řešení - SystemOnLine.cz

Komentáře

Transkript

řešení - SystemOnLine.cz
Akviziční Strategie –
Aplikační portfolio Oracle po akvizicích
Jiří Zoubele, Solution Architect
INVEX fórum 2007
„Novinky“ v portfoliu Oracle
16 Acquisitions**
17 Acquisitions*
4 Acquisitions
Oracle
FY 2005
Oracle Fiscal Year 2006
Oracle Fiscal Year 2007
* Includes acquisitions of Covansys and Hexaware operations.
** Acquisition of Mantas through majority-owned i-flex solutions company. Acquisitions of Agile Software and Lodestar are pending.
Obsah
• Aplikační a akviziční strategie Oracle
• Aplikace napříč odvětvími
• Vybrané odvětvové best-of-breed aplikace
• Shrnutí
<Insert Picture Here>
<Insert Picture Here>
Aplikační a akviziční
strategie Oracle
Současnost: Oracle vyvíjí a dodává
Podnikový software
E-Business Suite,
JD Edwards, PeopleSoft,
Siebel, Hyperion ...
Základní informační technologie
Databáze, integrační a
vývojové nástroje
Služby
iDiscovery
Architektura
Implementace
Měření
Provoz
Cíl: Nejlepší aplikace+hotová integrace
Podnikový software
Nejlepší ověřená světová
řešení - aplikace
Základní informační technologie
Hotová integrace na
principech SOA
Služby
iDiscovery
Architektura
Implementace
Měření
Provoz
Skladba nových řešení – podnikové IS
SOA
Rozšiřující technologická
řešení
Security
Transport
BI
CRM
Others…
MFG
Utilities
HCM
Financial Services
Telecommunication
Odvětvová řešení
Analytics
Retail
Rozšiřující podnikové
aplikace
General
Skladba nových řešení - odvětví
SOA
Rozšiřující technologická
řešení
Security
Transport
BI
CRM
Others…
MFG
Utilities
HCM
Financial Services
Telecommunication
Odvětvová řešení
Analytics
Retail
Rozšiřující podnikové
aplikace
General
Skladba nových řešení – technologie
SOA
Rozšíření technologických
řešení
Security
Transport
BI
CRM
Others…
MFG
Utilities
HCM
Financial Services
Telecommunication
Odvětvová řešení
Analytics
Retail
Rozšiřující podnikové
aplikace
General
<Insert Picture Here>
Podnikové aplikace
napříč odvětvími
Prvotřídní podnikové systémy
Akvizice umožnily Oracle vytvořit prvotřídní sadu podnikových
aplikačních balíkových řešení
30,000
13,000
Apps Customers
Apps Customers
#1 v HR celosvětově
#1 v SCM celosvětově
#1 v CRM celosvětově
Oracle committed to enterprise
applications, but lacks scale to compete
#1 HRMS Vendor
Leading
Product
Lifecycle
Management
#1 Banking Apps Vendor
#1 CRM Vendor
Leading EPM vendor
#1 Logistics Apps Vendor
#1 Retail Apps Vendor
Leading Predictive Analytics
#1 Demand-Driven Planning
Tradiční řešení ERP/SCM a CRM
Řešení
E-Business Suite
PeopleSoft
Enterprise
JD Edwards
EnterpriseOne
JD Edwards
World
Siebel
Enterprise CRM
Tradiční rozsah funkcí pro řízení podniků a institucí
Finance, Majetek
Lidské zdroje
Nákup, Prodej, Sklady
Výroba, SCM, Doprava
Řízení objednávek
Plánování
CRM, PRM
…
Komplexní, světově nejrozšířenější řešení oblasti CRM
Rozšiřující specifická řešení
Řešení
Demantra
Prvotřídní řešení pro oblast Demand management, sales &
operations planning, and trade promotions management.
Agile
Světové řešení pro komplexní řízení produktového portfolia
a životního cyklu produktu.
Umožňuje zrychlit proces inovace produktů a maximalizovat
ziskovost produktů pomocí řízení informací, procesů a
rozhodování o produktech ve všech fázích jejich životního
cyklu.
Řešení integruje a zjednodušuje plánování dopravy, řízení
provozu a plateb prostřednictví jednotné aplikace pro
G-log Transportation
všechny módy dopravy. Od jednoduché automobilové po
komplexní kombinovanou leteckou, lodní a železniční.
Vybraní zákazníci G-log …
Logistics
Service
Providers
Manufacturing
Retail
<Insert Picture Here>
Business Intelligence a
Enterprise Performance
Management
Prvotřídní řešení Business Intelligence &
Enterprise Performance Management
Akvizice umožnily získat Oracle pozici vedoucího dodavatele EPM a BI
řešení. Přibyla špičková řešení pro analýzy, plánování a fin. konsolidaci.
První ucelený (end-to-end)
Enterprise Performance
Management System –
kombinující EPM a
operativní BI
„Best-of-breed“ sada
Business Intelligence
aplikací
Leading provider of heterogeneous data
integration products
Comprehensive pre-built
enterprise analytic solutions
Best-in-class Enterprise Performance
Management
BI a EPM
Řešení
Hyperion
Modulární sada integrovaných aplikací podporujících celý cyklus
finančního řízení od stanovení cílů, přes modelování, plánování,
monitoring, až po analýzy a reporting.
Využívá technologie Oracle Business Intelligence Foundation
and Tools pro integraci dat z různých zdrojů a k poskytování
reportů a analýz formou portálových obrazovek typu dashboard.
Systém poskytuje integrované reportingové a analytické nástroje
včetně grafických analýz pro koncové uživatele a rozhraní na MS
Office.
Siebel analytics
(BI Suite
Enterprise
Edition)
Ucelené připravené řešení pro analýzy fungobvání podniku.
Obsahuje:
- intuitivní prostředí pro jednotlivé pracovní role v organizaci (od
běžných zaměstnanců po vrcholové manažery)
- umožňuje kvalifikovanější rozhodování, zvyšuje akceschopnost
a umožňuje řídit postupy podle „best practices“,
- umožňuje rozšiřovat řešení podle specifických požadavků
Vybraní zákazníci …
Chonbuk
National
University
Hospital
Training Group
Defence Agency
Customer names provided under NDA
<Insert Picture Here>
Odvětvové best-of-class
aplikace
Oracle v odvětví komunikací
Akvizice rozšířily nabídku aplikací a infrastruktury pro odvětví komunikací
90%
Komunikace
identifikovány jako jedno
z klíčových odvětví pro
Oracle
Komunikačních společností
na světě používá aplikace
a/nebo infrastrukturu Oracle
#1 v Communications celosvětově
#1 CRM Vendor in Comms
Oracle Services Delivery Platform
IP-Based Contact Center Software
#1 In-Memory DB in Comms
Leader in Service Fulfillment
Operations Support System
Most Modern Billing Application
Built on Oracle
Odvětví komunikace
Řešení
MetaSolv
Systém nové generace pro řízení skladů a order management, který umožňuje
nákladově efektivní dodávky tradičních i nových „next-generation“služeb v prostředí
komplexních sítí.
Řešení automatizuje a optimalizuje klíčové procesy napříč společností, včetně návrhu a
přiřazení network inventory, modelování služeb, work management, order provisioning,
trouble management a péče o zákazníky.
Řešení prokázalo vysokou škálovatelnost a schopnost zvládnout vysoká zatížení.
Systém používá více než 55 poskytovatelů tradičních komunikačních služeb i
poskytovatelů služeb nové generace.
PORTAL
Špičkové řešení pro Billing and Revenue Management v komunikačních společnostech.
Řešení využívá mnoho světových společností, jako jsou například France Telecom,
Vodafone, FASTWEB, US Cellular, Telecom Argentina, Sony, XM Satellite Radio a
Telstra.
[email protected]
Oracle Contact Center Anywhere (dříve [email protected] CallCenterAnywhere) je
předintegrované „multichannel“ kontaktní centrum, které je schopné přejímat
komunikaci „odkudkoliv“ a směrovat ji „kamkoliv“. Je schopno zpracovávat tradiční
telefonní hovory, email, chat, fax a web callback požadavky. Poskytuje též blended
predictive and preview dialing, interactive voice response (IVR), multichannel reporting
a nástroje pro supervisory k řízení call centra.
Oracle v odvětví Retail
Akvizice umožnily Oracle naplnit požadavky retailových společností
prostřednictvím balíkových řešení.
Retail
identifikován jako jedno
z klíčových odvětví pro
Oracle
1,900
Retailers využívá
softwarového řešení Oracle
pro Retail
#1 v Retail celosvětově
#1 Retail Apps Vendor
Profit Optimization Software
Point-of-Sale Software
Workforce Management
Odvětví Retail
Řešení
Retec
360Commerce
ProfitLogic
Integrated Merchandise Planning & Execution
Promotional Planning & Optimization
Optimalizace maloobchodních cen
Store/SKU Level Forecasts
Push & Pull optimalizace
Optimalizace sortimentu
Multiple Organization Support·Integrated Merchandising &
Financial
360 view of the Workforce Management, Digital Asset
Management
Retail Profit Optimization software
Vybraní zákazníci …
Oracle v Bankovnictví
Prostřednictvím majoritně vlastněné společnosti i-flex dodává Oracle
prvotřídní řešení pro odvětví finančních služeb
i-flex
Bankovnictví
identifikováno jako
jedno z klíčových
odvětví pro Oracle
poskytuje ucelenou sadu
řešení pro více než 660
zákazníků ve 120 zemích
#1 v Banking a Fin Svcs celosvětově
#1 Core Banking Software
Regulatory Compliance Software
Odvětví bankovnictví
Řešení
I-flex
(FLEXCUBE,
Process Framework)
FLEXCUBE®—nejprodávanější bankovní systém na světě v
letech 2002-2006. FLEXCUBE je komplexní balík
bankovního software pro retailové, korporátní investiční a
internetové bankovnictví, správu nemovitostí a obsluhu
investorů.
The i-flex Process Framework for Banking (iPFB) je
knihovna bankovních procesů, která vychází ze zkušeností
společnosti i-flex a best practices v odvětví poskytování
finančních služeb.
I-flex (Mantas)
Mantas' Behavior Detection Platform™ je nejucelenější
řešení pro detekci rizik, zlepšování vztahu s klienty a
uplatňování regulatorních opatření např. proti praní
špinavých peněz, nebo trading and broker compliance.
Oracle v odvětví Utility
Oracle dodává první ucelené (end-to-end) řešení „revenue a
operations managementu“ pro soukromě vlastněné i veřejné utility
Utility
identifikovány jako
jedno z klíčových
odvětví pro Oracle
Customer Care & Billing
Mobile Workforce Management
Outage & Distribution Management
Asset Management
Public Sector Tax Management
End-to-end řešení „revenue a
operations managementu“ pro
soukromě vlastněné i veřejné
utility.
Zvyšuje ziskovost služeb a
loajalitu zákazníků
Best-in-class meter data management,
commercial and industrial billing, load
research, forecasting and pricing, profiling,
settlement & transaction management
solutions
Odvětví utility
Řešení
LODESTAR
Prvotřídní řešení pro odvětví utilit zahrnující:
-„meter data management“,
- komerční a průmyslový (C&I) billing,
- load research, load forecasting and pricing, load profiling,
- settlement and transaction management
SPL
Řešení pro revenue and operations management v odvětví
utilit. Obsahuje:
-Customer Care & Billing,
-Mobile Workforce Management,
-Outage & Distribution Management,
-Asset Management
Vybraní zákazníci …
<Insert Picture Here>
Shrnutí
Akvizice zvyšují schopnost Oracle
naplnit potřeby svých zákazníků
Udržení stávající pozice a dosažení postavení osvědčeného a
kvalifikovaného dodavatele v důležitých tržních segmentech IS-IT
Dnes
Rok 2004
•
•
•
•
•
#1 in Database
#1 Database share on Linux
#1 Database for SAP
#1 in Apps in North America
#1 in Public Sector globally
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
#1 in Database
#1 Database share on Linux
#1 Database for SAP
#1 in Apps in North America
#1 in Apps in United Kingdom
#1 in SCM globally
#1 in CRM globally
#1 in HCM globally
#1 in Retail globally
#1 in Public Sector globally
#1 in Banking and Financial
Services globally
www.oracle.com ...
Další informace
http://search.oracle.com
Strategic Acquisitions
nebo
www.oracle.com/corporate/acquisition.html

Podobné dokumenty

zobrazení / stáhnutí katalogu zde

zobrazení / stáhnutí katalogu zde požadavky Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. Pro zateplovací systém platí, že Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) je výrobek, dodávaný jako ucelená sestava složek, připev...

Více

Big Data Technical Overview

Big Data Technical Overview Snížení komplexity a nákladů, kvalitnější služby • Řešení pro podniková datová centra – Vyšší efektivita díky sdílení zdrojů – Vyšší kvalita služeb

Více

„Kids Fun Day – Summer on the farm“

„Kids Fun Day – Summer on the farm“ Vyjímečnost akce vnímáme především v kontextu firmy, respektive její pražské pobočky, ve které je věkový průměr zaměstnanců 36 let. Velké množství zaměstnanců si tedy musí po práci plnit spíše rodi...

Více

english synopsis - Časopis stavebnictví

english synopsis - Časopis stavebnictví Akademie České rady pro šetrné budovy Zájemci o šetrné stavebnictví budou mít od září k dispozici nový vzdělávací program Akademie České rady pro šetrné budovy. Mezi vyučujícími jsou špičky z praxe...

Více

Divize Finance

Divize Finance Banka se domnívá, že přichází o některé možnosti příjmů, ale nemá žádný systém, který by to dokázal sledovat. Zastaralá a zkostnatělá řešení Stávající hlavní bankovní systémy a související řešení j...

Více

Plánování

Plánování • Součinnost při tvorbě mapovacích rozhraní – mapování zdrojových dat

Více

Oracle - SystemOnLine.cz

Oracle - SystemOnLine.cz Vybraná řešení zvyšování produktivity Příklad 1 – Nákup Příklad 2 – Výroba Příklad 3 – Heterogení IS Příklad 4 – Měříme a řídíme

Více