Světový den vody

Transkript

Světový den vody
TISKOVÁ ZPRÁVA
Společnost SmVaK otevře u příležitosti Světového dne
vody vybrané provozy veřejnosti
Zájemci budou moci navštívit Úpravnu vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí a významné
čistírny odpadních vod v regionu. Kapacita je omezená a je nutné se předem zaregistrovat
Ostrava 22. 2. 2016 – V sobotu 19. března zpřístupní společnost Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava veřejnosti areály čistíren odpadních vod v Opavě, Novém Jičíně, Karviné a
Frýdku-Místku (Sviadnově). V prostorách úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí
proběhne kromě samotné exkurze na místním polygonu také ukázka toho, jak lokalizovat poruchy
na vodovodní síti a trasovat potrubí.
Kromě exkurze s odborným výkladem bude přistaven v každé lokalitě čistíren odpadních vod
kanalizační vůz schopný čistit stokové sítě, kanalizační přípojky a odpady z dešťových vpustí.
Zaměstnanci provozů čistíren budou návštěvníkům například vysvětlovat, co do kanalizace nepatří a
jaké problémy nevhodné látky a předměty vhozené do odpadu v procesu čištění odpadních vod
přinášejí. Ale také to, jak daný proces probíhá a jaké parametry musí voda před tím, než je vypuštěna
zpět do přírody, splňovat.
Provozy budou otevřeny od osmé hodiny ráno do jedné hodiny odpoledne, prohlídky budou probíhat
v hodinových intervalech (tedy 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00). Kapacita bude omezená a jedna
skupina může mít maximálně dvacet návštěvníků.
„Všechna zařízení budou v plném provozu a musíme zajistit bezpečnost všech návštěvníků, ale také
to, aby nebyl nijak narušen proces výroby pitné vody, případně čištění té odpadní,“ vysvětluje
generální ředitel Anatol Pšenička.
Zájemci o návštěvu se proto musí předem registrovat na telefonním čísle 596 697 233, případně na
emailu [email protected] do 15. března.
Světový den vody
-
Světový den vody byl ustaven na 22. března od roku 1993 Organizací spojených národů po
jednání v roce 1992 v Rio de Janeiru v Brazílii. Důvodem byla především skutečnost, že více
než jedna miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody, nebo k ní nemá přístup vůbec.
-
Propagace věnující se problémům spojených s vodou je ze strany OSN a nevládních
organizací zaměřena na čistotu a ochranu vod, případně šetření vodními zdroji a jejich
ochranu.
-
Každým rokem je tomuto dni přiřazeno specifické téma. V roce 2014 to bylo téma Voda a
energie, loni Voda a udržitelný rozvoj. V roce je 2016 hlavním mottem Voda a pracovní místa.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail [email protected]
www.smvak.cz
Pro editory






Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je rozhodujícím
dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na
vodárenském trhu v ČR.
Hlavní výrobní činností je výroba a dodávky pitné vody a odvádění a čistění odpadních vod.
3
V roce 2014 společnost vyrobila 64 533 tisíc m pitné vody, což odpovídá spotřebě na
obyvatele a den u vody fakturované celkem 128 litrů, u vody fakturované domácnostem 87
litrů.
Společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje kanalizační síť s délkou 1740 kilometrů v 81
obcích. Na ni je připojeno více než 525 000 obyvatel. V provozu je 111 kanalizačních
3
čerpacích stanic a 65 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 279 682 m za den. V roce
2014 odváděla společnost odpadní vodu ze 49 999 kanalizačních přípojek a bylo
3
odkanalizováno téměř 28 milionů m odpadních vod.
Ostravský oblastní vodovod (OOV) je základním výrobním a distribučním systémem
zajišťujícím dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji. Délka vodovodní sítě je 500
kilometrů převážně ocelového potrubí. Má tři úpravny vody s celkovou kapacitou 4850 litrů za
sekundu, které upravují vodu z údolních nádrží Kružberk, Morávka a Šance ve správě
3
státního podniku Povodí Odry. Objem 121 vodojemů systému je 302 060 m vody.
Rozhodujícím vlastníkem společnosti SmVaK je Aqualia Czech S.L.