Produkt xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

Transkript

Produkt xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
Bona Spray Mop Curve
Údržba
Technický list
Bona Spray Mop Curve je nový mop určený pro čištění všech typů podlah. Tento
elegantní a praktický mop je ideálním pomocníkem pro každodenní čištění podlah.
Odstraňuje nečistoty aniž by byl z povrchu odstraněn buď Bona Parkett Polish
nebo Bona Osvěžovač / Bona Leštěnka na dřevo nebo laminátové povrchy.
Rychlým otočením zápěstí rychle a lehce dosáhnete i do těžce přístupných míst,
bez námahy. Pratelná mikrovláknová utěrka vydrží až 300 vyprání (prát bez aviváže).
Obsahuje:
 Bona Čistící prostředek (0,71 l náplň připravená k okamžitému použití – jen sejměte
žlutou pojistku - uzávěr z přípravku)
 Bona Spray Mop Curve (mop se sprejem)
 Bona Čistící pad z mikrovláken (modrá pratelná utěrka – prát na 60°C bez aviváže)





Specifikován pro dřevěné, laminátové a korkové podlahy, ale může být použit pro všechny
typy podlah
Vhodný pro použití jak v domácnostech, tak i v komerčních prostorech
Neutrální čistící přípravek - nepoškozuje laky na dřevěné podlaze
Nerozpouští Bona Parkett Polish, Bona Osvěžovač / Leštěnku na dřevo či laminátové
povrchy a podobné přípravky
Snadné použití
Technická data
Hodnota pH:
Hustota:
Ředění:
Bezpečnost:
cca 7
1.0 kg/dm³
neředí se, pro okamžité použití
neklasifikován
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 29 Nevylévejte do kanalizace.
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
Osvědčení o zpětném odběru
a využití odpadu z obalů:
Společnost EKO-KOM, Osvědčení EK-F-050- 20 134
Teplota vznícení:
Nehořlavá kapalina (dle ČSN 65 0201)
Záruční lhůta:
2 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu
Skladování/přeprava:
Teplota nesmí klesnout pod +5 °C a nesmí překročit +25 °C
během dopravy a skladování.
Balení:
4 x 1ks
8 x 1ks – náhradní náplň 0,85 l nebo 4 l k zakoupení i samostatně
Aplikace
Prach / písek odstraňte pomocí vysavače, nůžkového mopu, případně jinou vhodnou suchou
metodou čištění.
• Nastříkejte a vytřete do sucha
• Čištění bez zanechání pruhů
• Ochrana a péče
• Speciápně pro dřevěné, laminátové a korkové podlahy, ale může být použit pro všechny typy
podlah
Aplikace
Vyhodnoťte stav podlahy a na znečištěná místa, případně na celou plochu podlahy, postupně
nastříkejte Bona Spray Mop s čistícím prostředkem na podlahu a setřete.
Je důležité, aby množství přípravku použité k čištění podlahy, bylo omezeno na minimum.
Upozornění!
Do Bona Spray Mopu doporučujeme použít pouze originál náplně od firmy Bona (Čistič na
parkety / Čistič na laminátové podlahy & dlaždice).
V případě použití jiného produktu nebude uznána reklamace za oprávněnou.
Revize – aktualizace 11/2012
Tento list technických údajů nahrazuje všechny předchozí verze, strana 1/1.
Výrobce:
BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com, [email protected]
strana 1/1

Podobné dokumenty

Bona X - Renovujeme parkety

Bona X - Renovujeme parkety Cca. 1 litr na 8 – 10 m2 Doba schnutí: 1 – 2 hodiny při 200 C / 60% RH. Čištění pracovní nástrojů: Čistěte vodou ihned po aplikaci. Používáte-li stejné nářadí pro aplikaci základního i vrchního lak...

Více

TL Repair

TL Repair Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud m...

Více