Základní umělecká škola, Bajkalská 11, Praha 10

Transkript

Základní umělecká škola, Bajkalská 11, Praha 10
Základní umělecká škola, Bajkalská 11, Praha 10
pořádá veřejný žákovský koncert
Hudební mládí Prahy 10
13. června 2012 v 18:30 hodin
Galerie Deset, Moskevská ul.57
Program:
1.
V. Ščelokov
Koncert pro trubku
Jakub Marek, trubka
Absolventské vystoupení
2.
J. Malčikov
V cirkuse
Marek Glas, zobcová flétna
3.
Beatles
Obladi, Oblada
Martin Mandík, akordeon
4.
B. Kaempfert
J. Fikejzová
Strangers In The Night
Veronika Feltová,zpěv
5.
G. B. Pergolesi
Sicilienne
Lenka Šaňková, housle
Lukáš Ruml, kytara
6.
B. Lane/ V+W
Tam za tou duhou
Marie Bláhová, zpěv
7.
G. Ph. Telemann
Fantasie pro housle solo
Barbora Sadilová, housle
Allegro – Allegro ma non troppo – Allegro
– Allegro ma non troppo – Andante – Alegro
8.
J. S. Bach
M. Tesař
Srabanda
Suita
9.
J. Uhlíř/Zd.Svěrák Prázdniny u babičky
Edu vzali k fotografovi
Krabice od čaje
dětský pěvecký sbor KOSÁCI
10.
A. Corelli
Marina Mrázková, housle
Barbora Pokorná, housle
Anna Poláková, violoncello
Sonata op.4
Preludio, Corrente, Adagio,
Allemanda
Karel Tuček, kytara
Michal Buřil, kytara
Klavírní doprovod : Michal Hanzal , Veronika Ptáčková
Program připravili: Josef Baštýř (3), Jana Durczaková(6), Eva Franců (10), Jaroslav Hudec (5), Jan Marek (7),
Ctibor Mestek (1,2), Eva Petrů (5), Aleš Petržela (8), Alena Tichá (5, 10),