na motivy příběhů roberta e. howarda

Komentáře

Transkript

na motivy příběhů roberta e. howarda
NA MOTIVY PŘÍBĚHŮ ROBERTA E. HOWARDA
TM
SCOTT
MARIO
DAVE
ALLIE GUEVARA STEWART
Překlad: JAN KANTŮREK
www.comicscentrum.cz
Kliknutím navštívíte
internetové stránky
Comics Centra.
ĎÁBLŮV HRAD
Scénář
SCOTT ALLIE
Kresba
MARIO GUEVARA
Barvy
DAVE STEWART
Překlad
JAN KANTŮREK
Obálka
MIKE MIGNOLA
a Dave Stewart
Původní obálky sešitové série
JOHN CASSADAY
a Laura Martin a Dave Stewart
Alternativní obálka série
JOE KUBERT
Solomona Kanea vymyslel
ROBERT E. HOWARD
“Ďáblův hrad” je adaptací fragmentu povídky Roberta E. Howarda
Překlad z angličtiny: Jan Kantůrek
Lettering: Martin Trojan
Ž ádné další zvíře nerušilo stíny
temného pralesa a vzduchem se šířily
jen ty nejslabší závany pachů.
Šéfredaktor, barevné korekce, grafická úprava: Václav Dort
Redakce překladu: Kamil Bernášek, Richard Klíčník
Jazykové korektury: Milena Vojtková
Distribuce: Jitka Fialová
Předtisková příprava: Comics Centrum
Šéfredaktor: MIKE RICHARDSON
Design souborného vydání: JOSHUA ELLIOTT
Digitální výroba: RYAN HILL
Asistent vydavatele: PATRICK THORPE
Pomocný redaktor: RANDY STRADLEY
Redaktor: PHILIP R. SIMON
Pravda, občas se
tu objevili poutníci.
Zvláštní poděkování Fredriku Malmbergovi, Joakimu Zetterbergovi a Lesliemu Buhlerovi z Conan Properties.
Velice nám pomohli Jimmy Betancourt, Guy Davis, Christian Endres, Ryan Jorgensen, Christian Langhagen,
Andrew Mergenthaler, Gunther Nickel a Chris Warner.
Navštivte naše internetové stránky: http://www.comicscentrum.cz
nebo naši prodejnu: Jana Masaryka 29 (vchod z Americké ul.), Praha 2, 120 00
Telefon: 296 302 570, 296 302 571, FAX: 296 302 573
Z anglického originálu Solomon Kane: The Castle of the Devil, vydaného nakladatelstvím Dark Horse Comics Inc.
v roce 2009, českou verzi vydal: Martin Trojan-3-Jan, Jana Masaryka 29, 120 00 Praha 2
První české vydání © 2010
Vytištěno v TISKÁRNÁCH Havlíčkův Brod, a. s.
ISBN 978-80-86839-43-1 – vázaná
ISBN 978-80-86839-44-8 – brožovaná
© 2009, 2010 Dark Horse Comics Inc. & Comics Centrum. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být
reprodukována nebo jinou formou publikována bez přímého písemného souhlasu autorů .
Solomon Kane©: The Castle of the Devil. Solomon Kane© 2009 Solomon Kane Inc. (“SKI”). SOLOMON KANE, and related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof
are trademarks or registered trademarks of SKI. The stories, institutions, and characters in this publication are fictional. Any resemblance to actual persons (living or dead), events,
institutions, or locales, without satiric intent, is purely coincidental. No portion of this book may be reproduced, by any means, without express written permission from the copyright
holder. All rights reserved. Dark Horse Books® and the Dark Horse logo are trademarks of Dark Horse Comics, Inc., registered in various categories and countries. All rights reserved.
This volume collects issues #1 through #5 of the Dark Horse Comics monthly Solomon Kane series and “The Nightcomers,” a Solomon Kane short story that originally ran online in
the MySpace Dark Horse Presents June 2008 issue.
President and Publisher MIKE RICHARDSON Executive Vice President NEIL HANKERSON Chief Financial Officer TOM WEDDLE Vice President of Publishing RANDY STRADLEY
Vice President of Business Development MICHAEL MARTENS Vice President of Marketing, Sales, and Licensing ANITA NELSON Vice President of Product Development DAVID SCROGGY
Vice President of Information Technology DALE LAFOUNTAIN Director of Purchasing DARLENE VOGEL General Counsel KEN LIZZI Editorial Director DAVEY ESTRADA Senior Managing
Editor SCOTT ALLIE Senior Books Editor, Dark Horse Books CHRIS WARNER Senior Books Editor, M Press/DH Press ROB SIMPSON Executive Editor DIANA SCHUTZ Director of
Design and Production CARY GRAZZINI Art Director LIA RIBACCHI Director of Scheduling CARA NIECE
Poutníci...
tvor se
pohyboval volně
a bezstarostně.
V téhle části lesů
lidé nežili. Míle od
poslední vesnice,
míle od hradu.
...a ještě další tvorové,
nepatřící ani do pralesa,
ani do noční temnoty.
<Tak dobrá, cizinče.
za toho koně a pár zlaťáků
si koupíš volný
průchod -->
<přeloženo z němčiny>
hach!
<Co se to--?>
aach!
hou!
Hurensohn!
Odejdeš
ke stvořiteli
s kletbou
na rtech,
Hesenšťane!
je to Více než
důstojný epitaf pro
takového raubera
a strauchdieba...*)
Potom co přišel o svého koně
v té proklaté rybářské vesnici,*
projel v sedle tohoto oře
podél celého francouzského
pobřeží a dál na jih. uJel na něm
teplým létem přes dvě stě mil,
krajem vinoucích se říček.
Masa chybělo jen málo,
ale šelma už mrtvé
zvíře opustila...
Mohl své protivníky pohřbít,
ale ne tak hluboko, aby
je divoká zvěř nevyhrabala.
U Štrasburku vjel do temného
hustého lesa, a to jen proto,
aby uviděl koně pojít,
s krkem rozervaným na kost.
Pocit, který přivedl Puritána do
zdejších lesů, kde neplatily žádné
zákony, na něj v časných hodinách
před svítáním působil ještě silněji.
Ticho houstlo tajemstvím okolních
pokroucených stromů a vyvolávalo
v něm vzdálené matné vzpomínky, jako
by procházel sny o pohanském světě,
který tady byl před tím dnešním.
Kráčel dál a slunce, které
po nebi rychle stoupalo, zahnalo
jeho neurčité a pochmurné myšlenky,
až začal pociťovat takřka lehkost.
Tábor byl zničen, ale
do rána chybělo jen málo.
*) raubíře a lapku.
Bohužel, jak se zdálo,
podle božích plánů
nemělo slovo lehký“
"
v jeho životě místa.
*) stalo se v příběhu "noční příchozí“, který najdete na konci knihy
[fff]
[ufff]
Obavy z ran
i o moji krmi,
unášejí mne pryč
cestou.*
u všech ďáblů, člověče,
Vy nevíte, kam máte
namířeno?
nasedněte za
mě... podíváme se po
nějakém hostinci...
Co na tom,
kde muž právě je, když
vykonává vůli boží?
Nechci přetěžovat
vašeho hřebce, ale dovolte mi
kráčet vedle vás, Už je to mnoho
měsíců, co jsem naposledy
slyšel dobrou angličtinu.
Chystám se vyplout
proti tureckým korzárům,
pojďte se mnou, příteli,
a dejte se na moře...
Naslouchám,
uši nastraženy,
co poutníci mi
řeknou.*
vida... Jsem rád,
že potkávám krajana
z anglie, i když, jak
se zdá, jste pěkně
zádumčivý.
Jmenuju
se John Silent
a mířím do
Janova.
Zdravím!
" Ušlápnutí a hladoví rolníci,
krutí pánové, lidé, kteří
nectí zákon. ale i tak jsem
dokázal tu a tam něco
dobrého - Před chvílí jsem
narazil na lidskou trosku
pověšenou na šibenici.
Podařilo se mi toho hocha
odříznout, než mu došel dech.“
Já jsem Solomon
Kane, a mé putování po
tváři matky Země nemá
cíle.
*) píseň Herberta Collmanna "Ballads and Broadsides chiefly Of the Elizabethan Period"
A co jste
zjistil, když
jste putoval
touhle zemí?
Už jsem se po něm plavil
- A zalíbení jsem v něm nenašel.
Mnozí, kteří se tam ohánějí
jménem poctivých obchodníků,
jsou jen odpornými piráty.
Vy jste
odřízl člověka
z popraviště
barona von
Stalera? u všech
ďáblů, to nás bude
stát krk! Oba!
Máte
kletbu příliš
rychle po ruce,
příteli.
Myslím, že baron pověsil
"
toho člověka nespravedlivě.
Obětí byl jen chlapec
a v jeho tváři nebylo zla.“
K nevíře! Riskujete
oba naše životy,
abyste zachránil
jeden!
vy
chcete jít
na hrad?
Rád bych
viděl toho pána,
který věší
děti.
Během mého
putování světem
na mě tu a tam padla
povinnost zbavit
hříšníky jejich
života.
U všech ďáblů! Mluvíte,
jako byste byl soudcem a baron
von Staler stál před vámi
spoutaný a bezmocný...
Už mě tím
neobtěžujte!
Řekněte
mi, čí je to
hrad?
Mám pocit, že
podobné to bude
i s baronem.
To je sídlo
barona von Stalera
- nejmocnějšího pána
Černého lesa.
Máte jen jednu čepel
a baron je obklopen
ozbrojenci.
Na mé straně
je právo, a právo
je mocnější
tisíce mužů.
Ale zatím jsem
barona neviděl.
Kdož jsem já, abych
bez toho soudil?
Třeba je baron
spravedlivý muž.
Myslím,
že to je ten hrad,
o kterém mluví poddaní.
Oni mu ale říkají mnohem
odpornějším jménem,
totiž
Buď jste
šílenec s božím
vnuknutím, blázen,
nebo nejodvážnější
člověk na světě.
Veďte nás!
Ďáblův
hrad.
Tahle
cesta vede
k hradní bráně,
A tahle cesta
nejkratším směrem
z dosahu baronovy
moci.
Pojďme. Baron
jistě neodmítne
poskytnout
nocleh dvěma
poutníkům.
Je to bláznivé
dobrodružství, které
nejspíše skončí naší smrtí,
ale jeho šílenost mě
vzrušuje!
vaše řeč
je hrubá
a bezbožná...
...Ale začínáte
se mi líbit.
<...Andreas
je objevil
z nejvyšší
věže.>
<Nevidím
je.>
<Dva muži,
můj pane - jeden
v sedle a Ten druhý
mu kráčí po boku
jako stín.>
<Ani
nemůžeš...>
<Nepovažuj
onen stín za
podřízeného jen
proto, že kráčí
po zemi.>
<Hm, to jistě
ne. Ale určitě
bude mít mnohem
špinavější nohy.>
Dostali jste se
na konec ukázky.
Celý příběh
si můžete přečíst
kliknutím sem.
<Vezmi
čtyři své muže
a zažeň je.>
<Barone von Stalere!
Nevyžaduje snad vaše
křesťanská láska poněkud
zdvořilejší uvítání
než toto?>
www.comicscentrum.cz
Kliknutím navštívíte
internetové stránky
Comics Centra.

Podobné dokumenty

ildbyran ässleholm

ildbyran ässleholm pro nûj pfiechod na men‰í kluzi‰tû nebyl tak drastick˘. „To mi pomohlo. Pfiiãichl jsem si k typu hokeje, jak˘ Detroit hraje. Je to daleko pfiímûj‰í hra, neÏ na co jsem byl zvykl˘ ze ·védska. Taky bylo...

Více

Untitled - Comics Centrum

Untitled - Comics Centrum Z anglického originálu The Tale of One Bad Rat, vydaného nakladatelstvím Dark Horse Comics Inc. v roce 1995, českou verzi vydal: Martin Trojan – 3-Jan, Jana Masaryka 29, 120 00 Praha 2 První české ...

Více

Untitled - Comics Centrum

Untitled - Comics Centrum Z anglického originálu Ragemoor, vydaného nakladatelstvím Dark Horse Comics, Inc. v roce 2012, českou verzi vydal: Martin Trojan – 3-Jan, Jana Masaryka 29, 120 00 Praha 2 První české vydání © 2013 ...

Více

Stažení souboru - Open edu - Univerzita Hradec Králové

Stažení souboru - Open edu - Univerzita Hradec Králové V následujícím textu navazuji na výše zmíněné autory a vycházím z jejich teorií a terminologie. Cílem mého příspěvku je zařadit komiks do kontextu dalších oborů a analyzovat ho na základě lingvisti...

Více

Žabí mor - Comics Centrum

Žabí mor - Comics Centrum Navštivte naše internetové stránky: www.comicscentrum.cz nebo naši prodejnu: Jana Masaryka 29 (vchod z Americké) Praha 2, 120 00 Telefon: 296 302 570, 296 302 571, fax: 296 302 573 Z anglického ori...

Více

MIKE MIGNOLA TOM SNIEGOSKI

MIKE MIGNOLA TOM SNIEGOSKI Václav Dort ✠ šéfredaktor, barevné korekce Kamil Bernášek ✠ redaktor Milena Vojtková ✠ korektury Jitka Fialová ✠ distribuce Comics Centrum ✠ předtisková příprava

Více