Setkání vedoucích spolupracovníků OVB Allfinanz

Transkript

Setkání vedoucích spolupracovníků OVB Allfinanz
KVĚTEN
2010
Budoucnost OVB
Setkání vedoucích spolupracovníků OVB Allfinanz, a.s.
Praha Clarion Congress Hotel Prague, 24. dubna 2010
1
KVĚTEN
2010
Na tisíc vedoucích spolupracovníků OVB Allfinanz, a.s., v sobotu 24. dubna 2010
dorazilo do Hotelu Clarion v Praze v dychtivém očekávání příštích hodin na setkání s managementem společnosti OVB Allfinanz, a.s., se zástupci managementu
OVB Holding AG a se zástupci partnerských společností. Po změnách, které přinesl rok 2009 a začátek roku 2010, byla očekávání obrovská. Dubnové FKT, jediné
v roce 2010, jehož součástí byl i tentokrát partnerský veletrh, bylo pro všechny
vedoucí pracovníky a spolupracovníky celé české rodiny OVB grandiózním a motivačním nástupem do další práce.
Než zazněl jingle OVB Future
Dychtiví spolupracovníci plni očekávání nových informací a slavnostních chvil dorazili do hotelu
Clarion a dobrou náladu a optimismus jim přidávalo i neobvykle krásné a teplé jarní počasí.
Od rána od 8 hodin proudily davy spolupracovníků do hotelu.Výrazný branding, provázející
všechna FKT, každého navedl správným směrem do kongresového centra. V 9 hodin se otevřely brány partnerského veletrhu a stovky hostů se přesunuly mezi stánky partnerů a OVB, aby
se v živé debatě mezi sebou i zástupci partnerů dozvěděli novinky z jednotlivých společností.
To hlavní ale začalo v kongresové hale – modrobílý sál s logy, tleskačky s logem OVB a řehtačky
připravené na sedadlech, potemnělá scéna, přítmí a připravená režie s osvětlovači – to vše bylo
příslibem nadcházející show. Davy spolupracovníků proudily do haly v napjatém a radostném
očekávání příštích hodin. A do přítmí svítilo pouze odpočítávání do zahájení.
2
KVĚTEN
2010
Zkouška vodivosti
Přesně v 10.30 se dostavil posel z budoucnosti. „Jmenuji se Richard a přicházím z budoucnosti, abych se přesvědčil, jak si tady vedete. Vy všichni tady jste dobří, máte skvělé výsledky. Pokud budete spolupracovat, učit se
jeden od druhého, radit si, budete propojeni a pak budete fungovat jako jeden velký, dobře promazaný stroj.
A nikdo vás nezastaví na vaší cestě do úspěšné budoucnosti.
Abych si vyzkoušel, jak dokážete spolupracovat, uděláme si ‚zkoušku vodivosti‘. Můžete si všichni stoupnout?“
A tisíc spolupracovníků, zástupců managementu, partnerů i hostů utvořilo lidskou vlnu, vlnu týmové spolupráce
a úspěchu.
„Zkouška vodivosti dopadla výborně, mohu se s klidným svědomím vrátit do budoucnosti a oznámit, že OVB
má před sebou skvělou budoucnost. K návratu potřebuji vaši energii – bez té se zpátky nedostanu.“ Bouřlivý
potlesk vytvořil dostatečně velkou energii, aby se Richard, posel z budoucnosti, mohl vrátit.
3
KVĚTEN
2010
OVB Future
A již je tu znělka OVB Future. Středem sálu vybíhá osmičlenná skupina osmiletých děvčátek, finalistek Mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku, kterým přihlíží trenérka Hanka Šulcová. Děvčátka na pódiu provádí psí kusy. Děti jsou naše budoucnost. Jaké budou naše
děti, taková bude naše budoucnost. Slovy klasika – o naši lepší minulost se starají historikové, o lepší přítomnost novináři a o naši lepší
budoucnost se starají děti.
Moderátor Libor Bouček uvítal srdečně všechny přítomné a zvláštní hosty, přivítal CEO a předsedu představenstva OVB Holding AG pana
Wilfrieda Kempchena i ředitele OVB pro zahraničí pana Maria Freise. Přivítal i ostatní hosty, zemské ředitele a jejich týmy, hlavní představitele partnerských společností i zástupce Centrály OVB Allfinanz, a.s. Mezi hosty byl také prof. Ing. Michal Mejstřík, DrSc., předseda
představenstva EEIP, jedné z nejvýznamnějších českých společností působících v oboru poradenství v oblastech fúzí a akvizic, privatizací,
firemních financí a přípravy subjektů na vstup a působení v EU a při získávání zdrojů z fondů EU. Setkání
se zúčastnili též zástupci odboru legislativní sekce finančního trhu ministerstva financí dr. Jana Čechová
a dr. Vladimír Přikryl, dále zástupce USF a předseda představenstva Ing. Igor Bielik a člen představenstva
Ing. Jiří Šindelář.
4
KVĚTEN
2010
Je sklenice poloprázdná, nebo
poloplná? OVB plní sklenice skutky
Vraťme se ale nyní k začátku. Začali jsme dětmi – proč asi? Budoucnost je plná výzev a nadějí. Jean-Jacques Rousseau kdysi řekl:
„Zařizujeme si budoucnost podle toho, co nám vyhovuje dnes, nevědouce, zdali nám to bude vyhovovat zítra; děláme si o sobě
úsudek, jako bychom byli stále stejní, a přitom se každodenně měníme. Kdo ví, zdali budeme milovat, co milujeme, chtít, co chceme...
zdali probíhající změny tělesné nezmění naši duši a zdali nenalezneme své neštěstí právě v tom, co si zařizujeme pro své štěstí?“
S tímto citátem se určitě dá souhlasit. Co tedy vývoj znamená pro OVB? Jaké změny probíhají a proběhly? To bylo náplní prezentace
Ing. Michala Knappa, člena představenstva a hostitele Setkání vedoucích spolupracovníků 2010, který na příměru známého rčení plnil
sklenice OVB. Jednu ze sklenic ve svém vystoupení naplnila i super senior zemská ředitelka Hana Slezáková, když přiblížila účastníkům na konkrétních příkladech navýšení provizí.
5
KVĚTEN
2010
Finanční poradenství během
globální krize a po ní
Na „plnění sklenice“ OVB mají vliv nejen vnitřní změny v OVB, ale i sociální a ekonomické prostředí. Byl na FKT někdo povolanější než prof. Ing. Michal Mejstřík, předseda Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy? Ve svém vystoupení seznámil všechny
přítomné se světem makroindikátorů a příležitostmi pro OVB na retailovém trhu.
Ve své přednášce zdůraznil, že Allfinanz je ta správná cesta a právě pro Allfinanz ekonomická
situace přináší velký potenciál. Je potřeba zdůraznit, že Allfinanz do České republiky přivedla
právě OVB.
Celý dopolední blok zakončil CEO a předseda představenstva OVB
Holding AG pan Wilfried Kempchen. Ve svém vystoupení se zaměřil
na zhodnocení roku 2009 a výhled pro rok 2010. Vyzdvihl výsledek České republiky za měsíc březen, kdy jsme dosáhli historicky
nejvyššího počtu jednotek, a dlouho
hovořil o nejpozitivnější zprávě – navýšení provizí. Svou vybroušenou motivační
řečí přesvědčil všechny spolupracovníky
o síle výzev, o umění přenášet nadšení
na druhé, o tvrdé práci, disciplíně a vášni,
které mají za cíl úspěch. V průběhu svého
vystoupení poděkoval panu Detlefu Müllerovi za 9 měsíců jeho práce
v OVB Česká republika a popřál mu hodně úspěchů do další činnosti,
tentokrát v OVB Chorvatsko a jako prokurista OVB Německo.
6
KVĚTEN
2010
Den v Clarionu pokračuje
Druhé z řady vystoupení dynamicky zahájilo odpolední blok. Život není jen radost, ale jak jsme mohli viděli, skrývá i rizika. To naši spolupracovníci klientům říkají, ale zde měli návod, jak jim to ještě ilustrativněji ukázat. Jak úspěšně si počíná
OVB v rámci celé Evropy, ukázal pan Mario Freis, člen představenstva OVB Holding AG.
Motivace a vize
„Dóbry den, jak se maté?“ přivítal se s přítomnými a odpovědí mu byl bouřlivý potlesk. Pan Freis se ve svém vystoupení
kromě výsledků roku 2009 ve srovnání se stejným obdobím 2008 zaměřil především na motivaci, vizi a model podnikání
v OVB. Při představení historicky nejvyššího počtu dosažených jednotek v České republice a zařazení České republiky
na první místo v TOP pětce zemských společností zazněl v sále ohromující potlesk.
Na závěr své prezentace pan Freis vysvětlil přítomným, že když je člověk správně motivován a má svou vizi,
dokáže všechno.
7
KVĚTEN
2010
Nejlepší spolupracovníci roku 2009
Nejlepší vlastní prodej 2009
Iveta Salajková
Nejlepší obchodní vedoucí 2009
Martin Chalupecký
Jan Kokta
Ing. Jiří Hák
Nejlepší oblastní vedoucí 2009
Justin Valeš
Petr Vaňkát
Pavel Molnár
Nejlepší oblastní ředitel 2009
Jan Hlousek
Ing. Jan Hamr
Petr Saic
Nejlepší regionální ředitel 2009
Ing. Martin Zoubek
Ing. Dita Slezáková
Antonín Rajgl
Nejlepší zemský ředitel 2009
Mgr. Pavel Slezák
Ing. Miroslav Žemlička
Petr Křen
A pak již nastal tradiční blok povyšování.
8
KVĚTEN
2010
Kariéra pokračuje – stoupáme stále
výš a výš
GST si pro své povyšovací listiny opět přicházeli „uličkou slávy“ tvořenou všemi zemskými
řediteli. Je to první manažerská pozice, která spolupracovníky katapultuje do další kariéry.
Bureš Karel
Coufal Jiří
Ing. Crhová Jana
Čabrák Josef
Doležal Martin
Bc. Duračínský Karel
Dvořáková Pavla
Bc. Fiala Filip
Fried Tomáš
Gajdová Lenka
Mgr. Gaňová Alena
Gaži Jan
Gyüre Jan
Hene Vilém
Hoblová Ivana
Hykyš Radek
GST
Chytil Petr
Janáček Michal
Jílek Václav
Bc. Kadlecová Jana
Kafka František
Konečný Karel
Konšťáková Lucie
Kopečná Alena
Kossúth Michal
Kratochvílová Jana
Bc. Krejčíř Daniel
Kripner Luboš
Kříž Pavel
Kuchařová Karolina
Masný Ondřej
Matějková Jana
Maxa Jan
Miko Michal
Mílová Petra
Netolický Filip
Polášková Marcela
Růžičková Oksana
Seifert Aleš
Strelniková Alisa
Ing. Svoboda Václav
Šašek Jakub
Škapík Lukáš
Špetlík Zdeněk
Mgr. Štafková Petra
Vetríková Alena
Ing. Voráčková Petra
Zelingerová Petra
9
KVĚTEN
Kariéra pokračuje – stoupáme stále
výš a výš
Noví oblastní vedoucí přebírali své povyšovací diplomy za přítomnosti pana Knappa, pana
Müllera a zemských ředitelů. Pro pozici BL je potřeba dosáhnout 2800 jednotek vlastní
produkce, 5600 jednotek celkové produkce za poslední tři měsíce a navíc šesti přímo podřízených spolupracovníků v aktivním statutu za období šesti měsíců. Kdo této mety dosáhl
v uplynulém období? BL povyšovací listiny výrazně posouvají jejich majitele dál v kariéře.
BL
Petr Bernadič
Michal Faifer
Bc. Zdeňka Galiová
Ing. Ivan Gášpar
Dana Hajduchová
Ing. Miroslav Hlousek
Martin Chalupecký
Ing. Lukáš Kalousek
Ing. Ondřej Karasz
Aleš Kisý
Jan Kokta
Lukáš Král
Hana Kučerová
Lukáš Lichtenberk
Karel Macalík
Hana Nováková
2010
Naděžda Nováková
Bc. Martin Nymš
Petra Ságnerová
Josef Soumar
Mgr. Eva Staňková
Ing. Vladimír Škop
Bc. Adam Zasadil
10
KVĚTEN
2010
Další dynamické vystoupení na čtyři minuty přerušilo povyšování. Dvě bojující skupiny tanečníků break dance ukázaly, že ubývající síly a ztráta energie a příjmů, to není případ týmu OVB a jejich klientů.
Stříbrné odznaky
To, že spolupracovníkům energie neubývá, je dokumentováno i ziskem stříbrných odznaků, pro jejichž získání je potřeba 1400
jednotek v každém ze tří po sobě jdoucích měsících. Kdo jsou noví nositelé tohoto ocenění? Za přítomnosti pana Knappa
a pana Müllera dekorovali zemští ředitelé nové nositele stříbrných odznaků.
Aleš Dvořák
Milan Ebrle
Tomáš Fiala
Ing. Ivan Gášpar
Dana Hajduchová
Ing. Miroslav Hlousek
František Chotovinský
Bc. Jana Kadlecová
Ing. Ondřej Karasz
Michal Kovářík
Lukáš Lichtenberk
Karel Macalík
Michal Miko
Zdeněk Minář
Filip Netolický
Ing. Martin Otto
Martin Skovajsa
Mgr. Eva Staňková
Zdeněk Šimek
Mirka Šťastná
Daniel Voňka
Bc. Jan Vrabec
Aneta Zasadilová
11
KVĚTEN
2010
Zlaté odznaky
Pro získání zlatého odznaku už je potřeba víc,
a to 2800 jednotek v každém ze tří po sobě
jdoucích měsících. A koho bude nadále zdobit
zlatý odznak?
Bc. Edita Brůžková
Martin Hájek
František Chotovinský
Bc. Lukáš Kačmařík
Ing. Václav Kos
Lukáš Lichtenberk
Jan Roztočil
Miroslava Schneiderová
Bc. Maxim Sládek
Ondřej Šesták
Aleš Šubrt
Bc. Adam Zasadil
12
KVĚTEN
2010
Kariéra pokračuje – stoupáme stále výš
a výš
Čekalo nás povýšení do pozice, jejíž dosažení není jednoduché – je potřeba 14 000 jednotek za
tři měsíce celkem a šest GST za posledních šest měsíců. Ale nejen to, jak jsme viděli. Důležitá
je vnitřní motivace, síla a vůle, vize a strategie. Nové BD do jejich pozice za přítomnosti všech
zemských ředitelů povýšili pan Knapp, pan Müller, pan Freis a pan Kempchen. Společně jsme
přivítali naše nové oblastní ředitele, kteří tato kritéria splnili v uplynulé době.
Na jejich cestě na pódium je doprovázeli hlasitou podporou všichni spolupracovníci v sále.
Na pódiu je vítali a gratulovali jim i představitelé holdingu.
Martin Němeček
Justin Valeš
Po povýšení do pozice BD přišla pozvánka na Velkou cestu OVB
Holding. Tentokrát je cílovou destinací Mauritius.
BD
13
KVĚTEN
2010
Kariéra pokračuje – stoupáme stále výš a výš
Po přestávce následovalo vystoupení na trampolínách, které symbolizovalo finanční trhy.
To nám ty trhy ale skáčou. Jednou jsi nahoře, jednou jsi dole. To je život, naši spolupracovníci ale mají obrovskou
přednost – umí poradit tak, aby finance klienta při zúčtování byly nahoře. A to je něco, před čím je potřeba smeknout. Ti, kteří to umějí velmi dobře – a to samozřejmě nejen v oblasti investic –, jsou každý rok zváni do Masters
Clubu. Pánové Knapp, Müller, Freis a Kempchen společně pogratulovali mistrům, kteří letos pojedou do Turecka.
Řádní členové a čestný člen Masters Club
Ing. Bechyňák Petr
Ing. Bláha Václav
Bc. Galiová Zdeňka
Chalupecký Martin
Ing. Kalousek Lukáš
Kokta Jan
Svoboda Karel
14
KVĚTEN
2010
Milionáři
v České republice
SLD Petr Křen
5 000 000
SLD Mgr. Pavel Slezák
3 000 000
RD Ing. Martin Zoubek 2 000 000
RD Marie Vacková
1 000 000
RD Antonín Rajgl
1 000 000
15
KVĚTEN
2010
Kariéra pokračuje – stoupáme stále
výš a výš
Dostali jsme se k samému vrcholu setkání a tím je povýšení do pozice zemský ředitel /
zemská ředitelka. V krátké retrospektivě jsme se podívali a velmi rychle identifikovali, o koho
tentokráte jde. O nové zemské ředitelce v krátkých předtočených interview hovořili i její
nejbližší spolupracovníci. Odpovídali na otázku, kdyby měli vybrat jednu vlastnost, která Ditu
charakterizuje, jaká by to byla a proč. Navíc jsme se zeptali, kdyby měli přirovnat Ditu k nějakému zvířeti, které by to bylo. Pak se již za doprovodu pana Kempchena
a pana Freise Dita dostavila na pódium.
Ing. Dita Slezáková
LD
16
KVĚTEN
2010
Gratulujeme
S certifikáty, odznaky, cenami a kyticemi přijímali všichni ocenění bouřlivý potlesk ostatních
spolupracovníků, kteří jim svůj obdiv a loajalitu projevovali vestoje. Jak emoce narůstaly,
objevily se i slzy štěstí, hrdosti a touhy. A tak je to dobře.
Den skončil výzvou pana Knappa: „Každý spokojený klient, každé povýšení, každý nový spolupracovník posiluje OVB. Spolupracujme na tom, aby OVB byla klidná síla.“
Den zakončil poděkováním a pozváním na party.
Srdečně vás zveme na
Děda Mládek Illegal Band
Video-diskotéka
Balloon twisting
17
KVĚTEN
2010
After-party ve znamení
balloon twistingu
Den pomalu končil a s nadcházejícím večerem se rozjížděla party. Její první
polovinu vyplnila skupina Děda Mládek Illegal Band. Když skončili, nastoupil
DJ Tomáš Březina s videodiskotékou a nenechal svým uměním nikoho v klidu.
A kdo chtěl, mohl si zasoutěžit v balloon twistingu. Nejlepší výtvor byl odměněn. Dvě sítě plné nafouknutých balonků, které se po vypuštění staly terčem
zábavychtivých spolupracovníků. A jak rychle je všechny rozšlapali. V
šichni
v hale ukázali, že kromě toho, že umějí prodávat, dokážou i další věci.
Třeba se báječně bavit a držet pohromadě.
18
KVĚTEN
2010
After-party ve znamení
balloon twistingu
19

Podobné dokumenty

Setkání vedoucích spolupracovníků OVB Allfinanz

Setkání vedoucích spolupracovníků OVB Allfinanz BL Bc. Zasadil Adam GST Bartůšek Jan GST Čabrák Josef GST Doležal Martin GST Fried Tomáš GST Chotovinský František

Více

9 201kB - OVB Journal

9 201kB - OVB Journal Nezávislost je naše síla Předseda představenstva OVB Allfinanz pan Uzel si opět převzal slovo.Ve své řeči zhodnotil obchodní výsledky OVB v České republice za rok 2007. Stejně jako pro celý OVB Hol...

Více