Katalog-testy

Transkript

Katalog-testy
KATALOG VÝROBKŮ
gke Steri-Record®
Testy a dokumentační systémy pro kontrolu
mycích a sterilizačních procesů.
BOWIE-DICK-SIMULAČNÍ TEST
Test odstranění vzduchu a průniku páry
Vhodný pro parní sterilizační procesy využívající evakuace vzduchu. BD test slouží na odhalení
netěsností, zjištění přítomnosti nekondenzujících plynů (NKP) a ověření odstranění vzduchu pro
zabezpečení průniku páry. BDS-Indikátorové proužky se vkládají do simulační pomůcky. BD test se
provádí před začátkem sterilizace v prázdném sterilizátoru a ve zvoleném BD programu 134°C, 3,5
min. Pro interpretaci výsledků se používá gke-vzorník pro kontrolu změny barvy. BDS-Indikátorové proužky jsou ve všech BDS-startovacích baleních i v náhradních baleních.
PCD TESTOVACÍ TĚLESA
0
15
BD testovací těleso pro duté nástroje dle
normy ČSN EN ISO 11140-4 a ČSN EN 867-5
0
12
.2
č
j.
ob
11
č.
.
bj
11
2
o
BD testovací těleso pro porézní materiál dle
normy ČSN EN ISO 11140-4
BD-INDIKAČNÍ PROUŽKY - TŘÍDY 2
NÁHRADNÍ BALENÍ INDIKAČNÍCH PROUŽKŮ
Obj.č.
před sterilizací
Kód produktu
211-111
211-112
100 ks
C-S-BDS-SV1
211-115
po úspěšné sterilizaci
i
PCD = Process Challenge Device
Množství
250 ks
500 ks
211-117
Náhradní teflonový
držák
1 ks
200-111
Náhradní uzávěr
1 ks
SYSTÉM KONTROLY ŠARŽÍ
Batch Monitoring System = BMS
pro kontrolu výsledků sterilizace každé šarže. Indikační proužek se vkládá do BMS zkušební pomůcky (PCD). Pomůcka se vkládá do plného sterilizátoru a sterilizuje spolu s materiálem. Pro interpretaci výsledků se používá gke-vzorník.
PCD TESTOVACÍ TĚLESA PRO DUTINY
63
.
.č
21
11
.2
.č
bj
j
ob
4
26
2
1-
o
Šaržové testovací těleso pro dutiny dle ČSN
EN 867-5
Šaržové testovací těleso pro dutiny ČSN EN
867-5 oválná verze pro malé parní sterilizátory
PCD TESTOVACÍ TĚLESA PRO PORÉZNÍ MATERIÁL
53
21
12
.2
.č
bj
č.
ob
j.
Šaržové testovací těleso pro porézní materiál
4
25
11
o
Šaržové testovací těleso pro porézní materiál
oválná verze pro malé parní sterilizátory
PCD TESTOVACÍ TĚLESA
PRO KONKRÉTNÍ VSÁZKU
Pro některé obory, používající jednodušší nástroje, není nezbytná kontrola pomocí PCD testovacího
tělesa dle ČSN EN 867-5. Lze použít testovací tělesa odpovídající charakteru vloženého materiálu.
l
al
ha
1
9
-2
t
ph
O
1
11
2
č.
.
j.č
j.
ob
D
1
21
ob
Šaržové testovací těleso pro kontrolu
oftalmologických nástrojů
i
8
-2
t
en
Šaržové testovací těleso pro kontrolu
dentálních nástrojů
Poznámka: Použití konkrétního tělesa pro konkrétní proces musí být potvrzeno validací.
Indikační proužky do PCD testovacích těles pro kontrolu každé vsázky
třída 6 dle ČSN EN 11140-1
BMS-Test
STEAM
NÁHRADNÍ BALENÍ INDIKAČNÍCH PROUŽKŮ - TŘÍDA 6
Obj.č.
před sterilizací
211-252
211-255
BMS-Test
po úspěšné sterilizaci
STEAM
Kód produktu
C-S-PM-SV1
Množství
250 ks
500 ks
200-102
Náhradní teflonový
držák
1 ks
200-111
Náhradní uzávěr
1 ks
MULTIPARAMETROVÉ TESTY S INTEGRAČNÍM RESP.
EMULAČNÍM INDIKÁTOREM NA KONTROLU KAŽDÉ ŠARŽE
dle ČSN EN ISO 11140-1 třída 5, 6 a vyhlášky 306/2012 Sb.
Vhodné pro všechny sterilizační procesy s předřazenými evakuačními cykly nebo bez předřazených
evakuačních cyklů. Vkládají se do sterilizační komory spolu s materiálem. Při úspěšném sterilizačním procesu se změní barva indikátoru na černou. Umístění indikátorů v balících je nutné při
použití sterilizačních procesů bez frakčního vakua, pokud není možné použit BDS testy a systémy
kontroly šarží. Výsledek je viditelný až po otevření balíků.
INTEGRAČNÍ INDIKÁTOR TŘÍDY 5 PRO PARNÍ STERILIZAČNÍ PROCESY
gke
Steri-Record
Chemo-D-P-S
Chemo-D-P-S
Class 5
Integrating
Package
Monitoring
Indicator
Class 5
Integrating
Package
Monitoring
Indicator
po úspěšné sterilizaci
gke
Steri-Record
EN ISO 11140-1
před sterilizací
STEAM
PASS
SV =
134°C, 3 min
121°C, 15 min
EN ISO 11140-1
Obj.č.
STEAM
Kód produktu
211-224
PASS
211-225
SV =
134°C, 3 min
121°C, 15 min
Množství
400 ks
C-S-P-5-SV1
211-226
800 ks
3.200 ks
EMULAČNÍ INDIKÁTOR TŘÍDY 6 PRO PARNÍ STERILIZAČNÍ PROCESY
gke
Steri-Record
no steam
but temp.
no steam
but temp.
pass
121°C, 15 min
134°C, 3 min
Temperature
STEAM
Time
REF: 211-241/42/43
po úspěšné sterilizaci
Chemo-D-P-2,5/5/20
no temp.
no steam
před sterilizací
gke
Steri-Record
Chemo-D-P-2,5/5/20
no temp.
no steam
pass
121°C, 15 min
134°C, 3 min
Temperature
STEAM
Time
REF: 211-241/42/43
Obj.č.
211-241
211-242
Kód produktu
C-S-P-6-SV1
Množství
2.000 ks
500 ks
PROCESOVÉ INDIKÁTORY PRO PARNÍ
STERILIZAČNÍ PROCESY
POUŽITÍ A ZMĚNA BARVY
Procesové indikátory musí být umístěné na každém obalu sterilního materiálu. Svojí změnou barvy
indikátor informuje o tom, zda příslušný balík prošel sterilizačním procesem. Procesové indikátory
však neposkytují informaci, zda byl sterilizační proces úspěšný nebo ne.
Všechny gke-procesové indikátory pro parní sterilizační procesy změní svou modrou barvu na
tmavohnědou až černou jak je patrné na obrázku:
Dampf
STEAM
Vapeur
Dampf
STEAM
Vapeur
blau/blue/bleu > braun/brown/brun
blau/blue/bleu > braun/brown/brun
gke Steri-Record
gke Steri-Record
Indikátor před sterilizací
Indikátor po sterilizaci
ETIKETY PRO ZÁPIS ÚDAJŮ NA NEKONEČNÉM PÁSU S DVOJITOU
LEPÍCÍ VRSTVOU PRO TISK NA TISKÁRNĚ S ŘEZAČKOU
ETIKETA NA ZASUNUTÍ DO KONTEJNERU
Na kontejnerovou etiketu se ručně napíše informace o obsahu kontejneru, datum sterilizace, datum exspirace nebo se tyto informace vytisknou pomocí etiketovacích kleští na dokumentační etiketu.
Tato etiketa se poté nalepí na kontejnerovou etiketu. Po použití
v OP se kontejnerová etiketa odstraní a nalepí do dokumentace pacienta.
Etikety se dodávají na kotouči a je možné je oddělit rukou díky perforaci mezi etiketami.
Obj.-č.: 211-341, C-S-L-1-CL-40x60-SA
Etiketa (7 cm x 70 m) je vhodná pro tisk textu nebo čárových kódů na tiskárně. Po vytisknutí se
etiketa nalepí na obal a po otevření obalu se stáhne a nalepí do dokumentace pacienta. Procesový
indikátor poskytuje logistickou informaci, zda byl balík vystavený sterilizačnímu procesu. Etiketa
se dodává na kotouči s jádrem 3˝. Obj.-č.: 211-390, C-S-L-1-70-DA.
gke Steri-Record
REF 211-341 Chemo-D-CE
Blau/Blue/Bleu > Braun/Brown/Brun
STEAM EN ISO 11140-1 Class 1
SAMOLEPÍCÍ ETIKETA PRO ZAZNAMENÁNÍ DŮLEŽITÝCH ÚDAJŮ
Blau/Blue > Braun/Brown
Etikety (48 x 78 mm) s parním procesovým indikátorem
dle ČSN EN ISO 11140-1 třída 1 se dodávají na kotouči
s jádrem o průměru 3˝ (1.000 kusů etiket/kotouč) a díky
perforaci se mohou jednoduše oddělit. Po vyznačení jednotlivých údajů se etikety vloží do balíku nebo kontejneru a po otevření se nalepí do dokumentace pacienta.
Informace se vyznačí ručně nebo pomocí tiskárny.
Sleb-Nr./Tray No.
Patient
Sterilisiert am / Sterilization Date
Verbr. Datum / Date used
Unterschrift / Signature
Unterschrift / Signature
STEAM gke Steri-Record Chemo-D-PR-10 Art.-no: 211-382
EN ISO 11140-1 Class 1 SV=134°C, 3 min and 121°C, 15 min
Obj.-č.: 211-382, C-S-L-1-80x50-WF-SA
KONTEJNEROVÁ PLOMBA
Plomba je určená k zapečetění kontejneru, obsahuje procesový indikátor a může se popsat ručně
nebo se na ni může nalepit dokumentační etiketa, jejíž potisk se provádí pomocí etiketovacích
kleští.
gke - Steri-Record
STEAM
Chargen-Nr.
Batch-no.
Inhalt
Content
Steri-Datum
Prod. Date
blau/blue > braun/brown
Class 1 indicator EN-ISO 11140-1
REF 211-362
Verfalldatum
Expiry Date
Verantwortl.
Responsible
Obj.-č.: 211-362, C-S-L-1-CS
LEPÍCÍ PÁSKA S PROCESOVÝM INDIKÁTOREM
Používá se na uzavření balíků (kotouče s páskou délky 50m a šířkou 19mm).
Obj.-č.: 211-351, C-S-L-1-AT
Před sterilizací
Po sterilizaci
INDIKÁTORY PRO
ETHYLENOXIDOVOU STERILIZACI
se používají v ethyleoxidových sterilizačních cyklech pro sledování účinnosti EO-média v každé
šarži. Indikátorový proužek je umístěn ve zkušebním zařízení. PCD se vkládá do sterilizátoru spolu
s dalším materiálem. Úspěšná sterilizace je indikována změnou barvy z modré na zelenou. Odpovídá normě ČSN EN 1422 a ČSN EN 11140-1.
STARTOVACÍ BALENÍ
TĚLESO + 200 KS INDIKAČNÍCH PROUŽKŮ
Obj.č.
Kód produktu
Množství
212-250
C-E-PM-HPCD-KIT
1+200 ks
212-202
C-E-PM
250 ks
INDIKAČNÍ PROUŽKY PRO PCD TESTOVACÍ TĚLESO TŘ. 5
BMS-Test
EO
BMS-Test
před sterilizací
EO
po úspěšné sterilizaci
BALÍKOVÉ INDIKÁTORY 58 X 35 MM
blau/blue > grün/green
blau/blue > grün/green
EO
gke Steri-Record Chemo-E-PA-E Art.-No: 212-206
EN ISO 11140-1 Klasse 5 / Class 5
EO
před sterilizací
gke Steri-Record Chemo-E-PA-E Art.-No: 212-206
EN ISO 11140-1 Klasse 5 / Class 5
po úspěšné sterilizaci
Obj.č.
Kód produktu
Množství
212-206
C-E-P-5-58x35-W-SV3
200 ks
INDIKÁTORY PRO
FORMALDEHYDOVOU STERILIZACI
se používají ve sterilizátorech s frakčními vakuovými cykly k prokázání dostatečné účinnosti penetrace formaldehydových par. Indikátorový proužek je umístěn ve zkušebním zařízení. PCD se
vkládá do sterilizátoru spolu s dalším materiálem. Úspěšná sterilizace je indikována změnou barvy
ze žluté na tmavě hnědou. Odpovídá normě ČSN EN 14180+A2, ČSN EN 867-5, ČSN EN 11140-1.
STARTOVACÍ BALENÍ
TĚLESO + 200 KS INDIKAČNÍCH PROUŽKŮ
Obj.č.
Kód produktu
Množství
213-260
C-F-PM-HPCD-KIT
1+200 ks
213-206
C-F-PM
250 ks
INDIKAČNÍ PROUŽKY PRO PCD TESTOVACÍ TĚLESO TŘ. 5
BMS-Test
FORM
BMS-Test
před sterilizací
FORM
po úspěšné sterilizaci
BALÍKOVÉ INDIKÁTORY 58 X 35 MM
gelb/yellow > braun/brown
gelb/yellow > braun/brown
FORM
gke Steri-Record Chemo-E-PA-E Art.-No: 213-206
EN ISO 11140-1 Klasse 5 / Class 5
FORM
před sterilizací
gke Steri-Record Chemo-E-PA-E Art.-No: 213-206
EN ISO 11140-1 Klasse 5 / Class 5
po úspěšné sterilizaci
Obj.č.
Kód produktu
Množství
213-206
CF-P-5-58x35-W-SV4
200 ks
INDIKÁTORY PRO STERILIZACI
PEROXIDEM VODÍKU
V peroxidvodíkových sterilizačních procesech nelze použít celulózové (papírové) nosiče, neboť
celulóza rozkládá H2O2 na kyslík a vodu. Proto se používají nosiče plastové.
SYSTÉM KONTROLY ŠARŽÍ
používaný u peroxidvodíkových sterilzačních procesů. Indikační proužek se vkládá do testovacího
zařízení. PCD se sterilizuje společně se sterilizovaným materiálem. K interpretaci výsledků použijte barevnou tabulku gke. Úspěšná sterilizace je indikována změnou barvy z fialové na růžovou.
STARTOVACÍ BALENÍ
TĚLESO + 200 KS INDIKAČNÍCH PROUŽKŮ
i
Obj.č.
Kód produktu
Množství
200-525
PM-HPCD-5-25
1 ks
214-203
C-V-PM
200 ks
Poznámka: Výsledky chemických testů musí být verifikovány pomocí biologických indikátorů.
INDIKAČNÍ PROUŽKY PRO PCD TESTOVACÍ TĚLESO
BMS-Test
VH2O2
BMS-Test
před sterilizací
VH2O2
po úspěšné sterilizaci
BALÍKOVÉ INDIKÁTORY 58 X 35 MM
violett/violet > rosa/pink
violett/violet > rosa/pink
VH2O2
gke Steri-Record Chemo-E-PA-E Art.-No: 212-206
EN ISO 11140-1 Klasse 5 / Class 5
VH2O2
před sterilizací
gke Steri-Record Chemo-E-PA-E Art.-No: 212-206
EN ISO 11140-1 Klasse 5 / Class 5
po úspěšné sterilizaci
Obj.č.
Kód produktu
Množství
214-206
C-V-P-58x35-W
200 ks
TŘÍŘÁDKOVÉ DOKUMENTAČNÍ ETIKETY
PRO RŮZNÉ STERILIZAČNÍ PROCESY
Etiketa může být nalepena přímo na balení, na štítku kontejneru nebo na jiném dokumentačním
procesovém indikátoru. Před otevřením balení na operačním sále se etiketa odlepí a nalepí do
dokumentace pacienta. Etikety jsou k dispozici ve 4 různých barvách bez procesového nebo s procesovým indikátorem pro parní sterilizační procesy. Dále
jsou etikety k dispozici pro ethylénoxidové, formaldehydové a peroxidvodíkové / plazmové sterilizační procesy.
Řádky na etiketách obsahují tyto informace:
první řádek obsahuje 11 alfanumerických znaků:
iniciály pracovníka, číslo sterilizátoru, číslo šarže.
druhý řádek obsahuje datum sterilizace
třetí řádek obsahuje datum expirace
BEZ INDIKÁTORU
gke Steri-Record
gke Steri-Record
gke Steri-Record
gke Steri-Record
obj.č. 240-861
obj.č. 240-862
obj.č. 240-863
obj.č. 240-864
S PROCESOVÝM INDIKÁTOREM PRO PARNÍ STERILIZACI
Dampf
STEAM
Vapeur
Dampf
STEAM
Vapeur
Dampf
STEAM
Vapeur
Dampf
STEAM
Vapeur
blau/blue/bleu > braun/brown/brun
blau/blue/bleu > braun/brown/brun
blau/blue/bleu > braun/brown/brun
blau/blue/bleu > braun/brown/brun
gke Steri-Record
gke Steri-Record
gke Steri-Record
gke Steri-Record
obj.č. 240-871
obj.č. 240-872
obj.č. 240-873
obj.č. 240-874
S PROCESOVÝM INDIKÁTOREM PRO TYTO PROCESY:
ethylenoxid
formaldehyd
EO Ethylene Oxide
FORM Formaldehyde
peroxid vodíku
Hydrogen
VH2O2
Peroxide
blau/blue/bleu > grün/green/vert
blau/blue/bleu > grün/green/vert
blau/blue/bleu > rosa/pink/rose
gke Steri-Record
gke Steri-Record
gke Steri-Record
obj.č. 242-875
obj.č. 243-873
obj.č. 244-871
DOKUMENTAČNÍ LIST
Smyslem používání dokumentačního listu je jednoduchá archivace a dokumentace sterilizačních
procesů v průběhu celého sterilizačního dne. Dokumentační list obsahuje informace v souladu
s vyhláškou 306/2012 Sb. V případě zájmu je možné vytvořit dokumentační list dle individuálních
požadavků každého zdravotnického zařízení.
BIOLOGICKÉ INDIKÁTORY S
KULTIVAČNÍM MÉDIEM (SCBI)
na použití ve zkušebních pomůckách Bio-Compact PCD
gke Steri-Record Mini-Bio-Plus biologické indikátory s kultivačním médiem (SCBI) se používají pro
rutinní kontrolu a validaci parních, etylenoxidových, formaldehydových a peroxidvodíkových /
plazmových sterilizačních procesů. SCBI může po sterilizaci inkubovat sám uživatel, není nutné
zasílat indikátory do externí mikrobiologické laboratoře. Mini-Bio-Plus SCBI lze použít na rutinní
kontrolu balíků, kontejnerů nebo se vkládají do speciálních zkušebních pomůcek tzv. Bio-Compact-Process-Challenge Device (Bio-C-PCD = zkušební pomůcka nebo tělísko). Bio-C-PCD jsou konstruovány tak, aby je bylo možné vložit do kapsle PCD testovacího tělesa. Toto PCD testovací těleso
(300-014) představuje pro sterilizační médium identickou obtížnost jako PCD dle ČSN EN 867-5.
PCD TESTOVACÍ TĚLESO
Obj.č.
Kód produktu
Množství
300-014
B-PM-OCPCD-4
1 ks
MINI-BIO-PLUS BIOLOGICKÉ INDIKÁTORY S KULTIVAČNÍM MÉDIEM (SCBI)
Pára
Pára
(RAPID)
FORM
EO
H2O2
Obj.č.
Kód produktu
Množství
324-501
B-S-MBP-10-5
10 ks
324-505
B-S-MBP-10-5
50 ks
324-510
B-S-MBP-10-5
100 ks
324-551
B-S-MBP-I-10-5-SV4 (RAPID)
10 ks
324-555
B-S-MBP-I-10-5-SV4 (RAPID)
50 ks
324-605
B-S-MBP-10-6
50 ks
325-601
B-S-MBP-10-6
10 ks
325-605
B-S-MBP-10-6
50 ks
326-605
B-S-MBP-10-6
50 ks
326-610
B-S-MBP-10-6
100 ks
327-601
B-S-MBP-10-6
10 ks
327-605
B-S-MBP-10-6
50 ks
INKUBÁTOR PRO MINI-BIO-PLUS
Obj.č.
Kód produktu
Popis
610-109
I-37
Inkubátor s konstantní
teplotou 37°C
610-110
I-57
Inkubátor s teplotou
57°C
610-111
I-V
Inkubátor s volitelnou
teplotou 30-60°C
610-112
I-V-T
Inkubátor s volitelnou
teplotou a časem
610-113
I-AB-MBP
Hliníkový blok pro Mini-Bio Plus indikátory
224-002
I-C
Drtič ampulek
DRTIČ AMPULEK
Slouží k rozlomení ampule s kultivačním médiem v SCBI po sterilizačním procesu.
INDIKÁTORY MYCÍCH PROCESŮ
Náhradní balení samolepících indikátorů pro
kontrolu a validaci mycích procesů.
Testy mohou být použity jako oboustranné
indikátory v gke držáku nebo v dutinovém
PCD testovacím tělese. Indikátory splňují
požadavky ČSN EN 15883 -5.
Obj.č.
Kód produktu
Barva
810-101
810-102
810-10X
810-20X
W-WA-L1
žlutá
480 ks
960 ks
810-201
160 ks
810-202
W-WA-L2
zelená
480 ks
810-203
960 ks
810-301
160 ks
W-WA-L3
modrá
480 ks
810-303
960 ks
810-401
160 ks
810-402
810-403
810-40X
160 ks
810-103
810-302
810-30X
Množství
W-WA-L4
červená
480 ks
960 ks
PCD TĚLESA PRO MYTÍ DUTÝCH
NÁSTROJŮ
Zkušební těleso umožňuje kontrolovat výkon čištění pod různými úhly. Připojuje se pomocí LL
adaptéru. Do plastového průtokového uzávěru se vkládá 1 indikátor mytí. Po použití různých stupňů obtížnosti (celkově 12) které je možné vytvořit kombinací různých stupňů nastavení zkušebního
tělesa a různých úrovní indikátorů umožňuje přizpůsobit rutinní kontrolu reálným podmínkám.
Vkládané indikátory splňují požadavky EN 15883-5.
Plastový držák
PCD těleso
Hadička z PCD je připojena na LL adaptér na hrazdě. Z ní teče
voda přes hadičku do PCD tělesa a smývá indikátor uvnitř.
Obj.č.
Kód produktu
Popis
800-102
W-PHO
Plastový držák indikátorů
800-111
W-HF-PCD
Testovací těleso pro kontrolu dutin se třemi různými adaptéry (2, 3, 4 mm) a dvěma LL
adaptéry pro připojení 0,5 m dlouhé silikonové hadičky
INDIKÁTORY PRO KONTROLU MYČEK
PODLOŽNÍCH MÍS
Indikátory pro kontrolu procesů myček podložních mís. Aplikují se nalepením nebo vložením
do plastového držáku ( 800-102 ). Splňuje požadavky na mycí procesy použitím neupravené vody
z vodovodního řadu bez aplikace mycích prostředků.
Obj.č.
Kód produktu
Barva
810-001
810-002
Množství
160 ks
W-WA-L0
(oranžová)
(žlutá)
810-003
480 ks
960 ks
INDIKÁTORY PRO KONTROLU
ULTRAZVUKOVÝCH MYČEK
Náhradní balení samolepících indikátorů pro kontrolu procesů ultrazvukových myček. Testy jsou
ve čtyřbarevném provedení pro možnost výběru konkrétního typu znečištění dle ČSN EN 15883-5.
Obj.č.
Kód produktu
Barva
800-111
800-112
Množství
40 ks
W-U-L1
žlutá
120 ks
800-113
240 ks
800-211
40 ks
800-212
W-U-L2
zelená
120 ks
800-213
240 ks
800-311
40 ks
800-312
W-U-L3
modrá
120 ks
800-313
240 ks
800-411
40 ks
800-412
800-413
W-U-L4
červená
120 ks
240 ks
DOKUMENTAČNÍ LIST
Smyslem používání dokumentačního listu je jednoduchá archivace a dokumentace mycích procesů
v průběhu celého dne. Dokumentační list obsahuje informace v souladu s vyhláškou 306/2012 Sb.
V případě zájmu je možné vytvořit dokumentační list dle individuálních požadavků každého zdravotnického zařízení.
VÝROBCE
ZASTOUPENÍ PRO ČR
gke GmbH
Scherex s.r.o
Dolny 147
664 41 Brno – Omice
Auf der Lind 10
D-65529 Waldems
+49 61 26 94 32 – 0
+49 61 26 94 32 – 10
[email protected]
www.gke.eu
+420 547 228 962
+420 547 228 962
[email protected]
www.scherex.cz

Podobné dokumenty

Číslo 3/2005

Číslo 3/2005 • Tak bude možné použít pouze myčky určené k ošetření ZP (třída IIa) a postupy odpovídající typovému osvědčení dle EN ISO 15883 • Bude přijat tzv.AO-koncept – časový ekvivalent v sekundách, kdy je ...

Více

číslo 3 - Strojírenská technologie - Česká Společnost Strojírenské

číslo 3 - Strojírenská technologie - Česká Společnost Strojírenské Veverka Josef, Ing., Ph.D. MSC.Software s.r.o., E-mail: [email protected]. Vlach Radek, doc., Ing., Ph.D. Ústav mechaniky těles, Mechatroniky a biomechaniky, Fakulta strojní, VUT Brno, ...

Více

Prospekt - Scherex sro

Prospekt - Scherex sro hlediska odvzdušnění a průniku páry ve srovnání s komplexními dutými tělesy jako nástroje pro minimální invazivní chirurgii MIC, měla by se varianta pórovitého testu použít pouze v tom případě, kdy...

Více

Názory na vznik života

Názory na vznik života určitého úseku DNA vzniká RNA jako „pracovní kopie“ určitého genu. Poté je RNA dopravena z jádra do ribozomu, kde se informace „přečte“ a podle ní se vyrobí určitá bílkovina (například nějaký enzym...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Doporučená použití: Profylakticky a ve stresových situacích, při březosti a jako doplňková léčba, při onemocněních způsobených nedostatkem vitamínů. Dávkování: Pro všechny příbuzné hlodavce 3-7 kap...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze nejobtížněji čistitelnou plochu, která byla hodnocena ve zkušebních cyklech. 2. Zkontrolujte, že voda v automatu před spuštěním

Více

EICH - COLON®

EICH - COLON® Terapie zarízení pro snadné a bezpecné tlustého streva hydroterapie • snadná instalace • nerez nástroje a kvalitní vybavení • vysoké úrovne bezpecnosti pacientu • dezinfekcní zarízení s integrovaný...

Více

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o.

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o. inženýrství atp. RSTAB se používá pro návrh 3D prutových konstrukcí. V MKP programu RFEM můžeme navíc navrhovat desky, stěny, skořepiny a tělesa. Díky intuitivnímu ovládání umožňují oba programy ry...

Více