Sociodemografie - soubor

Komentáře

Transkript

Sociodemografie - soubor
SPIR NetMonitor
Výzkum sociodemografie návštěvníků
internetu v České Republice
Název média:
1000her.cz
Měsíc:
Červen 2016
Základní informace
Velikost internetové populace ČR
Počet respondentů
Médium
Total (za všechna měřená média)
RU(počet)
Reach(%)
PV(počet) (od návštěvníků z ČR)
PV(počet) (od všech návštěvníků)
GRP (%)
6 642 364
N = 40
N = 22 237
7 460
0.11
111 044
119 104
1.67
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK
Červen 2016
-1-
1000her.cz
Tabulka 1: Pohlaví
RU
(%)
RU
(počet)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Muž
52.04
3 882
0.12
81.84
90 883
2.69
102.45
50.79
3 296 238
53.19
2 803 190 978
Žena
47.96
3 578
0.11
18.16
20 161
0.62
97.47
49.21
3 193 351
46.81
2 466 712 115
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 1: Pohlaví dle RU(%)
0%
50 %
52
51
Muž
48
49
Žena
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-2-
Total
100 %
1000her.cz
Tabulka 2: Věk
RU
(%)
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
10-14 let
21.53
1 606
0.38
23.36
25 941
6.14
338.52
6.14
398 724
2.34
123 117 619
15-24 let
18.49
1 379
0.14
9.55
10 606
1.05
121.28
15.27
991 250
11.57
609 959 975
25-34 let
22.28
1 661
0.13
16.38
18 187
1.42
115.72
19.20
1 246 093
16.74
881 954 662
35-44 let
29.79
2 222
0.15
49.38
54 830
3.58
129.19
23.03
1 494 421
25.35
1 336 135 036
45-54 let
0.67
50
0.00
0.55
616
0.06
4.18
16.25
1 054 786
19.39
1 021 692 861
55-64 let
4.09
304
0.04
0.44
490
0.06
31.87
12.92
838 286
15.97
841 504 084
65 let a více
3.15
234
0.05
0.34
373
0.08
44.11
7.18
466 027
8.64
455 538 857
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 2: Věk dle RU(%)
0%
50 %
22
10-14 let
6
18
15-24 let
15
22
25-34 let
19
30
35-44 let
45-54 let
55-64 let
65 let a více
23
1
16
4
13
3
7
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-3-
Total
100 %
1000her.cz
Tabulka 3: Nejvyšší dokončené vzdělání
RU
(%)
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Neukončené základní
22.44
1 674
0.31
23.56
26 165
4.88
278.16
7.82
507 629
3.30
Dokončené základní
4.52
337
0.07
5.61
6 229
1.30
62.51
7.15
463 701
5.29
278 805 069
Vyučen(a) bez maturity
25.81
1 925
0.11
49.82
55 321
3.27
101.39
25.51
1 655 598
27.85
1 467 648 494
Středoškolské s maturitou
33.07
2 467
0.10
9.77
10 851
0.44
88.51
37.55
2 436 599
40.40
2 129 041 566
Vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské Bc.
11.37
848
0.19
10.55
11 714
2.56
164.82
6.92
448 841
6.95
366 035 006
2.79
208
0.02
0.69
764
0.08
18.61
15.06
977 219
16.21
854 471 052
Vysokoškolské
173 901 907
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 3: Nejvyšší dokončené vzdělání dle RU(%)
0%
50 %
22
Neukončené základní
8
5
Dokončené základní
7
26
26
Vyučen(a) bez maturity
33
Středoškolské s maturitou
38
11
Vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské Bc.
Vysokoškolské
7
3
15
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-4-
Total
100 %
1000her.cz
Tabulka 4: Počet osob v domácnosti
RU
(počet)
RU
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
1 osoba
8.47
632
0.07
12.76
14 166
1.60
63.55
13.41
869 991
15.30
806 449 321
2 osoby
26.96
2 011
0.11
11.76
13 060
0.68
93.90
27.28
1 770 530
28.79
1 517 392 251
3 osoby
18.31
1 365
0.10
13.75
15 264
1.09
87.10
21.03
1 364 728
21.86
1 151 754 207
4 osoby
23.82
1 777
0.12
38.17
42 389
2.91
108.67
23.12
1 500 309
23.46
1 236 332 378
5 osob
0.91
67
0.02
0.20
224
0.05
14.24
6.33
410 903
5.77
303 923 797
6 a více osob
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
2.69
174 402
2.48
130 933 520
21.53
1 606
0.38
23.36
25 941
6.14
338.52
6.14
398 724
2.34
123 117 619
Respondent nebyl dotazován
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 4: Počet osob v domácnosti dle RU(%)
0%
50 %
8
1 osoba
13
27
27
2 osoby
18
3 osoby
21
24
23
4 osoby
5 osob
6 a více osob
Respondent nebyl dotazován
1
6
0
3
22
6
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-5-
Total
100 %
1000her.cz
Tabulka 5: Hlava domácnosti
RU
(%)
RU
(počet)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Ano
52.70
3 932
0.11
65.12
72 307
2.07
100.18
49.91
3 238 836
54.97
2 896 644 008
Ne
47.30
3 528
0.11
34.88
38 737
1.23
99.80
50.09
3 250 753
45.03
2 373 259 086
0.00
0
-
0.00
0
-
-
0.00
0
0.00
0
Respondent nebyl dotazován
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 5: Hlava domácnosti dle RU(%)
0%
50 %
Ano
50
47
Ne
Respondent nebyl dotazován
100 %
53
50
0
0
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-6-
Total
1000her.cz
Tabulka 6: Ekonomická aktivita
RU
(%)
V pracovním poměru (i nepravidelném)
51.70
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
3 857
0.11
53.73
TRP
(%)
59 659
1.63
TOTAL
PV
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
93.78
57.58
3 736 897
58.96
3 107 150 805
Afinita
(%)
PV
(počet)
0.81
60
0.01
0.07
74
0.01
6.46
11.90
772 421
12.78
673 250 704
44.34
3 308
0.22
45.87
50 938
3.36
194.55
21.48
1 393 730
15.82
833 470 265
Důchodce
3.15
234
0.04
0.34
373
0.06
33.00
9.03
586 051
12.44
655 736 258
Respondent nebyl dotazován
0.00
0
-
0.00
0
-
-
0.01
489
0.01
295 062
Podnikatel(ka), živnostník
Nepracující
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 6: Ekonomická aktivita dle RU(%)
0%
50 %
V pracovním poměru (i nepravidelném)
Podnikatel(ka), živnostník
58
1
12
44
Nepracující
21
3
Důchodce
Respondent nebyl dotazován
100 %
52
9
0
0
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-7-
Total
1000her.cz
Tabulka 7: ABCDE národní socioekonomická klasifikace
RU
(%)
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
A - nejvyšší
11.19
834
0.07
10.37
11 517
0.95
61.22
16.12
1 046 113
16.54
871 891 804
B
15.82
1 180
0.11
5.38
5 971
0.56
98.92
15.68
1 017 888
16.54
871 736 696
C1
13.31
992
0.11
2.41
2 675
0.31
101.19
12.87
834 956
14.11
743 488 908
C2
11.13
830
0.11
1.63
1 811
0.24
97.28
11.17
724 803
12.50
658 606 425
C3
4.23
315
0.05
0.53
585
0.09
42.25
9.72
631 051
11.37
599 384 773
D1
8.42
628
0.10
37.03
41 117
6.68
90.95
8.52
553 042
9.67
509 482 116
D2
6.53
487
0.16
7.04
7 812
2.64
146.74
4.48
290 957
5.02
264 719 771
E
5.96
444
0.31
11.95
13 270
9.15
272.86
2.37
154 057
2.41
126 970 315
23.41
1 746
0.17
23.67
26 285
2.60
153.68
19.06
1 236 717
11.83
623 622 285
Ne kvalifikovaný
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 7: ABCDE národní socioekonomická klasifikace dle RU(%)
0%
50 %
11
A - nejvyšší
16
16
16
B
13
13
C1
11
11
C2
4
C3
10
8
9
D1
7
D2
E
4
6
2
23
Ne kvalifikovaný
19
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-8-
Total
100 %
1000her.cz
Tabulka 8: Čistý příjem domácnosti
RU
(počet)
RU
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Do 6000 Kč
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.97
63 099
0.92
48 654 978
6001 - 10000 Kč
9.89
737
0.37
7.81
8 673
4.30
325.37
3.26
211 335
3.22
169 651 282
10001 - 15000 Kč
2.06
153
0.03
0.17
188
0.03
23.96
9.11
591 341
9.51
501 142 692
15001 - 20000 Kč
3.27
243
0.03
1.08
1 195
0.15
27.69
11.09
719 408
11.88
626 049 684
20001 - 25000 Kč
5.24
391
0.05
0.91
1 011
0.12
42.48
11.75
762 337
12.75
671 725 562
25001 - 30000 Kč
12.61
940
0.12
35.90
39 859
5.23
110.00
10.91
707 934
11.22
591 337 233
30001 - 35000 Kč
6.59
491
0.08
1.28
1 416
0.24
74.87
8.38
543 754
8.98
473 137 185
35001 - 40000 Kč
4.27
318
0.06
0.98
1 086
0.19
49.95
7.96
516 710
8.48
446 649 366
40001 - 50000 Kč
12.46
929
0.17
10.67
11 843
2.16
151.07
7.48
485 140
8.02
422 563 304
50001 Kč a více
7.45
556
0.12
2.75
3 049
0.66
107.06
7.06
458 434
7.54
397 519 993
Bez příjmu
5.15
384
0.14
11.86
13 172
4.90
127.11
3.35
217 348
1.89
99 672 507
Nevím, nechci odpovídat
9.47
706
0.12
3.25
3 610
0.61
106.93
12.54
814 019
13.26
698 681 689
21.53
1 606
0.38
23.36
25 941
6.14
338.52
6.14
398 724
2.34
123 117 619
Respondent nebyl dotazován
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 8: Čistý příjem domácnosti dle RU(%)
0%
Do 6000 Kč
6001 - 10000 Kč
10001 - 15000 Kč
15001 - 20000 Kč
50 %
0
1
10
3
2
9
3
11
5
20001 - 25000 Kč
12
13
11
25001 - 30000 Kč
7
30001 - 35000 Kč
35001 - 40000 Kč
8
4
8
12
40001 - 50000 Kč
7
7
7
50001 Kč a více
Bez příjmu
5
3
9
Nevím, nechci odpovídat
Respondent nebyl dotazován
13
22
6
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-9-
Total
100 %
1000her.cz
Tabulka 9: Velikost místa bydliště
RU
(počet)
RU
(%)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Do 999 obyvatel
12.48
931
0.09
12.88
14 304
1.35
77.95
15.96
1 035 713
14.39
758 257 163
1000 - 4999 obyvatel
29.65
2 211
0.16
70.04
77 778
5.68
143.70
20.66
1 340 637
20.89
1 100 629 381
5000 - 19999 obyvatel
24.64
1 838
0.16
8.15
9 052
0.78
140.13
17.55
1 138 818
16.45
866 770 569
20000 - 99999 obyvatel
19.05
1 421
0.10
6.61
7 342
0.50
85.77
22.21
1 441 394
23.67
1 247 130 174
Nad 100000 obyvatel
14.19
1 058
0.07
2.31
2 568
0.16
60.20
23.62
1 533 026
24.61
1 297 115 807
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 9: Velikost místa bydliště dle RU(%)
0%
Do 999 obyvatel
50 %
12
16
30
1000 - 4999 obyvatel
21
25
5000 - 19999 obyvatel
18
19
20000 - 99999 obyvatel
Nad 100000 obyvatel
22
14
24
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-10-
Total
100 %
1000her.cz
Tabulka 10: Kraj
RU
(počet)
RU
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Praha
19.33
1 442
0.15
6.24
6 924
0.74
137.27
14.08
913 669
13.78
726 330 988
Středočeský kraj
10.42
777
0.10
3.59
3 986
0.49
84.70
12.27
796 149
11.72
617 680 095
Jihočeský kraj
15.22
1 135
0.30
47.37
52 600
14.09
270.90
5.62
364 390
5.38
283 427 361
Plzeňský kraj
1.45
108
0.03
0.12
133
0.04
27.16
5.33
345 664
5.52
291 122 217
Karlovarský kraj
5.18
386
0.24
2.56
2 842
1.78
215.42
2.35
152 670
1.63
85 931 139
Ústecký kraj
9.61
717
0.15
1.44
1 602
0.33
130.79
7.40
479 956
6.40
337 314 731
Liberecký kraj
0.27
19
0.01
0.04
49
0.02
6.69
3.97
257 627
3.79
199 519 612
Hradecký kraj
14.05
1 047
0.31
17.33
19 244
5.76
279.47
5.02
325 941
4.94
260 128 906
Pardubický kraj
4.26
318
0.09
0.35
390
0.11
80.89
5.29
343 596
5.71
300 828 004
Kraj Vysočina
1.04
77
0.03
0.26
285
0.10
23.66
4.43
287 506
4.59
241 776 970
Jihomoravský kraj
7.23
539
0.07
1.98
2 198
0.28
61.64
11.70
759 403
12.04
634 546 142
Olomoucký kraj
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
5.95
386 076
6.46
340 589 099
Zlínský kraj
5.20
388
0.10
17.99
19 973
5.31
91.90
5.71
370 771
6.04
318 467 344
Moravskoslezský kraj
6.72
501
0.07
0.74
820
0.11
61.71
10.88
706 166
12.00
632 240 484
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 10: Kraj dle RU(%)
0%
50 %
19
Praha
14
10
12
Středočeský kraj
15
Jihočeský kraj
6
1
Plzeňský kraj
5
5
Karlovarský kraj
2
10
Ústecký kraj
Liberecký kraj
7
0
4
14
Hradecký kraj
5
4
5
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
1
4
7
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
12
0
6
5
6
7
11
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-11-
Total
100 %
1000her.cz
Tabulka 11: Vybavenost
RU
(počet)
RU
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Rodinný domek, vila, zemědělská usedlost
15.11
1 127
0.05
11.39
12 649
0.51
40.30
38.67
2 509 263
40.20
Chata, chalupa
13.43
1 001
0.09
5.06
5 614
0.53
84.55
15.67
1 017 171
15.91
838 503 844
Osobní automobil - mladší 10 let
33.28
2 483
0.10
16.54
18 371
0.73
88.05
37.52
2 435 094
37.05
1 952 483 256
Osobní automobil - starší 10 let
27.32
2 038
0.07
12.69
14 091
0.50
64.53
41.06
2 664 929
43.25
2 279 398 939
Mikrovlnná trouba
65.73
4 903
0.09
62.04
68 895
1.30
82.40
76.10
4 938 254
79.40
4 184 429 363
Myčka na nádobí
37.14
2 770
0.09
17.76
19 724
0.66
82.66
43.44
2 819 235
42.68
2 249 363 773
Elektrická vrtačka
52.10
3 887
0.09
54.71
60 754
1.44
81.81
59.97
3 891 795
62.32
3 284 391 527
Digitální fotoaparát
54.89
4 095
0.09
55.03
61 111
1.29
76.88
66.04
4 285 505
68.55
3 612 451 382
Videopřehrávač/ DVD přehrávač
48.52
3 619
0.08
57.24
63 559
1.44
72.83
61.27
3 975 989
63.32
3 337 102 735
Videokamera, digitální videokamera
19.66
1 466
0.07
5.25
5 835
0.28
62.85
27.90
1 810 715
27.34
1 440 945 367
Barevná TV
67.34
5 024
0.09
62.18
69 043
1.25
80.72
79.58
5 164 303
83.46
4 398 303 309
Domácí kino
16.60
1 238
0.09
4.47
4 960
0.36
80.74
18.20
1 181 252
17.18
905 284 166
Osobní počítač
65.43
4 881
0.09
62.12
68 984
1.23
77.79
79.61
5 166 531
84.02
4 428 033 719
Přípojka kabelové TV
23.78
1 774
0.08
4.74
5 264
0.23
69.84
29.98
1 945 772
31.08
1 637 766 143
7.93
591
0.30
12.83
14 252
7.15
264.13
3.97
257 638
3.53
185 793 849
21.53
1 606
0.43
23.36
25 941
7.01
386.55
5.95
385 982
2.27
119 385 214
Nic z uvedeného
Respondent nebyl dotazován
2 118 300 980
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 11: Vybavenost dle RU(%)
0%
50 %
Rodinný domek, vila, zemědělská usedlost
15
Chata, chalupa
13
16
100 %
39
33
Osobní automobil - mladší 10 let
38
27
Osobní automobil - starší 10 let
41
66
Mikrovlnná trouba
76
37
Myčka na nádobí
43
52
Elektrická vrtačka
60
55
Digitální fotoaparát
66
49
Videopřehrávač/ DVD přehrávač
61
20
Videokamera, digitální videokamera
28
67
Barevná TV
80
17
18
Domácí kino
65
Osobní počítač
80
24
Přípojka kabelové TV
Nic z uvedeného
Respondent nebyl dotazován
30
8
4
22
6
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-12-
Total
1000her.cz
Tabulka 12: Všechna místa používání internetu
RU
(%)
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Doma
96.91
7 230
0.11
98.49
109 362
1.72
101.46
93.83
6 089 334
94.73
4 992 153 500
V zaměstnání
28.75
2 145
0.08
15.19
16 863
0.66
74.61
38.60
2 504 855
40.14
2 115 486 162
Ve škole
13.43
1 002
0.13
21.22
23 565
3.11
117.66
11.73
761 338
8.46
445 815 825
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
4.88
316 760
4.01
211 138 063
16.72
1 247
0.09
20.59
22 868
1.65
80.32
15.94
1 034 317
12.91
680 423 277
Na jiném místě
3.14
234
0.02
0.52
575
0.06
20.77
12.43
806 372
10.57
556 981 633
Respondent nebyl dotazován
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.08
5 022
0.01
685 542
V internetové kavárně
U známých / rodiny
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 12: Všechna místa používání internetu dle RU(%)
0%
50 %
97
Doma
94
29
V zaměstnání
39
13
12
Ve škole
V internetové kavárně
0
5
17
16
U známých / rodiny
3
Na jiném místě
Respondent nebyl dotazován
100 %
12
0
0
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-13-
Total
1000her.cz
Tabulka 13: Měřená četnost užívání internetu (NetMonitor)
RU
(počet)
RU
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
1-5 dní v měsíci
2.54
189
0.01
0.21
232
0.02
11.00
26.91
1 746 449
1.82
95 779 838
6-10 dní v měsíci
10.06
750
0.08
3.34
3 711
0.41
73.80
14.20
921 616
4.10
216 087 109
11-15 dní v měsíci
11.46
854
0.10
12.95
14 383
1.65
87.43
12.68
822 920
7.89
415 865 688
16-20 dní v měsíci
10.37
773
0.08
10.36
11 504
1.20
71.90
14.24
924 278
15.44
813 575 425
21 a více dní v měsíci
65.57
4 892
0.21
73.14
81 213
3.42
183.59
31.96
2 074 324
70.75
3 728 595 034
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 13: Měřená četnost užívání internetu (NetMonitor) dle RU(%)
0%
1-5 dní v měsíci
6-10 dní v měsíci
11-15 dní v měsíci
16-20 dní v měsíci
50 %
100 %
3
27
10
14
11
13
10
14
66
21 a více dní v měsíci
32
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-14-
Total
1000her.cz
Tabulka 14: Charakteristika zaměstnání
RU
(%)
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Vyšší management
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
1.40
90 739
1.57
82 978 202
Střední management
6.00
448
0.09
9.69
10 755
2.05
76.01
7.51
487 362
7.65
403 235 615
Vysoce kvalifikovaný odborník (učitel, vědec)
2.44
181
0.04
0.60
668
0.13
32.70
8.83
572 999
8.98
473 362 300
Pracující v kanceláři (úředník, účetní)
8.45
630
0.10
1.51
1 674
0.25
85.40
12.25
794 997
14.02
738 679 575
Pracující mimo kancelář (obchodní agent)
5.18
386
0.29
2.56
2 842
2.16
261.24
1.98
128 479
1.58
83 237 257
Mistr, staniční sestra, vedoucí směny apod.
3.50
261
0.13
0.78
871
0.42
112.49
3.02
195 808
2.75
144 790 288
Manuální pracovník s min. středoškolskou kvalifikací
4.54
338
0.07
0.70
778
0.16
61.79
6.60
428 590
6.51
343 316 774
Kvalifikovaný manuální pracovník v zemědělství,lesnictví apod.
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
1.19
77 352
1.33
70 223 765
Kvalifikovaný manuální pracovník v ostatních
oborech (montér, řemeslník)
10.05
749
0.10
2.74
3 039
0.39
86.66
10.89
706 902
10.62
559 787 889
Manuální pracovník bez kvalifikace (vrátný,
popelář)
11.53
860
0.28
35.15
39 032
12.53
246.02
4.07
264 237
4.02
212 008 139
Respondent není v zaměstnaneckém poměru
48.30
3 603
0.13
46.27
51 385
1.79
111.48
42.25
2 742 119
40.95
2 158 283 290
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 14: Charakteristika zaměstnání dle RU(%)
0%
Vyšší management
50 %
0
1
6
Střední management
8
2
Vysoce kvalifikovaný odborník (učitel, vědec)
9
8
Pracující v kanceláři (úředník, účetní)
Pracující mimo kancelář (obchodní agent)
12
5
2
4
3
Mistr, staniční sestra, vedoucí směny apod.
5
Manuální pracovník s min. středoškolskou kvalifikací
Kvalifikovaný manuální pracovník v zemědělství,lesnictví apod.
7
0
1
Kvalifikovaný manuální pracovník v ostatních oborech (montér,
řemeslník)
Manuální pracovník bez kvalifikace (vrátný, popelář)
10
11
12
4
48
Respondent není v zaměstnaneckém poměru
42
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-15-
Total
100 %
1000her.cz
Tabulka 15: Podnikatelská činnost
RU
(%)
Specializovaný odborník (právník, architekt)
0.00
Samostatná fyzická osoba (řemeslník, prodejce)
Vlastník obchodu, společnosti
Soukromý zemědělec
Respondent není podnikatel
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.81
60
0.05
0.00
0
99.19
7 400
TRP
(%)
0
0.00
0.00
0
0.07
74
0.00
0.00
0.13
99.93
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
0.00
2.70
175 538
3.29
173 351 033
0.00
0.00
6.78
439 894
7.34
386 959 936
0.06
41.71
2.26
146 410
2.03
107 031 872
0
0.00
0.00
0.23
14 921
0.20
10 579 646
110 970
1.93
114.31
88.03
5 712 825
87.14
4 591 980 606
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 15: Podnikatelská činnost dle RU(%)
0%
50 %
Specializovaný odborník (právník, architekt)
0
Samostatná fyzická osoba (řemeslník, prodejce)
0
100 %
3
7
Vlastník obchodu, společnosti
1
Soukromý zemědělec
0
0
2
99
Respondent není podnikatel
88
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-16-
Total
1000her.cz
Tabulka 16: Počet podřízených
RU
(počet)
RU
(%)
Bez podřízených
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
36.33
2 710
0.09
42.60
47 307
1.62
82.88
43.29
2 809 623
47.00
2 477 024 649
1 až 5 podřízených
9.20
686
0.08
1.34
1 493
0.18
75.11
11.12
721 339
11.32
596 649 246
6 až 10 podřízených
6.49
483
0.18
9.68
10 753
3.97
159.27
4.11
266 767
3.93
207 018 798
11 až 50 podřízených
0.49
36
0.01
0.16
180
0.06
11.56
4.36
282 921
4.31
227 150 784
více než 50 podřízených
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
1.47
95 525
1.12
58 831 924
47.49
3 542
0.16
46.21
51 311
2.26
138.83
35.65
2 313 412
32.32
1 703 227 693
Respondent nemá možnost mít podřízené
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 16: Počet podřízených dle RU(%)
0%
50 %
36
Bez podřízených
43
9
1 až 5 podřízených
11
6
6 až 10 podřízených
4
11 až 50 podřízených
0
více než 50 podřízených
0
4
1
47
Respondent nemá možnost mít podřízené
36
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-17-
Total
100 %
1000her.cz
Tabulka 17: Činnost respondenta na počítači
RU
(počet)
RU
(%)
Měním sám software počítače,
lace/odinstalování/aktualizace
insta-
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
41.24
3 077
0.12
28.58
31 741
1.23
106.07
27.75
1 800 546
26.42
1 392 507 230
Starám se sám o bezpečnost počítače, zabezpečení jej proti virům, spyware a dalaímu
˛
malware, bráním se spamům
30.70
2 290
0.06
27.96
31 046
0.83
54.58
28.87
1 873 739
25.63
1 350 640 953
Měním sám hardware počítače, instaluji ovladače
15.73
1 173
0.07
20.38
22 631
1.27
58.83
15.62
1 013 809
14.45
761 306 554
Vytváří a upravuje soubory nebo složky
52.45
3 913
0.11
43.60
48 412
1.32
95.29
42.60
2 764 533
42.66
2 248 110 080
pracuje s textem, používá příkazy kopírovat a
vložit a ovládá další jednoduché úpravy
54.02
4 030
0.10
43.40
48 198
1.20
89.44
50.79
3 296 083
52.79
2 782 109 491
připojuji počítač do LAN nebo WLAN sítě
32.10
2 394
0.13
30.35
33 698
1.81
114.77
18.15
1 177 552
17.12
902 111 837
Jiné odpovědi (pouze starý dotazník)
Nic z uvedeného
Respondent nebyl dotazován
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
4.85
314 772
3.41
179 913 828
24.86
1 854
0.19
50.12
55 650
5.64
167.27
28.41
1 843 558
30.30
1 596 883 964
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.02
1 023
0.02
922 502
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 17: Činnost respondenta na počítači dle RU(%)
0%
50 %
41
Měním sám software počítače, instalace/odinstalování/aktualizace
28
Starám se sám o bezpečnost počítače, zabezpečení jej proti virům,
spyware a dalaímu
˛
malware, bráním se spamům
31
29
16
16
Měním sám hardware počítače, instaluji ovladače
52
Vytváří a upravuje soubory nebo složky
43
pracuje s textem, používá příkazy kopírovat a vložit a ovládá další
jednoduché úpravy
54
51
32
připojuji počítač do LAN nebo WLAN sítě
Jiné odpovědi (pouze starý dotazník)
18
0
5
25
Nic z uvedeného
Respondent nebyl dotazován
100 %
28
0
0
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-18-
Total
1000her.cz
Tabulka 18: Pravidelné aktivity na internetu
RU
(počet)
RU
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Instant messaging - online komunikace typu
ICQ, AOL, ...
31.41
2 343
0.11
13.20
14 660
0.72
102.04
30.20
1 959 836
28.67
1 510 891 567
Sledování videí či ukázek na internetu (např.
YouTube, iDNES, Stream, archivy TV stanic, ...)
70.46
5 256
0.11
91.34
101 426
2.19
100.92
61.35
3 981 418
61.28
3 229 321 502
používání vyhledávače
71.99
5 371
0.11
79.71
88 517
1.74
93.78
67.58
4 385 386
70.94
3 738 728 345
je členem sociálních sítí (např. Spolužáci.cz, Facebook, Libimseti.cz. . . )
49.15
3 666
0.09
32.17
35 723
0.83
75.89
50.76
3 293 931
50.68
2 670 730 137
stahuje hry, hudbu, filmy, videa a animace
41.47
3 094
0.10
52.22
57 990
1.80
85.43
35.35
2 294 246
32.32
1 703 439 427
nakupuje na internetu (E-shopy)
50.88
3 795
0.09
56.57
62 821
1.51
81.22
52.34
3 396 642
57.75
3 043 505 282
Nic z uvedeného
17.23
1 285
1.13
5.58
6 192
5.44 1 006.44
3.82
247 737
3.88
204 590 601
Jiné odpovědi (pouze starý dotazník)
4.43
330
0.06
1.78
1 976
0.39
57.66
13.58
881 282
11.16
588 286 147
Respondent nebyl dotazován
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.02
1 023
0.02
922 502
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 18: Pravidelné aktivity na internetu dle RU(%)
0%
50 %
100 %
31
30
Instant messaging - online komunikace typu ICQ, AOL, ...
Sledování videí či ukázek na internetu (např. YouTube, iDNES,
Stream, archivy TV stanic, ...)
70
61
72
používání vyhledávače
68
je členem sociálních sítí (např. Spolužáci.cz, Facebook,
Libimseti.cz. . . )
49
51
41
stahuje hry, hudbu, filmy, videa a animace
35
51
52
nakupuje na internetu (E-shopy)
17
Nic z uvedeného
4
4
Jiné odpovědi (pouze starý dotazník)
Respondent nebyl dotazován
14
0
0
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-19-
Total
1000her.cz
Tabulka 19: Čas trávený na zahraničních serverech v cizích jazycích vyjma slovenštiny
RU
(%)
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Žádný nebo téměř žádný čas nevěnuji zahraničním serverům
48.68
3 632
0.15
61.99
68 833
2.89
135.80
63.07
4 092 909
71.19
3 751 823 297
Asi do 10 %
20.09
1 499
0.09
11.96
13 276
0.76
76.01
16.33
1 059 663
15.10
795 787 699
Asi 10 až 30 %
7.00
521
0.05
2.45
2 723
0.28
48.58
8.08
524 602
7.43
391 383 011
Asi 31 až 50 %
0.81
60
0.01
0.07
74
0.01
10.85
3.10
200 974
2.10
110 606 976
Asi 51 až 75 %
1.62
120
0.06
0.13
148
0.07
53.31
1.69
109 619
1.02
53 496 997
Více než 75 %
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
1.12
72 460
0.65
33 996 263
Nevím, nejsem si jist
0.27
19
0.01
0.04
49
0.02
7.02
0.46
29 611
0.17
8 768 728
21.53
1 606
0.35
23.36
25 941
5.58
307.69
6.16
399 748
2.35
124 040 122
Respondent nebyl dotazován
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 19: Čas trávený na zahraničních serverech v cizích jazycích vyjma slovenštiny dle RU(%)
0%
50 %
Žádný nebo téměř žádný čas nevěnuji zahraničním serverům
63
20
Asi do 10 %
16
7
8
Asi 10 až 30 %
Asi 31 až 50 %
1
3
Asi 51 až 75 %
2
2
Více než 75 %
0
1
Nevím, nejsem si jist
0
0
Respondent nebyl dotazován
100 %
49
22
6
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-20-
Total
LEGENDA
Níže uváděný pojem "cílová skupina"(daná cílová skupina, vybraná cílová skupina, vybraná CS) je zde používán ve smyslu cílová skupina uvedená v řádku tabulky (resp. sloupci grafu) daného socio-demografického ukazatele, tj. např. cílová skupina "ženy", "Liberecký
kraj", "Důchodce"apod. Cílová skupina Všichni je definována jako Osoby ve věku 10+ let, které alespoň jednou v posledním měsíci
navštívily internet.
MÉDIUM:
RU(počet) – počet návštěvníků (reálných uživatelů) vybraného média z příslušné cílové skupiny
RU(%) – složení návštěvníků
Informace o profilu návštěvníků vybraného média – v podobě procentuálního rozložení uživatelů internetu (dle Reache) mezi jednotlivé
cílové skupiny.
RU(%) = RU(počet)(médium)(vybraná CS)/RU(počet)(médium)(CS všichni)*100
Reach(%) – poměr počtu návštěvníků média z příslušné cílové skupiny ku velikosti této cílové skupiny
Reach(%)(CS) = RU(počet)(médium)(CS)/velikost CS(počet)*100
PV(počet) – počet zobrazení (page views) generovaných na médiu uživateli z příslušné cílové skupiny
PV(%) – složení zobrazení (page views)
Informace o profilu návštěvníků vybraného média – v podobě procentuálního rozložení uživatelů internetu (dle zobrazení (page views))
mezi jednotlivé cílové skupiny.
PV(%) = PV(počet)(médium)(vybraná CS)/PV(počet)(médium)(CS všichni)*100
TRP(%) – Target Rating Points
Hrubý zásah dané cílové skupiny na vybraném médiu.
TRP(%) = PV(počet)(médium)/velikost CS(počet)*100
(obdobně je definován ukazatel GRP(%) Gross Rating Points, pouze jako cílová skupina je brána celá populace, cílová skupina "Všichni")
Afinita(%) – afinita reache
Koeficient vyjadřující vztah návšt’evnosti vybraného média k návšt’evnosti internetu.
Afinita(%) = Reach(%)(médium)(vybraná CS)/Reach(%)(médium)(CS všichni)
TOTAL:
Total RU(počet) – počet návštěvníků (reálných uživatelů) všech měřených médií z příslušné cílové skupiny
Total RU(%) – složení návštěvníků, tj. informace o profilu Reache celkem pro všechna měřená média
Informace o profilu návštěvníků všech měřených médií – v podobě procentuálního rozložení uživatelů internetu (dle Reache) mezi
jednotlivé cílové skupiny.
RU(%) = RU(počet)(všechna média)(vybraná CS) /RU(počet)(všechna média)(CS všichni)*100
Total PV(počet) – počet zobrazení (page views) generovaných na všech měřených médiích uživateli z příslušné cílové skupiny
Total PV(%) – složení zobrazení, tj. informace o profilu zobrazení (page views) celkem pro všechna měřená média
Informace o profilu návštěvníků všech měřených médií – v podobě procentuálního rozložení uživatelů internetu (dle zobrazení (page
views)) mezi jednotlivé cílové skupiny.
PV(%) = PV(počet)(všechna média)(vybraná CS)/PV(počet)(všechna média)(CS všichni)*100
Otázka IT znalosti
Základní – osoby, které deklarují základní znalosti práce s počítačem a internetem. (např. psaní základních textů, ukládání souborů,
elektronická pošta, prohlížení www stránek apod.)
Nadstandardní – osoby, které deklarují užívání počítače a internetu na nadstandardní úrovni. (např. využívání matematických funkcí v
tabulkovém procesoru, tvorba grafických prezentací, práce s vyhledávači, databáze na uživatelské úrovni apod.)
Profesionální – osoby, které se profesionálně věnují IT, technologiím apod. (např. programátorská nebo administrátorská činnost)
-21-
ABCDE klasifikace
ABCDE klasifikace umožňuje posuzování sociálního a ekonomického postavení jednotlivců ve společnosti. Obvykle je počítána pro přednostu domácnosti (hlavu domácnosti), vzhledem ke specifiku internetového dotazování byla přijata metoda přímého výpočtu přímo pro
jednotlivé respondenty. Na aktualizaci ABCDE klasifikace pracovala v posledním roce metodická komise se zástupci výzkumných agentur, reklamních agentur a odborné veřejnosti. Výsledkem je navržení škály A,B,C1,C2,C3,D1,D2,E. Tato škála odpovídá mezinárodnímu
standardu potvrzeného sdružením Nielsen Admosphere, a.s. a i algoritmus zařazení jednotlivce odpovídá mezinárodním zvyklostem.
ABCDE klasifikace rozčleňuje jednotlivce domácnosti do sociálních kategorií na základě ekonomického postavení (ekonomicky aktivní
x neaktivní jednotlivec). Pro ekonomicky aktivní potom rozlišuje podnikatele a zaměstnance. Pozice v zaměstnání potom slouží k další
diferenciaci (včetně případného počtu podřízených osob pro vedoucí zaměstnance). Pro všechny vzniklé třídy má na závěrečné zařazení
vliv vzdělání zkoumané osoby. Pro ekonomicky neaktivní osoby se na základě standardu Nielsen Admosphere, a.s. nepostupuje dle
jejich posledního zaměstnání, ale na základě stupně ekonomické síly měřené prostřednictvím vybavenosti domácnosti, vliv vzdělání se
projevuje i zde. Vzhledem k tomu, že mezinárodní postup odpovídá evropským stupňům, vychází při jeho použití horší sociální struktura obyvatel ČR než bylo zvykem pro stávající klasifikaci ABCD, nicméně tato struktura umožňuje provádět srovnání v rámci Evropy.
Přesto se komise rozhodla, že pro použití v rámci ČR bude použita upravená škála, která zohlední specifika ČR. Tato upravená škála
vzniká z evropského standardu posunutím o jednu nebo dvě třídy výše či níže na základě indexu životního minima domácnosti, ve které
zkoumaná osoba žije.
A – Skupina s nejvyšším sociálním statusem ve společnosti daným vysoce prestižním zaměstnáním a zároveň nejvyššími příjmy.
B – Skupina s nadprůměrnými příjmy, obvykle vyšší management a skupina vyšších profesionálů s minimálně středoškolským vzděláním.
C1, C2, C3 – Skupina s průměrným životním standardem a průměrnými příjmy. Jde o skupinu např. malých podnikatelů a živnostníků,
techniků, úředníků a nižších odborníků.
D1, D2 – Skupiny s podprůměrným životním standardem. Jsou tvořeny méně kvalifikovanými či nekvalifikovanými manuálními pracovníky.
E – V této kategorii se nachází z hlediska odhadovaného příjmu na osobu 1/8 nejchudších domácností, Skupina obsahuje často ekonomicky neaktivní osoby, např. nezaměstnané, v důchodu, v případě ekonomicky aktivních se často jedná o nekvalifikované pracovníky.
Otázky k ekonomické aktivitě a k zaměstnání:
Tyto otázky (ot. 3, 6, 10, 14 a 15) jsou (mimo jiných) použity především ke stanovení ABCDE klasifikace. Na základě odpovědi respondenta na otázku 6 (Ekonomická aktivita) je dále dotazován skupinou specifických otázek. Otázka 6 je tedy použita jako filtr pro kladení
dalších otázek. Tedy výše uvedených pět otázek není položeno každému respondentovi. Proto pro možnost tvorby cílových skupin v
rámci celé populace je doplněna segmentace jednotlivých odpovědí na tuto otázku o skupinu respondentů, kterým tato příslušná otázka
nebyla položena. Tedy například u otázky č. 15 "Podnikatelská činnost"je tato skupina označena "Respondent není podnikatel".
-22-

Podobné dokumenty

Sociodemografie - soubor

Sociodemografie - soubor Rodinný domek, vila, zemědělská usedlost

Více

sbazar.cz

sbazar.cz Graf 13: Měřená četnost užívání internetu (NetMonitor) dle RU(%)

Více

Sociodemografie - soubor

Sociodemografie - soubor Pracující v kanceláři (úředník, účetní) Pracující mimo kancelář (obchodní agent) Mistr, staniční sestra, vedoucí směny apod.

Více

Sociodemografie - soubor

Sociodemografie - soubor Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016

Více

mixer.cz

mixer.cz Rodinný domek, vila, zemědělská usedlost

Více

TOTAL Mˇesíc

TOTAL Mˇesíc Vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské Bc.

Více

YouTube stats – 1-sliders – September 2014

YouTube stats – 1-sliders – September 2014 * POZNÁMKA K METODICE: Výzkum TNS YouTube profiling byl realizován reprezentativním on-line dotazováním na vzorku n = 2,000 respondentů. Ambicí průzkumu a Google však není dodávat data srovnatelná ...

Více

4. Brain drain / Brain gain / Brain circulation

4. Brain drain / Brain gain / Brain circulation je závislá na jejich remitencích a nemohou se tedy vrátit, nebo jsou k tomu donuceni zam#stnavateli nebo prost edníky, protože se na rozdíl od více kvalifikovaných a vzd#laných nedokáží efektivn# b...

Více