Na stažení

Transkript

Na stažení
18
Te c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G
Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Markus Glück
Podpora výzkumu jako základ inovace výrobků
INOVACE FIRMY HARTING
Frank Quast
Mind wide open
Andreas Huhmann
Nastavení rychlosti
Creative
har-speed M12
Cable assemblies
Han®-Eco
New Ideas
Customers Specific Solutions
Efficiency
Industrial Applications
Automation IT
Speed
Fast Track Switching
Connectivity & Networks
Ha-VIS preLink®
Quality
Ethernet
Reliable
HARTING Technology Group
RJ45 Han-Modular® Wind
Energy
System Control
®
Han-Yellock Concept
RFID
Worldwide Standardization
10 Gigabit Installation Technology
Pushing Performance
Data
IP 67
Innovative Transportation
Device Connectivity
Partnership
Application
Broadcast
New Mindsets
Standard
Backplanes
Future
Connectors
Network
Energy
2
Nové myšlení přináší nové myšlenky
„Nové MYŠLENÍ je základem našeho obchodu. Tímto způsobem zvyšujeme výkonnost našeho
podniku, vyvíjíme kreativní řešení a jsme flexibilně a dobře připraveni pro budoucnost.
Naši zákazníci tak mohou těžit z technologií firmy HARTING dnes i zítra.“
Philip Harting, Senior Vice President Connectivity & Networks
Spojovací technologie je klíčovou technologií budoucnosti. Nové trhy a aplikace vyžadují nové vlastnosti našich konektorů například intuitivní aretaci, která
se jednoduše aktivuje při zasunutí a je
chráněna proti neúmyslnému odjištění.
Za těchto limitujících podmínek jsme vypracovali nový koncept konektoru Han®
a vznikl z toho zcela speciální konektor Han®: Konektor Han-Yellock®, jehož
design ztělesňuje mnoho nových funkcí! Této inovaci je věnováno hlavní téma
tohoto vydání.
je to vlastně možné, se dozvíte v této
brožuře.
Nové MYŠLENÍ u firmy HARTING představují především kreativní řešení vytvářející především hodnoty. Jsme připraveni na budoucnost - tak, aby naši
zákazníci mohli adekvátně prosazovat
svá nová řešení, a to bez přerušení realizací svých nových aplikací a prokázání své kreativity.
Přejeme Vám příjemné čtení.
„Nové myšlení u firmy HARTING představují především
kreativní řešení vytvářející především hodnoty.“
Budeme přinášet NOVINKY, což zna-
mená, že potřebujeme nové MYŠLENÍ.
Na trhu můžeme prorazit se skutečnými inovacemi pouze tehdy, když opustíme zaběhnuté cesty.
Rozhodujícím klíčem ke skutečným NOVINKÁM je pro nás vývoj technologií
zajišťujících hodnoty pro naše zákazníky a zaměřujících se již dnes na požadavky budoucnosti. S novým MYŠLENÍM vytvoříme nepřetržitý proud inovací, který vytvoří rozhodující výhody pro
naše zákazníky.
Dalším příkladem je technologie preLink®.
U ethernetové kabeláže existují na první pohled mezi oblastí kanceláře a automatizace rozdílné požadavky, které
brání konvergenci. Důvodem však nebyla komunikační technologie, ale odlišné struktury myšlení obou oblastí. Nové
MYŠLENÍ v tomto případě znamenalo
zrealizování oprávněných požadavků
obou oblastí pomocí nové technologie
preLink® na IT komunikační platformě
automatizace. Podrobnosti k tomu, jak
PS: Upozornění ohledně vydávání tec.
News: Tímto vydáním rozšiřujeme rytmus vydávání na dvě čísla ročně, která nyní budou vycházet vždy na jaře a
na podzim. Chceme Vás tak ještě aktuálněji informovat o novinkách firmy
HARTING.
3
te c. N ew s 18: Rejst ř ík
Obsah
Inovace
Automatizace IT
Předmluva / 03
Zaměření na podstatu / 17
Nastavení rychlosti / 14
Nové myšlení přináší nové myšlenky.
Zrodila se nová generace RJ45.
Automatizace IT spojuje pomocí produk-
Mind wide open / 06
pojení s inovačními cykly kancelářské IT.
Záměrem firmy HARTING byla nová spo-
Faster Ethernet Traffic Guard / 18
har-speed M12 poskytuje rozhodující
jovací technologie.
zvětšení šířky pásma.
tů 10G HARTING průmyslové síťové pro-
Keep it simple / 16
Nová připojovací technika pro vysoko-
Tvar následuje funkci / 08
Ve formě konektoru Han-Yellock® rozšiřu-
Snadno a rychle / 19
je firma HARTING portfolio Han® o nový
problémovou a levnou údržbu.
koncept konektoru.
Výkonné řešení v reálném čase / 20
Efektivní procesy díky automatické RFID
Stabilní nízká hmotnost / 23
identifikaci.
Všechny trhy, všechny aplikace / 10
Nízká hmotnost a snížené náklady při za-
Nezáleží na aplikaci - funkční konstrukce
chování vysoké kvality zpracování, bez-
Jasné pravidla dopravy / 26
poskytuje konektoru Han-Yellock® široké
pečnosti a spolehlivosti.
Fast Track Switching zajišťuje determinis-
použití v průmyslovém prostředí.
Podpora výzkumu jako základ inovace
výrobků / 12
Firma HARTING spolupracuje s Demonstračním & výzkumným centrem průmyslové konektivity pro jižní Německo s Univerzitou v Augsburku a Technologickým
centrem západního Bavorska (TCW).
4
rychlostní datové sítě.
Dokovací rámečky umožňují rychlou, bez-
mus a výkon v průmyslovém prostředí.
te c. N ew s 18: Rejst ř ík
Aplikace
Konkrétně: Řešení firmy HARTING v
praxi / 24
Individuální řešení pro každého zákazníka.
Ve stručnosti
Efektivní využití energie v hliníkové
huti / 34
Stručné zprávy / 40
Konektory pro vysoký proud firmy
Soutěž / 42
HARTING zajišťují rychlý servis – také
Komfort jako standard / 28
v případě provádění údržby.
Impressum / 42
komfortní nízkopodlažní tramvaje.
Odrazový můstek pro asijského
tygra / 36
Přehled veletrhů / 43
Zvýšení výkonu, vytvoření
alternativních variant / 30
Čínští výrobci větrných elektráren dobý-
V městské dopravě se stále více používají
vají světový trh.
Řada konektorů pro vysoký proud firmy
HARTING má dva nové členy.
Pozor, běží záznam / 38
Zvukové záznamy živých vystoupení a te-
Univerzální rozměr / 32
levizní produkce kladou vysoké nároky na
Konektory HARTING jako měřítko bez-
konektory.
pečnosti v železničním sektoru.
Konvergence sítí / 33
Ethernetová technologie mezitím dosáhla
operativní úrovně průmyslových procesů.
5
te c. N ew s 18: Inovac e
„Vytvářet novinky se zkušeností a otevřeností pokroku.“
6
te c. N ew s 18: Inovac e
Mind wide open
Záměrem firmy HARTING byla nová spojovací technologie.
A výsledkem je: Han-Yellock®, speciální konektor Han®,
který je převratnou novinkou.
Frank Quast, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Navíc také hezky vypa-
dá. Má být hezký, dokonce musí být hezký, protože jeho tvar podtrhuje jeho
funkčnost. Han-Yellock®
je vzorem spojovací technologie, který je ozdobou
každého moderního stroje.
Spojovací technologie, u níž vzhled a funkce spolu ladí. Konstrukce Han-Yellock® je elegantní a funkční zároveň.
Řada produktů Han® se v současnosti celosvětově úspěšně
prosadila jako standard a často bývá kopírována. Konektory
HARTING Han® se používají v nejdůležitějších průmyslových
odvětvích, v obtížných podmínkách, všude tam, kde záleží na
bezpečnosti při přenosu dat, signálu a energie. Jejich široká
možnost použití a funkčnost, promyšlený koncept a vysoká
kvalita jsou základem úspěchu produktů Han®.
by přestavět z obou stran, ze strany stroje i ze strany kabeláže. Díky tomu je kdykoliv umožněno jeho přizpůsobení novým požadavkům.
S tím je spojeno přemístění přípojek ze skříňového rozvaděče
do konektoru, což vede k efektivnějšímu znásobení potenciálu. Konektor tak sníží zatížení skříňového rozvaděče, usnadní montáž a zabrání chybám vyvolaným při montáži ve skříňovém rozvaděči. Krátkodobě to umožní další redukci konstrukčních velikostí skříňového rozvaděče ve strojírenství.
Proto je Han-Yellock® speciálním konektorem Han®. Funkce
jsou přemístěny do konektoru, byla zvýšena jeho použitelnost
a variabilita, znásoben potenciál, usnadněna manipulace, minimalizována chybovost a bezpečnost byla zvýšena na maximální úroveň. Tam, kde jej dosud nebylo možné použít, se
stává primárním řešením. A tam, kde byl dosud neviditelný, je
nyní viditelný v plné kráse.
Flexibilita, jednoduchá manipulace a znásobení potenciálu
jsou spojeny s rozsáhlým bezpečnostním konceptem. Zásuvný koncept minimalizuje chyby při zapojení a značně usnadňuje montáž a demontáž, i jednou rukou. Aretační technika je
jednoduchá, zřetelná a odolná. Zacvaknout do sebe, zajistit
a spojení nelze rozpojit. Hotovo.
Han-Yellock® představuje velký krok pro spojovací technologii, protože je flexibilnější, poskytuje vyšší bezpečnost a snižuje zatížení technicky vysoce komplexních komponentů jako
skříňových rozvaděčů.
Základní myšlenky, které splňuje Han-Yellock®, jsou ohromně jednoduché – a přitom neobyčejně efektivní. Design umožňuje konektor Han-Yellock® namontovat a v případě potře-
Nové myšlení znamená vytvářet nové nápady se zásobou
zkušeností a s know-how firmy HARTING, jejichž cílem je především: Umocnit použitelnost a výkonnost konektorů v daném
prostředí. Kreativita je procesem, určitým postojem, a k tomu
potřebuje výkonnou a kreativní firmu. HARTING to dokazuje
již desetiletí. Konektor Han-Yellock® je nyní špičkovou novinkou. A přijdou další.
7
te c. N ew s 18: Inovac e
Tvar následuje funkci
Konektory Han-Yellock® se vyznačují znásobením potenciálu,
bezpečností, zásuvnými koncepty zabraňujícími chybám a
širokou použitelností. Firma HARTING vyvinula nový design,
rozšířila funkce a výrazně zjednodušila manipulaci.
Frank Quast, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Technický koncept konektorů Han-­
Yellock®
je promyšlen do nejmenších
detailů. Pětipólové moduly lze do systémů krytů zacvaknout bez použití nářadí. Znásobení potenciálu posunuje výkony ze skříňového rozvaděče do konektoru. Pět kontaktů, vždy se schopností vést proud 20 A, lze dle potřeby přepojovat na 2, 3, 4 nebo 5 mostů. Přepojení probíhá přes barevný zdířkový adaptér, který zákazník zacvakne
na zásuvné straně. Přitom nehraje žádnou roli, zda je zdířkový adaptér umístěn v konektoru na straně kabelu nebo
na straně krytu.
Tato funkce řadových svorek je nyní
rychle a na velmi malém konstrukčním prostoru integrována v konektoru,
s možností snadné údržby. Tato spojovací aplikace je atraktivní pro ty oblasti trhu, kde jsou vyžadovány stále menší, kompaktnější konstrukční tvary strojů
a přístrojů. Pro oblast elektrotechnického plánování a nákupu se otevírají možnosti jako zjednodušení schémat elektrického zapojení a snížení nákladů na
materiál a kabeláž. Náklady na kabeláž se sníží, chyby při zapojení se minimalizují. Počet komponentů pro celkový systém se redukuje, což snižuje pořizovací náklady. Znásobení potenciálu
konektorů Han-Yellock® umožňuje štíhlé systémy s dlouhodobým snižováním
celkových nákladů na konstantní úrovni kvality.
8
Konfekcionování na straně
kabelu
Výzva pro konfekcionování spočívá
v úspěšné kombinaci kvality, rychlosti a výběru komponentů. Systém HanYellock® přitom otevírá nové možnosti
v praktické kabeláži.
U konektoru Han-Yellock® může být
ochranný vodič (PE kontakt) konstruován jako zamačkávací (krimpovací) kontakt nebo přípojka Han-Quick
Lock®. Počet potřebného nářadí se snižuje a svazek vodičů lze průběžně nakrimpovat včetně ochranného kontaktu. Konfekcionování není nutné rozdělovat. Všechny krimpovací práce jsou
provedeny v jednom pracovním kroku.
Moduly Han-Yellock® navíc musí zákazník osadit pouze kontakty male. Osazení kontakty female kompletně odpadá.
Výhody má Han-Yellock® také u předběžného konfekcionování. Odpadá rozsáhlá adaptace, která by byla zapotřebí
při chybných montážích. Han-Yellock®
například uvolní zkroucení kabelového vývodu o 180° jednoduchým otočením krytu. Tento proces nezpůsobí žádné zatížení kabeláže tahem a zkrutem
a přispívá tak v případě servisní údržby
k bezpečnému spojení.
Principielně bylo při vývoji systému
Han-Yellock® pamatováno na minimalizaci šroubovacích procesů. Kontakt-
te c. N ew s 18: Inovac e
ní vložky a moduly lze snadno a rychle
zacvaknout ručně do příslušných polovin krytu. Demontáž sestav se provádí
pomocí vidlicového nástroje, který lze
uložit do krytu vývodky tak, aby se neztratil.
pro standardní fixaci. Oba druhy upevnění profitují z přírubového těsnění po
obvodu Han-Yellock® IP 67, které zároveň zakrývá upevňovací otvory a šrouby. Upevňovací šrouby nepotřebují žádné zvláštní těsnicí podložky.
Instalace zařízení
Montážní kryt Han-Yellock® je v instalovaném stavu extrémně plochý. V nezasunutém stavu lze rozeznat pouze
rám po obvodu, který se nenápadně
přizpůsobí designu stroje. Pro připevnění montážního krytu jsou k dispozici
dvě volby. Pro montáž na stěny zařízení až do tloušťky 4 mm lze použít takzvané Jack-Nuts®. Tyto „kovové hmoždinky“ mají výhodu, že se montážní kryt
se čtyřmi ukotveními na zásuvné straně umístí na stěnu zařízení a na zásuvné straně se opět přišroubuje. Veškerá
práce vyžaduje pouze jeden směr práce, instalace je v porovnání s použitím
pojistné matice značně rychlejší. Druhou možností upevnění je tradiční upevňovací technika se závitovými šrouby
M4 například pro masivní základy krytu
Relevantní je v tomto případě pořadí
montáže. Pořadí montáže doposud určoval použitý konektor, který byl konstruován pro montáž buď na čelní nebo
zadní stěnu. Han-Yellock® zvyšuje flexibilitu, neboť pokud má montážní kryt
čelní montáž, lze moduly Han-Yellock®
a izolační tělesa zacvaknout ze zásuvné
a připojovací strany. Předběžnému konfekcionování izolačních těles s dodatečným zacvaknutím v skříňovém rozvaděči nebo stroji nyní již nestojí nic v cestě.
Manipulace
Last but not least: Základní funkcí konektoru je aretace. V průmyslovém prostředí s obtížnými podmínkami musí
umožňovat bezpečné, jednoduché,
rychlé odpojení a připojení. Hlavními požadavky jsou dobrá manipulace, odol-
nost proti vibracím a otřesům, zajištění před neúmyslným nebo nedovoleným
odjištěním a konstrukce šetřící místo.
Han-Yellock® má patentovanou vnitřní
aretaci, která prakticky působí jako bezpečností pás. Aretace se provádí jednoduchým vložením na straně kabelu
a zařízení. Nelze-li poloviny krytu aretovat, je na tlačítku po obvodu viditelný
červený kroužek. Tato tlačítková aretace navíc disponuje funkcí zajištění. Otočením drážkové kontury ovládacího tlačítka o 90° se aretace zajistí.
Má-li být konektor Han-Yellock® odjištěn a uvolněn, provádí se to opětovným
otočením o 90°. Kontura tlačítka jednoznačně signalizuje, že konektor je odjištěn. Odjištění stlačením žluté západky odpojí obě poloviny krytu. Takto lze
elegantně a bez dalších komponentů
zabránit neúmyslnému otevření konektoru. Princip lze dokonce rozšířit, neboť v kombinaci s ochrannou krytkou
na straně kabelu lze rovněž realizovat
ochranu proti neautorizovanému zasunutí.
9
te c. N ew s 18: Inovac e
10
te c. N ew s 18: Inovac e
Všechny trhy,
všechny aplikace
Nezáleží na aplikaci – funkční konstrukce
poskytuje konektoru Han-Yellock® široké
použití v průmyslovém prostředí. Příkladem
jsou energetický průmysl a automatizace.
Andre Beneke, Director Product Marketing Connectors, Germany,
HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Průmyslové konektory mají zajistit dlouhodobé, spolehlivé a
zároveň jednoduše obsluhovatelné elektrické spojení. Navíc
jsou podle použití kladeny individuální požadavky, které se dosud vůbec nepodařilo realizovat nebo se je podařilo realizovat
se značně zvýšenými náklady. Han-Yellock® řeší toto dilema a
přináší uživateli v mnoha ohledech značný užitek.
Energie
V komplexních strojích je jednoduché, bezpečné a rychlé zasunutí konektorů – z části pouze jednou rukou – velice podstatné.
Jednoduchá aretace konektoru Han-Yellock® vychází vstříc situaci v praktickém použití, kdy je k dispozici pouze kompaktní
konstrukce a možnosti přístupu pod úhlem – například v hlavě
u větrné elektrárny – aniž by byla snížena bezpečnost spojení.
Automatizace
S prostoji výrobních zařízení souvisí značné náklady. Ohroženy jsou zejména komponenty, které nejsou pro provoz zařízení
centrální a jsou volně přístupné. Všude tam, kde má být konektor chráněn proti otevření nepovolanou osobou, nabízí HanYellock® jako alternativní možnost svoji aretaci. Bez dalších
montážních dílů nebo modifikací.
Montáž zařízení a skříňového rozvaděče
Han-Yellock® napomáhá trendu stále kompaktnějších zařízení a skříňových rozvaděčů, jejichž montáž lze provádět s časovou úsporou. Integrované znásobení kontaktů nahrazuje řadové svorkovnice, takže lze redukovat kabeláž. Kompaktnější řešení je také umožněno z důvodu možnosti umístění konektorů
Han-Yellock® těsně vedle sebe. 11
te c. N ew s 18: Inovac e
Podpora výzkumu jako základ inovace
výrobků
V západním Bavorsku bylo otevřeno demonstrační a výzkumné centrum pro průmyslovou propojovací a
spojovací techniku. Firma HARTING spolupracuje v Demonstračním & výzkumném centru průmyslové
konektivity pro jižní Německo s Univerzitou Augsburg a Technologickým centrem západního Bavorska (TCW).
Prof. Dr.-Ing. Markus Glück, University of Applied Sciences Augsburg, Faculty of Engineering
Andreas Nass, Director Engineering, Germany, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Zahájením
s prostředky z projektu „Hightech Offensive Bayern“ a EU
vzniklo v roce 2002 v Nördlingenu
„Technologické centrum západního Bavorska“ (TCW) jako institut při Univerzitě Augsburg, s níž je spojen také personálně. Záměrem byla kooperace s renomovanými firmami, které jsou činné a
významné v oboru průmyslové konektivity. Spolupráce s technologickou skupinou HARTING se proto sama nabízela.
Vzorový projekt
Koncept Technologického centra západního Bavorska značně přesahuje rámec
obvyklé struktury technologických a zakladatelských center a zahrnuje pět těžišť: 1. propojení s renomovanými podniky, 2. založení a usídlení firem, 3. kooperace s vysokými školami, 4. intenzivní uvedení působišť na trh pro technologický park západního Bavorska a 5. profesní kvalifikace v rámci kvalitních nabídek seminářů a vzdělávání.
Úspěch Technologického centra západního Bavorska byl enormní: 26 základních projektů bylo realizováno přímo v
TCW. U dalších 53 externích základních záměrů nejrůznějších oborů působilo technologické centrum jako poradce. Centrum dosposud celkově podpořilo 78 základních záměrů z nejrůznějších oblastí. V posledních šesti letech
bylo v zázemí TCW přihlášeno přibližně 70 patentů a ochranných autorských
práv. Tato modelová forma ekonomické a technologické podpory se osvědčila již nyní. Technologické centrum zá12
padního Bavorska bylo při několika příležitostech celostátně představeno jako
vzorový modelový projekt a dosáhlo
četných ocenění, mimo jiné Bavorské
ceny kvality 2006.
vývoj v oboru robotiky, podávací techniky, průmyslové propojovací a spojovací techniky (průmyslové konektivity).
Vzorový projekt, který je v Bavorsku unikátní.
Firmy z regionu společně s technologickou skupinou HARTING, které společně vytvořily iniciativu zakladatelů nadace, položily základy úzké spolupráce s
Univerzitou Augsburg s cílem vybudovat detašované pracoviště Univerzity v
severním Švábsku.
Nejnovější technologie
Demonstrační & výzkumná centra poskytují zkušebny pro středně velké podniky, ve kterých lze rychle aplikovat nejnovější technologie a komponenty proslulých technologických podniků. Problematiku lze plynule rekonstruovat a
testy lze provádět bez velkých nákladů. K dispozici jsou dva průmyslové roboty KUKA s různými podávacími nástroji firmy Schunk nebo se síťovými
komponenty a RFID technologií firmy
HARTING.
Nejnovější vymožeností TCW je výzkumný robot KUKA, který v létě roku
Nejmladší iniciativou TCW jsou dvě moderní „demonstrační & výzkumná centra“, která jsou přístupná nejen pro studenty vysoké školy a Fritz-Hopfovy
technické univerzity, ale také pro průmyslové partnery. Umožněn je vysoce
komplexní trénink, testování, výzkum a
te c. N ew s 18: Inovac e
2009 uvedl do provozu jihoněmecký
podnikatel Rudolf Grenzebach, vedle
Dietmara Hartinga jeden ze sponzorů
tohoto projektu a majoritní akcionář firmy KUKA. Mezitím se do projektu také
zapojil výrobce senzorů Micro-Epsilon
z Ortenburgu u Pasova.
Téměř v praxi
Studenti na místě získají praktické vyučování a zpracují reálné vývojové projekty firem činných v demonstračním
centru. Nové aplikace jsou předváděny
a testovány téměř v praxi. Studenti tak
poznávají špičkovou technologii, dodavatele a technický podnik a tuto zkušenost si s sebou odnášejí na své budoucí
„Názorné demonstrování a téměř aplikovaný výzkum – společně
se studenty, regionálními firmami a celosvětovými podniky.“
pracoviště. V demonstračním centru je
navíc cíleně sestaven vývojový tým, který vzájemně spojuje a dále rozvíjí disponibilní komponenty a technologie.
V demonstračním & výzkumném centru: Studenti vykonávají s techniky TCW reálné úkoly. Přípravu provádí a
doprovází je Prof. Dr.-Ing. Markus Glück.
Příklad: Robot KUKA třídí komponenty firmy HARTING. Robotická buňka je rozšířena o RFID jednotku – rovněž z firmy HARTING, zatímco procesní data se následně pomocí průmyslových síťových komponentů – opět z firmy HARTING – odesílají do světa nebo
jsou v souvislosti s webovým inženýrským projektem dále zpracovány společně s dalšími partnery. Zároveň se
řeší například úkol manipulace pro firmu HARTING v kooperaci s roboty fir-
my KUKA a podávacími nástroji firmy
Schunk, v případě nutnosti jsou výsledky dokonce zpřístupněny třetím osobám. Vedoucí výroby a pracovník odpovědný za vývoj u firmy HARTING provázejí projekt přes internet. Přitom mají
přístup přímo k datům, kamerám a přístrojům a jsou zapojeni do projektových
prací.
V institutu aktuálně pracuje osm studentů univerzity, čtyři stálí zaměstnanci a
dvanáct studentů Fritz-Hopfovy technické univerzity. Výsledky výzkumu jsou
prezentovány na mezinárodní úrovni a
při transferové činnosti jsou studenti postupně zasvěcováni do světa anglických
výrazů.
TCW lze chápat jako styčný bod v inovativní síti. Kooperuje s regionálními komorami (průmyslové a obchodní komory, řemeslnické komory) a je zapojeno
do bavorského inovativního seskupení
„Mechatronika a automatizace“ (Augsburg) a „Senzorika“ (Regensburg). Přitom udržuje kontakty s Carbon Composite e. V. – novou sítí, která se v oblasti
Augsburgu věnuje inovativním výzvám
výzkumu a vývoje na téma vláknitých
kompozitů a lehkých konstrukcí.
Blízký přístup k celostátnímu trhu je dosažen členstvím v partnerské síti TEA
(transferová zařízení v oblasti Augsburgu). TCW navíc aktivně spolupůsobí
jako zařízení okresu Donau-Ries v iniciativě „EMM – Evropský metropolitní region Mnichov“.
13
te c. N ew s 18: Auto mat iz ac e IT
Nastavení rychlosti
Automatizace IT spojuje pomocí produktů 10G HARTING průmyslové
síťové propojení s inovačními cykly kancelářské IT. Cílem je společná
komunikační platforma pro všechny aplikace produkujícího podniku.
Andreas Huhmann, Strategy Consultant Connectivity & Networks, Germany, HARTING Technology Group,
[email protected] HARTING .com
Konvergence IT světů, společná
komunikační platforma kancelářské
IT (Office IT) a průmyslové automatizace jsou základem efektivní a výkonné automatizace IT sítě. Se zavedením automatizace IT se mění úloha sítě ve světě automatizace. Není
již osamělou složkou aplikace. Silnější integrací veškerých aplikací vzniká společná komunikační platforma,
což vede k efektivnějším podnikovým
procesům s úsporou nákladů v síti a
k vyšší rychlosti při vyšší flexibilitě ve
výrobě. Místo dvou redundantních sítí,
které vedle sebe existují bez vzájemného spojení, je v tomto světě k dispozici pouze jeden komunikační a přenosový standard. A zde zadává počet
taktů kancelářská IT.
To má důsledky pro celou síťovou infrastrukturu sestávající z aktivních síťových komponentů a kabeláže. Kabeláž přitom přebírá klíčovou funkci. Až když je kabeláž využitelná pro
všechny aplikace, je možné rozsáhlé
použití jednotných aktivních síťových
komponentů.
10 gigabitová kabeláž
Přenosová rychlost o velikosti 10 Gigabitů u kabeláže rozhodně není pouhou hudbou budoucnosti. Aplikace
jako například RFID vyžadují připojení k řídicí jednotce a ERP systémům.
Výkon tohoto zařízení vedl k tomu, že
14
dnes dostupná RFID zařízení, kamery a průmyslové PC jsou již často vybaveny gigabitovým ethernetem. Nový
standard je již na dohled, takže můžeme předpokládat další vývoj. To znamená, že dnešní omezení na gigabitovou kabeláž by pro uživatele neposkytovalo dostačující jistotu investice
pro budoucí projekty.
Dalším argumentem je oboustranná
akceptace, a sice v IT oborech a v au-
„Společná komunikační platforma vede k efektivnějším
podnikovým procesům.“
tomatizaci. Pro IT tvoří nezvratný základ kabeláže řada norem EN 50173-x
a ISO/IEC 11801, který lze univerzálně používat pro aplikace. Protože je
tato kabeláž infrastruktury konstruována pro životní cyklus v trvání cca
15 let, dochází v prostředí kancelářské IT ke konsenzu, kdy je třída kabeláže vždy dimenzována nad momentální potřebu rozpětí. Dnešní aplikace
v oblasti LAN vyžadují alespoň kategorii 5, u nových kabeláží je konsekventně používána kategorie 6, proto je
možný přenosový výkon 10 Gigabitů
bez změny kabeláže.
Z pohledu konvergentní automatizace
IT sítě existují dobré důvody k tomu,
abychom se v této praxi řídili požadavky datové techniky, což se z části již
děje. V průmyslových sítích, za které odpovídají ti, kteří rozhodují o IT,
se proto jako kompromisní řešení používají kancelářské technologie neshodné s podmínkami prostředí pouze k tomu, aby nesnižovaly výkon datové techniky.
Požadavky prostředí automatizace na
kabeláž jsou ovšem z dobrého důvodu jiné než v kancelářském oboru. Zaprvé nelze v průmyslovém prostředí
mechanicky použít konektory, kabely a jiné pasivní komponenty. Za druhé v mnoha případech neodpovídá
topologie a modely kanálů používa-
te c. N ew s 18: Auto mat iz ac e IT
né v kanceláři požadavkům automatizace.
Automatizace často vyžaduje přímé
spojení dvou zařízení. K tomu bylo
definováno spojení end-to-end. Toto
spojení opět vyžaduje zástrčky s možností konfekcionování pro dané prostředí a nikoliv konektory používané v kancelářské IT. Ochrany ve ztížených podmínkách prostředí lze přitom dosáhnout pouze pomocí vhodných krytů v IP 65/67 nebo pomocí alternativního konceptu konektorů
(např. M12).
Konvergence na vysoké
úrovni požadavků
Předpokladem pro těsné spojení kancelářské IT a automatizace je, aby
byly zohledněny požadavky obou
stran bez vzniku hranic datové techniky. Výrobci síťových technologií se
stávající technologií neustále narážejí
na nějaké hranice. Například kabelová přípojka byla v minulosti vždy spojena s konektorem bez možnosti od-
dělení. To zbytečně omezovalo použití připojovací techniky. Změna tvaru
konektoru byla například vždy spojena s novou instalací. Připojovací techniky, které byly k dispozici, byly opět
v síťových oblastech různé.
Tím, že firma HARTING konektor odděluje od kabelové přípojky, vzniká
pomocí technologie preLink ® v praxi
dosud neznámá a neomezená flexibilita. Vedle kancelářského konektoru RJ 45 je podporován konektor M12
ve dvoupárových a čtyřpárových variantách. Zástrčka nebo konektor jsou
také snadno připevněny v závislosti
na prostředí v IP 20 nebo IP 67. Konfekcionovaný preLink® přitom vždy zajišťuje rezervu výkonu na základě použitelnosti 10 Gigabitů.
Cesty do vysoce výkonné
budoucnosti
Dalším úkolem konvergentní automatizace IT sítě je poskytnutí nových perspektiv pro automatizaci. Především
je nutno ukázat cestu ze zvolené slepé uličky dvoupárové kabeláže, neboť pouze čtyřpárové kabeláže mohou překonat omezení výkonu pro
rychlý ethernet (100 megabitů). Současné normy pro profily automatizace
(dle IEC 61918) přitom naznačují tuto
cestu u generické kabeláže v průmyslových budovách.
Čtyřpárové kabeláže však mají vliv
jak na kabel tak na jednotlivé konektory. HARTING proto pro M12 používá čtyřpárovou konstrukci s kontakty vzájemně odstíněnými ve dvojicích. Tento konektor je proto vhodný
pro maximální datové rychlosti s maximálním zabezpečením přenosu. Výrobce zařízení a uživatel získá v této
normalizované variantě perspektivní
řešení, které bude přetrvávat po celé
generace zařízení. Pro zařízení, která
dosud používají dvoupárové konektory M12, lze tvar konektoru upravit pomocí technologie preLink® pro sestupnou kompatibilitu.
15
te c. N ew s 18: Auto mat iz ac e IT
Keep it simple
Nová technika připojení pro vysokorychlostní datové sítě:
Kabeláž v moderní automatizaci průmyslové výroby a strukturovaná kabeláž průmyslových
a účelových budov musí být instalována flexibilně, aby umožňovala zvětšení šířky pásma,
zrychlení datového přenosu a zvýšení disponibility sítě. Ha-VIS preLink® umožňuje rychlou
úpravu spojenou s efektivitou nákladů.
Rainer Schmidt, Head of Product Management Structured Cabling, Germany, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Jednoduchá a rychlá montáž, flexibilní
infrastruktura, nekomplikovaná údržba a
dostatečná zásoba náhradních dílů jsou
efekty nového konceptu připojení firmy
HARTING pro vysokorychlostní datové
kabely, které se používají v průmyslové
kabeláži a kabeláži budov.
Ha-VIS preLink® odděluje úroveň připojení a koncovku na univerzální kabelovou koncovku a volně volitelný konektor. Tím se Link stává preLink ®. Celý
proces instalace je rychlejší a snadnější a eliminuje chyby v zapojení. Kabelová koncovka preLink® je koncipována jako koncovka kabelu kompatibilní
pro vysokou frekvenci, zatímco datový
modul má požadovanou koncovku (preLink® konektor).
Je-li datový kabel na koncích osazen
vždy jednou kabelovou koncovkou preLink®, vzniká konfekcionovaná kabelová trasa, kterou lze testovat a certifikovat. Pokud se poté provede kompletní
instalace kabelové trasy preLink ® pomocí normalizovaných koncovek, je kabelová trasa Permanent Link připravena k provozu.
Snadné konfekcionování
(sestavování, kompletování)
Kabelová koncovka preLink ® je koncipována pro instalační kabel v AWG
23 a AWG 22 a pro připojovací kabel
v AWG 28 až AWG 26. Po přípravě ka-
HF výkon datového kabelu je nezávisle na koncovce bez omezení dále předáván do konektoru preLink®. Systém
preLink® je dimenzován pro budoucí zabezpečené dávky datového přenosu 10
Gigabit ethernet dle 10GBase-T popř.
kategorie 6 / třídy přenosu E A .
Disponibilitu sítě lze dále zvyšovat pomocí preLink®, protože lze zabránit chybám v zapojení a údržbu nebo opravy
„Ha-VIS preLink® umožňuje rychlé a efektivní
přizpůsobení.“
belu se zakončovací blok „nakrimpuje“
pomocí montážních kleští pouze v jednom pracovním kroku. Všech osm vodičů se přitom současně osadí kontakty IDC a přečnívající vodiče se přesně
zkrátí. Tím se kompletně zhotoví konfekcionovaná kabelová koncovka preLink®.
kabeláže lze provádět rychle a bez přerušení.
Flexibilita kabeláže vzrůstá, protože
konfekcionovaný (sériově vyráběný)
datový kabel s kabelovými koncovkami
preLink® lze volně konfigurovat s požadovanými koncovkami. Tudíž je možná
jednoduchá integrace například zdířky
preLink® RJ45 do programu HARTING
Industrial Outlet s PushPull nebo Han®
3 A rozhraními.
Mnoho výhod
Výhody pro zákazníka jsou rozmanité:
Úspora nákladů z důvodu nízké potřeby školení a redukce vytváření zásob
náhradních dílů jsou výraznými výhodami Ha-VIS preLink®. Silně zjednodušený proces instalace nevyžaduje další kontinuální školení pro specifické výrobky nebo produkty. 16
te c. N ew s 18: Inovac e
Zaměření na podstatu
V roce 2004 rozhodující krok v nové oblasti, dnes standard: Zástrčky RJ45 pro
ethernet s možností konfekcionování pro dané prostředí se od svého
uvedení na trh firmou HARTING velice prosadily.
Firma HARTING nyní pokračuje v dalším vývoji.
Matthias Fritsche, Global Product Manager, Germany, HARTING Technology Group,
[email protected] HARTING .com
Nové požadavky na ethernet a vyš-
ší přenosové rychlosti vyžadují nová
řešení také v připojovací technice. S
konektorem HARTING RJ Industrial®
10G RJ45 přichází nyní další generace
RJ45, která zaručuje přenosovou rychlost ethernetu až 10 Gigabitů a poskytuje snadnou instalaci a vysokou spolehlivost.
Také možnost venkovního
použití
HARTING RJ Industrial® 10G je konstruován pro všechny dvoupárové nebo
čtyřpárové ethernetové kabely obvykle
dostupné na trhu a umožňuje osmipólové připojení kabelů s flexibilními nebo
pevnými průřezy žil AWG 27 až AWG
22. Nově vyvinutá kabelová svorka zajišťuje bezpečnou fixaci kabelu v rozsahu průměru od 4,5 do 9 mm. Tím lze
konektor připojit téměř ke všem typům
kabelů používaných v kanceláři a průmyslu, jakož také k pevným instalačním
kabelům obvyklým pro kabeláž v budovách. Integrací RJ45 do funkčních kontejnerů ve všech konstrukčních řadách
HARTING IP 65/67 Han® 3 A až PushPull je konektor RJ45 dimenzován i
pro průmyslové použití v obtížných podmínkách, stejně jako pro venkovní použití.
Snadné a rychlé
konfekcionování
Konfekcionování je snadné, bezpečné a
rychlé, neboť podstatné kroky jsou vždy
identické. Kabel se připojuje pouze pomocí několika dílů a rukojetí a to také
přímo na místě. Kryt konektoru s novou
kabelovou svorkou se dodává s předmontovanou šroubovací maticí. Neztratitelný manažer (správce) kabelu s přehledným plánem zapojení umožňuje
bezchybné zapojení zářezových svorek a snadnou identifikaci příslušné polohy kontaktu u nového zapojení. Jsou
zde znázorněny celosvětově obvyklé
barvy žil dle EIA/TIA-568/A a B, příp.
pro čtyřžilové průmyslové aplikace rychlého ethernetu s příslušným přiřazením
kontaktů. Konektor HARTING RJ Industrial® 10G RJ45 je odolný, přesto má
lehkou konstrukci a je optimalizován pro
použití v multiportových zásuvkách. Volitelně lze použít barevné spony s RFID
čipy pro uložení ID patch kabelů a parametrů.
Pro uživatele to znamená: rychlá a
bezpečná montáž na místě instalace
s úsporou času až 30 %.
17
te c. N ew s 18: Inovac e
Faster Ethernet Traffic Guard
V ryzích ethernetových aplikacích se zpravidla používá rozhraní M12.
HARTING s rozhraním har-speed M12 poskytuje rozhodující rozšíření šířky pásma.
Dirk Peter Post, Global Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, [email protected]
Ethernet 10 Gigabitů staví konstruk-
ci a design M12 před nové výzvy, počínaje strukturou datového kabelu, neboť zde se používají osmipólové, párově stočené a odstíněné kabely. Je
třeba, aby byly také splněny požadavky na kategorii 6A nebo třídu přenosu E A ohledně NEXT, FEXT, zpětného
odrazu a ztrát na vstupu. To samé platí pro integritu signálu. Nová koncovka M12 firmy HARTING poskytuje požadované vlastnosti vysoké frekvence (High Frequency). A navíc: Chybné připojení je díky kódování koncovky vyloučeno.
Firma HARTING koncipovala standard pro koncovku M12 v kombinaci
s gigabitovým ethernetem, který byl
v současnosti předložen na tuzemských a mezinárodních normalizačních grémiích a je definován ve specifikaci PAS 61076-2-109. Cílem je norma, která poskytne bezpečnost u konektorů M12 pro ethernet 10 Gigabitů.
Celkové odstínění
Struktura M12 plně vyhověla osmižilové, párově odstíněné struktuře datových kabelů: Koncovka je v zásadě rozdělena na čtyři kvadranty à
dvojpárově odstíněné prameny, které
18
jsou vzájemně odděleny stínicím křížem. Rušivé vlivy jsou proto vyloučeny. Stejně tak na opačné straně. Stínicí kříže se naleznou a vytvoří kontakt, odstínění probíhá bez přerušení stínicího signálu celým konektorem.
Konfekcionování krimpovací verze již
nemůže být jednodušší: Kontakty vybraného kabelu se nakrimpují a vloží do izolačního tělesa, celý prvek se
poté zasune do základního tělesa.
Sešroubování pomocí převlečné matice a těsnění zajistí odlehčení v tahu
a těsnost dle IP 65 / IP 67. Vložený
stínicí výplet se umístí mezi těsnění
a stínicí kroužek a spojí se s krytem.
Tím je zaručeno kompletní odstínění.
Krimpovací verze je přitom pouze
jednou variantou připojovací techniky. Požadavky jednoduché předběžné kabeláže v průmyslové budově splňuje použití technologie preLink ®.
Zaměřeno na budoucnost
Pro zákazníky dochází k velkému perspektivnímu zabezpečení: koncovka
s nezaměnitelným designem pro aplikace do 10 Gigabitů. Záznam do IEC
61076 zaručuje transparentnost a výrobci přístrojů mají pro další generace přístrojů jistotu standardu na trhu.
S rozhraním har-speed M12 lze realizovat aplikace, v nichž musí být rychle
a bezchybně přenášena velká množství dat až do 10 Gigabitů. Sem patří v dopravní technice informace pro
cestující a zábavní systémy, aplikace
v bezpečnostní technice, v nichž kamery v co nejkratší době dodávají velká množství dat, nebo automatizace v
továrnách, kde je stále více požadován rychlý přenos velkých datových
souborů.
te c. N ew s 18: Inovac e
Snadno a rychle
Bezpečnost napájení elektrickou energií závisí v neposlední řadě na optimálním plánování a efektivní
struktuře elektrických sítí. Stále většího významu však nabývá rychlá a bezproblémová, avšak levná
údržba. Tento požadavek je zcela podporován dokovacím rámečkem HARTING Han-Modular ®.
Thomas Zirk, Technical Support, Igel Elektronik GmbH
Ingo Siebering, Market Manager Power Generation, Control and Distribution, Germany, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Mario Stolle, Field Sales Engineer, Germany, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
V dnešní době je u napájení elektrickou
energií podmínkou široce rozvětvená distribuční síť pro pokrytí celoplošné energetické
potřeby průmyslu a soukromých osob. Plánování a strukturu těchto komplexních sítí
je nutno co nejvíce optimalizovat za účelem co největšího snížení dob výpadků a
snížení nákladů. Snížení nákladů na opravy a údržbu nákladné infrastruktury je jednou z ústředních pák pro zvýšení potenciálu snížení nákladů v energetické infrastruktuře. Kvalita a ergonomie použitých zařízení a systémů jsou nejdůležitějšími kritérii pro
rozhodování.
Kontaktní místo sekundární techniky v rozvaděči
Mnoho variant
Firma Igel Elektronik, Sendenhorst, získala v oblasti středního napětí v uplynulých letech dobré jméno. U nových
rozvaděčů konstrukční řady IGEL MV-CS se firma Igel
spoléhá na spojovací techniku společnosti HARTING pro
realizaci efektivního designu zařízení s modulární konstrukcí.
Hlavním znakem tohoto systému rozvaděčů je striktní rozdělení na dva komponenty. Základní jednotka, která je u
všech aplikací v 100 % stejná a zásuvná jednotka, která je odlišná podle oblasti použití. MV-CS zajišťuje nejen
všechny varianty spínacího pole v oblasti rozvodu elektrické energie, ale i všechny varianty v oblasti hnací techniky. Díky jednotné základní jednotce lze jakoukoliv variantu spínacího pole také později upravit a změnit podle specifikace zařízení.
ností výběru mezi více než 30 různými moduly pro přenos
energie a dat. Úspěch tohoto systému vedl k vývoji dokovacího rámečku Han-Modular ®.
Tento rámeček umožňuje díky svému plovoucímu upevnění slepé zasunutí jednotek. Tuto výhodu využívá také firma Igel Elektronik. Dokovací rámeček spojuje v uzavřeném
stavu sekundární techniku zásuvné jednotky se základní
jednotkou. Při otevření rozvaděče (po odpojení primárního obvodu) se sekundární obvod automaticky odpojí vytažením zásuvných jednotek. Naopak při zasunutí modulární
jednotky se také jako první automaticky uzavře sekundární obvod a vytvoří připojení k řídicímu systému zákazníka.
Příklady možných variant jsou výkonový a zátěžový odpojovač nebo také spouštěč jemného rozběhu.
Celkově tak vzniká modulární a snadno udržovatelný systém, který předčí dosavadní design zařízení. Rozvaděče
firmy Igel Elektronik přitom nejsou konstruovány pouze pro
veřejné energetické sítě, ale můžeme je najít také v průmyslových zařízeních a na lodích.
Snadná údržba
Základní myšlenka systému Igel je identická s ideou systému Han-Modular ® firmy HARTING. Zatímco mechanická
konstrukce rozhraní je stejná, variabilita je zajištěna mož-
Dokovací rámeček Han-Modular ® je v současnosti k dispozici v provedení pro šest modulů i pro čtyři moduly. Pro
možnost splnění požadavků trhu se ve spolupráci s našimi zákazníky plánují další varianty.
19
te c. N ew s 18: Auto mat iz ac e IT
Mnoho podniků v posledních desetiletích investovalo do efektivních podnikových postupů. Automatická identifikace výrobků přitom hraje klíčovou roli
a probíhá zpravidla přes čárový kód.
Čím více však optimalizace procesů
kráčí kupředu, tím častěji naráží systémy čárových kódů na své hranice.
Na jejich místo proto nastupují systémy
RFID, které zajišťují přesnější a rychlejší identifikaci i za ztížených podmínek okolního prostředí a proto se používají v efektivním řízení logistických
procesů a výrobních procesů. Výhody
identifikace na rádiové frekvenci (Radio Frequency Identification), se zkratkou RFID, oproti jiným identifikačním
technologiím jsou:
• Identifikace zboží na větší vzdálenosti do několika metrů
•N
ení nutné žádné vizuální spojení
• Společná registrace více výrobků v
jedné nádobě
• Změna informací na zboží během logistického nebo výrobního procesu
Využití moderních RFID systémů však
v podstatě závisí na tom, aby datové
toky vyplývající ze čtení transponderem nebo definice dat transponderem
a RFID hardware skutečně byly kom20
te c. N ew s 18: Auto mat iz ac e IT
Výkonné řešení
v reálném čase
Efektivní procesy díky automatické identifikaci RFID. Pouze kompletní integrace systému RFID
do infrastruktury IT vede k požadovanému úspěchu. HARTING Ha-VIS RFID Suite nabízí vhodná
a výkonná řešení.
Thomas Hartmann, Market- and Applications-Manager RFID-Systems, Germany, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
pletně integrovány do infrastruktury IT
podniku – a sice ve smyslu uzavřeného řetězce procesů nad rámec všech
hranic oblastí podnikání.
vybavení značné výhody: Přístup k datům „bottom up“ (např. z řízení programovatelného z paměti k datům ERP)
se výrazně zjednodušuje.
Skutečný stupeň účinnosti RFID infrastruktur závisí na straně softwaru na
více základních faktorech:
• Zajištění, aby informace skutečně dorazily k příjemci
• Zabezpečení autentického
přenosu informací
• Zajištění disponibility informací
•M
ožnost odstupňování
komplexního systému
•M
anipulace s komplexním
systémem při zachování
nízkých nákladů
•H
luboká integrace do komplexního procesu tvorby hodnoty
Tyto funkce poskytuje aplikační programové vybavení RFID. Slouží jako
„servisní funkce“, která umožňuje jiným, jinak izolovaně působícím IT systémům v podniku plynulé komunikační funkce.
Pro podniky realizující automatizaci
plynou z aplikačního programového
Výsledná data jsou „kompatibilní s řízením programovatelným z paměti“.
Všechny systémy vyšších úrovní (ERP,
MES, SCADA aj.) jsou dostupné pomocí univerzálního rozhraní aplikačního programového vybavení jednotnou
cestou pro přístup k zápisu a čtení.
Důležité přitom je, že systémy RFID
jsou zpravidla konstruovány jako systémy v reálném čase, aby při synchronizaci různých systémových světů v
podniku (např. ERP, SCADA, MES)
bylo možné data zpracovávat bez
časové prodlevy.
Odlehčení sítí
Klasické postupy pro zpracování dat rozhraní mezi dvěma cizími systémy jako dávkové nebo hromadné zpracování
dat nemohou splňovat požadavky aplikačního programového vybavení RFID.
Teprve z propojení přečtených dat s
„původními daty“ lze zjistit skutečně
užitečné informace pro inicializaci následných zpracování. V praxi to znamená, že např. po identifikaci výrobku na pásovém dopravníku je aktorika
další stanice zpracování aktuálně ovládána správnými řídicími příkazy.
RFID data se však nejen dopravují a
předávají dále – musí se také předběžně zpracovat, aby síť nebyla permanentně přetěžována nesmírně vel21
te c. N ew s 18: Auto mat iz ac e IT
kými datovými toky, které vznikají při
každém čtení. Ve skutečnosti je podíl
skutečně potřebných čistých dat pouze
zlomkem přečteného celkového množství dat.
Zde se také musí mnoho softwarových
specialistů přeškolit – místo kompletního shromažďování dat do databáze a poté jejich vyhodnocování musí
část řetězce zpracování řešit pomocí aplikačního programového vybavení RFID, protože přesně pro tento účel
použití bylo toto vybavení vyvinuto. Alternativou by bylo vybudování a provozování obrovské databáze s adekvátně vysokými náklady – při mizivě malém podílu skutečně využitelných čistých dat.
Redukce komplexnosti
Dalším kladným aspektem je redukce komplexnosti. Z celkové struktury
předběžného zpracování, které u autematického vysoce výkonného programového vybavení z velké části probíhá
již přímo ve čtečce RFID, nedostávají
cílové systémy „přijímající data“ žádné
další informace. Přijímají pouze čistě
potřebné informace, a sice vždy podle
potřeby v závislosti na události (např.
po aktivaci světelné závory) nebo jako
sdruženou informaci, podobně jako
poštu. Chybné datové toky z důvodu
vícenásobného přečtení, neúplného
čtení atd. lze rozpoznat a korigovat již
v místě jejich vzniku.
Důležitým aspektem je možnost stupňování. Nezáleží na tom, zda musí být
spravovány jednotlivé čtečky, skupina
více čteček, celý závod nebo více stanovišť: Dobré aplikační programové
vybavení má možnost odstupňování
a umožňuje jakýkoliv růst bez změny
systému. Teprve tehdy lze pilotní projekty i komplexní infrastruktury RFID
provozovat za příznivých nákladů.
HARTING poskytuje svým Ha-VIS RFID
Suite výkonné aplikační programové vybavení k integraci RFID dat do všech
podnikových aplikací. RFID systém firmy HARTING je komplexním řešením
pro logistické úkoly IT i pro úkoly automatizace. S Ha-VIS RFID Suite se snižují celkové náklady na inženýrské služby, projektování a implementaci RFID
projektů o více než 35 % oproti individuálně programovanému řešení.
Ha-VIS
Enterprise Manager
Data Store
Ethernet
Cellular
Network
Ha-VIS RFID Suite
Ha-VIS RFID Suite
Ha-VIS RFID Suite
WLAN
GSM
Wi-Fi
Ha-VIS Reader
R800
RFID síťová architektura Ha-VIS
22
Mobile Device
RFID Printer
SPS
Ha-VIS Reader
R800
Handheld RFID
Handheld RFID
te c. N ew s 18: Inovac e
Stabilní nízká hmotnost
HARTINGs Han® -Eco cíleně rozšiřuje svoje portfolio o univerzálně použitelné konektory s
plastovým krytem. Výhody: nízká hmotnost a snížené náklady při zachování vysoké kvality
zpracování, bezpečnosti a spolehlivosti.
Gero Degner, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Přizpůsobení se aplikacím, v nichž není zapotřebí plné spek-
trum produktových vlastností konstrukční řady krytů Han® B,
je při současném dosažení výhody v hmotnosti a nákladech
efektem výrobku Han® -Eco. Navíc byla dosažena vyšší těsnost kontaktů v poměru ke konstrukční velikosti krytu.
Konstrukční řada Han® -Eco je nabízena analogicky ke konstrukční řadě Han® B standardně v konstrukčních velikostech
6 B, 10 B, 16 B a 24 B. Vždy podle velikosti jsou k dispozici vestavné kryty a kryty s průchodkou s přímým a zalomeným výstupem kabelu. Kabelové výstupy lze zakoupit s metrickým závitem.
pětím. Obecně jsou kryty vhodné také pro použití na strojích
popř. zařízeních s ochrannou izolací podle třídy ochrany II.
Kompatibilita s kryty konstrukční řady Han® B Standard není
umožněna z důvodu bezpečného převádění PE v souladu s
normou. Montážní rozměry vestavného krytu Han® -Eco jsou
však identické s kryty konstrukční řady Han® B Standard. Tím
jsou eliminovány úpravy stěn skříňových rozváděčů.
Zajišťovací třmen (systém aretace 2 příčnými třmeny pro
všechny konstrukční velikosti) lze podle přání uživatele namontovat flexibilně na vestavný kryt nebo na kryt s průchodkou. K dispozici je rovněž spojovací kryt.
Kryty Han® -Eco jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu,
který je velmi odolný proti vlivům okolního prostředí a který v
kombinaci s designem zajišťuje vysokou mechanickou odolnost. V zajištěném stavu je splněn druh krytí IP 65 dle DIN EN
60 529. Maximální požadavky splňuje materiál také z hlediska
hořlavosti; dle UL 94 je dosažena klasifikace V 0.
Velký důraz byl kladen na schopnost jednoduché a rychlé
montáže. Kryt Han® -Eco se sestavuje bez použití šroubů a
kompletně bez použití nářadí na bázi jednoduché a spolehlivé aretace („click and mate“).
Ke krytu Han® -Eco se hodí celé portfolio existujících modulů konstrukční řady Han-Modular ®. Zvláštností přitom je, že
v krytu Han® -Eco má v každé ze čtyř konstrukčních velikostí
modul více místa než v ekvivalentním krytu konstrukční řady
Han® B Standard.
Novým vývojem prošel pro kryt Han® -Eco PE modul pro převádění zemnicího vodiče. Použití PE modulu je volitelné a řídí
se podle požadavků příslušné aplikace. Také v bezpečnosti
pro uživatele firma HARTING u nové konstrukční řady kompletně splňuje normativní požadavky. Všechny kovové prvky
PE systému jsou kompletně připojeny k zemnicímu vodiči. Tím
je vyloučen kontakt s dílem, který je v případě chyby pod na23
te c. N ew s 18: A plikac e
har-mik ®
Gender Changer v Han® 10 B
Stephan
van Gelder, Product Manager, Netherlands, HARTING Technology Group,
[email protected] HARTING .com
Nizozemský podnik HTM Haagse Tram Maatschappij instaloval v prostoru pro
har-mik® Gender Change v montážním krytu Han ® 10 B
cestující ve svých tramvajích řídicí jednotku pro novou správu jízdného pomocí čipových karet RF. Pro čtení a programování této jednotky je nutné připojení pomocí USB a konektoru har-mik® (26-pólový). Instalován byl prachotěsný konektor
har-mik® Gender Changer a prodlužovací kabel v provedení bez obsahu halogenu.
Aplikace byla realizována na základě cílené kombinace prvků ze spektra řešení Konektivita & sítě: Montáž desky do montážního krytu Han® 10 B, montáž konektoru
har-mik® a USB na obou stranách a příslušné konfekcionování kabelu.
Rozhodující faktor pro zakázku představovala realizace požadavku zákazníka ze
strany poskytovatele a vysoká připravenost k dodávce. Firma HARTING dodala
první jednotky do pěti týdnů.
Propojovací rovina pod vodou
Richard Culliford, Product Specialist, United Kingdom, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Yvette Shortridge, Regional Account Manager, United Kingdom, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Vetco Gray, podnik skupiny General
Electric a společnost HARTING vyvinuly propojovací roviny pro vybavení
podmořského elektronického modulu
(Sub-Sea Electronics Module – SEM).
Modul SEM je součástí moderních podmořských řídicích systémů, které se používají při těžbě ropy a plynu v hloubkách do 3.000 m pod mořskou hladinou,
a například řídí a dávkují tok ropy.
Úkol byl náročný. Bylo zde málo místa pro propojovací rovinu a sekundární
desky a navíc část kabeláže musela být
vedena nad připojovací stranou propojovací roviny.
24
Montovaná deska s plošnými spoji
Použity byly konektory DIN 41 612 se
zamačkávacími kontakty a krátkými hroty. Díky optimalizaci uspořádání a použití typu konstrukce „M-flat“ se smíšenými návěstními a napájecími kontakty s
přímým připojením k propojovací rovině
se podstatně snížila potřeba prostoru.
te c. N ew s 18: A plikac e
Konkrétně: Řešení firmy HARTING v praxi
Propojitelné dopravní ukazatele
v tunelových zařízeních
Håkon Sahlsten, Managing Director, Scandisign AS
Tore Wilhelmsen, Product Manager, Norway, HARTING Technology Group,
[email protected]
Norský podnik Scandisign AS vyrá-
Plastové kryty firmy HARTING aplikované u společnosti Scandisign AS
bí elektronické informační tabule a dopravní značky pro silniční tunely. Ukazatele jsou dálkově řízeny z operačního střediska příslušných dopravních
úřadů.
Společnosti Scandisign a HARTING
vyvinuly zásuvné řešení, pomocí nějž
lze na místě bez problémů značky
připojit nebo opět odpojit, aniž by tyto
práce musel provádět elektrikář. Lze
téměř zcela zabárnit uzavření tunelu,
které je jinak při provádění servisních
prací nutné. Zástrčkové spojení navíc
zjednodušuje provádění údržby, protože dopravní značky lze převézt do
opravy, aniž by se vůbec musely otevírat.
Realizované řešení firmy HARTING
na bázi plastových krytů přitom eliminovalo riziko, že se kryt a konektor v
agresivní atmosféře tunelu slévají (natavují) dohromady.
VME 64x (har-bus®)
konektor
F rank Ball, Area Sales Manager, North America, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Eric Nickerson, Product Manager, North America, HARTING Technology Group,
[email protected] HARTING .com
Společnost Alstom má zastoupení ve více než 60 zemích a nabízí řešení pro sek-
tor vysokorychlostních vlaků. Pro traťové řízení signálů a vlaků vyvinula společnost
HARTING Integrated Systems (HIS) pro firmu Alstom řešení s propojovacími rovinami HIS, které eliminují nebezpečí chybné kabeláže a zároveň je lze snadno a
přesně udržovat. Pro instalaci bylo kompletně testováno a po ověření dodáno řešení VME 64x. S har-bus ® 64 dostává zákazník 160-pólové konektory, které pocházejí z osvědčené výrobní série DIN 41 612. Spolehlivé zamačkávací kontakty
a odolný design kontaktů představují důležité atributy, které dlouhodobě zajišťují
bezpečnou spojovací techniku.
Propojovací roviny HARTING aplikované u společnosti
Alstom
25
te c. N ew s 18: Auto mat iz ac e IT
26
te c. N ew s 18: Auto mat iz ac e IT
Jasná pravidla dopravy
Ethernetová komunikace dobývá po kancelářské komunikaci také průmyslové prostředí a
techniku automatizace. Přitom je nutno splnit požadavky nových úkolů. Automatizace IT
vytváří komunikační platformu pro všechny aplikace produkujícího podniku.
Fast Track Switching představuje klíčovou technologii pro automatizaci IT a zajišťuje
determinismus a výkon v průmyslovém prostředí.
Stefan Korf, Product Manager Ethernet, Germany, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Velká výzva pro průmyslové prostředí
spočívá v nahrazení současných sběrnicových systémů a zpřístupnění veškerých výhod průběžné ethernetové
komunikace uživatelům. Zatímco však
mnoho ethernetových protokolů volí
proprietární cestu (cestou dle vlastníka), což staví uživatele a výrobce zařízení před problém, že lze použít pouze malé portfolio komponentů a čipů,
jde firma HARTING s technologií Fast
Track Switching (FTS) jinou cestou.
Metoda Cut-Through
Technologie Fast Track Switching řeší
pomocí přepínačů požadavky většiny
aplikací na výkon a determinismus, a
to s zachováním standardu ethernetu. Přepínač Fast Track Switch identifikuje telegramy automatizace na základě jejich příslušného záhlaví a předává je přednostně před všemi ostatními telegramy dále. Tím zajistí prioritu řešení automatizace před jinými
úkoly v ethernetu. Přepínač Fast Track
Switch zrychlí všechny identifikované telegramy automatizace na základě integrované metody Cut-Through a
zabrání zpoždění ve vstupním portu a
hromadění ve výstupním portu.
Jako první produkt uvedla firma
HARTING na trh přepínač FTS 3100s,
Přednost pro zprávy automatizace
který byl optimalizován pro použití
v aplikačních oblastech jako strojírenství.
Přepínač FTS 3100s představuje konfigurovatelný přepínač. Lze jej zvolit pro
každý port, vždy podle toho, zda má
pracovat v režimu Fast Track Switching
nebo v režimu Store-and-Forward.
Přenosovou rychlost lze zvolit pomocí automatického převodu nebo nastavit v pevné hodnotě. Porty lze v případě potřeby cíleně deaktivovat. U nastavení profilů jsou pro trh relevantní
profily jako PROFINET, EtherNet/IP a
Modbus TCP již předem definovány a
lze je zvolit pomocí jednoduchého za-
škrtávacího rámečku. Uživatel kromě
toho také může individuálně nastavit
všechny ostatní ethernetové protokoly identifikovatelné v záhlaví a uplatnit
u nich výhody technologie Fast Track
Switching.
Uživatel má na základě konfigurovatelnosti možnost individuálně přizpůsobit
přepínač potřebám své sítě.
Ještě v roce 2010 bude řada přepínačů FTS rozšířena o řízený přepínač s
PROFINET IO pamětí. Tím bude umožněna diagnostika a konfigurace také
přímo prostřednictvím sítě.
27
te c. N ew s 18: A plikac e
Komfort jako standard
V městské dopravě se stále více používají komfortní nízkopodlažní
tramvaje. Polský výrobce Solaris nyní s produktem Tramino
prezentoval výkonnou moderní řadu výrobku – s firmou HARTING
jako partnerem.
Grzegorz Kałużny, Chief Engineer Electrical Design, Solaris Bus & Coach S.A.
Marcin Napierała, Marketing & PR Manager, Solaris Bus & Coach S.A.
Krzysztof Frątczak, Industrial Market Manager, Poland, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Hanna Patalas, Market Development Manager, Poland, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Standard ve veřejné městské dopravě
celosvětových aglomerací v uplynulých
dvou desetiletích nepřetržitě stoupal. Na
pozadí této skutečnosti stojí trvale rostoucí význam veřejné dopravy. Projektanti urbanistických plánů jí proto věnují
zvýšenou pozornost. Požadavky na design, bezpečnost a schopnost zatížení
stále rostou, což se odráží ve vybavení
používaných tramvají i v řešeních síťového propojení a napájení.
Polský výrobce Solaris se nyní ujímá
iniciativy s novým vývojem nízkopod-
ce a napájení v nepřetržitém provozu
městských tramvají.
Produkty firmy HARTING pro konektivitu a sítě se přitom používají v oblasti
napájení elektrickým proudem a komunikace. Konektory HARTING splňují požadavky na spolehlivé zajištění napájení a transferu při vysoké frekvenci používání. Produkty HARTING přitom samozřejmě také odpovídají závazně požadovaným normám IEC 60352-2 a EN
61984, v nichž jsou stanoveny požadavky na vysokou bezpečnost zamačkáva-
„Spolehlivé zajištění napájení a transferu při vysoké
frekvenci používání.”
lažních tramvají Tramino. Solaris získal
v oblasti městské dopravy v uplynulých
letech dobré jméno. Ve spolupráci s firmou HARTING zvýšil výrobce bezpečnost, spolehlivost a trvalost komunika-
Střešní sběrač proudu
28
Systém kontroly dveří
cích spojení a konektorů v průmyslové
oblasti.
Produkty HARTING se používají v celé
tramvaji Tramino: od pantografu (střešní
TCN (vlaková komunikační síť)
v kabině řidiče
sběrač proudu), přes napájecí kabeláž,
akumulování elektrické energie, měnič,
brzdy, kontrolu dveří, klimatizaci tramvaje až po komunikační síť a kontrolu soupravy. Rozhodující přitom byla modulární konstrukce technologie HARTING,
která efektivně a s úsporou místa umožňuje takto široké použití.
Koncept
Design tramvaje Tramino splňuje nejvyšší ergonomické, technické a estetické nároky. Tramvaj Tramino byla představena ve variantě pětičlánkového velkoprostorového vícekloubového vozu o
délce 31,7 m, na jehož bázi jsou vyvinuta různá vybavení. Vozidlo se skládá ze dvou koncových článků umístěných na biaxiálních motorových vozech,
dále dvou zavěšených článků a jednoho středního článku, který je posazen
na dvouosém vagonu. Díky použití klasických otočných podvozků s dvojkolím
zaručuje tramvaj maximální komfort při
cestování.
HVAC (topení a klimatizace)
Konvertory
te c. N ew s 18: A plikac e
Se 100 % nízkopodlažním podílem jsou
nejen všechny nástupní a výstupní prostory prezentované tramvaje beze schodů, ale žádné schody nejsou ani uvnitř,
klimatizované prostory pro cestující jsou
bezbariérové. Konstrukce tramvaje zaručuje pohodlné nastupování a vystupování otočnými a posuvnými dveřmi, jejichž nástupní výška 350 mm nad úrovní hlavy kolejnice odpovídá výšce standardní zastávky. Další usnadnění poskytuje namontovaná skládací plošina
pro invalidy.
Za povšimnutí také stojí výškově stavitelný pult řidiče, který bychom v tramvajích dosud nenalezli. V kabině řidiče
byla tlačítka přemístěna na boční pult a
jejich počet byl omezen na minimum. To
všechno slouží k co největšímu usnadnění práce pro řidiče tramvaje.
Elektrické vybavení a řízení
Na třetí části vozové skříně je namontován sběrač elektrického proudu a rych-
lovypínač. Napájení elektrickým proudem 24 V zajišťuje jediný statický transformátor.
U tramvaje firmy Solaris je elektrická
energie generovaná při brzdění odváděna do trolejového vedení nebo akumulována v superkapacitorech (superkondenzátorech). Energie akumulovaná v těchto superkapacitorech může být
později odebrána při rozjíždění, čímž se
snižuje odběr elektrického proudu z trolejového vedení. Tím se dosáhne úspory
u spotřeby elektrického proudu až 30 %.
Sníží se také maximální elektrický výkon, který tvoří základ pro vyúčtování
mezi podnikem a dodavatelem energie.
Konektory dle Han® M
Slouží pro měniče, pomocné provozy nebo
klimatizační zařízení na střeše vozidla.
Konektory dle InduCom
Používá se jako standardní rozhraní pro
řídicí jednotky a často také pro ovládání
dveří nad dveřmi.
Konektory dle DIN
Jako I/O rozhraní na řídicích jednotkách,
typicky v skříňovém rozvaděči. Při zvýšených požadavcích na elektromagnetickou
snesitelnost je kryt nabízen v celokovovém
nebo alternativně v pokoveném provedení.
Han® HPR a Han® M s HC Modular
Slouží k přenosu energie, typické především na měničích.
Konektory dle Han® B
Trakční a brzdový systém, dveřní systémy, klimatizace, ovládací prvky a osvětlení jsou propojeny systémem sběrnic
pro kontrolu a diagnostiku provozu zařízení.
Také zde je pomocí produktů HARTING
realizováno bezpečné a efektivní propojení systémů.
Používá se pro rozhraní mimo skříňový
rozvaděč a uvnitř vozidla.
Rozhraní senzoru na dvojkolí
Typické pro měření teploty nebo rychlosti nápravy.
Solaris S.A., Owińska, Polsko
Firma Solaris vyrábí vozidla pro městskou dopravu od roku 1996, a to s velkým úspěchem. Vozidla firmy Solaris
zajišťují dopravu na silnicích ve 20 zemích, od Norska až po Spojené arabské
emiráty. Tento úspěch má nyní pokračovat v oblasti tramvajové dopravy. Cestující ve městech se musí dostat do svého
cíle rychle, bezpečně a pohodlně. Firma Solaris se v podobě svých tramvají
Tramino globálně zaměřuje na tyto cíle.
Pomocný spouštěcí kabel – vysoké napětí
29
te c. N ew s 18: A plikac e
Zvýšení výkonu,
vytvoření alternativních variant
V drážní technice roste poptávka po zásuvných systémech,
např. při přenosu energie z vozu na vůz a u motorových aplikací.
Frank Böhmann, Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Hlavními požadavky na vysokonapě-
ťové konektory jsou schopnost vést vysoké napětí, malé rozměry, velký počet
kontaktů a odolné provedení pro průmyslové prostředí.
Firma HARTING již nabízí pro vysokonapěťová rozhraní spektrum produktů
od 200 A bis 650 A s různými připojovacími technikami. Konektory se však
těší stále větší oblibě, v neposlední řadě
proto, že v provozu poskytují značné výhody. Stávající rozsáhlé portfolio produktů HARTING se nyní rozšiřuje o dva
nové vysokonapěťové konektory, takže
zákazníci mají další možnost vytvářet
efektivně a modulárně svoje aplikace.
Nový motorový konektor Han® 24 HPR
poskytuje důležité výhody při konfekcionování. Nový kontaktní systém Han®
HC 250 představuje řešení pro aplikace, u nichž ještě není zapotřebí použití Han® HC Modular 350, ale stávající
řešení 200 A nejsou naproti tomu dostačující.
Otevřený systém
Nový motorový konektor Han® 24 HPR
se v podstatě skládá ze dvou dělených
„Osvědčené vlastnosti pro vysoké napětí ve
spojení s výhodami modulárního systému.“
30
krytů. Rozdělením krytu na víčko a vývodku je dosažen „otevřený systém“,
což značně zjednodušuje konfekcionování. Konfekcionovat lze zcela bez omezení, neboť vývodka se nasune na konfekcionovaný konektor až nakonec.
Motorový konektor Han® 24 HPR poskytuje odolný a kompaktní design
s velkým prostorem pro kabeláž, což je
vyžadováno především v drážní aplikaci. Motorový konektor se na skříni vozu
nebo otočném podvozku upevňuje pomocí upevňovacích plechů, které lze
také individuálně přizpůsobit montážní
situaci a prostorovým podmínkám zákazníkovy aplikace. Pro vytvoření externího PE kontaktu, který bývá v drážní aplikaci často vyžadován, je konektor opatřen závitovými otvory pro připojení kabelové patky.
Nově vyvinuté kabelové šroubení umožňuje bezpečné a především viditelné
položení stínicího pletiva odstíněného
kabelu. Osazený kabel se zavede do
kabelového šroubení, stínicí pletivo se
obalí okolo tělesa kabelového šroubení a následně se upevní pomocí samosvorné spony.
Pro vlastní přenos energie lze použít
dosud používané vysokonapěťové kontakty Han® HC Modular 350 a Han® HC
Modular 650. V těchto nových krytech
lze také používat nový kontaktní systém
Han® HC 250.
Variabilní počet
kontaktů
Nový kontaktní systém
Han® HC 250 sdružuje osvědčené vlastnosti pro vysoké napětí
s výhodami modulárního systému. Obsahuje izolační těleso pro kolík a zdířku (male/female), kontakty male/female
pro různé průřezy vodičů a upevňovací
rámečky pro uchycení izolačních těles
s kontakty male/female.
Kontakty male/female jsou upevněny
v příslušném izolačním tělese pomocí
přídržné destičky, která je součástí izolačního tělesa. Přídržná destička navíc
také přebírá fixaci izolačních těles v příslušném upevňovacím rámečku. Pomocí upevňovacích rámečků jsou kontakty
s izolačními tělesy upevněny v krytech.
Nový kontaktní systém Han® HC 250 je
určen pro použití v krytech Han® HPR a
rovněž lze použít v krytech nového motorového konektoru Han® 24 HPR. Elektrické parametry jsou 250 A pro domezovací proud a 2000 V pro domezovací
napětí. U kontaktů se používá osvědčená krimpovací připojovací technika, přičemž lze připojit průřez vodiče od 35
mm2 do 70 mm2.
Pro vytvoření vlastního kontaktu mezi
kontaktem male a female se v kontaktech female používá kontaktní pás, což
zajišťuje nízký stykový odpor a použití malé síly při zasouvání a vytahování. Provedení ve formě jednotlivého kontaktu poskytuje modularitu pro flexibilní uspořádání kontaktů. Pro zákazníka
tudíž vzniká možnost vytvářet rozhraní
s variabilním počtem kontaktů.
Malé rozměry v porovnání s kontaktem
Han® HC Modular 350 a zvýšená hustota uspořádání poskytují úsporu místa a
přispívají ke snížení nákladů. Nový kontaktní systém Han® HC 250 představuje rovněž alternativní krimpovací řešení
k osvědčenému Han® K 3/0 a bez problémů se včleňuje mezi stávající vyso-
konapěťová řešení 200 A a 350 A.
Široké spektrum
Motorový konektor Han® 24 HPR a
kontaktní systém Han® HC 250 doplňují portfolio produktů HARTING v oblasti vysokonapěťových konektorů, které
nyní obsahuje kontaktní vložky Han® K
3/0, Han® K 3/2, Han® HC Modular 350
a Han® HC Modular 650. Tyto kontaktní vložky lze použít ve spojení se stanovenými verzemi krytů řady Han® HPR a
používají se v širokém spektru aplikací.
Konektory Han® K 3/0 a Han® K 3/2
jsou ideální pro přenos vysokého napětí v těsném prostoru a používají se například v drážních aplikacích při napájení hnacích motorů, transformátorů a
usměrňovačů elektrickým proudem. Přímá a zalomená provedení poskytují téměř všechny možnosti použití. U zalomených provedení je umožněno vedení
kabelu pod úhlem 90° s úsporou místa.
Provedení ve formě jednotlivého kontaktu umožňuje modulární konstrukci
kontaktního systému Han® HC Modular, který poskytuje maximální možnou
flexibilitu pro zajištění rozpětí různých
aplikací zákazníků.
Kontakty Han® HC Modular 350 se používají například v drážních vozidlech u
zásuvných připojení vysokovýkonových
pohonů, u vířivých elektrických brzd, u
vodičů pro vyrovnání napětí nebo dobíjecích přípojek pro baterie. Kontakty
Han® HC Modular 650 se naproti tomu
používají u drážních aplikací v oboru
přenosu energie z vozu na vůz nebo při
napájení hlavních transformátorů.
31
te c. N ew s 18: A plikac e
Univerzální rozměr
Konektor HARTING jako měřítko bezpečnosti v železničním sektoru.
Konektory pro železniční aplikace musí mít univerzální použití, musí odolat extrémnímu
zatížení životního prostředí a odpovídat maximálním provozním požadavkům. Portfolio
napájení dle DIN a signálu dle DIN firmy HARTING splňuje také nejvyšší mezinárodní normy.
Rainer Hüske, Global Product Manager, Germany, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
V železničním sektoru jsou bezpeč-
Norma NFF 16-101 slouží ke klasifikaci
nostní podmínky velmi rigidní, a sice
nekovových materiálů, které se použíz dobrého důvodu. Na použitý materivají v železničních vozidlech, a definuál jsou kladeny velmi vysoké, částečně
je chování při požáru, následnou oparozporné technické požadavky. Rozhocitu (neprůhlednost) a toxicitu (jedovadujícím atributem je vedle ustanovení
tost) emisí kouřových plynů u materiálů.
hořlavosti materiálu hustota jeho kouřoPortfolio napájení dle DIN a signálu dle
vých plynů. Materiály současně splňujíDIN firmy HARTING nabízí nové varicí oba požadavky jsou
anty vhodné pro dráhy
velmi vzácné a často
s klasifikacemi I2 a F1.
Normy francouzské železnice NFF 16-101 a 16-102:
lze dostačujícím způStandardní portfolio se
sobem splnit pouze
již léta úspěšně použí1. Třída chování při požáru
2. Třída kouřivosti
jedno z obou kritérií.
vá v řídicích, monitoI0 pro kyslíkový index >= 70
F0 pro index kouřivosti <= 5
rovacích a kontrolních
a bez vznícení při 960 °C
F1 pro index kouřivosti > 5 <= 20
sestavách, v signaliNavíc dochází k tomu,
I1 pro kyslíkový index >= 45 < 70
F2 pro index kouřivosti > 20 <= 40
zační technice nebo
že se vlakové platfora bez vznícení při 960 °C
F3 pro index kouřivosti > 40 <= 80
I2 pro kyslíkový index >= 32 < 45
v napájení elektronicmy mezinárodně opeF4 pro index kouřivosti > 80 <= 120
a
bez
vznícení
při
850
°C
kých komponentů narujícího výrobce pouF5 pro index kouřivosti > 120
I3 pro kyslíkový index >= 28 < 32
žívají ve více zemích.
pětím.
a bez dohořívání při 850 °C
Výrobci železničních
Dosažením vysoké klaI4 pro kyslíkový index >= 20
komponentů
proto
sifikace I2 a F1 lze tyto
NC neklasifikováno
musí u svých výrobkonektory používat bez
Upozornění: Hodnoty vyplývají ze specifických
ků splňovat současně
omezení pro všechny
Upozornění: Hodnoty vyplývají ze specifikovaných
zkušebních metod stanovením opacity (specifická
zkušebních metod stanovením mezního
optická hustota, hodnoty zatemnění) a toxicity
několik částečně oddrážní aplikace.
lišných národních norem. Společnost
HARTING se u konektorů a jiných elektrických komponentů zaměřuje na francouzské drážní normy NFF 16-101 a 16102, které v současnosti obsahují specifikace nejvyšších požadavků. Firma
HARTING tento test odolnosti úspěšně
absolvovala.
kyslíkového indexu a ze zkoušky vznícení pomocí
žhavicího drátu.
32
(kritické koncentrace plynů CO, CO2, HCl, HBr,
HCN, HF, SO2 v kouři).
te c. N ew s 18: A plikac e
Konvergence sítí
Ethernetová technologie prozatím dosáhla operativní provozní úrovně průmyslových procesů.
Tato automatizace IT podporuje jednoduché všeobecné koncepty komunikace.
HARTING dodává ideální řešení, například systém monitorování procesu na bázi ethernetu
pro brazilského subdodavatele automobilového průmyslu Teksid do Brasil.
Sérgio Calixto Moreira, Automation Engineer, Teksid do Brasil
Wallace Louzavio, Sales Engineer, Brazil, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Gustavo Yokoyama, Sales Engineer, Brazil, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Ethernet získává v průmyslové automatizaci stále větší význam a mění se také metodika, s níž postupují inženýři v oboru automatizace při novém vývoji. Z toho plynou
nové možnosti pro optimalizaci procesů a nárůst flexibility při řízení procesů.
Průmyslové procesy musí
zpracovat všechny informace, které přicházejí z
operativní provozní úrovně. Tato situace činí z každé techniky pro řízení procesů rozhodující faktor. V
uplynulých letech proběhly pokusy řídit tyto kritické
body v průmyslových procesech pomocí implementace komponentů automatizace, které mohou tyto
procesy ovládat s úsporou času a větší přesností. Tyto implementace
však neměly požadovaný
úspěch. Žádaný úspěch
souvisí s problematikou
zapojení všech senzorů a
ovládacích členů do stejné sítě. Projektanti sítí automatizace se museli rozhodnout mezi „uzavřeným“ řešením se specifickými protokoly a řešením se směsí různých protokolů – avšak bez
požadovaného výsledku. Výzva spočívala a spočívá ve vytvoření homogenních sítí, v nichž průmyslový ethernet ladí
s vlastními ERP systémy. Ethernet poskytuje pro tyto procesy nejlepší řešení.
Společnost HARTING nyní implementovala u brazilského
automobilového subdodavatele, firmy Teksid do Brasil, ře-
šení, které tento požadavek splňuje. Aplikace monitoruje
skladové zásoby, teplotu, vlhkost a spotřebu slévárenského písku, který je potřebný pro výrobu forem na motory do
automobilů. Společně se zákazníkem byl vyvinut systém na
bázi průmyslové ethernetové technologie. Firma HARTING
dodala pro toto řešení průmyslové ethernetové přepínače,
s jejichž pomocí bylo možné integrovat všechny přístroje. Díky tomu bylo také
dosaženo navíc vyšší bezpečnosti a efektivnější kontroly přístupu pro celou síť.
Výhody
Použití redundantní kruhové topologie na bázi
optických kabelů přitom
zajišťuje komunikaci nezávislou na elektromagnetických vlivech. Tento koncept byl realizován
se třemi přepínači mCon
3082-AD, spojenými se
čtyřmi ethernetovými mediálními konvertory eCon
3011-AD, pro přemostění velké vzdálenosti mezi
více přístroji (více než
100 metrů). Dalším krokem bude propojení této ethernetové sítě s vlastním systémem ERP zákazníka. Během několika měsíců bude systém po propojení plně funkční a nákup surovin bude probíhat automaticky.
Hlavními výhodami řešení je úspora času a integrace datových informací z operativní provozní úrovně, což již v současném stavu výstavby vede k výraznému snížení nákladů.
33
te c. N ew s 18: A plikac e
Provozní bezpečnost má ovšem zůstat zajištěna a produk-
ce bez ovlivnění v případě, že se provádí údržba nebo oprava zařízení pro využití tepla.
Hliník se taví v elektrolytických pecích při velmi vysokých
teplotách, což je významné zejména pro ekonomické využití. Norský technologický podnik Goodtech nyní vyvinul účinné a ekonomické řešení opětovného získávání energie TurboCron®.
Goodtech je partnerem předního světového výrobce hliníku.
Pilotní systém TurboCron® má být v Norsku uveden do provozu v roce 2010.
Základní princip systému TurboCron® je jednoduchý. Jednotka (v detailu však komplexní) o obsahu tři metry krychlové ex-
34
trahuje teplo z článku pro elektrolýzu hliníku a přeměňuje je
na elektrickou energii. Cílem je zvýšit hospodárnost zařízení.
Skutečnost, že se jedná o smysluplný záměr, je zřejmá z hodnot odpadního tepla: v průměrné továrně na hliník se provozuje 300 článků tavicích pecí. Každý článek odevzdává teplo o
výkonu 30 kW. V současnosti se tato energie zpravidla odvádí přímo do okolního vzduchu a zůstává bez využití. V závodě sestávajícím z 300 článků vzniká teoretický potenciál využití energie devět MW, což by odpovídalo energetické spotřebě až 3.000 domácností. Efektivně využitelná energie je sice
nižší, přesto je potenciál využití odpadního tepla enormní a
dosud zcela leží ladem.
te c. N ew s 18: A plikac e
Efektivní využití energie v hliníkové huti
Vysokonapěťové konektory HARTING zajišťují rychlý servis – také v případě údržby.
Využití odpadního tepla v energeticky intenzivním hliníkovém průmyslu zvyšuje hospodárnost
výrobních zařízení a optimalizuje energetickou bilanci provozujících podniků.
Tord Finstad, Project Manager, Goodtech Recovery Technology AS
Ole Christian Ruge, Managing Director, Norway, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Tom Egil Svartsund, Product Manager, Norway, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Obrázek s laskavým svolením firmy Goodtech ASA
Obzvláště důležité u využití odpadního tepla je, že použitím
aplikací TurboCron® není samotná výroba hliníku nijak narušena, jedině v případě, že se musí provést údržba na jednotce pro využití odpadního tepla. Proto kladla firma Goodtech
důraz na konstrukci se snadnou obsluhou. Všechny procesní
kabely jsou dimenzovány jako průmyslové konektory, aby bylo
možné celou jednotku vyměnit během třiceti minut bez pomoci elektrikáře: Čas je drahocenný, pokud jde o provoz elektrolytické pece. Je-li rutinní údržba časově náročná, musí být
pece odstaveny, čemuž je nutno zabránit.
Podmínky v hliníkové huti jsou z důvodu poruch magnetického pole a prachu obzvláště náročné. V každém elektrolytickém článku systému TurboCron® je použito vždy 76 tepelných
spínacích kontaktů/typ J, 24 proudových kontaktů, 20 návěstních kontaktů a osm krytů EMC Han®. Konektory Han® byly
zvoleny díky své univerzálnosti a vysoké kvalitě, zejména díky
kvalitě krytu Han®.
V průběhu roku 2010 bude probíhat intenzivní zkouška technologie TurboCron®. Tato technologie bude podrobena nepřetržitým měřením a analýzám. Jakmile budou potvrzeny a převzaty výsledky, bude řešení uvedeno na trh.
Goodtech ASA je norský technologický podnik kótovaný
na burze, který mimo jiné konstruuje zařízení pro zpětné
získávání energie. Bližší informace naleznete na adrese
http://goodtech.no
35
te c. N ew s 18: A plikac e
Odrazový můstek pro asijského tygra
Čína je dnes jedním z nejdynamičtějších trhů ve větrné energii. Ve velice krátké době pronikli
čínští výrobci na světový trh. Jedním z jejich nejdůležitějších partnerů je technologická skupina
HARTING.
Kai Wu, Deputy Director of Goldwind Vendor Management, Goldwind Science & Technology Co., Ltd.
Johnson Chen, Head of Product and Technical Application Management, China, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Bryan Miao, Market Manager Energy, China, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Sunny Wang, Regional Sales Manager, China, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Peter Yu, Filed Application Engineer, China, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Čínské energetické hospodářství je postaveno před zvláštní
výzvy. Mělo by realizovat hospodářský růst a současně snížit
emise CO2. Čínská vláda přitom pochopila, že ochrana životního prostředí podporuje trvalý ekonomický růst a proto zahájila subvenční programy s cílem zvyšovat podíl forem obnovitelné energie na celkovém zásobování. Větrná energie se přitom řadí ke stěžejním bodům. Mezi deseti předními světovými výrobci větrných turbín se v roce 2009 objevují hned dvě
Obrázek s laskavým svolením firmy Goldwind
36
čínská jména: Sinovel (méně než 5 % celosvětového tržního
podílu) a Goldwind (4 %).
Místní adaptace
V současnosti je ještě mnoho dílčích systémů pro turbíny větrných elektráren dováženo, máme na mysli rotorové listy, velké
díly elektrického systému a řídicí techniky. Tyto systémy jsou
však na místě přizpůsobovány podmínkám tak, aby se snížily
te c. N ew s 18: A plikac e
náklady na výrobu energie. S úspěchem, jedna kWh vyrobená větrnou energií v Číně dnes stojí pouze 0,375-0,50 RMB
(cca 4-5 eurocentů) a pouze zhruba dvojnásobek energie z
uhlí. Solární energie stojí 2,0 RMB/kWh (cca 20 eurocentů),
přičemž v obou případech nejsou zohledněny externí náklady. Státní podpora větrné energie má zvýhodnit vývoj techniky větrných elektráren a pokrok produktivity. Technické optimalizace se týkají především velkých dílčích systémů jako ro-
torových listů, převodovek, generátorů nebo ovládání nastavení listů rotoru.
Vývoj v místě instalace
Jako překážka technologického vývoje větrné energie v Číně
se projevuje skutečnost, že v oboru aerodynamiky a odolných
materiálů neexistuje žádný technologicky intenzivní výzkum a
vývoj. V současnosti se zavádí rozsáhlé databáze počasí pro
zjišťování větrných zdrojů.
Pro překonání tohoto problému převzala v roce 2005 firma
Goldwind, jeden z technicky nejkompetentnějších a nejstarších výrobců větrných turbín v Číně, dominující podíl v německém podniku Vensys Windenergieanlagen za tím účelem, aby získala přístup k vlastní technologii a vlastním kapacitám vývoje.
A úspěšně. V letech 2008/2009 prodala firma Goldwind již 1.300 zařízení
s výkonem 1,5 MW. Kai Wu, zástupce
ředitele u firmy Goldwind odpovědný
za správu dodavatelů, hodnotí vývoj
kladně, zvláště když podíl firmy Goldwind na trhu roste, ačkoliv čínská vláda od září roku 2009 trh
větrných turbín reguluje.
„Portfolio výrobků obsahuje nejen pasivní
spojovací techniku jako konektory nebo kabely,
ale i ethernetové přepínače.“
Řešení pro větrnou energii
Již od rané fáze větrných turbín “Made in China” spolupracuje
HARTING China s většinou předních čínských výrobců větrných turbín a subdodavatelů dílčích systémů. Portfolio výrobků uvedených na trh obsahuje nejen pasivní spojovací techniku jako konektory nebo kabely, ale i ethernetové přepínače.
Výhodou pro firmu HARTING je, že mnoho výrobců větrných
turbín požaduje od svých subdodavatelů dílčích systémů konektory HARTING.
37
te c. N ew s 18: A plikac e
Pozor, běží záznam
U živě produkovaných zvukových záznamů a televizních produkcí je obzvláště kritické
zajištění kontaktů a zatížitelnost kabelových konfekcí a konektorů, protože nedostatečná
spolehlivost vede k bezprostřednímu narušení. Firma HARTING nabízí ve formě svých
obdélníkových konektorů odolné a flexibilní řešení téměř pro všechny potřeby spojení.
Jody Williquette, Marketing Manager, North America, HARTING Technology Group, [email protected] HARTING .com
Skutečnost, že má používání někte-
rých typů konektorů v oblasti zábavy svá úskalí, se ukazuje u nákladů na
montáž, snadné montovatelnosti, zatížitelnosti, zajištění kontaktu a potřebné
flexibility. Použití obdélníkových konektorů Han® může předem zabránit mnoha případným problémům nebo může je
také redukovat. Přechod na jinou konstrukci zástrčky nebo jiný typ konektoru by sice možná mohl pronajímatelům
zařízení a uživatelům připadat v prvním
kroku obtížný, avšak obdélníkové konstrukce mají značné výhody, takže jejich
38
pozdější používání více než kompenzuje náklady na jejich změnu.
Velká výhoda obdélníkových konektorů spočívá v systému aretace. Převážně se přitom jedná o třmenové aretace, které umožňují rychlé a spolehlivé připojení. Jsou velmi odolné a vždy
funkční i při extrémním znečištění. To
odlišuje třmenový systém také od závitových aretací jako například v oblasti
kruhových konektorů, u nichž znečištěné nebo mírně poškozené závity narušují funkčnost. Ke znečištění nebo po-
škození může rychle dojít, jestliže konec
kabelu spadne na zem.
Kromě toho poskytuje třmenová aretace velmi vysoké zabezpečení proti vibracím a boduje také u tématu snadné
údržby: Je-li aretační třmen defektní, lze
jej ihned vyměnit.
Mnoho těchto konektorů se skvěle hodí
pro použití ve vlhkém a prašném venkovním prostředí a splňuje požadavky
ochrany IP 65/67 a UL50, typ 4/12.
Konstrukce s aretačním třmenem umožňují úsporu místa díky vysoké hustotě
te c. N ew s 18: A plikac e
„Třmenové aretace umožňují rychlé a
spolehlivé připojení.“
montáže při použití více konektorů vedle sebe, protože při připojování nebo odpojování je zapotřebí méně místa pro
manipulaci.
ký a signální kabel sdružen do jednoho
hybridního rozhraní. Toto řešení snižuje
počet potřebných konektorů a navíc poskytuje úsporu času při použití na místě.
Další výhodou je kratší doba instalace
a demontáže: zasunout, zacvaknout a
připojení je hotovo. Případnému chybnému připojení lze zabránit mechanickým kódováním.
Aplikace smíšených signálů
Obdélníkové typy konektorů jsou vhodné zejména pro aplikace smíšených signálů přizpůsobené individuálním potřebám. Vedle konvenčních kabelů mohou
být obdélníkové konektory konstruovány také tak, aby vedly žíly ze skleněných vláken, ethernet, koaxiální kabel,
připojovací audiokabel cinch, pneumatická vedení, energii a mnoho dalších
speciálních připojení.
Pro další ochranu již beztak odolných
kontaktů poskytují aplikace příslušné
navedení. Tím je riziko poškození kontaktu redukováno na minimum.
Konfekcionování
(sestavení, kompletace)
Obdélníkové konektory lze snadno,
rychle a tím i levně kompletovat i při vysokém počtu kontaktů.
To samé platí také pro takzvané modulární konektory, u nichž je např. kabel
pro audio, video, výkonový/energetic-
Jednotlivé kontakty lze zakoupit postříbřené, ale i s pozlaceným povrchem. K
dispozici jsou také kontakty pro připojení optických vláken a lze je zavádět a
odstraňovat stejně snadno jako kovové
kontakty. To platí i pro koaxiální kontakty a jiné prvky.
PE (phase-encoding/s fázovou modulací – pozn. překladatele) přenos přitom vždy zajišťuje zvláštní, velmi odolný uzemňovací prvek, který je spolehlivě vodivě připojen ke kovovému krytu.
Výhody pro jakékoliv
množství
Portfolio obdélníkových konektorů
HARTING je velké a umožňuje rozsáhlé spektrum konfigurací v krátkých dodacích lhůtách. Obdélníkové konektory
HARTING se vyznačují vysokou kvalitou, integritou signálu, spolehlivostí a
uživatelsky snadnou instalací, hledáním
a odstraňováním závad a opravami. Poměr nákladů a užitku je tak přesvědčivý, že se tyto konektory stávají atraktivním produktem pro místa použití jako
živé koncerty, divadla, sportovní akce,
nahrávací studia a filmové soupravy.
39
t e c . N e w s 18: Ve s t r u č n o s t i
Německá distribuční
společnost patří k
těm nejlepším
Jsme k dispozici pro zodpovězení dotazů
Máte dotazy k prezentovaným výrobkům a technologiím? Obraťte
se na naše odborníky.
Od tohoto okamžiku jsme Vám k
dispozici pro zodpovězení dotazů ve všech vydáních v naší nové
rubrice „Rozhovor s odborníkem“.
Zasílejte svoje dotazy na adresu
[email protected]
Záměrem iniciativy Excelence – Ceny
Ludwiga Erharda – je podporovat výkonnost organizací a podniků v Německu. Renomované vyznamenání se uděluje uchazečům, kteří se vyznačují nepřetržitými špičkovými výkony, konkurenceschopností a orientací na zákazníky. Základem pro hodnocení je model
Excelence EFQM. Německá distribuční
společnost firmy HARTING obdržela v
roce 2009 toto vyznamenání a zařadila
se tak mezi nejlepší podniky v kategorii
101 až 500 zaměstnanců.
„Fast Track Switching“
vzbuzuje mezinárodní senzaci
„Fast Track Switching“ slaví po nominaci na cenu Hermes Award 2009 veletrhu v Hannoveru také mezinárodní úspěch. Francouzský časopis „mesures“ vyznamenal
technologii roku 2009 jako vynikající inovaci v oboru „automatizace“. Každý rok uděluje odborný časopis pro měřicí techniku a průmyslovou automatizaci cenu v deseti různých kategoriích jako komponenty automatizace nebo registrace dat.
Jean-Louis Varron a Bernard Montrelay (zleva) se radují
ze svého vyznamenání.
40
t e c . N e w s 18: Ve s t r u č n o s t i
Založeny nové zemské
pobočky
Se třemi novými dceřinými společnostmi, založenými v Dánsku, Turecku a Spojených arabských emirátech, rozšiřuje firma HARTING celosvětovou distribuční síť.
Vlastní zemské společnosti ve 32 zemích zaručují přímý kontakt se zákazníkem na
celé zeměkouli. HARTING Han-Modular®
Konfigurace
a objednávky
Konstrukční řada Han-Modular ® firmy HARTING
umožňuje díky velkému počtu modulů optimální kombinaci pro příslušnou aplikaci zákazníka. S
konfigurátorem Han-Modular ® lze individuálně sestavit naše konektory Han-Modular ® pomocí online
nástroje. Výhoda: konfigurátor zaručuje bezchybné
připojení. Umístí-li zákazník modul, nabídne program automaticky pouze vhodné moduly.
Na konci výběru výrobků je navíc vedle kusovníku
sestávajícího z čísel artiklu jednotlivých dílů uvedeno také číslo artiklu pro celkovou sestavenou
aplikaci konektorů. Zákazník si může vybrat, zda
všechny jednotlivé díly objedná samostatně nebo
zda odebere kompletně předem smontovanou modulární aplikaci pod jedním číslem artiklu.
41
t e c . N e w s 18: Ve s t r u č n o s t i
Milé čtenářky a čtenáři,
mnohokrát Vám děkujeme za Vaši aktivní účast v naší anketě tec.News. Vaše
podněty a přání nám pomáhají k tomu, abychom tec.News ještě více vylepšovali a abyste byli co nejlépe informováni o novinkách a aplikacích firmy HARTING.
Váš zájem nás těší.
Podněty jsme ihned převzali a realizovali: Od tohoto okamžiku bude tec.News vycházet dvakrát ročně. Podněty k obsahu jsme si vzali k srdci a mnohé z toho realizovali již v tomto vydání.
Samozřejmě jsme napjati, jak se Vám aktuální vydání líbí. Věnujte nám, prosím, několik minut svého času a zúčastněte se naší online ankety.
Zúčastnit se můžete do 30.06.2010. Jako malé poděkování opět věnujeme jednomu vylosovanému účastníkovi Apple iPod.
Šťastným výhercem poslední ankety se stal Hans-Joachim Multhaupt z Aurichu.
Váš redakční tým
Adresa, na které naleznete anketu: www.HARTING.com/tecNews-survey
Údaje o publikaci.
Vydal: HARTING KGaA, M. Harting, P.O. Box 1133, 32325 Espelkamp (Německo), telefon +49 5772 47-0, fax: +49 5772 47-400, Internet: www.HARTING.com | Šéfredaktor: A. Bentfeld
Zástupce šéfredaktora: A. Huhmann, Dr. H. Peuler | Celková koordinace: Oddělení pro komunikaci a styk s veřejností, A. Bentfeld | Design a grafická úprava: Contrapunkt Visuelle Kommunikation
GmbH, Berlín | Výroba a tisk: Druckerei Meyer GmbH, Osnabrück | Náklad: celosvětově 25 000 výtisků (němčina, angličtina a 11 dalších jazyků)
Zdroj: Pokud máte zájem o pravidelné bezplatné zasílání tohoto magazínu, kontaktujte nejbližší pobočku společnosti HARTING, prodejce společnosti HARTING nebo jednoho z lokálních distributorů
společnosti HARTING. Můžete si také objednat tec.News on-line na www.HARTING.com. Přetisk: Kompletní přetisk a citace z příspěvků jsou možné jen se souhlasem editora. To platí i pro zadávání
do elektronických databází a reprodukování na elektronických médiích (např. CD-ROM a Internet). Veškerá použitá označení produktů jsou obchodní známky nebo názvy produktů patřící společnosti
HARTING KGaA nebo jiným firmám. I přes pečlivou redakční práci není možné zcela vyloučit tiskové chyby nebo změny specifikací produktů, provedené v krátkých lhůtách. Z tohoto důvodu je
společnost HARTING KGaA vázána pouze podrobnostmi v příslušném katalogu. Vytištěno ekologickým způsobem na papíře běleném zcela bez chlóru a s vy­sokým podílem recyklovaného papíru.
© 2010 HARTING KGaA, Espelkamp. Všechna práva vyhrazena.
42
t e c . N e w s 18: Ve s t r u č n o s t i
HARTING Přehled veletrhů
v roce 2010
19.04. - 23.04.
Německo, Hannover, Hannover Messe 2010
05.05. - 09.05.
Malajsie, Kuala Lumpur, Automex 2010
11.05. - 15.05.
Brazílie, São Paulo, Feira da Mecânica
19.05. - 21.05.
Španělsko, Barcelona, Tecni Expo
23.05. - 26.05.
USA, Dallas, TX, WINDPOWER
25.05. - 28.05.
Slovensko, Nitra, MSV Nitra
08.06. - 10.06.
Itálie, Turín, Expoferroviaria
14.06. - 18.06.
Čína, Peking, CIMES
30.06. - 01.07.
Švýcarsko, Curych, Fair for Automation
07.09. - 10.09.
Indie, Bengalúru, electronic India
12.09. - 15.09.
Velká Británie, Londýn, Plasa 2010
13.09. - 17.09.
Česká republika, Brno, MSV Brno
21.09. - 23.09.
Dánsko, Odense, Elektronik 2010
27.09. - 30.09.
Norsko, Lilleström, Industridagene
05.10. - 07.10.
Finsko, Jyväskylä, Tekniikka 2010
12.10. - 15.10.
Rakousko, Vídeň, VIENNA TEC
13.10. - 15.10.
Čína, Peking, Global Wind Power
26.10. - 28.10.
Francie, Avignon, SEPEM
09.11. - 11.11.
Brazílie, Săo Paulo, Negócio nos Trilhos
09.11. - 12.11.
Německo, Mnichov, electronica
23.11. - 25.11.
Německo, Norimberk, SPS/IPC/Drives
07.12. - 09.12.
Rusko, Jekatěrinburg, PTA-Ural 2010
Australia
Great Britain
Austria
Hong Kong
HARTING Pty Ltd
Suite 11 / 2 Enterprise Drive
Bundoora 3083, AUS-Victoria
Phone +61 9466 7088, Fax +61 9466 7099
E-Mail: [email protected], www.HARTING.com
HARTING Ges. m. b. H.
Deutschstraße 19, A-1230 Wien
Phone +431 6162121, Fax +431 6162121-21
E-Mail: [email protected], www.HARTING.at
Belgium
HARTING N.V./S.A.
Z.3 Doornveld 23, B-1731 Zellik
Phone +32 2 466 0190, Fax +32 2 466 7855
E-Mail: [email protected], www.HARTING.be
Brazil
HARTING Ltda.
Av. Dr. Lino de Moraes, Pq. Jabaquara, 255
CEP 04360-001 – São Paulo – SP – Brazil
Phone +55 11 5035 0073, Fax +55 11 5034 4743
E-Mail: [email protected], www.HARTING.com.br
China
Zhuhai HARTING Limited, Shanghai branch
Room 5403, HK New World Tower
300 Huai Hai Road (M.), Shanghai 200021, China
Phone +86 21 6386 2200, Fax +86 21 6386 8636
E-Mail: [email protected], www.HARTING.com.cn
Czech Republic
HARTING spol. s.r.o.
Mlýnská 2, CZ-160 00 Praha 6
Phone +420 220 380 460, Fax +420 220 380 461
E-Mail: [email protected], www.HARTING.cz
Denmark
HARTING ApS
Hjulmagervej 4a, DK - 7100 Vejle
Phone +45 70 25 00 32, Fax +45 75 80 64 99
E-Mail: [email protected], www.HARTING.com
Eastern-Europe
HARTING Eastern Europe GmbH
Bamberger Straße 7, D-01187 Dresden
Phone +49 351 4361 760, Fax +49 351 4361 770
E-Mail: [email protected]
www.HARTING.com
Finland
HARTING Oy
Teknobulevardi 3-5, PL 35, FI-01530 Vantaa
Phone +358 9 350 87 300, Fax +358 9 350 87 320
E-Mail: [email protected], www.HARTING.fi
France
HARTING France
181 avenue des Nations, Paris Nord 2
BP 66058 Tremblay en France
F-95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex
Phone +33 1 4938 3400, Fax +33 1 4863 2306
E-Mail: [email protected], www.HARTING.fr
Germany
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Postfach 2451, D-32381 Minden
Simeonscarré 1, D-32427 Minden
Phone +49 571 8896 0, Fax +49 571 8896 282
E-Mail: [email protected], www.HARTING.com
Office Germany
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Blankenauer Straße 99, D-09113 Chemnitz
Phone +49 0371 429211, Fax +49 0371 429222
E-Mail: [email protected], www.HARTING.com
HARTING Ltd.
Caswell Road, Brackmills Industrial Estate
GB-Northampton, NN4 7PW
Phone +44 1604 827 500, Fax +44 1604 706 777
E-Mail: [email protected], www.HARTING.co.uk
HARTING (HK) Limited
Regional Office Asia Pacific
3512 Metroplaza Tower 1, 223 Hing Fong Road
Kwai Fong, N. T., Hong Kong
Phone +852 2423 7338, Fax +852 2480 4378
E-Mail: [email protected], www.HARTING.com.hk
Romania
HARTING Romania SCS
Europa Unita str. 21, 550018-Sibiu, Romania
Phone +40 369-102 671, Fax +40 369-102 622
E-Mail: [email protected], www.HARTING.com
Russia
HARTING ZAO
Maily Sampsoniyevsky prospect 2A
194044 Saint Petersburg, Russia
Phone +7 812 327 6477, Fax +7 812 327 6478
E-Mail: [email protected], www.HARTING.ru
Singapore
Hungary
HARTING Magyarország Kft.
Fehérvári út 89-95, H-1119 Budapest
Phone +36 1 205 34 64, Fax +36 1 205 34 65
E-Mail: [email protected], www.HARTING.hu
HARTING Singapore Pte Ltd.
25 International Business Park
#02-06 German Centre, Singapore 609916
Phone +65 6225 5285, Fax +65 6225 9947
E-Mail: [email protected], www.HARTING.com
India
Slovakia
Italy
Spain
HARTING SpA
Via dell‘Industria 7, I-20090 Vimodrone (Milano)
Phone +39 02 250801, Fax +39 02 2650 597
E-Mail: [email protected], www.HARTING.it
HARTING Iberia S.A.
Josep Tarradellas 20-30 4o 6a, E-08029 Barcelona
Phone +34 93 363 84 75, Fax +34 93 419 95 85
E-Mail: [email protected], www.HARTING.es
Japan
Sweden
HARTING India Private Limited
No. D, 4th Floor, ‚Doshi Towers‘
No. 156 Poonamallee High Road,
Kilpauk, Chennai 600 010, Tamil Nadu, Chennai
Phone +91 44 435604 15/416, Fax +91 44 435604 17
E-Mail: [email protected], www.HARTING.com
HARTING K. K.
Yusen Shin-Yokohama 1 Chome Bldg., 2F
1-7-9, Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama
Yokohama 222-0033 Japan
Phone +81 45 476 3456, Fax +81 45 476 3466
E-Mail: [email protected], www.HARTING.co.jp
Korea
HARTING Korea Limited
#308 Yatap Leaders Building, 342-1, Yatap-dong
­Bundang-gu, Sungnam-Si Gyeonggi-Do
463-828 Republic of Korea
Phone +82 31 781 4613, Fax +82 31 781 4616
E-Mail: [email protected]
www.HARTING.com.cn/kr
Netherlands
HARTING B.V.
Larenweg 44, NL-5234 KA ‚s-Hertogenbosch
Postbus 3526, NL-5203 DM ‚s-Hertogenbosch
Phone +31 736 410 404, Fax +31 736 440 699
E-Mail: [email protected], www.HARTINGbv.nl
Norway
HARTING A/S
Østensjøveien 36, N-0667 Oslo
Phone +47 22 700 555, Fax +47 22 700 570
E-Mail: [email protected], www.HARTING.no
Poland
HARTING Polska Sp. z o. o
ul. Kamieńskiego 201-219, PL-51-126 Wrocław
Phone +48 71 352 81 71, Fax +48 71 320 74 44
E-Mail: [email protected], www.HARTING.pl
Portugal
HARTING Iberia, S. A.
Avda. Josep Tarradellas, 20-30, 4o 6a
E-08029 Barcelona
Phone +34 93 363 84 75, Fax +34 93 419 95 85
E-Mail: [email protected], www.HARTING.es/pt
HARTING KGaA
HARTING s.r.o.
Sales office Slovakia
Povázska 2, SK - 940 67 Nové Zámky
Phone +421 356-493 993, Fax +421 356-402 114
E-Mail: [email protected], www.HARTING.sk
HARTING AB
Gustavslundsvägen 141 B 4tr, S-167 51 Bromma
Phone +46 8 445 7171, Fax +46 8 445 7170
E-Mail: [email protected], www.HARTING.se
Switzerland
HARTING AG
Industriestrasse 26, CH-8604 Volketswil
Phone +41 44 908 20 60, Fax +41 44 908 20 69
E-Mail: [email protected], www.HARTING.ch
Switzerland
HARTING AG Mitronics
Industriestrasse 22, CH-2545 Selzach
Phone +41 32 641 6464, Fax +41 32 641 2199
E-Mail: [email protected]
www.HARTING-mitronics.ch
Taiwan
HARTING R.O.C. Limited
Room 1, 5/F, 495 GuangFu South Road
RC-110 Taipei, Taiwan
Phone +886 227 586 177, Fax +886 227 587 177
E-Mail: [email protected], www.HARTING.com.tw
Turkey
HARTING TURKEI Elektronik Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Fesleğen Sok.
Uphill Towers, A-1b Kat:8 D:45
34746 Ataşehir, İstanbul
USA
HARTING Inc. of North America
1370 Bowes Road, USA-Elgin, Illinois 60123
Phone +1 877 741-1500 (toll free)
Fax +1 866 278-0307 (Inside Sales)
Fax +1 847 717-9430 (Sales and Marketing)
E-Mail: [email protected],
www.HARTING-USA.com
Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp – Germany
P.O. Box 11 33 | 32325 Espelkamp – Germany
Phone +49 5772 47- 0 | Fax +49 5772 47- 400
E-Mail: [email protected] | Internet: www.HARTING.com

Podobné dokumenty