3/2015 - Nebezpečný náklad

Komentáře

Transkript

3/2015 - Nebezpečný náklad
úvodník
obsah
NEBEZPEČNÝ NÁKLAD
s padesátkou na krku
V zápalu pracovního nasazení si
člověk často neuvědomí některé
věci, které sice nejsou až tak důležité, ale s prací určitě souvisejí.
NEBEZPEČNÝ NÁKLAD vychází již
devátým rokem, což samo o sobě
není nic výjimečného. Zajímavější je
ovšem počet vydaných čísel, který v
dubnu dosáhl kulaté padesátky. Časopis, jehož úvodník nyní čtete, má
tedy pořadové číslo 51. Nechci laskavého čtenáře unavovat počítáním
doposud potištěných stran, vážením papíru či počtem kusů výpočetní techniky, které vražedné pracovní
tempo nevydržely, takže musely být
vyměněny.
Před necelými devíti lety to byl velký krok do neznáma a nebýt nadšení a pomocné ruky Jirky Doška
z tehdejšího ÚSMD DEKRA (dnes
DEKRA CZ), asi bych se k tomuto
kroku nikdy neodhodlal. Chtěl bych
proto touto cestou poděkovat nejen
Jirkovi, ale také redakční radě, externím spolupracovníkům a všem
dalším, kteří se na výrobě „nebezpečného časopisu“ podíleli či podílejí. Zvláštní poděkování patří inzerentům, bez nichž by NEBEZPEČNÝ
NÁKLAD nemohl vůbec vycházet,
a také předplatitelům a čtenářům.
Doufám, že se s vámi budu potkávat také při tvorbě dalších padesáti
čísel.
TÉMA MĚSÍCE
8 Dohoda ADR se týká celého logistického řetězce
10 Infekční odpad v praxi
11 Movexx pro snadnou práci nejen v nemocnicích
VYTĚŽOVÁNÍ VOZIDEL
12 Jízda na prázdno je pro dopravce noční můrou
ČIŠTĚNÍ CISTEREN
14 Stratmann využívá zkušenosti z Německa i z Čech
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
16 Revoluce na železnici: InnoWagon dává více možností
VELETRHY A KONFERENCE
18 transport logistic 2015: Nadšení vystavovatelé i návštěvníci
SKLAD
20 Příprava zboží pro expedici musí být precizní
INTRALOGISTIKA
22 Vysokohustotní skladování v regálech drive-in
26 Shuttle zvládne manipulaci i inventuru
28 Tažné soupravy STILL zajišťují efektivní logistiku
31 Manipulátor se sudy pro explosivní prostředí
BEZPEČNOST PRÁCE
34 Nekompromisní požadavky na bezpečnost práce
36 Podcenění rizik může vést nejen k újmě na zdraví
Václav Podstawka,
šéfredaktor
Foto na obálce:
JK Logistika
3/2015
3