Bakalářské/Výběrové semináře

Komentáře

Transkript

Bakalářské/Výběrové semináře
BAKALÁŘSKÉ / DIPLOMOVÉ / SPECIALIZAČNÍ SEMINÁŘE ÚSTAVU ČESKÝCH DĚJIN
ZS 2015/2016
ČESKÉ STŘEDOVĚKÉ DĚJINY
Král a ti druzí
Bobková
St
12.30-14.05
201
Koruna česká ve 14.–18. století:
Stát, společnost, kultura.
Bobková
Zdichynec
St
14.10-15.45
211
Česko-francouzský historický seminář
(Séminaire historique franco-tchèque)
Nejedlý
Čt 9.10-10.45
201
Svátek, Vejrychová Žůrek
veden ve francouzštině (i pro české studenty)
Komunikační sítě ve středověku
Velička
Čt
15.50-17.25
211
České dějiny pozdního středověku:
společnost, kultura, myšlení
Zilynská
Út
15.50-17.25
211
Dějiny středověkého osídlení
Žemlička
Klápště
St
9.10-10.45
CMS
Přemyslovská doba ve středoevropské dimenzi
Žemlička
St
13.00-14.50
CMS
ČESKÉ RANĚ NOVOVĚKÉ DĚJINY
Kulturní dějiny raného novověku
Holý
St
15.50-17.25
205
Aristokraté, žoldnéři, vizionáři
Člověk v českých zemích 1500–1650
Šedivá-Koldinská St
12.30-14.05
205
Dějiny jako mediální téma:
Filmové, literární a publicistické obrazy raného novověku
Šedivá-Koldinská Út
12.30-14.05
205
Řeholní život v pozdním středověku a raném novověku:
Formy, vývoj, proměny
Zdichynec
St
12.30-14.05
211
Koruna česká ve 14.–18. století:
Stát, společnost, kultura.
Zdichynec
Bobková
St
14.10-15.45
211
ČESKÉ MODERNÍ DĚJINY
Problémy české společnosti ve 20. stol.
Čechurová
Út
9.10-10.45
208
Všední den v memoárové literatuře
Hlavačka
Po
14.10-15.45
208
Národ sobě
Pokorná
St
12.30-14.05
208
Dějiny vojenství 1789–2011
Šedivý
Út
15.50-17.25
201
Po
15.50-17.25
205
ČESKÉ SOUDOBÉ DĚJINY
Přístupy k historické změně:
případ pozdního socialismu a post-socialismu
Kopeček
Češi a jejich sousedé ve 20. století
Michela
Csehek és szomszédaik 20. században (výuka v českém a slovenském jazyce,
Út
14.10-15.45
208
účast maďarských studentů možná - konzultace v maďarštině)
Československá společnost v soudobých dějinách
Randák
Čt
10.50-12.25
208
Československo/ Česká a Slovenská republika a svět
Rychlík
Út
12.30-14.05
208
Muzejnictví
Stehlík M.
Čt
14.10-16.35
Národní muzeum
nová budova, sál H
TEORIE A METODOLOGIE HISTORICKÉ VĚDY
Dějiny dějepisectví - soudobá česká
historická kultura
Beneš
Čt
12.30-14.05
205
Historická edukace
Beneš
Út
17.30-19.05
205
Historická kultura
Činátl
Čt
12.30-14.05
409
Osvícenství a proměny preindustriální společnosti
Tinková
Čt
10.50-12.25
205