Návod k obsluze

Transkript

Návod k obsluze
Návod k použití
PÁRA
FORM
Elektronický inkubátor gke Steri-Record®
pro uzavřené biologické indikátory a ampule
EO
VH2O2
1. Inkubátory
Inkubátor je možné po zaslání firmě gke nebo distributorovi upravit nebo upgradovat.
Obj. č.*
610-119
610-120
610-121
610-122
610-114
Kód výrobku
I-37
I-57
I-V
I-V-T
I-AB-AMP
Popis inkubátoru a hliníkového bloku
Inkubační teplota: 37 °C nastavená
Inkubační teplota: 57 ℃ nastavená
Volitelná teplota
Volitelná teplota a programování inkubační doby
Hliníkový blok pro ampule gke Steri-Record® Stearo
(*) Všechna objednací čísla jsou doplněna 3místným písmenným kódem. Doplňkový písmenný kód označuje jazyk nebo upravenou verzi, případně provedení zástrčky.
Uvádí se jen na vnější štítek, vnitřek obalu je označen stejným objednacím číslem, které je uvedeno v tabulce.
Způsob použití
Tento elektronický inkubátor se suchou lázní slouží k inkubaci
uzavřených biologických indikátorů gke Steri- Record® (SCBI) a
ampulí gke Steri-Record® Stearo. SCBI se používají k testování
procesů sterilizace parou, ethylenoxidem, formaldehydem a
peroxidem vodíku/plaznou. Ampule Stearo gke se používají k
testování postupů sterilizace kapalin.
Po inkubační době lze ze zbarvení indikátoru pH odečíst výsledek
pro dané médium. Externí mikrobiologická laboratoř není nutná, a
výsledky jsou proto k dispozici rychleji.
Uzavřené biologické indikátory je nutné před inkubací aktivovat
rozdrcením skleněné ampule uvnitř indikátoru. Součástí
hliníkového bloku inkubátoru je drtič.
Inkubátor pracuje při napětí 12 V DC a je vhodný do všech
laboratoří. Součástí balení každého inkubátoru je samostatný zdroj
s proměnným vstupním napětím 100–240 V AC.
Specifikace
Popis výrobku
Napětí inkubátoru
12 V DC
Max. topný výkon
35 W
Samostatný zdroj
napájení
12 V DC/100–240 V AC, 50–60 Hz
Rozsah teplot
+5 až +80 °C
Obj. č. 610-120, model I-57-AB-MBP
Inkubační teplota: 57 ℃, k inkubaci kmenů G. stearothermophilus
Časový rozsah
0 ~ 99 h (jen u obj. č. 610-112)
Přesnost teploty
≤ ±0,5 °C
Obj. č. 610-121, model I-V-AB-MBP
Volitelná inkubační teplota, pro inkubaci všech uzavřených
biologických indikátorů gke
Steri-Record® Mini-Bio-Plus a ampulí Stearo.
Přesnost zobrazení
0,1 °C
Inkubátor se dodává ve čtyřech verzích pro různé teploty. Všechny
inkubátory obsahují hliníkový blok pro inkubaci SCBI. Hliníkový blok
pro ampule Stearo (obj. č. 610-114) se dodává samostatně.
Inkubační teplota se zobrazuje na LCD displeji.
Obj. č. 610-119, model I-37-AB-MBP
Inkubační teplota: 37°C, k inkubaci kmenů B. atrophaeus
Obj. č. 610-122, model I-V-T-AB-MBP
Volitelná inkubační teplota, viz
naprogramovatelná doba inkubace.
obj.
č.
610-121,
ale
Po uplynutí nastavené doby inkubátor vydá zvukový a optický
signál. Když je teplota rovna nastavené hodnotě, probíhá jen
odpočítávání času. Proto je správná doba inkubace zaručena i při
výpadku elektrického napájení. Teplota a zbývající doba inkubace
se zobrazují na LCD displeji.
Hliníkový blok je zakrytý průhledným krytem, takže lze pozorovat
změnu zbarvení uzavřených biologických indikátorů a ampulí
Stearo, aniž by je bylo nutné vyjímat.
Doba ohřevu:
z 20 °C na 37 °C
z 20 °C na 57 ℃
z 20 °C na 80 ℃
≤ 8 min
≤ 10 min
≤ 12 min
Okolní teplota
5 °C ~ 35 °C
Rozměry (šxhxv)
110 x 150 x 80 mm
Hmotnost včetně
hliníkového bloku
870 g
Napájecí kabel s
těmito provedeními
zástrčky:
Austrálie
Evropa
Velká Británie
USA
=A
=E
=G
=U
Strana 1 z 4
gke GmbH Auf der Lind 10 D-65529 Waldems/Německo
+49 - 6126 - 9432 - 0
+49 - 6126 - 9432 - 10
www.gke.eu
8.
Balicí list se součástmi v kartonové krabici
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Inkubátor 12 V
Průhledný kryt
Zdroj napájení 100–240 V, 12 V
Napájecí kabel s objednaným provedením zástrčky (viz
tabulka)
Hliníkový blok upevněný 2 šrouby
Inbusový klíč a šrouby
10.
11.
12.
13.
Informace o zacházení s výrobkem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Inkubátor umístěte do místnosti s okolní teplotou 5 až 35
°C.
Zastrčte zdroj napájení do sítě a zástrčku 12 V do
inkubátoru.
Zapněte inkubátor vypínačem na zadní straně.
Zvolte správnou teplotu inkubátoru podle požadavků
biologického indikátoru, tj. 37 nebo 57 °C.
4.1 Máte-li inkubátor s konstantní teplotou (viz štítek na
inkubátoru), ujistěte se, že teplota odpovídá
požadované
inkubační
teplotě
uzavřeného
biologického indikátoru (viz návod k použití SCBI).
4.2 Máte-li inkubátor s programovatelnou teplotou (obj.
č. 610-121) nebo inkubátor s programovatelnou
teplotou a časem (obj. č. 610-122), stiskněte tlačítko
Return (Vrátit) a změňte teplotu šipkami ▲a ▼.
Zvolená teplota se zobrazí ve formátu „37.0C“. Po
dalším stisknutí tlačítka Return lze zvolit a změnit
různé číslice teploty. Po 5 sekundách nečinnosti
inkubátor automaticky přijme zvolenou teplotu. Chvíli
trvá, než inkubátor dosáhne nově nastavené teploty
zahřátím nebo ochlazením hliníkového bloku.
Máte-li inkubátor s programovatelnou teplotou a časem
(obj. č. 610-122), 4x stiskněte tlačítko Return. Kurzor tak
přeskočí číslice teploty a bude možné změnit číslice času.
Čas se zobrazuje ve formátu 00:00HR zcela vpravo na LCD
displeji. Po dalším stisknutí tlačítka Return je možné měnit
číslice času. Změna se provádí tlačítky se šipkami ▲a▼.
V inkubátoru lze uložit 2 předem nastavené hodnoty času a
teploty ve formě programu, který se volí stisknutím tlačítka
Prog. Zvolený program se zobrazí zcela vlevo na displeji
jako „P1, P2“. Zvolte program pro inkubaci a počkejte,
dokud se na displeji nezobrazí správná teplota a zobrazená
časová hodnota vpravo se nezmění z „XX“ na „OK“. Pak
vložte vzorky a spusťte odpočítávání času tlačítkem „start,
stop“. Na displeji budou při odpočítávání blikat číslice času
a zobrazí se zbývající čas. Po uplynutí času inkubátor zapípá
a na displeji se zobrazí znak „
“. Ohřev se pak nepřeruší.
Pokud dojde k výpadku elektrického napájení,
odpočítávání bude automaticky pokračovat, dokud nebude
opět dosažena nastavená teplota. V průběhu programu v
něm není možné provádět změny. Chcete-li přerušit
probíhající program, na 3 sekundy stiskněte tlačítko „start,
stop“.
Ověřte ohřev inkubátoru kontrolou LCD displeje. Zobrazuje
se skutečná teplota. Po 5–15 minutách po dosažení
nastavené teploty se ozve zapípání a v pravé části displeje
se zobrazí OK.
Drtičem uprostřed hliníkového bloku aktivujte uzavřené
biologické indikátory vložením ampule a jejím zatlačením
stranou do druhého otvoru, aby se rozbila vnitřní skleněná
ampulka.
14.
Zkontrolujte, že kapalina zvlhčila papírový proužek s
biologickým indikátorem.
SCBI nebo případně skleněnou ampuli vložte do
hliníkového bloku pro kontrolu sterilizace kapaliny a
zavřete vrchní průhledné víko.
Zapište datum a čas zahájení inkubace a případně
naprogramujte potřebnou dobu inkubace.
Dvakrát denně kontrolujte, zda došlo ke změně zbarvení
kapaliny.
Pokud došlo ke změně zbarvení, biologický indikátor
vyjměte a zapište výsledek, tj. že proces je vadný.
Pokud po uplynutí požadovaného času nedošlo ke změně
zbarvení, jak je uvedeno v návodu k použití SCBI, byla
sterilizace úspěšná.
Z plastové zkumavky s uzavřeným biologickým indikátorem
lze sejmout etiketu a vlepit ji na dokumentační list, který je
na zadní straně osvědčení. Při zakoupení větších balení
SCBI si před použitím pořiďte kopii dokumentačního archu.
Bezpečnostní opatření, údržba a čištění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Inkubátor nevyžaduje žádnou údržbu. Inkubátor odpojený
od zdroje napájení čistěte hadříkem namočeným v 70%
lihu.
Na inkubátor nikdy nenalévejte vodu ani jiné kapaliny,
došlo by k poškození elektrických součástí. Pokud k tomu
omylem dojde, ihned vytáhněte napájecí kabel a kapalinu
odstraňte. Vyjměte 6 šroubů ve dně, vysušte inkubátor a
vyměňte poškozené části. V krytu je 5 otvorů, které
zamezují kondenzaci uvnitř krytu. Otvory nezakrývejte,
protože kondenzát by mohl natéct do elektronických
součástek a poškodit je.
Inkubátor není chráněn proti výbuchu. Inkubátor
nezapínejte v místnostech s hořlavými výpary.
Zobrazená teplota v inkubátoru je kalibrovaná a nelze ji
změnit. Proto se nikdy nepokoušejte změnit teplotu
elektrických součástek uvnitř inkubátoru. Hrozil by úraz
elektrickým proudem a záruka by pozbyla platnosti.
Teplotu měňte jen pomocí tlačítek, máte-li verzi s
volitelnou teplotou.
Poznámka: Inkubátor je kalibrovaný podle kapaliny uvnitř
biologického indikátoru nebo uzavřeného biologického
indikátoru. Pro dosažení zvolené inkubační teploty je
hliníkový blok kalibrován o 1 °C nad zvolenou teplotu.
Opravy smí provádět jen kvalifikovaní pracovníci
distributorů gke. Používejte jen originální náhradní díly
gke.
Při rozebrání inkubátoru pozbývá záruka platnosti, a to i v
případě, že je inkubátor nutné otevřít z důvodu průniku
kapaliny (viz bod 2).
Strana 2 z 4
gke GmbH Auf der Lind 10 D-65529 Waldems/Německo
+49 - 6126 - 9432 - 0
+49 - 6126 - 9432 - 10
www.gke.eu
Odstraňování závad
Závada
informace také získáte na našich webových stránkách
www.gke.eu.
Příčina
Není připojení el.
napájení
Prázdný displej
Porucha elektrického
napájení
Nápis „OPEN“
na displeji a
zvukový alarm
Nápis „SHO“ na
displeji a
zvukový alarm
Nedochází k
ohřevu bloku
Žádná akce po
stisknutí
klávesy
Řešení
Zástrčky v obou
napájecích kabelech.
Zkontrolujte hlavní
vypínač na zadní
straně.
Zkontrolujte 12V
výstup el. napájení,
dle potřeby vyměňte
Poškozený senzor
nebo uvolněný
kontakt v topném
modulu
Kontaktujte gke
nebo zástupce gke
Zkrat na senzoru
Závada na topném
tělese
Vadná klávesnice
S žádostí o další technické údaje se prosím obraťte na místního
zástupce nebo na aplikační laboratoř gke. Budeme vám
nápomocni při jakýchkoliv technických dotazech. Další
2. Příslušenství inkubátorů
Uzavřené biologické indikátory (SCBI) Mini-Bio-Plus
Obj. č.*
324-501
324-505
324-510
324-551
324-555
324-550
324-601
324-605
324-610
324-651
324-655
324-650
325-601
325-605
327-601
327-605
326-605
326-610
336-605
336-610
Kód
výrobku
Množství/
balení
B-SMBP10-5
B-SMBP-I10-5SV4**
B-SMBP10-6
B-SMBP-I10-6SV4**
B-FMBP10-6
B-VMBP10-6
B-EMBP10-6
B-EMBPEP-10-6
10
50
100
10
50
Pop.
Sterilizační
proces
Změna zbarvení
Mimo indikátor 1. třídy
Kultivační média na SCBI
na etiketě
po sterilizaci a inkubaci
Před
Po
Sterilizace
sterilní
nesterilní
Barva
uzávěru
Inkubač
ní
teplota
Spory v
biologickém
indikátoru
Světle
modrá
105
Světle
oranžov
á
100
Pára
10
50
100
10
50
Modrá
Tmavě
modrá
Hnědá
Nachová
Žlutozelen
á
55–60
°C
G. Stearothermophilus
Zelená
Žlutooranž
ová
33–37
°C
B. Atrophaeus
Tmavě
oranžov
á
100
10
50
6
Formaldehyd
Žlutá
Žlutá
Peroxid
vodíku
Bílá
Nachová
Růžová
Ethylenoxid
Červená
Modrá
Zelená
10
10
50
100
50
100
Ampule Stearo
Obj. č.*
225-550
225-650
Kód výrobku
B-S-AMP-10-5
B-S-AMP-10-6
Populace
[CFU/ampule]
Množství
Sterilizační proces
50
Pára
5
10
106
Strana 3 z 4
gke GmbH Auf der Lind 10 D-65529 Waldems/Německo
+49 - 6126 - 9432 - 0
+49 - 6126 - 9432 - 10
www.gke.eu
Zkušební pomůcky (Bio-C-PCD) gke Steri-Record® pro uzavřené biologické indikátory Mini-Bio-Plus
Obj. č.*
Kód výrobku
Verze PCD***
300-011
300-016
300-012
300-017
300-013
300-018
300-014
300-019
B-PM-OCPCD-1
B-PM-RCPCD-1
B-PM-OCPCD-2
B-PM-RCPCD-2
B-PM-OCPCD-3
B-PM-RCPCD-3
B-PM-OCPCD-4
B-PM-RCPCD-4
oválná
kulatá
oválná
kulatá
oválná
kulatá
oválná
kulatá
300-015
B-PM-RCPCD-5
kulatá
Charakteristiky penetrace****
minimální požadavky
nízké požadavky
méně náročné než test vsázky s dutými předměty podle normy EN 867-5 (návrh
EN ISO 11140-6)
stejné jako u testu vsázky s dutými předměty podle normy EN 867-5 (návrh EN
ISO 11140-6)
náročnější než test vsázky s dutými předměty podle normy EN 867-5 (návrh EN
ISO 11140-6)
(*) Všechna objednací čísla jsou doplněna 3místným písmenným kódem. Doplňkový písmenný kód označuje jazyk nebo upravenou verzi. Uvádí se jen na vnější štítek, vnitřek
obalu je označen stejným objednacím číslem, které je uvedeno v tabulkách.
(**) Instantní SDBI obsahuje další indikátor 5. třídy podle normy EN ISO 11140-1, který mění své zbarvení ze žluté na černou.
(***) Kulatá provedení se doporučují pro velké a oválná provedení pro malé sterilizátory.
(****) Zkušební pomůcky pro pravidelnou kontrolu je nutné validovat podle dané vsázky zkušební metodou dle DIN 58921.
760-093 CZ V06 05/2013
Strana 4 z 4
gke GmbH Auf der Lind 10 D-65529 Waldems/Německo
+49 - 6126 - 9432 - 0
+49 - 6126 - 9432 - 10
www.gke.eu

Podobné dokumenty

Návod k obsluze

Návod k obsluze 2. Indikátory vždy skladujte při teplotách 5–30 °C, resp. 41–86 °F a relativní vlhkosti 20–70 %. 3. Neskladujte je společně s jinými chemikáliemi ani při extrémně nízké či vysoké vlhkosti. Obojí mů...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze Hliníkový blok pro všechny uzavřené biologické indikátory gke Steri-Record® Hliníkový blok pro ampule gke Steri-Record® Stearo

Více

Prospekt - Scherex sro

Prospekt - Scherex sro gke Steri-Record® Bowie-Dick simulační test pro pórovité předměty a nástroje bez dutin Oblast použití

Více

Katalog-testy

Katalog-testy obj.č. 240-861

Více

Hemolysis CZ [Režim kompatibility]

Hemolysis CZ [Režim kompatibility] Odběr: přenos vzorku ze stříkačky Doporučení: :  Pře použitím vyzkoušejte volnost pohybu pístu stříkačky  Při přenosu krve ze stříkačky zajistěty aby krev tekla pomalu po stěnách zkumavky  Nepou...

Více

Digipacky DVD - FERMATA, a.s.

Digipacky DVD - FERMATA, a.s. 1 x DVD tray 4,8 mm (3. chlopeň) průsek na booklet do šíře 87 mm DDVD 3/1 P-D 24 str. (1. chlopeň), vlepený booklet 8 str. (2. chlopeň), vůle ve hřbetu pro vložení tužky 1 x CD tray 4,3 mm (2. chlo...

Více

Prospekt - Scherex sro

Prospekt - Scherex sro 2001; 9 (3). Text naleznete na www.gke.eu

Více