seznam odborné literatury k zapůjčení pro dobrovolníky

Komentáře

Transkript

seznam odborné literatury k zapůjčení pro dobrovolníky
Seznam odborné literatury v majetku RPJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
k 1.10.2012
Ošetřovatelství I – M. Rozsypalová, A. Šafránková
Ošetřovatelství II – M. Rozsypalová, E. Haladová, A. Šafránková
První pomoc – M. Beránková, A. Fleková, B. Holzhauserová
První pomoc – Jan Bydžovský
Právní předpisy nejen pro hlavní, vrchní, staniční sestry – Lubomír Vondráček
Testování v rehabilitační praxi – cévní mozkové příhody – Eva Vaňásková
Demence – Huub Buijssen (2x)
Poradenství pro pozůstalé – Naděžda Šatenková
Geriatrické syndromy a geriatrický pacient – Z. Kalvach, Z. Zadák, R. Jirák,
H. Zavázalová, I. Holmerová, P. Weber a kolektiv
Motivační prvky při práci se seniory – D. Klevetová, I. Dlabačová
Sborník přednášek – V.Čepelková, J.Bittner
Skupinové hry a činnosti pro seniory – Danny Walsh
Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické
praxi – Z. Šimanovský
Program aktivního způsobu života pro seniory – Miroslav Štilec
Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi – J.Campbellová
Pravidla českého pravopisu – kolektiv autorů
Nový akademický slovník cizích slov – kolektiv autorů
Alzheimerova nemoc (300 tipů a rad, jak ji zvládat lépe) – kolektiv autorů
Úspěšná péče o člověka s demencí – Jitka M. Zgola
Záda, která cvičí, nebolí – Cvičíme podle L.Mojžíšové – Simona Sedláková
Diktatura a lékařská věda – Leo Alexander
Alzheimerova choroba v rodině – Holmerová Iva a spol.
Pečujeme doma – Kalvach Zdeněk
Ošetřovatelská abeceda – Onderková Alice
Umřít doma – Sláma Ondřej a spol.
Lidský vztah jako součást profese – Karel Kopřiva
Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích – Tošner, Socanská
Práce s rizikem v sociálních službách – Sobek Jiří
Syndrom vyhoření v práci i osobním životě – Angelika Kallwass
Nebezpečí moci v pomáhajících profesích – Adolf Guggenbuhl-Craig
Syndrom pomocníka – Wolfgang Schmidbauer
Komunikace ve zdravotnické péči – Laura Janáčková, Petr Weiss
Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví – Hynek Jůn
Reminiscence – Využití vzpomínek při práci se seniory – H.Janečková, M.Vacková
Sanace rodiny–Sociální práce s dysfunkčními rodinami – Bechyňová, Konvičková
Rozhovor lékaře s pacientem – Jaro Křivohlavý
Inkontinence moči u žen – J.Zikmund, T.Hanuš
Plán navykacího režimu
Metodika služby Sanace rodiny
Rehabilitujeme doma – J.Kolébalová, J.Kratochvílová
Malý právní průvodce pečujících – J.Michalík
Trénujte si pamětˇ - Jitka Suchá
Komunikace s lidmi s postižením – Josef Slojík
Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny – Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová
Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích – Jiří Tošner, Olga Socanská
Chudoba – záležitost nás všech – sborník
1
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Různé tváře chudoby – kolektivní monografie – sborník
Efektivita trénování paměti – kol.autorů
Individuální plánování – kol.autorů
Problematické situace v péči o seniory – Martina Venglářová
Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních – Eva Malíková
Kodex Charity Česká republika
Tipy, jak vhodně formulovat zdroje, problémy, cíle a opatření
Nápadník pro pečující o seniory – Lenka Janková
Program MATES + CD – Franková, Vyškovská
Bystrá hlava pro seniory – rébusy, křížovky, hlavolamy
Seznam jiné literatury v majetku RPJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
k 1. 10. 2012
Báje a pověsti z Čech a Moravy – Královéhradecko –Vladimír Hulpach
Báje a pověsti z Čech a Moravy – Pardubicko – Vladimír Hulpach
Cesta kolem světa za 99 dní – Zdeněk Michora
Maringotkou napříč republikou – Zdeněk Michora
Něco pro zahřátí duše – Václav Větvička
Léto a podzim – Dagmar Šottnerová
Zima – Dagmar Šottnerová
Velká obrazová encyklopedie přírody – David Burnie
Atlas světa – P. Steele, K. Lye
Karmelitánský kalendář 2007
Já písnička 1
Já písnička 2
Já písnička 3
Já písnička 4
Karmelitánský kalendář 2008
Lesem křížem krážem – myslivecké povídky – S.Opluštil
Zrazený lišák – myslivecké povídky – J.aR.Opluštilovi
Jaro – Dagmar Šottnerová
Velikonoce - Dagmar Šottnerová
Adventní čas - Dagmar Šottnerová
Vánoce - Dagmar Šottnerová
České a slovenské evergreeny – Petr Jánský
Povídky – Miloslav Šimek, Jiří Grossmann
Humoresky – Jaroslav Hašek
Školní atlas světa
Povídky – Pavel Kantorek
2