Sociodemografie - soubor

Komentáře

Transkript

Sociodemografie - soubor
SPIR NetMonitor
Výzkum sociodemografie návštěvníků
internetu v České Republice
Název média:
ecards.cz
Měsíc:
Červen 2016
Základní informace
Velikost internetové populace ČR
Počet respondentů
Médium
Total (za všechna měřená média)
RU(počet)
Reach(%)
PV(počet) (od návštěvníků z ČR)
PV(počet) (od všech návštěvníků)
GRP (%)
6 642 364
N = 58
N = 22 237
7 450
0.11
89 334
94 940
1.34
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK
Červen 2016
-1-
ecards.cz
Tabulka 1: Pohlaví
RU
(%)
RU
(počet)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Muž
39.00
2 906
0.09
52.79
47 163
1.40
76.79
50.79
3 296 238
53.19
2 803 190 978
Žena
61.00
4 544
0.14
47.21
42 171
1.29
123.96
49.21
3 193 351
46.81
2 466 712 115
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 1: Pohlaví dle RU(%)
0%
50 %
100 %
39
Muž
51
61
Žena
49
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-2-
Total
ecards.cz
Tabulka 2: Věk
RU
(%)
RU
(počet)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
10-14 let
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
6.14
398 724
2.34
123 117 619
15-24 let
1.91
142
0.01
0.16
140
0.01
12.52
15.27
991 250
11.57
609 959 975
25-34 let
8.52
634
0.05
2.49
2 225
0.17
44.27
19.20
1 246 093
16.74
881 954 662
35-44 let
16.74
1 247
0.08
17.04
15 220
0.99
72.60
23.03
1 494 421
25.35
1 336 135 036
45-54 let
20.18
1 503
0.14
18.02
16 100
1.50
125.16
16.25
1 054 786
19.39
1 021 692 861
55-64 let
24.35
1 814
0.21
19.32
17 262
2.03
189.85
12.92
838 286
15.97
841 504 084
65 let a více
28.31
2 109
0.44
42.97
38 386
8.10
396.49
7.18
466 027
8.64
455 538 857
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 2: Věk dle RU(%)
0%
10-14 let
15-24 let
50 %
0
6
2
15
9
25-34 let
19
17
35-44 let
23
20
45-54 let
16
24
55-64 let
65 let a více
13
28
7
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-3-
Total
100 %
ecards.cz
Tabulka 3: Nejvyšší dokončené vzdělání
RU
(%)
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Neukončené základní
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
7.82
507 629
3.30
Dokončené základní
10.86
809
0.17
4.99
4 455
0.93
150.24
7.15
463 701
5.29
278 805 069
Vyučen(a) bez maturity
25.22
1 879
0.11
35.55
31 755
1.88
99.08
25.51
1 655 598
27.85
1 467 648 494
Středoškolské s maturitou
35.32
2 631
0.11
24.02
21 462
0.86
94.55
37.55
2 436 599
40.40
2 129 041 566
2.56
190
0.04
5.05
4 513
0.98
37.07
6.92
448 841
6.95
366 035 006
26.03
1 939
0.19
30.39
27 149
2.73
173.73
15.06
977 219
16.21
854 471 052
Vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské Bc.
Vysokoškolské
173 901 907
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 3: Nejvyšší dokončené vzdělání dle RU(%)
0%
Neukončené základní
50 %
0
8
11
Dokončené základní
7
25
26
Vyučen(a) bez maturity
35
38
Středoškolské s maturitou
Vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské Bc.
3
7
26
Vysokoškolské
15
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-4-
Total
100 %
ecards.cz
Tabulka 4: Počet osob v domácnosti
RU
(počet)
RU
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
1 osoba
22.97
1 711
0.19
21.35
19 073
2.15
172.27
13.41
869 991
15.30
806 449 321
2 osoby
44.98
3 351
0.18
58.37
52 148
2.73
156.63
27.28
1 770 530
28.79
1 517 392 251
3 osoby
19.59
1 459
0.10
15.18
13 561
0.97
93.21
21.03
1 364 728
21.86
1 151 754 207
4 osoby
10.31
768
0.05
3.28
2 931
0.20
47.03
23.12
1 500 309
23.46
1 236 332 378
5 osob
2.15
160
0.04
1.82
1 622
0.38
33.86
6.33
410 903
5.77
303 923 797
6 a více osob
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
2.69
174 402
2.48
130 933 520
Respondent nebyl dotazován
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
6.14
398 724
2.34
123 117 619
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 4: Počet osob v domácnosti dle RU(%)
0%
50 %
23
1 osoba
13
45
2 osoby
27
20
21
3 osoby
10
4 osoby
23
2
5 osob
6 a více osob
Respondent nebyl dotazován
6
0
3
0
6
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-5-
Total
100 %
ecards.cz
Tabulka 5: Hlava domácnosti
RU
(%)
RU
(počet)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Ano
66.43
4 949
0.14
72.42
64 695
1.85
126.29
49.91
3 238 836
54.97
2 896 644 008
Ne
33.57
2 500
0.08
27.58
24 639
0.78
70.82
50.09
3 250 753
45.03
2 373 259 086
0.00
0
-
0.00
0
-
-
0.00
0
0.00
0
Respondent nebyl dotazován
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 5: Hlava domácnosti dle RU(%)
0%
50 %
Ano
50
34
Ne
Respondent nebyl dotazován
100 %
66
50
0
0
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-6-
Total
ecards.cz
Tabulka 6: Ekonomická aktivita
RU
(%)
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(počet)
3 736 897
V pracovním poměru (i nepravidelném)
51.55
3 841
0.10
50.60
45 202
1.23
93.51
57.58
Podnikatel(ka), živnostník
10.45
778
0.09
8.96
8 009
0.96
83.31
11.90
2.92
217
0.01
0.78
700
0.05
12.80
21.48
35.09
2 614
0.41
39.65
35 424
5.59
367.69
9.03
0.00
0
-
0.00
0
-
-
0.01
Nepracující
Důchodce
Respondent nebyl dotazován
TOTAL
PV
(%)
RU
(%)
PV
(počet)
58.96
3 107 150 805
772 421
12.78
673 250 704
1 393 730
15.82
833 470 265
586 051
12.44
655 736 258
489
0.01
295 062
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 6: Ekonomická aktivita dle RU(%)
0%
50 %
V pracovním poměru (i nepravidelném)
58
10
12
Podnikatel(ka), živnostník
3
Nepracující
21
35
Důchodce
Respondent nebyl dotazován
100 %
52
9
0
0
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-7-
Total
ecards.cz
Tabulka 7: ABCDE národní socioekonomická klasifikace
RU
(%)
A - nejvyšší
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
7.87
586
0.05
4.38
3 910
0.32
43.07
16.12
1 046 113
16.54
871 891 804
B
21.69
1 615
0.15
23.25
20 770
1.95
135.57
15.68
1 017 888
16.54
871 736 696
C1
12.06
898
0.10
10.65
9 517
1.09
91.68
12.87
834 956
14.11
743 488 908
C2
7.74
576
0.08
12.19
10 891
1.43
67.64
11.17
724 803
12.50
658 606 425
C3
14.79
1 102
0.17
8.49
7 587
1.14
147.75
9.72
631 051
11.37
599 384 773
D1
17.01
1 267
0.21
25.32
22 618
3.68
183.69
8.52
553 042
9.67
509 482 116
D2
3.93
292
0.10
3.37
3 009
1.02
88.33
4.48
290 957
5.02
264 719 771
E
8.13
605
0.42
4.29
3 829
2.64
372.35
2.37
154 057
2.41
126 970 315
Ne kvalifikovaný
6.79
505
0.05
8.07
7 205
0.71
44.54
19.06
1 236 717
11.83
623 622 285
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 7: ABCDE národní socioekonomická klasifikace dle RU(%)
0%
50 %
8
A - nejvyšší
16
22
B
16
12
13
C1
8
C2
11
15
C3
10
17
D1
9
4
4
D2
E
Ne kvalifikovaný
8
2
7
19
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-8-
Total
100 %
ecards.cz
Tabulka 8: Čistý příjem domácnosti
RU
(počet)
RU
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
1.28
95
0.16
4.62
4 131
6.81
139.77
0.97
63 099
0.92
48 654 978
6001 - 10000 Kč
10.29
766
0.38
6.61
5 903
2.93
338.72
3.26
211 335
3.22
169 651 282
10001 - 15000 Kč
8.33
620
0.11
14.60
13 046
2.28
96.82
9.11
591 341
9.51
501 142 692
15001 - 20000 Kč
4.00
298
0.04
8.78
7 845
1.00
33.87
11.09
719 408
11.88
626 049 684
20001 - 25000 Kč
31.64
2 357
0.29
44.97
40 172
4.90
256.25
11.75
762 337
12.75
671 725 562
25001 - 30000 Kč
17.28
1 287
0.17
9.36
8 365
1.10
150.78
10.91
707 934
11.22
591 337 233
30001 - 35000 Kč
0.64
48
0.01
0.37
332
0.06
7.32
8.38
543 754
8.98
473 137 185
35001 - 40000 Kč
5.64
420
0.07
2.43
2 173
0.38
65.97
7.96
516 710
8.48
446 649 366
40001 - 50000 Kč
8.05
599
0.11
4.55
4 064
0.74
97.58
7.48
485 140
8.02
422 563 304
50001 Kč a více
1.91
142
0.03
0.16
140
0.03
27.41
7.06
458 434
7.54
397 519 993
Bez příjmu
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
3.35
217 348
1.89
99 672 507
10.94
814
0.14
3.54
3 163
0.54
123.45
12.54
814 019
13.26
698 681 689
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
6.14
398 724
2.34
123 117 619
Do 6000 Kč
Nevím, nechci odpovídat
Respondent nebyl dotazován
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 8: Čistý příjem domácnosti dle RU(%)
0%
Do 6000 Kč
50 %
1
1
10
6001 - 10000 Kč
3
8
9
10001 - 15000 Kč
4
15001 - 20000 Kč
11
32
20001 - 25000 Kč
12
17
25001 - 30000 Kč
30001 - 35000 Kč
11
1
8
6
35001 - 40000 Kč
8
8
7
40001 - 50000 Kč
2
50001 Kč a více
Bez příjmu
7
0
3
11
13
Nevím, nechci odpovídat
Respondent nebyl dotazován
0
6
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-9-
Total
100 %
ecards.cz
Tabulka 9: Velikost místa bydliště
RU
(počet)
RU
(%)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Do 999 obyvatel
10.21
760
0.07
4.59
4 104
0.39
63.79
15.96
1 035 713
14.39
758 257 163
1000 - 4999 obyvatel
22.61
1 684
0.12
34.13
30 490
2.22
109.61
20.66
1 340 637
20.89
1 100 629 381
5000 - 19999 obyvatel
12.27
913
0.08
11.95
10 672
0.91
69.76
17.55
1 138 818
16.45
866 770 569
20000 - 99999 obyvatel
40.75
3 036
0.21
37.29
33 316
2.26
183.51
22.21
1 441 394
23.67
1 247 130 174
Nad 100000 obyvatel
14.16
1 054
0.07
12.04
10 752
0.69
60.06
23.62
1 533 026
24.61
1 297 115 807
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 9: Velikost místa bydliště dle RU(%)
0%
Do 999 obyvatel
50 %
10
16
23
21
1000 - 4999 obyvatel
5000 - 19999 obyvatel
12
18
41
20000 - 99999 obyvatel
Nad 100000 obyvatel
22
14
24
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-10-
Total
100 %
ecards.cz
Tabulka 10: Kraj
RU
(počet)
RU
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Praha
12.69
945
0.10
7.85
7 011
0.75
90.10
14.08
913 669
13.78
726 330 988
Středočeský kraj
10.24
762
0.09
12.25
10 946
1.34
83.19
12.27
796 149
11.72
617 680 095
Jihočeský kraj
10.91
812
0.22
7.63
6 816
1.83
194.12
5.62
364 390
5.38
283 427 361
Plzeňský kraj
291 122 217
11.84
882
0.25
5.61
5 011
1.41
221.12
5.33
345 664
5.52
Karlovarský kraj
1.26
93
0.06
1.55
1 385
0.87
52.21
2.35
152 670
1.63
85 931 139
Ústecký kraj
5.73
427
0.09
0.79
706
0.14
78.04
7.40
479 956
6.40
337 314 731
Liberecký kraj
3.74
278
0.11
0.31
275
0.10
93.86
3.97
257 627
3.79
199 519 612
Hradecký kraj
11.05
823
0.25
10.75
9 599
2.88
219.92
5.02
325 941
4.94
260 128 906
Pardubický kraj
0.91
67
0.02
3.44
3 075
0.88
17.25
5.29
343 596
5.71
300 828 004
Kraj Vysočina
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
4.43
287 506
4.59
241 776 970
Jihomoravský kraj
8.65
644
0.08
18.05
16 124
2.07
73.71
11.70
759 403
12.04
634 546 142
Olomoucký kraj
3.23
240
0.06
2.25
2 007
0.51
54.50
5.95
386 076
6.46
340 589 099
Zlínský kraj
5.81
432
0.12
9.16
8 182
2.18
102.55
5.71
370 771
6.04
318 467 344
13.95
1 039
0.14
20.37
18 196
2.52
128.12
10.88
706 166
12.00
632 240 484
Moravskoslezský kraj
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 10: Kraj dle RU(%)
0%
50 %
13
14
Praha
10
12
Středočeský kraj
11
Jihočeský kraj
6
12
Plzeňský kraj
5
1
2
Karlovarský kraj
6
Ústecký kraj
7
4
4
Liberecký kraj
11
Hradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
5
1
5
0
4
9
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
12
3
6
6
6
14
11
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-11-
Total
100 %
ecards.cz
Tabulka 11: Vybavenost
RU
(počet)
RU
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Rodinný domek, vila, zemědělská usedlost
32.04
2 387
0.10
33.01
29 486
1.18
85.43
38.67
2 509 263
40.20
Chata, chalupa
17.09
1 273
0.12
18.45
16 481
1.56
107.60
15.67
1 017 171
15.91
838 503 844
Osobní automobil - mladší 10 let
35.98
2 680
0.11
39.06
34 898
1.39
95.19
37.52
2 435 094
37.05
1 952 483 256
Osobní automobil - starší 10 let
38.91
2 899
0.10
30.02
26 814
0.95
91.92
41.06
2 664 929
43.25
2 279 398 939
Mikrovlnná trouba
80.70
6 013
0.11
88.46
79 023
1.49
101.18
76.10
4 938 254
79.40
4 184 429 363
Myčka na nádobí
26.59
1 980
0.07
22.59
20 176
0.68
59.17
43.44
2 819 235
42.68
2 249 363 773
Elektrická vrtačka
50.83
3 787
0.09
73.43
65 602
1.55
79.81
59.97
3 891 795
62.32
3 284 391 527
Digitální fotoaparát
64.06
4 773
0.10
70.46
62 945
1.33
89.73
66.04
4 285 505
68.55
3 612 451 382
Videopřehrávač/ DVD přehrávač
67.39
5 021
0.11
74.55
66 599
1.51
101.17
61.27
3 975 989
63.32
3 337 102 735
Videokamera, digitální videokamera
40.55
3 021
0.15
33.82
30 211
1.45
129.63
27.90
1 810 715
27.34
1 440 945 367
Barevná TV
91.17
6 793
0.12
92.27
82 430
1.49
109.28
79.58
5 164 303
83.46
4 398 303 309
Domácí kino
8.86
660
0.05
8.66
7 736
0.57
43.09
18.20
1 181 252
17.18
905 284 166
Osobní počítač
86.17
6 420
0.11
92.76
82 867
1.48
102.46
79.61
5 166 531
84.02
4 428 033 719
Přípojka kabelové TV
29.37
2 188
0.10
20.30
18 136
0.80
86.26
29.98
1 945 772
31.08
1 637 766 143
Nic z uvedeného
1.63
121
0.06
1.10
987
0.49
54.14
3.97
257 638
3.53
185 793 849
Respondent nebyl dotazován
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
5.95
385 982
2.27
119 385 214
2 118 300 980
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 11: Vybavenost dle RU(%)
0%
50 %
100 %
32
Rodinný domek, vila, zemědělská usedlost
39
17
16
Chata, chalupa
36
38
Osobní automobil - mladší 10 let
39
41
Osobní automobil - starší 10 let
81
Mikrovlnná trouba
76
27
Myčka na nádobí
43
51
Elektrická vrtačka
60
64
66
Digitální fotoaparát
67
Videopřehrávač/ DVD přehrávač
61
41
Videokamera, digitální videokamera
28
91
Barevná TV
80
9
Domácí kino
18
86
Osobní počítač
80
29
30
Přípojka kabelové TV
2
Nic z uvedeného
Respondent nebyl dotazován
4
0
6
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-12-
Total
ecards.cz
Tabulka 12: Všechna místa používání internetu
RU
(%)
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Doma
93.96
7 000
0.11
88.60
79 151
1.25
98.37
93.83
6 089 334
94.73
4 992 153 500
V zaměstnání
40.25
2 999
0.12
36.66
32 748
1.28
104.45
38.60
2 504 855
40.14
2 115 486 162
Ve škole
3.76
280
0.04
0.61
548
0.07
32.92
11.73
761 338
8.46
445 815 825
V internetové kavárně
1.91
142
0.04
0.16
140
0.04
31.68
4.88
316 760
4.01
211 138 063
U známých / rodiny
9.03
672
0.05
8.90
7 953
0.58
43.37
15.94
1 034 317
12.91
680 423 277
Na jiném místě
2.83
210
0.02
0.47
422
0.04
18.69
12.43
806 372
10.57
556 981 633
Respondent nebyl dotazován
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.08
5 022
0.01
685 542
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 12: Všechna místa používání internetu dle RU(%)
0%
50 %
94
94
Doma
40
39
V zaměstnání
4
Ve škole
12
2
V internetové kavárně
5
9
U známých / rodiny
16
3
Na jiném místě
Respondent nebyl dotazován
100 %
12
0
0
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-13-
Total
ecards.cz
Tabulka 13: Měřená četnost užívání internetu (NetMonitor)
RU
(počet)
RU
(%)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
1-5 dní v měsíci
8.00
596
0.04
19.91
17 789
1.16
34.61
26.91
1 746 449
1.82
95 779 838
6-10 dní v měsíci
0.65
48
0.01
1.98
1 765
0.19
4.76
14.20
921 616
4.10
216 087 109
11-15 dní v měsíci
5.15
383
0.04
0.66
591
0.07
39.32
12.68
822 920
7.89
415 865 688
16-20 dní v měsíci
12.99
967
0.10
4.79
4 282
0.45
90.10
14.24
924 278
15.44
813 575 425
21 a více dní v měsíci
73.20
5 454
0.23
72.66
64 906
2.74
204.96
31.96
2 074 324
70.75
3 728 595 034
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 13: Měřená četnost užívání internetu (NetMonitor) dle RU(%)
0%
50 %
8
1-5 dní v měsíci
6-10 dní v měsíci
11-15 dní v měsíci
16-20 dní v měsíci
100 %
27
1
14
5
13
13
14
73
21 a více dní v měsíci
32
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-14-
Total
ecards.cz
Tabulka 14: Charakteristika zaměstnání
RU
(%)
Vyšší management
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
0.00
0
0.00
0.00
0
12.03
896
0.17
12.23
2.08
155
0.03
0.72
21.86
1 629
0.25
Pracující mimo kancelář (obchodní agent)
0.00
0
Mistr, staniční sestra, vedoucí směny apod.
0.00
0
Manuální pracovník s min. středoškolskou kvalifikací
3.96
Kvalifikovaný manuální pracovník v zemědělství,lesnictví apod.
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
0.00
0.00
1.40
90 739
1.57
82 978 202
10 923
2.08
152.23
7.51
487 362
7.65
403 235 615
647
0.13
27.96
8.83
572 999
8.98
473 362 300
25.70
22 957
3.49
221.06
12.25
794 997
14.02
738 679 575
0.00
0.00
0
0.00
0.00
1.98
128 479
1.58
83 237 257
0.00
0.00
0
0.00
0.00
3.02
195 808
2.75
144 790 288
295
0.06
6.20
5 534
1.13
53.89
6.60
428 590
6.51
343 316 774
4.96
369
0.41
2.25
2 006
2.23
365.92
1.19
77 352
1.33
70 223 765
Kvalifikovaný manuální pracovník v ostatních
oborech (montér, řemeslník)
3.62
269
0.04
0.52
467
0.06
31.24
10.89
706 902
10.62
559 787 889
Manuální pracovník bez kvalifikace (vrátný,
popelář)
3.03
225
0.07
2.99
2 668
0.86
64.66
4.07
264 237
4.02
212 008 139
48.45
3 609
0.13
49.40
44 132
1.53
111.83
42.25
2 742 119
40.95
2 158 283 290
Střední management
Vysoce kvalifikovaný odborník (učitel, vědec)
Pracující v kanceláři (úředník, účetní)
Respondent není v zaměstnaneckém poměru
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 14: Charakteristika zaměstnání dle RU(%)
0%
Vyšší management
50 %
0
1
12
Střední management
8
2
Vysoce kvalifikovaný odborník (učitel, vědec)
9
22
Pracující v kanceláři (úředník, účetní)
12
Pracující mimo kancelář (obchodní agent)
0
Mistr, staniční sestra, vedoucí směny apod.
0
2
3
4
Manuální pracovník s min. středoškolskou kvalifikací
Kvalifikovaný manuální pracovník v zemědělství,lesnictví apod.
7
5
1
Kvalifikovaný manuální pracovník v ostatních oborech (montér,
řemeslník)
4
Manuální pracovník bez kvalifikace (vrátný, popelář)
3
4
11
48
Respondent není v zaměstnaneckém poměru
42
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-15-
Total
100 %
ecards.cz
Tabulka 15: Podnikatelská činnost
RU
(%)
RU
(počet)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Specializovaný odborník (právník, architekt)
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
Samostatná fyzická osoba (řemeslník, prodejce)
5.50
410
0.08
5.71
5 102
Vlastník obchodu, společnosti
4.94
368
0.29
3.25
2 907
Soukromý zemědělec
0.00
0
0.00
0.00
89.55
6 672
0.12
91.04
Respondent není podnikatel
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
0.00
2.70
175 538
3.29
173 351 033
1.03
74.07
6.78
439 894
7.34
386 959 936
2.25
254.51
2.26
146 410
2.03
107 031 872
0
0.00
0.00
0.23
14 921
0.20
10 579 646
81 325
1.41
103.20
88.03
5 712 825
87.14
4 591 980 606
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 15: Podnikatelská činnost dle RU(%)
0%
Specializovaný odborník (právník, architekt)
50 %
0
3
Samostatná fyzická osoba (řemeslník, prodejce)
6
Vlastník obchodu, společnosti
5
Soukromý zemědělec
100 %
7
2
0
0
90
88
Respondent není podnikatel
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-16-
Total
ecards.cz
Tabulka 16: Počet podřízených
RU
(počet)
RU
(%)
Bez podřízených
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
40.07
2 985
0.10
41.84
37 375
1.28
91.39
43.29
2 809 623
47.00
2 477 024 649
1 až 5 podřízených
4.96
369
0.05
2.25
2 006
0.25
40.51
11.12
721 339
11.32
596 649 246
6 až 10 podřízených
3.76
279
0.10
5.25
4 689
1.73
92.21
4.11
266 767
3.93
207 018 798
11 až 50 podřízených
4.94
368
0.13
3.25
2 907
1.02
115.71
4.36
282 921
4.31
227 150 784
více než 50 podřízených
2.89
215
0.24
0.48
424
0.47
211.52
1.47
95 525
1.12
58 831 924
43.39
3 232
0.14
46.94
41 933
1.85
126.85
35.65
2 313 412
32.32
1 703 227 693
Respondent nemá možnost mít podřízené
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 16: Počet podřízených dle RU(%)
0%
50 %
40
Bez podřízených
43
5
1 až 5 podřízených
11
6 až 10 podřízených
4
4
11 až 50 podřízených
5
4
více než 50 podřízených
3
1
43
Respondent nemá možnost mít podřízené
36
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-17-
Total
100 %
ecards.cz
Tabulka 17: Činnost respondenta na počítači
RU
(počet)
RU
(%)
Měním sám software počítače,
lace/odinstalování/aktualizace
insta-
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
Reach
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
16.99
1 265
0.05
17.79
15 895
0.62
43.68
27.75
1 800 546
26.42
1 392 507 230
Starám se sám o bezpečnost počítače, zabezpečení jej proti virům, spyware a dalaímu
˛
malware, bráním se spamům
6.53
486
0.01
2.42
2 164
0.06
11.61
28.87
1 873 739
25.63
1 350 640 953
Měním sám hardware počítače, instaluji ovladače
5.87
437
0.02
6.35
5 675
0.32
21.95
15.62
1 013 809
14.45
761 306 554
Vytváří a upravuje soubory nebo složky
35.12
2 616
0.07
29.24
26 123
0.71
63.81
42.60
2 764 533
42.66
2 248 110 080
pracuje s textem, používá příkazy kopírovat a
vložit a ovládá další jednoduché úpravy
53.74
4 004
0.10
48.84
43 632
1.09
88.99
50.79
3 296 083
52.79
2 782 109 491
1.85
137
0.01
0.46
408
0.02
6.62
18.15
1 177 552
17.12
902 111 837
připojuji počítač do LAN nebo WLAN sítě
Jiné odpovědi (pouze starý dotazník)
Nic z uvedeného
Respondent nebyl dotazován
3.44
256
0.08
5.38
4 810
1.53
72.52
4.85
314 772
3.41
179 913 828
36.40
2 712
0.27
41.29
36 885
3.74
244.92
28.41
1 843 558
30.30
1 596 883 964
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.02
1 023
0.02
922 502
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 17: Činnost respondenta na počítači dle RU(%)
0%
50 %
17
Měním sám software počítače, instalace/odinstalování/aktualizace
28
Starám se sám o bezpečnost počítače, zabezpečení jej proti virům,
spyware a dalaímu
˛
malware, bráním se spamům
7
Měním sám hardware počítače, instaluji ovladače
6
29
16
35
Vytváří a upravuje soubory nebo složky
43
pracuje s textem, používá příkazy kopírovat a vložit a ovládá další
jednoduché úpravy
54
51
2
připojuji počítač do LAN nebo WLAN sítě
18
3
Jiné odpovědi (pouze starý dotazník)
5
36
Nic z uvedeného
Respondent nebyl dotazován
100 %
28
0
0
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-18-
Total
ecards.cz
Tabulka 18: Pravidelné aktivity na internetu
RU
(počet)
RU
(%)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
TRP
(%)
Afinita
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
TOTAL
PV
(%)
PV
(počet)
Instant messaging - online komunikace typu
ICQ, AOL, ...
20.01
1 490
0.07
12.41
11 090
0.54
64.98
30.20
1 959 836
28.67
1 510 891 567
Sledování videí či ukázek na internetu (např.
YouTube, iDNES, Stream, archivy TV stanic, ...)
49.85
3 714
0.08
38.23
34 149
0.74
71.40
61.35
3 981 418
61.28
3 229 321 502
používání vyhledávače
76.52
5 701
0.11
59.70
53 335
1.05
99.69
67.58
4 385 386
70.94
3 738 728 345
je členem sociálních sítí (např. Spolužáci.cz, Facebook, Libimseti.cz. . . )
39.30
2 928
0.07
26.24
23 439
0.54
60.69
50.76
3 293 931
50.68
2 670 730 137
stahuje hry, hudbu, filmy, videa a animace
22.64
1 686
0.05
11.99
10 707
0.33
46.63
35.35
2 294 246
32.32
1 703 439 427
nakupuje na internetu (E-shopy)
48.31
3 599
0.09
37.14
33 175
0.80
77.12
52.34
3 396 642
57.75
3 043 505 282
Nic z uvedeného
4.78
356
0.31
12.67
11 322
9.95
279.05
3.82
247 737
3.88
204 590 601
Jiné odpovědi (pouze starý dotazník)
7.22
537
0.11
10.04
8 966
1.76
93.82
13.58
881 282
11.16
588 286 147
Respondent nebyl dotazován
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.02
1 023
0.02
922 502
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 18: Pravidelné aktivity na internetu dle RU(%)
0%
50 %
100 %
20
Instant messaging - online komunikace typu ICQ, AOL, ...
30
Sledování videí či ukázek na internetu (např. YouTube, iDNES,
Stream, archivy TV stanic, ...)
50
61
77
používání vyhledávače
68
je členem sociálních sítí (např. Spolužáci.cz, Facebook,
Libimseti.cz. . . )
39
51
23
stahuje hry, hudbu, filmy, videa a animace
35
48
nakupuje na internetu (E-shopy)
52
5
4
Nic z uvedeného
7
Jiné odpovědi (pouze starý dotazník)
Respondent nebyl dotazován
14
0
0
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-19-
Total
ecards.cz
Tabulka 19: Čas trávený na zahraničních serverech v cizích jazycích vyjma slovenštiny
RU
(%)
Žádný nebo téměř žádný čas nevěnuji zahraničním serverům
RU
(počet)
Reach
(%)
MÉDIUM
PV
PV
(počet)
(%)
91.04
6 783
0.28
97.14
Asi do 10 %
1.55
115
0.01
Asi 10 až 30 %
5.50
409
0.04
Asi 31 až 50 %
1.91
142
Asi 51 až 75 %
0.00
Více než 75 %
TRP
(%)
TOTAL
PV
(%)
RU
(%)
RU
(počet)
253.95
63.07
4 092 909
71.19
3 751 823 297
Afinita
(%)
PV
(počet)
86 781
3.64
0.37
328
0.02
5.87
16.33
1 059 663
15.10
795 787 699
2.33
2 085
0.22
38.20
8.08
524 602
7.43
391 383 011
0.03
0.16
140
0.03
25.56
3.10
200 974
2.10
110 606 976
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
1.69
109 619
1.02
53 496 997
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
1.12
72 460
0.65
33 996 263
Nevím, nejsem si jist
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.46
29 611
0.17
8 768 728
Respondent nebyl dotazován
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
6.16
399 748
2.35
124 040 122
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
Graf 19: Čas trávený na zahraničních serverech v cizích jazycích vyjma slovenštiny dle RU(%)
0%
50 %
Žádný nebo téměř žádný čas nevěnuji zahraničním serverům
63
2
Asi do 10 %
16
6
Asi 10 až 30 %
8
2
3
Asi 31 až 50 %
Asi 51 až 75 %
100 %
91
0
2
Více než 75 %
0
1
Nevím, nejsem si jist
0
0
Respondent nebyl dotazován
0
6
Médium
Zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius & STEM/MARK, Červen 2016
-20-
Total
LEGENDA
Níže uváděný pojem "cílová skupina"(daná cílová skupina, vybraná cílová skupina, vybraná CS) je zde používán ve smyslu cílová skupina uvedená v řádku tabulky (resp. sloupci grafu) daného socio-demografického ukazatele, tj. např. cílová skupina "ženy", "Liberecký
kraj", "Důchodce"apod. Cílová skupina Všichni je definována jako Osoby ve věku 10+ let, které alespoň jednou v posledním měsíci
navštívily internet.
MÉDIUM:
RU(počet) – počet návštěvníků (reálných uživatelů) vybraného média z příslušné cílové skupiny
RU(%) – složení návštěvníků
Informace o profilu návštěvníků vybraného média – v podobě procentuálního rozložení uživatelů internetu (dle Reache) mezi jednotlivé
cílové skupiny.
RU(%) = RU(počet)(médium)(vybraná CS)/RU(počet)(médium)(CS všichni)*100
Reach(%) – poměr počtu návštěvníků média z příslušné cílové skupiny ku velikosti této cílové skupiny
Reach(%)(CS) = RU(počet)(médium)(CS)/velikost CS(počet)*100
PV(počet) – počet zobrazení (page views) generovaných na médiu uživateli z příslušné cílové skupiny
PV(%) – složení zobrazení (page views)
Informace o profilu návštěvníků vybraného média – v podobě procentuálního rozložení uživatelů internetu (dle zobrazení (page views))
mezi jednotlivé cílové skupiny.
PV(%) = PV(počet)(médium)(vybraná CS)/PV(počet)(médium)(CS všichni)*100
TRP(%) – Target Rating Points
Hrubý zásah dané cílové skupiny na vybraném médiu.
TRP(%) = PV(počet)(médium)/velikost CS(počet)*100
(obdobně je definován ukazatel GRP(%) Gross Rating Points, pouze jako cílová skupina je brána celá populace, cílová skupina "Všichni")
Afinita(%) – afinita reache
Koeficient vyjadřující vztah návšt’evnosti vybraného média k návšt’evnosti internetu.
Afinita(%) = Reach(%)(médium)(vybraná CS)/Reach(%)(médium)(CS všichni)
TOTAL:
Total RU(počet) – počet návštěvníků (reálných uživatelů) všech měřených médií z příslušné cílové skupiny
Total RU(%) – složení návštěvníků, tj. informace o profilu Reache celkem pro všechna měřená média
Informace o profilu návštěvníků všech měřených médií – v podobě procentuálního rozložení uživatelů internetu (dle Reache) mezi
jednotlivé cílové skupiny.
RU(%) = RU(počet)(všechna média)(vybraná CS) /RU(počet)(všechna média)(CS všichni)*100
Total PV(počet) – počet zobrazení (page views) generovaných na všech měřených médiích uživateli z příslušné cílové skupiny
Total PV(%) – složení zobrazení, tj. informace o profilu zobrazení (page views) celkem pro všechna měřená média
Informace o profilu návštěvníků všech měřených médií – v podobě procentuálního rozložení uživatelů internetu (dle zobrazení (page
views)) mezi jednotlivé cílové skupiny.
PV(%) = PV(počet)(všechna média)(vybraná CS)/PV(počet)(všechna média)(CS všichni)*100
Otázka IT znalosti
Základní – osoby, které deklarují základní znalosti práce s počítačem a internetem. (např. psaní základních textů, ukládání souborů,
elektronická pošta, prohlížení www stránek apod.)
Nadstandardní – osoby, které deklarují užívání počítače a internetu na nadstandardní úrovni. (např. využívání matematických funkcí v
tabulkovém procesoru, tvorba grafických prezentací, práce s vyhledávači, databáze na uživatelské úrovni apod.)
Profesionální – osoby, které se profesionálně věnují IT, technologiím apod. (např. programátorská nebo administrátorská činnost)
-21-
ABCDE klasifikace
ABCDE klasifikace umožňuje posuzování sociálního a ekonomického postavení jednotlivců ve společnosti. Obvykle je počítána pro přednostu domácnosti (hlavu domácnosti), vzhledem ke specifiku internetového dotazování byla přijata metoda přímého výpočtu přímo pro
jednotlivé respondenty. Na aktualizaci ABCDE klasifikace pracovala v posledním roce metodická komise se zástupci výzkumných agentur, reklamních agentur a odborné veřejnosti. Výsledkem je navržení škály A,B,C1,C2,C3,D1,D2,E. Tato škála odpovídá mezinárodnímu
standardu potvrzeného sdružením Nielsen Admosphere, a.s. a i algoritmus zařazení jednotlivce odpovídá mezinárodním zvyklostem.
ABCDE klasifikace rozčleňuje jednotlivce domácnosti do sociálních kategorií na základě ekonomického postavení (ekonomicky aktivní
x neaktivní jednotlivec). Pro ekonomicky aktivní potom rozlišuje podnikatele a zaměstnance. Pozice v zaměstnání potom slouží k další
diferenciaci (včetně případného počtu podřízených osob pro vedoucí zaměstnance). Pro všechny vzniklé třídy má na závěrečné zařazení
vliv vzdělání zkoumané osoby. Pro ekonomicky neaktivní osoby se na základě standardu Nielsen Admosphere, a.s. nepostupuje dle
jejich posledního zaměstnání, ale na základě stupně ekonomické síly měřené prostřednictvím vybavenosti domácnosti, vliv vzdělání se
projevuje i zde. Vzhledem k tomu, že mezinárodní postup odpovídá evropským stupňům, vychází při jeho použití horší sociální struktura obyvatel ČR než bylo zvykem pro stávající klasifikaci ABCD, nicméně tato struktura umožňuje provádět srovnání v rámci Evropy.
Přesto se komise rozhodla, že pro použití v rámci ČR bude použita upravená škála, která zohlední specifika ČR. Tato upravená škála
vzniká z evropského standardu posunutím o jednu nebo dvě třídy výše či níže na základě indexu životního minima domácnosti, ve které
zkoumaná osoba žije.
A – Skupina s nejvyšším sociálním statusem ve společnosti daným vysoce prestižním zaměstnáním a zároveň nejvyššími příjmy.
B – Skupina s nadprůměrnými příjmy, obvykle vyšší management a skupina vyšších profesionálů s minimálně středoškolským vzděláním.
C1, C2, C3 – Skupina s průměrným životním standardem a průměrnými příjmy. Jde o skupinu např. malých podnikatelů a živnostníků,
techniků, úředníků a nižších odborníků.
D1, D2 – Skupiny s podprůměrným životním standardem. Jsou tvořeny méně kvalifikovanými či nekvalifikovanými manuálními pracovníky.
E – V této kategorii se nachází z hlediska odhadovaného příjmu na osobu 1/8 nejchudších domácností, Skupina obsahuje často ekonomicky neaktivní osoby, např. nezaměstnané, v důchodu, v případě ekonomicky aktivních se často jedná o nekvalifikované pracovníky.
Otázky k ekonomické aktivitě a k zaměstnání:
Tyto otázky (ot. 3, 6, 10, 14 a 15) jsou (mimo jiných) použity především ke stanovení ABCDE klasifikace. Na základě odpovědi respondenta na otázku 6 (Ekonomická aktivita) je dále dotazován skupinou specifických otázek. Otázka 6 je tedy použita jako filtr pro kladení
dalších otázek. Tedy výše uvedených pět otázek není položeno každému respondentovi. Proto pro možnost tvorby cílových skupin v
rámci celé populace je doplněna segmentace jednotlivých odpovědí na tuto otázku o skupinu respondentů, kterým tato příslušná otázka
nebyla položena. Tedy například u otázky č. 15 "Podnikatelská činnost"je tato skupina označena "Respondent není podnikatel".
-22-

Podobné dokumenty

Sociodemografie - soubor

Sociodemografie - soubor Rodinný domek, vila, zemědělská usedlost

Více

mixer.cz

mixer.cz Rodinný domek, vila, zemědělská usedlost

Více

sbazar.cz

sbazar.cz Graf 13: Měřená četnost užívání internetu (NetMonitor) dle RU(%)

Více

Sociodemografie - soubor

Sociodemografie - soubor Pracující v kanceláři (úředník, účetní) Pracující mimo kancelář (obchodní agent) Mistr, staniční sestra, vedoucí směny apod.

Více

Sociodemografie - soubor

Sociodemografie - soubor Středoškolské s maturitou

Více

TOTAL Mˇesíc

TOTAL Mˇesíc Vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské Bc.

Více

YouTube stats – 1-sliders – September 2014

YouTube stats – 1-sliders – September 2014 * POZNÁMKA K METODICE: Výzkum TNS YouTube profiling byl realizován reprezentativním on-line dotazováním na vzorku n = 2,000 respondentů. Ambicí průzkumu a Google však není dodávat data srovnatelná ...

Více

Využití datového skladu jako zdroje pro Business

Využití datového skladu jako zdroje pro Business V souvislosti s vývojem informačních technologií zároveň rapidním způsobem roste objem podnikových dat, přičemž velké množství z nich obsahuje cenné informace, které by se daly využít pro rozv...

Více