Údajový list Údajový list

Transkript

Údajový list Údajový list
Údajový list
HEMPADUR ZINC 15363
15363: BASE (BÁZE) 15369: CURING AGENT (TUŽIDLO) 95360
Popis:
HEMPADUR ZINC 15363 je dvousložková polyamidovým aduktem vytvrzující epoxidová základní
nátěrová hmota s vysokým obsahem zinku. Vytvrzuje do nátěru vysoce odolného vůči povětrnostním
podmínkám. Poskytuje katodickou ochranu při lokálním mechanickém poškození.
Doporučené použití:
Jako víceúčelová, základní nátěrová hmota na ocel pro epoxidové, vinylové a akrylátové systémy, s
dlouhodobou životností v středně až silně korozním prostředí.
Provozní teplota
Maximálně, pouze za sucha: 160°C/320°F
Maximální provozní teplota je závislá na následných nátěrech.
Certifikáty / Schválení:
Schváleno jako svařitelný základní nátěr společností Lloyd's Register of Shipping.
Dostupnost:
Není součástí nabídkového listu. Místní dostupnost proti potvrzení.
FYZIKÁLNÍ ÚDAJE:
Čísla odstínů/odstíny:
Konečný vzhled:
Objem sušiny, %:
Teoretická vydatnost:
Bod vzplanutí:
Specifická hmotnost:
Suchý povrch:
Suchý na dotek:
Plně vytvrzen:
Obsah VOC:
19830/ Červeno šedý
Polo-matný
52 ± 1
13 m2/l [521.3 sq.ft./US gallon] - 40 µm/1.6 mils
25 °C [77 °F]
2.3 kg/litr [19.1 lbs/US gallon]
1 hod. (přibližně), 5°C/41°F.
4 hod. (přibližně), 5°C/41°F.
20 den/dny , 5°C/41°F
441 g/l [3.7 lbs/US gallon]
-
Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL.
APLIKAČNÍ DETAILY:
Verze, míchané produkty:
Poměr míchání:
Metoda aplikace:
Ředidlo (max. objem):
Doba zpracovatelnosti
(Bezvzduchové stříkání):
Doba zpracovatelnosti (Štětec):
Velikost ústí trysky:
Tlak na trysce
Čištění nářadí:
Doporučená tloušťka nátěrového
filmu, suchá:
Doporučená tloušťka nátěrového
filmu, mokrá:
Přetírací interval, min:
Přetírací interval, max:
Bezpečnost:
Datum revize: Září 2015
-
15363
BASE (BÁZE) 15369: CURING AGENT (TUŽIDLO)
95360
4:1 objemově
Bezvzduchové stříkání / Vzduchové stříkání / Štětec
4 přibližně hodin(y) 20°C
6 přibližně hodin(y) 20°C
0.017 - 0.021 "
150 bar [2175 psi] (Údaje pro bezvzduchové stříkání jsou doporučené a mohou být přizpůsobeny)
HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
40 µm [1.6 mils] viz. POZNÁMKY na druhé straně
75 µm [3 mils]
Dle samostatných APLIKAČNÍCH INSTRUKCÍ
Dle samostatných APLIKAČNÍCH INSTRUKCÍ
Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na
nálepkách balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních listech výrobku firmy HEMPEL a dodržujte
platné bezpečnostní předpisy.
Strana: 1/2
Údajový list výrobku
HEMPADUR ZINC 15363
PŘÍPRAVA POVRCHU:
Údržba: Pečlivě odstraňte olej a mastnotu vhodným detergentem. Soli a jiné nečistoty odstraňte
očištěním vysokotlakou čistou vodou.
Abrazivní otryskání na Sa 2½ (ISO 8501-1:2007) s profilem povrchu odpovídajícím Rugotestu č. 3,
BN9a, Keane-Tator komparátor, 2.0 G/S, 2S, nebo ISO komparátor, FINE (G).
APLIKAČNÍ PODMÍNKY:
Použijte pouze tehdy, kdy aplikace a vytvrzování může probíhat při teplotách nad: -10°C/14°F. Teplota
samotné nátěrové hmoty by měla být nad: 15°C. Aplikujte pouze na čistý a suchý povrch při teplotě
nad rosným bodem, aby nedocházelo ke kondenzaci. V uzavřených prostorech zajistěte dostatečné
větrání během aplikace a schnutí.
Při bodu mrazu a teplotách pod bodem mrazu vzniká nebezpečí tvorby ledu na povrchu, který omezí
přilnavost nátěru.
NÁSLEDNÝ NÁTĚR:
Dle specifikace.
Poznámky
Aplikace:
Poznámka: Je-li používána jako antikorozní ochrana ocelové konstrukce pod tepelnou izolací s
vysokou provozní teplotou, je velmi důležité, aby se zabránilo pronikáni vlhkosti během odstávky
zařízení. Tímto se sníží riziko vzniku tzv. "mokré koroze", v době kdy dochází ke zvyšování teploty.
Tlouťka nátěrového filmu / ředění: V závislosti na účelu a oblasti použití může být specifikována jiná tloušťka nátěrového filmu než je
uvedena. Tím se změní vydatnost a může být ovlivněna doba zasychání a interval mezi nátěry. Běžný
rozsah tlouštěk suchého nátěrového filmu je: 15-50 micron/0.6-2.0 mils.
Přetírací intervaly:
Přetírací intervaly pro naposledy uvedené podmínky: Viz. speciální APLIKAČNÍ INSTRUKCE. Pokud
je maximální přetírací interval překročen, je nezbytné povrch zdrsnit pro zajištění přilnavosti mezi
nátěry.
Po vystavení vlivům znečištěného prostředí, je nutné před nanášením dalšího nátěru očistit dokonale
povrch, opláchnutím vysokotlakou čistou vodou a nechat uschnout. Kromě toho může být nezbytné
odrhnout povrch tvrdým nylonovým kartáčem, pro odstranění zinkové koroze (bílá rez).
Poznámka:
HEMPADUR ZINC 15363 Pouze pro profesionální použití.
VYDAL:
HEMPEL A/S
1536319830
Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve.
Vysvětlení, definice a rozsah - viz. dokument "Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků", který je dostupný na www.hempel.cz. Údaje, specifikace, nařízení a doporučení uvedená v tomto
údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné podmínky jakéhokoliv zamýšleného
použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem.
Výrobky jsou dodávány a jakákoliv technická pomoc je poskytovaná v souladu se VŠEHOBECNÝMI PODMINKAMI PRO PRODEJ, DODÁVKY A SLUŽBY firmy Hempel, není-li písemně výslovně
dohodnuto jinak. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec zde uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození vyplývající z použití výše
doporučeného, uvedeného na zadní straně listu či jinde. Výrobní údaje podléhají změnám bez upozornění a jejich platnost bude automaticky ukončena po pěti letech od vydání.
Datum revize: Září 2015
-
Strana: 2/2
Údajový list výrobku

Podobné dokumenty

Údajový list HEMPADUR PRO ZINC 17380

Údajový list HEMPADUR PRO ZINC 17380 Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve. Vysvětlení, definice a rozsah - viz. dokument "Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků", který je dostupný na www.hempel.cz. Údaje, spe...

Více

Údajový list HEMPADUR ZINC 17360

Údajový list HEMPADUR ZINC 17360 Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve. Vysvětlení, definice a rozsah - viz. dokument "Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků", který je dostupný na www.hempel.cz. Údaje, spe...

Více

Údajový list

Údajový list HEMPADUR HI-BUILD 45201 Pouze pro profesionální použití.

Více

Údajový list

Údajový list HEMPEL'S GALVOSIL 15780 Pouze pro profesionální použití.

Více

Údajový list

Údajový list Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve. Vysvětlení, definice a rozsah - viz. dokument "Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků", který je dostupný na www.hempel.cz. Údaje, spe...

Více

Údajový list

Údajový list Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve. Vysvětlení, definice a rozsah - viz. dokument "Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků", který je dostupný na www.hempel.cz. Údaje, spe...

Více