4.3.2015 ČVUT v Praze INFORMACE PRO

Komentáře

Transkript

4.3.2015 ČVUT v Praze INFORMACE PRO
4.3.2015
ČVUT v Praze
INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE
Obsah
Základní informace Úvod
Příjezd Parkování Harmonogram dne
Harmonogram prezentací
Užitečné informace
Veletržní stánek
Plánek rozmístění stánků FSv Plánek rozmístění stánků FA a FIT
Plánek rozmístění stánků NTK
Plánek rozmístění stánků FEL a FS
Kontakty Základní informace
1
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10,11
12
Datum: Čas: Místo: Adresa:
Pořadatel:
Kontakt: 4.3.2015
9:00 - 16:00
ČVUT v Praze, Dejvice
Fakulta elektrotechnická
Fakulta strojní
Fakulta stavební
Fakulta informačních
technologií a architektury
Budova Národní technické
knihovny
Technická ulice, Praha 6
IAESTE ČVUT Praha
[email protected]
Úvod
Děkujeme, že jste se rozhodli zúčastnit našeho Veletrhu iKariéra v roce 2015 jako
vystavovatelé.
Veletrh iKariéra je jedním z nejvýznamnějších a největších personalistických veletrhů pro
studenty a absolventy technických škol v České republice. Je pořádán od roku 1995
studentskou organizací IAESTE a během dvaceti let se stal vyhledávanou akcí pro studenty.
Účast na veletrhu umožňuje firmám setkat se nejen se studenty a absolventy všech osmi
fakult ČVUT, ale díky intenzivní propagaci veletrhu i se studenty jiných vysokých škol
s technickým zaměřením a s odbornou veřejností. Firma může získat kontakty na studenty
posledních ročníků, čerstvé absolventy a dostane se do povědomí studentů nižších ročníků.
Z důvodu velkého zájmu vystavovatelů se veletrh koná na Fakultě stavební, Fakultě
informačních technologií, Fakultě architektury, Fakultě strojní, Fakultě elektrotechnické
a v Národní technické knihovně.
Věříme, že návštěva těchto prostor bude pro Vás také zajímavá, a to nejen z pracovního
hlediska.
Tato informační brožura má za cíl poskytnout všechny důležité informace ohledně
nadcházejícího veletrhu a usnadnit orientaci v den jeho konání. Máte-li jakékoliv otázky
nebo připomínky, neváhejte nás kontaktovat.
IAESTE ČVUT Praha
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice
-1-
+420 608 532 908
www.iaeste.cz
www.seznamsesfirmou.cz
Příjezd
Upozorňujeme na hustý provoz v Praze, zejména kolem osmé hodiny ranní!
Věnujte pozornost aktuálním dopravním omezením.
Příjezd z Brna (dálnice D1)
1. Z dálnice D1 po silnici 5. května na Jižní
spojku směrem na Barandovský most.
2. Po přejezdu Vltavy pokračujte stále dál
bez odbočení sérií tunelů Mrázovka
a Strahovský tunel.
3. Po výjezdu ze Strahovského tunelu
se držte vpravo.
4. Pokračujte stále po hlavní silnici (Milady
Horákové) až ke křižovatce u Prašného
mostu, kde odbočíte doleva.
5. Dorazíte na kruhový objezd, kde
se vydáte doleva (třetí odbočkou - ulice
Evropská).
6. Asi po 100 m, za zastávkou autobusu
odbočte doprava do ulice Šolínova.
7. Po dalších 100 m odbočte v pořadí druhou
ulicí doleva, do ulice Technická. A jste
v areálu ČVUT.
Příjezd z Plzně
1. Sjeďte z dálnice D5 na exitu č. 1
Třebonice na pražský dálniční okruh
(obchvat) směrem na Ruzyň a Chomutov.
Na druhém exitu u starého ruzyňského letiště
odbočte doprava směr Dejvice - centrum.
2. Pokračujte stále rovně na ulici Evropskou
až na Vítězné náměstí.
3. Tento kruhový objezd celý objeďte
až se dostanete zpátky na ulici Evropskou,
ale v opačném směru.
4. Asi po 100 m, za zastávkou autobusu
odbočte doleva do ulice Šolínova.
5. Po dalších 100 m odbočte v pořadí druhou
ulicí doleva, do ulice Technická. A jste
v areálu ČVUT.
IAESTE ČVUT Praha
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice
Příjezd z Hradce Králové
a Mladé Boleslavi
1. Na Černém mostě jeďte směrem
do centra ulicí Chlumeckou. Pokračujte
stále rovně po hlavní ulici Kolbenově
a poté Sokolovskou (směr centrum).
2. V Karlíně jeďte stále po hlavní na
Rohanské nábřeží, směr centrum.
U hotelu Hilton odbočte na světelné
křižovatce doleva a poté doprava směrem
na Karlovy Vary a Chomutov. Napojíte se
na magistrálu, po které překonáte Vltavu.
3. Po 500 m, po překročení Vltavy,
na druhém semaforu odbočce doleva
po hlavní ulici Veletržní (směr Karlovy
Vary, Chomutov). Tato silnice Vás zavede
směrem na Letnou.
4. Na světelné křižovatce (Letenské
náměstí) odbočte vpravo do ulice
Korunovační.
5. Pokračujte stále po hlavní silnici až
do ulice Československé armády, která
končí na velkém kruhovém objezdu
(Vítězné náměstí).
6. Z kruhového objezdu se vydáte druhým
výjezdem na ulici Evropská.
7. Asi po 100 m, za zastávkou autobusu,
odbočte doprava do ulice Šolínova.
8. Po dalších 100 m odbočte v pořadí
druhou ulicí doleva, do ulice Technická.
A jste v areálu ČVUT.
-2-
+420 608 532 908
www.iaeste.cz
www.seznamsesfirmou.cz
Parkování
Nejprve je potřeba se dopravit před budovu, ve které se nachází Váš stánek. Před vchodem
Vás budou očekávat naši organizátoři, kteří Vám pomohou vyložit vaše materiály. U všech
vchodů bude vyhrazené místo pro vykládku, avšak pouze po dobu nezbytně nutnou. Následně
Vám organizátoři předají parkovací kartičku a navedou na parkoviště, které se nachází u ulice
Šolínova, Praha 6 – Dejvice. Prosíme, berte na vědomí, že každá firma má vyhrazeno pouze
jedno parkovací místo.
NA SANTINCE
B
CH
AV
ČR
partyzánů
Jugoslávských
FA
FIT
Halové
laboratoře
ČVUT
Fa
ku
lt
a
st
Fa
av
ku
eb
lt
a
ní
st
av
a
eb
ní
ar Fa
ch k
in ite ulta
fo k
rm tu
r
te ač y
ch níc
.
h
ÚO
Národní
technická
knihovna
FSv
VŠ
CH
Bu
Fa
NTK
ku
lt
T
do
va
A
a
st
FS
ro
jn
ía
FEL
e
el
kt
ro
VŠ
te
ch
.
DEJVICKÁ
T
do
va
torá
B
t ČV
UT
DEJVICKÁ
Jugoslávských partyzánů
CH
Bu
Rek
LOTYŠSKÁ
DEJVICKÁ
THÁKUROVA
Evropská
IAESTE ČVUT Praha
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice
VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ
-3-
+420 608 532 908
www.iaeste.cz
www.seznamsesfirmou.cz
Harmonogram dne
07:30-8:30 09:00
09:00-16:00
Příjezd firem
Oficiální zahájení na Faklutě elektrotechnické v místnosti 135
Prezentace firem na stáncích
11:30-13:45
14:00-15:30
14:30-17:30
Podávání obědů
Panelová diskuse v Ballingově sále v budově Národní technické knihovny
Číše vína (Neformální poveletržní setkání) v Konferenčním centru
na Fakultě strojní
Panelová diskuse
Dovolujeme si Vás pozvat na panelovou diskuze na téma:
„Uplatnění techniků – statistiky vs. realita“, která se bude konat od 14:00 v Ballingově sále
Národní technické knihovny. K účasti je pozváno 6 panelistů, kteří se budou snažit vyjádřit
své zkušenosti na danou problematiku. Vznikne tak přehled informací z různých oborů
a zdůrazní se aspekty, které pomohou studentům získat práci v oboru.
Číše vína (Neformální poveletržní setkání)
Po skončení prezentací si Vás také dovolujeme pozvat na přátelské setkání s přípitkem
v Konferenčním centru na Fakultě Strojní.
Budeme potěšeni pokud přijmete toto pozvání a využijete setkání k diskuzi a bezprostřednímu
sdělení Vašich dojmů a připomínek k veletrhu.
Harmonogram prezentací
Fakulta elektrotechnická,
místnost 135
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45
13:00-13:45
14:00-14:45
15:00-15:45
ŠKODA AUTO a.s
ABB s.r.o.
Valeo Autoklimatizace k.s.
ČEZ, a. s.
Robert Bosch, spol. s r.o.
MBtech Bohemia s.r.o.
Firemní prezentace
Fakulta architektura a
Fakulta informačních technoligií,
místnost 152/153
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45
Komerční banka, a.s.
Accenture Central Europe B.V.
HEWLETT-PACKARD s.r.o.
Fakulta strojní,
Konferenční centrum
10:00-10:45
11:00-11:20
Procter & Gamble
Rakona, s.r.o.
E.ON Česká republika, s. r. o.
Prezentace firem budou probíhat paralelně s vlastním veletrhem ve vyhrazených místnostech
vybavených prezentační technikou.
Vzhledem k časovému harmonogramu celého veletrhu je stanovena délka jedné prezentace
maximálně na 45 minut.
IAESTE ČVUT Praha
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice
-4-
+420 608 532 908
www.iaeste.cz
www.seznamsesfirmou.cz
Užitečné informace
Připojení k internetu
Na všech stáncích je pro Vás k dispozici připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové
Wi-Fi sítě. Přihlašovací údaje naleznete v deskách s informacemi o veletrhu, které budou
na stánku.
Občerstvení
O občerstvení je možné požádat hostesku, která Vás má na starosti. Nabídku najdete
v uvítacích deskách na stánku.
Oběd
Oběd se bude podávat v čase od 11:30-13:45. Podrobnější informace naleznete v uvítacích
deskách na stánku.
Výběr bude ze čtyř hlavních jídel (včetně vegeteriánského) a jedna polévka.
Několik užitečných postřehů z minulých let
Největší zájem studentů lze očekávat mezi 10:00 a 14:00 hodinou.
Praktický je notebook s jednoduchou a krátkou prezentací o firmě. Vhodné jsou fotografie
z pracoviště nebo krátký videozáznam.
Veletrhu se zúčastňují i studenti z nižších ročníků. Ti hledají většinou možnosti brigád i letních
odborných stáží.
Doplňující informace o firmě a nabízených místech je dobré mít i na zvláštních letácích, které
můžete mít k dispozici na stánku pro případné zájemce.
Studenti ocení na stánku nějakou drobnost i reklamní předmět, ten jste také mohli nechat
vložit do reklamních tašek Veletrhu iKariéra.
Máme vypozorováno, že studenta více zaujme Vaše propagace formou soutěže nebo
zábavného programu.
IAESTE ČVUT Praha
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice
-5-
+420 608 532 908
www.iaeste.cz
www.seznamsesfirmou.cz
Veletržní stánek
V prostorách veletrhu je pro vystavovatele
připraven veletržní stánek, pokud nebylo
domluveno jinak. Standardní stánek
s půdorysem 1,5 x 3m je navržen pro
dva zástupce firmy a jednoho studenta,
se kterým probíhá konzultace. Každý stánek
bude mít v horní části čelní stěny po celé
délce štít (límec). Šířka štítu je 30 cm
a bude na něm umístěn vystavovatelem
vybraný límec s logem společnosti a číslem
stánku. Zhotovení tohoto štítu je zahrnuto
v ceně. Předpokládáme, že si vystavovatel
přiveze vlastní propagační materiály určené
k rozdávání studentům. Pokud si přeje umístit
na stěny stánku své reklamní plakáty
a prospekty, použije nejlépe oboustrannou
lepící pásku tak, aby se tyto materiály daly
snadno odstranit. Stánek musí být na konci
dne uveden do původního stavu.
IAESTE ČVUT Praha
3 000
1 000
1 000
1 000
1 500
Prosíme, počítejte s tím, že v okolí stánku není
mnoho volného prostoru a obecně nelze mimo
stánek umisťovat žádné předměty (informační
bannery, stojany apod.).
1 000
Upozornění:
-
500
Inventář stánku:
stůl o průměru 60 cm
3 židle
věšák
odpadkový koš
odkládací pult (1 x 0,5 m)
elektrický rozvod (3 zásuvky)
štít stánku (límec), rozměr 0,3 x 3 m
IAESTE ČVUT Praha
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice
3 000
IAESTE ČVUT
-6-
Praha
+420 608 532 908
www.iaeste.cz
www.seznamsesfirmou.cz
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S08
S09
COLAS CZ, a.s.
STRABAG a.s.
VCES a.s.
EUROVIA CS, a.s.
Trigema a.s.
Chládek a Tintěra a.s.
PRŮMSTAV, a. s.
Hilti
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
N11
N12
N13
N14
ISC
Simplity s.r.o.
Quanti s.r.o.
GEOSENSE
ORACLE
Storyous
Erwin Junker Grinding
Technology a.s.
Monster Technologies s.r.o.
ČSOB
Skanska
CN Resources International
(CZ) s.r.o.
Auto Kelly a.s.
Iveco Czech Republic
BEST
IAESTE ČVUT Praha
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N32
N31
N35
N36
N37
-7-
MOTOR JIKOV Group a.s.
Eaton Elektrotechnika - Eaton
European Innovation Center
AISIN EUROPE MANUFACTURING
CZECH s.r.o.,
ADVICS MANUFACTURING
CZECH s.r.o.
Experis
Komerční banka
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Úřad práce ČR,
generální ředitelství, EURES ČR
Mondelēz International
Wrigley
eleway
MANN+HUMMEL Service s.r.o.
DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
BOS Automotive Products
CZ s.r.o.
ISIC
mgm technology partners
Ernst & Young, s.r.o.
Varroc Lighting Systems
Novartis IT Hub Prague
Kariérní centrum
StartupJobs
+420 608 532 908
www.iaeste.cz
www.seznamsesfirmou.cz
IAESTE ČVUT Praha
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice
-8-
+420 608 532 908
www.iaeste.cz
www.seznamsesfirmou.cz
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
IAESTE ČVUT Praha
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice
Hewlett Packard, s.r.o
Vigour a.s.
Avast Software
Alza.cz a.s.
NCR
GMC Software Technology
IT Talents
CPL Jobs
PwC Česká republika
ZettaBox
GE Money Bank, a.s.
Adastra, s.r.o.
CertiCon, a.s.
Greyson
CGI IT Czech Republic s.r.o.
xITee, k.s.
Seznam.cz, a.s.
KPMG
-9-
+420 608 532 908
www.iaeste.cz
www.seznamsesfirmou.cz
PŘÍZEMÍ
IAESTE ČVUT Praha
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice
-10-
+420 608 532 908
www.iaeste.cz
www.seznamsesfirmou.cz
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
122
123
124
125
CAD - PRO spol. s r.o.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
SIDAT, spol. s r.o.
FEI Czech Republic s.r.o.
JHV-ENGINEERING s.r.o.
GE Aviation Czech
Porsche Engineering
Robert Bosch, spol. s r.o. České
Budějovice
Bosch Diesel s.r.o.
Ricardo Prague s.r.o.
CA Technologies
Elektrotechnický zkušební ústav
TÜV SÜD Czech s.r.o.
ŠKODA AUTO
Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.
MSD IT Global Innovation Center s.r.o.
Skupina ČEZ
Skupina ČEPS
Valeo
Accenture
Honeywell
ABB s.r.o.
Hewlett Packard, s.r.o
Huawei Technologies (Czech), s.r.o.
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
MBtech Bohemia s.r.o.
Atlas Copco s.r.o.
Magna Cartech spol. s r.o.
Bühler Praha s.r.o.
Engel strojírenská spol. s r.o.
ČKD GROUP
DAIKIN INDUSTRIES CZECH
REPUBLIC s.r.o.
Glencore Grain Czech/Usti Oils
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s.
Wikov Industry a.s.
Jihostroj a.s.
National Instruments
MADETA a. s.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Deloitte
IAESTE ČVUT Praha
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
TTC MARCONI a TTC TELEKOMUNIKACE
Concur
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
Chart Ferox, a.s.
e4t electronics for transportation s.r.o.
DHL IT Services
Řízení letového provozu ČR, s. p.
O2
České Radiokomunikace a.s.
S3 Group
Gemalto s.r.o.
TRCZ s.r.o.
Onlio, a.s.
ComAp a.s.
Commerzbank, AG, GS-IT NSC Prague
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
KAMAX s.r.o.
LATECOERE Czech Republic s.r.o.
Mubea spol.s.r.o.
Wheelabrator Czech s.r.o.
IDIADA CZ a.s.
Škoda Transportation a.s.
ZVVZ GROUP
KOVOSVIT MAS, a.s.
Toyota Peugeot Citroen Automobile
Bobcat
SWELL, spol. s r.o.
NET4GAS
Howden ČKD Compressors s.r.o.
LOVOCHEMIE, a.s., PREOL, a.s.
Pracovní portál Profesia.cz
Medical Technologies CZ a.s.
Siemens, s.r.o.
Skupina společností ELTODO
AVL Software and Functions GmbH
SOFTEC CZ, s.r.o.
KAUTEX TEXTRON BOHEMIA spol. s r.o.
Conel s.r.o.
Foxconn CZ
Continental Automotive Czech
Republic s.r.o.
SÉCHERON TCHEQUIE, spol. s r.o.
Cofely - komplexní energetická řešení
-11-
+420 608 532 908
www.iaeste.cz
www.seznamsesfirmou.cz
Kontakty
Pořadatel
IAESTE ČVUT Praha
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice
www.cvut.iaeste.cz
E-mail: Tel.: IČO: [email protected]
+420 224 352 659
70966923
Vedoucí centra
Klára Kačenová
[email protected]
+420 608 933 450
Koordinátor stánků
Waldemar Grešík
[email protected]
+420 739 676 538
Vnější vztahy
Zbyněk Škoda
[email protected]
+420 774 851 484
Organizátoři v budovách
koordinátoři pater/budov během dne
FS + FEL 1. patro
FS + FEL 2. patro
FS + FEL 3. patro
Fakulta stavební
Fakulta inf. technologií
Národní technická knihovna
Maxim Martynenko
Lucie Prošková
Jan Zajíček
Roman Macháček
Petr Ptáček
František Brynda
+420
+420
+420
+420
+420
+420
727
602
721
721
777
731
805
219
527
909
890
276
948
194
550
637
056
472
Těšíme se na Vás ve středu 4.3.2015 a bude dělat vše pro to,
abyste byli naprosto spokojení.
IAESTE ČVUT Praha
Technická 4
166 07 Praha 6 - Dejvice
-12-
+420 608 532 908
www.iaeste.cz
www.seznamsesfirmou.cz

Podobné dokumenty

czech employers predict modest opportunities for job seekers in

czech employers predict modest opportunities for job seekers in záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 42 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá. V rámci projektu Manpower Index t...

Více

czech employers predict modest opportunities for job seekers in

czech employers predict modest opportunities for job seekers in záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 43 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá. V rámci projektu Manpower Index t...

Více

Stáhnout PDF - Laissez Faire

Stáhnout PDF - Laissez Faire dokonce za zbytečnou. Propagátorem této myšlenky je například Jason Fried z globálně úspěšné firmy Basecamp. Zatímco zaměstnancům home office umožňuje delší spánek, úsporu času a komfort, firmě šet...

Více