Word Pro - SH0204.LWP - tlakovakanalizace.cz

Transkript

Word Pro - SH0204.LWP - tlakovakanalizace.cz
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle §13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb. a č. 205/2002 Sb.
ev. číslo PS - 02 - 2004
1. Výrobce
KOVOPLAST Chlumec nad Cidlinou, a.s.
ul. Kozelkova, č.p. 131 / IV, PSČ 503 51, Chlumec nad Cidlinou
Česká republika, IČO 60108606
2. Výrobek
Zpětný ventil, typ ZV 397
3. Popis a určení výrobku
Zpětný ventil, umístěný v potrubí, samočinně zabraňuje zpětnému proudění provozního
média. Vrch a spodek tělesa, jakož i přítěž klapky jsou odlitky ze šedé litiny. Klapka je
vyrobena z jádrové kůže. Spojovací materiál ocelový.
Technické parametry:
Provozní médium: standardně pitná nebo užitková voda bez mechanických nečistot;
ZV 397 lze provozovat též v systémech čerpání splaškových vod. Čerpadla systémů
čerpání splaškových vod musí být opatřena odpovídajícím drtícím zařízením.
Maximální teplota média: 40 °C
Maximální pracovní přetlak: 1 MPa (PN 10)
Velikosti: DN 1”, 5/4”, 6/4”
Zástavbová délka (mm) / Hmotnost (kg): 105/1,65; 128/2,13; 140/3,2
4. Způsob posouzení shody
Porovnání s požadavky příslušných norem a předpisů.
5. Technické předpisy použité při posuzování shody
ČSN EN 816, ČSN EN 274, ČSN 13 3005, ČSN 13 3060
6. Závěrečné prohlášení
Výrobce prohlašuje, že přijal taková opatření, která zabezpečují shodu všech
vyráběných zpětných ventilů typu ZV 397, uváděných na trh, s technickou dokumentací
a požadavky pro zařazení dle výše uvedených předpisů.
V Chlumci nad Cidlinou dne 10. prosince 2004
Ing. Václav Křepela
ředitel společnosti