jídelní lístek - Wellness hotel Rajská zahrada

Transkript

jídelní lístek - Wellness hotel Rajská zahrada
menu
Historie
Hotel Rajská zahrada vznikl na místě bývalého Grafického ústavu – tiskárny pana Theodora
Böhma. Podnikání v oboru zahájil pan Böhm v roce 1851 ve skromných podmínkách
výrobou úředních formulářů, díky své vynalézavosti a houževnatosti se stal podnik téměř
monopolním výrobcem místopisných pohlednic a na konci 19. století byl jeho závod jedním
z nejvýznamnějších v Čechách. Prosperující firmu převzal ještě za života svého otce v roce
1905 Jindřich Böhm, který však nečekaně roku 1914 zemřel a podnik zdědila vdova Jiřina,
která za pomoci profesionálně zdatného personálu vedla úspěšně podnik až do své smrti
v prosinci roku 1945. Rodina Böhmova patřila mezi nejvýznamnější rodiny v Novém Městě
nad Metují, o čemž svědčí i trojnásobná volba pana Theodora Böhma za starostu města.
V Novém Městě působil také významný architekt Dušan Jurkovič a domníváme se (i když
prokázané to není), že drobná stavba malebné verandy, kterou jsme na počátku v areálu
objevili, vznikla možná pod jeho vedením. Bohužel byla v takovém stavu, že se ji nepodařilo
zachránit. Zde paní architektka Helena Dařbujánová, která vtiskla originální architekturu
a design celému objektu včetně interiéru, objevila jedno zvláštní okénko, které se stalo
hlavním motivem výtvarného manuálu celého hotelu a dostalo se i do loga hotelu.
Hotel stojí na skále nad tajemnou, „rajskou“ zahradou, pod kterou se klikatí meandry řeky
Metuje. Přes údolí se otvírají neuvěřitelné výhledy. Podle zahrady dostal hotel také jméno
– Rajská zahrada. Ale nejen proto, v objektu továrny v nynější budově, kde se nacházejí tři
nejluxusnější hotelové pokoje, pobýval v letech 1936-1938 spisovatel Jaromír John, který
svého pobytu využil k literární tvorbě a své nové zálibě fotografování. V roce 1938 napsal
knížku pro děti s názvem Rajský ostrov. Spojením malebné zahrady, v jejímž lůnu strávil
část svého života a části názvu jeho knihy vznikl název hotelu a vlastně i celého areálu.
Kuchyně
Základem naší kuchyně jsou tradiční receptury, které jsou po staletí dováděny k absolutní
dokonalosti. Pro maximální kvalitu používáme čerstvé suroviny. V naší kuchyni nenaleznete
žádné náhražky, nebo umělá dochucovadla. Z tohoto důvodu každý pokrm vyrábíme od jeho
úplného začátku, a proto Vás žádáme, abyste omluvili případné delší čekání na Vaši objednávku.
ČERSTVÉ TĚSTOVINY
Čerstvé těstoviny se vyrábí z vody, semolinové mouky a vajec. Naše těstoviny se dovážejí
čerstvě vyrobené přímo z Itálie uchovávané při teplotě 4°C.
SUROVINY
Maso, zeleninu a ostatní suroviny vybírá náš šéfkuchař čerstvé a od nejlepších
dodavatelů. Udržujeme co nejmenší zásoby pro zajištění co nejvyšší čerstvosti surovin.
Některé suroviny nakupujeme přímo u místních zpracovatelů v podstatě v den přípravy.
Přejeme Vám dobrou chuť,
krásný zážitek a potěšení pro Vaše smysly.
History
The Hotel Rajská zahrada arose in the place of a former Graphic institute – printing
plant belonging to Theodor Böhm. Mr Böhm established his printing business in humble
conditions in 1851 by printing official forms. It was due to his diligence and inventiveness
that his business eventually grew to almost a monopoly producer of topographical
postcards and by the end of 19th century his company was one of the most significant in
Bohemia. This prospering company was taken over by Mr Böhm’s son Jindřich Böhm in
1905 when his father was still alive. Unfortunately, Mr Theodor Böhm died suddenly in 1914
and the company was inherited by his widow Jiřina who with the help of professionally
capable personnel managed the company successfully until her death in December 1945.
The Böhm family belonged to the most prominent families in Nové Město nad Metují which
is certified by three successful elections of Mr Theodor Böhm in the position of the mayor.
The distinguished architect Dušan Jurkovič was also active in the town of Nové Město
nad Metují and we believe (although it has not been proven) that a minute construction
of pictorial veranda which was discovered on the premises at the beginning of the
reconstruction was erected possibly under his conduct. Unfortunately, the structure was
in such a poor shape that it was impossible to preserve it. The leading architect of the
entire reconstruction Helena Dařbujánová who gave the original design to exteriors as
well as interiors discovered in the very same place one very special window which in turn
became the main motif for the artistic manuscript of the hotel on the whole and also made
its way to the hotel logo.
The hotel stands on a rock above the mysterious „paradise“ garden which guards over
the meanders of the river Metuje. Nevertheless, not only for that reason there in the place
of the original printing factory where the three most luxurious hotel rooms are situated
stayed in the years 1936-1938 the writer Jaromír John who was literary inspired by his
stay here. He wrote a children story book called Rajský ostrov (Paradise Island translator’s
note) in 1938. It was this combination of the picturesque garden and the book title that the
hotel and the whole premises took the name Rajská zahrada from.
Kitchen
The base of our cuisine is formed by traditional recipes which have been perfected
over the centuries to absolute excellence. We use the freshest ingredients to ensure the
maximum quality of our food. You will not find any substitutes or artificial seasonings in our
kitchen. For this reason we create every meal form the very start and kindly request your
patience and pardon in case you have to wait for your order a bit longer.
FRESH PASTA
Fresh pasta is produced from water, semolina flour and eggs. Our pasta is imported
directly from Italy, fresh produced and kept at the temperature of 4°C.
INGREDIENTS
Meat, vegetables and other ingredients are carefully selected by our chef personally and
only from the best suppliers. We keep only small stock of supplies to maintain the highest
freshness of the ingredients. Some of the ingredients are purchased directly at the local
producers literally on the day of the meal preparation.
We wish you a pleasurable experience and delight for all your senses.
Enjoy your meal
Geschichte
Das Hotel Rajská zahrada (Paradiesgarten) steht an der Stelle eines ehemaligen
Graphikinstituts – einer Druckfabrik, die Theodor Böhm gehörte. Herr Böhm etablierte
sein Druckunternehmen in den bescheidenen Verhältnissen des Jahres 1851 indem er
Formulare druckte. Wegen seines Fleißes und Erfindungsreichtums wuchs die Firma zu
einem fast monopolistischen Produzenten von topographischen Postkarten an und Ende
des 19. Jahrhunderts war sein Unternehmen eines der bedeutendsten in ganz Böhmen.
Im Jahr 1905 übergab Böhm das Geschäft seinem Sohn Jindřich. Leider verstarb Theodor
Böhm 1914 überraschend und seine Witwe Jiřina erbte das Unternehmen. Diese führte die
Firma mit Hilfe ihres professionellen Personals erfolgreich bis zu ihrem Tode im Jahr 1945.
Die Familie Böhm gehörte zu den prominentesten in Nové Město nad Metují, was sich
auch dadurch ausdrückt, dass Theodor Böhm drei mal hintereinander zum Bürgermeister
gewählt wurde.
Der hervorragende Architekt Dušan Jurkovič war in der Stadt Nové Město nad Metují sehr
aktiv und wir glauben (obwohl es sich nicht beweisen lässt), dass die malerische Veranda,
welche man zu Beginn der Rekonstruktionen auf dem Gelände fand, unter seiner Aufsicht
errichtet wurde. Leider war die Bausubstanz in derart schlechter Verfassung, dass sie nicht
erhalten werden konnte. Die führende Architektin der gesamten Rekonstruktion, Helena
Dařbujánová, welche das Originalsdesign des Interieurs und Exterieurs konzipierte, fand an
der selben Stelle ein besonderes Fenster, welches erst zum Hauptmotiv für die künstlerischen
Manuskripte des Hotels und dann ferner gar zum Logo unseres Hotels wurde.
Das Hotel steht auf einem Felsen über dem mysteriösen Paradiesgarten, welcher
über dem Tal des Flusses Metuje gelegen ist. Wo heute die drei luxuriösesten Zimmer
unseres Hotels zu finden sind, war in den 30er Jahren eine Druckerei, in der in den Jahren
1936-1938 der Schriftsteller Jaromír John wohnte, der literarisch von seinem Besuch
hier inspiriert wurde und im Jahre 1938 das Kinderbuch (Paradiesinsel) schrieb. Den
Name Rajská zahrada hat das Hotel und seine Umgebung also der Kombination aus dem
Buchtitel und dem malerischen Garten zu verdanken.
Küche
Die Grundlage unserer Küche bilden traditionellen Rezepte, die über die Jahrhunderte
zur Excellenz perfektioniert wurden. Wir verwenden die frischesten Lebensmittel, um die
höchste Qualität unserer Gerichte sicherzustellen. In unserer Küche findet man keinerlei
Ersatzstoffe oder künstliche Gewürze. Aus diesem Grunde werden bei uns auch alle
Gerichte absolut frisch zubereitet. Daher bitten wir Sie freundlich um etwas Geduld und
entschuldigen uns, falls Sie mal ein wenig länger warten müssen.
FRISCHE PASTA
Frische Pasta wird aus Wasser, Griesmehl und Eiern gemacht. Unsere Pasta wird direkt
aus Italien importiert, frisch hergestellt und bei einer Temperatur von 4°C gelagert.
ZUTATEN
Fleisch, Gemüse und andere Zutaten werden von unserem Küchenchef sorgfältig und
persönlich ausgewählt und stammen nur von den besten Lieferanten. Um die Frische der
Zutaten zu garantieren, ist unsere Lager bewusst klein gehalten. Einige der Lebensmittel
werden direkt hier bei lokalen Produzenten eingekauft, buchstäblich am Tage der
Zubereitung Ihres Essens.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Erfahrung und Genuss für Ihre Sinne.
Guten Appetit
Předkrmy / Starters / Vorspeisen
100g Carpaccio z marinovaného lososa v hrubozrnné soli
a citrusové kůry s rukolou a toastem (1,4)
122 Kč
70g Carpaccio z hovězí svíčkové s hoblinkami sýra
Gran Moravia a rukolou (1,7)
Carpaccio of beef filet with Grana Padano shavings and rocket salad
130 Kč
Carpaccio of salmon in marinated coarse-grained salt and citrus peel
with rocket salad and toast
Carpaccio vom Lachs mariniert in grobkörnigem Salz
und Zitronenschalen mit Rucola und Toast
Carpaccio vom Rinderfilet mit geraspeltem Grana Padana und Rucola
70g Zvěřinová paštika s brusinkami, cibulovým chutney
a čerstvým domácím chlebem (1,3,7)
Wild venison pate with crampberries, onion chutney a homemade bread
85 Kč
80g Grilované krevety na pomerančích a medu s vlašskými
ořechy a toastem (1,2,7,8)
Griled tiger prawns with orange and honey, baked wallnuts and toast
128 Kč
70g Tartar z hovězí svíčkové s lanýžovým olejem a toastem
(1,3,10)
Tartar steak of beef filet with truffle oil, served with toast
128 Kč
Wildpastete mit Preiselbeeren, Zwiebelchutney und selbstgebackenem
Brot
Gegrillte Riesengarnelen mit Orange und Honig, gebackenen
Walnüssen und Toast
Tatar vom Rinderfilet mit Trüffelöl und Toast
Polévky / Soups / Suppen
0,33l Silný hovězí vývar s nudlemi a zeleninou (1,3,9)
Strong beef broth with noodles and vegetables
35 Kč
0,33l Kulajda s liškami a zastřeným vejcem (1,3,7)
Creamy dill soup with golden chanterelles and poached egg
45 Kč
Starke Rinderbrühe mit Nudeln und Gemüse
Kulajda mit Pfifferlingen und verlorenem Ei
Speciality / Specialities / Spezialitäten
200g
Hovězí líčka vařená v červeném víně a kořenové
zelenině táhnutím servírovaná s bramborovou kaší
s pečeným česnekem a demi glace (7,9,12)
210 Kč
Braised beef cheeks in red wine and root vegetables served
with mashed potatoes, baked garlic and demi-glace
Geschmorte Rinderbacken in Rotwein und Wurzelgemüse,
serviert mit Kartoffelpüree, gebackenem Knoblauch
und Demi-Glace
250g Vařené jehněčí kolínko v silném vývaru se šťouchanými
bramborami a pečenou zeleninou (7,9,12)
Lamb shank confit in strong stock with crushed potatoes
298 Kč
230g Konfitované kachní stehno na pomerančích s variací
domácích knedlíků a červeným zelím (1,3,7)
Confit of duck leg in orange fat with selection of homemade dumplings
242 Kč
180g Tatarský biftek s topinkami (1,3,9,10)
Tartar steak of beef filet with toast
250 Kč
120g Hovězí pečeně na smetaně s domácím karlovarským
knedlíkem (1,3,7,9,10)
Braised beef with cream vegetable sauce and bread dumplings
150 Kč
and baked vegetables
Lammkeulen Confit in Brühe mit Stampfkartoffeln
und gebackenem Gemüse
a braised red cabage
Entenkeulen Confit auf Orangen mit selbstgemachten Knödeln
und geschmortem Rotkohl
Tatar vom Rinderfilet mit Toast
Rinderschmorbraten mit Gemüse-Sahne-Soße und Semmelknödeln
Ryby / Fish / Fisch
200g Grilovaný losos se smetanovým pórkem na bílém víně
(4,7,12)
Grilled salmon with creamy leek and white wine
198 Kč
200g Pečený candát na tymiánu s vinnou omáčkou (4,7,12)
Sander baked with thyme, served with wine sauce
210 Kč
Gegrillter Lachs mit Sahnelauch und Weißwein
Gebratener Zander auf Thymian mit Weinsauce
Hlavní jídla / Main courses / Hauptgerichte
200g Steak z hovězí svíčkové s omáčkou z divokých hub (7,9)
Beef filet steak with wild mushroom sauce
288 Kč
200g Steak z hovězí svíčkové s omáčkou ze zeleného pepře
(7,9)
Beef filet steak with green peppercorn sauce
288 Kč
200g Steak z hovězího pupku s bylinkovou omáčkou
„Bordelaise“ (7,9)
Flank steak with borbelaise sauce
278 Kč
200g Grilovaná vepřová panenka na tymiánu s omáčkou
z dijonské hořčice (7,9,10)
Grilled pork filet with thyme and dijon mustard sauce
175 Kč
250g Vepřová krkovice na grilu marinovaná v hořčici
a bylinkách (7,9,10)
Grilled pork neck marinated in mustard and herbs
140 Kč
200g Krůtí steak marinovaný v citrusovém oleji a rozmarýnu
(7,9)
Steak of turkey marinated in citrus oil and rosemary
148 Kč
200g Kuřecí prso supreme s krémovým listovým špenátem
a gorgonzolou (7)
Chicken breast supreme served with leafy spinach and gorgonzola
145 Kč
150g Vídeňský telecí řízek smažený na sádle (1,3,7)
Wiener schnitzel fried on pork fat
152 Kč
Rinderfiletsteak mit Sauce aus wilden Pilzen
Rinderfiletsteak mit Sauce aus grünem Pfeffer
Flankensteak vom Rind mit Sauce Bordelaise
Gegrilltes Schweinefilet mit Thymian und Dijonsenf Soße
Schweinenacken vom Grill mariniert in Senf und Kräutern
Putensteak mariniert in Zitrusöl und Rosmarin
Hühnerbrust supreme mit Creme-Blattspinat und Gorgonzola
Wiener Schnitzel
Pasta a rizota / Pasta and risotto / Pasta und Risotto
350g Citronové spaghetti s tygřími krevetami, cuketou
a čerstvými bylinkami (1,2,3,7)
Lemon spaghetti with tiger prawns, courgette and fresh herbs
175 Kč
350g Spaghetti se sušenými rajčaty, česnekem a bazalkou,
sypané sýrem Gran Moravia (1,3,7)
Spaghetti with sundried tomatoes, garlig, fresh basil
128 Kč
350g Čerstvé široké nudle s trhanou kachnou a zeleninou
(1,3,7,9)
Papardelle shredet duck and root vegetables
178 Kč
350g Pappardelle s kuřecím masem, listovým špenátem
a omáčkou s gorgonzoly (1,3,7)
Pappardelle with boar ragout scented with truffle oil sprinkled
138 Kč
Zitronenspaghetti mit Riesengarnelen,, Zucchini und frischen Kräutern
and gran moravia cheese
Spaghetti mit sonnengetrockneten Tomaten, Knoblauch,
frischem Basilikum und Parmesan
Pappardelle, Entengeschnetzeltes und Wurzelgemüse
with Grana Padano cheese
Pardelle mit Eberragout, Trüffelöl und bestreut
mit Grana Padano Käse
350g Gnocchi s hříbkovým ragú sypané hoblinkami sýra
158 Kč
Gran Moravia (1,3,7)
Gnocchi with boletus ragout served with Grana Padano cheese shavings
Gnocchi mit Röhrling-Ragout und geraspeltem Grana Padano
350g Gnocchi s panenkou, sušenými rajčaty a sýrem Gran
Moravia (1,3,7)
Gnocchi with pork filet, sundried tomatoes and gran moravia cheese
168 Kč
350g Rissoto s dýní, šalvějí a hoblinkami sýra Gran Moravia (7)
Rissotto with roast pumpkin, sage and gran moravia cheese
135 Kč
Gnocchi mit Schweinefilet, sonnengetrockneten Tomaten und Parmesan
Rissotto mit geröstetem Kürbis, Salbei und Parmesan
Saláty / Salads / Salate
310g Caesar salát s grilovaným kuřecím masem (1,3,4,7)
Caesar salad with grilled chicken meat
128 Kč
310g Míchaný listový salát s pečenou řepou, kozím sýrem
a medovým dresinkem (7,8,10)
Mixed leaf salad with roast beetroot, goatcheese and honey dressing
116 Kč
310g Salát z rukoly, polníčku a marinovaného lososa
s citronovým dresinkem (4,10)
Salad of rocket and corn salad leafs with marinated salmon,
108 Kč
310g Řecký salát se sýrem feta a olivami (7,10)
Greek style salad with Feta cheese and olives
110 Kč
Caesar-Salat mit gegrilltem Hühnerfleisch
Gemischter Blattsalat mit gerösteter Rote Beete, Schafkäse
und Honigdressing
lemon dressing
Feldsalat mit Rucola, mariniertem Lachs und Zitronendressing
Griechischer Salat mit Feta-Käse und Oliven
Jídla pro děti / Children choice / Für unsere jungen Gäste
100g Křupavý kuřecí řízek (1,3,7)
Crispy chicken steak in breadcrumbs
60 Kč
100g Přírodní krůtí steak
Turkey steak
75 Kč
150g Špagety s rajčatovou omáčkou (1,3,7)
Spaghetti with tomato sauce
50 Kč
150g Krupicová kaše posypaná grankem a zalitá máslem (1,7,8)
Semolina dish sprinkled with cocoa and butter
45 Kč
Knuspriges Hühnerschnitzel
Putensteak natur
Spaghetti mit Tomatensauce
Grießbrei bestreut mit Kakao und übergossen mit Butter
Přílohy / Side dishes / Beilagen
200 gSmetanové brambory (7)
45 Kč
200 gGrilovaná zelenina
Grilled vegetables
50 Kč
200 gHranolky (6)
French fries
35 Kč
200 gToskánské brambory
Potatoes wedges with rosemary
30 Kč
200 gLahodný smetanový špenát (7)
Delicious creamy spinach
40 Kč
200 gBramborová kaše s pečeným česnekem (7)
Mashed potatoes with baked garlic
45 Kč
200 gFazolky se slaninou a česnekem (7)
Green beans with bacon and garlic
45 Kč
150 gRýže (7)
Rice
45 Kč
4 ks Domácí chléb (1)
Home baked bread
20 Kč
1 ks Bylinková bagetka (1,3,7)
Herb baguette
Kräuterbaguette
25 Kč
Creamy potatoes
Sahnekartoffeln
Gegrilltes Gemüse
Pommes frites
Toskanische Kartoffeln
Delikater Sahnespinat
Kartoffelbrei mit gebackenem Knoblauch
Grüne Bohnen mit Speck und Knoblauch
Reis
Hausgemachtes Brot
Dezerty / Desserts / Nachspeisen
Čokoládový fondant s višňovou omáčkou (1,3,7,8)
75 Kč
Chocolate fondant with sauercherry coulis
Schokoladenfondant mit Sauerkirsch-Coulis
Domácí lívanečky s horkým ovocem a jogurtem
(1,3,7)
65 Kč
Home-made pancakes with hot fruit and sour cream
Hausgemachte Pfannkuchen mit warmem Obst und saurer Sahne
Jablkovo hruškový závin s ovocným coulis (1,3,7,8)
55 Kč
Apple-pear strudel with fruit coulis
Apfel-Birnenstrudel mit Obstcoulis
Pomerančové creme brulle s domácími sušenkami (1,3,7,8)
Orange creme brulle with homemade sortbread
Orangen-Crème-Brûlée mit selbstgemachtem Mürbegebäck
Uvedená gramáž vyjadřuje celkovou váhu pokrmu nebo váhu masa před tepelnou úpravou.
The stated number refers to the total weight of the meal or the weight
of the raw meat before heat processing. Das angegebene Gewicht bezieht sich auf das Gesamtgewicht des Gerichts
bzw. das Gewicht des Fleisches vor dem Erhitzen.
Čísla uvedená v závorce za jednotlivými pokrmy označují konkrétní alergeny obsažené v pokrmu.
Jejich přehled naleznete na konci jídelního lístku.
The numbers in brackets found after each dish indicate the particular allergen;
the complete list of allergens can be found at the end of the menu.
Die Zahlen in Klammern hinter jedem Gericht weisen auf die Allergene hin, die enthalten sind.
Eine vollständige Liste der Allergene finden Sie am Ende der Speisekarte.
Konkrétní informace o alergenu 1 a 8 Vám na požádání poskytne obsluhující personál.
The specific information concerning the allergens 1 and 8 will be provided
by the waitressing staff upon request. Weitergehende Informationen hinsichtlich der Allergene 1-8 erhalten
Sie gerne auf Nachfrage von unseren Kellnern.
55 Kč
Seznam alergenů / List of allergens / Liste der Allergene publikované ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU
1. Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich
hybridní odrůdy a výrobky z nich)
Cereals containing gluten (wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut and their hybrids or products
made of them)
Cerealien, welche Gluten enthalten (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut und deren
Kreuzungen oder Produkte, die diese enthalten)
2. Korýši (a výrobky z nich)
Crustaceans (and products made of them)
Schalentiere (und Produkte, die diese enthalten)
3. Vejce (a výrobky z nich)
Eggs (and products made of them)
Eier (und Produkte, die diese enthalten)
4. Ryby (a výrobky z nich)
Fish (and products made of them)
Fisch (und Produkte, die Fisch enthalten)
5. Podzemnice olejná (arašídy a výrobky z nich)
Groundnut (and products made of them)
Erdnüsse (und Produkte, die diese enthalten)
6. Sójóvé boby (sója a výrobky z nich)
Soy beans (and products made of them)
Sojabohnen (und Produkte, die diese enthalten)
7. Mléko (a výrobky z něj)
Milk (and products made of it)
Milch (und Milchprodukte)
8. Skořápkové plody (mandle, lístkové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové
ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich)
Nuts (almonds, hazelnuts, walnuts, cashews, pecan nuts, brazil nuts, pistachios, macadamia
nuts and products made of them)
Nüsse (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashews, Pekanüsse, Paranüsse, Pistazien,
Macadamianüsse und Produkte, die diese enthalten)
9. Celer (a výrobky z něj)
Celeriac (and products made of it)
Sellerie (und Produkte, die Sellerie enthalten)
10.Hořčice (a výrobky z ní)
Mustard (and products made of it)
Senf (und Produkte, die Senf enthalten)
11. Sezamová semena (sezam a výrobky z nich)
Sesame seeds (sesame and products made of it)
Sesamkörner (und Produkte, die diese enthalten)
12.Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l vyjádřeno SO 2)
Sulphur dioxide and sulphites (in concentration higher than 10 mg, ml/kg, l stated as SO 2)
Schwefeldioxid und Sulfite (in einer höheren Konzentration als 10 mg, ml/kg, l angegeben als SO2)
13.Vlčí bob (lupina a výrobky z nich)
Lupines (and products made of them)
Lupinen (und Produkte, die diese enthalten)
14.Měkkýši (a výrobky z nich)
Molluscs (and products made of them)
Weichtiere (und Produkte, die diese enthalten)
menu
Nové Město nad Metují
Komenského 70
Tel. recepce: +420 773 777 773
restaurace: +420 778 424 450
E- mail: [email protected]
www.hotelrajskazahrada.cz

Podobné dokumenty

Historie - Wellness hotel Rajská zahrada

Historie - Wellness hotel Rajská zahrada svého pobytu využil k literární tvorbě a své nové zálibě fotografování. V roce 1938 napsal knížku pro děti s  názvem Rajský ostrov. Spojením malebné zahrady, v  jejímž lůnu strávil část svého život...

Více

www.hotelrajskazahrada.cz

www.hotelrajskazahrada.cz k literární tvorbě a své nové zálibě fotografování. V roce 1938 napsal knížku pro děti s názvem Rajský ostrov. Spojením malebné zahrady, v jejímž lůnu strávil část svého života a části názvu jeho k...

Více