřený, -á, -é; zavřeno
zbytek m.u.
zbytečně
zdarma
zdraví n.
zdravit impf.
zdravý, -á, -é; zdravě
zelenina f.
zelený, -á, -é; zeleně
zelí n.
zeptat se pf.
zima f. (v zimě)
g Je mi zima.
zítra g zítra ráno
zlatý, -á, -é; zlatě
zmrzlina f.
známka f. (poštovní)
známka f. (ve škole)
znát impf.
g Znám Kláru dobře.
zodpovědný, -á, -é; zodpovědně
zpívat impf.
zpoždění n.
g mít impf. zpoždění
g zpozdit se pf.
g Frido se zase zpozdil.
zpráva f.
g zprávy f.pl. o počasí
g televizní zprávy pl.
zrcadlo n.
ztratit pf.
g Lenka ztratila prsten.
ztráty a nálezy pl.
zub m.u.
g zubař m.b.
g zubní pasta f.
g čistit si impf. zuby
zvát impf.
zvíře n.
Do kapsy
Haltestelle (-n) f.
g Bushaltestelle (-n) f.
Steckdose (-n) f.
Gepäck (Gepäckstücke) n.
Rollmops (Rollmöpse) m.; @ (!)
Ruhetag (-e) m.
geschlossen
Rest (-e) m.
umsonst, vergeblich
kostenlos, gratis, umsonst
Gesundheit f., sg.t.
grüßen
gesund
Gemüse (-) n.
grün
Kraut n., sg.t., Kohl m.
fragen
Winter (-) m. (im Winter)
g Mir ist kalt.
morgen g morgen früh
golden
Eis n., sg.t. (Speiseeis)
Briefmarke (-n) f.
(Schul-)note (-n) f.
kennen
g Ich kenne Klara gut.
zuständig, verantwortlich
singen
Verspätung (-en) f.
g Verspätung haben
g sich verspäten
g Frido hat sich wieder verspätet.
Nachricht (-en) f., Bericht (-e) m.
g Wetterbericht m.
g Nachrichten pl.
Spiegel (-) m.
verlieren
g Lenka hat den Ring verloren.
Fundbüro (-s) n.
Zahn (Zähne) m.
g Zahnarzt (-ärzte) m.
g Zahnpasta (-pasten) f.
g Zähne putzen
einladen
Tier (-e) n.
Z
sto pět = (ein)hundertfünf = 105
Ž
Ž
žádný, -á, -é
žádat
g žadatel m.b.
g žádost f.
žák m.b.
g žákyně f.
žárovka f.
že
g Myslím, že bude pršet.
žebřík m.u.
žena f.
ženatý
g ženich m.b.
žít impf.
g život m.
g životní prostředí n.
žízeň f.
g Mám žízeň.
žlutý, -á, -é; žlutě
žvýkat
g žvýkačka f.
kein, keine, kein
verlangen, fordern
Antragssteller (-) m.
Antrag (Anträge) m.
Schüler (-) m.
g Schülerin (-nen) f.
Glühbirne (-n) f.
dass
g Ich denke, dass es regnen wird.
Leiter (-n) f.
Frau (-en) f.
verheiratet (nur Mann)
g Bräutigam (-e) m.
leben
g Leben (-) n.
g Umwelt f.
Durst m., sg.t.
g Ich habe Durst.
gelb
kauen
g Kaugummi (-s) m., n.
Gramatická èást
Grammatikteil
Jazykolamy | Zungenbrecher
g viz Jazyková animace (str. 8.) a „sprache / jazyk“ na www.ahoj.info (str. 144)
»Běžel jelen jetelem nebo neběžel jelen jetelem?«
»Mezi domama má má máma malou zahrádku.«
»Nenaolejuje-li Julie lilie, naolejuji je já.«
»Nesnese se se sestrou.« / »Kaplan plakal v kapli.«
»Od poklopu ku poklopu kyklop kouli koulí.«
»Strč prst skrz krk.«
»Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty.«
»Tato teta tuto tetu tahá.«
»Učeš si řasy!«
»Kapka kapla, klapka klapla.«
»Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrných
střech.«
106 = sto šest = (ein)hundertsechs
Do kapsy
Do kapsy
sto sedm = (ein)hundertsieben = 107
Anmerkungen zur tschechischen Grammatik
Poznámky k české gramatice
Hier werden nur in aller Kürze die wichtigsten Grundlagen der tschechischen
Grammatik angeführt. So wird nur auf zwei der insgesamt sieben Fälle eingegangen (Nominativ und Akkusativ). Ausführliche Übersichten finden sich
z. B. in „klassischen“ Tschechisch-Wörterbüchern.
Substantive
Wie auch im Deutschen gibt es Einzahl (Singular) und Mehrzahl (Plural),
sowie auch Substantive, die nur eine Singularform (hier mit der Abkürzung
sg.t.), z. B. mládež − „Jugend", oder nur eine Pluralform (pl.t.), z. B. Alpy −
„Alpen" haben.
Im Tschechischen werden werden nur Eigennamen und der Satzanfang groß
geschrieben. Tschechische Substantive haben keinen Artikel.
Die sieben (!) Fälle1 werden durch die Endungen unterschieden. Neben den
vier Fällen, denen man auch im Deutschen begegnet, gibt es im Tschechischen
noch weitere drei Fälle:
5. Fall =
6. Fall =
7. Fall =
Vokativ (in der Anrede),
Präpositiv (nach Präpositionen),
Instrumental (im Deutschen u. a. durch die Verbindung
von mit / durch + Substantiv ausgedrückt).
Nominativ Singular und Plural
Die Grundform der Wörter (Nom. Sg.) steht auch im Wörterbuch.
Weiter unterscheidet man drei Geschlechter (Genera):
•männlich – hier unterscheidet man zwischen belebten und unbelebten Maskulina. Zu den belebten (z. B. student) gehören überwiegend
Substantive, die lebende Wesen wie Personen und Tiere bezeichnen.
Unbelebte Maskulina sind z. B. Gegenstände (z. B. strom – „der Baum").
•weiblich (z. B. žena − „die Frau") und
•sächlich (z. B. auto − „das Auto").
To je...
To jsou...
(Das ist...)
(Das sind...)
Deklination
Nom. Sg.
Männlich
belebt
Jedes Geschlecht (Genus) hat eigene Deklinationsmuster. Das jeweilige
Deklinationsmuster richtet sich nach dem Geschlecht des Wortes1 (bei den
Maskulina spielt auch die Unterscheidung belebt/unbelebt eine Rolle), sowie
danach, wie das Wort endet.
Männlich
unbelebt
student
(Studenten)
-i
weiche
muž
(der Mann)
muž
(Männer)
-i
harte
kufr
(der Koffer)
kufr
(Koffer)
-y
počítač
(der Computer)
počítač
(Computer)
-e
weiche
To je...
To je...
(Das sind...)
Maskulina, die auf harte (h, ch, k, r, d, t, n) und ambivalente (b, f, m, p, v, l, s, z)
Konsonanten enden, werden „hart" dekliniert. Maskulina, die auf weiche
(ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň) und in einigen Fällen auch auf ambivalente Konsonanten2 enden, werden „weich" dekliniert.
(Das sind...)
Nom. Sg.
Weibliche und sächliche Substantive haben im 1. Fall (Nominativ) in der
Regel eine spezifische Endung. Dadurch kann man das Substantiv dem jeweiligen Deklinationsmuster zuordnen.
z. B.: tašk -a, váh -a g
Muster (weiblich) žen -a
aut -o, kin -o g
Muster (sächlich) měst -o
Weiblich
Nom. Pl.
student
(der Student)
harte
Nom.Pl.
tašk
(die Tasche)
-a
tašk
(Taschen)
-y
růž
(die Rose)
-e
růž
(Rosen)
-e
píseň
(das Lied)
písn
(Lieder)
-ě
kost2
(der Knochen)
kost
(Knochen)
-i
1
1
Das Geschlecht der Substantive unterscheidet sich in den beiden Sprachen oft!
2
Substantive mit dem Suffix -tel wie učitel − „Lehrer" aber auch andere wie z. B.:
Francouz − „Franzose", Klaus
108 = sto osm = (ein)hundertacht
Do kapsy
Keine Panik - in „Do kapsy“ wird jedoch nur auf den 1. und 4. Fall eingegangen!  
Genauso dekliniert werden die Wörter věc − „Sache", noc − „Nacht", moc − „Macht"
und die Wörter mit der Nachsilbe (Suffix) -ost wie z. B. starost − „Sorge", radost −
„Freude" u. a.
2
Do kapsy
sto devět = (ein)hundertneun = 109
g Bei Nationalitäten ist im Nom. Pl. oft die Endung -ové:
To je...
To je...
(Das ist...)
(Das ist...)
Nom.Sg.
aut
(das Auto)
-o
aut
(Autos)
-a
moř
(das Meer)
-e
moř
(Meere)
-e
zvíř1
(das Tier)
-e
zvíř
(Tiere)
-í
nádraž
(der Bahnhof)
Sächlich
Nom.Pl.
nádraž
(Bahnhöfe)
Singular
Plural
Singular
Plural
-í
h
g z
pstruh
pstruzi
(die Forelle )
(die Forellen2)
ch
g š
Čech
Češi
(der Tscheche)
(die Tschechen)
k
g c
zpěvák
zpěváci
(der Sänger)
(die Sänger)
r
g ř
bratr
bratři
(der Bruder)
(die Brüder)
d
g ď
kamarád
kamarádi3
(der Freund)
(die Freunde)
t
g ť
student
studenti3
(der Student)
(die Studenten)
n
g ň
pán
páni3
(der Herr)
(die Herren)
Plural
Singular
Plural
Ital
Ital-ové
(der Italiener)
(die Italiener)
Rus
Rus-ové
(der Russe)
(die Russen)
g Bei einigen Wörtern flieht das sog. „flüchtige e" tatsächlich:
- ata
Bei „belebten Maskulina", die auf h, ch, k, r, d, t, n enden, kommt es im
Nominativ Plural zum Konsonantenwechsel:
Singular
Singular
Plural
Singular
Plural
Němec
Němc-i
(der Deutsche)
(die Deutschen)
pes
ps-i
(der Hund)
(die Hunde)
g Einige Sonderfälle bei der Pluralbildung:
Singular
Plural
Singular
člověk
lidé, lidi 1
(der Mensch)
Plural
(die Menschen, Leute)
kůň
koně
(das Pferd)
(die Pferde)
přítel
přátelé
(der Freund)
(die Freunde)
Akkusativ Singular und Plural
Vidím... | Znám... | Mám ...
(Ich sehe... | Ich kenne... | Ich habe...)
Deklination
Substantiva mit den Suffixen -tel, -an, -ista enden im Nominativ Plural immer
auf -é:
Singular
Plural
Singular
Plural
spisovatel
spisovatel-é
(der Schriftsteller)
(die Schriftsteller)
Evropan
Evropan-é
(der Europäer)
(die Europäer)
fotbalista
fotbalist-é
(der Fußballspieler)
(die Fußballspieler)
Männlich-belebt
Männlichunbelebt
Akk. Sg.
Akk. Pl.
student
(den Studenten)
-a
student
(Studenten)
-y
weiche
muž
(den Mann)
-e
muž
(Männer)
-e
harte
kufr
(den Koffer)
kufr
(Koffer)
-y
weiche
počítač
(Computer)
počítač
(Computer)
-e
harte
1
Genauso dekliniert werden die Bezeichnungen der Jungtiere, z. B. štěně − „Welpe",
kotě − „Katzenjunge" und Wörter kníže − „Fürst" und hrabě − „Graf".
Die Forellen sind in Tschechien bzw. auf Tschechisch erstaunlicherweise auch dann
belebt, wenn sie paniert auf dem Teller liegen ... (aber nur grammatisch)  
3
Die Buchstaben d, t, n werden in dieser Position als ď, ť, ň ausgesprochen, vgl.
Tschechisches Alphabet und Aussprache, S. 6
2
110 = sto deset = (ein)hundertzehn
Do kapsy
1
Nicht vergessen: In „Do kapsy“ kennzeichnet „“ umgangssprachliche Variante!
Do kapsy
sto jedenáct = (ein)hundertelf = 111
Auf folgende Fragen antwortet man sowohl im Deutschen als auch im
Tschechischen mit dem Akkusativ:
Vidím ... / Znám ... / Mám ...
(Ich sehe ... / Ich kenne ... / Ich habe ...)
Akk. Sg.
Weiblich
Akk. Pl.
Koho? − Wen?
Co? − Was?
Kam? − Wohin?
tašk
(die Tasche)
-u
tašk
(Taschen)
-y
růž
(die Rose)
-i
růž
(Rosen)
-e
Unter Umständen auch auf die Frage: Kdy? − Wann?
píseň
(das Lied)
písn
(Lieder)
-ě
z. B.: kost
(den Knochen)
kost
(Knochen)
-i
v pět hodin
za pět minut
g
g
um fünf Uhr
in fünf Minuten
Einige Verben mit Akkusativ bzw. mit Akkusativpräposition:
čekat na koho / co (warten auf wen / was)
Akk. Sg.
Sächlich
g čekám na kamaráda (ich warte auf einen Freund)
Akk. Pl.
aut
(das Auto)
-o
aut
(Autos)
-a
moř
(das Meer)
-e
moř
(Meere)
-e
zvíř
(das Tier)
-e
zvíř
(Tiere)
nádraž
(den Bahnhof)
-í
nádraž
(Bahnhöfe)
číst co (lesen was)
g čtu román (ich lese einen Roman)
dostat co (bekommen was)
g dostanu svetr (ich bekomme einen Pulli)
- ata
hledat koho / co (suchen wen / was)
g hledám Noru a Petra1 (ich suche Nora und Peter1)
-í
koupit co (kaufen was)
g koupím zmrzlinu (ich kaufe ein Eis)
mít koho / co (haben was)
Der Akkusativ steht immer nach folgenden Präpositionen:
mimo
außer
přes
über
pro
für
skrz
durch
g mám bratra (ich habe einen Bruder)
potřebovat koho / co (brauchen was)
g potřebuju slovník (ich brauche ein Wörterbuch)
psát co − (schreiben was)
g píšu dopis (ich schreibe einen Brief)
Präpositionen, die den Akkusativ verlangen, können zugleich auch andere Fälle
(2., 6. oder 7.) verlangen:
4. und 6. Fall
4. und 7. Fall
poslouchat koho / co (hören was)
2., 4. und 7. Fall
za
g poslouchám hudbu (ich höre Musik)
o
um
mezi
zwischen
na
auf
nad
über
v, ve
in, um
pod
unter
znát koho / co (kennen wen / was)
před
vor
g znám Hanku (ich kenne Hanka)
hinter, für
vidět koho / co (sehen wen / was)
g vidím kamarádku (ich sehe eine Freundin)
1
112 = sto dvanáct = (ein)hundertzwölf
Do kapsy
Im Akkusativ wird im Tschechischen z. B. Karel zu Karla und Petr zu Petra!  
Do kapsy
sto třináct = (ein)hundertdreizehn = 113
Verben
Das tschechische Verb hat genauso wie das deutsche drei Personen (1., 2., 3.)
im Singular und im Plural.
Im Gegensatz zum Deutschen gibt es im Tschechischen nur eine
Vergangenheits- und nur eine spezifische Zukunftsform!
Vergangenheit
ich
war
−
bin
gewesen
war
gewesen
g
byl = ♂ /
byla = ♀ /
bylo1
(Fast) alles klar? Dann geht´s weiter! Die vollendete Verben haben noch eine
interessante Eigenschaft – durch ihre Gegenwartsformen kann die Zukunft
ausgedrückt werden:
jsem
Zukunft
ich
werde
schreiben
werde
geschrieben
haben
g
g In der Vergangenheitsform unterscheidet man, ob der Sprecher (1. Person),
der Ansprechpartner (2. Person) oder der, über den gesprochen wird (3. Person),
männlich ♂, weiblich ♀ oder sächlich ist.
g Unter den einzelnen Geschlechtern wird auch im Plural unterschieden. Diese
Tatsache bereitet übrigens auch den tschechischen Schüler/-innen gelegentlich
Schwierigkeiten.
männlich ♂
Person
weiblich ♀
2. Sg.
byl
byla
bylo
3. Sg.
1. Pl.
2. Pl.
byli
3. Pl.
byly
byla
napsal jsem (to)
g ich habe (es)
aufgeschrieben
Gegenwart
Zukunft
napíšu (to)
g ich werde (es)
aufschreiben
psal jsem (dopis)
píšu
g ich schreibe
g ich schrieb
(einen Brief)
[g ich habe (einen
Brief) geschrieben]
budu psát
g ich werde
schreiben
g Auf den Aspekt wird hier jedoch nicht näher eingegangen, da es tatsächlich
nicht so einfach ist. Wendet euch bei Fragen an eine/n Tschech/-in Eures
Vertrauens ...  
Konjugation der Verben
jsem
Osobní zájmeno
být
Personalpronomen
sein
jsi
já
jsem
ich
bin
-
ty
jsi
du
bist
jsme
on / ona / ono
je
er / sie / es
ist
g ... Čech, Němec
jste
-
g Nur in der 3. Person wird das Geschlecht auch bei den Pronomina
unterschieden: on − „er", ona − „sie", ono − „es" (Singular); oni (m.), ony (f.),
ona (n.) − „sie" (Plural).
1
Bylo jsem (= 1. Person) wird zwar nicht benutzt, da Sächliches kaum über sich selber
spricht. In der 3. Person Sg. ist die Form bylo jedoch durchaus üblich.
114 = sto čtrnáct = (ein)hundertvierzehn
Vergangenheit
napsat
perfektiv
Verb být „sein"
sächlich
1. Sg.
Infinitiv
psát
imperfektiv
psát
budu
g Eine Besonderheit des Tschechischen sind die „Aspekte". Durch den
Aspekt kann man ausdrücken, ob die durch das Verb geäußerte Handlung
beendet worden ist oder nicht. Man unterscheidet hierbei den unvollendeten
(imperfektiven) und den vollendeten (perfektiven) Aspekt. Sowohl nakupovat
(impf.) als auch nakoupit (pf.) heißen „einkaufen". Daher gibt es im
Tschechischen meist zwei Verbformen für ein deutsches Verb.1
Do kapsy
my
jsme
vy
Vy
jste
oni / ony / ona
jsou
g ... doma, ve škole
g ... ein Tscheche, ein Deutscher
wir
sind
ihr
seid
Sie
sind
sie
sind
g ... zu Hause, in der Schule
1
Einige Verben unterscheiden dies jedoch nicht, wie z. B. muset − „müssen", chtít
− „wollen" etc. In Do kapsy werden übrigens nicht immer beide Formen angegeben.
Do kapsy
sto patnáct = (ein)hundertfünfzehn = 115
Konjugationsmuster
Die tschechischen Verben kann man im Präsens in vier Klassen1 einteilen (entscheidend ist hierbei die Endung der 1. Person Singular). Zwischen den Endungen der 3. und 4. Klasse gibt es gewisse Ähnlichkeiten, die hier deutlich
werden:
I.
III.
IV.
IV.
jet
číst
psát
začínat
(arbeiten)
(fahren)
(lesen)
(schreiben)
(beginnen)
1.sg. pracuji /-u
jedu
čtu
píšu
začnu
2.sg. pracuješ
jedeš
čteš
píšeš
začneš
3.sg. pracuje
jede
čte
píše
začne
-at, -át
-et, -ět, -it
-ovat, mýt,
krýt
-nout, nést
1.pl. pracujeme
jedeme
čteme
píšeme
začneme
g znát
g vidět
g studovat
g jít ...
2.pl. pracujete
jedete
čtete
píšete
začnete
3.pl. pracují /-ou
jedou
čtou
píšou
začnou
(kennen)
1.sg. já
II.
III.
pracovat
znám
(sehen)
vidím
(studieren)
studuj-i/-u
(gehen)
jdu
2.sg. ty
znáš
vidíš
studuj-eš
jdeš
3.sg. on,
ona,
ono
zná
vidí
studuj-e
jde
Negation (Verneinung)
1.pl. my
známe
vidíme
studuj-eme
jdeme
2.pl. vy
znáte
vidíte
studuj-ete
jdete
3.pl. oni,
ony,
ona
znají
vidí
studuj-í / -ou
jdou
já
nejsem
ich
bin
ty
nejsi
du
bist
on | ona | ono
není
er | sie | es
my
nejsme
vy
Vy
nejste
oni | ony | ona
nejsou
wir
ist
sind
ihr
seid
Sie
sind
sie
sind
nicht /
kein
Weitere Beispiele:
I.
mít
II.
slyšet
prosit
myslet
(warten)
(hören)
(bitten)
(denken)
1.sg. mám
čekám
slyším
prosím
myslím
2.sg. máš
čekáš
slyšíš
prosíš
myslíš
(haben)
1
čekat
3.sg. má
čeká
slyší
prosí
myslí
1.pl. máme
čekáme
slyšíme
prosíme
myslíme
2.pl. máte
čekáte
slyšíte
prosíte
myslíte
3.pl. mají
čekají
slyší
prosí
myslí
g Die Vorsilbe ne- entspricht dem deutschen nicht (oder auch kein) und wird
mit dem Verb zusammengeschrieben.
z. B.: Já nejsem Tomáš. aber:To nemá smysl. g „Ich bin nicht Thomas."
g „Das hat keinen Sinn."
In den folgenden Tabellen sind diese Klassen von I. - IV. durchnummeriert.
116 = sto šestnáct = (ein)hundertsechszehn
Do kapsy
Do kapsy
sto sedmnáct = (ein)hundertsiebzehn = 117
Rod podstatných jmen se v obou jazycích velmi často liší. Doporučujeme učit
se ho spolu se slovíčkem, nejlépe za použití určitého členu (např. das Haus
−„dům") – odsazení!.
Němčina rozlišuje čtyři pády v jednotném (Singular = Sg.) i množném čísle
(Plural = Pl.). Tyto pády jsou srovnatelné s 1. až 4. pádem v češtině. Němčina je
však na rozdíl od češtiny vyjadřuje pomocí členu v patřičném tvaru (např. v 1.
a 4. pádu mn.č. jen „die“ u určitého a nula � u neurčitého členu), popř. pomocí
koncovek, kterých má ve srovnání s češtinou velmi málo. V případě českého 6.
a 7. pádu si němčina vystačí s předložkovým spojením ve 3. nebo ve 4. pádě,
při oslovení se užívá 1. pádu.
1. pád jednotného a množného čísla / Nominativ Singular und Plural
(To je ...) Das ist ...
(To jsou ...) Das sind ...
Mužský rod ♂
(Nom. Sg. ) 1. pád, j.č.
der
ein
(Nom. Pl.) 1. pád, mn.č.
(učitel)
Lehrer
(učitelé)
Lehrer
(bratr)
Bruder
(bratři)
Brüder
(pes)
Hund
(psi)
Hund
-e
(host)
Gast
(hosté)
Gäst
-e
(muž)
Mann
(muži)
Männ
- er
(student)
Student
(studenti)
Student
- en
(park)
Park
(parky)
Park
118 = sto osmnáct = (ein)hundertachtzehn
die
�
-s
Do kapsy
Ženský rod ♀
Střední rod
w mužský – na rozdíl od češtiny se dále nerozlišuje na životný a neživotný
(der Lehrer - „učitel“, der Baum - „strom"),
w ženský (die Frau − „žena") a
wstřední (das Auto − „auto").
(To jsou ...) Das sind ...
(Nom. Sg.) 1.pád, j.č.
die
eine
das
ein
(Nom. Pl.) 1.pád, mn.č.
(matka)
Mutter
(matky)
Mütter
(noc)
Nacht
(noci)
Nächt
(žena)
Frau
(ženy)
Frau
-en
(taška)
Tasche
(tašky)
Tasche
-n
(babička)
Oma
(babičky)
Oma
-s
(dívka)
Mädchen
(dívky)
Mädchen
die
�
(vlas)
Haar
(obraz)
Bild
die
�
-e
(vlasy)
Haar
-e
(obrazy)
Bild
-er
(oko)
Auge
(oči)
Auge
-en
(srdce)
Herz
(srdce)
Herz
-en
(tým)
Team
(týmy)
Team
-s
Mnoho substantiv v množném čísle přehlasuje, tzn. jedna samohláska je
nahrazena jinou, např. der Bruder − „bratr" − die Brüder − „bratři“.
4. pád jednotného a množného čísla / Akkusativ Singular u. Plural
(Vidím ... / Mám ...) Ich sehe ... / Ich habe ...
(Akk. Sg.) 4.pád, j.č.
Mužský rod ♂
Podstatná jména
Všechna podstatná jména se v němčině píší s velkým písmenem, stejně jako
vlastní jména a začátky vět. U podstatných jmen stojí buď člen určitý der, die,
das, který odpovídá českému ukazovacímu zájmenu ten, ta, to, nebo člen
neurčitý ein, eine, ein, odpovídající neurčitému zájmenu jeden, jedna, jedno,
popř. nějaký, nějaká, nějaké. Těmito členy je vyjádřen rod podstatných jmen.
Němčina stejně jako čeština rozlišuje tři rody:
(To je ...) Das ist ... Ženský rod ♀
Poznámky k německé gramatice
Anmerkungen zur deutschen Grammatik
den
einen
die
eine
Do kapsy
(Akk. Pl.) 4.pád, mn.č.
(učitele)
Lehrer
(učitele)
Lehrer
(bratra)
Bruder
(bratry)
Brüder
(psa)
Hund
(psy)
Hund
-e
(hosta)
Gast
(hosty)
Gäst
-e
(muže)
Mann
(muže)
Männ
-er
(studenta)
Student
(studenty)
Student
-en
(park)
Park
(parky)
Park
(matky)
Mütter
die
�
-en
-s
(matku)
Mutter
(noc)
Nacht
die
(noci)
Nächt
(ženu)
Frau
�
(ženy)
Frau
-en
(tašku)
Tasche
(tašky)
Tasche
-n
(babičku)
Oma
(babičky)
Oma
-s
-e
sto devatenáct = (ein)hundertneunzehn = 119
(Vidím ... / Mám ...) Ich sehe ... / Ich habe ...
Střední rod
(Akk. Sg.) 4.pád, j.č.
das
ein
(Akk. Pl.) 4.pád, mn.č.
(dívku)
Mädchen
(dívky)
(vlas)
Haar
(vlasy)
Haar
-e
(obraz)
Bild
die
(obrazy)
Bild
-er
(oko)
Auge
�
(oči)
Auge
-en
(srdce)
Herz
(srdce)
Herz
-en
(tým)
Team
(týmy)
Team
-s
Mädchen
g Zápor se tvoří pomocí záporné částice „nicht" nebo záporného zájmena
„kein“. Stojí volně ve větě, není tedy jako v češtině částí slova. Dále viz str. 117
(Negation).
př.: Já nejsem Tomáš. g
„Ich bin nicht Thomas."
ale:
To nemá smysl. g
„Das hat keinen Sinn."
g Rozlišujeme tzv. slovesa slabá g pravidelná (např. wohnen − „bydlet")
a slovesa silná g nepravidelná (např. essen − „jíst“) podle způsobu tvoření
minulého času (wohnen, wohnte, h. gewohnt vs. essen, aß, h. gegessen).
U silných sloves navíc v přítomném čase dochází ke změně kmenové
samohlásky -e-, -a-, -o- ve 2. a 3. osobě jednotného čísla.
slabá slovesa
Jen 4. pád stojí po předložkách:
bis po
um kolem
durch skrz
auf
hinter
na
za
in
nehmen
(čekat)
(jíst)
(dát)
(jezdit)
(vzít, brát)
esse
gebe
fahre
nehme
ohne bez
2.sg. du
wohnst
wartest
isst
gibst
fährst
nimmst
er,
3.sg. sie,
es
wohnt
wartet
isst
gibt
fährt
nimmt
před
1.pl. wir
wohnen
warten
essen
geben
fahren
nehmen
zwischen mezi
2.pl. ihr
wohnt
wartet
esst
gebt
fahrt
nehmt
3.pl. sie
wohnen
warten
essen
geben
fahren
nehmen
unter pod
vor
Pomůckou pro to, abychom mohli určit, v jakém pádě je nutno v konkrétním
případě předložku použít, jsou otázky Wohin? nebo Wo?
Např.: fahren
(bydlet)
warte
do, v
přes
geben
wohne
neben vedle
über
essen
1.sg. ich
4. pád může stát i po předložkách, které se váží se 3. pádem.
na, k
warten
gegen proti
für pro
an
silná slovesa
wohnen
g Významným pomocným slovesem při tvoření minulého času je sloveso
haben „mít“. Časuje se nepravidelně.
Kam, wohin?
g 4. pád
1.sg.
ich habe
1.pl.
Kde, wo?
g 3. pád
2.sg.
du hast
2.pl.
ihr habt
3.sg.
er, sie, es hat
3.pl.
sie haben
schovat se za strom g Kam, wohin? g 4. pád
g sich hinter den Baum verstecken
schovávat se za stromem g Kde, wo? g 3. pád
g sich hinter dem Baum verstecken
Slovesa, která jsou tvořena předponou, dělíme do dvou skupin:
1. Slovesa s neodlučitelnou předponou (viz tabulky). Tyto předpony nemohou
stát samostatně.
Slovesa
g Německé sloveso má stejně jako české tři osoby (1., 2., 3.) v jednotném
i množném čísle.
g Němčina má na rozdíl od češtiny 3 minulé a 2 budoucí časy (viz tabulky
na str. 114 „Vergangenheit" a „Zukunft").
g Časování slovesa „být" viz str. 115 (Konjugation des Verbs „být" − sein).
120 = sto dvacet = (ein)hundertzwanzig
wir haben
Do kapsy
Neodlučitelné předpony
bestellen
(objednat)
erledigen
(vyřídit)
gefallen
(líbit se)
misstrauen
(nedůvěřovat)
empfinden
(cítit, pociťovat)
verkaufen
(prodat)
entscheiden
(rozhodnout)
zerreißen
(roztrhat)
Do kapsy
sto dvacet jedna = (ein)hunderteinundzwanzig = 121
bestellen
bekommen
entscheiden
(objednat)
(dostat)
(rozhodnout)
1.sg. ich
bestelle
bekomme
entscheide
2.sg. du
bestellst
bekommst
entscheidest
3.sg. er, sie, es
bestellt
bekommt
entscheidet
1.pl. wir
bestellen
bekommen
entscheiden
2.pl. ihr
bestellt
bekommt
entscheidet
3.pl. sie
bestellen
bekommen
entscheiden
2. Slovesa s odlučitelnou předponou.
Ve větě stojí předpona na konci.
Anhang
Dodatek
Odlučitelné předpony (např.)
anbieten
(nabídnout)
ausschalten
(vypnout)
einkaufen
(nakoupit)
weitermachen
(pokračovat)
vorbereiten
(připravit)
teilnehmen
(účastnit se)
einkaufen
anbieten
(nakoupit)
(nabídnout)
teilnehmen
(účastnit se)
1.sg. ich
kaufe
...ein biete
...an nehme
...teil
2.sg. du
kaufst
...ein bietest
...an nimmst
...teil
3.sg. er, sie, es
kauft
...ein bietet
...an nimmt
...teil
1.pl. wir
kaufen
...ein bieten
...an nehmen
...teil
2.pl. ihr
kauft
...ein bietet
...an nehmt
...teil
3.pl. sie
kaufen
...ein bieten
...an nehmen
...teil
122 = sto dvacet dva = (ein)hundertzweiundzwanzig
Do kapsy
Do kapsy
sto dvacet tři = (ein)hundertdreiundzwanzig = 123
Několik údajů o České republice
Tschechische Republik in Zahlen
Deutschland in Zahlen
Několik údajů o Německu
Name:
Tschechische Republik (Tschechien) − Česká republika
g bestehend aus den historischen Regionen Böhmen (Čechy),
Mähren (Morava) und Schlesien (Slezsko)
Fläche: 78.867 km2
Einwohner: 10.509.377 (31.03.2010)
Flagge: weiß-rot (waagrecht) mit blauem Dreieck am
Flaggstock
Hauptstadt: Prag − Praha (1.285.995 Einwohner – 31.03.2010)
Nachbarstaaten: Deutschland (längste gemeinsame Grenze!),
Polen, Slowakei, Österreich
Název:
Spolková republika Německo (Bundesrepublik Deutschland)
g skládá se ze 16 spolkových zemí
Rozloha: 357 092 km2
Počet obyvatel: 82 244 000 (30.11.2007)
Státní vlajka: černo-červeno-zlatá (vodorovně)
Hlavní město: Berlín - Berlin (3 420 786 obyvatel − 31.03.2008)
Sousední státy: Dánsko, Nizozemí, Belgie, Lucembursko,
Francie, Švýcarsko, Rakousko, Česká republika (nejdelší
společná hranice!), Polsko.
Schleswig-Holstein
Šlesvicko-Holštýnsko
Mecklenburg-Vorpommern
Meklenbursko-Pøední
Pomoøansko
Hamburg
Hamburk
Bremen
Brémy
Niedersachsen
Dolní Sasko
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Karlovarský
kraj
Královéhradecký
kraj
Praha
Pardubický kraj
Støedoèeský kraj
Plzeòský kraj
Nordrhein-Westfalen
Severní PorýníVestfálsko
Moravskoslezský kraj
Olomoucký
kraj
Hessen
Hesensko
Kraj Vysoèina
Jihoèeský kraj
Zlínský
kraj
Brandenburg
Braniborsko
Berlin
Berlín
Sachsen-Anhalt
Sasko-Anhaltsko
Thüringen
Durynsko
Sachsen
Sasko
Rheinland-Pfalz
Porýní-Falc
Jihomoravský kraj
Saarland
Sársko
Baden-Württemberg
BádenskoWürttembersko
124 = sto dvacet čtyři = (ein)hundertvierundzwanzig
Do kapsy
Do kapsy
Bayern
Bavorsko
sto dvacet pět = (ein)hundertfünfundzwanzig = 125
Základní struktura vzdělávacího systému v Německu
Grundstruktur des Bildungswesens in Deutschland
Školský systém je v každé spolkové zemi odlišný. Jejich základní struktura si je
přesto v některých bodech podobná.
Anmerkungen
Die Abbildung des Sekundarbereichs I orientiert sich an der Verteilung der
Schülerzahlen in der Jahrgangsstufe 8 für das Jahr 2005 im Bundesdurchschnitt:
Hauptschule 22,5 %, Realschule 25,8 %, Gymnasium 30,9 %, integrierte
Gesamtschule 8,5 %, Schularten mit mehreren Bildungsgängen 6,3
%, Sonderschulen 5,3 %. Die Dauer der Vollzeitschulpflicht (allgemeine
Schulpflicht) beträgt neun Jahre, in vier Ländern zehn Jahre, und die
anschließende Teilzeitschulpflicht (Berufsschulpflicht) 3 Jahre.
1. In einigen Ländern bestehen besondere Formen des Übergangs vom
Kindergarten in die Grundschule (Vorklassen, Schulkindergärten).
Herausgeber: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland © KMK 2007
126 = sto dvacet šest = (ein)hundertsechsundzwanzig
Do kapsy
2. Die Bezeichnung für Schulen für Behinderte ist nach Landesrecht
unterschiedlich (Sonderschule/Schule für Behinderte/Förderschule).
3. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 bilden unabhängig von ihrer organisatorischen
Zuordnung eine Phase besonderer Förderung, Beobachtung und Orientierung
über den weiteren Bildungsgang mit seinen fachlichen Schwerpunkten.
4. Die Bildungsgänge der Hauptschule und der Realschule werden auch an
Schularten mit mehreren Bildungsgängen mit nach Ländern unterschiedlichen
Bezeichnungen angeboten. Hierzu zählen die Mittelschule (Sachsen), Regelschule (Thüringen), Sekundarschule (Bremen, Sachsen-Anhalt), Erweiterte
Realschule (Saarland), Integrierte Haupt- und Realschule (Hamburg), Oberschule (Brandenburg), Verbundene oder Zusammengefasste Haupt- und
Realschule (Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen)
und Regionale Schule (Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern),
Regionalschule (Schleswig-Holstein), Gemeinschaftsschule (SchleswigHolstein) sowie die Gesamtschule.
5. Der Bildungsgang des Gymnasiums wird auch an Gesamtschulen angeboten.
In der Gesamtschule sind drei Bildungsgänge (der Hauptschule, der Realschule
und des Gymnasiums) pädagogisch und organisatorisch zusammengefasst.
6. Die allgemein bildenden Schulabschlüsse nach Jahrgangsstufe 9 und 10 tragen in einzelnen Ländern besondere Bezeichnungen. Der nachträgliche Erwerb
dieser Abschlüsse an Abendschulen und beruflichen Schulen ist möglich.
7. Zugangsvoraussetzung ist die formelle Berechtigung zum Besuch der
gymnasialen Oberstufe, die in der Regel nach Jahrgangsstufe 9 oder 10
erworben wird. Der Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife erfolgt zur Zeit
in der Mehrzahl der Länder noch nach Jahrgangsstufe 13 (neunjähriges
Do kapsy
sto dvacet sedm = (ein)hundertsiebenundzwanzig = 127
Gymnasium). Gegenwärtig findet jedoch in fast allen Ländern die Umstellung
auf das achtjährige Gymnasium statt, in dem die Allgemeine Hochschulreife
bereits nach Jahrgangsstufe 12 erworben wird.
Grundstruktur des Bildungswesens in Tschechien
Základní struktura vzdělávacího systému v České republice
Im Unterschied zu Deutschland ist das tschechische Bildungswesen landesweit einheitlich (Stand 2006).
8. Die Berufsoberschule besteht bisher nur in einigen Ländern und
bietet Absolventen mit Mittlerem Schulabschluss und abgeschlossener
Berufsausbildung bzw. fünfjähriger Berufstätigkeit die Möglichkeit zum Erwerb
der Fachgebundenen Hochschulreife.
9. Die Fachoberschule ist eine 2-jährige Schulart, die aufbauend auf dem
Mittleren Schulabschluss mit Jahrgangsstufe 11 und 12 zur Fachhochschulreife
führt.
10. Berufsfachschulen sind beruflicheVollzeitschulen verschiedener Ausprägung
im Hinblick auf Zugangsvoraussetzungen, Dauer und Abschlüsse. In ein- oder
zweijährigen Bildungsgängen kann eine berufliche Grundausbildung, in zweioder dreijährigen Bildungsgängen eine Berufsausbildung erworben werden.
Es kann unter bestimmten Voraussetzungen auch die Fachhochschulreife
erworben werden.
11. Zusätzlich zum berufsqualifizierenden Abschluss ggf. Erwerb des Hauptschulabschlusses oder des Mittleren Schulabschlusses.
12. Fachschulen dienen der beruflichen Weiterbildung (Dauer 1-3 Jahre) und
setzen grundsätzlich den Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung in
einem anerkannten Ausbildungsberuf und eine entsprechende Berufstätigkeit
voraus. Es ist zusätzlich der Erwerb der Fachhochschulreife möglich.
13. Einschließlich Hochschulen mit einzelnen universitären Studiengängen.
(z. B. Theologie, Philo­so­phie, Medizin, Verwaltungswissenschaften, Sport).
14. An Pädagogischen Hochschulen (nur in Baden Württemberg) wird für
verschiedene Lehrämter ausgebildet. Im Einzelfall ist auch ein Studium für
Berufe im außerschulischen Bildungs- und Erziehungsbereich möglich.
15. Die Berufsakademie ist eine Einrichtung des tertiären Bereichs in einigen
Ländern, die eine wissenschaftsbezogene und zugleich praxisorientierte
berufliche Bildung durch die Ausbildung an einer Studienakademie und in
einem Betrieb im Sinne des dualen Systems vermittelt.
(gekürzt aus http://www.kmk.org/dokumentation.html)
Stand: Juli 2007
128 = sto dvacet osm = (ein)hundertachtundzwanzig
Mehr zum tschechischen Schulsystem in der Broschüre „Landeskunde Tschechien“
(auch als Download unter www.tandem-org.de).
Do kapsy
Do kapsy
sto dvacet devět = (ein)hundertneunundzwanzig = 129
Wortschatz Schule
Slovní zásoba pro školy
Abitur n.
Aufbaustudium n.
Aufnahmeprüfung f.
Bachelorstudium n.
BFS = Berufsfachschule f.
maturita
nástavbové studium
přijímací zkouška
bakalářské studium
odborná škola s praktickým
zaměřením
jednoroční příprava na učební obor
střední odborná škola (zakončená
odbornou maturitou)
učňovská škola (odborné učiliště)
duální vzdělávací systém (50% výuka
ve škole a 50% praxe v podniku)
maturita s odborným zaměřením
odborná akademie
vysoká odborná škola
pomocná škola
střední odborná škola
odborná škola
I. stupeň základní školy
dokončené základní školní vzdělání
(zkouška po 8. / 9. ročníku základní
školy)
II. stupeň základní školy
BGJ = Berufsgrundschuljahr n.
BOS = Berufsoberschule f.
BS = Berufsschule f.
Duale Ausbildung f.
Fachhochschulreife f.
FAK = Fachakademie f.
FH = Fachhochschule f.
Förderschule f.
FOS = Fachoberschule f.
FS = Fachschule f.
Grundschule f.
Hauptschulabschluss m.
Hauptschule f.
(allgemeine) Hochschulreife f.
maturita (g předpoklad pro studium
na vysoké škole a univerzitě)
Klassensprecher/-in m./ f.
mluvčí třídy m., f.
Mittlerer Bildungsabschluss m.
střední odborné vzdělání
qualifizierender Hauptschulabschluss dokončené základní školní vzdělání
m. (= Quali )
(odborná zkouška po II. stupni
základní školy)
Realschule f.
reálná škola, reálka 
Schülermitverwaltung f.
studentská samospráva (ve škole)
VHS = Volkshochschule f.
lidová univerzita (pro vzdělávání
dospělých)
Wirtschaftsschule f.
hospodářská škola (obchodní
akademie)
1
Die 6.-9. Klasse (= 2. Stufe) der „základní škola“ entspricht in etwa der „Realschule“
oder „Hauptschule“ in Deutschland. [ V Německu neexistuje 2. stupeň základní
školy. Po 4. nebo 5. třídě pokračují žáci buď na gymnáziu (Gymnasium), reálce
(Realschule) nebo tzv. „Hlavní“ škole (Hauptschule).
130 = sto třicet = (ein)hundertdreißig
Do kapsy
1., 2. stupeň m.u.
absolutorium n.
bakalářské studium n.
bakalářská zkouška f.
Bc. = bakalář m.b.
další vzdělávací systém m.u.
doktorandské studium n.
Ing. = inženýr m.b. / inženýrka f.
1., 2. Stufe
Abschlussprüfung an der VOŠ
Bachelorstudium (dreijährig)
Bachelorprüfung
Bachelor m.
weiteres Bildungssystem
Doktorandenstudium
Ingenieur m., Ingenieurin f.
(entspricht dem deutschen „Dipl.
Ing.“ in den Fachrichtungen Technik,
Wirtschaft, Landwirtschaft ...)
jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky f.
magisterské studium n.
mateřská škola f.
(wörtl. „Mutterschule”  )
Mgr. = magistr m.b.
MUDr. = lékař m.b.
nástavbové studium n.
odborná maturita f.
OU = odborné učiliště n.
ročník m.u.
SOŠ = střední odborná škola f.
VŠ = vysoká škola f.
všeobecná maturita f.
Sprachschule mit dem Recht der
staatlichen Sprachprüfung f.
Magisterstudium
Kindergarten m.
(doslova: „dětská zahrada“  )
M.A. = Magister / Magistra Artium
Doktor der Medizin - Arzt m., Ärztin f.
Aufbaustudium
Fachabitur n.
Fachlehranstalt (Berufsschule)
Jahrgang
Mittlere Fachschule f.
(Abschluss: Abitur)
Mittlere Fachlehranstalt (dreijährige
Berufsschule)
Förderschule f.
Integrierte Mittelschule (Abschluss:
Abitur und Fachabitur)
in Tschechien bezeichnet man auch
Schüler/-innen an Gymnasien und
Mittelschulen als „Student/-innen“
Lehranstalt (zweijährige
Berufsschule)
Fachhochschule f.
(ohne Hochschulstatus!)
Hochschule f.
allgemeines Abitur
vyšší odborné vzdělání n.
závěrečná zkouška f.
ZŠ = základní škola f.
höhere Fachbildung
Abschlussprüfung
Grundschule1 (Seite 130) (1.– 9. Klasse!)
SOU = střední odborné učiliště n.
speciální škola f.
SŠ = střední škola f.
student m.b. / studentka f.
U = učiliště n.
VOŠ = vyšší odborná škola f.
Do kapsy
sto třicet jedna = (ein)hunderteinunddreißig = 131
Wortschatz zum Jugendaustausch
Slovní zásoba pro výměny
mládeže
Wortschatz aus dem
Vorschulbereich
Slovní zásoba pro mateřské školy
Hast du schon die Bewilligung?
Ja. Ich habe (Wir haben) sie.
Es wurde abgelehnt.
Ja. Alles ist erledigt.
Wir haben den Vorschuss (noch
nicht) bekommen.
Hast du den Antrag schon
eingereicht?
Máš už povolení?
Ano. Mám (Máme) ho.
Zamítli to.
Ano. Všechno je vyřízené.
Zálohu jsme (ještě ne)dostali.
Kindergarten m. (Kiga),
Kindertagesstätte f. (Kita)
Erzieher/-in, Kinderpfleger/-in m./f.
Kindergartenleiter/-in, Kita-Leiter/-in m./f.
Kinderkrippe, Krabbelstube f.
vorschulische Erziehung f.
Bildung f.
Begegnung f.
Nachbarland n.
Morgenkreis m.
Freispiel n.
Eltern pl.t.
Guten Tag! / Auf Wiedersehen!
Hallo! / Tschüss!
Wie heißt du?
Ich heiße … / Ich bin …
Freund, Freundin, Freunde
mateřská škola, školka (MŠ)
Wir brauchen Buntstifte / Pinsel /
Farben / Papier / Knete / Kleber /
Scheren / Wolle.
Wir malen ein Bild.
Wir singen ein Lied.
Wir machen Musik.
Alle klatschen in die Hände.
Komm, wir tanzen!
Wir spielen Gitarre / Klavier /
Flöte / Xylophon / Trommel /
Tamburin.
Wir sprechen ein Gebet.
Wir falten die Hände.
Potřebujeme pastelky / šťetec /
barvy / papír / modelínu / lepidlo /
nůžky / vlnu.
Namalujeme obrázek.
Zazpíváme si písničku.
Zahrajeme si na hudební nástroje.
Všichni (za)tleskáme.
Pojď tancovat!
Hrajeme na kytaru / na klavír /
na flétnu / na xylofon / na buben /
na tamburínu.
Pomodlíme se.
Sepneme ruce.
Habt Ihr (Haben Sie) den Antrag
schon eingereicht?
Hast du das Formular ausgefüllt?
Ich kann (Wir können) nicht kommen.
Habt ihr die Übernachtungen (den
Bus) reserviert?
Wir sagen diese Maßnahme ab.
Wir haben zu wenig Teilnehmer.
Es kommen zwei Betreuer mit.
Habt ihr einen Dolmetscher?
Wir brauchen eine Dolmetscherin.
Versichert auch die Teilnehmer/
-innen!
Quittiert (quittieren Sie) bitte den
Empfang des Taschengeldes.
Bitte hier unterschreiben.
Es fehlt noch der Stempel.
Setzt euch bitte mit Tandem in
Verbindung.
Hast du die Teilnahmeliste?
Wir müssen noch abrechnen.
Ist der Bericht schon fertig?
Wir kommen mit dem Zug / Bus.
Muss ich an diesem Programmpunkt
teilnehmen?
132 = sto třicet dva = (ein)hundertzweiunddreißig
Už jsi odevzdal ♂ / odevzdala ♀ svoji
žádost?
Už jste odevzdali vaši (Vaši) žádost?
Vyplnil ♂ / vyplnila ♀ jsi formulář?
Nemůžu (nemůžeme) přijet.
Rezervovali jste si noclehy
(autobus)?
Tuto akci odřekneme.
Máme příliš málo účastníků.
S námi přijedou dva vychovatelé.
Máte tlumočníka?
Potřebujeme tlumočnici.
Pojistěte i účastníky/
účastnice!
Potvrďte prosím příjem kapesného.
Tady prosím podepsat.
Chybí ještě razítko.
Spojte se prosím s Tandemem.
Máš seznam účastníků?
Musíme ještě vyúčtovat.
Je ta zpráva už hotová?
Přijedeme vlakem / autobusem.
Musím se zúčastnit této části
programu?
Do kapsy
učitel/-ka MŠ m./f.
ředitel/-ka MŠ m./f.
jesle
předškolní výchova
vzdělávání
setkání
sousední země
(ranní) společné zahájení dne v MŠ
volná hra
rodiče
Dobrý den! / Nashledanou!
Ahoj! Čau! / Čau! Ahoj! Nashle!
Jak se jmenuješ?
Jmenuju se … / Já jsem …
kamarád, kamarádka, kamarádi /
přítel, přítelkyně, přátelé
Wir sind Freunde.
Jsme kamarádi.
Hast du einen Bruder / ein Brüderchen / Máš bratra / bratříčka /
eine Schwester / ein Schwesterchen? sestru / sestřičku?
Wollen wir malen / basteln /
Budeme malovat / tvořit /
Musik machen und singen / tanzen / hrát a zpívat / tancovat /
spielen?
hrát si?
Do kapsy
sto třicet tři = (ein)hundertdreiunddreißig = 133
Wir gehen spazieren / raus / rein /
nach Hause / in die Kirche / in den
Garten.
Jdeme na procházku / ven / dovnitř /
domů / do kostela / na zahradu.
Wir gehen in die Turnhalle / auf den
Spielplatz / in den Wald / in die Stadt.
Heute machen wir einen Ausflug.
Heute spielen wir drinnen / draußen.
Zieht eure Schuhe und Jacken aus!
Zieht eure Hausschuhe an!
Draußen ist es kalt / warm / heiß.
Wo hast Du deine Schuhe / Jacke /
Mütze / Handschuhe / deinen Schal?
Wir rennen / springen / turnen.
Schnell! Tempo!
Langsam!
Auf die Plätze – fertig – los!
Fang mich!
Kommt, wir gehen rein!
Bist du müde?
Bist du hungrig / durstig?
Wir frühstücken / essen zu Mittag /
machen Brotzeit / naschen.
Wo ist dein Rucksack / deine Tasse /
dein Teller?
Guten Appetit!
Wir machen einen Mittagsschlaf.
Legt euch hin, Kinder!
Wir machen die Augen zu und
schlafen.
Wir machen die Augen auf.
Hast du deine Decke / dein Kissen /
dein Kuscheltier?
Ich singe euch ein Schlaflied vor.
Ich erzähle euch ein Märchen.
Musst du aufs Klo?
Wir gehen Hände waschen.
Wir gehen Zähne putzen.
Ruf mich, wenn du Hilfe brauchst.
Jdeme do tělocvičny / na hřiště / do
lesa / do města.
Dnes jedeme na výlet.
Dnes si budeme hrát vevnitř / venku.
Svlékněte si bundy a zujte si boty!
Obujte si bačkory!
Venku je zima / teplo / horko.
Kde máš boty / bundu / čepici /
rukavice / šálu?
Běžíme / skáčeme / cvičíme.
Rychle! Honem!
Pomalu!
Připravit ke startu – pozor – ted‘!
Chyť si mě!
Pojďte, půjdeme dovnitř!
Jsi unavený ♂ ? Jsi unavená ♀?
Máš hlad / žízeň?
Snídáme / obědváme / svačíme /
mlsáme.
Kde je tvůj batůžek / tvůj hrníček /
tvůj talíř?
Dobrou chuť!
Po obědě jdeme spát.
Lehněte si, děti!
Zavřeme oči a budeme spinkat.
Danke / bitte / Entschuldigung
Das war prima / super / sehr schön.
134 = sto třicet čtyři = (ein)hundertvierunddreißig
Otevřeme oči.
Máš svojí deku / svůj polštář / svého
plyšáka?
Zazpívám vám ukolébavku.
Povím vám pohádku.
Potřebuješ na záchod?
Umyjeme si ruce!
Vyčistíme si zuby!
Zavolej mě, když budeš potřebovat
pomoct.
Děkuju / prosím / promiň(te), pardon.
To bylo fajn / super / moc hezký.
Do kapsy
Zug ist günstig!
Výhodně vlakem!
SONE+DB
SONE+ ist eine Tagesnetzkarte, die an Sonnabenden oder Sonntagen im
Gesamtnetz der ČD und im sächs. und bayer. Grenzgebiet gilt. Kosten: für
regionale Variante 325,- Kč (ca. 13.- Euro) – landesweit: 650,- Kč (ca. 26.- Euro) für
die Zugkategorien Os, Sp, R und Ex (Stand: Juni 2011). Gültigkeit: Für 5 Personen
(maximal 2 Personen älter als 15 Jahre). Nur 2. Klasse! Nicht in SC, EC und IC.
Kauf: Auch im Zug (+ 30,- Kč Nachlösegebühr). Vorverkauf ist nicht möglich.
Síťová jízdenka SONE + DB
SONE+ DB je multifunkční jednodenní síťová jízdenka pro pět osob, platná buď
v sobotu, nebo v neděli. Využít ji mohou maximálně dva dospělí, ostatní členové
skupiny musí prokázat věk do 15 let. Za síťovou jízdenku v rámci jednoho
regionu zaplatí celá skupina 325,- Kč. Celorepubliková varianta (pro Os, Sp, R
a Ex) stojí 650,- Kč. Jízdenku SONE + DB vydanou z elektronické pokladny je
možno použít také v německém příhraničí (stav: červen 2011).
ČD Net + DB
Diese Tagesnetzkarte gilt im Rahmen der einzelnen Bezirke in Tschechien in der
2. Klasse der Zugkategorien Os, Sp und in Deutschland in den Kategorien RB,
RE, IRE, VBG, ALX und kostet 275,- Kč für eine Person.
Bayern-(Sachsen-)Böhmen-Ticket/Bayern-(Sachsen-)Böhmen-Ticket-Single
Platí platí každý den od 9.00 (o víkendu již od 0.00) do půlnoci po celém Bavorsku
či Sasku ve všech regionálních vlacích 2. třídy (použít lze vlaky označené RE,
RB, IRE, S-Bahn). Na jednu jízdenku může cestovat až pět osob, které mohou
absolvovat libovolný počet jízd. V doprovodu (pra-)rodičů smí společně cestovat
všechny děti do 15 let. Jízdenka platí i v českém příhraničí (ve vlacích typu R, Sp,
Os). Můžete tak zadarmo dojet do kteréhokoli českého města ležícího do 60 km
od hranice (např. do Liberce, Mostu, Plzně, Českých Budějovic atp.).
Bayern-(Sachsen-)Böhmen-Ticket/Bayern-(Sachsen-)Böhmen-Ticket-Single
Gilt werktags von 9:00 Uhr (am Wochenende ab 0:00) bis Mitternacht in ganz
Bayern (Sachsen) in Zügen der 2. Klasse (RE, RB, IRE, S-Bahn). Bis zu 5
Personen können beliebig viele Fahrten absolvieren. In Begleitung der (Groß-)
Eltern dürfen alle Kinder bis zum 15. Lebensjahr kostenlos reisen. Die Fahrkarte
gilt auch im tschechischen Grenzgebiet in Zügen der 2. Klasse (R, Sp, Os). Man
kann in jede beliebige tschechische Stadt fahren, die ca. 60 km weit von der
Grenze entfernt liegt (z. B. Liberec, Most, Plzeň, České Budějovice).
Do kapsy
sto třicet pět = (ein)hundertfünfunddreißig = 135
Kde získám další
exempláře „Do kapsy“?
Tandem
U Tandemu – Plzeň (Adresa v následující kapitole! g str. 137)
Tento jazykový průvodce mohou získat pracovníci s mládeží i učitelé. Za „Do
kapsy“ je účtován poplatek, který přispívá k pokrytí vlastních nákladů (platba
složenkou). Výše tohoto příspěvku závisí na počtu odebraných kusů:
g 1-20 ks............................... 30,- Kč / ks
g 21-50 ks............................. 25,- Kč / ks
g více než 50 ks.................... 20,- Kč / ks
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch (Regensburg)
Koordinační centrum česko-německých
výměn mládeže (Plzeň)
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch
Maximilianstraße 7, D-93047 Regensburg
fon: +49 941 585 57-0
fax: +49 941 585 57-22
[email protected]
www.tandem-info.net
Wo bekomme ich weitere
Exemplare von „Do kapsy”?
Koordinační centrum
česko-německých výměn mládeže
Sedláčkova 31, CZ-30614 Plzeň
tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752
[email protected]
www.tandem-info.net
Bei Tandem – Regensburg (Postadresse im nächsten Kapitel! g S.137)
„Do kapsy“ wird gegen eine Schutzgebühr abgegeben.
1. Bestellungen von bis zu 10 Exemplaren
Ein Exemplar kostet 1,10 Euro. Bitte schicken Sie uns kein Geld, sondern zwei
Briefmarken � 0,55 Euro pro Exemplar im Voraus. Senden Sie bitte zusätzlich
die Portogebühren in Briefmarken zu:
Portogebühren:
g 1-4 Exemplare.................... 0,85 Euro
g 5-10 Exemplare................. 1,40 Euro
2. Bestellungen ab 11 Exemplaren
Kosten: 1,- Euro/Exemplar + Porto und Verpackung, Versand gegen Rechnung.
3. Selbstabholung
Kosten: 1,- Euro/Exemplar
Tandem ...
w das sind zwei Koordinierungsbüros in Regensburg und Pilsen,
w arbeitet bundesweit und grenzüberschreitend,
w unterstützt Multiplikator/-innen der Jugendarbeit, Lehrkräfte und
Erzieher/-innen mit Interesse am Nachbarland
w koordiniert, vernetzt und fördert Projekte der deutsch-tschechischen
Jugendbegegnung.
Tandem …
w to jsou dvě koordinační centra v Plzni a Řezně,
w působí celorepublikově,
w podporuje učitele a pracovníky s mládeží, kteří mají zájem o kontakty
se sousední zemí,
w koordinuje, propojuje a podporuje projekty česko-německých setkávání.
136 = sto třicet šest = (ein)hundertsechsunddreißig
Do kapsy
Do kapsy
sto třicet sedm = (ein)hundertsiebenunddreißig = 137
Was bietet Tandem?
Information
Der Weg ins Nachbarland beginnt mit vielen Fragen – Tandem bietet Informationen zu Strukturen der Jugendarbeit in beiden Ländern, den unterschiedlichen
Schulsystemen, Finanzierungsmöglichkeiten, Sprache, Interkulturalität und
Landeskunde! Interessiert? Besuchen Sie uns im Internet: www.tandem-info.
net
Individuelle Beratung
Patentrezepte gibt es nicht – jede Begegnung verläuft anders! Haben Sie inhaltliche oder organisatorische Fragen? Das Tandem-Team steht Ihnen gerne mit
Rat und Tat zur Seite. Gerne unterstützen wir Sie auch bei Ihrer pädagogischen
Arbeit. Kontaktieren Sie uns! E-Mail: [email protected]
Vermittlung von Kontakten
Suchen – aber richtig! Beidseits der Grenze besteht seitens Jugendverbänden
und Schulen reges Interesse an Jugendbegegnungen. Mit Hilfe der TandemKontaktbörse (www.tandem-org.de, Rubrik „Kontaktbörse“) können Sie eine
passende Partnerinstitution im Nachbarland finden. In der Kontaktbörse
eingetragen sind auch Einzelpersonen, Fachleute sowie Institutionen, die
sich mit landesspezifischen Themen im Jugendbereich beschäftigen. Gern
unterstützt Sie auch unsere Kontaktlotsin. E-Mail: [email protected]
Finanzierung
Ohne Moos nix los! Tandem Regensburg verwaltet im Auftrag des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die „Sondermittel
Tschechische Republik“, die an Träger der Jugendarbeit ausgereicht werden.
Gleichzeitig bietet Ihnen das Tandem-Team eine Orientierung im Dschungel der
Fördermöglichkeiten von Jugendbegegnungen.
Schulische Begegnungsmaßnahmen können von Tandem finanziell nicht
unterstützt werden. Wir zeigen Ihnen aber gerne verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten auf.
w Fortbildungsstipendien fördern die Teilnahme tschechischer Fachkräfte
(z. B. Jugendleiter/-innen) an Fortbildungsveranstaltungen in Deutsch land. (Anmeldung über Tandem Pilsen)
w Im Rahmen des Programms Voneinander lernen bietet Tandem Einzel personen aus der Jugendarbeit die Möglichkeit, in Jugendeinrichtungen
138 = sto třicet osm = (ein)hundertachtunddreißig
Do kapsy
w
des Nachbarlandes zu hospitieren.
Das Programm „Freiwillige Berufliche Praktika“ ermöglicht Auszubildenden und jungen Menschen ohne Ausbildungsplatz ein drei- bis zwölfwöchiges Praktikum im Nachbarland.
Fortbildungen
Stets auf dem aktuellsten Stand! Das Tandem-Team qualifiziert Sie für die
Praxis im deutsch-tschechischen Jugendaustausch. Bei ein- oder mehrtägigen
Veranstaltungen arbeiten Sie gemeinsam mit Gleichgesinnten an Themen der
interkulturellen Pädagogik, Jugendarbeit und Landeskunde. So erarbeiten
Sie sich wertvolles Know-how für die Umsetzung Ihrer eignen Projekte.
Interessiert? Auf der Tandem-Homepage www.tandem-org.de finden Sie unter
der Rubrik „Termine“ unsere aktuellen Seminarangebote.
Info- und Beratungstage
Infos aus erster Hand! An Tschechien Interessierte können sich im Rahmen
von Informations- und Beratungstagen über die einzelnen Tandem-Programme
informieren. Die aktuellen Termine finden Sie auf der Tandem-Homepage unter
www.tandem-org.de in der Rubrik „Termine“.
Was Sie sonst noch über Tandem wissen sollten ...
Tandem ...
w ... Regensburg ist eine Einrichtung des deutschen Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Freistaaten Bayern
und Sachsen. Die Trägerschaft liegt beim Bayerischen Jugendring.
w ... Pilsen ist eine Einrichtung des tschechischen Ministeriums für Schul wesen, Jugend und Sport und an die Westböhmische Universität ange gliedert.
w ... finden Sie auch im Internet:
www.tandem-org.de informiert Sie über die einzelnen TandemProgramme, Fördermöglichkeiten, Veranstaltungen und vieles mehr.
www.ahoj.info ist das deutsch-tschechische Internetportal für junge
Menschen mit Lust auf Tschechien und deutsch-tschechische Begegnungen (ausführliche Infos g S. 144!)
Do kapsy
sto třicet devět = (ein)hundertneununddreißig = 139
Co nabízí Tandem?
Informace
Vydáte-li se na cestu do Německa, budete mít jistě mnoho otázek, na které
byste rádi znali odpověď – Tandem Vám nabízí informace týkající se této země,
možností financování projektů, struktury práce s mládeží, školského systému,
jazykového vzdělávání, ale i jiných témat. Jste zvědaví? Navštivte nás na internetu: www.tandem-info.net
Individuální poradenství
Na vytvoření projektu neexistuje žádný recept – každé setkání mládeže probíhá
jinak. Máte dotazy k obsahové či organizační stránce? Tandem Vám rád poradí.
Rádi Vás podpoříme ve Vaší pedagogické práci. Zkontaktujte nás!
[email protected]
Zprostředkování kontaktů
Kdo hledá, ten najde – na obou stranách hranice je ve školách a sdruženích
velký zájem o setkání mládeže. S pomocí naší kontaktní databáze najdete
odpovídající partnerskou instituci v sousední zemi (www.tandem.adam.cz,
rubrika „Partner“). Registrují se zde jednotlivci, odborníci a instituce, které se
zabývají specifickými tématy v oblasti práce s mládeží.
Tandem pravidelně pořádá kontaktní semináře, na kterých můžete navázat
osobní kontakty. Při Vašem hledání Vám rádi pomohou naši spolupracovníci
(tzv. kontaktíci). E-mail: [email protected]
w Program podpory odborných praxí umožňuje žákům a absolventům
odborných a učňovských škol a mladým lidem ohroženým
nezaměstnaností absolvovat 3- až 12-týdenní praxi v sousední zemi.
w
Program Dobrovolně v rámci Dobrovolnického centra Tandemu nabízí
pro mladé lidi ve věku od 18-30 let Evropskou dobrovolnou službu
v zahraničí, zejména v Německu. Program nabízí formou neformálního
vzdělávání ojedinělou interkulturní a jazykovou zkušenost. Navštivte
http://dobrovolne.ahoj.info
Další vzdělávání
Komu se nelení, tomu se zelení – Tandem vám umožní poznat blíže praxi
v oblasti výměn české a německé mládeže. Na jedno- či vícedenních akcích
máte možnost setkat se s lidmi stejného zaměření, s nimiž budete společně
pracovat na tématech z oblasti interkulturní pedagogiky, reálií a práce s
mládeží. Zde můžete převést vaši představu o projektu do konkrétní podoby.
Informační dny a prezentace
Máte-li zájem o spolupráci s Německem, můžete na jednom z našich
informačních dní nebo jiných prezentacích Tandemu získat nové informace
a nechat si poradit. Aktuální termíny najdete na homepage (http://tandem.
adam.cz) v rubrice „Akce“.
Co byste o Tandemu ještě měli vědět
Financování
Na projekty je třeba peněz – Tandem Regensburg spravuje z pověření
Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež finanční prostředky
určené pro česko-německé projekty a přerozděluje tyto prostředky mezi
organizace a sdružení pracující s dětmi a mládeží. Zeptejte se nás! Zároveň
Vám Tandem pomůže zorientovat se v džungli finančních podpor určených pro
setkání mládeže. Tandem finančně nepřispívá na projekty v oblasti školních
výměn. Rádi Vás ale seznámíme s dalšími možnostmi financování.
Tandem …
w Program Vzdělávání podporuje účast českých pracovníků s mládeží na
vzdělávacích seminářích v Německu. Podpora činí až 80% účastnického
poplatku. (Žádosti se podávají na Tandem Plzeň.)
w ... najdete též na internetu: http://tandem.adam.cz nabízí informace
o jednotlivých programech Tandemu, možnostech financování, akcích
a mnoho jiného.
w V rámci programu Učit se navzájem nabízí Tandem pracovníkům
z oblasti práce s mládeží možnost hospitovat v některém ze zařízení pro
mládež v sousední zemi.
w www.ahoj.info, projekt Tandemu, je česko-německý internetový portál
pro mladé lidi se zájmem o Německo a česko-německá setkání, na jehož
podobě se mohou sami spolupodílet. (g str. 146)
140 = sto čtyřicet = (ein)hundertvierzig
Do kapsy
w ... Plzeň je zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky a je součástí Západočeské univerzity.
w ... Regensburg je zařízení německého Spolkového ministerstva pro
rodinu, seniory, ženy a mládež, Svobodných států Bavorska a Saska.
Nadřízenou organizací je Bavorský kruh mládeže.
Do kapsy
sto čtyřicet jedna = (ein)hunderteinundvierzig = 141
JASAN
(Jazyková Animace SprachANimation)
Tandem-Mitarbeiter Hansjürgen Karl und seine Kolleg/-innen
Sprachanima­tion seit 1997 als Methode der kreativen und
Annäherung an die tschechische bzw. deutsche Sprache.
und 2008 wurde die Arbeit des Tandem-Teams auf diesem
Europäischen Sprachensiegel ausgezeichnet.
Von klein auf – Odmalička
entwickeln die
motivierenden
Im Jahr 2006
Feld mit dem
„TrioLinguale“ – Die komplett dreisprachige CD-ROM besteht neben
theoretischen Grundlagen aus einem Audio-Sprachkurs und v. a. aus
zahlreichen Spielen zur deutsch-tschechisch-polnischen Sprachanimation
(siehe S. 8). Alle Anleitungen und Materialien stehen als Download zur
Verfügung. TrioLinguale kann bei Tandem für 3.- Euro bestellt werden. Unter
www.triolinguale.eu findet man viele Informationen und Spiele auch online.
„Feel Špáß!“ – Die Broschüre stellt die Methode der Sprachanimation in ihrer
ganzen Breite vor und enthält eine Zusammenfassung der interessantesten
sprachanimatorischen Projekte. Zugleich ist sie Inspiration für alle, die in
der deutsch-tschechischen Jugendarbeit tätig sind. Tandem bildet auch
Sprachanimateur/-innen aus, die sich auf www.ahoj.info in der Rubrik
„sprache/jazyk“ vorstellen und die zu Jugend-/Schülerbegegnungen eingeladen werden können.
Pracovník Tandemu Hansjürgen Karl spolu se svými kolegy a kolegyněmi
rozvíjí od roku 1997 jazykovou animaci jako metodu kreativního a motivujícího
přibližování českého, popř. německého jazyka. V roce 2006 a 2008 byla práce
Tandemu na tomto poli vyznamenána Evropskou jazykovou cenou Label.
„TrioLinguale“ – Kompletně trojjazyčný CD-ROM obsahuje kromě teoretických
podkladů i audio-jazykový kurs a mnoho her z česko-polsko-německé
jazykové animace (str. 8). Veškeré návody a materiály je možné vytisknout. Na
www.triolinguale.eu najdete informace o jazykové animaci a mnoho her.
„Feel Špáß!“ – Publikace shrnuje nejzajímavější animátorské projekty,
představuje tuto metodu v celé její šíři a současně slouží jako inspirace pro
všechny, kteří pracují v oblasti česko-německých výměn mládeže. Tandem školí
jazykové animátory, kteří se představují na www.ahoj.info v rubrice „sprache/
jazyk“. Jejich služeb lze využít na setkáních mládeže i během školních výměn.
142 = sto čtyřicet dva = (ein)hundertzweiundvierzig
Do kapsy
Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich
Tandem unterstützt die Zusammenarbeit zwischen deutschen und tschechischen Kindergärten, organisiert Seminare und Inforeisen für pädagogische Fachkräfte, informiert
über erfolgreiche Projekte und koordiniert die Zusammenarbeit
im Vorschulbereich an der deutsch-tschechischen Grenze.
Zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Projekts gehören in den Jahren 2009 –
2011 die Fokussierung auf die ersten Kontakte der Kinder mit Tschechisch bzw.
Deutsch als Nachbarsprache sowie das Angebot der Sprachanimation speziell
für den Vorschulbereich.
Regelmäßige deutsch-tschechische Begegnungen bieten den Kindern die einmalige Chance, bereits im frühen Alter grenzüberschreitende Freundschaften
zu knüpfen und erste Kenntnisse der Nachbarsprache zu erwerben. Weitere
Informationen unter www.vonkleinauf.info.
Česko-německá spolupráce předškolních zařízení
Tandem podporuje spolupráci předškolních zařízení na česko-německé hranici,
informuje o úspěšných projektech a o možnostech přeshraniční spolupráce,
pořádá semináře a informační cesty pro pedagogické pracovnice a koordinuje
stávající česko-německé projekty v předškolní oblasti.
Projekt realizovaný v období 2009 – 2011 je zaměřen především na první
kontakty dětí do 6 let s češtinou nebo němčinou jakožto jazykem sousední
země a na uplatnění metody jazykové animace v předškolní oblasti.
Pravidelná přeshraniční setkání pomohou dětem navázat nová přátelství a osvojit
si první znalosti jazyka sousední země. Bližší informace na www.odmalicka.info.
Tento projekt spolufinancuje Evropská unie. Das Projekt wird von der Europäischen Union
kofinanziert. | Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft.
Do kapsy
sto čtyřicet tři = (ein)hundertdreiundvierzig = 143
Deutsch-tschechisches Internetportal
Von jungen Menschen für junge Menschen
Mitmachen, mitreden, mitgestalten
Unter dem Motto „Unsere Seiten sind Eure Seiten“
können Jugendliche auf www.ahoj.info:
w
w
w
w
w
eigene Texte schreiben,
Artikel kommentieren,
Veranstaltungen im online-Kalender eintragen
und finden,
eigene Ideen und Projekte bekannt machen,
Kontakte zu Leuten im Nachbarland knüpfen.
Umgang mit den neuen Medien. Nach informativen Vorträgen von
Fachreferenten/-innen wird das Gelernte sogleich in die Tat umgesetzt.
Die Ergebnisse der Seminare – im Jahr 2008 waren es Filme über die
deutsch-tschechischen Beziehungen – sind zu finden auf www.ahoj.info.
w
Online-Redakteur/-innen sagen ihre Meinung. Im
Rahmen der Seminare lernen die Teilnehmer/
-innen den Umgang mit dem ahoj.infoRedaktionssystem und die zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten auf dem zweisprachigen
Internetportal kennen. Ausgerüstet mit allen
Basics können die jungen Online-Redakteur/
-innen künftig www.ahoj.info mit gestalten.
Gleichzeitig versteht sich www.ahoj.info als Informationsportal. Hier erfährt
man Interessantes und Nützliches zu Themen wie:
w
w
w
w
w
Landeskunde,
Sprache,
Studieren / Arbeiten im Ausland,
EVS (Europäischer Freiwilligendienst),
Reisen.
ahoj.info-Themenseminare
Damit sich junge Menschen nicht nur virtuell, sondern auch im realen Leben
treffen können, bietet das ahoj.info-Team regelmäßig Seminare an.
w Begegnen und fremdsprechen. Wie bei allen anderen Tandem-Projekten
auch steht die Begegnung junger Menschen aus Deutschland und
Tschechien im Vordergrund.
w
Neben Einheiten zur Interkulturalität erlernen die
Teilnehmer/-innen mithilfe der deutsch-tschechischen Sprachanimation die wichtigsten Wörter der
jeweiligen Nachbarsprache, so dass die Grundlage
für ein respektvolles und freundschaftliches Miteinander gegeben ist.
w
wwwie funktionieren die neuen Medien? Die ahoj.
info-Seminare machen junge Menschen fit im
144 = sto čtyřicet čtyři = (ein)hundertvierundvierzig
Do kapsy
Frei- und europawillig
Wer Informationen zum Europäischen Freiwilligendienst (EVS) sucht, der ist bei
www.ahoj.info genau richtig. Unter der Rubrik „Freiwillig/ dobrovolně“ finden
Interessierte umfangreiche Informationen online. Informationen aus erster
Hand gibt’s bei den beiden EVS-Freiwilligen, die das Portal betreuen. Kontakt
auf [email protected]
www.ahoj.info ist ein Projekt des Koordinierungszentrums DeutschTschechischer Jugendaustausch Tandem. www.ahoj.info wird unterstützt vom
Deutschen Jugendherbergswerk, DJH. Weitere Informationen unter www.djh.de
Do kapsy
sto čtyřicet pět = (ein)hundertfünfundvierzig = 145
Česko-německý internetový portál
Od mladých pro mladé
w
Účastnit se, diskutovat, vytvářet
Pod heslem „Naše stránky jsou Vaše stránky“ mohou
mladí lidé na www.ahoj.info:
w
w
w
w
w
Online redaktoři vyjadřují své názory. V rámci
seminářů se účastníci seznámí se základy
redakčního systému ahoj.info a možnostmi
vytváření tohoto dvojjazyčného internetového
portálu. Vyzbrojeni všemi důležitými poznatky se
mohou online redaktoři spolupodílet na vytváření
www.ahoj.info.
psát vlastní texty,
komentovat články,
zaznamenávat a vyhledávat jednotlivé akce
v online kalendáři,
představovat vlastní nápady a projekty,
navazovat kontakty s lidmi ze sousední země.
www.ahoj.info funguje současně i jako informační portál. Lze zde najít
zajímavosti a potřebné informace o:
w
w
w
w
w
reáliích,
jazyce,
studiu a práci v zahraničí,
EVS (Evropské dobrovolné službě),
cestování.
Tematické semináře ahoj.info
Aby se mladí lidé mohli setkávat nejen virtuálně, ale i ve skutečném životě,
pořádá ahoj.info tým pravidelně různé semináře.
w Setkání a jazyk. Stejně jako i u ostatních projektů Tandemu stojí v popředí
setkávání mladých lidí z Česka a Německa.
w V rámci interkulturních workshopů si účastníci
pomocí česko-německé jazykové animace osvojí
nejdůležitější slovíčka sousedního jazyka.
w
Dobrovolně do Evropy
Kdo hledá informace o Evropské dobrovolné službě (EVS), ten je na
www.ahoj.info správně. V rubrice „freiwillig / dobrovolně“ najdou zájemci
obsáhlé informace. Informace z první ruky poskytnou i oba dobrovolníci, kteří
se o portál ahoj.info starají. Kontaktujte je: [email protected]
www.ahoj.info je projekt Koordinačního centra česko-německých výměn
mládeže Tandem.
www.ahoj.info je finančně
podporováno Organizací
německých turistických
ubytoven pro mládež
(DJH) – www.djh.de
Jak wwwlastně fungují nová média? Na seminářích
ahoj.info se mladí lidé učí zacházet i s novými
médii. Po přednáškách odborných referentů se
osvojené poznatky ihned využijí v praxi. Výsledky
těchto seminářů – v roce 2008 to byly filmy o českoněmeckých vztazích – lze najít na www.ahoj.info.
146 = sto čtyřicet šest = (ein)hundertsechsundvierzig
Do kapsy
Do kapsy
sto čtyřicet sedm = (ein)hundertsiebenundvierzig = 147
B HEMICUM
Broschüre zur tschechischen Landeskunde
Tandem gibt eine Broschüre zur Landeskunde mit Tipps und Infos über
Tschechien heraus. Sie reicht von A wie Alles auf einen Blick über E wie Essen
& Trinken, I wie Interkulturelle Kommunikation und P wie Politisches System bis
zu Z wie Zum Schluss und informiert Jugendliche umfassend und ausführlich
über Kultur und Gepflogenheiten in Tschechien. Die Broschüre kann bei Tandem
bestellt werden und steht auch online zur Verfügung.
Reálie České republiky
V roce 2008 vydal Tandem publikaci o reáliích České republiky s mnoha tipy
a informacemi. Vysvětluje jednotlivá abecedně řazená hesla od A přes I jako
Interkulturní komunikace, P jako Politický systém až po Z jako Závěrem.
Obsáhle a podrobně informuje mladé lidi o kultuře a zvyklostech v Česku.
Publikaci si lze u Tandemu objednat, některé její části lze najít na internetu.
KIK = „Kultur - Identität – Kommunikation“
Die Projektgruppe KIK bietet Seminare an, die die
Grundlagen interkultureller Arbeit vermitteln. Das
Grundverständnis der Arbeit von KIK ist dabei
ein transkultureller Ansatz, der von nationalen
Gegenüberstellungen kulturell bedingter Eigenschaften
absieht.
Damit möchte die Gruppe eine Herangehensweise im deutsch-tschechischen
Bereich etablieren, die Kultur erfahrbar und verstehbar macht. KIK hat sich
aus der von Tandem angebotenen Fortbildung „Gruppenprozesse und
Leitungskompetenzen bei deutsch-tschechischen Begegnungen“ entwickelt.
Mehr Infos unter www.klick-nach-kik.de
KIK = „Kultura - Identita – Komunikace“
Projektová skupina KIK nabízí semináře, na nichž si
lze osvojit základy interkulturní práce. KIK vychází
z transkulturního přístupu, který odhlíží od tradičního
chápání kultury jako sbírky národních vlastností.
REGENSBURG – PASSAU
studienbegleitende Ausbildung für Studierende
w
w
w
w
Tschechisch aktiv und passiv in 10 Monaten
Ferienkurs in der Tschechischen Republik
Landes- und Kulturkunde
Spezialangebot in den Fächern Jura, Wirtschaft, Geschichte, Politik,
Geographie, Musik­wissen­schaft, Sprach- und Literaturwissenschaften
Anmeldung: Ende August
Beginn:
Ende September
w keine Vorkenntnisse erforderlich
w befreit von der Zweitstudiengebühr
w kann in Regensburg und Passau studiert werden
Kontakt
B HEMICUM
Universität Regensburg
93040 Regensburg
Sekretariat: Gebäude PT 3.1.17
Tel.: +49 941 943-35 25
Fax:+49 941 943-18 61
E-Mail: [email protected]
Internet: www.bohemicum.de
KIK se snaží uvádět tento přístup do oblasti česko-německé spolupráce
a učinit tak kulturu hmatatelnější a srozumitelnější. KIK vznikl v rámci
česko-německého vzdělávacího kurzu Tandemu „Práce s česko-německými
skupinami“. Bližší informace www.klik-na-kik.cz
148 = sto čtyřicet osm = (ein)hundertachtundvierzig
Do kapsy
Do kapsy
sto čtyřicet devět = (ein)hundertneunundvierzig = 149
Notizen
Poznámky
150 = sto padesát = (ein)hundertfünfzig
Notizen
Poznámky
Do kapsy
Do kapsy
sto padesát jedna = (ein)hunderteinundfünfzig = 151
Notizen
Poznámky
152 = sto padesát dva = (ein)hundertzweiundfünfzig
Notizen
Poznámky
Do kapsy
Do kapsy
sto padesát tři = (ein)hundertdreiundfünfig = 153
Unser Dank gilt ...
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Robert
Bosch Stiftung, der Ständigen Kultusministerkonferenz der Länder, dem Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik, Herrn
Ralf Kehr. Insbesondere danken wir Herrn Prof. Marek Nekula (Bohemicum
Regensburg – Passau) für die hervorragende produktive Zusammenarbeit am
grammatischen Teil sowie für Hinweise zu weiteren Teilen dieses Buches. (Mehr
Infos zum Bohemicum auf Seite 149.)
Naše poděkování patří ...
Spolkovému ministerstvu pro rodinu, seniory, ženy a mládež, Nadaci Roberta
Bosche, Stálé konferenci zemských ministrů kultury, Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a panu Ralfu Kehrovi. Děkujeme zejména profesoru
Marku Nekulovi (Bohemicum Regensburg – Passau) za velmi produktivní
spolupráci na gramatických pasážích této knihy, jakožto i za cenné připomínky
k jejím ostatním částem. (Více informací o Bohemicu na str. 149.)
Die 1. Auflage erschien mit Unterstützung der Robert Bosch Stiftung. Die 2. bis
10. Auflage wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gefördert.
První vydání vzniklo za podpory Nadace Roberta Bosche. Druhé až desáté
vydání bylo financováno z prostředků Spolkového ministerstva pro rodinu,
seniory, ženy a mládež.
Autor/-innen 2. – 11. völlig überarbeitete Auflage | Autoři 2. – 11. vydání
Hansjürgen Karl, Kateřina Karl-Brejchová et kol.
Herausgegeben von | Vydal
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch
Maximilianstraße 7, D-93047 Regensburg
fon: +49 941 585 57-0
fax: +49 941 585 57-22
[email protected]
www.tandem-info.net
Autor/-innen 1. Auflage | Autoři 1. vydání
Hansjürgen Karl, Thomas Hochleitner, Kamila Hlavsová, Dr. Irena Hirschmann
Gestaltung | Grafická úprava
Büro für Öffentlichkeitsarbeit Marko Junghänel, Fridolin Wild (erste Auflage)
Umschlagbilder | Obrázky na obalu
Tandem Regensburg
Koordinační centrum
česko-německých výměn mládeže
Sedláčkova 31, CZ-30614 Plzeň
tel.: +420 377 634 755
fax: +420 377 634 752
[email protected]
www.tandem-info.net
Druck | Tisk
Kartenhaus Kollektiv, Regensburg
ISBN: 978-3-925628-63-4
11. Auflage | 11. vydání (Nachdruck der 10. Auflage | dotisk 10. vydání):
65.001 – 75.000
154 = sto padesát čtyři = (ein)hundertvierundfünfzig
Do kapsy
Do kapsy
155
Auf einen Blick ...
Ve zkratce
Herzlich Willkommen!
Srdečně Vás vítáme!
Guten Tag! Guten Morgen!
Dobrý den! Dobré ráno!
Guten Abend! Gute Nacht!
Dobrý večer! Dobrou noc!
Auf Wiedersehen!
Na shledanou!
Hallo! (jen při setkání),
Servus!
Ahoj! Čau!
Tschüss! (jen při loučení!!!),
Servus! (regionálně)
Ahoj! Čau!
Entschuldigung!
Promiň / Promiňte!
Bitte! Danke!
Prosím! Děkuji!
Ja! Nein!
Ano! Ne!
Hilfe!
Pomoc!
Wichtige Telefonnummern
Důležitá telefonní čísla
Polizei: 110
Policie: 158
Feuerwehr: 112
Hasiči: 150
Notarzt: 112
Zachranná služba: 155
Euro-Notruf: 112
Evropská linka tísňového
volání: 112
Předvolba do:
00420
Vorwahl nach:
156 = ???
0049
Do kapsy

Podobné dokumenty

Do kapsy

Do kapsy Díky ........................................... Dank ....................................................... 162 Impresum .................................. Impressum . ..........................

Více

Do kapsy

Do kapsy Impresum .................................. Impressum .............................................. 166 Ve zkratce .................................. Auf einen Blick ..............................

Více

Do kapsy

Do kapsy F Friedrich G Gustav H Heinrich CH machen I Ida J Julius K Klaus L Ludwig M Martha N Nordpol Ň Kognak O Otto P Paula Q Quelle R Richard Ř Dvořák

Více