Quid novi apud nos

Komentáře

Transkript

Quid novi apud nos
CIRCVLVS LATINVS PRAGENVS
sedes retialis: http://circulus.xf.cz/www/
inscriptio cursualis: CirculusLatinus[a]seznam.cz
a.d. III kal. Ian. a. MMXII / 3.1.2012
Pravidelná zpráva o provedených aktualizacích,
plánovaných konferencích a učebnicích latiny
– část I: plány na rok 2012
1) Latinská studia v ČR – dny otevřených dveří, nabídka studia v akad.
roce 2012-2013
Latinitatis studia apud Bohemos – ubi Latinitati studere possis...
2) Accademia Vivarium novum v Římě – nabídka studia v akad. roce 20122013 (příp. letní semestr 2012)
Academia Vivarii novi Romae invitat Latinitatis studiosos
3) Petice za zapsání starořeckého a latinského jazyka na seznam
nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO
Provocatio ad “UNESCO” ut linguae Graeca et Latina recipiantur in “patrimonium
omnium gentium”
4) LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA - novinky
Lingva Latina per se illvstrata - recentissima
5) Pozvánky na připravované akce (leden-červenec 2012)
Anni MMXII incepta ad quae invitamini
1
CIRCVLVS LATINVS PRAGENVS
sedes retialis: http://circulus.xf.cz/www/
inscriptio cursualis: CirculusLatinus[a]seznam.cz
a.d. III kal. Ian. a. MMXII / 3.1.2012
LATINSKÁ STUDIA V ČR – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, NABÍDKA
STUDIA V AKAD. ROCE 2012-2013
Seminář latinského jazyka a latinské kultury FF Ostravské
univerzity
-
den otevřených dveří: 6. 1. 2012, budova E, třída Československých
legií 9, Ostrava 1
- den otevřených dveří: http://ff.osu.cz/index.php?id=9100
Ústav řeckých a latinských studií FF UK v Praze
-
den otevřených dveří: 7. 1. 2012, hlavní budova Filozofické fakulty,
Palachovo nám. 2, Praha 1, místnost č. 18
-
10.00 hod. novořečtina (bakalářské studium)
11.00 hod. latina, starořečtina (bakalářské studium)
12.00 hod. latina, starořečtina, latinská medievistika, učitelství latiny
(navazující magisterské studium)
-
den otevřených dveří: www.ff.cuni.cz/FF-8026.html
- webové stránky ÚŘLS: http://urls2.ff.cuni.cz/
Ústav klasických studií FF MU v Brně
-
den otevřených dveří: 20.1.2012, místo bude upřesněno.
-
bakalářské i navazující magisterské studijní programy (dějiny, řecký a
latinský jazyk, literatura, učitelství, mediteránní studia, novořečtina
apod.)
-
den otevřených dveří: http://www.phil.muni.cz/
- webové stránky ÚKS: http://www.phil.muni.cz/wuks/
Katedra klasické filologie FF Univerzity Palackého v Olomouci
-
den otevřených dveří: 26.11.2011 a 20.1.2012, hlavní budova Filozofické
fakulty, Palachovo nám. 2, Praha 1, místnost č. 18
-
bakalářský a navazující magisterský studijní program
-
den otevřených dveří: http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-ostudium/den-otevrenych-dveri/
- webové stránky KKF: http://www.kkf.upol.cz/
2
CIRCVLVS LATINVS PRAGENVS
sedes retialis: http://circulus.xf.cz/www/
inscriptio cursualis: CirculusLatinus[a]seznam.cz
a.d. III kal. Ian. a. MMXII / 3.1.2012
ACCADEMIA VIVARIUM NOVUM V ŘÍMĚ – NABÍDKA STUDIA
V AKAD. ROCE 2012-2013 (PŘÍP. LETNÍ SEMESTR 2012)
nabízí jednoleté studium na mezinárodní latinské akademii v Římě, v současnosti jediné škole
svého druhu na světě. Intenzivní studium v přátelském kolektivu z celého světa (USA,
Mexiko, Brazílie, Argentina, Francie, Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Německo, Rusko,
Austrálie apod.) probíhá především v duchu idejí humanismu. Jeho součástí je také efektivní
získání znalostí starořeckého a latinského jazyka, římských dějin, filozofie, literatury.
Jednoleté studium s ubytováním a stravováním přímo v budově školy je určené pro muže do
25 let včetně s možností získání stipendia1. Podmínkou je zaslání přihlášky ke studiu a
motivačního dopisu na adresu akademie nejpozději do 30. června 2012. O ne/přijetí ke studiu
v akademickém roce 2012-2013 budou žadatelé vyrozuměni v závislosti na době podání
přihlášky, nejpozději však v červenci 2012.
V současné době probíhá přijímací řízení studentů na letní semestr 2012 s termínem pro
podání přihlášek do 5. ledna 2012, výjimečně též po tomto datu (toto řízení je primárně
určeno pro zájemce z jižní polokoule, není však vyloučeno ani přijetí uchazečů z jiných zemí
– podmínkou je znalost alespoň 20 kapitol učebnice Familia Romana a 7 kapitol Athenaze).
Z každého národa je obvykle přijímáno maximálně pět studentů, zpravidla z vysokých, ale též
ze středních škol. V uplynulých sedmi letech tak na akademii studovalo zatím 11 studentů
z pražské Karlovy a brněnské Masarykovy univerzity. Detailnější informace v latinském,
anglickém a italském jazyce naleznete na webových stránkách akademie.
Kontaktní adresa:
Accademia Vivarium novum
Via Corrado Barbagallo, 20
00166 Roma
Tel. +39 06.6689034 - +39 06.66589833, Fax +39 06.61007266
e-mail: [email protected] (LAT, ENG, ES, IT, CZ)
web: www.vivariumnovum.it (příp. www.vivariumnovum.net)
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Accademia-Vivarium-Novum/120613064634471
1
Celoroční studium je zatím určeno pouze pro muže, neboť škola sídlí v budově patřící katolické kongregaci.
Letní intenzivní kurzy latiny, krátkodobé exkurze a návštěvy v Akademii probíhají bez omezení.
3
CIRCVLVS LATINVS PRAGENVS
sedes retialis: http://circulus.xf.cz/www/
inscriptio cursualis: CirculusLatinus[a]seznam.cz
a.d. III kal. Ian. a. MMXII / 3.1.2012
Petice za zapsání starořeckého a latinského jazyka na seznam nehmotného
světového kulturního dědictví UNESCO
UNESCO uznalo, že jazyk Garifunů, ústní tradice národů Zapery stejně tak jako
semeiskijský jazyk jsou "nehmotným kulturním dědictvím lidstva". Jsme za to velice vděčni,
protože každá zachráněná kultura je zdrojem bohatství a skutečným pokladem pro celý svět.
Nikdo nemůže popřít, že také řecký a latinský jazyk jsou obzvlášť
drahocenným nehmotným dědictvím nejen Evropy, ale i celého
lidstva. Tyto jazyky byly po staletí prostředkem výměny myšlenek a
poznatků v oblasti filozofie, přírodních věd, práva a literatury nejen v
rámci Evropy. Proto věříme, že jsou i tyto jazyky hodny toho, aby byly
organizací UNESCO uznány jakožto nehmotné světové kulturní
dědictví. Souhlasíte-li s tímto záměrem, můžete připojit svůj podpis
pod petici, jejímž cílem je právě prohlášení latinského a starořeckého jazyka za "nehmotné
světové kulturní dědictví".
Více informací na: http://www.vivariumnovum.net/unesco (anglicky, italsky, latinsky,
starořecky, španělsky, francouzsky, německy, portugalsky)
Petice: http://www.petitiononline.com/heritage/petition.html
Uzávěrka petice: únor 2012
Aktuální počet signatářů on-line petice: 7698 (2. ledna 2012, 20:00)
Již zveřejněná zpráva na stránkách lat. kroužku:
http://circulus.xf.cz/www/index.php?option=com_content&task=view&id=223&Itemid=8
4
CIRCVLVS LATINVS PRAGENVS
sedes retialis: http://circulus.xf.cz/www/
inscriptio cursualis: CirculusLatinus[a]seznam.cz
a.d. III kal. Ian. a. MMXII / 3.1.2012
LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA - NOVINKY
V letošním roce se opět uskutečnila hromadná (1293!) objednávka učebnic Lingua Latina per
se illustrata pro česká gymnázia i jednotlivce, kteří mají zájem o tuto metodu výuky. Mezi
školy, které tyto učebnice používají, se nejnověji přiřadilo Klasické a španělské gymnázium
v Brně – Bystrci, jediná škola svého druhu u nás, a několik dalších gymnázií, která
objednávala knihy jak přes Pražský latinský kroužek, tak přes zmíněný e-shop.
NOVINKY:
1) Hans H. Ørberg, Latine disco I. Příručka pro studenty se slovníkem. 2.
opravené a rozšířené vydání, Praha 2011, 118 s.
Druhé vydání úspěšné studentské příručky k učebnici Familia Romana
obsahuje nejen úvod do studia latiny v rámci kurzu Lingua Latina per se
illustrata, úvod do latinské výslovnosti, gramatický komentář
k jednotlivým kapitolám učebnice a podrobný rejstřík, ale také latinskočeský slovník se slovní zásobou učebnice Familia Romana, přehled
gramatického názvosloví v latině a prostor pro vlastní poznámky. Příručku
lze nyní objednat za 95 Kč (další informace a ukázky naleznete zde: http://bit.ly/vc73Me).
2) Na leden-únor 2011 se plánuje samostatné vydání kapesního latinsko-českého slovníku k
učebnici Familia Romana v omezeném nákladu 200 výtisků, předpokládaná cena cca. 60 Kč.
3) T. Lucretii Cari De rerum natura. Ed. Emlen Smith. Roma: Acc.
Vivarium novum 2012.
Již dlouho připravované vydání výboru z Lukreciova díla O přírodě,
vhodné pro všechny ty, kdo dokončili 40. kapitolu kurzu Lingua Latina per
se illustrata, bude vydáno v průběhu ledna nebo února 2012 a brzy poté
bude v omezeném množství k dostání i u nás.
Další knihy a jejich ceny, viz: http://bit.ly/v2aCet
1. část kurzu: Familia Romana – 234 Kč; Exercitia Latina I – 143 Kč; Latine disco I – 95
Kč; Colloquia personarum (1.–24. kap.) – 128 Kč; Fabulae Syrae (26.–34. kap.)– 164 Kč;
Quaderni di esercizi I (1.-19. kap.), II (20.-34. kap.) – 159 Kč.
- Četba po dokončení učebnice 1. části kurzu: Sermones Romani – 128 Kč, Caesaris De bello
Gallico – 128 Kč, Plauti Amphytrio – 128 Kč, Epitome historiae sacrae – 164 Kč
2. část kurzu: Roma aeterna – ČB 288 Kč, barva 318 Kč, Exercitia Latina II – 143 Kč,
Latine disco II – 65 Kč (angl., kopie)
- Četba ke 2. části kurzu: Ovidius: Ars amatoria (po 40. kap.) – 128 Kč, Vergilis: Aeneis I et
IV (po 40. kap.) – 128 Kč, Vergilius: Bucolica carmina (po 40. kap.) – 128 Kč,
Lucretius: De rerum natura (po 45. kap.) – 128 Kč (od února), Petronius: Cena
Trimalchionis (po 55. kap.) – 128 Kč, Cicero, Sallustius: Catilina (po 55. kap.) – 128 Kč
5
CIRCVLVS LATINVS PRAGENVS
sedes retialis: http://circulus.xf.cz/www/
inscriptio cursualis: CirculusLatinus[a]seznam.cz
a.d. III kal. Ian. a. MMXII / 3.1.2012
POZVÁNKY NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE (LEDEN – ČERVENEC 2012)
Zimní kurzy živé latiny v Krakově, leden 2012
Všem příznivcům živé latiny! Srdečně vás zveme na kurz živé latiny,
který se pod vedením Paola Pezzuola z Itálie uskuteční 4. až 13. ledna
2013 v prostorách Ústavu klasické filologie Jagelonské univerzity v
Krakově (Mickiewiczova ulice 9, Collegium Paderevianum – 6. patro).
Veškeré kurzy probíhají zdarma. Je však třeba si zajistit ubytování.
Pořadatelé doporučují cenově přijatelné ubytování na univerzitních
kolejích "Alfa" http://www.dsv.agh.edu.pl/.
Přejete-li se zúčastnit nebo získat další informace, můžete se v latině
nebo angličtině obrátit na Martina Locha, pořadatele těchto kurzů
(loquatorix_(a)_o2.pl). Též na Facebooku (klikněte zde).
Letní škola klasických studií XX, 2012
Vážení příznivci našich letních setkání, Filosofický ústav AV
ČR, v.v.i. – Kabinet pro klasická studia v Praze, Asociace
učitelů klasických jazyků a Katedra divadelní vědy FF UK si
Vás dovolují pozvat od 30.6. - 4. července 2012 na jubilejní
XX. Letní školu klasických studií, tentokrát na téma Co to má
společného s Dionýsem? - Τί ταῦτα πρὸς τὸν ∆ιόνuσσον;
Podrobnosti budeme vyvěšovat a rozesílat v průběhu prvního
pololetí 2012. Jako obvykle budou texty k dopoledním čtením
rozesílány jen těm, kdo o to požádají, a od června 2012 budou zveřejněny také na této webové
stránce Kabinetu pro klasická studia (http://www.ics.cas.cz/letni_skola.php). Též na
Facebooku (klikněte zde).
Škola jako místo setkávání, 2012
Vážení ředitelé škol, výchovní poradci, metodici prevence,
školní psychologové, poradenští psychologové, speciální pedagogové a další odborníci, jimž
současné školství není lhostejné. Dovolujeme si Vás pozvat na pátý ročník odborné
konference, pořádané Katedrou psychologie FF UK v Praze, doplněné v tomto roce také
vzpomínkou na prof. Jana Čápa,
Škola jako místo setkávání 2012
aneb žáci a studenti jako věčný zdroj inspirace
Kdy: 30. března 2012, od 9:00 do 17:00
(http://psychologie.ff.cuni.cz/)
Kde: FF UK v Praze, katedra psychologie, Celená 20, Praha 1
Součástí bude, tak jako v minulém roce, též příspěvek týkající se výuky klas. jazyků.
6

Podobné dokumenty