TL Repair

Transkript

TL Repair
Povrchová
úprava
Bona Parkett Repair
Technický list
Bona Parkett Repair je akrylátová opravná pasta na vodní bázi,
připravená k okamžitému použití. Je určena k vytmelení spár a
vyrovnávání malých prohlubní a trhlin na hotových parketových
podlahách, laminátu a lakovaných a parketových podlahách.
•
•
Velmi elastický
K dispozici v 6 barvách, které je možné vzájemně míchat
Technická data
Typ produktu:
syntetická disperze
Dostupné barvy:
Crème (pro javor, jasan a borovici)
Light oak (světlý buk)
Dark oak (tmavý dub)
Light brown (pro buk)
Mid brown (pro kambala, merbau)
Dark brown (pro wenge, tmavý dub)
Bezpečnost:
není klasifikováno jako nebezpečný produkt.
Záruční lhůta:
nejméně 6 měsíců od data výroby v původním neotevřeném
obalu.
Skladování/přeprava:
Teplota nesmí klesnout pod +5ºC nebo být vyšší než
+25ºC během skladování a přepravy. Chraňte před mrazem.
Likvidace:
Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu
s místními předpisy.
Balení:
12 x 125 ml (plastová nádoba)
Zpracování
Pastu je možné snadno nanášet prstem nebo plastovou stěrkou. Větší spáry nebo
prohlubně je eventuálně nutné vyplnit vícekrát. Přebytky odstranit mokrým hadrem.
Bona Parkett Repair nesmí být zpracováván při teplotě pod +10ºC.
Upozornění
notes
Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti druhů
dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela
nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti
funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré
informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně
porozuměl.
Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.
AKTUALIZACE 3/2013
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze
Výrobce:
BonaKemi GmbH, Mayrwiesstrasse 21, A- 5300 Hallwang bei Salzburg
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, Telefon SK: 00421/ 265 457 161
strana 1/1

Podobné dokumenty

TL Gap Master

TL Gap Master Nespotřebované materiály nebo obaly (plastové nebo plechové obaly), zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. jako nebezpečný odpad v místech určených pro sběr nebezpečných odpadů. N...

Více

Bona X - Renovujeme parkety

Bona X - Renovujeme parkety - eliminace efektu bočního slepení hran Pracovní postup: Podlaha určená k lakování musí být náležitě přebroušena, suchá, zbavena oleje, vosku, mastnot a jiných nečistot. Základní lak nanášejte štět...

Více

Technický list - Renovujeme parkety

Technický list - Renovujeme parkety Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud m...

Více

Produkt xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

Produkt xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Vyhodnoťte stav podlahy a na znečištěná místa, případně na celou plochu podlahy, postupně nastříkejte Bona Spray Mop s čistícím prostředkem na podlahu a setřete. Je důležité, aby množství přípravku...

Více